Konsernihallinto ja johtaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernihallinto ja johtaminen"

Transkriptio

1 Konsernihallinto ja johtaminen Muistio: klo Tampereen kaupungin virastotalo, Innovation space, 2.krs. (Aleksis Kiven katu C)

2 Kokoukseen osallistuneet Tarja Puskala, Tampere, puheenjohtaja Jaakko Joensuu, Pirkkala Esa Sirviö, Mänttä-Vilppula Isto Nordback, PSHP Olli-Pekka Ojanen, Pirkanmaan pelastuslaitos Erkki Hirsimäki, Parkano Juha Sammallahti, Pirkanmaan ELY-keskus Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto Päivi Nurminen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Ilkka Salminen, Jämsän kaupunki Marko Koskinen, Pirkanmaan liitto Juho Kivistö, PSHP Tuukka Salkoaho, Tampere (kutsuttu asiantuntija) Petri Räsänen, Pirkanmaan liitto (kutsuttu asiantuntija) Kristiina Lumme, Pirkanmaan liitto (kutsuttu asiantuntija) Mikko Koponen, Pirkanmaan liitto, asiantuntijasihteeri

3 Muistio 1. Kokouksen avaus ja projektiryhmän terveiset Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kertoi projektiryhmän (15.12.) terveiset KoJo-ryhmän valmisteluun (ks. tarkemmin liite 1). Teemaryhmä valmistautuu käsittelemään palvelujen mallintamisen (peruspalveluiden ja PSHP:n yhtiöittäminen). Asiasta odotetaan ensin johtoryhmän ja hallituksen linjausta. Hankintalain ja liikelaitosmuotoisen palvelulaitoksen vuoksi on keskeistä pohtia missä ja millä tavoin yhtiömuotoisia toimintoja voi olla. Puheenjohtaja kertoi, että uudistusorganisaatio valmistelee kevään aikana esityksen väliaikaishallinnoksi. Todettiin myös, että Palveluverkkoryhmästä olisi hyvä saada edustaja KoJo-ryhmään. 2. Työsuunnitelman sisältö ja aikataulutus, kevään kokousaikojen sopiminen (liite 2) Puheenjohtaja kävi läpi liitteen 2. Keskusteltiin työsuunnitelman päivittämisestä ja valmistelun aikataulusta. Valmistelun fokus on konserni- ja johtamisrakenteessa. Aluksi keskitytään ylätason konsernirakenteeseen järjestäjän tehtävien kautta, ei pohdita vielä palvelutuotannon kokonaisuuksia. Tärkeää on tiedostaa myös yhtiöittämisproblematiikan vaikutukset valmistelulle ja maakunnan toimintamahdollisuuksiin. Johtamisrakenteeseen on vaikea ottaa kantaa ennen kuin konsernirakenne hahmottuu. Keskusteltiin työnjaosta ja kartoitettiin asiakokonaisuuksien valmistelijoita liitteen 2 mukaisesti. Valmisteluryhmän tehtävänä on tuottaa teemaryhmälle pohjamateriaalia ja esityksiä jatkotyöstämistä varten teemaryhmän kevään kokouksissa. Sovittiin, että osallistumishalukkuuksia työskentelyyn kokousten välissä tiedustellaan myös sähköpostitse. Tavoitteena on, että väliraporttiin saadaan järjestäjäorganisaation hahmotelma. Tässä yhteydessä korostettiin myös järjestäjän tuotteistuksen määrittelyn merkitystä: miten ja millaisin periaattein ostetaan yksityiseltä, 3. sektorilta tai omalta palvelutuotannolta? Sovittiin kevään kokousajankohdiksi klo , klo 13-16, klo 12-15, klo 09-12, klo Maakuntastrategia (liite 3) Marko Mäkinen antoi katsauksen maakuntastrategiaan (ks. tarkemmin liite 3). Käytiin yleistä keskustelua strategian sisällöistä ja vaikuttavuusmekanismeista. Koettiin tärkeäksi, että uudessa strategiassa korostuu maakunnan itsenäinen rooli. On hyvä muistaa, että laajan SOTE-vastuun ohella maakunta on jatkossakin kehittäjä- ja yhteistoiminnan kokoajaorganisaatio. Muutos keskeisenä tulokulmana strategiaan. Työnjako kuntien kanssa erittäin keskeisellä sijalla uuden maakunnan strategiassa. Hölmöjä rajapintoja kuntien kanssa tulee välttää. Jatkossa kunnat ovat maakunnan sidosryhmiä omistajien sijaan. Mielenkiintoista on nähdä tuleeko kunnille omia uusia edunvalvontaorganisaatioita. Pohdittiin kenelle strategia kirjoitetaan kuntalaisille vai maakuntalaisille? Mitkä ovat strategian läpileikkaavia asioita (turvallisuus yms.)? Mikä on sote-strategian ja maakuntastrategian suhde?

4 Muistio 3. Maakuntastrategia (liite 3) Strategiasta tulee osittain poliittinen asiakirja, koska sen hyväksyy maakuntavaltuusto. Sen on oltava myös faktoiltaan kriittisen tarkastelun kestävä. On huomioitava myös, että uuteen strategiaan tulee sisälle huomattavan paljon ylhäältä annettua kansallista strategiarakennetta (esim. sisäinen turvallisuus). Mikä on maakunnan valta aidosti tehdä ja toteuttaa strategiaa, kun rahoitus tulee valtiolta? Näin laaja-alaista maakuntastrategiaa ei ole koskaan vielä tehty, joten ensimmäinen strategia pilotoi valmisteluprosessia. Erityisesti päättäjien, maakunnan henkilöstön, mutta myös asukkaiden pitäisi sisäistää ja tuntea strategian sisällöt. Näin ei ole ollut, joten sisältöjen jalkauttamiseen ja viestintään on kiinnitettävä erityistä huomiota. Esitettiin myös ajatus maakunnan ja kuntien yhteisestä osiosta strategiaan. 4. Maakunnan järjestäjätehtävät (kokouksen työskentelyosio, liite 4) Projektipäällikkö Kristiina Lumme (Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä) taustoitti keskustelun maakunnan järjestäjätehtävistä. Työstettiin maakunnan tehtäväkokonaisuutta vahvan järjestäjän näkökulmasta liitteen 4 tehtävänannon mukaisesti. Yhteenveto työpajan tuloksista lisätään teemaryhmän sivulle sen valmistuttua ( 5. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Seuraava teemaryhmän kokous pidetään klo alkaen (Tampereen kaupungin virastotalo, kh. Tammerkoski) Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

5 Liite 1. Projektiryhmän terveiset Projektiryhmän kokouksessa talousryhmä esitti, että KoJo-teemaryhmä voisi valmistella työpajat, joissa ideoidaan Pirkanmaan palvelukeskuksen/palvelukeskusten organisointia ja työnjakoa suhteessa konserniin. Työpajoihin kutsuttaisiin asiantuntijat kaikista työryhmistä. Ajatuksen taustalla vaikuttaa esitys siitä, että Pirkanmaalle voitaisiin perustaa kuntien ja maakunnan yhteinen in-house-yhtiö, jolloin valtakunnallisen palvelukeskusten fokus olisi toimia enemmänkin asiantuntija- ja tukiyksikköinä. Yhteiset asiat projektiryhmän linjaukset: peruspalveluiden yhtiöittämisen selvitystyön aloitus > aloitetaanko? Projektiryhmä : asia viedään johtoryhmän ja hallituksen linjattavaksi tammikuussa. Väliaikaishallinnon organisointia tehdään myös muutosryhmän toimesta. Tulee selvittää tehtävät, jotka kohdistuvat KoJo-teemaryhmälle: Esitys väliaikaishallinnon organisaatiomalliksi. Projektiryhmä : KoJo-ryhmän ei tarvitse pohtia tätä kokonaisuutta. Uudistuksen valmisteluorganisaatio valmistelee ehdotuksen väliaikaishallinnoksi. Entä toimivaltasuhteiden pohdinta: väliaikaishallinnon ( lukien) suhde muihin hallituksiin ( kunnat, sairaanhoitopiiri, maakuntahallitus) ja sama kysymys, kun maakunnan toimielimet on valittu (mutta muut organisaatiot edelleen olemassa). Lisäksi tuotu esille, että yhteistyökäytännöt (formaalit) kuntien tehtävien kanssa pitäisi kuvata sote- ja maku-puolella (ellei ole omaa ryhmäänsä tähän). Käynnistetäänkö toimivaltasuhteiden ja/tai yhteistyökäytäntöjen pohdinta, kenen toimesta? Projektiryhmä : ks. edellinen

6 Kojo-ryhmän työkokonaisuuksien määrittely: Konsernirakenne Johtamisrakenne Johtaminen Liite 2. Työsuunnitelma ja valmistelun aikataulu konsernin kuvaus: emoyhtiö ja tytäryhtiöt organisaatiorakenne maakuntalaki hallintosääntö maakuntastrategia omistaja- ja konserniohjaus johtamisen toimintatavat, toimintakulttuuri, arvot strateginen johtaminen ja toiminnan johtaminen Konsernirakenne ja johtaminenteemaryhmän toimeksiannon sisällön hahmotus: Kojo-teemaryhmässä työstettävät osiot toimielimet johtoryhmät tuloskortit kehityskeskustelut palkitseminen kehittämisen ja osallistumisen johtaminen, kumppanuudet ja verkostot Muussa yhteydessä työstettäviä asioita

7 1. Konsernirakenteen kuvaus (liite 2) 1. Järjestäjäorganisaatio ja tarkoituksenmukainen toimielinrakenne 2. palvelutoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot (palvelulaitoksen vaihtoehdot: liikelaitos, yhtiö) 3. tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt (hahmottelua) Valmisteluun osallistuvat, kohdat 1-4: - 1. Mikko Koponen, Päivi Nurminen, Olli-Pekka Ojanen, Juha Sammallahti, Esa Sirviö, Ilkka Salminen, Vuokko Ylinen, Kristiina Lumme, (Riikka Joutsensaari, Anniina Tirronen) - 2. Isto Nordback, Olli-Pekka Ojanen, Tarja Puskala - 3. Isto Nordback, Esa Sirviö, Ilkka Salminen, Janne Salonen (kohdat 2 ja 3 käsitellään yhdessä) Alleviivatut henkilöt toimivat koollekutsujina Aikataulu: väliraporttiin mennessä mennessä kohta

8 2. Johtamisrakenteen kuvaus (liite 2) 1. Maakuntastrategian rooli 2. Hallintosäännön keskeiset kohdat 3. Konserniohjeen keskeiset kohdat sekä konsernin ohjausmalli (esim. tavoiteohjaus, sopimusohjaus) ja omistajaohjaus Valmisteluun osallistuvat, kohdat 1-5: - 1. Marko Mäkinen, Päivi Nurminen, Mikko Koponen, Reija Linnamaa - 2. Vuokko Ylinen + lakiryhmä, Ilkka Salminen, Erkki Hirsimäki, Olli-Pekka Ojanen, Tuukka Salkoaho - 3. Vuokko Ylinen + lakiryhmä, Ilkka Salminen, Erkki Hirsimäki, Janne Salonen Alleviivatut henkilöt toimivat koollekutsujina Aikataulu: katso teemaryhmän kevään kokousajat

9 Konsernirakenne ja johtaminen teemaryhmän kokoukset ja työsuunnitelman aikataulutus Laajennettu työpaja: maakuntaan siirtyvien tehtävien tarkastelu ja ryhmittely Järjestäjätehtävät ja - organisaation työstäminen alkaa. Maakuntastrategian alustus Hallintosäännön alustus. Järjestäjäorganisaation ja toimialarakenteen työstö Konsernirakenteiden nykytilan esitys. Alustava hahmotelma järjestäjäorg. ja toimielinrakenteesta väliraporttiin : Maakuntastrategian runko. Hallintosäännön työstö : Palvelutuotanto ja konsernirakenne sekä konserniohjaus: työstö Loppuraportin käsittely Lokamarraskuu Joulukuu 2016 Toiminnan näkökulmasta liikkeelle. Maakuntaan siirtyvät tehtävät, työstäminen ns. lakanamallilla. Tammikuu Helmikuu Järjestäjätehtävät ja organisaatio Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu väliraportti loppuraportti Konsernirakenteen vaihtoehtojen valmistelu sekä toimielimet Johtamisrakenteen kuvauksen valmistelu

10 Liite 3. Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Taustoitusta konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmälle Joulukuu 2016 Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto

11 Maakuntastrategia maakuntalakiluonnoksessa (35 ja 36 ) Pitkälti kuten nykyisen kuntalain 37 ja 38 kuntastrategiasta ja kunnan johtamisesta sekä 110 talousarviosta ja - suunnitelmasta 35 : Maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Maakunnan strategiassa tulee ottaa huomioon: 1) asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen maakunnan tehtäväalalla; 2) palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset; 3) maakunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 4) alueiden, alueiden käytön, elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittäminen; 5) omistajapolitiikka; 6) henkilöstöpolitiikka; 7) asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; Maakunnan strategian tulee perustua arvioon maakunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista maakunnan tehtävien toteuttamiseen. Strategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Maakuntastrategian ottamisesta huomioon maakunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 103 :ssä. Strategia tarkistetaan vähintään kerran maakuntavaltuuston toimikaudessa 36 : Maakunnan toimintaa johdetaan maakuntavaltuuston hyväksymän maakuntastrategian mukaisesti 55 : Maakunta voi velvoittaa palvelulaitoksen hankkimaan maakuntastrategiassa määritellyin perustein maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja muulta tuottajalta maakunnan omaa tuotantoa varten 103 : Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään maakunnan ja maakuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava maakuntastrategiaa

12 Julkisen talouden suunnitelma, neuvottelumenettely (11 ja 13 ) ja maakuntastrategia JTS:ssä arvioidaan rahoituksen riittävyyttä maakuntien tehtävien hoitamiseen kokonaisuutena ja maakunnittain sekä käsitellään maakuntien tehtäviä koskevan lainsäädännön muutoksia, maakuntien investointeja, kustannuskehitystä sekä maakuntien ohjausta Valtiovarainministeriön johdolla ja ministeriöiden kanssa käytävät toiminnallis-taloudelliset neuvottelut määrittävät maakunnan valtionohjauksen taloudelliset puitteet Neuvotteluja pohjustetaan tilannekuvalla, jonka pohjana mm. - Valtakunnalliset ja maakunnalliset indikaattorit aluekehityksestä ja taloudesta: Rahoitus- ja arviointikriteerien indikaattorit Maakunnan käyttökustannusten kehitys Vaikuttavuus- ja kustannustietoindikaattorit Aluetalouden ja -kehityksen indikaattorit - Eri ministeriöiden selvitykset ja arviot maakuntien kehityksestä - Maakuntien laadullinen itsearviointi alueensa tilasta ja uudistumisen tekijöistä (TEM & VM ) Maakunnan kannalta tilannekuva- ja neuvotteluprosessin on syytä pohjautua maakuntastrategiassa tehtyihin valintoihin ja painotuksiin, jotta resurssi- ja kehittämistarkastelut kohdistuvat maakunnan itse arvottamiin asioihin Valtio-osapuolelle maakuntastrategia voi myös olla tärkeää tausta-aineistoa JTS-neuvotteluihin

13 Arvioita maakuntastrategian roolista ja olemuksesta Uudessa maakunnassa valtuuston jäsenten lojaliteetti irtautuu kuntaintresseistä ja voi muodostua aidommin maakunnalliseksi; maakuntastrategiaan kohdistuu myös poliittisia intressejä Merkittävin osa uuden maakunnan toiminnasta, henkilöstöstä ja resursseista kohdistuu sosiaali- ja terveyssektorin palveluiden tuottamiseen/hankkimiseen; isona suunnittelutehtävänä se saattaa viedä huomiota ja tilaa muilta asioilta. Maakuntastrategian ei silti tulisi olla pelkkä sote- tai palvelustrategia Maakuntaorganisaatio on palvelujen tuottajan ja varmistajan lisäksi myös alueellinen kehittäjä ja kokoaja; maakuntastrategian tulee ilmentää näitä molempia rooleja Erilaisiin tulevaisuuksiin varautuminen ja muuttuvissa oloissa strategisesti toimiminen on uusille maakunnille välttämätöntä koska monialaisina, hyvinvointivastuuta osaltaan kantavina organisaatioina niiden on kyettävä turvaamaan asukkaiden palvelut ja maakunnan kehitys myös odottamattomissa muutostilanteissa; ennakoiva ote strategiatyössä on välttämätön Maakuntastrategian valmisteluprosessin on läpäistävä maakuntaorganisaation toimialat eikä se voi olla vain konsernitason esikuntatehtävä; eri toimialojen substanssiosaamisen ja -näkemysten on oltava läsnä strategiassa Erityisesti suurten kaupunkien toiminta ja resurssit ovat merkittävä tekijä myös maakuntamittakaavaisessa kehittämisessä ja edellyttävät yhteen sovittavaa strategista ja suunnittelullista työtä maakuntaorganisaation kanssa; tästä syystä maakuntastrategian on prosessina oltava avoin myös kuntakentän suuntaan Maakuntaorganisaation kehittäjärooli edellyttää kykyä ja valmiutta tutkimustiedon hyödyntämiseen ja välittämiseen. Siksi vaikuttavalla strategiatyöllä on oltava validi faktaperusta, se ei ole pelkkää poliittista tarkoituksenmukaisuusharkintaa

14 Maakuntastrategia uuden maakunnan johtamisessa Toimivan johtamisen kannalta on tärkeää että maakunnalla on vain yksi strategia, josta sen kaikki keskeinen päätöksenteko, kehittäminen ja suunnittelu voidaan johtaa; maakuntastrategialla on tämä tehtävä Lisäksi toimialaltaan laajassa maakunnassa tarvitaan poikkihallinnollisia strategian toteuttamisohjelmia, toimintasuunnitelmia ja teemakohtaisia alastrategioita (palvelut, aluekehittäminen, maankäyttö, elinkeinot, työllisyys, varautuminen ). Näiden kaikkien on kuitenkin toteutettava maakuntastrategiaa Maakuntastrategia on siten konsernistrategia, jolla on kuitenkin myös sidosryhmästrategisia tehtäviä Ajassa elävä, päivittäisjohtamista tukeva strategia on parhaimmillaan jatkuva, itseään päivittyvän tilannekuvan perustella korjaava ja täydentävä prosessi, ei määräajaksi vahvistettu muuttumaton dokumentti Tämä edellyttää paitsi myös jatkuvaa seurantaa (indikaattorit, asiakaspalaute ) myös strategian jalkautuksen tukea (motivointi, palkitseminen, resurssikohdennukset ) ja korjaavan palautteen syöttämistä strategian päivitykseen

15 Maakuntastrategialla tehdään Pirkanmaan tulevaisuutta Lähde: Markus Pauni, Kuntaliitto

16 Liite 4. Maakunnan järjestäjätehtävät ja työskentelyosion tehtävänanto Kristiina Lumme, Pirkanmaan liitto Mikko Koponen, Pirkanmaan liitto

17 Maakunnallisen järjestäjän tehtävät Konsernirakenne ja johtaminen - teemaryhmä Kristiina Lumme, Pirkanmaan Liitto

18 Liite 1. Maakunta järjestäjänä

19 Järjestämisen kokonaisuus Murray 2009; Kurvinen 2016

20 Tampereen tilaaja- tuottaja malli lyhyesti Tilaajan ja tuottajan roolit selkeästi eriytetty Vahva tilaaja : resursoitu henkilöstöä -> osaaminen hankinnoissa, kilpailutuksessa ja järjestämisessä Palvelusopimus ohjauksen ja yhteistyön väline, määrittää: Osapuolten tehtävät ja roolit Tilattavien palvelujen sisällön, laadun, laajuuden ja hinnan Sopimusseuranta ja kustannusten läpinäkyvyys Elämänkaarimallin mukaiset palvelut ja niiden kehittäminen yli sektorirajojen Monituottajamalli: tuottaja voi olla kunnan oma tuotanto, yritys tai järjestö

21 Maakunnallisen järjestäjän keskeiset tehtävät Palveluiden tarvelähtöinen määrittäminen Palvelutarpeiden arviointi, varmistaminen ja ennakointi Palveluiden hankinta ja kilpailutus monituottajamallissa Palveluille asetettavat vaikuttavuus/tulostavoitteet, palvelulupaus Palveluverkon hallinta ja palveluiden saatavuuden varmistaminen Palveluiden kokonaisuuden hallinta Asiakaslähtöinen palveluintegraatio (asiakas- ja palveluohjaus) Asiakkuuksien hallinta, asiakasohjaus Palveluiden kehittäminen yhteistyössä tuottajien kanssa Uuden innovatiiviset ja kustannustehokkaat palvelut/palvelumallit Strategisten tavoitteiden toteuttaminen operatiivisena toimintana resurssien kohdentaminen kautta Palvelutuotannon valvonta ja ohjaus

22 Maakunnallisen järjestäjän keskeiset tehtävät Sopimusseuranta; palveluihin liittyvien laatu-ja vaikuttavuustavoitteiden seuraaminen ja sopimuksiin vieminen Vastuu viranomaistoiminnasta Vastuu asukkaiden ja sidosryhmien osallistamisesta Tiedotus palveluista ja järjestämisessä tapahtuvista muutoksista Sidosryhmäyhteistyö; valtakunnallinen mm. ministeriöt, kunnat, yritykset kolmas sektori, asukkaat, tutkimus ja kansainväliset toimijat

23 Järjestäjän tehtävät (pienryhmätyöskentely, 1h 15 min) Tavoite Kohti yhteistä näkemystä uuden maakunnan järjestäjätehtäväkokonaisuudesta, mallinnuksen aloittaminen Metodi Työskennellään pienryhmissä. Muodostetaan ryhmät, valitaan ryhmään kirjuri (ryhmän numero papereihin) I vaihe (30 min): jatkotyöstetään viime työpajassa tunnistettuja toiminnallisia yhteyksiä siten, että 1) tunnistetaan ne järjestäjän tehtävät, jotka voidaan toteuttaa julkisten palveluntuottajien (J) / markkinoiden (M) / 3. sektorin toimesta (3). 2) Tunnistetaan tehtävät, joissa on vahvoja yhdyspintoja valtioon (V), kuntiin (K) ja muihin toimijoihin kuten koulutus- ja tutkimuskenttään yms. 3) Puuttuuko jotain? II vaihe (15 min): Pohtikaa/hahmotelkaa toiminnallisesti järkeviä järjestäjätehtäväkokonaisuuksia (asiakaslähtöisyys ja asiakkuuksien hallinta, palveluintegraatio ja palvelujen laatu, vaikuttavuus). III vaihe (15 min): Ryhmät esittelevät yhteenvedon hahmotelluista järjestäjätehtäväkokonaisuuksista. IV vaihe (15 min): Yhteiskeskustelu sekä sovitaan mistä jatketaan seuraavassa kokouksessa

24 Maakuntaan siirtyvät tehtävät 1a Avosairaanhoitopalvelut 1b Perusterveydenhuollon päivystys ja kiirevastaanotot 1c Terveydenhoito ja terveysneuvonta 1d Suun terveydenhuolto 1e Perusterveydenhuollon päihde- ja mielenterveyspalvelut 1f Perusterveydenhuollon osastopalvelut, kotisairaanhoito ja kotisairaalatoiminta 1g Kuntoutus ja terapiatoiminta 1h Työterveyshuolto 1i Toimeentulotuki 1j Lapsiperheiden palvelut 1k Lastensuojelu 1l Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut 1m Ikäihmisten palvelut 1n Vammaispalvelut 1o Sosiaaliasiamiestoiminta 1p Kehitysvammapalvelut 1q Erikoissairaanhoidon konservatiivinen toiminta 1r Erikoissairaanhoidon operatiivinen toiminta 1s Psykiatria 1t Erikoissairaanhoidon opetus ja tutkimus 1u Ensihoito 1v Päivystyspalvelut 1w Kuvantaminen 1x Laboratoriopalvelut 1y Lääkehuolto 4 Pelastustoimi 5a Terveydensuojelu, tupakkavalvonta 5b Eläinlääkintähuolto 5c Elintarvikevalvonta sis. alueellinen alkoholihallinto 6a Maatalous 6b Maaseudun kehittäminen (rahoitustehtävät) 8 Kalatalous ja vesitalous (sis. 19: mm. vesihuollon suunnittelu, tulvariskien hallinta) a Aluekehittämisviranomaisen tehtävät 9b Yritys-, työ- ja elinkeino- sekä rahoituspalveluiden järjestäminen 9c Innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoitus 9d Kotoutumisen edistäminen (pieni osa-alue) 9e Kulttuurin edistäminen (pieni osa-alue) 10 Alueellisen toimintaympäristön ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu 11a Maakunnan suunnittelu 11b Maakuntakaavoitus 12 Kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistäminen 13 Kulttuuriympäristön hoito 14a Liikennejärjestelmän toimivuus ja maankäytön yhteistyö 14b Liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, alueellinen tienpito 15 Yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevat valtionavustustehtävät 16 Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen yhteistyössä muiden maakuntien kanssa sekä liikunnan edistäminen maakunnassa alueellisen liikuntaneuvoston toiminnan kautta sekä ulkoilureittitehtävät 18 Kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja -ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamista 20 Vesien ja merenhoito 21 Ympäristötieto 22 Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen 23 Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestäminen 24 Alueelliset romaniasiain neuvottelukuntia ja romaniasioita koskevat tehtävät 25 Yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen

25

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Taustoitusta konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmälle Joulukuu 2016 Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Maakuntastrategia

Lisätiedot

KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat

KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat 15.12.2016 Työpajassa 30.11. tunnistettiin maakuntaan siirtyvien tehtäväkokonaisuuksien toiminnallisia yhteyksiä. Tuloksena syntyvä visualisointi toimitetaan

Lisätiedot

Pirkanmaa2019 konsernirakenne ja johtaminen - teemaryhmän työpaja. lakanamalli ja toiminta edellä

Pirkanmaa2019 konsernirakenne ja johtaminen - teemaryhmän työpaja. lakanamalli ja toiminta edellä Pirkanmaa2019 konsernirakenne ja johtaminen - teemaryhmän 30.11. työpaja lakanamalli ja toiminta edellä Tampere virastotalo, 2. krs. Innospace 27.11.2016 1 Konsernirakenne ja johtaminen teemaryhmän TYÖPAJA

Lisätiedot

Konsernihallinto ja johtaminen

Konsernihallinto ja johtaminen Konsernihallinto ja johtaminen 19.5.2017 klo 09.00-12.00 Tampereen kaupungin virastotalo, nh. Tammerkoski (Aleksis Kiven katu 14-16 C, Tampere) 30.5.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Kutsutut osallistujat Tarja

Lisätiedot

Hallintokuviot uusiksi, mitä nyt tiedetään?

Hallintokuviot uusiksi, mitä nyt tiedetään? Hallintokuviot uusiksi, mitä nyt tiedetään? Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Isot kuvioit Maakuntalailla perustetaan maakuntahallinto, jolle runsaasti tehtäviä (laki lausunnolla) Perustetaan

Lisätiedot

Maku-valmisteluryhmien työnjako nykytilakuvauksissa

Maku-valmisteluryhmien työnjako nykytilakuvauksissa Maku-valmisteluryhmien työnjako nykytilakuvauksissa 1.2.2017 Maku-esivalmisteluryhmät Maku-tiimi koordinoi ja ohjaa valmisteluryhmiä, puheenjohtajana Elyn ylijohtaja, sihteeri myös Elystä Valmisteluryhmiin

Lisätiedot

Konsernihallinto ja johtaminen

Konsernihallinto ja johtaminen Konsernihallinto ja johtaminen 24.1.2017 klo 08.30-11.25 Tampereen kaupungin virastotalo, nh. Tammerkoski, 2. krs. 30.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Kokoukseen osallistuneet Tarja Puskala, Tampere, puheenjohtaja

Lisätiedot

Uuden maakunnan tehtävät ja valmistelun organisointi

Uuden maakunnan tehtävät ja valmistelun organisointi Uuden maakunnan tehtävät ja valmistelun organisointi Henkilöstöjärjestöt 1.9.2016 Risto Poutiainen Vt. maakuntajohtaja Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 2 Maakunnan päätöksenteko, toiminta

Lisätiedot

Oma Häme: Maakuntauudistuksen sisältöryhmät

Oma Häme: Maakuntauudistuksen sisältöryhmät www.omahäme.fi Oma Häme: Maakuntauudistuksen sisältöryhmät Oma Häme valmistelu Lapset, nuoret, perheet Ikäihmiset Soteintegraatio Ohjausryhmä - päätökset ja linjaukset Aluekehitys ja kasvupalvelut Päihde-

Lisätiedot

Järjestäjän rooli ja tehtävät maakuntahallinnossa

Järjestäjän rooli ja tehtävät maakuntahallinnossa Järjestäjän rooli ja tehtävät maakuntahallinnossa Maakuntakonsernin johtaminen -seminaari 6.6.2017 Kuntaliitto Kari Hakari Muutosjohtaja 1 Maakuntahallinto 2 Maakunnan organisaatiomalli (esimerkki) MAAKUNTAVALTUUSTO

Lisätiedot

Maakunnan järjestäjän rooli ja tehtävät

Maakunnan järjestäjän rooli ja tehtävät Maakunnan järjestäjän rooli ja tehtävät Vaikuttajaforum Terveydenhuolto 27.9.2017 Vanajanlinna Kari Hakari Muutosjohtaja Sote -muutoksessa olennaista (T.Pöysti) 15.12.201 7 Palveluiden integraatio käyttäjän

Lisätiedot

Pirkanmaa2019 väliraportti - Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä

Pirkanmaa2019 väliraportti - Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Pirkanmaa2019 väliraportti - Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Teemaryhmän kokous 15.2.2017 15.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Väliraportin sisältö Väliraportti: Teemaryhmän työskentely Palvelu-

Lisätiedot

Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki

Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki Projektiryhmän liite 3 Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki Maakuntauudistuksen projektiryhmä 4.10.2016 29.9.2016 1 Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen VALTUUSTO Maakuntastrategia

Lisätiedot

Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä

Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Muistio: 19.1.2016 klo 14.00-15.45 Pellava-kokouskeskus, nh. Tammer (Kelloportinkatu 1B, Tampere) 9.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Kokoukseen osallistuneet Petri

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 2 Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä KUNNAT Paikallisen osallistumisen,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan johtaminen maakunnassa järjestäjän näkökulma

Talouden ja toiminnan johtaminen maakunnassa järjestäjän näkökulma Talouden ja toiminnan johtaminen maakunnassa järjestäjän näkökulma Terveys ja talouspäivät 24.8.2017 Helsinki Kari Hakari Muutosjohtaja Maakuntien rahoitus 9.5.2017 2 9.5.2017 3 Maakuntien resurssiohjaus

Lisätiedot

Kuntamarkkinat

Kuntamarkkinat Kuntamarkkinat 14.9.2017 Kuntien ja maakuntien tehtävät Kirsi Mononen, johtava lakimies Sote- ja maakuntauudistus Maakuntauudistus I paketti» Sote» Pelastus» Rahoitus» Voimaanpano Maakuntauudistus II-paketti»

Lisätiedot

MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS

MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS PH 13.10.17 MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS 4.10.2017 STRATEGIATIIMI Kymenlaakson visio TOIMINTA- YMPÄRISTÖ STRATEGIA SIDOSRYHMÄT Toimeenpanosuunnitelma Kymenlaakson strategian ja maakuntaohjelman yhtymäkohdat

Lisätiedot

Maakuntien tehtäväsiirrot ja valtionhallinnon muutokset uudistuksen rakennuspalikat

Maakuntien tehtäväsiirrot ja valtionhallinnon muutokset uudistuksen rakennuspalikat Maakuntien tehtäväsiirrot ja valtionhallinnon muutokset uudistuksen rakennuspalikat VM/Kunta ja aluehallintoosasto Hallitusneuvos Ilkka Turunen Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki Lainsäädäntöneuvos Jaska Siikavirta

Lisätiedot

Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä

Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Muistio: 15.12.2016 klo 15-17 Pirkanmaan liitto, nh. Västäräkki (Kelloportinkatu 1B, Tampere) 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Kokoukseen osallistuneet Petri

Lisätiedot

Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä

Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä MUISTIO: Järjestäytymiskokous 14.11.2016 klo 13.05-14.45 Tampella-talon kokouskeskus, kokoushuone Tammer, (Kelloportinkatu 1B, Tampere) 24.11.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmistelun projektisuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmistelun projektisuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmistelun projektisuunnitelma P-P liitto P-P ely PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset Avi TE-toimisto Henkilöjärj... Viestintä Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Konsernihallinto ja johtaminen

Konsernihallinto ja johtaminen Konsernihallinto ja johtaminen 18.4.2017 klo 12.00-14.30 Attila, nh. Hummeli (Yliopistonkatu 38, Tampere) 11.5.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Kokoukseen osallistuneet Tarja Puskala, Tampere, puheenjohtaja

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa 18.4.2017 Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba 13.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi KoJon tavoite tuottaa sisältöä ja linjauksia uuden maakunnan

Lisätiedot

Konsernihallinto ja johtaminen

Konsernihallinto ja johtaminen Konsernihallinto ja johtaminen MUISTIO: Järjestäytymiskokous 4.11.2016 klo 09.00-11.10 Tampereen kaupungin virastotalo, nh. Tammerkoski, 2.krs (Aleksis Kiven katu 14-16 C) 10.11.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi

Lisätiedot

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous 4.10.2016 Maakuntajohtaja, Tapani Mattila Kehittämisjohtaja, Hannu Korhonen Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteet toimivat palvelut

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmä

Työsuunnitelma. Konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmä Työsuunnitelma Konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmä 13.12.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Toiminnan tavoitteet 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun aikataulu

Lisätiedot

STM / VM linjaukset Maakunnan esivalmistelu asti

STM / VM linjaukset Maakunnan esivalmistelu asti STM / VM linjaukset 26.5.2016 Maakunnan esivalmistelu 30.6.2017 asti 1 STM / VM viesti 26.5.2016 Esivalmistelu käyntiin kaikissa maakunnissa ennen kesälomakautta. Maakuntien liitot kutsuvat koolle esivalmistelun

Lisätiedot

Lausunto Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 1? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 2.

Lausunto Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 1? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 2. Julkis ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Lausunto 04.05.2017 Asia: VM037:00/2016 Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtävien

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Yleisesitys

Maakuntauudistus. Yleisesitys Maakuntauudistus Yleisesitys 1 Maakunta 2023 visio Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti Järkevin kustannuksin ja vaikuttava julkinen hallinto Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus Kuntajohtajakokous 24.3.2017 Kari Hakari muutosjohtaja Ajankohtaista Valtakunnallisesti:

Lisätiedot

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto MUISTIO: Järjestäytymiskokous 28.10.2016 klo 12.30-14.23 Tampereen kaupungin virastotalo, ryhmähuone 4, 5.krs (Aleksis Kiven katu 14-16, Tampere) 1.11.2016

Lisätiedot

Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja

Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja meren parhaaksi Vesien ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten maakunnat valmistautuvat / case Satakunta Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 5.9.2017,

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto Muistio: 16.12.2016 klo 13.00-14.00 Tampella-talon kokouskeskus, kh. Koski (Kelloportinkatu 1B, Tampere) 22.12.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi Kokoukseen

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä

Työsuunnitelma. Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Työsuunnitelma Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä 9.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Toiminnan tavoitteet 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun aikataulu

Lisätiedot

Landskapens uppgifter

Landskapens uppgifter ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO Landskapens uppgifter Maakuntien tehtävät - Regeringens preciserade riktlinjer 5.4.2016 - Hallituksen tarkentavat linjaukset 5.4.2016 Olav Jern Landskapsdirektör

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Talousteemaryhmän väliraportti

Talousteemaryhmän väliraportti Talousteemaryhmän väliraportti 23.2.2017 28.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman toteutuminen, tehtävä 1 Teemaryhmän tehtävät, tekijät ja aikataulu Tehtävä 1 Seurata ja tukea valtakunnallisen

Lisätiedot

Pirkanmaan tavoitteet ja palvelulupaus

Pirkanmaan tavoitteet ja palvelulupaus Pirkanmaan tavoitteet ja palvelulupaus Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet Tampereen yliopisto 15.3.2017 Rauno Ihalainen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja 16.3.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi

Lisätiedot

Maakunnan hallintosääntö

Maakunnan hallintosääntö Maakunnan hallintosääntö Maku verkostotapaaminen 18.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Hallintosäännön valmistelu Hallinto- verkosto» Kokoukset helmi- ja maaliskuussa» Lausuntokierros /nettiin kommentoitavaksi»

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 2.5.2017 Kari Hakari

Lisätiedot

Tampereen uusi strategia: miksi, milloin ja miten?

Tampereen uusi strategia: miksi, milloin ja miten? Tampereen uusi strategia: miksi, milloin ja miten? Tampereen kaupungin johdon yhteinen strategiastartti: Mitä olemme, miten erotumme, mitkä ovat keskeiset muutoshaasteemme? 25.4.2017, Tampere-talo, Maestro-auditorio

Lisätiedot

Muutokseen valmistautuminen etenee

Muutokseen valmistautuminen etenee Muutokseen valmistautuminen etenee Tampereen työmarkkinaseminaari 17.5.2017 Kari Hakari muutosjohtaja Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Kari Hakari Muutosjohtaja

Lisätiedot

Ajankohtaista (1/3) SOTEMAKU-johtoryhmä päätti kokouksessaan mm. seuraavista asioista:

Ajankohtaista (1/3) SOTEMAKU-johtoryhmä päätti kokouksessaan mm. seuraavista asioista: Ajankohtaista (1/3) SOTEMAKU-johtoryhmä päätti kokouksessaan 17.3.2017 mm. seuraavista asioista: Väliaikaisen SOTE kuntayhtymän valmistelua ei jatketa, koska sen perustamiselle ei ole kuntakentässä riittävää

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI

PÖYTYÄN KUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI PÖYTYÄN KUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 24.10.2017 25.10.2017 Pöytyä tulevaisuusmatkalla Pöytyän strategian rakentaminen: missä haluamme tulevaisuudessa olla ja miten sinne pääsemme? Valtakunnalliset faktat:

Lisätiedot

Lapin sote-valmistelun alaryhmätyöskentely - yhteenveto

Lapin sote-valmistelun alaryhmätyöskentely - yhteenveto Lapin sote-valmistelun alaryhmätyöskentely - yhteenveto Sote-uudistuksen eteneminen Lapin maakunnassa Koko Lapin Sote 2-6/2016 7/2016 6/2017 Soteuudistuksen esivalmisteluvaihe Väliaikaishallinnon valmistelutoimie

Lisätiedot

Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet / EP. 28 ~9700 htv

Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet / EP. 28 ~9700 htv Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet / EP 3 5 10 1 6 1 1 1 28 ~9700 htv EP Valmisteluvaiheet 21.4.2017 3 Ajankohtaista (1/2) Väliaikaishallinnon rakentaminen Väliaikaisen valmistelutoimielimen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen Sote- ja maakuntauudistus Väliaikainen hallinto 1.7.2017 alkaen 6.2.2017 Valmistelun vaiheet 9/2016 1.7.2017 1.7.2017 28.2.2018 1.3. 31.12.2018 Esivalmistelu 10 kk Väliaikainen hallinto 8 kk Käynnistäminen

Lisätiedot

Maakunnan johtamisjärjestelmä

Maakunnan johtamisjärjestelmä Maakunnan johtamisjärjestelmä Päijät-Häme 30.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Ennakoiva asenne Uudistuksen tarve on tunnustettu Lainsäädäntö avoin Valmistelut vauhdissa Aikataulu on kireä Vaalit tulossa

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari

Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari 25.10.2016 Hämeenlinnan Ylijohtaja Pekka Savolainen Hämeen ELY-keskus Valtiolta (ELY, AVI) maakuntaan siirtyviä tehtäviä Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika Kokouspaikka 2.3.2017 kello 13:00-16:00 (12:15-13:00 lounas) Sali&Keittiö, Lähemäenkatu 11, 50170 Mikkeli Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Ajankohtaista liikennelainsäädännön alalla

Ajankohtaista liikennelainsäädännön alalla Ajankohtaista liikennelainsäädännön alalla Torstai 15.9.2016 Kuntamarkkinat Liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna Ajankohtaista Maantie ja ratalain muutos, voimaan 15.8.2016 Liikennekaari Tieliikennelain

Lisätiedot

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Kuntalain uudet säännökset Kuntaliiton johtamisen ja hallinnan suositus Valtuusto johtaa vastaa kunnan

Lisätiedot

Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun

Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun askelmerkit Kanta-Hämeen vetovoima- ja kuntapäivä Jukka Lindberg Projektipäällikkö Hämeen liitto Hämeen parasta kehittämistä! 2015 Kanta-Hämeen sote-valmistelun

Lisätiedot

Konsernihallinto ja johtaminen

Konsernihallinto ja johtaminen Konsernihallinto ja johtaminen 24.8.2017 klo 09.00-10.45 Tampereen kaupungin virastotalon monitoimitila, Innovation Space, 2. krs 13.9.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Kokoukseen osallistuneet Tarja Puskala,

Lisätiedot

TERVETULOA KAAVOITUKSEN AJANKOHTAISPÄIVÄ

TERVETULOA KAAVOITUKSEN AJANKOHTAISPÄIVÄ TERVETULOA KAAVOITUKSEN AJANKOHTAISPÄIVÄ 14.6.2017 Muutosta ilmassa MRL ELYn rooli Kohti uutta hallintoa maakuntauudistus Yksi luukku yhteistyö Kaavoituksen (uudet) haasteet Hyvä suunnittelu kannattaa

Lisätiedot

Näkökulmia maakuntauudistuksesta ja maakuntien yhteistyöstä sekä kehittämisinnosta

Näkökulmia maakuntauudistuksesta ja maakuntien yhteistyöstä sekä kehittämisinnosta Näkökulmia maakuntauudistuksesta ja maakuntien yhteistyöstä sekä kehittämisinnosta Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokous 30.-31.8.2016, Kokkola Maakuntauudistuksen ja maakuntien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 13:00 15:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Strategiapäällikkö Marko Karvinen 2.5.2017 asukasilta 1 Kaupunkistrategia Helsingissä Uusi kuntalaki määrää kuntastrategiasta Johtamisjärjestelmän uudistamisessa

Lisätiedot

Mitä sote-maakuntauudistus tarkoittaa kunnan hyvinvointityölle?

Mitä sote-maakuntauudistus tarkoittaa kunnan hyvinvointityölle? Mitä sote-maakuntauudistus tarkoittaa kunnan hyvinvointityölle? Tuusulan kunnan hyvinvointiseminaari 3.10.2017 Kehitysjohtaja FCG Konsultointi Kuntastrategia (Kuntalaki 37 ) Kunnassa on oltava kuntastrategia,

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa (Lakiehdotuksessa tehtävä on nimetty: alueellisen liikuntaneuvoston

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Konsernirakenne ja johtaminen -työryhmän kokous

Konsernirakenne ja johtaminen -työryhmän kokous Asialista 1 (5) Konsernirakenne ja johtaminen -työryhmän kokous Aika 24.11.2017 klo 12.06-14.33 Paikka Osallistujat Kokouskeskus Pellava, kh. Valimo (Kelloportinkatu 1B, Tampere) Jukka Alasentie, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuus Rakenteet ja palvelut Loppi Jukka Lindberg Muutosjohtaja Oma Häme -hanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuus Rakenteet ja palvelut Loppi Jukka Lindberg Muutosjohtaja Oma Häme -hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuus Rakenteet ja palvelut Loppi 23.3.2017 Jukka Lindberg Muutosjohtaja Oma Häme -hanke Kanta-Hämeen maakunta; kunnat ja seudut Hämeenlinnan seutu n. 95 000 as. Forssan

Lisätiedot

Lausunto. Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 1? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 2.

Lausunto. Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 1? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 2. Tilastokeskus Lausunto 13.06.2017 TK0170517 Asia: VM037:00/2016 Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus 25.8.2017 Kesällä 2017 tapahtunutta Perustuslakivaliokunnan lausunto sote-palvelujen valinnanvapauden toteutustapa (yhtiöittäminen) uudelleen valmisteltavaksi kuntien itsehallinnon

Lisätiedot

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Sisältö 1. Maakunnan varautumistehtävät; toimialojen varautuminen ja konsernin varautumisen yhteensovittaminen 2. Alueellinen yhteinen varautuminen 3. Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto 12.4.2017 klo 13.04-14.45 Pellava-kokouskeskus, kh. Koski (Kelloportinkatu 1B, Tampere) 5.5.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Kokoukseen osallistuneet Vesa

Lisätiedot

Järjestöt Etelä-Savo yhdessä uutta Tukea järjestöjen muutostyölle liittyy Suomi 100 ja Järjestö 2.0 ohjelmiin

Järjestöt Etelä-Savo yhdessä uutta Tukea järjestöjen muutostyölle liittyy Suomi 100 ja Järjestö 2.0 ohjelmiin Järjestöt Etelä-Savo yhdessä uutta Tukea järjestöjen muutostyölle liittyy Suomi 100 ja Järjestö 2.0 ohjelmiin Hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström 16.11.2017 Järjestöjen muutostyölle tukea Järjestöt Etelä-Savo

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Aluekehittämisjärjestelmä ja lainsäädäntö (luonnos keskeisistä sisällöistä koskien aluekehittämistä) Maakuntalaki (11/2016 HE eduskunnalle) Maakunnan tehtävät: Aluekehittämisviranomainen

Lisätiedot

Yhteiset asiat -projektiryhmän kokous

Yhteiset asiat -projektiryhmän kokous Muistio 1 (5) Yhteiset asiat -projektiryhmän kokous Aika 15.12.2016 klo 8.30 10.40 Paikka Osallistujat Kelloportinkatu 1B, Tampere (Kokouskeskus Pellava, neuvotteluhuone Tammerkoski) Kari Hakari, projektiryhmän

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön?

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Pekka Puustinen, LT, MPH, TM Sp. pekka.puustinen@kuh.fi 1) Kuinka kokonaiskuva hallitaan? Pohjois-Savossa iso työkenttä

Lisätiedot

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto 17.3.2017 klo 13.05-14.50 Pellava-kokouskeskus, kh. Tammer (Kelloportinkatu 1B, Tampere) 4.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Osallistuneet Vesa Haapamäki,

Lisätiedot

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus Muut tiedotettavat ajankohtaiset asiat Sote projektiryhmä 13.12.2016 Ajankohtaista Esivalmistelun johtoryhmä ja hallitus odottavat seuraaviin kokouksiin teemaryhmien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio

Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio 1 2.3.2017 - Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio Kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan yhden johdon eli maakunnan alaisuuteen. Maakunta vastaa palvelujen yhteensovittamisesta asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Alueidenkäytön, ympäristön ja liikenteen palvelukuvaukset. Merja Vikman-Kanerva

Alueidenkäytön, ympäristön ja liikenteen palvelukuvaukset. Merja Vikman-Kanerva Alueidenkäytön, ympäristön ja liikenteen palvelukuvaukset Merja Vikman-Kanerva 24.4.2017 (*) Vaikuttavuuden taso +++ erittäin merkittävä ++ merkittävä + lievä tai vähäinen merkitys Henkilöstö ja vaikuttavuus

Lisätiedot

Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä

Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä 8.3.2017 E-P:n SOTEMAKU -ohjausjärjestelmä SOTEMAKU Kuntajohtajafoorumi SOTE-projektinjohtaja Harri Jokiranta SOTE Työvaliokunta SOTE Työryhmät - Palvelulaitoksen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

Lausunto Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 1? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 2.

Lausunto Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 1? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 2. Suomen metsäkeskus Lausunto 19.06.2017 Asia: VM037:00/2016 Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia

Lisätiedot

Valtakunnallinen maakunta visio

Valtakunnallinen maakunta visio Valtakunnallinen maakunta 2023 -visio Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin ja vaikuttava julkinen hallinto

Lisätiedot

Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina

Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina Maakunnat varautumisen toimijoina -seminaari 26.9.2017 Varautumispäällikkö Jussi Korhonen, sisäministeriö Maakuntauudistuksen valmius- ja varautumistehtävien

Lisätiedot

KOKONAISTAVOITTEET SEKÄ MUUTOSTAVOITTEET

KOKONAISTAVOITTEET SEKÄ MUUTOSTAVOITTEET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN KOKONAISTAVOITTEET SEKÄ MUUTOSTAVOITTEET Maakuntahallitus 21.9.2017 Mikael Palola Uudistuksen kansalliset tavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot pienentyvät Palvelujen yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun käytännön toteutus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun käytännön toteutus Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun käytännön toteutus 9.12.2016 Soma-esivalmistelun organisaatio (maakuntahallitus 21.11.2016) Neuvottelukunta valmistelutahot,

Lisätiedot

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Hallituksen esityksessä Maakuntalaiksi 35 :ssä säädetään, että maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Sote- ja maakuntavalmistelu pidennetyn esivalmisteluvaiheen aikana Jukka Lindberg, muutosjohtaja

Sote- ja maakuntavalmistelu pidennetyn esivalmisteluvaiheen aikana Jukka Lindberg, muutosjohtaja Sote- ja maakuntavalmistelu pidennetyn esivalmisteluvaiheen aikana 20.10.2017 Jukka Lindberg, muutosjohtaja OMA HÄME VALMISTELU pidennetyn esivalmisteluvaiheen aikana (~1.7.2017-30.6.2018) Hämeen maakuntahallitus

Lisätiedot

Alueellinen hyvinvointikertomus

Alueellinen hyvinvointikertomus Alueellinen hyvinvointikertomus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakuntien ja kuntien yhteisenä tehtävänä Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen, STM 1 7.2.2017 1 Sisältö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 2.5.2017 Kari Hakari

Lisätiedot

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus ELY-keskusten roolista uusien maakuntien rooliin Jyrki Palomäki, yksikönpäällikkö 1.12.2016 Maakuntauudistus (sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset) Alueidenkäytön

Lisätiedot

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Alustus työpajassa vesa.voutilainen@jkl.fi Taustaksi yhtiöittämiselle Maakuntalain mukaan maakuntavaltuusto päättää konsernirakenteesta

Lisätiedot

Meidän maakunta Jukka Lindberg Muutosjohtaja Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistus

Meidän maakunta Jukka Lindberg Muutosjohtaja Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistus Meidän maakunta 27.10.2017 Jukka Lindberg Muutosjohtaja Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistus Kanta-Hämeen maakunta; kunnat ja seudut Hämeenlinnan seutu n. 95 000 as. Forssan seutu n. 35 000 as. Riihimäen

Lisätiedot

Uuden maakunnan tehtävät ja maakuntauudistuksen valmistelu Pohjois-Karjalassa. Syyskuu 2016

Uuden maakunnan tehtävät ja maakuntauudistuksen valmistelu Pohjois-Karjalassa. Syyskuu 2016 Uuden maakunnan tehtävät ja maakuntauudistuksen valmistelu Pohjois-Karjalassa Syyskuu 2016 Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen

Lisätiedot

Maakunnan strategiat järjestöjen vaikuttaminen maakunnissa

Maakunnan strategiat järjestöjen vaikuttaminen maakunnissa Maakunnan strategiat järjestöjen vaikuttaminen maakunnissa Järjestöt mukana muutoksessa maakuntahankkeiden verkostotapaaminen 11.1.2018 Erityisasiantuntija Minttu Ojanen Maakunnan järjestämisvastuu (HE

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä

Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä Työsuunnitelma 27.10.2016 31.10.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi Järjestäytyminen: 1. kokous pidetään 27.10.2016 ja siitä lähtien

Lisätiedot

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät Maakuntauudistus Järjestämistehtävät 31.1.2017 Keskeiset muutokset lausuntokierroksen jälkeen, maakuntalaki (1/4) Maakunnan palvelulaitos korvattiin maakunnan liikelaitossääntelyllä Maakunnan tehtävät:

Lisätiedot