TR2: Sosiaali- ja terveyspalvelut. Informaatiotilaisuus valtuustoille Akj Jukka T. Salminen Stj Paula Kokkonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TR2: Sosiaali- ja terveyspalvelut. Informaatiotilaisuus valtuustoille 4.11.2010 Akj Jukka T. Salminen Stj Paula Kokkonen"

Transkriptio

1 TR2: Sosiaali- ja terveyspalvelut Informaatiotilaisuus valtuustoille Akj Jukka T. Salminen Stj Paula Kokkonen

2 Työryhmä Vantaa: apulaiskaupunginjohtaja i j Jukka T. Salminen (Soster), pj terveyspalvelujen johtaja Timo Aronkytö (Soster) vanhus- ja vammaispalvelujen tulosaluejohtaja Matti Lyytikäinen (Soster) perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen (Soster) talousjohtaja Kristiina Tikkala (Keskushallinto) talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva (Soster) kehittämis- ja strategiapäällikkö Markus Syrjänen (Soster), s Helsinki: apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen (Halke), vpj sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen (Sosv) aikuispalvelujohtaja i l j Helinä Hulkkonen (Sosv) vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Helena Ylisipola (Sosv) toimitusjohtaja Matti Toivola (Terke) kehittämisjohtaja j Riitta Simoila (Terke) projektipäällikkö Annikki Thodén (Terke), s Jukka T. Salminen, Paula Kokkonen 2

3 Lähtökohtia 3

4 HELSINKI Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Terveyskeskus M henk. Lasten päivähoito 281 M / henk. Lapsiperh. palvelut 161 M / henk. Aikuisten palvelut* 420 M / henk. Vanhusten palvelut 210 M / henk. Hallinto- ja k.keskus 49 M / 352 henk. Hallinto- ja palv.k.** 132 M / henk. Kotihoito 99 M / henk. Kaupunginsairaala 192 M / henk. Terveysasemat 129 M / henk. Hammashuolto 60 M / 738 henk. Asukaspalvelut 3 M / 124 henk.(ta09) Työllisyysasiat 9 M (ta09) Varhaiskasvatus 127 M / henk. Perhepalvelut 124 M / 904 henk. Terveyspalvelut 60 M / 733 henk. Vapaa-ajan ja asukasp. toimiala Sosiaali- virasto M henk. Talous- ja hallintop. 4 M / 63 henk. Sos.- ja terv.h. toimiala Vanhus- ja vammaisp. 502 M 138 M / henk henk. Suun terveydenh. liikelait. (6/2010 alk.) VANTAA Psykiatria 74 M / 975 henk. Työterveyshuolto, liikelait. l it 6M Konserni hallinto Muu kuin oma erik.sairaanh. 449 M HUS Erikoissairaanh. 176 M Jukka T. Salminen, Paula Kokkonen 4

5 Helsingin ja Vantaan mittasuhteet sosiaali- ja terveyspalveluissa (ilman päivähoitoa; tilanne 12/2009) Helsinki 25 % Vantaa Helsingin kustannusten suurempaa osuutta selittää erityisesti korkeampi palvelutarve (vanhusväestö) 21 % 15 % Helsingin henkilöstön suurempaa osuutta selittää oman toiminnan suurempi osuus 75 % 79 % 85 % Väestö Soster kustannukset Soster henkilöstö 5

6 Keskeiset erot ja yhtäläisyydet 1. Organisoinnin suuret linjat poikkeavat. Helsingissä erilliset virastot sosiaali ja terveystoimilla Vantaalla päivähoito äh i sivistystoimessa ii i Helsingissä omaa erikoissairaanhoitoa (erit. psykiatria) Helsingin vanhustenhuolto kahdessa virastossa, Vantaalla terveydenhuoltoa kaikilla tulosalueilla 2. Palveluvalikkojen ja -tasojen vastaavuus vaihtelee. Tietyissä palveluissa harmonisoitu (esim. aikuissosiaalityö, toimeentulotuki) Osassa palveluista Helsingissä enemmän vaihtoehtoja ja korkeampi resurssointi (esim. mielenterveyspalvelut, psykiatria, lasten avopalvelut, ympärivuorokautinen o laitoshoito) o to) Suun terveydenhuolto poikkeus: Vantaalla korkeampi peittävyys 6

7 3. Oman tuotannon osuus on suurempi Helsingissä kuin Vantaalla. Vantaalla jossain määrin enemmän ostopalveluja sosiaalipalveluissa Helsingin perusterveydenhuoltoa omana tuotantona ( 96 %) enemmän kuin Vantaalla (91%) 4. Laitoshoidon määrä selittää kustannuseroja. Helsingissä enemmän laitoshoitoa useissa palvelukokonaisuuksissa (lastensuojelu, kehitysvammaisten palvelut, vanhustenpalvelut) Yli 75 v. pitkäaikaislaitoshoitoa Helsingissä (2,3%) selvästi enemmän kuin Vantaalla ( 0,6 %) 5. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja väestöryhmien välisten erojen kaventaminen. Molemmille tärkeä mutta korostuu Helsingissä 6. Palvelujen kehittämislinjaukset vastaavat toisiaan lähes kaikissa palveluissa (esim. vanhuspalvelut) Jukka T. Salminen, Paula Kokkonen

8 Helsinki Vantaa Perusterveydenhuolto Avohoito avoterveydenhuolto hammashuolto kotihoito Ympärivuorokatuinen h terveystoimi sosiaalitoimi Erikoissairaanhoito Avohoito somaattinen psykiatrinen Laitoshoito somaattinen psykiatrinen HKI 10% korkeampi HKI 6% korkeampi Yhteensä ikävakioituna Yhteensä ikävakioimaton Taulukko: Terveydenhuollon kustannukset euroa/asukas ikävakioituina vuonna 2008 Helsingissä ja Vantaalla (Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset, Kuntaliitto). 8

9 Helsinki Vantaa Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit (4) - lääkärikäyntejä / asukasta 1,15 1,47 - lääkärikäyntien peittävyys 47 % 51 % - käynnit muissa ammattiryhmissä / asukasta 3,21 2,48 VNT:lla enemmän HKI:ssä enemmän Käynnit terveysasemilla ja tk-päivystyksessä - avosairaanhoito yhteensä 1,61 1,91 - josta lääkärin vastaanotto 0,8 1,10 - josta terveydenhoitajan vastaanotto tt 081 0, ,81 - terveyskeskuspäivystys 0,21 0,24 Muut käynnit - lastenneuvolakäyntejä / 0-7-vuotiasta kohden 3,0 3,1 - kouluterveydenhuollon lääkärikäynnit / 7-18 vuotiaat 0,25 0,22 - kouluterveydenh. muu henkilökunta / 7-18 vuotiaat 2,10 1,50 - suun terveydenhuollon käyntejä / asukas 0,26 0,34 - suun terveydenhuollon peittävyys 27 % 34 % VNT:lla korkeampi Laitoshoito - pitkäaikaishoidon hoitopäiviä 1000 asukasta kohden lyhytaikaishoidon hoitopäiviä 1000 asukasta kohden v. hoitopäivien osuus lyhytaikaishoid. 41,4 % 74,6 % HKI:ssä enemmän Taulukko: Perusterveydenhuollon käynnit, peittävyys ja hoitopäivät 2008 Helsingissä ja Vantaalla (Sotkanet ja kaupunkien toimintakertomukset). 9

10 Helsinki Vantaa Laatu- suositus Erikoissairaanhoito 0,5 % 0,8 % Tk-lyhytaikainen 1,5 % 1,1 % Tk-pitkäaikainen 2,3 % 0,6 % Vanhainkoti 53% 5,3 39% 3,9 3,0 % Tehostettu palv.asuminen 4,8 % 5,8 % 5-6% Keskiraskas palv.asuminen 0,0 % 1,1 % Omaishoidon tuki 2,5% 3,8% 5-6% Säännöllinen kotihoito 11,4 % 7,2 % 13-14% VNT:lla korkeampi HKI:ssä korkeampi Kaikki yhteensä 28,3 % 24,5 % Taulukko: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneet 75 vuotta täyttäneet, % osuus vastaavan ikäisestä väestöstä joulukuussa 2008 (poikkileikkaustieto) ja Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen ja Kaste-ohjelman mukaiset tavoitearvot. 10

11 Helsinki Vantaa Lastensuojeluilmoitukset tuhatta 0-17 vuotiasta kohden Lastensuojelun avohuollon 0-17 v. asiakkaat osuus 0-17 vuotiaista (%) 7,1 8,7 Vuoden aikana sijoitettuna olleet osuus 0-17 vuotiaista (%) 2,4 1,4 Vantaalla painottuu avohuolto HKI:ssä enemmän sijoituksia Taulukko: Lastensuojeluilmoitukset sekä lastensuojelun avo- ja laitoshuollon peittävyys Helsingissä ja Vantaalla 2008 (Lastensuojelun Kuusikko-raportti 2008). Helsinki Vantaa Psykiatriset hoitopäivät / 1000 asukasta Psykiatrisen esh:n käynnit / 1000 asukasta Päihdehuollon avopalvelujen käynnit / 1000 asukasta HKI:ssä painotus avohuollos. Päihdehuollon asumispalvelujen hoitovrk / 1000 asukasta VNT:lla painotus asumispalv. Päihdehuollon laitoshoidon hoitovrk / 1000 asukasta Taulukko: Päihdehuollon ja psykiatrian käynnit ja hoitopäivät vuonna 2008 Helsingissä ja Vantaalla (Sotkanet). 11

12 VNT:lla korkeampi VNT:lla korkeampi peittävyys mutta tun- tien määrä alhaisempi Lähes sama Helsinki Vantaa osuus väestöstä VpL-palveluja käyttäneet 1,97 % 2,37 % - VpL-kuljetuspalvelujen l l j käyttäneet t 130% 1,30 189% 1,89 - tulkkipalvelujen asiakkaat 0,08 % 0,06 % - palveluasumisessa asiakkaat 0,05 % 0,03 % - palveluasumispäätös kotiin 0,04 % 0,02 % - asiakkaat joilla henkilökohtainen avustaja 0,10 % 0,22 % Subjetiivisten palvelujen osuus kokonaiskust. 77 % 71 % Kehitysvammaiset henkilöt 0,35 % 0,36 % KvL:n mukaisia palveluita käyttäneet 0,31 % 0,37 % Taulukko: Vammais- ja kehitysvammahuollon palveluja käyttäneiden määrät ja osuudet (Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon Kuusikko-raportit 2008). 12

13 Terveysasemat: Helsingissä 26, Vantaalla 8 Neuvolat: Helsingissä 26, Vantaalla 15 13

14 Suun terveydenhuollon toimipisteet: Helsingissä 39, Vantaalla 36 14

15 Muita huomioita Lastensuojelun kokonaiskustannukset/ alle 18v. Helsingissä 1195 e ja Vantaalla 788 e Vammaispalvelujen kustannukset / asukas Helsingissä 75 e ja Vantaalla 84 e Vammaishuollon asiakaskohtainen kustannuskehitys ollut maltillisempaa Vantaalla kun taas asukaskohtainen kustannuskehitys Helsingissä 3 % ja Vantaalla 21 % Vantaan hallintoa keskitetty enemmän Tietojärjestelmät kirjavat Helsingin eläkemenoperusteiset KUEL- maksut (kuntien eläkevakuutusmaksu) ovat Helsingissä n. 5 % yksikköä suuremmat kuin Vantaalla 15

16 Palvelujen hoito yhdistyneen kaupungin tilanteessa 16

17 Teoreettiset lähtökohdat: Yhdistyminen nykyisillä toimintamalleilla 3 mahdollista mallia Helsinki-malli Kahden operatiivisen yksikön malli + varhaiskasvatus sosiaalitoimessa Palveluvalikko laajenisi Vantaalla, resurssien määrä kasvaisi Vantaalla Terveydenhuollon palvelut vahvasti omaksi toiminnaksi Vantaan ostopalvelut vähenisivät Asukaskohtaisilla kustannuksilla arvioituna kustannusvaikutus + 59 M (+106 M ) Vantaa-malli Yhden operatiivisen yksikön malli + varhaiskasvatus sivistystoimeen Palveluvalikoima ja resurssit vähenisivät Vantaalla (paitsi suun terv.huolt.) Terveydenhuollon tuotanto-tapoja monipuolistetaan Erikoissairaanhoito kokonaan HUS:lle Asukaskohtaisilla kustannuksilla arvioituna kustannusvaikutus -106 M (-311M ) Jukka T. Salminen, Paula Kokkonen

18 Kolmas-malli: ratkaisut puhtaalta pöydältä 1. Parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen Mahdollinen yhdistyminen on tilaisuus arvioida ja uudistaa palveluprosesseja Päällekkäisyyksien karsiminen (erityisesti tietojärjestelmät, jossain määrin hallinto) erityinen huomio raja alueen palveluille Palvelurakenneratkaisuihin löydettävissä yhteiset tavoitteet (ks. raportti) 2. Missä asioissa suurempi voisi olla parempi / Strategiset mahdollisuudet pitkällä aikavälillä Suurempi markkinavoima, konsernimaisen ohjauksen mahdollisuudet Valinnanvapauden toteuttaminen Palvelujen sähköisen vallankumouksen toteuttaminen: Suurimmat hyödyt saavutetaan sähköisten palvelujen ja itsepalvelujen merkittävällä lisäämisellä, jolloin palveluverkkoa voitaisiin tarkastella uudelleen Jukka T. Salminen, Paula Kokkonen

19 Edut ja haitat 19

20 Mahdollisen yhdistymisen edut/haitat sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta (1/2) EDUT / MAHDOLLISUUDET palveluvalikko monipuolistuu vantaalaisille, jos harmonisoidaan korkeamman tason mukaan kyky vastata Vantaan nopeasti kasvavan vanhusväestön palvelutarpeisiin paranee harmonisointi matalamman palvelutason mukaan alentaa kustannuksia toiminnan yhdistämisessä hyödynnetään y parhaita toimintamalleja syntyy nykyisiä isompi toimija markkinoille isossa organisaatiossa enemmän eri vaihtoehtoja palvelujen tuotantotavoissa HAITAT / RISKIT palveluvalikko kapeutuu helsinkiläisille, jos harmonisoidaan matalimman tason mukaan Helsinki maksaa Vantaan nopeasti kasvavan vanhusväestön palvelut harmonisointi korkeamman palvelutason mukaan nostaa kustannuksia palkkojen harmonisointi korkeamman palkkatason mukaisesti lisää kustannuksia markkinahäiriöiden riski kasvaa iso työnantaja koetaan kankeana ja byrokraattisena 20

21 Mahdollisen yhdistymisen edut/haitat sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta (2/2) EDUT / MAHDOLLISUUDET syntyy vahva osaamiskeskittymä yhteinen palveluverkko tarjoaa nykyistä enemmän vaihtoehtoja saadaan toiminnallisia etuja hallinnon yhdistämisestä ja keskittämisestä toimintakäytännöt yhdenmukaistuvat tutkimus- ja kehittämistyö vahvistuu asukkaiden valinnanvapaus lisääntyy HAITAT / RISKIT paikallistuntemus katoaa yhdistäminen voi johtaa palvelujen liialliseen keskittämiseen pitkällä aikavälillä merkittävät hyödyt tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa organisaation hierarkkisuus lisääntyy tukipalvelujen lisäkeskittäminen vähentää toiminnan tuntemusta ja siirtää tukipalvelutehtäviä asiakastyöhön tietojärjestelmien yhdistäminen on kallista ja aikaa vievää, eikä isokaan kaupunki voi yksin ratkaista kuntien yhteisratkaisuja organisaatiomuutokset liian nopeasti toteutettuna ovat riski palvelutuotannolle ja organisaatiomuutos vie pitkäksi ajaksi resurssit muulta kehittämiseltä 21

22 Kustannusvaikutusten arviointia 22

23 Helsingin ja Vantaan soster-palvelujen nykyisen toiminnan kustannuseroja Nykyisillä asukaskohtaisilla nettokustannuksilla* arvioituna yhdistyneen kaupungin palvelujen hoito tulisi maksamaan Helsingin kustannustasolla 106 M enemmän ja Vantaan kustannustasolla 311 M vähemmän kuin nykyiset yhteenlasketut nettokustannukset. Merkittävin selittävä tekijä kustannustasojen eroille on tarvetekijät. Työryhmän raportissa tehdään muutamia ikä ja tarvevakiointeja, joiden jälkeen kustannushaarukka kaventuu: Helsingin i tasolla 59 M enemmän (+ 28% 2,8 verrattuna nykytilanteeseen) Vantaan tasolla 106 M vähemmän ( 8,4 % verrattuna nykytilanteeseen) Vakioinnit eivät kata kaikkia tarvetekijöitä eikä kaikkia palveluja. Lukuja ei voi tulkita kuitenkaan yhdistymisen hinnaksi. 23 *Lähde: THL. Nettokustannukset vuoden 2008 kustannustasolla ilman päivähoitoa ja sosiaalitoimen järjestämää esiopetusta (ks. raportti sivu 42-44).

24 Kustannusten arvioinnissa huomioitava 1.Päätökset palvelutasosta 2.Yhdistymisen toteuttamiskustannukset 3.Hallinnolla ja prosesseilla mahdollisuus tehostua 4.Pitkällä aikavälillä nykyisten kustannuserojen merkitys vähenee Jukka T. Salminen, Paula Kokkonen

25 Jatkotoimeksianto Soster -ryhmälle Sosiaali- ja terveystoimen ryhmälle erikseen: Ryhmän esittämien tarvevakiointien purkaminen palvelulajeille Arvio päällekkäisten hallintojen yhdistämisen aiheuttamista säästöistä. Arvio palvelukonseptin vaikutuksista omana työnä/ostopalveluina (tällä hetkellä kaupunkien välillä tässä suuri prosentuaalinen tuotantoero) Kaikille palvelutuotantoryhmille: Ryhmien on tehtävä listaus yhdistyneen kaupungin palveluverkoista ja mahdollisista säästöistä kokonaistarkasteluna nykytilaan nähden ilman palvelupistekohtaista erityistarkastelua. Näkemys yksittäisen palvelupisteen vuosikustannuksista Helsingissä ja Vantaalla (esim. keskimääräisen peruskoulun, päiväkodin, terveysaseman jne. vuosikustannus) sen arvioimiseksi, paljonko yhden palvelupisteen lisääminen/vähentäminen muuttaa käyttötaloutta. Arvio palvelutuotantoon tarvittavista investoinneista per vuosi esim. 10 seuraavaa vuotta sekä toimitilapoistuma vastaavana aikana 25

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiirin selvitystyö

Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiirin selvitystyö 13.1.2011 Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiirin selvitystyö PETRI VIRTANEN SARI GUSTAFSSON LASSI KÖPPÄ Kotkan-Haminan seutustrategian tiivistelmä 2010-2015 III Venäjäliiketoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI 6.0.0 Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla

Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Sisältö Lukijalle 3 Esitys ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittämiseksi pääkaupunkiseudulla 4 1 Ruotsinkielinen alueellinen asukasportaali

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot