LPKJ-BAROMETRI Jarno Hakulinen. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LPKJ-BAROMETRI Jarno Hakulinen. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry"

Transkriptio

1 LPKJ-BAROMETRI Jarno Hakulinen

2 SISÄLLYSLUE TTE LO 1. Yleistä Taustaa Vastanneet piireittäin Lippukunnanjohtajan ikä Lippukunnanjohtajan toimikaudet lippukunnassa LPKJ-barometrin tulokset Lippukunnanjohtajan pesti ja siinä jaksaminen Lippukunnanjohtajan jaksaminen Tyytyväisyys lippukunnan tilaan Ikäryhmien toimiminen lippukunnassa Partiomenetelmän ja partio-ohjelman toteutuminen Samoajien toiminta Vaeltajien ulkomaanprojektit Aikuiset Aikuiset, jotka eivät ole mukana viikkotoiminnassa Kesäleiri Taustayhteisö Ohjaajakontaktit

3 1. YLEISTÄ LPKJ-barometri 213 koostuu syksyllä 213 järjestetyn LPKJ-barometrikyselyn tuloksista. Keväällä 214 julkaistaan vuoden 213 Tilastot, joihin kootaan lisäksi tietoja jäsenrekisteristä, lippukuntien vuosiselosteista sekä piiriselosteista. Lippukunnanjohtajabarometrissä kysytään lippukunnanjohtajan mielipiteitä lippukuntaansa liittyvistä asioista. Tulokset eivät välttämättä kuvaa koko lippukunnan mielipidettä asioista tai asian todellista tilaa lippukunnassa. Ellei muuta ole mainittu, pystyakselilla kuvataan vastaajien määrä. 2. TAUSTAA Lippukunnanjohtajabarometri on laadullinen kyselytutkimus, joka toteutetaan noin joka toinen vuosi. Se lähetetään jokaiselle Suomen lippukunnanjohtajalle, jolle on merkitty Polkuun sähköpostiosoite. Vuonna 213 lippukunnanjohtajabarometriin vastasi 33 lippukunnanjohtajaa (44,6 % Suomen lippukunnanjohtajista) Vastanneet piireittäin % 38% 54 45% 56 5% 39% 39% 57 45% 43% 51 42% 52% 6% 5% 4% % 2 2% % % % Vastanneita % toimivista lippukunnista 3

4 PäPa E-KP Uusimaa Kymi L-SP PP FiSSc HP J-SP Lappi 2.2. Lippukunnanjohtajan ikä 45 % 6 % 16 % 33 % 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % yli 29 vuotta vuotta 2-22 vuotta alle 2 vuotta alle 2 vuotta 2-22 vuotta vuotta yli 29 vuotta Lippukunnan koko Suomen lippukunnanjohtajista lähes puolet on 3-vuotiaita tai yli. Vaeltajaikäisiä lippukunnanjohtajia on alle neljänneksessä lippukunnista. Nuorimmat lippukunnanjohtajat löytyvät 1 2 hengen lippukunnista Lippukunnanjohtajan toimikaudet lippukunnassa Koko Suomi 1 % 8 % yli 5 vuotta 2 % 3-5 vuotta 29 % alle 1 vuotta 25 % 1-2 vuotta 26 % 6 % 4 % 2 % % yli 5 vuotta 3-5 vuotta 1-2 vuotta alle 1 vuotta 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % alle yli 2 Lippukunnan koko yli 5 vuotta 3-5 vuotta 1-2 vuotta alle 1 vuotta 4

5 Lippukunnanjohtajien virkaikä jakautuu melko tasaisesti valittuihin aikaluokkiin, ja jakauma on pysynyt viime vuodet melko samanlaisena. Piireittäin eroja on kuitenkin merkittävästi. Joissain piireissä lippukunnanjohtajien vaihtuvuus on selkeästi suurempaa kuin toisissa. Lippukunnanjohtajan keskimääräinen virkaikä lyhenee, mitä suurempi lippukunta on kyseessä. Alle 5 hengen lippukunnissa suurin osa lippukunnanjohtajista on ollut pestissään yli 3 vuotta, mutta yli 2 hengen lippukunnissa suurin osa on ollut pestissään vasta alle vuoden. 3. LPKJ-BA ROME TRI N TULOK SET 3.4. Lippukunnanjohtajan pesti ja siinä jaksaminen Täysin eri mieltä 2 Jokseenkin eri mieltä En eri mieltä enkä samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jaksan tehtävässäni Saan tukea Olen motivoitunut Jatkan pestissäni ainakin kaksi vuotta Täysin samaa mieltä Lippukunnanjohtajat pääosin jaksavat pestissään, kokevat saavansa tukea ja ovat motivoituneita tehtäväänsä. Lähes yhtä moni aikoo jatkaa pestissään ainakin kaksi vuotta kuin ei aio Lippukunnanjohtajan jaksaminen Jaksan pestissäni 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % alle yli 2 Lippukunnan koko Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä En eri mieltä enkä samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä 5

6 Jaksan pestissäni 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En eri mieltä enkä samaa mieltä Saan tukea Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä En eri mieltä enkä samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Lippukunnanjohtajan iällä ei vastausten perusteella ole selvää suhdetta lippukunnanjohtajan jaksamiseen. Sen sijaan mitä suurempi lippukunta on kyseessä, sitä paremmin lippukunnanjohtaja kokee jaksavansa tehtävässään. Vielä suurempi vaikutus jaksamiseen on sillä, miten paljon tukea lippukunnanjohtaja kokee saavansa Tyytyväisyys lippukunnan tilaan Miten tyytyväinen olet lippukuntasi tilaan tällä hetkellä? 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Toimii huonosti Toimii kohtuullisesti Toimii hyvin Lippukuntien tila on lippukunnanjohtajien mielestä heikentynyt selkeästi vuodesta 24 vuoteen 211, kunnes tänä vuonna tyytyväisyydessä on tapahtunut merkittävä parannus. 6

7 3.7. Ikäryhmien toimiminen lippukunnassa Miten hyvin eri ryhmät toimivat lippukunnassasi? Lippukuntamme ei ole siirtynyt käyttämään tätä ikäkautta huonosti keskinkertaisesti erittäin hyvin Nuoremmat ikäkaudet toimivat lippukunnanjohtajien mielestä hyvin, mutta samoaja- ja varsinkin vaeltajaikäkausi toimii melko huonosti Partiomenetelmän ja partio-ohjelman toteutuminen LPKJ-barometrissa kysyttiin partiomenetelmän ja partio-ohjelman eri osien toteutumista lippukunnissa eri ikäryhmissä. Kysymys kuului: Vastaako toiminta lippukunnassasi partio-ohjelmaa? Arvioitavina olivat Ikäryhmän jäsenten ikä Ryhmän koko Ryhmän kokoontumistiheys Ryhmän retkien tai ikäkauden yhteisten kokousten tiheys (ei kysytty vaeltajista) Ryhmän johtaminen (onko johtajina oikea määrä oikean ikäisiä henkilöitä) Lippukunnan tuki johtajille (esim. ikäkausivastaava tai luotsi) Lisäksi tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäkaudesta kysyttiin, toimivatko ryhmät sukupuolittain erillis- tai yhteisryhmissä partio-ohjelman määritelmän mukaisesti. Tarkemmat kysymykset on kirjattu jokaisen kuvaajan alle. Jäsenien ikäjakauma on suhteellisen oikea jokaisessa ikäkaudessa. Ryhmien koot heittävät lähinnä sudenpentujen, seikkailijoiden ja vaeltajien kohdalla. Samoajat ja vaeltajat eivät kokoonnu niin usein kuin pitäisi. Sudenpennut retkeilevät vielä melko hyvin partio-ohjelman mukaisesti, mutta sitä vanhemmat ikäkaudet eivät pääse retkelle tai tapaa muita ikäkauden nuoria niin usein kuin partio-ohjelmassa on määritelty. Johtamisen järjestelyt heikkenevät tasaisesti, mitä vanhempiin ikäkausiin mennään. Johtajien tuki on järjestetty vain harvoin niin kuin pitäisi. 7

8 35 Ikäjakauma Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Vastaa täysin Vastaa melko hyvin Vastaa jossain määrin Vastaa melko huonosti Sudenpennut: Ikä (7-9 vuotta) Seikkailijat: Ikä (1-12 vuotta) Tarpojat: Ikä (12-15 vuotta) Samoajat: Ikä (15-17 vuotta) Vaeltajat: Ikä (18-22 vuotta) Vastaa huonosti 35 Ryhmän koko Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Vastaa täysin Vastaa melko hyvin Vastaa jossain määrin Vastaa melko huonosti Vastaa huonosti Sudenpennut: Lauman koko (8-12 sudenpentua) Seikkailijat: Joukkueen koko (1-15 seikkailijaa) Tarpojat: Vartion koko (5-12 tarpojaa) Samoajat: Vartion koko (3-1 samoajaa) Vaeltajat: Vartion koko (3-5 vaeltajaa) 8

9 35 Ryhmän kokoustiheys Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Vastaa täysin Vastaa melko hyvin Vastaa jossain määrin Vastaa melko huonosti Vastaa huonosti Sudenpennut: Lauman kokoontumistiheys (kerran viikossa) Seikkailijat: Joukkueen kokoontumistiheys (kerran viikossa) Tarpojat: Vartion kokoontumistiheys (kerran viikossa) Samoajat: Vartion kokoontumistiheys (kerran viikossa) Vaeltajat: Vartion kokoontumistiheys (1-2 kertaa kuussa) 9

10 35 Ryhmän retket / ikäkauden kokoontumiset Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vastaa täysin Vastaa melko hyvin Vastaa jossain määrin Vastaa melko huonosti Vastaa huonosti Sudenpennut: Lauman retket (1-2/vuosi ja lippukunnan leiri/leirit) Seikkailijat: Joukkueen retket (kerran kuussa retki tai muuta vastaavaa) Tarpojat: Ikäkauden kokous 1-2 kk välein (voi olla myös retki tai leiri) Samoajat: Ikäkauden kokous 1-2 kk välein (voi olla myös retki tai leiri) 1

11 35 Johtaminen Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Vastaa täysin Vastaa melko hyvin Vastaa jossain määrin Vastaa melko huonosti Vastaa huonosti Sudenpennut: Laumaa johtaa akela (tehtävään koulutettu koulutettu aikuinen tai vaeltajaikäinen), tukenaan toinen akela tai tehtävää opetteleva aikuinen, vaeltaja tai samoaja. Seikkailijat: Seikkailijajoukkuetta johtaa sampo (tehtävään koulutettu aikuinen tai vaeltajaikäinen), tukenaan toinen sampo tai tehtävää opetteleva aikuinen tai vaeltaja. Tarpojat: Samoaja toimii vartionjohtajana. Samoajat: Vartio valitsee itse vartionjohtajan joukostaan (aikuisen tuella). Pesti pysyvä tai vuorotteleva. Vaeltajat: Vartio valitsee itse vartionjohtajan joukostaan. Vartionjohtajalla on vahva rooli, aikuinen on vain tukevassa roolissa. 11

12 35 Johtajien tuki Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Vastaa täysin Vastaa melko hyvin Vastaa jossain määrin Vastaa melko huonosti Vastaa huonosti Sudenpennut: Lippukunta tukee akeloita. Seikkailijat: Lippukunta tukee sampoja. Tarpojat: Tarpojilla on tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi. Aikuinen on vastuussa vartion toiminnasta, vaikkei hän osallistukaan säännöllisesti viikkotoimintaan. Samoajat: Samoajilla on tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi. Aikuinen on vastuussa vartion toiminnasta, vaikkei hän osallistukaan säännöllisesti viikkotoimintaan. Vaeltajat: Vaeltajilla on tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi. Aikuinen on vastuussa vartion toiminnasta, vaikkei hän osallistukaan säännöllisesti viikkotoimintaan. 12

13 35 Sukupuolijako Tarpojat Samoajat Vaeltajat Vastaa täysin Vastaa melko hyvin Vastaa jossain määrin Vastaa melko huonosti Tarpojat: Vartiot erillisryhmiä, koko ikäkauden toimintaa yhteisryhmässä Samoajat: Vartiot erillisryhmiä, koko ikäkauden toimintaa yhteisryhmässä Vaeltajat: Vartiot yhteisryhmiä 3.9. Samoajien toiminta Vastaa huonosti Vain 16 % lippukunnanjohtajista on sitä mieltä, että samoajaikäkausi toimii lippukunnassa hyvin. Lippukunnanjohtajien mielestä samoajat ovat kuitenkin oikean ikäisiä, ja samoajavartion kokokin on pääasiassa oikean suuruinen. Sen sijaan samoajat eivät tapaa muita samoajia tarpeeksi, samoajavartion johtajuus ei ole partio-ohjelmassa määritellyn mukainen, ja samoajat eivät kokoonnu niin usein kuin olisi tarpeen. 3 Samoajat Vastaa huonosti Vastaa melko huonosti Vastaa jossain määrin Vastaa melko hyvin Vastaa täysin 13

14 3.1. Vaeltajien ulkomaanprojektit Jos lippukunnassanne ei ole järjestetty vaeltajien ulkomaanprojektia, mikä tähän on johtanut? Lippukunnassa ei ole vaeltajatoimintaa 185 Muu syy, mikä? Vaeltajat pitävät ulkomaanprojektia liian vaikeana toteuttaa Projekti vaikuttaa liian kalliilta Ulkomaanprojekti ei kiinnosta Vaeltajaryhmän tiimihenki on liian heikko tämäntyyppiseen projektiin tarttumiseen Luotsi ei tunne osaavansa tukea ulkomaanprojektin suunnittelua Tärkeimmät muut syyt olivat ajan puute, se että vaeltajilla oli liikaa muita pestejä lippukunnassa ja se, etteivät vaeltajat toteuta vaeltajaohjelmaa muutenkaan Aikuiset Miten aikuisia riittää omassa lippukunnassasi ohjelman mukaisiin pesteihin? Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Hallinto Riittää kaikkiin Riittää joihinkin Ei riitä lainkaan Lippukunnan hallintopesteihin riittää aikuisia, mutta varsinkaan vanhemmille ikäkausille aikuista tukea ei riitä tarpeeksi. 14

15 Kuinka tärkeitä aikuiset ovat lippukuntasi toiminnalle ja jäsenmäärän kasvattamiselle? 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Toiminnalle Jäsenmäärän kasvattamiselle Eivät lainkaan tärkeitä Eivät kovin tärkeitä Kohtuullisen tärkeitä Melko tärkeitä Erittäin tärkeitä Lippukunnanjohtajien mielestä aikuiset ovat tärkeitä sekä lippukunnan toiminnalle että sen jäsenmäärän kasvattamiselle. Lippukunnanjohtajat näkevät aikuiset nyt hieman tärkeämmiksi jäsenmäärän kasvattamiselle kuin kaksi vuotta sitten. Miten rekrytoitte aikuisia mukaan toimintaan? Lasten vanhemmista Entisistä partiolaisista Odotellaan nuorten kasvamista Nykyisistä passiivisista partiolaisista 153 Muualta, mistä? Emme tiedä 43 4 Vanhenmpainneuvoston avulla 23 Emme halua aikuisia toimintaan Suosittuja rekrytointitapoja ovat myös erilaiset tapahtumat. Rekrytointikohteena toimivat partiolaisten kaverit, paikkakunnan opiskelijat ja paikkakunnalle muuttaneet aikuiset. 15

16 3.12. Aikuiset, jotka eivät ole mukana viikkotoiminnassa Lippukunnissa on keskimäärin 9 aikuista, joita ei ole rekrytoitu viikkotoimintaan (mediaani 6). Nämä aikuiset toimivat useimmiten tapahtumissa auttamassa, jonne heitä rekrytoidaankin useimmin. Miten muut aikuiset/johtajat ovat mukana lippukunnan toiminnassa? Auttavat tapahtumissa 265 Auttavat pienehköissä tehtävissä (esim. kuljetuksissa, ruoanlaitossa, kämpän 237 Tukevat taloustehtävissä (kirjanpito, toiminnantarkastaja) 22 Tukevat hallinnon tehtävissä 189 Johtavat projekteja (esim. kesäleiri) 132 Muuten, miten? Rekrytoiko lippukuntasi näitä muita aikuisia mukaan tapahtumiin tai leireihin? 277 kuukausittaiseen toimintaan? 145 viikoittaiseen toimintaan? 133 Lippukunta ei rekrytoi näitä aikuisia mukaan toimintaan

17 3.13. Kesäleiri Järjestääkö/järjestikö lippukuntasi tänä kesänä kesäleirin? 28 % 12 % 3 % Kyllä, oman lippukunnan kesäleirin Kyllä, yhteisen leirin toisen lippukunnan kanssa Ei, teemme/teimme sen sijaan Ei järjestä 3 % Lippukuntaleirin korvasi monilla piirileiri (53 % niistä, jotka olivat ilmoittaneet tehneensä jotain muuta). Toiseksi suosituin korvaamistapa oli yöretki. Mitkä ikäkaudet osallistuvat/osallistuivat leirille? Sudenpennut 84% Seikkailijat 85% Tarpojat 75% Prosenttia leirin tms. pitäneistä Samoajat 67% Vaeltajat 56% % 2% 4% 6% 8% 1% 17

18 Miten leirin ohjelma on/oli rakennettu? 18 % 36 % Pääasiassa kaikille yhteistä ohjelmaa Pääasiassa jokaiselle ikäkaudelle omaa ohjelmaa Joillekin ikäkausille omaa ohjelmaa, mille ikäkausille? 46 % Joillekin ikäkausille omaa ohjelmaa, mille ikäkausille? (n=37) Sudenpennut 7% Seikkailijat 65% Tarpojat 57% % vastanneista Samoajat 27% Vaeltajat 14% % 2% 4% 6% 8% 18

19 Onko/oliko leirin ohjelmassa partio-ohjelman aktiviteetteja Sudenpennuille Seikkailijoille Tarpojille Samoajille Vaeltajille erittäin paljon paljon jonkin verran ei ollenkaan Taustayhteisö ev.lut Srk kunta muu kannatus- / tukiyhdistys vanhempainyhdistys Ei ilmoittanut yritys NMKY/NNKY vapaakirkko muu Srk muu, mikä? 13 % % 13 7 % 15 % 2 % 6 % 2 % 2 % 1 % 11 % 1 % 25 % 34 % Mitä taustayhteisöjä lippukunnalla on? 78 % 74 % Onko lippukunta ollut yhteydessä taustayhteisöön viimeisen vuoden aikana? % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Prosenttia barometriin vastanneista Suomalaisten lippukuntien taustayhteisöinä on pääosin evankelis-luterilaisia seurakuntia (78 % LPKJbarometriin vastanneista). Lippukunnat pitävät hyvin yhteyttä taustayhteisöihinsä. 19

20 3.15. Ohjaajakontaktit Kuinka monta kertaa olet kuluneen vuoden aikana keskustellut lippukuntasi tilasta alueohjaajan (tai ohjelma/koulutusohjaaja) kanssa? 14 % 24 % kertaa 1-3 kertaa yli neljä kertaa 62 % Lähes neljännes lippukunnista ei ole ollut piirin ohjaajaan lainkaan yhteydessä kuluneen vuoden aikana. 2

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

Tähän kysymykseen vastataan ei, jos lippukunta toteuttaa esim. omaa partio-ohjelmaansa tai jotain vanhempaa Suomen Partiolaisten ohjelmaa.

Tähän kysymykseen vastataan ei, jos lippukunta toteuttaa esim. omaa partio-ohjelmaansa tai jotain vanhempaa Suomen Partiolaisten ohjelmaa. VUOSISELOSTE 2015 TÄYTTÖOHJE Tässä täyttöohjeessa käydään läpi jokainen vuosiselosteen kysymys, ja annetaan ohjeita eri kohtien täyttämiseen. Ohjeet on kirjoitettu harmaalle pohjalle sisennettynä, kysymykset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 1. Yleistä Vuosi 2018 on Reippaitten Poikien 101. toimintavuosi. Lippukunnan jäsenmäärä on vuoden 2017 lopussa noin 120-130 jäsenen tasolla ja sitä pyritään kasvattamaan. Toiminnassa

Lisätiedot

Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta.

Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta. Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta. Sudenpentuosaston johtaminen: - seuraa laumojen toimintaa ja huolehtii, että se on sudenpentuohjelman mukaista,

Lisätiedot

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Vuosi 2013 on Hespartto ry:n 96. toimintavuosi. Vuosi 2013 on Hespartto ry:n 96. toimintavuosi. Vuoden painopisteinä ovat johtajien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

ESITÄYTETTY VUOSISELOSTE LINKKI SÄHKÖPOSTISSA!

ESITÄYTETTY VUOSISELOSTE LINKKI SÄHKÖPOSTISSA! ESITÄYTETTY VUOSISELOSTE LINKKI SÄHKÖPOSTISSA! Lippukunta saa sähköpostitse linkin esitäytettyyn vuosiselosteeseen joulukuun alussa. Linkki lähetetään lpkj:lle, sihteerille ja jäsenrekisterinhoitajalle.

Lisätiedot

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle Vuosi 2014 on Hespartto ry:n 97. toimintavuosi.

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle Vuosi 2014 on Hespartto ry:n 97. toimintavuosi. HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Yleistä Vuosi 2014 on Hespartto ry:n 97. toimintavuosi. Vuonna 2014 Hespartossa painotetaan erityisesti lippukuntamme kehittämistä ja

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen.

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen. Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2012-14.8.2013 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2011-14.8.2012 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

KOUKUTA KESÄLEIRILLÄ KESÄLEIRI OSANA LIPPUKUNNAN KASVUA

KOUKUTA KESÄLEIRILLÄ KESÄLEIRI OSANA LIPPUKUNNAN KASVUA KOUKUTA KESÄLEIRILLÄ KESÄLEIRI OSANA LIPPUKUNNAN KASVUA KAIKKI IRTI KESÄLEIRISTÄ! Tulevana kesänä on suunta lippukunnan omalle kesäleirille. Nappaa tästä vinkit käyttöösi: Kesäleiri on monelle matalan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2009 uutta partiohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtuma on Susiveikkojen oma 30-vuotisjuhlakesäleiri.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 5.3.2017 YLEISTÄ Rajamäen Metsänkävijät Ry on nurmijärveläinen yhteislippukunta, joka on tarjonnut partiotoimintaa rajamäkeläisille sekä lähialueiden lapsille, nuorille ja aikuisille

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä Sivu 1/6 14.10.2009 Yleistä Vuosi 2010 on Töölön Sinisten 77. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme tullee olemaan Töölönkadun kolo ja retkipaikkamme Långvikin uusi kämppä. Alkavan vuoden tavoitteena on

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2011-14.8.2012 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2011-14.8.2012 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 3. SUDENPENTUJEN

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 2008 PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 2008 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2008 kevätkauden Suomen Partiolaiset - Finlands

Lisätiedot

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 16.11.2014 Yleistä Vuosi 2015 on Kirkkonummen Metsänkävijöiden (KiMe) 39. toimintavuosi. Vuoden päätapahtumat ovat kaikille lippukunnan

Lisätiedot

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä Tästä versiosta Tämä Sipoon Hukkien pestijärjestelmän versio on päivitetty vastaamaan uuden partio-ohjelman pestejä. Vanha pestijärjestelmä on ollut voimakkaasti tämän version kehityksen pohjalla, kiitokset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Uskomatonta ja ennenkokematonta:

Uskomatonta ja ennenkokematonta: Uskomatonta ja ennenkokematonta: LEIRI KESKELLÄ KAUPUNKIA! Oululaiset partiolaiset kokoontuvat yhteiselle leirille Kuusisaareen ensi kesänä. Ohjelmaa merellä, rannalla, keskellä kaupunkia. Uusien ja vanhojen

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-14.8.2010 PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-14.8.2010 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi toimintakauden 1.1.-14.8.2010 Suomen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/6. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/6. Yleistä Sivu 1/6 Yleistä Sudenpennut Vuosi 2016 on Töölön Sinisten 84. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme ovat Töölönkadun Kolo ja Siltasaarenkadun Kallionkolo. Lippukunnan retkien pääsääntöisenä näyttämönä toimii

Lisätiedot

Lippukunnan nro Täytä lippukunnan numero siinä muodossa kuin se on lippukuntalistassa:

Lippukunnan nro Täytä lippukunnan numero siinä muodossa kuin se on lippukuntalistassa: KOONTILOMAKE Voit koota tälle lomakkeelle tiedot ikäkausivastaavien ja luotsien täyttämistä ikäkausilomakkeista. Voit tulostaa ikäkausilomakkeet osoitteesta www.partio.fi/vuosiseloste. Samasta osoitteesta

Lisätiedot

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä -

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - - Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - 1 Tervetuloa vapaaehtoiseksi partioon! Vaikka partio onkin tarkoitettu lapsille ja nuorille, on partiossa aikuisilla vapaaehtoisilla eli vapareilla

Lisätiedot

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä.

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä. Sivu 2 (14) Toimintakertomus Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2009 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n partio-ohjelmaa toteuttaen. Lippukunta järjesti kesällä oman noin 80 henkilön

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 Kesä

Lisätiedot

VUOSISELOSTE 2016 ESITÄYTETTY VUOSISELOSTE LINKKI SÄHKÖPOSTISSA! KOONTILOMAKE

VUOSISELOSTE 2016 ESITÄYTETTY VUOSISELOSTE LINKKI SÄHKÖPOSTISSA! KOONTILOMAKE VUOSISELOSTE 2016 ESITÄYTETTY VUOSISELOSTE LINKKI SÄHKÖPOSTISSA! Lippukunta saa sähköpostitse linkin esitäytettyyn vuosiselosteeseen joulukuun alussa. Linkki lähetetään lpkj:lle, sihteerille ja jäsenrekisterinhoitajalle.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Partiolippukunta Nummen Samoojat ry:ssä vuoden 2013 toiminnan painopisteinä ovat seuraavat asiat: 1. 40 v juhlavuosi 2. Tarpojaikäkausi 3. omatoiminen varainhankinta 4. Retkitoiminta

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Lippukunnan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Lippukunnan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a n n u k u p p i L e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Liite 1: Kehittyvä

Lisätiedot

sekä retkipaikkanamme Långvikin kämppä. Hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen: Ralf Baumann, lippukunnanjohtaja Juho Häme, sihteeri

sekä retkipaikkanamme Långvikin kämppä. Hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen: Ralf Baumann, lippukunnanjohtaja Juho Häme, sihteeri Sivu 1/6 Yleistä Vuosi 2013 oli Töölön Sinisten 80-vuotisjuhlavuosi. Kokoontumispaikkoinamme toimivat Töölönkadun Kolo ja Kallionkolo, sekä retkipaikkanamme Långvikin kämppä. Hallituksen kokoonpano oli

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 Sisältö YLEISTÄ... 2 LAHTELAISTEN LIPPUKUNTIEN TOIMINTA... 2 TOIMINTAA KAIKILLE IKÄKAUSILLE... 3 Muistelemispäivä... 3 Ryhmänohjaajakoulutus...

Lisätiedot

Lippukunnan nro Täytä lippukunnan numero siinä muodossa kuin se on lippukuntalistassa:

Lippukunnan nro Täytä lippukunnan numero siinä muodossa kuin se on lippukuntalistassa: VUOSISELOSTE 2016 TÄYTTÖOHJE Tässä täyttöohjeessa käydään läpi jokainen vuosiselosteen kysymys, ja annetaan ohjeita eri kohtien täyttämiseen. Ohjeet on kirjoitettu harmaalle pohjalle sisennettynä, kysymykset

Lisätiedot

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 Par6o on oheiskasva?aja Kaikilla eri kasva?ajilla on samantyyppinen haaste Lapset ja nuoret ovat laajassa mi?akaavassa samanlaisia ja kehitys

Lisätiedot

Partiolippukunta Teiska Partio ry:n Toimintakertomus 2014

Partiolippukunta Teiska Partio ry:n Toimintakertomus 2014 Partiolippukunta Teiska Partio ry:n Toimintakertomus 2014 Toimintakertomuksessa käytetään lippukunnan tavan mukaisesti lippukunnan yhteisistä viikonloppuretkistä nimitystä leiri, vaikka ne Suomen Partiolaisten

Lisätiedot

Ville Raitio, sihteeri. Ralf Baumann. Otto Hyytiälä. Tilli Pesola. Miska Rissanen. Kenny Ronkainen. Antti Väisänen

Ville Raitio, sihteeri. Ralf Baumann. Otto Hyytiälä. Tilli Pesola. Miska Rissanen. Kenny Ronkainen. Antti Väisänen Sivu 1/6 Yleistä Vuosi 2014 oli Töölön Sinisten 82. toimintavuosi. Kokoontumispaikkoinamme toimivat Töölönkadun Kolo ja Kallionkolo, sekä retkipaikkanamme Långvikin kämppä. Hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen:

Lisätiedot

Partiolippukunta Tornipääskyt ry

Partiolippukunta Tornipääskyt ry Partiolippukunta Tornipääskyt ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIPPUKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2009 3 2 VARSINAINEN TOIMINTA 3 2.1 Sudenpentutoiminta 3 2.2 Seikkailijatoiminta

Lisätiedot

Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 33730 TMPERE Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Yleistä Meripartiolippukunta ry on partiolippukunta itätampereella, joka tarjoaa kaiken ikäisille pojille partiotoimintaa. Toiminnan kehittäminen

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta ylläpitää Sodankyläläistä partiotoimintaa.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna

Lisätiedot

Hallituksen tiedote 3/16

Hallituksen tiedote 3/16 Kirkkonummen Metsänkävijät ry Hallituksen tiedote 3/16 16.10.2016 SISÄLLYS: 1 Ajankohtaisia asioita 1.1 Turvallisesti Yhdessä - koulutus 1.2 Kämpän vuokrausohjeet 1.3 Kaluston lainaus 1.4 Adventtikalenterimyynti

Lisätiedot

KAIKKIEN AIKOJEN PIIRILEIRI

KAIKKIEN AIKOJEN PIIRILEIRI KAIKKIEN AIKOJEN PIIRILEIRI OLETHAN JUURI SINÄ TULOSSA TEMPUS18- LEIRILLE? Piirileiri kokoaa Pohjanmaan Partiolaiset aikamoiseen seikkailuun kesällä 2018. Leirille pääsevät osallistumaan kaikki ikäkaudet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Olarinmäen Samoojat ry Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2013 SISÄLTÖ YLEISTÄ. 3 PARTIO-OHJELMA/TOIMINTA 4 SUDENPENNUT.. 5 SEIKKAILIJAT.. 6 TARPOJAT.. 7 KOULUTUSJOUKKUE.. 8 SAMOAJAT..

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö. - koulutuskokonaisuus. Tätä on partio. Turvallisesti partiossa

Koulutuksen sisältö. - koulutuskokonaisuus. Tätä on partio. Turvallisesti partiossa Tervetuloa partioon! - koulutuskokonaisuus Koulutuksen sisältö Tätä on partio Partioliikkeen historia Termit, päämäärä, arvopohja ja perusperiaatteet Organisaatiot Kasvatustavoitteet Partiomenetelmä Materiaalit

Lisätiedot

MIKÄ KLIFFA? KENELLE?

MIKÄ KLIFFA? KENELLE? MIKÄ KLIFFA? KENELLE? Kliffa 2018 eli Pääkaupunkiseudun partiolaisten kahdeksas piirileiri pidetään ensi kesänä 23.-31.7. Evolla. Kliffalle odotetaan arviolta 5000 osallistujaa, joista osa tulee ulkomailta.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma 2009... 3 Yleistä... 3 Toiminta... 3 Toimintaryhmät... 3 Koulutus... 4 Muu toiminta... 4 Tiedotus ja viestintä... 4 Tapahtumat... 4 Tossu...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2012

Toimintakertomus vuodelta 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille vuosi 2012 oli jälleen aktiivinen ja toiminnantäyteinen. Lisäksi lippukunnan jäsenmäärä kasvoi vahvasti syksyllä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2006 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien viidettätoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa syksyllä 2008 käyttöön Suomen Partiolaisten

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N TURVALLISUUSASIAKIRJA

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N TURVALLISUUSASIAKIRJA Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n (myöhemmin piiri) turvallisuusasiakirja esittää kuinka partiolaiset toteuttavat turvallisuus näkökohtia toiminnassaan ja kuinka partiolaisia ohjataan turvalliseen toimintaan.

Lisätiedot

Miten meillä menee? Tehnyt: miggis

Miten meillä menee? Tehnyt: miggis Miten meillä menee? Tehnyt: miggis Susiveikkojen jäsenmäärä 31.7.2001 2 Susiveikkojen jäsenmäärä 2001-2002 3 Susiveikkojen jäsenmäärä 2001-2003 4 Susiveikkojen jäsenmäärä 2001-2004 5 Susiveikkojen jäsenmäärä

Lisätiedot

Tavastien merkkiohjeet. Poikien paita on ruskea ja tyttöjen sininen. Paita hankitaan itse esim. Scandinavian Outdoor -liikkeestä.

Tavastien merkkiohjeet. Poikien paita on ruskea ja tyttöjen sininen. Paita hankitaan itse esim. Scandinavian Outdoor -liikkeestä. Tavastien merkkiohjeet Poikien paita on ruskea ja tyttöjen sininen. Paita hankitaan itse esim. Scandinavian Outdoor -liikkeestä. Paidan rinnus Oikean rintataskun yllä Vasemman rintataskun yllä Leiri-/tapahtumamerkki

Lisätiedot

TULOKSET JA OIKEAT VASTAUKSET. TÖRMÄ 08 / yösarjat

TULOKSET JA OIKEAT VASTAUKSET. TÖRMÄ 08 / yösarjat TULOKSET JA OIKEAT VASTAUKSET TÖRMÄ 08 / yösarjat PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISTEN KEVÄTMESTARUUSKILPAILUT 3. 4.5.2008 KIITOS TÖRMÄ 08 -OSALLISTUJILLE! Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kevätmestaruudet ratkottiin

Lisätiedot

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio - - toiminta.partio.fi - -

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio -  - toiminta.partio.fi -  - LUOTSIKOULUTUS Tarpoja-, samoaja-, vaeltajaluotsit Partiojohtajan peruskoulutus Tuntee 12-22-vuotiaiden nuorten maailmaa ja toimintatapaa Osaa ohjata, tukea ja motivoida 12-22-vuotiaita nuoria Tuntee 12-22-vuotiaiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Mankkaan Eräsusien kahdeksantenatoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Yleistä: Mynämäen Maahiset ry on sekalippukunta, joka toimii Mynämäen kunnan alueella. Lippukunta tarjoaa partiotoimintaa kaikenikäisille.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Kuva: Antti Kurkinen Ei-Vielä-Partiolaiset mukaan Roihuamaan! Lippukunnat saavat Sp:n lippukuntapostin mukana materiaalia Roihun ja partion markkinointitapahtuman

Lisätiedot

17.10.210 MUHOKSEN METSÄNKÄVIJÄT PARTIOKIRJE. Partiolippukunta Muhoksen Metsänkävijät ry

17.10.210 MUHOKSEN METSÄNKÄVIJÄT PARTIOKIRJE. Partiolippukunta Muhoksen Metsänkävijät ry 17.10.210 MUHOKSEN METSÄNKÄVIJÄT PARTIOKIRJE Partiolippukunta Muhoksen Metsänkävijät ry 2 Hinajaa, hunajaa, kaikki nallet halajaa! Rokua raikasi, kun yli 50 henkilöä viettivät Muhoksen Metsänkävijöiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(4) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Mankkaan Eräsusien kuudettatoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa käyttöön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 TAVOITE Kasvattaa Lounais-Suomen Partiopiirissä toimivien partiolaisten määrää 1.500:lla vuoteen 2015 mennessä. KEINOT Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinot

Lisätiedot

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa:

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa: Lippukunnanjohtajan KOULUTTAUTUMISKORTTI Lippukunnanjohtajana olet vastuullisessa, mutta antoisassa pestissä. Tähän korttiin on koottu asioita, joiden osaaminen helpottaa työtäsi lippukunnanjohtajana.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Esitys syyskokoukselle 25.10.2015 Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Lappilaisessa partiossa on entistä enemmän tekemisen

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT kiinnitysohjeita mallipaitaan

Lounais-Suomen Partiopiiri ry PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT kiinnitysohjeita mallipaitaan Lounais-Suomen Partiopiiri ry PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT kiinnitysohjeita mallipaitaan Sudenpennun puvut ja merkit Sudenpentu kantaa lippukuntahuivia ja on pukeutunut sudenpentupaitaan, jossa on sudenpää-

Lisätiedot

Vuosikokous 12.11.2012 klo 19:00, Mahlakankareen seurakuntakoti

Vuosikokous 12.11.2012 klo 19:00, Mahlakankareen seurakuntakoti Partiolippukunta Salon Leiriveikot Vuosikokous 12.11.2012 klo 19:00, Mahlakankareen seurakuntakoti Pöytäkirja: 1 Kokouksen avaus Lippukunnanjohtaja Ari-Pekka Luoma avasi kokouksen kello 19:08. 2 Kokousvirkailijoiden

Lisätiedot

Partiolippukunta Nummen Eränkävijät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Partiolippukunta Nummen Eränkävijät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Sivu 1 (7) Partiolippukunta Nummen Eränkävijät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 YLEISTÄ Partiolippukunta Nummen Eränkävijät ry toimii yhteislippukuntana. Toiminnan perustana ovat sudenpentulaumojen,

Lisätiedot

Lippukuntien jäsenmäärä Länsi-Helsingissä. Mikko Mulari, Pohja ja numerot: Tapani Tulkki

Lippukuntien jäsenmäärä Länsi-Helsingissä. Mikko Mulari, Pohja ja numerot: Tapani Tulkki Lippukuntien jäsenmäärä Länsi-Helsingissä Mikko Mulari, 6.9.2011 Pohja ja numerot: Tapani Tulkki Pääkaupunkiseudun partiolaiset / Dokumentin otsikko / Etunimi Sukunimi / 10.10.2010 Jäsenmäärän kehitys

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1/7. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1/7. Yleistä Sivu 1/7 Yleistä Sudenpennut Vuosi 2015 on Töölön Sinisten 83. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme ovat Töölönkadun Kolo ja Siltasaarenkadun Kallionkolo. Lippukunnan retkien pääsääntöisenä näyttämönä toimii

Lisätiedot

- KOULUTTAJAN OPAS -

- KOULUTTAJAN OPAS - - KOULUTTAJAN OPAS - Sisällysluettelo Tervetuloa partioon -koulutus 4 Koulutuspaketin sisältö...4 Koulutuksen sisältö...5 Koulutuksen tavoitteet...5 Kuka kouluttajaksi?...5 Koulutuksen rakenne...5 Aloituskeskustelu...5

Lisätiedot

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2010 Tasekirja

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2010 Tasekirja Tilinpäätös 2010 Tasekirja Sivu 1 (17) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Partiolippukunta Susiveikot ry... 2 Toimintakertomus 2010... 2 Ikäkausitoiminta... 4 Tuloslaskelma 01.01.2010-14.8.2010...

Lisätiedot

Hyväksytty 31.1.2015 Pieksämäellä

Hyväksytty 31.1.2015 Pieksämäellä IKÄKAUSIVASTAAVA-KOULUTUSKOKONAISUUDEN KUVAUS JA MODUULIKUVAUKSET Yhdestä tai useammasta Ikäkaudesta vastaavat ikäkausivastaavat, jatkokoulutusta kaipaavat akelat, sammot ja luotsit Partiojohtaja-peruskoulutus

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Partiolippukunta Lahden siniset ry

Partiolippukunta Lahden siniset ry Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2011 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 6 4. Talousarvio

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

Harjun Pojat - Tervetuloa lippukuntaan!

Harjun Pojat - Tervetuloa lippukuntaan! Harjun Pojat - Tervetuloa lippukuntaan! Harjun Pojat-partiolippukunta Perustettu 1929 Jäseniä n. 120 Tukikohtana toimii kirkonkylän kolo, toinen kolo Suoramalla sekä Havisevalla Kangasalan seurakunnan

Lisätiedot

Ohjelmauudistus2010. Ohjelmauudistus Kasvatustavoitteet Ikäkaudet Partio-ohjelma

Ohjelmauudistus2010. Ohjelmauudistus Kasvatustavoitteet Ikäkaudet Partio-ohjelma Ohjelmauudistus2010 Kasvatustavoitteet Ikäkaudet Partio-ohjelma Ohjelmauudistus2010 Kohti yhä kiehtovampaa ja kasvattavampaa partiota 3 Kohti yhä kiehtovampaa ja kasvattavampaa partiota...3...muuttuvassa

Lisätiedot

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös Tasekirja

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös Tasekirja Tilinpäätös 2011-2012 Tasekirja Sivu 1 (14) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Partiolippukunta Susiveikot ry... 2 Yleistä... 2 Ikäkausitoiminta... 4 Lippukunnan merkittäviä tapahtumia vuonna 2010-2011...

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Johdanto Lappilaisessa partioliikkeessä pyritään vuoteen 2015 mennessä

Lisätiedot

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!! MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 Partiolippukunta MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelmavuodelle2015 MankkaanEräsudetryjatkaa22.toimintavuotenaanpartio=ohjelmantoteuttamista.Vuonna2015 lippukuntakiinnittääerityistähuomiotatoimintansalaadukkuuteensekäyli15=vuotiaidenpysymiseen

Lisätiedot

PARTIO-OHJELMAN INFOVIHKO

PARTIO-OHJELMAN INFOVIHKO PARTIO-OHJELMAN INFOVIHKO Hämeen partiopiiri ry SANASTO A I J K L M akela aktiviteetti askel ilmansuunnat joukkue jälki Kimin hymy koju kompassiruusu koulutuskokonaisuus lauma liljaleijona luotsi majakka

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a j a a j h o e Alu e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Ennen tapaamista

Lisätiedot

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2009 Tasekirja

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2009 Tasekirja Tilinpäätös 2009 Tasekirja Sivu 1 (12) Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 2-6 Tuloslaskelma 7-8 Tase 9 Liitetiedot 10 Tilinpäätöksen allekirjoitus 11 Tilinpäätösmerkintä 11 Tilintarkastuskertomus 12

Lisätiedot