Kestävän kehityksen raportti 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävän kehityksen raportti 2013"

Transkriptio

1 Kestävän kehityksen raportti 2013 Grayling Malmö

2 Sisältö Tärkeitä tapahtumia vuonna Konsernijohtajan lausunto Peab lyhyesti Sidosryhmäkeskustelut ja priorisoidut alueet Työntekijät Etiikka ja korruptionvastainen työ Ympäristö ja energia Toimittajat ja asiakkaat Aktiiviset jäsenyydet Sanasto GRI ja YK:n Global Compact Index Kestävän kehityksen raportista Tämä on Peabin kolmas kestävän kehityksen raportti. Raportissa kerrotaan Peabin kestävän kehityksen työstä ja se koskee vuotta 2013, mikäli tekstissä ei muuta mainita. Aikaisemmat kestävän kehityksen raporttimme, jotka julkaistiin huhtikuussa 2012 ja 2011, laadittiin GRI:n (Global Reporting Initiative) version G3.1 mukaisesti. Tämän vuoden raportti noudattaa GRI-ohjeiston uusinta versiota (G4) ja täyttää arviomme mukaan perustason (core) kriteerit. Ulkoinen tarkastaja ei ole tarkastanut raporttia. Peab aikoo jatkossakin julkaista kestävän kehityksen raportin joka vuosi vuosikertomuksensa julkaisemisen yhteydessä. Peab liittyi YK:n Global Compactiin vuonna 2012, ja vuosittainen kestävän kehityksen raportti on toiminut siitä lähtien myös YK:n Global Compactin edellyttämänä COP-raporttina (Communication of Progress), koska kerromme raportissa, miten me noudatamme Global Compactin 10 periaatetta. Raportti kattaa Peabin koko toiminnan Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa, jos mitään muuta ei mainita. Raportissa on huomioitu myös Pohjoismaiden ulkopuolella toimivat tavarantoimittajat. Pääosa Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevista tuotteista ostetaan Virosta, Liettuasta, Tšekistä ja Puolasta. Raportti ei käsitä vuokrattua toimintaa, osittain omistettuja tytäryhtiöitä tai liisattuja laitoksia, kuten tiettyjä toimistotiloja, joiden toiminnasta vastaa jokin toinen yritys. Tämä johtuu siitä, että päätimme keskittyä raportissa omaan ydintoimintaamme. Uuden GRI-version mukaisesti keskitymme raportissa niihin alueisiin, jotka on todettu tärkeimmiksi tämän vuoden olennaisuusanalyysissa. Raportti sisältää sen vuoksi nyt muutamia uusia indikaattoreita, kun taas jotkut aikaisemmin kuvatuista alueista käsitellään suppeammin. Lisätietoa Peabista on verkkosivustossamme Mahdolliset raporttia tai Peabin kestävän kehityksen työtä koskevat kysymykset voi esittää Peabin kestävän kehityksen johtajalle Kristina Gabrieliille, sähköposti: tai puhelin +46 (0)

3 Tärkeitä tapahtumia vuonna 2013 Peabin vuonna 2013 tekemät asiakastyytyväisyystutkimukset osoittivat asiakastyytyväisyyden (Nöjd Kund Index, NKI) parantuneen sekä yritys- että asuntoasiakkaiden keskuudessa (sivut 26 27). Peabin Västra Eriksbergissä Göteborgissa toteuttama Brf Compagniet -hanke sai ensimmäisenä omana hankkeenamme Miljöbyggnad-sertifioinnin (sivu 21). Syksyllä käytiin entistä laajempia ja syventäviä sidosryhmäkeskusteluja kestävään kehitykseen liittyen (sivut 10 13). Peabkoulu osallistui vuoden aikana Utøyan kunnostustöihin Norjassa (sivu 15). Työympäristöaiheisella fokusviikolla yrityksemme johtoryhmät vierailivat noin 450 työpaikalla (sivu 16). Peab nimitti kestävän kehityksen johtajan ja perusti keskeisen tukitoiminnon nimeltä CSR Yhteiskuntavastuu (sivut 8 9). Almedalin poliitikkoviikolla Peab järjesti kaksi suosittua seminaaria, joiden aiheina olivat nuorisolle tarjotut asunnot ja koulutus sekä nuorison työnsaanti. Peab on vuoden aikana laatinut työntekijäprofiilin ja esimiesprofiilin 600 työntekijän yhteistyönä. Profiileihin on helppo samastua ja ne antavat selkeän kuvan siitä, miten meidän tulee toimia (sivu 17). Keväällä oli Peabin vuoro pitää viestikapulaa Ansvarsstafetten-viestissä, asuntoyhtiö HSB:n Göteborgissa vuonna 2011 käynnistämässä aloitteessa, jolla pyritään edistämään kestävää kehitystä ja sosiaalista vastuunottoa asuntosektorilla. Peab Oy on saanut kaksi uutta järjestelmäsertifikaattia työterveys ja työympäristö OHSAS sekä ympäristö ISO ISO laatujärjestelmä sertifioitiin Kolme sertifioitua ja keskenään integroitua järjestelmää muodostavat yhdessä perustan Suomen toimintajärjestelmälle (sivu 14). Vuoden aikana toteutetun suuren verkkopuheluinvestoinnin ansiosta voidaan nyt järjestää verkkopalavereja ja vähentää matkustamista, mistä on hyötyä ympäristön lisäksi myös yrityksen taloudelle, työympäristölle ja työntekijöille (sivu 23). Peabin ammattitaidon kehittämisohjelmaa on uudistettu ja uusi ohjelma on otettu käyttöön vuoden 2014 aikana (sivu 16). Peab perusti Norjaan uuden kriisiorganisaation vakavien onnettomuuksien käsittelemistä varten. Käyttöön otettiin uusi osaamiseen perustuva rekrytointiprosessi, jonka avulla pyritään lisäämään Peabin henkilöstön monimuotoisuutta (sivu 17). Annamme vuodesta 2013 lähtien turvallisuusvaroituksia vakavien vaaratilanteiden tai onnettomuuksien yhteydessä. Organisaatiossa levitettävät turvallisuusvaroitukset sisältävät tietoa kyseisestä tapahtumasta ja siitä, miten vastaavia tapahtumia voidaan välttää Peabin työpaikoilla (sivu 14). Peabin kestävän kehityksen raportti

4 Muutoksin kohti kestävää toimintaa Jesper Göransson, toimitus- ja konsernijohtaja Kulunut vuosi on ollut Peabille intensiivinen ja haasteellinen. Toimitusjohtajan vaihduttua keväällä 2013 uusi johtoryhmä laati tehokkaan toimenpidepaketin konsernin riittämättömän tuloksen kääntämiseksi kestäväksi voitoksi. Peabin on tietenkin tuotettava arvoa ja tuottoa omistajilleen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Toteutimme sen vuoksi rakennustoiminnassa mittavan uudelleenjärjestelyn ja otimme käyttöön kattavia tehostamis- ja säästötoimia. Peabin omistajat ja hallitus odottivat voimallista ja nopeaa toimintaa, ja voin vuoden päätyttyä todeta, että suunnitellut toimenpiteet on toteutettu yksi toisensa jälkeen. Vuoden 2014 alussa Peabilla oli ydintoimintaamme tukeva organisaatiorakenne, joka myös edistää tulevaa kilpailukykyämme ja kannattavuuttamme. Kestävät liiketoimintatavoitteet Pyrkimyksenämme on sisällyttää kestävä kehitys kaikkeen toimintaamme, ja olemme sen vuoksi päättäneet laatia toiminnalle kestävät liiketoimintatavoitteet erillisten kestävyystavoitteiden sijaan. Osoitamme siten selkeästi, että kestävä kehitys on Peabilla suoraan kytköksissä yrityksemme liiketoimintaan ja kannattavuuteen, ja annamme toimintayksiköillemme tässä työssä aktiivisen roolin. Tavoitteista tulee merkityksellisempiä ja mitattavia, kun liiketoiminta-alueet saavat suuremman vastuun tavoitteiden laatimisesta vuosille oman toimintansa perusteella. Tarkastelimme muutosprosessin aikana Peabin kestävän kehityksen työtä. Halusimme antaa asialle enemmän painoa ja nimitimme sen vuoksi kestävän kehityksen johtajan ja laadimme keskitetyn toiminnon CSR Yhteiskuntavastuu, joka raportoi suoraan konsernijohdolle. Pyrimme korottamaan alinta tasoa kaikilla toimintamme kestävään kehitykseen vaikuttavilla alueilla. Peab allekirjoitti YK:n Global Compact -aloitteen vuonna Se on lisännyt näiden asioiden tuntemusta ja osaamista yrityksessämme, muun muassa aloitteen edellyttämän järjestelmällisen seurannan ansiosta. Yhteiskuntarakentaja kantaa vastuuta Peab vaikuttaa yhteiskuntaan ja niiden ihmisten ympäristöön, jotka nyt ja tulevaisuudessa elävät rakentamiemme asioiden keskellä. Peab on myös suuri työnantaja. Haluamme ottaa vastuun kokonaisuudesta ja tuottaa hyötyä yhteiskunnalle luomalla toiminnassamme taloudellista, ekologista ja sosiaalista arvoa. Peabin visiona on olla pohjoismainen yhteiskuntarakentaja. Yhteiskunta vaatii elinkeinoelämää kantamaan enemmän vastuuta kestävästä yrittämisestä. Sijoittajat ja analyytikot pitävät kestävää kehitystä arvioinneissaan yhä tärkeämpänä parametrina, ja asiakkaat haluavat meidän rakentavan kestäviä asuntoja, toimitiloja ja laitoksia. Voimme työllämme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan omat kestävyystavoitteensa. Kannamme yhdessä vastuun tulevaisuudesta. Priorisoidut alueet Oppiaksemme paremmin ymmärtämään meille asetettuja odotuksia olemme vuonna 2013 käyneet syventäviä keskusteluja Peabin sidosryhmien kanssa. Keskustelujen tulosten pohjalta on tehty strategista työtä kestävän kehityksen edistämiseksi, ja tuloksilla on tärkeä merkitys myös liiketoimintatavoitteiden laatimiselle. Seuraavan strategiajakson aikana etusijalle nousee kahdeksan tärkeää kestävän kehityksen aluetta, joiden valinnassa otettiin huomioon Peabin toiminnalle ja sidosryhmillemme merkityksellisimmät seikat. Voin todeta, että meillä on edessämme haasteita monilla näistä alueista. Olemme panostaneet paljon terveyteen ja työympäristöön ja saavuttaneet näillä alueilla paljon edistystä, mutta tätä työtä on jatkettava väsymättä. Turvallisuus on suuri haaste koko rakennusalalle. Haluamme, että kaikki työpaikoillamme toimivat voivat hyvin ja tuntevat olonsa turvalliseksi. Meillä on työtapaturmissa nollavisio. Vuonna 2013 Peabilla ei sattunut yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta, mutta työtapaturmien määrä kasvoi. Etiikka ja korruptionvastainen työ on tärkeä alue, jolla jatkamme työntekijöiden kouluttamista. Sisäiset tarkastajamme Kulunut vuosi on ollut Peabille intensiivinen ja haasteellinen havaitsivat vuonna epäkohtia, joita emme voi hyväksyä. Peabin toiminnan peruspilareita ovat hyvä liiketoimintaetiikka ja läpinäkyvyys, joiden toteutuminen edellyttää sitä, että jokainen vastaa henkilökohtaisesti omasta toiminnastaan. Yhden suuren haasteen muodostavat tasa-arvo ja monimuotoisuus. Peabilla on vielä paljon tekemistä, ennen kuin työvoimamme monimuotoisuus heijastaa muuta yhteiskuntaa. Olemme vuoden aikana uudistaneet rekrytointiprosessiamme ja johtamistaidon kehittämisohjelmaamme, jotka ovat muutosprosessissa tärkeitä lähtökohtia, mutta sen lisäksi tarvitaan myös muita toimenpiteitä. Olemme laatineet uuden metodiikan ja uusia mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja urakehitykseen turvataksemme yrityksemme osaamisen tulevaisuudessa. Laadimme samalla myös työntekijä- ja esimiesprofiilit, joissa tuodaan konkreettisesti esille työntekijöille ja esimiehille asetettavat odotukset. Profiilit perustuvat Peabin arvoille käytännönläheinen, kehittyvä, henkilökohtainen ja luotettava. 4 Peabin kestävän kehityksen raportti 2013

5 KONSERNIJOHTAJAN LAUSUNTO LU LUX Lund Ympäristöön liittyen haluamme vähentää ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden käyttöä läheisessä yhteistyössä tuotannon kanssa. Yhtä tärkeää on energiatehokkuuden parantaminen, mikä on myös vahvasti kytköksissä toimintamme kannattavuuteen, tehokkuuteen ja ympäristökuormituksen vähentämiseen. Sovellamme toiminnassamme erilaisia sertifiointeja ja saimme vuoden aikana ensimmäisen Miljöbyggnad-sertifioinnin omalle hankkeellemme. Uskon, että meidän kannattaa käyttää resurssejamme tehokkaasti ja tehdä ympäristötyötä siellä, missä sillä on vaikutusta eli tuotannossa. Olemme riippuvaisia hyvistä suhteista kaikkien kanssa. Peabin yksi vahvuus on toimintamme paikallisuus ja vankka yhteys yhteisöihin, joissa me toimimme. Asiakassuhteissa meidän on kuunneltava asiakkaidemme toiveita ja odotuksia ja huolehdittava asiakkaistamme mahdollisimman hyvin. Asiakastyytyväisyystutkimusten (Nöjd-Kund-Index, NKI) tulokset paranivat vuonna 2013 sekä yritys- että asuntoasiakkaiden keskuudessa. Yksi tärkeä alue ovat myös suhteemme toimittajiimme. Tätä työtä on seurattava ja dokumentoitava entistä paremmin, koska siinä on paljon parannuspotentiaalia. Nykysuuntauksen mukaisesti yritykset kantavat yhä enemmän vastuuta toimittajaketjunsa kestävän kehityksen työstä. Olen vakuuttunut siitä, että keskittymällä näihin alueisiin voimme nostaa toimintamme seuraavalle tasolle. Työntekijät ja heidän osaamisensa ovat ratkaisevia tekijöitä Peabin toiminnan menestymiselle, ja kestävän kehityksen merkitys kasvaa entisestään, jos haluamme olla jatkossakin houkutteleva työnantaja. Peabilla on sekä haasteita että kunnianhimoisia pyrkimyksiä matkallaan kohti kestävää toimintaa. Förslöv, huhtikuu 2014 Jesper Göransson Toimitus- ja konsernijohtaja Peabin kestävän kehityksen raportti

6 Peab lyhyesti Peab on yksi Pohjoismaiden suurimmista talon- ja maanrakennusyrityksistä, jolla on toimintaa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Peab on pörssiyhtiö, jonka pääkonttori on Bjären niemimaalla Etelä-Ruotsissa sijaitsevassa Förslövissä, jossa Peab aloitti toimintansa perheyrityksenä vuonna Yhdessä muiden yhteiskuntarakentajien kanssa Peab kehittää ja rakentaa tulevaisuuden kestäviä yhteiskuntia. Operatiivinen toiminta Peabilla on toimintaa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Toiminta on jaettu neljään pohjoismaiseen liiketoiminta-alueeseen: Rakennus, Maanrakennus, Teollisuus ja Projektikehitys. Joulukuun 2013 lopussa Peabilla oli 280 (287) konsernin kokonaan omistamaa yhtiötä ja 82 (94) konsernin osittain omistamaa yhtiötä. Konsernin yhtiöt on lueteltu vuosikertomuksen viitteessä 42. Operatiivinen liikevaihto vuonna 2013 oli (45 997) MSEK. Talon- ja maanrakennustoiminnassa käynnistettiin vuonna 2013 noin (2 000) uutta hanketta, noin (3 400) hanketta saatiin päätökseen, ja keskeneräisiä hankkeita oli 31. joulukuuta 2013 noin (6 400). Laajamittainen toimenpideohjelma Pohjoismaisessa rakennustoiminnassa toteutettiin vuonna 2013 laajamittainen toimenpideohjelma, jonka tavoitteena oli luoda paikalliseen yrittäjyyteen perustuva kustannustehokas organisaatio. Muutoksen myötä aikaisemmat kahdeksan divisioonaa ja 30 aluetta korvattiin 12 alueella Ruotsissa, kahdella Norjassa ja kahdella Suomessa. Paikallisesti toimiva organisaatio voi keskittyä paremmin asiakkaisiinsa, työntekijöihinsä ja tuotantoonsa. Peabin projektikehityksen liiketoiminta-alue huolehtii nykyään kaikista asuntojen ja kiinteistöjen kehittämishankkeista. Rakennus Rakennusliiketoiminta-alue käsittää konsernin rakennustoimintaan liittyvät resurssit. Liiketoiminta-alue toteuttaa urakoita sekä ulkopuolisille että konsernin sisäisille asiakkaille. Tärkein sisäinen asiakas on projektikehityksen liiketoiminta-alue. Toiminta käsittää 12 aluetta Ruotsissa, kaksi Norjassa ja kaksi Suomessa. Ruotsalaisista alueista kolme on keskittynyt asuntotuotantoon: Tukholma/Mälardalen, Göteborg sekä Juutinrauman alue. Rakennuspalvelutoiminnasta vastaa koko maan kattava organisaatio, jonka toiminta keskittyy etupäässä suurkaupunkialueille. Muut alueorganisaatiot huolehtivat kaikesta rakennustoiminnasta omalla maantieteellisellä alueellaan. Maanrakennus Maanrakennustoiminta toteuttaa suuria infrastruktuuri- ja maanrakennushankkeita sekä pienempiä paikallisia hankkeita. Liikeidea Peab on talon- ja maanrakennusyritys, jonka pääasiallisena tavoitteena on tarjota laadukkaita palveluja rakennusurakoiden kaikissa vaiheissa. Yhdistämällä innovatiivisen ajattelun vankkaan ammattitaitoon ajamme asiakkaidemme etuja ja rakennamme aina tulevaisuutta varten. Arvot Käytännönläheinen Kehittyvä Henkilökohtainen Luotettava Visio pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab rakentaa tulevaisuuden kestävää yhteiskuntaa Olemme yhteiskuntarakentamisen luonteva kumppani Pohjoismaissa. Ideoimme, uudistumme ja olemme aloitteellisia. Teemme työmme kustannustehokkaasti ja ilmaston kannalta järkevät ratkaisut ovat etusijalla. Teemme elinkaaren kestäviä ratkaisuja. Peab on pohjoismainen yritys Teemme yhteistyötä yli rajojen ylittääksemme asiakkaidemme odotukset. Olemme lähellä asiakasta paikallisesti, valtakunnallisesti ja pohjoismaisesti. Tyytyväiset asiakkaat ovat menestyksemme edellytys Pohjoismaissa. Peab on kiinnostava työpaikka osaaville ihmisille Olemme Pohjoismaiden paras työnantaja. Arvomme ovat yksinkertaiset ja selkeät. Henkilökuntamme on sitoutunutta ja kannustamme henkilöstöämme kehittymään. Osaamisen kehittyessä myös Peab kehittyy. Konsernin strategiat Kestävä kehitys Peabin kaikessa toiminnassa Asiakassuhteiden vahvistaminen ja kehittäminen Paras työpaikka Näkyminen ja kuuluminen Pitkäaikaisesti kestävä toiminta Kustannustehokas toiminta Kestävä yhteiskuntarakentaminen Peabin määritelmä Kaikkien suunnittelemiemme ja toteuttamiemme hankkeiden on oltava vastuullisesti ja pitkäkestoisesti muotoiltuja ja vastattava yrityksemme eettisiä periaatteita. Siten voimme täyttää toiminnallemme asetetut ekologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet. 6 Peabin kestävän kehityksen raportti 2013

7 Peab lyhyesti Operatiivinen liikevaihto liiketoiminta-alueittain, 2013 Operatiivinen liikevaihto asiakastyypeittäin, 2013 Operatiivinen liikevaihto markkina-alueittain, 2013 Projektutveckling 11% (10%) Övriga 16% (17%) Offentliga 29% (27%) Finland 6% (6%) Norge 12% (13%) Industri 21% (20%) Bygg 46% (47%) Anläggning 22% (23%) Privata 55% (56%) Sverige 82% (81%) Peabin kestävän kehityksen raportti

8 Peab lyhyesti Lisäksi maanrakennustoiminta huolehtii teiden ja kunnallisten laitosten hoidosta ja ylläpidosta. Toiminta on jaettu Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa maantieteellisiin alueisiin. Hankkeiden tilaajia ovat liikennevirastot, kunnat ja paikallinen elinkeinoelämä. Teollisuus Teollisuusliiketoiminta-alueen seitsemän tuotesegmenttiä ovat asfaltti, betoni, sora ja kallio, kuljetukset ja koneet, perustustyöt, vuokraustoiminta sekä teollinen rakentaminen. Kaikki tuotesegmentit palvelevat Pohjoismaiden talon- ja maanrakennusmarkkinoita, ja asiakkaina on etupäässä pohjoismaisia talon- ja maanrakennusyrityksiä. Suurin osa liikevaihdosta tulee Ruotsin toiminnasta. Toimintaa harjoitetaan monissa eri yrityksissä, joista suurimpia ovat Swerock, Cliffton, Lambertsson, Skandinaviska Byggelement, Peab Asfalt ja Peab Grundläggning. Projektikehitys Projektikehityksen liiketoiminta-alue huolehtii Peabin asuntojen ja kiinteistöjen kehittämishankkeista. Toiminta on jaettu kahteen osaan: asuntokehitys ja kiinteistökehitys. Kokoamalla kaiken projektikehityksen samaan yksikköön Peab saa hyvän yleiskuvan osto- ja myyntiprosesseista. Projektikehitys vastaa myös Peabin kiinteistökehityksen piirissä toimivista osakkuusyhtiöistä, joita ovat esimerkiksi Tornet ja Catena. Kestävän kehityksen ohjaus Kestävä kehitys on olennainen osa Peabin visiota ja liiketoimintastrategioita, ja pyrimme sisällyttämään sen yrityksemme kaikkeen toimintaan. Vastuut ja valtuudet jaetaan liiketoiminta-alueilla, ja työn tukena on organisaation eri tasoilla ekologisten, sosiaalisten ja eettisten kysymysten erityisosaamista sekä erilaisia työtä ohjaavia ja tukevia asiakirjoja. Vuonna 2013 Peab nimitti kestävän kehityksen johtajan ja perusti konsernitasolle tukitoiminnon CSR Yhteiskuntavastuu, joka raportoi konsernijohdolle. Toiminnon tehtävänä on koordinoida ja kehittää konsernin kestävään kehitykseen ja etiikkaan liittyvää viestintää, prosesseja ja strategioita. Työtä tehdään yhteistyössä Peabin neljän liiketoiminta-alueen ja muiden tukitoimintojen kanssa vastuullista yrittäjyyttä edistävällä tavalla. Toimintalinjat Kestävän kehityksen työtä ohjataan erilaisilla politiikoilla ja toimintalinjoilla. Peabin käyttämä, YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen perustuva toimintaohje kattaa ekologiset, sosiaaliset ja korruptionvastaiset kysymykset. Toimintaohjeen mukaisesti emme hyväksy minkäänlaisia ihmisoikeuksien loukkauksia, syrjintää, lapsityövoiman käyttöä tai korruptiota. Peabin ostamat tuotteet ja palvelut on valmistettava tai toteutettava sellaisten ihmisten toimesta, jotka tekevät työtä vapaaehtoisesti maansa kansallista työympäristölainsäädäntöä vastaavissa olosuhteissa ja joilla on oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja järjestäytyä oman valintansa mukaan. Toimintaohjeen taustalla on Peabin kokonaisvaltainen yrityspolitiikka, joka käsittää yrityksen ympäristö-, laatu- ja työympäristöpolitiikan. Toimintaohje on käännetty eri kielille, jotta se on helposti kaikkien aliurakoitsijoiden ja toimittajien saatavilla. Sitä täydennetään erilaisilla sitä tukevilla periaatteilla ja suuntaviivoilla, joita ovat mm. Peabin eettiset suuntaviivat. Kaikki työntekijät allekirjoittavat työsopimuksen, jossa he sitoutuvat noudattamaan Peabin toimintaohjetta ja eettisiä suuntaviivoja. Kaikille työntekijöille annettavassa perehdyttämiskoulutuksessa käsitellään muun muassa Peabin eettisiä suuntaviivoja ja kestävän kehityksen työtä. Omistusrakenne Peab AB on NASDAQ OMX Tukholman Large Cap -listalla noteerattu julkinen yhtiö. Joulukuun lopussa 2013 Peabilla oli noin osakkeenomistajaa. Mats Paulsson yhtiöineen oli suurin yksittäinen omistaja, jonka hallussa oli 15,9 prosenttia Peabin pääomasta ja 22,3 prosenttia äänistä. Yhtiön perustajien Mats ja Erik Paulssonin sekä heidän perheidensä ja yhtiöidensä omistuksessa oli vuodenvaihteessa 29 prosenttia yhtiön pääomasta ja 65 prosenttia äänistä. Taloudellinen yhteenveto Tammi-joulu Tammi-joulu Tammi-joulu Operatiivinen nettoliikevaihto, MSEK Nettoliikevaihto, MSEK Operatiivinen liiketulos, MSEK Operatiivinen liikevoittoprosentti, % 1,4 2,2 3,4 Liiketulos, MSEK Liikevoitto, % 1,4 2,3 3,5 Tulos ennen veroja, MSEK Osakekohtainen tulos ennen laimennusta, SEK 1,01 2,47 3,26 Osinko osaketta kohti, SEK 1) 1,80 1,60 2,10 Oman pääoman tuotto, % 3,8 9,2 12,1 Omavaraisuus, % 24,1 24,9 25,4 Kassavirta ennen rahoituseriä, MSEK Nettovelka, MSEK ) Koskee vuotta 2013, hallituksen ehdotus. 8 Peabin kestävän kehityksen raportti 2013

9 Peab lyhyesti PEABIN ORGANISAATIORAKENNE Osakkaat Revisorer Etiska rådet Information Hållbarhetsrådet Peabin kaikki osakkaat, myös vähemmistöosakkaat, voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan käyttämällä äänioikeuttaan Peabin yhtiökokouksessa, joka on yrityksen korkein päättävä elin. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä ja kertoa mielipiteensä yhtiön kestävän kehityksen työstä. Vuoden 2013 yhtiökokouksessa kysyttiin muun muassa sitä, miten me pystymme varmistamaan kestävän kehityksen toimittajaportaassa. Kerromme lisää toimittajaportaassa tekemästämme työstä luvussa Toimittajat ja asiakkaat sivuilla Vaalivaliokunta Vaalivaliokuntaan kuuluu neljä jäsentä: hallituksen puheenjohtaja sekä kolme muuta Peabin isoja ja pieniä osakkeenomistajia edustavaa jäsentä. Yksi vaalivaliokunnan päätehtävistä on nimetä ehdokkaita hallitukseen, jonka yhtiökokous valitsee. Tilintarkastajat Yhtiökokouksen valitsemat tilintarkastajat tarkastavat Peabin talousraportoinnin. Hallitus Peabin hallituksella on päävastuu yrityksen toiminnasta ja siten myös kestävän kehityksen työstä. Hallitukseen kuuluu Val Information Bygg Aktieägare Utgör bolagsstämma Mål Strategier Styrinstrument Val Rapporter Internkontroll VD och koncernledning Anläggning Styrelse Industri Val Förslag Valberedning Finansutskott Ersättningsutskott Revisionsutskott Stödfunktioner yhteensä yksitoista varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä kahdeksan, ja työntekijäjärjestöt valitsevat kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Kahdeksasta yhtiökokouksen valitsemasta jäsenestä viisi on riippumatonta ja kolme riippuvuussuhteessa yhtiöön ja yhtiön johtoon sekä yhtiön suurimpiin omistajiin. Peabin työntekijät voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan omien edustajiensa kautta. Rahoitusvaliokunta Rahoitusvaliokunta, johon kuuluu kolme hallituksen jäsentä, käsittelee taloudellisia kysymyksiä ja tekee niihin liittyviä päätöksiä hallituksen määrittämän rahoituspolitiikan mukaan. Korvausvaliokunta Korvausvaliokunta, johon kuuluu kolme hallituksen jäsentä, laatii suuntaviivat ja puitteet johtavien toimihenkilöiden palkkaukselle ja muille korvauksille yhtiökokouksen päättämän korvauspolitiikan mukaisesti. Tilintarkastusvaliokunta Tilintarkastusvaliokuntaan kuuluu kahdeksan yhtiökokouksen valitsemaa hallituksen jäsentä. Valiokunta valmistelee hallituksen työtä huolehtimalla yhtiön talousraportoinnin laadunvarmistuksesta sekä määrittämällä suuntaviivat muiden kuin tilintarkastuspalvelujen hankkimiseksi tilintarkastajilta. Tilintarkastusvaliokunta pitää jatkuvasti yhteyttä yhtiön tilintarkastajiin, arvioi tilintarkastustointa sekä auttaa vaalivaliokuntaa tekemään ehdotuksia uusista tilintarkastajista sekä heille maksettavista palkkioista. Konsernijohto Toimitusjohtaja, joka on samalla myös konsernijohtaja, johtaa toimintaa hallituksen asettamien suuntaviivojen mukaan ja vastaa konsernin juoksevasta hallinnosta ja valvonnasta. Peabin konsernijohtoon kuului vuonna 2013 kuusi henkilöä, joista kukaan ei ollut hallituksen jäsen. Tukitoiminnot Peabilla on muutamia koko konsernille yhteisiä tukitoimintoja. Vuonna 2013 perustettiin tukitoiminto CSR Yhteiskuntavastuu, jonka tehtävänä on koordinoida ja kehittää konsernin kestävään kehitykseen ja etiikkaan liittyvää viestintää, prosesseja ja strategioita. Liiketoiminta-alueet Liiketoiminta-alueiden johtajat vastaavat kestävän kehityksen työn toteuttamisesta linjaorganisaatioissa delegoimalla vastuuta ja valtuuksia ja tekemällä siten kestävästä kehityksestä erottamattoman osan päivittäistä toimintaa. Kestävän kehityksen neuvosto ja eettinen neuvosto Peabin kestävän kehityksen neuvosto ja eettinen neuvosto ovat konsernijohdon tukitoimintoja. Kestävän kehityksen neuvostossa konserninjohtoa edustaa Peabin henkilöstöjohtaja. Neuvoston puheenjohtajana toimii kestävän kehityksen johtaja ja muita jäseniä ovat konsernin juristi, ostopäällikkö, rakennusliiketoiminta-alueen apulaisjohtaja sekä kestävän kehityksen työn koordinaattori. Henkilöstöstä, turvallisuudesta ja juridisista kysymyksistä vastaavat konsernin tukitoiminnot kuuluvat eettiseen neuvostoon, joka käsittelee Peabin eettisten suuntaviivojen mahdollisia rikkomuksia. Ikä- ja sukupuolijakauma 2013 (2012) Jäsenten määrä Naisten osuus (%) Miesten osuus (%) Alle 30- vuotiaita (%) Projektutveckling vuotiaita (%) Yli 50- vuotiaita (%) Hallitus (sis. varajäsenet) 13 (13) 23 (23) 77 (77) 0 (0) 38 (31) 62 (69) Konsernijohto 6 (8) 17 (12) 83 (88) 0 (0) 67 (50) 33 (50) Rahoitus- ja korvausvaliokunta 3 (3) 0 (0) 100 (100) 0 (0) 0 (0) 100 (100) Tilintarkastusvaliokunta 8 (8) 25 (25) 75 (75) 0 (0) 25 (25) 75 (75) Tilintarkastajat (myös varajäsenet) 4 (4) 0 (0) 100 (100) 0 (0) 0 (25) 100 (75) Vaalivaliokunta 4 (4) 0 (0) 100 (100) 0 (0) 25 (25) 75 (75) Peabin kestävän kehityksen raportti

10 Sidosryhmäkeskustelut ja priorisoidut alueet Tavoitteenamme ovat pitkäaikaiset suhteet ja hyvä yhteistoiminta sidosryhmiemme kanssa. Oppiaksemme paremmin ymmärtämään meille asetettuja odotuksia olemme vuoden 2013 aikana lisänneet ja laajentaneet kestävää kehitystä koskevia keskusteluja sidosryhmiemme kanssa. Keskustelujen tuloksia on käytetty strategisen kestävän kehityksen työmme perustana sekä tämän raportin painopistealueiden tunnistamiseen. Sidosryhmien kartoitus Ennen kuin keskustelimme kestävästä kehityksestä sidosryhmiemme kanssa ensimmäisen kerran vuonna 2012, teimme laajan sidosryhmäkartoituksen Peabin konsernijohdon ja keskeisten tukitoimintojen johtajien yhteisessä workshopissa. Luokittelimme sidosryhmät niiden intressien ja vaikutusvallan mukaan. Valitsimme sidosryhmät vuonna 2013 käytyihin keskusteluihin vuoden 2012 workshopissa tunnistettujen sidosryhmien joukosta, mutta muutimme ryhmäjakoa hieman. Jaoimme esimerkiksi aikaisemman Nykyiset ja potentiaaliset työntekijät -ryhmän Opiskelijoihin ja Työntekijöihin sekä Asiakkaat- ryhmän Yritysasiakkaisiin ja Asuntoasiakkaisiin. Syventävää keskustelua sidosryhmien kanssa Peab vahvistaa suhteitaan sidosryhmiinsä tekemällä jatkuvasti yhteistyötä heidän kanssaan erilaisissa foorumeissa. Opimme samalla, millaisia toiveita ja odotuksia ne asettavat meille yhteiskuntarakentajana. Järjestämme esimerkiksi asiakastapaamisia ja asiakastutkimuksia, osallistumme erilaisiin verkostoihin, järjestämme tiedotustilaisuuksia eri asuntoalueilla sekä keskustelemme viranomaisten ja kiinteistönhoitajien kanssa. Toimintamme paikallisen luonteen vuoksi keskustelemme jatkuvasti paikallisten sidosryhmien kanssa, mutta olemme samalla tiiviisti yhteydessä sidosryhmiimme myös alueellisesti ja kansallisesti. Vuonna 2012 Peab alkoi keskustella sidosryhmiensä kanssa myös kestävästä kehityksestä. Kysyimme neljältä sidosryhmältämme verkkokyselyssä, mihin kestävän kehityksen alueisiin meidän tulisi heidän mielestään erityisesti panostaa, ja saimme sidosryhmiemme edustajilta yhteensä 70 vastausta. Ennen vuoden 2013 kestävää kehitystä käsitteleviä sidosryhmäkeskusteluja tavoitteenamme oli kaksinkertaistaa sidosryhmien ja vastausten määrä sekä käyttää apunamme sekä haastatteluja että kyselytutkimuksia. Päätimme syventää keskustelua haastattelemalla niiden ryhmien edustajia, jotka edellisvuonna vastasivat kyselyymme, ja teimme heidän keskuudessaan yhteensä 23 haastattelua. Lähetimme verkkokyselyn vielä viidelle sidosryhmälle, joilla on arviomme mukaan toiminnassamme paljon intressejä ja vaikutusvaltaa. Saimme kyselyyn yhteensä 157 vastausta. Haastattelujen ja kyselyjen perustana on käytetty samoja kysymyksiä. Haastatteluissa meillä oli mahdollisuus keskustella eri kysymyksistä syvällisemmin ja saada siten parempi käsitys sidosryhmiemme näkemyksistä. Olemme muun muassa keskustelleet siitä, miten sidosryhmät käsittävät Peabin kestävän kehityksen työn tällä hetkellä, ja siitä, olemmeko joillakin alueilla erityisen taitavia tai onko joillakin alueilla puutteita. Kysyimme myös, mitä meidän pitäisi sidosryhmiemme mielestä priorisoida tulevaisuudessa. Sidosryhmäkeskustelujen tulokset loivat hyvän pohjan Peabin strategiatyölle. Lisäksi niiden avulla pystyttiin tunnistamaan tämän raportin painopistealueet. Aiomme käydä sidosryhmäkeskusteluja Sidosryhmien kartoitus ja keskustelut Sidosryhmät, joita Peab haastatteli vuonna 2013 (kysely 2012) Sidosryhmät, joille lähetettiin kysely vuonna 2013 Sidosryhmät, joita ei kuultu Peabin kestävää kehitystä koskevissa sidosryhmäkeskusteluissa vuonna 2013 Intresse Yritysasiakkaat 2. Asuntoasiakkaat 3. Työntekijät 4. Opiskelijat 5. Työntekijäjärjestöt 6. Toimiala- ja työnantajajärjestöt 7. Tutkimus ja korkeakoulut 8. Toimittajat 9. Kansalaisjärjestöt ja vaikuttajat 10. Peabin hallitus 11. Rahastonhoitajat ja analyytikot 12. Viranomaiset ja hallintoelimet 13. Poliitikot 14. Media Påverkan 10 Peabin kestävän kehityksen raportti 2013

11 Sidosryhmäkeskustelut ja priorisoidut alueet ANGERED ARENA Göteborg myös jatkossa ja kehittää menetelmiämme edelleen. Olennaisuusanalyysi Peabin olennaisuusanalyysin perustana on käytetty sidosryhmäkeskustelujen tuloksia sekä Peabin kestävän kehityksen neuvoston vuonna 2013 tekemiä sisäisiä priorisointeja. Peabin ja useimpien sidosryhmiemme mukaan kestävän kehityksen työssä tärkeintä on kokonaisnäkemys ja se, että perustaso on kaikilla alueilla hyvä. Monet sidosryhmät huomauttivat, miten vaikeaa on valita vain muutamia priorisoitavia alueita. Haluammekin korostaa, että kaikki alueet ovat Peabille tärkeitä. Pyrkimyksenämme on kehittyä edelleen kestävään kehitykseen panostavana yrityksenä, jonka toiminta on kaikilla alueilla hyvän perustason mukaista. Priorisoinnit osoittavat, millä alueilla meidän on tehtävä erityisen paljon työtä täyttääksemme sidosryhmiemme meille asettamat vaatimukset ja odotukset. Priorisoidut alueet Olennaisuusanalyysi tuo esiin ne kahdeksan aluetta, jotka katsotaan sekä sisäisesti että ulkoisesti tärkeimmiksi tulevalla strategiakaudella. Alueet ovat terveys ja työympäristö, etiikka ja korruptionvastainen työ, energiatehokkuus, tasa-arvo ja monimuotoisuus, ympäristölle ja terveydelle haitalliset aineet, asiakassuhteet, toimittajasuhteet sekä ammattitaidon kehittäminen ja urakehitys. Kaikki kahdeksan aluetta ovat tärkeitä sekä sidosryhmien että Peabin mielestä. Nämä toiminnallemme olennaiset alueet sisällytetään Peabin vuonna 2014 laatimiin liiketoimintasuunnitelmiin. Jokainen liiketoiminta-alue laatii itselleen omat liiketoimintatavoitteet. Kestävän kehityksen sisällyttäminen kaikkeen toimintaan oli yksi viime vuoden kestävän kehityksen raportissa esitelty kokonaisvaltainen tavoite. Olemme tietoisesti siirtymässä pois erillisistä kestävän kehityksen tavoitteista, ja pyrimme sen sijaan kehittämään toiminnallemme kestäviä liiketoimintatavoitteita. Externt Viktigt Mycket viktigt Olennaisuusanalyysi sisäinen ja ulkoinen näkökulma Kuvassa näkyy yhteenveto olennaisuusanalyysistamme. Sisäisen näkökulman perustana ovat kestävän kehityksen neuvoston jäsenten tekemät priorisoinnit. Ulkoisen näkökulman perustana on yhdeksän sidosryhmää, joiden kanssa olemme käyneet sidosryhmäkeskusteluja joko haastattelemalla heitä tai kyselyjen välityksellä. Vastausten järjestys sidosryhmien sisällä on summattu siten, että kaikkien ryhmien vastaukset ovat saaneet yhtä paljon painoarvoa. Alueet, joilla me olemme sidosryhmiemme mielestä taitavia. Alueet, joilla meillä katsotaan olevan parannuspotentiaalia. Alueet, jotka ovat tärkeimpiä sekä ulkoisten että sisäisten tahojen mielestä. Keskitymme tässä kestävän kehityksen raportissa näihin kahdeksaan alueeseen. Kaikki 14 kategoriaa 1. Terveys ja työympäristö 2. Etiikka ja korruptionvastainen työ 3. Energiatehokkuus 4. Tasa-arvo ja monimuotoisuus 5. Ympäristölle ja terveydelle haitalliset aineet 6. Asiakassuhteet 7. Toimittajasuhteet 8. Ammattitaidon kehittäminen ja urakehitys 9. Tehostamismenetelmät 10. Resurssien käyttö ja jätteet 11. Yhteiskuntavastuu 12. Innovaatiot ja kehitys 13. Kuljetukset ja hiilidioksidi 14. Sertifioitu rakentaminen Viktigt Mycket viktigt Internt Peabin kestävän kehityksen raportti

12 Sidosryhmäkeskustelut ja priorisoidut alueet Sidosryhmien priorisoimat alueet Sidosryhmä Valintaperuste Keskustelumenetelmä Keskustelujen määrä (kysytyistä) Priorisoidut alueet Yritysasiakkaat Maan- ja talonrakennusalan sekä Haastattelu 10 (14) Etiikka ja korruptionvastainen työ teollisuusliiketoiminta-alueen Innovaatiot ja kehitys suurimmat asiakkaat. Ympäristölle ja terveydelle haitalliset aineet Toimittajasuhteet Energiatehokkuus Resurssien käyttö ja jätteet Asuntoasiakkaat Yksityisasiakkaat, jotka ovat ostaneet Kysely 34 (58) Ympäristölle ja terveydelle haitalliset aineet asunnon Peabilta tai harkitsevat Energiatehokkuus asunnon ostoa. Asiakassuhteet Resurssien käyttö ja jätteet Terveys ja työympäristö Työntekijät Valittu satunnaisesti kunkin liiketoiminta-alueen Kysely 42 (60) Terveys ja työympäristö työntekijämäärän Energiatehokkuus mukaan. Asiakassuhteet Tehostamismenetelmät Yhteiskuntavastuu Opiskelijat Peabkoulun oppilaat sekä tie- ja Kysely 30 (60) Tasa-arvo ja monimuotoisuus vesitekniikan insinööriopiskelijat, Terveys ja työympäristö Tukholman kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu, Luulajan teknillinen Ammattitaidon kehittäminen ja urakehitys yliopisto ja Chalmers Göteborgissa. Ympäristölle ja terveydelle haitalliset aineet Yhteiskuntavastuu Työnantajajärjestöt Peabin työntekijöiden tavallisimmat ammattijärjestöt. Haastattelu 4 (5) Tasa-arvo ja monimuotoisuus Ammattitaidon kehittäminen ja urakehitys Terveys ja työympäristö Etiikka ja korruptionvastainen työ Toimittajasuhteet Toimiala- ja työnantajajärjestöt Talon- ja maanrakennusalan sekä teollisuuden järjestöt. Kysely 13 (14) Energiatehokkuus Tasa-arvo ja monimuotoisuus Ympäristölle ja terveydelle haitalliset aineet Etiikka ja korruptionvastainen työ Terveys ja työympäristö Toimittajat Suurimmat toimittajat ostovolyymin mukaan, kaikki liiketoiminta-alueet. Kysely 38 (60) Terveys ja työympäristö Energiatehokkuus Ympäristölle ja terveydelle haitalliset aineet Toimittajasuhteet Resurssien käyttö Peabin hallitus Satunnainen valinta. Haastattelu 5 (5) Ammattitaidon kehittäminen ja urakehitys Toimittajasuhteet Etiikka ja korruptionvastainen työ Asiakassuhteet Terveys ja työympäristö Energiatehokkuus Rahastonhoitajat ja analyytikot Satunnainen valinta. Haastattelu 4 (5) Etiikka ja korruptionvastainen työ Terveys ja työympäristö Ympäristölle ja terveydelle haitalliset aineet Energiatehokkuus Resurssien käyttö ja jätteet 12 Peabin kestävän kehityksen raportti 2013

13 Sidosryhmäkeskustelut ja priorisoidut alueet ÄLVSJÖ RESECENTRUM Älvsjö Peabin kestävän kehityksen raportti

14 Työntekijät Peab kehittyy edelleen niiden yhteistyöhankkeiden ja synergioiden ansiosta, joita syntyy tuhansien sitoutuneiden työntekijöiden puhaltaessa yhteen hiileen vastuuntuntoisten esimiesten johdolla. Haluamme tarjota turvallisen ja inspiroivan työympäristön, jossa kaikki voivat kasvaa ja kehittyä. Vuoden olennaisuusanalyysissa on tunnistettu kolme työntekijöihin liittyvää aluetta: terveys ja työympäristö, ammattitaidon kehittäminen ja urakehitys sekä tasa-arvo ja monimuotoisuus, joita tarkastelemme lähemmin tässä luvussa. Terveys ja työympäristö Terveys ja työympäristö ovat olleet toiminnassamme keskeisellä sijalla jo kauan, koska haluamme tarjota turvallisen ja kehittävän työympäristön, joka houkuttelee sitoutuneita ihmisiä ja saa heidät viihtymään yrityksessä. Alamme on perinteisesti fyysisesti rasittava ja riskialtis. Turvallisen työympäristön luominen on yhä tärkeämpi tekijä valitessamme uusia hankkeita. Viestimme ja tiedotamme selkeästi työpaikoillamme vallitsevista säännöistä voidaksemme välttää väärinkäsityksiä ja riskejä, jotka voivat johtaa työtapaturmiin. Kaikki työntekijämme Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa kuuluvat työehtosopimuksen piiriin. Työympäristöorganisaatio Työympäristötyö on Peabin henkilöstöosaston vastuulla. Organisaation kaikilla tasoilla on tämän alan erityisosaamista, ja strategista työtä tehdään konsernin ja liiketoiminta-alueiden tasoilla. Työympäristötyön vastuut ja valtuudet on delegoitu linjaorganisaatiolle, ja tämä työ on integroitu päivittäiseen toimintaan. Työympäristökysymysten parissa jatkuvasti työskentelevien 73 henkilön lisäksi yrityksessämme on työntekijöiden valitsemia työsuojeluvaltuutettuja, jotka edustavat työntekijöitä yksittäisiin urakoihin liittyvissä työympäristöasioissa. Työsuojeluvaltuutettujen määrää on lisätty vuoden aikana kaikissa maissa. Ruotsissa on tällä hetkellä 580 (575) työsuojeluvaltuutettua, Norjassa 100 (44) ja Suomessa 45 (40). Työsuojeluvaltuutettujen ja työympäristökysymysten parissa päivittäin työskentelevien henkilöiden osuus Peabin koko työvoimasta on kuusi prosenttia. Järjestelmällinen työympäristötyö Yrityksemme strategisen työympäristötyön perustana on Peabin työympäristöpolitiikka, joka on integroitu osa Peabin yrityspolitiikkaa. Peab on jo kauan tehnyt järjestelmällistä työsuojelu- ja työympäristötyötä toimintamaidemme lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Ruotsissa noudatamme AFS 2001:1:n vaatimuksia ja Norjassa työympäristölakia sekä talon- ja maanrakennusalalla voimassa olevia säännöksiä. Suomessa työympäristötyömme sai vuoden aikana OHSAS sertifioinnin. Ennaltaehkäisevä työympäristötyö Peabilla on työtapaturmissa nollavisio. Haluamme tarjota turvallisen työpaikan sekä omille työntekijöillemme että vuokratyövoimalle ja aliurakoitsijoille. Työtapaturmien ehkäisemiseksi Peab tarjoaa työntekijöille turvalliset työvälineet, laatuvarmistetut työmenetelmät sekä alan koulutusta. Työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden saapuessa uudelle työmaalle heille esitellään työmaan mahdolliset riskit. Tarjoamme myös kohdistettuja tietopaketteja, joissa kerromme, miten Peab pyrkii turvaamaan työpaikkojensa työskentelyolosuhteet. Uutta vuonna 2013 oli se, että lähetämme vakavan työtapaturman tai onnettomuuden sattuessa nykyään turvallisuusvaroituksia koko organisaatiolle. Turvallisuusvaroituksissa kerrotaan lyhyesti tapahtuneesta ja annetaan neuvoja siitä, miten vastaavia tapahtumia voidaan välttää muualla. Työtapaturmien mittauslukuna käyte- Henkilöstömäärä eri maissa sekä sukupuolen ja henkilöstökategorian mukaan yhteensä työntekijää, joista 10,7 prosenttia on naisia Ruotsi Norja Suomi Koko Peab Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Esimiesasemassa olevat toimihenkilöt Muut toimihenkilöt Ammattityöntekijät Työtapaturmat suhteessa 1 miljoonaan työtuntiin Antal Sairauspoissaolot Työsuhdemuodot, koko henkilöstö Miehiä Naisia Vakituisessa työsuhteessa Projekti-/määräaikaisessa työsuhteessa Sverige Norge Finland % Sverige Norge Finland Vakituisten työntekijöiden työsuhdetyyppi Miehiä Naisia Kokopäiväiset työntekijät Osa-aikaiset työntekijät Suomen työtapaturmatilasto kattaa vuodesta 2012 lähtien kaikki liiketoiminta-alueet. Vuonna 2011 tilasto kattoi Suomessa vain rakennustoiminnan. Työsuhteen muotoa ja tyyppiä koskeva tilasto kattaa Ruotsin ja Suomen toiminnan. Toiminnan laajamittaisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi näitä lukuja ei ole saatu Norjasta. 14 Peabin kestävän kehityksen raportti 2013

15 Työntekijät Mieltä liikuttava harjoittelupaikka Peabkoulun oppilaat osallistuvat Utøyan kunnostustöihin Heinäkuussa 2011 kuoli 69 ihmistä Norjan sosiaalidemokraattisen nuorisojärjestön AUF:n kesäleirillä Utøyassa tapahtuneessa joukkosurmassa. Useimmat uhreista olivat nuoria. Saaren rakennusten kunnostustyöt ovat nyt käynnissä. Jotkut rakennukset puretaan ja uusia rakennetaan tilalle. Peab vastaa kunnostushankkeesta yhdessä AUF:n kanssa. Yksi kunnostettavista rakennuksista on Skolestuen, jossa Peabkoulun oppilaat tekivät vuoden 2013 syksyllä neljä viikkoa kestäneen erilaisen työharjoittelun. Tunsin, että meidän oli hyvä osallistua tähän hankkeeseen. Oppilaat saivat tärkeää työharjoittelua ja pystyimme samalla luonnollisella tavalla keskustelemaan demokratiaan ja suvaitsevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä, kertoo Ängelholmin Peabkoulun rehtori Fredrik Samuelsson. Yhteensä 20 koulun rakennuslinjan kolmannen vuosikurssin oppilasta asui ja työskenteli Norjan Utøyassa viikon kerrallaan. Tuntuu tärkeältä säilyttää ja kunnostaa juuri tämä rakennus, jossa monet säilyivät hengissä. Olin lukenut ja kuullut tapahtuneesta, mutta tänne tullessa kaikki muuttui yhtäkkiä hyvin todelliseksi. Se herätti ajatuksia ja tunteita. Minusta on mahtavaa saada osallistua Skolestuan kunnostustyöhön ja tehdä jotain tämän saaren hyväksi, toteaa Tommy Troedsson, yksi oppilaista. Rakennuslinjan opettaja Jojje Levin on ylpeä oppilaiden aikaansaannoksista. Rakennuksen kulmalaudat ja osia paneelista on vaihdettu, ja koko rakennus on maalattu ja tontti on salaojitettu. Lisäksi on tehty keittiöremontti sekä vaihdettu ovet, karmit ja listat. Opetus sujuu mainiosti paikan päällä työmaalla. Meistä oli tärkeää saada osallistua tähän hankkeeseen, Jojje Levin sanoo. Oppilaat kasvavat ihmisinä ja saavat samalla käyttää ammattitaitoaan. Esimiesasemassa olevat toimihenkilöt, sukupuolijakauma Muut toimihenkilöt, sukupuolijakauma Ammattityöntekijät, sukupuolijakauma 7 % 3 % Naisia 30 % Miehiä 93 % 70 % 97 % Yhteensä henkilöä Yhteensä henkilöä Yhteensä henkilöä Esimiesasemassa olevat toimihenkilöt, ikäjakauma 4 % Muut toimihenkilöt, ikäjakauma Ammattityöntekijät, ikäjakauma < 30 v v > 50 v 38 % 58 % 27 % 55 % 18 % 32 % 43 % 25 % Peabin kestävän kehityksen raportti

16 Työntekijät tään onnettomuuksia, jotka aiheuttavat vähintään kahdeksan tunnin työstäpoissaolon. Työtapaturmien määrä 1 miljoonaa työtuntia kohti kasvoi vuonna 2013 hieman Ruotsissa ja Norjassa mutta väheni Suomessa. Suomen korkeammat lukemat johtuvat siitä, että Suomessa määrätään työtapaturmien yhteydessä sairauslomia eri sääntöjen perusteella kuin Ruotsissa ja Norjassa. Työpaikoillamme ei tapahtunut vuonna 2013 yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Peabilla on kriisiorganisaatio vakavien onnettomuuksien käsittelyä varten. Kriisiorganisaatio on saanut koulutuksen Ruotsin yhteiskuntasuojan ja valmiuden virastolta (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB). Kaikki työtapaturmat selvitetään huolellisesti, minkä jälkeen ryhdytään toimiin vastaavanlaisten onnettomuuksien ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Seuranta ja parannustyö Kaikki työtapaturmat ja vaaratilanteet raportoidaan ja niitä seurataan. Ruotsissa raportointi tehdään verkkopohjaisessa OTR-järjestelmässä (Olycks- och Tillbuds- Rapportering), ja Norjassa vastaavanlainen järjestelmä on nimeltään RUH (Registrering av Uønskede Hendelser). Suomessa nämä asiat raportoidaan suoraan työympäristöpäällikölle. Joka vuosi tehdään lisäksi monia työpaikkatarkastuksia kaikissa maissa. Peab analysoi tarkastusten tuloksia vuosittain ja tunnistaa syy-yhteyksiä työntekijätilastoista, työntekijätutkimuksista, kehityskeskusteluista, työpaikkatarkastuksista ja työterveyshuollosta saatujen tietojen perusteella. Näiden tietojen perusteella tehdään päätöksiä priorisoiduista panostuksista, tavoitteista ja toimenpiteistä. Työympäristöasiat ovat Peabille tärkeitä. Jatkoimme työntekijöidemme työympäristön parantamista vuonna 2013 tiedottamalla työympäristöasioista mm. uutiskirjeissä ja turvallisuusvaroituksissa, järjestämällä koulutuksia, seuraamalla järjestys- ja turvallisuussääntöjen noudattamista sekä osallistumalla yrityksemme turvallisuusilmapiiriä koskeviin tutkimushankkeisiin. Eri tasoilla toimivien johtoryhmien edustajat vierailivat nk. fokusviikon aikana noin 450 työpaikalla. Terveydenedistämistyö Peab tekee jatkuvasti työtä pystyäkseen houkuttelemaan uusia taitavia työntekijöitä sekä kehittämään heidän osaamistaan ja pitämään heidät yrityksessä. Terveyttä edistävä työskentelytapa on sen vuoksi Peabille tärkeä strateginen kysymys, ja teemme järjestelmällisesti terveyttä edistävää, ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa työtä. Työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino on hyvän terveyden ja hyvien työsuoritusten edellytys. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät mahdollisuudet osallistua liikunta- ja kulttuuritoimintaan sekä kuntoseteleitä ja muita etuja. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuoden aikana vain hieman. Työperäisten sairauksien määrä kasvoi vuonna 2013 valitettavasti 59:stä 71:een. Nykyisen järjestelmämme avulla emme voi seurata, minkä tyyppisistä työperäisistä sairauksista poissaolot johtuvat. Työympäristövirasto on kuitenkin kartoittanut alamme työperäiset sairaudet ja todennut rasitustekijät suurimmaksi työperäisten sairauksien aiheuttajaksi (65 %). Olemme Peabilla jo muutaman vuoden ajan tarjonneet paikallisjohtajille ja työsuojeluvaltuutetuille työterveydenhuollon alalla toimivien kumppanuusyritystemme järjestämää ergonomiakoulutusta. Koulutus sisältää teoriaopetusta ja ryhmätöitä sekä ergonomia-aiheisen työsuojelukierroksen omalla työpaikalla. Ammattitaidon kehittäminen ja urakehitys Työntekijöiden ammattitaito on ratkaiseva tekijä Peabin menestymiselle, samalla kun työntekijöiden kehitysmahdollisuudet ovat ratkaisevia työntekijöiden viihtyvyydelle ja heidän pysymiselleen yrityksessä. Ammattitaidon kehittämisen ja urakehityksen priorisoiminen on siten vahvasti sidoksissa Peabin liiketoiminnan tuottamaan hyötyyn ja yrityksemme brändin vahvistamiseen. Alalla on paljon kysyntää taitavista insinööreistä ja ammattilaisista, ja me haluamme tarjota heille kehittävän ja houkuttelevan työpaikan. Ammattitaidon kehittäminen Vuoden 2012 lopussa konsernijohto päätti ottaa ammattitaidon kehittämisessä käyttöön aivan uuden toimintamallin. Ammattitaidon kehittämistoimia jatkettiin tietenkin myös vuonna 2013, mutta silloin keskityttiin ennen kaikkea analysoimaan Peabin kehitystarvetta, laatimaan kulttuuriimme ja tuleviin haasteisiimme sopivaa metodiikkaa sekä muotoilemaan oikeanlaisia kehitystoimia. Analysointi aloitettiin työntekijöistä. Yhteensä yli työntekijää sai pohtia seuraavia asioita: Miten me voimme parhaiten kehittyä työssämme? Miten johtajien tulee toimia, jotta voimme olla alan paras työpaikka? Työntekijäkeskustelujen lisäksi otimme oppia sekä oman alallamme että muiden alojen yrityksiltä ja keskustelimme koko ajan myös näiden asioiden parissa toimivien tutkijoiden kanssa. Totesimme sen jälkeen yhteistuumin, että Peabin työntekijät kehittyvät osallisuuden, todellisten haasteiden ja yhteistyön kautta. Uusien, vuonna 2014 käyttöön otettavien ohjelmien perustana on sen vuoksi käytetty jo hyväksi todettua mallia, jossa 70 prosenttia ammattitaidon kehittämisestä tapahtuu päivittäisessä työssä, 20 prosenttia verkostojen, kokemuksenvaihdon ja yhteistyön kautta ja 10 prosenttia muodollisissa koulutuksissa. Muodolliset koulutukset ja kurssit luovat tärkeät puitteet ammattitaidon kartuttamiselle, mutta kehitämme ja vahvistamme työntekijöiden osaamista ja taitoja parhaiten, kun oppimisesta tulee osa heidän päivittäistä työtään. Aiomme sen vuoksi vähentää kurssituntien määrää ja lisätä kehitystuntien määrää. Kehityskeskustelut Työntekijöiden kanssa käytävät kehityskeskustelut ovat tärkeä osa Peabin toiminnan kehittämistä ja yksi esimiesten tärkeimmistä apuvälineistä. Kaikille Peabin työntekijöille on tarjottava mahdollisuus kehitys- Koulutustunnit työntekijää kohti ja sukupuolen mukaan Timmar 20 Koulutustunnit työntekijää kohti ja henkilöstökategorioittain Timmar 40 Naisten ja miesten keskipalkat henkilöstökategorioittain (naisten palkka suhteessa miesten palkkaan) Förhållande 2, , , , ,0 Naisia Miehiä Esimiesasemassa olevat toimihenkilöt Muut toimihenkilöt Ammattityöntekijät Esimiesasemassa olevat toimihenkilöt Muut toimihenkilöt Ammattityöntekijät Monet Peabin sisäisistä koulutusohjelmista keskeytettiin vuonna 2013, koska Peab halusi uudistaa ammattitaidon kehittämismalliaan perusteellisesti. Sen vuoksi koulutustunteja oli vuonna 2013 vähemmän kuin vuonna Tilasto koskee Ruotsin ja Norjan toimintaa. Suomessa koulutustuntien seurantajärjestelmä otetaan käyttöön vuonna Peabin kestävän kehityksen raportti 2013 Kaavio osoittaa naisten keskipalkan suhteessa miesten keskipalkkaan henkilöstökategorioittain. Naisten keskipalkka jaetaan miesten keskipalkalla, jolloin luku on 1, kun keskipalkat ovat samat. Tilasto koskee Ruotsin toimintaa, palkkakartoitus on vuodelta 2103.

17 Yläasteen oppilaat suosittu kohderyhmä Työntekijät kertovat ammatistaan mentorin roolissa Työntekijät Monet peabilaiset ovat kiinnostuneet toimimaan työmentoreina (Jobbmentor). Vuonna 2013 noin 25 työntekijää kävi peruskoulujen yläasteilla inspiroimassa nuoria kertomalla heille omasta ammatistaan. Ruotsissa toimiva Mentor on aatteellinen järjestö, joka pyrkii mentoroimalla valamaan vuotiaisiin nuoriin uskoa tulevaisuuteen ja saamaan heidät pidättäytymään väkivallasta ja päihteistä. Peab on tukenut Mentoria vuodesta 2009 lähtien välittämällä kouluihin mentoreita ja luennoitsijoita sekä järjestämällä erilaisia sosiaalisia hankkeita. Minusta on mukavaa kertoa nuorille ammatistani, josta olen todella ylpeä. Toivon myös voivani houkutella nuorisoa alallemme, toteaa rakennustyöläinen ja työmentori Fredrik Lundgren. Peruskoulun kahdeksannen tai yhdeksännen luokan oppilaasta työelämä voi tuntua vielä kaukaiselta, mutta toisen asteen valinta on pian edessä. Jobbmentor-projektiin osallistuvat työntekijät käyvät kertomassa nuorille elämästä koulun ulkopuolella. Tavoitteenamme on saada lisää työntekijöitä mukaan Jobbmentor-projektiin. Käynti peruskoulun yläasteella kestää noin 3 tuntia, kertoo henkilöstöjohtaja Tina Hermansson Berg, jonka mukaan tällainen pieni uhraus voi tuottaa paljon tulosta. keskusteluun kerran vuodessa. Keskustelu tarjoaa tilaisuuden tarkistaa, miten työntekijän mahdollisesti on kehitettävä ammattitaitoaan liiketoimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskustelujen avulla voidaan kehittää yritystä sekä Peabin työpaikkoja, esimiehiä ja työntekijöitä. Peabin kaikki työntekijät saavat osallistua työntekijätutkimukseen joka toinen vuosi. Tutkimuksessa kysytään muun muassa, onko henkilö käynyt kehityskeskustelua lähimmän esimiehensä kanssa kuluneen vuoden aikana. Viimeisin työntekijätutkimus toteutettiin vuonna Koska teimme yrityksessämme vuonna 2013 monia uudelleenjärjestelyjä, päätimme kehittää työntekijätutkimusta edelleen ja siirsimme sen vuodelle Saadaksemme ajankohtaista tilastotietoa kehityskeskusteluista lähetimme pienimuotoisen kyselytutkimuksen sähköpostitse satunnaisesti valituille työntekijöille. Kyselyyn vastasi 420 henkilöä. Sen mukaan miehistä 80 prosenttia ja naisista 82 prosenttia oli osallistunut kehityskeskusteluun vuonna Henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna kehityskeskustelun kävi viime vuonna 85 prosenttia sekä esimiesasemassa olevista että muista toimihenkilöistä ja 55 prosenttia ammattityöntekijöistä. Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että vastausten rajoitettu määrä (erityisesti ammattityöntekijöiden joukossa, joista vain 68 henkilöä vastasi kyselyyn) heikentää tulosten varmuutta. Jatkamme kehityskeskustelujen seuraamista tulevissa työntekijätutkimuksissa. Työntekijä- ja esimiesprofiili Meille on tärkeää, että kaikki Peabilla noudattavat arvojamme käytännönläheinen, kehittyvä, henkilökohtainen ja luotettava sekä yrityksemme sisällä että kohdatessaan asiakkaitamme, toimittajiamme ja muita sidosryhmiä. Tässä meitä auttavat mm. syksyllä 2013 käyttöön otetut uudet työntekijä- ja esimiesprofiilit. Työntekijäprofiili koskee Peabin kaikkia työntekijöitä, kun taas esimiesprofiili koskee muita ihmisiä, projekteja tai prosesseja johtavia henkilöitä. Kehitysvaiheessa haastateltiin noin 600 henkilöä, joiden joukossa oli mm. yrityksemme työntekijöitä, nuorisoa ja ammattiyhdistyksen edustajia. Innostus ja kiinnostus oli suurta ja kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että profiilien perustana on käytettävä Peabin arvoja ja että niiden on ohjattava Peabin työntekijöiden toimintaa. Profiilit ohjaavat myös Peabin tulevaa ammattitaidon kehittämistyötä. Lisäksi niitä käytetään apuna kehityskeskusteluissa, laadittaessa tavoitteita ja rekrytoitaessa uusia työntekijöitä. Henkilöstöosasto aloitti profiilien jalkauttamisen organisaatioon syksyllä 2013, ja tätä työtä jatketaan yhdessä Peabin esimiesten kanssa vuoden 2014 aikana. Vuoden 2013 lopussa päätettiin myös sisällyttää esimiesprofiiliin perustuvat kynnysarvot Peabin bonusjärjestelmään. Tavoitteena on, että Peabin noin 450 bonukseen oikeutettua työntekijää käyttävät esimiesprofiilia aktiivisesti oman esimiehensä kanssa laatimiensa tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien tukena. Tasa-arvo ja monimuotoisuus Monimuotoisuudessa on koko rakennusalalla paljon mahdollisuuksia ja kehityspotentiaalia. Naiset ovat alalla perinteisesti aliedustettuina, mutta olemme vakuuttuneita siitä, että monimuotoisuuden lisääminen loisi kehittäviä työympäristöjä, joista olisi hyötyä niin työntekijöille kuin myös koko yritykselle. Uudistimme rekrytointiprosessiamme vuonna 2013 ja pyrimme nyt aktiivisesti kehittämään esimiestemme johtamistyyliä Peabin uuden esimiesprofiilin mukaisesti. Tämä muodostaa tärkeän osan Peabin uudesta tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen liittyvästä kokonaisnäkemyksestä, jonka avulla toivomme voivamme houkutella jatkossa laajempaa kohderyhmää. Kokonaisnäkemys Tasa-arvo ja monimuotoisuus on tunnistettu yhdeksi Peabin painopistealueista. Kartoitimme toimenpiteiden tarpeen vuonna 2013, ja vuonna 2014 käynnistämme koko konsernin kattavan projektin tasa-arvo- ja monimuotoisuusstrategian laatimiseksi Peabille. Strategiassa on muun muassa tarkoitus selventää, mitä tasa-arvon ja monimuotoisuuden käsitteet merkitsevät Peabille, määritellä tavoitteet ja odotetut tulokset sekä laatia konkreettisia toimenpiteitä ja seurantamenetelmiä. Tasavertaiset palkat Peabin joka toinen vuosi tekemän palkkakartoituksen avulla pyritään varmistamaan, että palkat vastaavat markkinatasoa ja että samantyyppisistä töistä ja saman kokemuksen ja vastuun omaaville henkilöille maksetaan samantasoista palkkaa. Miesten ja naisten keskipalkkojen eroja eri henkilöstökategorioissa esittävästä kaaviosta ilmenee, että ammattityöntekijöillä palkat ovat samaa tasoa. Kategoriassa muut toimihenkilöt miesten keskipalkka on hieman naisten keskipalkkaa suurempi, kun taas kategoriassa esimiesasemassa olevat toimihenkilöt naisten keskipalkka on hieman suurempi. Vaihtelut saattavat johtua soveltamastamme hyvin karkeasta kategoriajaosta. Käyttämämme kolme eri henkilöstökategoriaa sisältävät oikeastaan monenlaisia virkoja ja toimia, joissa vastuut ja kokemusvaatimukset voivat vaihdella suurestikin. Peruspalkkaan perustuvat bonuskorvaukset määräytyvät työehtosopimusten, konsernin toimintalinjojen ja/tai henkilön aseman mukaan. Eroa ei tehdä samaan ryhmään kuuluvien miesten ja naisten välillä. Peabin kestävän kehityksen raportti

18 Etiikka ja korruptionvastainen työ Peabin etiikkatyössä on kyse siitä, miten me toimimme toisiamme ja sidosryhmiämme kohtaan. Toimimalla eettisesti ja avoimesti herätämme luottamusta ja vahvistamme suhteitamme sidosryhmiimme. Koulutamme henkilöstöämme ja tiedotamme heille etiikkaan ja korruptionvastaiseen toimintaan liittyvistä asioista, koska nämä asiat todettiin yhdeksi painopistealueeksi tämän vuoden olennaisuusanalyysissa. Etiikka ja korruptionvastainen työ tärkeä painopistealue Korruptiota ja Peabin eettisten suuntaviivojen rikkomista torjuvaa ennaltaehkäisevää työtä tehostettiin vuonna 2009 käynnistämällä kattava Etikrundan-koulutusohjelma, jonka tulokset ovat jo nähtävissä. Peabin yrityskulttuuri on nykyisin entistä läpinäkyvämpi ja etiikkakysymyksistä keskustellaan työpaikoilla avoimesti. Mahdolliset sopimattomuudet tuodaan selkeästi esille. Joidenkin mielestä se voi olla riski, mutta meille se on osoittautunut mahdollisuudeksi. Keskustelemalla näistä asioista avoimesti työpaikoillamme lisäämme toimintamme läpinäkyvyyttä ja pystymme toivottavasti houkuttelemaan yritykseemme uusia työntekijöitä. Toimimalla Peabin eettisten suuntaviivojen mukaisesti yrityksemme työntekijät tuottavat kestävää arvoa asiakkaillemme, yrityksellemme ja yhteiskunnalle. Olemme iloisia siitä, että työntekijämme ovat kiinnostuneita näistä asioista ja vievät yhdessä etiikkatyötämme eteenpäin. Peabin eettiset suuntaviivat Peabin eettiset suuntaviivat ohjaavat toimintaamme yrityksemme sisällä, yhteiskunnassa ja liiketoimissamme. Eettiset suuntaviivat sisältävää ohjausasiakirjaa päivitetään säännöllisesti ja se hyväksytetään aina konsernijohdolla. Näin voidaan varmistaa, että teksti on aina ajan tasalla ja kaikkien omaksuttavissa. Olemme vakuuttuneita siitä että toimimalla eettisesti ja avoimesti voimme vahvistaa asiakassuhteitamme ja tarjota työntekijöillemme turvallisen työympäristön. Asetamme liiketoimintaetiikalle sen vuoksi kunnianhimoiset tavoitteet, ja eettiset suuntaviivamme ylittävät lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten asettamat vaatimukset. Tiettyjä tilanteita koskevaa toimintaa ohjataan täydentävissä asiakirjoissa, kuten edustusta käsittelevässä käsikirjassa ja laskujen hyväksyttämistä määrittävässä ohjeessa. Jos työntekijämme ovat epävarmoja siitä, miten jossakin tilanteessa tulee toimia, he voivat kääntyä oman esimiehensä, tukitoimintojen tai yrityksemme eettisen neuvoston puoleen. Ennaltaehkäisevä etiikkakoulutus Korruptiota ja Peabin eettisten suuntaviivojen rikkomista torjuvassa ennaltaehkäisevässä työssä käynnistettiin vuonna 2009 kattava Etikrundan-koulutusohjelma. Noin toimihenkilöä Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa on saanut koulutuksen, joka on räätälöity Peabin tarpeisiin ja sisältää tilanteita, joissa otetaan esille toiminnassamme mahdollisesti esiintyviä eettisiä pulmia. Koulutuksen tarkoituksena on auttaa osanottajia toimimaan Peabin normien ja sääntöjen mukaisesti sekä löytää menetelmä erilaisten eettisten pulmien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi. Kaikki Etikrundan-koulutuksen käyneet allekirjoittavat sitoumuksen, jossa he lupautuvat noudattamaan työssään aina Peabin eettisten suuntaviivojen ja toimintaohjeen perustana olevia arvoja. Peab jatkaa näiden asioiden opettamista henkilöstölleen tulevina vuosina. Peabin johtajat saavat myös yksipäiväisen koulutuksen kilpailuoikeuteen liittyvissä asioissa. Eettinen neuvosto Peabin eettiseen neuvostoon kuuluu yksi konsernijohdon edustaja, kolme tukitoimintojen edustajaa sekä tietyissä tapauksissa johtaja (liiketoiminta-alueen tai tukitoiminnon johtaja), jonka toimintaan kyseinen alue kuuluu. Eettinen neuvosto raportoi suoraan konserninjohdolle. Eettisen neuvoston tehtävänä on mm. vastata työntekijöiden asettamiin etiikkaa koskeviin kysymyksiin, viestiä Peabin suhtautumisesta eettisiin kysymyksiin sekä yrityksensisäisesti että ulkopuolisille tahoille sekä valmistella asioita, joissa on rikottu lakia tai Peabin eettisiä suuntaviivoja ja tehdä niissä päätöksiä. Rikkomustapausten seuraamuksia voivat olla tapauksesta riippuen huomautus ja säännöistä tiedottaminen, kirjallinen varoitus, irtisanominen tai rikosilmoitus. Eettinen neuvosto varmistaa, että kaikki tapahtumat käsitellään samalla tavalla, riippumatta siitä missä toiminnan osassa rikkomus on tehty tai kuka sen on tehnyt. Etiikka on kaikkien vastuulla Peabin toiminnan peruspilareita ovat hyvä liiketoimintaetiikka ja läpinäkyvyys, ja tämän saavuttamiseksi jokaista työntekijää kehotetaan ottamaan henkilökohtaisesti vastuuta omasta toiminnastaan. Peabin esimiesten vastuulla on tiedottaa Peabin eettisten suuntaviivojen sisällöstä ja merkityksestä ja tehdä työntekijät tietoisiksi Etiikkaan ja korruptionvastaiseen työhön liittyvä koulutus Antal Tjänstemän med chefspositioner Övriga tjänstemän Yrkesarbetare Vuonna 2011 etiikkakoulutukseen panostettiin erityisen paljon, ja sen vuoksi koulutettujen määrä oli suurempi kuin vuonna Laadimme lisäksi vuonna 2013 uuden ammattitaidon kehittämisjärjestelmän, joka otetaan käyttöön vuonna Sen vuoksi etiikkaan ja korruptionvastaiseen työhön liittyvän koulutuksen määrä väheni myös vuonna Etikrundan-koulutus on suunnattu etupäässä Peabin esimiehille ja johtajille, koska heidän tehtävänään on toimia yrityksessämme hyvän etiikan esikuvina. Tulevaisuudessa etiikka sisältyy uusien työntekijöiden perehdyttämiskoulutukseen, ja aiomme järjestää etiikkakoulutusta myös ammattityöntekijöille. 18 Peabin kestävän kehityksen raportti 2013

19 Etiikka ja korruptionvastainen työ RÅCK 16 Råcksta niistä. Lisäksi esimiesten tehtävänä on seurata ja varmistaa, että työntekijät ovat omaksuneet ja hyväksyneet suuntaviivat ja että he toimivat niiden mukaisesti. Peabin kaikkien esimiesten on toimittava organisaatiossa esikuvina ja elettävä opetustensa mukaisesti. Peabilla noudatetaan periaatetta, jonka mukaan työntekijä, joka ei halua tai ei pysty puhumaan asioista lähimmän esimiehensä kanssa, voi kääntyä sen sijaan tämän esimiehen puoleen. Työntekijät voivat myös ottaa yhteyttä eettiseen neuvostoon täyttämällä lomakkeen ja lähettämällä sen halutessaan myös nimettömästi. Peab on päättänyt käyttää eettistä neuvostoa yrityksemme pilliinpuhaltajana (whistleblower) ulkopuolisen tahon sijaan, koska tiedämme pitkästä kokemuksesta, että etiikkakysymysten käsittely yrityksen sisällä vahvistaa yrityksen ja työntekijöiden välistä luottamusta, edistää avoimuutta ja rehellisyyttä sekä ehkäisee panettelua ja huhujen levittämistä. Kantelun voi tehdä eettiselle neuvostolle halutessaan täysin nimettömästi. Vuoden tapahtumat Vuonna 2013 on paljastunut yksi epäilty korruptiotapaus tai muu taloudellinen väärinkäytös. Eräs projektipäällikkö antoi aliurakoitsijoidemme sponsoroida omia yksityisiä hankkeitaan. Projektipäällikkö irtisanottiin ja asiasta tehtiin rikosilmoitus. Rikosta selvitetään parhaillaan ja rikosepäilynä on törkeä lahjuksen ottaminen. Syyte nostetaan keväällä Vuoden aikana ei ole esiintynyt yhtään juridisia toimenpiteitä aiheuttanutta kilpailua rajoittavaa menettelyä, kilpailulainsäädännön rikkomusta tai monopolistista toimintaa. Vuoden aikana ei ole myöskään sattunut yhtään korruptiotapausta, joka olisi johtanut sopimuksen lakkauttamiseen toimittajan tai muun liikekumppanin kanssa. Peabin kestävän kehityksen raportti

20 Ympäristö ja energia Strateginen ympäristötyö sisältyy olennaisesti Peabin toimintaan. Vuoden aikana toteutetun uudelleenjärjestelyn myötä ympäristötyötä tehdään ja kehitetään nykyisin lähempänä tuotantoa, erikseen kullakin liiketoiminta-alueella. Olennaisuusanalyysin mukaisesti keskitymme tässä luvussa ympäristölle ja terveydelle haitallisiin aineisiin sekä energiatehokkuuteen. Ympäristöorganisaatio Peab tekee ympäristötyötä ja pyrkii säästämään energiaa organisaationsa kaikilla tasoilla, ja tämä työ sisältyy olennaisena osana yrityksemme muuhun toimintaan. Vuonna 2013 toteutetun uudelleenjärjestelyn jälkeen teemme ympäristö- ja energia-alueen kehitystyötä nyt erikseen kullakin liiketoiminta-alueella. Liiketoiminta-alueet ovat siten saaneet suuremman vastuun energia- ja ympäristötyön johtamisesta ja kehittämisestä omissa yksiköissään koko konsernille yhteisten strategioiden ja suuntausten mukaisesti. Jokaisella liiketoiminta-alueella on lisäksi alue- ja yhtiötasolla resursseja, jotka tukevat päivittäin tehtävää ympäristö- ja energiatyötä. Operatiivisen toiminnan ympäristötyö sisällytetään automaattisesti myös aliurakoitsijoidemme ja toimittajiemme toimintaan solmiessamme heidän kanssaan sopimuksia, laatiessamme projektisuunnitelmia ja tehdessämme päivittäistä työtä. Järjestelmällinen ympäristötyö Peabin ympäristöjohtamisjärjestelmä on integroitu yrityksemme toiminnanohjausjärjestelmään. Strategisen ympäristö- ja energiatyömme perustana on Peabin ympäristöpolitiikka. Peabin yrityspolitiikkaan integroitu ympäristöpolitiikka noudattaa YK:n Global Compactin periaatteisiin perustuvaa toimintaohjettamme. Lisäksi ympäristöpolitiikka täyttää kaikki ISO 14001:2004 -standardin vaatimukset. Peab tekee järjestelmällistä ympäristötyötä varovaisuusperiaatteen mukaan. Olemme tietoisia alamme perinteisesti suuresta ympäristökuormituksesta ja pyrimme koko ajan vähentämään Peabin jättämää jalanjälkeä. Vuonna 2013 laadimme koko konsernille organisaatiomme eri tasoille sovitetun toiminnanohjausjärjestelmän. Järjestelmän ja toimintamenetelmien suunnittelussa on aina lähdettävä toimintamme asettamista tarpeista. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto aloitetaan suunnitelmien mukaan vuoden 2014 aikana. Monet toimintamme osat on tällä hetkellä sertifioitu ISO-standardin tai kansallisten sertifiointijärjestelmien mukaisesti. Ympäristölle ja terveydelle haitalliset aineet Rakennusalalla on perinteisesti käytetty useita sellaisia aineita, jotka ovat viime aikoina osoittautuneet ihmisille ja ympäristölle haitallisiksi. Tieto on karttunut, ja alallamme suhtaudutaan nykyään varovaisemmin ympäristölle ja terveydelle haitallisiin aineisiin. Peabin varovaisuusperiaatteen mukaisesti pyrimme poistamaan käytöstä sellaiset aineet ja aineryhmät, jotka ovat edelleen sallittuja mutta jotka muodostavat mahdollisen riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Tavoitteena on pystyä tarjoamaan tuotteita ja palveluja, joiden haittavaikutukset ihmisille ja ympä- Polttoaineenkulutus, yhteensä ( ) MWh MWh Olja Bensin Diesel Sähkön ja kaukolämmön kulutus, yhteensä ( ) MWh MWh EL Fjärrvärme E85 Kaavio osoittaa polttoaineenkulutuksen Ruotsissa vuosina Suomessa ja Norjassa ei ole käytössä vastaavaa seurantajärjestelmää. Tilaston perustana on käytetty ostettuja litramääriä, jotka on muunnettu megawattitunneiksi (MWh) GRI:n versiossa 3.1 ilmoitettujen muuntokertoimien avulla. Peab ei myy energiaa Vuoden 2013 luvut viittaavat Ruotsin ja Suomen toimintaan. Norjassa ei ole vastaavaa seurantajärjestelmää. Sähkönkulutuksen osalta olemme Ruotsissa aikaisemmin ilmoittaneet vain keskeiseltä sopimustoimittajalta ostetun sähkön, mutta tänä vuonna otamme mukaan myös muun talousjärjestelmään rekisteröidyn sähkön käyttämällä keskihintaa 395 SEK/MWh (tämä osuus on kaaviossa viivoitettu). Myös Suomen toiminnan sähkönkulutus sekä kaikki kaukolämmön kulutus lasketaan talousjärjestelmän tietojen perusteella. Kaukolämmön keskihintana on käytetty Ruotsissa 792,7 SEK/MWh ja Suomessa 74 EUR/MWh. Hiilidioksidipäästöt Hiilidioksidipäästöt, yhteensä ( ) tonnia Scope 1 Eldningsolja, ton Bensin, 909 ton Diesel, ton E85, 16 ton Scope 2 El, ton Fjärrvärme, ton Scope 3 Avfallshantering inkl. avfallstransport, ton Yllä olevassa kaaviossa näkyvät Peabin Ruotsin toiminnan hiilidioksidipäästöt, jotka on laskettu Greenhouse Gas Protocolin mukaan. Hiilidioksidipäästöt on raportoitu vuonna 2011 julkaisemastamme kestävän kehityksen raportista lähtien, mutta tänä vuonna ilmoitamme ensimmäisen kerran Scope 3 -päästöt. 20 Peabin kestävän kehityksen raportti 2013

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen raportti 2014

Kestävän kehityksen raportti 2014 Kestävän kehityksen raportti 2014 Sisältö Tärkeitä tapahtumia vuonna 2014... 3 Konsernijohtajan lausunto... 4 5 Peab lyhyesti... 6 9 Sidosryhmäkeskustelut... 10 13 Henkilöstö... 14 17 Liiketoiminta...

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Omistajaohjauksen periaatteet

Omistajaohjauksen periaatteet Omistajaohjauksen periaatteet 1 Varma omistajana Haluamme tukea ja kannustaa yhtiöitä menestymään, mikä turvaa ja parantaa sijoitustuottojamme pitkällä aikavälillä. Omistajaohjauksen periaatteissa kerromme

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Visiomme POHJOISMAINEN YHTEISKUNTARAKENTAJA

Visiomme POHJOISMAINEN YHTEISKUNTARAKENTAJA Visiomme POHJOISMAINEN YHTEISKUNTARAKENTAJA Peab rakentaa tulevaisuuden kestävää yhteiskuntaa. Olemme yhteiskuntarakentamisen luonteva kumppani Pohjoismaissa. Ideoimme, uudistumme ja olemme aloitteellisia.

Lisätiedot

Altian tulospalkkio 2014

Altian tulospalkkio 2014 Altian tulospalkkio 2014 palkkio on osa Altian palkitsemiskokonaisuutta. palkkio-ohjelmista päätetään vuosittain. palkkio maksetaan joko kerran vuodessa tai useammin tuotantopalkkiona tai myyntipalkkiona.

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan Ålandsbanken ja kestävä toiminta täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan 2014 Tiemme kestävään kehitykseen Meidän tulee olla luonnollinen valinta

Lisätiedot

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Yleistä Kehityskeskustelut ovat yksi suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen väline. Näitä keskusteluja esimiehen ja alaisen välillä kutsutaan myös tavoite-, tulos-, arviointi-,

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazerin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä hankimme ainoastaan RSPO-sertifioitua, entistä paremmin jäljitettävää palmuöljyä. Tämä tarkoittaa

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2015 Vuosi 2014 kohti kasvua Strategian toteutus jatkuu suunnitellusti Hyvä kehitys IT-palveluissa Vakaa kehitys kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Palveluja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Marcel Kokkeel

Toimitusjohtajan katsaus. Marcel Kokkeel Toimitusjohtajan katsaus Marcel Kokkeel Hyvät naiset ja herrat, osakkeenomistajat ja hallituksen jäsenet, Tervetuloa Cityconin yhtiökokoukseen! Cityconin tärkeimmät tavoitteet vuonna 2012 olivat kannattavuuden

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Peabin kestävän kehityksen raportti 2011

Peabin kestävän kehityksen raportti 2011 Peabin kestävän kehityksen raportti 2011 SISÄLTÖ Sisältö Vuoden kohokohdat... 3 Konsernijohtajan kommentit... 4 Tämä on Peab... 6 Visio ja strategiat... 9 Sidosryhmämme... 10 Ainutlaatuisen Peab-kulttuurin

Lisätiedot

Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus

Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus Fouga IT kasvaa ja kehittyy Kokkola 24.1.2013 Päivän agenda Asialista: Teemu Korpiaho: Vuosi 2012, tulos ja tapahtumat, näkymät vuodelle 2013 (15min) Jyrki Veijola: Laatu

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Kestävän kehityksen raportti 2012

Kestävän kehityksen raportti 2012 Kestävän kehityksen raportti 2012 Sisältö Vuoden kohokohdat... 3 Konsernijohtajan kommentit... 4-5 Tämä on Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja... 6 9 Esimerkkejä toiminnastamme...10 11 Peab ja ympäröivä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake

Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake NOSACQ-FI-08 Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake Kyselylomakkeen tarkoitus on kartoittaa sinun käsityksesi työturvallisuudesta tällä työpaikalla. Vastauksiasi käsitellään tietokoneella ja

Lisätiedot

KONECRANES YRITYSVASTUU SIDOSRYHMÄDIALOGI Tulokset lyhyesti

KONECRANES YRITYSVASTUU SIDOSRYHMÄDIALOGI Tulokset lyhyesti KONECRANES YRITYSVASTUU SIDOSRYHMÄDIALOGI 2015 Tulokset lyhyesti SIDOSRYHMÄDIALOGI Tavoitteena oli kerätä sidosryhmien odotuksia Konecranes yritysvastuu-työlle. Dialogi toteutettiin verkkoaivoriihenä.

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 3 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys. Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys. Palkka- ja palkkioselvitys 41 Tässä raportissa kuvataan Afarakin hallituksen ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteet ja -käytännöt sekä kerrotaan heidän palkkioistaan ja osakeomistuksestaan vuonna 2014. Palkitsemisperiaatteet Afarak

Lisätiedot

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Lehdistötiedote 6.3.2015 Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Naisjohtajien määrässä on ollut havaittavissa hidasta laskua viimeisen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ!

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista ja rekrytoijista. Toimimme Suomen lisäksi Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Romaniassa.

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Ketterä HR-järjestelmä kasvavan liiketoiminnan tukena. Corinna Vahtera, HR Director, Recover Nordic Oy HENRY Foorumi 4.11.2014 Järjestäjä: Sympa Oy

Ketterä HR-järjestelmä kasvavan liiketoiminnan tukena. Corinna Vahtera, HR Director, Recover Nordic Oy HENRY Foorumi 4.11.2014 Järjestäjä: Sympa Oy Ketterä HR-järjestelmä kasvavan liiketoiminnan tukena Corinna Vahtera, HR Director, Recover Nordic Oy HENRY Foorumi 4.11.2014 Järjestäjä: Sympa Oy Recover Nordic Oy Recover Nordic on pohjoismaiden johtava

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013 Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013 Huomautukset Tämä esitys ei muodosta kehotusta ostaa, merkitä tai muutoin hankkia Fortumin osakkeita. Aiemmat tulokset eivät ole tae tulevaisuuden

Lisätiedot

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Julkinen Palkka- ja palkkioselvitys 2015 26.1.2016 Julkinen Sisällysluettelo I Palkitsemisen päätöksentekojärjestys... 2 II Palkitsemisen periaatteet

Lisätiedot

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnator vuonna 2007..Tietotekniikkamarkkinoilla hyvä kasvu, kilpailu kuitenkin kireää.tietoenator kasvoi markkinoita

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen. Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 12.5.2015

Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen. Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 12.5.2015 Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 1 Me olemme Skanska Skanska AB listattu Tukholman pörssiin (NASDAQ) Liikevaihto 2014 lähes 16 miljardia

Lisätiedot

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 19.3.2010 Linda Hart, MA, E.MA Projektitutkija/Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa Tutkija, Sosiaalitieteiden laitos,

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PROFESSORI MARKKU VIRTANEN HELSINGIN MARKKU KAUPPAKORKEAKOULU VIRTANEN elearning Community Ltd PIENYRITYSKESKUS elearning Community Ltd HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS

Lisätiedot

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela Eettinen Johtaminen To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela ROHKEUS REALISMI TULOS VISIO ETIIKKA Sisältö Eettisyys ja yksilön perustarpeet Ohjaavat periaatteet Eettinen toiminta, tarkoitus ja

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Tarkastelussa suomalaisten työpaikkojen toimet työhyvinvoinnin kehittämiseksi 12.5.2016 Finlandia-talo Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti LähiTapiolan

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot