Partiolippukunta Lahden siniset ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Partiolippukunta Lahden siniset ry"

Transkriptio

1 Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2014

2 sivu 2 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu Talousarvio sivu 12 Perustiedot on aktiivinen, 70-vuotias poikalippukunta, joka kuuluu Hämeen Partiopiiriin. Lippukuntamme jäsenmäärä on vakiintunut noin 80 partiolaiseen. Kokoontumispaikkamme sijaitsee Lahden keskustassa, Ristinkirkon lähellä. Aktiivinen lippukuntamme tarjoaa jäsenilleen monipuolista partiotoimintaa; elämyksiä ja kokemuksia niin maalla kuin merelläkin. Lahden Siniset pyrkii tarjoamaan kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua toimintaansa. Lippukunnanjohtaja Ville Korvenranta p Lippukunnan apulaisjohtaja Juuso Mäkelä p internet: sposti: /lahdensiniset

3 sivu 3 TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä (myöhemmin Lahden Siniset) on Lahden keskustan alueella toimiva meripartiolippukunta, joka kuuluuhämeen Partiopiiri ry:hyn. Taustayhteisöinä toimivat Keski-Lahden seurakunta sekä Lahden Siniset Tukiyhdistys ry. Lippukunta ylläpitää Lahdessa 70-vuotiasta perinnettä kouluttamalla nuoria partiopoikia purjehtimaan. Lippukunnassa toteutetaan Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa. Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. 2. Tavoitteet Lippukunta kehittää ikäkausiryhmien välistä yhteistoimintaa sekä pyrkii lisäämään lippukuntalaisten sitoutumista lippukunnan viikoittaiseen ja vuosittaiseen toimintaan. Yhteisten tapahtumien ennakoitavuutta tullaan ylläpitämään. Lippukunnan päätavoite vuodelle 2014 on: Rekrytoida tarpeellinen määrä johtajia mahdollistamaan täysipainoinen ikäkausitoiminta. 3. Hallinto Lippukunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa toimintakauden aikana, sekä järjestää syys- ja kevätkaudella seminaarikokoukset, joissa tehdään puolivuotissuunnitelmat. 4. Ohjelmatoiminta 4.1 Viikkotoiminta Lippukunnan hallitus järjestää sääntömääräiset vuosikokoukset, jotka ovat syys- ja kevätkokous. Lahden Sinisten ohjelmatoiminta käsittää lippukunnan viikko-, leiri- ja retki-, koulutus- ja kilpailutoiminnan sekä muut ohjelmatapahtumat, joiden tavoitteena on partion päämäärien ja yleisten kasvatustavoitteiden konkretisoiminen lippukunnan toiminnassa partio-ohjelman keinoin. Ohjelmatoiminnan suunnittelussa huomioidaan kunkin vuoden ohjelmapainotus. Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus vuodelle 2014 on Kuulun maailmalle, joka korostaa partion kansainvälisyyttä sekä vaikuttamista. Ohjelmatoimintaa lippukunta järjestää joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden tahojen kanssa lisäksi osallistumme Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n sekä Hämeen Partiopiiri ry:n järjestämiin ohjelmatapahtumiin. Lippukunta järjestää partiotoimintaa kaikille ikäkausille, jotka ovat: sudenpennut (7-9 vuotiaat) seikkailijat (10-12 vuotiaat) tarpojat (12-15 vuotiaat) samoajat (15-17 vuotiaat) ja vaeltajat (18-22 vuotiaat) Viikkotoiminnan toteuttamisessa kehitetään uusia toimintatapoja sekä lisätään ryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Viikkotoiminnan taloudellisia resursseja lisätään mahdollistamaan monipuolisempi toiminta.

4 sivu 4 Lippukunta järjestää partiotoimintaa kaikille ikäkausille Laajennetaan lippukunnan jäsenpohjaa erityisesti samoajaja vaeltajaikäkauden osalta. Uudet toimintatavat Viikkotoiminnan resursseja lisätään Ohjelmatoiminnassa huomioidaan kunkin vuoden ohjelmapainotus Laajennetaan lippukunnan jäsenpohjaa erityisesti samoajaja vaeltajaikäkauden osalta. Kehitetään uusia toimintatapoja viikko- ja ohjelmatoiminnan järjestämiseen Kasvatetaan viikkotoiminnan budjettia Ohjelmapainotus huomioidaan toimintasuunnitelmissa Lippukunnassa toimii samoaja- ja vaeltajavartiot, jotka toteuttavat partio-ohjelmaa Toteutettu rekrytointiprojekti Järjestetty uudenlaisia tapahtumia. Viikkotoiminnan budjettia kasvatettu Ohjelmapainotus näkyy ryhmien toiminnassa 4.2 Leiri- ja retkitoiminta Lippukunta järjestää vuosittain kaksi koko lippukunnan yhteistä lippukuntaretkeä sekä talviretken. Yhteisten retkien ja leirien lisäksi jokainen ikäkausiryhmä tekee vuosittain vähintään yhden oman päivä- tai yöretken ikäkausiohjelman määrittämällä tavalla. Purjehtivat retket järjestetään vuonna 2014 Itämerellä. Vuoden 2014 alussa aloitetaan Jamboree projekti, jonka tavoitteena on mahdollistaa tarpojaikäisten ja sitä vanhempien jäsenten osallistuminen vuoden 2015 maailman jamboreelle Japaniin. Kesällä 2015 järjestetään lippukuntaleiri, joka toimii valmistautumisena vuonna 2016 järjestettävälle Suomen Partiolaisten suurleirille. Ikäkausiryhmät järjestävät Jokainen ikäkausiryhmä järjestää Järjestetyt retket omia retkiä oman päivä- tai yöretken. Purjehtivat retket järjestetään Jokaiselle ikäkausiryhmälle järjestetään Järjestetyt retket Itämerellä purjehtiva retki merellä Jamboree -projekti Määritellään projektin tavoitteet, Osallistumiset jamboreelle. toimenpiteet ja toimintatavat, viestintä sekä osallistujille tarjottava tuki Lippukuntaleiri 2015 Järjestetään lippukuntaleiri heinä-elokuussa 2015 Järjestetty leiri 4.3 Koulutustoiminta Lippukunnan jäsenet osallistuvat aktiivisesti Hämeen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten järjestämiin koulutusjärjestelmän mukaisiin perus- ja/tai jatkokoulutuksiin sekä partio-ohjelman mukaisiin taitokoulutuksiin. Näiden koulutusten lisäksi johtajilla on mahdollisuus osallistua pestiään tukeviin muihin sekä partiolaisten että muiden organisaatioiden järjestämiin lippukunnan toimintaa tukeviin koulutuksiin. Lippukunta järjestää meripartiokoulutusjärjestelmän mukaisen försti-kurssin, samoajien Ryhmänohjaaja-koulutuksen sekä uusille aikuisille suunnatun Tervetuloa Partioon koulutuksen joko itsenäisesti tai yhteistyössä alueen muiden lippukuntien kanssa. Kouluttautumisesta lippukunnassa vastaa koulutusvastaava yhteistyössä kunkin toiminnan alan vastaavan johtajan tai koulutuksen järjestämiseen erikseen nimettävän projektiryhmän kanssa.

5 sivu 5 Lippukunta tukee kouluttautumista seuraavasti: Tervetuloa partioon taso ja Partiojohtaja-peruskoulutustaso kokonaisuudessaan Partiojohtaja-jatkokoulutustaso, poislukien Partiojohtajajatkokoulutus, Ryhmän johtaminen piirissä Partiokouluttaja ja Tervetuloa piiriin koulutuskokonaisuudet, kokonaisuudessaan. Partio-ohjelmaan sisältyvät taitokoulutukset kokonaisuudessaan. Kipparikurssi ja Partiojohtajajatkokoulutus-koulutuskokonaisuus korvataan puoliksi. Muut koulutukset korvataan lippukunnan hallituksen päätösten mukaisesti. Lippukunnan jäsenet osallistuvat aktiivisesti koulutuksiin. Erätaito peruskurssille osallistuvat kaikki 13- vuotta täyttäneet tarpojat. Veneenohjaaja (VOK) kurssille osallistuvat kaikki 15-vuotta täyttäneet samoajat Ryhmänohjaaja (ROK) kurssille osallistuvat kaikki 15-vuotta täyttäneet samoajat Viikkotoiminnan johtajat, hallituksen jäsenet sekä muut toimihenkilöt osallistuvat pestinsä mukaisiin koulutuksiin Tervetuloa Partioon koulutukseen osallistuvat kaikki uudet aikuiset Osallistuttu Erätaito koulutukseen Osallistuttu VOK koulutukseen Järjestetty ROK koulutus Vastuujohtajat ovat kouluttautuneet tehtäväänsä. Järjestetty Tervetuloa Partioon -koulutus 4.4 Kilpailutoiminta Lippukunnan ikäkausiryhmät osallistuvat partio-ohjelman määrittämällä tavalla oman ikäkautensa mukaiseen sudenpentu-, seikkailija- tai partiotaitokilpailuun. Lahden Siniset osallistuu tarvittaessa vuonna 2015 Lahden alueella järjestettävien Hämeen Partiopiirin Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa partiotaitokilpailujen järjestämiseen resurssiensa mukaisesti. Lisäksi lippukunnan jäsenet voivat osallistua purjehduskilpailuihin. 4.5 Ohjelma- ja muut tapahtumat Sudenpennut, tarpojat, samoajat ja vaeltajat osallistuvat oman ikäkautensa mukaisiin joko alueellisiin, Hämeen partiopiirin tai Suomen Partiolaisten ohjelmatapahtumiin, joita ovat: Sudenpennut: piirin sudenpentutapahtuma Tarpojat: koko ikäkauden tarpojatapaaminen (KITT), tarpojien taitopäivät, piirimajakka Samoajat: piirin samoajatapahtuma, valtakunnallinen samoajatapahtuma Vaeltajat: piirin vaeltajatapahtuma, valtakunnallinen vaeltajatapahtuma Lippukunta osallistuu lisäksi Suomen Partiolaisten suurjuhlaan Kouvolla, jonne odotetaan kaikkiaan noin osallistujaa. Lippukunta tukee suurjuhlaan osallistujia taloudellisesti kuljetusmaksujen osalta. Lippukunta järjestää lisäksi vuoden aikana viisi yhteistä tapahtumaa jäsenistölleen ja heidän vanhemmilleen: 1. Yrjönpäiväjuhla partioviikolla 2. Kevätkauden päättäjäiset 3. Syyskauden avajaiset, yhteinen tapahtuma muiden Lahden lippukuntien kanssa 4. Itsenäisyyspäiväkahvit soihtukulkueen jälkeen

6 sivu 6 Edellä mainituista tapahtumista Kevätkauden päättäjäiset on ohjelmallinen partiotapahtuma, jonka aikana järjestetään partio-ohjelman mukaisia aktiviteetteja sekä seikkailijavuoden päättävä seikkailijapeli, jonka aikana kerrataan vuoden aikana opittuja tietoja ja taitoja. Kevätkauden päättäjäisten suunnittelussa huomioidaan erityisesti kunkin vuoden ohjelmapainotus sekä elämykselliset aktiviteetit. Lisäksi lippukunta osallistuu partiolaisten kirkkopyhän toteutukseen sekä jokavuotiseen Yhteisvastuukeräykseen. Lippukunnan jäsenet osallistuvat ikäkautensa mukaisiin ohjelmatapahtumiin Toimintasuunnitelmissa otetaan huomioon ohjelmatapahtumat sekä tuetaan osallistumisia Osallistuminen ohjelmatapahtumiin Lippukunta osallistuu suurjuhlaan Kevätkauden päättäjäiset on ohjelmallinen partiotapahtuma taloudellisesti Suurjuhlasta tiedotetaan toimintaryhmiä ja mahdolliset ennakkotehtävät huomioidaan toimintasuunnitelmissa Kevätkauden päättäjäisten ohjelmassa korostetaan ohjelmapainotusta sekä partio-ohjelmaa. Osallistuminen suurjuhlaan Suoritetut aktiviteetit, ohjelmapainotuksen näkyminen ohjelmassa, järjestetty seikkailijapeli sekä huomioitu elämyksellisyys ohjelmassa 5. Kalusto ja ylläpito Lippukunta huoltaa olemassa olevaa kalustoaan ja täydentää sitä vastaamaan tarpeitaan vuoden 2014 aikana. 6. Talous ja varainhankinta 7. Projektit Lippukunnan taloudesta pyritään tekemään helpommin ymmärrettävä kaikille jäsenille. Tämä toteutetaan tekemällä selkoversiot budjetista lippukunnanjäsenille. Budjetin suunnitteluun ja talouden valvontaan tullaan kiinnittämään huomiota enenevässä määrin. Lippukuntalaisia rohkaistaan hakemaan rahaa ennakkoon tapahtumia järjestettäessä, täten jäsenten ei tarvitse käyttää omaa rahaa lippukunnan toimintaan. Mikäli omaa rahaa joudutaan käyttämään, rahat tulisi saada kuukauden sisällä takaisin lippukunnan taloudenhoitajalta. Lippukunta suorittaa omaa varainhankintaa vuoden 2014 aikana kalenterikampanjan ja muiden talkoiden muodossa. Varainhankintaa toteutetaan myös yhteistyössä Tukiyhdistyksen kanssa lippukunnan käytössä olevien veneiden kunnossapitoa varten. Vuonna 2014 Lahden Siniset järjestää varainhankintakampanjan Osuuskauppa Hämeenmaan kanssa, jossa asiakkaat voivat lahjoittaa pullokuitteja partiotoimintamme hyväksi. Lippukunnan taloudenhoitaja vastaa varainhankintakampanjasta. S/y BalticMaid:in kunnostustalkoot jatkuvat talvella , jotta vene on merikelpoinen kesää 2014 silmälläpitäen.

7 sivu 7 8. Viestintä Vuosina lippukunta jatkaa tavoitteellista, ajanmukaista ja multisisältöistä viestintäänsä vuoden 2013 viestintäuudistuksen pohjalta. Olemassa olevia viestintäkanavia vahvistetaan ja niissä julkaistaan niihin parhaiten soveltuvaa monipuolista materiaalia, erityisesti sosiaalisen median merkitystä fiilispohjaisena viestimenä kohotetaan. Lisäksi eri kanavien sidostuneisuutta lisätään, ja kotisivujen merkitystä linkitettävän sisällön alkulähteenä ja kaiken viestinnän kotipesänä korostetaan uusimalla ne nykyaikaisia viestintätarpeita vastaaviksi. Kaikki lippukunnan viestintä on koordinoitua, sidostuneista ja mielenkiintoista, ja se osaltaan toteuttaa ja tukee niin Hämeen partiopiirin kuin Suomen Partiolaistenkin viestintää. Lahden Sinisten selkeän graafisen ulkoasun ja brändin esilletuomista jatketaan paikallisella, alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Ajanmukaisesta, jäsenistön tarpeet huomioivasta ja partiohenkisestä viestinnästä tehdään luontainen osa kaikkea Sinisten toimintaa, ja kaikilla toimijoilla on perustiedot ja valmiudet toteuttaa lippukunnan viestintää. Viestinnän kokonaisvaltainen kehittäminen Lisätään etupainotteisuutta kaikessa Tapahtumakalenterin pohjalta Luotu vuosikello, sen viestinnässä luodaan viestinnän vuosikello toteutuminen Viestintäkanavat Ylläpidetään aktiivisesti lippukunnan nykyisiä viestintäkanavia Eri ikäkausia osallistetaan sisällön tuotantoon Palautetaan entistä lippukuntalehden tunnelmaa verkko-median kautta Laaditaan hankesuunnitelma ja toteutetaan lippukunnan Internet-sivujen uudistus Selvitetään mahdollisuuksia tuottaa eri viestimiin multimediasisältöjä, kuten videoita ja kuvaesityk-siä Lisätään eri kanavien sidostuneisuutta ja automaattista vuorovaikutusta Internet-sivujen uudistuksessa mahdollistetaan vapaamuotoisemman alaosion luominen ns. nettilehteä varten Uudistuksen aikana kootaan viiden hengen toimituskunta (samoajista ylöspäin) vastaamaan non-formaalien uutisten kirjoittamisesta Vakiinnutetaan tietyt formaatit, esimerkiksi uutinen ja Sininen (vierailevan jäsenen kirjoittama tunnepohjainen päiväkirja jostakin tapahtumasta), Internet-sivujen sisällöksi siten, että ne tukevat muita viestinnällisiä ja ohjelmallisia tavoitteita Lasten ja nuorten kirjoittamien juttujen määrä (tavoite 12/vuosi) tehty hankesuunnitelma, julkaistut Internet-sivut, jäsenten tyytyväisyys-kysely Julkaistujen multimediasisältöjen määrä (tavoite 3/vuosi) Toteutetut sidostukset Julkaistun vapaamuotoisemman sisällön määrä (tavoite 10/vuosi) Koottu toimikunta, kirjoitettujen juttujen määrä (tavoite 10/vuosi) Toteutetut palstat, niiden toiminnan arviointi

8 sivu 8 Tiedotus lippukunnan sisällä ja sidosryhmätoiminta Parannetaan lippukunnan sisäistä ja sen sidosryhmien välistä tiedonkulkua Tuotetaan kaksi kertaa vuodessa erillinen uutiskirje lippukunnan sidosryhmille Toteutetut uutiskirjeet Luodaan yleisen sähköpostilistan rinnalle suljettujen ryhmien omia sähköpostilistoja jne) helpottamaan yhteydenpitoa johtajistolle perustetaan oma salainen FB-ryhmä nopeaan ja vähemmän viralliseen kommunikointiin Toteutettujen listojen tarkoituksenmukaisuus Perustettu ryhmä Lippukunnan hallinnon avoimuus Lisätään lippukunnan hallinnon avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta Julkaistaan päätöskoosteet (kokousmuistiot) kotisivuilla Julkaistujen päätöskoosteiden määrä (joka kokouksen jälkeen), päätöskoosteiden julkaisujen viive Reaaliaikaisempaa tiedotusta hallituksen päätöksistä (uutiset, Facebookin tilapäivitykset) (enintään kaksi päivää) Reaaliaikaisten päivitysten määrä (tavoite joka kokouksesta) Uusien jäsenhankintakeinojen ja tapojen luominen Suunnitellaan ja toteutetaan lippukunnalle uusia jäsenhankintamateriaaleja ja -keinoja Tuotetaan lippukunnalle oma banderolli Toteutettu banderolli Lisätään Sinisten näkyvyyttä ja yhteishenkeä tuottamalla erilaisia lpk-tekstiilejä ja tuotteita Selvitetään mahdollisuuksia kouluissa tehtävään jäsenhankintaan kartoitetaan aktiivisesti lippukunnan jäsenhankinnan materiaalitarpeita ja toteutetaan erillinen jäsenhankintasuunnitelma Painetaan ja myydään Lahden Siniset t-paitoja Selvitetään tarvetta muiden tekstiilien ja tuotteiden tarvetta jäsenistölle suunnatulla kyselyllä Toteutetut jäsenhankintakampanjat per koulu (tavoite keskustan koulut) Toteutettu suunnitelma, tuotetut materiaalit suunnitelman pohjalta Toteutettu painatus ja myynti Toteutettu kysely

9 sivu 9 Lisätään toimijoiden viestintätietoutta ja valmiuksia Lisätään toimijoiden viestintätietoutta ja -valmiuksia Laaditaan lippukunnan johtajistolle selkeä viestintäohje lippukunnan viestintäkanavista, niiden sisällöistä ja käyttämisestä sekä selkeytetään eri toimijoiden viestinnällisiä vastuita Toteutettu ohje Riittävien viestinnällisten työkalujen takaaminen Hankitaan lippukunnalle riittävät Hankitaan lippukunnalle ajan- Hankittu kamera ja tabletit viestinnälliset työkalut mukainen kamera ja tabletlaitteita Selvitetään muiden sähköisten työvälineiden tarpeita Toteutettu selvitys ja sen pohjalta tehdyt hankintapäätökset

10 sivu 10 TAPAHTUMAKALENTERI 2014 Lippukunnan omat tapahtumat on merkitty kursivoidulla tekstillä. Tammikuu Tallun Tempaus, verenluovutuskampanja, HP Vaeltajatapahtuma LOMA, HP Samoajatapahtuma, Lemmenlaiva Lippukunnanjohtaminen monimuotokoulutus, aloitus, HP SEMINAARI VIIKONLOPPU Toiminnan suunnittelu- ja koulutusviikonloppu kaikille lippukunnan aktiivijohtajille Luotsipäivä, HP Hopeakettu talviretkeilykurssi, HP Vko 3 PARTIOTOIMINTA ALKAA Helmikuu Aikuisten talvierätaitokurssi, HP Partiojohtajien peruskurssi 1/2014, osa 1, HP Ensiapu I kurssi, HP 6.2. Viestintävarras: Kriisiviestintä, HP Akela- ja Sampokurssi, HP 8.2. Ikäkauden apulainen (su ja se), HP 8.2. Kipparikurssin pääsykoe, SP 9.2. Aluetapaaminen alueittain, HP Meripartiopäivät Tampereella, SP TALVIRETKI Muistelemispäivä YHTEISVASTUUKERÄYS Maaliskuu Mysteeri-ilta Akeloille, HP Partiojohtajien peruskurssi 1/2014, osa 2, HP Partiokouluttajakurssi, HP Rasisminvastainen viikko Kipparikurssin teoria, osa 1, SP Kevätkokous ja johtajapäivä, HP Retkiruokakurssi, teoria, HP Ensiapu I kurssi, HP Vko 14 Kova-klubit eri puolilla piiriä, HP YHTEISVASTUUKERÄYS Huhtikuu LIPPUKUNTARETKI Rajoja ja rajanylityksiä kurssi, HP Veneenohjaajakurssi, teoria, HP Kipparikurssin teoria, osa 2, SP Retkiruokakurssi, käytäntö, HP Partioviikko Partioviikon perhetapahtuma Hämeen Partiopiirin partiotaitojen kevätmestaruuskilpailut Hiiohoi2014, HP Ensiapu I kurssi, HP?? YRJÖNPÄIVÄJUHLA Toukokuu Sampojen yö, HP Sudenpentujen kevätkilpailut, HP Leon lenkki ja Hilkan kilpa, HP PARTIOKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET Kesäkuu Suurjuhla, Kouvola, SP Veneenohjaajakurssi, käytäntö, HP Partiojohtajien peruskurssi 2/2014, osa 1, HP PURJEHTIVAT LEIRIT, Sudenpennut Heinäkuu PURJEHTIVAT LEIRIT, seikkailijat PURJEHTIVAT LEIRIT, tarpojat PURJEHTIVAT LEIRIT, tarpojat PURJEHTIVAT LEIRIT, samoajat/vaeltajat Elokuu Kohu samoajaleiri, HP Partiojohtajien peruskurssi 2/2014, osa 2, HP Aikuisten erätaitokurssi, teoria, HP Vko 35 PARTIOTOIMINTA ALKAA SEMINAARI VIIKONLOPPU Toiminnan suunnittelu- ja koulutusviikonloppu kaikille lippukunnan aktiivijohtajille

11 sivu 11 Syyskuu Nuotiokitarakurssi, HP Akelakurssi aikuisille, HP Aikuisten erätaitokurssi, käytäntö, HP Tarpojien taitopäivä Rehvit, HP Partiojohtajien peruskurssi 3/2014, monimuotokoulutus, aloitus, HP Viestinnän työkalupaja: Viesti verkossa, HP Äänitorvi akeloille, HP Kipparikurssin, käytäntö, SP Partiojohtajien peruskurssi 4/2014, osa 1, HP Akela- ja Sampokurssi, HP Ikäkauden apulainen (su ja se), HP Luotsipäivä, HP Sinikettu - Erätaitojen peruskurssi, HP Tulikettu - Erätaitojen jatkokurssi, HP Mykkälilja, HP Ensiapu I kurssi, HP Aluetapaaminen alueittain, HP Lokakuu Ikäkausivastaava jatkis, HP Seikkailijakisa, HP Sampojen päivä, HP LIPPUKUNTARETKI Partiojohtajien peruskurssi 5/2014, osa 1, HP Lippukuntatoimijakurssi, YTP Rajoja ja rajanylityksiä -kurssi Saaristokipparikurssi, SP JOTA, JOTI, SP Luotsikurssi, HP Huoltopäivät akeloille, HP X-relax samoajille, HP Ensiapu I kurssi, HP Puukkohippa lpk:ien johtajille 1/2014, HP Puukkohippa lpk:ien johtajille 2/2014, HP Partiojohtajien peruskurssi 4/2014, osa 2, HP Marraskuu SuperLauantai, HP Hämeen Partiopiirin syyskokous Partiojohtajien peruskurssi 5/2014, osa 2, HP Vaeltajien jatkot, HP Puukkohippa lpk:ien johtajille 3/2014, HP Partiokouluttajakurssi, HP Sudenpentutapahtuma, HP Ensiapu II kurssi, HP Pelastautumiskurssi, SP ADVENTTIKALENTERIMYYNNIN ALOITUS Joulukuu alkaen Ollin Kilpa -talviliikuntatapahtuma SOIHTUKULKUE Käytetyt lyhenteet: HP SRK or vi pu ru ha lpk su se SP YTP KoVa JOTA JOTI L-SP Hämeen Partiopiiri ry Seurakunta oranssi, partiotaitokilpailujen sarjatunnus vihreä, partiotaitokilpailujen sarjatunnus punainen, partiotaitokilpailujen sarjatunnus ruskea, partiotaitokilpailujen sarjatunnus harmaa, partiotaitokilpailujen sarjatunnus lippukunta sudenpentu seikkailija Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Yhteistoimintapiiri Koulutusvastaava Jamboree on the Air Jamboree on the Internet Lounais-Suomen Partiopiiri ry Tapahtuman perässä oleva HP, SP tai SRK merkintä kertoo vastuullisen tapahtumanjärjestäjän.

12 sivu 12 TALOUSARVIO 2014 Tulot Menot Ohjelma- ja koulutustoiminta: Ohjelma ja koulutustoiminta: koulutustoiminta 160,00 koulutustoiminta 1 400,00 retkitoiminta 4 020,00 retkitoiminta 4 380,00 leiritoiminta 0,00 leiritoiminta 0,00 kilpailutoiminta 0,00 kilpailutoiminta 245,00 Veneilytoiminta 300,00 Veneilytoiminta: vakuutukset 140,00 kunnostus 140,00 tarvikekulut 3 440,00 satama- ym. kulut 0,00 muut kulut 940,00 Muiden tapahtumien tulot 50,00 Muiden tapahtumien menot 500,00 Yleistulot Yleismenot: Kokoontumistilat: vakuutukset 0,00 Hallinto: kokouskulut 300,00 posti- ja puhelinkulut 20,00 kopiointikulut 0,00 toimistotarvikkeet 250,00 huomionosoitukset 545,00 pankkikulut 0,00 viestintäkulut 1 600,00 Toimintatarvikkeet: Toimintatarvikkeet: tarvikevälitys 1 200,00 kirja- ja lehtikulut 100,00 suoritusmerkki- ja huivikulut 300,00 kokoustarvikkeet 700,00 retkitarvikkeet 500,00 tarvikevälitys 1 250,00 Varainhankinnan tulot 7 450,00 Varainhankinnan menot 3 280,00 Avustustulot 5 200,00 Avustusmenot 0,00 Tulot yhteensä ,00 Menot yhteensä ,00

13 sivu 13

14 sivu 14