LIITE 5. Äkäsjoki, Pulkkasaarten alapuoli koordinaatit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 5. Äkäsjoki, Pulkkasaarten alapuoli koordinaatit"

Transkriptio

1 LIITE 5 Äkäsjoki, Pulkkasaarten alapuoli koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 308 m 2 Vesisyvyys 40 cm Pintavirrannopeus 100 cm/s Veden lämpötila 12,6 C Ilman lämpötila 14,0 C Varjostus < 10 % Puolipilvisellä säällä kalastettu luonnontilainen, voimakasvirtainen koski metsän keskellä. Rantakasvusto pääosin pensaikkoa, joskin joukossa myös matalaa ruohostoa. Pohjakasveista sammalen peittävyys noin 15 %, lisäksi koealalla hieman myös ärviöitä. Pohjamateriaali suurelta osin halkaisijaltaan 2-10 cm:n kiviainesta (n. 80 %), loppuosa pääosin hienoa soraa (ø 2-20 mm, n. 15 %) ja hiekkaa (ø < 2 mm, n. 5 %). Ei kerrostumia tai sakkaumia. Laurinoja, ylin koeala koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 15 m 2 Vesisyvyys 20 cm Pintavirrannopeus 15 cm/s Veden lämpötila 9,1 C Ilman lämpötila 17,0 C Varjostus n. 50 % Aurinkoisella säällä kalastettu luonnontilainen, hidasvirtainen nivasuvantojakso Laurinojan latvaosilla metsän keskellä. Rantakasveista n. ¾ puita, loput matalaa ruohostoa. Pohjakasveista sammalen peittävyys n. 70 %, loppuosa pohjasta paljas. Noin pohjasta kovempaa mineraaliainesta, loppuosa liejua / mutaa / turvetta. Mineraaliaines jakautunut melko tasaisesti halkaisijaltaan erikokoisen aineksen kesken, joskaan suurempia lohkareita ei koealalla ollut. Kerrostumia ja sakkaumia ei paljoa.

2 Laurinoja, keskimmäinen koeala koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 73 m 2 Vesisyvyys 40 cm Pintavirrannopeus 50 cm/s Veden lämpötila 8,9 C Ilman lämpötila 13,4 C Varjostus n. 75 % Aurinkoisella säällä metsän keskellä kalastettu luonnontilainen nivajakso, jonka alaosalla jyrkkä koskiosuus. Myös koskimonttu mukana koealassa. Rantakasvusto lähes täysin puita, lisäksi hieman pensaita ja matalaa ruohostoa. Pohjakasveista sammalen peittävyys n. 70 %, loppuosa pohjasta kasvillisuudesta paljasta. Pohja-aineksesta noin puolet suurikokoista, halkaisijaltaan yli 30 cm:n, kiviainesta. Hiekkaa n. 30 % ja ø cm:n kiviainesta n. 20 %. Ei kerrostumia. Laurinoja, alin koeala L1 koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 57 m 2 Vesisyvyys 20 cm Pintavirrannopeus 30 cm/s Veden lämpötila 8,5 C Ilman lämpötila 17,4 C Varjostus n. 50 % Aurinkoisella säällä koekalastettu luonnontilainen virtanivamainen jakso louhosten vesienjohtamispaikan alapuolella metsän keskellä. Rantakasvustosta n. 50 % pensaikkoa, noin neljännes niin puita kuin matalaa ruohostoakin. Pohjakasveista sammalen peittävyys n. 50 %, muu osa pohjasta paljasta. Pohjamateriaalista n. 80 % ø 2-10 cm:n kiviainesta, loppuosa hienompijakoista materiaalia, soraa ja hiekkaa. Koealalla havaittavissa vähän sakkaumaa.

3 Äkäsjoki, 5 koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 176 m 2 Vesisyvyys 25 cm Pintavirrannopeus 50 cm/s Veden lämpötila 7,5 C Ilman lämpötila 10,0 C Varjostus 0 % Pilvisellä säällä kalastettu voimakasvirtainen, nivamainen, ilmeisesti kunnostettu metsärantainen koeala. Itse koeala keskellä jokea olevan saarekkeen reunalla, joten varsinaista rantakasvillisuutta koealalla ei ollut. Sammalen peittävyys pohjasta n. 40 %, varsin runsaasti myös rihmamaisia leväkasvustoja (n. 15 %). Jonkin verran myös ärviöitä ja sätkintä. Pääosa pohjamateriaalista (n. 80 %) halkaisijaltaan 2-10 cm:n kiviainesta, karkeaa soraa n. 15 % ja suurempia kiviä n. 5 %. Varsinaisia lohkareita koealalla ei kuitenkaan ollut. Kylmämaanoja, 6 koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 126 m 2 Vesisyvyys 40 cm Pintavirrannopeus 80 cm/s Veden lämpötila 11,8 C Ilman lämpötila 16,5 C Varjostus n. 20 % Pilvisellä säällä koekalastettu luonnontilainen koski, joka toiselta rannaltaan metsäinen. Rantakasveista n. pensaita, loppuosa pääosin matalaa ruohostoa ja muutamia puita. Pohjakasveista sammalen peittävyys n. ¾. Halkaisijaltaan 2-10 cm:n kivimateriaalia noin 80 % pohja-aineksesta, pääosa lopusta hienompaa soraa. Lisäksi muutamia suurempia lohkareita. Ei juurikaan kerrostumia.

4 Kivivuopionoja, ylempi koeala koordinaatit Pinta-ala 85 m 2 Vesisyvyys 20 cm Pintavirrannopeus 20 cm/s Veden lämpötila 6,2 C Ilman lämpötila 10,0 C Varjostus n. 75 % Sanallinen kuvaus ( ) / kohtalainen Puolipilvisellä säällä kalastettu luonnontilainen nivamainen, suo-ojamainen koeala alavahkon metsän keskellä. Vesi sameahkoa / rautapitoisen näköistä. Rantakasveista n. 80 % pensaikkoa, loppuosa korkeahkoa ruohostoa ja yksittäisiä puita. Sammalen peittävyys koealan pohjasta jopa 90 %. Pohjamateriaalista koealalla n. ½ hiekkaa, ø cm:n kiveä n. 40 % ja suurempia lohkareita n. 10 %. Ei juurikaan kerrostumia. Kivivuopionoja, alempi koeala NL50 koordinaatit Pinta-ala 105 m 2 Vesisyvyys 60 cm Pintavirrannopeus 20 cm/s Veden lämpötila 5,5 C Ilman lämpötila 10,0 C Varjostus n. 75 % Sanallinen kuvaus ( ) Pilvisellä / sateisella säällä koekalastettu luonnontilainen, osin nivamainen suvantojakso metsän keskellä. Rantakasveista noin 80 % pensaita ja loppuosa pääosin korkeahkoa ruohostoa seassaan yksittäisiä puita. Sammalen peittävyys koealan pohjasta n. ½. Pohjamateriaalista n. 60 % hiekkaa, lohkareita (ø > 30 cm) n. 20 % ja loput tätä pienempää kivimateriaalia. Ei juurikaan kerrostumia.

5 Valkeajoki, 1 koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 158 m 2 Vesisyvyys 25 cm Pintavirrannopeus 40 cm/s Veden lämpötila 10,0 C Ilman lämpötila 12,5 C Varjostus < 10 % Puolipilvisellä / pilvisellä säällä koekalastettu luonnontilainen, metsärantainen, nivamainen koeala Äkäslompolon tien yläpuolella. Rantakasveista n. 60 % matalaa ruohostoa (< 60 cm), n. 30 % pensaita ja n. 10 % puita. Sammalen peittävyys pohjasta n. 30 %, ärviöitä n. 5 %. Pohjamateriaalista noin puolet ø 2-10 cm:n kiviainesta ja noin puolet ø 2-20 mm:n soraa. Lisäksi paikoin hiekkaa. Ei kerrostumia tai sakkaumia. Valkeajoki, 6 koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 140 m 2 Vesisyvyys 60 cm Pintavirrannopeus 50 cm/s Veden lämpötila 8,3 C Ilman lämpötila 11,0 C Varjostus < 10 % keskinkertainen Aurinkoisella säällä kalastettu luonnontilainen, nivamainen, metsärantainen koeala Äkäslompolon tien alapuolella. Rantakasveista n. pensaikkoa, loppuosa pääosin korkeahkoa, yli 60 cm:n ruohostoa. Lisäksi muutamia puita ja matalampaa ruohostoa. Sammalen peittävyys pohjasta noin, ärviöitä n. 10 %. Pohjamateriaalista n. 60 % hiekkaa, hienoa soraa n. ja lisäksi hieman karkeampaakin kiviainesta, ei kuitenkaan suuria kiviä tai lohkareita. Käytännössä ei kerrostumia tai sakkaumia.

6 Äkäsjoki, 6 koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 149 m 2 Vesisyvyys 25 cm Pintavirrannopeus 85 cm/s Veden lämpötila 7,1 C Ilman lämpötila 11,0 C Varjostus < 5 % Pilvisellä säällä koekalastettu luonnontilainen, metsärantainen niva. Rantakasveista n. ¾ puustoa, loput pensaikkoa ja matalaa ruohostoa. Sammalten peittävyys koealan pohjasta n. 60 %, runsaasti myös levärihmoja. Pohjamateriaalista n. 40 % ø cm:n kiviä, n. 30 % ø 2-10 cm:n kiviä, n. 25 % hiekkaa ja viitisen prosenttia soraa. Lisäksi yksittäisiä isompia lohkareita. Koealan reunalla kovavirtaisempi syvempi uoma, kun taas keskempänä jokea matalampaa ja hidasvirtaisempaa aluetta. Äkäsjoki, 327, jokisuu koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 219 m 2 Vesisyvyys 20 cm Pintavirrannopeus 75 cm/s Veden lämpötila 7,1 C Ilman lämpötila 11,0 C Varjostus 0 % Aurinkoisella säällä kalastettu luonnontilainen nivamainen koeala Äkäsjoen alaosilla hieman ennen joen laskua Muonionjokeen. Ranta koekalastetulla puolella rantaniittyä. Rantakasveista n. 80 % pensaita, matalaa ruohostoa n. 20 %. Pohjakasveista sammalen peittävyys arviolta n. 10 %, lisäksi havaittiin palpakkoa ja varsin runsaasti levärihmoja. Pohjamateriaalista n. ¾ hienoa soraa (ø 2-20 mm), hiekkaa n. 15 % ja jonkin verran suurempaa kiviainesta ja lohkareita (pintakiviä). Koeala varsin hyvin poikasalueeksi soveltuvan näköinen.

7 Mannajoki, M2 koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 65 m 2 Vesisyvyys 50 cm Pintavirrannopeus 70 cm/s Veden lämpötila 8,8 C Ilman lämpötila 10,0 C Varjostus n. 25 % kohtalainen Puolipilvisellä säällä koekalastettu luonnontilainen, metsärantainen, nivamainen koeala poroaitauksen sisällä. Rantakasveista noin puolet puita, pensaita n. 30 % ja korkeaa (> 60 cm) ruohostoa n. 20 %. Sammalen peittävyys koealan pohjasta n. 80 %, lisäksi jonkin verran palpakkoa ja runsahkosti rihmamaisia leväkasvustoja. Pohjamateriaalista n. ½ ø cm:n kiviä, suurempia lohkareita ja hienoa soraa molempia noin neljännes. Paikoin myös hieman hiekkaa. Yleisluonteeltaan kivimateriaali kuitenkin melko kookasta. Niesajoki, uusi LVT koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 116 m 2 Vesisyvyys 30 cm Pintavirrannopeus 50 cm/s Veden lämpötila 6,9 C Ilman lämpötila 10,0 C Varjostus 30 % Pilvisellä säällä kalastettu luonnontilainen nivamainen koeala metsän keskellä. Koealalla lyhyitä n. 60 cm syvyisiä monttuja ja pieniä koski/nivakynnyksiä näiden välillä. Rantakasveista korkeaa (> 60 cm) ruohostoa noin puolet, loppuosa melko tasan jakautunut puuston ja pensaikon kesken. Sammalta koealalla runsaasti, peittävyys jopa 90 %. Lisäksi melko paljon myös rihmamaisia leväkasvustoja. Pohjamateriaalista ø cm:n kiveä n. 70 %, loppuosa suurempia lohkareita ja hiekkaa.

8 Niesajoki, N10 koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 192 m 2 Vesisyvyys 25 cm Pintavirrannopeus 80 cm/s Veden lämpötila 7,8 C Ilman lämpötila 11,0 C Varjostus < 10 % kohtalainen keskinkertainen Pilvisellä säällä kalastettu luonnontilainen koski metsän keskellä. Pääosa, n. 80 %, rantakasveista korkeaa ruohostoa, loppuosa pääosin pensaita joukossaan muutamia puita. Koealan pohja käytännössä täysin sammalen peittämää. Pohjamateriaali suurehkoa kiviainesta, halkaisijaltaan cm:n kiviä arviolta noin 85 %, lisäksi suurempia lohkareita (n. 10 %) ja pienempiä kiviä. Selvästi havaittavissa myös levärihmoja. Niesajoki, N5 koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 78 m 2 Vesisyvyys 40 cm Pintavirrannopeus 40 cm/s Veden lämpötila 13,8 C Ilman lämpötila 19,5 C Varjostus n. 5 % alhainen keskinkertainen Aurinkoisella säällä kalastettu luonnontilainen, nivamainen koeala metsän keskellä. Rantakasveista arviolta n. 80 % pensaita, loppuosa melko tasaisesti jakautunut puiden ja erimittaisen ruohoston kesken. Sammalen peittävyys koealan pohjasta n. 50 %, peittävyyttä kuitenkin vaikea arvioida erittäin runsaan levärihmaston takia. Leväkasvustojen peittävyydeksi arvioitiin jopa 80 %, osin todennäköisesti kuivasta ja lämpimästä kesästä johtuen. Pohjamateriaalista noin puolet ø cm:n kiviä, runsaasti myös suurempia lohkareita (pintakiviä) ja soraa ja myös pientä kiveä.

9 Niesajoki, Juvakaisenmaankoski koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 51 m 2 Vesisyvyys 30 cm Pintavirrannopeus 40 cm/s Veden lämpötila 13,5 C Ilman lämpötila 17,5 C Varjostus n. 10 % alhainen / keskinkertainen Puolipilvisellä säällä kalastettu luonnontilainen, nivamainen koeala metsän keskellä. Rantakasveista n. 60 % puita, loppuosa melko tasan jakautunut pensaikon ja matalan (< 60 cm) ruohoston kesken. Sammalen peittävyys koealan pohjasta noin kolmannes, joskin runsaan levärihmaston takia arviointi vaikeaa. Leväkasvustojen peittävyys vastaavasti noin puolet. Pohja-aineksesta noin ø cm:n kiviä, loppuosa pienempää kiveä ja jonkin verran suurempia lohkareita, pintakiviäkin. Kaunisjoki, NL8 koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 259 m 2 Vesisyvyys 20 cm Pintavirrannopeus 70 cm/s Veden lämpötila 6,8 C Ilman lämpötila n. 10 C Varjostus < 10 % kohtalainen Pilvisellä säällä kalastettu luonnontilainen koski metsän keskellä. Rantakasveista n. 60 % pensaita, noin neljännes puita ja loput korkeaa ruohostoa. Sammalen peittävyys koealan pohjasta noin 10 %, rihmamaisten leväkasvustojen lähes kolmannes. Loppuosa pohjasta paljas. Pohja-aineksesta noin kolmannes hiekkaa, kolmannes halkaisijaltaan 2-10 cm:n kiveä, viidennes soraa ja loput suurikokoisempaa kiviainesta ja lohkareita (pintakiviäkin). Levärihmoja siis runsaasti.

10 Kaunisjoki, Salmikoski koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 108 m 2 Vesisyvyys 40 cm Pintavirrannopeus 125 cm/s Veden lämpötila 6,6 C Ilman lämpötila n. 10 C Varjostus 0 % kohtalainen keskinkertainen Pilvisellä säällä koekalastettu luonnontilainen koski metsän keskellä. Pääosa (n. 80 %) rantakasveista korkeahkoa, yli 60 cm:n ruohostoa. Pensaiden osuus noin 20 %. Koealan pohjalla ei sammalta, rihmalevien peittävyys sen sijaan noin 40 %. Lisäksi vähäisessä määrin palpakkoa. Koeala lohkareikkoinen, halkaisijaltaan yli 30 cm:n kiviainesta pohjamateriaalista arviolta n. 70 %. Loppuosa pienempää kiviainesta ja lisäksi alalta havaittiin myös hiekkaa. Välijoki, NL4 koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 75 m 2 Vesisyvyys 20 cm Pintavirrannopeus 20 cm/s Veden lämpötila 7,5 C Ilman lämpötila 13,0 C Varjostus n. 20 % runsas Pilvisellä säällä koekalastettu osin nivamainen suvantojakso. Rantakasvusto pensaikkoa ja korkeaa ruohostoa suunnilleen suhteessa 6:4. Pohja pääosin paljas lieju-/mutapohja yksittäisiä sammalkasvustoja lukuun ottamatta. Lisäksi jonkin verran levärihmoja.

11 Kiekkajoki, NL12 koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala m 2 Vesisyvyys n. 50 cm Pintavirrannopeus < 10 cm/s Veden lämpötila C Ilman lämpötila n. 12 C Varjostus 90 % runsas Todettiin ulkoisten ominaisuuksiensa vuoksi kalastuskelvottomaksi ja todennäköisesti kalattomaksi. Ei koekalastettu. Rässioja, NL13 koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala m 2 Vesisyvyys 50 cm Pintavirrannopeus < 10 cm/s Veden lämpötila C Ilman lämpötila n. 12 C Varjostus 60 % runsas Todettiin ulkoisten ominaisuuksiensa vuoksi kalastuskelvottomaksi ja todennäköisesti kalattomaksi. Ei koekalastettu.

12 Vähäjoki, NL17 koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 75 m 2 Vesisyvyys 50 cm Pintavirrannopeus 20 cm/s Veden lämpötila 8,3 C Ilman lämpötila n. 12 C Varjostus n. 20 % runsas Pilvisellä säällä koekalastettu suvantojakso muokatussa ojassa suovoittoisen metsän keskellä. Rantakasveista pensaiden osuus noin 80 %, loppuosa pääosin erimittaista ruohostoa ja yksittäisiä puita. Palpakkoa paikoin runsaasti ja sen kokonaispeittävyys arviolta noin puolet koealasta, sammalta ei lainkaan. Pohjamateriaaliltaan koeala hienojakoista liejua / mutaa. Jonkin verran kerrostumia ja sakkaumaa. Aareajoki, NL14 koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 210 m 2 Vesisyvyys 30 cm Pintavirrannopeus 50 cm/s Veden lämpötila 6,7 C Ilman lämpötila 11,0 C Varjostus < 10 % runsas / korkea keskinkertainen Pilvisellä säällä loppukesällä kalastettu luonnontilainen, rännimäinen koski metsän keskellä. Rantakasveista n. 40 % pensaita, 30 % puita, 20 % matalaa ruohostoa ja 10 % korkeampaa ruohostoa. Sammalten arvioitiin peittävän koealan pohjasta noin kolmanneksen. Pohjamateriaali mineraaliainesta, tästä noin 40 % halkaisijaltaan cm:n kiviä. Noin 30 % sekä suurempia lohkareita että hiekkaa. Kivet hieman värjääntyneet (sakkaa / kasvustoa), koealalle kalapaikka-opastus.

13 Mellajoki, NL15 koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 88 m 2 Vesisyvyys 30 cm Pintavirrannopeus 150 cm/s Veden lämpötila 7,9 C Ilman lämpötila 12,0 C Varjostus < 10 % runsas tulvakorkeus Pilvisellä säällä kalastettu luonnontilainen koski metsän keskellä. Vesi koealalla käytännössä tulvakorkeudessa. Korkeudeltaan yli 60 cm:n ruohostoa rantakasveista noin 60 %, matalampaa ruohostoa ja pensaita molempia noin viidennes. Lähes täysin paljas pohja osin rännimäisyydestä ja kovasta virtauksesta johtuen, sammalta kuitenkin havaittavasti. Pohjamateriaalista suurin osa (n. 80 %) ø > 30 cm:n kiviä, cm:n kiviä noin viidennes. Kovasta virtauksesta johtuen ei myöskään sakkaumia tai kerrostumia. Aareajoki, NL11 koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 176 m 2 Vesisyvyys 40 cm Pintavirrannopeus 90 cm/s Veden lämpötila 7,1 C Ilman lämpötila n. 10 C Varjostus < 10 % kohtalainen / korkea Pilvisellä säällä kalastettu luonnontilainen, nivamainen koeala. Rantakasveista noin puolet puita, pensaita noin 30 % ja korkeaa (> 60 cm) ruohostoa noin 20 %. Sammalten peittävyys pohjasta arviolta noin 40 %, rihmalevien peittävyys noin neljännes, loppuosa pohjasta paljas. Pohja koostuu mineraaliaineksesta, josta noin puolet ø cm:n kiviä, noin kolmannes hiekkaa ja loppuosa pientä kiveä ja suurempia lohkareita. Yleisluonteeltaan pohja siis hiekkapohjaa, johon on iskostunut erikokoista kiveä.

14 Kaunisjoki, Leppäkoski koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 174 m 2 Vesisyvyys 30 cm Pintavirrannopeus 80 cm/s Veden lämpötila 7,5 C Ilman lämpötila n. 10 C Varjostus 5 % kohtalainen Pilvisellä säällä kalastettu luonnontilainen koskimainen koeala metsän keskellä. Pensaiden osuus rantakasveista noin 60 %, loppuosa melko tasaisesti puita ja korkeahkoa ruohostoa. Sammalten peittävyys koealan pohjasta noin 70 %, lisäksi havaittiin palpakoita ja hyvin runsaasti rihmamaisia leväkasvustoja. Pohja-aineksesta noin 40 % ø > 30 cm:n kiviä, noin 30 % hiekkaa, noin 20 % ø cm:n kiviä ja noin 10 % ø 2-10 cm:n kiviä. Kaunisjoki, alin koeala, Häntäkoski koordinaatit Sanallinen kuvaus ( ) Pinta-ala 140 m 2 Vesisyvyys 30 cm Pintavirrannopeus 90 cm/s Veden lämpötila 7,8 C Ilman lämpötila n. 10 C Varjostus 0 % kohtalainen Pilvisellä säällä koekalastettu luonnontilainen nivamainen koski metsän keskellä. Pääosa (n. 90 %) rantakasvillisuudesta matalaa ruohostoa, jonkin verran myös pensaita. Sammalen peittävyys koealan pohjasta noin 80 %, lisäksi havaittiin palpakkoa. Rihmamaisten leväkasvustojen peittävyys noin viidennes. Pohjamateriaalista noin 60 % ø cm:n kiviä, suurempia lohkareita ja hiekkaa molempia noin viidennes.

15 LIITE 6 Laurinoja, ylin 5. Äkäsjoki, 6 Laurinoja, keskimmäinen 6. Äkäsjoki, 5 Laurinoja, alin L1 7. Äkäsjoki, jokisuu 327 Äkäsjoki, Pulkkasaarten alapuoli TAIMEN < summa keskiarvo n, koealojen luku = 7 Y:n keskiarvo ja 95 % luot.rajat = keskihajonta S.D. = keskiarvon keskivirhe S.E. = kpl/ha ja S.E. = g/ha = 1995 TAIMEN summa keskiarvo n, koealojen luku = 7 Y:n keskiarvo ja 95 % luot.rajat = keskihajonta S.D. = keskiarvon keskivirhe S.E. = kpl/ha ja S.E. = g/ha = 6066

16 TAIMEN > summa keskiarvo n, koealojen luku = 7 Y:n keskiarvo ja 95 % luot.rajat = keskihajonta S.D. = keskiarvon keskivirhe S.E. = kpl/ha ja S.E. = g/ha = 1313 MUTU summa keskiarvo n, koealojen luku = 7 Y:n keskiarvo ja 95 % luot.rajat = keskihajonta S.D. = keskiarvon keskivirhe S.E. = kpl/ha ja S.E. = g/ha = PIIKKI summa keskiarvo n, koealojen luku = 7 Y:n keskiarvo ja 95 % luot.rajat = keskihajonta S.D. = keskiarvon keskivirhe S.E. = kpl/ha ja S.E. = 12 9 g/ha = 12

17 KIRJOEVÄSIMPPU summa keskiarvo n, koealojen luku = 7 Y:n keskiarvo ja 95 % luot.rajat = keskihajonta S.D. = keskiarvon keskivirhe S.E. = kpl/ha ja S.E. = g/ha = 1746 MERILOHI < summa keskiarvo n, koealojen luku = 7 Y:n keskiarvo ja 95 % luot.rajat = keskihajonta S.D. = keskiarvon keskivirhe S.E. = kpl/ha ja S.E. = g/ha = 42 MERILOHI summa keskiarvo n, koealojen luku = 7 Y:n keskiarvo ja 95 % luot.rajat = keskihajonta S.D. = keskiarvon keskivirhe S.E. = kpl/ha ja S.E. = g/ha = 1495

18 . Kivivuopionoja, ylempi 10. Kaunisjoki, Salmikoski. Kivivuopionoja, NL Kaunisjoki, Leppäkoski. Valkeajoki, Kaunisjoki, Häntäkoski. Valkeajoki, Aareajoki, NL11. Kylmämaanoja, Aareajoki, NL14. Niesajoki, N Mellajoki, NL15. Niesajoki, uusi LVT 16. Välijoki, NL4. Mannajoki, M2 17. Vähäjoki, NL17. Kaunisjoki, NL8 TAIMEN < summa keskiarvo n, koealojen luku = 17 Y:n keskiarvo ja 95 % luot.rajat = keskihajonta S.D. = keskiarvon keskivirhe S.E. = kpl/ha ja S.E. = g/ha = 549

19 TAIMEN summa keskiarvo n, koealojen luku = 17 Y:n keskiarvo ja 95 % luot.rajat = keskihajonta S.D. = keskiarvon keskivirhe S.E. = kpl/ha ja S.E. = g/ha = 2532 TAIMEN > summa keskiarvo n, koealojen luku = 17 Y:n keskiarvo ja 95 % luot.rajat = keskihajonta S.D. = keskiarvon keskivirhe S.E. = kpl/ha ja S.E. = g/ha = 3242

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE TAIMENEN POTENTIAALISTEN LISÄÄNTYMISALUEIDEN SEL- VITYS

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE TAIMENEN POTENTIAALISTEN LISÄÄNTYMISALUEIDEN SEL- VITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 30.9.2016 HANNUKAISEN KAIVOSHANKE TAIMENEN POTENTIAALISTEN LISÄÄNTYMISALUEIDEN SEL- VITYS Päivämäärä 30.9.2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Maastoraportti taimenen esiintymisestä Emäjoen alajuoksun pienissä joissa ja puroissa

Maastoraportti taimenen esiintymisestä Emäjoen alajuoksun pienissä joissa ja puroissa Maastoraportti taimenen esiintymisestä Emäjoen alajuoksun pienissä joissa ja puroissa Tmi Olli van der Meer 25.9.2011 1. Johdanto Sähkökoekalastuksella haluttiin selvittää taimenen esiintyminen Emä- ja

Lisätiedot

JUUANJOEN VIRTAVESIEN KALATALOUDELLINEN KARTOITUS

JUUANJOEN VIRTAVESIEN KALATALOUDELLINEN KARTOITUS JUUANJOEN VIRTAVESIEN KALATALOUDELLINEN KARTOITUS Manu Vihtonen Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke 2009 53 9 VEPSÄNJOEN KARTOITETUT KOSKET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 9.1 Ilvolankoski Vepsänjoen

Lisätiedot

Lietejoen vesistöalueen purojen sähkökoekalastukset v. 2011 16WWE1356 1.9.2011

Lietejoen vesistöalueen purojen sähkökoekalastukset v. 2011 16WWE1356 1.9.2011 Lietejoen vesistöalueen purojen sähkökoekalastukset v. 2011 16WWE1356 1.9.2011 Lietejoen vesistöalueen purojen sähkökoekalastukset v. 2011 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 SÄHKÖKOEKALASTUKSET... 1 2.1 Aineisto

Lisätiedot

16WWE0618 11.10.2010. Kainuun Etu Oy. Lohen mäti-istutuskokeiden sähkökoekalastukset v. 2010

16WWE0618 11.10.2010. Kainuun Etu Oy. Lohen mäti-istutuskokeiden sähkökoekalastukset v. 2010 16WWE0618 11.10.2010 Kainuun Etu Oy Lohen mäti-istutuskokeiden sähkökoekalastukset v. 2010 16WWE0598 Lohen mäti-istutuskokeiden sähkökoekalastukset v. 2010 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 SÄHKÖKOEKALASTUKSET...

Lisätiedot

9M Vapo Oy. Viitajoen ja Vepsänjoen sähkökoekalastukset v. 2009

9M Vapo Oy. Viitajoen ja Vepsänjoen sähkökoekalastukset v. 2009 9M609214 7.10.2009 Vapo Oy Viitajoen ja Vepsänjoen sähkökoekalastukset v. 2009 9M609214 Viitajoen ja Vepsänjoen sähkökoekalastukset v. 2009 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 SÄHKÖKOEKALASTUKSET... 1 2.1 Aineisto

Lisätiedot

Kalliojoki Kuusamon kaupunki Heikki Tahkola 2012

Kalliojoki Kuusamon kaupunki Heikki Tahkola 2012 Kalliojoki Kuusamon kaupunki Heikki Tahkola 2012 1. Kalliojoki Kalliojoki sijaitsee Kuusamossa ja kuuluu Iijoen vesistöalueen Soivionjärven lähialueeseen (vesistöalueen n:o 61.332). Kalliojoki saa alkunsa

Lisätiedot

HÄRÄNSILMÄNOJA. Anssi Toivonen. Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö

HÄRÄNSILMÄNOJA. Anssi Toivonen. Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö HÄRÄNSILMÄNOJA Anssi Toivonen Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 15.11.010 Sisältö Johdanto... Häränsilmänojan kokonaisuus... 4 Kartta 1 Pääuoma... 5 Kartta Kulmalan eteläpuoli joen haarat... 14 Oikeanpuoleinen

Lisätiedot

LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE. Hohon- ja Pitkäjoen sähkökalastukset 2012-2014 Keski-Suomen kalatalouskeskus ry Matti Havumäki

LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE. Hohon- ja Pitkäjoen sähkökalastukset 2012-2014 Keski-Suomen kalatalouskeskus ry Matti Havumäki LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE Hohon- ja Pitkäjoen sähkökalastukset 2012-2014 Keski-Suomen kalatalouskeskus ry Matti Havumäki Jyväskylä 2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISTÄ... 1 2. MENETELMÄT... 2 3. KOEKALASTUKSET...

Lisätiedot

Gaula Flyfishing Lodge - Alueet

Gaula Flyfishing Lodge - Alueet Gaula Flyfishing Lodge - Alueet Beat 1 Rostad, Sanden Rostad. Oikea ranta. Rostad on kalastusalueen ylin pooli ja on pituudeltaan noin 500 metriä. Se on luonteeltaan hitaasti virtaavaa syvää nivaa kosken

Lisätiedot

Haritunjoen kalataloudellisen kunnostuksen suunnitelma

Haritunjoen kalataloudellisen kunnostuksen suunnitelma Haritunjoen kalataloudellisen kunnostuksen suunnitelma Ulla Kuusinen Yhteistyössä Lahden seudun ympäristöpalvelut Johdanto Haritunjoella on potentiaalia kehittyä hyväksi kalavesistöksi. Kalataloudellisen

Lisätiedot

Kolari 30 Hannukainen 2, kuvattu idästä

Kolari 30 Hannukainen 2, kuvattu idästä 14 Kolari 30 Hannukainen 2, kuvattu idästä 15 KOLARI 31 HANNUKAINEN 3 Kartta: 2714 10 x: 7495 17 y: 2498 95 z: 170 p: 7498 32 i: 3371 05 Kotivuori H 1988 inventointi Löydöt: Km 25311:5, palanutta luuta.

Lisätiedot

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014 Raportti HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista

Lisätiedot

Kymijoen Anjalankoski Pyhäjärvi välisen osuuden koski- ja virtapaikat, niiden pohjanlaadut sekä lohen ja meritaimenen lisääntymisalueet, 2009

Kymijoen Anjalankoski Pyhäjärvi välisen osuuden koski- ja virtapaikat, niiden pohjanlaadut sekä lohen ja meritaimenen lisääntymisalueet, 2009 Kymijoen Anjalankoski Pyhäjärvi välisen osuuden koski- ja virtapaikat, niiden pohjanlaadut sekä lohen ja meritaimenen lisääntymisalueet, 2009 Jukka Rinne, Markus Tapaninen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Beat 1 Rostad ja Sanden

Beat 1 Rostad ja Sanden Beat 1 Rostad ja Sanden Rostad. Oikea ranta. Rostad on kalastusalueen ylin pooli ja on pituudeltaan noin 500 metriä. Se on luonteeltaan hitaasti virtaavaa syvää nivaa kosken yläpuolella. Täällä ranta on

Lisätiedot

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013 Raportti HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista

Lisätiedot

Ympäristöhallinnon pohjaeläintietojärjestelmä Versio 20041026 Pohjaeläinnäytteenoton maastolomake

Ympäristöhallinnon pohjaeläintietojärjestelmä Versio 20041026 Pohjaeläinnäytteenoton maastolomake Ympäristöhallinnon pohjaeläintietojärjestelmä Versio 20041026 Pohjaeläinnäytteenoton maastolomake Paikan nimi*: Paikan tyyppi*: Järvi/uoma*: Koordinaatit*: MK/PK/YK Pohj*: Itä*: Tarkkuus*: GPS: Kunta*:

Lisätiedot

Koskikaltiojoen suu (länsi) /1-;p 01 0311- 3844 03 SUOJANPERÄ x= 7691 52-3, y= 3543 641~ z= n. 120 Inari ) t_/ Suojanperä. 14 f' Of o.

Koskikaltiojoen suu (länsi) /1-;p 01 0311- 3844 03 SUOJANPERÄ x= 7691 52-3, y= 3543 641~ z= n. 120 Inari ) t_/ Suojanperä. 14 f' Of o. TARKASTUSRAPORTTI FM Tiina Äikäs tarkasti seuraavat kohteet Pohjois-, Itä- ja tunturi-lapin alueella 2.7.- 12.7.2007 osana väitöskirjaansa liittyviä kenttätöitä. Apuna kenttätöissä oli fil. yo Siiri Tolonen.

Lisätiedot

Saarijärven reitin sähkökoekalastukset Pentti Valkeajärvi, Veijo Honkanen ja Juha Piilola

Saarijärven reitin sähkökoekalastukset Pentti Valkeajärvi, Veijo Honkanen ja Juha Piilola Saarijärven reitin sähkökoekalastukset 2012 Pentti Valkeajärvi, Veijo Honkanen ja Juha Piilola Konneveden kalatutkimus ry 2012 Tutkimusalue ja menetelmät Sähkökoekalastukset tehtiin Saarijärven kalastusalueen

Lisätiedot

KOHDE 1. Pukanluoman Alakoski. Kartta 4. Pukanluoman Alakosken sijaitsee Santaskyläntien sillan kohdalla, noin 4 km Kantatie 44:stä.

KOHDE 1. Pukanluoman Alakoski. Kartta 4. Pukanluoman Alakosken sijaitsee Santaskyläntien sillan kohdalla, noin 4 km Kantatie 44:stä. KOHDE 1. Pukanluoman Alakoski Kartta 4. Pukanluoman Alakosken sijaitsee Santaskyläntien sillan kohdalla, noin 4 km Kantatie 44:stä. Kartta 5. Alakoski nykytilassa karttahahmotelmana. Kartta 6.Ilmakuva

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2010

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2010 Raportti KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2010 Kimmo Puosi ja Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät

Lisätiedot

Joutsijoen sähkökoekalastukset vuonna 2013

Joutsijoen sähkökoekalastukset vuonna 2013 Raportti Joutsijoen sähkökoekalastukset vuonna 2013 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät 2 3 Tulokset 3 3.1 Koskin koulu 3 3.1.1

Lisätiedot

TAIMENEN KUTUPESÄINVENTOINTI

TAIMENEN KUTUPESÄINVENTOINTI Vesi-Visio Visio osk Opettajantie 7-9 B15 40900 SÄYNÄTSALO www.vesi-visio.netvisio.net +35840-7030098 TAIMENEN KUTUPESÄINVENTOINTI Mitä, miksi, miten, milloin? Tietoa ja ohjeistusta toiminnasta ja käytännön

Lisätiedot

Mäntsälänjoen vuollejokisimpukkaselvitys Mäntsälän vanhalta myllypadolta Hirvihaaranjoen yhtymäkohtaan 2014

Mäntsälänjoen vuollejokisimpukkaselvitys Mäntsälän vanhalta myllypadolta Hirvihaaranjoen yhtymäkohtaan 2014 Mäntsälänjoen vuollejokisimpukkaselvitys Mäntsälän vanhalta myllypadolta Hirvihaaranjoen yhtymäkohtaan 2014 Rami Laaksonen 29.7.2014 1 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue ja menetelmät... 3 3. Tulokset...

Lisätiedot

Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset

Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset 8.4.2014 Hotelli Ellivuori, Sastamala Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmän kokous Heikki Holsti Taustatietoja Hanhijoesta - Haaroistensuon

Lisätiedot

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2012

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2012 Raportti HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2012 Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät 2 3 Tulokset

Lisätiedot

Eurajoen alimpien koskien sähkökalastus syksyllä 2007

Eurajoen alimpien koskien sähkökalastus syksyllä 2007 Eurajoen alimpien koskien sähkökalastus syksyllä 2007 Kala- ja vesitutkimus Oy Ari Haikonen Helsinki 2007 Johdanto Varsinais-Suomen Työvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikkö tilasi Kala- ja vesitutkimus

Lisätiedot

PERHONJOEN FORSBACKANKOSKEN SIVU-UOMIEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA

PERHONJOEN FORSBACKANKOSKEN SIVU-UOMIEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA PERHONJOEN FORSBACKANKOSKEN SIVU-UOMIEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA VYYHTI-hankkeen esimerkkisuunnitelma PROAGRIA KESKI-POHJANMAA RY:N KALATALOUSKESKUS EERO HAKALA 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VÄÄRÄJOEN VÄSTINKOSKEN KUNNOSTUSTARPEEN ARVIOINTI JA ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA

VÄÄRÄJOEN VÄSTINKOSKEN KUNNOSTUSTARPEEN ARVIOINTI JA ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA VÄÄRÄJOEN VÄSTINKOSKEN KUNNOSTUSTARPEEN ARVIOINTI JA ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA VYYHTI-hankkeen esimerkkisuunnitelma PROAGRIA KESKI-POHJANMAA RY:N KALATALOUSKESKUS EERO HAKALA 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011 Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011 Sähkökoekalastukset suoritettiin elosyyskuun aikana Sähkökoekalastettujen alueiden (8 koealaa) yhteenlaskettu pintaala oli 1664,5 m 2 Koealojen keskikoko

Lisätiedot

Kivirauniot löytyivät Porin kaupungin mittaustoimiston suorittaessa palstoitusmittauksia Leppäkorven uudella asuntoalueella marras-joulukuun

Kivirauniot löytyivät Porin kaupungin mittaustoimiston suorittaessa palstoitusmittauksia Leppäkorven uudella asuntoalueella marras-joulukuun PORI, LEPP jti(qrpi Kivirauniot löytyivät Porin kaupungin mittaustoimiston suorittaessa palstoitusmittauksia Leppäkorven uudella asuntoalueella marras-joulukuun vaihteessa 1984. Merkille pantavaa on, että

Lisätiedot

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 FT Samuel Vaneeckhout TAUSTA Muinaisjäännösselvityksen tavoitteena oli selvittää muinaisjäännösrekisteriin kuuluvia kohteita UPM:n

Lisätiedot

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET FCG Finnish Consulting Group Oy Tampereen kaupunki 1 (1) PISPALAN KEVÄTLÄHTEET MAASTOTYÖ Kuva 1 Lähteiden sijainti kartalla Pispalan kevätlähteiden kartoitus suoritettiin 20.4.2011, 3.5.2011 ja 27.5.2011.

Lisätiedot

LIITE 3 10/10. Äkäsjoen ylin kartoitusalue. Äj 1a. Jälkihavainto. Ei jälkihavaintoa. Ei tutkittu

LIITE 3 10/10. Äkäsjoen ylin kartoitusalue. Äj 1a. Jälkihavainto. Ei jälkihavaintoa. Ei tutkittu LIITE 3 10/10 Jälkihavainto Ei jälkihavaintoa Ei tutkittu Äj 1a Äkäsjoen ylin kartoitusalue. LIITE 4 Alue Lyhenne Pvm. Jälkijonojen lkm. Lisämerkinnät Ruotsi Kaunisjoen yläosa 1 Kajy 1 27.2. ja 26.3 0+0

Lisätiedot

Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund

Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund 1 Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund Tilaaja: Punkalaitumen kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2013

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2013 MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 227/2014 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee

Lisätiedot

Vesistö ja keskivedenkorkeus. Jari Hakala, SYKE, Vesikeskus, Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus,

Vesistö ja keskivedenkorkeus. Jari Hakala, SYKE, Vesikeskus, Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus, Vesistö ja keskivedenkorkeus Jari Hakala, SYKE, Vesikeskus, Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus, 7.4.2017 Sisältö Vesistö Rantaviiva Keskivesi Näiden keskinäiset yhteydet 2 Vesistö Vesilain 1. luvun

Lisätiedot

Puustoisten perinneympäristöjen kasvillisuudesta

Puustoisten perinneympäristöjen kasvillisuudesta Puustoisten perinneympäristöjen kasvillisuudesta Esko Vuorinen, Silvestris luontoselvitys oy "Puustoisten perinneympäristöjen monimuotoisuuden ja monikäytön turvaaminen" maastoseminaari 31.8.-1.9.2010

Lisätiedot

7 Northland Resources SA

7 Northland Resources SA 7 Northland Resources SA Kolarin-Pajalan viitasammakkoselvitys 2011 PL 96 96101 ROVANIEMI FINLAND 6 VIITTEET Gustafsson, N. & J. Suomen sammakkoeläimet ja matelijat verkkosivusto 2006-2010. [viitattu 17.11.2011].

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tiia Grönholm (email) Linnunmaa Oy 24.8.2012 Lähetämme ohessa yhteenvedon Endomines Oy:n Karjalan Kultalinjan YVAan liittyvistä vuoden 2012

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Kokemäenjoen nahkiaisselvitys. -toukkien määrä ja elinympäristö -ylisiirtojen tuloksellisuus

Kokemäenjoen nahkiaisselvitys. -toukkien määrä ja elinympäristö -ylisiirtojen tuloksellisuus Kokemäenjoen nahkiaisselvitys -toukkien määrä ja elinympäristö -ylisiirtojen tuloksellisuus Lähtötilanne suunnittelulle Voimalaitosten kalatalousmaksut Hoitosuunnitelma: tarpeellista selvittää nahkiaisen

Lisätiedot

Pappilanmäen kaava-alueen kalakantaselvitys. Kala- ja vesitutkimus Oy Ari Haikonen

Pappilanmäen kaava-alueen kalakantaselvitys. Kala- ja vesitutkimus Oy Ari Haikonen Pappilanmäen kaava-alueen kalakantaselvitys Kala- ja vesitutkimus Oy Ari Haikonen Helsinki 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2 2. Aineistot ja menetelmät 2 3. Muuralanpuro 4 4. Tulokset 10 5. Tulosten

Lisätiedot

- Opettele ilmansuunnat (s. 17) ja yleisimmät karttamerkit (s. 20).

- Opettele ilmansuunnat (s. 17) ja yleisimmät karttamerkit (s. 20). 1 Kartat (kpl 2) - Opettele ilmansuunnat (s. 17) ja yleisimmät karttamerkit (s. 20). - Mittakaava kertoo, kuinka paljon kohteita on pienennetty. Mittakaava 1: 20 00 tarkoittaa, että 1 cm kartalla on 20

Lisätiedot

Porolaidunten mallittaminen metsikkötunnusten avulla

Porolaidunten mallittaminen metsikkötunnusten avulla Porolaidunten mallittaminen metsikkötunnusten avulla Ville Hallikainen Tutkimukseen osallistuneet: Ville Hallikainen, Mikko Hyppönen, Timo Helle, Eero Mattila, Kari Mikkola, Jaakko Repola Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Pälkäne Tommolan puhdistamo muinaisjäännösinventointi 2012 Hannu Poutiainen Johanna Stenberg

Pälkäne Tommolan puhdistamo muinaisjäännösinventointi 2012 Hannu Poutiainen Johanna Stenberg 1 Pälkäne Tommolan puhdistamo muinaisjäännösinventointi 2012 Hannu Poutiainen Johanna Stenberg Kustantaja: Pälkäneen kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Kartat... 3 Inventointi... 4 Havainnot...

Lisätiedot

Metsänhoidon perusteet

Metsänhoidon perusteet Metsänhoidon perusteet Kasvupaikkatekijät, metsätyypit ja puulajit Matti Äijö 18.9.2013 1 KASVUPAIKKATEKIJÄT JA METSÄTYYPIT kasvupaikkatekijöiden merkitys puun kasvuun metsätalousmaan pääluokat puuntuottokyvyn

Lisätiedot

Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut Inga Nieminen. Oulangan kansallispuiston Ristikallion luolan tarkastuskertomus

Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut Inga Nieminen. Oulangan kansallispuiston Ristikallion luolan tarkastuskertomus Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut Inga Nieminen Oulangan kansallispuiston Ristikallion luolan tarkastuskertomus Metsähallitus Metsähallitus asianro 5881/41/2011 Oulanka Ristikallio luola tarkastuskertomus

Lisätiedot

Joutsijoen, Kissainojan & Kovelinojan sähkökoekalastukset vuonna 2014

Joutsijoen, Kissainojan & Kovelinojan sähkökoekalastukset vuonna 2014 Raportti Joutsijoen, Kissainojan & Kovelinojan sähkökoekalastukset vuonna 2014 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät 3 3 Tulokset

Lisätiedot

Kyrönjoen vesistön tekojärvien kasvillisuuskartoitus 2010. Anna-Maria Koivisto. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Kyrönjoen vesistön tekojärvien kasvillisuuskartoitus 2010. Anna-Maria Koivisto. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Kyrönjoen vesistön tekojärvien kasvillisuuskartoitus 2010 Anna-Maria Koivisto Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 3/2011 Kyrönjoen vesistön tekojärvien kasvillisuuskartoitus

Lisätiedot

TAMMERKOSKEN TAIMENENPOIKASSELVITYS

TAMMERKOSKEN TAIMENENPOIKASSELVITYS NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN TUTKIMUKSIA TAMMERKOSKEN TAIMENENPOIKASSELVITYS VUONNA 2006 Markku Nieminen NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN TUTKIMUKSIA TAMMERKOSKEN TAIMENENPOIKASSELVITYS VUONNA 2006 1. JOHDANTO Näsijärven

Lisätiedot

1) Haarautuminen vähäistä, epätasaisesti jakautunut maaprofiiliin 0) Ei juuri ollenkaan sivuhaaroja, juurissa jyrkkiä mutkia ja juuret osin litteitä

1) Haarautuminen vähäistä, epätasaisesti jakautunut maaprofiiliin 0) Ei juuri ollenkaan sivuhaaroja, juurissa jyrkkiä mutkia ja juuret osin litteitä LIITE 4. Pellon kunnon havaintolomake LOHKON NIMI: Yleishavainnot lohkolla 1. Pellon kuivuminen muokkauskuntoon keväällä (lohkon sijainti ja kaltevuus huomioiden) 1) Ensimmäisiä lohkoja paikkakunnan olosuhteisiin

Lisätiedot

Evijärvi Joensuu 1 ja 3 Maakaapelilinjojen tarkkuusinventointi 2014

Evijärvi Joensuu 1 ja 3 Maakaapelilinjojen tarkkuusinventointi 2014 1 Evijärvi Joensuu 1 ja 3 Maakaapelilinjojen tarkkuusinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Elenia Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 4 Joensuu 1...

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014 Raportti KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä 2 SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista

Lisätiedot

Kuva 1. Ylä-Lumijärven eteläpäädystä alkavan Lumijoen alkupäässä oleva ponttipadon alue on puhdas. (NP1).

Kuva 1. Ylä-Lumijärven eteläpäädystä alkavan Lumijoen alkupäässä oleva ponttipadon alue on puhdas. (NP1). LIITE 3 Liite 3. Valokuvat, Lumijoki Kuva 1. Ylä-Lumijärven eteläpäädystä alkavan Lumijoen alkupäässä oleva ponttipadon alue on puhdas. (NP1). Kuva 2. Lumijoen ensimmäiset kalkkihavainnot ovat näytepisteen

Lisätiedot

Kasvupaikkatekijät ja metsätyypit

Kasvupaikkatekijät ja metsätyypit Kasvupaikkatekijät ja metsätyypit Sisältö Kasvupaikkatekijöiden merkitys metsänkasvuun Metsätalousmaan pääluokat puuntuottokyvyn ja kasvupaikan (kivennäismaa/turvemaa) perusteella Metsätyyppien merkitys

Lisätiedot

KÄRSÄMÄJOEN KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUS VYYHTI-hankkeen esimerkkisuunnitelma

KÄRSÄMÄJOEN KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUS VYYHTI-hankkeen esimerkkisuunnitelma 1 KÄRSÄMÄJOEN KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUS VYYHTI-hankkeen esimerkkisuunnitelma 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 VESISTÖALUEEN KUVAUS... 2 2.1 Maantieteellinen yleiskuvaus... 2.2 Alueen asutus ja omistussuhteet...

Lisätiedot

Sähkökoekalastukset vuonna 2014. Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki

Sähkökoekalastukset vuonna 2014. Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki Sähkökoekalastukset vuonna 2014 Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki Kokemäenjoki Sähkökoekalastukset tehtiin elo-, syyskuun aikana Arantilankoskella kalastettiin lisäksi

Lisätiedot

LIITE 5. KOSTEIKKOHTEIDEN KUVAUS. PERUSTETTAVAT KOSTEIKKOKOHTEET (kuvaus Paakkonen 2014)

LIITE 5. KOSTEIKKOHTEIDEN KUVAUS. PERUSTETTAVAT KOSTEIKKOKOHTEET (kuvaus Paakkonen 2014) LIITE 5. KOSTEIKKOHTEIDEN KUVAUS PERUSTETTAVAT KOSTEIKKOKOHTEET (kuvaus Paakkonen 2014) 3: Kurosenlahden rannalla alavaa peltoa, ympärillä kohteelle loivasti viettävää rinnepeltoa. Hyvin potentiaalia kosteikoksi,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 78/09/1 Dnro PSY-2009-Y-62 Annettu julkipanon jälkeen

LUPAPÄÄTÖS Nro 78/09/1 Dnro PSY-2009-Y-62 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 78/09/1 Dnro PSY-2009-Y-62 Annettu julkipanon jälkeen 22.12.2009 ASIA Vikajoen vesistön kalataloudellinen kunnostaminen, Rovaniemi ja Kemijärvi LUVAN HAKIJA Lapin työ- ja elinkeinokeskus

Lisätiedot

Patorakenteiden periaatekuvia

Patorakenteiden periaatekuvia Patorakenteiden periaatekuvia Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri Hepo-Oja, Jarkko Nurmi, Reijo Orava, MKJ Patorakenteet Munkin ja tulvauoman sijoittaminen

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2012

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2012 Raportti KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2012 Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät

Lisätiedot

VIRTAIN, RUOVEDEN-KUOREVEDEN JA NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEIDEN KUNNOSTETTUJEN VIRTAVESIEN SÄHKÖKALASTUSTUTKIMUS VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012

VIRTAIN, RUOVEDEN-KUOREVEDEN JA NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEIDEN KUNNOSTETTUJEN VIRTAVESIEN SÄHKÖKALASTUSTUTKIMUS VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012 VIRTAIN, RUOVEDEN-KUOREVEDEN JA NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEIDEN KUNNOSTETTUJEN VIRTAVESIEN SÄHKÖKALASTUSTUTKIMUS VUONNA 2012 Heikki Holsti 2012 Kirjenumero 906/12 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. TUTKIMUSALUE...

Lisätiedot

HANNUKAINEN MINING OY

HANNUKAINEN MINING OY NATURA-ARVION TÄYDENNYS 2016 101001722 19.1.2016 HANNUKAINEN MINING OY Hannukaisen kaivoshankkeen vaikutukset taimenen elinolosuhteisiin Hannukaisen kaivoshankkeen vaikutukset taimenen elinolosuhteisiin

Lisätiedot

Ikaalinen Sarkkila Sarkinranta II suunnittelualueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ikaalinen Sarkkila Sarkinranta II suunnittelualueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ikaalinen Sarkkila Sarkinranta II suunnittelualueen muinaisjäännösinventointi 2011 Antti Bilund Ville Laakso Kustantaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi ja havainnot... 2

Lisätiedot

Luonnonmukainen vesirakentaminen peruskuivatushankkeissa. Lasse Järvenpää, SYKE Salaojateknikoiden neuvottelupäivät, 1.2.

Luonnonmukainen vesirakentaminen peruskuivatushankkeissa. Lasse Järvenpää, SYKE Salaojateknikoiden neuvottelupäivät, 1.2. Luonnonmukainen vesirakentaminen peruskuivatushankkeissa Lasse Järvenpää, SYKE Salaojateknikoiden neuvottelupäivät, 1.2.2007, Hyvinkää Esityksen aiheet Perattujen purojen kunnostus ja hoito Monitavoitteiset

Lisätiedot

Kolmen helmen joet hanke

Kolmen helmen joet hanke Hämeenkyrön kunta, Nokian kaupunki, Ylöjärven kaupunki Kolmen helmen joet hanke Virtavesi-inventointi ja kunnostussuunnitelma Rapujen istutuksen riskianalyysi 3.2.2017 Page 1 Rapujen istutuksen riskianalyysi

Lisätiedot

UURAINEN Hirvaskankaan muinaisjäännösinventointi 2004

UURAINEN Hirvaskankaan muinaisjäännösinventointi 2004 1 UURAINEN Hirvaskankaan muinaisjäännösinventointi 2004 Timo Jussila Kustantaja: Uuraisten kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Havainnot... 4 Äänekoski 41 Ruokomäki... 5 Yleiskartta... 6

Lisätiedot

Ruotsinpyhtää Tesjoki Skårbäcksmossen, sotilasleiripaikan kartoitus ja koekaivaus

Ruotsinpyhtää Tesjoki Skårbäcksmossen, sotilasleiripaikan kartoitus ja koekaivaus Väliraportti 1.7.2009 Ulrika Köngäs Ruotsinpyhtää Tesjoki Skårbäcksmossen, sotilasleiripaikan kartoitus ja koekaivaus Ruotsinpyhtään Skårbäcksmossenin 1700-luvun sotilasleirin alueella suoritettiin arkeologiset

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013 Raportti KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden vesi- ja rantakasvillisuusselvitys 2016

Pirkkalan Kotolahden vesi- ja rantakasvillisuusselvitys 2016 Pirkkalan Kotolahden vesi- ja rantakasvillisuusselvitys 2016 Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry./ Pekka Rintamäki 2016 1. Johdanto Pirkkalan Kotolahdelta ei ole

Lisätiedot

PESUOJAN ALAOSAN KUNNOSTUSTARPEEN ARVIOINTI JA KUNNOSTUSSUOSITUKSET

PESUOJAN ALAOSAN KUNNOSTUSTARPEEN ARVIOINTI JA KUNNOSTUSSUOSITUKSET PESUOJAN ALAOSAN KUNNOSTUSTARPEEN ARVIOINTI JA KUNNOSTUSSUOSITUKSET VYYHTI-hankkeen esimerkkisuunnitelma PROAGRIA KESKI-POHJANMAA RY:N KALATALOUSKESKUS EERO HAKALA 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailun kalastoseuranta sekä vaelluskalatutkimukset vuonna 2015

Vantaanjoen yhteistarkkailun kalastoseuranta sekä vaelluskalatutkimukset vuonna 2015 Vantaanjoen yhteistarkkailun kalastoseuranta sekä vaelluskalatutkimukset vuonna 2015 Vantaanjoen virtavesikunnostukset ja jätevesiylivuotojen vähentäminen -seminaari 26.4.2016 Ari Haikonen Sauli Vatanen

Lisätiedot

Nokia Tottijärvi Pajulahti Vesihuoltoputkiston kaivannon koneellisen kaivamisen valvonta 2011 Tapani Rostedt

Nokia Tottijärvi Pajulahti Vesihuoltoputkiston kaivannon koneellisen kaivamisen valvonta 2011 Tapani Rostedt 1 Nokia Tottijärvi Pajulahti Vesihuoltoputkiston kaivannon koneellisen kaivamisen valvonta 2011 Tapani Rostedt Kustantaja: Tottijärven vesiosuuskunta/pajulahti 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartat... 3 Maastokartta...

Lisätiedot

MUINAISJÄÄNNÖSSELVITYS

MUINAISJÄÄNNÖSSELVITYS MUINAISJÄÄNNÖSSELVITYS Niittysmäki-Konkanmäki tuulipuiston osayleiskaava FT Samuel Vaneeckhout 23.5.2012 Perustiedot Kunta: Leppävirran kunta Kylä: Sahkarlahti Tila: Sorsanpelto 13:2 Tiili 5:35 Lehtokallio

Lisätiedot

HERAJOEN KALATALOUDELLINEN KARTOITUS

HERAJOEN KALATALOUDELLINEN KARTOITUS HERAJOEN KALATALOUDELLINEN KARTOITUS Manu Vihtonen Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 VALUMA-ALUE 5 3 HYDROLOGIA JA VEDEN LAATU 7 3.1 Hydrologia 7 3.2

Lisätiedot

KENTTARAPORTTI MAAPERAGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA

KENTTARAPORTTI MAAPERAGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA O U T O K U M P U Oy ~alminetsintä KENTTARAPORTTI MAAPERAGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA ROVANIEMI MLK KUOHUNKI Ttitkimusalueen sijainti Tutkimusten tarkoitus ja suoritus Tulosten tarkastelua Tutkimusalue sijaitsee

Lisätiedot

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2007 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Taipaleenjärvi...

Lisätiedot

Kuusiston kartano Puutarhan putkikaivannon arkeologinen valvonta marraskuu FT Kari Uotila Muuritutkimus ky

Kuusiston kartano Puutarhan putkikaivannon arkeologinen valvonta marraskuu FT Kari Uotila Muuritutkimus ky 1 Kuusiston kartano Puutarhan putkikaivannon arkeologinen valvonta marraskuu 2015. FT Kari Uotila Muuritutkimus ky 2 Tiivistelmä Kuusiston kartanon puutarhan itäosaan tehtiin marrakuussa 2015 lvi-kaivanto,

Lisätiedot

Keliberin kaivoshankkeen perustilaselvitys

Keliberin kaivoshankkeen perustilaselvitys Keliberin kaivoshankkeen perustilaselvitys Piileväselvitys kesällä 2014 Selvityksessä tutkittiin suunnittelualueen vesien nykytila piileväanalyysien avulla viidellä havaintopaikalla. Piileväanalyysit Näytteenotossa,

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Liite 4 Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Sähkökoekalastusraportti 29.1.2009 Timo Hartikainen SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto... 2 2. Pyynnin toteutus... 3 3. Kerätty aineisto... 3 4. Kartta:

Lisätiedot

IL~-t~ Marita Kykyri tutkija/arkeologia Kymenlaakson maakuntamuseo MUISTIO. KOTKA, Mussalo, Hevossalmi I r /. Kalastuslaitteen tarkastus 15.9.

IL~-t~ Marita Kykyri tutkija/arkeologia Kymenlaakson maakuntamuseo MUISTIO. KOTKA, Mussalo, Hevossalmi I r /. Kalastuslaitteen tarkastus 15.9. MUISTIO KOTKA, Mussalo, Hevossalmi I r /. Kalastuslaitteen tarkastus 15.9. 2003 '. Leo Hanski (Hanskintie 8, 48310 Kotka) otti yhteyttä allekirjoittaneeseen 19.5. 2003 koskien mahdollista liistekatiskaa,

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 420 558 502 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 420 Alue 558 Ms 502 TYRYNLAHTI Vallitseva jakso 31 40 2151 15 13 275 11 243 31 40 2151 15 13 275 11 243 18,9 18,9 Ensiharvennus 2015 2017

Lisätiedot

KANKAAN ALUEELLE JOHTAVAN UUDEN TOURUJOEN KEVYENLIIKEN- TEEN SILLAN PERUSTAMISOLOSUHTEET

KANKAAN ALUEELLE JOHTAVAN UUDEN TOURUJOEN KEVYENLIIKEN- TEEN SILLAN PERUSTAMISOLOSUHTEET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Lausunto Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet 22.3.2013 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut KANKAAN ALUEELLE JOHTAVAN UUDEN TOURUJOEN KEVYENLIIKEN- TEEN SILLAN PERUSTAMISOLOSUHTEET

Lisätiedot

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS URJALA 35, HÄIHÄLÄ 2 Jyri Saukkonen 2002 887 01 0035 PERUSTIEDOT Kunta: Nimi: Muinaisjäännöstyyppi: Tyypin tarkenne: Ajoitus: Rauhoitusluokka: Lukumäärä: Peruskartta: Merkitty

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

Vesistöt kuntoon yhteistyöllä -seminaari OHTO, Oulu 25.11. - 26.11.2014. Eero Hakala, ProAgria Keski-Pohjanmaa/ Kalatalouskeskus

Vesistöt kuntoon yhteistyöllä -seminaari OHTO, Oulu 25.11. - 26.11.2014. Eero Hakala, ProAgria Keski-Pohjanmaa/ Kalatalouskeskus Vesistöt kuntoon yhteistyöllä -seminaari OHTO, Oulu 25.11. - 26.11.2014 Eero Hakala, ProAgria Keski-Pohjanmaa/ Kalatalouskeskus 1 Sijaitsee Vetelissä, kuuluu Kruunupyynjoen vesistöön ja laskee n. 4,5 km

Lisätiedot

HANNUKAINEN MINING OY

HANNUKAINEN MINING OY NATURA-ARVION TÄYDENNYS 2016 21.1.2016 HANNUKAINEN MINING OY Hannukaisen kaivoshankkeen Natura-arvion täydennys (LAPELY/231/07.01/2014) Hannukaisen kaivoshankkeen Natura-arvion täydennys 2016 1 Sisältö

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4 METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT Joenmäki, 700 474-1-4 Sivu 2/21 METSO -kohteen kasvupaikka- ja puustotiedot Suojelurajauksen metsäalue voidaan jakaa kolmeen pääkuvioon 63, 57 ja 55. Kuvio

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI OINILAN LAMPI 1

UIMAVESIPROFIILI OINILAN LAMPI 1 UIMAVESIPROFIILI OINILAN LAMPI 1 V. Repo 28.2.2011 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen

Lisätiedot

Rahjan saaristoluonto

Rahjan saaristoluonto Rahjan saaristoluonto KALVOSARJA 4 Ulkosaaristo Ulkosaaristossa maata ja vettä on jokseenkin yhtä paljon ja merenkäynti on täällä heikompaa kuin merivyöhykkeellä. Lohkare-, kivikko- ja kalliorannoilla

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

40VUOTISJUHLARETKEILY

40VUOTISJUHLARETKEILY METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN 40VUOTISJUHLARETKEILY PUNKAHARJUN HEINÄKUUN KOKEILUALUEESSA 1 PÄIVÄNÄ 1958 RETKEILY OHJELMA klo 8.30 10.00 Kahviaamiainen T ervehdyssanat 10.00 12.00 Retkeilyä 12.00 13.15 Kenttälounas

Lisätiedot

Erkki Haapanen Tuulitaito

Erkki Haapanen Tuulitaito SISÄ-SUOMEN POTENTIAALISET TUULIVOIMA-ALUEET Varkaus Erkki Haapanen Laskettu 1 MW voimalalle tuotot, kun voimalat on sijoitettu 21 km pitkälle linjalle, joka alkaa avomereltä ja päättyy 10 km rannasta

Lisätiedot

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 8.11.2016 Viite 1510027857 HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 8.11.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heli

Lisätiedot