Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) Dnro 4783/065/2011

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) 1.4.2012 Dnro 4783/065/2011"

Transkriptio

1

2 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Säädösperusta Turvallisuussääntöjen laadinta Turvallisuussääntöjen sisältö Turvallisuussääntöjen rakenne Malliasiakirja MENETTELYOHJEET Säädösperusta Menettelyohjeiden laadinta Menettelyohjeiden sisältö Menettelyohjeiden rakenne Malliasiakirja TURVALLISUUSOHJEET Säädösperusta Turvallisuusohjeiden laadinta Turvallisuusohjeiden sisältö Turvallisuusohjeiden rakenne Malliasiakirja... 9 VIITELUETTELO LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Turvallisuussääntöjen sisältömalli Menettelyohjeiden sisältömalli Turvallisuusohjeen sisältömalli

3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 3 (17) 1 Turvallisuussäännöt 1.1 Säädösperusta Rakennuttajan on laadittava rakennustyön toteutusta varten kirjalliset turvallisuussäännöt. Turvallisuussäännöissä on esitettävä turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet sekä ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin, henkilöntunnisteen käyttöön ja kulkulupaan sekä osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn (VNa 205/ mom.) /1/ 1.2 Turvallisuussääntöjen laadinta Turvallisuussäännöt laaditaan rakentamisen valmisteluvaiheessa ja liitetään osaksi urakkatarjouspyyntöasiakirjoja. Turvallisuussäännöt laaditaan myös kunnossapitourakoihin. Turvallisuussääntöjen laadinnasta ja ylläpidosta vastaa hankkeen turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuussääntöjen pitää olla kirjallisessa muodossa. Turvallisuussäännöt laaditaan yleensä hankekohtaisesti. Hankekohtaisia turvallisuussääntöjä täydentävät Liikenneviraston turvallisuutta ja riskienhallintaa käsittelevät ohjeet. Turvallisuussäännöissä viitataan näihin ohjeisiin. Turvallisuussääntöjä voivat täydentää muissa urakka-asiakirjoissa olevat turvallisuusvaatimukset (kuten Urakkaohjelma I:n ja II:n kohdassa 14 Työturvallisuus ). /2/ Turvallisuussääntöjen tietoja pidetään rakennus- ja kunnossapitohankkeen aikana ajan tasalla ja muuttuneet tiedot välitetään hankkeen eri osapuolille. Turvallisuussäännöissä ei toisteta Liikenneviraston turvallisuusohjeissa esitettyjä asioita. 1.3 Turvallisuussääntöjen sisältö Turvallisuussäännöt ovat hankekohtaisia ja liittyvät sen toteutusmuotoon ja organisointiin. Turvallisuussäännöt ovat menettelyjä, joilla varmistetaan hankkeen turvallisuuden hallintaa ja yhteisen rakennustyömaan turvallisuutta. Turvallisuussäännöillä voidaan ohjata myös työmaahan liittyvää tarkastustoimintaa, kuten määrittää tarkastuksiin osallistumista tai yhteistoimintaa turvallisuusasioissa, kuten työmaan kokous- ja tiedotuskäytäntöjä ja perehdyttämistä. Turvallisuussäännöillä voidaan ohjeistaa myös turvallisuusseurantaa, kuten turvallisuuspoikkeamien käsittelyä tai turvallisuustason mittauksia, kulunvalvontaa, kuten kulkulupakäytäntöjä. Turvallisuussäännöillä ohjeistetaan myös turvallisuussuunnittelua, esimerkiksi suunnitelmien kierrättämistä eri osapuolien kesken tai suunnitelmiin liittyvää lausuntomenettelyä tai suunnitelmista tiedottamista.

4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 4 (17) Turvallisuussäännöillä ohjeistetaan myös työmaan ja junaliikenteen yhteensovittamista turvallisuuden kannalta. Samoin turvallisuussäännöillä voidaan ohjeistaa rakennustyömaan ja samalla alueella tehtävien kunnossapitotöiden tai muiden töiden yhteensovittamista. Turvallisuussäännöillä annetaan ohjeita tieliikenteen ja vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseen. 1.4 Turvallisuussääntöjen rakenne Turvallisuussääntöjen rakenne on seuraava: - Yleistä - kohteen määrittely - turvallisuussääntöjen velvoittavuus ja päivittäminen - Turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet - rakennuttajan asettamat turvallisuustavoitteet - Keskeiset yhteensovittamisen ja yhteistoiminnan menettelyt - työmaakokoukset ja palaverit - tiedonkulku ja tiedottaminen - turvallisuuspoikkeamien käsittely - riskienhallinta ja riskienarvioinnin toteuttaminen - yhteistyö ja tiedonkulku liikenteenohjauksen kanssa - perehdyttäminen - varautuminen onnettomuuksiin - muut yhteistoimintamenettelyt - Turvallisuuteen liittyvät ohjeet - tarkastustoiminta ja turvallisuusseuranta - henkilöntunnisteen käyttö ja kulkuluvat - turvallisuussuunnittelu - Hankkeeseen liittyvän liikenteen turvallisuutta varmistavat menettelyt - Turvallisuussääntöihin liittyvät muut turvallisuusohjeet ja asiakirjat 1.5 Malliasiakirja Turvallisuussääntöjen sisältömalli on kuvattu liitteessä 1. Malliasiakirjassa mainitut yksittäiset asiat ovat muistilistan omaisia auttamassa turvallisuussääntöjen laadintaa.

5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 5 (17) 2 Menettelyohjeet 2.1 Säädösperusta Rakennuttajan on laadittava työmaata koskevat kirjalliset menettelyohjeet, jotka sisältävät töiden ajoituksen, erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset, aliurakoinnin järjestämisen menettelyt ja työhygieenisiä mittauksia työnantajien osalta koskevat menettelyt (VNa 205/ mom.). /1/ 2.2 Menettelyohjeiden laadinta Menettelyohjeet laaditaan rakentamisen valmisteluvaiheessa ja liitetään osaksi urakkatarjouspyyntöasiakirjoja. Menettelyohjeet laaditaan myös kunnossapitourakoihin. Menettelyohjeiden laadinnasta ja ylläpidosta vastaa hankkeen turvallisuuskoordinaattori. Menettelyohjeiden pitää olla kirjallisessa muodossa. Menettelyohjeet laaditaan yleensä hankekohtaisesti. Hankekohtaisia menettelyohjeita täydentävät Liikenneviraston turvallisuutta ja riskienhallintaa käsittelevät ohjeet. Menettelyohjeissa viitataan näihin ohjeisiin. Menettelyohjeita voivat täydentää muissa urakka-asiakirjoissa olevat turvallisuusvaatimukset (kuten Urakkaohjelma I:n ja II:n kohdassa 14 Työturvallisuus ). /2/ Menettelyohjeita voivat täydentää myös muiden tahojen antamat turvallisuusohjeet, nämä turvallisuusohjeet yksilöidään hankekohtaisissa menettelyohjeissa. Menettelyohjeissa ei toisteta Liikenneviraston turvallisuusohjeissa esitettyjä asioita. Rautatiehankkeissa keskeinen menettelyohje on Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO). /3/ Menettelyohjeita voi olla myös muissa rakennuttajan turvallisuutta käsitteleviä asiakirjoissa. Menettelyohjeiden tietoja pidetään rakennus- ja kunnossapitohankkeen aikana ajan tasalla ja muuttuneet tiedot välitetään hankkeen eri osapuolille. 2.3 Menettelyohjeiden sisältö Menettelyohjeet ovat rakennuttajan turvallisuusvaatimuksia, jotka ylittävät lainsäädännön turvallisuustason. Menettelyohjeet vastaavat usein kysymykseen: Miten rakennuttaja omassa toiminnassaan hoitaa työturvallisuuden ja mitä toimia rakennuttaja edellyttää säädösten (määräysten) noudattamisen lisäksi turvallisuuden suhteen. Menettelyohjeilla kuvataan myös tarkemmin rakennuttajan turvallisuuskäytäntöjä, joilla halutaan rakennushankkeessa hoidettavan turvallisuusmääräyksien esittämiä vaatimuksia. Menettelyohjeita annetaan töiden ajoitukseen, erityisiin työmenetelmiin ja niitä koskeviin vaatimuksiin, aliurakoinnin järjestämiseen ja työhygieenisiin mittauksiin. Rakennushankkeissa pyritään välttämään yksittäisen urakoitsijan tai muun toimittajan ohjeen antamista menettelyohjeena. Jos yksittäisen urakoitsijan tai muun toimittajan ohjetta joudutaan

6 LIIKENNEVIRASTO OHJE 6 (17) toistuvasti käyttämään menettelyohjeena, on tällöin todennäköisesti tarve laatia asiasta Liikenneviraston oma ohje. Menettelyohjeena voidaan antaa myös velvoite päätoteuttajalle laatia koko työmaata koskeva turvallisuusopas. 2.4 Menettelyohjeiden rakenne 2.5 Malliasiakirja Menettelyohjeiden rakenne on seuraava: - Yleistä - Menettelyohjeet töiden ajoitukseen - Erityisiä työmenetelmiä koskevat menettelyohjeet - Aliurakoinnin järjestämisen menettelyt - Työhygieenisiä mittauksia koskevat menettelyt - Menettelyt varottavien laitteiden ja rakenteiden lähellä työskentelyyn - Hankkeeseen liittyvän liikenteen turvallisuutta varmistavat menettelyt - Menettelyohjeisiin liittyvät muut turvallisuusohjeet ja asiakirjat Menettelyohjeiden sisältömalli on kuvattu liitteessä 2. Malliasiakirjassa mainitut yksittäiset asiat ovat muistilistan omaisia auttamassa menettelyohjeiden laadintaa.

7 LIIKENNEVIRASTO OHJE 7 (17) 3 Turvallisuusohjeet 3.1 Säädösperusta Turvallisuusohjeet laaditaan sellaisiin tilauksiin ja tilattaviin töihin, jotka eivät ole työturvallisuusmielessä rakentamista. Tällöin noudatetaan työturvallisuuslain (738/2002) vaatimuksia ja menettelyjä. /5/ Yhteisellä työpaikalla toimivien huolehtimisvelvoite Työpaikalla, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja siten, että työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen (yhteinen työpaikka) on työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen kunkin osaltaan ja riittävällä keskinäisellä yhteistoiminnalla ja tiedottamisella huolehdittava siitä, että heidän toimintansa ei vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä (738/ ). Tiedottaminen ja yhteistoiminta yhteisellä työpaikalla Yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen varmistettava, että hänen työpaikallaan työtä teettävä ulkopuolinen työnantaja ja tämän työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. Tällaisen työnantajan on varmistettava myös, että ulkopuolinen työnantaja saa tarpeelliset tiedot työpaikan palontorjuntaan, ensiapuun ja evakuointiin liittyvistä toimenpiteistä ja näihin tehtäviin 47 :n mukaan nimetyistä henkilöistä (738/ ). Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvollisuudet yhteisellä työpaikalla Yhteisellä työpaikalla tulee pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen huolehtia (738/ ): 1 työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien toimintojen yhteensovittamisesta; 2 työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä; 3 työpaikan yleisestä turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä; 4 muusta työpaikan yleissuunnittelusta; ja 5 työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä Rakentamisen työturvallisuusmääräyksiä sovelletaan rakennustyömaalla ja rakennustöissä. Asetuksen VNa 205/2009 soveltamisala (1 ) on hyvin laaja. Asetusta sovelletaan maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuvaan rakennuksen ja muun rakennelman uudis- ja korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon sekä näihin liittyvään asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista koskevaan suunnitteluun. Lisäksi asetusta sovelletaan näitä koskevaan rakennushankkeen valmisteluun ja suunnitteluun /1/. Rajapinta rakentamisen ja muun työn välillä löytyy kunnossapidon töissä. Toinen rajapinta löytyy mittaus-, suunnittelu-, tarkastus- ja tutkimustöissä.

8 LIIKENNEVIRASTO OHJE 8 (17) 3.2 Turvallisuusohjeiden laadinta Turvallisuusohjeet laaditaan silloin, kun kysymys ei ole rakentamisesta työturvallisuusmielessä. Jos tilattavat työt tehdään jonkun käynnissä olevan rakennustyömaan sisällä tai liittyvät osaksi rakennustöitä, niin silloin näissäkin hankinnoissa noudatetaan rakentamisen työturvallisuuskäytäntöjä. Turvallisuusohjeiden laadinnasta vastaa hankkeen/toimeksiannon projektipäällikkö tai vastaava henkilö. Turvallisuusohjeita ei laadita yleensä toimittajan tai palveluntuottajan omissa tiloissa tehtäviin töihin. Turvallisuusohjeet annetaan kirjallisessa muodossa. Turvallisuusohjeista laaditaan yleensä erillinen asiakirja, joka liitetään osaksi tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjoja. Turvallisuusohjeissa viitataan Liikenneviraston riskienhallintaa ja työturvallisuutta koskeviin ohjeisiin ja asiakirjoihin. Työn aikana voidaan tarvittaessa täydentää annettuja turvallisuusohjeita tai antaa uusia ohjeita. Turvallisuusohjeina voidaan antaa myös muiden tahojen laatimia turvallisuusohjeita. 3.3 Turvallisuusohjeiden sisältö Turvallisuusohjeet vastaavat asiasisällöltään rakentamisessa laadittavaa turvallisuusasiakirjaa, menettelyohjeita ja turvallisuussääntöjä. /4/ Turvallisuusohjeet ovat toimittajaa ja palveluntuottajaa sitovia toimintaohjeita työturvallisuutta ja -terveyttä koskevissa asioissa. Ne vastaavat kysymykseen: Mitä toimia tilaaja edellyttää säädösten (määräysten) noudattamisen lisäksi turvallisuuden suhteen. Turvallisuusohjeissa määritellään toimintatavat ja turvallisuusvaatimukset, joita noudatetaan esimerkiksi: - työturvallisuutta ja työterveyttä koskevissa asioissa - töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa - riskienarvioinnissa - turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien laatimisessa ja hyväksymisessä - tarkastustoiminnassa ja turvallisuusseurannassa - perehdyttämisessä - työnopastuksessa - turvallisuuskoulutuksessa - turvallisuuspätevyyksissä - turvallisuuspoikkeamista ja tapaturmista ilmoittamisessa sekä niiden tutkimisessa - työtapaturmatietojen, kuten tapaturmataajuustietojen antamisessa - turvallisuusasioiden tiedottamisessa ja tiedonkulussa - turvallisuusasioiden käsittelyssä kokouksissa - töiden siisteydessä ja järjestyksessä sekä jätehuollossa

9 LIIKENNEVIRASTO OHJE 9 (17) - töiden liikenteenjärjestelyissä - paloturvallisuudessa - ensiapuun ja evakuointiin liittyvissä asioissa - henkilönsuojainten käytössä - rautatieliikenteen turvallisuuden varmistamisessa - tie- ja vesiliikenteen turvallisuuden varmistamisessa - työskentelyssä tie- ja rautatiealueella. Liikenneviraston turvallisuutta ja riskienhallintaa käsittelevät ohjeet liitetään turvallisuusohjeen kautta osaksi toimittajaa/palveluntuottajaa sitovia turvallisuusohjeita. Tämä vaatimus on oltava mukana myös sopimusasiakirjoissa. 3.4 Turvallisuusohjeiden rakenne 3.5 Malliasiakirja Turvallisuusohjeiden rakenne on seuraava: - Yleistä - Turvallisuusohjeiden velvoittavuus - Toimeksiantoon liittyvät keskeiset ja poikkeukselliset vaarat - Yleiset työturvallisuusvaatimukset - Turvallisuusjohtaminen - Turvallisuussuunnittelu ja riskienarviointi - Turvallisuusseuranta - Perehdyttäminen ja pätevyydet - Liikenteen turvallisuuden varmistaminen (kaikki liikennemuodot) - Muut turvallisuusvaatimukset - Onnettomuus- ja vaaratilannetutkinta - Työssä noudatettavat muut turvallisuusvaatimukset ja -ohjeet Turvallisuusohjeiden sisältömalli on kuvattu liitteessä 3. Malliasiakirjassa mainitut yksittäiset asiat ovat muistilistan omaisia auttamassa turvallisuusohjeiden laadintaa.

10 LIIKENNEVIRASTO OHJE 10 (17) Viiteluettelo /1/ Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 /2/ Urakkaohjelma osa I Yleinen osa ja osa II Urakkakohtainen osa. Liikennevirasto 2010 /3/ Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO). Liikenneviraston ohjeita 1/2012 /4/ Turvallisuusasiakirjan laadinta, ohje. Liikennevirasto Dnro 4253/065/2011 /5/ Työturvallisuuslaki 738/2002 /6/ Infrarakennushankkeiden turvallisuusriskien arvioinnin laadinnasta. Käyttöohje. Liikennevirasto.

11 LIIKENNEVIRASTO OHJE 11 (17) Liite 1 TURVALLISUUSSÄÄNTÖJEN SISÄLTÖMALLI 1. Yleistä - kohteen määrittely - kohteeseen liittyviä erityistietoja ja -vaatimuksia - turvallisuussääntöjen velvoittavuus - turvallisuussääntöjen päivittäminen - turvallisuussääntöjä täydentäviä ohjeita ja kirjallisia menettelyjä 2. Turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet Tässä esitettävät turvallisuushallinnan tavoitteet ja menettelyt ovat sellaisia, jotka ylittävät joko turvallisuusmääräysten vaatimukset tai täydentävät Liikenneviraston ao. ohjeita ja yleisiä turvallisuushallinnan menettelyjä - tasovaatimus MVR -mittarille - turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen, kuten vaatimus vaaratilanteista ja tapaturmista ilmoittamisesta - urakoitsijoita koskeva yleinen tapaturmataajuusvaatimus - ilmoitusvaatimus työmaan tapaturmataajuustiedoista - vaatimus ilmoitusmenettelyistä koskien vaarallisia töitä ja työvaiheita - kuvaus tiedonkulusta ja tiedottamisesta turvallisuusasioissa - vaatimus työmaahan perehdyttämisestä - pätevyys- ja osaamisvaatimukset - vaatimukset turvallisuuskoulutuksesta - tiedot rakennuttajan perehdyttämiskäytännöistä - ohjeet yhteisten tilojen ja työmaa-alueen käytöstä - ohjeet päällekkäin tai peräkkäin tehtävien töiden turvallisuuden varmistamisesta - ohjeet työmaan yleisen putoamissuojauksen järjestämisestä - ohjeet yhteiskäytössä olevien työvälineiden, telineiden ja työtasojen turvallisuuden varmistamisesta - vaatimukset työmaan järjestyksen ja siisteyden ylläpidosta - vaatimukset työssä syntyvien jätteiden poistamisesta - ohjeita riskienarvioinnista - toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteita varten 3. Keskeiset yhteensovittamisen ja yhteistoiminnan menettelyt Näillä menettelyillä täydennetään Liikenneviraston ao. ohjeita ja menettelyjä seuraavissa asioissa: - työmaakokoukset ja palaverit - tiedonkulku ja tiedottaminen - turvallisuuspoikkeamien käsittely - riskienhallinta ja riskienarvioinnin toteuttaminen - yhteistyö ja tiedonkulku liikenteenohjauksen kanssa - perehdyttäminen - varautuminen onnettomuuksiin - muut yhteistoimintamenettelyt

12 LIIKENNEVIRASTO OHJE 12 (17) 4. Turvallisuuteen liittyvät ohjeet Nämä ohjeet täydentävät ja täsmentävät Liikenneviraston yleisiä ohjeita: - työmaan turvallisuusseurannasta, kuten turvallisuutta seuraavien mittarien käyttäminen - työmaan tarkastustoiminnan käytännöistä (MVR -mittarin käyttöön liittyvät erityisvaatimukset) - osallistumisesta työmaan viikoittaisiin kunnossapitotarkastuksiin - työvälineiden, telineiden ja nostokaluston tarkastuskäytännöistä - kulunvalvonnasta ja kulkulupakäytännöistä sekä ilmoittamisesta työmaalle tulosta/työmaalta pois lähdöstä - työmaan yhteistoimintamenettelyistä, kuten työsuojeluorganisaation nimeämisestä - osallistumisesta työmaalla pidettäviin palavereihin, joissa käsitellään turvallisuusasioita tai tehdään töiden yhteensovitusta - työmaalle pidättävistä yhteensovituspalavereista (liikenteenohjaus, kunnossapito, ratapihan toiminnot, muut rakennushankkeet) - lisävaatimuksia henkilöntunnisteen käytöstä ja siihen liittyvistä työmaan henkilöstöluettelosta - kulkulupakäytännöistä ja -menettelyistä - turvallisuussuunnitelmien laadinnasta, käsittelystä, hyväksynnästä ja niihin liittyvistä yhteistyö- ja tiedonkulkumenettelyistä 5. Hankkeeseen liittyvän liikenteen turvallisuutta varmistavat menettelyt - rautatieliikenteen ja työmaan välisen tiedonkulun ja turvallisuuden varmistamisesta - rautatieliikenteen ja työmaan toimintojen yhteensovitusmenettelyistä - lupa- ja ilmoitusmenettelyistä liittyen rautatieliikenteeseen - yhteistyömenettelyistä ja tiedonkulusta liikenteenohjauksen suuntaan - ratatyöpalaverien järjestämisessä - yhteistyökäytännöistä (kokoukset, palaverit, tiedottaminen) liittyen rautatieliikenteen turvallisuuteen, - yhteisen ratatyöstä vastaavan käyttämisestä - radanpidon turvallisuusohjeen (TURO) soveltamisesta ja siihen liittyvistä poikkeuksista hankkeella - turvallisuussäännöillä voidaan antaa myös vastaavia ohjeita tieliikenteen ja vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseen 6. Turvallisuussääntöihin liittyvät muut turvallisuusohjeet ja asiakirjat - turvallisuussääntöjä täydentävät muut turvallisuusohjeet ja asiakirjat liitteenä tai viittaukset näihin dokumentteihin

13 LIIKENNEVIRASTO OHJE 13 (17) Liite 2 MENETTELYOHJEIDEN SISÄLTÖMALLI 1. Yleistä - kohteen määrittely - kohteeseen liittyviä erityistietoja ja -vaatimuksia - menettelyohjeiden velvoittavuus - menettelyohjeiden päivittäminen - täydentäviä ohjeita ja kirjallisia menettelyjä 2. Menettelyohjeet töiden ajoitukseen - samanaikaisesti tai peräkkäin tapahtuvien työvaiheiden toteuttamiseen, kuten ilmoitusmenettelyt tehtävistä töistä - toimintatapoja ja ohjeita, joita noudatetaan töiden ajoituksessa niin, ettei töistä aiheudu vaaraa muille työmaalla työskenteleville eikä muillekaan osapuolille - työvaiheiden toteuttamiseen, jotka aiheuttavat erilaisia altistuksia, kuten töiden siirtäminen eri aikaan muiden töiden kanssa tai ohjeet varoajoista - töiden yhteensovittamiseen turvallisuuden kannalta - töiden yhteensovittaminen rautatieliikenteen kanssa (työraot, liikennekatkot) - töiden tekemiseen tieliikenteen kannalta (työskentely liikenteen kannalta hiljaiseen aikaan, ruuhka-aikojen tai -suuntien välttäminen, työskentely illalla tai yöllä) - töiden ajoittaminen eri aikaan kunnossapitotöiden kanssa - töiden ajoittaminen eri aikaan vaihtotöiden kanssa - töiden ajoittaminen eri aikaa käyttäjien työskentelyn tai matkustajien liikkumisen kannalta - töiden ajoitukseen liittyvät suunnittelu- ja kokouskäytännöt 3. Erityisiä työmenetelmiä koskevat menettelyohjeet - suunnittelijoiden laatimia työsuunnitelmia ja työselostuksia töiden toteuttamiseen, erityisesti vaarallisten töiden osalta, kuten purkusuunnitelma tai purkutyöselostus, tuentasuunnitelma tai sidontasuunnitelma tai kaivutyöselostus - ohjeet vaarallisten töiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, esimerkiksi elementin valmistajan nosto-ohjeet, - ohjeet työnaikaisiin tieliikenteen järjestelyihin - ohjeet rautatieliikenteen turvallisuuden varmistamiseen - ohjeet paloturvallisuuden varmistamiseen tai tulitöiden tekemiseen - ohjeet urakkarajoista tai työskentelyalueista - ohjeet eri työskentelyalueiden erottamisesta toisistaan (kuten aitaukset, väliseinät) - ohjeet melun-, pölyn- ja tärinäntorjunnasta - ohjeet putoamissuojauksen järjestämiseen - ohjeet vaarallisiin töihin liittyvien suunnitelmien läpikäyntiin työntekijöiden tai muiden osapuolien kanssa

14 LIIKENNEVIRASTO OHJE 14 (17) 4. Aliurakoinnin järjestämisen menettelyt - vaatimukset tilaajavastuulain (1233/2006) velvoitteiden hoitamiseen - aliurakoitsijoiden ilmoitusmenettelyt rakennuttajalle - aliurakoitsijoiden hyväksymismenettelyt turvallisuuden kannalta - aliurakoitsijoille kohdistettavat turvallisuusvaatimukset (kuten turvallisuusjohtamisjärjestelmävaatimus tai muut turvallisuuden hallinnan menettelyt, pätevyys- ja turvallisuussuunnitteluvaatimukset, vaatimus ilmoittaa tapaturmataajuudesta) - vaatimukset aliurakoinnin ketjutukseen (kuten ketjun pituus) - vaatimukset aliurakointiyrityksen kyvyn ja taidon määrittämisestä (kuten Turvallisuuskymppi-menetelmän käyttö) - vaatimukset alihankintaverkoston turvallisuuden kehittämiseen 5. Työhygieenisiä mittauksia koskevat menettelyt - rakennuttajan vaatimukset urakoitsijoille työhygieenisten mittausten toteuttamisesta, - turvallisuusasiakirjassa esitettyjen vaara- ja haittatekijöiden johdosta määrittelyt siitä, missä vaiheessa ja kuka tekee niitä koskevat työhygieeniset mittaukset - ohjeet työnjaosta liittyen työhygieenisiin mittauksiin - ohjeet mittaustuloksista tiedottamisesta 6. Menettelyt varottavien laitteiden ja rakenteiden lähellä työskentelyyn - varottavien laitteiden ja rakenteiden lähellä työskentelyyn annetaan menettelyohjeina kyseisten laitteiden ja rakenteiden omistajien turvallisuusohjeet - nämä turvallisuusohjeet erillisenä liitteenä tai viittauksina: - turvallisuusohjeet maakaasuputken lähellä työskentelyyn - sähkölaitosten ohjeet sähköjohtojen lähellä työskentelyyn - vesilaitosten antamat ohjeet vesijohto- ja viemäriverkon läheisyydessä työskentelyyn - teollisuuslaitosten turvallisuus- ja suojeluohjeet teollisuuslaitoksen lähellä työskenneltäessä - muiden tahojen antamia turvallisuusohjeita (lentokentät, teleoperaattorit, puolustusvoimat, ympäristöviranomaiset, kaupungit) - tulitöissä menettelyohjeena ovat esimerkiksi ao. suojeluohjeet 7. Hankkeeseen liittyvän liikenteen turvallisuutta varmistavat menettelyt - menettelyt työnaikaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimiseksi - menettelyt työmaan ja liikenteen erottamiseksi toisistaan - menettelyt liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi - vaatimukset työnaikaisista liikenteenjärjestelyistä - toimintaohjeet liikenneonnettomuuksia varten 8. Menettelyohjeisiin liittyvät muut turvallisuusohjeet ja asiakirjat - nämä turvallisuusohjeet ja asiakirjat erillisenä liitteenä tai viittauksina

15 LIIKENNEVIRASTO OHJE 15 (17) Liite 3 TURVALLISUUSOHJEEN SISÄLTÖMALLI 1. Yleistä kohteen määrittely kohteeseen liittyviä erityistietoja ja -vaatimuksia työn tai tehtävän määrittely työhön tai tehtävään liittyviä erityisvaatimuksia työn vaikutuspiirissä olevat muut osapuolet 2. Turvallisuusohjeiden velvoittavuus turvallisuusohjeiden velvoittavuus turvallisuusohjeiden päivittäminen 3. Toimeksiantoon liittyvät keskeiset ja poikkeukselliset vaarat kuvataan toimeksiantoon liittyvät keskeiset ja poikkeukselliset vaarat tai liitteenä on riskienhallintasuunnitelmalomakkeelle siirretyt riskit ja riskienhallintatoimenpiteet riskienarviointi tehdään käyttäen turvallisuusriskien tunnistusmenetelmää /6/ 4. Yleiset työturvallisuusvaatimukset kuvataan Liikenneviraston yleiset työturvallisuusvaatimukset kuvataan varautuminen onnettomuuksien ja työtapaturmien varalta, mukaan lukien ensiapuvalmiuteen. palotorjuntaan ja evakuointiin liittyvät toimenpiteet kuvataan menettelyt tapaturmataajuustietojen antamisen osalta kuvataan yleiset menettelyt yhteisen työpaikan turvallisuuden varmistamiseen liittyen kuvataan vaatimuksen henkilönsuojainten käyttöön kuvataan vaatimukset kemikaalien käyttöön liittyen kuvataan menettelyt varottavien laitteiden ja rakenteiden lähellä työskentelyyn kuvataan sähkötyöturvallisuusvaatimukset (sähkörata) kuvataan työhygieeniset turvallisuusvaatimukset kuvataan työterveellisyyteen liittyvät vaatimukset 5. Turvallisuusjohtaminen kuvataan turvallisuusjohtamiseen liittyviä vaatimuksia ja menettelyjä kuvataan yhteensovittamisen ja yhteistoiminnan menettelyjä kuvataan menettelyt yhteisten tilojen ja alueiden käyttämisessä kuvataan menettelyt yhteisten laitteiden ja työvälineiden käyttämisessä kuvataan menettelyt töistä ja työvaiheista ilmoittamisessa kuvataan turvallisuuteen liittyvän tiedonkulun ja tiedottaminen menettelyjä kuvataan turvallisuuden ja riskienhallinnan liittäminen osaksi kokous- ja palaverikäytäntöjä kuvataan menettelyt liittyen turvallisuus- ja riskienhallintapalavereihin kuvataan kulkulupamenettelyt kuvataan menettelyt henkilötunnisteen käyttöön kuvataan alihankintaan liittyvät turvallisuusvaatimukset ja -menettelyt kuvataan menettelyt siisteyden ja järjestyksen ylläpidosta kuvataan vaatimukset liittyen jätehuoltoon

16 LIIKENNEVIRASTO OHJE 16 (17) 6. Turvallisuussuunnittelu ja riskienarviointi kuvataan turvallisuussuunnittelun ja riskienarviointiin liittyvät menettelyt kuvataan vaatimukset turvallisuussuunnittelulle (myös eri osapuolien suunnitelmien yhteensovittaminen) kuvataan laadittavan turvallisuussuunnitelman sisältövaatimus kuvataan vaatimukset muille turvallisuuteen liittyville suunnitelmille (laadinta- ja sisältövaatimukset) kuvataan vaatimukset riskienarvioinneille ja niissä käytettäville menetelmille 7. Turvallisuusseuranta kuvataan turvallisuusseurantaan liittyvät menettelyt (turvallisuuskierrokset, tarkastuskäynnit) kuvataan tarkastusvaatimukset (työturvallisuustarkastukset) kuvataan vaatimukset turvallisuusseurannalle ja -valvonnalle kuvataan tarvittaessa omavalvontaan liittyvät menettelyt 8. Perehdyttäminen ja pätevyydet kuvataan perehdyttämiseen ja pätevyyksien hallintaan liittyvät menettelyt ja käytännöt kuvataan pätevyysvaatimukset kuvataan turvallisuuskoulutusvaatimukset ja -menettelyt 9. Liikenteen turvallisuuden varmistaminen kuvataan liikenteen turvallisuuden varmistaminen ja siihen liittyvät menettelyt ja vaatimukset (kaikki liikennemuodot) menettelyt työnaikaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimiseksi menettelyt työmaan ja liikenteen erottamiseksi toisistaan menettelyt liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi vaatimukset työnaikaisista liikenteenjärjestelyistä toimintaohjeet liikenneonnettomuuksia varten ohjeet rautatieliikenteen ja työmaan välisen tiedonkulun ja turvallisuuden varmistamisesta kuvataan rautatieliikenteen ja työmaan toimintojen yhteensovitusmenettelyjä ohjeet lupa- ja ilmoitusmenettelyistä liittyen rautatieliikenteeseen ohjeet yhteistyömenettelyistä ja tiedonkulusta liikenteenohjauksen suuntaan ohjeet ratatyöpalaverien järjestämisessä kuvataan yhteistyökäytännöt (kokoukset, palaverit, tiedottaminen) liittyen rautatieliikenteen turvallisuuteen ohjeet yhteisen ratatyöstä vastaavan käyttämisestä ohjeet radanpidon turvallisuusohjeen (TURO) soveltamisesta ja siihen liittyvistä poikkeuksista hankkeella turvallisuusohjeilla voidaan antaa myös vastaavia ohjeita tieliikenteen ja vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseen 10. Muut turvallisuusvaatimukset kuvataan muut turvallisuusvaatimukset

17 LIIKENNEVIRASTO OHJE 17 (17) 11. Onnettomuus- ja vaaratilannetutkinta kuvataan onnettomuus- ja vaaratilannetutkintaan liittyvät menettelyt kuvataan turvallisuuspoikkeamien käsittelyyn ja ilmoittamiseen liittyvät menettelyt 12. Työssä noudatettavat muut turvallisuusvaatimukset ja -ohjeet kuvataan noudatettavat Liikenneviraston turvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyvät ohjeet määritellään täydentäviä ohjeita ja kirjallisia menettelyjä

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE MENETTELYOHJEET

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE MENETTELYOHJEET 6.2.2015 PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 1.2 Kohteen määrittely... 3 Kohteeseen liittyviä erityistietoja ja -vaatimuksia... 3 1.3 Menettelyohjeiden velvoittavuus...

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Työmaakohtainen perehdyttäminen rakennustyömaalla

Työmaakohtainen perehdyttäminen rakennustyömaalla Työmaakohtainen perehdyttäminen rakennustyömaalla Tarkoitus; Mikään työmaa ei ole identtinen! Jokaisella työmaalla omat erityispiirteet ja vaaratekijänsä Antaa työmaalle tulevalle henkilölle tietoa yleisistä

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RHK Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RH Turvallisuusvastuut ja

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) 31.10.2011 Dnro 4254/065/2011 1 YLEISTÄ... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) 31.10.2011 Dnro 4254/065/2011 1 YLEISTÄ... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Suunnitelman keskeinen sisältö... 4 2.2 Suunnitelman käsittely... 5 2.3 Rautatieturvallisuutta koskeva suunnitelma...

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ...

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET PALVELUNTUOTTAJILLE... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 5

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

Turvallisuus suunnitteluvaiheessa

Turvallisuus suunnitteluvaiheessa Turvallisuus suunnitteluvaiheessa Risto Lappalainen, Jaana Kalliolaakso Hankesuunnittelupäivä 1.2.2018 Veera Jämsén (RATA2018) 1.2.2018 Jaana Kalliolaakso 2 Lainsäädännön asettamat vaatimukset Keskeisimmät

Lisätiedot

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 1 / 11 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 2 / 11 SISÄLLYSLUETTELO 0. KÄSITTEITÄ... 3 1. RAKENTAMISVAIHEEN TURVALLISUUSSÄÄNTÖJEN MERKITYS...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA VNa 205/2009

TURVALLISUUSASIAKIRJA VNa 205/2009 Pirkkalan kunta Yhdyskuntatekniikka PIR/777/5202/2018 YKSITYISTEIDEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA VNa 205/2009 24.7.2018 Pirkkalan kunta Turvallisuusasiakirja 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

Päivän teemat viranomaisnäkökulmasta

Päivän teemat viranomaisnäkökulmasta Päivän teemat viranomaisnäkökulmasta Tarkastaja Tuuli Harjunpää Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Päivän teemat: Perehdyttäminen ja yhteistoiminta rakennustyömaalla Putoamissuojaus

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 8.3.2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

Neitsytmäen kunnallistekniikka

Neitsytmäen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Neitsytmäen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Turvallisuusasiakirja 1 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 RHK Toimittajien ohjaus ja valvonta turvallisuusasioissa 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 4 TOIMENPITEET ENNEN

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA Työturvallisuuslaki (738/2002) 6. luku 49-54 Valtioneuvoston

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA VIRRAN ALISTUS SUUNTAPORAAMALLA 1 Turvallisuusasia kirjan soveltaminen Tämä turvallisuusasiakirja on tarkoitettu noudettavaksi Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen tilaamassa suuntaporausurakassa,

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka -uhka vai mahdollisuus? Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue

Yhteinen työpaikka -uhka vai mahdollisuus? Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Yhteinen työpaikka -uhka vai mahdollisuus? Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue [Tekijän nimi ja osasto] 13.12.2018 1 Mikä on yhteinen työpaikka? TtL 49 : Yhteisellä

Lisätiedot

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Ylitarkastaja Lasse Ketola YHTEINEN TYÖPAIKKA, ALIURAKOINTI JA KETJUTUS Ylitarkastaja Lasse Ketola 15.4.2015 Työsuojelun vastuualueet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/8 LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 24.3.2017 LUUMÄKI Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen osasto /Kunnallistekniikka Dnro PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA AURAUS- JA LIUKKAUDENTORJUNTAPALVELUJEN PALVELUJEN HANKINTA TALVIKAUSILLE 2016/17 JA 17/18 + OPTIOKAUSILLE 18/19 JA 19/20 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (7) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Ratuke-Seminaari 28.10.2008. Infrarakentamisen esimerkit. Outi Lehti-Miikkulainen

Ratuke-Seminaari 28.10.2008. Infrarakentamisen esimerkit. Outi Lehti-Miikkulainen Ratuke-Seminaari 28.10.2008 Infrarakentamisen esimerkit Outi Lehti-Miikkulainen Esityksen sisältö: 1) Tiehallinto: GNA osaprojekti HMS/työturvallisuus, Työturvallisuuden seuranta Tiehallinnon hankkeilla

Lisätiedot

Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen

Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen OHJE 1 (7) Voimassa Korvaa 1.3.2015 lukien toistaiseksi Ohje omavalvontatarkastuskäyntien ja turvallisuuskierrosten toteuttamiseen 31.10.2011 Asiasanat turvallisuusjohtaminen, omavalvonta, tarkastus, turvallisuuskierros

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Sanoista tekoihin turvallisuutta yhteiselle työpaikalle

Sanoista tekoihin turvallisuutta yhteiselle työpaikalle Sanoista tekoihin turvallisuutta yhteiselle työpaikalle Mika Liuhamo, tuotepäällikkö https://fi.linkedin.com/in/liuhamo 2 Miksi? Lähtökohtia kehittämiselle Liiketoiminta Työn sujuvuus, tuottavuuden parantaminen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori PORVOON KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt A-Insinöörit Suunnittelu Oy 22.08.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN... 3 2.1 Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 3 POIKKEAMAN JÄLKEINEN TOIMINTA... 5 4 LIITTEET...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA PIRTTIKORVEN MAANLJITYSALUEEN KONETYÖT LIITE 2 1(8)

TURVALLISUUSASIAKIRJA PIRTTIKORVEN MAANLJITYSALUEEN KONETYÖT LIITE 2 1(8) 1(8) TURVALLISUUSASIAKIRJA PIRTTIKORVEN MAANLJITYSALUEEN KONETYÖT 2(8) Sisällysluettelo: 1 YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Työsuojelusäädökset 3 1.3 Rakennuttajan velvollisuudet 3

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 R15/1094/S3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE TAAVETIN KESKUSTAN KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 18.12.2017 2/8 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 Tilaaja: Oriveden kaupunki Keskustie 23 35300 ORIVESI Hanke: Oriveden kaupungin aseman seudun talvikunnossapidon alueurakka 2017 2020 ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Kadut ja ympäristö R1-2 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Valtatie 13, Mustolan eritasoliittymän rakentaminen tiejärjestelyineen, Lappeenranta Toteutusvaihe II

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.2.2015 PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun Valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI. AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 101004469-002 9.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja Sillanrakentamisurakka 9.4.2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ...

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (12) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... 4 3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt .R1-3 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt Vt 6 Saimaan kanavan matkailualueen eritasoliittymä ja Vt 13 Mustolan eritasoliittymä, Lappeenranta Liikenneministeriö 29.4.2011 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 4 3 RAKENTAMINEN... 5 4 KUNNOSSAPITO... 6 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 7 6 LIIKENTEENOHJAUS... 7

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 4 3 RAKENTAMINEN... 5 4 KUNNOSSAPITO... 6 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 7 6 LIIKENTEENOHJAUS... 7 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (11) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 4 3 RAKENTAMINEN... 5 4 KUNNOSSAPITO... 6 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 7 6 LIIKENTEENOHJAUS... 7 7 TURVALLISUUSKOORDINAATTORI...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 Vesitornin vesikaton peruskorjaus, 22.2.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2019 Tilaaja: SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ RATAKATU 36 Hanke: TOIMISTOTILOJEN JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄT Asiakirjan versiopäivitykset 22.2.2019, Pertti Jalonen, Luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 1.11.2017 31.12.2019 (optio 1.1.2020-31.12.2020). Valvonta-alueet 1-4 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: - Yleinen hätänumero 112 - Myrkytyskeskus

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA. Leppävirran kunta Savonkatu 39, PL Leppävirta

LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA. Leppävirran kunta Savonkatu 39, PL Leppävirta LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ Tätä tilaajan laatimaa turvallisuusasiakirjaa käytetään alueurakassa. Tässä asiakirjassa mainittu rakennustyö

Lisätiedot

Jokirannan koulu A-rakennus purku-urakka, Turvallisuusasiakirja, kokonaisurakka 1. YLEISTÄ Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Jokirannan koulu A-rakennus purku-urakka, Turvallisuusasiakirja, kokonaisurakka 1. YLEISTÄ Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... TURVALLISUUSASIAKIRJA 16.10.2018 Sivu 1/5 Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska Hanke: Jokirannan koulu A-rakennus purku-urakka Visalantie 5, 84100 Ylivieska

Lisätiedot

Rakennuttaja vastaa osaltaan työturvallisuudesta, huolehtii rakennuttajan tehtävistä. turvallisuuskoordinaattorille.

Rakennuttaja vastaa osaltaan työturvallisuudesta, huolehtii rakennuttajan tehtävistä. turvallisuuskoordinaattorille. Työturvallisuuskoordinaattori ja rakennuttajan asiakirjat uudessa rakennustyön Reijo S Lehtinen, RI Asiamies, rakentamisen kehitys, työturvallisuus, Talonrakennusteollisuus ry reijo.lehtinen@rakennusteollisuus.fi

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Tekninen johtaja Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Sisältö Rakli lyhyesti Työturvallisuustavoitteita

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Ilkantien sillan peruskorjaus, Ilmajoki

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Ilkantien sillan peruskorjaus, Ilmajoki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET 2 Sisältö Keskeiset käsitteet 4 Johdanto 6 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden velvoittavuus 6 Turvallisuussääntöihin

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus.

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus. Hingunniemen koulukeskus,keittiön muutostyö TURVALLISUUSASIAKIRJA liite 1 (5) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Turvallisuushallinnan tavoitteet Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

Johdanto Eri osapuolten turvallisuustehtävät Urakan turvallisuusperiaatteet Yksityiskohtaiset turvallisuustiedot

Johdanto Eri osapuolten turvallisuustehtävät Urakan turvallisuusperiaatteet Yksityiskohtaiset turvallisuustiedot R20-2 Turvallisuusasiakirja (VNA 205/2009 ) Mustola Metsäkansola, Lappeenranta Kaakkois-Suomen tiepiiri 31.12.2009 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Liite 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA. Raision talvihoidon alueurakka Raision kaupunki

Liite 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA. Raision talvihoidon alueurakka Raision kaupunki Liite 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA Raision talvihoidon alueurakka 2019 2022 23.5.2019 Raision kaupunki 2(7) TURVALLISUUSASIAKIRJA Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Rakennustyömaan käsitteet, vastuut, turvallisuustehtävät ja suunnittelu

Rakennustyömaan käsitteet, vastuut, turvallisuustehtävät ja suunnittelu 1 / 14 Rakennustyömaan käsitteet, vastuut, turvallisuustehtävät ja suunnittelu Rakennustyön käsitteitä Rakennustyön määritelmä Rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :ssä todetaan,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA YTTERJEPPON RIIPPUSILLAN UUSIMINEN

TURVALLISUUSASIAKIRJA YTTERJEPPON RIIPPUSILLAN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA YTTERJEPPON RIIPPUSILLAN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA YTTERJEPPON RIIPPUSILTA 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 4 1.1 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS... 4 1.2 PÄÄTOTEUTTAJA... 4 1.3

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. (VNa 205/2009)

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. (VNa 205/2009) Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet, tienpitoon liittyvä hanke, versio 1.8.2014 14.3.2016 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Jukka Tamminen jukka.tamminen@finnsafe.net jukka.tamminen@barona.fi TSP-Safetymedia Oy 29.10.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy 1 Yhteisten vaarojen

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUS- ASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET

RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUS- ASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUS- ASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET HATTULAN VANHAN KUNNANVIRASTON ALUE PURKU-URAKKA VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY Linnoitustie 5, 02600 Espoo 2 (7) Sisällys 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

Pöytyän kunta KESKUSKEITTIÖ TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Pöytyän kunta KESKUSKEITTIÖ TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Pöytyän kunta Keskuskeittiö 1 Pöytyän kunta KESKUSKEITTIÖ TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Insinööritoimisto H. Kiiski Oy 20.12.2017 Pöytyän kunta Keskuskeittiö 2 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 YLEISTÄ 1.1 Työturvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/9 SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 18..7.2014 2/9 Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot