MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

2 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Ohjaa asuntotuotantoa ja myös työpaikkarakentamista mahdollistavaa maankäytön toteuttamisketjua Maankäytön toteuttamisketjulla tarkoitetaan: Maanhankinta, kaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, kunnallistekniikan rakentaminen, tonttien luovutus Suunnitelma tavoite: Resurssien oikeellisuus Rahoituksen aikataulutus Toiminnan ennustettavuus Tavoitteiden taloudelliset toteuttamisedellytykset Maapolitiikka Kaupunkisuunnittelu Kuntatekniikka Lupa- ja valvonta-asiat 2

3 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISUUNNITELMA ON OHJEELLINEN Vain ensimmäinen vuosi on tarkka ja suunnitelma tältä osin perustuu valtuuston hyväksymään talousarvioon ja kaupunkikehityslautakunnan hyväksymään toiminta- ja käyttösuunnitelmaan. Vuodet ohjeellisia ja kaupunkikehityksen käytännön toimintaa suuntaavia. Suunnitelmaa tarkistetaan ja tarkennetaan vuosittain. 3

4 Rakentamiskelpoisen tontin tuottamiseen menee aikaa 6 8 vuotta (maanhankinta rakennuskelpoinen tontti) 4

5 LÄHTÖKOHTIA MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMALLE Strategia =>määrällisiä ja laadullisia päämääriä Asuntopoliittinen ohjelma =>määrälliset tavoitteet, laatutavoitteet asuntotuotannolle Maapoliittiset linjaukset =>maanostot ja maanhankinnan muut keinot, maanhankinnan painopistealueet, tonttien myynti (vuokraus/myynti) Kylärakenneohjelma =>ohjeita kylien kehitykselle, kaavoitusohjelmaa, maanosto- ja tontinluovutusohjeita Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma =>määrällisiä ja laadullisia tavoitteita ja toimenpiteitä Yleiskaavat => ohjeena asemakaavoitukselle. Keskeisten alueiden osayleiskaavan mukaan vielä mennään, näkyvissä uusimistarve, osayleiskaavan uusiminen ohjelmoidaan MATSUssa MATSU eli maankäytön toteuttamissuunnitelma: Ajoitetaan uudisrakentamista varten tarvittava maanhankinta, kaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen sekä tonttien luovutus. Kaupungin kustannukset arvioidaan => resurssien oikeellisuus ja rahoituksen aikataulutus MATSU:n päivitys vuosittain, työkalu kaupunkikehitykseen, vain ensimmäinen vuosi tarkka, muut ohjeellisia suunnitelmia, jotka tarkennetaan ja tarkistetaan aina vuosittain. 5

6 MÄÄRÄLLISIÄ JA LAADULLISIA LÄHTÖKOHTIA TARKEMMIN Strategia - Väestö kasvaa selvästi. - Monipuolisia asumismahdollisuuksia. - Tiivistämme kaupunkirakennetta. - Maaseudun kehittäminen kylärakenneohjelman avulla. - Omakotitonteista 75% kaava-alueille. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma: Sitovat tavoitteet 2017: Energiatehokas yhdyskuntarakenne, uusista omakotitaloista kaava-alueille rakennettavien osuus: vähintään 75 % Turvataan tonttituotannon edellytyksiä lisäämällä kaupungin maanomistusta yleispiirteisten kaavojen mukaisilla kasvusuunnilla: vähintään 35 ha Ylläpidetään kerros- ja rivitalotonttien osalta asuntopoliittisen ohjelman mukaista tonttivarantoa: vähintään k-m² Tarjotaan rakennettavaksi vähintään 100 omakotitonttia Kaupunki markkinoi AO-tontteja: kpl, kpl kpl Asuntopoliittinen ohjelma, määrälliset tavoitteet : Vuosittain rakennetaan 400 asuntoa: - AK-asuntoja 140 kpl (11 200k-m2) - AR-asuntoja 80 kpl (8000 k-m2) - AO-asuntoja 180 kpl => Yhteensä AK-asuntoja 700 kpl ( k-m2) - AR-asuntoja 400 kpl ( k-m2) - AO-asuntoja 900 kpl (75% eli 675 kaavaalueille) 6

7 ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA : ASUNTORAKENTAMISEN ALUEITA JA VUOKRA-ASUNTOJA ERI ALUEILLE Asunto-ohjelmassa: Asuntorakentamisen alueita (oikeanpuoleinen kuva) Vuokra-asuntojen toteutuminen (vasemmanpuoleinen kuva): Toteutumistilanne : Vuokra-asunnot ja asumisoikeusasunnot Peippola: toteutunut (A-Asunnot). Ylä-Haikkoo: vuokra-asuntoja rakennettu (Sisco Vuokra-asunnot Oy) ja rakenteilla lisää Hornhattula: asumisoikeusasuntoja rakennettu. Toukovuori: suunnitteilla (A-Asunnot ja Sisco Oyj). Kevätlaakso: kaava tekeillä. Länsiranta: A-Asuntojen opiskelija-asunnot tekeillä. Aleksanterinkaaren sisäkehälle tulossa vuokra-asuntoja. Lisäksi Gammelbackaan on toteutunut lisää vuokraasuntoja (Porvoonseudun asuntosäätiö) 7

8 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto

9 Keskeisten alueiden osayleiskaava 2004: Muutosalueet ja aikataulu toteutumiselle 9

10 Keskeisten alueiden osayleiskaavan toteutumistilanne tammikuu 2017 Osayleiskaavan tarkistaminen käynnistetään 2017 Alueet, jotka vielä ovat toteutumatta 10

11 ASUNTORAKENTAMISEN TILASTOJA 11

12 Tontinluovutuskello - Ajastetaan joka vuosi - Liittyy rakennusvalvonnan ennakoivaan laadunohjaukseen - Tavoite: Syksyllä päämarkkinointi eli pääosa tonteista, muulloin vain toistamiseen markkinoitavia tontteja Rakentamaan pääsisi seuraavana vuonna keväällä / kesällä 12

13 OMAKOTITONTTIEN RAKENTAMINEN: SYKSYN TONTINMARKKINOINNIN JÄLKEEN KEVÄÄLLÄ RAKENTAMAAN Kunnallistekniikan suunnitteluun ja rakentamiseen pitää varata aikaa 2 vuotta. Asemakaavan pitäisi olla valmis 1,5 vuotta aikaisemmin ennen kuin tontti markkinoidaan syksyllä Asemakaavan pitäisi olla valmis 2 vuotta aikaisemmin ennen kuin tontille pääsee rakentamaan Asemakaavatyön pitäisi käynnistyä viimeistään 4 vuotta aikaisemmin ennen kuin tontille pääsee rakentamaan Maanostot viimeistään Pohjakartta valmiina viimeistään Kaavatyö aloitetaan viimeistään Kaava valmiina viimeistään keväällä Katujen, puistojen ja verkostojen suunnittelu alkaa keväällä Katujen haltuunotto viimeistään keväällä Kunnallistekniikan rakentaminen alkaa keväällä Kiinteistönmuodostus, valmiina syksyllä Tonttien markkinointi syksyllä Kunnallistekniikka valmis keväällä tonttien rakentamiselle

14 KAAVARESERVI KERROSTALOT (AK) Kaupungin omistuksessa, asemakaava valmis: Muiden omistuksessa, asemakaava valmis: k-m k-m2 Yhteensä k-m2 Määrällisesti varanto riittää vajaa 4 vuotta (oletus 50% yksityisistä tonteista toteutuu, 100% kaupungin) Sijainti ja laatu: vaihtoehtoja pitää olla enemmän Talousarviossa tavoite kaavareserville, AK ja AR yhdessä: k-m2 eli noin 3 vuoden tarve Vuosina pitäisi kaavoittaa lisää vähintään k-m2, jotta vuoden 2021 lopussa kaavareservi riittävä Asuntopoliittinen-ohjelma, määrälliset tavoitteet: Vuosittain 400 asuntoa: - AK-asuntoja 140 kpl (11 200k-m2) - AR-asuntoja 80 kpl (8000 k-m2) - AO-asuntoja 180 kpl Yhteensä AK-asuntoja 700 kpl (56 000k-m2) - AR-asuntoja 400 kpl ( k-m2) - AO-asuntoja 900 kpl (75% eli 675 kaava-alueille) 14

15 KAAVARESERVI : RIVITALOT (AR) JA MUUT YHTIÖTYYPPISET PIENTALOT Kaupungin omistuksessa, asemakaava valmis: k-m2 Muiden omistuksessa, asemakaava valmis: 3700 k-m2 Yhteensä k-m2 Määrällisesti varanto riittää noin 4 vuodeksi (oletus 50% yksityisistä tonteista toteutuu, noin 90 % kaupungin tonteista toteutuu) Sijainti ja laatu: vaihtoehtoja pitäisi olla enemmän Talousarviossa tavoite kaavareserville, AK ja AR yhdessä: k-m2 eli noin 3 vuoden tarve Vuosina pitäisi kaavoittaa lisää vähintään k-m2, jotta vuoden 2021 lopussa kaavareservi riittävä Asuntopoliittinen-ohjelma, määrälliset tavoitteet: Vuosittain 400 asuntoa: - AK-asuntoja 140 kpl (11 200k-m2) - AR-asuntoja 80 kpl (8000 k-m2) - AO-asuntoja 180 kpl Yhteensä AK-asuntoja 700 kpl (56 000k-m2) - AR-asuntoja 400 kpl ( k-m2) - AO-asuntoja 900 kpl (75% eli 675 kaava-alueille) 15

16 KAAVARESERVI: AK JA AR YHTEENSÄ Määrällisesti nykyinen varanto riittää 4 vuodeksi Kaupungin omistuksessa yhteensä k-m2 Yksityisten omistuksessa k-m2 Tonttivarannon laatu ja sijainti: monipuolistettava, vaihtoehtoja enemmän =>kaavoitettava vaihtoehtoja aikana kaavoitettava vähintään neljän vuoden tarve eli noin k-m2 lisää, jotta vuoden 2021 lopussa olisi riittävä kaavavaranto. Talousarvion 2017 sitova tavoite: Ylläpidetään kerros- ja rivitalotonttien osalta vähintään k-m² tonttivarantoa Tonttivarannolla tarkoitetaan luovutuskelpoisia tontteja eli asemakaava, kiinteistönmuodostus ja kunnallistekniikka on valmiina. 16

17 KERROSTALOJEN JA RIVITALOJEN JA MUIDEN YHTIÖMUOTOISTEN ASUNTOJEN KAAVOITUS TONTINLUOVUTUSTA VARTEN Tonttivarannon laatu ja sijainti: monipuolistettava, vaihtoehtoja enemmän =>kaavoitettava vaihtoehtoja aikana kaavoitettava vähintään neljän vuoden tarve eli noin k-m2 lisää, jotta vuoden 2021 lopussa olisi riittävä kaavavaranto Kaavoitettavia alueita Vuonna 2017 asemakaava valmistuu: Länsiranta: Uuden Point Collegen ympäristö, Porvoonportti, Taidetehtaan rantakorttelit, Aleksinpolku, Länsirannan jatkoa Skaftkärr: Kevätlaaksonniitty Pääskypellon alue Vuonna asemakaavaa laaditaan: Skaftkärr: Kevätlaakson pohjoisosa eli Kevätlaaksonrinne, Aurinkomäki, Eestinmäki Lisäksi vuonna 2017 käynnissä olleita kaavahankkeita valmistuu Länsirannalla, Näsissä ja Kevätlaakson pohjoisosassa 17

18 KERROSTALOJEN JA RIVITALOJEN JA MUIDEN YHTIÖMUOTOISTEN ASUNTOTONTTEJA MARKKINOIDAAN /LUOVUTETAAN Tonttivaranto : k-m2 AK ja AR tontteja markkinoidaan/luovutetaan seuraavilta alueilta: Vuonna 2017 Länsiranta Skaftkärr Toukovuori ja Omenatarha Vuosina : Skaftkärr: Toukovuori ja Kevätlaakso Länsi-Haikkoo Länsiranta (mukaan lukien Porvoonportti) Keskusta Näsi 18

19 KAAVARESERVI : OMAKOTITALOTONTIT 453 KPL Kaupungin omistuksessa, kaava valmis: 189 kpl Yksityisten omistuksessa, kaava valmis: 264 kpl Määrällisesti kaupungin AO-tonttireservi riittää noin 2 vuotta. Talousarvion tavoite: kaavareservi 200 AO-tonttia (2 vuoden tarve). Vuoden 2021 lopussa pitäisi olla varastossa kaupungilla 240 tonttia (2 vuoden tarve) aikana kaavoitettava lisää noin 600 AO-tonttia kaupungin tontinluovutustavoitteiden toteuttamiseksi. Tavoite: myös yksityisten omistamille AO-tonteille rakennetaan. Vuoden 2017 aikana lähetetään maanomistajille kirje, jossa tiedustellaan rakentamishalukkuutta ja sitä, että haluaisiko maanomistaja lisätietoja kaavoitustilanteesta ja voimassa olevasta kaavasta, ja pyydetyt lisätiedot toimitetaan. Asuntopoliittinen ohjelma, määrälliset tavoitteet: Vuosittain : - AO-asuntoja 180 kpl Yhteensä AO-asuntoja 900 kpl Strategia: 75% eli 675 kaavaalueille Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma: Kaupunki luovuttaa AO-tontteja: kpl kpl kpl Kaupungin omistamia tontteja 189 kpl Yksityisten omistamia tontteja 264 kpl, joista kaupunkitaajamassa 213 kpl Hinthaarassa ja Kerkkoossa yhteensä 51 kpl

20 OMAKOTITONTTIEN KAAVOITUS Asemakaava valmistuu: 2017: Haikkoonranta II Haikkoonlampi (tulee voimaan) Mansikkaniitty Kevätlaaksonniitty Kerkkoon yläkylä Epoo (aikataulu ja alueet tarkentuvat vuosittain): Skaftkärrissä useita osa-alueita Haikkoonrinne II Hamari alakoulun ympäristö, Uddas, Eestinmäki, Alkrog, Mensas Kylissä: Kerkkoo, Hinthaara, Ilola, Epoo 20

21 OMAKOTITONTTIEN MARKKINOINTI/LUOVUTUS : Skaftkärr : Toukovuori Omenatarha Kevätlaaksonpuro Hinthaara Kerkkoo Länsi-Haikkoo (ohjeellinen, ajoitetaan tarkemmin vuosittain): Länsi-Haikkoo Skaftkärr Tarmola Haikkoo Mansikkaniitty Hamari Kerkkoo Hinthaara Ilola Epoo Eestinmäki Alkrog Mensas Suomenkylä 21

22 TYÖPAIKKATONTTIEN KAAVOITUS JA MARKKINOINTI Kaavareservi (kaupungin omistuksessa): k-m2 (Kuninkaanportti I k-m2, Kuninkaanportti II k-m2, Kuninkaanportti III k-m2, Tarmola ja Kaupunginhaka k-m2, Ölstens k-m2, muut alueet 9000 k-m2 ) Määrä riittää, mutta laatua ja sijaintia monipuolistettava Vuonna 2017 tontteja markkinoidaan tontteja: Kuninkaanportista, Kaupunginhaan ja Ölstensin alueilta Vuosina asemakaavaa laaditaan seuraaville alueille: Länsiranta (mm. Taidetehtaan rantakorttelit) Kaupunginhaka: kaavan laajennuksia, mm. Loviisantie Tarmola: useita kaavamuutoksia Kuninkaanportti IV: Amisto ja sen lähiympäristö Uusi katuyhteys väille Eestinmäki - Kuninkaanportti II ja katuyhteyden lähiympäristö Kulloon yritysalue Ölstens: laajennus Keskusta Kilpilahti Pobi hanke : hyödynnetään tulokset kaavoituksessa ja markkinoinnissa 22

23 KADUT, PUISTOT JA VERKOSTOT Vuonna 2017 uusien alueiden katu- ja puistorakentamisen kustannusarvio: milj. Länsi-Haikkoo, työt jatkuvat 0,6 Kerkkoo 0,3 Pääskypelto 0,3 Kuninkaanportti III 0,5 Aleksanterinkaaren muutostyö 0,1 Aikaisemmin aloitettujen alueiden viimeistelyt 0,4 Yhteensä 2,2 Vuosien uusien alueiden katu- ja puistorakentamisen alustava kustannusarvio (ohjeellinen, ja kustannusarvio on karkea alustava arvio): milj. Kuninkaanportti III, työt jatkuvat 0,5 Loviisantien yritysalue 0,5 Ölstensin laajennusalue 0,5 Kulloon yritysalue 4,2 Länsi-Haikkoo, työt jatkuvat 2,1 2,1 Kevätlaaksonkallio 1,5 Kerkkoo, työt jatkuvat 0,6 Länsiranta (sisältää myös PIMAt) 1,2 Humleberg, 0,2 Kevätlaaksonniitty 0,9 Epoo I ja Epoo II 0,5 Haikkoonlampi 0,4 Haikkoonranta II 0,7 Porvoonportti 0,5 Haikkoonrinne II 0,2 Hinthaara II ja III ei vielä arviota Ilola I ei vielä arviota Kuninkaanportti-Eestinmäki silta ja kadut 3,5 Amiston lähiymp. Eestinmäki 2,5 Kevätlaakson rinne ei vielä arviota Aurinkolaakso 1,2 Mansikkaniitty, Uddas, Hamari 0,5 Alkrog II ei vielä arviota Kerkkoo jatko ei vielä arviota Tarmola ei vielä arviota Pilaantuneiden maiden puhdistus : milj. Humleberg 0,2 Hattula asemanseutu 5,1 Mätäjärvi 2,3-15 Näsinmäki ja tykin alue ei vielä arviota Länsiranta, Kerkkoo, Länsi-Haikkoo ja Kuninkaanportti III ei vielä arviota 23

24 KUSTANNUKSET JA TUOTETUN TONTTIOMAISUUDEN ARVO Kustannukset muodostuvat: Maanhankinta Pohjakartat Kaavoitus Kunnallistekniikan, viheralueiden ja hulevesien hallinnan suunnittelu Katurakentaminen Viherrakentaminen ja puistot Pilaantuneiden maiden puhdistus Maansiirto (kuljetukset ja loppusijoitukset) Käyttökustannusten nousu Arvio tonttimaan arvosta: Vuonna 2017 markkinoitavissa olevat tontit (kaava valmis): AO-tontit: 3,8 milj. AK ja AR tontit: 13,5 milj. Työpaikkatontit 4,0 milj. - Vain valtuuston hinnoittelemat tontit - Suurin osa vuokrataan Vuosina tarvittavien tonttien arvo AO-tontit 19,6 milj. AK- ja AR tontit (4 vuoden tarve) 19,9 milj. - asuntotuotanto-ohjelman mukaan tarvitaan n k-m²/vuosi Työpaikkatontit - Ei vielä arvioitavissa 24

25 TUOTETUN TONTTIOMAISUUDEN ARVO, Omakotitontit Arvio perustuu tavoitteeseen markkinoida n omakotitonttia vuosittain Kerros- ja rivitalotontit Arvio pohjautuu asuntopoliittisen ohjelman tavoitteisiin; vuosittain 220 uutta kerros- ja rivitaloasuntoa Vuodessa tulisi olla toteutettavissa n k-m² AK ja AR rakennusoikeutta Oletuksena arvon määrityksessä on, että 30 % toteutetaan ARA:n osarahoituksella Vuosina on AK ja AR tonttimaata luovutettu keskimäärin 7 000k-m² vuodessa, vuonna k-m². Vuosina on AK ja AR tonttimaan myynnistä saatu tuloa keskimäärin 1,33 milj. euroa vuosittain, vuonna milj. euroa. 25

26 MAANOSTOTARPEITA Tehty arvio maanostotarpeista: - Pohjalla tontinluovutustavoitteet ja maakuntakaava, osayleiskaavat, kylärakenneohjelma, elinkeinopoliittinen ohjelma, asuntoohjelma, maapoliittiset linjaukset Kylärakenneohjelma Maakuntakaava maanhankintaan tulisi varata noin 1,5 1,7 miljoonaa euroa/vuosi Osayleiskaavat Maapoliittiset linjaukset 26

27 Kiitos! 27

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2.2.2016 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2016-2020 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2016-2020 Ohjaa asuntotuotantoa ja myös työpaikkarakentamista mahdollistavaa

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 10.1.2018 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2018-2022 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2018-2022 Ohjaa asuntotuotantoa ja myös työpaikkarakentamista mahdollistavaa

Lisätiedot

KYLIEN KAAVOITUKSESTA

KYLIEN KAAVOITUKSESTA 7.11.2016 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KYLIEN KAAVOITUKSESTA KYLIEN KAAVOITUKSESTA Sisältö: Kylärakenneohjelma, diat 3-5. Kylien kaavoitustilanne: Kulloo dia 6 Hinthaara, diat 7-8 Tuorila,

Lisätiedot

TONTTIEN YLEISET LUOVUTUSEHDOT JA -HINNAT

TONTTIEN YLEISET LUOVUTUSEHDOT JA -HINNAT Kaupunkikehityslautakunta 90 23.05.2017 Kaupunginhallitus 214 19.06.2017 TONTTIEN YLEISET LUOVUTUSEHDOT JA -HINNAT 1.9.2017-31.8.2018 626/13.139/2017 KaKeL 90 Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN MAAPOLIITTISET LINJAUKSET 2011. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

PORVOON KAUPUNGIN MAAPOLIITTISET LINJAUKSET 2011. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TIEDOTUSTILAISUUS 30.8.2011 Maarit Ståhlberg 2 Maapolitiikka Maapolitiikka käsittää kaupungin toimenpiteet, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan maa-alueiden

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 6.2.2008 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat

Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat Talousarvion käyttösuunnitelma sekä toimintasuunnitelma 2017 Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat Kaupunkikehityslautakunta 13.12.2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS MUUTOKSIA TOIMIALOILLA JA INVESTOINNIT

KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS MUUTOKSIA TOIMIALOILLA JA INVESTOINNIT KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS MUUTOKSIA TOIMIALOILLA JA INVESTOINNIT KONSERNIJOHTO JA HALLINTOPALVELUKESKUS Kaupunkistrategian valmistelu ja päätöksenteko. Konserniohjauksen periaatteiden päivittäminen.

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma kaupunginhallitus 23.11.2015, 433 Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait...

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Kaavoituksen tulevaisuus Boostaaja vai feidaaja?

Kaavoituksen tulevaisuus Boostaaja vai feidaaja? RAKLIN ALUETOIMIKUNTA Ajankohtaisseminaari, Jyväskylä 8.10.2014 Kaavoituksen tulevaisuus Boostaaja vai feidaaja? Leena Rossi Yleiskaavapäällikkö Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin aktiivisen palautteen

Lisätiedot

Metsäkylän kaavoitushankkeet

Metsäkylän kaavoitushankkeet Metsäkylä Metsäkylä on ollut vanhahko perinteinen pientaloalue. Viimeisen 20 vuoden aikana Metsäkylää on kehitetty merkittävästi asemakaavoittamalla uusia pientaloalueita. Tätä kautta asukasmäärä on noussut

Lisätiedot

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013 Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen Esityksen sisältö Hieman asuntotuotannon ja kaavoituksen volyymeistä Espoossa Asuntotuotannon kriittiset tekijät maankäytön

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Kunla 30.9.2014 112 Liite nro 3 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 25.9.2014 KUNLA 30.9.2014 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Maankäytön toteuttamisohjelman

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Menot: 155 milj. (TA 13) 161 milj. (TA 14) Tulot: 16,8 milj. (TA 13) 18,3 milj. (TA14)

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018-2021 Kontiolahden kunta tekninen lautakunta lokakuu 2017 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS... 3 2.1 Maanhankinta... 3 2.2 Kaavoitus...

Lisätiedot

Maankäytön toteuttamisen ajoitus ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Jyväskylässä

Maankäytön toteuttamisen ajoitus ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Jyväskylässä Maankäytön toteuttamisen ajoitus ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 16.2.2012 Anna Isopoussu ja Mika Koliseva Maankäytön toteuttamisen ajoitus Lähtötietoina

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat

Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat Talousarvion käyttösuunnitelma sekä toimintasuunnitelma 2015 Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat Kaupunkikehityslautakunta 3.2.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 3.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE. Tiivistelmä

KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE. Tiivistelmä KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE Tiivistelmä Strategisen maankäytön palvelut 8.6.2015 Kuopion strategia vuoteen 2020 Kuopion kasvusopimus Kuopion väestöennuste vuoteen 2030 Kaupunkirakennesuunnitelma

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA Kymppi-Moni Työpaja 15.2-16.2.2012 Marko Kankare kaupungingeodeetti HYVINKÄÄ KARTALLA HYVINKÄÄ (31.12.2011) Asukkaita 45 500 Pinta-ala 337 km2 Asemakaava-alue 3 100 ha osuus väestöstä

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE _ PORVOO Ölstens pohjoinen 31. KAUPUNGINOSA Korttelin 3206 tontti 3 ja korttelit 3218-3221 sekä katu- virkistys- ja erityisalueet Asemakaavan muutos koskee leikki

Lisätiedot

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2. Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.2012 Tampere Maankäytön toteutuksen ohjelmointi Joensuussa laaditaan maankäytön

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

KYMPPI R 2015 OHJELMA

KYMPPI R 2015 OHJELMA 2013 2014 2015 2016 2017 201720182018 2019 2019 2020 2020 2021 2022 2021 2023 20222024 202320252024 2026 2025 2027 2026 2027 2028 2029 KYMPPI R 2015 OHJELMA Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2025 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Strategian tavoitteiden toteutuminen kaupunkikehityksen näkökulmasta sekä haasteita ja muutospaineita

Strategian tavoitteiden toteutuminen kaupunkikehityksen näkökulmasta sekä haasteita ja muutospaineita STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT ja tavoitteet TALOUDEN TERVEHDYTTÄMINEN JATKUU. Parannamme tuottavuutta. Toteutamme toimivan ja kustannustehokkaan palveluverkon. Henkilökuntamme henkilötyövuosien määrä ei kasva.

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

Mäntsälä kaavoitus syksy 2015

Mäntsälä kaavoitus syksy 2015 Mäntsälä kaavoitus syksy 2015 1) ASUMINEN 1a) Valmiit toteutettavat asumisen kaavat 174_Tiimari_asemakaava / AK 200 asukasta INFRA VALMIS 206_Taruma_asemakaava / AO 200 asukasta INFRA PUUTTUU 209_Mannikko_pohjoinen_asemakaava

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat

Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat Talousarvion käyttösuunnitelma sekä toimintasuunnitelma 2016 Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat Kaupunkikehityslautakunta 15.12.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 8.12.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 04.02.2008 53 YLEISKAAVOITUS Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2005. Työn tavoitteena

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA Asra 6.9.2016 64 ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2017-2021 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017

KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017 LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Sisällys KÄSITTELY... 4 KAAVAVARANTO JA

Sisällys KÄSITTELY... 4 KAAVAVARANTO JA Sisällys LÄHTÖKOHDAT... 3 MATO-OHJELMAN PAINOPISTEET JA KÄSITTELY... 4 MATO-OHJELMAN YLEISTAVOITTEETT... 5 MATO-OHJELMAN TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 6 LÄHTÖTIETOJA... 7 VÄESTÖN KEHITYS...... 7 KAAVAVARANTO

Lisätiedot

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus)

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus) Pirkkala kasvaa voimakkaasti, väestön kasvun taitekohta v.2000 jonka jälkeen kasvu järjestelmällisesti yli 3%. Hallitsematon asukasmääränkasvu (yli 3%) tuo erityisiä haasteita mm. kunnallistekniikan, terveys,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5190 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 22.11.2016 ASEMAKAAVA Halmeen teollisuusalueen laajennuksen eteläosa Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosaa (Tapala), tiloja

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2016 2018 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA KAAVOITUSOHJELMA vv. 2017 2019 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS

HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS 2017 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2017 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020 MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 8.10.2015 Kuntasuunnittelulautakunta 13.10.2015 Kunnanhallitus 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 11.11.2015 SISÄLTÖ 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2014-2016 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET. Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja. ennakointi

Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja. ennakointi Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kymppi-Moni -työpaja 1 Tampereen teknillinen yliopisto 16.2.2012 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Riikka Henriksson,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus KULLOON YRITYSALUEEN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUSMENETTELY 15/50.502/2011

Kaupunginhallitus KULLOON YRITYSALUEEN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUSMENETTELY 15/50.502/2011 Kaupunginhallitus 201 29.05.2017 KULLOON YRITYSALUEEN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUSMENETTELY 15/50.502/2011 KH 29.05.2017 201 Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö Maarit Ståhlberg,

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2013-2015 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET. Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Helmikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Korjausrakentaminen

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kuntasuunnittelulautakunta

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kuntasuunnittelulautakunta MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2017 2021 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 16.9.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 20.9.2016 SISÄLTÖ 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 3 2. NURMIJÄRVEN ASUNTOPOLIITTISET

Lisätiedot

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Valmistuneet/ valmistuvat asunnot 70 % asunnoista sijoittui alueille,

Lisätiedot

VALINTATALON KORTTELI 43

VALINTATALON KORTTELI 43 VALINTATALON KORTTELI 43 Asemakaavan muutos Vireilletulovaiheen yleisötilaisuus pääkirjaston Muikku-Sali ti 2.2.2016, klo 18.00 Kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVOITUKSESSA Maankäyttö-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päättää tonttien varaamisesta

Kaupunginhallitus päättää tonttien varaamisesta 1 ASUNTOTONTTIEN VARAAMINEN Valtaosa uusista asuntotonteista on kaupungin maalla Helsingin kaupunki omistaa noin 63 % maapinta-alastaan, joten valtaosa tulevasta asuntorakentamisesta sijoittuu kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 196. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 196. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 3939/2016 02.07.00 Kaupunginhallitus 297 3.10.2016 Valtuusto 169 31.10.2016 196 Valtuustokysymys omatoimiseen rakentamiseen luovutettavista omakotitonteista (Pöydälle 31.10.2016)

Lisätiedot

Carola Bäckman äitiys- ja lastenneuvola p , Rauhankadun neuvolatalo

Carola Bäckman äitiys- ja lastenneuvola p , Rauhankadun neuvolatalo Carola Bäckman äitiys- ja lastenneuvola p. 040-4899502, Rauhankadun neuvolatalo Centrum Keskusta Mannerheimgatans nedre sida Mannerheiminkadun alapuoli ( mot torget torille päin) Lauriina Kilpeläinen äitiys-

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3. Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015 Täydennysrakentamistarpeen tausta Vantaalla 2010: 51 063 aluerakentamisen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2008. Täydennetty 06.5.2009

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5194 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.5.2017 ASEMAKAAVA Kaukolämpölaitoksen tontin laajennus Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosaa (Koskenoja), osaa kortteleista

Lisätiedot

KAUPUNGINKANSLIA TOTEUTUSSUUNNITELMA 1 (6) Talous- ja suunnittelukeskus TOTEUTUSSUUNNITELMA SOMPASAAREN JA KALASATAMANPUISTON RAKENTAMISESTA

KAUPUNGINKANSLIA TOTEUTUSSUUNNITELMA 1 (6) Talous- ja suunnittelukeskus TOTEUTUSSUUNNITELMA SOMPASAAREN JA KALASATAMANPUISTON RAKENTAMISESTA KAUPUNGINKANSLIA TOTEUTUSSUUNNITELMA 1 (6) TOTEUTUSSUUNNITELMA SOMPASAAREN JA KALASATAMANPUISTON RAKENTAMISESTA Sijainti yhdyskuntarakenteessa, asemakaavatilanne ja liikennejärjestelyt Kalasataman projektialueeseen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248 Taulukko1. Tyytyväin en Ei osaa sanoa Tyytymätön Asunnon koko ja varusteet 84 8 8 5. Rauhallisuus ja yleinen järjestys 81 10 9 6. Asuinalueen arvostus 74 15 12 8. Liikenneturvallisuus 73 14 13 1. Melutaso

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 1 YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarinumero 2310-2014 Asemakaavatunnus 9/2014 Asemakaava laaditaan Skanssin

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA

GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORVOO GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA Kaupunginosa 28, kortteli 2611 ja katualuetta. Asemakaavan muutos koskee osaa puistoaluetta kaupunginosassa 28. Alueen sijainti

Lisätiedot

Kaavajärjestelmä Kymppi R -ohjelma

Kaavajärjestelmä Kymppi R -ohjelma Kaavajärjestelmä Kymppi R -ohjelma Luottamushenkilökoulutus 24.1.2013 Leena Rossi Yleiskaavapäällikkö 24.1.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI (MRL) Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä: VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA KEMPELEEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kirkonseutu ja Paituri ovat kunnan länsiosan asuntotuotannon kehittämis- ja toteuttamiskohteita. (Viistoilmakuva Lentokuva Vallas Oy / Hannu Vallas 27.3.2013) Khall

Lisätiedot

Sipoon kunnan tontinmyyntistrategia

Sipoon kunnan tontinmyyntistrategia Sipoon kunnan tontinmyyntistrategia 2017-2019 8.11.2016 Mittaus- ja kiinteistöyksikkö Sisällysluettelo 1 Tontinmyyntistragegia... 1 2 Yleistä tonttimyynnistä... 1 2.1 Tämän hetkinen tonttitarjonta... 1

Lisätiedot