Lohja, Hiidenmäentien asemakaavan liikenneselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohja, Hiidenmäentien asemakaavan liikenneselvitys"

Transkriptio

1 Lohja, Hiidenmäentien asemakaavan liikenneselvitys? RATKAISUJA LIIKENNE- SUUNNITTELUN HAASTEISIIN Trafix Oy Y Upseerinkatu Espoo

2 Esipuhe Tämän työn tekemistä ovat ohjanneet Seppo Lötjönen ja Teija Liuska Lohjan kaupungilta. Työn tekemisestä ovat vastanneet ins. Jouni Ikäheimo, ins. amk. Nora Kumpulainen ja ins. amk. Sauli Sarjamo Trafix Oy:stä. Liikenneselvitys on laadittu elo-lokakuussa

3 Sisällys Esipuhe... 1 Sisällys Selvityksen tarkoitus Tutkimusalue VE0 Nykytilanne VE1-Tontille liittyminen Hiidenmäentien kautta VE2-Tontille liittyminen Turuntien kautta VE3-Tontille liittyminen Hiidenmäentien ja Turuntien kautta Kevyen liikenteen yhteydet Tonttisuunnitelma ja liittymät, toteutettavuus Yhteenveto

4 1. Selvityksen tarkoitus Lohjalle Nummenkylän kaupunginosaan on valmisteilla uusi asemakaava, joka mahdollistaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen sijoittumisen Turuntien ja Hiidenmäentien väliselle peltomaiselle alueelle. Kaava-alueelle on tarkoitus sijoittaa logistiikkakeskus sekä enintään 2000 k-m2 paljon tilaa vaativan tavaran kaupan tiloja. Korttelialueen rakennusoikeus on kokonaisuudessaan k-m2. Asemakaavaselostuksen mukaan koko korttelialueen rakennusoikeuden ( k-m2) toteutumisen arvioidaan synnyttävän ajoneuvomatkaa vuorokaudessa, josta tilaa vaativan kaupan osuus on noin yksi kolmasosa. Raskaan liikenteen osuus tästä tulisi olemaan noin 370 ja henkilöautojen osuus matkaa vuorokaudessa. Tämän työn tarkoituksena on ollut tutkia asemakaavan aiheuttamia liikenteellisiä vaikutuksia Turuntielle ja Hiidenmäentielle. Liikenteellisiin vaikutuksiin tukeutuen on listattu liikenneverkkoon kohdistettavat parannustoimenpiteet, jotka mahdollistaisivat teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen rakentamisen Tutkimusalue Tutkimusalue käsittää noin 800 metrin pituisen matkan Turuntietä Hiidenmäentien risteyksestä kaakkoon sekä noin 600 metrin pituisen matkan Hiidenmäentietä Turuntien risteyksestä koilliseen. Tutkimusalue on esitetty kuvassa 1 punaisella katkoviivalla. Kuva 1. Tutkimusalue (KARTTA : LOHJAN KARTTAPALVELU) 3

5 2. VE0 Nykytilanne Liikenneviraston liikennemääräkartan mukaan keskimääräinen vuorokausiliikenne oli vuonna 2010 Turuntiellä noin ja Hiidenmäentiellä noin 903 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuodelle 2030 tehdyn liikenneennusteen mukaan keskimääräinen vuorokausiliikenne Turuntiellä tulee kasvamaan noin ajoneuvoon vuorokaudessa. Kuvassa 2 on numeroin esitetty tutkimusalueella sijaitsevat nykyiset liittymät. Yksittäinen numeroitu liittymä voi pitää sisällään useamman liittymän, jotka ovat välittömästi toistensa läheisyydessä. Tällaisessa tapauksessa kuvauksessa eri liittymäsuunnat on erotettu toisistaan kirjaintunnuksilla. KUVA 2. TUTKIMUSALUEEN LIITTYMÄT (KARTTA : LOHJAN KARTTAPALVELU) 4

6 2.1. Turuntie Hiidenmäentie Hiidenmäentien liittymän (1A) lisäksi maantie 110:n eteläpuolella on Tammentien liittymä (1B). Ajettaessa Turuntietä luoteeseen päin oikealle ja vasemmalle kääntyminen on samalta kaistalta suoraan menevän liikenteen kanssa. Ajettaessa Turuntietä kaakkoon päin oikealle ja vasemmalle kääntyminen on niin ikään samalta kaistalta suoraan menevän liikenteen kanssa. Nykytilanteessa risteyksen kohdalla nopeusrajoitus on Turuntiellä 60 km/h ja Hiidenmäentiellä 50 km/h. Kuva 3. TURUNTIE/HIIDENMÄENTIE (ILMAKUVA: BING MAPS, KUVA: GOOGLE MAPS) Hiidenmäentie Tonttiliittymä (bensa-asema) Hiidenmäentieltä on kaikkiaan neljä tonttiliittymää bensa-aseman tontille. Hiidenmäentien itäpuolella olevat tonttiliittymät (2A ja 2B) on tarkoitettu henkilöautoilijoille sekä myymälässä asioiville asiakkaille. Hiidenmäentien länsipuolella olevat tonttiliittymät (2C ja 2D) on tarkoitettu raskaalle liikenteelle. Länsipuolella on raskaan liikenteen tankkauspiste sekä bensa-aseman säiliöiden tankkauspiste. Nykytilanteessa risteyksen kohdalla nopeusrajoitus on Hiidenmäentiellä 50 km/h. Kuva 4. HIIDENMÄENTIE/TONTTILIITTYMÄ (BENSA-ASEMA) (ILMAKUVA: BING MAPS, KUVA: GOOGLE MAPS). 5

7 2.3. Hiidenmäentie Tonttiliittymä (Lomapalvelu) Jatkettaessa Hiidenmäentietä bensa-aseman kohdalta koilliseen päin on Hiidenmäentien eteläpuolella tonttiliittymä. Nykytilanteessa risteyksen kohdalla nopeusrajoitus on Hiidenmäentiellä 50 km/h. Kuva 5. HIIDENMÄENTIE/TONTTILIITTYMÄ (LOMAPALVELU) (ILMAKUVA: BING MAPS, KUVA: GOOGLE MAPS) Hiidenmäentie Tonttiliittymä (omakotitalo) Hiidenmäentien eteläpuolella on omakotitalon tonttiliittymä. Nykytilanteessa risteyksen kohdalla nopeusrajoitus on Hiidenmäentiellä 50 km/h. Kuva 6. HIIDENMÄENTIE/TONTTILIITTYMÄ (OMAKOTITALO) (ILMAKUVA: BING MAPS, KUVA: GOOGLE MAPS). 6

8 2.5. Hiidenmäentie Radioasemantie (Yksityistie) Hiidenmäentien eteläpuolella on Radioasemantien yksityistien liittymä. Nykytilanteessa risteyksen kohdalla nopeusrajoitus on Hiidenmäentiellä 50 km/h. Kuva 7. HIIDENMÄENTIE/RADIOASEMANTIE (ILMAKUVA: BING MAPS, KUVA: GOOGLE MAPS) Turuntie Yksityistie Maantie 110:n pohjoispuolella on yksityistien liittymä. Ajettaessa Turuntietä luoteeseen päin oikealle kääntyminen on samalta kaistalta suoraan menevän liikenteen kanssa. Ajettaessa Turuntietä kaakkoon päin vasemmalle kääntyminen on niin ikään samalta kaistalta suoraan menevän liikenteen kanssa. Nykytilanteessa risteyksen kohdalla nopeusrajoitus on Turuntiellä 80 km/h. Kuva 8. TURUNTIE/YKSITYISTIE (ILMAKUVA: BING MAPS, KUVA: GOOGLE MAPS). 7

9 2.7. Turuntie Yksityistie (merkitykseltään vähäinen) Maantie 110:n eteläpuolella on merkitykseltään vähäinen yksityistien liittymä. Yksityistie on hyvin metsittynyt ja liittymän yli on piirretty sulkuviiva. Ajettaessa Turuntietä luoteeseen päin oikealle kääntyminen on samalta kaistalta suoraan menevän liikenteen kanssa. Ajettaessa Turuntietä kaakkoon päin vasemmalle kääntyminen on niin ikään samalta kaistalta suoraan menevän liikenteen kanssa. Nykytilanteessa liittymän kohdalla nopeusrajoitus on Turuntiellä 80 km/h. Kuva 9. TURUNTIE/YKSITYISTIE MERKITYKSELTÄÄN VÄHÄINEN) (ILMAKUVA: BING MAPS, KUVA: GOOGLE MAPS). 8

10 VE0: Turuntien ja Hiidenmäentien risteyksen toimivuus nykytilanteessa Turuntien ja Hiidenmäentien risteyksen tämänhetkisen toimivuuden selvittämiseksi risteyksen liikennemäärät laskettiin kaikista suunnista aamu- ja iltaruuhkan aikaan. Liikennelaskennasta saadun aineiston pohjalta risteyksen toimivuus tutkittiin simuloimalla risteyksessä aamu- ja iltaruuhkan huipputunnit. Kuvassa 1 on esitetty risteyksen jonoutuminen aamu- ja iltaruuhkan huipputunnin aikaan. Nykytilanne Kuva 10. Turuntien ja Hiidenmäentien risteyksen nykyiset liikennemäärät, iltahuipputunti.. Kuva 11. Turuntien ja Hiidenmäentien risteyksen jonoutuminen nykytilanteessa aamu- ja iltaruuhkan aikaan. Liikenne on nykytilanteessa suuntautunut siten, että risteys jonoutuu enemmän iltaruuhkassa kuin aamuruuhkassa. Ajoneuvokohtaiset viivytykset ovat kuitenkin molemmissa tapauksissa pieniä. Simuloinnin perusteella voidaan todeta, että risteys ei nykytilanteessa jonoudu pahoin aamu- tai iltaruuhkan aikaan. 9

11 3. VE1-Tontille liittyminen Hiidenmäentien kautta Ensimmäisessä vaihtoehdossa kaava-alueelle liitytään Hiidenmäentien kautta. Liittymä tulisi sijaitsemaan nykyisen Radioasemantien kohdalla (kuvassa 10 vihreä nuoli). Hiidenmäentiellä on Radioasemantien risteyksen kohdalla nykyisellään voimassa 50 km/h nopeusrajoitus. Kuva 12. VE1, KAAVA-ALUEEN LIITTYMÄN SIJAINTI (KARTTA : LOHJAN KARTTAPALVELU) Arvioitaessa VE1:n toimivuutta ei ole käytettävissä Hiidenmäentien liikennemäärän kasvuennustetta. Liikennemäärien voidaan arvioida kasvavan Hiidenmäentiellä vuoden 2010 liikennemääristä vuoteen 2030 mennessä enintään samassa suhteessa Turuntiellä tapahtuvan liikennemäärän kasvun kanssa. Turunteillä liikennemäärät tulevat kasvamaan noin 40 % vuoteen 2030 mennessä. Kasvun oletetaan olevan myös Hiidenmäentiellä 40 %. Tällöin liikennemäärä Hiidenmäentiellä olisi vuonna 2030 noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Aamuruuhkan ja iltaruuhkan huipputunnissa liikennemäärät olisivat noin 10 % vuorokausiliikenteestä, eli noin 125 ajoneuvoa tuntia kohden. Asemakaavaselostuksen mukaan alueella voi olla enintään 300 työpaikkaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että alueelle saapuisi vuorokaudessa enintään 300 henkilöautoa ja sieltä poistuisi enintään 300 henkilöautoa (asiointiliikenne mukaan laskettuna). Oletetaan, että 80 % henkilöautoliikenteestä saapuu aamuruuhka-aikaan ja poistuu iltaruuhka-aikaan. Tällöin aamun huipputunnissa alueelle saapuu 240 henkilöautoa ja illan huipputunnissa poistuu 240 henkilöautoa. Tämä tarkoittaisi käytännössä lähes kaikkien henkilöautopaikkojen samanaikaista tyhjentymistä ja täyttymistä. Raskaan liikenteen oletetaan jakautuvan tasaisesti logistiikkakeskuksen aukioloaikana. Oletetaan, että logistiikkakeskus on auki 10 tuntia vuorokaudessa. Tällöin logistiikkakeskukseen saapuu noin 40 rekkaa tunnissa ja keskuksesta poistuu noin 40 rekkaa tunnissa. Oletettavasti logistiikkakeskukseen saapuva ja keskuksesta poistuva liikenne suuntautuu siten, että 70 % liikenteestä suuntautuu lounaaseen Turuntien suuntaan ja 30 % koilliseen Nummelan suuntaan. Oletus perustuu lounais-suunnassa noin kilometrin päässä sijaitsevaan kehätiehen, jonka kautta logistiikkakeskuksesta lähtevä liikenne pääsee kaikille valtakunnallisille pääväylille. Simuloinnissa on käytetty nopeusrajoituksena Hiidenmäentiellä nykyisellään voimassa olevaa 50 km/h Logistiikkakeskuksen ja Hiidenmäentien liittymä 10

12 3.1.1 Aamuruuhka Kuvassa 11 on esitetty vasemmalla aamuruuhkan kaistakohtaiset liikennemäärätiedot edellä kuvatun laskentaperiaatteen mukaan ja oikealla eri suuntien jonoutuminen aamuruuhkan aikaan. Vihreällä värillä on merkattu jonojen pituuksien keskiarvo. Keskimääräiset jonot ovat risteyksen kaikissa suunnissa lyhyitä, noin yhden henkilöauton mittaisia. Punaisella värillä on merkattu simuloinnissa havaitun pisimmän jonon pituus. Aamuruuhkan aikaan Hiidenmäentiellä havaitut pisimmät jonot ovat tavanomaisia. Radioasemantielle muodostuneen pisimmän jonon pituus on noin 50 metriä. Tämä johtuu siitä, että logistiikkakeskuksesta kääntyminen vasemmalle Lohjan suuntaan vaikeutuu liikenteen vilkastuessa Hiidenmäentiellä. Logistiikkakeskuksesta poistuvista ajoneuvoista keskimäärin noin puolet on raskasta liikennettä, jolloin jo muutaman ajoneuvon mittainen jono muodostuu 50 metrin mittaiseksi. Tämä ei kuitenkaan haittaa risteyksen toimivuutta. Risteyksen aiheuttamat keskimääräiset viivytykset ajoneuvoa kohden ovat kaikista eri suunnista alle 10 sekunnin mittaisia. Simuloinnin perusteella voi todeta risteyksen toimivan hyvin aamuruuhkan aikaan. Kuva 13. VE1, AAMURUUHKAN LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENTEEN JONOUTUMINEN LOGISTIIKKAKESKUKSEN JA HIIDENMÄENTIEN RISTEYKSESSÄ 11

13 Iltaruuhka Kuvassa 12 on esitetty vasemmalla samaisen risteyksen kaistakohtaiset liikennemäärätiedot sekä oikealla eri suuntien jonoutuminen iltaruuhkan aikaan. Vihreällä värillä on merkattu jonojen pituuksien keskiarvo. Keskimäärin jonoa muodostuu käytännössä ainoastaan Radioasemantielle. Jonon pituus on alle 10 metriä. Punaisella värillä on merkattu simuloinnissa havaitun pisimmän jonon pituus. Jonojen pituudet ovat risteyksessä kauttaaltaan lyhyempiä iltaruuhkan aikaan kuin mitä ne olivat aamuruuhkan aikaan. Simuloinnin perusteella voi todeta risteyksen toimivan hyvin iltaruuhkan aikaan. Kuva 14. VE1, ILTARUUHKAN LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENTEEN JONOUTUMINEN LOGISTIIKKAKESKUKSEN JA HIIDENMÄENTIEN RISTEYKSESSÄ 12

14 3.2. Hiidenmäentien ja Turuntien liittymä Aamuruuhka Kuvassa 13 on esitetty vasemmalla Turuntien ja Hiidenmäentien risteyksen kaistakohtaiset liikennemäärät ja oikealla liikenteen jonotutuminen aamupäivän ruuhkatunnin aikaan. Simuloinnissa on otettu huomioon Turuntiellä risteyksen kohdalla oleva levennys sijoittamalla 30 metriä pitkä vasemmalle kääntyvien kaista Lohjan suunnasta Hiidenmäentielle kääntyvällä liikenteelle. Jonot eivät muodostu risteyksessä tavanomaisia pidemmiksi. Pisimmät jonot muodostuvat hiidenmäentielle keskimääräisen jonon ollessa noin 20 metriä. Pisin havaittu jono on noin 50 metriä. Simuloinnin perusteella voi todeta risteyksen toimivan hyvin aamuruuhkan aikaan. Kuva 15. VE1, AAMURUUHKAN LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENTEEN JONOUTUMINEN TURUNTIEN JA HIIDENMÄENTIEN RISTEYKSESSÄ 13

15 Iltaruuhka Kuvassa 14 on esitetty vasemmalla Turuntien ja Hiidenmäentien risteyksen kaistakohtaiset liikennemäärät ja oikealla liikenteen jonotutuminen iltapäivän ruuhkatunnin aikaan. Simuloinnissa on otettu huomioon Turuntiellä risteyksen kohdalla oleva levennys sijoittamalla 30 metriä pitkä vasemmalle kääntyvien kaista Lohjan suunnasta Hiidenmäentielle kääntyvällä liikenteelle. Lisäksi Hiidenmäentien liittymähaaralle on sijoitettu 40 metriä pitkät kääntyvien kaistat. Kuten kuvasta 14 voi havaita, jonoutuu liikenne pahoin Hiidenmäentiellä. Risteys ei nykyisellään kykene vastaamaan Hiidenmäentien kasvaviin liikennemääriin. Ensimmäisen vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää varautumista liikennevalo-ohjauksen järjestämiseen Turuntien ja Hiidenmäentien risteyksessä. Samalla Hiidenmäentien varressa olevan huoltoaseman tonttiliittymiä on selkeyttävä nykyisestään. Kuva 16. VE1, ILTARUUHKAN LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENTEEN JONOUTUMINEN TURUNTIEN JA HIIDENMÄENTIEN RISTEYKSESSÄ 14

16 4. VE2-Tontille liittyminen Turuntien kautta Toisessa vaihtoehdossa kaava-alueelle liitytään Turuntien kautta. Turuntielle perustettava uusi liittymä tulisi sijaitsemaan vihreän nuolen kohdalla (kuva 15). Turuntiellä on nykytilanteessa perustettavan risteyksen kohdalla voimassa 80 km/h nopeusrajoitus. Kuva 17. VE2, KAAVA-ALUEEN LIITTYMÄN SIJAINTI (KARTTA : LOHJAN KARTTAPALVELU) Arvioitaessa VE2:n toimivuutta käytetään Turuntien liikennemääränä vuodelle 2030 laadittua liikennemääräennustetta, jonka mukaan liikennemäärät tulevat kasvamaan noin ajoneuvoon vuorokaudessa. Tällöin aamuruuhkan ja iltaruuhkan huipputunnissa liikennemäärät olisivat Turuntiellä noin 10 % vuorokausiliikenteestä, eli noin 600 ajoneuvoa tuntia kohden. Logistiikkakeskuksen aiheuttama liikennetuotos sekä henkilöautoliikenteen ja raskaan liikenteen jakautuminen keskuksen aukioloaikana on sama VE2:ssa kuin VE1:ssä. Eli aamun huipputunnissa alueelle saapuu 240 henkilöautoa ja illan huipputunnissa poistuu 240 henkilöautoa. Raskaan liikenteen osalta logistiikkakeskukseen saapuu noin 40 rekkaa tunnissa ja keskuksesta poistuu noin 40 rekkaa tunnissa tasaisesti keskuksen aukioloaikana. Oletettavasti logistiikkakeskukseen saapuva ja keskuksesta poistuva liikenne suuntautuu siten, että 70 % liikenteestä suuntautuu länteen kehätien suuntaan ja 30 % itään Helsingin suuntaan. Oletuksella on samat perustat kuin vaihtoehdossa 1. Simuloinnissa on käytetty Turuntiellä nopeusrajoituksena 60 km/h. 15

17 4.1. Logistiikkakeskuksen ja Turuntien liittymä Aamuruuhka Kuvassa 16 on esitetty vasemmalla aamuruuhkan kaistakohtaiset liikennemäärätiedot edellä kuvatun laskentaperiaatteen mukaan ja oikealla eri suuntien jonoutuminen aamuruuhkan aikaan. Turuntielle on lisätty 50 metriä pitkä odotuskaista Lohjan suunnasta vasemmalle logistiikkakeskukseen kääntyvälle liikenteelle. Tällöin Itään (Helsinkiin) päin suuntautuva liikenne ei pääse jonoutumaan Turuntiellä vasemmalle kääntyvien odottaessa sopivaa hetkeä kääntyä logistiikkakeskukseen. Logistiikkakeskuksesta Lohjan suuntaan lähtevälle liikenteelle on oma 50 metriä pitkä kääntymiskaista. Tällöin logistiikkakeskuksesta Lohjan suuntaan lähtevä liikenne ei esty vasemmalle Helsinkiin päin suuntautuvan liikenteen jonoutuessa. Vihreällä värillä on merkattu jonojen pituuksien keskiarvo. Keskimääräiset jonot ovat kaikista suunnista lyhyitä, noin yhden henkilöauton mittaisia. Pisin keskimääräinen jono muodostuu käännyttäessä logistiikkakeskuksesta Helsingin suuntaan. Jono on noin 10 metrin mittainen, mikä tarkoittaa noin 2 henkilöautoa. Punaisella värillä on merkattu simuloinnissa havaitun pisimmän jonon pituus. Pisin havaittu jono on noin puolet kääntymiskaistan pituudesta, eli noin 25 metriä. Tällainen tilanne voi muodostua esimerkiksi modulirekan jonottaessa kääntymiskaistalla. Simuloinnin perusteella voi todeta risteyksen toimivan hyvin aamuruuhkan aikaan. Kuva 18. VE2, AAMURUUHKAN LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENTEEN JONOUTUMINEN LOGISTIIKKAKESKUKSEN JA TURUNTIEN RISTEYKSESSÄ 16

18 Iltaruuhka Kuvassa 17 on esitetty vasemmalla samaisen risteyksen kaistakohtaiset liikennemäärätiedot iltaruuhkan aikaan ja oikealla eri suuntien jonoutuminen. Vihreällä värillä on merkattu jonojen pituuksien keskiarvo. Keskimääräiset jonot ovat kaikista eri suunnista lyhyitä, noin kahden henkilöauton mittaisia. Pisin keskimääräinen jono muodostuu käännyttäessä logistiikkakeskuksesta Lohjan suuntaan. Jono on noin 15 metrin mittainen, mikä tarkoittaa noin 3 henkilöautoa. Punaisella värillä on merkattu simuloinnissa havaitun pisimmän jonon pituus. Iltaruuhkassa pisimpien havaittujen jonojen pituudet eivät juuri poikkea aamuruuhkan aikaan tehdyistä vastaavista havainnoista. Simuloinnin perusteella voi todeta risteyksen toimivan hyvin iltaruuhkan aikaan. Kuva 19. VE2, ILTARUUHKAN LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENTEEN JONOUTUMINEN LOGISTIIKKAKESKUKSEN JA TURUNTIEN RISTEYKSESSÄ 17

19 4.3. Hiidenmäentien ja Turuntien liittymä Hiidenmäentien ja Turuntien liittymän toimivuus heikentyy Hiidenmäentien liittymähaaran osalta herkemmin iltaruuhkan kuin aamuruuhkan aikaan. Liikennemäärien kasvaessa Turuntiellä odotusajat Hiidenmäentien liittymähaarassa kasvavat. Tästä johtuen on hyvä varmistaa risteyksen toimivuus iltaruuhkan aikaan myös toisen vaihtoehdon tapauksessa. Kuvassa 18 on esitetty vasemmalla Turuntien ja Hiidenmäentien kaistakohtaiset liikennemäärätiedot iltaruuhkan huipputunnin aikaan ja oikealla liittymän jonoutuminen. Vihreällä värillä on merkattu jonojen pituuksien keskiarvo. Lisättäessä Turuntien ja Hiidenmäentien risteykseen Hiidenmäentien liittymähaaralle vasemmalle ja oikealle kääntyville omat noin 40 pitkät kaistat, saavutetaan liittymässä hyvä toimivuus. Keskimääräiset jonot ovat noin 15 metrin mittaisia. Punaisella värillä on merkattu simuloinnissa havaitun pisimmän jonon pituus. Pisimmät jonot mahtuvat Hiidenmäentiellä omille kääntymiskaistoilleen. Keskimääräiset odotusajat vaihtelevat Hiidenmäentien liittymähaaralla 20:stä 35:een sekuntiin. Simuloinnin perusteella voidaan todeta risteyksen toimivan hyvin iltaruuhkan aikaan. Kuva 20. VE2, ILTARUUHKAN LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENTEEN JONOUTUMINEN TURUNTIEN JA HIIDENMÄENTIEN RISTEYKSESSÄ VE2 Herkkyystarkastelu: liikenne suuntautuu pääosin Helsingin suuntaan! Hiidenmäen asemakaavan liikenneselvityksessä tehtiin oletus, että logistiikkakeskuksen liikenteestä 70 % suuntautuu Lohjan suuntaan ja 30 % Helsingin suuntaan. Tässä herkkyystarkastelussa on arvioitu vaikutuksia, mikäli liikenne suuntautuisikin päinvastoin: 30 % Lohjan suuntaan ja 70 % Helsingin suuntaan. Liikenteen simulointien perusteella voidaan todeta, että liikenteen suuntautumisesta riippumatta logistiikkakeskuksen uusi liittymä ei jonoudu aamuruuhkan aikaan. 18

20 Kuva 21. Logistiikkakeskuksen uuden liittymän jonoutuminen aamuruuhkan aikaan. Vasemman puoleisessa kuvassa on esitetty tilanne, jossa liikenteestä 70 % suuntautuu Lohjan suuntaan. Oikean puoleisessa kuvassa on esitetty tilanne, jossa liikenteestä 70 % suuntautuu Helsingin suuntaan. Iltaruuhkan aikaan liikenteen suuntautumisella on enemmän vaikutusta logistiikkakeskuksen liittymän toimivuuteen. Mikäli logistiikkakeskuksen liikenteestä 70 % suuntautuu Helsingin suuntaan, jonoutuu liittymä logistiikkakeskuksesta vasemmalle Helsingin suuntaan kääntyvien odottaessa vuoroaan. Simuloinnissa havaitun pisimmän jonon pituus logistiikkakeskuksesta vasemmalle Helsingin suuntaan kääntyvän liikenteen kaistalla oli niin pitkä, että se vaikeutti oikealle kääntyvälle kaistalle ryhmittymistä. Jono ei mahtunut omalle kaistalleen (kuvassa 3 pisimmän jonon pituus on merkitty punaisella viivalla). 95 % jonoista mahtui omalle kaistalleen (kuvassa 3 keltainen viiva). Myös vasemmalle Helsingin suuntaan kääntyvän kaistan viivytykset ajoneuvoa kohden kasvoivat. Simuloinnissa iltaruuhkan aikaan viivytys ajoneuvoa kohden vaihteli 10 ja 20 sekunnin välillä joten toimivuutta voidaan pitää tyydyttävänä. Kuva 22. Logistiikkakeskuksen uuden liittymän jonoutuminen iltaruuhkan aikaan. Vasemman puoleisessa kuvassa on esitetty tilanne, jossa liikenteestä 70 % suuntautuu Lohjan suuntaan. Oikean puoleisessa kuvassa on esitetty tilanne, jossa liikenteestä 70 % suuntautuu Helsingin suuntaan. Turuntien ja Hiidenmäentien risteyksen toimivuus ei heikkene, mikäli liikenne suuntautuu enemmän Helsingin suuntaan. Tästä johtuen sen toimivuutta ei enää tarvitse tutkia. 19

21 5. VE3-Tontille liittyminen Hiidenmäentien ja Turuntien kautta Kolmannessa vaihtoehdossa kaava-alueelle liitytään Hiidenmäentien ja Turuntien kautta. Hiidenmäentien liittymä tulisi sijaitsemaan nykyisen Radioasemantien liittymän kohdalla ja Turuntielle perustettaisiin uusi liittymä (vihreät nuolet kuvassa 19). Logistiikkakeskukseen saapuva henkilöautoliikenne ohjattaisiin Hiidenmäentien kautta ja ainoastaan raskas liikenne käyttäisi Turuntielle perustettavaa uutta liittymää. Kuva 23. VE3, KAAVA-ALUEEN LIITTYMIEN SIJAINNIT (KARTTA : LOHJAN KARTTAPALVELU) Arvioitaessa VE3:n toimivuutta käytetään Hiidenmäentien liikennemääränä vaihtoehdossa yksi johdettua 1250 ajoneuvoa vuorokaudessa. Aamuruuhkan ja iltaruuhkan huipputunnissa liikennemäärät olisivat noin 125 ajoneuvoa tuntia kohden. Turuntien liikennemääränä käytetään ajoneuvoa vuorokaudessa vuodelle 2030 laaditun liikenne-ennusteen mukaan. Aamuruuhkan ja iltaruuhkan huipputunnissa liikennemäärät olisivat noin 600 ajoneuvoa tuntia kohden. Logistiikkakeskuksen aiheuttama liikennetuotos sekä henkilöautoliikenteen ja raskaan liikenteen jakautuminen keskuksen aukioloaikana on sama VE3:ssa kuin VE1:ssä ja VE2:ssa. Eli aamun huipputunnissa alueelle saapuu 240 henkilöautoa ja illan huipputunnissa poistuu 240 henkilöautoa. Raskaan liikenteen osalta logistiikkakeskukseen saapuu noin 40 rekkaa tunnissa ja keskuksesta poistuu noin 40 rekkaa tunnissa tasaisesti keskuksen aukioloaikana. Logistiikkakeskukseen saapuvan keskuksesta poistuvan liikenteen oletetaan suuntatuvan samalla periaatteella kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2. Hiidenmäentien liittymässä 70 % henkilöautoliikenteestä suuntautuu Lohjan suuntaan ja 30 % Nummelan suuntaan. Turuntien liittymässä 70 % raskaasta liikenteestä suuntautuu Lohjan suuntaan ja 30 % Helsingin suuntaan. Simuloinnissa on käytetty Hiidenmäentiellä nopeusrajoituksena 50 km/h ja Turuntiellä 60 km/h. 20

22 5.1. Logistiikkakeskuksen ja Turuntien liittymä Aamuruuhka Kuvassa 20 on esitetty vasemmalla kaistakohtaiset liikennemäärätiedot ja oikealla jonoutuminen logistiikkakeskuksen ja Turuntien liittymässä aamuruuhkan aikaan. Henkilöautoliikenteen jäädessä pois risteyksestä lyhentyvät jonot toisessa vaihtoehdossa havaituista jonojen pituuksista. Keskimäärin risteykseen ei muodostu lainkaan jonoa. Pisin simuloinnissa havaittu jono muodostuu logistiikkakeskuksen liittymähaaralle ja on noin 25 metrin mittainen. Tämä tarkoittaa käytännössä tapausta, jossa modulirekka odottaa sopivaa hetkeä liittyä Turuntielle. Simuloinnin perusteella voidaan todeta liittymän toimivan hyvin. Kuva 24. VE3, AAMURUUHKAN LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENTEEN JONOUTUMINEN LOGISTIIKKAKESKUKSEN JA TURUNTIEN RISTEYKSESSÄ Iltaruuhka Kuvassa 21 on esitetty vasemmalla kaistakohtaiset liikennemäärätiedot ja oikealla jonoutuminen logistiikkakeskuksen ja Turuntien liittymässä aamuruuhkan aikaan. Jonojen pituudet eivät juuri poikkea aamuruuhkassa havaituista jonojen pituuksista. Simuloinnin perusteella voidaan todeta liittymän toimivan hyvin. Kuva 25. VE3, ILTARUUHKAN LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENTEEN JONOUTUMINEN LOGISTIIKKAKESKUKSEN JA TURUNTIEN RISTEYKSESSÄ 21

23 5.2. Logistiikkakeskuksen ja Hiidenmäentien liittymä Aamuruuhka Kuvassa 22 on esitetty vasemmalla kaistakohtaiset liikennemäärätiedot ja oikealla jonoutuminen logistiikkakeskuksen ja Hiidenmäentien liittymässä aamuruuhkan aikaan. Risteykseen ei keskimäärin muodostu jonoa. Pisin havaittu jono muodostuu logistiikkakeskuksen liittymähaaralle ja sen pituus on noin 10 metriä. Simuloinnin perusteella voidaan todeta liittymän toimivan hyvin. Kuva 26. VE3, AAMURUUHKAN LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENTEEN JONOUTUMINEN LOGISTIIKKAKESKUKSEN JA HIIDENMÄENTIEN RISTEYKSESSÄ Iltaruuhka Kuvassa 23 on esitetty vasemmalla kaistakohtaiset liikennemäärätiedot ja oikealla jonoutuminen logistiikkakeskuksen ja Hiidenmäentien liittymässä iltaruuhkan aikaan. Jonojen pituudet eivät juuri poikkea aamuruuhkassa havaituista jonojen pituuksista. Simuloinnin perusteella voidaan todeta liittymän toimivan hyvin. Kuva 27. VE3, ILTARUUHKAN LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENTEEN JONOUTUMINEN LOGISTIIKKAKESKUKSEN JA HIIDENMÄENTIEN RISTEYKSESSÄ 22

24 5.3. Hiidenmäentien ja Turuntien liittymä Kuvassa 24 on esitetty vasemmalla Turuntien ja Hiidenmäentien kaistakohtaiset liikennemäärätiedot iltaruuhkan huipputunnin aikaan ja oikealla liittymän jonoutuminen. Kuvasta 24 voidaan havaita Hiidenmäentien liittymähaaralla kohtalaisen pitkiä jonoja siitä huolimatta, että simuloinnissa Hiidenmäentielle lisättiin 40 metriä pitkä oikealle kääntyvien kaista. Hiidenmäentien osalta 90 % muodostuneista jonoista oli noin 40 metrin mittaisia, jolloin jonot mahtuivat omille kaistoilleen. On kuitenkin kiinnitettävä huomiota, että simuloinnissa havaitut pisimmät jonot eivät mahtuneet kääntymiskaistoille. Simuloinnin perusteella voidaan todeta liittymän toimivan ja palvelutaso liittymässä on keskinkertainen. On kuitenkin mahdollista, että liikenteen suuntautuminen logistiikkakeskuksesta poikkeaa annetusta arviosta (70 % Lohjan suuntaan ja 30 % Helsingin suuntaan). Mikäli Helsingin suuntaan kääntyvää liikennettä on tässä työssä esitettyä arviota enemmän, saattaa Turuntien ja Hiidenmäentien risteyksen Hiidenmäentien liittymähaara jonoutua arvioitua enemmän. Tässä tapauksessa kasvavat jonot ja pidentyneet jonotusajat voivat heikentää Hiidenmäentien varressa olevan huoltoaseman liikenteellistä toimivuutta iltapäivä ruuhkatunnin aikaan. Kuva 28. VE3, ILTARUUHKAN LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENTEEN JONOUTUMINEN TURUNTIEN JA HIIDENMÄENTIEN RISTEYKSESSÄ VE3 Herkkyystarkastelu: liikenne suuntautuu pääosin Helsingin suuntaan! Hiidenmäen asemakaavan liikenneselvityksessä tehtiin oletus, että logistiikkakeskuksen liikenteestä 70 % suuntautuu Lohjan suuntaan ja 30 % Helsingin suuntaan. Tässä herkkyystarkastelussa on arvioitu vaikutuksia, mikäli liikenne suuntautuisikin päinvastoin: 30 % Lohjan suuntaan ja 70 % Helsingin suuntaan Logistiikkakeskuksen uusi liittymä Turuntielle Vaihtoehdon 2 osalta liikenteen simuloinnissa todettiin, että liikenteen suuntautumisesta riippumatta logistiikkakeskuksen uusi liittymä ei jonoudu aamuruuhkan aikaan. Vaihtoehdossa 3 logistiikkakeskuksen uuden liittymän liikennemäärät ovat alhaisemmat kuin toisen vaihtoehdon tapauksessa, koska henkilöliikenne ohjataan logistiikkakeskukseen Hiidenmäentien kautta. Ainoastaan raskas liikenne käyttää logistiikkakeskuksen uutta liittymää. Tästä johtuen logistiikkakeskuksen uuden liittymän toimivuutta aamuruuhkan aikaan ei ole tarvetta tutkia vaihtoehdon 3 tapauksessa. 23

25 Liikenteen simulointien perusteella voidaan todeta, että liikenteen suuntautumisesta riippumatta logistiikkakeskuksen uusi liittymä ei jonoudu myöskään iltaruuhkan aikaan. Kuva 29. Logistiikkakeskuksen uuden liittymän jonoutuminen iltaruuhkan aikaan. Vasemman puoleisessa kuvassa on esitetty tilanne, jossa liikenteestä 70 % suuntautuu Lohjan suuntaan. Oikean puoleisessa kuvassa on esitetty tilanne, jossa liikenteestä 70 % suuntautuu Helsingin suuntaan. Turuntien ja Hiidenmäentien risteys Vaihtoehdossa 3 Turuntien ja Hiidenmäentien risteys jonoutuu voimakkaimmin iltaruuhkan aikaan. Tällöin risteyksen jonoutumisen kannalta liikenteen suuntautumisella on suuri merkitys. Mikäli liikenteestä 70 % suuntautuu Helsingin suuntaan ja 30 % Lohjan suuntaan, jonoutuu liikenne pahoin Hiidenmäentiellä. Risteys ei nykyisellään kykene vastaamaan Hiidenmäentien kasvaviin liikennemääriin ja myös henkilöliikenteen tulisi ainakin osin käyttää logistiikka-alueen uutta liittymää Turuntielle. Hiidenmäentien varressa olevan huoltoaseman tonttiliittymiä tulisi kaikissa ratkaisuissa selkeyttää nykyisestään. Kuva 30. Turuntien ja Hiidenmäentien risteyksen jonoutuminen iltaruuhkan aikaan. Vasemman puoleisessa kuvassa on esitetty tilanne, jossa liikenteestä 70 % suuntautuu Lohjan suuntaan. Oikean puoleisessa kuvassa on esitetty tilanne, jossa liikenteestä 70 % suuntautuu Helsingin suuntaan.(tässä kaikki henkilöliikenne Hiidenmäentiellä!). 24

26 6. Kevyen liikenteen yhteydet Nykytilanteessa asemakaavoitettavaa aluetta lähinnä olevat linja-autojen pysäkit sijaitsevat Kehätien länsipuolella Turuntien (mt. 110) varressa. Asemakaavoitettavalta alueelta on matkaa nykyisille pysäkeille Hiidenmäentien kautta noin 900 metriä ja Turuntien kautta noin 800 metriä. Pysäkeille ei ole olemassa olevia kevyen liikenteen yhteyksiä. Työmatkaliikenteen näkökulmasta pysäkit sijaitsevat varsin sivussa asemakaavoitettavasta alueesta. Kuvassa 25 on esitetty vaalean sinisellä katkoviivalla kevyen liikenteen yhteystarve nykyisille linja-autojen pysäkeille ensimmäisen vaihtoehdon tapauksessa. Oranssilla katkoviivalla on esitetty kevyen liikenteen yhteystarve nykyisille linja-autojen pysäkeille toisen ja kolmannen vaihtoehdon tapauksissa. Työmatkaliikenteen näkökulmasta edullisempi vaihtoehto olisi sijoittaa uudet linja-autojen pysäkit Turuntielle (mt. 110) nykyisen Hiidenmäentien risteyksen tuntumaan. Asemakaavoitettavalta alueelta olisi matkaa uusille pysäkeille Hiidenmäentien kautta noin 600 metriä ja Turuntien kautta noin 400 metriä. Kuvassa 25 on esitetty sinisellä katkoviivalla kevyen liikenteen yhteystarve uusille linja-autojen pysäkeille ensimmäisen vaihtoehdon tapauksessa. Punaisella katkoviivalla on esitetty kevyen liikenteen yhteystarve uusille linja-autojen pysäkeille toisen ja kolmannen vaihtoehdon tapauksissa. Kuva 31. KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARPEET NYKYISILLE JA UU- SILLE LINJA-AUTOJEN PYSÄKEILLE. (ILMAKUVA: BING MAPS). 25

27 7. Tonttisuunnitelmaluonnos ja liittymät, toteutettavuus Asemakaava-alueesta ei ole käytettävissä tontinkäyttösuunnitelmaa eikä suunnitelmaa alueen liittymisestä ympäröivään liikenneverkkoon. Trafix on laatinut oheisen alustavan luonnoksen, jotta voidaan arvioida hankkeen liittymien sekä itse hankkeen toteutettavuutta. Mt110 seudulla alueen maanpinta on tasolla ja alueen pohjoisreunassa noin tasolla +63. Tontin keskellä maanpinta on noin tasolla Suunnitelmaluonnoksessa on oletettu rakennuksen pihan olevan tasolla +51 ja rakennus on sijoitettu siten, että sen ympärille jää m pihatilaa ajojärjestelyjä varten. Näin suunniteltuna tontin eteläreunassa piha olisi noin 2-3 m penkereellä ja pohjoisreunassa m leikkauksessa. Tontin puolivälin eteläpuolinen alava alue on rakennettavuudeltaan huonoa ja jatkosuunnittelussa tutkittaneen rakennuksen sijoittelua rakennettavuudeltaan paremmin sijoittuvaksi. Alueen luoteispuolella kulkevan Hiidenmäentien kautta liittymän saaminen logistikka-alueen pihalle on erittäin haastavaa, koska Hiidenmäentie on tontin pohjoisosalla tasossa eli korkeusero pihatasolle on noin m. Tontin lounaisreunaan on saatavissa noin 5 % kaltevuudella noin 270 m pitkä ajoyhteys pihatasolle mutta raskaalle logistiikkaliikenteelle tuo kaltevuus ei sovellu. Työntekijöiden ajoreitiksi ja häiriötilanteiden reitiksi kyseinen ajoyhteys on mahdollinen. Muutenkin Hiidenmäentie on mitoitukseltaan varsin kapea (noin 6 m) eikä siksikään sovellu ainakaan ilman parantamista logistiikkaliikenteelle. Suunnitelmassa on esitetty Turuntielle (Mt110) uutta liittymää logistiikka-alueelle noin 400 m Hiidenmäentien liittymästä Helsingin suuntaan. Turuntie on kyseisellä kohtaa tasolla +48,4, josta liittymä pihatasolle +51 on noin 2 % kaltevuudessa. Liittymä on alustavasti luonnosteltu kanavoituna liittymänä, jossa on Turun suunnasta logistiikkakeskukselle oma vasemmalle kääntyvien kaista ja liittymässä tulppaliittymä. Turuntien nopeusrajoitus tulevan liittymän kohdalla on nyt 80 km/h mutta liittymän Turun puolella Hiidenmäentien ja Peurakorventien välillä nopeusrajoitus on 60 km/h. Nopeusrajoitusta 60 km/h kanttaisi ehdottomasti jatkaa kattamaan logistiikkakeskuksen liittymäseutu (noin m). Kuva 32. Mt110 Turuntie, nykyinen 60 km/h alue ja ehdotettu 60 km/h alue 26

28 Kuva 33. Alustava tonttiluonnos ja liittymät. 27

29 8. Yhteenveto Ensimmäisen vaihtoehdon (VE1) liikenteen simuloinneissa logistiikkakeskuksen kaikki liikenne ohjattiin Hiidenmäentien kautta. Logistiikkakeskuksen liittymä Hiidenmäentielle sijaitsi nykyisen Radioasemantien liittymän kohdalla. Simulointien perusteella voidaan todeta, että vaihtoehdon kannalta keskeisimmäksi liikenteelliseksi pullonkaulaksi muodosti nykyinen Hiidenmäentien ja Turuntien risteys. Etenkin iltapäivän ruuhkatunnin aikaan risteyksen Hiidenmäentien liittymähaara jonoutui pahasti. Risteys ei nykyisellään kykene vastaamaan hankkeen myötä Hiidenmäentiellä kasvaviin liikennemääriin. Ensimmäisen vaihtoehdon toteuttaminen edellyttäisi varautumista liikennevalo-ohjauksen järjestämiseen Turuntien ja Hiidenmäentien risteyksessä. Liikennevalo-ohjauksen suunnittelussa voitaisiin määritellä tarvittavat kääntyvien kaistat Turuntielle ja Hiidenmäentielle sekä kaistojen pituudet. Lisäksi Hiidenmäentien varressa olevan huoltoaseman tonttiliittymiä tulisi samalla selkeyttää nykyisestään. Toisen vaihtoehdon (VE2) liikenteen simuloinneissa logistiikkakeskuksen kaikki liikenne ohjattiin Turuntielle rakennettavan uuden liittymän kautta. Simulointien perusteella voidaan todeta, että toinen vaihtoehto olisi liikenneverkon toimivuuden kannalta hyvä. Logistiikkakeskuksen uusi liittymä Turuntielle sekä nykyinen Turuntien ja Hiidenmäentien risteys eivät jonoutuneet simuloinneissa, vaan toimivuus oli hyvää sekä aamuettä iltapäiväruuhkan huipputuntien aikaan. Toisen vaihtoehdon toteuttamisessa tulisi Turuntien uuteen liittymään rakentaa noin 50 metriä pitkät kääntyvien kaistat Turun suunnasta vasemmalle logistiikkakeskukseen kääntyvälle liikenteelle sekä logistiikkakeskuksesta pois oikealle Lohjan suuntaan kääntyvälle liikenteelle. Lisäksi olisi hyvä varautua rakentamaan omat noin 40 metrin mittaiset kääntymiskaistat Turuntien ja Hiidenmäentien risteyksen Hiidenmäentien liittymähaaraan. Se varmistaisi hyvän palvelutason Turuntien ja Hiidenmäentien risteyksessä. Liikenteen simuloinneista saatujen tuloksien perusteella voidaan suositella toisen vaihtoehdon mukaisia liittymäratkaisuja jatkosuunnittelun pohjaksi. Kolmannen vaihtoehdon liikenteen simuloinneissa logistiikkakeskuksen henkilöautoliikenne ohjattiin Hiidenmäentien kautta ja raskas liikenne ohjattiin Turuntielle perustettavan uuden liittymän kautta. Simulointien perusteella voidaan todeta, että nykyisen Hiidenmäentien ja Turuntien risteyksen Hiidenmäentien liittymähaaran toimivuus heikkeni etenkin iltapäivän ruuhkatunnin aikaan. Kolmannen vaihtoehdon toteuttaminen edellyttäisi, että Turuntien uuteen liittymään rakennettaisiin noin 50 metriä pitkät kääntyvien kaistat Lohjan suunnasta vasemmalle logistiikkakeskukseen kääntyvälle liikenteelle sekä logistiikkakeskuksesta pois oikealle Lohjan suuntaan kääntyvälle liikenteelle. Lisäksi olisi hyvä varautua rakentamaan omat noin 40 metrin mittaiset kääntymiskaistat Turuntien ja Hiidenmäentien risteyksen Hiidenmäentien liittymähaaraan. Hiidenmäentien varressa olevan huoltoaseman tonttiliittymiä tulisi samalla selkeyttää nykyisestään. Tällä järjestelyllä saavutettaisiin Turuntien ja Hiidenmäentien risteyksessä keskinkertainen palvelutaso. On kuitenkin mahdollista, että liikenteen suuntautuminen logistiikkakeskuksesta poikkeaa annetusta arviosta (70 % Lohjan suuntaan ja 30 % Helsingin suuntaan). Mikäli Helsingin suuntaan kääntyvää liikennettä on tässä työssä esitettyä arviota enemmän, saattaa Turuntien ja Hiidenmäentien risteyksen Hiidenmäentien liittymähaara jonoutua arvioitua enemmän. Tässä tapauksessa kasvavat jonot ja pidentyneet jonotusajat voivat heikentää Hiidenmäentien varressa olevan huoltoaseman liikenteellistä toimivuutta etenkin iltapäivä ruuhkatunnin aikaan. Työssä tarkasteltiin vaihtoehtojen 2 ja 3 osalta myös liikenteen suuntautumista 70 % Helsinkiin ja 30 % Lohjan suuntaan. Tällä suuntautumisella vaihtoehdossa 2 logistiikkakeskuksesta ulos tulevien vasemmalle 28

30 kääntyvien virta kasvaa ja jonoutuu jonkin verran mutta viivytykset jäävät kuitenkin lyhyiksi ja toimivuus pysyy tyydyttävällä tavalla. Vaihtoehdossa 3 Hiidenmäentien liittymä jonoutuu varsin pahoin ja kaikki henkilöliikenne ei voi käyttää Hiidenmäentien reittiä vaan osan on käytettävä logistiikkakeskuksen liittymää. Työmatkaliikenteen näkökulmasta olemassa olevat linja-autojen pysäkit sijaitsevat varsin sivussa asemakaavoitettavasta alueesta. Asemakaavoitettavalta alueelta ei ole olemassa olevia kevyenliikenteen yhteyksiä nykyisille linja-autojen pysäkeille. Mikäli päädytään hyödyntämään nykyisiä linja-autojen pysäkkejä, tulee jatkosuunnittelussa ratkaista kevyen liikenteen yhteydet kyseisille pysäkeille. Toinen vaihtoehto olisi sijoittaa uudet linja-autojen pysäkit Turuntielle Hiidenmäentien risteyksen itäpuolelle. Uudet pysäkit olisivat huomattavasti lähempänä asemakaavoitettavaa aluetta ja palvelisivat siten paremmin työmatkaliikenteen tarpeita. Mikäli päädytään sijoittamaan uudet linja-autojen pysäkit Turuntien varteen, tulee jatkosuunnittelussa ratkaista kevyen liikenteen yhteydet uusille pysäkeille. Toteutettavuuden kannalta sekä vaihtoehto 2 ja vaihtoehto 3 ovat mahdollisia. Logistiikka-alueen häiriöhallinnan kannalta olisi eduksi saada tontille kaksi liittymäyhteyttä vaikka Turuntielle tehtävä uusi liittymä olisikin alueen pääliittymä. 29

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19 LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT TARKASTELUALUE JA LIIKENNEMÄÄRÄT UUSI MAANKÄYTTÖ; NUOTTASAARENTIE 5 VE 0, NYKYTILA MAANKÄYTTÖ LIIKENNE VE 0+, NYKYTILA + MAANKÄYTTÖMUUTOKSET

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma MIILUKORPI II, 631900 ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma Työssä tutkittiin Miilukorpi II-asemakaavan vaikutukset liikenteen toimivuuteen ympäröivällä katuverkolla (Nupurintie

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1).

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1). Mutkakadun kiertoliittymän toimivuustarkastelu Toimivuustarkastelussa tutkittiin Mutkakadun ja Snellmaninkadun liittymän muuttamista kiertoliittymäksi ennusteen 2014 ja vuoden 2025 iltahuipputunnin liikennemäärillä.

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS

LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 02/2014 LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS Päivämäärä 7.2.2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Nakkilan kunta 26.11.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset 26.11.2015 Page 2 Työn lähtökohdat FCG

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUALUE MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT 1.VAIHE Murata Electronics Oy:n laajennus noin 8500 kem2 Voimalantie 6:n alueelle Muratan työntekijöiden pysäköinti, noin 500 autopaikkaa. Nykyisin autopaikkoja on

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Liite 7 LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 6.10.2016 Lappeen koulun laajennuksen liikenteellinen toimivuustarkastelu Johdanto Lappeenrannan kaupungin

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

Liikenteellinen toimivuustarkastelu

Liikenteellinen toimivuustarkastelu Liikenteellinen toimivuustarkastelu NG 11 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava, Sipoon kunta J. Järvinen 1.1 22.12.2016 2 (12) 22.12.2016 Liikenteellinen toimivuustarkastelu SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Kauniaisten kaupunki Yhdyskuntatoimi Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Nykytilanneanalyysi Toimenpiteet; 1 - Bussikaistan pidentäminen ja avaaminen

Lisätiedot

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Jämsän kaupunki 9.5.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Johtopäätökset Paikkatietoikkuna 2016 9.5.2016 Page

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

Ruskon kaupan suuryksikkö liikenneselvitys

Ruskon kaupan suuryksikkö liikenneselvitys NCC Ruskon kaupan suuryksikkö liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28378 Raportti Miettinen Tuomas Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue... 1 2.1 Ajoneuvoliikenteen nykytilanne...

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu. Mikko Yli-Kauhaluoma

Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu. Mikko Yli-Kauhaluoma Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma 14.9.2016 Tarkastelualue Tarkastelussa pääpaino keskittyi suunnitellun uuden koulukeskuksen ympäristön

Lisätiedot

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut Sivu 1 / 9 Alberga Business Park / Sokerilinnatie Työssä selvitettiin Alberga Business Parkin (ABP) pysäköinnin liikenteellistä toimivuutta aamu- ja iltahuipputunnin aikana. Toimivuustarkastelut tehtiin

Lisätiedot

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut Sivu 1 / 9 Alberga Business Park / Sokerilinnatie Työssä selvitettiin Alberga Business Parkin (ABP) pysäköinnin liikenteellistä toimivuutta aamu- ja iltahuipputunnin aikana. Toimivuustarkastelut tehtiin

Lisätiedot

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys Vt 4 / Sorosentien liittymä Juha Raappana 10.11.2006 Pentinkankaan asemakaavamuutoksen liikenneselvitys 2 / 10 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KAPULI IIE LIIKENNESELVITYS

MÄNTSÄLÄ KAPULI IIE LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Tapio Sillfors Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10/2017 MÄNTSÄLÄ KAPULI IIE LIIKENNESELVITYS MÄNTSÄLÄ KAPULI IIE LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 17.10.2017 Laatija Tarkastaja Elina Tamminen

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Lohjan torialue Pysäköintilaitoksen liikenteen toimivuustarkastelut Trafix Oy, LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

Lohjan torialue Pysäköintilaitoksen liikenteen toimivuustarkastelut Trafix Oy, LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tarkastelussa on arvioitu Lohjan torin alle suunnitellun pysäköintilaitoksen ajojärjestelyjen toimivuutta. Tarkastelut on tehty käyttäen

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT 14.3.2017 LÄHTÖKOHDAT Tutkittiin Ojalan ja Lamminrahkan kaupunginosien rakentamisten vaikutusta liittymien toimivuuteen Aitolahdentiellä sekä Ojalan uudella

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Antti Räikkönen Sito Parhaan ympäristön tekijät Taustaa ja nykytilanne Himoslehtelän asemakaavassa tarkoitus on muuttaa Himoslehtelän ja Honkarannan

Lisätiedot

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS 18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 03 Päivämäärä 18/12/2013 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Jukka-Pekka

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne...

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne... Sisältö 1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila... 1 Katuverkko ja liikennemäärä... 1 Jalankulku ja pyöräily... 2 Joukkoliikenne... 3 2. Nykyinen ja tuleva maankäyttö... 4 Kortteli 60... 6 3. Asemakaavan

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista 12.12.2012 HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO TEHDYISTÄ LIIKENNETARKASTELUISTA Destia Oy Infrasuunnittelu

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä Kesäkuu 2013 VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 17/06/2013 Laatija Tarkastaja Kimmo Heikkilä Riikka Salli Viite

Lisätiedot