TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2017"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Jyväskylän Partiolaiset ry 1

2 Partio on täynnä ystävyyttä, naurua ja unohtumattomia elämyksiä. Partio tarjoaa seikkailuja, elämyksiä sekä mahdollisuuden nähdä maailmaa. Partiolaiset retkeilevät luonnossa, tutustuvat uusiin ihmisiin ja toimivat paljon yhdessä. Partiossa opittuja johtamis- ja ihmissuhdetaitoja arvostetaan myös työelämässä. Partiossa toimitaan ryhmissä, joissa noudatetaan partio-ohjelmaa. Partioohjelma tarjoaa tavoitteellista, ikäkausien mukaan suunniteltua toimintaa vuotiaille nuorille. Partiossa on tärkeää, että saa tehdä ja kokeilla itse. Uusia taitoja opitaan erityisesti itse tekemällä. Vastuun antaminen nuorille on partion perusidea. Vapaaehtoiset toimijat mahdollistavat partion. Vapaaehtoiset partiolaiset toimivat esimerkiksi viikkotoiminnan ohjaajina, leirinjohtajina, lippukuntien eli paikallisyhdistysten puheenjohtajina sekä kokkeina leireillä ja retkillä. Suomessa vapaaehtoiset antavat vuosittain yli 3 miljoonaa tuntia aikaansa lasten ja nuorten partioharrastuksen mahdollistamiseksi. Tämä vastaa yli 1800 nuorisotyöntekijän työpanosta. Partio on Suomen suurin nuorisojärjestö, jolla on Suomessa jäsentä ja maailmassa on yli 45 miljoonaa partiolaista yli 200 maassa. Partio on avointa kaikille kieleen, uskontoon ja taustaan katsomatta. Partio on puoluepoliittisesti sitoutumatonta toimintaa. Kannen kuva: Sanna Kallio 2

3 YLEISTÄ Jyväskylän Partiolaiset ry on Jyväskylän kaupungin alueella toimiva partiolaisten aluejärjestö, jonka pääasiallisena tehtävänä on tukea ja edistää alueensa lippukuntien eli partion paikallisyhdistysten toimintaa yhteistyössä piirijärjestö Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kanssa. Aluejärjestö tukee lippukuntia niiden perustehtävän toteuttamisessa sekä kehittää jäsenlippukuntien keskinäistä yhteistyötä. Järvi-Suomen Partiolaiset ry on Keski-Suomen, Kainuun, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueella toimiva piirijärjestö. Jyväskylän Partiolaiset ry on Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Jyväskylän Partiolaiset ry:n alueella on 19 Partio Jyväskylässä lippukuntaa, joissa toimii noin partiolippukuntaa partiolaista tai heidän vanhempaansa. Alle 120 viikoittain 29-vuotiaita partiolaisia on noin 1200 kokoontuvaa ryhmää henkilöä ja yli 29-vuotiaita noin 300 henkilöä partiolaista Lippukuntien tiloissa kokoontuu viikoittain yhteensä noin 120 ryhmää. Kussakin ryhmässä on 5-20 lasta tai nuorta ja niitä ohjaavat tehtäviinsä koulutetut vapaaehtoiset partiolaiset. Tärkeimmät Jyväskylän Partiolaisten toimintamuodot ovat partiokoulutukset ja ohjelmatapahtumat, joita yksittäisen lippukunnan on vaikea järjestää yksin, sekä lippukuntien varainhankinnan tukeminen. Toiminta perustuu lippukuntien ja lippukunnissa toimivien partiolaisten tarpeisiin. Jyväskylän Partiolaiset kannustaa partiolaisia yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Partiolaisilla on mm. oma Verenluovutuskampanja Hyttynen ja Harjun portaat on valaistu itsenäisyyspäivänä jo vuosien ajan partiolaisten toimesta. Lisäksi viestinnässä huomioidaan merkittäviä yhteiskunnallisia teemoja, esimerkiksi Lapsen oikeuksien päivä. 3

4 OHJELMATOIMINTA Partio-ohjelma on jaettu ikäkausiin, joten lapset ja nuoret toimivat yhdessä oman ikäistensä kanssa. Partio-ohjelman mukaista partiotoimintaa tarjotaan vuotiaille. Eri ikäkausissa on huomioitu lasten ja nuorten kehitykselliset tarpeet ja eroavaisuudet. Partion ikäkaudet Sudenpennut (7-9-vuotiaat) Seikkailijat (10-12-vuotiaat) Tarpojat (12-15-vuotiaat) Samoajat (15-17-vuotiaat) Vaeltajat (18-22-vuotiaat) Partiolaiselle partio-ohjelma näyttäytyy nousujohteisina aktiviteetteina: tekemisenä, oppimisena ja yhdessä toimimisena. Partio-ohjelma tähtää partion kasvatustavoitteisiin. Partiokasvatuksen tavoitteena on tukea yksilön kasvua aktiivisuuteen ja vastuuntuntoisuuteen suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Viikoittaista toimintaa järjestävät lippukunnat lippukuntien koloilla. Kolot ovat lippukunnan käytössä olevia sisätiloja ja niitä on Jyväskylän alueella noin 20 kpl. Yhdellä kololla kokoontuu viikoittain 4-10 ryhmää, joissa on 5-20 lasta tai nuorta. Ryhmiä ohjaavat vapaaehtoiset partiolaiset. Leirejä järjestetään pitkin vuotta. Leirit voivat olla lyhyempiä viikonloppuleirejä tai loma-aikoina järjestettäviä pidempiä leirejä. Leirit toteutetaan joko oman lippukunnan kesken tai useampi lippukunta yhdessä, jolloin leirin henkilömäärä voi nousta jopa 300 partiolaiseen. Partiolaiset osallistuvat aktiivisesti myös kansainvälisille leireille. Vuonna 2017 Suomen Partiolaiset ry järjestää leirimatkat Islantiin Moot -leirille sekä Unkariin Explorer Belt -vaellukselle. Muille partioleireille voi lähteä omatoimisesti: partioleirejä järjestetään sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Retkiä ja vaelluksia lippukunnat järjestävät joko yksin tai yhteistyössä muiden lippukuntien kanssa. Suurimmalla osalla lippukunnista on oma talkootyöllä rakennettu tai käytettävissä oleva kämppä eli leireilyalue askeettisine rakennuksineen. Kämpät toimivat ryhmien viikonloppuretkien tukikohtana sekä vaellusharjoittelukohteena. 4

5 Samoajatoimintaa ja sen organisointia kehitetään yhteistyössä lippukuntien kanssa. Samoajat ( vuotiaat) suunnittelevat ja toteuttavat itse ryhmänsä toimintaa. Jyväskylän Partiolaisten järjestösihteeri tukee samoajia esimerkiksi tapaamisten ja tapahtumien suunnittelussa, järjestämisessä ja tapahtumista tiedottamisessa. Perhepartiossa koko perhe voi viettää aikaa yhdessä mielenkiintoisen harrastuksen parissa. Perhepartio sopii esimerkiksi sellaisille perheille, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. Perhepartiotoimintaa toteutetaan lippukunnissa. Sisupartiotoiminta on partiota erityistä tukea tarvitseville partiolaisille. Sisutoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa ryhmissä, ja partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien tarpeiden mukaan. Jyväskylässä sisupartiota järjestävät Reippaat Pojat ry ja Reippaat Tytöt ry. Meripartiotoimintaa Jyväskylässä järjestää Kuokkalan Vetehiset ry yhdessä muiden kiinnostuneiden lippukuntien kanssa. Tapahtumat vuonna 2017 Piirin kevätkisat sudenpennuille ja seikkailijoille järjestetään Jyväskylän Partiolaiset järjestävät kisat yhteistyössä jäsenlippukuntien kanssa. Kevätkisoja varten perustetaan 5-10 henkilön järjestelytoimikunta, joka vastaa kevätkisojen käytännön järjestelyistä. Jyväskylän Partiolaisten jäsenlippukuntien vaellus Lappiin toteutetaan kesäkuussa 2017 yhteistyössä seurakunnan kanssa. Vaelluksen käytännön toteuttamisesta vastaa Vaajan Valppaiden Riku Suutari. Vaelluksen lisäksi Jyväskylän Partiolaiset järjestää keväällä vaellukselle osallistumista tukevan kurssin, jonka aiheita ovat esimerkiksi ruoan kuivaaminen vaellusta varten sekä eräensiapu. Yhteisvastuukeräys on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen keräys. Sen tuotoilla autetaan ihmisiä syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Partio oli Yhteisvastuukeräyksen kotimaan erityiskohde vuonna 2016 ja keräys toteutettiin yhteistyössä partiolaisten kanssa. Lippukunnilla oli mahdollisuus 5

6 hakea Yhteisvastuukeräyksen tuotoista rahaa paikallistason hankkeisiin toimintavuodelle Hankkeiden tavoitteena on helpottaa erityisryhmien kuten maahanmuuttajien, erityistä tukea tarvitsevien sekä vähävaraisten osallistumista partiotoimintaan. Hankkeiden toteutusvaiheessa Jyväskylän Partiolaiset auttaa ja tukee lippukuntia hankkeiden toteuttamisessa. Yhteisvastuukeräys on tarjonnut partiolle positiivista näkyvyyttä ja mahdollisuuden tiivistää seurakuntayhteistyötä. Vapaaehtoisten kiitosilta järjestetään kesäkuussa 2017 toista kertaa. Tapahtumassa kiitetään hyvällä ruualla sekä mukavalla tekemisellä ja yhdessäololla Jyväskylän Partiolaisten vapaaehtoisia, jotka ovat olleet esimerkiksi tapahtumissa tekijöinä toimintakauden aikana. Lisäksi jäsenlippukuntien johtajistolle järjestetään ensimmäistä kertaa vapaamuotoinen rentoutumispäivä sekä helmikuussa että elokuussa Partioviikko on se viikko, jolle Yrjönpäivä osuu. Vuonna 2017 partioviikolla järjestetään Partiomessu yhteistyössä seurakunnan kanssa. Messu on avoin kaikille kiinnostuneille. Partiopamaus on toiminnallinen päivä, jonne kuka tahansa voi osallistua. Partiopamauksessa pääsee tutustumaan monipuolisesti partiotoimintaan. Jyväskylän Partiolaiset järjestää elokuussa Partiopamauksen keskusta-alueella yhdessä lippukuntien kanssa. Toiminnallisesti partiota esitellään myös ala- ja yläkouluikäisille sekä toisen asteen opiskelijoille suunnatussa Toukofest - tapahtumassa touko-kesäkuun vaihteessa. Lisäksi lippukunnat järjestävät omia Partiopamauksia elo-syyskuussa tai tarvittaessa ympäri vuoden. Vuoden 2017 aikana kartoitetaan uusia mahdollisia paikkoja ja tapahtumia Partiopamauksille. Harjun portaiden valaisu Suomen itsenäisyyspäivänä on hoidettu Jyväskylän Partiolaisten lippukuntien toimesta jo vuodesta 1989 asti. Satavuotisen Suomen juhlavuonna valaisun hoitavat Reippaat Pojat ry: lippukunta juhlii itsekin satavuotista taivaltaan. Hyttynen on verenluovutuskampanja, joka järjestetään yhteistyössä SPR:n Veripalvelun kanssa. Kampanjassa kilpaillaan siitä, minkä lippukunnan edustajat tekevät eniten luovutuksia vuoden aikana. Vuoden 2017 aikana toteutetaan kampanjan kehittämistä, jotta luovutuksia olisi aiempaa enemmän. 6

7 Lisäksi partiolaiset kokoontuvat mm. joulun alla partiolaisten joulukirkkoon. Jyväskylän Partiolaiset ry:n järjestämien ja lippukuntien omien tapahtumien lisäksi lippukuntia kannustetaan ja tuetaan osallistumaan myös muihin piirin ja keskusjärjestön järjestämiin ohjelmatapahtumiin kuten ikäkausien valtakunnallisiin tapahtumiin ja partiotaitokilpailuihin. 7

8 KOULUTUSTOIMINTA Johtamistaito on yksi partion kasvatustavoitteista. Jokaisessa ikäkaudessa on mahdollisuus harjoittaa johtamistaitojaan kehitysvaiheen mahdollistamalla tavalla. Esimerkiksi sudenpentu voi ohjata leikin omalle ryhmälleen. Pääsääntöisesti partiolaiset alkavat ohjata viikkotoimintaa useimmiten samoajaikäisenä ( vuotiaana). Jyväskylän Partiolaiset järjestää ryhmänohjaajakurssin kaksi kertaa vuodessa samoajaikäisille partiolaisille. Kurssilla samoajat saavat sekä tarvittavat tiedot ja taidot mutta myös ideoita ja motivaatiota ryhmän ohjaamiseen. Kurssi koostuu erä- ja teoriaosista. Vuoden 2017 ryhmänohjaajakurssit toteutetaan uudistuneen ryhmänohjaajakurssin sisällön mukaisesti. Apua paperisotaan -kurssit tarjoavat lippukunnille täsmätietoa mm. erilaisten avustusten hakemisessa sekä lippukunnan tärkeiden asiakirjojen tekemisessä. Lippukuntien johtajina usein toimivat vapaaehtoiset nuoret, ja heille onkin saatavilla hallinnollista apua Partiotoimistosta päivittäin. Kurssi järjestetään tarvittaessa, lisäksi järjestösihteeri voi esimerkiksi käydä lippukuntien johtajistossa vierailemassa. Leikkikurssilta ryhmien ohjaajat saavat vinkkejä viikoittaiseen toimintaan sekä uusia ideoita retkien ja leirien ohjelmaan. Leikkikurssi järjestetään yhteistyössä seurakunnan lapsityön, MLL:n ja/tai SPR:n kanssa. Lisäksi Jyväskylän Partiolaisten jäsenlippukuntien partiolaisia kannustetaan osallistumaan piirin järjestämiin koulutuksiin, kuten partiojohtajan peruskurssille, erätaitokursseille sekä sudenpentujen ja seikkailijoiden ohjaajan koulutukseen. Yhteistyössä piirin kanssa tarjotaan aikuisena partioon tuleville Tervetuloa partioon -kurssia sekä perehdytystä partio-ohjelmaan. 8

9 ALUETYÖ LIPPUKUNNAN JOHTAJISTON TUKEMINEN Aluetyön tarkoituksena on tukea lippukuntien toimintaa, auttaa lippukuntia toteuttamaan partio-ohjelmaa sekä lisätä lippukuntien välistä yhteistyötä. Jyväskylän lippukunnat kuuluvat Räyskä- ja Uivelo -alueisiin. Aluetyöstä Jyväskylän alueella vastaavat yhteistyössä vapaaehtoiset alueohjaajat (1-2 kpl), piirin lippukuntakoordinaattori sekä järjestösihteeri. Lippukunnanjohtajille ja muille lippukuntien aktiivisille johtajille suunnattuja aluetapaamisia järjestetään viisi vuosittain. Aluetapaamisista kaksi järjestetään Jyväskylän Partiolaisten sääntömääräisten vuosikokousten yhteydessä ja yksi yhteistyössä seurakunnan kanssa aina joulukuussa. Aluetapaamisissa lippukuntien johtajat saavat tietoa ajankohtaisista asioista ja voivat kysyä sekä keskustella mieltä askarruttavista kysymyksistä. Samalla voi tutustua muihin johtajiin ja jakaa lippukunnan johtamiseen liittyviä kokemuksia. VIESTINTÄ Jyväskylän Partiolaiset tekee yhteistyötä Järvi-Suomen Partiolaisten viestinnän kanssa. Piirillä on päävastuu tiedottamisesta partiotoiminnasta jäsenistölleen. Jyväskylän Partiolaiset täydentää tiedottamista jyväskyläläisiä koskevalla tiedolla. Päävastuu partion ulkoisesta viestinnästä on Suomen Partiolaisilla ja Järvi- Suomen Partiolaisilla. Jyväskyläläisiin medioihin ollaan yhteydessä piirin viestintätyöntekijän kanssa. Lippukuntien johtajistolle on tarjolla viestintäkoulutusta ja lippukuntia tuetaan partion ulkoisessa viestinnässä ja markkinoinnissa. Sisäiset viestintäkanavat Lippukuntaposti lähetetään lippukuntiin kuusi kertaa vuodessa. Vuoden 2017 alusta ollaan siirtymässä sähköiseen lippukuntapostiin, mutta lippukunta voi vielä halutessaan saada lippukuntapostin myös julisteen muodossa. 9

10 Lippukuntaposti sisältää ajankohtaisia asioita, koulutus- ja tapahtumailmoituksia sekä tarvittavia liitteitä kuten tapahtumajulisteita tms. Piirin verkkosivut toimivat sisäisenä viestintäkanavana lippukuntiin päin. Aluejärjestöt voivat hyödyntää piirin verkkosivuja. Aluejärjestön verkkosivut pyritään uudistamaan vuoden 2017 alkupuoliskolla. Facebook on suosituimpia sosiaalisen median verkostoja. Sitä käytetään monipuolisesti niin lippukuntien välisessä viestinnässä kuin ulkoisessa viestinnässä. Jyväskylän Partiolaisten lippukunnilla on oma aktiivinen Räyskelö-ryhmä Facebookissa ja Jyväskylän Partiolaisilla oma avoin sivu. Instagram on toinen suosittu sosiaalisen median verkosto, jota monet yhdistykset ja yritykset käyttävät viestintätarkoituksessa. Jyväskylän Partiolaisille on avattu oma Instagram-sivu loppuvuodesta Sivua käytetään ulkoiseen viestintään ja Facebook-sivuun verrattuna eri kohdeyleisön saavuttamiseen. Liplatus-jäsenlehti on Järvi-Suomen Partiolaisten neljä kertaa vuodessa julkaisema jäsenlehti, joka lähetetään kaikille jäsenille suoraan kotiin. Lehdessä julkaistaan niin journalistisia juttuja Jyväskylän Partiolaisten tapahtumista kuin ilmoitetaan aluejärjestön kursseista ja tapahtumista. Sähköposti toimii pääasiallisena viestintävälineenä Partiotoimistolta lippukunnan johtajistolle. Partiolaisten jäsenrekisterin kautta voidaan myös lähettää ns. täsmäsähköpostituksia esim. tietylle ikäryhmälle. Perinteisiä kirjeitä lähetetään kurssiosallistujille sekä lippukuntien johtajille tarvittaessa. Aluetapaamiset toimivat tärkeänä viestin välittämisen paikkana. 10

11 TALOUS OMA VARAINHANKINTA Omatoimista varainhankintaa toteutetaan Sepänaukion kirpputorivalvonnalla ja joulupaketoinnilla yhteistyössä lippukuntien kanssa. Käytännössä Jyväskylän Partiolaisten järjestösihteeri organisoi ja vapaaehtoiset partiolaiset toteuttavat varainhankinnan aluejärjestön ja lippukuntansa hyväksi. Näihin asiakaspalvelutyötä vastaaviin tehtäviin järjestetään koulutusta, jossa nuoret oppivat mm. rahankäsittelyä, asiakkaan kohtaamista ja hyvää palvelua. Tammisunnuntain killan yleisöjuhlan kahvitus on hoidettu yhdistyksen hallituksen voimin useana vuonna. Tuotto ohjataan Jyväskylän Partiolaiset ry:lle. Jyväskylän kaupungilta haetaan tukea järjestösihteerin palkkaamiseen. Lisäksi Jyväskylän Partiolaisten jäsenlippukunnilta kerätään jäsenmaksu suhteessa lippukunnan jäsenmäärään. YHTEISTYÖ Jyväskylän Partiolaiset tekee yhteistyötä Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kanssa sekä piirin alueella toimivien lippukuntien kanssa. Yhdistyksen järjestösihteeri osallistuu Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden yhteistyökokouksiin ja on aktiivinen järjestökenttää koskevissa asioissa ja päätöksenteossa. Jyväskylän Partiolaiset toimii partiolippukuntiensa edunvalvojana niin kaupungin kuin seurakunnan suuntaan. Yhteistyötä jyväskyläläisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa tehdään varainhankinnan, näkyvyyden ja toiminnallisuuden näkökulmasta. Myös alueen oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä. Vuonna 2017 pyritään etsimään uusia tapoja tehdä yhteistyötä. 11

12 HALLINTO JA TOIMISTO Jyväskylän Partiolaiset ry:n asioita hoitaa ja valvoo hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Yhdistyksen kahdeksanhenkinen hallitus kokoontuu tulevana vuonna kuudesta kahdeksaan kertaa. Hallituksen jäsenet ovat vapaaehtoisia eri lippukunnista. Hallituksessa toimitaan neljässä toimikunnassa, joista jokaisella on oma vastuualueensa. Ohjelmatoimikunta on vastuussa tapahtumien järjestämisestä, koulutustoimikunta taas vastaa yhdistyksen koulutuksista, esimerkiksi ryhmänohjaajakursseista. Viestintätoimikunta huolehtii yhdistyksen viestinnän kehittämisestä ja markkinoinnista. Taloustoimikunnan vastuulla on yhdistyksen talous. Toimikuntien jäseninä voi olla myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidetään helmi-maaliskuussa ja lokamarraskuussa. Kokouksien yhteydessä pidetään aluetapaamiset, jolloin lippukuntien toimijat tapaavat toisiaan. Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat Jyväskylän kaupungin alueella toimivat, hallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolippukunnat. Jyväskylän Partiolaiset ry:n järjestösihteerin toimenkuvaan kuuluu yhdistyksen talouden ja hallinnon tehtävien lisäksi koulutusten ja ohjelmatapahtumien suunnittelu ja toimeenpano yhdessä hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluvat mm. aluetyön ohjaustehtävät sekä lippukuntien varainhankinnan tukeminen. Järjestösihteeri ohjaa ja neuvoo lippukuntien toiminnasta vastaavia johtajia perustoiminnan organisoimisessa (viikkotoiminta, retket, leirit ja muut tapahtumat) sekä opastaa johtajien kouluttamisessa. Oman materiaalin luomisen lisäksi välitetään keskusjärjestön ja piirin materiaalia lippukunnille. Sekä yhdistyksen sisäinen että ulkoinen viestintä hoidetaan toimistolta käsin. 12

13 SANASTO Aktiviteetti Partio-ohjelman pienin itsenäinen osakokonaisuus Aluetapaaminen Saman alueen lippukuntien yhteistyökokous B-jäsen Partioyhdistys tai yhteisö, jolla ei ole yhdistyksen äänioikeutta Joukkue Seikkailijoiden toimintaryhmä Lauma Sudenpentujen toimintaryhmä Lippukunta Paikallinen yhdistys, toiminnan perusyksikkö Luottamushenkilö Luottis, aluejärjestön/piirin vapaaehtoinen vastuuhenkilö Partiokolkka Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n omistama retki- ja leirikeskus Toivakassa Partiotaitokilpailu Kilpailussa kisataan vartioittain maastossa ja testataan partiotaitoja Partio-ohjelma Partiotoiminta perustuu lippukunnissa noudatettavaan yhtenäiseen partio-ohjelmaan ja sen jokavuotiseen ohjelmapainotukseen. Partioviikko Partiolaisten jokavuotinen tapahtuma ympäri maailman. Suomessa partioviikkoa vietetään vuosittain sillä viikolla, millä on Pyhän Yrjön päivä, Yrjön nimipäivä eli Meripartio Meripartiolippukunnat tekevät muun partio-ohjelman lisäksi meripartiosuorituksia eli mm. perehtyvät merenkulkuun ja aluksiin. ROK-kurssi Ryhmänohjaajakurssi vuotiaille samoajille Räyskä-Uivelo alue Piirin lähialue johon jyvässeudun lippukunnat kuuluvat Sisupartio Aisti-, liikunta- ja kehitysvammaisille suunnattua ja sovellettua toimintaa Vartio Tarpojien, samoajien ja vaeltajien toimintaryhmien nimitys 13

14 TAPAHTUMAKALENTERI EA1-kurssi EA2-kurssi, I-osa EA2-kurssi, II-osa Tammisunnuntain yleisöjuhlan kahvitus Ryhmänohjaajakurssi I-osa, Tyyppälän maja 8.2. Jäsenlippukuntien johtajiston iltateehetki, Aseman Pysäkki 16.2 Räyskä-Uivelon aluetapaaminen Muistelemispäivä VinterFiSSCe, partiotaitojen SM-talvikilpailu, FiSSc LPKJ-kurssi I/17, Partaharju LPK-johdon kouluttautumispäivä, Partaharju Järvi-Suomen Partiolaisten kevätkokous, Partaharju Monimuotoisen partiojohtajan peruskurssin aloitus, Partaharju JyPan Kevätkokous ja Räyskä-Uivelon aluetapaaminen 8.4. Valmistaudu vaellukselle -kurssi (ruoankuivaus, eräensiapu) Partiojohtajan peruskurssi I/17, Kuopio/Alapitkä Partioviikko Yrjönpäivän Partiomessu, Taulumäen kirkko Akela-Sampo kurssi, Mikkelin seutu Valmentajakoulutus I, Mikkelin seutu Partiolaisten kansallinen kirkkopyhä, Pohjanmaan Partiolaiset 6.5. Partiotaitojen piirinmestaruuskevätkisat sudenpennuille ja seikkailijoille Äitienpäiväpaketointi Suomalaisessa Kirjakaupassa Sepänaukion Kirpputorivalvonta alkaa Ryhmänohjaajakurssi II-osa, Jyväskylän seutu Partiotaitojen SM-kevätkilpailu, Kuopio, J-SP Partiojohtajan peruskurssi II/17, Partiokolkka Partiopamaus Toukofest 17 tapahtumassa Lippukuntien omia leirejä, retkiä, vaelluksia JyPan jäsenlippukuntien vaellus Lappiin 14

15 20.6. Vapaaehtoisten kiitosilta, Tyyppälän maja Explorer Belt 2017 Unkari Islannin Moot Partiopamaus Jyväskylän keskustassa Syyssauna, piirin Johtajatulet, Evo SP:n Johtajatulien yhteydessä Ryhmänohjaajakurssi I-osa, Jyväskylän seutu Akela - Sampo-kurssi II, Partiokolkka Valmentajakoulutus II Räyskä-Uivelon aluetapaaminen Jäsenlippukuntien johtajiston iltateehetki, Aseman Pysäkki Akela-Sampo-kurssi III, Joensuun seutu Erätaitojen peruskurssi, Kuopion seutu Rauhanpäivä Piiripäivä Suomi 100, J-SP 10 vuotta! Jyväskylä Piirin syyskisat Lorelei Rodeo, Jyväskylä Räyskä-Uivelon aluetapaaminen Partiojohtajan peruskurssi III/17 1. osa, Mikkelin seutu Partiotaitojen SM-syyskilpailut, Lappi Partiojohtajan peruskurssi III/17 2. osa, Mikkelin seutu LPKJ-kurssi II, Mikkelin seutu Järvi-Suomen Partiolaisten syyskokous Tarpojatapahtuma, Votomaraton samoajille ja vaeltajille, Mikkelin seutu. Yhteiskuljetus Jyväskylästä. Isänpäiväpaketointi Suomalaisessa Kirjakaupassa JyPan Syyskokous ja Räyskä-Uivelon aluetapaaminen Ryhmänohjaajakurssi II-osa, Jyväskylän seutu Joulupaketointi alkaa Harjun portaiden valaisu ja lyhtykulkue Partiotoimiston Joulukahvit Partiolaisten joululaulut Partionjohtajan peruskurssi IV/17, Partiokolkka Vaeltajien välipäiväreissu 15

16 J Y V Ä S K Y L Ä N P A R T I O L A I S E T r y Yliopistonkatu 26 A, Jyväskylä Puh

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta ylläpitää Sodankyläläistä partiotoimintaa.

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2016 Jyväskylän Partiolaiset ry 1 2 Partio on täynnä ystävyyttä, naurua ja unohtumattomia elämyksiä. Partio tarjoaa seikkailuja, elämyksiä sekä mahdollisuuden nähdä maailmaa. Partiolaiset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 Sisältö YLEISTÄ... 2 LAHTELAISTEN LIPPUKUNTIEN TOIMINTA... 2 TOIMINTAA KAIKILLE IKÄKAUSILLE... 3 Muistelemispäivä... 3 Ryhmänohjaajakoulutus...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 1. Yleistä Vuosi 2018 on Reippaitten Poikien 101. toimintavuosi. Lippukunnan jäsenmäärä on vuoden 2017 lopussa noin 120-130 jäsenen tasolla ja sitä pyritään kasvattamaan. Toiminnassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä -

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - - Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - 1 Tervetuloa vapaaehtoiseksi partioon! Vaikka partio onkin tarkoitettu lapsille ja nuorille, on partiossa aikuisilla vapaaehtoisilla eli vapareilla

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen.

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen. Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2012-14.8.2013 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2011-14.8.2012 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Partiolippukunta Lahden siniset ry

Partiolippukunta Lahden siniset ry Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2011 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 6 4. Talousarvio

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

KASKENKAATAJIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2017

KASKENKAATAJIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2017 KASKENKAATAJIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2017 HAP=Hämeenlinnan alueen partiolaiset =Hämeen partiopiiri SP=Suomen partiolaiset TAMMIKUU 6.1. Tilastojen DL Malla 14.1 Kolotalkoot Syke 15.1. Ansiomerkkien hakudeadline

Lisätiedot

Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:n toimintasuunnitelma 2018

Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:n toimintasuunnitelma 2018 Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:n toimintasuunnitelma 2018 Partiolippukunta Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:ssä vuoden 2018 toiminnan painopisteinä ovat seuraavat asiat: 1. Tarpojaikäkausi. Tarpojaikäkausi on

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Aika Tapahtuma Kohderyhmä Järjestäjä

Aika Tapahtuma Kohderyhmä Järjestäjä TAPAHTUMAKALENTERI 2017 TAMMIKUU 6.-8.1. Kinkunpolttajaiset samo TaLo, TaKo 8.1. LL&HK2018 suunnittelukokous TaLo, TaKo 13.-15.1. YSP-koulutus samo, vaelt SP 21.1. Organisaatiossa toimiminen koulutus vaelt,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008

Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008 Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 5 4. Talousarvio sivu 7 Perustiedot

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 5.3.2017 YLEISTÄ Rajamäen Metsänkävijät Ry on nurmijärveläinen yhteislippukunta, joka on tarjonnut partiotoimintaa rajamäkeläisille sekä lähialueiden lapsille, nuorille ja aikuisille

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Partiolippukunta Tornipääskyt ry

Partiolippukunta Tornipääskyt ry Partiolippukunta Tornipääskyt ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIPPUKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2009 3 2 VARSINAINEN TOIMINTA 3 2.1 Sudenpentutoiminta 3 2.2 Seikkailijatoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

LPKJ-BAROMETRI Jarno Hakulinen. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry

LPKJ-BAROMETRI Jarno Hakulinen. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry LPKJ-BAROMETRI 213 21.1.213 Jarno Hakulinen SISÄLLYSLUE TTE LO 1. Yleistä... 3 2. Taustaa... 3 2.1. Vastanneet piireittäin... 3 2.2. Lippukunnanjohtajan ikä... 4 2.3. Lippukunnanjohtajan toimikaudet lippukunnassa...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Käsitelty syyskokouksessa 14.11.2015 Kajaanissa TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Järvi-Suomen Partiolaisten kaikki toiminta tukee lippukuntia laadukkaan partiotoiminnan

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Kuva: Antti Kurkinen Ei-Vielä-Partiolaiset mukaan Roihuamaan! Lippukunnat saavat Sp:n lippukuntapostin mukana materiaalia Roihun ja partion markkinointitapahtuman

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/6. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/6. Yleistä Sivu 1/6 Yleistä Sudenpennut Vuosi 2016 on Töölön Sinisten 84. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme ovat Töölönkadun Kolo ja Siltasaarenkadun Kallionkolo. Lippukunnan retkien pääsääntöisenä näyttämönä toimii

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 Kesä

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 3. SUDENPENTUJEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja Sisällysluettelo 1. Yleistiedot sivu 2 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 10 4. Talousarvio sivu 12 Perustiedot on aktiivinen, 70-vuotias poikalippukunta, joka kuuluu Hämeen Partiopiiriin.

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS Osaa perustaidot ja tiedot tapahtuman ja ihmisten johtamisesta partiossa. Moduulit: Johtaminen partiossa 4h Minä partiojohtajana I 4h Tapahtuman johtaminen 4h (sisältää johtamisharjoituksen)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2011-14.8.2012 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2011-14.8.2012 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien viidettätoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa syksyllä 2008 käyttöön Suomen Partiolaisten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma 2009... 3 Yleistä... 3 Toiminta... 3 Toimintaryhmät... 3 Koulutus... 4 Muu toiminta... 4 Tiedotus ja viestintä... 4 Tapahtumat... 4 Tossu...

Lisätiedot

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää.

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015 Sudenpennut Seikkalijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Aikuiset Tammikuu LPK Kinkunpolttajaiset, TaKo & TaLo 9.1. HP Luottispäivä, Tampere 10.1. Hervanta16

Lisätiedot

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Toiminnan kehittäminen 2015-16 RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Tavoite Jäsenmäärän kasvu 6 000 partiolaista J-SP:ssa 2016 Partiolaisten määrällä on vaikutusta piirin saamaan valtionapuun, joka jaetaan suoraan

Lisätiedot

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

KÄPYNEN UUDEN PARTIOLAISEN PAINOS KYSELY KOTEIHIN. www.käppäräpartio.fi. Partiolaisen nimi: Huoltajien nimet: Kotiväen puhelinnumero (tai numerot):

KÄPYNEN UUDEN PARTIOLAISEN PAINOS KYSELY KOTEIHIN. www.käppäräpartio.fi. Partiolaisen nimi: Huoltajien nimet: Kotiväen puhelinnumero (tai numerot): KYSELY KOTEIHIN Partiolaisen nimi: Huoltajien nimet: Kotiväen puhelinnumero (tai numerot): KÄPYNEN Kotiväen sähköpostiosoite (tai osoitteet): Olen kiinnostunut tukemaan lapseni partiotoimintaa: osallistumalla

Lisätiedot

Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 33730 TMPERE Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Yleistä Meripartiolippukunta ry on partiolippukunta itätampereella, joka tarjoaa kaiken ikäisille pojille partiotoimintaa. Toiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä.

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä. Sivu 2 (14) Toimintakertomus Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2009 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n partio-ohjelmaa toteuttaen. Lippukunta järjesti kesällä oman noin 80 henkilön

Lisätiedot

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2006 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuva Ismo Kurki: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2015 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry on perustettu vuonna 1976 ja se toimii Suomen Partiolaiset Finlands

Lisätiedot

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 16.11.2014 Yleistä Vuosi 2015 on Kirkkonummen Metsänkävijöiden (KiMe) 39. toimintavuosi. Vuoden päätapahtumat ovat kaikille lippukunnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Partiolippukunta Nummen Eränkävijät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Partiolippukunta Nummen Eränkävijät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Sivu 1 (7) Partiolippukunta Nummen Eränkävijät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 YLEISTÄ Partiolippukunta Nummen Eränkävijät ry toimii yhteislippukuntana. Toiminnan perustana ovat sudenpentulaumojen,

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Johdanto Lappilaisessa partioliikkeessä pyritään vuoteen 2015 mennessä

Lisätiedot

Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Yleistä: Mynämäen Maahiset ry on sekalippukunta, joka toimii Mynämäen kunnan alueella. Lippukunta tarjoaa partiotoimintaa kaikenikäisille.

Lisätiedot

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Sudenpennut Seikkalijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Aikuiset Tammikuu LPK Kinkunpolttajaiset, TaKo & TaLo 9.1. HP Luottispäivä, Tampere 10.1. Hervanta16

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISTEN VUOSI 2016 ORGANISAATIO STRATEGIA 2015-2018 ALUE VAPAAEHTOISTUKI (KOULUTUS) OHJELMA PROJEKTIT

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Olarinmäen Samoojat ry Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2013 SISÄLTÖ YLEISTÄ. 3 PARTIO-OHJELMA/TOIMINTA 4 SUDENPENNUT.. 5 SEIKKAILIJAT.. 6 TARPOJAT.. 7 KOULUTUSJOUKKUE.. 8 SAMOAJAT..

Lisätiedot

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Partiolippukunta Nummen Samoojat ry:ssä vuoden 2013 toiminnan painopisteinä ovat seuraavat asiat: 1. 40 v juhlavuosi 2. Tarpojaikäkausi 3. omatoiminen varainhankinta 4. Retkitoiminta

Lisätiedot

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Vuosi 2013 on Hespartto ry:n 96. toimintavuosi. Vuosi 2013 on Hespartto ry:n 96. toimintavuosi. Vuoden painopisteinä ovat johtajien

Lisätiedot

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!! MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 Partiolippukunta MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelmavuodelle2015 MankkaanEräsudetryjatkaa22.toimintavuotenaanpartio=ohjelmantoteuttamista.Vuonna2015 lippukuntakiinnittääerityistähuomiotatoimintansalaadukkuuteensekäyli15=vuotiaidenpysymiseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2009 uutta partiohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtuma on Susiveikkojen oma 30-vuotisjuhlakesäleiri.

Lisätiedot

Partiolippukunta Lahden siniset ry

Partiolippukunta Lahden siniset ry Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI 2014-2015 JA TALOUSARVIO 2014 sivu 2 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu

Lisätiedot

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle Vuosi 2014 on Hespartto ry:n 97. toimintavuosi.

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle Vuosi 2014 on Hespartto ry:n 97. toimintavuosi. HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Yleistä Vuosi 2014 on Hespartto ry:n 97. toimintavuosi. Vuonna 2014 Hespartossa painotetaan erityisesti lippukuntamme kehittämistä ja

Lisätiedot

1 ALUETYÖ 2 HALLINTO JA TALOUS. Jokaiselle Sopiva Partio. O1 kansio ALUETYÖ.xls Vuosiselosteen apulomake 2009-2013 PDF Aluetyön kuvaus

1 ALUETYÖ 2 HALLINTO JA TALOUS. Jokaiselle Sopiva Partio. O1 kansio ALUETYÖ.xls Vuosiselosteen apulomake 2009-2013 PDF Aluetyön kuvaus J-SP Jokaiselle Sopiva Partio PARTIO J-SP:n TIKKU SISÄLTÖ 1 ALUETYÖ O1 kansio ALUETYÖ.xls Vuosiselosteen apulomake 2009-2013 Aluetyön kuvaus O2 kansio J-SP:n ALUETYÖN KARTTA Aluetyön kartta 2011 O3 kansio

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 6 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 20. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2013

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N TURVALLISUUSASIAKIRJA

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N TURVALLISUUSASIAKIRJA Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n (myöhemmin piiri) turvallisuusasiakirja esittää kuinka partiolaiset toteuttavat turvallisuus näkökohtia toiminnassaan ja kuinka partiolaisia ohjataan turvalliseen toimintaan.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(4) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Mankkaan Eräsusien kuudettatoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa käyttöön

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 TAVOITE Kasvattaa Lounais-Suomen Partiopiirissä toimivien partiolaisten määrää 1.500:lla vuoteen 2015 mennessä. KEINOT Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinot

Lisätiedot

Tukea ja turvaa Älä jää yksin

Tukea ja turvaa Älä jää yksin Tukea ja turvaa Älä jää yksin 1. ALU EOHJA AJA TUKEE LI PPUKU N NAN JOHTA J I STOA Lippukunnanjohtajan lähin tuki on oma alueohjaaja. Silloin tällöin tulee tilanteita, jolloin oman lippukunnan johtajakollegat

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Lippukunnan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Lippukunnan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a n n u k u p p i L e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Liite 1: Kehittyvä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Mankkaan Eräsudet ry 1 (6) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 23. toimintavuotenaan partio ohjelman toteuttamista viikkokokousten, retkien, leirien, vaellusten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio

Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio Piirihallituksen esitys syyskokoukselle 19.10.2014 Järvenpäässä Käsissäsi on hallituksen esitys Uudenmaan Partiopiirin toimintasuunnitelmaksi kaksivuotiskaudelle

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Järvi-Suomen Partiolaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 TAPAHTUMAKALENTERI 2009 TALOUSARVIO 2009 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Hyväksyttiin Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n syyskokouksessa 26.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO Piirijohtajan

Lisätiedot

Partiolippukunta Ryttylän Eräveikot ry

Partiolippukunta Ryttylän Eräveikot ry 1 Partiolippukunta Ryttylän Eräveikot ry Partiovuoden 2003 toiminta oli monipuolista ja aktiivista. Jokaisella laumalla ja vartiolla oli osaavat ja innostuneet johtajat, mistä tuloksena oli lukuisat suoritetut

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 2011-

Toiminta-ajatus 2011- Toiminta-ajatus 2011- HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS KOLKAT... 3 JERMUT... 5 VARTIOKÄISET... 7 VAELTAJAT... 10 TOIMINTA-AJATUS Julkaisija: Helsingin Metsänkävijä ry 1. painos 2011 2 KOLKAT (8-9V)

Lisätiedot

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

Harjun Pojat - Tervetuloa lippukuntaan!

Harjun Pojat - Tervetuloa lippukuntaan! Harjun Pojat - Tervetuloa lippukuntaan! Harjun Pojat-partiolippukunta Perustettu 1929 Jäseniä n. 120 Tukikohtana toimii kirkonkylän kolo, toinen kolo Suoramalla sekä Havisevalla Kangasalan seurakunnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Mankkaan Eräsusien kahdeksantenatoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA

AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 5.11.2013 8.11.2013 2 SISÄLLYS JÄSENISTÖ... 5! TOIMINTA... 6! SUDENPENTUTOIMINTA... 7! SEIKKAILIJATOIMINTA... 7! TARPOJATOIMINTA... 8! SAMOAJATOIMINTA... 9!

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry

Lapin Partiolaiset ry Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2020 Toimintasuunnitelma 2014-15 Tapahtumakalenteri 2014 Latukartta 2020 Organisaatiokaavio Kuva Puuska talvileiriltä, Matti Björninen. Lapin Partiolaiset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Mankkaan Eräsudet ry 1 (8) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 23. toimintavuotenaan partio-ohjelman toteuttamista viikottaisten partiokokousten,

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2016

Toimintakertomus vuodelta 2016 Mankkaan Eräsudet ry 1 (7) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintakertomus vuodelta 2016 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry toteutti vuonna 2016 partio-ohjelmaa viikottaisten partiokokousten, retkien, leirien,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

Meripartiolippukunta Naantalin Siniset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Meripartiolippukunta Naantalin Siniset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Meripartiolippukunta Naantalin Siniset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Yleistä Naantalin Sinisten toiminnan painopiste pyritään pitämään ikäkausitoiminnassa. Ikäkausitoiminta toteutetaan Suomen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä Sivu 1/6 14.10.2009 Yleistä Vuosi 2010 on Töölön Sinisten 77. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme tullee olemaan Töölönkadun kolo ja retkipaikkamme Långvikin uusi kämppä. Alkavan vuoden tavoitteena on

Lisätiedot

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio - - toiminta.partio.fi - -

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio -  - toiminta.partio.fi -  - LUOTSIKOULUTUS Tarpoja-, samoaja-, vaeltajaluotsit Partiojohtajan peruskoulutus Tuntee 12-22-vuotiaiden nuorten maailmaa ja toimintatapaa Osaa ohjata, tukea ja motivoida 12-22-vuotiaita nuoria Tuntee 12-22-vuotiaiden

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Esitys syyskokoukselle 25.10.2015 Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Lappilaisessa partiossa on entistä enemmän tekemisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.10.2015 VISI 16 Jokaisella pestillä on pestikuvaus, pesti- ja palautekeskustelu Tehdään tietoista jäsenhankintaa

Lisätiedot

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015 LIPPUKUNNAN JOHTAMINEN - KOULUTUSKOKONAISUUDEN KUVAUS JA MODUULIKUVAUKSET Lippukunnan hallituksen jäsenet ja näihin pesteihin aikovat vaeltajat ja aikuiset Partiojohtaja-peruskoulutus Osaa johtaa lippukuntaa

Lisätiedot

KOUKUTA KESÄLEIRILLÄ KESÄLEIRI OSANA LIPPUKUNNAN KASVUA

KOUKUTA KESÄLEIRILLÄ KESÄLEIRI OSANA LIPPUKUNNAN KASVUA KOUKUTA KESÄLEIRILLÄ KESÄLEIRI OSANA LIPPUKUNNAN KASVUA KAIKKI IRTI KESÄLEIRISTÄ! Tulevana kesänä on suunta lippukunnan omalle kesäleirille. Nappaa tästä vinkit käyttöösi: Kesäleiri on monelle matalan

Lisätiedot