Peabin kestävän kehityksen raportti 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peabin kestävän kehityksen raportti 2011"

Transkriptio

1 Peabin kestävän kehityksen raportti 2011

2 SISÄLTÖ Sisältö Vuoden kohokohdat... 3 Konsernijohtajan kommentit... 4 Tämä on Peab... 6 Visio ja strategiat... 9 Sidosryhmämme Ainutlaatuisen Peab-kulttuurin takana ovat työntekijät...11 Ympäristöasiat luonnollinen osa toimintaa Kestävä rakentaminen Liiketoimintaetiikka Peab yhteiskunnassa GRI-indeksi Sanasto KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTISTA Tämä Peabin ensimmäinen kestävän kehityksen raportti kertoo yrityksen kestävään kehitykseen liittyvästä työstä vuonna Raportissa keskitytään niihin seikkoihin, joista tiedottaminen on tässä yhteydessä tärkeintä. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia näkökohtia. Raportti noudattaa GRI:n (Global Reporting Initiative) ohjeiston versiota G3.1. C-tason raportille ei ole tehty ulkoista tarkastusta. Peabin pyrkimyksenä on raportoida kestävän kehityksen työstä jatkossa joka vuosi GRI-mallin mukaisesti. Raportti kattaa Peabin koko toiminnan Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa kalenterivuonna 2011, jos mitään muuta ei mainita. Raportti ei käsitä vuokrattua toimintaa, osittain omistettuja tytäryhtiöitä tai liisattuja tuotantolaitoksia, joiden toiminnasta vastaa jokin toinen yritys. Kaikki indikaattorit tarkoittavat koko konsernia, lukuun ottamatta ympäristöindikaattoreita EN3 ja EN16, jotka eivät sisällä Suomen toimintaa, koska näitä tietoja ei pystytä vielä keräämään Suomessa. Indikaattori LA10 koskee kaikkia maita, mutta Suomessa se tarkoittaa vain rakennustoimintaa. Nykyisten raportointijärjestelmien ja tutkimusmenetelmien rajoitusten vuoksi indikaattoreissa LA1, LA7, LA10 ja LA12 ei ole tehty sukupuolijakoa. Kaikki taloudelliset arvot on ilmoitettu Ruotsin kruunuina. Kruunujen lyhennyksenä käytetään SEK ja miljoonien kruunujen MSEK. Lisätietoa Peabista on yrityksen verkkosivustossa Kysymyksiä tästä raportista voi esittää ympäristöjohtaja Kristina Gabrieliille, sähköposti tai puhelin +46 (0) Peab AB on julkinen yritys, jonka kotipaikka on Ruotsin Förslöv. Y-tunnus

3 Vuoden kohokohdat Peabin itse kehittämille asuntohankkeille sekä liike- ja toimitiloille myönnetään ympäristösertifikaatteja. Peab lanseeraa Bolyftet-hankkeen, joka on Ruotsissa nk. miljoonaohjelman aikana rakennettujen talojen kestävä korjaushanke. Malmön Varvsstaden-kaupunginosan BREEAM Communities -sertifiointi aloitetaan. Peab solmii alan ensimmäisenä yrityksenä Ruotsin veroviraston kanssa sopimuksen talousrikollisuuden ehkäisemisestä. Peab käynnistää yhteistyön aatteellisen Mentor-järjestön kanssa, joka pyrkii toiminnallaan ehkäisemään alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä nuorison keskuudessa. Peab osallistuu koko Ruotsin kattavaan kaupunginosien ympäristösertifiointihankkeeseen (HållbarhetsCertifiering av Stadsdelar, HCS). Neljäs Peabkoulu avataan Upplands Väsbyssä ja Peab saa luvan käynnistää viidennen koulun Göteborgissa vuonna Vuonna 2012 päätetään panostaa vahvasti työpaikkojen turvallisuuden parantamiseen. Peab saa useita eri palkintoja: Ruotsin liikenneviraston Työympäristöpalkinto Alingsåsin ja Ingaredin väliselle E20:n osuudelle. Solnan Kaupunkiympäristöpalkinto Tukholman Nya Ulriksdalin rivitaloille. Ruotsin rakennusteollisuuden ammattilautakunta (Byggindustrins Yrkesnämnd, BYN) myöntää Malmön ja Ängelholmin kouluille laatumerkinnän Alan suosittelema koulu.

4 KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTIT Tärkeä askel kehityksessä pohjoismaiseksi yhteiskuntarakentajaksi Kestävä kehitys on tärkeällä sijalla Peabin pyrkiessä toimimaan pohjoismaisena yhteiskuntarakentajana. Haluamme olla edelläkävijä ja edistää yhteiskunnan kestävää kehitystä. Tämän onnistuminen edellyttää avoimuutta ja selkeää viestintää. Yksi keino viestiä kestävästä kehityksestä on Peabin laatima GRI:n periaatteita noudattava kestävän kehityksen raportti. Kestävän kehityksen kokonaisnäkemys Peabin strategiana on suhtautua kestävän kehityksen kysymyksiin kokonaisvaltaisesti. Emme sen vuoksi keskity pelkästään ympäristökysymyksiin vaan myös sosiaalisiin ja taloudellisiin kysymyksiin tuotantomme koko elinkaaren ajan. Pyrimme noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassamme, kuten asiakkaidemme ja toistemme kohtelussa työpaikoillamme ja prosessiemme aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämisessä. Rakennamme tuleville sukupolville Kaikissa Pohjoismaissa on havaittavissa selkeä muutos teollisuusyhteiskunnasta tietoyhteiskunnaksi. Yhteiskunnan kehittyessä myös ihmisten kohtaamis-, työ- ja asuinpaikkojen on muututtava. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita Malmön Varvsstaden. Siellä Peab on alkanut muuntaa Kockumsin vanhaa telakkaaluetta moderniksi, kestäväksi kaupunginosaksi. Olemme myös päättäneet hankkia Varvsstadenille kansainvälisen BREEAM Communities -järjestelmän mukaisen kestävän kehityksen sertifikaatin. Tämä on toinen Ruotsissa käynnistetty kokonaisen kaupunginosan sertifiointiprosessi. Peab käynnisti vuoden aikana myös Bolyftet-hankkeen, joka on Ruotsissa nk. miljoonaohjelman aikana rakennettujen talojen korjaushanke. Bolyftet on siitä ainutlaatuinen, että se kattaa kaikki kestävän kehityksen osa-alueet, kuten ympäristö- ja energiatekniset ratkaisut, turvallisuutta lisäävät panostukset sekä erilaiset rahoitusvaihtoehdot. Bolyftet-hankkeeseen otetaan mukaan myös alueiden asukkaat tarjoamalla heille koulutusta, työpaikkaharjoittelua ja työpaikkoja. Tällaisen asennoitumisen avulla olemme valmiimpia kohtaamaan markkinoiden asettamat vaatimukset ja tiukemmat taloudelliset ajat, samalla kun toiminnasta on hyötyä yhteiskunnalle. MOR JOHANNES -KIRKKO, Märsta. 4

5 KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTIT»Kestävän kehityksen työssä on edetty useita tärkeitä askelia. Yksi on kaikkien itse kehittämiemme asuntojen sekä liike- ja toimitilojen ympäristösertifiointi.«työpaikkojen turvallisuus huomion kohteena Peabin työpaikkojen on oltava varmoja ja turvallisia, ja meillä on työpaikkaonnettomuuksissa tavoitteena nollavisio. Paljon on kuitenkin vielä tekemättä, ennen kuin visio toteutuu. Työpaikoillamme tapahtui valitettavasti vuoden aikana kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Olemme tehneet onnettomuuksista selvityksen oppiaksemme niistä ja ehkäistäksemme samankaltaisia tapahtumia tulevaisuudessa. Olemme myös päättäneet panostaa vuonna 2012 vahvasti työpaikkojemme turvallisuuden parantamiseen erilaisin toimenpitein, mm. tarkistamalla säännöstöjä, lisäämällä tiedotusta sekä kehittämällä työpaikkatarkastuksia entisestään. Pohjoismaiden paras työnantaja Peabin tavoitteena on olla Pohjoismaiden paras työnantaja. Meidän on tärkeää panostaa kestävään kehitykseen järjestelmällisesti ja asiallisesti kaikessa toiminnassamme, ennen kaikkea siksi, että lähivuosina on odotettavissa suuri sukupolvenvaihdos, kun paljon ikääntynyttä työvoimaa jää eläkkeelle. Peab on nopeasti kasvava yritys. Rekrytoimme vuonna 2011 yli uutta työntekijää, ja uuden työvoiman tarve on suuri myös tulevina vuosina. Tutkimusten mukaan nuori sukupolvi asettaa tulevalle työnantajalleen entistä enemmän vaatimuksia mm. kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa. Meille on tärkeää pystyä täyttämään nämä vaatimukset. Pyrkiessämme olemaan Pohjoismaiden paras työnantaja meidän on mm. tarjottava työntekijöillemme mahdollisuus kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan. Peab panostaa sen vuoksi paljon uusiin työtehtäviin perehdyttäviin koulutuksiin ja muuhun koulutustoimintaan. Houkutellaksemme yritykseemme nuoria ja turvataksemme uusien työntekijöiden saannin olemme vuoden aikana avanneet neljännen Peabkoulun Upplands Väsbyssä ja saaneet luvan käynnistää viidennen koulun Göteborgissa vuonna Ruotsin rakennusteollisuuden ammattilautakunta (Byggindustrins Yrkesnämnd, BYN) myönsi Malmön ja Ängelholmin kouluille Ruotsin ensimmäisten joukossa laatumerkinnän Alan suosittelema koulu. Liiketoimintaetiikka Peabilla ei hyväksytä lain tai yrityksemme eettisten suuntaviivojen rikkomista. Käynnistimme korruptiota torjuvana toimenpiteenä Etikrundan-ohjelman, joka käsittelee asennoitumistamme etiikkaan, lainsäädäntöön sekä työntekijöidemme oikeuksiin liittyviin asioihin. Ohjelmaan osallistui vuosina yli Peabin esimiestä ja muuta toimihenkilöä, joista lähes vuonna Ohjelma jatkuu vuonna Eettiset kysymykset koskevat myös toimitusketjuamme. Peab on sen vuoksi solminut Ruotsin veroviraston kanssa yhteistyösopimuksen, jolla pyritään ehkäisemään talousrikollisuutta toimittajien paremmalla valvonnalla. Sopimus on alalla ensimmäinen lajissaan. Katsaus tulevaisuuteen Olen vakuuttunut siitä, että hyvin järjestetty ja järjestelmällinen kestävän kehityksen työ on tärkeää Peabin tulevalle menestykselle. Kaiken toimintamme tulee olla vastuuntuntoista ja pitkäjänteistä ja noudattaa eettisiä suuntaviivojamme. Olemme sen vuoksi päättäneet asettaa lisää valitsemiimme tunnuslukuihin perustuvia mitattavia tavoitteita ja kertoa työn edistymisestä seuraavan vuoden kestävän kehityksen raportissa. Förslöv, huhtikuu 2012 Jan Johansson Toimitus- ja konsernijohtaja 5

6 TÄMÄ ON PEAB Tämä on Peab Peab AB on talon- ja maanrakennusyritys, jonka pääkonttori sijaitsee Förslövissä Etelä-Ruotsissa. Vuonna 1959 perustettu Peab toimii tällä hetkellä Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Yritys on liikevaihdoltaan Pohjoismaiden kolmanneksi suurin talon- ja maanrakennusyritys. Peabin visiona on olla pohjoismainen yhteiskuntarakentaja. Noudatamme toiminnassamme neljää yhteistä arvoa, jotka ovat käytännönläheisyys, kehittyminen, henkilökohtaisuus ja luottamus. Peabin toiminta oli jaettu vuonna 2011 kolmeen liiketoimintaalueeseen: Talonrakennus, Maanrakennus ja Teollisuus. Vuoden aikana on tehty useita pienempiä yritysostoja ja -myyntejä. Mikään niistä ei ole kuitenkaan yksinään vaikuttanut kovin merkittävästi koko konsernin toimintaan. Peabin kokonaisvarallisuus vuonna 2011 oli MSEK, velat MSEK ja oma pääoma MSEK. Talonrakennus Talonrakennus on konsernin suurin liiketoiminta-alue, sen osuus konsernin liikevaihdosta on noin puolet. Liiketoiminta-alueella toimi vuoden aikana viisi divisioonaa Ruotsissa, yksi Norjassa ja yksi Suomessa. Tämän lisäksi liiketoiminta-alueella oli pohjoismainen kiinteistönkehitysdivisioona. Toiminta käsittää sekä uudisja korjausrakentamisen että rakentamiseen liittyvät palvelut, kuten rakennuspalvelun ja kunnossapidon. Peab rakentaa kaikentyyppisiä asuntoja, liike- ja toimitiloja ja julkisia tiloja. Asiakkaita on sekä yksityis- että julkissektorilla. Peabin talonrakennustoiminta kehittää myös omia rakennushankkeita. Operatiivinen liikevaihto liiketoiminta-alueittain, 2011 Talonrakennus 56% Maanrakennus 23% Teollisuus 21% Operatiivinen liikevaihto asiakastyypeittäin, 2011 Maanrakennus Maanrakennustoiminnasta huolehtii Peabilla yksi divisioona. Toiminta kattaa maarakennus-, vesi- ja viemärityöt, infrastruktuurihankkeet, kuten tie-, rautatie- ja siltaurakat, sekä teiden, puistojen ja katujen ylläpitotyöt. Suurin asiakasryhmä on julkissektori, mutta asiakkaita on paljon myös yksityissektorilla. Teollisuus Peabin kolmas liiketoiminta-alue Teollisuus kattaa Peabin teollisen toiminnan. Vuonna 2011 liiketoiminta-alueella oli kaksi divisioonaa: Teollisuus ja Rakennusjärjestelmät. Teollisuustoimintaan sisältyy erilaisten materiaalien, kuten soran ja betonin, tuotanto ja toimitukset, asfaltin valmistus ja levitys sekä kuljetus- ja konepalvelut. Rakennusjärjestelmät käsittävät tehdasvalmisteiset rakennuselementit ja niihin liittyvät palvelut. Julkiset 32% Yksityiset 55% Muut 13% Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo Tuotettu suora taloudellinen lisäarvo Tulot Jaettu suora taloudellinen lisäarvo Toimintakulut Henkilöstön palkat ja korvaukset Maksut rahoittajille Maksut julkissektorille Konserni yhteensä Yhteiskunnalliset investoinnit 10 9 Jaettu taloudellinen lisäarvo yhteensä Taloudellinen tuotto

7 TÄMÄ ON PEAB Tilintarkastajat Vaalit Tiedotus Osakkeenomistajat Yhtiökokous Aktieägare Utgör Vaalit bolagsstämma Vaalit Ehdotukset Vaalivaliokunta Tiedotus Tavoitteet Strategiat Ohjausvälineet Hallitus Raportit Omavalvonta Rahoitusvaliokunta Korvausvaliokunta Tilintarkastusvaliokunta Toimitusjohtaja ja konsernijohto Tukitoiminnot Rakennus Maanrakennus Teollisuus Omistusrakenne Peab on NASDAQ OMX Stockholm Large Capissa noteerattu julkinen yhtiö. Yhtiön perustajien Mats ja Erik Paulssonin omistuksessa oli joulukuun 2011 lopussa 32 prosenttia yhtiön pääomasta ja 66 prosenttia äänistä. Omistusrakenteessa ei ole tapahtunut mitään suurempia muutoksia vuoden 2010 jälkeen. Ohjaus Peabin kestävän kehityksen työ on erottamaton osa yrityksen toimintaa, ja vastuut ja valtuudet on delegoitu siinä linjatoiminnoille. Työn tukena on erilaisia ohjausasiakirjoja sekä konsernin tukitoiminnoissa toimivia ympäristötyön, sosiaalisten kysymysten ja etiikkatyön asiantuntijoita. TOIMINTALINJAT Kestävän kehityksen työtä ohjataan erilaisilla politiikoilla ja toimintalinjoilla. Peabin käyttämä YK:n Global Compact -aloitteeseen perustuva toimintaohje kattaa ekologiset, sosiaaliset ja korruptionvastaiset kysymykset. Taustalla on Peabin kokonaisvaltainen yrityspolitiikka, joka käsittää yrityksen ympäristö-, laatu- ja työympäristöpolitiikan. Toimintaohjetta täydennetään erilaisilla sitä tukevilla politiikoilla ja suuntaviivoilla, joita ovat mm. Peabin eettiset suuntaviivat, alkoholin ja huumeiden vastainen toimintaohje, lakisääteisiä vaatimuksia vastaava yhdenvertaisuussuunnitelma sekä edustusta, käsikassoja ja sponsorointia koskeva käsikirja. OSAKKAAT Peabin kaikki osakkaat, myös vähemmistöosakkaat, voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan käyttämällä äänioikeuttaan Peabin yhtiökokouksessa, joka on yrityksen korkein päättävä elin. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä ja kertoa mielipiteensä yhtiön kestävän kehityksen työstä. VAALIVALIOKUNTA Vaalivaliokuntaan kuuluu neljä jäsentä: hallituksen puheenjohtaja sekä kolme muuta Peabin isoja ja pieniä osakkeenomistajia edustavaa jäsentä. Yksi vaalivaliokunnan päätehtävistä on nimetä ehdokkaita hallitukseen, jonka yhtiökokous valitsee. Vaalivaliokunta pitää tärkeänä, että kaikilla Peabin hallituksen jäsenillä on hyvät tiedot kestävään kehitykseen liittyvistä asioista. HALLITUS Peabin hallituksella on päävastuu yrityksen toiminnasta ja siten myös kestävän kehityksen työstä. Hallitukseen kuuluu yhteensä yksitoista varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä kahdeksan, ja työntekijäjärjestöt Ikäjakauma ja Jäsenmäärä Naisten määrä Miesten määrä < 30-vuotiaita vuotiaita > 50-vuotiaita sukupuolijakauma Hallitus (sis. varajäsenet) Konsernijohto Rahoitus- ja korvausvaliokunta Tilintarkastusvaliokunta Tilintarkastajat (myös varajäsenet) Vaalivaliokunta

8 TÄMÄ ON PEAB valitsevat kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Kahdeksasta yhtiökokouksen valitsemasta jäsenestä viisi on riippumatonta ja kolme riippuvuussuhteessa yhtiöön ja yhtiön johtoon sekä yhtiön suurimpiin omistajiin. Peabin työntekijät voivat työntekijäedustajien kautta vaikuttaa Peabin toimintaan. Hallitus asettaa vuodesta 2012 lähtien strategiat yrityksen kestävän kehityksen työlle ja arvioi tätä työtä sekä siihen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia vuosittain. TILINTARKASTUSVALIOKUNTA Tilintarkastusvaliokuntaan kuuluu kahdeksan hallituksen jäsentä. Valiokunta valmistelee hallituksen työtä huolehtimalla yhtiön talousraportoinnin laadunvarmistuksesta, määrittämällä suuntaviivat muiden kuin tilintarkastuspalvelujen hankkimiseksi tilintarkastajilta, pitämällä jatkuvasti yhteyttä yhtiön tilintarkastajiin, arvioimalla tilintarkastustointa sekä auttamalla vaalivaliokuntaa tekemään ehdotuksia uusista tilintarkastajista sekä heille maksettavista palkkioista. RAHOITUSVALIOKUNTA Rahoitusvaliokunta, johon kuuluu kolme hallituksen jäsentä, käsittelee taloudellisia kysymyksiä ja tekee niihin liittyviä päätöksiä hallituksen määrittämän rahoituspolitiikan mukaan. KORVAUSVALIOKUNTA Korvausvaliokunta, johon kuuluu kolme hallituksen jäsentä, laatii suuntaviivat ja puitteet johtavien toimihenkilöiden palkkaukselle ja muille korvauksille. TILINTARKASTAJAT Yhtiökokouksen valitsemat tilintarkastajat tarkastavat Peabin talousraportoinnin. KONSERNIJOHTO Toimitusjohtaja, joka on samalla myös konsernijohtaja, johtaa toimintaa hallituksen asettamien suuntaviivojen mukaan ja vastaa konsernin juoksevasta hallinnosta ja valvonnasta. Vuonna 2011 Peabin konsernijohtoon kuului neljä henkilöä, mutta vuodesta 2012 lähtien johtoryhmän jäseniä on seitsemän. Toimitusjohtaja on antanut vastuun kestävän kehityksen kysymyksistä yhdelle henkilölle, jonka tehtävänä on koostaa ja esitellä työn tulokset sekä valmistella asioita päätettäviksi. Konsernijohto käsittelee kestävään kehitykseen liittyviä asioita juoksevasti. TUKITOIMINNOT Peabilla on muutamia koko konsernille yhteisiä tukitoimintoja. Kestävän kehityksen työn tukena on ekologisten, sosiaalisten ja eettisten kysymysten erityisosaamista. Henkilöstöstä, turvallisuudesta ja juridisista kysymyksistä vastaavat konsernin tukitoiminnot kuuluvat eettiseen neuvostoon, joka käsittelee Peabin eettisten suuntaviivojen mahdollisia rikkomuksia. LIIKETOIMINTA-ALUEET Liiketoiminta-alueiden johtajat vastaavat kestävän kehityksen työn toteuttamisesta linjaorganisaatioissa delegoimalla vastuuta ja valtuuksia ja tekemällä siten kestävästä kehityksestä erottamattoman osan päivittäistä toimintaa. EXPERIUM Lindvallen RAVINTOLA ONDA Oslo

9 VISIO JA STRATEGIAT Visio ja strategiat Peabille on aina ollut tärkeää kantaa vastuuta ympäristöstä ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Tälle työlle ja sitoumukselle laadittiin yhteinen pitkäaikainen tavoite muotoilemalla vuonna 2010 koko konsernin kattava visio, jonka mukaan Peab haluaa olla pohjoismainen yhteiskuntarakentaja. Peab toteuttaa visiotaan kuuden koko konsernille yhteisen strategian avulla. Näiden strategioiden pohjalta Peab tarjoaa Pohjoismaiden markkinoille kokonaisratkaisuja, jotka luovat lisäarvoa yrityksen asiakkaiden ja omistajien lisäksi myös koko yhteiskunnalle. Visio pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab rakentaa tulevaisuuden kestäviä yhteiskuntia. Olemme Pohjoismaissa itsestään selvä yhteiskuntarakentamisen yhteistyökumppani. Keksimme ideoita, teemme aloitteita ja toimimme innovatiivisesti. Toimimme resursseja säästäen ja käytämme alan johtavia ilmastoa säästäviä ratkaisuja. Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita toimintamme koko elinkaaren ajan. Peab on pohjoismainen yritys. Teemme rajat ylittävää yhteistyötä ja ylitämme asiakkaidemme odotukset. Peab toimii asiakaslähtöisesti niin paikallisissa, valtakunnallisissa kuin kansainvälisissäkin hankkeissa. Tyytyväiset asiakkaat auttavat meitä menestymään kaikissa Pohjoismaissa. Peab on osaavia työntekijöitä puoleensa vetävä magneetti. Olemme alallamme Pohjoismaiden suosituin työnantaja. Arvomme ovat yksinkertaiset ja selkeät. Työntekijämme ovat sitoutuneita ja esimiehemme tekevät kaikkensa auttaakseen heitä kehittymään. Työntekijöiden kasvaessa myös Peab kasvaa. Strategiat Peabilla on visionsa toteuttamisessa apuna kuusi konsernistrategiaa: Kustannustehokas toiminta Kannattavat kasvusijoitukset Pohjoismaissa Näkyminen ja kuuluminen Pohjoismaissa Kestävän yhteiskuntarakentamisen edelläkävijä Asiakassuhteiden vahvistaminen ja kehittäminen Pohjoismaiden paras työnantaja Peabin kestävän yhteiskuntarakentamisen määritelmä Kaikkien suunnittelemiemme ja toteuttamiemme hankkeiden on oltava vastuullisesti ja pitkäkestoisesti muotoiltuja ja vastattava yrityksemme eettisiä periaatteita. Siten voimme täyttää toiminnallemme asetetut ekologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet. Yhteiskunta Ympäristö Talous 9

10 PEABIN SIDOSRYHMÄT Peabin sidosryhmät Yhteiskuntarakentajana Peab vaikuttaa moniin eri sidosryhmiin, jotka samalla vaikuttavat meihin. Sidosryhmien odotukset kasvavat sitä mukaa kuin visiomme tunnettuus lisääntyy. Peabin menestyksen jatkumisen kannalta on erittäin tärkeää täyttää kaikki suurelle yhteiskuntarakentamista harjoittavalle yritykselle asetetut odotukset ja säilyttää samalla käytännönläheinen ja henkilökohtainen asennoituminen, joka on aina ollut Peabin yrityskulttuurin kulmakivi. Käytimme sen vuoksi apunamme sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmiemme näkökohtia muotoillessamme konsernimme visiota ja strategioita, jotka puolestaan muodostavat pohjan tämän kestävän kehityksen raportin sisällölle. Asiakkaat Työntekijät Viranomaiset Peab Toimittajat Omistajat ja pääomamarkkinat Potentilaaliset työntekijät Sidosryhmät Sidosryhmien näkökohdat visiointityössä Konsernijohto käynnisti mittavan työn laatiakseen konsernille yhteisen vision ja strategiat. Rinnakkaisseminaarien, workshopien, toimintaympäristöanalyysien ja skenaarioanalyysien perusteella Peabille muotoiltiin vuonna 2010 koko konsernin kattava visio, jolle annettiin nimeksi Pohjoismainen yhteiskuntarakentaja. Monilla tahoilla korostettiin, että keskittyminen kestävään kehitykseen elinkaarinäkökulmasta on varsin keskeinen osa yhteiskuntarakentamista. Edistämällä yhteiskunnan kestävää kehitystä luomme lisäarvoa asiakkaillemme, heidän asiakkailleen, työntekijöillemme, omistajillemme ja koko yhteiskunnalle. Tämä on ollut Peabin kestävään kehitykseen liittyvän työn lähtökohtana vuonna Visiota laadittaessa tunnistettiin myös Peabin sidosryhmät, ks. yllä oleva kaavio. Kestävän kehityksen raportti kaikille sidosryhmillemme Edellä kuvatun visiointityön valmistuttua todettiin, miten tärkeää on suhtautua kestävän kehityksen työhön kokonaisvaltaisesti. Luonnollinen osa tätä työtä on esitellä Peabin kestävään kehitykseen liittyvä työ kaikille sidosryhmille vuosittaisessa kestävän kehityksen raportissa. Vuoden 2011 kestävän kehityksen raportin laatimista on ohjannut konsernijohdon suorassa alaisuudessa toimiva ohjausryhmä. Monet ryhmän jäsenistä osallistuivat myös raporttia edeltäneeseen visiointityöhön. Visiointityön yhteydessä toteutettujen toimintaympäristöanalyysien, workshopien ja skenaarioanalyysien perusteella kestävän kehityksen raportin ohjausryhmä on tunnistanut ne alueet, jotka antavat kokonaiskuvan Peabin kestävän kehityksen työstä ja jotka Peabin on tärkeintä tuoda esille. Nämä alueet ovat: työntekijät, ympäristötyö, liiketoimintaetiikka, yhteiskuntapanostukset ja kestävä rakentaminen. Peabin pyrkimyksenä on kehittää, parantaa ja lisätä indikaattoreita vähitellen. Aiomme sen vuoksi myös keskustella vuosittain sidosryhmiemme kanssa varmistaaksemme, että täytämme jatkossakin sidosryhmien odotukset ja tarjoamme heille heidän toivomaansa tietoa tulevissa kestävän kehityksen raporteissamme. Luottamustutkimus 2011 Vuonna 2011 tehtiin useille Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa toimiville sidosryhmille haastatteluista ja kyselytutkimuksista koostuva luottamustutkimus. Tutkimuksella haluttiin kartoittaa, miten sidosryhmät käsittävät Peabin suhteessa yrityksen visioon, jonka mukaan Peab haluaa olla pohjoismainen yhteiskuntarakentaja. Tutkimus osoitti, että tutkittujen kohderyhmien luottamus Peabia kohtaan on verrattain hyvä ja että Peab vastaa hyvin pohjoismaista yhteiskuntarakentajaa määrittäviä kriteereitä. 10

11 AINUTLAATUISEN PEAB-KULTTUURIN TAKANA OVAT TYÖNTEKIJÄT Ainutlaatuisen Peab-kulttuurin takana ovat työntekijät Tavoitteenamme on olla Pohjoismaiden paras työnantaja. Peab pyrkii sen vuoksi järjestelmällisesti ja määrätietoisesti varmistamaan työntekijöiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden työpaikoilla. Työntekijät 31. joulukuuta 2011 Peabilla oli työntekijää, määrä kasvoi henkilöllä vuodesta Työntekijät ovat Peabin tärkein resurssi, ja Peab käyttää etupäässä omia vakinaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä. Alla olevissa kaavioissa on tilastotietoa Peabin työntekijöistä. Työympäristöpolitiikka Työympäristötyön perustana on työympäristöpolitiikka, joka on integroitu osa Peabin yrityspolitiikkaa ja täyttää AFS 2001:1:ssä määritellyt järjestelmällisen työympäristötyön vaatimukset. Järjestelmällinen työympäristötyö Peab on jo kauan tehnyt järjestelmällistä terveys- ja työympäristötyötä, joka täyttää Ruotsin työympäristöviraston ohjeiden (AFS 2001:1) mukaiset vaatimukset. Vastuut ja valtuudet on delegoitu linjaorganisaatiolle, ja tämä työ on integroitu päivittäiseen toimintaan. Työympäristötyö on henkilöstöosaston vastuulla, ja konsernitasolla työstä vastaavat työympäristöpäällikkö ja koordinaattori. Myös jokaisella divisioonalla on oma työympäristöpäällikkö, ja eri yksiköissä on satoja henkilöitä, jotka osallistuvat työympäristötyöhön joko koko- tai osa-aikaisesti. Toiminnassa ovat mukana myös työntekijöiden valitsemat työsuojeluvaltuutetut ja yritykselle yhteinen työsuojelutoimikunta, johon kuuluu ammattiliittojen edustajia, toimitusjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja työympäristöpäällikkö. Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on muun muassa päättää prosesseista, strategioista ja politiikoista ja arvioida niitä. Ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä työpaikoilla Peabilla on työpaikkaonnettomuuksissa nollavisio, joka koskee sekä omia työntekijöitämme että aliurakoitsijoitamme. Peab pyrkii aktiivisesti ennaltaehkäisemään onnettomuuksia mm. järjestämällä erilaisia koulutuksia. Työpaikkaonnettomuuksien määrä laski vuonna 2011 Ruotsissa 9,9:stä 7,7:ään ja Suomessa 54:stä 31:een tapaukseen miljoonaa työtuntia kohti edellisvuoteen verrattuna. Norjassa taas määrä kasvoi 5,5:stä 6,6:een tapaukseen vastaavana aikana. Työpaikkaonnettomuuksien mittauslukuna käytetään onnettomuuksia, jotka aiheuttavat vähintään 8 tunnin työstäpoissaolon. Suomen korkeammat lukemat johtuvat siitä, että Suomessa määrätään työpaikkaonnettomuuksien yhteydessä sairauslomia eri sääntöjen perusteella kuin Ruotsissa ja Norjassa. Työsuhdemuodot Lopettaneet työntekijät Työpaikkaonnettomuudet suhteessa 1 miljoonaan työtuntiin Työntekijöiden kokonaismäärä Ruotsissa: Vakinaiset kokoaika Vakinaiset osa-aika Vakinainen Projekti/määräaikainen Projekti/määräaikaiset kokoaika Projekti/määräaikaiset osa-aika Ruotsissa vuonna 2011 lopettaneiden määrä: Lopettaneet naiset Lopettaneet miehet Lopettaneet < 30-vuotiaat Lopettaneet vuotiaat Lopettaneet > 50-vuotiaat Määrä Ruotsi Norja Suomi 11

12 AINUTLAATUISEN PEAB-KULTTUURIN TAKANA OVAT TYÖNTEKIJÄT Työpaikoillamme tapahtui valitettavasti vuoden aikana kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Toinen niistä tapahtui Solnassa sijaitsevalla rakennustyömaalla erään aliurakoitsijamme asentaessa portaikkoa. Asennuksen yhteydessä irronnut porraselementti aiheutti alapuolisten porrasosioiden romahtamisen. Toinen onnettomuus tapahtui kallionottopaikassa Norrköpingissä, jossa eräs työntekijä joutui kuljetushihnan puristuksiin. Peabilla on kriisiorganisaatio vakavien onnettomuuksien käsittelyä varten. Kriisiorganisaatio on saanut koulutuksen Ruotsin yhteiskuntasuojan ja valmiuden virastolta (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB). Kaikki onnettomuudet selvitetään huolellisesti, minkä jälkeen ryhdytään tarvittaviin toimiin vastaavanlaisten onnettomuuksien ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Seuranta ja järjestelmällinen parannustyö Kaikki vaaratilanteet raportoidaan Peabin verkkopohjaiseen onnettomuuksien raportointi- ja rekisteröintijärjestelmään (Olycksoch TillbudsRapportering, OTR). Joka vuosi tehdään lisäksi monia työpaikkatarkastuksia. Peab analysoi tarkastusten tuloksia vuosittain ja tunnistaa syy-yhteyksiä työntekijätilastoista, työntekijätutkimuksista, kehityskeskusteluista, työpaikkatarkastuksista ja työterveyshuollosta saatujen tietojen perusteella. Näiden tietojen perusteella tehdään päätöksiä priorisoiduista panostuksista, tavoitteista ja toimenpiteistä. Työpaikkojen turvallisuuden parantamiseksi entisestään päätettiin käynnistää uusi mittava hanke ja toteuttaa se vuonna Hanke sisältää useita eri toimenpiteitä: Järjestys- ja työsuojelusääntöjen tarkistaminen. Säännöistä tiedottaminen kaikille työntekijöille ja muille työpaikoillamme oleskeleville. Kylttimallin suunnitteleminen kylttien yhtenäistämiseksi kaikilla työpaikoilla. Mallin kehittäminen työpaikkavierailuja varten, sis. työmateriaalin, kuten tarkistuslistat. Seuranta mm. raportoimalla tavoitteiden täyttymisestä konsernijohdolle ja sisäisille tarkastajille. Terveys Peabin tavoitteena on, että yrityksen työntekijät ovat alan terveimpiä. Teemme järjestelmällistä työtä monilla eri alueilla tämän saavuttamiseksi. Konserni on mm. rekrytoinut viisi terveystyön kehittäjää, joiden tehtävänä on tukea ja kehittää työpaikoillamme terveyttä edistävää näkemystä, jossa työn tuottama ilo ja työtyytyväisyys ovat hyvien työsuoritusten tärkeitä edellytyksiä. Ruotsin, Norjan ja Suomen sairauspoissaolot esitellään alla olevassa kaaviossa vuosien 2011 ja 2010 osalta. Hyvän terveyden edellytyksenä on työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino. Peab Hälsa och Fritid tarjoaa työntekijöille monenlaista toimintaa, jonka tarkoituksena on kannustaa ja edistää terveellisiä elämäntapoja ja yhteenkuuluvuutta työpaikoillamme. Työntekijät voivat myös saada avustusta esimerkiksi tupakasta vieroitukseen, ravintoneuvontaan ja liikuntaharrastuksiin. Ammattitaidon kehittäminen Peab tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden kehittyä työssään sekä varmistaa yrityksessä olevan ammattitaidon jatkuvan kehittämisen järjestämällä koulutustoimintaa yrityksen omassa Peabakatemiassa. Koulutusohjelmissa valmennetaan työntekijöitä uusiin työtehtäviin. Vuoden mittaisten koulutusten osanottajat tapaavat toisensa kerran kuussa. Useilla koulutuskerroilla käsitellään kestävään kehitykseen liittyviä asioita, kuten ympäristö-, työympäristö- ja etiikkakysymyksiä. Peabakatemian koulutusohjelmien lisäksi työntekijöille tarjotaan myös monia muita ammattitaitoa kehittäviä kursseja, joissa käytetään kouluttajina sekä yrityksen sisäisiä että ulkopuolisia kurssinvetäjiä. Koulutustuntien määrä keskimäärin työntekijää kohti esitetään työntekijäkategorioittain alla olevassa kaaviossa. Henkilöstömäärä eri maissa Ruotsi Suomi Norja Henkilöstömäärä Toimihenkilöitä Ammattityöntekijöitä Taulukossa näkyy henkilöstömäärä henkilöstökategorioittain. Suomen luvut käsittävät vain rakennustoiminnan. Naispuolisten työntekijöiden määrä Ruotsissa Naispuolisia toimihenkilöitä suhteessa työntekijöiden kokonaismäärään 7,9 % Naispuolisia rakennustyöntekijöitä suhteessa työntekijöiden kokonaismäärään 1,7 % Koulutustunnit keskimäärin työntekijää kohti 2011 Tuntia 25 Sairauspoissaolot % Kaaviosta näkyy koulutustuntien määrä keskimäärin työntekijää kohti. Suomen luvut käsittävät vain rakennustoiminnan Sairauspoissaolojen kokonaismäärä oli vuonna 2011 kaikissa kolmessa maassa 3,9 prosenttia Ruotsi Suomi Norja Yhteensä 0 Ruotsi Norja Suomi Yhteensä työntekijää kohti Toimihenkilöä kohti Ammattityöntekijää kohti

Kestävän kehityksen raportti 2013

Kestävän kehityksen raportti 2013 Kestävän kehityksen raportti 2013 Grayling Malmö Sisältö Tärkeitä tapahtumia vuonna 2013... 3 Konsernijohtajan lausunto... 4 5 Peab lyhyesti... 6 9 Sidosryhmäkeskustelut ja priorisoidut alueet... 10 13

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Sisällys Maailmanluokan yhteistyökumppani 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Arvoketju 4 Yhteiskuntavastuun hallinta 6 Ympäristövastuu

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Meidän vastuumme kestävästä tulevaisuudesta

Meidän vastuumme kestävästä tulevaisuudesta Meidän vastuumme kestävästä tulevaisuudesta Strålfors ja kestävä kehitys vastuullisuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä Vastuullisuus on keskeinen osa Strålforsin liiketoimintamallia. Toiminta kestävän

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 21.6.2010 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi/vastuullisuus 2/84

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

Corporate Governance selostus

Corporate Governance selostus Corporate Governance selostus Johdanto ja compliance Hallitus on hyväksynyt tämän Corporate Governance selostuksen kokouksessaan 6.3.2013. Selostukseen sisältyy yleiskatsaus TeliaSoneran johtamis- ja hallintojärjestelmästä

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013

AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Sisältö Yhteiskuntavastuu Aktiassa 1 Sitoutuminen ja vastuu leimaavat toimintaamme 3 Aktia-konserni 4 Aktian

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

visio 2014 Kaverusten jutustelu avasi jättimarkkinat maailman suurin ja sillä siisti! Peabista tulee pohjoismainen yhteiskuntarakentaja.

visio 2014 Kaverusten jutustelu avasi jättimarkkinat maailman suurin ja sillä siisti! Peabista tulee pohjoismainen yhteiskuntarakentaja. PEABIN OSAKKEENOMISTAJIEN JA ASIAKKAIDEN LEHTI NrO 4 JOULUKUU 2010 visio 2014 Peabista tulee pohjoismainen yhteiskuntarakentaja. s. 24 Kaverusten jutustelu avasi jättimarkkinat Vain puolen vuoden kuluttua

Lisätiedot

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global 84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011 GRI-indeksi sisältyy gri:n sisältö huomiot 1. strategia ja analyysi 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 16 21 Toimitusjohtajan haastattelu 1.2 Keskeisten

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 2011 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN SISÄLTÖ 2 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Yhteiskuntavastuun strategia 5 Stockmannin sidosryhmät 6 Stockmann-konserni lyhyesti 8 150 vuotta

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus vuosikertomus 2012 STRATEGINEN KULMAKIVI: ASIAKKAIdEN ENSISIjAINEN VAIhTOEhTO LUOTETTAVA KUMPPANI Emporia, yksi Skandinavian suurimmista ostoskeskuksista, avattiin

Lisätiedot