Miten yritys hyötyy vihreän vastuun raportoinnista?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten yritys hyötyy vihreän vastuun raportoinnista?"

Transkriptio

1 Kestävät toimitusketjut seminaari HAMK Forssa, Miten yritys hyötyy vihreän vastuun raportoinnista? Mikael Niskala

2 Miten yritys hyötyy vihreän vastuun raportoinnista? Esityksen rakenne: Miksi vihreän vastuun raportointi on tärkeää ja yhä useammin yritysten agendalla? Miten käytännöt kehittyvät? Mitä ja miksi raportoidaan? Miten tämä koskee logistiikka-alaa nyt ja tulevaisuudessa?

3 Miksi vihreän vastuun raportointi on tärkeää ja yhä useammin yritysten agendalla?

4 Vihreän vastuun raportointiin vaikuttavia tekijöitä Kehittyvien talouksien kasvava merkitys Sijoittajien kiinnostus, reittaukset (DJSI, CDP, PRI) Uudet liiketoiminnan mittarit, integroitu johtaminen (ESG) Globalisaatio (arvoketjut) Kestävän kehityksen mittaaminen organisaatiotasolla Corporate governance Uudentyyppiset vaatimukset globaaleille hallintokäytännöille, (hankintaketjut) Odotukset yritysten läpinäkyvyydestä (sidosryhmät, selvilläolovelvoite) Raportointivelvoitteet (vapaaehtoinen (GRI) vs pakollinen)

5 Heat is on

6 Mitä yritysvastuu on? Yritysvastuu Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Kestävä kehitys yritystasolla Yritysvastuu = vastuullinen yritystoiminta = = yrityksen yhteiskuntavastuu = kestävän kehityksen mukainen toiminta yritystasolla

7 Yritysvastuu - riski vai mahdollisuus? Yritysvastuun kehitystä ohjaavat mm. markkinat, sääntely ja sidosryhmien toiminta Yritykselle lisäarvoa syntyy paremman riskienhallinnan ja yritysvastuun kehitystrendeihin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen kautta Kansainvälistyminen Markkinat ja kilpailijat Omistajien tuotto-odotukset Sidosryhmien odotukset läpinäkyvyydelle Muutokset lainsäädännössä Vapaaehtoiset aloitteet Sitoutuminen yritysvastuuseen Kilpailuetu Riskien hallinta Edelläkävijäratkaisut

8 Miten käytännöt kehittyvät? Mitä ja miksi raportoidaan?

9 Yritysvastuuraportointi: miten käytännöt kehittyvät? Raportoivien yritysten määrä kasvaa tasaisesti Muotoutumassa osaksi liiketoiminnan käytäntöjä useimmille yrityksille Suurista yrityksistä yli 80 % julkaisee vastuullisuusraportin GRI-ohjeiston mukaan raportoivien yritysten määrä yli Raportointi aiempaa kokonaisvaltaisempaa Kasvava määrä lakisääteisiä vaatimuksia vastuullisuustiedon esittämiselle

10 Yritysvastuuraportit maittain Source: CorporateRegister

11 Yritysvastuuraportit toimialoittain Source: CorporateRegister

12 Yritysvastuuraporttien sisällön kehitys Source: CorporateRegister

13 Ensimmäisen raportin laatineiden yritysten määrä vuosittain Source: CorporateRegister

14 Varmennettujen raporttien osuus Source: CorporateRegister

15 Kehityssuuntana integroidut raportit Tilinpäätös Ympäristöraportointi EHSraportointi Yritysvastuu raportointi Integroitu raportointi Taloudellinen & Hallinto ja yritysvastuu Henkilöstöraportointi

16 Lakisääteinen vs vapaaehtoinen yritysvastuuraportointi Omistajat ja sijoittajat Sidosryhmät Lakisääteinen tilinpäätösraportointi Raportointi Vapaaehtoinen yritysvastuun raportointi Kirjanpitonormit ja - standardit (IFRS, KPL, Kila) Raportointisuositukset ja parhaat käytännöt (GRI)

17 Vapaaehtoinen vs. pakollinen Parhaat käytännöt Innovaatiot Vapaaehtoinen Sääntely Lakisääteinen Kustannukset, compliance

18 Global Reporting Initiative -ohjeisto Global Reporting Initiative (GRI) on maailmanlaajuinen aloite yhtenäisten yritysvastuun raportoinnin käytäntöjen kehittämiseksi.

19 GRI-raportointi Suomessa Ahlstrom Alko Ekokem Elcoteq Finnforest Fortum Helsingin Energia Helsingin Vesi Ilmarinen Jyväskylän Energia Kesko Metso Metsähallitus M-Real Nokia Orion Outokumpu Paulig OP-Pohjola Proventia Raisio RAY Ruukki Saarioinen Sampo S-ryhmä Senaatti-kiinteistöt Stora Enso Tapiola Tampereen kaupunki Teollisuuden Voima Tieliikelaitos Turku Energia Turun vesilaitos UPM-Kymmene Vaasa&Vaasan Valio Vantaan Energia Vapo Veikkaus VR Wärtsilä

20 GRI-raportointi logistiikka-alalla

21 GRI:n visio disclosure on economic, environmental and social performance becomes as commonplace and comparable as financial reporting and as important to organizational success.

22 GRI-ohjeiston toimintaperiaate Omistajat Asiakkaat Sijoittajat Henkilöstö Rahoittajat Yritys Tutkimuslaitokset Työntekijäorganisaatiot Global Reporting Initiative (GRI) -viitekehys Raaka-ainetoimittajat Lähiyhteisö Viranomaiset Media Tulevaisuuden haasteet Strategiset toimenpiteet, riskit ja mahdollisuudet Kansalaisjärjestöt Olennaisuus Sisältö/vaikutusalueet Strategia ja analyysi Toimintaperiaatteet Johtamisjärjestelmät Hallintomalli ja Johtamisen lähestymistapa Luotettavuus Toiminnan tulokset Tunnusluvut ja kehitystrendit

23 GRI-raportin perussisältö Johtamistapa ja toimintaindikaattorit Organisaation kuvaus Talous Ympäristö Sosiaalinen Strategia ja analyysi Taloudellinen toiminta Materiaalit, Energia, Vesi Biodiversiteetti Henkilöstökäytännöt ja työolot Organisaation taustakuvaus Markkina-asema Päästöt, jätteet Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset Ihmisoikeudet Raportin parametrit Määräystenmukaisuus Yhteiskunta Hallintotapa, sitoumukset Epäsuorat taloudelliset vaikutukset Kuljetukset Ympäristökustannukset ja -investoinnit Tuotevastuu

24 Olennaisuusanalyysi yritysvastuutyön perustana Olennaisimmat asiat valitaan kehittämiskohteiksi

25 Esimerkki 1: Ford - Olennaisuusmatriisi (1)

26 Esimerkki 1: Ford Olennaisuusmatriisi (2)

27 Mitkä vaikutukset huomioidaan? *The entities listed here are examples Where to draw a boundary for reporting? Material Producers Suppliers weak Upstream Service Providers Operations Value Chain Logistics Providers Reporting Organisation Wholesalers Distributors strong Control Influence strong Downstream Retailers Consumers End-of-product Managers weak Lähde: GRI Boundary Protocol

28 Yritysvastuun painopiste siirtymässä raportoinnista liiketoiminnan ohjaukseen Vastuullisuustiedon käyttö toiminnan ohjauksessa, sisäinen raportointi Tavoiteasetanta ja avaintunnusluvut (KPI) Liiketoimintavaikutusten analysointi Benchmarking ja parhaiden toimintakäytäntöjen levittäminen Toiminnan tason jatkuva kehittäminen Johtaminen ja mittaus Vaikutukset ja strategia KPIt ja tavoitteet Lisäarvotekijät Tiedonkeruumentelmät ja kontrollit Raportointi ja analysointi Integroitu johtamismalli Vaatimukset Olennaisuus Kattavuus Oikeellisuus Vertailukelpoisuus Luotettavuus Tavoitteet Toimintaperiaatteet Johtamiskäytännöt Raportointi 28

29 Esimerkki liiketoimintavaikutusten analysoinnista Yritysvastuun mittareiden käyttö toiminnan ohjauksessa: Energian kulutus tuotettua tonnia kohden vaihteli yli 10-kertaisesti samaa teknologiaa käyttävien toimipaikkojen välillä Tuloksena: Konkreettiset kustannussäästöt energiatehokkuuden parantamisesta Energiatehokkuusinvestointien kohdentaminen Parempi varautuminen energiakustannusten kasvuun Parhaiden käytäntöjen levittäminen site 9 site 12 site 11 site 10 site 8 site 1 site 19 site 2 site 13 site 5 site 4 site 3 site 6 site 15 site 18 site 17 site 16 site 7 site 14 Energy Efficiency Benchmark Report - GJ/t

30 Yritysvastuun lisäarvotekijät

31 Esimerkki omistaja-arvon kehityksestä Source: Sustainability Asset Management (SAM), Index review August 2010

32 Miten tämä koskee logistiikka-alaa nyt ja tulevaisuudessa?

33 Vihreä vastuu toimittajan valintakriteerinä

34 Miten reagoida kehitykseen? Lähde: Hovisalmi & Niskala (2009) Ympäristöosaaminen kilpailueduksi toimintamallit ja työkalut, Teknologiateollisuus & Tofuture

35 Vihreän vastuun liiketoimintahyötyjä Raportoinnin hyödyt Toiminnan kehittämiseen liittyvien mahdollisuuksien tunnistaminen ja kustannussäästöt Asiakkaiden tarpeiden parempi ymmärtäminen Toimittajaketjun parempi hallinta sosiaalisten ja ympäristövaatimusten suhteen Yrityksen pitkän tähtäimen vision, strategian ja johtamisen tavoitteiden selkeä viestiminen Läpinäkyvyys yrityksen toimintaan liittyvien sosiaalisten ja ympäristöriskien viestimisessä Edelläkävijyys markkinoiden ja lainsäädännön tulevien vaatimusten tunnistamisessa Sidosryhmäviestinnän parantunut läpinäkyvyys ja kattavuus Liiketoimintahyödyt Kilpailukyvyn paraneminen Tuotteiden ja palveluiden laadun paraneminen Toimittajasuhteiden syveneminen Henkilöstön motivaation nousu ja yrityksen houkuttelevuuden kasvu Yrityksen rahoitusaseman paraneminen Pääsy uusille markkinoille Yrityksen maineen paraneminen 35

36 Esimerkki: Päivittäistavarakaupan ympäristövaikutukset arvoketjussa Tavarakuljetusten kokonaismäärä 210 miljoonaa kilometriä vuodessa ~ 3 % kuorma- ja pakettiautojen kokonaissuoritteesta Asiointimatkat 1,7 miljardia kilometriä vuodessa ~ 4 % henkilöautojen kokonaisliikennesuoritteesta Lähde: Logistiikka- ja ympäristöasiat osana päivittäistavarakaupan kestävää kehitystä, PTY

37 Esimerkki: Päivittäistavarakaupan ympäristövaikutusten vähentämisen toimenpiteitä Lähde: Logistiikka- ja ympäristöasiat osana päivittäistavarakaupan kestävää kehitystä, PTY

38 Esimerkki: Itellan ympäristöohjelma

39 Esimerkki: Itellan ympäristöohjelma

40 Vihreän vastuun hyödyntäminen liiketoiminnassa Source: Nidomolu et Al. (2009) Why Sustainability Is Now the Key Driver of Innovation Harward Business Review 9/

41 Vihreä vastuu arvoketjussa Lähde: Porter & Kramer (2006) Strategy & Society. The link between competitive advantage and corporate social responsibility

42 Kiitos! Mikael Niskala Tofuture Oy

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

Mika Kuisma Marjut Lovio

Mika Kuisma Marjut Lovio Mika Kuisma Marjut Lovio EMAS- ja GRI-raportointi osana yhteiskuntavastuullisuutta jatkuvan parantamisen toteaminen yritysten raportoinnin avulla HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS WORKING PAPERS W-408 Mika

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0 G 2000-2006 GI G Sisällys Esipuhe Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta Johdanto Yleiskatsaus yhteiskuntavastuuraportointiin Yleisiä huomautuksia raportoinnista Tiedonkeruu 36 aportin julkaisumuoto ja

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 OPPILAITOSPORTAALI Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000 Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2 Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut

Lisätiedot

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 2 Strategia... 4 Itella Viestinvälitys... 8 Itella Informaatio... 14 Itella Logistiikka... 18 Yritysvastuu... 22

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus Cityconin kauppakeskukset Suomessa KESKUSTAN KOHTAAMISPAIKAT Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 17 500 m 2 Rakennusvuosi 1953/1972/1980. Laajennus- ja/tai uudistusvuosi 1991. IsoKristiina

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa

Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa LTA 4/10 p. 352 368 Tiina Onkila ja Marjo Siltaoja Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa Tiivistelmä Yritysvastuuraportoinnista

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä Käytännön esimerkkejä Tämä esite on toteutettu vuonna 2009 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Turun kauppakorkeakoulun Vastuullisen liiketoiminnan keskus

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014. Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto

GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014. Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014 Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto Strategia ja analyysi G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 2 3 CEO:lta G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä?

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? 15 Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Näkemyksiä suomalaisen ruokaketjun lisäarvotekijöistä Jaana Kotro, Lotta Jalkanen, Terhi Latvala, Katariina Kumpulainen, Maija Järvinen ja Sari Forsman-Hugg

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

Sisällysluettelo Itella lyhyesti www.itella.fi/konserni Itella Oyj

Sisällysluettelo Itella lyhyesti www.itella.fi/konserni Itella Oyj Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 1 Strategia... 2 Itella Viestinvälitys... 4 Itella Informaatio... 8 Itella Logistiikka... 12 Itella yhteiskunnassa... 16 Postin palvelut

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola VTT TECHNOLOGY 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot