Liite 48. Valtuusto ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus Valtuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12."

Transkriptio

1 Liite 48 Valtuusto ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus Valtuusto

2 Talousarvio- ja suunnitelma Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Määrärahat ja tuloarviot Sitovuus Toimintatuotot ja toimintamenot lautakunnittain Talousarvio toimielimet / tulosalueet Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Investoinnit Liite 1: Perusturvan yhteistoiminta-alueen maksuosuusennakot... 85

3 TALOUSARVIO 2013 ULVILAN KAUPUNKI muutos, % TA 2013 TA 2012 TP / 12 ASUKASLUKU ,07 % TULOVEROPROSENTTI 20,50 19,75 19,50 3,80 % KOKONAISMENOT, ,38 % VUOSIKATE, ,74 % SUMU-POISTOT, ,11 % INVESTOINNIT, NETTO ,02 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LYHENNYKSET, ,00 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS, ,58 % LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS, 1000 TUNNUSLUVUT muutos, % TULOSLASKELMA: TA 2013 TA 2012 TP / 12 Toimintatulot / toimintamenot % 17,9 17,2 17,4 4,07 % Vuosikate / poistot, % 84,9 17,3 13,7 390,66 % Vuosikate /as ,87 % RAHOITUSLASKELMA: Investointien tulorahoitus % 91,05 24,36 18,61 273,76 % 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus % 57,62 14,53 12,75 296,53 % (100* vuosikate / (investointimenot-rahoitusosuudet+ antolainojen nettomuutos+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 1,32 0,41 0,40 221,33 % (vuosikate+korkomenot) / (korkomenot+lainanlyhennykset) Lainakanta, ,40 % Lainat /as ,47 % 3

4 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Yleistä Ulvilan kehitys Suomen kansantalous on vuoden 2012 aikana hiipunut kohti taantumaa. Kansantuotteen kasvu jää todennäköisesti vuonna 2012 vuositasolla vain noin yhteen prosenttiin. Myös vuodelle 2013 ennakoidaan yleisesti varsin vaatimatonta kasvua. Vuoden 2008 tuotannon taso saavutettaneen näillä näkyvin vasta vuonna Taloustilanteen heikkeneminen Suomessa on johtunut pääasiassa Euroopan velkakriisistä ja sen seurausvaikutusten heijastumisesta talouteemme. Valtiovarainministeriön arvioiden mukaan lähivuodet tulevat olemaan Suomessa hitaan kasvun aikaa, mikä ilmenee kuntataloudessa muun muassa verotulojen aiempaa vaatimattomampana kasvuna. Valtiovarainministeriön arvion mukaan vuonna 2012 kuluttajahintaindeksi kohoaa vuositasolla noin 2,5 prosenttiin. Vuodelle 2013 kuluttajahintojen arvioidaan kuitenkin hieman hidastuvan ja inflaatio jäänee alle 2,5 prosentin. Peruspalvelujen hintaindeksin arvioidaan kohoavan vuonna ,1 % ja vuonna ,3 %. Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin arvioidaan vuonna 2012 kohoavan 3,5 % ja vuonna ,6 %. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste aleni vuonna 2011 edellisen vuoden tasosta noin puoli prosenttiyksikköä. Vuonna 2012 työttömyysasteen arvioidaan olevan keskimäärin 7,6 %. Valtiovarainministeriön arvion mukaan vuonna 2013 koko maan keskimääräinen työttömyysaste on 8,1 %. Suomen Kuntaliitto arvioi koko maan keskimääräiseksi kunnallisveron kasvuksi vuonna ,2 % ja yhteisöveron kasvuksi 4,7 %. Kuntien kokonaisverotulojen kasvuksi ennakoidaan 4,1 %. Kunnallisveron kehitys riippuu veronalaisten ansiotulojen kehityksestä ja veroperusteiden muutoksista. Vuodelle 2013 ei ole odotettavissa suuria veroperustemuutoksia. Lisäksi hallitus esittää kunnille kompensoitavan veroperusteiden muutoksien aiheuttamat verotulomenetykset peruspalvelujen valtionosuuden korotuksella. Ulvilan kaupungin tilikauden tulos on ollut kolmea vuotta lukuun ottamatta alijäämäinen vuodesta 2005 lähtien. Kaupungin käyttötalouden menojen kasvu on ollut suurempaa kuin tulokehitys huolimatta siitä, että tuloveroprosenttia on korotettu vaalikaudella 1,75 prosenttiyksiköllä vuoteen 2012 mennessä. Ulvilan työttömyysaste on viimeisen viiden vuoden ajan ollut jonkin verran koko maan keskimääräistä työttömyysastetta korkeampi, mutta maakunnan vastaavaa lukua matalampi. Vuoden 2012 aikana työllisyystilanne on parantunut edelliseen vuoteen nähden. Syyskuun lopussa 2012 Ulvilan työttömyysaste oli 8,4 %, mikä on sama suhteellinen osuus työvoimasta kuin vuonna 2011 syyskuun lopussa. Syyskuun lopussa 2012 työttömien työnhakijoiden määrä oli Ulvilassa 1,5 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Pit- 4

