Konsernihallinto ja johtaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernihallinto ja johtaminen"

Transkriptio

1 Konsernihallinto ja johtaminen klo Tampereen kaupungin virastotalo, nh. Tammerkoski, 2. krs

2 Kokoukseen osallistuneet Tarja Puskala, Tampere, puheenjohtaja Kari Hakari, Pirkanmaan liitto, muutosjohtaja Jaakko Joensuu, Pirkkala Janne Salonen, Tampere Isto Nordback, PSHP Olli-Pekka Ojanen, Pirkanmaan pelastuslaitos Erkki Hirsimäki, Parkano Juha Sammallahti, Pirkanmaan ELY-keskus Riku Immonen, Pirkanmaan TE-toimisto Vuokko Ylinen, PSHP Päivi Nurminen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Ilkka Salminen, Jämsän kaupunki Mervi Saarinen, PSHP Eeva Torppa-Saarinen, Tampere Tuukka Salkoaho, Tampere (kutsuttu asiantuntija) Petri Räsänen, Pirkanmaan liitto (kutsuttu asiantuntija) Kristiina Lumme, Pirkanmaan liitto (kutsuttu asiantuntija) Mikko Koponen, Pirkanmaan liitto, asiantuntijasihteeri

3 Muistio 1. Kokouksen avaus ja projektiryhmän terveiset Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kertoi projektiryhmän (19.1.) terveiset KoJo-ryhmän valmisteluun (ks. tarkemmin liite 1). Kari Hakari taustoitti valtakunnallista valmistelua. Maakuntaan voi perustaa vain yhden SOTE-liikelaitoksen (integraatioperuste), mutta on mahdollista - joskaan Pöystin mukaan ei suositeltavaa - perustaa useampia SOTE-yhtiöitä (esim. TAYS-yhtiö). Todettiin, että lakiluonnos on mahdollistava ja antaa tilaa konserniohjaukselle ja -rakenteelle. Konserniratkaisut on aidosti mahdollista tehdä maakunnassa. Järjestäjä ja tuottaja halutaan eriyttää ja se toteutetaan juuri liikelaitosratkaisulla. Keskusteltiin, voivatko yhtiöt olla liikelaitoksen yhtiöitä. Juridisesti tämä on mahdotonta, koska toiminta on tulee olemaan yhden maakunnan y-tunnuksen alla. Koska maakuntavaltuusto perustaa yhtiöt, ovat ne rinnakkaisia liikelaitoksen kanssa eivätkä liikelaitoksen ohjauksen alaisia. Hallintosäännöllä voidaan kuitenkin määritellä ohjaus- ja johtamisjärjestelmä. Pöystin mukaan liikelaitoksen johtokunta ei ole poliittinen, vaan se asetetaan ammatillisin perustein. Keskustelua herätti myös mikä osa erityispalveluista tullaan valitsemaan valinnanvapauden piiriin (15%:n vaade). 2. Kojo-teemaryhmän alatyöryhmät ja niiden vetäjät (liite 2) Päivitettiin alatyöryhmiä liitteen 2 mukaiseksi. Todettiin, että konsernirakenteen kuvauksen kohtien 2 ja 3 osalta on syytä perustaa omat työryhmät SOTE- ja MAKU-tuotannon järjestämisen kartoittamiseen. Fokus on kuitenkin SOTE-kokonaisuudessa. 3. Hallintosäännön keskeiset osat ja sen valmistelun aloittamisen lähetekeskustelu Vuokko esitteli maakuntalain määrittelemän hallintosäännön sisältöä (ks. Käytiin lähetekeskustelu siitä, mihin suuntaan hallintosäännön valmistelua viedään. Todettiin, että hallintosäännöllä ohjataan järjestäjän ja tuottajan toimintaa sekä jaetaan toimielinten toimivaltaa. Se on siten maakunnan ohjauksen yksi keskeisimmistä asiakirjoista. Keskusteltiin ELY:n toimintamallista, jossa isoja viranhaltijapäätöksiä tehdään tavoiteohjauksen ja harkinnanvaraisuuden pohjalta. Valtion aluehallinnon malli vaatii yhteensovittamista maakunnan edustukselliseen malliin ja valmistelussa on pidettävä mielessä miten valtio kytketään mukaan. Muistutettiin, että visiona on tehdä Suomen parasta ja Euroopan kiinnostavinta. Tämän vuoksi moderneja hallintosäännön malleja on mietittävä ja kehitettävä. Toimivallan siirrot ovat laajasti mahdollisia hallintosäännöllä, joten sillä vaikutetaan tehokkaasti päätöksenteon suoraviivaisuuteen. Vastuut on kuitenkin määriteltävä hyvin tarkasti. Maakuntastrategia koettiin enemmän yhteisen maakuntakollektiivin hengen luojana, kun taas hallintosääntö on enemmän juridinen ja hallinnollinen asiakirja. Sen moderniutta voisi etsiä ketteryyden kautta (esimerkiksi määrittelemällä selvät rajat tehtäville, jotka hoidetaan viranomaispäätöksinä ja mitkä vaativat poliittisen käsittelyn). Todettiin, että järjestäjän sopimusohjaus on haastavaa ja vaatii paljon sitoutumista ja osaamista. Poliittiselle sitoutumiselle ei jää välttämättä aikaa muiden ydintehtävien jälkeen (budjetti, strategia). Suoran demokratian mallit edustuksellisen demokratian sijaan nähtiin yhtenä keinona ketteröittämään toimintaa. Esitettiin, että maakunnanhallintokin voisi etsiä virtuaalisia ratkaisuja ja olla sitä kautta moderni. Todettiin, että valmistelun kannalta kriittistä on lukita mahdollisimman nopeasti johtamisjärjestelmän periaatteet. Todettiin myös, että tulevaa hallintomallia pitää lähestyä avoimin mielin, koska tulemme eri organisaatiotaustoista. Selvitettävä, voiko hallintosäännöllä ohjata ja mandatoida jäseniä liikelaitoksen johtokuntiin esim. kolmannesta sektorista. Tämä olisi vahvaa osallistamista. Tärkeäksi koettiin tarkasti määritellä, miten maakunta ohjaa tilaamista. Tässä on aidosti huomioitava, että tuottajalla on paras näkemys asiakasrajapinnasta. Mainittiin, että tarvitaan myös erillinen johtosääntö ja toimivaltainen toimielin häiriötilanteiden varalle. Pohdittava myös, miten asiakasnäkökulma vaikuttaa toimielinten organisoitumiseen

4 Muistio 4. Maakunnan järjestäjäorganisaatio ja tarkoituksenmukainen toimielinrakenne Keskusteltiin liitteen 3 taustoituksen pohjalta millaisella hallinto- ja johtamismallilla uuden maakunnan tehtäväkokonaisuudet voitaisiin järjestää. Pohdittiin eri mallien ominaisuuksia sekä perusteluja niiden vahvuuksista ja heikkouksista. Tavoitteena on tuottaa kolme vaihtoehtoista mallia johtoryhmän ja hallituksen linjauskäsittelyyn. Keskustellut vaihtoehdot olivat: 1. Valiokuntamalli, hybridi (edustuksellinen malli) 2. Valtuusto-hallitusmalli (suoraviivaisen päätöksenteon malli) 3. Valtuusto-hallitusmalli + hallituksen jaostot (hallituskeskeinen malli) 4. Valtuusto-hallitus-lautakuntamalli (perinteinen malli) Yhteenveto käydystä keskustelusta kootaan erikseen ja lisätään teemaryhmän MyPirkanmaa-työtilaan. 5. Väliraportti Käytiin läpi väliraportin runko (liite 4). Sovittiin, että kohtaan 2 (Palvelu- ja tehtäväkokonaisuuden nykytilan kuvaus) tuotetaan ytimekkäät konserni- ja ohjausjärjestelmäkuvaukset Tampereen kaupungin (Janne Salonen), Pirkanmaan liiton (Mikko Koponen), ELY-keskuksen (Jani Tulehmo, Kristiina Karppi) ja PSHP:n (Vuokko Ylinen ja Isto Nordback) osalta. Samalla arvioidaan toimintamallien hyötyjä ja haittoja. Hallintosäännön osalta fokus on keskeisten huomioiden esiin nostamisessa, väliaikaishallinto kirjoittaa varsinaisen hallintosäännön. Kunta-maakunta -suhdetta jäsennetään erityisesti maakuntastrategian sisältöjen kautta. 6. MyPirkanmaan ja Celkee-Insightin käyttö Suurimmalle osalle on lähetetty käyttäjätunnukset ja kutsut MyPirkanmaan työtilaan. Muistutettiin, että lähetetyt käyttäjätunnukset täytyy aktivoida esimerkiksi kirjautumalla järjestelmään. Väliraporttirunko ja muuta valmistelumateriaalia on lisätty ryhmän työtilaan. Celkee Insight -kyselyn vastauskattavuus on yleisesti ottaen vielä matala, KoJo-ryhmän osalta 36%. Teemaryhmää kannustetaan kyselyyn vastaamiseen. Raportti kyselyn alkuvaiheen tuloksista käsitellään johtoryhmässä Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Seuraava teemaryhmän kokous pidetään klo alkaen (Tampereen kaupungin virastotalo, nh. Tammerkoski, 2.krs). Teemana väliraportti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

5 Liite 1. Projektiryhmän asioita Kojo-ryhmään tiedoksi Kari Hakarin tilannekatsauksesta: Vapaan valinnan palvelujen yhtiön perustaa maakuntavaltuusto Pirkanmaalla ao. yhtiön toimintaedellysten selvittäminen ja yhtiömallin selvitystyön käynnistäminen on joryn käsiteltäväksi. Liikelaitosmallista: sotepalveluissa voi olla vain yksi liikelaitos, maakunnassa voi olla muita liikelaitoksia. Maakuntakonserni saisi perustaa sote-yhtiöitä (esim. Tays-yhtiö, coxa, fimlab, sydänkeskus, mutta yhtiöt eivät toivottavia integraation toteuttamisen näkökulmasta/pöysti) Maakuntastrategiatyöhön edustaja tiedolla johtamisen teemaryhmästä; millainen tietopohja strategiatyöhön tarvitaan

6 Liite 2. Konsernirakenteen kuvaus 1. Järjestäjäorganisaatio ja tarkoituksenmukainen toimielinrakenne 2. Palvelutoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot (palvelulaitoksen vaihtoehdot: liikelaitos, yhtiö. Fokus SOTE-kokonaisuudessa) 3. Tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt (hahmottelua, Fokus SOTE-kokonaisuudessa) Valmisteluun osallistuvat, kohdat 1-3: - 1. Mikko Koponen, Päivi Nurminen, Olli-Pekka Ojanen, Juha Sammallahti, Esa Sirviö, Ilkka Salminen, Vuokko Ylinen, Kristiina Lumme, (Riikka Joutsensaari, Anniina Tirronen) - 2. Isto Nordback, Olli-Pekka Ojanen, Tarja Puskala, Eeva Torppa-Saarinen - 3. Isto Nordback, Esa Sirviö, Ilkka Salminen, Janne Salonen, Eeva Torppa- Saarinen (kohdat 2 ja 3 käsitellään yhdessä) Alleviivatut henkilöt toimivat koollekutsujina Aikataulu: väliraporttiin mennessä kohta

7 Liite 2. Johtamisrakenteen kuvaus 1. Maakuntastrategian rooli 2. Hallintosäännön keskeiset kohdat 3. Konserniohjeen keskeiset kohdat sekä konsernin ohjausmalli (esim. tavoiteohjaus, sopimusohjaus) ja omistajaohjaus Valmisteluun osallistuvat, kohdat 1-5: - 1. Marko Mäkinen, Päivi Nurminen, Mikko Koponen, Reija Linnamaa - 2. Vuokko Ylinen + lakiryhmä, Ilkka Salminen, Erkki Hirsimäki, Olli-Pekka Ojanen, Tuukka Salkoaho - 3. Vuokko Ylinen + lakiryhmä, Ilkka Salminen, Janne Salonen, Tarja Puskala, Kristiina Lumme Alleviivatut henkilöt toimivat koollekutsujina Aikataulu: katso teemaryhmän kevään kokousajat

8 Konsernirakenne ja johtaminen teemaryhmän kokoukset ja työsuunnitelman aikataulutus Laajennettu työpaja: maakuntaan siirtyvien tehtävien tarkastelu ja ryhmittely Järjestäjätehtävät ja - organisaation työstäminen alkaa. Maakuntastrategian alustus Hallintosäännön alustus. Järjestäjäorganisaation ja toimialarakenteen työstö Konsernirakenteiden nykytilan esitys. Alustava hahmotelma järjestäjäorg. ja toimielinrakenteesta väliraporttiin : Maakuntastrategian runko. Hallintosäännön työstö : Palvelutuotanto ja konsernirakenne sekä konserniohjaus: työstö Loppuraportin käsittely Lokamarraskuu Joulukuu 2016 Toiminnan näkökulmasta liikkeelle. Maakuntaan siirtyvät tehtävät, työstäminen ns. lakanamallilla. Tammikuu Helmikuu Järjestäjätehtävät ja organisaatio Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu väliraportti loppuraportti Konsernirakenteen vaihtoehtojen valmistelu sekä toimielimet Johtamisrakenteen kuvauksen valmistelu

9 Liite 3. Järjestäjäorganisaatio ja tarkoituksenmukainen toimielinrakenne Taustamateriaali

10 Hallinto- ja johtamismallit (mukaillen kuntajohtamisen malleja) Perinteinen malli: Valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa ja toimii maakunnan strategisen päätösvallan käyttäjänä. Maakuntahallitus valmistelee ja täytäntöön panee valtuuston päätökset sekä johtaa maakunnan hallintoa. Eri hallinnonalojen lautakunnat vastaavat hallinnonalansa päätöksenteosta, asioiden valmistelusta hallitukselle ja valtuustolle sekä niiden päätösten täytäntöönpanosta. Lautakunnat toimivat hallituksen alaisuudessa. Valtuusto-hallitus-malli: Typistetty versio perinteisestä mallista. Hallitus hoitaa myös lautakuntien tehtävät niin pitkälle kuin laki / hallintosääntö antavat mahdollisuuden. Malli on käyttökelpoinen silloin, kun maakunnan omana toimintana hoidettavat tehtävät ovat vähäisiä esimerkiksi laajan maakuntien välisen yhteistyön vuoksi. Valiokuntamalli: Perinteiset lautakunnat korvataan valtuutetuista koostuville valiokunnilla. Toisin sanoen valtuusto työskentelee valiokuntiin jakaantuneena. Valiokuntamalli korostaa vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden asemaa päätöksenteossa. Valtuuston asema suhteessa hallitukseen vahvistuu mallissa, jossa valiokuntien toimivat perinteisten lautakuntien tapaan päätöksiä tekevinä toimieliminä. Hallituksen asemaa korostavassa valiokuntamallissa valiokunnilla ei ole virallista päätösvaltaa, eikä niille ole delegoitu viranomaistehtäviä vaan valiokunnat toimivat ns. valmistelevina toimieliminä. Lähde:

11 Hallinto- ja johtamismallit (mukaillen kuntajohtamisen malleja) Puheenjohtajamalli: Maakuntahallitus muodostuu lautakuntien puheenjohtajista (ainakin osittain). Eli lautakuntien puheenjohtajat nimetään hallituksen jäsenistä. Malli voidaan toteuttaa joko perinteisen mallin tai valiokuntamallin pohjalta. Elämänkaarimalli: Elämänkaarimallissa palvelutoiminnan johtaminen ja asiakastyö on organisoitu väestöryhmän tarvitsemien palveluprosessien mukaisesti. Mallilla tavoitellaan asiakaslähtöisempiä palveluja, kun saman väestöryhmän palvelut kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Hybridimalli: Sekoitus edellä mainituista. Liikelaitokset: Maakunta perustaa liikelaitokset, joiden tehtävänä on tuottaa maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia sote-palveluja, muita sille säädettyjä palveluja (esim. pelastustoimi) sekä maakunnan sille järjestämisvastuunsa perusteella osoittamia tehtäviä. Vastaa tuottamisvastuullaan olevien palvelujen edellyttämästä julkisenvallan käyttämisestä. Toimialan ammattilaisista koostuva johtokunta ja virkasuhteessa oleva johtaja. Maakuntaan perustetaan vain yksi SOTE-liikelaitos, mutta mahdollisuus perustaa useampia SOTE-yhtiöitä. Maakunnan yhtiöt: in-house-yhtiöt (julkiset palvelutehtävät, tukipalvelut), muut yhtiöt (vapailla markkinoilla toimivat yhtiöt Lähde:

12 Mitä tehdään? Johtoryhmän ja hallituksen on linjattava valmistelun perusteet. Käytävä arvovalintakeskustelu, millaiselta pohjalta konsernirakennetta valmistellaan eteenpäin. o Mitä tavoitellaan? Vahvaa poliittista ohjausta, laajaa edustuksellisuutta, suoraviivaisuutta ja tehokkuutta, osallistavaa hallintoa Keskustellaan, millaisella hallintomallilla maakunnan tehtäväkokonaisuudet voitaisiin järjestää ja johtaa. Kirjataan perustelut ja huomiot eri vaihtoehdoista. Mitkä ovat eri mallien vahvuudet ja heikkoudet? Johtoryhmän keskustelun pohjaksi KoJo-ryhmä tuottaa kolme vaihtoehtoista maakunnan johtamismallia. Vaihtoehto 1: Valiokuntamalli, hybridi (edustuksellinen malli) Riippuen tehtäväkokonaisuudesta sekä asioita valmistelevia ja päättäviä valiokuntia (määritellään hallintosäännössä, huom! selvitettävä mahdollistaako maakuntalaki valiokuntamallin) Vaihtoehto 2: Valtuusto-hallitusmalli (suoraviivaisen päätöksenteon malli) Johtavat viranomaiset yksikköineen suuressa valmisteluvastuussa Vaihtoehto 3: Valtuusto-hallitusmalli + hallituksen jaostot (hallituskeskeinen malli) Valmisteluvastuuta siirretty hallituksen alaisille substanssikohtaisille jaostoille (jaostojen toimivalta ja kokoonpano määritellään hallintosäännössä)

13 Mitä tehdään? Vaihtoehto 4: Valtuusto-hallitus-lautakuntamalli (perinteinen malli) Palvelu- ja tehtäväkokonaisuuksittain organisoituneet lautakunnat vastaavat asioiden valmistelusta, päätöksenteosta ja täytäntöönpanosta. Puheenjohtajamallilla edustuksellisuuden periaate vahvistuu (toimivalta ja kokoonpano määritellään hallintosäännössä) Jos jää aikaa Mitkä tehtäväkokonaisuudet tarvitsisivat oman toimielimen valmistelemaan/päättämään, hallituksen tueksi tekemään linjauksia, mitkä toiminnot voidaan hoitaa viranomaistehtävinä tai suoraan maakuntahallituksen kautta?

14 PALVELUTUOTANTO MAAKUNTAKONSERNI JÄRJESTÄMISTEHTÄVÄ VALTUUSTO Maakuntastrategia, hallintosääntö, konserniohje HALLITUS Toiminnan, hallinnon ja talouden käytännön johtaminen - Mahdollisesti asioita valmistelevat jaostot Tarkastuslautakunta Maakuntajohtaja + muut hallintosäännössä määrätyt johtavat esittelyviranomaiset - Mahdolliset yksiköt, ryhmät yms. Lautakunta X - jaostot Lautakunta X - Jaostot Sopimus- ja tavoiteohjaus, kriteerit palvelutuotannolle, asiakkuuksien hallinta, palvelutarvearviot, palvelutasopäätös Lautakunta X Lautakunta X HUOM! Omistajaohjaus luonnos keskustelun pohjaksi Maakunnan liikelaitokset (SOTEpalvelut, pelastustoimi, muut säädetyt palvelut, maakunnan sille osoittamat tehtävät) Ammattijohtokunta, johtaja Konserniyhtiöt (julkiset palvelutehtävät, mm. tukipalvelut) Maakunnan yhtiöt Markkinat, valinnanvapaus Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskus

15 Liite 4. Pirkanmaa2019 väliraportointirunko

16 Tekniset ohjeet Väliraportti powerpoint-pohjalle Väliraportin otsikkorunkoa hyödynnetään soveltuvin osin (huom. väliraporttirunko yhteinen yhteiset-, sote- ja maku-teemaryhmille) Tavoitteena tiivis ja ytimekäs ilmaisu (tuki)palvelu- ja tehtäväkokonaisuudesta Havainnot, johtopäätökset ja faktat esiin Johtopäätösten laajempi taustoitus esiin vasta loppuraportissa Väliraportit käsitellään Yhteiset projektiryhmä: SOTE-projektiryhmä: MAKU-projektiryhmä:

17 Teemaryhmien väliraporttirunko 1. Teemaryhmän työskentely Teemaryhmän työskentelyyn osallistuneet Työryhmän kokoontumiset Aikataulutus kevät 2017 Eteneminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin (oma arvio) Resurssitarpeet 1-7/2017, 8/2017-3/2018 (arvio) 2. Palvelu- ja tehtäväkokonaisuuden nykytilan kuvaus ja analyysi Palvelu- ja tehtäväkokonaisuuden sisältö (KoJon näkökulmasta konsernirakenteen ja johtamisjärjestelmän kuvaukset: PSHP, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan liitto, ELY) Tuotantotapa ja palveluverkko Nykytilassa toimivaa, mitä halutaan vahvistaa Nykytilan ongelmakohdat ja kehittämistarpeet Yhdyspinnat: muut teemaryhmät 3. Muutokset palvelu- ja tehtäväkokonaisuuteen Arvio palvelutarpeesta ja sen vaikutuksista palvelu- ja tehtäväkokonaisuuteen (järjestäminen ja tuottaminen) Lakiluonnosten vaikutukset palvelu- ja tehtäväkokonaisuuteen (järjestäminen ja tuottaminen) Tukipalveluiden muutostarpeet, mahdolliset organisointiehdotukset Yhdyspintojen ja työnjaon arviointi: kunta/maakunta (mm. maakuntastrategia)

Konsernihallinto ja johtaminen

Konsernihallinto ja johtaminen Konsernihallinto ja johtaminen 19.5.2017 klo 09.00-12.00 Tampereen kaupungin virastotalo, nh. Tammerkoski (Aleksis Kiven katu 14-16 C, Tampere) 30.5.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Kutsutut osallistujat Tarja

Lisätiedot

KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat

KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat 15.12.2016 Työpajassa 30.11. tunnistettiin maakuntaan siirtyvien tehtäväkokonaisuuksien toiminnallisia yhteyksiä. Tuloksena syntyvä visualisointi toimitetaan

Lisätiedot

Poimintoja Maakuntalaista (luonnos ) - lähetekeskustelu hallintosääntötyötä varten

Poimintoja Maakuntalaista (luonnos ) - lähetekeskustelu hallintosääntötyötä varten Poimintoja Maakuntalaista (luonnos 22.12.2016) - lähetekeskustelu hallintosääntötyötä varten 24.1.2017 klo 08.30- Vuokko Ylinen Hallintojohtaja 24.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Hallintosäännön merkitys

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä

Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Muistio: 19.1.2016 klo 14.00-15.45 Pellava-kokouskeskus, nh. Tammer (Kelloportinkatu 1B, Tampere) 9.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Kokoukseen osallistuneet Petri

Lisätiedot

Konsernihallinto ja johtaminen

Konsernihallinto ja johtaminen Konsernihallinto ja johtaminen 18.4.2017 klo 12.00-14.30 Attila, nh. Hummeli (Yliopistonkatu 38, Tampere) 11.5.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Kokoukseen osallistuneet Tarja Puskala, Tampere, puheenjohtaja

Lisätiedot

Maakunnan hallintosääntö

Maakunnan hallintosääntö Maakunnan hallintosääntö Maku verkostotapaaminen 18.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Hallintosäännön valmistelu Hallinto- verkosto» Kokoukset helmi- ja maaliskuussa» Lausuntokierros /nettiin kommentoitavaksi»

Lisätiedot

Konsernirakenne ja johtaminen -työryhmän kokous

Konsernirakenne ja johtaminen -työryhmän kokous Asialista 1 (5) Konsernirakenne ja johtaminen -työryhmän kokous Aika 24.11.2017 klo 12.06-14.33 Paikka Osallistujat Kokouskeskus Pellava, kh. Valimo (Kelloportinkatu 1B, Tampere) Jukka Alasentie, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa 18.4.2017 Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba 13.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi KoJon tavoite tuottaa sisältöä ja linjauksia uuden maakunnan

Lisätiedot

Maakunnan johtamisjärjestelmä

Maakunnan johtamisjärjestelmä Maakunnan johtamisjärjestelmä Päijät-Häme 30.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Ennakoiva asenne Uudistuksen tarve on tunnustettu Lainsäädäntö avoin Valmistelut vauhdissa Aikataulu on kireä Vaalit tulossa

Lisätiedot

Konsernihallinto ja johtaminen

Konsernihallinto ja johtaminen Konsernihallinto ja johtaminen MUISTIO: Järjestäytymiskokous 4.11.2016 klo 09.00-11.10 Tampereen kaupungin virastotalo, nh. Tammerkoski, 2.krs (Aleksis Kiven katu 14-16 C) 10.11.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi

Lisätiedot

Konsernihallinto ja johtaminen

Konsernihallinto ja johtaminen Konsernihallinto ja johtaminen Muistio: 20.12.2016 klo 13.00-16.00 Tampereen kaupungin virastotalo, Innovation space, 2.krs. (Aleksis Kiven katu 14-16 C) 10.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Kokoukseen osallistuneet

Lisätiedot

Pirkanmaa2019 väliraportti - Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä

Pirkanmaa2019 väliraportti - Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Pirkanmaa2019 väliraportti - Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Teemaryhmän kokous 15.2.2017 15.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Väliraportin sisältö Väliraportti: Teemaryhmän työskentely Palvelu-

Lisätiedot

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto 17.3.2017 klo 13.05-14.50 Pellava-kokouskeskus, kh. Tammer (Kelloportinkatu 1B, Tampere) 4.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Osallistuneet Vesa Haapamäki,

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmä

Työsuunnitelma. Konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmä Työsuunnitelma Konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmä 13.12.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Toiminnan tavoitteet 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun aikataulu

Lisätiedot

Talousteemaryhmän väliraportti

Talousteemaryhmän väliraportti Talousteemaryhmän väliraportti 23.2.2017 28.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman toteutuminen, tehtävä 1 Teemaryhmän tehtävät, tekijät ja aikataulu Tehtävä 1 Seurata ja tukea valtakunnallisen

Lisätiedot

Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä

Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä MUISTIO: Järjestäytymiskokous 14.11.2016 klo 13.05-14.45 Tampella-talon kokouskeskus, kokoushuone Tammer, (Kelloportinkatu 1B, Tampere) 24.11.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi

Lisätiedot

Konsernihallinto ja johtaminen

Konsernihallinto ja johtaminen Konsernihallinto ja johtaminen 21.3.2017 klo 13.05-16.00 Tampereen kaupungin virastotalo, rh. 1, 5. krs. 27.3.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Kokoukseen osallistuneet Tarja Puskala, Tampere, puheenjohtaja

Lisätiedot

Konsernihallinto ja johtaminen

Konsernihallinto ja johtaminen Konsernihallinto ja johtaminen 24.8.2017 klo 09.00-10.45 Tampereen kaupungin virastotalon monitoimitila, Innovation Space, 2. krs 13.9.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Kokoukseen osallistuneet Tarja Puskala,

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä

Työsuunnitelma. Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Työsuunnitelma Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä 9.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Toiminnan tavoitteet 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun aikataulu

Lisätiedot

Sote-uudistus henkilöstöinfo 4.4. ja Hämeenkyrön kunta

Sote-uudistus henkilöstöinfo 4.4. ja Hämeenkyrön kunta Sote-uudistus henkilöstöinfo 4.4. ja 11.42017 Hämeenkyrön kunta Palvelualueen johtaja Taina Niiranen sosiaali- ja terveyspalvelut 13.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi MISSIO Tehdään yhdessä Suomen paras ja

Lisätiedot

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto MUISTIO: Järjestäytymiskokous 28.10.2016 klo 12.30-14.23 Tampereen kaupungin virastotalo, ryhmähuone 4, 5.krs (Aleksis Kiven katu 14-16, Tampere) 1.11.2016

Lisätiedot

Konsernirakenne ja johtaminen -työryhmän kokous

Konsernirakenne ja johtaminen -työryhmän kokous Muistio 1 (3) Konsernirakenne ja johtaminen -työryhmän kokous Aika 2.11.2017 klo 12.00-14.50 Paikka Osallistujat Kokouskeskus Pellava, kh. Valimo (Kelloportinkatu 1B, Tampere) Olli-Pekka Ojanen, PELA,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio

Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio 1 2.3.2017 - Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio Kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan yhden johdon eli maakunnan alaisuuteen. Maakunta vastaa palvelujen yhteensovittamisesta asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Konsernirakenne ja johtaminen Loppuraportti

Konsernirakenne ja johtaminen Loppuraportti Konsernirakenne ja johtaminen Loppuraportti 26.5.2017 29.5.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Sisällys 1. Teemaryhmän työskentely (dia 4) 1.1. Teemaryhmän kokoonpano 1.2. Alatyöryhmät ja niiden tehtäväkokonaisuudet

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus Kuntajohtajakokous 24.3.2017 Kari Hakari muutosjohtaja Ajankohtaista Valtakunnallisesti:

Lisätiedot

Konsernirakenne ja johtaminen

Konsernirakenne ja johtaminen Konsernirakenne ja johtaminen Esivalmistelun II vaihe, 2. kokous nh. Tammerkoski, Pellava-kokouskeskus (Kelloportinkatu 1B) 5.10.2017 klo 09.00-11.35 11.10.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Kokoukseen osallistuneet

Lisätiedot

Yhteiset asiat -projektiryhmän kokous

Yhteiset asiat -projektiryhmän kokous Muistio 1 (5) Yhteiset asiat -projektiryhmän kokous Aika 15.12.2016 klo 8.30 10.40 Paikka Osallistujat Kelloportinkatu 1B, Tampere (Kokouskeskus Pellava, neuvotteluhuone Tammerkoski) Kari Hakari, projektiryhmän

Lisätiedot

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto Muistio: 16.12.2016 klo 13.00-14.00 Tampella-talon kokouskeskus, kh. Koski (Kelloportinkatu 1B, Tampere) 22.12.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi Kokoukseen

Lisätiedot

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät Maakuntauudistus Järjestämistehtävät 31.1.2017 Keskeiset muutokset lausuntokierroksen jälkeen, maakuntalaki (1/4) Maakunnan palvelulaitos korvattiin maakunnan liikelaitossääntelyllä Maakunnan tehtävät:

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen Sote- ja maakuntauudistus Väliaikainen hallinto 1.7.2017 alkaen 6.2.2017 Valmistelun vaiheet 9/2016 1.7.2017 1.7.2017 28.2.2018 1.3. 31.12.2018 Esivalmistelu 10 kk Väliaikainen hallinto 8 kk Käynnistäminen

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto 12.4.2017 klo 13.04-14.45 Pellava-kokouskeskus, kh. Koski (Kelloportinkatu 1B, Tampere) 5.5.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Kokoukseen osallistuneet Vesa

Lisätiedot

MAAKUNNAN ROOLIT JÄRJESTÄJÄNÄ JA TUOTTAJANA

MAAKUNNAN ROOLIT JÄRJESTÄJÄNÄ JA TUOTTAJANA MAAKUNNAN ROOLIT JÄRJESTÄJÄNÄ JA TUOTTAJANA Järjestöjen sote- ja maakuntapäivä 7.12.2017 Järjestäjän ja tuottajan roolit ja tehtävät Tarpeiden selvittäminen Tavoitteiden asettaminen Rahojen kohdentaminen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 2.5.2017 Kari Hakari

Lisätiedot

Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki

Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki Projektiryhmän liite 3 Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki Maakuntauudistuksen projektiryhmä 4.10.2016 29.9.2016 1 Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen VALTUUSTO Maakuntastrategia

Lisätiedot

Pirkanmaa2019 konsernirakenne ja johtaminen - teemaryhmän työpaja. lakanamalli ja toiminta edellä

Pirkanmaa2019 konsernirakenne ja johtaminen - teemaryhmän työpaja. lakanamalli ja toiminta edellä Pirkanmaa2019 konsernirakenne ja johtaminen - teemaryhmän 30.11. työpaja lakanamalli ja toiminta edellä Tampere virastotalo, 2. krs. Innospace 27.11.2016 1 Konsernirakenne ja johtaminen teemaryhmän TYÖPAJA

Lisätiedot

Järjestäjän rooli ja tehtävät maakuntahallinnossa

Järjestäjän rooli ja tehtävät maakuntahallinnossa Järjestäjän rooli ja tehtävät maakuntahallinnossa Maakuntakonsernin johtaminen -seminaari 6.6.2017 Kuntaliitto Kari Hakari Muutosjohtaja 1 Maakuntahallinto 2 Maakunnan organisaatiomalli (esimerkki) MAAKUNTAVALTUUSTO

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 13.10.2015 Teemasessio 2:Edustuksellisen ja suoran demokratian muodostama kokonaisuus - miten niiden johtaminen ja kehittäminen vaikuttaa toisiinsa ja miten niitä kehitetään samanaikaisesti?

Lisätiedot

Väliaikaishallinnon organisoituminen ja sen poliittinen ohjaus. Esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä

Väliaikaishallinnon organisoituminen ja sen poliittinen ohjaus. Esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä Väliaikaishallinnon organisoituminen ja sen poliittinen ohjaus Esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä 22.5.2017 Valmistelun vaiheet 12/2017 n. 9/2017 n. 9 kk Esivalmistelu Uudenmaan liiton alaisena projektina

Lisätiedot

Hoidon JÄRJESTÄMINEN uudessa SOTE:ssa. Mauno Vanhala, prof

Hoidon JÄRJESTÄMINEN uudessa SOTE:ssa. Mauno Vanhala, prof Hoidon JÄRJESTÄMINEN uudessa SOTE:ssa Mauno Vanhala, prof 04.04.2017 Uudistusten tavoitteet Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on: kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus 25.8.2017 Kesällä 2017 tapahtunutta Perustuslakivaliokunnan lausunto sote-palvelujen valinnanvapauden toteutustapa (yhtiöittäminen) uudelleen valmisteltavaksi kuntien itsehallinnon

Lisätiedot

Muutokseen valmistautuminen etenee

Muutokseen valmistautuminen etenee Muutokseen valmistautuminen etenee Tampereen työmarkkinaseminaari 17.5.2017 Kari Hakari muutosjohtaja Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Kari Hakari Muutosjohtaja

Lisätiedot

Konsernirakenne ja johtaminen Väliraportti

Konsernirakenne ja johtaminen Väliraportti Konsernirakenne ja johtaminen Väliraportti 27.2.2017 28.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Sisällys 1. Teemaryhmän työskentely 1.1. Teemaryhmän kokoonpano 1.2. Alatyöryhmät ja niiden tehtäväkokonaisuudet 1.3.

Lisätiedot

Maakuntahallituksen osallistuminen #Uusimaa2019 hankkeen ohjaamiseen. Markus Sovala, muutosjohtaja

Maakuntahallituksen osallistuminen #Uusimaa2019 hankkeen ohjaamiseen. Markus Sovala, muutosjohtaja Maakuntahallituksen osallistuminen #Uusimaa2019 hankkeen ohjaamiseen Markus Sovala, muutosjohtaja markus.sovala@uudenmaanliitto.fi 040-6646091 Sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen Maakunnan toiminnan

Lisätiedot

Oma Häme Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen

Oma Häme Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen www.omahäme.fi Oma Häme Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen 27.3.2017 2015 Kanta-Hämeen sote- ja maakuntavalmistelu 2016 2017 2018 2019 Oma Häme selvitysvaihe (perusteet uudistuksen toteuttamiselle)

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 26.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Yhteiset asiat -projektiryhmän kokous

Yhteiset asiat -projektiryhmän kokous Muistio 1 (5) Yhteiset asiat -projektiryhmän kokous Aika 19.01.2017 klo 12.00 14.02 Paikka Osallistujat Neuvotteluhuone Valimo (Kokouskeskus Pellava), Kelloportinkatu 1B, Tampere Kari Hakari, projektiryhmän

Lisätiedot

Maakunnan järjestäjän rooli ja tehtävät

Maakunnan järjestäjän rooli ja tehtävät Maakunnan järjestäjän rooli ja tehtävät Vaikuttajaforum Terveydenhuolto 27.9.2017 Vanajanlinna Kari Hakari Muutosjohtaja Sote -muutoksessa olennaista (T.Pöysti) 15.12.201 7 Palveluiden integraatio käyttäjän

Lisätiedot

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto Muistio: 13.1.2016 klo 12.04-13.25 Tampella-talon kokouskeskus, kh. Valimo (Kelloportinkatu 1B, Tampere) 19.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Kokoukseen

Lisätiedot

Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano

Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano Kuntamarkkinat 14. - 15.9.2016 Hallitusneuvos Pekka Järvinen 23.9.2016 1 Tässä esityksessä Aikataulu Voimaanpanolaki Henkilöstö Omaisuus Rahoitus Maakunta sote-tehtävissä

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano Hallitusneuvos Pekka Järvinen Syyskuu 2016 5.9.2016 1 Tässä esityksessä Voimaanpanolaki Henkilöstö Omaisuus Rahoitus Maakunta sote-tehtävissä Toimeenpanon tuki

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen

Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen HYTE, TKI, YTA, Ympäristöpoliittinen, Kiinteistö ja arviointi - valmistelua jatkavat 1. vaiheen työryhmät Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Esivalmisteluln sote-tiimin kokous ICT-ryhmän tehtävät ja alustava työsuunnitelma

Esivalmisteluln sote-tiimin kokous ICT-ryhmän tehtävät ja alustava työsuunnitelma Esivalmisteluln sote-tiimin kokous 23.3.2017 ICT-ryhmän tehtävät ja alustava työsuunnitelma Mikko Rotonen Helena Ylisipola ESIVALMISTELU -30.6.2017 Valmistelun vaiheet Luodaan edellytyksiä tehtävien, henkilöstön

Lisätiedot

LIITTEET 1-14 LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI

LIITTEET 1-14 LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI LIITTEET 1-14 LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI H Hallinto palvelu yhtiöt Hallintopalvelu t Uudenmaan maakunnan organisaatiorakenne 2023 Maakuntajohtaja Konserniesikunta Sisäinen tarkastus LIITE 1 PKS:n Kasvukunt

Lisätiedot

Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Jarkko Wuorinen Maakuntahallituksen ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja

Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Jarkko Wuorinen Maakuntahallituksen ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Jarkko Wuorinen Maakuntahallituksen ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Maakuntauudistuksen aikataulu Lainsäädäntö voimaan /maakuntien

Lisätiedot

DIGITAALISUUS MAAKUNTAUUDISTUKSESSA

DIGITAALISUUS MAAKUNTAUUDISTUKSESSA DIGITAALISUUS MAAKUNTAUUDISTUKSESSA - NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN Aija Tuimala Muutosjohtaja, Etelä-Karjala Etunimi Sukunimi etunimi.sukunimi@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 1 2 3 DIGI- TALI- SAATIO 4 MAAKUNTAUUDISTUS

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 4/2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Kiinteistöt -teemaryhmä

Työsuunnitelma. Kiinteistöt -teemaryhmä Työsuunnitelma Kiinteistöt -teemaryhmä 24.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Toiminnan tavoitteet 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun aikataulu ja välitavoitteet

Lisätiedot

Maakuntaprojektiryhmän ja Yhteisten teemojen kokous

Maakuntaprojektiryhmän ja Yhteisten teemojen kokous Maakuntaprojektiryhmän ja Yhteisten teemojen kokous Muistio 20.3.2017 klo 12.30-14.45 Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Kansleri Osallistujat Vestala Leena, Pirkanmaan ELY-keskus, puheenjohtaja Alasentie

Lisätiedot

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto MUISTIO: 30.11.2016 klo 09.00-11.03 Tampella-talon kokouskeskus, kh. Koski (Kelloportinkatu 1B, Tampere) 22.12.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi Osallistujat

Lisätiedot

Maakuntakonsernirakenne on laajassa yhteistyössä määritelty pitkällä, tilaajatuottaja- ja toimintamallien hahmotus

Maakuntakonsernirakenne on laajassa yhteistyössä määritelty pitkällä, tilaajatuottaja- ja toimintamallien hahmotus Missä uudistuksen valmistelussa mennään? Katseet ovat kääntyneet väliaikaishallinnon aikakauteen Vapaaehtoinen esivalmisteluvaihe lähenee loppua Raportti monialaisen maakunnan perustamisesta on valmistunut

Lisätiedot

Maakuntakonsernirakenne on pitkällä, samoin toimintamallien hahmotus

Maakuntakonsernirakenne on pitkällä, samoin toimintamallien hahmotus Missä uudistuksen valmistelussa mennään? Katseet ovat kääntyneet väliaikaishallinnon aikakauteen Vapaaehtoinen esivalmisteluvaihe lähenee loppua Raportti monialaisen maakunnan perustamisesta valmistuu

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen esivalmistelusta kohti väliaikaista valmistelutoimielintä ja uutta maakuntaa. Tilannekatsaus Jukka Mäkilä 14.2.

Maakuntauudistuksen esivalmistelusta kohti väliaikaista valmistelutoimielintä ja uutta maakuntaa. Tilannekatsaus Jukka Mäkilä 14.2. Maakuntauudistuksen esivalmistelusta kohti väliaikaista valmistelutoimielintä 1.7.2017 ja uutta maakuntaa Tilannekatsaus Jukka Mäkilä 14.2.2017 MAAKUNTIEN YHTEISEN ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU VAIHEITTAIN

Lisätiedot

Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä

Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Muistio: 15.12.2016 klo 15-17 Pirkanmaan liitto, nh. Västäräkki (Kelloportinkatu 1B, Tampere) 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Kokoukseen osallistuneet Petri

Lisätiedot

Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin

Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin Valtuustoseminaari 23.5.2016 kehitysjohtaja Jarmo Asikainen johtava konsultti Anni Antila, FCG Konsultointi

Lisätiedot

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 8. kokous

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 8. kokous MUISTIO Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 8. kokous Aika: ke klo 10.02-11.57 Paikka: Cygnaeustalo, kokoustila Veranta, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Läsnä: Johtoryhmän

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Kokousaika 24.3.2017 kello 13:00-14.23 Kokouspaikka Tuma, Sammonkatu 12,50130 Mikkeli Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen ajankohtaista

Lisätiedot

Sote- ja maakuntavalmistelu pidennetyn esivalmisteluvaiheen aikana Jukka Lindberg, muutosjohtaja

Sote- ja maakuntavalmistelu pidennetyn esivalmisteluvaiheen aikana Jukka Lindberg, muutosjohtaja Sote- ja maakuntavalmistelu pidennetyn esivalmisteluvaiheen aikana 20.10.2017 Jukka Lindberg, muutosjohtaja OMA HÄME VALMISTELU pidennetyn esivalmisteluvaiheen aikana (~1.7.2017-30.6.2018) Hämeen maakuntahallitus

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUS ETELÄ-KARJALASSA ETELÄ-KARJALA ON EDELLÄKÄVIJÄ, JOKA TEKEE OMANLAISTAAN UUTTA MAAKUNTAA HYVÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ.

MAAKUNTAUUDISTUS ETELÄ-KARJALASSA ETELÄ-KARJALA ON EDELLÄKÄVIJÄ, JOKA TEKEE OMANLAISTAAN UUTTA MAAKUNTAA HYVÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ. MAAKUNTAUUDISTUS ETELÄ-KARJALASSA ETELÄ-KARJALA ON EDELLÄKÄVIJÄ, JOKA TEKEE OMANLAISTAAN UUTTA MAAKUNTAA HYVÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ. Aija Tuimala, Etelä-Karjala 1 Sote/maku esitys valtioneuvostoon 2/2017 Valinnanvapaus

Lisätiedot

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus Muut tiedotettavat ajankohtaiset asiat Sote projektiryhmä 13.12.2016 Ajankohtaista Esivalmistelun johtoryhmä ja hallitus odottavat seuraaviin kokouksiin teemaryhmien

Lisätiedot

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus Maakuntahallitus 56 24.04.2017 Maakuntahallitus 69 22.05.2017 Maakuntahallitus 86 19.06.2017 Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus 510/04.00.02/2016 MHS 24.04.2017

Lisätiedot

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus Maakuntahallitus 56 24.04.2017 Maakuntahallitus 69 22.05.2017 Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus 510/04.00.02/2016 MHS 24.04.2017 56 Tiivistelmä Asian yksityiskohtainen

Lisätiedot

ESIVALMISTELU VÄLIAIKAINEN VALMISTELUTOIMIELIN Maakuntauudistuksen hallintotehtävät, aikataulu ja vastuutus

ESIVALMISTELU VÄLIAIKAINEN VALMISTELUTOIMIELIN Maakuntauudistuksen hallintotehtävät, aikataulu ja vastuutus Maakuntauudistuksen hallintotehtävät, aikataulu ja vastuutus Tehtävä Säädös Aikataulu Työryhmä ESIVALMISTELU - 1.7.2017 Asiakkuus-, palvelu ja tietokuvaukset 11/2016-2/2017 Sote- ja maku-valmisteluryhmät

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus Muutosjohdon aluetilaisuus 3.11.2016 Valtiovarainministeriö Muutosjohtaja Pauli Harju 3.11.2016 1 Työnjako kunta-maakunta-valtio KUNNAT Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 8. kokous

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 8. kokous ESITYSLISTA Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 8. kokous Aika: ke 14.6.2017, klo 10-12 Paikka: Cygnaeustalo, kokoustila Veranta, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Esityslista:

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan johtaminen maakunnassa järjestäjän näkökulma

Talouden ja toiminnan johtaminen maakunnassa järjestäjän näkökulma Talouden ja toiminnan johtaminen maakunnassa järjestäjän näkökulma Terveys ja talouspäivät 24.8.2017 Helsinki Kari Hakari Muutosjohtaja Maakuntien rahoitus 9.5.2017 2 9.5.2017 3 Maakuntien resurssiohjaus

Lisätiedot

VATE Asko Peltola

VATE Asko Peltola VATE 12.10.2017 Asko Peltola Missä mennään? Valmistelurahoituksesta on saatu lisäohjeita ja hakemus VM:lle on jätetty viime viikolla (jaossa yhteensä 14,5 me) Hallitus pääsi sopuun valinnanvapaudesta (julki

Lisätiedot

Missä Pirkanmaalla nyt mennään?

Missä Pirkanmaalla nyt mennään? Missä Pirkanmaalla nyt mennään? Ministeri Saarikon ministerikierros Tampere 25.10.2017 Kari Hakari muutosjohtaja 31.10.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin

Lisätiedot

TYÖVALIOKUNTA/SOTE-UUDISTUS TOIM. SILJA

TYÖVALIOKUNTA/SOTE-UUDISTUS TOIM. SILJA TYÖVALIOKUNTA/SOTEUUDISTUS 25.1.2017 TOIM. SILJA 1 13.2.2017 Keskeiset muutokset lausuntokierroksen jälkeen ü Palvelulaitosmalli on korvattu maakunnan liikelaitosta koskevalla sääntelyllä (maakuntalain

Lisätiedot

Meidän maakunta Jukka Lindberg Muutosjohtaja Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistus

Meidän maakunta Jukka Lindberg Muutosjohtaja Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistus Meidän maakunta 27.10.2017 Jukka Lindberg Muutosjohtaja Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistus Kanta-Hämeen maakunta; kunnat ja seudut Hämeenlinnan seutu n. 95 000 as. Forssan seutu n. 35 000 as. Riihimäen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE&MAKU. Yyteri Terttu Nordman

SATAKUNNAN SOTE&MAKU. Yyteri Terttu Nordman SATAKUNNAN SOTE&MAKU Yyteri 19.4.2017 Terttu Nordman Karvia Honkajoki Merikarvia Siikainen Pohjoinen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Reposaari Pihlava Noormarkku Läntinen Lavia Pori Ulvila Nakkila Harjavalta

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 2.5.2017 Kari Hakari

Lisätiedot

Lapin sote-valmistelun alaryhmätyöskentely - yhteenveto

Lapin sote-valmistelun alaryhmätyöskentely - yhteenveto Lapin sote-valmistelun alaryhmätyöskentely - yhteenveto Sote-uudistuksen eteneminen Lapin maakunnassa Koko Lapin Sote 2-6/2016 7/2016 6/2017 Soteuudistuksen esivalmisteluvaihe Väliaikaishallinnon valmistelutoimie

Lisätiedot

Uudenmaan maakunnan hallinnon rakentaminen lukien

Uudenmaan maakunnan hallinnon rakentaminen lukien Uudenmaan maakunnan hallinnon rakentaminen 172017 lukien Ulkoinen/poliittinen ohjausryhmä ja neuvottelukunta Rolf Paqvalin 1332017 Uudenmaan maakuntauudistuksen tilanne 1332017 1 Uudistuksen realistista

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2010 Aika 14.12.2010 klo 13.00 15.30 Paikka UKK instituutti, kokoustila kesä Kaupinpuistonkatu 1, Tampere Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016 1 Maakuntauudistuksen projektiryhmä Tehtävät Projektiryhmän tehtävänä on: 1. vastata aluehallinnon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanoprosessin toteuttamisesta hallituksen linjausten mukaisesti, kunnes

Lisätiedot

Kuntajohtajafoorumi Asko Peltola

Kuntajohtajafoorumi Asko Peltola Kuntajohtajafoorumi 13.10.2017 Asko Peltola Missä mennään? (1/2) Valmistelurahoituksesta on saatu lisäohjeita ja hakemus VM:lle on jätetty viime viikolla (jaossa yhteensä 14,5 me) Hallitus pääsi sopuun

Lisätiedot

Pirkanmaan tavoitteet ja palvelulupaus

Pirkanmaan tavoitteet ja palvelulupaus Pirkanmaan tavoitteet ja palvelulupaus Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet Tampereen yliopisto 15.3.2017 Rauno Ihalainen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja 16.3.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi

Lisätiedot

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016 1 Maakuntauudistuksen projektiryhmä Tehtävät Projektiryhmän tehtävänä on: 1. vastata aluehallinnon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanoprosessin toteuttamisesta hallituksen linjausten mukaisesti, kunnes

Lisätiedot

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto 17.2.2016 klo 13.00-14.50 Tampella-talon kokouskeskus, kh. Tammer (Kelloportinkatu 1B, Tampere) 28.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Kokoukseen osallistuneet

Lisätiedot

Voimaanpanolain ydinkohdat - Maakunta- ja sotelakien voimaanpanolain luonnos

Voimaanpanolain ydinkohdat - Maakunta- ja sotelakien voimaanpanolain luonnos Voimaanpanolain ydinkohdat - Maakunta- ja sotelakien voimaanpanolain luonnos 27.6.2016 19.8.2016 Maakuntauudistuksen vaiheet TOIMIKAUSI ESIVALMISTELU VÄLIAIKAIS- HALLINTO KÄYNNISTYMINEN 30.6.2017 saakka

Lisätiedot

Ajankohtaista (1/3) SOTEMAKU-johtoryhmä päätti kokouksessaan mm. seuraavista asioista:

Ajankohtaista (1/3) SOTEMAKU-johtoryhmä päätti kokouksessaan mm. seuraavista asioista: Ajankohtaista (1/3) SOTEMAKU-johtoryhmä päätti kokouksessaan 17.3.2017 mm. seuraavista asioista: Väliaikaisen SOTE kuntayhtymän valmistelua ei jatketa, koska sen perustamiselle ei ole kuntakentässä riittävää

Lisätiedot