VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA"

Transkriptio

1 VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA HALLINTOTIETEELLISTEN TÖIDEN KIRJOITUSOHJEET Päivitetty VAASA 2016

2 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. KIRJOITUSTYÖN ALOITTAMINEN 2 2. PLAGIAATINTUNNISTUS 2 3. KANSILEHTI, SISÄLLYSLUETTELO JA TIIVISTELMÄ 3 4. TEKSTIN ASETTELU 4 5. LÄHDEVIITTEIDEN MERKITSEMINEN Muut lähteet Virallislähteet LÄHDELUETTELON LAADINTA PRO GRADU -TYÖN JÄTTÄMINEN TARKASTUKSEEN 15 LIITE 1. Tutkielman kannen malli 17 LIITE 2. Tiivistelmäsivun malli. 18

3 2 1. KIRJOITUSTYÖN ALOITTAMINEN Kirjoita tutkielmasi suoraan valmiiseen mallipohjaan, jolloin suurin osa tämän ohjeen muotoiluista menee automaattisesti oikein. Huomioithan, että alkuperäiset muotoilusi eivät poistu automaattisesti tekstistäsi, jos otat mallipohjan käyttöön vasta myöhemmässä vaiheessa! Poista siis kaikki alkuperäiset muotoilut ennen tekstin siirtämistä mallipohjaan. Pro gradu -mallipohja löytyy osoitteesta: Pro gradu -tutkielmien tulee olla kirjoitusohjeiden mukaan laadittuja ennen kuin ne lähetetään tekniseen tarkastukseen (ks. luku 7). Tarkista ohjeesta jokainen kohta ennen työsi lähettämistä tekniseen tarkastukseen. Tämän ohjeen lopusta löydät mallit kansilehteen ja tiivistelmään, sekä erillisen Wordoppaan. 2. PLAGIAATINTUNNISTUS Lähdeviittaus on tehtävä aina, lainataan tekstiä millaisessa muodossa tahansa tai missä määrin tahansa. Viittaus on aina tehtävä lähteeseen, joka on ollut käytettävissä. Plagioinnista eli kirjallisesta varkaudesta on kysymys silloin, jos teksti esitetään omissa nimissä ilman lähdeviittausta. Osittainenkin plagiointi on ehdottomasti kiellettyä. Myös selvä idean, tutkimusasetelman tai muun vastaavan kopiointi on tutkimuseettisistä syistä kiellettyä. Vaasan yliopistossa laadittaville opinnäytteille (kandidaatintutkielmat, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, lisensiaatintyöt sekä väitöskirjat) tehdään ennen töiden hyväksymistä sähköinen alkuperäisyyden tarkastus plagiaatintunnistuspalvelua käyttäen. Tarkastuksesta tulee merkintä myös opintosuoritusotteelle. Ohjelmana on Turnitin.

4 3 3. KANSILEHTI, SISÄLLYSLUETTELO JA TIIVISTELMÄ Kansi Marginaalit ovat samat kuin muualla työssä Riviväli on 1 Teksti VAASAN YLIOPISTO on lihavoitu ja harvennettu o Valitse Muotoile (Format) -valikosta kohta Fontti (Font). Sieltä kohta Merkkiväli (Character Spacing), jonka kohdasta merkkiväli (spacing) valitse harvennettu (expanded). Pääotsikon teksti on lihavoitu Työn laatijan nimi kirjoitetaan riville 19 ja pääotsikko riville 21 Kansilehden teksti aloitetaan sivun yläreunasta ja keskitetään lukuun ottamatta tekstiä, jossa ilmenee, mikä työ on kyseessä (esim. julkisjohtamisen pro gradu -tutkielma). Tämä teksti aloitetaan riviltä 38 ja tasataan vasemmalle 14,5 cm paperin vasemmasta reunasta. Sivun alareunan teksti VAASA 201X kirjoitetaan viimeiselle riville lihavoituna Kanneksi tulee valkoinen kopiopahvi (160 g). Tutkielman takakansi on valkoinen pahvi, joka valkoisella selkämyksellä liitetään kansilehden päälle asetettuun värittömään muovilehteen. Pro gradu - tutkielman selkämykseen kiinnitetään tarra, jossa on opiskelijan sukunimi ja valmistumisvuosi. Sisällysluettelo Ensimmäisenä merkitään muut luettelot (kuvio-, taulukko ja lyhenneluettelo) ja tiivistelmä. Näiden jälkeen eritellään tutkimuksen luvut ja alaluvut. Sisällysluettelon viimeinen kohta on lähdeluettelo, jota seuraa mahdolliset liitteet. Sisällysluettelon pääluvut kirjoitetaan isoilla kirjaimilla lihavoituna. Sivunumeroita ei lihavoida sisällysluettelossa. Apua automaattisen sisällysluettelon tekemiseen: https://support.office.com/en-us/article/create-a-table-of-contents-in-word-882e8564-0edb-435e-84b5-1d8552ccf0c0 Yliopiston sisällysluetteloissa muokataan pois automaattisten sisällysluetteloiden pisteet. Tämä tehdään valitsemalla custom table of contents:

5 4 https://support.office.com/en-us/article/format-or-customize-a-table-of-contents- 19f2f5a5-8ddf-46db-bc22-ff6df24acfad. Kuvio-, taulukko- ja lyhenneluettelot 1 sijoitetaan sisällysluettelon jälkeen otsikoittain ja sivunumeroittain. Niihin ei merkitä mahdollisia lähteitä. Lyhenneluetteloa ei käytetä, jos lyhenteitä on vähän. Tiivistelmä. Tiivistelmäteksti kirjoitetaan kirjasinkoolla 10 ja rivivälillä yksi. Muut tiedot kirjoitetaan kirjasinkoolla 12 ja rivivälillä yksi. Tiivistelmälomakkeessa ilmoitetaan myös tutkielman avainsanat. Huom! Tutkielmaa jätettäessä palautetaan yksi irrallinen, numeroimaton tiivistelmäsivu. 4. TEKSTIN ASETTELU Mitään tekstinkäsittelyohjelmien automaattisia muotoiluja ei tule käyttää. Marginaalit ovat koko dokumentissa 3 cm (koskee myös erilaisia luetteloita ja liitteitä). Tarkista, että kuvat, kuviot ja taulukot eivät ylitä marginaalia. Tasaus (alignment). Kaikki teksti tasataan molempiin reunoihin. Fontti on Times New Roman 12 pt koko työssä, myös otsikoissa. Kirjasinkoko voi poikkeuksellisesti vaihtua kuvioissa ja muissa vastaavissa. 2 Riviväli (Line Spacing) on 1,5 (18 pt) lukuun ottamatta kansilehteä, tiivistelmää ja suoria lainauksia. 3 1 Lyhenneluettelossa ilmoitetaan tutkimuksessa esiintyvät säädös- ja muut lyhenteet. Muita lyhenteitä ovat esimerkiksi lehtien vakiintuneet lyhenteet. Lyhenneluetteloon merkitään vain ne viittaukset, joissa on käytetty lyhennettä. Esimerkiksi säädöstä ei merkitä lyhenneluetteloon, ellei siitä ole käytetty lyhennettä. Mikäli lyhenteitä on vähän, kannattaa lyhenneluettelon sijaan harkita lyhenteiden auki kirjoittamista tekstissä niiden esiintyessä ensimmäistä kertaa. Kun lyhenneluetteloa käytetään, lyhenteitä ei tarvitse avata tekstissä. 2 Alaviitteiden kirjasinkoko on aina Alaviitteiden riviväli on 1.

6 5 Kappaleiden välistys ennen ja jälkeen (Paragraph spacing before and after) on koko työssä 0 pt. Koskee myös otsikoita. Tavutus. Automaattinen tavutus koko dokumenttiin. Luvut, otsikointi ja kappaleet: Päälukujen otsikot kirjoitetaan isoilla kirjaimilla lihavoituna. PÄÄLUVUT (1.) aloitetaan tutkielmassa uudelta sivulta. Alaotsikot (1.1.) jatkuvat samalta sivulta kuin edeltävä teksti, ja ne erotetaan edeltävästä tekstistä kahdella tyhjällä rivillä ennen otsikkoa. (Jos alaotsikko seuraa toista otsikkoa, jätetään yksi tyhjä rivi.) Moniportaisempi alaluku (1.1.1.) erotetaan yhdellä tyhjällä rivillä ennen otsikkoa. Alaotsikoita ei lihavoida. Neljännen tason otsikkona käytetään kursivoitua väliotsikkoa. Otsikoiden jälkeen on aina yksi tyhjä rivi välissä ennen tekstiä. Sivunumerointi: Sivujen numerointi alkaa sisällysluettelosta (sivu 1). Sivunumerot ovat ylhäällä keskellä (Times new Roman 12). Tiivistelmä tulee sisällysluettelon ja muiden luetteloiden jälkeen yksipuoliseksi sivuksi parittomalle sivulle ja se numeroidaan. Pariton sivunumero on aina aukeaman oikealla puolella ja parillinen vasemmalla. Johdanto alkaa myös aina parittomalta sivulta. Sisällysluettelon ja johdannon väliin jäävillä tyhjillä sivuilla ei ole sivunumeroa näkyvissä. Oikeustapausten ja ylimpien lainvalvojien ratkaisujen tiivistelmät erotetaan julkisoikeuden tutkielmissa varsinaisesta tekstistä sisentämällä vasemmasta reunasta 1 cm ja käyttämällä kirjasinkokoa 11 ja riviväliä 1. Nämä referoidaan omin sanoin, ei sitaatteina. Kuviot ja taulukot erotetaan selvästi muusta tekstistä kahdella tyhjällä rivillä kuvion ylä- ja alapuolella. Ne otsikoidaan ja numeroidaan erikseen. Kuvioiden otsikko kirjoitetaan kuvion alapuolelle ja taulukkojen otsikko kirjoitetaan taulukon yläpuolelle. Otsikkoteksti päättyy pisteeseen (lähdeviitteet tulevat sulkeisiin otsikkolauseen sisälle) ja se erotetaan kuviosta tai taulukosta yhdellä tyhjällä rivillä ja tekstistä kahdella rivillä. Kuviot voivat olla mustavalkoisia tai värillisiä, huomio tämä tulostusvaiheessa. Kuvioista ja taulukoista tehdään oma(t) sisällysluettelo(t), joka sijoitetaan ennen varsinaista tekstiä sisällysluettelon jälkeen.

7 6 Kaikissa kuvioissa tai taulukoissa tulee olla samanlainen graafinen yleisilme. Kuviot ja taulukot tulee keskittää siististi ja ylimääräisiä tehokeinoja tulee välttää. Kuvioita ja taulukoita ei kerrota tekstissä sana- tai numerotarkasti uudelleen, mutta niitä on tulkittava ja selitettävä riittävästi. Kuvioita ja taulukkoja voi esittää myös liitteissä. Kuvioihin ja taulukoihin voidaan viitata tekstissä seuraavasti: Kuvio 7 esittää kohteena olevien maiden Terveydenhuollon kokonaismenot vaihtelevat merkittävästi (ks. taulukko 3), vaikka Lähdeluettelossa käytetään kappaleen riippuvaa sisennystä, jonka asetus on 1,25 cm. Tällöin lähdeluettelon teksti sisentyy joka kappaleessa toiselta riviltä alkaen. Liitteet sijoitetaan työssä lähdeluettelon jälkeen viimeisiksi. Ne otsikoidaan, numeroidaan, ja ilmoitetaan sisällysluettelossa. 5. LÄHDEVIITTEIDEN MERKITSEMINEN Lähdeviitteiden merkitsemisen yleisenä periaatteena on, että viitataan kirjoittajaan mikäli mahdollista. Viittaustapana käytetään sulkeisiin merkittyjä sisäviitteitä. Julkisoikeudessa vain säädöksiin viitataan sisäviitteillä, kaikki muut lähteet merkitään alaviitteisiin. Viittauksen sivunumerot erotetaan toisistaan ajatusviivalla (tehdään painamalla ctrl pohjaan ja painetaan miinus -merkkiä) ja kaksoispisteen jälkeen tulee välilyönti. (Laakkonen 1999: ). Yhteen virkkeeseen viitataan laittamalla viite lauseen sisälle. Alaviitteitä käytettäessä numero merkitään ennen pistettä. kuten näyttäisikin olevan (Vartiainen & Raisio 2011: 34).

8 7 Jos viitataan pitempään kokonaisuuteen, esimerkiksi kokonaiseen kappaleeseen, laitetaan viite viimeisen virkkeen ulkopuolelle ja viitteen sisään vielä piste ennen sulkumerkkiä. Alaviitteitä käytettäessä numero merkitään pisteen jälkeen. kuten näyttäisikin olevan. (Vartiainen & Raisio 2011: 34.) Jos kirjoittajia on enemmän kuin kaksi, merkitään ensimmäisellä kerralla kaikki nimet: (Saviaho, Sailas, Siivonen & Ylinen 1981: 99). Myöhemmin viitattaessa: (Saviaho ym. 1981: ). Jos yhdessä virkkeessä on useita lähteitä, erotetaan ne toisistaan puolipisteillä: (Harding 1983: 16; Elster 1985: 72 75; Pierson 1986: 23). Saman kirjoittajan eri teokset erotetaan pilkulla: (Elster 1983: 3, 1985: 8). Kirjoittajan nimi virkkeen keskellä: lähdeviittaus laitetaan välittömästi nimen perään. Kappaleen lopussa lähdeviittausta ei tarvitse enää toistaa. Laakkonen ja Marttinen (1999: ) ovat todenneet... Huom: & -merkkiä käytetään vain sulkujen sisällä, tekstin lomassa aina ja -sanaa. Sama tekijä, eri julkaisut: Saman tekijän eri kirjoitukset erotetaan toisistaan vuosiluvuilla, jotka merkitään ilmestymisjärjestyksessä. Saman tekijän samana vuonna ilmestyneet julkaisut erotetaan pienillä kirjaimilla a, b, c... ja laitetaan lähdeluetteloon julkaisun nimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Mikäli viitataan kokonaisiin teoksiin, teosten julkaisuvuosien väliin tulee pilkku. Mikäli viitataan tiettyihin sivuihin teoksissa, eri julkaisujen väliin tulee puolipiste. (Lumijärvi 1992a, 1992b, 1993.) (Lumijärvi 1992a: 101; 1992b: 6 10; 1993: 57.)

9 8 Sama sukunimi: Jos lähteistössä on kaksi kirjoittajaa, joilla on sama sukunimi, lähdeviitettä tarkennetaan etukirjaimilla. Salminen, S. 1985; Salminen, A Suorissa lainauksissa lähdettä siteerataan sanatarkasti. Julkisoikeudellisissa töissä myös lakitekstiä lainataan samalla tavalla sanatarkasti. Lainaus merkitään lainausmerkeillä ja kirjoitetaan rivivälillä 1, kursivoituna sekä sisennettynä tekstin vasemmalta reunalta 1 cm. Typologies are problematic because parsimony is bought at the expense of nuance, but especially because they are inherently static. They provide a snapshot of the world at one point in time and do not easily capture mutations or the birth of new species. (Esping-Andersen 1999: 73.) 5.1. Muut lähteet Haastatteluaineisto: Asiantuntijahaastattelussa, jossa tieto kerätään yksittäisiltä asiantuntijoilta, voi olla tarpeellista eritellä, kenen mielipiteitä kerrotaan. Tämä edellyttää sitä, että haastattelua ei ole suoritettu luottamuksellisesti. Lähdeviitteessä ilmoitetaan haastatellun asema organisaatiossa, nimi, aineistonkeruumuoto ja sen ajankohta. (Maaherra Heikki Koski, haastattelu ). Tilastoaineisto: Tilastolähteellä ei ole varsinaista tekijää. Tilastolähdeviitteessä viitataankin tilaston nimeen tai julkaisijaan. (Tilastokeskus 1995: 51). Elektroniset lähteet: Viitteessä mainitaan tekijä tai tekijät ja julkaisuvuosi. Nettilähteissä sivujen merkitseminen ei ole välttämätöntä, sillä sivunumerointi saattaa puuttua. (Hyyryläinen 1995). Mikäli elektronisesta lähteestä on vaikea päätellä tekijää, viitataan tekstin julkaisijaan tai otsikkoon. Julkaisuvuodeksi merkitään tekstin ilmestymisvuosi, päivitysvuosi tai jos edellisiä ei ole, vuosi jolloin teksti haettiin netistä.

10 9 koulutuksessa. (Opetusministeriö 2000.) henkilöstölle (Hyvä henkilöstöjohtaminen kuntasi menestystekijä 2003). Sanomalehteen viittaaminen: Viitattaessa sanomalehtien pääkirjoitukseen merkitään viitteeseen sanomalehden nimi ja julkaisupäivämäärä. (Helsingin Sanomat ). Muuhun sanomalehtikirjoitukseen viitattaessa merkitään viitteeseen kirjoittajan nimi ja julkaisuvuosi. (Manninen 1998). Julkaisulla ei ole varsinaista tekijää: Viitataan teoksen julkaisijaan (ensimmäinen esimerkki) tai nimeen (toinen esimerkki) sen mukaan, mikä tuntuu tarkoituksenmukaiselta. Valittua tekniikkaa tulee käyttää johdonmukaisesti. (Valtiovarainministeriön kansantalousosasto 1994: 67). (Taloudellinen katsaus 1994: 67). Peräkkäinen viittaus samaan julkaisuun: Lyhennettä emt. (edellä mainittu teos) voidaan käyttää, jos samaan julkaisuun viitataan useita kertoja peräkkäin. Merkinnän jälkeen ilmoitetaan vain sivut, joihin viitataan. Pääsääntö on, että merkintää voidaan käyttää ensimmäisen täydellisen lähdeviittauksen jälkeen. Uuden sivun vaihtuessa sekä otsikon ja väliotsikon jälkeen nimi ja vuosiluku mainitaan kuitenkin uudelleen. säädetty valtuuston päätösvaltaisuudesta (emt. 143). Ryhmäprosesseilla pyritään edistämään tuottavuutta. (Emt. 13.) Kaksinkertainen viittaus: Lähtökohta on, että opiskelija etsii alkuperäisiä lähteitä, joista hän saa selville niiden sisällön vääristymättöminä. Yksittäistapauksissa voi kuitenkin olla tarpeellista hyödyntää sitä, miten yksi lähde viittaa toiseen lähteeseen. (Lumijärvi 1993: 24, lainaus teoksesta Brockner 1988: 221, 247.)

11 Virallislähteet Virallislähdeviitteissä käytetään yleensä lyhennettä. Jos vakiintunutta lyhennettä ei ole, on suositeltavaa käyttää virallislähteen täydellistä nimeä. Varsinaisessa tekstissä lyhenteitä ei kannata käyttää, jottei tekstin luettavuus kärsi. Säädökset kirjoitetaan sisäviitteinä tekstiin. Säädöslyhenteenä käytetään ensisijaisesti lakikirjan lyhennettä. 4 Pykälämerkkiä käytetään viitattaessa lakeihin, joissa ei ole luvuittaista pykälien numerointia. Muista välilyönti ennen -merkkiä! MRL 188. Jos säädöksessä kunkin luvun pykälien numerointi on aloitettu ykkösestä, ilmoitetaan ensin luvun numero, josta erotetaan kaksoispisteellä pykälän numero. Pykälämerkkiä ( ) ei käytetä: RikosL 40:7. Pykälästä erotetaan momentti pisteellä: JulkL 5.2. Jos viitataan esimerkiksi pykälän toisen momentin kolmanteen kohtaan, erotetaan momentti ja kohta toisistaan pilkulla: PL 39.2, 3. Kansainväliseen sopimukseen viitataan sisäviitteellä kuten säädöksiin: YK:n peruskirja 3 art. 5 4 Lyhenteet löytyvät myös Edilexistä ajantasaisen lainsäädännön viitetiedoista (sininen kuvake, jossa valkoinen nuoli). 5 Sopimuksen voimaan saattaneen säädöksen täydellinen nimi, voimaantulopäivämäärä ja numero sekä sopimussarjan numero ilmoitetaan ensimmäistä kertaa viitattaessa alaviitteessä: Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan voimaansaattamisesta /51 (SopS 1/1956).

12 11 Euroopan unionin 6 lainsäädäntöön viitataan sisäviitteessä ilmoittamalla normin tyyppi, numero ja asetusten artikla: Neuvoston asetus (EY) 3381/94 art Neuvoston direktiivi 93/109/ETY. Viitatessa useamman kerran samaan säädökseen voit käyttää tekstissä myös säädöksen vakiintunutta nimeä, esim. luontodirektiivi. Valtiopäiväasiakirjat. Hallituksen esityksiin, valiokuntamietintöihin ja valiokuntien lausuntoihin viitataan alaviitteissä näin: HE 55/1994 vp s. 5 PeVL 15/2000 vp s. 1. Komiteanmietintöihin viitataan lyhenteellä KM: KM 1988: 11 s. 25 Tuomioistuinratkaisuista kirjoitetaan samat tiedot sekä alaviitteeseen että oikeustapausluettelossa. Mikäli tapaus on julkaistu KKO:n tai KHO:n vuosikirjassa, on viitattava siihen. Huomioi vuoteen 1987 asti KHO-ratkaisujen jako selostuksiin (I) ja tietoihin) ja vuoteen 1997 asti jako vuosikirjan A- ja B-osaan: KHO 1981 A II 87. KHO 1991 B 316. KHO 1998: 42. KKO 2014:2 Muihin KHO:n ratkaisuihin viitattaessa merkitään antopäivä ja taltionumero: KHO /3578. Muihin KKO:n ratkaisuihin merkitään taltionumero ja vuosi: KKO 2447/ EU-lainsäädäntöön viitattaessa organisaatiosta käytetään kulloinkin voimassa ollutta lyhennettä: vuosina EHTY [Hiili- ja teräsyhteisö (ECSC)], ETY [Euroopan talousyhteisö (EEC)] tai Euratom (Euroopan atomienergiayhteisö), EY [Euroopan yhteisö (EC)] ja vuodesta 1993 EU (Euroopan unioni). 7 Ensimmäistä kertaa viitatessa laitetaan alaviitteeseen tieto siitä, missä EYVL: n numerossa säädös on julkaistu: EYVL N:o L 367, , s. 1.

13 12 Euroopan unionin valmisteluaineistoon viitattaessa alaviitteeseen kirjoitetaan instanssin vieraskielinen lyhenne, vuosilukulyhenne sulkeisiin ja asiakirjanumero. COM (89) 568. EY-tuomioistuimen ratkaisut (Unionin tuomioistuin ja Unionin yleinen tuomioistuin) merkitään alaviitteeseen näin (kok. = oikeustapauskokoelma): T-201/04, Microsoft Corp. v. komissio, Kok II-3601 Kansainvälisen tuomioistuimen (International Court of Justice) ratkaisut alaviitteeseen näin (sivunumeroksi sivu, jolta ratkaisu alkaa): ICJ Rap s. 6. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ratkaisuihin viitataan seuraavasti: EIT tapaus Dudek v. Puola ( ). 6. LÄHDELUETTELON LAADINTA Jokainen lähde, johon tekstissä on viitattu, on mainittava myös lähdeluettelossa, ja vastaavasti jokaisesta lähdeluettelossa mainitusta lähteestä tulee olla viittaus tekstissä samassa muodossa! Lähdeluettelomerkinnän alku on sama kuin lähdeviitteessä. Huomaa, että teoksista merkitään kustannuspaikka ja kustantaja, EI painopaikkaa ja painajaa! Lähteet merkitään lähdeluetteloon tekijän sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä ja hänen julkaisunsa sijoitetaan aikajärjestykseen vanhimmasta uusimpaan. Jokainen lähde päättyy pisteeseen ja ensimmäisen rivin jälkeen sisennetään 1,25 cm. Erillisteos Sukunimi, etunimi & etunimi sukunimi (julkaisuvuosi). Teoksen pääotsikko: Alaotsikko. Kustannuspaikka: Kustantaja. Esim: Siltala, Raimo (2001). Johdatus oikeusteoriaan. Helsinki: Helsingin yliopisto. Julkaisusarjaan kuuluva teos

14 13 Julkaisusarjoista ilmoitetaan julkaisusarjan nimi, osa ja muut vastaavat tiedot siinä muodossa, jossa kyseiset tiedot on esitetty. Jos kustantaja ilmenee aiemmin esitetyistä tiedoista, sitä ei tarvitse enää toistaa. Esim: Helin, Heikki, Markku Hyypiä & Markku Lankinen (1996). Erilaiset kunnat: Kustannuserojen taustat. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 10. Julkaisematon kirjallinen teos sijoitetaan samaan luetteloon julkaistujen kanssa. Lähteen nimen jälkeen kirjoitetaan julkaisematon-sana ja mainitaan paikka, jossa sitä säilytetään. Esim: Kohtamäki, Marko (2001). Tietojohtaminen: Knowledge Management -johtamissuuntauksen käsitteellinen analyysi. Julkaisematon pro gradu -tutkielma. Vaasan tiedekirjasto Tritonia. Artikkelit Tieteelliset artikkelit Sukunimi, etunimi & etunimi sukunimi (julkaisuvuosi). Artikkelin pääotsikko: Alaotsikko. Julkaisusarjan nimi volyymi: osa, sivut. Esim: Tetri, Eija (1999). Kuntien ja valtion välinen neuvottelumenettely. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 27: 2, Sanomalehtiartikkelit Sanomalehtikirjoituksesta kirjoitetaan lähdetiedot vastaavasti sanomalehtikirjoituksen nimeen asti. Sen jälkeen kirjoitetaan sanomalehden nimi ja ilmestymispäivämäärä. Esim: Manninen, Pentti (1996). Eduskunta kyselee, pitäisikö kuntien valvontaa lisätä: Lapsi-palvelujen leikkaukset arveluttavat. Pohjalainen Kokoomateosten artikkelit Sukunimi, etunimi & etunimi sukunimi (julkaisuvuosi). Artikkelin pääotsikko: Alaotsikko. Teoksessa: Kokoomateoksen pääotsikko: Alaotsikko, artikkelin sivunumerot. Toim. toimittajan etunimi sukunimi & toimittajan etunimi sukunimi. Kustannuspaikka: Kustantaja. Esim: Uusitalo, Hannu (1994). Pohjoismaisen hyvinvointivaltion arvot ja käytäntö. Teoksessa: Hyvinvointivaltio ristiaallokossa: Arvot ja tosiasiat,

15 14 Toim. Jan Otto Andersson, Antti Hautamäki, Riitta Jallinoja, Ilkka Niiniluoto & Hannu Uusitalo. Porvoo jne.: SITRA/WSOY. Haastatteluaineisto Haastateltujen nimet kirjoitetaan lähdeluetteloon normaalin lähdekäytännön mukaisesti, jos on kyse asiantuntijahaastattelusta. Jos on kyse luottamuksellisesti tehdystä aineistonkeruusta, haastateltujen nimet jätetään yleensä ilmoittamatta. Tiedot haastattelusta kirjoitetaan seuraavasti: Haastatellun sukunimi, etunimi, arvo tai asema. Toimipaikka. Aineistonkeruumuoto, aineistonkeruupaikka ja -aika. Esim: Koski, Heikki, maaherra. Länsi-Suomen lääninhallitus. Haastattelu, Turku Jos haastattelut muodostavat tutkimuksen empiirisen aineiston, niistä tehdään oma alaryhmänsä, jolloin haastattelu-sanaa ei tarvitse toistaa. Tämä voidaan tehdä liitteeksi tai mahdollisesti lisätä se lähdeluettelon loppuun. Tilastoaineisto Joko merkitään: Tilaston nimi (julkaisuvuosi). Kustannuspaikka: Kustantaja. TAI Kustantaja (julkaisuvuosi). Tilaston nimi. Kustannuspaikka. Esim: Revenue Statistics of OECD Member Countries (1993). Paris: Organisation for Economic Co-Operation and Development. Tilastokeskus (1994). Kuntasektorin kuukausipalkat 1993: Palkat 1994: 7. Helsinki. Elektroniset lähteet Sukunimi, etunimi & etunimi sukunimi (julkaisuvuosi). Teoksen pääotsikko: Alaotsikko. Kustannuspaikka: Kustantaja. Saatavissa pvm ja vuosi: osoite. Esim: Hyyryläinen, Esa (1995). Vaasan hallintotieteiden vertailuorientaatio. Centre for Comparative Public Policy and Management, Occasional Papers 1/1995. Vaasa: Vaasan yliopisto. Saatavissa : ccppm1.html. Jos internetlähteellä ei ole henkilötekijää, tekijän tilalle merkitään sivun julkaisija. Julkaisuvuosi on sivustolla ilmoitettu julkaisu- tai päivitysajankohta. Esim:

16 15 Valtiovarainministeriö (2013). Kunnat toivovat kuntalain tuovan mahdollisuuksia uusien velvoitteiden sijaan. Tiedote 152/2013. Saatavissa : unnat/name.jsp. Huom! Internet-osoitteet tulee katkaista / tasata (Enter tai välilyönti) sopivasta kohdasta ja hyperlinkit tulee poistaa. Osoite päätetään pisteeseen, kuten muutkin lähteet. Virallislähteet Säädöksiä ei merkitä lähdeluetteloon. Muiden virallislähteiden merkintä lähdeluettelossa alkaa täsmälleen samoin kuin käytetty lähdeviite. Poikkeuksena ovat komiteanmietinnöt, joista merkitään lähdeluetteloon täydellinen nimi KM-lyhenteen sijaan. HE 248/2001 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi seutuyhteistyökokeilusta. Komiteanmietintö 1992: 3. Perusoikeuskomitean mietintö. Helsinki: Oikeusministeriö. PeVM 25/1994 vp. Perustuslakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä perustus-lakien perusoikeussäännösten muuttamisesta. Tuomioistuinratkaisut merkitään yleensä omaksi ryhmäkseen ylimmästä tuomioistuimesta alimpaan. Kotimaiset ja ulkomaiset tuomioistuinratkaisut erotellaan omiksi ryhmikseen. Myös ylimpien lainvalvojien ratkaisut voidaan ryhmitellä erikseen. Näissäkin lähdeluettelomerkintä on sama kuin lähdeviite. 7. PRO GRADU -TYÖN JÄTTÄMINEN TARKASTUKSEEN Kun pro gradu on kirjoitusohjeiden mukainen ja ohjaajalta on saatu lupa jättää se tekniseen tarkastukseen, edetään seuraavasti: 1. Opiskelija jättää työnsä Word -dokumenttina oman aineensa tohtorikoulutettavalle tekniseen tarkastukseen. (Tarkastukseen varataan aikaa noin viikko).

17 16 2. Korjausten jälkeen opiskelija jättää työnsä plagiaatintarkastukseen (Turnintin) ohjaajan ohjeiden mukaan. Huom! Tämän version tulee olla lopullinen, eli täysin sama, joka tulee kansiin! 3. Ohjaaja ilmoittaa opiskelijalle, kun opinnäytetyö on läpikäynyt plagiaatintarkastuksen. 4. Pro gradu -tutkielma jätetään viralliseen tarkastukseen kolmena (mikäli annetaan lupa verkkojulkaisuun) tai neljänä (mikäli ei anneta lupaa verkkojulkaisuun; tämä lisäkappale menee Tritonian hyllyyn) nidottuna kappaleena kaksipuolisesti kopioituina. Lisäksi jätetään yksi irrallinen tiivistelmäsivu. Opiskelija huolehtii tutkielman kopioinnista ja kopiointikustannuksista. Lisäksi pro gradu -tutkielman kokoteksti sekä tiivistelmäsivu tulee tallentaa ennen tutkielman hyväksymistä Tritonian sivuille: Opiskelija päättää, saattaako hän työnsä avoimesti vai rajoitetusti (ainoastaan ns. laitostunnuksilla) luettavaksi. Huomioi, että tutkielman tekijänä olet itse vastuussa siitä, että sinulla on tarvittavat julkaisuoikeudet kaikkeen materiaaliin. Julkiseen jakeluun verkossa asetettu teksti ei saa sisältää haastateltujen henkilöiden nimiä ilman näiden lupaa eikä mitään toisen henkilön tekijänoikeuksien piiriin kuuluvaa aineistoa, ellei siihen ole saatu lupaa. Tarvittaessa lisätietoja saa ohjaajalta.

18 17 LIITE 1. Tutkielman kannen malli VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Oma nimi PRO GRADU -TUTKIELMAN PÄÄOTSIKKO Mahdollinen alaotsikko Aluetieteen/ Julkisjohtamisen/ Julkisoikeuden/ Sosiaali- ja terveyshallintotieteen kandidaatintutkielma/ pro gradu -tutkielma/ VAASA 201x

19 18 LIITE 2. Tiivistelmäsivun malli. VAASAN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Tekijä: Etunimi Sukunimi Pro gradu -tutkielma: Pääotsikko: Mahdollinen alaotsikko Tutkinto: Hallintotieteiden maisteri Oppiaine: Aluetiede/Julkisjohtaminen/Julkisoikeus/Sosiaali-ja terveyshallintotiede Työn ohjaaja: Etunimi Sukunimi Valmistumisvuosi: 201x Sivumäärä: xxx TIIVISTELMÄ: Tutkimuksen tausta Tutkimustehtävä/tutkimusongelma Teoria/keskeiset käsitteet Käytetty metodi ja aineistot Keskeiset havainnot ja tulokset Keskeiset johtopäätökset ja tulkinnat AVAINSANAT: (opinnäytteissä suositeltava avainsanasto löytyy verkosta osoitteesta:

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA HALLINTOTIETEELLISTEN TÖIDEN KIRJOITUSOHJEET Päivitetty 9.6.2015 VAASA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KIRJOITUSTYÖN ALOITTAMINEN 2 sivu 2. PLAGIAATINTUNNISTUS 2 3. KANSILEHTI,

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi)

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Copyright 2004 2010, Kielijelppi Palvelun tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori Word ohje Word2010 Jari Laru, yliopisto-opettaja Asko Pekkarinen, lehtori Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, 2012 Sisällys Sivuasetukset... 1 Marginaalit... 1 Osion luominen sisällysluetteloa

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen

Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen Onni Opiskelija Tampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot / Kertomus- ja tekstiteorian

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) RAPORTIN TMS. PITKÄN ASIAKIRJAN TEKEMINEN WORD:LLÄ Raportin reunukset ja sarkaimet Raportin kirjoittaminen Laita reunukset: Page Layout, Margins (Sivun asettelu,

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007)

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) ALUKSI ATK-ohjeet on laadittu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Perhon yksikön opinnäytetyön raporttipohjan laatimisen

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 17.3.2017 FYSA291&XYHM004 luentokalvosarja 6 1 Oppimistavoitteet

Lisätiedot

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä BUSINESS LAW FORUM 2013 KIRJOITUSOHJEET 1. Kirjoitukset tulee jättää teoksen toimituskunnalle sähköpostitse viimeistään perjantaina 12.4.2013. Käytä mieluiten Word -97 ohjelmaa tai tätä uudempaa versiota

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

KAPPALEMUOTOILUT. Word Kappalemuotoilut

KAPPALEMUOTOILUT. Word Kappalemuotoilut Word 2013 Kappalemuotoilut KAPPALEMUOTOILUT KAPPALEMUOTOILUT... 1 Tekstin tasaaminen... 1 Sisentäminen... 1 Koko kappaleen sisentäminen... 2 Sisennyksen poistaminen... 2 Riippuva sisennys (sivuotsikko)...

Lisätiedot

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite OHJEITA AFinLA:N VUOSIKIRJAAN KIRJOITTAVALLE Toivomme sinun ottavan seuraavat asiat huomioon tekstiä laatiessasi. Julkaisuprosessi on seuraava. Ensimmäisessä vaiheessa pyydämme artikkelisi sähköisenä versiona,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

HALLINTOTIETEELLISTEN TÖIDEN KIRJOITUSOHJEET

HALLINTOTIETEELLISTEN TÖIDEN KIRJOITUSOHJEET VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA HALLINTOTIETEELLISTEN TÖIDEN KIRJOITUSOHJEET Lukuvuosi 2013 2014 Päivitetty 28.5.2013 VAASA 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO KUVIOLUETTELO 3 sivu TIIVISTELMÄ 5 1. OHJEIDEN

Lisätiedot

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi.

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi. Sisällys Acta-väitöskirjojen asetukset 2 Acta-väitöskirjojen tyylimäärittelyt 7 Acta-mallipohjan tyylien lataaminen 8 Kuviot, kuvat ja taulukot 9 Lähdeluettelon laatiminen 9 Väitöskirjan muuttaminen pdf:ksi

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

Mallipohja toimii parhaiten, jos aloitat kirjoittamisen suoraan pohjaan.

Mallipohja toimii parhaiten, jos aloitat kirjoittamisen suoraan pohjaan. Sisällys Yleistä 2 Tekstin kirjoittaminen suoraan mallipohjaan 3 Tekstin kopioiminen ja sijoittaminen mallipohjaan 3 Acta-mallipohjien tyylit ja käyttö 4 Kuviot, kuvat ja taulukot 5 Lähdeluettelon laatiminen

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

Marginaali: Sivujen asetukset säädetään kohdasta 2007+: Sivun asettelu > Marginaalit > Mukautetut reunukset (Page Layout > Margins

Marginaali: Sivujen asetukset säädetään kohdasta 2007+: Sivun asettelu > Marginaalit > Mukautetut reunukset (Page Layout > Margins WORD-OHJE HALLINTOTIETEELLISTEN TÖIDEN KIRJOITTAJILLE (päivitetty 9.12.2014) 1 Kaikki nämä asetukset on tehty hallintotieteiden Word-mallipohjaan http://www.uva.fi/fi/for/student/materials/writing_guidelines/administrative_sciences/,

Lisätiedot

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 2004 Raija Lehtinen raija.lehtinen@helsinki.fi Anu Lahtinen anu.lahtinen@helsinki.fi 1 SISÄLLYS Ohjeiden käyttäjille

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet Ohjeita kirjoittajalle Tervetuloa mukaan tekemään vuosittain julkaistavaa Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa! Toivomme, että tutustut näihin ohjeisiin

Lisätiedot

WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE

WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Maarit Vesapuisto WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE Sivumäärä: 12 Vaasassa 25.08.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. Kirjallisen raportin

Lisätiedot

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä.

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. Pohjautuu ohjeisiin tiedekunnan yleisiin ohjeisiin lähteidenkäytöstä: http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/opiskelu/kirjoitusohjeet/lahteet/

Lisätiedot

Lähteiden käyttö. Yleistä lähteistä. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma

Lähteiden käyttö. Yleistä lähteistä. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma Lähteiden käyttö Yleistä lähteistä Tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöihin kuuluu, että kirjoittaja aiemmin tehtyjä tutkimuksia selostamalla ja arvioimalla paitsi valmistaa tietä omalle tutkimukselleen

Lisätiedot

1 TEKSTIN ASETTELU. Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12.

1 TEKSTIN ASETTELU. Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12. 1 TEKSTIN ASETTELU Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12. Käytetään tavutusta ja molempien reunojen tasausta. Käytetään sivunumeroita keskellä ylhäällä.

Lisätiedot

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Sisällys 1 Lähdeviitteiden ja lähteiden merkitseminen

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN 23.10.2015 Sari Dhima Lähdevii>eiden laadinta Lähdevii>eiden merkinnät vaihtelevat eri Ceteenalojen, julkaisusarjojen ja aikakauskirjojen välillä. Tärkeintä on käy>ää

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä:

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: KSAO Liiketalous 1 Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: tekstin tasaus sisennys riviväli; kappaleen sisäiset rivivälit kappaleiden

Lisätiedot

Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville. Artikkeli

Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville. Artikkeli Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville Artikkeli Artikkelin pituus on 15 sivua (n. 4000 5000 sanaa) sisältäen tiivistelmän. Kirjallisuusluettelo ja liitteet eivät sisälly tähän enimmäispituuteen.

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011 Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet Tuula Marila Kevät 2011 Lähteet Sisältö Lähteiden äärellä 3 5 Viittaustekniikka 6 11 Lähdeluettelon laatiminen 12 21 2 Tutustu kirjallisuuteen 1. Tutustu teoksen sisällysluetteloon.

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI Word 2013 Sisällysluettelo, kuvien ja taulukoiden numerointi SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet:

Lisätiedot

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET KIRJALLISEN TYÖN OHJEET Tiina Tomera, STAP xx Oppimispäiväkirja Hoito- ja huolenpito opettaja : Maija Mietteliäs SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJALLISTEN TÖIDEN RAKENNE JA ULKOASU... 3 2.1 Kansilehti...

Lisätiedot

Teknillinen tiedekunta TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET

Teknillinen tiedekunta TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET Teknillinen tiedekunta TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET päivitetty syyskuu 2010 1 Ohjeiden käyttö ja tarkoitus Opinnäytetöiden kirjoittamista varten on Vaasan yliopiston teknillisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savonia Business OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE Mika Siiskonen & Anne Poutiainen Tradenomin opinnäytetyö Opiskelijan koulutusohjelma Opiskelijan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

LibreOffice Writer perusteita

LibreOffice Writer perusteita LibreOffice Writer perusteita Käytetään Digabi-käyttöjärjestelmää (DigabiOS) ja harjoitellaan LibreOfficen käyttöä. 1. Ohjelman käynnistys Avaa Sovellusvalikko => Toimisto => LibreOffice Writer. Ohjelma

Lisätiedot

Ohjeita tutkielmaseminaarilaisille / kandidaatin tutkielma

Ohjeita tutkielmaseminaarilaisille / kandidaatin tutkielma 1 Ohjeita tutkielmaseminaarilaisille / kandidaatin tutkielma Tutkielmaseminaarin tavoitteet Jokainen seminaarilainen laatii lukuvuoden aikana yksin tai parin kanssa itsenäisen kandidaatin tutkielman jostakin

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

Kirjallisuusluettelon laatiminen

Kirjallisuusluettelon laatiminen Kirjallisuusluettelon laatiminen Käsikirjoitusten kirjallisuusluettelot laaditaan huolellisesti alla olevien ohjeiden mukaan. Yleisiä huomioita seuraavat ohjeet julkaisutyypeittäin. Otsikointi ja sijainti

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016 SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016 Ohjeita kirjoittajalle Tervetuloa mukaan tekemään vuosittain julkaistavaa Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa! Toivomme, että tutustut näihin ohjeisiin

Lisätiedot

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet 1 Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet Tämä yleinen ohje on tehty käytettäväksi Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan opintojen

Lisätiedot

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Euro keskus Yliopistonkatu 38 PL 617 33101 Tampere www.uta.fi/laitokset/kirjasto/eu EU-informaatikko puh. (03) 215 7867 fax (03) 215 7493 e-mail: kileto@uta.fi 1 Tampereen

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutki 2 12.3.2014 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus tieteellisen raportin

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Hyvä opiskelija! Tästä ohjeesta löydät mallina: - kansilehden - sisällysluettelon - tekstisivuja - lähdeluettelon

Hyvä opiskelija! Tästä ohjeesta löydät mallina: - kansilehden - sisällysluettelon - tekstisivuja - lähdeluettelon Hyvä opiskelija! Lukio-opiskeluun kuuluu monenlaisten kirjallisten töiden tekeminen. Tällaisia ovat muun muassa tutkielmat, referaatit, työselostukset, esseet, kirjoitelmat ja oppimispäiväkirjat. Tässä

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

Tutkimuskirjoittaminen

Tutkimuskirjoittaminen Tutkimuskirjoittaminen Perusrakenne Alkuosa Runko-osa Loppuosa Nimiösivu eli nimiölehti Tiivistelmä (abstrakti) Esipuhe / alkusanat (kiitokset) Sisällysluettelo Johdanto ja tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat

Lisätiedot

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm.

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm. - 1 - Tämä dokumentti on muokattu oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 3. Asennuskäsikirja. Julkaisu on ilmestynyt 10.3.2009 sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2009:5.

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET

OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET Salon seudun ammattiopisto Opinnäytetyöohje Tekniikka ja palvelu 1.4.2009 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEKEMISEN PERUSTEET 4 2.1 Mikä opinnäytetyö on? 4

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi*

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* RAPORTOINTIOHJEET Lappeenrannassa 29.6.2007 0221700 Maija Meikäläinen Ymte J TIIVISTELMÄ Lappeenrannan

Lisätiedot

Tutkielman tai tutkimusraportin kirjoittaminen. Ohjeistus TE3 kurssille

Tutkielman tai tutkimusraportin kirjoittaminen. Ohjeistus TE3 kurssille Tutkielman tai tutkimusraportin kirjoittaminen Ohjeistus TE3 kurssille Matti Meikäläinen Mikkelin etä- ja aikuislukion Puumalan toimipiste Terveystieto, TE3 -kurssi Syksy 2010 1 Sisällys 1. Johdanto...

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Pääotsikko Alaotsikko Mahdollisen taustaprojektin nimi Tekijä(t) Koulutusohjelman opinnäytetyö Suuntautumisvaihtoehto Insinööri(AMK) KEMI 201x Sukunimi Etunimi Opinnäytetyö

Lisätiedot

OHJEITA LAPIN YLIOPISTON SARJOIHIN KIRJOITTAVILLE. koskee vain yliopistopainossa painettavia julkaisuja ulkopuoliset painotalot antavat omat ohjeensa.

OHJEITA LAPIN YLIOPISTON SARJOIHIN KIRJOITTAVILLE. koskee vain yliopistopainossa painettavia julkaisuja ulkopuoliset painotalot antavat omat ohjeensa. OHJEITA LAPIN YLIOPISTON SARJOIHIN KIRJOITTAVILLE koskee vain yliopistopainossa painettavia julkaisuja ulkopuoliset painotalot antavat omat ohjeensa. ohjeistoa täydennetään ja muokataan mahdollisimman

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10 Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta Standardiasiakirjan asettelut Microsoft Word 2007 ja 2010 versioissa Word ohjelman oletusasetukset ovat sellaiset, että suomalaisen

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

Ohjeita lopputyön tekoon

Ohjeita lopputyön tekoon ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 1(6) Päivitetty 1.8.2016 Ohjeita lopputyön tekoon Lopputyö ja seminaari (LOPS) -opintojaksoon (6 op) sisältyy kirjallinen työ, siihen perustuva seminaariesitelmä sekä oman oppiaineen

Lisätiedot

Ohjeita lopputyön tekoon

Ohjeita lopputyön tekoon Päivitetty 1.3.2013 Ohjeita lopputyön tekoon Farmaseuttien lopputyö ja seminaari (LOPS) -opintojaksoon (6 op) sisältyy kirjallinen työ, siihen perustuva seminaariesitelmä sekä oman oppiaineen seminaareihin

Lisätiedot

Tutkielmaohje. (tiivistelmä tiedekunnan ohjeista, taloustieteeseen sopeutettuna) Tekstin oikea reuna pitää tasata, ja samalla on käytettävä tavutusta.

Tutkielmaohje. (tiivistelmä tiedekunnan ohjeista, taloustieteeseen sopeutettuna) Tekstin oikea reuna pitää tasata, ja samalla on käytettävä tavutusta. 1. Tutkielman ulkoasu Tutkielman ulkoasu Tutkielmaohje (tiivistelmä tiedekunnan ohjeista, taloustieteeseen sopeutettuna) Hyvä pistekoko tutkielmassa on 12. Rivivälin tulee olla 1,5. Tekstin oikea reuna

Lisätiedot

TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1

TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1 TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1 1 Perustekstejä Tehtävän tarkoituksena on varmistaa tietty perusosaaminen tekstinkäsittelystä sekä lisäksi tässä tulee mukaan myös hiukkasen suomen kielen oikeinkirjoitustakin.

Lisätiedot

Ohjeita lopputyön tekoon

Ohjeita lopputyön tekoon ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 1(6) Päivitetty 14.3.2016 Ohjeita lopputyön tekoon Lopputyö ja seminaari (LOPS) -opintojaksoon (6 op) sisältyy kirjallinen työ, siihen perustuva seminaariesitelmä sekä oman oppiaineen

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE TYÖN TARKASTUKSEN JA PAINATUKSEN ETENEMINEN Timo Suutama 8.10.2014 Artikkeliväitöskirjan

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma BioMediTech. Kandidaatintutkielman sisältö. Kandidaatintutkielman rakenne

Kandidaatintutkielma BioMediTech. Kandidaatintutkielman sisältö. Kandidaatintutkielman rakenne Kandidaatintutkielma BioMediTech Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten on suoritettava pääaineesta kandidaatintutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kandidaatintutkielman tavoitteena on, että

Lisätiedot

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut 9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut Aloitus -välilehdellä Kappale -ryhmästä löytyvät kaikki kappalemuotoilut. Huomaa, että kappalemuotoilut ovat aina voimassa seuraavaan kappalemerkkiin asti. Kappalemerkki

Lisätiedot