5 käaikaistyöttömien määrä on pysynyt vuonna 2012 jo pitkään samalla tasolla (n. 180 henkilöä). Samoin alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä on pysynyt samalla, noin 60 henkilön tasolla. Satakunnan maakunnan väkiluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan negatiivisen muuttotaseen ja pienevän syntyvyyden vuoksi. Asukasluvun väheneminen on kuitenkin hidastunut viime vuosina, mikä selittyy maakunnan keskuskaupungin Porin asukasluvun kääntymisellä nousuun vuoden 2006 jälkeen. Myös Ulvilan asukasluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan. Vuodesta 2005 vuoteen 2011 Ulvilan asukasluku on pienentynyt 249 hengellä eli 1,8 %. Syyskuun lopussa 2012 Ulvilan asukasluku oli , mikä on 40 asukasta vähemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ulvilassa luonnollinen väestömuutos (syntyneet kuolleet) oli -3 ja muuttoliike -37. Ulvilan väestörakenne on muuttunut merkittävästi 2000-luvulla. Vuodesta 2000 vuoteen vuotiaiden määrä on vähentynyt lähes 1100 hengellä eli 11,3 % ja vastaavasti yli 65-vuotiaiden määrä on lisääntynyt 855 hengellä eli 45,5 %. Yli 75-vuotiaiden määrän kasvu on ollut 373 henkeä eli 49,3 %. Ulvilan ikärakenne on vuoden 2011 lopussa jo vanhusvoittoisempi kuin koko maan ja myös asukkaan kuntien keskimääräinen ikärakenne. Ulvilan kaupungin strategia ja tuottavuus- ja toimenpideohjelma Ulvilan kaupungin strategiassa vuosille kaupungin visioksi on määritelty, että Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä ennakkoluulottomasti uusia rajat ylittäviä toimintamalleja hyödyntäen. Strategiassa kriittisiksi menestystekijöiksi on määritelty peruspalveluiden järjestäminen, tasapainoinen talous sekä tehokkaat, joustavat ja seudulliset toimintamallit. Strategiassa on edellytetty, että kaupunginhallitus laatii strategian toteuttamiseksi tuottavuus- ja toimenpideohjelman, jonka toteutumista kaupunginhallitus seuraa ja valtuusto arvioi. Toimenpiteet konkretisoituvat talousarviossa ja - suunnitelmassa. Tuottavuus- ja toimenpideohjelma vuosille hyväksyttiin valtuustossa Tuottavuus- ja toimenpideohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä on tarkoitus aikaansaada vuoden 2014 loppuun mennessä Ulvilan kaupungin talouden sellainen tasapainotila, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Lisäksi ohjelman tavoitteena on tuottavuutta parantamalla turvata kaikille kaupunkilaisille välttämättömät kunnalliset peruspalvelut kohtuullisin kustannuksin. 5

6 Ohjelman keskeiset asiakokonaisuudet ovat seuraavat: henkilöstöä koskevat toimenpiteet palvelujen järjestämistavan muutokset toimintatuottojen lisääminen tuloveroprosentin korottaminen investointimenojen rajaaminen vuositasolla Tuottavuus- ja toimenpideohjelmaan sisältyvät toimenpiteet yksilöidään vuoden 2013 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa. Vuoden 2013 talousarvioon sisältyvät mm. seuraavat tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaiset toimenpiteet: henkilöstösuunnitelman laatiminen henkilöstömitoitusten tarkistaminen henkilöstömenoja koskevat säästötoimenpiteet ensisijaisesti vapaaehtoisuuden pohjalta peruskoulujen kouluverkkoa koskevat muutokset selvitys yhden sisäisen palveluyksikön muodostamisesta ruokapalveluyksiköstä ja siivoustoimesta organisaatiomuutokset vuokra-asuntokannan vähentäminen käyttöä vailla olevien kiinteistöjen myynti eräiden metsäalueiden myynti maksujen ja taksojen tarkistaminen investointimenojen taso 3 milj. Esitetyillä toimenpiteillä ja tuloveroprosentin 0,75 prosenttiyksikön korotuksella talousarvion tasapaino on vuonna 2013 lähellä asetettua tavoitetta (vuosikate = suunnitelman mukaiset poistot). Talousarvion mukaan vuosikate kattaa n. 85 % poistoista. Verotulot Suomen Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan vuodesta 2012 noin 4,2 %. Yleisen talouskehityksen ennakoitua heikompi kehitys ja työllisyystilanteen heikentyminen alentavat luonnollisesti kasvuarviota. Ulvilassa verotettavien tulojen kehitys on yleensä ollut koko maan kasvua vähäisempää. Verovuoden 2011 osalta verotettavien tulojen kasvu edellisestä vuodesta oli Ulvilassa 2,8 %, vuoden 2012 kasvuksi on arvioitu 1,8 %. Ansiotulojen kasvuksi vuodelle 2012 on arvioitu 3,3 %, mutta vähennysaste kasvaa 0,78 prosenttiyksikköä. Vuoden 2013 kunnallisveron perusteena olevien tulojen kasvuksi on arvioitu 2,5 %, vähennysaste alenee kuitenkin 0,3 prosenttiyksikköä, joten verotettavien tulojen kasvuksi arvioidaan 3,2 %. Vuoden 2013 tuloveroprosentiksi Ulvilassa on määrätty 20,50 %. Kunnallisverotuloksi vuodelle 2013 on talousarviossa arvioitu 44 milj.. Yhteisöverotuloksi talousarviossa on arvioitu 1,2 milj. ja kiinteistöveron määräksi 1,9 milj.. 6

7 Valtionosuudet Maksut ja taksat Rahoitus Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta, jotka ovat peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen valtionosuus. Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja taiteen perusopetus. Myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa peruspalvelujen valtionosuutta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiseen valtionosuuteen sisältyy merkittävimpänä eränä mm. lukiokoulutuksen yksikköhintarahoitus ja perusopetuksen oppilaskohtainen lisärahoitus (esim. pidennetty oppivelvollisuus) ja muun opetus- ja kulttuuritoimen (mm. nuoriso, liikunta) laskennallinen valtionosuusrahoitus. Vuodelle 2013 valtionosuuden kokonaismääräksi on arvioitu 19,9 milj., josta verotulotasauksen osuus on 1,1 milj.. Vuoteen 2012 verrattuna valtionosuuden lisäys on 1,8 %. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukainen linjaus siitä, että kunnallisia taksoja ja maksuja tarkistetaan vähintään kustannustason nousun mukaisesti. Ulvilan kaupungin velkamäärä on vuoden 2012 lopussa noin 19,9 milj. euroa eli asukasta kohti euroa. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä pysyy vuonna 2013 samalla tasolla kuin vuonna Pitkäaikaisten lainojen lainanottoa talousarviossa on 5,9 milj.. Lainanotosta 4 milj. käytetään lyhytaikaisten lainojen muuttamiseksi pitkäaikaisiksi lainoiksi. Ulvila ei vuosina 2010 ja 2011 nostanut ollenkaan pitkäaikaisia lainoja vaan investointien rahoitustarve katettiin kokonaan lyhytaikaisilla lainoilla (Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelma), vaikka näköpiirissä ei ollut maksuvalmiuden sellaista paranemista, mikä olisi mahdollistanut lyhytaikaisen rahoituksen oleellisen lyhentämisen. Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman 5 milj. euron suuruinen limiitti on vuonna 2012 kokonaan käytössä, joten kaupungilla ei ole enää keinoa, jota käyttää tilapäisrahoituksessa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Limiitin pois maksaminen ei ole mahdollista kaupungin omalla tulorahoituksella. 7

8 Vuosikate Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2013 vuosikate on 2,8 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistoista 85 %. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate kattaa vähintään poistot. Investointiohjelma Vuoden 2013 investointiosan yhteissumma on 3,016 milj. euroa. Merkittävin investointimääräraha talousarviossa on 1 milj. peruskorjauskustannuksiin uusien päiväkotitilojen saamiseksi kaupungin omistamiin Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalon tiloihin. Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa Nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy tavoite Suomen kuntarakenteen merkittävästä muuttamisesta lähivuosien aikana. Hallitusohjelman tavoitteena on vahvat peruskunnat, jotka kykenevät turvaamaan laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asukkailleen. Hallitus on valmistellut uuden, vuoteen 2017 voimassa olevan, kuntarakennelain, jonka on tarkoitus tulla voimaan Kunnilta pyydetään lausunnot lakiehdotuksesta alkuvuonna Kuntarakennelain mukainen selvitysvelvollisuus koskee käytännössä lähes kaikkia Suomen kuntia. Lain mukaan Ulvilan kaupungin tulee työssäkäyntiperusteen sekä yhdyskuntarakenneperusteen mukaisesti olla ensisijaisesti mukana sellaisessa selvitysalueessa, johon myös Porin kaupunki kuuluu. Laista poikkeavista selvitysalueista voidaan käydä neuvotteluja ja selvityksen tekemiseksi on mahdollisuus anoa ministeriöltä poikkeus. Lakiehdotuksen mukaan kuntien tulee ilmoittaa mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Yhdistymisselvitys tulee tehdä mennessä. Lain lähtökohtana on, että valtioneuvosto voi päättää kuntien yhdistymisestä vain yhdistyvien kuntien valtuustojen yhteisestä esityksestä. Kriisikuntaa koskevasta kuntajaon muuttamisesta valtioneuvosto voi päättää kuntajakoselvittäjän esityksestä kunnan vastustuksesta huolimatta, jos muutos on tarpeen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan asukkaiden lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi. Ulvilan kaupunki pyrkii tasapainottamaan taloutensa siten, ettei vaaraa kriisikunnaksi ajautumisesta ole. Kuntarakenteen muutoksiin kytkeytyy läheisesti myös sosiaali- terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat muutokset. Hallituksen linjauksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu edellyttää, että kunnassa tulee olla vähintään asukasta. Tämä vähimmäisväestöpohja ei kuitenkaan riitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioon. Tällöin integraatio voidaan turvata yhteistyöllä toisen kunnan kanssa tai muodostamalla sote-alue. 8

9 KOKONAISTULOT JA -MENOT TALOUSARVIO TULOT muutos TP 2011 TA 2012 TA /12 KÄYTTÖTALOUS ,12 % INVESTOINNIT ,97 % RAHOITUS ,26 % (verotulot, valtionosuudet, korkotulot, antolainojen lyhennykset, muut rahoitustulot, lainanotto TULOT , TP 2011 TA 2012 TA 2013 KÄYTTÖTALOUS INVESTOINNIT RAHOITUS MENOT muutos TP 2011 TA 2012 TA /12 KÄYTTÖTALOUS ,11 % INVESTOINNIT ,94 % RAHOITUS ,44 % (korot, pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot, antolainojen lisäykset, lyhytaikaisten lainojen lyhennykset) MENOT , TP 2011 TA 2012 TA 2013 KÄYTTÖTALOUS INVESTOINNIT RAHOITUS 9

10 TULOSLASKELMA TA 2013 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-% Muutos-% 2013/ / ,00 % Toimintatulot yhteensä ,12 % 7,91 % ,00 % Myyntituotot ,65 % 3,20 % Maksutuotot ,11 % 4,10 % Tuet ja avustukset ,35 % -11,78 % Vuokratuotot ,61 % -1,93 % Muut tuotot ,60 % 476,20 % Toimintakulut yhteensä ,11 % 5,04 % Henkilöstökulut ,85 % 5,82 % Palkat ja palkkiot ,90 % 4,74 % Henkilöstösivukulut ,10 % 6,10 % Henkilöstömenojen korjauserät ,25 % -51,49 % Palvelujen ostot ,21 % 5,71 % Asiakaspalvelujen ostot ,68 % 5,81 % Muiden palvelujen ostot ,54 % 5,35 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,93 % -0,18 % Avustukset ,99 % 9,14 % Vuokrat ,15 % -0,34 % Muut kulut ,16 % -58,48 % TOIMINTAKATE ,28 % 4,43 % Verotulot ,34 % 11,07 % Kunnan tulovero ,19 % 11,52 % Kiinteistövero ,42 % 37,71 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,69 % -23,53 % Valtionosuudet ,79 % 2,94 % Rahoitustuotot ja -kulut ,72 % -435,26 % Korkotuotot ,00 % -51,87 % Muut rahoitustuotot ,70 % -36,00 % Korkokulut ,67 % 34,36 % Muut rahoituskulut ,07 % 9275,60 % VUOSIKATE ,48 % 457,83 % Poistot ,13 % -14,11 % TILIKAUDEN TULOS ,12 % -85,07 % Varausten ja rahastojen muutokset ,40 % -98,59 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,11 % -84,04 % 10

11 Vuosikate ja tilikauden tulos, TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Vuosikate Tilikauden tulos Vuosikate / poistot, TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Vuosikate Poistot Verorahoitus, TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Verotulot Valtionosuudet 11

12 ULVILAN KAUPUNKI Tuloslaskelma.taloussuunnitelma xls TALOUSARVIO 2013 Taloussuunnitelma TULOSLASKELMA (ulkoinen + sisäinen) TP 2011 TA 2012+muut. TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot/Tulot ,73 7,1 1,0 0,0 0,0 Palkat Henkilöstösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut ,88 2,9 1,0 0 0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot ,44 4,2 1,0 1,0 1,0 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,95 3,9 0,0 0,0 0,0 Avustukset ,84 4,0 0,0 0,0 0,0 Muut kulut ,56-15,4 0,0 0,0 0,0 Toimintakulut/Menot ,87 3,1 0,9 0,6 0,6 Toimintakate/Jäämä ,11 2,3 0,88 0,76 0,76 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot ,47 7,3 1,00 1,00 1,00 Valtionosuudet ,13 1,8 1,00 1,00 1,00 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muu Tilik.Yli/Alijäämä Kumulat. yli-/ alijäämä Nettoinvestoinnit

13 Tuloslaskelma.taloussuunnitelma xls Talouden kehitys TP 2011 TA 2012+muut. TA Vuosikate Tilikauden tulos Vuosikate / nettoinvestoinnit TP 2011 TA 2012+muut. TA Vuosikate Nettoinvestoinnit 13

14 ULVILAN KAUPUNKI Talousarvio ja -suunnitelma RAHOITUSLASKELMA Tulorahoitus TP 2011 TA 2012 TA Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinainen toiminta ja investoinnit Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen TP 2011 TA 2012 TA Lainakanta , lainakanta /as asukasluku korkomenot, , , , , , Lainakanta Lainakanta , , Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta , TP TP 2011 TA 2012 TA TA TA Lainakanta, /as TP 2011 TA 2012 TA

15 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2013 Käyttötalous menot tulot Keskusvaalilautakunta 0 0 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuuri- ja matkailulautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Yhteensä Investoinnit Talonrakennus Tie- ja ympäristörakentaminen Vesilaitos Kaupunginhallitus kiinteistöt irtaimistohankinnat kuntayhtymät arvopaperit Yhteensä Rahoitus Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Yhteensä Pääomarahoitus Lainananto Pitkäaikaisten lainojen lyhennys Lainanotto Lyhytaikaisten lainojen muutos Yhteensä

16 Sitovuustaso tulosalueella TA 2013 Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tulosalue Vaalit Tilintarkastus Kh - hallinto Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto * Elinkeinotoimi EU -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus Ruokapalveluyksikkö Työllistämistoiminta Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Maaseututoimi Koulutuspalvelut, hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Kirjasto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Palo- ja pelastustoiminta Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt Maa- ja metsätilat * Siivoustoimi Varasto Vesilaitos * * sitovuustaso netto 16

17 TALOUSARVIO 2013 TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAMENOT, LAUTAKUNTATASO (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset Käyttötalous Tuotot muutos,% muutos,% TP 2011 TA 2012 TA / / 2011 Keskusvaalilautakunta ,00-100,00 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus ,38 11,02 Maaseututoimi ,00 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,97-9,53 Kulttuurilautakunta ,32 11,84 Vapaa-aikalautakunta ,12-10,11 Ympäristölautakunta ,67-8,22 Tekninen lautakunta ,92 14,07 Toimintatuotot yhteensä ,12 7,91 Kulut Keskusvaalilautakunta ,00-100,00 Tarkastuslautakunta ,23 65,38 Kaupunginhallitus ,64 4,17 Maaseututoimi ,27-8,97 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,59 9,21 Kulttuurilautakunta ,59-3,28 Vapaa-aikalautakunta ,85-0,78 Ympäristölautakunta ,14 0,20 Tekninen lautakunta ,46 0,73 Toimintakulut yhteensä ,11 5,04 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta ,00-100,00 Tarkastuslautakunta ,23 65,38 Kaupunginhallitus ,35 3,02 Maaseututoimi ,27-7,76 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,64 11,06 Kulttuurilautakunta ,06-3,85 Vapaa-aikalautakunta ,00 1,38 Ympäristölautakunta ,57 2,74 Tekninen lautakunta ,54-49,24 Toimintakate/jäämä ,28 4,43 17

18 TA 2013 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT muutos,% muutos,% TP 2011 TA 2012 TA / / 2011 Keskusvaalilautakunta ,00-100,00 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto ,24 515,21 Talous ja hallinto ,34-0,65 Henkilöstöhallinto ,03 6,79 Tietohallinto ,19 7,30 Elinkeinotoimi ,59-2,06 EU -hankkeet ,14 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,00 58,06 Ruokapalvelu ,46 0,37 Työllistämisvaraukset Kaupunginhallitus ,32 15,61 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut ,39-12,89 Ympäristöterveydenhoito Erikoissairaanhoito Sosiaali- ja terveydenhoito ,39-12,89 Maaseututoimi ,00 Koulutuspalvelut, hallinto ,67 30,20 Peruskoulutus ,43-9,09 Lukio ,75-14,78 Kansalaisopisto ,00 Varhaiskasvatus ,51 0,99 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,97-9,53 Kirjasto ,71 7,03 Kulttuuri ,00 22,19 Kulttuurilautakunta ,32 11,84 Liikunta ,72-13,00 Nuoriso ,43 38,84 Vapaa-aikalautakunta ,12-10,11 Hallinto, lautakunta ,00 Rakennusvalvonta ,00-9,89 Ympäristönsuojelu ,00-16,86 Palo ja pelastus ,17-7,76 Ympäristölautakunta ,67-8,22 Kunnallistekninen hallinto ,00-18,19 Liikennealueet ,00-7,91 Puistot ja muut yleiset alueet ,56-38,63 Jätehuolto ,80 0,51 Kiinteistöt ,35 29,42 Maa- ja metsätilat ,15-2,44 Siivoustoimi ,77 5,17 Varasto ,00 140,12 Vesilaitos ,82 16,04 Tekninen lautakunta ,92 14,07 ULVILAN KAUPUNKI ,12 7,91 18

19 TA 2013 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT muutos,% muutos,% TP 2011 TA 2012 TA / / 2012 Keskusvaalilautakunta ,00-100,00 Tarkastuslautakunta ,23 65,38 Kaupunginhallitus, hallinto ,52-29,16 Talous ja hallinto ,37 3,14 Henkilöstöhallinto ,46 4,38 Tietohallinto ,76-2,46 Elinkeinotoimi ,38 0,28 Eu -hankkeet ,72 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,92-2,80 Ruokapalvelu ,66-4,95 Työllistämisvaraukset ,24 93,85 Kaupunginhallitus ,41-1,85 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut ,90 8,69 Ympäristöterveydenhoito ,62 10,77 Erikoissairaanhoito ,05 0,05 Sosiaali- ja terveydenhoito ,98 5,51 Maaseututoimi ,27-8,97 Koulutuspalvelut, hallinto ,02 6,54 Peruskoulutus ,10 6,20 Lukio ,11 0,32 Kansalaisopisto ,00 2,82 Varhaiskasvatus ,78 16,11 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,59 9,21 Kirjasto ,49-11,98 Kulttuuri ,72 13,55 Kulttuurilautakunta ,59-3,28 Liikunta ,69-4,27 Nuoriso y ,38 9,50 Vapaa-aikalautakunta ,85-0,78 Hallinto, lautakunta ,95 2,38 Rakennusvalvonta ,29 8,82 Ympäristönsuojelu ,29 14,42 Palo ja pelastus ,29-1,22 Ympäristölautakunta ,14 0,20 Kunnallistekninen hallinto ,06 17,76 Liikennealueet ,53-5,27 Puistot ja muut yleiset alueet ,11-13,89 Jätehuolto ,91 26,98 Kiinteistöt ,87-6,44 Maa- ja metsätilat ,76 20,17 Siivoustoimi ,80-4,36 Varasto ,40-16,27 Vesilaitos ,97 9,37 Tekninen lautakunta ,46 0,73 ULVILAN KAUPUNKI ,11 5,04 19

20 TA 2013 TULOSALUETASO NETTOMENOT muutos,% muutos,% TP 2011 TA 2012 TA / / 2012 Keskusvaalilautakunta ,00-100,00 Tarkastuslautakunta ,23 65,38 Kaupunginhallitus, hallinto ,80-126,87 Talous ja hallinto ,79 5,58 Henkilöstöhallinto ,03-636,01 Tietohallinto * ,00-453,13 Elinkeinotoimi ,72 7,70 Eu -hankkeet ,47 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,96-12,16 Ruokapalvelu ,31-123,19 Työllistämisvaraukset ,79 37,86 Kaupunginhallitus ,31-35,78 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * ,23 9,71 Ympäristöterveydenhoito ,62 10,77 Erikoissairaanhoito ,05 0,05 Sosiaali- ja terveydenhoito ,12 6,04 Maaseututoimi ,27-7,76 Koulutuspalvelut, hallinto ,76-5,33 Peruskoulutus ,13 7,21 Lukio ,87 0,62 Kansalaisopisto ,00 163,47 Varhaiskasvatus ,83 18,15 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,64 11,06 Kirjasto ,62-12,73 Kulttuuri ,75 13,25 Kulttuurilautakunta ,06-3,85 Liikunta ,59-1,55 Nuoriso ,43 8,24 Vapaa-aikalautakunta ,00 1,38 Hallinto, lautakunta ,95 3,27 Rakennusvalvonta ,11 24,69 Ympäristönsuojelu ,48 16,87 Palo ja pelastus ,78 0,63 Ympäristölautakunta ,57 2,74 Kunnallistekninen hallinto ,59 22,18 Liikennealueet ,54-5,24 Puistot ja muut yleiset alueet ,12-13,13 Jätehuolto ,82-59,89 Kiinteistöt ,60-173,13 Maa- ja metsätilat * ,79-7,03 Siivoustoimi * ,50-148,42 Varasto ,06-35,49 Vesilaitos * ,31 47,80 Tekninen lautakunta ,54-49,24 ULVILAN KAUPUNKI ,28 4,43 * sitovuustaso NETTO 20

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS I / 2014

OSAVUOSIKATSAUS I / 2014 1 LUUMÄEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS I / 2014 30.4.2014 Kh 26.5.2014 145 Kv 9.6.2014 32 2 Sisällysluettelo: Yleistä...3 Tuloslaskelma..4 Käyttötalousosa Kunnanhallitus 8 Perusturvalautakunta 15 Koululautakunta.17

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot