Peabin kestävän kehityksen raportti 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peabin kestävän kehityksen raportti 2011"

Transkriptio

1 Peabin kestävän kehityksen raportti 2011

2 SISÄLTÖ Sisältö Vuoden kohokohdat... 3 Konsernijohtajan kommentit... 4 Tämä on Peab... 6 Visio ja strategiat... 9 Sidosryhmämme Ainutlaatuisen Peab-kulttuurin takana ovat työntekijät...11 Ympäristöasiat luonnollinen osa toimintaa Kestävä rakentaminen Liiketoimintaetiikka Peab yhteiskunnassa GRI-indeksi Sanasto KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTISTA Tämä Peabin ensimmäinen kestävän kehityksen raportti kertoo yrityksen kestävään kehitykseen liittyvästä työstä vuonna Raportissa keskitytään niihin seikkoihin, joista tiedottaminen on tässä yhteydessä tärkeintä. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia näkökohtia. Raportti noudattaa GRI:n (Global Reporting Initiative) ohjeiston versiota G3.1. C-tason raportille ei ole tehty ulkoista tarkastusta. Peabin pyrkimyksenä on raportoida kestävän kehityksen työstä jatkossa joka vuosi GRI-mallin mukaisesti. Raportti kattaa Peabin koko toiminnan Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa kalenterivuonna 2011, jos mitään muuta ei mainita. Raportti ei käsitä vuokrattua toimintaa, osittain omistettuja tytäryhtiöitä tai liisattuja tuotantolaitoksia, joiden toiminnasta vastaa jokin toinen yritys. Kaikki indikaattorit tarkoittavat koko konsernia, lukuun ottamatta ympäristöindikaattoreita EN3 ja EN16, jotka eivät sisällä Suomen toimintaa, koska näitä tietoja ei pystytä vielä keräämään Suomessa. Indikaattori LA10 koskee kaikkia maita, mutta Suomessa se tarkoittaa vain rakennustoimintaa. Nykyisten raportointijärjestelmien ja tutkimusmenetelmien rajoitusten vuoksi indikaattoreissa LA1, LA7, LA10 ja LA12 ei ole tehty sukupuolijakoa. Kaikki taloudelliset arvot on ilmoitettu Ruotsin kruunuina. Kruunujen lyhennyksenä käytetään SEK ja miljoonien kruunujen MSEK. Lisätietoa Peabista on yrityksen verkkosivustossa Kysymyksiä tästä raportista voi esittää ympäristöjohtaja Kristina Gabrieliille, sähköposti tai puhelin +46 (0) Peab AB on julkinen yritys, jonka kotipaikka on Ruotsin Förslöv. Y-tunnus

3 Vuoden kohokohdat Peabin itse kehittämille asuntohankkeille sekä liike- ja toimitiloille myönnetään ympäristösertifikaatteja. Peab lanseeraa Bolyftet-hankkeen, joka on Ruotsissa nk. miljoonaohjelman aikana rakennettujen talojen kestävä korjaushanke. Malmön Varvsstaden-kaupunginosan BREEAM Communities -sertifiointi aloitetaan. Peab solmii alan ensimmäisenä yrityksenä Ruotsin veroviraston kanssa sopimuksen talousrikollisuuden ehkäisemisestä. Peab käynnistää yhteistyön aatteellisen Mentor-järjestön kanssa, joka pyrkii toiminnallaan ehkäisemään alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä nuorison keskuudessa. Peab osallistuu koko Ruotsin kattavaan kaupunginosien ympäristösertifiointihankkeeseen (HållbarhetsCertifiering av Stadsdelar, HCS). Neljäs Peabkoulu avataan Upplands Väsbyssä ja Peab saa luvan käynnistää viidennen koulun Göteborgissa vuonna Vuonna 2012 päätetään panostaa vahvasti työpaikkojen turvallisuuden parantamiseen. Peab saa useita eri palkintoja: Ruotsin liikenneviraston Työympäristöpalkinto Alingsåsin ja Ingaredin väliselle E20:n osuudelle. Solnan Kaupunkiympäristöpalkinto Tukholman Nya Ulriksdalin rivitaloille. Ruotsin rakennusteollisuuden ammattilautakunta (Byggindustrins Yrkesnämnd, BYN) myöntää Malmön ja Ängelholmin kouluille laatumerkinnän Alan suosittelema koulu.

4 KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTIT Tärkeä askel kehityksessä pohjoismaiseksi yhteiskuntarakentajaksi Kestävä kehitys on tärkeällä sijalla Peabin pyrkiessä toimimaan pohjoismaisena yhteiskuntarakentajana. Haluamme olla edelläkävijä ja edistää yhteiskunnan kestävää kehitystä. Tämän onnistuminen edellyttää avoimuutta ja selkeää viestintää. Yksi keino viestiä kestävästä kehityksestä on Peabin laatima GRI:n periaatteita noudattava kestävän kehityksen raportti. Kestävän kehityksen kokonaisnäkemys Peabin strategiana on suhtautua kestävän kehityksen kysymyksiin kokonaisvaltaisesti. Emme sen vuoksi keskity pelkästään ympäristökysymyksiin vaan myös sosiaalisiin ja taloudellisiin kysymyksiin tuotantomme koko elinkaaren ajan. Pyrimme noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassamme, kuten asiakkaidemme ja toistemme kohtelussa työpaikoillamme ja prosessiemme aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämisessä. Rakennamme tuleville sukupolville Kaikissa Pohjoismaissa on havaittavissa selkeä muutos teollisuusyhteiskunnasta tietoyhteiskunnaksi. Yhteiskunnan kehittyessä myös ihmisten kohtaamis-, työ- ja asuinpaikkojen on muututtava. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita Malmön Varvsstaden. Siellä Peab on alkanut muuntaa Kockumsin vanhaa telakkaaluetta moderniksi, kestäväksi kaupunginosaksi. Olemme myös päättäneet hankkia Varvsstadenille kansainvälisen BREEAM Communities -järjestelmän mukaisen kestävän kehityksen sertifikaatin. Tämä on toinen Ruotsissa käynnistetty kokonaisen kaupunginosan sertifiointiprosessi. Peab käynnisti vuoden aikana myös Bolyftet-hankkeen, joka on Ruotsissa nk. miljoonaohjelman aikana rakennettujen talojen korjaushanke. Bolyftet on siitä ainutlaatuinen, että se kattaa kaikki kestävän kehityksen osa-alueet, kuten ympäristö- ja energiatekniset ratkaisut, turvallisuutta lisäävät panostukset sekä erilaiset rahoitusvaihtoehdot. Bolyftet-hankkeeseen otetaan mukaan myös alueiden asukkaat tarjoamalla heille koulutusta, työpaikkaharjoittelua ja työpaikkoja. Tällaisen asennoitumisen avulla olemme valmiimpia kohtaamaan markkinoiden asettamat vaatimukset ja tiukemmat taloudelliset ajat, samalla kun toiminnasta on hyötyä yhteiskunnalle. MOR JOHANNES -KIRKKO, Märsta. 4

5 KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTIT»Kestävän kehityksen työssä on edetty useita tärkeitä askelia. Yksi on kaikkien itse kehittämiemme asuntojen sekä liike- ja toimitilojen ympäristösertifiointi.«työpaikkojen turvallisuus huomion kohteena Peabin työpaikkojen on oltava varmoja ja turvallisia, ja meillä on työpaikkaonnettomuuksissa tavoitteena nollavisio. Paljon on kuitenkin vielä tekemättä, ennen kuin visio toteutuu. Työpaikoillamme tapahtui valitettavasti vuoden aikana kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Olemme tehneet onnettomuuksista selvityksen oppiaksemme niistä ja ehkäistäksemme samankaltaisia tapahtumia tulevaisuudessa. Olemme myös päättäneet panostaa vuonna 2012 vahvasti työpaikkojemme turvallisuuden parantamiseen erilaisin toimenpitein, mm. tarkistamalla säännöstöjä, lisäämällä tiedotusta sekä kehittämällä työpaikkatarkastuksia entisestään. Pohjoismaiden paras työnantaja Peabin tavoitteena on olla Pohjoismaiden paras työnantaja. Meidän on tärkeää panostaa kestävään kehitykseen järjestelmällisesti ja asiallisesti kaikessa toiminnassamme, ennen kaikkea siksi, että lähivuosina on odotettavissa suuri sukupolvenvaihdos, kun paljon ikääntynyttä työvoimaa jää eläkkeelle. Peab on nopeasti kasvava yritys. Rekrytoimme vuonna 2011 yli uutta työntekijää, ja uuden työvoiman tarve on suuri myös tulevina vuosina. Tutkimusten mukaan nuori sukupolvi asettaa tulevalle työnantajalleen entistä enemmän vaatimuksia mm. kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa. Meille on tärkeää pystyä täyttämään nämä vaatimukset. Pyrkiessämme olemaan Pohjoismaiden paras työnantaja meidän on mm. tarjottava työntekijöillemme mahdollisuus kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan. Peab panostaa sen vuoksi paljon uusiin työtehtäviin perehdyttäviin koulutuksiin ja muuhun koulutustoimintaan. Houkutellaksemme yritykseemme nuoria ja turvataksemme uusien työntekijöiden saannin olemme vuoden aikana avanneet neljännen Peabkoulun Upplands Väsbyssä ja saaneet luvan käynnistää viidennen koulun Göteborgissa vuonna Ruotsin rakennusteollisuuden ammattilautakunta (Byggindustrins Yrkesnämnd, BYN) myönsi Malmön ja Ängelholmin kouluille Ruotsin ensimmäisten joukossa laatumerkinnän Alan suosittelema koulu. Liiketoimintaetiikka Peabilla ei hyväksytä lain tai yrityksemme eettisten suuntaviivojen rikkomista. Käynnistimme korruptiota torjuvana toimenpiteenä Etikrundan-ohjelman, joka käsittelee asennoitumistamme etiikkaan, lainsäädäntöön sekä työntekijöidemme oikeuksiin liittyviin asioihin. Ohjelmaan osallistui vuosina yli Peabin esimiestä ja muuta toimihenkilöä, joista lähes vuonna Ohjelma jatkuu vuonna Eettiset kysymykset koskevat myös toimitusketjuamme. Peab on sen vuoksi solminut Ruotsin veroviraston kanssa yhteistyösopimuksen, jolla pyritään ehkäisemään talousrikollisuutta toimittajien paremmalla valvonnalla. Sopimus on alalla ensimmäinen lajissaan. Katsaus tulevaisuuteen Olen vakuuttunut siitä, että hyvin järjestetty ja järjestelmällinen kestävän kehityksen työ on tärkeää Peabin tulevalle menestykselle. Kaiken toimintamme tulee olla vastuuntuntoista ja pitkäjänteistä ja noudattaa eettisiä suuntaviivojamme. Olemme sen vuoksi päättäneet asettaa lisää valitsemiimme tunnuslukuihin perustuvia mitattavia tavoitteita ja kertoa työn edistymisestä seuraavan vuoden kestävän kehityksen raportissa. Förslöv, huhtikuu 2012 Jan Johansson Toimitus- ja konsernijohtaja 5

6 TÄMÄ ON PEAB Tämä on Peab Peab AB on talon- ja maanrakennusyritys, jonka pääkonttori sijaitsee Förslövissä Etelä-Ruotsissa. Vuonna 1959 perustettu Peab toimii tällä hetkellä Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Yritys on liikevaihdoltaan Pohjoismaiden kolmanneksi suurin talon- ja maanrakennusyritys. Peabin visiona on olla pohjoismainen yhteiskuntarakentaja. Noudatamme toiminnassamme neljää yhteistä arvoa, jotka ovat käytännönläheisyys, kehittyminen, henkilökohtaisuus ja luottamus. Peabin toiminta oli jaettu vuonna 2011 kolmeen liiketoimintaalueeseen: Talonrakennus, Maanrakennus ja Teollisuus. Vuoden aikana on tehty useita pienempiä yritysostoja ja -myyntejä. Mikään niistä ei ole kuitenkaan yksinään vaikuttanut kovin merkittävästi koko konsernin toimintaan. Peabin kokonaisvarallisuus vuonna 2011 oli MSEK, velat MSEK ja oma pääoma MSEK. Talonrakennus Talonrakennus on konsernin suurin liiketoiminta-alue, sen osuus konsernin liikevaihdosta on noin puolet. Liiketoiminta-alueella toimi vuoden aikana viisi divisioonaa Ruotsissa, yksi Norjassa ja yksi Suomessa. Tämän lisäksi liiketoiminta-alueella oli pohjoismainen kiinteistönkehitysdivisioona. Toiminta käsittää sekä uudisja korjausrakentamisen että rakentamiseen liittyvät palvelut, kuten rakennuspalvelun ja kunnossapidon. Peab rakentaa kaikentyyppisiä asuntoja, liike- ja toimitiloja ja julkisia tiloja. Asiakkaita on sekä yksityis- että julkissektorilla. Peabin talonrakennustoiminta kehittää myös omia rakennushankkeita. Operatiivinen liikevaihto liiketoiminta-alueittain, 2011 Talonrakennus 56% Maanrakennus 23% Teollisuus 21% Operatiivinen liikevaihto asiakastyypeittäin, 2011 Maanrakennus Maanrakennustoiminnasta huolehtii Peabilla yksi divisioona. Toiminta kattaa maarakennus-, vesi- ja viemärityöt, infrastruktuurihankkeet, kuten tie-, rautatie- ja siltaurakat, sekä teiden, puistojen ja katujen ylläpitotyöt. Suurin asiakasryhmä on julkissektori, mutta asiakkaita on paljon myös yksityissektorilla. Teollisuus Peabin kolmas liiketoiminta-alue Teollisuus kattaa Peabin teollisen toiminnan. Vuonna 2011 liiketoiminta-alueella oli kaksi divisioonaa: Teollisuus ja Rakennusjärjestelmät. Teollisuustoimintaan sisältyy erilaisten materiaalien, kuten soran ja betonin, tuotanto ja toimitukset, asfaltin valmistus ja levitys sekä kuljetus- ja konepalvelut. Rakennusjärjestelmät käsittävät tehdasvalmisteiset rakennuselementit ja niihin liittyvät palvelut. Julkiset 32% Yksityiset 55% Muut 13% Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo Tuotettu suora taloudellinen lisäarvo Tulot Jaettu suora taloudellinen lisäarvo Toimintakulut Henkilöstön palkat ja korvaukset Maksut rahoittajille Maksut julkissektorille Konserni yhteensä Yhteiskunnalliset investoinnit 10 9 Jaettu taloudellinen lisäarvo yhteensä Taloudellinen tuotto

7 TÄMÄ ON PEAB Tilintarkastajat Vaalit Tiedotus Osakkeenomistajat Yhtiökokous Aktieägare Utgör Vaalit bolagsstämma Vaalit Ehdotukset Vaalivaliokunta Tiedotus Tavoitteet Strategiat Ohjausvälineet Hallitus Raportit Omavalvonta Rahoitusvaliokunta Korvausvaliokunta Tilintarkastusvaliokunta Toimitusjohtaja ja konsernijohto Tukitoiminnot Rakennus Maanrakennus Teollisuus Omistusrakenne Peab on NASDAQ OMX Stockholm Large Capissa noteerattu julkinen yhtiö. Yhtiön perustajien Mats ja Erik Paulssonin omistuksessa oli joulukuun 2011 lopussa 32 prosenttia yhtiön pääomasta ja 66 prosenttia äänistä. Omistusrakenteessa ei ole tapahtunut mitään suurempia muutoksia vuoden 2010 jälkeen. Ohjaus Peabin kestävän kehityksen työ on erottamaton osa yrityksen toimintaa, ja vastuut ja valtuudet on delegoitu siinä linjatoiminnoille. Työn tukena on erilaisia ohjausasiakirjoja sekä konsernin tukitoiminnoissa toimivia ympäristötyön, sosiaalisten kysymysten ja etiikkatyön asiantuntijoita. TOIMINTALINJAT Kestävän kehityksen työtä ohjataan erilaisilla politiikoilla ja toimintalinjoilla. Peabin käyttämä YK:n Global Compact -aloitteeseen perustuva toimintaohje kattaa ekologiset, sosiaaliset ja korruptionvastaiset kysymykset. Taustalla on Peabin kokonaisvaltainen yrityspolitiikka, joka käsittää yrityksen ympäristö-, laatu- ja työympäristöpolitiikan. Toimintaohjetta täydennetään erilaisilla sitä tukevilla politiikoilla ja suuntaviivoilla, joita ovat mm. Peabin eettiset suuntaviivat, alkoholin ja huumeiden vastainen toimintaohje, lakisääteisiä vaatimuksia vastaava yhdenvertaisuussuunnitelma sekä edustusta, käsikassoja ja sponsorointia koskeva käsikirja. OSAKKAAT Peabin kaikki osakkaat, myös vähemmistöosakkaat, voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan käyttämällä äänioikeuttaan Peabin yhtiökokouksessa, joka on yrityksen korkein päättävä elin. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä ja kertoa mielipiteensä yhtiön kestävän kehityksen työstä. VAALIVALIOKUNTA Vaalivaliokuntaan kuuluu neljä jäsentä: hallituksen puheenjohtaja sekä kolme muuta Peabin isoja ja pieniä osakkeenomistajia edustavaa jäsentä. Yksi vaalivaliokunnan päätehtävistä on nimetä ehdokkaita hallitukseen, jonka yhtiökokous valitsee. Vaalivaliokunta pitää tärkeänä, että kaikilla Peabin hallituksen jäsenillä on hyvät tiedot kestävään kehitykseen liittyvistä asioista. HALLITUS Peabin hallituksella on päävastuu yrityksen toiminnasta ja siten myös kestävän kehityksen työstä. Hallitukseen kuuluu yhteensä yksitoista varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä kahdeksan, ja työntekijäjärjestöt Ikäjakauma ja Jäsenmäärä Naisten määrä Miesten määrä < 30-vuotiaita vuotiaita > 50-vuotiaita sukupuolijakauma Hallitus (sis. varajäsenet) Konsernijohto Rahoitus- ja korvausvaliokunta Tilintarkastusvaliokunta Tilintarkastajat (myös varajäsenet) Vaalivaliokunta

8 TÄMÄ ON PEAB valitsevat kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Kahdeksasta yhtiökokouksen valitsemasta jäsenestä viisi on riippumatonta ja kolme riippuvuussuhteessa yhtiöön ja yhtiön johtoon sekä yhtiön suurimpiin omistajiin. Peabin työntekijät voivat työntekijäedustajien kautta vaikuttaa Peabin toimintaan. Hallitus asettaa vuodesta 2012 lähtien strategiat yrityksen kestävän kehityksen työlle ja arvioi tätä työtä sekä siihen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia vuosittain. TILINTARKASTUSVALIOKUNTA Tilintarkastusvaliokuntaan kuuluu kahdeksan hallituksen jäsentä. Valiokunta valmistelee hallituksen työtä huolehtimalla yhtiön talousraportoinnin laadunvarmistuksesta, määrittämällä suuntaviivat muiden kuin tilintarkastuspalvelujen hankkimiseksi tilintarkastajilta, pitämällä jatkuvasti yhteyttä yhtiön tilintarkastajiin, arvioimalla tilintarkastustointa sekä auttamalla vaalivaliokuntaa tekemään ehdotuksia uusista tilintarkastajista sekä heille maksettavista palkkioista. RAHOITUSVALIOKUNTA Rahoitusvaliokunta, johon kuuluu kolme hallituksen jäsentä, käsittelee taloudellisia kysymyksiä ja tekee niihin liittyviä päätöksiä hallituksen määrittämän rahoituspolitiikan mukaan. KORVAUSVALIOKUNTA Korvausvaliokunta, johon kuuluu kolme hallituksen jäsentä, laatii suuntaviivat ja puitteet johtavien toimihenkilöiden palkkaukselle ja muille korvauksille. TILINTARKASTAJAT Yhtiökokouksen valitsemat tilintarkastajat tarkastavat Peabin talousraportoinnin. KONSERNIJOHTO Toimitusjohtaja, joka on samalla myös konsernijohtaja, johtaa toimintaa hallituksen asettamien suuntaviivojen mukaan ja vastaa konsernin juoksevasta hallinnosta ja valvonnasta. Vuonna 2011 Peabin konsernijohtoon kuului neljä henkilöä, mutta vuodesta 2012 lähtien johtoryhmän jäseniä on seitsemän. Toimitusjohtaja on antanut vastuun kestävän kehityksen kysymyksistä yhdelle henkilölle, jonka tehtävänä on koostaa ja esitellä työn tulokset sekä valmistella asioita päätettäviksi. Konsernijohto käsittelee kestävään kehitykseen liittyviä asioita juoksevasti. TUKITOIMINNOT Peabilla on muutamia koko konsernille yhteisiä tukitoimintoja. Kestävän kehityksen työn tukena on ekologisten, sosiaalisten ja eettisten kysymysten erityisosaamista. Henkilöstöstä, turvallisuudesta ja juridisista kysymyksistä vastaavat konsernin tukitoiminnot kuuluvat eettiseen neuvostoon, joka käsittelee Peabin eettisten suuntaviivojen mahdollisia rikkomuksia. LIIKETOIMINTA-ALUEET Liiketoiminta-alueiden johtajat vastaavat kestävän kehityksen työn toteuttamisesta linjaorganisaatioissa delegoimalla vastuuta ja valtuuksia ja tekemällä siten kestävästä kehityksestä erottamattoman osan päivittäistä toimintaa. EXPERIUM Lindvallen RAVINTOLA ONDA Oslo

9 VISIO JA STRATEGIAT Visio ja strategiat Peabille on aina ollut tärkeää kantaa vastuuta ympäristöstä ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Tälle työlle ja sitoumukselle laadittiin yhteinen pitkäaikainen tavoite muotoilemalla vuonna 2010 koko konsernin kattava visio, jonka mukaan Peab haluaa olla pohjoismainen yhteiskuntarakentaja. Peab toteuttaa visiotaan kuuden koko konsernille yhteisen strategian avulla. Näiden strategioiden pohjalta Peab tarjoaa Pohjoismaiden markkinoille kokonaisratkaisuja, jotka luovat lisäarvoa yrityksen asiakkaiden ja omistajien lisäksi myös koko yhteiskunnalle. Visio pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab rakentaa tulevaisuuden kestäviä yhteiskuntia. Olemme Pohjoismaissa itsestään selvä yhteiskuntarakentamisen yhteistyökumppani. Keksimme ideoita, teemme aloitteita ja toimimme innovatiivisesti. Toimimme resursseja säästäen ja käytämme alan johtavia ilmastoa säästäviä ratkaisuja. Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita toimintamme koko elinkaaren ajan. Peab on pohjoismainen yritys. Teemme rajat ylittävää yhteistyötä ja ylitämme asiakkaidemme odotukset. Peab toimii asiakaslähtöisesti niin paikallisissa, valtakunnallisissa kuin kansainvälisissäkin hankkeissa. Tyytyväiset asiakkaat auttavat meitä menestymään kaikissa Pohjoismaissa. Peab on osaavia työntekijöitä puoleensa vetävä magneetti. Olemme alallamme Pohjoismaiden suosituin työnantaja. Arvomme ovat yksinkertaiset ja selkeät. Työntekijämme ovat sitoutuneita ja esimiehemme tekevät kaikkensa auttaakseen heitä kehittymään. Työntekijöiden kasvaessa myös Peab kasvaa. Strategiat Peabilla on visionsa toteuttamisessa apuna kuusi konsernistrategiaa: Kustannustehokas toiminta Kannattavat kasvusijoitukset Pohjoismaissa Näkyminen ja kuuluminen Pohjoismaissa Kestävän yhteiskuntarakentamisen edelläkävijä Asiakassuhteiden vahvistaminen ja kehittäminen Pohjoismaiden paras työnantaja Peabin kestävän yhteiskuntarakentamisen määritelmä Kaikkien suunnittelemiemme ja toteuttamiemme hankkeiden on oltava vastuullisesti ja pitkäkestoisesti muotoiltuja ja vastattava yrityksemme eettisiä periaatteita. Siten voimme täyttää toiminnallemme asetetut ekologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet. Yhteiskunta Ympäristö Talous 9

10 PEABIN SIDOSRYHMÄT Peabin sidosryhmät Yhteiskuntarakentajana Peab vaikuttaa moniin eri sidosryhmiin, jotka samalla vaikuttavat meihin. Sidosryhmien odotukset kasvavat sitä mukaa kuin visiomme tunnettuus lisääntyy. Peabin menestyksen jatkumisen kannalta on erittäin tärkeää täyttää kaikki suurelle yhteiskuntarakentamista harjoittavalle yritykselle asetetut odotukset ja säilyttää samalla käytännönläheinen ja henkilökohtainen asennoituminen, joka on aina ollut Peabin yrityskulttuurin kulmakivi. Käytimme sen vuoksi apunamme sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmiemme näkökohtia muotoillessamme konsernimme visiota ja strategioita, jotka puolestaan muodostavat pohjan tämän kestävän kehityksen raportin sisällölle. Asiakkaat Työntekijät Viranomaiset Peab Toimittajat Omistajat ja pääomamarkkinat Potentilaaliset työntekijät Sidosryhmät Sidosryhmien näkökohdat visiointityössä Konsernijohto käynnisti mittavan työn laatiakseen konsernille yhteisen vision ja strategiat. Rinnakkaisseminaarien, workshopien, toimintaympäristöanalyysien ja skenaarioanalyysien perusteella Peabille muotoiltiin vuonna 2010 koko konsernin kattava visio, jolle annettiin nimeksi Pohjoismainen yhteiskuntarakentaja. Monilla tahoilla korostettiin, että keskittyminen kestävään kehitykseen elinkaarinäkökulmasta on varsin keskeinen osa yhteiskuntarakentamista. Edistämällä yhteiskunnan kestävää kehitystä luomme lisäarvoa asiakkaillemme, heidän asiakkailleen, työntekijöillemme, omistajillemme ja koko yhteiskunnalle. Tämä on ollut Peabin kestävään kehitykseen liittyvän työn lähtökohtana vuonna Visiota laadittaessa tunnistettiin myös Peabin sidosryhmät, ks. yllä oleva kaavio. Kestävän kehityksen raportti kaikille sidosryhmillemme Edellä kuvatun visiointityön valmistuttua todettiin, miten tärkeää on suhtautua kestävän kehityksen työhön kokonaisvaltaisesti. Luonnollinen osa tätä työtä on esitellä Peabin kestävään kehitykseen liittyvä työ kaikille sidosryhmille vuosittaisessa kestävän kehityksen raportissa. Vuoden 2011 kestävän kehityksen raportin laatimista on ohjannut konsernijohdon suorassa alaisuudessa toimiva ohjausryhmä. Monet ryhmän jäsenistä osallistuivat myös raporttia edeltäneeseen visiointityöhön. Visiointityön yhteydessä toteutettujen toimintaympäristöanalyysien, workshopien ja skenaarioanalyysien perusteella kestävän kehityksen raportin ohjausryhmä on tunnistanut ne alueet, jotka antavat kokonaiskuvan Peabin kestävän kehityksen työstä ja jotka Peabin on tärkeintä tuoda esille. Nämä alueet ovat: työntekijät, ympäristötyö, liiketoimintaetiikka, yhteiskuntapanostukset ja kestävä rakentaminen. Peabin pyrkimyksenä on kehittää, parantaa ja lisätä indikaattoreita vähitellen. Aiomme sen vuoksi myös keskustella vuosittain sidosryhmiemme kanssa varmistaaksemme, että täytämme jatkossakin sidosryhmien odotukset ja tarjoamme heille heidän toivomaansa tietoa tulevissa kestävän kehityksen raporteissamme. Luottamustutkimus 2011 Vuonna 2011 tehtiin useille Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa toimiville sidosryhmille haastatteluista ja kyselytutkimuksista koostuva luottamustutkimus. Tutkimuksella haluttiin kartoittaa, miten sidosryhmät käsittävät Peabin suhteessa yrityksen visioon, jonka mukaan Peab haluaa olla pohjoismainen yhteiskuntarakentaja. Tutkimus osoitti, että tutkittujen kohderyhmien luottamus Peabia kohtaan on verrattain hyvä ja että Peab vastaa hyvin pohjoismaista yhteiskuntarakentajaa määrittäviä kriteereitä. 10

11 AINUTLAATUISEN PEAB-KULTTUURIN TAKANA OVAT TYÖNTEKIJÄT Ainutlaatuisen Peab-kulttuurin takana ovat työntekijät Tavoitteenamme on olla Pohjoismaiden paras työnantaja. Peab pyrkii sen vuoksi järjestelmällisesti ja määrätietoisesti varmistamaan työntekijöiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden työpaikoilla. Työntekijät 31. joulukuuta 2011 Peabilla oli työntekijää, määrä kasvoi henkilöllä vuodesta Työntekijät ovat Peabin tärkein resurssi, ja Peab käyttää etupäässä omia vakinaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä. Alla olevissa kaavioissa on tilastotietoa Peabin työntekijöistä. Työympäristöpolitiikka Työympäristötyön perustana on työympäristöpolitiikka, joka on integroitu osa Peabin yrityspolitiikkaa ja täyttää AFS 2001:1:ssä määritellyt järjestelmällisen työympäristötyön vaatimukset. Järjestelmällinen työympäristötyö Peab on jo kauan tehnyt järjestelmällistä terveys- ja työympäristötyötä, joka täyttää Ruotsin työympäristöviraston ohjeiden (AFS 2001:1) mukaiset vaatimukset. Vastuut ja valtuudet on delegoitu linjaorganisaatiolle, ja tämä työ on integroitu päivittäiseen toimintaan. Työympäristötyö on henkilöstöosaston vastuulla, ja konsernitasolla työstä vastaavat työympäristöpäällikkö ja koordinaattori. Myös jokaisella divisioonalla on oma työympäristöpäällikkö, ja eri yksiköissä on satoja henkilöitä, jotka osallistuvat työympäristötyöhön joko koko- tai osa-aikaisesti. Toiminnassa ovat mukana myös työntekijöiden valitsemat työsuojeluvaltuutetut ja yritykselle yhteinen työsuojelutoimikunta, johon kuuluu ammattiliittojen edustajia, toimitusjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja työympäristöpäällikkö. Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on muun muassa päättää prosesseista, strategioista ja politiikoista ja arvioida niitä. Ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä työpaikoilla Peabilla on työpaikkaonnettomuuksissa nollavisio, joka koskee sekä omia työntekijöitämme että aliurakoitsijoitamme. Peab pyrkii aktiivisesti ennaltaehkäisemään onnettomuuksia mm. järjestämällä erilaisia koulutuksia. Työpaikkaonnettomuuksien määrä laski vuonna 2011 Ruotsissa 9,9:stä 7,7:ään ja Suomessa 54:stä 31:een tapaukseen miljoonaa työtuntia kohti edellisvuoteen verrattuna. Norjassa taas määrä kasvoi 5,5:stä 6,6:een tapaukseen vastaavana aikana. Työpaikkaonnettomuuksien mittauslukuna käytetään onnettomuuksia, jotka aiheuttavat vähintään 8 tunnin työstäpoissaolon. Suomen korkeammat lukemat johtuvat siitä, että Suomessa määrätään työpaikkaonnettomuuksien yhteydessä sairauslomia eri sääntöjen perusteella kuin Ruotsissa ja Norjassa. Työsuhdemuodot Lopettaneet työntekijät Työpaikkaonnettomuudet suhteessa 1 miljoonaan työtuntiin Työntekijöiden kokonaismäärä Ruotsissa: Vakinaiset kokoaika Vakinaiset osa-aika Vakinainen Projekti/määräaikainen Projekti/määräaikaiset kokoaika Projekti/määräaikaiset osa-aika Ruotsissa vuonna 2011 lopettaneiden määrä: Lopettaneet naiset Lopettaneet miehet Lopettaneet < 30-vuotiaat Lopettaneet vuotiaat Lopettaneet > 50-vuotiaat Määrä Ruotsi Norja Suomi 11

12 AINUTLAATUISEN PEAB-KULTTUURIN TAKANA OVAT TYÖNTEKIJÄT Työpaikoillamme tapahtui valitettavasti vuoden aikana kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Toinen niistä tapahtui Solnassa sijaitsevalla rakennustyömaalla erään aliurakoitsijamme asentaessa portaikkoa. Asennuksen yhteydessä irronnut porraselementti aiheutti alapuolisten porrasosioiden romahtamisen. Toinen onnettomuus tapahtui kallionottopaikassa Norrköpingissä, jossa eräs työntekijä joutui kuljetushihnan puristuksiin. Peabilla on kriisiorganisaatio vakavien onnettomuuksien käsittelyä varten. Kriisiorganisaatio on saanut koulutuksen Ruotsin yhteiskuntasuojan ja valmiuden virastolta (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB). Kaikki onnettomuudet selvitetään huolellisesti, minkä jälkeen ryhdytään tarvittaviin toimiin vastaavanlaisten onnettomuuksien ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Seuranta ja järjestelmällinen parannustyö Kaikki vaaratilanteet raportoidaan Peabin verkkopohjaiseen onnettomuuksien raportointi- ja rekisteröintijärjestelmään (Olycksoch TillbudsRapportering, OTR). Joka vuosi tehdään lisäksi monia työpaikkatarkastuksia. Peab analysoi tarkastusten tuloksia vuosittain ja tunnistaa syy-yhteyksiä työntekijätilastoista, työntekijätutkimuksista, kehityskeskusteluista, työpaikkatarkastuksista ja työterveyshuollosta saatujen tietojen perusteella. Näiden tietojen perusteella tehdään päätöksiä priorisoiduista panostuksista, tavoitteista ja toimenpiteistä. Työpaikkojen turvallisuuden parantamiseksi entisestään päätettiin käynnistää uusi mittava hanke ja toteuttaa se vuonna Hanke sisältää useita eri toimenpiteitä: Järjestys- ja työsuojelusääntöjen tarkistaminen. Säännöistä tiedottaminen kaikille työntekijöille ja muille työpaikoillamme oleskeleville. Kylttimallin suunnitteleminen kylttien yhtenäistämiseksi kaikilla työpaikoilla. Mallin kehittäminen työpaikkavierailuja varten, sis. työmateriaalin, kuten tarkistuslistat. Seuranta mm. raportoimalla tavoitteiden täyttymisestä konsernijohdolle ja sisäisille tarkastajille. Terveys Peabin tavoitteena on, että yrityksen työntekijät ovat alan terveimpiä. Teemme järjestelmällistä työtä monilla eri alueilla tämän saavuttamiseksi. Konserni on mm. rekrytoinut viisi terveystyön kehittäjää, joiden tehtävänä on tukea ja kehittää työpaikoillamme terveyttä edistävää näkemystä, jossa työn tuottama ilo ja työtyytyväisyys ovat hyvien työsuoritusten tärkeitä edellytyksiä. Ruotsin, Norjan ja Suomen sairauspoissaolot esitellään alla olevassa kaaviossa vuosien 2011 ja 2010 osalta. Hyvän terveyden edellytyksenä on työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino. Peab Hälsa och Fritid tarjoaa työntekijöille monenlaista toimintaa, jonka tarkoituksena on kannustaa ja edistää terveellisiä elämäntapoja ja yhteenkuuluvuutta työpaikoillamme. Työntekijät voivat myös saada avustusta esimerkiksi tupakasta vieroitukseen, ravintoneuvontaan ja liikuntaharrastuksiin. Ammattitaidon kehittäminen Peab tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden kehittyä työssään sekä varmistaa yrityksessä olevan ammattitaidon jatkuvan kehittämisen järjestämällä koulutustoimintaa yrityksen omassa Peabakatemiassa. Koulutusohjelmissa valmennetaan työntekijöitä uusiin työtehtäviin. Vuoden mittaisten koulutusten osanottajat tapaavat toisensa kerran kuussa. Useilla koulutuskerroilla käsitellään kestävään kehitykseen liittyviä asioita, kuten ympäristö-, työympäristö- ja etiikkakysymyksiä. Peabakatemian koulutusohjelmien lisäksi työntekijöille tarjotaan myös monia muita ammattitaitoa kehittäviä kursseja, joissa käytetään kouluttajina sekä yrityksen sisäisiä että ulkopuolisia kurssinvetäjiä. Koulutustuntien määrä keskimäärin työntekijää kohti esitetään työntekijäkategorioittain alla olevassa kaaviossa. Henkilöstömäärä eri maissa Ruotsi Suomi Norja Henkilöstömäärä Toimihenkilöitä Ammattityöntekijöitä Taulukossa näkyy henkilöstömäärä henkilöstökategorioittain. Suomen luvut käsittävät vain rakennustoiminnan. Naispuolisten työntekijöiden määrä Ruotsissa Naispuolisia toimihenkilöitä suhteessa työntekijöiden kokonaismäärään 7,9 % Naispuolisia rakennustyöntekijöitä suhteessa työntekijöiden kokonaismäärään 1,7 % Koulutustunnit keskimäärin työntekijää kohti 2011 Tuntia 25 Sairauspoissaolot % Kaaviosta näkyy koulutustuntien määrä keskimäärin työntekijää kohti. Suomen luvut käsittävät vain rakennustoiminnan Sairauspoissaolojen kokonaismäärä oli vuonna 2011 kaikissa kolmessa maassa 3,9 prosenttia Ruotsi Suomi Norja Yhteensä 0 Ruotsi Norja Suomi Yhteensä työntekijää kohti Toimihenkilöä kohti Ammattityöntekijää kohti

13 AINUTLAATUISEN PEAB-KULTTUURIN TAKANA OVAT TYÖNTEKIJÄT Peabkoulu Peab tarvitsee lähivuosina paljon uusia taitavia työntekijöitä. Houkutellakseen yritykseen nuorisoa ja varmistaakseen ammattitaitoisten rakentajien rekrytoinnin Peab tarjoaa opetusta Ruotsissa lukiotason Peabkouluissa. Neljäs Peabkoulu käynnistettiin vuonna 2011 Upplands Väsbyssä. Kolme jo aiemmin perustettua koulua toimivat Ängelholmissa, Malmössä ja Solnassa. Peab sai vuoden aikana myös luvan avata viidennen koulun Göteborgissa vuonna Peabkoulussa on kaksi opinto-ohjelmaa, kansallinen talon- ja maanrakennusohjelma sekä perehdyttämisohjelma niille, joilla ei ole pätevyyttä hakea Ruotsin kansalliseen lukio-ohjelmaan. Peabkoulun opetus on yksilökohtaista ja monialaista ja se toteutetaan läheisessä yhteistyössä yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Peabkouluissa on noin 400 oppilasta, ja lähes 80 % heistä saa työtä koulutuksen jälkeen. Ängelholmin ja Malmön Peabkoulut ovat saaneet vuoden aikana palkinnon laatutyöstään sekä opettajien ja oppilaiden välisestä yhteistoiminnasta. Kouluille myönnetään ensimmäisten joukossa Ruotsin rakennusteollisuuden ammattilautakunnan (Byggindustrins Yrkesnämnd, BYN) laatumerkintä Alan suosittelema koulu. Tasa-arvo ja monimuotoisuus Peabilla kaikki työntekijät on hyväksyttävä sellaisenaan ilman erityiskohtelua. Ehkäistäkseen syrjintää ja luodakseen samat mahdollisuudet kaikille työntekijöille sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan tms. katsomatta Peab on laatinut yhdenvertaisuussuunnitelman, joka koskee kaikkien omien työntekijöiden lisäksi myös oppilaita, harjoittelijoita, lainattua ja vuokrattua työvoimaa sekä työnhakijoita. Peabilla ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää tai loukkaavaa erityiskohtelua. Mahdollisissa syrjintätapauksissa ryhdymme voimatoimiin Peabin loukkaavaa erityiskohtelua torjuvan toimintasuunnitelman mukaisesti. Peab on yhteiskuntarakentaja, jonka asiakkaat ja tilaajat edustavat kaikkia yhteiskuntamme osia. Visionamme on, että henkilöstömme kokoonpano heijastaa tätä monimuotoisuutta. Handslaget Peabin työntekijätutkimus on nimeltään Handslaget. Se toteutetaan joka toinen vuosi kyselytutkimuksena. Tutkimuksen avulla pyritään tunnistamaan mahdollisia parannusalueita selvittämällä, miten työntekijät kokevat työympäristönsä, esimiestensä johtamistavan sekä Peabin työnantajana. Vuonna 2011 tehdyn tutkimuksen vastausprosentti oli 87 eli yhden prosentin enemmän kuin edellisessä tutkimuksessa vuonna Handslaget-tutkimuksessa työntekijöiltä kysytään muun muassa, miten he kokevat omat kehitysmahdollisuutensa, esimiestensä johtamistavan ja työpaikkansa työympäristön. Yli sata kysymystä käsittävä tutkimus osoittaa mm. sen, että 77 prosenttia työntekijöistä suosittelee mielellään Peabia työnantajana muille ja että 63 prosenttia mielestään toimii työpaikallaan ympäristötietoisesti, mikä merkitsee kolmen prosentin kasvua vuonna 2009 tehdystä edellisestä mittauksesta. Yksilöllinen kehitys Kaikille Peabin työntekijöille on tarjottava mahdollisuutta osallistua kehityskeskusteluun esimiehensä kanssa kerran vuodessa. Kehityskeskustelussa arvioidaan työntekijän työsuorituksia ja tavoitteiden täyttymistä sekä keskustellaan hänen urakehityksestään. Kehityskeskustelujen toteutumista seurataan Handslagettyöntekijätutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan noin 80 prosentille työntekijöistä tarjottiin mahdollisuutta kehityskeskusteluun vuonna Tässä on paljon parannuspotentiaalia, ja koska tämä on Peabin priorisoima alue, vuonna 2012 ryhdytään monenlaisiin toimenpiteisiin luvun parantamiseksi. Osakkuus ja voitonjako Peabilla on aina pyritty siihen, että työntekijät ymmärtäisivät toiminnan kannattavuusnäkökulman ja saisivat osansa yrityksen menestyksestä. Tämän vuoksi Peabilla on ollut jo kauan käytössä vaihtovelkakirjaohjelma ja voitto-osuussäätiö. Säätiön avulla pyritään kannustamaan työntekijöiden kiinnostusta pitkäaikaiseen työsuhteeseen sekä luomaan heille paremmat taloudelliset edellytykset eläköitymisen jälkeen. 13

14 YMPÄRISTÖASIAT LUONNOLLINEN OSA TOIMINTAA Ympäristöasiat luonnollinen osa toimintaa Ympäristöasiat ovat luonnollinen osa Peabin toimintaa. Peab pyrkii jatkuvasti minimoimaan toimintansa ympäristövaikutukset sekä ottamaan ympäristönäkökohdat huomioon koko arvoketjussa, toimittajista hankkeiden valmistumiseen. Ympäristöpolitiikka Ympäristötyön perustana on ympäristöpolitiikka, joka on integroitu Peabin yrityspolitiikkaan ja toimintaohjeeseen ja täyttää ISO 14001: 2004:n vaatimukset. Johtamisjärjestelmä Peab tekee järjestelmällistä ympäristötyötä varovaisuusperiaatteen mukaan. Talon- ja maanrakennustoiminnan ympäristötyössä noudatetaan yrityksen itse kehittämää toiminnanohjausjärjestelmää, joka täyttää sekä ISO 14001:n että ISO 9001:n vaatimukset. Monilla rakennus- ja teollisuustoiminnan yksiköistä on ISO ja ISO sertifiointi. Suomen toiminta uudisti ISO sertifikaattinsa vuonna 2011 ja Ruotsin koillisdivisioona sai ensimmäisen kerran sekä ISO että ISO sertifikaatin. Sertifiointiprosessi on käynnistetty myös useissa muissa yksiköissä, ja ne sertifioidaan arvion mukaan vuoden 2012 aikana. Sivulla 18 olevassa taulukossa on lisätietoa sertifioitujen yksiköiden määrästä. Merkittävät ympäristönäkökohdat Peab tunnistaa juoksevan toiminnan ympäristönäkökohdat ja analysoi niitä elinkaarinäkökulmasta. Nämä näkökohdat luovat perustan työlle, jota Peab tekee toimintansa ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Toiminnassa on tunnistettu viisi merkittävää ympäristönäkökohtaa: Resurssien käyttö/kulutus Ympäristölle ja terveydelle vaaralliset aineet Kuljetukset Jätteet Energia Resurssien käyttö Resurssien käytössä Peab pyrkii toisaalta valitsemaan ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia tuotteita ja toisaalta tehostamaan resurssien käyttöä ja minimoimaan hukkamateriaalin määrän. VÅGEN-GALLERIA Örebro 14

15 YMPÄRISTÖASIAT LUONNOLLINEN OSA TOIMINTAA KARL XV:n SILTA Ängelholm Peab käynnisti vuonna 2008 hankkeen Rätt Från Mig (oikein minulta). Hankkeen avulla pyritään tarjoamaan Peabin rakennustoiminnalle entistäkin yhtenäisempi valikoima menetelmiä ja työkaluja, jotka yhdessä käytettyinä auttavat parantamaan toiminnan tuottavuutta, alentamaan tuotantokustannuksia ja vähentämään resurssien käyttöä. Rätt Från Mig -hanke edistää työn standardointia siten, että useista kaikkein tehokkaimmista menetelmistä tulee vähitellen itsestään selviä käytäntöjä Peabin kaikilla rakennustyömailla. Toimimalla oikein alusta alkaen voimme vähentää hävikin määrää, tehostaa resurssien käyttöä ja lisätä toiminnan tuottavuutta. Ympäristölle ja terveydelle haitalliset aineet Peab pyrkii vähentämään ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden käyttöä ja käyttää tuotteiden valinnassa sen vuoksi BASTA- ja Byggvarubedömningen- järjestelmiä (BVB). BASTA on rakennusalan yhteinen järjestelmä, jonka tavoitteena on poistaa markkinoilta vaaralliset rakennusmateriaalit. Toimittajat voivat solmia sopimuksen tuotteidensa rekisteröimiseksi BASTA-järjestelmään. Byggvarubedömningen arvioi rakennusmateriaaleja elinkaarinäkökulmasta ja julkaisee arvioinnit tietokannassaan. Ainesisältöjen kriteerit ovat molemmissa järjestelmissä samat ja ne perustuvat tieteellisiin tosiasioihin. Energia Energiatehokkuus on tärkeällä sijalla sekä toiminnan aikana että rakennusprosessin päätyttyä. Peab pyrkii vähentämään sekä omaa että asiakkaidensa energiankäyttöä rakentamalla asuntoja, joiden energiankulutus on normivaatimuksia alhaisempi. Toiminnassa tehdään jatkuvasti uusia aloitteita energiankulutuksen vähentämiseksi. Rakennusprosessissa otettiin vuonna 2011 käyttöön energian optimointijärjestelmä L-CTRL. Sen avulla paikallisjohtaja voi ohjata työpaikan energiankulutusta, kuten tuuletusta, lämmitystä ja valaistusta, langattomasti minkä Peabin verkkoon kuuluvan tietokoneen kautta tahansa. Optimoimalla esimerkiksi EPÄSUORA ENERGIANKULUTUS Ruotsi Norja Suomi Koko toiminta Sähkö MWh GJ Kaukolämpö MWh GJ OSTETUT SUORAT ENERGIANLÄHTEET Litraa MWh GJ Öljy Bensiini Diesel (autot) Diesel (bulkkitavara) E Yhteensä Taulukossa on lueteltu Ruotsissa ja Norjassa ostetut suorat energianlähteet. Hiilidioksidipäästöt Hiilidioksidipäästöt Ruotsissa ja Norjassa, tonnia. Sähkö, 45 tonnia Kaukolämpö, tonnia Öljy, tonnia Bensiini, tonnia Kaavio osoittaa Peabin hiilidioksidipäästöt Ruotsissa ja Norjassa, Greenhouse Gas Protocolin mukaan laskettuna. Kaaviosta näkyy kunkin päästöjä aiheuttaneen energianlähteen osuus. Peab ostaa Ruotsissa vain vesivoimalla tuotettua sähköä, Ruotsissa ostetun sähkön hiilidioksidipäästöt ovat sen vuoksi vain 22 kg. Diesel, tonnia E85, 97 tonnia rakennusparakin energiankulutuksen alentamalla parakin lämpötilaa yöllä voidaan säästää 20 prosenttia energiaa. Järjestelmästä jatkuvasti saatavien tarkkojen tietojen avulla voidaan lisäksi helpottaa energiankulutuksen seurantaa jokaisella yksittäisellä rakennustyömaalla. 15

16 YMPÄRISTÖASIAT LUONNOLLINEN OSA TOIMINTAA Vielä yksi esimerkki Peabin energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävistä toimista on Eco-Paving. Eco-Paving on ympäristöä ja energiaa säästävä matalalämpöistä asfalttia käyttävä tienpäällystystekniikka. Alentamalla lämpötilaa asfaltinlevityksessä voidaan samalla vähentää energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteena on vähentää energiankulutusta noin 20 prosenttia alentamalla asfaltin lämpötilaa 30 astetta. Ympäristövaikutustensa vähentämiseksi Peab käyttää Ruotsissa vain vesivoimalla ympäristöystävällisesti tuotettua sähköä. Tällöin otetaan huomioon sähköntuotannon koko elinkaari. Edellisellä sivulla olevista kaavioista näkyvät Peabin energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt. Kuljetukset Peab pyrkii jatkuvasti vähentämään toimintansa hiilidioksidipäästöjä. Peabin yritysjohto on esimerkiksi päättänyt opettaa kaikille yrityksen ajoneuvojen kuljettajille polttoainetta säästävän ajamisen periaatteita. Kaikkia työntekijöitä kehotetaan vähentämään matkustamistaan käyttämällä video- ja puhelinpalavereja perinteisten kokous - ten sijaan. Vuonna 2011 toteutettiin konferenssituntia videolinkin välityksellä. Virkamatkojen ympäristövaikutusten vähentämiseksi on kehitetty myös uusi kokous- ja matkaportaali, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2012 aikana. Kokous- ja matkaportaalin avulla työntekijät voivat valita ympäristöä vähemmän kuormittavia matkustusvaihtoehtoja. Lisäksi portaalin avulla on helpompi mitata ja seurata työntekijöiden matkustamista. Vuoden aikana tehtiin myös kuljetusselvitys, jonka tarkoituksena oli kartoittaa konsernin kuljetukset sekä tunnistaa suurimmat ympäristökuormittajat ja parannusmahdollisuudet. Selvityksen tulokset muodostavat perustan tällä alueella tulevaisuudessa tehtäville panostuksille. Jätteet Tavoitteena on aina, että mahdollisimman vähän jätteistä joutuu kaatopaikalle. Tavoite saavutetaan optimoimalla resurssien käyttö, maksimoimalla uudelleenkäyttö sekä lisäämällä lajitteluastetta ja maksimoimalla siten materiaalin kierrätys ja energiakäyttö. Vaarallisista jätteistä huolehditaan asianmukaisella tavalla. Ruotsin toiminnassaan Peab on mitannut jätteiden lajitteluastetta jo pitkän aikaa. Ruotsin rakennustoiminnan lajitteluaste kasvoi 63 prosentista vuonna prosenttiin vuonna Tavoitteena on 70 prosentin lajitteluaste. Alla olevassa kaaviossa on lisää tietoa Peabin jätteidenkäsittelystä. JÄTTEIDEN KOKONAISMÄÄRÄ Ruotsi Norja Suomi Yhteensä Jätteiden määrä (tonnia) Lupaa tai ilmoitusta edellyttävä toiminta Peab harjoittaa lupaa tai ilmoitusta edellyttävää toimintaa Ruotsissa ja Suomessa. Tällaiseen toimintaan sisältyvät sora- ja kiviainesten liiketoiminta, soran- ja kallionottopaikat, jätteiden ja vaarallisten jätteiden kuljetus, asfalttitoiminta ja betoninvalmistus. Lupia uudistetaan ja täydennetään jatkuvasti. Lupaa edellyttävä toiminta muodosti konsernin liikevaihdosta vuonna 2011 noin 3 prosenttia ja ilmoitusta edellyttävä toiminta noin 6 prosenttia. Vaarattomien jätteiden käsittelymenetelmä Vaarattomien jätteiden määrä Ruotsissa ja Norjassa, tonnia. Vaarallisten jätteiden käsittelymenetelmä Vaarallisten jätteiden määrä Ruotsissa ja Norjassa, tonnia. Kierrätys, 56 % Kaatopaikka, 21 % Poltto, 22 % Kompostointi, <1 % Kaatopaikka, 84 % Kompostointi, 4 % Poltto, 8 % Kierrätys, 4 % Käsittelymenetelmäkaavioissa näkyvät Ruotsin ja Norjan lukemat. Norjan luvuissa ei ole mukana tänä vuonna ostettujen yritysten lukuja eikä myöskään massoja. Vaarallisilla jätteillä tarkoitetaan mm. saastunutta maaperää ja asfalttia, joka sijoitetaan kaatopaikalle. Näiden materiaalien suurista määristä johtuen kaatopaikalle sijoitettujen vaarallisten jätteiden osuus on suuri. 16

17 KESTÄVÄ RAKENTAMINEN Kestävä rakentaminen Toimintaympäristömme asettaa meille aina vain suurempia vaatimuksia kestävien rakennusmenetelmien käytöstä. Pyrkiessään täyttämään asiakkaiden tiukat vaatimukset Peab käynnisti vuonna 2011 useita hankkeita, joissa otetaan huomioon kaikki kestävän kehityksen näkökohdat eikä vain ympäristöä koskevia. Malmön Varvsstaden Tyytyväiset asiakkaat Tyytyväiset asiakkaat ovat Peabin kehityksen edellytys. Peabin divisioonat tekevät omia asiakastutkimuksia selvittääkseen, miten asiakkaat käsittävät Peabin ja yrityksemme tuotteet. Näiden tutkimusten yhdenmukaistamiseksi Peab suunnittelee järjestävänsä yhteisen, koko konsernin kattavan asiakastutkimuksen vuonna Ympäristösertifioitu rakentaminen Pohjoismaissa on käytössä useita erilaisia rakennusten ympäristösertifiointeja. Standardien kattavuus vaihtelee. Joissakin otetaan huomioon vain energianäkökohdat, kun taas toisissa on mukana koko kestävän kehityksen näkökulma. Alla olevassa taulukossa on vertailtu eri sertifiointijärjestelmiä. SERTIFIOINTIJÄRJESTELMIEN SISÄLTÖ Green Building Energimerke Miljöbyggnad BREEAM LEED Energia X X X X X Materiaalit X X X Sisämiljöö X X X Rakennusvaihe X X Vesi X X Hallinto X X Rakennusjätteet X X Infrastruktuuri X X Ekologia & paikka X X Ohjaus & seuranta X X LCA/LCC X Prosessi/innovaatio X X Taloudelliset & sosiaaliset näkökohdat kaupunginosat kaupunginosat Erilaisten sertifiointien käyttö yleistyy rakennusalalla. Peab päätti vuonna 2011, että kaikki yrityksen omatoimisesti rakentamat kiinteistöt ympäristösertifioidaan. Asuntotuotannossa käytetään Ruotsissa Miljöbyggnad-sertifiointia ja liike- ja toimitiloissa BREEAM-sertifiointia. Norjassa käytetään Energimerkning-sertifiointia asuntotuotannossa ja BREEAMnor-sertifiointia liike- ja toimitiloissa. Suomessa Peab käyttää LEED-sertifiointia. Ulkoisten toimeksiantajien tilaamissa hankkeissa keskustellaan eri sertifiointijärjestelmien mahdollisuuksista ja käytetään toimeksiantajan suosimaa järjestelmää. Seuraavalla sivulla on lisää tietoa meneillään olevien ja päätökseen saatujen sertifioitujen rakennushankkeiden määristä. Kestävään kehitykseen panostavat hankkeet Vuoden aikana on toteutettu useita rakennushankkeita, joissa on otettu huomioon kaikki kestävän kehityksen näkökohdat. Muutamia näistä, Varvsstaden, Bolyftet, Angeredin uima- ja jäähalli sekä E4 Sundsvall, esitellään tarkemmin seuraavassa. VARVSSTADEN Yhtenä Ruotsin ensimmäisistä rakennusyhtiöistä Peab on päättänyt hankkia kestävän kehityksen sertifikaatin kokonaiselle kaupunginosalle. Malmön länsisatamassa sijaitseva Varvsstaden muunnetaan Kockumsin entisestä telakka-alueesta aivan uudeksi kaupunginosaksi, jossa kestävä kehitys on tärkeässä asemassa. Sertifiointi tehdään BREEAM Communities -järjestelmän mukaan, joka kattaa kestävän kehityksen sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset näkökohdat, mm. ilmaston ja energian, yhteiskuntasuunnittelun ja biologisen monimuotoisuuden. 17

18 KESTÄVÄ RAKENTAMINEN Valmistuttuaan vuonna 2030 Varvstadenissa on asuntoa ja työpaikkaa, joiden kokonaispinta-ala on m 2. ja harjoittelupaikkoja alueen työttömille. Angeredin uima- ja jäähalli valmistuu arviolta vuoden 2013 aikana. BOLYFTET Bolyftet on Peabin uusi konsepti Ruotsissa nk. miljoonaohjelman aikana rakennettujen asuntojen kunnostamiseksi. Bolyftet kattaa kaikki kestävän kehityksen näkökohdat, niin sosiaaliset ja taloudelliset kuin ekologisetkin. Konsepti sisältää mm. ympäristö- ja energiateknisiä ratkaisuja, turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä sekä rahoitusvaihtoehtoja. Bolyftet-hankkeeseen otetaan mukaan myös alueiden asukkaat. He saavat kertoa toiveitaan asuinalueensa suunnittelusta ja heille tarjotaan työtä ja koulutusta. ANGEREDIN UIMA- JA JÄÄHALLI Angeredin uima- ja jäähalli Göteborgissa on Peabin määritelmän mukaan kestävä yhteiskuntarakentamishanke, jossa panostetaan paljon ympäristökysymyksiin, resursseja säästävään rakentamiseen ja sosiaaliseen osallistamiseen. Laitos on yksi ensimmäisistä uima- ja jäähalleista, joka saa valmistuttuaan Miljöbyggnadympäristösertifikaatin. Hankkeen aikana Peab tarjoaa projektityötä E4 SUNDSVALL, MYRE SKÖNSMON E4 Sundsvall on tärkeä tienrakennushanke, jonka tarkoituksena on parantaa kulkukelpoisuutta, liikenneturvallisuutta ja ympäristöä 20 kilometrin pituisella tieosuudella Sundsvallin eteläpuolella. Peabin hanke on kokonaisurakka, jossa Peab sitoutuu hoitamaan myös tien yllä- ja kunnossapidon 20 vuoden ajan. Siten Peab voi ottaa kaikki eri prosessien vastuuhenkilöt mukaan jo suunnitteluvaiheessa, mikä luo hankkeelle parhaat mahdolliset taloudelliset edellytykset koko sen elinkaaren aikana. Hyvän suunnittelun ja massojen tehokkaan käsittelyn avulla maanrakennus- ja teollisuustoiminnat ovat yhdessä pystyneet turvaamaan materiaalin saannin niin tierunkoa ja tierakennelmassa tarvittavaa betonia kuin myös asfaltinvalmistusta varten. Työmaan yhteyteen on perustettu murskaamo sekä betoni- ja asfalttitehdas. Näin pystytään säästämään rakennusvaiheessa arviolta km kuljetuksia, mikä vastaa 12 kierrosta maapallon ympäri. SERTIFIOITUJEN HANKKEIDEN JA YKSIKÖIDEN MÄÄRÄ Ruotsi Norja Suomi Keskeneräiset Valmiit Keskeneräiset Valmiit Keskeneräiset Valmiit Miljöbyggnad 14 2 Breeam 4 1 Breeam Communities 1 LEED Green Buildning 3 Energimerke 97 ISO ISO Taulukosta näkyvät Peabin keskeneräiset ja valmiit sertifiointihankkeet. Keskeneräisiksi lasketaan sellaiset hankkeet, jotka sertifiointijärjestelmästä vastaava organisaatio on rekisteröinyt käynnistetyiksi. Valmiiksi lasketaan ne hankkeet, joille on myönnetty sertifikaatti. Kaikkien ei ole kuitenkaan tarvinnut saada lopullista sertifikaattia, joka myönnetään vasta tietyn verifiointiajan jälkeen. Taulukossa ovat mukana sekä Peabin omat hankkeet, joissa Peab vastaa sertifioinnista, että Peabin toimeksiantajien tilaamat hankkeet, joissa tilaaja vastaa sertifioinnista. ISO-sertifiointeja ei ole luokiteltu keskeneräisiksi tai valmiiksi, vaan kaikki tähän mennessä sertifioidut yksiköt on luokiteltu valmiiksi, riippumatta siitä, myönnettiinkö sertifikaatti vuonna 2011 vai aikaisemmin. Energimerke on lain mukaan pakollinen sertifiointi kaikissa Norjan rakennushankkeissa, muut sertifioinnit ovat vapaaehtoisia. ANGEREDIN UIMAHALLI, Göteborg 18

19 LIIKETOIMINTAETIIKKA Liiketoimintaetiikka Peabilla ei hyväksytä lain tai Peabin eettisten suuntaviivojen rikkomista. Toimimme ennaltaehkäisevästi järjestämällä koulutusta ja tiedottamalla näistä asioista. Sääntöjen rikkominen johtaa voimatoimiin. Eettiset suuntaviivat Peabin konsernijohdon vahvistamissa eettisissä suuntaviivoissa määritetään, miten kaikkien työntekijöiden tulee toimia. Peabilla on korkeat pyrkimykset, ja siksi asetamme eettisissä suuntaviivoissamme tiukemmat vaatimukset kuin kansallisessa lainsäädännössä ja kansainvälisissä julistuksissa. Eettisiä suuntaviivoja täydentää lisäksi edustustoimintaa koskeva käsikirja, jossa on selvät ohjeet esimerkiksi asiakasedustuksesta ja lahjoista. Laskut on hyväksytettävä kahdella henkilöllä, ja Peab pyrkii myös aktiivisesti vahvistamaan sopimususkollisuutta suhteessa toimittajiin, joiden kanssa olemme solmineet puitesopimuksen. Etiikkakoulutus Korruptiota torjuvassa ennaltaehkäisevässä työssä käynnistettiin vuonna 2009 kattava Etikrundan-koulutusohjelma. Yli toimihenkilöä Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa on saanut koulutuksen, joka on räätälöity Peabin tarpeisiin ja sisältää tilanteita, joissa otetaan esille alalle olennaisia eettisiä pulmia. Kaikki Etikrundan-koulutuksen käyneet allekirjoittavat sitoumuksen, jossa he lupautuvat noudattamaan työssään aina Peabin eettisten suuntaviivojen ja toimintaohjeen perustana olevia arvoja. Vuoden 2011 suuressa koulutuspanostuksessa yli työntekijälle opetettiin etiikkaan ja korruptionvastaiseen toimintaan liittyviä asioita. Ruotsissa koulutukseen osallistui toimihenkilöä, joista toimii johtotehtävissä, Norjassa 104 toimihenkilöä, joista 18 on johtajia ja Suomessa 37 toimihenkilöä, joista 27 on johtotehtävissä. Peab jatkaa näiden asioiden opettamista henkilöstölleen tulevina vuosina. Kaikki ylemmän tason johtajat saavat myös yksipäiväisen koulutuksen kilpailuoikeuteen liittyvissä asioissa. Eettinen neuvosto Mahdolliset eettisten suuntaviivojen rikkomukset käsitellään eettisessä neuvostossa, johon kuuluu yksi konsernijohdon edustaja, neljä tukitoimintojen edustajaa sekä kyseisen työntekijän esimies. Eettinen neuvosto päättää, annetaanko asia turvallisuusosaston selvitettäväksi. Lisäksi eettinen neuvosto päättää mahdollisista toimenpiteistä, esimerkiksi rikosilmoituksen tekemisestä sekä työntekijälle määrättävistä seuraamuksista, kuten varoituksesta tai irtisanomisesta. 19

20 LIIKETOIMINTAETIIKKA Vuoden tapahtumat Vuonna 2011 on paljastunut viisi epäiltyä korruptiotapausta tai muuta taloudellista väärinkäytöstä. Seuraavassa on lyhyt selostus tapahtumista. Vuoden aikana ei ole esiintynyt yhtään juridisia toimenpiteitä aiheuttanutta kilpailua rajoittavaa menettelyä, kilpailulainsäädännön rikkomusta tai monopolistista toimintaa. Neljän Peabin työntekijän epäillään maksaneet kunnan virkamiesten illallisia ja matkakuluja. Peab ja kyseinen kunta selvittävät yhdessä tapahtumaa, josta on tehty rikosilmoitus ja jonka esitutkinta on aloitettu. Kyseisille työntekijöille on annettu kirjallinen huomautus ja yksi työntekijä on siirretty toisiin tehtäviin. Päätös mahdollisen syytteen nostamisesta tehdään vuonna Kaksi työntekijää myi metalliromua kerätäkseen rahaa työpaikan kahvikassaan. Asia tuli esille Ruotsin veroviraston tekemässä tarkastuksessa, jossa havaittiin, ettei metalliromun myynnistä ollut maksettu arvonlisäveroa. Peab on maksanut verot ja työntekijät ovat saaneet Peabilta kirjallisen huomautuksen. Entisen työnjohtajan epäillään tehneen pimeitä töitä kunnan virkamiehelle. Peab ja kyseinen kunta selvittävät yhdessä tapahtumaa, josta on tehty rikosilmoitus ja jonka esitutkinta on aloitettu. Kyseinen henkilö oli ehtinyt lopettaa Peabilla, kun asia tuli ilmi. Eräs paikallisjohtaja halusi ostaa nelipyöräisen moottoripyörän yksityiskäyttöön johtamansa rakennushankkeen aliurakoitsijalta. Paikallisjohtaja ilmoitti maksavansa puolet hinnasta käteisellä ja pyysi aliurakoitsijaa laskuttamaan puolet Peabin projektissa. Kun aliurakoitsija ei suostunut ehdotukseen, paikallisjohtaja lopetti urakoitsijan käyttämisen projektissa. Aliurakoitsija ilmoitti tapahtumasta Peabin turvallisuusosastolle ja paikallisjohtaja irtisanottiin. Peabin erään työtiimin johtaja antoi tiimin tehdä pimeitä töitä varsinaisen työajan ulkopuolella Peabin koneita ja materiaaleja käyttäen. Maksu töistä lankesi pääasiassa tiiminjohtajalle henkilökohtaisesti, kun muut jäsenet saivat palkan työhön käyttämästään ajasta. Tapahtumasta on tehty rikosilmoitus ja työtiimin johtaja on irtisanottu. Erik Paulsson, yksi Peabin pääomistajista, ja toinen henkilö, joka vuoden 2009 syyskuuhun saakka oli Peab AB:n varatoimitusjohtaja, ovat saaneet syytteen kunnan virkamiehen lahjomisesta Solnan uuden kansallisareenan urakan yhteydessä. Oikeudenkäynti pidettiin helmi-maaliskuussa Koska Erik Paulsson tai entinen varatoimitusjohtaja eivät edusta Peabia, tätä tapahtumaa ei katsota epäillyksi korruptiotapaukseksi Peabin toiminnassa. Peab taistelee yhdessä Ruotsin veroviraston kanssa talousrikollisuutta vastaan Peab solmi ensimmäisenä rakennusyhtiönä Ruotsissa veroviraston kanssa vuoden 2011 lokakuussa koko maan kattavan sopimuksen, jonka tavoitteena on parantaa Peabin aliurakoitsijoiden valvontaa ja ehkäistä siten talousrikollisuutta. Peab haluaa tehdä yhteistyötä vain rehellisesti toimivien yritysten kanssa, minkä vuoksi meidän on tärkeää valvoa noin aliurakoitsijamme toimintaa. Veroviraston kanssa tehtävä yhteistyö merkitsee, että Peab saa käyttöönsä veroviraston tiedot aliurakoitsijoiden maksamista veroista ja työnantajamaksuista. Näitä tietoja verrataan aliurakoitsijan toimintaan. Tällä tavalla helpotetaan vilpillisten yritysten havaitsemista ja parannetaan mahdollisuuksia poistaa alalta rikolliset elementit. 20

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Julkinen Palkka- ja palkkioselvitys 2015 26.1.2016 Julkinen Sisällysluettelo I Palkitsemisen päätöksentekojärjestys... 2 II Palkitsemisen periaatteet

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 4 3 Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25 25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku Liikevaihto n. 6 milj. Henkilökunnan määrä 25 Omistajat: Jukka Itkonen 55%, Reijo Lappalainen 34 %, Hannu Janhunen 7 %, Muu avainhenkilöstö

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

Jouko Karvinen, toimitusjohtaja

Jouko Karvinen, toimitusjohtaja Jouko Karvinen, toimitusjohtaja Tuloksemme Vuoden 2013 tulos kuten aiemmin raportoitu Liikevaihto Operatiivinen liikevoitto 10 544 milj. euroa 578 milj. euroa Operatiivinen ROCE 7,1 % Liiketoiminnan rahavirta

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Miksi tämä tuntuu niin vanhanaikaiselta? Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi).

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi). 1 OLOSUHDETALKOOT 2011 SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUN SÄÄNNÖT 1. Kilpailun järjestäjä Schneider Electric Buildings Finland Oy Kellokukantie 2 PL 250 01300 Vantaa 2. Kilpailu ja sen tausta Schneider Electric

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE Way of Life- sertifikaatti Way of Life- sertifikaatti kosmetiikalle ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin tuotteille HAKULOMAKE Olemme iloisia voidessamme tarjota sinulle sertifioinnin kansainvälisten kriteerien

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Pörssisäätiön Pörssi-illat Kevät 2015 Mikko Puolakka, Chief Financial Officer Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,4

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ 1 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 2 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön palkitsemisen periaatteet... 3 2.1 Tulokseen perustuvat kannustinjärjestelmät...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 1 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Cargotecin palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkka- ja palkitsemisperiaatteet sekä maksetut palkkiot hallituksen jäsenille,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Hanna Onwen-Huma 7.6.2011 Ihmiset = naiset ja miehet Julkinen päätöksenteko vaikuttaa ihmisten elämään ja arkeen Ihmiset ovat naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia

Lisätiedot

HMS / työturvallisuus

HMS / työturvallisuus Nordisk HMS / työturvallisuus tausta ja tavoitteet projektin havainnot projektin tulokset Jatkotoimenpiteet Suomessa Jatkotoimenpiteet GNA :ssa Matti Piispanen Tiehallinto, asiantuntijapalvelut Nordisk

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj Tilinpäätös 2016 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja Talousohjattu rakentaminen Digitalisaatio Kaupungistuminen Korjaus- ja muutostarve Ekologisuus ja energiatehokkuus Kustannustehokkuus Ikääntyvä väestö

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Valtion omistajaohjauspolitiikka

Valtion omistajaohjauspolitiikka Valtion omistajaohjauspolitiikka Ekokem Pohjoismainen kiertotalousyhtiö Nyborg Kumla Riihimäki Hyvät tuotantolaitokset keskeisillä sijainneilla Riihimäki: Kaksi arinapolttolaitosta yhdyskuntajätteen polttoa

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen tiemerkinnöin

Liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen tiemerkinnöin Liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen tiemerkinnöin Esittäytyminen PANK RY Tiemerkintävaliokunta Informaatiota Tiemerkinnästä Mitä asioita tutkitaan Suomessa nyt Tulevaisuuden näkymät 1 Harri

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 6.4.2011 Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 2 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2010.. 2 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT Pöyry Green Building Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy PÖYRY GLOBAALI SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTI- KONSERNI Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja.

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. 2 Toiminta-alue Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

BIRKA LINE ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

BIRKA LINE ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 BIRKA LINE ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 Liikevaihto nousi 88,33 miljoonaan euroon (86,93 euroa vuonna 2001). Liiketulos parani 27 %:lla 18,70 miljoonaan euroon (14,66 miljoonaa euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot