SÖKÖ II tilanne. Syke Melinda Pascale SÖKÖ II KyAMK Merenkulku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÖKÖ II tilanne. Syke 26.5.2010. Melinda Pascale SÖKÖ II KyAMK Merenkulku"

Transkriptio

1 SÖKÖ II tilanne Ympäristövahinkojen torjunta Syke Melinda Pascale SÖKÖ II KyAMK Merenkulku

2 Esityksen rakenne SÖKÖ yleisesti Tilanne Mikä SÖKÖ? Miten toteutetaan? Selvitystöiden tilanne Lopputuotteet Aikataulu Välituloksia Jatko (seuraavalla kerralla)

3 SÖKÖllä varaudutaan tilanteeseen, jossa poikkeuksellisen suuri määrä öljyä ajautuu rantaan sekä toimiin sen jälkeen

4 tn vuoto = tn jätettä Kerättävää öljyvesiseosta tonnia 1/5 öljyä Kerättävää öljyvahinkojätettä tonnia 1/30 öljyä Lähde: A. Asikainen Merialueilla tapahtuva öljyalusonnettomuus. ELSU-raportin luonnos

5 Kuljetetaan t jätettä? Öljyistä maa-ainesta 1300 tonnia/km (400 km) öljyvesiseosta 100 tonnia/km (400 km) Kuljetuskalustoa tarvitaan välineestä, keräystehosta ja kuljetusmatkasta riippuen ajoneuvoa päivässä 1400 tonnia/km (1600 m 3 /km) à 20 tn X80 kpl / km (400km) Lähde: A. Asikainen Merialueilla tapahtuva öljyalusonnettomuus. ELSU-raportin luonnos

6 SÖKÖ I Pelastustoimialue Kymenlaakso ( TerveSÖKÖ, Eoil) SÖKÖ II Pelastustoimialueet: Itä-Uusimaa, Helsinki ja Länsi- Uusimaa sekä Kymenlaakso Koordinointi: KyAMK Merenkulku ja logistiikka, Kotka Toteutus : viranomaistyöryhmä, opiskelijat ja asiantuntijat

7 Menetelmä Selvitykset selvitystöinä opiskelijat, asiantuntijat, viranomaiset Ohjaus työryhmätyöskentelynä (SÖKÖ hankehenkilöstö, pelastuslaitokset, ELY ja SYKE ) Työryhmäpalaverit kerran kuussa SÖKÖ työpajat kahdesti vuodessa

8 Muut yhteystyökumppanit

9 Työpaketit (n. 50 selvitystä) WP 1 ÖLJYONNETTOMUUS WP 2 TORJUNTAORGANISAATIO WP 3 SISÄINEN TIEDONKULKU WP 4 TIEDOTUS WP 5 HENKILÖSTÖHALLINNOINTI WP 6 RAHOITUS JA KIRJANPITO WP 7 TILANNEKUVA JA TIEDUSTELU WP 8 ÖLJYINEN JÄTE WP 9 PUHDISTUSTYÖ WP 10 LOGISTISET PISTEET WP 11 VÄLIVARASTOINTI WP 12 LOPPUKÄSITTELY WP 13 LASTAUS-JA PURKAUSTOIMINNOT WP 14 MERIKULJETUKSET WP 15 MAAKULJETUKSET WP 16 ÖLJYYNTYNEET ELÄIMET WP 17 LAINSÄÄDÄNTÖ JA LUVAT WP 18 TURVA-ASIAT WP 19 KOULUTUSSUUNNITTELU WP 20 HARJOITUSSUUNNITTELU

10 Tilanne

11 Tilanne Noin 15 selvityksen tulokset valmiita muokattavaksi manuaaliin Noin 30 työtä on vielä kesken, 1 työ keskeytynyt ja ilman tekijää Microsoft Office Excel lasken Partnereilla 4 valmista ja 5 kesken

12 Lopputuotteet SÖKÖ II selvitystyökokoelma Tiivistäminen Toiminnan perusajatus Muiden selvitykset Viranomaismanuaali - n. 20 vihkoa - CD-rom Alueellinen paikkatieto - Operatiiviset kartat - Kohdekortit - CD-rom Tietokannat Tieto nettiin - Kohderekisteri - Yritysrekisteri

13 2010 Aikataulua - Kohderekisterin täyttöä, osittain kenttätyönä -Kiireellisin on kuljetuspisteiden määritystyö sitten mahdollista jatkaa operatiivisten karttojen tekoa -Selvitystyöt (n. 30 kpl) valmiiksi ja niiden muokkausta manuaalikielelle + taitto ja toimitus - Jo olemassa olevan täydentävän materiaalin sisällyttäminen, päivittäminen ja kääntäminen manuaaliin

14 Aikataulua 2011 (hanke päättyy ) - Lopputuotteiden tuottamista - Selvityskokoelman taitto- ja toimitustyö - Loppuseminaari alkukesästä Tulosten juurruttamista ja handover

15 SÖKÖstä puuttuu mm. Jakelu- ja päivitysverkosto manuaalille sekä kohderekisterille Palvelinpaikka yritysrekisterille Hankkeen loppuessa 2011 kesällä SÖKÖ II ylläpito päättyy Kokonaisrahoituksesta (800 t ) puuttuu 2000, ideoita?

16 Välituloksia, logistiset pisteet LUP HelPel IUPL Mantereen rantaviiva yli1000m saaret m saaret 1153 km 142 km 592 km 1898 km 217 km 1224 km 1207 km 88 km 635 km Yhteensä 4257Km 447 km 2450 km Mitattu rantaviiva linnuntietä mitattuun verrattuna IUPL 33-kertainen HelPel 17-kertainen LUP 35-kertainen

17 Välituloksia, logistiset pisteet 5 LOGISTINEN KETJU ÖLJYONNETTOMUUDEN TORJUNTATÖIDEN AIKANA 12 6 LOGISTISET PISTEET TORJUNTATÖIDEN AIKANA 14 7 LOGISTISTISIA PISTEITÄ KÄSITTELEVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ 24 8 LOGISTISTEN PISTEIDEN VAATIMUKSET 26 9 LOGISTISTEN PISTEIDEN VALVONTA LOGISTISTEN PISTEIDEN PERUSTAMISEN KUSTANNUSARVIOITA 37

18 Välituloksia, logistiset pisteet Työssä keskityttiin mm. logististen pisteiden huolelliseen perustamiseen ja perusasioihin Hyvällä suojauksella saadaan estettyä öljyn imeytyminen maaperään - säästetään suuri osa pisteiden perustamiskustannuksista -maaperän puhdistaminen jälkikäteen on huomattavasti kalliimpaa kuin suojauksen käyttäminen

19 Välituloksia, logistiset pisteet Haasteena keräysastioiden ja kuljetusyksiköiden sekä muiden materiaalien saatavuus Päivitettiin nimikkeistö: keräys-/kuljetuspiste, keräyspiste, kuljetuspiste, vastaanotto-/kuljetuspiste, välivarastointipiste ja puskuriallas. Yksinkertaiset ohjekortit pisteiden perustamiselle

20 Välituloksia, logistiset pisteet Jätemäärään ja keikan kestoon varauduttava Toimet dokumentoidaan järjestelmällisesti työpäiväkirjaan Rantakaistaleet puhdistetaan kiireellisyysjärjestyksessä Lajitellaan ja merkitään jätteet Merkitään ja suojataan maasto Vältetään lisävahinkoja

21 Välituloksia, maakuljetukset 2 KULJETUSTARPEEN MÄÄRITTELY JA VAATIMUKSET 2.1 Kuljetettava tavaramäärä 2.2 Kuljetusmatka 2.3 Kuljetuksille asetetut erityisvaatimukset 3 JÄTTEEN KULJETUKSET 3.1 Kuljetuskalusto 3.2 Keräys- ja kuljetusyksiköt ja käsittelykalusto

22 Välituloksia, maakuljetukset 3.3 Kuljetusasiakirjat 3.4 Kuljetusketjut 3.5 Viranomaisyhteistyön järjestäminen 4 HUOLTOKULJETUKSET 4.1 Torjuntahenkilöstön kuljetukset maa-alueilla 4.2 Torjuntakaluston kuljetukset 4.3 Ruoka- ja varustehuoltokuljetukset 4.4 Polttoainehuolto 5.1 Maakuljetustoiminnan kustannuksia 5.2 Kuljetussopimukset

23 Välituloksia, maakuljetukset Pääpainopiste jätekuljetusten organisoinnissa. Kysymystä jäsennettiin jäte-, huolto-ja ihmiskuljetusten osa-alueiden alle. Maakuljetusketjun pullonkaulana mm. lavojen Maakuljetusketjun pullonkaulana mm. lavojen määrä ja sijainti -tilaamalla kaksi lavakertaa yhtä ajoneuvoa kohden säästetään aikaa ja rahaa

24 Välituloksia, henkilöiden merikuljetukset 2 VAATIMUKSET TORJUNTAHENKILÖSTÖN KULJETUKSILLE ÖLJYNTORJUNTAOPERAATIOSSA 3 KULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN 3.1 Puolustusvoimien kuljetukset 3.2 Rajavartiolaitoksen kuljetukset 3.3 Vapailta markkinoilta hankittavat palvelut 3.4 Suomen Meripelastusseuran valmiudet 3.5 Yksityisveneiden käytettävyys 4 OSTOPALVELUIDEN KÄYTETTÄVYYS HENKILÖKULJETUKSIIN 5 JURIDINEN VASTUU MERIKULJETUKSISSA

25 Välituloksia, henkilöiden merikuljetukset Torjuntaoperaation alkuvaiheessa tukeudutaan voimakkaasti PV:n ja RVL:n kuljetuksiin. Operaation pitkittyessä toiminnan luonne muuttuu, ja tarvitaan säännölliseen ja pitkäkestoiseen liikennöintiin pystyvä taho. Öljyntorjuntaorganisaatiolla, eli käytännössä pelastuslaitoksella, on vastuu matkustajista vain silloin kuin henkilöstöä kuljetetaan sen hallussa olevalla kalustolla, jolloin sitä on pidettävä laivanisäntänä.

26 Välituloksia, henkilöiden merikuljetukset

27 Välituloksia, tiedonkulku Lähtöolettamuksena on, että tieto ei yleensä kulje työpaikoilla Kuinka saada tieto kulkemaan entuudestaan tuntemattomassa poikkiorganisatorisessa tilanteessa? 3 SISÄISEN VIESTINNÄN RAKENNE 7 4 ESIMIESVIESTINTÄ 9 5 SISÄINEN TYÖVIESTINTÄ Tietohallintoyksikkö Tiedonkulun koordinointi ja seuranta 10 6 SISÄINEN TIEDOTUS VIESTINNÄN VASTUUT JA AIKATAULU VIESTINNÄN VASTUUT JA AIKATAULU 16

28 Esimiesviestintä Välituloksia, tiedonkulku Toimiva ja selkeä esimiesviestintä Tehokas toiminta Sisäinen työviestintä, kriittisessä asemassa organisaation toiminnan kannalta Oma tietohallintoyksikkö, -koordinoi öljyntorjuntaorganisaation tiedonkulkua korjaa tiedonkulussa esiintyviä ongelmia Sisäinen tiedotus, tukee esimiesviestintää ja työviestintää Asetetaan viestintäyksikkö, tehtäviin kuuluu mm. Operatiivisen viestintäsuunnitelman laatiminen Tiedottaminen öljyntorjuntaorganisaation henkilöstölle ja toimijoille Perehdytysmateriaalin sisällön kerääminen, muokkaaminen ja perehdytysoppaan saattaminen julkaisukuntoon Motivointi Jälkiviestintä organisaation henkilöstölle ja toimijoille torjuntatyönjohtajan aloitteesta

29 Lisätietoja: Justiina Halonen, projektipäällikkö , Melinda Pascale, projektipäällikkö , Kati Raikunen, projektisuunnittelija ,

30 Kiitos!

Alusöljyvahingon rannikkotorjunnan. 19 koulutussuunnitelma

Alusöljyvahingon rannikkotorjunnan. 19 koulutussuunnitelma Alusöljyvahingon rannikkotorjunnan 19 koulutussuunnitelma SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Alusöljyvahingon rannikkotorjunnan koulutussuunnitelma Kotka 2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTA SAARISTON ERITYISOLOSUHTEISSA

ÖLJYNTORJUNTA SAARISTON ERITYISOLOSUHTEISSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 201 TUTKIMUKSIA Marika Karulinna, Anna Lipsanen, Katariina Kiviluoto & Jari Alanen ÖLJYNTORJUNTA SAARISTON ERITYISOLOSUHTEISSA ARCHOIL-hankkeen loppuraportti TURUN

Lisätiedot

Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET

Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET Tämä osio koskee ensisijaisesti suuria alusöljyvahinkoja. Osiota voidaan kuitenkin käyttää soveltuvin osin hyväksi

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 1 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 2009 Risto Salopuro 2 1.

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Öljyyntyneen. 16 eläinperäisen. jätteen turvallinen käsittely

Öljyyntyneen. 16 eläinperäisen. jätteen turvallinen käsittely Öljyyntyneen 16 eläinperäisen jätteen turvallinen käsittely SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Öljyyntyneen eläinperäisen jätteen turvallinen käsittely Kotka 2011 Kymenlaakson

Lisätiedot

VARAUTUMINEN SÄTEILYVAARATILANTEISIIN. Ydinviesti (sis. vaikutuspyrkimys) Taustaa (sis. mahdolliset toimintaehdotukset)

VARAUTUMINEN SÄTEILYVAARATILANTEISIIN. Ydinviesti (sis. vaikutuspyrkimys) Taustaa (sis. mahdolliset toimintaehdotukset) Perustelumuistio 1 (7) VARAUTUMINEN SÄTEILYVAARATILANTEISIIN Teema 5: Ympäristö terveyden ja hyvinvoinnin voimavaraksi Sisältö 2: Terveyden ja turvallisuuden varmistaminen, Varautuminen ympäristöterveyden

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen 17.12.2007 INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen Johdanto Vuonna 2005 Alankomaissa toteutettiin projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 VIRVE toimi myrskyjenkin keskellä s. 4 Liikennekeskukset tukevat viranomaisia s. 10 Langaton tiedonsiirto puhuttaa s. 14 SosTer VIRVE-pääkäyttö ensihoitokeskuksiin

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 1/2013 Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

Mann Lines panostaa Turkuun. Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia. Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta

Mann Lines panostaa Turkuun. Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia. Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta Mann Lines panostaa Turkuun Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta Aboard 1/2015 16 Viime vuonna silliä tuotiin Orklan toimesta Suomeen noin puolen miljoonan

Lisätiedot

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset 2.6.2010 Ylva Gilbert, Jatta Aho, Riikka Lehti ja Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 181 2011 KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT Piia

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot