Mäntsälänjoen vuollejokisimpukkaselvitys Mäntsälän vanhalta myllypadolta Hirvihaaranjoen yhtymäkohtaan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäntsälänjoen vuollejokisimpukkaselvitys Mäntsälän vanhalta myllypadolta Hirvihaaranjoen yhtymäkohtaan 2014"

Transkriptio

1 Mäntsälänjoen vuollejokisimpukkaselvitys Mäntsälän vanhalta myllypadolta Hirvihaaranjoen yhtymäkohtaan 2014 Rami Laaksonen

2 Sisältö 1. Johdanto Tutkimusalue ja menetelmät Tulokset Tulosten tarkastelu Johtopäätökset Lähteet Liite 1. Sukelluskohteiden tiedot Liite 2. Sukelluskohteiden kuvat Kansilehden kuvassa sukeltaja aloittamassa simpukoiden etsintää Mäntsälänjoella Rami Laaksonen 2

3 1. Johdanto Uudellamaalla virtaava Mäntsälänjoki saa alkunsa Mäntsälän Saaren kylän Hunttijärvestä. Mäntsälän keskustaajaman pohjoispuolella Mäntsälänjokeen yhtyy Saarenjoki. Keskustaajaman eteläpuolella Mäntsälänjoki yhtyy Hirvihaaranjokeen ja laskee Mustijokena Porvoon Kilpilahdessa Suomenlahteen. Mäntsälän Vesi on jättänyt aluehallintovirastolle hakemuksen Mäntsälän kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi. Ympäristölupaan liittyvissä lausunnoissa on otettu kantaa vuollejokisimpukan esiintymiseen Mäntsälänjoessa ja siihen, että jätevedenpuhdistamon toiminta ei saa heikentää vuollejokisimpukan elinalueita joessa. Mäntsälän Vesi laskee puhdistetut jätevedet vanhan myllypadon patoaltaaseen. Ympäristöluvan tarkistukseen liittyen Mäntsälän Vesi tilasi vuollejokisimpukkaselvityksen vanhalta myllypadolta Hirvihaaranjoen ja Mäntsälänjoen yhtymäkohtaan. Tilattu selvitys sisälsi maastotyöt ja yhden päivän raportointiin. Vuollejokisimpukka (Unio crassus) (kuva 1) on suojeltu kansallisesti luonnonsuojelulailla ja kansainvälisesti EU:n luontodirektiivillä. Entuudestaan tiedettiin vuollejokisimpukkaa tavattavan Mustijoen Lahankosken alapuolisessa vesistössä (mm. Ilmarinen ym. 2008, Ilmarinen ym. 2009a, Ilmarinen ym. 2009b). Vuollejokisimpukkaa on etsitty myös Lahankosken yläpuolisesta vesistöstä, mutta lajia ei löydetty (Valovirta 2008). Lahankosken yläpuolelta tutkittujen kohteiden ylin kohde sijaitsi noin viisi jokikilometriä Mäntsälänjoen ja Hirvihaaranjoen yhtymäkohdasta alavirtaan. Toukokuun lopulla 2014 Mäntsälänjoen simpukkalajistoa selvitettiin keskustaajaman alueella virtaavalla jokiosuudella (Laaksonen 2014). Mäntsälän keskustaajaman alueelle suunnitteilla olevaan perusparannushankkeeseen liittyen sukellettiin 12 kohteella vuollejokisimpukoita etsien. Lajia ei löytynyt tutkituilta kohteilta. 2. Tutkimusalue ja menetelmät Selvityksen maastotyöt tehtiin Mäntsälänjoen tutkittavaa jokiosuutta tarkasteltiin ensin pinnalta käsin vuollejokisimpukalle sopivilta vaikuttavien paikkojen löytämiseksi. Esitarkastelun jälkeen simpukoita etsittiin paineilmalaitteilla sukeltaen 10 kohteella (kuva 2). Sukellusten alkuja loppupisteet mitattiin GPS-paikantimella (koordinaatit liitteessä 1). 3

4 Tutkittavan jokiosuuden pituus oli noin 3,5 km vanhalta myllypadolta Hirvihaaranjoen ja Mäntsälänjoen yhtymäkohtaan. Simpukoiden esiintymistä tutkittiin kymmenellä kohteella sukeltaen yhteensä noin 0,46 km. Mäntsälänjoen keskustaajama-alueelle suunniteltuun perusparannushankkeeseen liittyen jokea tutkittiin viisi viikkoa aiemmin 12 kohteella sukeltaen (Laaksonen 2014). Samoin menetelmin tehdyn tutkimuksen alimmat kolme tutkimuskohdetta olivat sisällytettävissä tähän työhön. Kolmella vanhan myllypadon alapuolisella kohteella jokea tutkittiin toukokuun lopulla 2014 sukeltaen yhteensä noin 0,18 km. Yhteensä tutkitulla jokiosuudella on sukellettu padon alapuolelta Hirvihaaranjoen yhtymäkohtaan siis noin 0,64 km. Kohteissa ei käytetty linjaköyttä, vaan vähäisestä simpukkamäärästä johtuen simpukoita etsittiin vapaasti sukeltaen ja uoman pohjan vuollejokisimpukalle parhaimmilta vaikuttavia paikkoja painottaen. Kerätyt simpukat tuotiin pinnalle lajinmääritystä varten. Lajinmäärityksen jälkeen simpukat palautettiin välittömästi elinympäristöönsä. Vuollejokisimpukoiden löytymisen varalta oli lajin käsittelyyn Uudenmaan ELYkeskuksen lupa poiketa lajirauhoituksesta. Näkyvyys joessa oli noin 5 10 cm tutkimusajankohtana, joten simpukoiden etsintä tehtiin pääasiassa pohjaa tunnustellen. Pohjanlaatu arvioitiin sukelluksen yhteydessä, virtausnopeus arvioitiin pinnalta silmämääräisesti ja tutkitun jokiosan pituus määritettiin kartalta mittaamalla maastossa otettujen alku- ja loppukoordinaattien välinen etäisyys (tiedot liitteessä 1). Sukellukset suorittivat tutkimussukeltajat Rami Laaksonen ja Niclas Perander. 4

5 Kuva 1. Vuollejokisimpukka. Rami Laaksonen 5

6 Kuva 2. Tutkittujen kohteiden sijainnit punaisin palloin. Sinisillä palloilla merkitty kohteiden sijainti, jotka kartoitettiin viisi viikkoa aiemmin (Laaksonen 2014). (Kartan lähde MML 2014) 3. Tulokset Tutkimusalueilta ei löytynyt vuollejokisimpukoita. Suursimpukoita tavattiin neljää lajia: sysijokisimpukka (Unio tumidus), soukkojokisimpukka (Unio pictorum), pikkujärvisimpukka (Anodonta anatina) ja litteäjärvisimpukka (Pseudanodonta complanata). 6

7 Kohteet Kahdella ylimmällä tutkitulla kohteella (kuva 3) uoman pohja oli pääasiassa savea ja reunat pehmeämpää savea. Kohteessa 3. pohja oli suurimmaksi osaksi kiveä. Kohteelta 1. löydettiin eniten sysijokisimpukoita ja kohteelta 2. soukkojokisimpukoita (kuva 4). Kohteelta 3. löytyi simpukoita vain vähän (taulukko 1). Kuva 3. Kohteiden sijainnit punattuna ja aiemman selvityksen kohteet sinisellä. (Kartan lähde MML 2014) Taulukko 1. Kohteilta löytyneet simpukat ja elävien simpukoiden yhteismäärä. Sulkeissa löytyneet kuoret. Kohde Unio pictorum Unio tumidus Anodonta anatina Pseudanodonta complanata Yhteensä 1 18 (1) 28 (1) (3) 6 2 (1) (1) 7 7

8 Kuva 4. Kohteelta 2. löytyneitä soukkojokisimpukoita. Niclas Perander Keskustaajama-alueella tehdyn selvityksen kohteet Kohteella 10. (patoaltaan alapuolisen jokiosuuden ylin kohde, sinisellä värillä kuvassa 3) pohja oli kiveä, soraa ja hiekkaa. Kohteella 11. (patoaltaan alapuolisen jokiosuuden toiseksi ylin kohde, sinisellä värillä kuvassa 3) pohja koostui alkuosassa hiekasta, sorasta ja savesta. Joen kuroutuessa pohjalla oli hiekkaa ja soraa. Kohteen 12. (patoaltaan alapuolisen jokiosuuden kolmanneksi ylin kohde, sinisellä värillä kuvassa 3) pohja oli kovaa savea keskiuomassa ja reunoilla pehmeämpää. Kohteelta 10. ei löytynyt simpukoita (taulukko 2). Kohteilta 11. ja 12. löydettiin soukkojokisimpukoita, sysijokisimpukoita ja pikkujärvisimpukoita. Taulukko 2. Viisi viikkoa aiemmin keskustaajama-alueella tehdyn selvityksen kohteilta löytyneet simpukat (Laaksonen 2014). Kohde Unio pictorum Unio tumidus Anodonta anatina Pseudanodonta complanata Yhteensä

9 Kohteet Kohteilla (kuva 5) pohja oli enimmäkseen savea. Kaikilta kohteilta löytyi eniten soukkojokisimpukkaa (kuva 6) (taulukko 3). Kohteella 5. sukeltajan tuntuman mukaan kerättyjä simpukoita olisi ollut enemmän, joten on mahdollista, että osa simpukoista on sukelluksen aikana pudonnut keräyspussista. Kuva 5. Kohteiden sijainnit punattuna. (Kartan lähde MML 2014) Taulukko 3. Kohteilta löytyneet simpukat ja elävien simpukoiden yhteismäärä. Sulkeissa löytyneet kuoret. Kohde Unio pictorum Unio tumidus Anodonta anatina Pseudanodonta complanata Yhteensä (1) 10 (11) (1) (3) 4 3 (2)

10 Kuva 6. Sukeltajan käyttämän keräyspussin päällä kohteelta 5. löytyneitä kellertäviä soukkojokisimpukoita alhaalla ja sysijokisimpukoita ylhäällä. Rami Laaksonen Kohteet Tutkitun jokiosuuden alimmilla kohteilla (kuva 7) pohja oli enimmäkseen savea. Kaikilta kohteilta löytyi eniten soukkojokisimpukoita (kuva 8) (taulukko 4). 10

11 Kuva 7. Kohteiden sijainnit. (Kartan lähde MML 2014) Taulukko 4. Kohteilta löytyneet simpukat ja elävien simpukoiden yhteismäärä. Sulkeissa löytyneet kuoret. Kohde Unio pictorum Unio tumidus Anodonta anatina Pseudanodonta complanata Yhteensä (3) (1)

12 Kuva 8. Kohteelta 9. löytyneet soukkojokisimpukat (vasemmalla) ja kaksi sysijokisimpukkaa. Niclas Perander 4. Tulosten tarkastelu Selvityksessä löydettiin kahta jokisimpukka- ja kahta järvisimpukkalajia: sysijokisimpukka, soukkojokisimpukka, pikkujärvisimpukka ja litteäjärvisimpukka. Eniten löydettiin soukkojokisimpukkaa, joka oli valtalaji kaikilla kohteilla lukuun ottamatta kohdetta 1., jolla sysijokisimpukka oli valtalaji. Vuollejokisimpukoita ei löytynyt. Selvitykseen sisällytettiin viisi viikkoa aiemmin samojen tekijöiden samoilla menetelmillä tekemät kolme kohdetta, joilta ei niin ikään löytynyt vuollejokisimpukoita (Laaksonen 2014). Kyseisessä selvityksessä patoaltaan alapuolen ylimmältä kohteelta ei löydetty simpukoita ja toiseksi alimman kohteen simpukkamäärä oli alhainen. Alimmalta kohteelta löydettiin eniten sysijokisimpukoita, kuten nyt tehdyn selvityksen ylimmältä kohteeltakin. 12

13 Nyt tehdyn ja viisi viikkoa aiemmin tehdyn selvityksen perusteella vanhan myllypadon alapuolisessa joenosassa simpukoita on enemmän kuin patoaltaan yläpuolella keskustaajama-alueella. Padon alapuolisella osuudella kerätyt simpukat olivat suurimmaksi osaksi jokisimpukoita. Keskustaajamaalueella tehdyssä selvityksessä löytyi yksi sysijokisimpukan kuori. Eläviä jokisimpukoita ei löytynyt. Virtaus kohteilla oli suurempi kuin toukokuussa tehdyssä selvityksessä taajama-alueella. Edeltävänä päivänä Mäntsälässä oli ollut runsasta sadetta, jonka vaikutuksesta virtausnopeudet olivat varmastikin ajankohdan normaalioloja suuremmat. Pohjanlaatu tutkitulla jokiosuudella oli simpukoille sopivampaa kuin keskustaajama-alueella tutkitulla jokiosuudella, jossa pohja oli suurelta osin kovaa savea. Nyt tutkitulla osuudella oli enemmän pehmeämmän saven pohjaa, johon simpukat pystyvät kaivautumaan. Nyt tehty ja viisi viikkoa aiemmin tehty selvitys muodostavat noin 8 km jokiosuuden, jota on tutkittu sukeltaen 22 kohteella yhteensä noin 1,26 km. Jokiosuudelta ei ole löydetty vuollejokisimpukoita, joten vaikuttaa epätodennäköiseltä, että tutkitulla jokiosuudella lajia eläisi. 5. Johtopäätökset Mäntsälänjoen padon alapuolisella osuudella on enemmän simpukoita kuin keskustaajama-alueen jokiosuudella Jos tutkitulla jokiosuudella eläisi vuollejokisimpukoita, olisi lajia todennäköisesti selvityksessä löytynyt 13

14 Lähteet Ilmarinen, K., Laaksonen, R. & Oulasvirta, P. 2008: Mustijoen suursimpukkaselvitys Raportti, Alleco Oy, 8 s. Ilmarinen, K., Laaksonen, R. & Oulasvirta, P. 2009a: Mustijoen Labbforsenin suursimpukkaselvitys Raportti, Alleco Oy, 10 s. Ilmarinen, K., Laaksonen, R. & Oulasvirta, P. 2009b: Mustijoen Laukkosken suursimpukkaselvitys Raportti, Alleco Oy, 14 s. Laaksonen, R. 2014: Vuollejokisimpukkaselvitys Mäntsälänjoen Mäntsälän keskustaajaman alueella Raportti, 17 s. Valovirta, I. 2008: Pornaisten Mustijoen vuollejokisimpukkakantaa koordinoiva inventointi. Suomen WWF ja Luonnontieteellinen keskusmuseo, Eläinmuseo. Helsinki 2008, 17 s. 14

15 Liite 1. Sukelluskohteiden tiedot Kohteen numero , RL N 60,61642, E 25,28368, O (= koordinaatit uoman oikealta rannalta) N 60,61617, E 25,28362, O uoman pohja alussa kovaa savea, jolla hiekkalaikkuja, uoman reunoilla pehmeämpää savea ja orgaanista ainesta, alkuosan jälkeen pohja savea (80 %), hiekkaa (10 %) ja soraa (10 %) Tutkitun jokiosan pituus (m) 30 Virtaus (cm/s) 10 (kaventumassa 20) Maksimisyvyys (m) 1,5 Kohteen numero , RL N 60,61298, E 25,28070, O N 60,61275, E 25,28038, O hienon hiekan sekainen savi, loppuosalla tiukkaa savea ja vähän kiveä, reunoilla pehmeämpää pohjaa Tutkitun jokiosan pituus (m) 30 Virtaus (cm/s) 15 (kaventumassa 30 40) Maksimisyvyys (m) Kohteen numero , RL N 60,61150, E 25,27887, O N 60,61103, E 25,27882, O suurimmaksi osaksi kiveä (75 %)(halk cm), vähän soraa (15 %), hiekkaa (5 %) ja lohkareita (5 %), kohteen alaosassa muutamia puunrunkoja Tutkitun jokiosan pituus (m) 50 Virtaus (cm/s) Maksimisyvyys (m) 2,3 Kohteen numero , NP N 60,60962, E 25,27922, V N 60,60932, E 25,27912, V uoman keskiosassa kovaa savea, reunoilla ja kohteen loppuosalla myös keskiuoma pehmeämpää savea Tutkitun jokiosan pituus (m) 60 Virtaus (cm/s) Maksimisyvyys (m) 2,1 15

16 Kohteen numero , NP N 60,60867, E 25,27852, V N 60,60823, E 25,27822, V pehmeähkö savi Tutkitun jokiosan pituus (m) 50 Virtaus (cm/s) 10 Maksimisyvyys (m) 1,8 Kohteen numero , NP N 60,60693, E 25,27717, V N 60,60697, E 25,27642, V alussa kovaa savea, jolla paikoin pehmeän saven laikkuja, loppuosalla pehmeämpää savea, vasen reuna kovaa savea ja oikea reuna pehmeämpää savea Tutkitun jokiosan pituus (m) 40 Virtaus (cm/s) 3 5 Maksimisyvyys (m) 2,3 Kohteen numero , NP N 60,60557, E 25,27443, V N 60,60513, E 25,27417, V uoman pohja savea ja mutaa Tutkitun jokiosan pituus (m) 50 Virtaus (cm/s) 5 10 Maksimisyvyys (m) 1,8 Kohteen numero , RL N 60,60297, E 25,26947, O N 60,60250, E 25,26895, O pehmeähkö savi, jolla paikoin soraa päällä Tutkitun jokiosan pituus noin (m) 60 Virtaus (cm/s) 10 Maksimisyvyys (m) 1,8 Kohteen numero , RL N 60,60145, E 25,26482, O N 60,60112, E 25,26455, O alussa pehmeähkö savi, loppua kohden savi kovenee Tutkitun jokiosan pituus (m) 40 Virtaus (cm/s) 10 Maksimisyvyys (m) 1,7 16

17 Kohteen numero , RL N 60,59842, E 25,25967, O N 60,59830, E 25,25883, O keskiuomassa pehmeä savi, jonka päälle paikoin kerääntynyt orgaanista ainesta, reunoilla kasvillisuuden alla savea ja mutaa Tutkitun jokiosan pituus (m) 50 Virtaus (cm/s) 10 Maksimisyvyys (m) 1,7 Kohteen numero keskustaajama-alueen selvityksen kohde , NP N 60,62105, E 25,29300, O N 60,62055, E 25,29245, O kiveä (halk. n cm), soraa ja hiekkaa Tutkitun jokiosan pituus (m) 65 Virtaus (cm/s) alussa 5-10, tutkitun alueen lopussa joki levenee, kasvillisuus lisääntyy ja virtaus hidastuu Maksimisyvyys (m) 1,3 Kohteen numero keskustaajama-alueen selvityksen kohde , NP N 60,61908, E 25,28887, O N 60,61847, E 25,28783, O kynnyksen alapuolella hiekkaa, soraa ja savea, muualla kovaa savea joen kuroutuessa hiekkaa ja soraa Tutkitun jokiosan pituus (m) 85 Virtaus (cm/s) 2-15 (kynnyksen alapuoli 10-15, muualla 2) kurouman alussa 15-20, sitten lisääntyvä kasvillisuus hidastaa virtausta Maksimisyvyys (m) 1,8 kurouman jälkeen 1,0 Kohteen numero keskustaajama-alueen selvityksen kohde , RL N 60,61775, E 25,28653, O N 60,61765, E 25,28615, O keskiuoma kovaa savea, vasemmalla pehmeämpää savea, oikealla reunalla pehmeämpää savea ja hiekansekaista savea Tutkitun jokiosan pituus (m) 25 Virtaus (cm/s) 5 Maksimisyvyys (m) 1,0 17

18 Liite 2. Sukelluskohteiden kuvat Kohdetta 1. Kohdetta 4. Kohdetta 2. Kohdetta 5. Kohdetta 3. Kohdetta 6. 18

19 Kohdetta 7. Kohdetta 10. Kohdetta 8. Keskustaajama-alueella tehdyn selvityksen kohdetta 10. Kohdetta 9. Keskustaajama-alueella tehdyn selvityksen kohdetta

20 Keskustaajama-alueella tehdyn selvityksen kohdetta

Sipoonjoen suursimpukkaselvitys 2015

Sipoonjoen suursimpukkaselvitys 2015 ALLECO RAPORTTI N:O 12/2015 Sipoonjoen suursimpukkaselvitys 2015 Juha Syväranta ja Jouni Leinikki OTSIKKO: Sipoonjoen suursimpukkaselvitys 2015 PÄIVÄMÄÄRÄ: 22.10.2015 TEKIJÄ(T): Juha Syväranta ja Jouni

Lisätiedot

Jokihelmisimpukkaselvitys Kemijoella lokakuussa 2017

Jokihelmisimpukkaselvitys Kemijoella lokakuussa 2017 ALLECO RAPORTTI N:O 13b/2017 Jokihelmisimpukkaselvitys Kemijoella lokakuussa 2017 Juha Syväranta, Panu Oulasvirta ja Rami Laaksonen MARINE BIOLOGICAL AND LIMNOLOGICAL CONSULTANTS Veneentekijäntie 4 FI-00210

Lisätiedot

Vuollejokisimpukan esiintyminen Kokemäenjoen tulvasuojelun rakennuskohteissa 2015

Vuollejokisimpukan esiintyminen Kokemäenjoen tulvasuojelun rakennuskohteissa 2015 ALLECO RAPORTTI N:O 10/2015 Vuollejokisimpukan esiintyminen Kokemäenjoen tulvasuojelun rakennuskohteissa 2015 Jouni Leinikki Niclas Perander Jenni Westerlund MARINE BIOLOGICAL AND LIMNOLOGICAL CONSULTANTS

Lisätiedot

Simojoen jokihelmisimpukkakartoitus 2013

Simojoen jokihelmisimpukkakartoitus 2013 ALLECO RAPORTTI N:O 6/2013 Simojoen jokihelmisimpukkakartoitus 2013 Panu Oulasvirta MARINE BIOLOGICAL AND LIMNOLOGICAL CONSULTANTS Veneentekijäntie 4 FI-00210 Helsinki, Finland Tel. +358 (0)45 679 0300

Lisätiedot

Vuollejokisimpukan esiintyminen Koskenkylänjoen latvakoskilla

Vuollejokisimpukan esiintyminen Koskenkylänjoen latvakoskilla Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 20 2008 Vuollejokisimpukan esiintyminen Koskenkylänjoen latvakoskilla Reetta Ljungberg Sanna Saari Uudenmaan ympäristökeskus UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Vuollejokisimpukan esiintyminen voimakkaasti rakennetussa Taasianjoessa

Vuollejokisimpukan esiintyminen voimakkaasti rakennetussa Taasianjoessa Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 19 2008 Vuollejokisimpukan esiintyminen voimakkaasti rakennetussa Taasianjoessa Sanna Saari Reetta Ljungberg Uudenmaan ympäristökeskus UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 FT Samuel Vaneeckhout TAUSTA Muinaisjäännösselvityksen tavoitteena oli selvittää muinaisjäännösrekisteriin kuuluvia kohteita UPM:n

Lisätiedot

Kunnostusten vaikutus vuollejokisimpukan

Kunnostusten vaikutus vuollejokisimpukan Uusimaa Kunnostusten vaikutus vuollejokisimpukan elinympäristöön Koskenkylänjoella Vuoden 2009 sukellustutkimukset sekä yhteenveto vuosien 2007 2009 tuloksista 25/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja

Lisätiedot

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 Ari Karhilahti Leipurinkuja 4 21280 RAISIO ari.karhilahti@utu.fi 050 5698819 1. Johdanto Naantalin kaupunki tilasi keväällä 2012 seuraavan luontoselvityksen:

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

Gaula Flyfishing Lodge - Alueet

Gaula Flyfishing Lodge - Alueet Gaula Flyfishing Lodge - Alueet Beat 1 Rostad, Sanden Rostad. Oikea ranta. Rostad on kalastusalueen ylin pooli ja on pituudeltaan noin 500 metriä. Se on luonteeltaan hitaasti virtaavaa syvää nivaa kosken

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE TAIMENEN POTENTIAALISTEN LISÄÄNTYMISALUEIDEN SEL- VITYS

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE TAIMENEN POTENTIAALISTEN LISÄÄNTYMISALUEIDEN SEL- VITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 30.9.2016 HANNUKAISEN KAIVOSHANKE TAIMENEN POTENTIAALISTEN LISÄÄNTYMISALUEIDEN SEL- VITYS Päivämäärä 30.9.2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS 1 1. Selvityksen taustoja Destia Oy tilasi tämän selvityksen Luontoselvitys Kotkansiiveltä 29.2.2008. Selvitys

Lisätiedot

JUUANJOEN VIRTAVESIEN KALATALOUDELLINEN KARTOITUS

JUUANJOEN VIRTAVESIEN KALATALOUDELLINEN KARTOITUS JUUANJOEN VIRTAVESIEN KALATALOUDELLINEN KARTOITUS Manu Vihtonen Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke 2009 53 9 VEPSÄNJOEN KARTOITETUT KOSKET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 9.1 Ilvolankoski Vepsänjoen

Lisätiedot

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2013

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2013 MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 227/2014 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee

Lisätiedot

Ruovesi Visuvesi Vuolleniemi muinaisjäännösinventointi 2010

Ruovesi Visuvesi Vuolleniemi muinaisjäännösinventointi 2010 1 Ruovesi Visuvesi Vuolleniemi muinaisjäännösinventointi 2010 Hannu Poutiainen Kustantaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännös... 3 RUOVESI 94 VUOLLENIEMI...

Lisätiedot

OHJELMA 13:00 13:15 Ulla Helimo, hankekoordinaattori, Kolmen helmen joet 13:15 13:45 Marja Nuottajärvi, FCG, Rapuistutuksen riskianalyysi ja

OHJELMA 13:00 13:15 Ulla Helimo, hankekoordinaattori, Kolmen helmen joet 13:15 13:45 Marja Nuottajärvi, FCG, Rapuistutuksen riskianalyysi ja OHJELMA 13:00 13:15 Ulla Helimo, hankekoordinaattori, Kolmen helmen joet 13:15 13:45 Marja Nuottajärvi, FCG, Rapuistutuksen riskianalyysi ja joen kunnostussuunnitelma 13:45 14:15 Hanna Alajoki, KVVY, Pohjaeläinanalyysi

Lisätiedot

Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund

Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund 1 Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund Tilaaja: Punkalaitumen kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

ENONKOSKI Käkötaipale-Valkeislahti Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi v Timo Jussila Hannu Poutiainen

ENONKOSKI Käkötaipale-Valkeislahti Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi v Timo Jussila Hannu Poutiainen 1 ENONKOSKI Käkötaipale-Valkeislahti Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi v. 2011 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: UPM / Sulkavan Palvelut Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot...

Lisätiedot

ENONKOSKI Käkötaipale kiinteistön muinaisjäännösinventointi v. 2011

ENONKOSKI Käkötaipale kiinteistön muinaisjäännösinventointi v. 2011 1 ENONKOSKI Käkötaipale kiinteistön 46-416-2-41 muinaisjäännösinventointi v. 2011 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: UPM / Sulkavan Palvelut Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Pälkäne Tommolan puhdistamo muinaisjäännösinventointi 2012 Hannu Poutiainen Johanna Stenberg

Pälkäne Tommolan puhdistamo muinaisjäännösinventointi 2012 Hannu Poutiainen Johanna Stenberg 1 Pälkäne Tommolan puhdistamo muinaisjäännösinventointi 2012 Hannu Poutiainen Johanna Stenberg Kustantaja: Pälkäneen kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Kartat... 3 Inventointi... 4 Havainnot...

Lisätiedot

Beat 1 Rostad ja Sanden

Beat 1 Rostad ja Sanden Beat 1 Rostad ja Sanden Rostad. Oikea ranta. Rostad on kalastusalueen ylin pooli ja on pituudeltaan noin 500 metriä. Se on luonteeltaan hitaasti virtaavaa syvää nivaa kosken yläpuolella. Täällä ranta on

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU LIITO-ORAVATARKASTUS 2009 1 1. Selvityksen taustoja Liito-oravatarkistukset liittyvät VT 6 perusparannuksen yleissuunnitelmaan välillä Taavetti- Lappeenranta.

Lisätiedot

Sastamala Liuhalantien kivikautisen asuinpaikan kupeeseen rakennettavan kevyen liikenteen väylän perustamisen arkeologinen valvonta 2012

Sastamala Liuhalantien kivikautisen asuinpaikan kupeeseen rakennettavan kevyen liikenteen väylän perustamisen arkeologinen valvonta 2012 1 Sastamala Liuhalantien kivikautisen asuinpaikan kupeeseen rakennettavan kevyen liikenteen väylän perustamisen arkeologinen valvonta 2012 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Pirkanmaan ELY-keskus.

Lisätiedot

MUINAISJÄÄNNÖSSELVITYS

MUINAISJÄÄNNÖSSELVITYS MUINAISJÄÄNNÖSSELVITYS Niittysmäki-Konkanmäki tuulipuiston osayleiskaava FT Samuel Vaneeckhout 23.5.2012 Perustiedot Kunta: Leppävirran kunta Kylä: Sahkarlahti Tila: Sorsanpelto 13:2 Tiili 5:35 Lehtokallio

Lisätiedot

Raportti Juntolan vesivoimalaitoksen padolla 5.9.2012 tapahtuneesta patovahingosta ja sen vaikutuksista

Raportti Juntolan vesivoimalaitoksen padolla 5.9.2012 tapahtuneesta patovahingosta ja sen vaikutuksista Raportti Juntolan vesivoimalaitoksen padolla 5.9.2012 tapahtuneesta patovahingosta ja sen vaikutuksista Varsinais-Suomen ELY-keskus Kuva 1. Juntolan vesivoimalaitos. (Kuva: Fortum) Tapahtumien kulku Paimionjoessa

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012

Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Imatran kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Valkeakoski Holminrannan ja Kipparin-Yli-Nissin asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi 2008

Valkeakoski Holminrannan ja Kipparin-Yli-Nissin asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi 2008 1 Valkeakoski Holminrannan ja Kipparin-Yli-Nissin asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi 2008 Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Valkeakosken kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot...

Lisätiedot

Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 2 Inventointi... 3 Kylätontit...

Lisätiedot

Kunnostusten vaikutus vuollejokisimpukan

Kunnostusten vaikutus vuollejokisimpukan Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 3 2009 Kunnostusten vaikutus vuollejokisimpukan elinympäristöön Koskenkylänjoella Sukellustutkimukset 2008 Karoliina Ilmarinen Panu Oulasvirta Uudenmaan ympäristökeskus

Lisätiedot

Viitasammakkoselvitys

Viitasammakkoselvitys Härkmeren tuulivoimapuiston YVA ja 14.6.2013 1 (8) Härkmeren tuulivoimapuiston YVA ja Viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 14.6.2013 14.6.2013 2 (8) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 VIITASAMMAKKO (RANA ARVALIS)...

Lisätiedot

Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013

Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 1 Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

VAHINGONVAARASELVITYS

VAHINGONVAARASELVITYS JNi UPM-Kymmene Oyj Hartolankosken suojapenkereet VAHINGONVAARASELVITYS Vaunujoki Liekovesi Vammala Hartolankoski Hoppu 24.5.2013 Oy Vesirakentaja Puhelin Sähköposti Y-tunnus Bertel Junhin aukio 9 etunimi.sukunimi@afconsult.com

Lisätiedot

Parkano Vatusen ja Pahkalan kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi 2012

Parkano Vatusen ja Pahkalan kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi 2012 1 Parkano Vatusen ja Pahkalan kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Parkanon kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Muinaisjäännös... 4 PARKANO

Lisätiedot

JOUTJOEN KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA

JOUTJOEN KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA JOUTJOEN KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA Anssi Toivonen Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 30.11.2010 Sisällysluettelo Johdanto... 1 Joutjoen kokonaisuus... 2 Kartta A, joen laskukohta Kiviharjun alue...

Lisätiedot

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys 2015 Espoon kaupunki Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 10.11.2015 Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Miljöforskning Yrjölä Ab Alv. rek. PL 62 Postbox 62 Kaupparekisteri

Lisätiedot

Tuusula Vaunukangas tarkkuusinventointi 2013

Tuusula Vaunukangas tarkkuusinventointi 2013 1 Tuusula Vaunukangas tarkkuusinventointi 2013 Hannu Poutiainen Jasse Tiilikkala Tilaaja: Tuusulan kunta 2 Perustiedot... 2 Yleiskarttoja... 3 Tutkimus... 4 Lähtötiedot... 4 Tutkimushistoria... 4 Maastotyöt

Lisätiedot

KYMIJOEN PERNOONKOSKIEN KOSKIKUNNOS- TUSSUUNNITELMAN NATURA-VAIKUTUSTEN AR- VIOINTI: biologiset tutkimukset syksyllä 2009

KYMIJOEN PERNOONKOSKIEN KOSKIKUNNOS- TUSSUUNNITELMAN NATURA-VAIKUTUSTEN AR- VIOINTI: biologiset tutkimukset syksyllä 2009 KYMIJOEN PERNOONKOSKIEN KOSKIKUNNOS- TUSSUUNNITELMAN NATURA-VAIKUTUSTEN AR- VIOINTI: biologiset tutkimukset syksyllä 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 116/2009 Marja Anttila-Huhtinen

Lisätiedot

Tampere Kalliojärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Tampere Kalliojärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Tampere Kalliojärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Hannu Poutiainen Jasse Tiilikkala Tilaaja: Finsilva Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Lähtötiedot... 3 Inventointi... 3 Tulos...

Lisätiedot

UURAINEN Hirvaskankaan muinaisjäännösinventointi 2004

UURAINEN Hirvaskankaan muinaisjäännösinventointi 2004 1 UURAINEN Hirvaskankaan muinaisjäännösinventointi 2004 Timo Jussila Kustantaja: Uuraisten kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Havainnot... 4 Äänekoski 41 Ruokomäki... 5 Yleiskartta... 6

Lisätiedot

Janakkala Kyöstilänharju ja Puurokorvenmäki muinaisjäännösinventointi 2011

Janakkala Kyöstilänharju ja Puurokorvenmäki muinaisjäännösinventointi 2011 1 Janakkala Kyöstilänharju ja Puurokorvenmäki muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Insinööritoimisto Matti Jokinen 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Kartat... 4

Lisätiedot

SUOVALKKUSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon suovalkkuselvitys, Pyhäjärvi

SUOVALKKUSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon suovalkkuselvitys, Pyhäjärvi SUOVALKKUSELVITYS 12.9.2012 VAPO OY Leväsuon suovalkkuselvitys, Pyhäjärvi 1 Sisältö 1 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2 TULOKSET... 2 3 JOHTOPÄÄTÖKSET... 5 4 KIRJALLISUUS... 5 Pöyry Finland Oy Tiina Sauvola

Lisätiedot

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET FCG Finnish Consulting Group Oy Tampereen kaupunki 1 (1) PISPALAN KEVÄTLÄHTEET MAASTOTYÖ Kuva 1 Lähteiden sijainti kartalla Pispalan kevätlähteiden kartoitus suoritettiin 20.4.2011, 3.5.2011 ja 27.5.2011.

Lisätiedot

Nurmes Pitkämäen teollisuusalueen asemakaavan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2013

Nurmes Pitkämäen teollisuusalueen asemakaavan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Nurmes Pitkämäen teollisuusalueen asemakaavan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Nurmeksen kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Inventointi... 4 Rannansiirtyminen...

Lisätiedot

Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen

Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen Etelä-Suomi Päätös Nro 89/2010/4 Dnro ESAVI/134/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2010 ASIA HAKIJA Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen Porvoon Energia Oy

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

Asia: Mäntsälänjoen latvavesien kalataloudellinen kunnostaminen.

Asia: Mäntsälänjoen latvavesien kalataloudellinen kunnostaminen. 1/5 Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y. Jokikatu 17, 06100 PORVOO Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. Ågatan 17, 06100 BORGÅ Sampo Vainio 10.8.2004

Lisätiedot

Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset

Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset 8.4.2014 Hotelli Ellivuori, Sastamala Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmän kokous Heikki Holsti Taustatietoja Hanhijoesta - Haaroistensuon

Lisätiedot

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Samuel Vaneeckhout Aura OK Työn suorittaja: FT Samuel Vaneeckhout (Osuuskunta Aura) Työn tilaaja: Rautalammin kunta Kenttätyöajankohta:

Lisätiedot

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2007 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Taipaleenjärvi...

Lisätiedot

Hankasalmi Revontulen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2014

Hankasalmi Revontulen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Hankasalmi Revontulen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Lomakeskus Revontuli Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Kartat... 3 Inventointi... 5

Lisätiedot

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 YLEISTÄ Tavoitteena oli selvittää lajin esiintymistä suunnitelluilla tuulivoima-alueilla. Selvitysalueiden laajuuden vuoksi valittiin niiltä kartta-

Lisätiedot

Raahe Pyhtilänkangas Muinaisjäännösselvitysinventointi. Toukokuu FT Samuel Vaneeckhout Osuuskunta Aura

Raahe Pyhtilänkangas Muinaisjäännösselvitysinventointi. Toukokuu FT Samuel Vaneeckhout Osuuskunta Aura Raahe Pyhtilänkangas Muinaisjäännösselvitysinventointi Toukokuu 0 FT Samuel Vaneecout Osuuskunta Aura Muinaisjäännösselvityksen suoritus Alue Raahen Pyhtilänkangas. Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupunginosien

Lisätiedot

Kokemäenjoen nahkiaisselvitys. -toukkien määrä ja elinympäristö -ylisiirtojen tuloksellisuus

Kokemäenjoen nahkiaisselvitys. -toukkien määrä ja elinympäristö -ylisiirtojen tuloksellisuus Kokemäenjoen nahkiaisselvitys -toukkien määrä ja elinympäristö -ylisiirtojen tuloksellisuus Lähtötilanne suunnittelulle Voimalaitosten kalatalousmaksut Hoitosuunnitelma: tarpeellista selvittää nahkiaisen

Lisätiedot

Mustijoen vesistön ainevirtaama ja kuormitus

Mustijoen vesistön ainevirtaama ja kuormitus MÄNTSÄLÄN VESI Mustijoen vesistön ainevirtaama ja kuormitus Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.11.2013 P21707P001 Selvitys 1 (29) Kamppi Kari 5.11.2013 Sisällysluettelo Liitteet... 2 1 Selvityksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 21.9.2010 Viite 82130365 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA,

Lisätiedot

MAASTOSELVITYS KOURAJOEN KALATALOUDEL- LISISTA KUNNOSTUSMAHDOLLISUUKSISTA

MAASTOSELVITYS KOURAJOEN KALATALOUDEL- LISISTA KUNNOSTUSMAHDOLLISUUKSISTA MAASTOSELVITYS KOURAJOEN KALATALOUDEL- LISISTA KUNNOSTUSMAHDOLLISUUKSISTA Mikko Känkänen 2011 1 JOHDANTO... 3 2 VESISTÖN KUVAUS... 3 3 KALASTO JA VIRKISTYSKÄYTTÖ... 3 4 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 5 TULOKSET...

Lisätiedot

HÄRÄNSILMÄNOJA. Anssi Toivonen. Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö

HÄRÄNSILMÄNOJA. Anssi Toivonen. Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö HÄRÄNSILMÄNOJA Anssi Toivonen Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 15.11.010 Sisältö Johdanto... Häränsilmänojan kokonaisuus... 4 Kartta 1 Pääuoma... 5 Kartta Kulmalan eteläpuoli joen haarat... 14 Oikeanpuoleinen

Lisätiedot

Inkoo Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016

Inkoo Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016 1 Inkoo Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: Inkoon kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvia... 6 Alueen luoteisosan

Lisätiedot

PORIN TULVASUOJELUHANKE: KOKEMÄENJOEN YKSIUOMAISEN OSAN LISÄTUTKIMUKSET JA ANALYYSI. Janne Niinikoski

PORIN TULVASUOJELUHANKE: KOKEMÄENJOEN YKSIUOMAISEN OSAN LISÄTUTKIMUKSET JA ANALYYSI. Janne Niinikoski 28.7.2011 PORIN TULVASUOJELUHANKE: KOKEMÄENJOEN YKSIUOMAISEN OSAN LISÄTUTKIMUKSET JA ANALYYSI Janne Niinikoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusmenetelmä... 3 3. Tulokset ja tulosten tulkinta...

Lisätiedot

Loppi Vanhakoski asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Loppi Vanhakoski asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Loppi Vanhakoski asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Lopen kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 4 Vanhat

Lisätiedot

Akaa Toijala Sampolantie Kiinteistön 20-407-6-11 muinaisjäännösinventointi 2012 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa

Akaa Toijala Sampolantie Kiinteistön 20-407-6-11 muinaisjäännösinventointi 2012 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa 1 Akaa Toijala Sampolantie Kiinteistön 20-407-6-11 muinaisjäännösinventointi 2012 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa Kustantaja: Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy LKV 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot...

Lisätiedot

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 1 KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 Hannu Poutiainen, Hans-Peter Schulz, Timo Jussila Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartoitustyö...

Lisätiedot

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009 1 RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Fingrid OYj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen aika...

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

Evijärvi Joensuu 1 ja 3 Maakaapelilinjojen tarkkuusinventointi 2014

Evijärvi Joensuu 1 ja 3 Maakaapelilinjojen tarkkuusinventointi 2014 1 Evijärvi Joensuu 1 ja 3 Maakaapelilinjojen tarkkuusinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Elenia Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 4 Joensuu 1...

Lisätiedot

LIITE 5. Äkäsjoki, Pulkkasaarten alapuoli koordinaatit

LIITE 5. Äkäsjoki, Pulkkasaarten alapuoli koordinaatit LIITE 5 Äkäsjoki, Pulkkasaarten alapuoli koordinaatit 7498940 3371980 Sanallinen kuvaus (23.8.2007) Pinta-ala 308 m 2 Vesisyvyys 40 cm Pintavirrannopeus 100 cm/s Veden lämpötila 12,6 C Ilman lämpötila

Lisätiedot

Tule mukaan lepakkoseurantaan 2012! Eeva-Maria Kyheröinen: Lepakkoseurannat LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO, ELÄINMUSEO

Tule mukaan lepakkoseurantaan 2012! Eeva-Maria Kyheröinen: Lepakkoseurannat LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO, ELÄINMUSEO Tule mukaan lepakkoseurantaan 2012! Miksi seurantaa? Seurannan avulla saadaan arvokasta tietoa lepakoiden esiintymisestä, runsaudesta ja runsauksien muutoksista. Tällaista tietoa tarvitaan esimerkiksi

Lisätiedot

Lapinlahti Alapitkän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Lapinlahti Alapitkän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Lapinlahti Alapitkän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Lapinlahden kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Kirveen löytöpaikka...

Lisätiedot

FRESHABIT LIFE IP -projektissa tehdyt Ähtävänjoen jokihelmisimpukkaan liittyvät työt vuonna 2016

FRESHABIT LIFE IP -projektissa tehdyt Ähtävänjoen jokihelmisimpukkaan liittyvät työt vuonna 2016 22.12.2016 Kirjoittajat: Eero Mäenpää, Jukka Pakkala ja Erika Raitalampi FRESHABIT LIFE IP -projektissa tehdyt Ähtävänjoen jokihelmisimpukkaan liittyvät työt vuonna 2016 Ähtävänjoen jokihelmisimpukat (raakut)

Lisätiedot

PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO. Padaslokl, Auttolnen. Yleissuunnitelma

PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO. Padaslokl, Auttolnen. Yleissuunnitelma PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO Padaslokl, Auttolnen Yleissuunnitelma Si sällvsluettelo 1. Suunnitelman tavoitteet ja taustatiedot... '...'..'...'...'.. '..3 1.1 Sijainti......3ja4

Lisätiedot

Tammela Kellarinmäki muinaisjäännöskartoitus 2013

Tammela Kellarinmäki muinaisjäännöskartoitus 2013 1 Tammela Kellarinmäki muinaisjäännöskartoitus 2013 Jasse Tiilikkala Kustantaja: Forssan vesihuoltoliikelaitos 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot:... 2 Yleiskartat... 3 Lähtötiedot... 5 Inventointi ja kartoitus...

Lisätiedot

Destia Oy. VT 6 Taavetti Lappeenranta, tiesuunnitelma. Luontoselvitys 2010

Destia Oy. VT 6 Taavetti Lappeenranta, tiesuunnitelma. Luontoselvitys 2010 Destia Oy VT 6 Taavetti Lappeenranta, tiesuunnitelma Petri Parkko 9.6.2011 2 1. Yleistä Liito-orava Pteromys volans on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) nisäkäslaji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen

Lisätiedot

Selvitys vuollejokisimpukan (Unio crassus) lajirauhoituksesta poikkeamiseen

Selvitys vuollejokisimpukan (Unio crassus) lajirauhoituksesta poikkeamiseen ALLECO RAPORTTI N:O 2/2015 Selvitys vuollejokisimpukan (Unio crassus) lajirauhoituksesta poikkeamiseen Jouni Leinikki MARINE BIOLOGICAL AND LIMNOLOGICAL CONSULTANTS Veneentekijäntie 4 FI-00210 Helsinki,

Lisätiedot

Kunnostuksen vaikutukset vuollejokisimpukkaan (Unio crassus)

Kunnostuksen vaikutukset vuollejokisimpukkaan (Unio crassus) Kunnostuksen vaikutukset vuollejokisimpukkaan (Unio crassus) Siuntionjoen Sågarsforsin padon purkaminen ja kalatien rakentaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 15/2011 Kunnostuksen

Lisätiedot

TAMMERKOSKEN TAIMENENPOIKASSELVITYS

TAMMERKOSKEN TAIMENENPOIKASSELVITYS NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN TUTKIMUKSIA TAMMERKOSKEN TAIMENENPOIKASSELVITYS VUONNA 2006 Markku Nieminen NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN TUTKIMUKSIA TAMMERKOSKEN TAIMENENPOIKASSELVITYS VUONNA 2006 1. JOHDANTO Näsijärven

Lisätiedot

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011 Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011 Sähkökoekalastukset suoritettiin elosyyskuun aikana Sähkökoekalastettujen alueiden (8 koealaa) yhteenlaskettu pintaala oli 1664,5 m 2 Koealojen keskikoko

Lisätiedot

Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Saimaa Spirit Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvat... 5 Kansikuva:

Lisätiedot

Ruotsinpyhtää Tesjoki Skårbäcksmossen, sotilasleiripaikan kartoitus ja koekaivaus

Ruotsinpyhtää Tesjoki Skårbäcksmossen, sotilasleiripaikan kartoitus ja koekaivaus Väliraportti 1.7.2009 Ulrika Köngäs Ruotsinpyhtää Tesjoki Skårbäcksmossen, sotilasleiripaikan kartoitus ja koekaivaus Ruotsinpyhtään Skårbäcksmossenin 1700-luvun sotilasleirin alueella suoritettiin arkeologiset

Lisätiedot

Pyhäjärven rantaosayleiskaava

Pyhäjärven rantaosayleiskaava KITEEN KAUPUNKI Pyhäjärven rantaosayleiskaava Viitasammakkoselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.11.2014 P23479P003 Viitasammakkoselvitys I (I) Partanen Janne 10.11.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kiuruvesi Rantakylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2008

Kiuruvesi Rantakylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2008 1 Kiuruvesi Rantakylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2008 Timo Jussila Kustantaja: Kiuruveden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännökset... 4 KIURUVESI 60

Lisätiedot

Kouvola Repovesikylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Kouvola Repovesikylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Kouvola Repovesikylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj / Karttaako Oy Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartat... 6 Tutkimusalueen

Lisätiedot

Juankoski Nuottiniemen alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Juankoski Nuottiniemen alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Juankoski Nuottiniemen alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: FCG Finnish Consulting Group Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Maastokartta... 3 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

Maastoraportti taimenen esiintymisestä Emäjoen alajuoksun pienissä joissa ja puroissa

Maastoraportti taimenen esiintymisestä Emäjoen alajuoksun pienissä joissa ja puroissa Maastoraportti taimenen esiintymisestä Emäjoen alajuoksun pienissä joissa ja puroissa Tmi Olli van der Meer 25.9.2011 1. Johdanto Sähkökoekalastuksella haluttiin selvittää taimenen esiintyminen Emä- ja

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 AINEISTO JA METELMÄT 1 4 TULOKSET 4

Lisätiedot

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Viite 1517874 LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

Valkeakoski Jutikkalan itäpuolen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila

Valkeakoski Jutikkalan itäpuolen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila 1 Valkeakoski Jutikkalan itäpuolen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Valkeakosken kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Luontoinventoinnin täydennys - lammen vesikasvillisuus ja selkärangattomat eliöt

Luontoinventoinnin täydennys - lammen vesikasvillisuus ja selkärangattomat eliöt Luontoinventoinnin täydennys - lammen vesikasvillisuus ja selkärangattomat eliöt 7.7.2016 0,3 Venesatama 0,3 0,6 0,5 0,8 Keittokatos Kovaa ehmeää ohjan kovuus 1 Sisällys 1. Johdanto ja työn tarkoitus 3

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala

16WWE Vapo Oy. Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala 24.9.2010 Vapo Oy Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala 1 Vapo Oy, Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala Sisältö 1 TEHTÄVÄN KUVAUS 1 2 TULOKSET 1 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 1 4 KIRJALLISUUS

Lisätiedot

Iisalmi Salmenranta-Taipale-Kirma-Kilpijärvi osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa

Iisalmi Salmenranta-Taipale-Kirma-Kilpijärvi osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Iisalmi Salmenranta-Taipale-Kirma-Kilpijärvi osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Iisalmen kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

YLI-II KARJALANKYLÄN OSAYLEISKAAVA- ALUEEN INVENTOINTI

YLI-II KARJALANKYLÄN OSAYLEISKAAVA- ALUEEN INVENTOINTI YLI-II KARJALANKYLÄN OSAYLEISKAAVA- ALUEEN INVENTOINTI Taisto Karjalainen 2005 '' MUSEOVIRASTO 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Alueen luonne 2 3. Inventointihavainnot 2 4. Yhteenveto 3 5. Inventointialue

Lisätiedot

Kauhajoki Suolakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014

Kauhajoki Suolakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 1 Kauhajoki Suolakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Tilaaja: Vöyrinkangas Wind Farm Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 4 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys

Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HARTOLAN KUNTA Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.5.2015 P21428P006 Raportti 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Kangasala Ponsan Aholaidan ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016

Kangasala Ponsan Aholaidan ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 1 Kangasala Ponsan Aholaidan ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 Johanna Rahtola Tilaaja: Pasi Aholaita 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhoja karttoja... 4 Inventointi...

Lisätiedot