Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät"

Transkriptio

1 LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1

2 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009) Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan rakennushankkeeseen nimeämä tehtävistään vastuullinen edustaja, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä velvoitteista. 2

3 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 5 (205/2009) Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta. Rakennuttajan on varmistettava, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä. 3

4 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 5 (205/2009) Turvallisuuskoordinaattorin on huolehdittava 5-9 :ssä tarkoitetuista turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä Turvallisuuskoordinaattorin on tehtävä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa rakentamisen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisessa Päätoteuttajan nimeäminen Rakennushankkeen suunnittelu ja valmistelu Rakennuttajan laatimat asiakirjat ja niiden täytäntöönpano, ajan tasalla pitäminen, tietojen anto ja toimenpiteiden täytäntöönpanon seuranta 4

5 TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN TEHTÄVIÄ PERUSTELUMUISTIO 5 :n 1 momentin mukaan rakennuttajan on nimettävä vastuullinen turvallisuuskoordinaattori. Tämä on oltava rakennushankkeen vaativuuden mukainen. 5 :n 1 momenttia koskien direktiivin (92/57/ETY) 3 artiklan mukaan Rakennushankkeen toteuttajan tai rakennushankkeen valvojan on nimettävä... yksi tai useampia henkilöitä, jotka vastaavat turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien toimenpiteiden yhteensovittamisesta 2 artiklan e ja f kohdan mukaisesti. Direktiivin (92/57/ETY) 2 artikla alakohta e tarkoittaa henkilöä, joka rakennushankkeen valmisteluvaiheessa vastaa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien toimenpiteiden yhteensovittamisesta, luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle rakennushankkeen toteuttaja ja/tai rakennushankkeen valvoja on rakennushankkeen valmisteluvaiheen yhteydessä uskonut 5 artiklassa tarkoitetut tehtävät. 5

6 TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN TEHTÄVIÄ PERUSTELUMUISTIO Nimittäessään turvallisuuskoordinaattorin rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on pätevyys, toimivaltuudet ja muut edellytykset tehtävistä huolehtimiseen. Rakennuttajan on huolehdittava myös koulutus- ja tiedonantotoimenpitein, että turvallisuuskoordinaattorilla on kaikki edellytykset tehtävistä huolehtimiseen. Turvallisuuskoordinaattori toteuttaa mm. seuraavia toimenpiteitä: yhteistoiminta eri osapuolten kanssa, suunnittelutoimeksiannon laadinta, suunnittelijoiden työn yhteensovittaminen ja seuranta sekä turvallisuusasiakirjan ja muiden kirjallisten asiakirjojen laadinta. Lisäksi velvoitetaan asiakirjojen täytäntöönpanon seurantaan sekä yhteistoimintaan päätoteuttajan kanssa. Yhteensovittamisesta vastaavalla on oltava riittävä pätevyys, asiantuntemus ja työkokemus. 6

7 TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN TEHTÄVIÄ PERUSTELUMUISTIO Turvallisuuskoordinaattorin on tehtävä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa rakentamisen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisen aikana. Tämä yhteistyö koskee ainakin rakennushankkeen valmistelua, suunnittelua ja toteuttamista. Yhteensovittamisen tuloksena työt tulee voida toteuttaa aiheuttamatta vaaraa työntekijöiden työturvallisuudelle ja työterveydelle. 7

8 TURVALLISUUSKOORDINAATTORI Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009) Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan rakennushankkeeseen nimeämä tehtävistään vastuullinen edustaja, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä velvoitteista. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 5 (205/2009) Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta. Rakennuttajan on varmistettava, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä. 8

9 TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN NIMEÄMINEN Rakennuttajan on arvioitava, omaako turvallisuuskoordinaattoriksi nimettävä taho sellaisen asiantuntemuksen, että tämä kykenee selviytymään turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä Asiantuntemus on pätevyyttä, koulutusta ja kokemusta työsuojeluasioissa, tarkemmat kriteerit puuttuvat Rakennuttajan on huolehdittava, että turvallisuuskoordinaattorilla on tosiasialliset toimivaltuudet toteuttaa, ohjata, päättää, toimeenpanna sekä valvoa turvallisuuskoordinaattorille kuuluvia tehtäviä riippumatta siitä millaisella sopimussuhteella turvallisuuskoordinaattori työskentelee Turvallisuuskoordinaattorin valinnassa pitää ottaa huomioon rakennushankkeen vaativuus, ominaisuudet ja olosuhteet Turvallisuuskoordinaattorille on varattava riittävät resurssit Turvallisuuskoordinaattorin ja muun rakennuttamisorganisaation toimivaltuudet ja tehtäväjako tulee myös määrittää Turvallisuuskoordinaattorin toimintaa on myös valvottava 9

10 LIIKENNEVIRASTON KÄYTÄNTÖJÄ Turvallisuuskoordinaattori voi olla joko omasta organisaatiosta tai (rakennuttajakonsultti), kyse on ennen kaikkea hänen valtuutuksestaan tehdä ko. työtä. Sopimus turvallisuuskoordinaattorin tehtävien hoitamisesta tehdään yrityksen kanssa, mutta samalla nimetään luonnollinen henkilö turvallisuuskoordinaattoriksi Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät pyritään määrittelemään tarkkaan nimeämiskirjeessä, hänelle tulee myös junaturvallisuustehtäviä Turvallisuuskoordinaattorin nimeämismenettely seuraava: turvallisuuskoordinaattorin omasta henkilökunnasta nimeää ko. yksikön päällikkö esimerkiksi kun ei käytetä rakennuttajakonsulttia tiepuolella turvallisuuskoordinaattori on hankkeesta vastaava virkamies Liikenneviraston ulkopuolisen turvallisuuskoordinaattorin nimeää esimerkiksi rakennushankkeen projektipäällikkö/aluepäällikkö 10

11 LIIKENNEVIRASTON KÄYTÄNTÖJÄ Turvallisuuskoordinaattorin pätevyys tehtävään varmistetaan ennen nimeämistä (kokemus, koulutus) ja samoin varmistetaan toimivaltuudet Laaditaan nimeämiskirje Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät investointihankkeessa jakaantuu kolmeen osaan (liite): Suunnitteluvaihe, rakentamisen valmisteluvaihe, rakentaminen Kunnossapidon osalta oma nimeämiskirje, jossa otetaan huomioon kunnossapidon tehtävät, eri turvallisuuskoordinaattorien yhteistyö Turvallisuuskoordinaattorin tehtävissä mukana myös muitakin kuin työturvallisuustehtäviä; junaturvallisuus, yhteistyö, tiedonkulku Uusi turvallisuusjohtamisjärjestelmä tuo turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin lisäyksiä 11/2/

12 TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN VAIHTAMINEN Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät voisi myös jakaa rakennushankkeen eri vaiheissa, esimerkiksi suunnitteluvaiheessa olisi eri turvallisuuskoordinaattori kuin rakentamisen valmisteluvaiheessa ja rakentamisen aikana. Tällöin rakennuttajakonsulttia voitaisiin käyttää turvallisuuskoordinaattorina pääosin nykyisten sopimuskäytäntöjen mukaan, eli rakennuttajakonsulttia ei tarvitsisi nimetä nykyistä aikaisemmassa vaiheessa. Suunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorin nimeämiskäytäntö vaatii yhä kehittämistä (missä vaiheessa, kuka). Turvallisuuskoordinaattoria on jouduttu vaihtamaan myös rakentamisen aikana tällöin rakennuttajan asiakirjojen dokumentaatio pitää olla kunnossa (päivitys) sekä tiedon siirtämiseen menettelyt. Muuttuuko hankkeen edetessä turvallisuuskoordinaattorin pätevyysvaatimus? 11/2/

13 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT Suunnittelu: Suunnittelutoimeksianto Rakentaminen Turvallisuusasiakirja Menettelyohjeet Turvallisuussäännöt Käyttö Käyttö- ja huolto-ohjeet 13

14 RAKENNUTTAMISTEHTÄVIÄ TOTEUTTAVIEN YHTEISTOIMINTAVELVOITE Yhteisellä rakennustyömaalla samanaikaisesti tai peräkkäin eri rakennuttamistehtäviä toteuttavien rakennuttajien on yhteistoiminnassa sovitettava rakennuttamistehtävänsä siten, että työturvallisuusvelvoitteet tuleva toteutetuksi koko rakennustyömaata koskien (VNa 205/ ) Sopimus rakennuttajan työturvallisuustehtävien hoitamisesta Yhteinen turvallisuuskoordinaattori 14

15 TURVALLISUUSKOORDINAATTORI MIKÄ MUUTTUI? Turvallisuuskoordinaattorin turvallisuustehtävät ovat jo aiemmin olleet rakennuttajan turvallisuustehtäviä Turvallisuuskoordinaattorin myötä on tullut (nimetty) vastuuhenkilö hoitamaan rakennuttajan turvallisuustehtäviä; vastuu jää yhä rakennuttajalle Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan silmät, korvat ja ääni turvallisuusasioissa Turvallisuuskoordinaattorille on annettava riittävät toimivaltuudet Turvallisuuskoordinaattori tuo syvyyttä ja järjestelmällisyyttä turvallisuustehtävien hoitamiseen Turvallisuusasioiden painoarvo on lisääntynyt 15

16 TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN NIMEÄMINEN ONGELMIA? Turvallisuuskoordinaattorin pitäisi olla luonnollinen henkilö, mutta rakennuttamistehtävistä sovitaan yritysten kanssa Turvallisuuskoordinaattorin pätevyys kuka on pätevä turvallisuuskoordinaattoriksi - miten mitataan Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät eri vaiheissa turvallisuuskoordinaattorin vaihtaminen siirryttäessä suunnittelusta rakentamisen valmisteluun Voiko turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä jakaa/miten Turvallisuuskoordinaattorin vastuut vastuun hinnoittelu Turvallisuuskoordinaattori kunnossapitohankkeissa Turvallisuuskoordinaattori osana omaa rakennuttamisorganisaatiota miten tehtäviä jaetaan?

17 RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELUVAIHE Rakennuttajan on huolehdittava, että rakennushanketta suunniteltaessa ja valmisteltaessa arkkitehtonisessa, rakennusteknisessä ja teknisten järjestelmien suunnittelussa sekä rakennushankkeen toteuttamisen järjestelyihin liittyvässä suunnittelussa otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle (VNa 205/ ) 17

18 RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELUVAIHE Rakennuttajan on suunnittelutoimeksiannossa edellytettävä suunnittelijoilta työturvallisuuden huomioonottamista rakentamisessa ja siinä on annettava sellaiset tiedot, joita suunnittelija tarvitsee työturvallisuuslain 57 :n mukaisen vastuunsa toteuttamisessa. Elementtirakentamisessa vastaavan rakennesuunnittelijan on huolehdittava, että rakennesuunnitelmat ja erityissuunnitelmat ovat asennustyön turvallisuuden kannalta ristiriidattomat ja muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää elementtirakentamisen toteutuksen sille asettamat työturvallisuusvaatimukset. VNa 205/ /2/

19 TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT SUUNNITTELUN VALMISTELUSSA JA OHJAUKSESSA Suunnittelijan valintamenettelyt ja suunnittelusopimus Suunnittelijan turvallisuustehtävien määrittäminen Suunnittelukokoukset ja yhteistyö Kirjallisen suunnittelutoimeksiannon laadinta Suunnitelmien yhteensovittaminen ja tarkastaminen turvallisuuden kannalta Lähtötietojen hankkiminen ja kokoaminen Tiedot turvallisuusasiakirjan laadintaan 19

20 SUUNNITTELIJAN ROOLI TURVALLISUUSSUUNNITTELUSSA Määräykset eivät edellytä suunnittelijalta turvallisuussuunnitelmia Työturvallisuuslainsäädännön yleiset velvoitteet suunnittelijalle tulevat käytännössä tilaajan antamien velvoitteiden/tehtävien kautta, keskeinen asiakirja on suunnittelutoimeksianto Turvallisuus suunnittelussa varmistetaan hyvillä suunnittelukäytännöillä ja osaamisella Suunnittelijan valinta turvallisuuden osalta perustuu osaamiseen ja ammattitaitoon 20

21 TURVALLISUUSASIAT SUUNNITELMASSA TYÖMAAN KANNALTA Toteuttajan osaa pitää tulkita suunnitelmaa oikein Suunnitelmissa ei saa olla virheitä Tiedot poikkeavista suunnitteluratkaisuista Suunnitelmat eivät saa ohjata riskinottoon Riskienarviointeja tarvittaessa Kerrotaan esille tulleet vaara- ja haittatekijät, joita ei ole voitu poistaa suunnittelun keinoin Turvallisuusasioiden kuvaaminen suunnitelmissa Ohjeet ja suunnitelmat itse työhön 21

22 TURVALLISUUDEN OTTAMINEN HUOMIOON SUUNNITTELUSSA Tilaajan antamat lähtötiedot Omat selvitykset Lainsäädäntö ja tilaajan vaatimukset Vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen Riskinarviointi, turvallisuusanalyysi, mittaukset Turvallisuutta varmistavat menettelyt Normit, ohjeet, standardit Tyyppihyväksytyt ratkaisut Kokeet, testit, laskelmat 22

23 TURVALLISUUSASIOIDEN ESITTÄMINEN SUUNNITELMASSA Suunnitelman perusteet ja menettelytavat Suunnitelman sisältämät turvallisuusasiat Mitat, suojaetäisyydet, suojausratkaisut Turvallisuusohjeet rakennustyöhön Käyttö- ja huolto-ohjeet Varoitukset ja rajoitukset Asiakirjat, joilla osoitetaan turvallisuustehtävien hoitaminen Tiedot suunnitelman laatijoista ja laadintaajankohdista 23

24 ESIMERKKEJÄ TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVISTÄ SUUNNITTELUVAIHEESSA Suunnittelun koordinointi, ohjaus ja valvonta Tarpeellisten turvallisuuteen liittyvien lähtötietojen antaminen suunnittelijoille Turvallisuusvaatimukset suunnittelulle ja suunnitelmille Suunnittelusopimukseen rakennusaikaisen turvallisuuden huomioon ottovelvoitteen sisällyttäminen Menettelyohjeiden (turvallisuusohjeiden) liittäminen suunnittelutehtäviin Suunnitelmien vastaanotto ja tarkastaminen myös turvallisuusasioiden osalta Suunnitelmien yhteensopivuuden varmistaminen Suunnittelijoiden välisen yhteistoiminnan varmistaminen turvallisuusasioissa Suunnitelmien saaminen työmaan käyttöön aikataulun mukaisesti Suunnittelijoiden valinta turvallisuusosaaminen huomioiden Riskienarvioinnin liittäminen osaksi suunnitteluvaihetta 24

25 ESIMERKKEJÄ TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVISTÄ RAKENTAMISEN AIKANA Urakoitsijan valintamenettelyssä turvallisuusasiat mukana (vaatimukset, aikataulut, turvallisuuden yhteensovitus) Turvallisuustiedot tarjous- ja urakka-asiakirjoissa (rakennuttajan turvallisuusdokumentit) Rakentamisen järjestelyt ja urakoiden yhteensovitus turvallisuusasiat huomioiden Urakoitsijoiden turvallisuusasioiden hoitamisen varmistaminen ennen töiden aloitusta (turvallisuussuunnittelun toteaminen) Turvallisuusyhteistyö päätoteuttajan kanssa Turvallisuusnäkökulma työmaan valvonnassa Turvallisuusasiat osana hankkeen kokouksia ja palavereja Rakentajan turvallisuusdokumenttien ylläpito työn aikana 25

26 SUUNNITTELUTOIMEKSIANTO Rakennuttajan on suunnittelutoimeksiannossa annettava suunnittelijoille sellaiset tiedot, joita suunnittelija tarvitsee työturvallisuuslain 57 :n mukaisen vastuunsa toteuttamisessa edellytettävä suunnittelijoilta työturvallisuuden huomioonottamista rakentamisessa (VNa 205/ ) Työturvallisuuslaki (738/2002) 57 Velvoitteet kohdistuvat suunnitelman kohteen turvallisuuteen (käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla) 26

27 SUUNNITTELUTOIMEKSIANTO LIIKENNEVIRASTON HANKKEISSA Liikennevirastolla ei ole ohjetta suunnittelutoimeksiannon laadinnasta (koska, kuka laatii, sisältö) Turvallisuusselvityksen avulla kerätään turvallisuus- ja riskienhallintatietoa suunnittelun aikana ja sitä voidaan käyttää apuna, kun laaditaan suunnittelutoimeksianto Suunnittelutoimeksiannossa kaksi näkökulmaa; rakennustyön aikainen turvallisuus sekä käytön aikainen turvallisuus Rakentamista koskeva vaatimus on lähellä menettelyohjeita ja turvallisuussääntöjä (ohjeet) Suunnittelutoimeksiannossa voidaan antaa myös hanketta koskevia turvallisuus- ja riskitietoja 11/2/

28 TYÖTURVALLISUUSLAKI 57 Sen, joka toimeksiannosta luovuttaa työympäristön rakennetta, työtilaa, työ- tai tuotantomenetelmää, konetta, työvälinettä tai muuta laitetta koskevan suunnitelman, on huolehdittava siitä, että suunnitelmassa on kohteen ilmoitetun käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla otettu huomioon tämän lain säännökset. 28

29 TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuttajan on laadittava rakennushankkeen vaativuus huomioon ottaen rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuusasiakirja, jossa on: Selvitettävä ja esitettävä rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä rakennushankkeen toteuttamisen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot; tällöin on selvitettävä ja tunnistettava myös vaara- ja haittatekijät, jotka koskevat liitteessä 2 tarkoitettuja töitä Otettava huomioon työmaahan liittyvä teollinen tai muu siihen rinnastettava toiminta (RT 8 ) Jos rakentamisen työturvallisuusmääräyksiä ei sovelleta, niin vastaavat tiedot annetaan turvallisuusohjeessa (tiedot vaaroista ja turvallisuusvaatimuksista) 29

30 TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja voi jäsentyä vaaroista ja ongelmista, jotka aiheutuvat: Rakennuskohteen luonteesta Itse rakennustoiminnasta Rakennushankkeelle ominaisista olosuhteista Ympäristöstä Rakennushankkeeseen liittyvästä muusta toiminnasta (teollinen toiminta, liikenne, asukkaat) 30

31 TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja koostuu seitsemästä osasta: yleistä työhön liittyvät vaara- ja haittatekijät vaaralliset työt hankkeen toteutukseen liittyvät työturvallisuus- ja työterveystiedot työmaahan liittyvät muun toiminnan aiheuttamat vaarat ja haitat liikenteen aiheuttamat vaarat työlle työn aiheuttamat vaarat liikenteelle 31

32 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Rakennustyön toteutusta varten kirjalliset turvallisuussäännöt (VNa RT 8 ) Turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet Ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan, työmaakokouksiin, henkilöntunnisteen käyttöön, kulkulupaan, eri osapuolten hyväksyntään edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn 32

33 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Turvallisuussäännöt ovat menettelyjä, joilla varmistetaan hankkeen turvallisuuden hallintaa ja yhteisen rakennustyömaan turvallisuutta. Turvallisuussäännöillä voidaan ohjata myös työmaahan liittyvää tarkastustoimintaa, kuten määrittää tarkastuksiin osallistumista tai yhteistoimintaa turvallisuusasioissa, kuten työmaan kokousja tiedotuskäytäntöjä ja perehdyttämistä. Turvallisuussäännöillä voidaan ohjeistaa myös turvallisuusseurantaa, kuten turvallisuuspoikkeamien käsittelyä tai turvallisuustason mittauksia, kulunvalvontaa, kuten kulkulupakäytäntöjä. Turvallisuussäännöillä ohjeistetaan myös turvallisuussuunnittelua, esimerkiksi suunnitelmien kierrättämistä eri osapuolien kesken tai suunnitelmiin liittyvää lausuntomenettelyä tai suunnitelmista tiedottamista. 11/2/

34 MENETTELYOHJEET Työmaata koskevat kirjalliset menettelyohjeet (VNa RT 8 ) Sisältävät töiden ajoituksen, erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset, aliurakoinnin järjestämisen menettelyt ja työhygieenisiä mittauksia työnantajien osalta koskevat menettelyt 34

35 MENETTELYOHJEET Menettelyohjeet ovat rakennuttajan turvallisuusvaatimuksia, jotka ylittävät lainsäädännön turvallisuustason. Menettelyohjeet vastaavat kysymykseen: Miten rakennuttaja omassa toiminnassaan hoitaa työturvallisuuden ja mitä toimia rakennuttaja edellyttää säädösten (määräysten) noudattamisen lisäksi turvallisuuden suhteen. Menettelyohjeilla kuvataan myös tarkemmin rakennuttajan turvallisuuskäytäntöjä, joilla halutaan rakennushankkeessa hoidettavan turvallisuusmääräyksien esittämiä vaatimuksia. Menettelyohjeita annetaan töiden ajoitukseen, erityisiin työmenetelmiin ja niitä koskeviin vaatimuksiin, aliurakoinnin järjestämiseen ja työhygieenisiin mittauksiin. Menettelyohjeita täydentävät rakennuttajan tai jonkun muun tahon antamat turvallisuusohjeet. 11/2/

36 RAKENNUTTAJAN ASIAKIRJOJEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Rakennuttajan on huolehdittava, että 7 ja 8 :ssä tarkoitettujen kirjallisten asiakirjojen tiedot ja muutokset välitetään suunnittelijoille ja päätoteuttajalle sekä että tiedot, suunnitelmat ja niistä johtuvat turvallisuustoimenpiteet käsitellään yhteistyössä ennen rakennustyön alkua ja tarvittaessa rakennustyön aikana (VNa RT 9 ) 36

37 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Rakennuttajan on laadittava ennen rakennushankkeen päättymistä rakennuskohteen ylläpitoa, huoltoa, kunnossapitoa ja korjaamista koskevat kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka sisältävät riittävät työturvallisuus- ja terveystiedot (RT 7 ) SS 37

38 KIRJALLISET KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Turvalliset kulku- ja huoltoreitit sekä työtasot Varoitukset väärinkäytöstä, käyttörajoitukset Koneiden ja laitteiden käyttöohjeet (turvallisuusohjeet) Ohjeet henkilönostimien käytöstä, käyttökohteista Ohjeet rakenteiden kiinnittämisestä, kuormitusrajoitukset Huoltoa ja kunnossapitoa varten suunnitellut rakenteet (turvavaljaiden kiinnityspisteet, nousutiet) Huolto- ja siivousohjeet (työmenetelmät, sallitut kemikaalit) Huolto- ja tarkastusajankohdat ja -kohteet, -ohjeet Toimintaohjeet häiriö- ja vikatilanteita varten Liikennejärjestelyt käytön tai huollon aikana 38

39 RAKENTAMISTA TYÖTURVALLISUUSMIELESSÄ Maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuvaan rakennuksen ja muun rakennelman uudis- ja korjausrakentamista ja kunnossapitoa Näihin liittyvä asennustyö, purkaminen, maa- ja vesirakentaminen Rakentamista koskeva suunnittelu Näitä töitä koskevan rakennushankkeen valmistelu ja suunnittelu VNa 205/

40 SOVELTAMISALA Tätä asetusta sovelletaan maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuvaan rakennuksen ja muun rakennelman uudisja korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon sekä näihin liittyvään asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista koskevaan suunnitteluun. Lisäksi asetusta sovelletaan näitä töitä koskevan rakennushankkeen valmisteluun ja suunnitteluun 40

41 SOVELTAMISALA Asetus on tarkoitettu sovellettavaksi varsin laaja-alaisesti rakennustyömaiden toimintoihin. Asetuksen soveltamisalaan kuuluu kaikki rakennustyömaalla tapahtuva rakennustekninen toiminta ja niitä koskeva suunnittelu. Asetus koskee talonrakennustöitä ja maa- ja vesirakennustyötä (infrarakentaminen) esim. sillan, padon, sataman, laiturin, kanavan, maantien, kadun, rautatien, lentokentän, kaukolämpöverkoston rakentamista, raakavedenottamoiden ja puhdistamojen sekä viemärin ja kaikenlaisten vesi- ja muiden johtoverkkojen sekä muiden sanotun kaltaisten rakennelmien rakennus- ja korjaustöitä. Asetusta sovelletaan maanrakennustöihin, esimerkiksi kaivannon kaivamiseen sekä täyttö- ja pengerrystöihin. 41

42 SOVELTAMISALA Tien, kadun tai vastaavan kunnossapitoa tämän asetuksen tarkoittamassa mielessä on mm. päällysteen osittainenkin korjaaminen tai uusiminen. Asetuksen tarkoittaman korjausrakentamisen tai kunnossapidon tulee kohdistua rakennuksiin tai muihin rakennelmiin. Rakennuksen kunnossapitoa on mm. julkisivun maalaaminen, vesikatteen uusiminen tai korjaaminen, putkiverkoston uusiminen ja vastaavat työt. 42

43 YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla tehdään 1 :ssä (VNa 205/2009) tarkoitettua työtä ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja 43

44 YHTEINEN TYÖPAIKKA Yhteinen työpaikka (työturvallisuuslaki 738/ ) Työpaikka, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja siten, että työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen 44

45 RAKENTAMISEN TURVALLISUUS Rakennusyritys Turvallisuustehtävien organisointi ja vastuut, resurssit, työsuojeluorganisaatio (työsuojelupäällikkö) Toimintajärjestelmä, turvallisuusjohtamisjärjestelmä Työnopastus, turvallisuuskoulutus, pätevyydet Työvälineiden ja materiaalien hankinta Turvallisuusohjeistot, työsuojelun toimintaohjelma Vakuutukset, riskienhallinta Työterveyshuolto, työaikaseuranta, rekisterit Rakennustyömaa Työmaan johto (päätoteuttajan vastuuhenkilö) Turvallisuusjohtaminen, työmaahan perehdyttäminen Turvallisuusseuranta ja -valvonta (tarkastustoiminta) Turvallisuussuunnittelu, riskienarviointi 11/2/

46 (RAKENNUS)TYÖMAAHAN LIITTYVIÄ MAININTOJA ASETUKSEN 205/2009 PYKÄLISSÄ Yhteinen rakennustyömaa 2 Päätoteuttajan perehdytys- ja opastusvelvoite 3 Ennakkoilmoitus 4 Yhteisellä rakennustyömaalla toimivien samanaikaisesti tai peräkkäin rakennuttamistehtäviä toteuttavien rakennuttajien yhteistoimintavelvoite 5 Päätoteuttajan nimeäminen ja tehtävät 6 Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu työmaa-asiat 10 Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu 11 Rakennustyön johto ja toteutus 12 ja 13 Nostolaitteiden, nostoapuvälineiden ja telineiden käyttöönotto 15 Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset 16 Työmaatarkastuksiin osallistujat ja pöytäkirjat 17 Henkilönostimen käyttö ja käyttöohjeet rakennustyömaalla 22 Työmaan sisäisen liikenteen järjestäminen sekä purkaus-, lastaus- ja varastopaikat 25 Valaistus 26 Työtelineen käyttösuunnitelma 54 Kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet, työhygieeniset mittaukset yhteisellä työpaikalla 70 Kypärän, turvajalkineiden ja varoitusvaatteiden käyttö rakennustyömaalla 71 Palo- ja räjähdysvaara 72 (maininta myös rakennustyöstä) Sähkötapaturman vaaran torjunta 75 Rakennustyömaiden henkilöstötilat 79 46

47 OSAPUOLIA RAKENTAMISEN TURVALLISUUSASIOISSA Rakennuttaja/Tilaaja Rakennuttajan edustajat turvallisuuskoordinaattori Päätoteuttaja Päätoteuttajan vastuuhenkilö Urakoitsija/Työnantaja Vastuunalainen henkilö Työnjohto/Esimies Työntekijä, Itsenäinen työnsuorittaja Suunnittelija 11/2/

48 RAKENNUTTAJA TYÖTURVALLISUUSKÄSITTEENÄ Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta RT 2 Rakennuttaja on henkilö tai organisaatio, joka Ryhtyy rakennushankkeeseen taikka Muuta, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta Tai näiden puuttuessa tilaaja Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan rakennushankkeeseen nimeämä tehtävistään vastuullinen edustaja, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä velvoitteista 48

49 RAKENNUTTAJA Rakennuttajalla tarkoitetaan sitä, jonka toimeksiannosta rakennustyö toteutetaan. Rakennuttaja on organisaatio tai henkilö, joka ryhtyy rakennushankkeeseen. Ellei hankkeelle ole osoitettavissa rakennuttajaa, rakennuttajalle tässä päätöksessä asetetuista velvoitteista huolehtii rakennustyön tilaaja. Esimerkiksi kunnossapitohankkeissa ja infrarakentamisessa käytetään rakennuttajasta rakennusalalla yleisesti tilaajakäsitettä. 49

50 KUKA ON RAKENNUTTAJA? Rakennuttaja työturvallisuusmielessä on määritelty työturvallisuussäädöksissä (VNa RT eli 205/ ) Rakennuttaja työturvallisuusmielessä voi ainakin teoriassa olla eri taho kuin muiden säädösten kautta tuleva rakennuttaja Tämä on otettava huomioon rakentamisen järjestämisessä Rakennuttajan turvallisuustehtäviä hoitaa käytännössä turvallisuuskoordinaattori 50

51 VASTUU TURVALLISUUDESTA Lainsäädännön tuoma vastuu Työturvallisuuslainsäädäntö Muu turvallisuuslainsäädäntö Kuten rautatieturvallisuuslainsäädäntö Moraalinen vastuu Julkisuuskuva ja sen vaikutukset Taloudellinen vastuu Onnettomuus- ja vahinkokustannukset Korvausvaatimukset 51

52 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Rakennuttajan turvallisuustehtävät ja -vastuut ovat olemassa koko rakennushankkeen ajan Päätös rakennushankkeeseen ryhtymisestä Rakennushankkeen suunnitteluvaihe Rakentamisen valmisteluvaihe Rakentamisvaihe Käyttöönottovaihe Käyttö 52

53 RAKENNUSTYÖN OSAPUOLTEN YLEISET VELVOLLISUUDET VNa RT 3 Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille Päätoteuttajan perehdytys- ja opastusvelvoite yhteisellä rakennustyömaalla Huom: Työnantajan on huolehdittava työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä 53

54 YLEISTÄ TYÖSUOJELUVASTUUSTA Vastuut työsuojelun hoitamisessa ovat itsenäisiä, toisen osapuolen laiminlyönti ei oikeuta omaan laiminlyöntiin Vastuuseen voi joutua useat tahot yhtäaikaisesti Vastuu on kunkin tahon linjaorganisaatiolla ja työsuojelusta huolehtiminen on esimiehen tehtävien erottamaton osa Vastuuta linjaorganisaatiossa määrittävät asema organisaatiossa, toimenkuvaus ja työsopimus Pääsääntönä on vastuun määräytyminen kunkin työnantajan edustajan tehtävien ja toimivaltuuksien mukaan Vastuun siirtäminen organisaatiossa edellyttää yleensä toimivaltuuksien siirtämistä Ylimmän johdon vastuu, keskijohdon vastuu, työnjohdon vastuu ja työntekijän vastuu 54

55 HUOLEHTIMINEN JA VARMISTAMINEN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVISSÄ Huolehtimisvelvoite sisältää tehtäviä ja tehtävien toteutuksen varmistamista Huolehtimisella tarkoitetaan tehtävän antamista jonkun suoritettavaksi ja sen ohjaamista ja valvomista Velvollisuus huolehtia tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä Tunnistetaan systemaattisesti vaara- ja haittatekijöitä sekä toimitaan huolellisesti ja käyttäen riittävää asiantuntemusta Esille tulleiden puutteiden tai vaaratilanteiden johdosta on ryhdyttävä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi Tehtävistä huolehtiminen tarkoittaa tehtävien tekemistä itse tai tehtävän antamista toisen suoritettavaksi 55

56 PÄÄTOTEUTTAJAN NIMEÄMINEN VNa RT 6 Rakennuttajan on nimettävä yhteiselle rakennustyömaalle päätoteuttaja. Kun yhteiselle rakennustyömaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa, vastaa rakennuttaja myös päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista. Päätoteuttajan tehtävistä huolehtivalla on oltava riittävä pätevyys ja asiantuntemus huolehtia päätoteuttajalle säädetyistä työturvallisuustehtävistä ottaen huomioon rakennushankkeen olosuhteet, ominaisuudet ja muut rakennustyön turvallisuuteen vaikuttavat tekijät sekä tosiasialliset toimivaltuudet huolehtia päätoteuttajalle säädetyistä velvoitteista 56

57 PÄÄTOTEUTTAJA Päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa taikka sellaisen puuttuessa rakennuttajaa itseään (VNa RT 2 ) Rakennuttajan on huolehdittava, että tämän nimeämällä päätoteuttajalla on pätevyys ja asiantuntemus sekä tosiasialliset toimivaltuudet huolehtia lainsäädännössä säädetyistä päätoteuttajan velvoitteista 57

58 PÄÄTOTEUTTAJAN NIMEÄMINEN Rakennuttajan on arvioitava, omaako päätoteuttajaksi nimettävä taho sellaisen asiantuntemuksen, että tämä kykenee selviytymään päätoteuttajan tehtävistä Asiantuntemus on pätevyyttä, koulutusta ja kokemusta työsuojeluasioissa Rakennuttajan on huolehdittava, että päätoteuttajalla on yhteisellä rakennustyömaalla tosiasialliset toimivaltuudet johtaa, ohjata, päättää, toimeenpanna sekä valvoa päätoteuttajalle kuuluvia tehtäviä riippumatta siitä millaiset ovat päätoteuttajan sopimussuhteet työmaan muihin osapuoliin 58

59 PÄÄTOTEUTTAJAN KESKEISIÄ TEHTÄVIÄ Työvaiheiden toteutuksen suunnittelu ja töiden yhteensovittaminen Vaarojen ja haittatekijöiden tunnistaminen ja poistaminen (riskienarviointi) Työturvallisuutta koskevien suunnitelmien laadinta ja ajan tasalla pito, suunnittelusta johtuvien toimenpiteiden täytäntöönpano ja seuranta, Ennakkoilmoituksen tekeminen työmaasta työsuojeluviranomaiselle Huolehtiminen turvallisuusjohtamisesta, kuten työmaan yleisjohdosta, tehtävänjaosta, yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä Huolehtiminen työmaan yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä Huolehtiminen työmaan turvallisuusseurannasta, kuten tarkastukset Ilmoittaminen rakennuttajalle töihin, työvaiheisiin ja olosuhteisiin liittyvistä muutoksista tai siitä, ettei työtä voida toteuttaa rakennuttajan edellyttämien suunnitelmien mukaisesti Varmistaminen, että päätoteuttajalla on tiedossaan työmaalla työskentelevät työntekijät ja itsenäiset työnsuorittajat (nimiluettelot, kulkulupakäytäntö) Varmistaminen, että perehdyttämistä varten on tarvittavat tiedot Työmaahan liittyvän perehdyttämisen ja opastuksen antaminen Työmaata koskevien turvallisuusohjeiden antaminen 59

60 TURVALLISUUDEN OSA-ALUEET TYÖMAALLA Turvallisuussuunnittelu Turvallisuusjohtaminen Perehdyttäminen Turvallisuusseuranta ja -valvonta 11/2/

61 TURVALLISUUSSUUNNITTELU Turvallisuussuunnittelu on töiden yksityiskohtaista suunnittelua ennakolta, niin että suunnittelussa otetaan huomioon työn vaarat ja suunnitellaan tarvittavat torjuntatoimenpiteet Erityisesti suunnitellaan vaaralliset työt ja työvaiheet Turvallisuussuunnittelua tehdään myös muun suunnittelun yhteydessä Aikataulusuunnittelu Työmenetelmien valinta ja suunnittelu Työvälineiden käytön suunnittelu Materiaalien käytön suunnittelu Töiden yhteensovitus Tiedotuksen suunnittelu

62 TURVALLISUUSSUUNNITELMAT Yleinen turvallisuussuunnitelma Yksityiskohtaiset turvallisuussuunnitelmat Vaaralliset työt ja työvaiheet Osana muuta suunnittelua ja suunnitelmaa Pelastussuunnitelmat

63 YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSSUUNNITELMAT Putoamissuojaussuunnitelma Pölyntorjuntasuunnitelma Meluntorjuntasuunnitelma Tärinäntorjuntasuunnitelma Tulitöiden valvontasuunnitelma Kulunvalvontasuunnitelma Työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnitelmat Työmaasuunnitelma, työmaa-alueen käyttö

64 TURVALLISUUSSUUNNITELMAN LAADINTA Ennen töiden aloittamista toimittajan on laadittava hanke-/ työmaakohtainen turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma pohjautuu tilaajan asiakirjoihin (vaatimuksiin) Tilaajan edustaja käy yhdessä toimittajan kanssa suunnitelman läpi varmistautuen, että toimittajalla on edellytykset aloittaa työt Turvallisuussuunnitelma on kohdekohtainen suunnitelma ei yleinen selostus esimerkiksi turvallisuustehtävistä (ei työmaaohje) Turvallisuussuunnitelmaan liittyy riskienarviointi Turvallisuussuunnitelmassa otetaan huomioon liikenteen aiheuttamat vaarat ja työn aiheuttamat vaarat liikenteelle sekä kohteen työturvallisuusasiat 64

65 TYÖTURVALLISUUSSUUNNITELMA Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi ja ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. Tällöin päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työmaan yleisistä työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat rakennustyön vaara- ja haittatekijät. Vaaraja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle. Päätoteuttajan on otettava huomioon rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot sekä esitettävä rakennuttajalle turvallisuusasiakirjaan tarpeelliset muutokset työn edistymisen mukaisesti, jotta tarpeelliset turvallisuustoimenpiteet toteutetaan. Päätoteuttajan on otettava huomioon suunnittelussa myös turvallisuustoimenpiteet, jotka koskevat liitteessä 2 tarkoitettuja erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältäviä töitä. (VNa 205/2009) 11/2/

66 TYÖTURVALLISUUSSUUNNITELMA Edellä 2 ja 3 momentissa säädetyn lisäksi suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin, kuten: 1) työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaalien käsittelyssä eri rakennusvaiheissa; 2) räjäytys-, louhinta- ja kaivuutyöt: 3) maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta; 5) työmenetelmät; 6) koneiden ja laitteiden käyttö; 7) nostotyöt ja siirrot; 8) putoamissuojauksen toteuttaminen; 9) työ- ja tukitelinetyö 16) vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit; 17) henkilönsuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat; sekä 18) toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa. SS 66

67 RAUTATIETURVALLISUUSSUUNNITELMA rautatieliikenteen turvallisuuteen liittyvät keskeiset järjestelyt ja toimenpiteet rautatieliikenteen turvallisuuteen vaikuttavien töiden ja työvaiheiden suunnittelu ja järjestelyt työkohteen/työmaan ja rautatieliikenteen erottaminen (kalusto, työvaiheet, nostot ja siirrot, materiaalit, kaivumassat, jätteet) työhön ja työmaahan liittyvien keskeisten turvallisuutta uhkaavien riskien hallinta työmaan työntekijöiden suojaaminen rautatieliikenteen vaaroilta henkilöstön pätevyydet ja osaaminen käytettävän ratatyökaluston soveltuvuudesta ja turvallisuudesta varmistuminen junaturvallisuuteen ja rautatieturvallisuuteen liittyvät tehtävät ja vastuut kuinka käytännössä hoidetaan ratatyöstä vastaavan tehtävät ja lupamenettelyt kuinka käytännössä hoidetaan turvamiesmenettelyt ja turvamiesten nimeäminen turvallisuuspoikkeamien ilmoitus ja tutkinta toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteita varten muut rautatieturvallisuuden kannalta merkittävät asiat toimintojen yhteensovittaminen muiden osapuolien kanssa rautatieturvallisuusasioissa 67

