Partiolippukunta Lahden siniset ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Partiolippukunta Lahden siniset ry"

Transkriptio

1 Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2014

2 sivu 2 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu Talousarvio sivu 12 Perustiedot on aktiivinen, 70-vuotias poikalippukunta, joka kuuluu Hämeen Partiopiiriin. Lippukuntamme jäsenmäärä on vakiintunut noin 80 partiolaiseen. Kokoontumispaikkamme sijaitsee Lahden keskustassa, Ristinkirkon lähellä. Aktiivinen lippukuntamme tarjoaa jäsenilleen monipuolista partiotoimintaa; elämyksiä ja kokemuksia niin maalla kuin merelläkin. Lahden Siniset pyrkii tarjoamaan kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua toimintaansa. Lippukunnanjohtaja Ville Korvenranta p Lippukunnan apulaisjohtaja Juuso Mäkelä p internet: sposti: /lahdensiniset

3 sivu 3 TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä (myöhemmin Lahden Siniset) on Lahden keskustan alueella toimiva meripartiolippukunta, joka kuuluuhämeen Partiopiiri ry:hyn. Taustayhteisöinä toimivat Keski-Lahden seurakunta sekä Lahden Siniset Tukiyhdistys ry. Lippukunta ylläpitää Lahdessa 70-vuotiasta perinnettä kouluttamalla nuoria partiopoikia purjehtimaan. Lippukunnassa toteutetaan Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa. Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. 2. Tavoitteet Lippukunta kehittää ikäkausiryhmien välistä yhteistoimintaa sekä pyrkii lisäämään lippukuntalaisten sitoutumista lippukunnan viikoittaiseen ja vuosittaiseen toimintaan. Yhteisten tapahtumien ennakoitavuutta tullaan ylläpitämään. Lippukunnan päätavoite vuodelle 2014 on: Rekrytoida tarpeellinen määrä johtajia mahdollistamaan täysipainoinen ikäkausitoiminta. 3. Hallinto Lippukunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa toimintakauden aikana, sekä järjestää syys- ja kevätkaudella seminaarikokoukset, joissa tehdään puolivuotissuunnitelmat. 4. Ohjelmatoiminta 4.1 Viikkotoiminta Lippukunnan hallitus järjestää sääntömääräiset vuosikokoukset, jotka ovat syys- ja kevätkokous. Lahden Sinisten ohjelmatoiminta käsittää lippukunnan viikko-, leiri- ja retki-, koulutus- ja kilpailutoiminnan sekä muut ohjelmatapahtumat, joiden tavoitteena on partion päämäärien ja yleisten kasvatustavoitteiden konkretisoiminen lippukunnan toiminnassa partio-ohjelman keinoin. Ohjelmatoiminnan suunnittelussa huomioidaan kunkin vuoden ohjelmapainotus. Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus vuodelle 2014 on Kuulun maailmalle, joka korostaa partion kansainvälisyyttä sekä vaikuttamista. Ohjelmatoimintaa lippukunta järjestää joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden tahojen kanssa lisäksi osallistumme Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n sekä Hämeen Partiopiiri ry:n järjestämiin ohjelmatapahtumiin. Lippukunta järjestää partiotoimintaa kaikille ikäkausille, jotka ovat: sudenpennut (7-9 vuotiaat) seikkailijat (10-12 vuotiaat) tarpojat (12-15 vuotiaat) samoajat (15-17 vuotiaat) ja vaeltajat (18-22 vuotiaat) Viikkotoiminnan toteuttamisessa kehitetään uusia toimintatapoja sekä lisätään ryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Viikkotoiminnan taloudellisia resursseja lisätään mahdollistamaan monipuolisempi toiminta.

4 sivu 4 Lippukunta järjestää partiotoimintaa kaikille ikäkausille Laajennetaan lippukunnan jäsenpohjaa erityisesti samoajaja vaeltajaikäkauden osalta. Uudet toimintatavat Viikkotoiminnan resursseja lisätään Ohjelmatoiminnassa huomioidaan kunkin vuoden ohjelmapainotus Laajennetaan lippukunnan jäsenpohjaa erityisesti samoajaja vaeltajaikäkauden osalta. Kehitetään uusia toimintatapoja viikko- ja ohjelmatoiminnan järjestämiseen Kasvatetaan viikkotoiminnan budjettia Ohjelmapainotus huomioidaan toimintasuunnitelmissa Lippukunnassa toimii samoaja- ja vaeltajavartiot, jotka toteuttavat partio-ohjelmaa Toteutettu rekrytointiprojekti Järjestetty uudenlaisia tapahtumia. Viikkotoiminnan budjettia kasvatettu Ohjelmapainotus näkyy ryhmien toiminnassa 4.2 Leiri- ja retkitoiminta Lippukunta järjestää vuosittain kaksi koko lippukunnan yhteistä lippukuntaretkeä sekä talviretken. Yhteisten retkien ja leirien lisäksi jokainen ikäkausiryhmä tekee vuosittain vähintään yhden oman päivä- tai yöretken ikäkausiohjelman määrittämällä tavalla. Purjehtivat retket järjestetään vuonna 2014 Itämerellä. Vuoden 2014 alussa aloitetaan Jamboree projekti, jonka tavoitteena on mahdollistaa tarpojaikäisten ja sitä vanhempien jäsenten osallistuminen vuoden 2015 maailman jamboreelle Japaniin. Kesällä 2015 järjestetään lippukuntaleiri, joka toimii valmistautumisena vuonna 2016 järjestettävälle Suomen Partiolaisten suurleirille. Ikäkausiryhmät järjestävät Jokainen ikäkausiryhmä järjestää Järjestetyt retket omia retkiä oman päivä- tai yöretken. Purjehtivat retket järjestetään Jokaiselle ikäkausiryhmälle järjestetään Järjestetyt retket Itämerellä purjehtiva retki merellä Jamboree -projekti Määritellään projektin tavoitteet, Osallistumiset jamboreelle. toimenpiteet ja toimintatavat, viestintä sekä osallistujille tarjottava tuki Lippukuntaleiri 2015 Järjestetään lippukuntaleiri heinä-elokuussa 2015 Järjestetty leiri 4.3 Koulutustoiminta Lippukunnan jäsenet osallistuvat aktiivisesti Hämeen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten järjestämiin koulutusjärjestelmän mukaisiin perus- ja/tai jatkokoulutuksiin sekä partio-ohjelman mukaisiin taitokoulutuksiin. Näiden koulutusten lisäksi johtajilla on mahdollisuus osallistua pestiään tukeviin muihin sekä partiolaisten että muiden organisaatioiden järjestämiin lippukunnan toimintaa tukeviin koulutuksiin. Lippukunta järjestää meripartiokoulutusjärjestelmän mukaisen försti-kurssin, samoajien Ryhmänohjaaja-koulutuksen sekä uusille aikuisille suunnatun Tervetuloa Partioon koulutuksen joko itsenäisesti tai yhteistyössä alueen muiden lippukuntien kanssa. Kouluttautumisesta lippukunnassa vastaa koulutusvastaava yhteistyössä kunkin toiminnan alan vastaavan johtajan tai koulutuksen järjestämiseen erikseen nimettävän projektiryhmän kanssa.

5 sivu 5 Lippukunta tukee kouluttautumista seuraavasti: Tervetuloa partioon taso ja Partiojohtaja-peruskoulutustaso kokonaisuudessaan Partiojohtaja-jatkokoulutustaso, poislukien Partiojohtajajatkokoulutus, Ryhmän johtaminen piirissä Partiokouluttaja ja Tervetuloa piiriin koulutuskokonaisuudet, kokonaisuudessaan. Partio-ohjelmaan sisältyvät taitokoulutukset kokonaisuudessaan. Kipparikurssi ja Partiojohtajajatkokoulutus-koulutuskokonaisuus korvataan puoliksi. Muut koulutukset korvataan lippukunnan hallituksen päätösten mukaisesti. Lippukunnan jäsenet osallistuvat aktiivisesti koulutuksiin. Erätaito peruskurssille osallistuvat kaikki 13- vuotta täyttäneet tarpojat. Veneenohjaaja (VOK) kurssille osallistuvat kaikki 15-vuotta täyttäneet samoajat Ryhmänohjaaja (ROK) kurssille osallistuvat kaikki 15-vuotta täyttäneet samoajat Viikkotoiminnan johtajat, hallituksen jäsenet sekä muut toimihenkilöt osallistuvat pestinsä mukaisiin koulutuksiin Tervetuloa Partioon koulutukseen osallistuvat kaikki uudet aikuiset Osallistuttu Erätaito koulutukseen Osallistuttu VOK koulutukseen Järjestetty ROK koulutus Vastuujohtajat ovat kouluttautuneet tehtäväänsä. Järjestetty Tervetuloa Partioon -koulutus 4.4 Kilpailutoiminta Lippukunnan ikäkausiryhmät osallistuvat partio-ohjelman määrittämällä tavalla oman ikäkautensa mukaiseen sudenpentu-, seikkailija- tai partiotaitokilpailuun. Lahden Siniset osallistuu tarvittaessa vuonna 2015 Lahden alueella järjestettävien Hämeen Partiopiirin Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa partiotaitokilpailujen järjestämiseen resurssiensa mukaisesti. Lisäksi lippukunnan jäsenet voivat osallistua purjehduskilpailuihin. 4.5 Ohjelma- ja muut tapahtumat Sudenpennut, tarpojat, samoajat ja vaeltajat osallistuvat oman ikäkautensa mukaisiin joko alueellisiin, Hämeen partiopiirin tai Suomen Partiolaisten ohjelmatapahtumiin, joita ovat: Sudenpennut: piirin sudenpentutapahtuma Tarpojat: koko ikäkauden tarpojatapaaminen (KITT), tarpojien taitopäivät, piirimajakka Samoajat: piirin samoajatapahtuma, valtakunnallinen samoajatapahtuma Vaeltajat: piirin vaeltajatapahtuma, valtakunnallinen vaeltajatapahtuma Lippukunta osallistuu lisäksi Suomen Partiolaisten suurjuhlaan Kouvolla, jonne odotetaan kaikkiaan noin osallistujaa. Lippukunta tukee suurjuhlaan osallistujia taloudellisesti kuljetusmaksujen osalta. Lippukunta järjestää lisäksi vuoden aikana viisi yhteistä tapahtumaa jäsenistölleen ja heidän vanhemmilleen: 1. Yrjönpäiväjuhla partioviikolla 2. Kevätkauden päättäjäiset 3. Syyskauden avajaiset, yhteinen tapahtuma muiden Lahden lippukuntien kanssa 4. Itsenäisyyspäiväkahvit soihtukulkueen jälkeen

6 sivu 6 Edellä mainituista tapahtumista Kevätkauden päättäjäiset on ohjelmallinen partiotapahtuma, jonka aikana järjestetään partio-ohjelman mukaisia aktiviteetteja sekä seikkailijavuoden päättävä seikkailijapeli, jonka aikana kerrataan vuoden aikana opittuja tietoja ja taitoja. Kevätkauden päättäjäisten suunnittelussa huomioidaan erityisesti kunkin vuoden ohjelmapainotus sekä elämykselliset aktiviteetit. Lisäksi lippukunta osallistuu partiolaisten kirkkopyhän toteutukseen sekä jokavuotiseen Yhteisvastuukeräykseen. Lippukunnan jäsenet osallistuvat ikäkautensa mukaisiin ohjelmatapahtumiin Toimintasuunnitelmissa otetaan huomioon ohjelmatapahtumat sekä tuetaan osallistumisia Osallistuminen ohjelmatapahtumiin Lippukunta osallistuu suurjuhlaan Kevätkauden päättäjäiset on ohjelmallinen partiotapahtuma taloudellisesti Suurjuhlasta tiedotetaan toimintaryhmiä ja mahdolliset ennakkotehtävät huomioidaan toimintasuunnitelmissa Kevätkauden päättäjäisten ohjelmassa korostetaan ohjelmapainotusta sekä partio-ohjelmaa. Osallistuminen suurjuhlaan Suoritetut aktiviteetit, ohjelmapainotuksen näkyminen ohjelmassa, järjestetty seikkailijapeli sekä huomioitu elämyksellisyys ohjelmassa 5. Kalusto ja ylläpito Lippukunta huoltaa olemassa olevaa kalustoaan ja täydentää sitä vastaamaan tarpeitaan vuoden 2014 aikana. 6. Talous ja varainhankinta 7. Projektit Lippukunnan taloudesta pyritään tekemään helpommin ymmärrettävä kaikille jäsenille. Tämä toteutetaan tekemällä selkoversiot budjetista lippukunnanjäsenille. Budjetin suunnitteluun ja talouden valvontaan tullaan kiinnittämään huomiota enenevässä määrin. Lippukuntalaisia rohkaistaan hakemaan rahaa ennakkoon tapahtumia järjestettäessä, täten jäsenten ei tarvitse käyttää omaa rahaa lippukunnan toimintaan. Mikäli omaa rahaa joudutaan käyttämään, rahat tulisi saada kuukauden sisällä takaisin lippukunnan taloudenhoitajalta. Lippukunta suorittaa omaa varainhankintaa vuoden 2014 aikana kalenterikampanjan ja muiden talkoiden muodossa. Varainhankintaa toteutetaan myös yhteistyössä Tukiyhdistyksen kanssa lippukunnan käytössä olevien veneiden kunnossapitoa varten. Vuonna 2014 Lahden Siniset järjestää varainhankintakampanjan Osuuskauppa Hämeenmaan kanssa, jossa asiakkaat voivat lahjoittaa pullokuitteja partiotoimintamme hyväksi. Lippukunnan taloudenhoitaja vastaa varainhankintakampanjasta. S/y BalticMaid:in kunnostustalkoot jatkuvat talvella , jotta vene on merikelpoinen kesää 2014 silmälläpitäen.

7 sivu 7 8. Viestintä Vuosina lippukunta jatkaa tavoitteellista, ajanmukaista ja multisisältöistä viestintäänsä vuoden 2013 viestintäuudistuksen pohjalta. Olemassa olevia viestintäkanavia vahvistetaan ja niissä julkaistaan niihin parhaiten soveltuvaa monipuolista materiaalia, erityisesti sosiaalisen median merkitystä fiilispohjaisena viestimenä kohotetaan. Lisäksi eri kanavien sidostuneisuutta lisätään, ja kotisivujen merkitystä linkitettävän sisällön alkulähteenä ja kaiken viestinnän kotipesänä korostetaan uusimalla ne nykyaikaisia viestintätarpeita vastaaviksi. Kaikki lippukunnan viestintä on koordinoitua, sidostuneista ja mielenkiintoista, ja se osaltaan toteuttaa ja tukee niin Hämeen partiopiirin kuin Suomen Partiolaistenkin viestintää. Lahden Sinisten selkeän graafisen ulkoasun ja brändin esilletuomista jatketaan paikallisella, alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Ajanmukaisesta, jäsenistön tarpeet huomioivasta ja partiohenkisestä viestinnästä tehdään luontainen osa kaikkea Sinisten toimintaa, ja kaikilla toimijoilla on perustiedot ja valmiudet toteuttaa lippukunnan viestintää. Viestinnän kokonaisvaltainen kehittäminen Lisätään etupainotteisuutta kaikessa Tapahtumakalenterin pohjalta Luotu vuosikello, sen viestinnässä luodaan viestinnän vuosikello toteutuminen Viestintäkanavat Ylläpidetään aktiivisesti lippukunnan nykyisiä viestintäkanavia Eri ikäkausia osallistetaan sisällön tuotantoon Palautetaan entistä lippukuntalehden tunnelmaa verkko-median kautta Laaditaan hankesuunnitelma ja toteutetaan lippukunnan Internet-sivujen uudistus Selvitetään mahdollisuuksia tuottaa eri viestimiin multimediasisältöjä, kuten videoita ja kuvaesityk-siä Lisätään eri kanavien sidostuneisuutta ja automaattista vuorovaikutusta Internet-sivujen uudistuksessa mahdollistetaan vapaamuotoisemman alaosion luominen ns. nettilehteä varten Uudistuksen aikana kootaan viiden hengen toimituskunta (samoajista ylöspäin) vastaamaan non-formaalien uutisten kirjoittamisesta Vakiinnutetaan tietyt formaatit, esimerkiksi uutinen ja Sininen (vierailevan jäsenen kirjoittama tunnepohjainen päiväkirja jostakin tapahtumasta), Internet-sivujen sisällöksi siten, että ne tukevat muita viestinnällisiä ja ohjelmallisia tavoitteita Lasten ja nuorten kirjoittamien juttujen määrä (tavoite 12/vuosi) tehty hankesuunnitelma, julkaistut Internet-sivut, jäsenten tyytyväisyys-kysely Julkaistujen multimediasisältöjen määrä (tavoite 3/vuosi) Toteutetut sidostukset Julkaistun vapaamuotoisemman sisällön määrä (tavoite 10/vuosi) Koottu toimikunta, kirjoitettujen juttujen määrä (tavoite 10/vuosi) Toteutetut palstat, niiden toiminnan arviointi

8 sivu 8 Tiedotus lippukunnan sisällä ja sidosryhmätoiminta Parannetaan lippukunnan sisäistä ja sen sidosryhmien välistä tiedonkulkua Tuotetaan kaksi kertaa vuodessa erillinen uutiskirje lippukunnan sidosryhmille Toteutetut uutiskirjeet Luodaan yleisen sähköpostilistan rinnalle suljettujen ryhmien omia sähköpostilistoja jne) helpottamaan yhteydenpitoa johtajistolle perustetaan oma salainen FB-ryhmä nopeaan ja vähemmän viralliseen kommunikointiin Toteutettujen listojen tarkoituksenmukaisuus Perustettu ryhmä Lippukunnan hallinnon avoimuus Lisätään lippukunnan hallinnon avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta Julkaistaan päätöskoosteet (kokousmuistiot) kotisivuilla Julkaistujen päätöskoosteiden määrä (joka kokouksen jälkeen), päätöskoosteiden julkaisujen viive Reaaliaikaisempaa tiedotusta hallituksen päätöksistä (uutiset, Facebookin tilapäivitykset) (enintään kaksi päivää) Reaaliaikaisten päivitysten määrä (tavoite joka kokouksesta) Uusien jäsenhankintakeinojen ja tapojen luominen Suunnitellaan ja toteutetaan lippukunnalle uusia jäsenhankintamateriaaleja ja -keinoja Tuotetaan lippukunnalle oma banderolli Toteutettu banderolli Lisätään Sinisten näkyvyyttä ja yhteishenkeä tuottamalla erilaisia lpk-tekstiilejä ja tuotteita Selvitetään mahdollisuuksia kouluissa tehtävään jäsenhankintaan kartoitetaan aktiivisesti lippukunnan jäsenhankinnan materiaalitarpeita ja toteutetaan erillinen jäsenhankintasuunnitelma Painetaan ja myydään Lahden Siniset t-paitoja Selvitetään tarvetta muiden tekstiilien ja tuotteiden tarvetta jäsenistölle suunnatulla kyselyllä Toteutetut jäsenhankintakampanjat per koulu (tavoite keskustan koulut) Toteutettu suunnitelma, tuotetut materiaalit suunnitelman pohjalta Toteutettu painatus ja myynti Toteutettu kysely

9 sivu 9 Lisätään toimijoiden viestintätietoutta ja valmiuksia Lisätään toimijoiden viestintätietoutta ja -valmiuksia Laaditaan lippukunnan johtajistolle selkeä viestintäohje lippukunnan viestintäkanavista, niiden sisällöistä ja käyttämisestä sekä selkeytetään eri toimijoiden viestinnällisiä vastuita Toteutettu ohje Riittävien viestinnällisten työkalujen takaaminen Hankitaan lippukunnalle riittävät Hankitaan lippukunnalle ajan- Hankittu kamera ja tabletit viestinnälliset työkalut mukainen kamera ja tabletlaitteita Selvitetään muiden sähköisten työvälineiden tarpeita Toteutettu selvitys ja sen pohjalta tehdyt hankintapäätökset

10 sivu 10 TAPAHTUMAKALENTERI 2014 Lippukunnan omat tapahtumat on merkitty kursivoidulla tekstillä. Tammikuu Tallun Tempaus, verenluovutuskampanja, HP Vaeltajatapahtuma LOMA, HP Samoajatapahtuma, Lemmenlaiva Lippukunnanjohtaminen monimuotokoulutus, aloitus, HP SEMINAARI VIIKONLOPPU Toiminnan suunnittelu- ja koulutusviikonloppu kaikille lippukunnan aktiivijohtajille Luotsipäivä, HP Hopeakettu talviretkeilykurssi, HP Vko 3 PARTIOTOIMINTA ALKAA Helmikuu Aikuisten talvierätaitokurssi, HP Partiojohtajien peruskurssi 1/2014, osa 1, HP Ensiapu I kurssi, HP 6.2. Viestintävarras: Kriisiviestintä, HP Akela- ja Sampokurssi, HP 8.2. Ikäkauden apulainen (su ja se), HP 8.2. Kipparikurssin pääsykoe, SP 9.2. Aluetapaaminen alueittain, HP Meripartiopäivät Tampereella, SP TALVIRETKI Muistelemispäivä YHTEISVASTUUKERÄYS Maaliskuu Mysteeri-ilta Akeloille, HP Partiojohtajien peruskurssi 1/2014, osa 2, HP Partiokouluttajakurssi, HP Rasisminvastainen viikko Kipparikurssin teoria, osa 1, SP Kevätkokous ja johtajapäivä, HP Retkiruokakurssi, teoria, HP Ensiapu I kurssi, HP Vko 14 Kova-klubit eri puolilla piiriä, HP YHTEISVASTUUKERÄYS Huhtikuu LIPPUKUNTARETKI Rajoja ja rajanylityksiä kurssi, HP Veneenohjaajakurssi, teoria, HP Kipparikurssin teoria, osa 2, SP Retkiruokakurssi, käytäntö, HP Partioviikko Partioviikon perhetapahtuma Hämeen Partiopiirin partiotaitojen kevätmestaruuskilpailut Hiiohoi2014, HP Ensiapu I kurssi, HP?? YRJÖNPÄIVÄJUHLA Toukokuu Sampojen yö, HP Sudenpentujen kevätkilpailut, HP Leon lenkki ja Hilkan kilpa, HP PARTIOKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET Kesäkuu Suurjuhla, Kouvola, SP Veneenohjaajakurssi, käytäntö, HP Partiojohtajien peruskurssi 2/2014, osa 1, HP PURJEHTIVAT LEIRIT, Sudenpennut Heinäkuu PURJEHTIVAT LEIRIT, seikkailijat PURJEHTIVAT LEIRIT, tarpojat PURJEHTIVAT LEIRIT, tarpojat PURJEHTIVAT LEIRIT, samoajat/vaeltajat Elokuu Kohu samoajaleiri, HP Partiojohtajien peruskurssi 2/2014, osa 2, HP Aikuisten erätaitokurssi, teoria, HP Vko 35 PARTIOTOIMINTA ALKAA SEMINAARI VIIKONLOPPU Toiminnan suunnittelu- ja koulutusviikonloppu kaikille lippukunnan aktiivijohtajille

11 sivu 11 Syyskuu Nuotiokitarakurssi, HP Akelakurssi aikuisille, HP Aikuisten erätaitokurssi, käytäntö, HP Tarpojien taitopäivä Rehvit, HP Partiojohtajien peruskurssi 3/2014, monimuotokoulutus, aloitus, HP Viestinnän työkalupaja: Viesti verkossa, HP Äänitorvi akeloille, HP Kipparikurssin, käytäntö, SP Partiojohtajien peruskurssi 4/2014, osa 1, HP Akela- ja Sampokurssi, HP Ikäkauden apulainen (su ja se), HP Luotsipäivä, HP Sinikettu - Erätaitojen peruskurssi, HP Tulikettu - Erätaitojen jatkokurssi, HP Mykkälilja, HP Ensiapu I kurssi, HP Aluetapaaminen alueittain, HP Lokakuu Ikäkausivastaava jatkis, HP Seikkailijakisa, HP Sampojen päivä, HP LIPPUKUNTARETKI Partiojohtajien peruskurssi 5/2014, osa 1, HP Lippukuntatoimijakurssi, YTP Rajoja ja rajanylityksiä -kurssi Saaristokipparikurssi, SP JOTA, JOTI, SP Luotsikurssi, HP Huoltopäivät akeloille, HP X-relax samoajille, HP Ensiapu I kurssi, HP Puukkohippa lpk:ien johtajille 1/2014, HP Puukkohippa lpk:ien johtajille 2/2014, HP Partiojohtajien peruskurssi 4/2014, osa 2, HP Marraskuu SuperLauantai, HP Hämeen Partiopiirin syyskokous Partiojohtajien peruskurssi 5/2014, osa 2, HP Vaeltajien jatkot, HP Puukkohippa lpk:ien johtajille 3/2014, HP Partiokouluttajakurssi, HP Sudenpentutapahtuma, HP Ensiapu II kurssi, HP Pelastautumiskurssi, SP ADVENTTIKALENTERIMYYNNIN ALOITUS Joulukuu alkaen Ollin Kilpa -talviliikuntatapahtuma SOIHTUKULKUE Käytetyt lyhenteet: HP SRK or vi pu ru ha lpk su se SP YTP KoVa JOTA JOTI L-SP Hämeen Partiopiiri ry Seurakunta oranssi, partiotaitokilpailujen sarjatunnus vihreä, partiotaitokilpailujen sarjatunnus punainen, partiotaitokilpailujen sarjatunnus ruskea, partiotaitokilpailujen sarjatunnus harmaa, partiotaitokilpailujen sarjatunnus lippukunta sudenpentu seikkailija Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Yhteistoimintapiiri Koulutusvastaava Jamboree on the Air Jamboree on the Internet Lounais-Suomen Partiopiiri ry Tapahtuman perässä oleva HP, SP tai SRK merkintä kertoo vastuullisen tapahtumanjärjestäjän.

12 sivu 12 TALOUSARVIO 2014 Tulot Menot Ohjelma- ja koulutustoiminta: Ohjelma ja koulutustoiminta: koulutustoiminta 160,00 koulutustoiminta 1 400,00 retkitoiminta 4 020,00 retkitoiminta 4 380,00 leiritoiminta 0,00 leiritoiminta 0,00 kilpailutoiminta 0,00 kilpailutoiminta 245,00 Veneilytoiminta 300,00 Veneilytoiminta: vakuutukset 140,00 kunnostus 140,00 tarvikekulut 3 440,00 satama- ym. kulut 0,00 muut kulut 940,00 Muiden tapahtumien tulot 50,00 Muiden tapahtumien menot 500,00 Yleistulot Yleismenot: Kokoontumistilat: vakuutukset 0,00 Hallinto: kokouskulut 300,00 posti- ja puhelinkulut 20,00 kopiointikulut 0,00 toimistotarvikkeet 250,00 huomionosoitukset 545,00 pankkikulut 0,00 viestintäkulut 1 600,00 Toimintatarvikkeet: Toimintatarvikkeet: tarvikevälitys 1 200,00 kirja- ja lehtikulut 100,00 suoritusmerkki- ja huivikulut 300,00 kokoustarvikkeet 700,00 retkitarvikkeet 500,00 tarvikevälitys 1 250,00 Varainhankinnan tulot 7 450,00 Varainhankinnan menot 3 280,00 Avustustulot 5 200,00 Avustusmenot 0,00 Tulot yhteensä ,00 Menot yhteensä ,00

13 sivu 13

14 sivu 14

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja Sisällysluettelo 1. Yleistiedot sivu 2 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 10 4. Talousarvio sivu 12 Perustiedot on aktiivinen, 70-vuotias poikalippukunta, joka kuuluu Hämeen Partiopiiriin.

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Sudenpennut Seikkalijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Aikuiset Tammikuu LPK Kinkunpolttajaiset, TaKo & TaLo 9.1. HP Luottispäivä, Tampere 10.1. Hervanta16

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!! MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 Partiolippukunta MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelmavuodelle2015 MankkaanEräsudetryjatkaa22.toimintavuotenaanpartio=ohjelmantoteuttamista.Vuonna2015 lippukuntakiinnittääerityistähuomiotatoimintansalaadukkuuteensekäyli15=vuotiaidenpysymiseen

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2009 uutta partiohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtuma on Susiveikkojen oma 30-vuotisjuhlakesäleiri.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(4) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Mankkaan Eräsusien kuudettatoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa käyttöön

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

1/5 PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISET RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014

1/5 PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISET RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 1/5 PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISET RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YLEISTÄ Partiolippukunta Lahden Siniset ry on Hämeen Partiopiirin ry:n jäsen meripartiolippukuntana. Partiolippukunta Lahden Siniset ry

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuva Ismo Kurki: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2015 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry on perustettu vuonna 1976 ja se toimii Suomen Partiolaiset Finlands

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Mankkaan Eräsusien kahdeksantenatoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Mankkaan Eräsudet ry 1 (6) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 23. toimintavuotenaan partio ohjelman toteuttamista viikkokokousten, retkien, leirien, vaellusten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Mankkaan Eräsudet ry 1 (8) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 23. toimintavuotenaan partio-ohjelman toteuttamista viikottaisten partiokokousten,

Lisätiedot

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 16.11.2014 Yleistä Vuosi 2015 on Kirkkonummen Metsänkävijöiden (KiMe) 39. toimintavuosi. Vuoden päätapahtumat ovat kaikille lippukunnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Partiolippukunta Nummen Samoojat ry:ssä vuoden 2013 toiminnan painopisteinä ovat seuraavat asiat: 1. 40 v juhlavuosi 2. Tarpojaikäkausi 3. omatoiminen varainhankinta 4. Retkitoiminta

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä Sivu 1/6 14.10.2009 Yleistä Vuosi 2010 on Töölön Sinisten 77. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme tullee olemaan Töölönkadun kolo ja retkipaikkamme Långvikin uusi kämppä. Alkavan vuoden tavoitteena on

Lisätiedot

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Vuosi 2013 on Hespartto ry:n 96. toimintavuosi. Vuosi 2013 on Hespartto ry:n 96. toimintavuosi. Vuoden painopisteinä ovat johtajien

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1 Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 1 2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 4 2 LAPIN PARTIOLAISTEN STRATEGIA 2015 2018... 4 3 TOIMINTASUUNNITELMA 2015... 6 A) Partio kuuluu kaikille... 7 B) Partio on (nuoria)

Lisätiedot

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Kuva: Antti Kurkinen Ei-Vielä-Partiolaiset mukaan Roihuamaan! Lippukunnat saavat Sp:n lippukuntapostin mukana materiaalia Roihun ja partion markkinointitapahtuman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. ja Talousarvio ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. ja Talousarvio ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015 Hämeen Partiopiiri ry Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2016 ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015 Sisällys JOHDANTO 3 STRATERGIA 2015-2018 4 5 TAVOITTEET 2015-2016 VAHVA LIPPUKUNTA 6 KAIKKI MUKAAN 7 LOISTAVAA

Lisätiedot

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle Vuosi 2014 on Hespartto ry:n 97. toimintavuosi.

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle Vuosi 2014 on Hespartto ry:n 97. toimintavuosi. HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Yleistä Vuosi 2014 on Hespartto ry:n 97. toimintavuosi. Vuonna 2014 Hespartossa painotetaan erityisesti lippukuntamme kehittämistä ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISTEN VUOSI 2016 ORGANISAATIO STRATEGIA 2015-2018 ALUE VAPAAEHTOISTUKI (KOULUTUS) OHJELMA PROJEKTIT

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

I Partiotoiminta: Partion laatulupaus pitää kaikkialla Suomessa

I Partiotoiminta: Partion laatulupaus pitää kaikkialla Suomessa 1 / 5 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N VUOSILLE 2013 ja 2014 YLEISTÄ Vuodet 2013 ja 2014 ovat :n kuudes ja seitsemäs toimintavuosi, joiden aikana on tarkoitus kehittää piirin toimintamalleja edelleen sekä

Lisätiedot

AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA

AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 5.11.2013 8.11.2013 2 SISÄLLYS JÄSENISTÖ... 5! TOIMINTA... 6! SUDENPENTUTOIMINTA... 7! SEIKKAILIJATOIMINTA... 7! TARPOJATOIMINTA... 8! SAMOAJATOIMINTA... 9!

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2015

Toimintakertomus vuodelta 2015 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Vuosi 2015 oli Mankkaan Eräsusille toiminnantäytteinen. Lippukunnan jäsenmäärä on tasaantunut ja vuoden lopussa Mankkaan Eräsusissa oli 159 jäsentä. Maaliskuussa pidettiin

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI. Toimintakalenterissa on syksy 2016 tarkemmin info=u huomatkaa jo Bedossa olevia ilmoi=autumisaikoja yms.

TOIMINTAKALENTERI. Toimintakalenterissa on syksy 2016 tarkemmin info=u huomatkaa jo Bedossa olevia ilmoi=autumisaikoja yms. Toimintakalenterissa on syksy 2016 tarkemmin info=u huomatkaa jo Bedossa olevia ilmoi=autumisaikoja yms. Kevään toiminta on alustavasb suunniteltu, mu=a yksityiskohdat tarkentuvat ajan kuluessa. Kalenterin

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry. LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat

Järvi-Suomen Partiolaiset ry. LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat Järvi-Suomen Partiolaiset ry LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat MUISTATHAN Ajankohtaiset asiat ANSIOMERKIT haetaan neljä kertaa vuodessa: 15.1. Yrjönpäivänä jaettavat merkit 15.4. Kesäleireillä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 JOHDANTO (myöhemmin partiopiiri) toimii Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n piirijärjestönä Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

Hallituksen tiedote 3/16

Hallituksen tiedote 3/16 Kirkkonummen Metsänkävijät ry Hallituksen tiedote 3/16 16.10.2016 SISÄLLYS: 1 Ajankohtaisia asioita 1.1 Turvallisesti Yhdessä - koulutus 1.2 Kämpän vuokrausohjeet 1.3 Kaluston lainaus 1.4 Adventtikalenterimyynti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA?

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? PIIRIMATERIAALIPAKETTI 2 TOSUN TUEKSI, lähetetty 7.4.2016 Lippukuntatuen uudistamistyöryhmä Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Tulevaisuudessa meillä on vahvempia ja elinvoimaisempia

Lisätiedot

Strategia HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY

Strategia HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY Strategia 2011-2014 HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS TAUSTAA... 3 VISIO... 3 MISSIO... 3 TAVOITTEIDEN PURKU... 4 KÄSITTEET... 5 LIITTEET: Kolkkavihko Ruskea Linja, jermu-, vartio- ja vaeltajaohjelma

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 0,00 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 0,00

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio - - toiminta.partio.fi - -

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio -  - toiminta.partio.fi -  - LUOTSIKOULUTUS Tarpoja-, samoaja-, vaeltajaluotsit Partiojohtajan peruskoulutus Tuntee 12-22-vuotiaiden nuorten maailmaa ja toimintatapaa Osaa ohjata, tukea ja motivoida 12-22-vuotiaita nuoria Tuntee 12-22-vuotiaiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Käsitelty syyskokouksessa 14.11.2015 Kajaanissa TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Järvi-Suomen Partiolaisten kaikki toiminta tukee lippukuntia laadukkaan partiotoiminnan

Lisätiedot

KUNTAVAALIKOULUTUS. Kouluttajan nimi / piiri

KUNTAVAALIKOULUTUS. Kouluttajan nimi / piiri KUNTAVAALIKOULUTUS Kouluttajan nimi / piiri Partion päämäärä ja kasvatustavoitteet Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle 2014 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle Suomen Partiolaiset - Finland Scouter Taitto: Tuomas Sauliala Kuvat: Joonas

Lisätiedot

EPT 4/2016. tiedottaa

EPT 4/2016. tiedottaa EPT 4/2016 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Lippukuntakoordinaattori Toimisto Pankkitili Martta Jämsén (050 551 4815) Tarja Vartiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 s-posti ept@partio.fi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Klapasvaatteiden tilaus Virallinen partiopaita sinistä Sudenpentujen Hinta 25 Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja aikuisten

Klapasvaatteiden tilaus Virallinen partiopaita sinistä Sudenpentujen Hinta 25 Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja aikuisten Aika päivittää partiovaatetus kuntoon! Siispä tässä ohjeet virallisten partiopaitojen hankkimiseen kaikille ikäkausille. Lisäksi nyt on mahdollisuus tilata tyylikkäitä lippukunnan logolla varustettuja

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi PARTIO KUULUU KAIKILLE partio.fi Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2016 Tervetuloa Roihuvuoteen! Vuonna 2016 partio näkyy enemmän kuin koskaan. Roihu kokoaa kesän suurleirille 15 000 partiolaista,

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

TAMPEREEN PARTIOLAISET RY

TAMPEREEN PARTIOLAISET RY TAMPEREEN PARTIOLAISET RY Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 TAMPEREEN PARTIOLAISET RY Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Hyväksytty syyskokouksessa 22.11.2016 Sisältö Yleistä Tamperelaisten

Lisätiedot

Finnjamboree Kasvutusjohtaja

Finnjamboree Kasvutusjohtaja Finnjamboree 2016 Kasvutusjohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma Hyväksyttäväksi syyskokoukselle

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma Hyväksyttäväksi syyskokoukselle Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Hyväksyttäväksi syyskokoukselle 18.10.2015 Etelä-Karjalan Partiolaiset Etelä-Karjalan Partiolaisiin kuuluu 21 toimivaa lippukuntaa piirin eteläisimmästä

Lisätiedot

Kuksa perusteet luottiksen näkökulmasta

Kuksa perusteet luottiksen näkökulmasta Kuksa perusteet luottiksen näkökulmasta Lounais-Suomen Partiopiiri Jyri-Petteri Paloposki jyri-petteri.paloposki@partio.fi Tänään Aloitamme lyhyellä alustuksella, jossa käydään läpi muutamia tärkeitä uusia

Lisätiedot

Ville Raitio, sihteeri. Ralf Baumann. Otto Hyytiälä. Tilli Pesola. Miska Rissanen. Kenny Ronkainen. Antti Väisänen

Ville Raitio, sihteeri. Ralf Baumann. Otto Hyytiälä. Tilli Pesola. Miska Rissanen. Kenny Ronkainen. Antti Väisänen Sivu 1/6 Yleistä Vuosi 2014 oli Töölön Sinisten 82. toimintavuosi. Kokoontumispaikkoinamme toimivat Töölönkadun Kolo ja Kallionkolo, sekä retkipaikkanamme Långvikin kämppä. Hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen:

Lisätiedot

Versopartion visio- ja strategia

Versopartion visio- ja strategia Suomen Vapaakirkon Nuoret ry Ehdotus SVN:n johtokunnalle 13.1.15ksi 1(5) Versopartion visio- ja strategia Taustaa Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n partiotoimikunta (PTK) on 2013 2014 suunnitellut toimintansa

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Järvi-Suomen Partiolaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 TAPAHTUMAKALENTERI 2009 TALOUSARVIO 2009 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Hyväksyttiin Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n syyskokouksessa 26.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO Piirijohtajan

Lisätiedot

Finnjamboree 2016. Palvelujohtaja

Finnjamboree 2016. Palvelujohtaja Finnjamboree 2016 Palvelujohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Sudenpentujen päiväretki Korkeasaareen Kaikki TaMen sudenpennut tekevät päiväretken Korkeasaareen 9.4. Lisätietoa tapahtumakirjeliitteessä.

Lisätiedot

Finnjamboree Elämysjohtaja

Finnjamboree Elämysjohtaja Finnjamboree 2016 Elämysjohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yllätys Rasti Palttala UUTINEN Tehtävä 16 Aika- ja taitotehtävä Maksimipisteet 3

Yllätys Rasti Palttala UUTINEN Tehtävä 16 Aika- ja taitotehtävä Maksimipisteet 3 Sininen UUTINEN Tehtävä 16 Punainen UUTINEN Tehtävä 17 Ruskea UUTINEN Tehtävä 18 Harmaa UUTINEN Tehtävä 19 VASTAUSLOMAKE UUTINEN Vartion nimi Numero Sarja Aika alkoi klo Vartio palautti uutisen klo UUTINEN

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

Tukea ja turvaa Älä jää yksin

Tukea ja turvaa Älä jää yksin Tukea ja turvaa Älä jää yksin 1. ALU EOHJA AJA TUKEE LI PPUKU N NAN JOHTA J I STOA Lippukunnanjohtajan lähin tuki on oma alueohjaaja. Silloin tällöin tulee tilanteita, jolloin oman lippukunnan johtajakollegat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1/6 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 JOHDANTO JÄSENISTÖ KILPAILUTOIMINTA KOULUTUS JA IKÄKAUSITAPAHTUMAT POIMINTOJA TOIMINNASTA TIEDOTUS TALOUS KOKOONTUMISTILAT JA KALUSTO TAUSTAYHTEISÖ JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Strategia HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY

Strategia HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY Strategia 2015-2018 HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS Taustaa... 3 Visio... 3 Missio... 3 Tavoitteet... 3 Käytetyt termit... 5 TAUSTAA Lippukunnan nykyistä strategiaa suunniteltaessa Johtajaneuvostoissa

Lisätiedot