68 TIELLÄ TEHTÄVÄN TYÖN TURVALLISUUSSUUNNITELMA Turvallisuussuunnitelmassa kuvataan työn aikana noudatettavat liikenne- ja työjärjestelyjen perusteet: Työkohteen ja työntekijöiden suojaaminen liikenteen aiheuttamilta vaaroilta Tienkäyttäjien turvallisuuden varmistaminen Työntekijöiden turvallisuusosaaminen (pätevyydet) Turvallisuutta uhkaavien riskien tunnistaminen ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi Tilaajan turvallisuusasiakirjassa esittämien vaarojen käsittely ja toimenpiteet niiden poistamiseksi Toimintaohjeet ja menettelyt liikenneonnettomuuksien varalta Päätoteuttajan tulee kuvata kirjallisesti kuinka hän välittää turvallisuustiedot aliurakoitsijoilleen SS 68

69 LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA RAUTATIELIIKENTEESSÄ (LUONNOS) Liikenneturvallisuussuunnitelma laaditaan hankkeessa silloin, kun: 1) Työmaalla tehdään toimenpiteitä, joilla muutetaan työnaikana turvalaitteiden toimintaa. 2) Rakennetaan työnaikaisia rakenteita, joilla on vaikutusta liikenteenohjaukseen. 3) Tehdään muita toimenpiteitä, joilla on vaikutusta liikenteenohjaukseen. Liikenneturvallisuussuunnitelma lähetetään lausunnolle liikenteenohjaukseen. Liikenneturvallisuussuunnitelmaa päivitetään hankkeen edetessä esimerkiksi vaiheittain. Vastaavia dokumentteja on tehty mm. turvallisuusohjeen nimellä tai turvallisuussuunnitelman nimellä. 11/2/

70 TYÖNAIKAINEN TIELIIKENTEEN LIIKENTEENJÄRJESTELYSUUNNITELMA Liikenteen varoittaminen on ensisijainen lainsäädännössä oleva vaatimus tiellä tehtävän työn edellytyksistä, koska tiellä tehtävä työ vaarantaa aina enemmän tai vähemmän liikennettä. Työtekijöiden turvallisuuden varmistaminen on toinen vähintään yhtä tärkeä tavoite. Liikennejärjestelyjen tavoitteet: Liikenteen varoittaminen. Huolehtia työkohteessa liikenteen ja työntekijöiden turvallisuudesta. Huolehtia liikenteen sujuvuudesta. Luoda riittävät edellytykset liikenneväylällä työskentelylle. Liikenteelle ei saa kuitenkaan aiheuttaa tarpeetonta haittaa. SS 70

71 LIIKENNE TIETYÖMAALLA PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA TYÖTURVALLISUUDEN PERUSTEET LIIKENNEVIRASTON OHJEITA 1/ YLEISTÄ TYÖTURVALLISUUDESTA 2. PÄTEVYYSVAATIMUKSET 3. LIIKENTEEN OHJAUSLAITTEET 4. VAROITUSVAATETUS 5. LIIKENTEENOHJAAJA 11/2/

72 TURO RADANPIDON TURVALLISUUSOHJEET - LUONNOS MÄÄRITELMIÄ SOVELTAMISALA 1. YLEINEN OSA 2. TURVALLISUUSJOHTAMINEN 3. PÄTEVYYDET JA PEREHDYTTÄMINEN 4. RATATYÖT 5. TYÖKONEIDEN TURVALLISUUS 6. TURVAMIESMENETTELY 7. TASORISTEYKSET 8. Nopeusrajoituksen asettaminen JKV:lla varustetulle raiteelle 72

73 VAARALLISTEN TÖIDEN JA TYÖVAIHEIDEN SUUNNITTELU Putoamisvaaralliset työt Vaativat siirrot ja nostot Henkilönostot Työt toiminnassa olevan prosessin yhteydessä tai läheisyydessä Huolto- ja korjaustyöt käyvässä laitoksessa Säiliötyöt Työt muissa ahtaissa tiloissa Sähkötapaturmavaaralliset työt Sortumavaaralliset työt Palovaaralliset työt Hukkumisvaaralliset työt Räjähdysvaaralliset työt Työt, joissa on kemikaalionnettomuuden vaara Työt liikenteen parissa (myös työpaikan oma liikenne) Yksintyöskentely

74 VAARALLISEN TYÖN SUUNNITELMA Riskienarviointi Töiden ajoitus ja yhteensovitus Työjärjestys Työskentelyrajoitukset Varottavien kohteiden ja asioiden merkintä Työskentelypaikan turvallisuus Liikennejärjestelyt, kulkutiet, siirtoreitit Työkohteen erottaminen muusta toiminnasta Työskentelyalustan kunto; kantavuus, vakavuus Valaistus Suojausjärjestelyt Energian erottaminen, sähkön katkaisu Vahinkokäynnistymisen estäminen Putoamissuojaus Työluvat, tarkastukset Suojavyöhykkeet, kulkurajoitukset Varoajat Paloturvallisuus Työhygieenisten haittojen torjunta Turvallisuusohjeet; henkilönsuojainten käyttötarve Tiedonkulku Perehdyttäminen

75 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Turvallisuusjohtaminen on osa rakennushankkeen johtamista Turvallisuusjohtamisen avulla varmistetaan töiden ja työvaiheiden oikea-aikainen ja turvallinen toteutus Turvallisuusjohtamista ovat: Töiden ja työvaiheiden yhteensovitus ja aikataulutus Työmaahan perehdyttäminen Työmaan turvallisuusohjeiden ja pelisääntöjen laadinta Turvallisuusasioiden käsittely kokouksissa ja palavereissa Turvallisuuspätevyyksien vaatiminen, osaamisen varmistaminen Kulunvalvonta, kulkuluvat, järjestyksen ja siisteyden valvonta Turvallisuustehtävien hoitaminen Turvallisuuspoikkeamien, ongelmien ja häiriöiden käsittely 11/2/

76 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Työmaalla henkilöluettelo (henkilö/yritys, pätevyydet, ajan tasalla) Työmaahan perehdyttäminen ja opastus (lomake, tilaisuuden osanottajalista ja ohjelma) Turvallisuus ja riskienhallinta asialistoilla (päätöksiä) Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely, korjaavat toimenpiteet, tilastotieto (luettelo, lomakepohja) Turvallisuuspalaverit päätoteuttajavetoisesti (malliasialista) Tarkastusten toteutumisen seuranta (lomakkeet, ei kirjoituspöytätarkastuksia) Työmaakohtaiset turvallisuusohjeet Turvallisuussuunnitelmien ajan tasalla olo Työmaapäiväkirjan täyttäminen (laatu) Kemikaaliluettelo 76

77 TURVALLISUUDEN VALVONTA JA SEURANTA Turvallisuusseuranta Yleisvalvonta Tarkastukset Turvallisuuskierrokset Vaaratilanteista ilmoittaminen 77

78 TURVALLISUUSVALVONTA Rakennustyömaalla tarvitaan turvallisuusvalvontaa, jotta turvallisuustoimintaa voidaan ohjata ja tehdä tarvittavia korjauksia ennen vahinkojen sattumista. Turvallisuusvalvonta on työolosuhteiden turvallisuustilan jatkuvaa tarkkailua. Turvallisuusvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että toimitaan tehtyjen turvallisuussuunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti ja noudatetaan turvallisuussäännöksiä. Turvallisuusvalvonta on tarkkailua ja seuraamista sekä asioihin puuttumista että myös palautteen antamista.

79 TURVALLISUUSVALVONTA Turvallisuusvalvonnan kohteita ovat Töiden suoritus Työmenetelmät Työympäristön tila Mahdolliset poikkeamat Vaaratilanteet, -paikat Riskinotto, vaaralliset työtavat Turvallisuusohjeiden noudattaminen Turvallisuussuunnitelmien noudattaminen Henkilönsuojainten käyttö

80 TURVALLISUUSSEURANTA Turvallisuustason säilyttämiseksi pitää rakennustyömaalla olla turvallisuuden seurantajärjestelmä. Päätoteuttajan ja/tai rakennuttajan turvallisuusseuranta Seurantajärjestelmän tavoitteena on löytää puutteet, vaaratilanteet, viat ja virheet ennen vahingon syntymistä. Seurantajärjestelmään kuuluvat tarkastukset ja mittarit Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset TR-mittari tai MVR-mittari Tapaturmataajuus Turvallisuuspoikkeamien seuranta Muut mahdolliset mittarit

81 TURVALLISUUSVALVONNASSA SEURATTAVIA ASIOITA Tarkastusten tekeminen, tarkastuspöytäkirjat ja puutteiden korjaus, tarkastuksen laatu (ei kirjoituspöytätarkastuksia) Turvallisuus- ja työmaasuunnitelman ajantasaisuus/päivitys Vaarallisten töiden suunnitelmat (onko tehty) Työmaahan perehdyttäminen, dokumentti Työmaan henkilöluettelo (ajantasaisuus, pätevyydet, kulkuluvat) Turvallisuuspoikkeamatiedot (luettelo, käsittely) Ilmoitukset ja luvat Työmaapäiväkirja (täyttäminen, laatu) Turvallisuuspalaverit, turvallisuusasiat kokouksissa Kemikaaliluettelo 81

82 PALAUTTEEN ANTAMINEN Turvallisuusvalvonnan tuloksista tiedotetaan työmaalla ja toimittajille Mittarit Järjestysindeksi, turvallisuusindeksi Suullinen, välitön palaute Hyvät turvallisuussuoritukset Palkitseminen Turvallinen toimittaja, tunnustuspalkinnot Tiedotustaulut Vakavien vaaratilanteiden ja tapaturmien käsittely Toimittajan johdon kanssa pidettävät turvallisuuskeskustelut Palaute urakan lopussa (raportti)

83 RAKENNUTTAMISTEHTÄVIÄ TOTEUTTAVIEN YHTEISTOIMINTAVELVOITE Yhteisellä rakennustyömaalla on samanaikaisesti tai peräkkäin eri rakennuttamistehtäviä toteuttavien rakennuttajien on yhteistoiminnassa sovitettava rakennuttamistehtävänsä siten, että työturvallisuusvelvoitteet tuleva toteutetuksi koko rakennustyömaata koskien 83

84 RAKENNUTTAMISTEHTÄVIÄ TOTEUTTAVIEN YHTEISTOIMINTAVELVOITE Jos rakennuttamistehtävät on jaettu usean eri tahon kesken, on silloinkin näiden tahojen varmistettava yhteistoiminnassa, että rakennuttajalle kuuluvat työturvallisuustehtävät tulevat hoidettua Esimerkiksi kadunrakennushankkeessa voi olla useita rakennuttamistehtäviä toteuttavia tahoja Lähtökohtana on se, että rakennushankkeessa on yksi osapuoli, joka toimii rakennuttajana työturvallisuusmielessä 84

85 RAKENNUTTAJAN ULKOPUOLINEN TURVALLISUUSASIANTUNTIJA Jos rakennuttajalla ei kirjallisten turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen laadintaan sekä niiden täytäntöönpanon seurantaan riittävää asiantuntemusta, hänen on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa. Tällöin rakennuttajan on varmistuttava, että asiantuntijalla on riittävä pätevyys ja muut edellytykset rakennuttamiseen liittyvien tehtävien asianmukaiseen suorittamiseen 85

86 RISKIENARVIOINTI OSANA RAKENTAMISEN TURVALLISUUTTA Lainsäädäntö edellyttää turvallisuutta uhkaavien riskien arviointia Työturvallisuus Rautatieturvallisuus Tavoite olla esimerkillinen turvallisuustyössä Panostus turvallisuuteen ja riskienhallintaan kannattaa Töihin liittyy suuria riskejä Kaikkia riskejä ei voida/kannata siirtää toiselle osapuolelle Kuka osapuoli kykenee parhaiten kantamaan riskin? Riskienhallintaa tehdään muunkin kuin turvallisuuden näkökulmasta Kokonaisvaltainen riskienhallinta 86

87 RISKIENARVIOINTI TURVALLISUUSLAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Kemikaalien käyttö Työvälineiden valinta Henkilönsuojainten valinta Rakentaminen Turvallisuusasiakirja Turvallisuussuunnitelmat Käyttöönotto Pelastussuunnitelmat 87

88 RISKIENHALLINTA Riskienhallinta on Työtä vahinkojen, virheiden, ongelmien ja tappioiden välttämiseksi Ennalta ehkäisevää, tietoista, suunnitelmallista ja jatkuvaa toimintaa Kokonaisvaltaista, kaikki riskilajit huomioivaa Osa hyvää johtamista ja vastuita Osa toiminta- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmää Menestystekijöiden hyödyntämistä Riskienhallintaan kuuluvat ohjeistot ja menettelyt (työkalut) Riskienhallinnan rajapinnat turvallisuuteen ja muihin toimintoihin 88

89 Ohjeet Suunnittelu Johtaminen Tavoitteet Riskienhallinta Riskien arviointi Liittymät muihin toimintoihin Varautuminen Seuranta

90 RISKIENARVIOINTI Riskienarvioinnin toteuttaminen Vaarojen systemaattinen tunnistaminen Riskin suuruuden ja todennäköisyyden arviointi (yhtenäiset kriteerit) Riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus (aikataulu, vastuuhenkilöt) Tarvittaessa jäännösriskien arviointi Riskienhallintatoimenpiteiden seuranta Riskienarvioinnin työkalut Riskikartat, riskienhallintasuunnitelmalomakkeet, riskimatriisit Erilaisia riskienarviointimenetelmiä Valitaan kohteeseen sopiva menetelmä

91 KONETURVALLISUUS Koneen valmistajan tai maahantuojan velvollisuus Arvioitu käyttöön liittyvät riskit Suunniteltu ja rakennettu olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti Laadittu tekninen rakennetiedosto Allekirjoitettu vaatimustenmukaisuusvakuutus Koneen omistajan velvollisuus Käyttötarkoitukseen sopiva Käytetään käyttöohjeiden mukaisesti Kunnossapito koko käytön ajan (tarkastukset) Käyttäjien opastaminen ja valvonta

92 KONEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ VAAROJA Koneen tai laitteen rikkoontuminen Väärinkäyttö, virheellinen käyttö Vaikeat käyttöolosuhteet, -ympäristö Häiriötilanteen purku, poikkeava tilanne, vikaantuminen Suojalaitteiden poisotto, puuttuminen Kokematon käyttäjä Melu, tärinä, pakokaasu, kuumat pinnat Vaaralliset aineet (huolto, puhdistus)

93 TYÖSUOJELU- JA VAHINKOKUSTANNUKSET Tapaturmakustannukset Välittömät kustannukset Välilliset kustannukset Tapaturmasta aiheutuneet kokonaiskustannukset verrattuna tapaturmakorvauksiin ovat 2,5-6 -kertaiset Työsuojelukustannukset Lain ylittämät vaatimukset ja toimenpiteet 93

94 VAHINKOKUSTANNUKSET Tapaturmasta syntyy kustannuksia Yritykselle Vahingoittuneelle itselleen 25 % kustannuksista Yhteiskunnalle Asuntojen hinnasta 1,3 % tapaturmakustannuksia 1-3 % bruttokansantuotteesta

95 TAPATURMAKUSTANNUKSET Työtapaturma maksaa yritykselle keskimäärin euroa Kuolemaan johtanut työtapaturma alentaa uhrin työryhmän työtehoa 20 % 1-3 kuukauden ajan, kauempana olevien 12 % Lievempi tapaturma alentaa myös työtehoa (kahden sormen menetys 8 % kuukauden ajan)

96 ESINEVAHINGOT Työtapaturman yhteydessä tapahtuu myös materiaalivahinkoja Kustannukset voivat olla suurempia kuin tapaturmakustannukset Kustannuksia syntyy Töiden viivästyminen ja uudelleenjärjestely Työmaan töiden keskeytyminen Tapahtuman tutkinta Vahinkojen raivaus ja siivous Laitteiden korjaus ja uusiminen Hallinnolliset kustannukset

97 VAKUUTUSKORVAUKSET JA - KUSTANNUKSET Vakuutuskorvaukset esinevahingoissa Uuden hankinnassa % Keskisuurissa vahingoissa % Suurissa vahingoissa % Alihankkijoiden vastuuvakuutus ei välttämättä korvaa tilaajan esinevahinkoa haltuun luovutettu omaisuus Vahingon suuruutta on hyvä verrata katetavoitteeseen

98 TYÖSUOJELUKUSTANNUKSET Työturvallisuuden laiminlyönti ei ole kannattavaa, laiminlyönneistä saadut säästöt aiheuttavat työtapaturman yhteydessä moninkertaiset menetykset Työturvallisuuteen liittyvät investoinnit on vaikea erottaa tuotannollista investoinneista

99 TYÖTAPATURMAT JA VAARATILANTEET Vaaratilanteita ja pieniä vahinkoja ilman tapaturmia tai vaurioita sattuu paljon enemmän kuin itse tapaturmia Vakavaa tapaturmaa kohden sattuu vaaratilannetta tai riskinottoa 300 vahinkoa ilman tapaturmaa 30 pientä tapaturmaa

100 VAKAVA TAPATURMA Vakava tapaturma on kuolemaan johtanut työtapaturma, tapaturmaan on liittynyt kuoleman vaaraa tai uhka pysyvästä vammasta Ilmoitusvelvollisuus poliisille ja työsuojeluviranomaisille tiedotus viipymättä Nämä hoitavat muiden viranomaisten kutsumisen paikalle

101 VAARATILANTEIDEN TUTKINTA Vaaratilanteita tutkimalla saadaan selville häiriöitä ja puutteita työnteossa tai työssä Parannustoimenpiteitä voidaan tehdä ennen vakavia vahinkoja Voidaan löytää tarvetta koulutukselle, opastukselle ja ohjeiden kirjoittamiselle

102 TAPATURMAN TUTKINTA Tapaturman perustiedot Vahingoittuneen perustiedot Tapahtumapaikka ja olosuhteet Mitä tapahtui? Lyhyt kuvaus Miksi tapaturma sattui? Syitä, ei syyllisiä Miten vastaava tapaturma voidaan estää? Koulutus, ohjeet, suojalaitteet, työn ja työympäristön kehittäminen, materiaalivalinnat Sovitut toimenpiteet, aikataulu ja vastuut Tiedotus ja seuranta, käsittely työsuojelutoimikunnassa ja johdon palavereissa

103 TOIMINTA VAHINKOTILANTEESSA Hätätoimet; ensiapu ja varoittaminen Avun hälyttäminen ja opastus paikalle Vahinkojen rajaaminen Kohteen turvallisuuden varmistaminen Ilmoitukset viranomaisille Ilmoitus omaisille Tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle Vahinkoilmoitus omaisuusvahingoista Tapaturman tutkinta Osallistuminen viranomaisten tutkintatilaisuuksiin ja viranomaisten avustaminen Vahingoista oppiminen parannustoimenpiteet Viestintä tiedotusvälineille ja omalle väelle

104 ONNETTOMUUDEN VAARAN TORJUNTA Työpaikalla ja työmaalla on varauduttava tulipaloihin, räjähdysvaaroihin, hukkumisvaaroihin tai muihin onnettomuuksiin Ohjeiden antaminen pelastus- ja turvallisuuslaitteiden käytöstä ja vaarojen varalta Ensiavun järjestäminen Ensiapuvälineet Ensiaputaitoiset Ohjeet onnettomuustilanteessa; avun hälyttäminen Ensiapu- ja pelastushenkilöiden nimeäminen Suojelusuunnitelman laatiminen kiinteistöihin Ohjeet yksintyöskentelyn varalta Ohjeet kiinteän työpaikan ulkopuolella työskentelyyn

105 Liikenneviraston uudet ohjeet ja turvallisuuden valvonta Vesiväylien turvallisuuskoordinaattorikoulutus Outi Luukkonen

106 Sisältö Taustaa: Rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisjärjestelmä Päivitetyt turvallisuuteen liittyvät ohjeet Pätevyydet Turvallisuuden omavalvonta Outi Luukkonen 2 Investointi

107 Rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisjärjestelmä (RTJJ) Kuvaa, kuinka Liikennevirasto huolehtii rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja parantaa sitä yhteistyössä palveluntuottajien ja sidosryhmien kanssa. Turvallisuusjohtamisjärjestelmä vuodesta 2006 RTJJ:n uudistaminen käynnistettiin tammikuussa 2011, nyt lähes valmis Tarkennuksia toimintatapoihin Kuvataan entistä tarkemmin Liikenneviraston sisäiset tehtävät ja työnajot Vaatimukset ja tehtävät palveluntuottajille Yhteistyö Turvallisuusraportointi Turvallisuustoiminnan suunnittelu turvallisuustoimenpiteet Outi Luukkonen 3 Investointi

108 Turvallisuusjohtamisjärjestelmä (RTJJ) Järjestelmän tarkoituksena on kuvata se, miten Liikennevirasto kaikissa rautatietoiminnoissaan varmistaa ja ohjaa toimintaansa turvallisuuden näkökulmasta arvioi riskejään ja etsii keinot joilla riskin aiheuttaja voidaan poistaa varmistaa, että kaikki sen työntekijät ja palveluntuottajat ovat tietoisia rautatiejärjestelmän turvallisuuteen liittyvistä tehtävistään Huolehtii jatkuvasta parantamisesta Outi Luukkonen 4 Investointi

109 Päivitettyjä ohjeita Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen Varautumissuunnitelmien laadinta Kunnossapito Palveluntuottajien ohjaus ja valvonta Rautatietoimintojen turvallisuusvastuut ja -tehtävät Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Turvallisuussuunnitelman laatiminen Turvallisuuskoulutus ja perehdyttäminen Turvallisuusasiakirjan laadinta Omavalvonta ja tarkastuskäynnit Auditointi Outi Luukkonen 5 Investointi

110 Palveluntuottajien ohjaus ja valvonta Kuvaa, kuinka Liikennevirasto huolehtii radanpitäjän, tilaajan ja rakennuttajan turvallisuustehtävistä palveluntuottajien ohjauksen ja valvonnan osalta sekä kuinka palveluntuottajia koskevat turvallisuusvaatimukset ja -tehtävät määritellään Liikennevirastossa. kuinka toimeksiannon aikana valvotaan palveluntuottajaa turvallisuusasioissa voimassa kaikissa Liikenneviraston tilaamissa rautatietoimintojen toimeksiannoissa Turvallisuusvaatimukset palveluntuottajille Turvallisuusosaamisen varmistaminen Toimenpiteet ennen töiden aloittamista Palveluntuottajan työn valvontamenettelyt Kokoukset Työmaavalvonta Toimenpiteet ennen töiden päättämistä Outi Luukkonen 6 Investointi

111 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Vna 205/2009 mainittujen tehtävien lisäksi turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu mm.: huolehtia turvallisuuteen liittyvien riskienarviointien tekemisestä ja ylläpidosta, huolehtia turvallisuuden aloituspalaverien pitämisestä, huolehtia turvallisuusasioiden käsittelemisestä seurantakokouksissa, turvallisuuspoikkeamatietojen ylläpito, käsittely ja analysointi ja ilmoittaminen Liikenneviraston ao. vastuupäällikölle ja toimialan turvallisuusvastaavalle, junaturvallisuuspoikkeamien välitön ilmoittaminen kunnossapitotoimialan turvallisuuspäällikölle ja osallistuminen selvitysten tekoon, junaturvallisuusvalvonta, vaararekisterin tietojen ylläpito, työmaan turvallisuuspätevyyksien valvonnan toteutuminen huolehtia henkilötunnistejärjestelmän ja kulkulupakäytännön toteutumisesta, välittää turvallisuusohjeet kunnossapitäjille ja rakentajille Outi Luukkonen 7 Investointi

112 Ohje: Turvallisuusasiakirjan laadinta Dnro 4253/065/2011 Säädösperusta Vna 205/2009 Turvallisuuskoordinaattori vastaa laadinnasta Osana tarjouspyyntöaineistoa Täydennetään tarvittaessa ja päivitetään aina kun rakennus- tai kunnossapitohankkeessa tilataan uusia urakoita. Huomioidaan erityisesti meri-, rautatie- ja tieliikenteen turvallisuus Tiedot pohjautuvat vaara- ja haittatekijöiden järjestelmälliseen tunnistamiseen Ei tiivistelmä turvallisuusmääräyksistä Esitetään sellaiset vaaratekijät, joita urakoitsija ei normaalin rakentamis- tai työkokemuksen perusteella mahdollisesti osaa tunnistaa. Vain työnaikaisia turvallisuustietoja Outi Luukkonen 8 Investointi

113 Turvallisuusasiakirjan rakenne Turvallisuusasiakirja koostuu seitsemästä osasta: Yleistä Kohdetiedot Liitynnät muihin asiakirjoihin Tietojen ylläpito Työhön liittyvät vaara- ja haittatekijät Hankkeen ominaisuuksista aihetuvat vaara- ja haittatekijät Hankkeen olosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät Hankkeen luonteesta johtuvat vaara- ja haittatekijät vaaralliset työt hankkeen toteutukseen liittyvät työturvallisuus- ja työterveystiedot työmaahan liittyvät muun toiminnan aiheuttamat vaarat ja haitat Vaaralliset rakenteet, rakennelmat ja laitteet Muita vaaroja aiheuttavia toimintoja liikenteen aiheuttamat vaarat työlle työn aiheuttamat vaarat liikenteelle Outi Luukkonen 9 Investointi

114 Turvallisuussuunnitelmien laadinta Ohje palveluntuottajan turvallisuussuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä Dnro 4254/065/2011 Ennen toimeksiantoon liittyvien töiden aloittamista on palveluntuottajan laadittava kirjallinen turvallisuussuunnitelma Perustuu järjestelmälliseen riskienarviointiin Huomioitava tilaajan antamat tiedot (turvallisuusasiakirja) Palveluntuottaja esittää kyseisen työn, urakan tai kohteen osalta varautumisen turvallisuutta uhkaaviin riskeihin sekä niihin liittyvät riskienhallintatoimenpiteet. kuinka Liikenneviraston antamista turvallisuusvaatimuksista huolehditaan Keskeiset yhteistyömenettelyiden järjestelyt, toiminnan onnettomuustilanteissa Turvallisuuden varmistamisen eri työvaiheissa ja tehtävissä Outi Luukkonen 10 Investointi

115 Turvallisuussuunnitelmien laadinta Huomioitava lisäksi muut turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat, joita rakentamisessa ja kunnossapidossa vaaditaan Työmaasuunnitelma Vaarallisten töiden suunnittelu Turvallisuussuunnitelma on palveluntuottajan lupaus Liikennevirastolle turvallisuusasioiden hoitamisesta. Liikennevirasto ei hyväksy eikä tarkasta suunnitelmaa, vaan palveluntuottaja vastaa turvallisuussuunnitelman sisällöstä Outi Luukkonen 11 Investointi

116 Turvallisuusasioiden käsittely Turvallisuusasiat ovat mukana toimittajien kanssa pidettävissä valvonta- ja seurantakokouksissa. Asialistalla on aina kohta Turvallisuus ja riskienhallinta. Seurantakokouksen pöytäkirjaan kirjataan turvallisuus- ja riskienhallintaasioista mm. seuraavat asiat: muutokset toimintaympäristössä laatuasiat vauriot turvallisuuspoikkeamat (sattuneet tapaturmat ja vaaratilanteet sekä tehdyt toimenpiteet) Turvallisuus- ja riskienhallintasuunnitelma, muut riskeihin liittyvät suunnitelmat, muut muualla havaitut riskit ja riskienhallintayhteistyö kolmannet osapuolet ja niiden aiheuttamat riskit Työturvallisuusasiat Viikkotarkastuksissa esiin tulleet puutteet, niiden käsittely ja korjaus Turvallisuusmittauksen tulokset Outi Luukkonen 12 Investointi

117 Liikenne tietyömaalla -sarja Sarjaan kuuluvat Pätevyysvaatimukset ja työturvallisuuden perusteet Poromiehen tieturva Luvanvaraiset työt- Liikennejärjestelyt luvanvaraisissa töissä Tienrakennustyömaat Sulku- ja varoituslaitteet Päällystystyöt + päällystystyöt pimeän aikana Kunnossapitotyöt Tienpitoajoneuvot + ajoneuvoon kiinnitettävän törmäysvaimentimen käyttö tienmerkintätyössä ja valaistuksen hoitotyössä Tienvalaistustyöt Kunnossapito-työt sekä päällystys- ja tienmerkintätyöt päivityksessä Outi Luukkonen 13 Investointi

118 Pätevyydet rautatiealueella Useiden liikennemuotojen hankkeissa otettava huomioon tie- ja ratatyössä vaadittavat turvallisuuspätevyydet Rataympäristössä Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva) Liikkuminen radalla Ratatyö Rautatiejärjestelmän turvallisuuteen tai liikenteenohjaukseen liittyviin laitteisiin tai rakenteisiin kohdistuvat työt Laiturityöpätevyys (Laituri) Ajoneuvoliikenteessä laiturialueella Työkoneiden käyttö laiturialueella Turvamiespätevyys (T-mies) Toiminta turvamiehenä Tasoristeyksen turvaamistyö Työturvallisuuskortti Tulityökortti Outi Luukkonen 14 Investointi

119 Pätevyydet tietöissä Tiealueella Tieturva 1 Tiellä tehtävät tienpitoon liittyvät työt Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettaja Työkoneen kuljettaja (pois lukien kertaluonteiset työt) Muussa työssä tiellä työskentelevä Tieturva 2 Tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaava henkilö Tiellä tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- tai liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävissä Urakka-asiakirjojen valmistelijat ja ko. työtä tekevät hankintakonsultit Tilaajan edustajana toimivat tarkastus- ja valvontahenkilöt, rakennuttajakonsultit Työturvallisuuskortti Tulityökortti Outi Luukkonen 15 Investointi

120 Pätevyyksien ohjeistaminen Radanpidon turvallisuusohjeet TURO Liikenne tietyömaalla- Pätevyysvaatimukset ja työturvallisuuden perusteet Outi Luukkonen 16 Investointi

121 Turvallisuuden omavalvonta Liikenneviraston omaa toimintaa Kontrolloidaan tilaajan ja palveluntuottajan toiminnan laatua ja vaatimusten mukaisuutta Hankkeen ulkopuolisen henkilön toteuttamaa Vuoden lopussa suunnitelma seuraavan vuoden valvonnasta Raportoidaan muistiona kohteen johdolle ja turvallisuuspäällikölle Kaikista käynneistä vuoden lopussa koontiraportti Turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimuksena rautatietoiminnoissa Investoinneissa linjattu, että käyntejä tehdään kaikissa hankkeissa Toimintatavan käyttöönotto vesiväylähankkeissa Outi Luukkonen 17 Investointi

122 Investointien toteutuneet omavalvontakäynnit Vt 6 Lappeenranta-Imatra Mt101 Kehä I Vantaankoski-Lentoasemantie Kt51 Kirkkonummi-Kivenlahti Vt5 Päiväranta-Vuorela Joensuun kehätie Vt14 Savonlinna Ilmala Seinäjoki-Oulu Kehärata Seinäjoki-Vaasa sähköistys Ykspihlaja turvalaitteet Oriveden ratapihan vaihteen vaihto Tampereen alikulku Outi Luukkonen 18 Investointi

123 Ohje omavalvontatarkastuskäyntien ja turvallisuuskierrosten toteuttamiseen Dnro 4259/065/2011 Laadittu soveltuvaksi rata- ja tiehankkeille. Yleiset osat myös vesiväylähankkeille. Pilotointia ei ole vielä päästy tekemään. Saatavissa Liikenneviraston nettisivuilta ohjekokoelmasta jonkin ajan kuluttua Outi Luukkonen 19 Investointi

124 Painotettavat asiat turvallisuusdokumentit tilaaja/urakoitsija turvallisuuskoordinaattorin ja päätoteuttajan vastuuhenkilön nimeäminen turvallisuussuunnittelu (turvallisuusasiakirja, turvallisuussuunnitelmat) turvallisuus- ja työpätevyydet henkilöluettelot perehdyttäminen (dokumentit) aliurakoitsijoiden turvallisuuden varmistaminen (sopimukset, ohjeet, palaverikäytännöt) riskienhallinta, riskienarvioinnit ohjeet henkilönsuojainten käyttöön (riskienarviointi) kemikaaliluettelo ja käyttöohjeet turvallisuuteen liittyvät tarkastukset (tarkastuspöytäkirjat) huolto- ja korjaustoimintaan liittyvät dokumentit (ohjeet) toiminta sopimusten mukaan (tarkastukset, huoltokäynnit, viankorjaus) Outi Luukkonen 20 Investointi

125 Työmaakäynnillä eli turvallisuuskierroksella painotettavia asioita pätevyydet (tarkistetaan työmaalla olevien turvallisuuspätevyydet) henkilötunnisteen käyttö näkyvän varoitusvaatteen käyttö muiden henkilönsuojainten käyttö (turvallinen) käyttäytyminen työalueella tulityöluvat, paloturvallisuus liikenteenohjaajan nimeäminen (tieliikenne) voimassa olevat lupamenettelyt (määräystenmukaisuus) työmaan liikennejärjestelyt (tieliikenne, junaliikenne) työkohteen suojaaminen ja erottaminen liikenteestä kaluston turvallisuus (tarkastukset, kunto, havaittavuus, varusteet, CE-merkintä) vaarallisten töiden suunnittelu (suunnitelmat) eri töiden yhteensovittaminen työhön perehdyttäminen, turvallisuustietämys työpisteiden siisteys ja järjestys, jätteiden poistaminen Outi Luukkonen 21 Investointi

126 Havaintoja omavalvonnasta Liikennevirastolle yhtenäiset ohjeet turvallisuusdokumenttien laatimiseen eri liikennemuotojen hankkeissa Turvallisuusohjeista vaikea saada kokonaiskuvaa Outi Luukkonen 22 Investointi

127 Liikenneviraston uusi strategia Liikenneviraston Liikenneväylien työmailla ei tapahdu henkilövahinkoonnettomuuksia Outi Luukkonen 23 Investointi

128 Kysymyksiä? Kiitos Outi Luukkonen 24 Investointi

129 TURVALLISUUS- RISKIEN TUNNISTAMIS- MENETELMÄ Esityksen sisältö: Tavoitteet ja johdanto Menetelmä, työkalut ja käyttöohje Esimerkit Loppukeskustelu Mervi Harju ja Jaana Ojala Vesiväylien turvallisuuskoordinaattorikoulutus

130 TILAISUUDEN TAVOITTEET Lainsäädäntö Liikenneviraston riskienhallintakäytäntö Riskimenettelyjen sisällyttäminen vesiväylänpitoon Keskustelu yhteisistä käytännöistä ja kehitystarpeista vesiväylähankkeissa

131 LAINSÄÄDÄNTÖ Turvallisuus Työturvallisuuslaki 738/2002 Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Valtioneuvoston asetus Rakennustyön turvallisuudesta, VNa 205/2009 ( ) Rakennuttajan, yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä ettei työstä aiheudu vaaraa Rakennuttajan on laadittava rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuusasiakirja, jossa on selvitettävä ja esitettävä toteutettavan rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot. Päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava rakennustyön yleiset vaara- ja haittatekijät Turvallisuusriskien tunnistusmenetelmä Infra riskikartta

132 RISKIENHALLINTA LAIT, OHJEET JA JULKAISUT Liikenneväylät Rakentamisaikainen riskienhallinta, Tiehallinto 2006 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, Tiehallinnon sisäiset julkaisut 36/2008, 37/2008, 38/2008 Riskit tiestön hoidon palvelusopimuksissa, Tiehallinnon selvityksiä 30/2009 ja 31/2009 Yhteinen turvallisuusmenettely (YTM) (EY) 352/2009 Yleisohje - Rakennuttajan työturvallisuustehtävät kunta-alan infrakohteissa (luonnos ) Tampereen ohje ja malli infrakohteissa Talonrakennus RIL erityismenettelyn soveltamisohje (RIL ) HAVAT Työturvallisuusriskien arviointi rakennusyrityksessä (Rakennusteollisuus RT ry, 2005) SKOL Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät SKOL Rakennesuunnittelun vaaratekijöiden arviointi- Ja tarkastuslistat Maarakennus ja perustukset Runko Putoamissuojaus Teräsrakenteet Valmisosat Vesikatto Korjausrakentaminen Työmaavaiheen aikaiset toimenpiteet SKOL muut ohjeet Teräsbetonielementtien ja teräselementtien käsittely Kaiteet

133 LIIKENNEVIRASTO: KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUS SUUNNITTELU- JA HANKINTAPROSESSISSA VAIHEET ESI- JA HANKE- SUUNNITTELU YLEIS- SUUNNITELU TIE,- RATA,- JA KATU- SUUNNITTELU RAKENTAMIS- SUUNNITELU TOTEUTUS KUNNOSSA- PITO KOKONAIS- VALTAINEN RISKIEN- HALLINTA Vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen Riskianalyysi Riskienhallinta -suunnitelma Päivitetty riskienhallinta -suunnitelma Seuranta ja dokumentointi hankkeen aikana Riskienhallintasuunnitelma TURVALLI- SUUS RISKIEN TUNNISTA- MINEN Turvallisuusselvitys Turvallisuusasiakirja VNa 205/09 Turvallisuussuunnitelma VNa 205/09 Turvallisuusasiakirja ja - suunnitelma MENETTELY Turvallisuusriskien tunnistamismenettely (Tiehallinnon sis. Julkaisu 38/2008) Riskienhallinta radan suunnittelussa (Liikenneviraston ohjeita 10/2010) Tiestön hoidon riskienhallinta (Liikennevirasto) ISA Riippumaton tarkastuslaitos

134 RIIPPUMATON ARVIOINTI YTM-asetus 352/2009 (yhteiset turvallisuusmenettelyt, engl. CSM), voimaan Edellyttää riskienhallintaa merkittävissä muutoksissa, joilla voi olla vaikutusta rautatiejärjestelmän turvallisuuteen Riippumaton arviointilaitos (ISA) tekee riskienhallintaprosessin asianmukaisesta soveltamisesta arvion Arviointilaitos toimittaa johtopäätöksistään ehdottajalle turvallisuuden arviointikertomuksen ISA:na voi toimia (Trafin hyväksymä) taho, joka täyttää YTM-asetuksen liitteessä II asetetut vaatimukset Trafi on nimennyt kuusi ISA:a määräajaksi: Safety Advisor Oy, Mipro Censeo Oy, Ramboll Finland Oy, CC Infra Oy, VTT Expert Services Oy ja VR-Track Oy "ISA hankitaan siinä vaiheessa, kun tehdään päätös hankkeen käynnistämisestä

135 TURVALLISUUSRISKIEN TUNNISTUSMENETELMÄ 38/2008 Sisältää tavoitteenmukaisen riskienhallinnan toimintamallin infrahankkeiden turvallisuussuunnitteluun tilaajan, suunnittelijan, rakennuttajan ja urakoitsijan välille On osa työmaan turvallisuusjohtamista, jossa myös rakennuttaja täyttää lainmukaiset turvallisuusvaatimukset Parannetaan merkittävästi turvallisuusasiakirjojen ja -suunnitelmien laatua sekä täytetään lainsäädännön vaatimukset

136 JULKAISU 38/2008: Turvallisuusriskien tunnistusmenetelmä

137 YHTEENVETO INFRA-RAKENNUSHANKKEEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUN MUUTOKSISTA 2009 Rakennuttaja tai hänen määräämä taho laatii turvallisuusselvityksen (esi-, hankesuunnittelu, tarveselvitys, yleissuunnitelma ja rata/tiesuunnitelmavaiheissa). Turvallisuusselvitys, turvallisuusasiakirja ja turvallisuussuunnitelma laaditaan tämän Turvallisuusriskien tunnistamismenetelmän kautta suunnitteluvaiheesta toiseen aina käyttöönottovaiheeseen asti. Turvallisuusriskien tunnistamismenetelmän lomakkeet tulevat em. asiakirjojen liitteiksi.

138 RISKIENHALLINTA RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSSUUNNITTELUSSA Suunnittelun vaihe Hankesuunnittelu Suunnittelu Rakennuttamisen valmistelu vaihe Tuotannon suunnittelu Osapuolet Tilaaja Suunnittelija Rakennuttaja Urakoitsija Vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen R i s k i e n a r v i o i n t i Dokumentointi Turvallisuusselvitys Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirjan tarkistus Turvallisuussuunnitelman laadinta Toimintaohjeet eri osapuolille

139 TURVALLISUUSRISKIEN TUNNISTAMISMENETELMÄ

140 KÄYTTÖOHJE : Riskinarviointityöryhmän kokoonpano 3-10 henkilöä, jotta keskustelua hankkeen vaara- ja haittatekijöistä saadaan riittävällä ja laajalla tasolla. Työryhmän kokoonpano määräytyy hankkeen laajuuden ja vaativuuden mukaan, jolloin eri asiantuntijamäärät kasvavat: Hankkeen rakennuttajan edustaja/-t: 1-3 hlöä (voi olla myös rakennuttajakonsultin edustajia) Hankkeen suunnittelija/-t: 1-7 hlöä Tarvittaessa kunnossapidon edustaja/-t: 1-2 hlöä Tarvittaessa kohteen mukainen liikenteen edustaja/liikennöitsijä: 1-2 hlöä Tarvittaessa meriliikenteen ohjaus/luotsaus: 1-2 hlöä Tarvittaessa muita viranomaisia: 1-2 hlöä Tarvittaessa käytön edustaja: 1 hlö Riskienarviointiin perehtynyt asiantuntija/-t: 1-2 hlöä

141 TURVALLISUUSRISKIEN TUNNISTAMISMENETELMÄ

142 TURVALLISUUSRISKIEN TUNNISTAMISMENETELMÄ HANKE: PVM: LAATIJAT: OSALLISTUJAT: 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ - TARKISTETTAVAT ASIAT 1.1. Rakennushankkeen ominaisuudet Kyllä Ei 1 Suuruus, laajuus, kesto 2 Poikkeuksellisuus 3 Ainutkertaisuus 4 Vaativuus 5 Työpisteiden määrä 6 Liikkuva/etenevä työ 7 Rakennettavan kohteen kunto 8 Erityiset tekniset ratkaisut 9 Erityiset suunnitteluratkaisut Rakennushankkeen luonne Kyllä Ei 1 Rakentamisajankohta (vuodenajat) 2 Aikataulu (kireys/välitavoitteet) Selvitetään myöh. Selvitetään myöh. KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/ VARAUTUMINEN KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJÄT/ VARAUTUMINEN

143 TOIMINTAYMPÄRISTÖESIMERKKEJÄ Rakennushankkeen ominaisuudet Uusi työtapa Huonokuntoinen infra Vaativat tekniset ratkaisut Rakennushankkeen luonne Vilkas liikenne rakennushankkeen rinnalla Kireä aikataulu Suuri urakoitsijoiden määrä ja työvaiheiden päällekkäisyys Rakennushankkeen olosuhteet Yötyö, talvityö Työympäristön vaativuus Taajamahanke asutuksen läheisyydessä

144 RISKIMATRIISI

145 ESIMERKIT Esimerkit hankkeilta: * E18 Haminan ohikulkutie (Vt 7), Rakennusurakkaosat A ja D Turvallisuusasiakirja Riskienhallintasuunnitelma * Viialan liikennepaikkamuutokset Turvallisuusasiakirja Riskienhallintasuunnitelma * Vt 5 parantaminen välillä Päiväranta Vuorela, ST Kallansillat Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Turvallisuusasiakirja Riskienhallintasuunnitelma

146 HYVIN TEHDYN RISKIENARVIOINNIN TUNNUSMERKIT! 1. Eri osapuolten yhteistyönä tehty (ryhmätyö) 2. Järjestelmällinen 3. Käytännönläheinen 4. Totuudenmukainen 5. Erotteleva (todennäköisyys/vaikutus) Kustannusten hallinta Avoin kanssakäyminen RISKIEN- HALLINTA Töiden oikeaaikainen ajoittaminen Hyväksyttävyys Yllätyksettömyys 6. Ennakoiva 7. Dokumentoitu (päiväkirja) 8. Kehittyvä Laadunhallinta Hallinnollisen käsittelyn riskit Yhteinen näkemys Kustannusriskit Ympäristöriskit Organisaatioriskit Sopimusriskit Teknisetriskit Aikatauluriskit

147 KESKUSTELU Miten menetelmä sisällytetään vesiväylähankkeiden urakoihin? Infrariskikartan ja turvallisuusasiakirjapohjan päivittäminen vesiväylähankkeiden vaatimusten osalta?

148 LISÄTIETOJA Liikennevirasto, Outi Luukkonen, Ramboll Finland Oy, Outi Lehti, Ramboll Finland Oy, Mervi Harju, Ramboll Finland Oy, Jaana Ojala, vaylanpidon_ohjeet/liikenne_tyomaalla/ratatyomaat

149 HYVÄÄ SYKSYN JATKOA!

150 TURVALLISUUS- POIKKEAMAT Esityksen sisältö: Tilaisuuden tavoitteet Turvallisuuden seurannan tausta Vuosiraportit 2010, tuloksia Toimintamalli Loviisa Norokorpi ja Jaana Ojala Keskustelu Vesiväylien turvallisuuskoordinaattorikoulutus

151 TILAISUUDEN TAVOITTEET Turvallisuuspoikkeamien toimintamallin sisäistäminen ja vienti urakoihin/hankkeisiin Kaikkien liikennemuotojen yhtenäinen toimintamalli Liikennevirastossa

152 TURVALLISUUDEN SEURANTA: TAUSTA Tiehallinto RHK tie rata Liikennevirasto tie rata tie ja rata vesiväylät tie, rata ja vesiväylät kaikki hankkeet investointihankkeet

153 Turvallisuuden seuranta: vaatimukset ja luokittelut Työtapaturmat: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) ESAWluokittelu Rata: Trafin Yhteiset turvallisuusindikaattorit (Vna 864/2010) Tie: Trafilla ei vaatimuksia GNA (Gemensam nordisk anläggningsmarknad): Yhteiset pohjoismaiset maanrakennusmarkkinat Vesiväylä: Trafin merionnettomuusilmoituslomake (alusturvallisuus) ei koske hankkeita

154 ESAW-luokittelu ESAW (European Statistics on Accidents at Work) on EU:n tilastotoimiston Eurostatin laatima työpaikkatapaturmien luokittelumenetelmä Työpaikkatapaturmien syyt, olosuhteet ja seuraukset luokitellaan eri muuttujien avulla: - Työsuoritus (vahingoittuneen työsuoritus täsmällisesti juuri tapahtumahetkellä - Poikkeama (viimeisin vahingoittumista edeltänyt tapahtuma) - Vamman laatu - Vahingoittunut ruumiinosa

155 Trafin Yhteiset turvallisuusindikaattorit Vna 864/2010 Turvallisuuspoikkeamissa huomioitavat: 1. Onnettomuuksiin liittyvät indikaattorit 2. Vaarallisiin aineisiin liittyvät indikaattorit 3. Itsemurhiin liittyvät indikaattorit 4. Riskitekijöihin liittyvät indikaattorit

156 Turvallisuuden seuranta Vuosiraportit 2010 Ratahankkeet Työtapaturmat, joista kuolemaan johtaneita Työntekijöihin kohdistuneet vaaratilanteet Rautatieliikenteelle kohdistuneet onnettomuudet ja vahingot Rautatieliikenteelle kohdistuneet vaaratilanteet kpl Tiehankkeet Työtapaturmat, joista kuolemaan johtaneita kpl Vaaratilanteet 114 Liikenne-, omaisuus- ja ympäristövahingot 247 Tapahtumia yhteensä 471 Muut onnettomuudet ja häiriöt 186 Muut vaaratilanteet 155 Tapahtumia yhteensä 2992 Sairauspoissaolopäivät 339 * Sairauspoissaolopäivät 847 ** Lisäksi ilmoitettu työtapaturmia, joissa sairauspoissaolopäivien lukumäärää ei ole ilmoitettu: * 26 työtapaturmaa ratahankkeilla ** 6 työtapaturmaa tiehankkeilla

157 Ilmoitetut tapaukset Vuosiraportit 2010 Ratahankkeet Tiehankkeet Luokitteluperusteet erilaiset rata- ja tiehankkeilla

158 Sattuneiden tapaturmien vakavuus Vuosiraportit 2010 Ratahankkeet Kuolemaan johtaneet tapaturmat lkm 1 Tiehankkeet Kuolemaan johtaneet tapaturmat lkm 1 Sairauspoissaolopäiviä Työtapaturmien lkm Ei poissaoloa 37 VAKAVA MELKO VAKAVA LIEVÄ Sairauspoissaolopäiviä Työtapaturmien lkm Ei poissaoloa 17 Menetetyt työpäivät yhteensä 339 päivää Menetetyt työpäivät yhteensä 847 päivää Lisäksi ilmoitettu tapaturmia, joissa sairauspoissaolopäivien lukumäärä ei ole tiedossa Ratahankkeet: 26 tapaturmaa, joista arvioidun mukaan 6 on vakavaa, 6 melko vakavaa ja 14 lievää tapaturmaa Tiehankkeet: 6 tapaturmaa, jotka arvioidun mukaan vakavia tai melko vakavia

159 1/8 Yhteenvetokuvaajia rata- ja tiehankkeiden vuosiraporteista 2010 Työtapaturmat ja vaaratilanteet: työsuoritus Viimeisin vahingoittumista edeltänyt tapahtuma, työtapaturmaa edeltävä poikkeama Vaaratilanteet: Mahdollinen tapahtuma/vahinko Työtapaturmat: Vamman laatu Ratahankkeet: Rautatieliikenteelle kohdistuneet onnettomuudet, vahingot ja vaaratilanteet Ratahankkeet: Muut onnettomuudet, häiriöt ja vaaratilanteet Tiehankkeet: Tapahtunut vahinko

160 Työtapaturmat ja vaaratilanteet: työsuoritus Vuosiraportit 2010 Työsuoritus = Henkilön täsmällinen, tarkoituksellinen ja vapaaehtoinen toiminta ennen vahingoittumista Tiehankkeet 2/8 Ratahankkeet

161 Viimeisin vahingoittumista edeltänyt tapahtuma, työtapaturmaa edeltävä poikkeama Vuosiraportit 2010 Tiehankkeet 3/8 Ratahankkeet Tiehankkeet: vaaratilanteiden poikkeamat seuraavassa diassa Luokitteluperusteet erilaiset rata- ja tiehankkeilla

162 Vaaratilanteet: Mahdollinen tapahtuma/vahinko Vuosiraportti /8 Tiehankkeet

163 Työtapaturmat: Vamman laatu Vuosiraportit 2010 Tiehankkeet 5/8 Ratahankkeet Ei tietoa : tapahtumakuvauksessa ei ole kerrottu tarpeeksi tarkasti loukkaantumisesta esim. maanrakennusurakan vastaava työnjohtaja loukkasi kätensä rumputyömaalla

164 Ratahankkeet: Rautatieliikenteelle kohdistuneet onnettomuudet, vahingot ja vaaratilanteet Vuosiraportti /8

165 Ratahankkeet: Muut onnettomuudet, häiriöt ja vaaratilanteet Vuosiraportti /8

166 Tiehankkeet: Tapahtunut vahinko Vuosiraportti /8

167 Turvallisuuden seuranta: nykytilanteen rakenne Ratahankkeet: kunnossapito, investoinnit Liikenteenohjaus (rautatiejärjestelmä) Tiehankkeet: hoito, ylläpito, investoinnit, muut Vesiväylähankkeet: kunnossapito (hoito, kunnossapitoruoppaukset, turvalaitteiden huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet sekä kanavien käyttö)

168 Turvallisuuden seuranta rata- ja tiehankkeilla v Uusi yhteinen lomake A) Työtapaturmat ja työntekijöihin kohdistuneet vaaratilanteet B) Muut turvallisuuspoikkeamat Raportointi Liikennemuoto: rautatie, tie, vesiväylä Poikkeaman kohdistus: omaisuus, ympäristö, ulkopuolinen henkilö, muu Ratahankkeilla puolivuotisraportti ja vuosiraportti Tiehankkeilla vuosiraportti

169 Turvallisuuden seurannan toimintamalli: ohje Seurantajakson ( ) päätyttyä urakoitsija lähettää täytetyt lomakkeet (myös aliurakoitsijoiden tiedot) sähköisesti: ratahankkeilla hankkeen turvallisuuskoordinaattorille tiehankkeilla tilaajan vastuuhenkilölle/projektipäällikölle, joka toimittaa lomakkeet eteenpäin ELYn yhteyshenkilölle. Viimeinen palautuspäivä on Kesken seurantajakson päättyvien hankkeiden turvallisuustiedot lähetetään aina heti hankkeen päätyttyä, vaikka seurantajakso olisi vielä kesken.

170 Turvallisuuden seurannan toimintamalli: lomake

171 Tapaus käsitelty (pvm) Tilanne päättynyt (pvm) Lomakkeen täyttäminen: työtapaturmat Päiväys: Tapahtumapvm Työntekijän Tapahtumapaikka ammatti (loukkaantunut (esim. tieosa, tai vaaraan rata-km, Nro joutunut) lohko) Tunnelityöntekijä Paikkakunta, tieosa Mitä tekemässä (työtehtävä/ työvaihe)? Porakangen vaihto Tapaturman tai vaaratilanteen tarkka kuvaus ja siitä aiheutuneet seuraukset (vammat) - mitä tapahtui, mikä aiheutti, mitä aiheutui? Työntekijän etusormi jäi kangen ja ohjurin väliin sillä seurauksella, että etusormesta murtui luu. Sairauspoissaolopäivät (kokonaisluku) 10 Lisätietoja (esim. ratapuolen PORAnumero) Työmaakokous Korjaava toimenpide (miten viedään eteenpäin, miten estetään) Kangen kiinnitystä parannetaan yhdessä laitevalmistajan kanssa. Korjaava toimenpide suoritettu/ toimenpiteestä sovittu (pvm) Turvallisuuskoordinaattori/ urakoitsija täyttää Tapahtuman luokittelu: 1) työtapaturma 2) vaaratilanne Huomioitava: vahingoittunut ruumiinosa vamman laatu sairauspoissaolopäivät

172 Tilanne päättynyt (pvm) Tapaus käsitelty (pvm) Lomakkeen täyttäminen: muut poikkeamat Tapahtumapvm Tapahtumapaikka (esim. tieosa, rata-km, Nro lohko) Paikkakunta, tien numero Mitä tekemässä? - tilanne, työtehtävä/ työvaihe? Kuorma-auto murskeen ajossa Tapahtuman tarkka kuvaus ja siitä aiheutuneet seuraukset (vahingot) - mitä tapahtui, mikä aiheutti, mitä aiheutui? Kuorma-auton hydrauliletku irtosi huonon kiinnityksen takia ja öljyä valui maaahan n. 20 litraa. Työmaakokous Korjaava toimenpide - miten viedään eteenpäin, miten estetään? Öljyinen murske poistettu maasta ja toimitettu vastaanottolaitokseen Paikkakunta, tien numero Paikkakunta, rata-km Jyrän siirtoajo Ratapihan pohjatyöt Jyrä oli hetkellisesti pysäköity työkohteella päällysteen reunan yli, josta se luisui itsekseen sivuttain ojaan. Ei omaisuusvahinkoja. Kaivinkone työskenteli liian lähellä ATU:a. Koneessa ei ollut päällä nostokorkeuden rajoittimia (sähkörata), eikä turvamiestä käytetty. Työmaalla Työmaalla Korjaava toimenpide suoritettu/ toimenpiteestä sovittu (pvm) Tilanteen läpikäynti työryhmän kesken, kerrattu pelisäännöt laitteiden ajamisesta ja pysäköinnistä. Työskentelytavan muutos. Turvallisuuskoordinaattori/ urakoitsija täyttää Poikkeaman luokittelu: 1) onnettomuus tai vahinko 2) vaaratilanne Lisätietoja (esim. ratapuolen PORAnumero) Liikennemuoto: 1) rautatie 2) tie 3) meri Poikkeaman kohdistus: 1) omaisuus 2) ympäristö 3) ulkopuolinen henkilö 4) muu

173 KIITOS! Lisätietoja: Liikennevirasto, Outi Luukkonen Pirkanmaan ELY-keskus, Heikki Ikonen Ramboll Finland Oy, Mervi Harju ja Jaana Ojala Raportit ja lomakkeet: onnettomuuksien_ehkaiseminen/tyoturvallisuus vaylanpidon_ohjeet/liikenne_tyomaalla/ratatyomaat

174 KESKUSTELU Vesiväylähankkeiden vaatimukset Päivitystarpeet lomakkeeseen

175 HYVÄÄ SYKSYN JATKOA!

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RHK Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RH Turvallisuusvastuut ja

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) 1.4.2012 Dnro 4783/065/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) 1.4.2012 Dnro 4783/065/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen laadinta... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen sisältö... 3 1.4 Turvallisuussääntöjen rakenne...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ...

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET PALVELUNTUOTTAJILLE... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 5

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 8.3.2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Neitsytmäen kunnallistekniikka

Neitsytmäen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Neitsytmäen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Turvallisuusasiakirja 1 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) 31.10.2011 Dnro 4254/065/2011 1 YLEISTÄ... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) 31.10.2011 Dnro 4254/065/2011 1 YLEISTÄ... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Suunnitelman keskeinen sisältö... 4 2.2 Suunnitelman käsittely... 5 2.3 Rautatieturvallisuutta koskeva suunnitelma...

Lisätiedot

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 1 / 11 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 2 / 11 SISÄLLYSLUETTELO 0. KÄSITTEITÄ... 3 1. RAKENTAMISVAIHEEN TURVALLISUUSSÄÄNTÖJEN MERKITYS...

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 RHK Toimittajien ohjaus ja valvonta turvallisuusasioissa 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 4 TOIMENPITEET ENNEN

Lisätiedot

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/8 LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 24.3.2017 LUUMÄKI Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen

Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen OHJE 1 (7) Voimassa Korvaa 1.3.2015 lukien toistaiseksi Ohje omavalvontatarkastuskäyntien ja turvallisuuskierrosten toteuttamiseen 31.10.2011 Asiasanat turvallisuusjohtaminen, omavalvonta, tarkastus, turvallisuuskierros

Lisätiedot

VAARA VAANII KAIVANNOSSA

VAARA VAANII KAIVANNOSSA VAARA VAANII KAIVANNOSSA 22.5.2015 Vaara Vaanii Kaivannossa Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? TAUSTA Vuonna 2009 turvallisuuslainsäädäntö kiristyi kaivantojen osalta VNa 205/2009 Rakennustyön turvallisuudesta

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Rakennuttaja vastaa osaltaan työturvallisuudesta, huolehtii rakennuttajan tehtävistä. turvallisuuskoordinaattorille.

Rakennuttaja vastaa osaltaan työturvallisuudesta, huolehtii rakennuttajan tehtävistä. turvallisuuskoordinaattorille. Työturvallisuuskoordinaattori ja rakennuttajan asiakirjat uudessa rakennustyön Reijo S Lehtinen, RI Asiamies, rakentamisen kehitys, työturvallisuus, Talonrakennusteollisuus ry reijo.lehtinen@rakennusteollisuus.fi

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori PORVOON KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt A-Insinöörit Suunnittelu Oy 22.08.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Tutkija, dipl.ins. Saija Varjonen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennetekniikan laitos Julkisivuyhdistyksen seminaari JULKISIVU 2007 1. Julkisivukorjausten

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA Työturvallisuuslaki (738/2002) 6. luku 49-54 Valtioneuvoston

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015 Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Päätoteuttajan velvollisuudet Vna 205/2009 3 Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet Rakennushankkeessa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA VIRRAN ALISTUS SUUNTAPORAAMALLA 1 Turvallisuusasia kirjan soveltaminen Tämä turvallisuusasiakirja on tarkoitettu noudettavaksi Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen tilaamassa suuntaporausurakassa,

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 Tilaaja: Oriveden kaupunki Keskustie 23 35300 ORIVESI Hanke: Oriveden kaupungin aseman seudun talvikunnossapidon alueurakka 2017 2020 ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE TAAVETIN KESKUSTAN KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 18.12.2017 2/8 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Ratuke-Seminaari 28.10.2008. Infrarakentamisen esimerkit. Outi Lehti-Miikkulainen

Ratuke-Seminaari 28.10.2008. Infrarakentamisen esimerkit. Outi Lehti-Miikkulainen Ratuke-Seminaari 28.10.2008 Infrarakentamisen esimerkit Outi Lehti-Miikkulainen Esityksen sisältö: 1) Tiehallinto: GNA osaprojekti HMS/työturvallisuus, Työturvallisuuden seuranta Tiehallinnon hankkeilla

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Ylitarkastaja Lasse Ketola YHTEINEN TYÖPAIKKA, ALIURAKOINTI JA KETJUTUS Ylitarkastaja Lasse Ketola 15.4.2015 Työsuojelun vastuualueet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 4 3 RAKENTAMINEN... 5 4 KUNNOSSAPITO... 6 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 7 6 LIIKENTEENOHJAUS... 7

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 4 3 RAKENTAMINEN... 5 4 KUNNOSSAPITO... 6 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 7 6 LIIKENTEENOHJAUS... 7 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (11) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 4 3 RAKENTAMINEN... 5 4 KUNNOSSAPITO... 6 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 7 6 LIIKENTEENOHJAUS... 7 7 TURVALLISUUSKOORDINAATTORI...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Tekninen johtaja Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Sisältö Rakli lyhyesti Työturvallisuustavoitteita

Lisätiedot

TILAAJAN TAVAT VAINKO LAKISÄÄTEISET VELVOITTEET

TILAAJAN TAVAT VAINKO LAKISÄÄTEISET VELVOITTEET TILAAJAN TAVAT VAINKO LAKISÄÄTEISET VELVOITTEET Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt 28.10.2008 1 Senaatti-kiinteistöt lyhyesti 2007 Kiinteistöomaisuus 5,7 Mrd n. 12 800 rakennusta n. 8,4 milj. m 2 Liikevaihto

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen osasto /Kunnallistekniikka Dnro PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA AURAUS- JA LIUKKAUDENTORJUNTAPALVELUJEN PALVELUJEN HANKINTA TALVIKAUSILLE 2016/17 JA 17/18 + OPTIOKAUSILLE 18/19 JA 19/20 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje Kaivantojen turvallisuus miniseminaari 25.11.2014 RIL 263-2014 Kaivanto-ohje Ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3.

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 R15/1094/S3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi

Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi LIIKENNEVIRASTO KÄYTTÖOHJE 2 (9) Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi Tämä ohje sisältää toimintamallin turvallisuusselvitykseen ja turvallisuusasiakirjaan tehtävästä vaara- ja

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (7) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Kadut ja ympäristö R1-2 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Valtatie 13, Mustolan eritasoliittymän rakentaminen tiejärjestelyineen, Lappeenranta Toteutusvaihe II

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE MENETTELYOHJEET

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE MENETTELYOHJEET 6.2.2015 PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 1.2 Kohteen määrittely... 3 Kohteeseen liittyviä erityistietoja ja -vaatimuksia... 3 1.3 Menettelyohjeiden velvoittavuus...

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI. AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 101004469-002 9.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN... 3 2.1 Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 3 POIKKEAMAN JÄLKEINEN TOIMINTA... 5 4 LIITTEET...

Lisätiedot

Rakennushankkeen suunnitteluvaihe. Keijo Päivärinta, rakennusmestari Tarkastaja, Uudenmaan työsuojelupiiri keijo.paivarinta@tsp.stm.vn.

Rakennushankkeen suunnitteluvaihe. Keijo Päivärinta, rakennusmestari Tarkastaja, Uudenmaan työsuojelupiiri keijo.paivarinta@tsp.stm.vn. Jukka Hietavirta, diplomi-insinööri Työsuojeluinsinööri, Uudenmaan työsuojelupiiri jukka.hietavirta@tsp.stm.vn.fi Keijo Päivärinta, rakennusmestari Tarkastaja, Uudenmaan työsuojelupiiri keijo.paivarinta@tsp.stm.vn.fi

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja Sillanrakentamisurakka 9.4.2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 5. Yhteisten työpaikkojen tapaturmien ehkäisy Vaaratekijät Yhteisillä työpaikoilla tulee kiinnittää

Lisätiedot

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/9 SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 18..7.2014 2/9 Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014 Niko Hämäläinen Taitotekniikka 1.7.2014 jälkeen raportoitava verottajalle: URAKKATIEDOT: Koskee kaikkia rakennustöiden tilaajia: Rakennuttajaa,

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa

Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa Uusi RT-kortti 10-10982 Ilpo Peltonen, DI Tekninen johtaja, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ilpo.peltonen@rakli.fi Rakennuttajan

Lisätiedot

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu 2017 Kuopio Iso-Valkeinen 30.3.2016 Työturvallisuusjohtaminen Kimmo Anttonen Työmaan perustiedot Työmaan vaihe ja perustiedot Vaikuttaa työmaan kokonaisarviointiin 3

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt .R1-3 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt Vt 6 Saimaan kanavan matkailualueen eritasoliittymä ja Vt 13 Mustolan eritasoliittymä, Lappeenranta Liikenneministeriö 29.4.2011 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Rakennustyömaan käsitteet, vastuut, turvallisuustehtävät ja suunnittelu

Rakennustyömaan käsitteet, vastuut, turvallisuustehtävät ja suunnittelu 1 / 14 Rakennustyömaan käsitteet, vastuut, turvallisuustehtävät ja suunnittelu Rakennustyön käsitteitä Rakennustyön määritelmä Rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :ssä todetaan,

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015 työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Kysymyksiä ja vastauksia Mitä keinoja vähentää läheltäpiti-, vaaratilanteita (esim. tienkäyttäjän ajoneuvo

Lisätiedot