ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus / 300 Kaupunginvaltuusto / 105

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105"

Transkriptio

1 Liite 41 Valtuusto ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus / 300 Kaupunginvaltuusto / 105

2 Talousarvio- ja suunnitelma Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 2 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma 13 Määrärahat ja tuloarviot. 14 Sitovuus 15 Toimintatuotot ja toimintamenot lautakunnittain 16 Talousarvio toimielimet / tulosalueet Keskusvaalilautakunta 20 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta. 46 Kulttuurilautakunta.. 60 Vapaa-aikalautakunta 64 Ympäristölautakunta.. 67 Tekninen lautakunta Investoinnit Liite 1: Perusturvan yhteistoiminta-alueen maksuosuusennakot. 102

3 TALOUSARVIO 2014 ULVILAN KAUPUNKI muutos, % TA 2014 TA 2013 TP / 13 ASUKASLUKU ,83 % TULOVEROPROSENTTI 20,50 20,50 19,75 0,00 % KOKONAISMENOT, ,18 % VUOSIKATE, ,22 % SUMU-POISTOT, ,01 % INVESTOINNIT, NETTO ,46 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LYHENNYKSET, ,55 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS, ,53 % LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS, 1000 TUNNUSLUVUT muutos, % TULOSLASKELMA: TA 2014 TA2013 TP / 13 Toimintatulot / toimintamenot % 18,0 17,9 17,4 0,80 % Vuosikate / poistot, % 70,5 84,9 13,7-16,91 % Vuosikate /as ,42 % RAHOITUSLASKELMA: Investointien tulorahoitus % 78,25 91,05 18,61-14,06 % 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus % 46,21 57,62 12,75-19,80 % (100* vuosikate / (investointimenot-rahoitusosuudet+ antolainojen nettomuutos+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 1,14 1,32 0,40-13,36 % (vuosikate+korkomenot) / (korkomenot+lainanlyhennykset) Lainakanta, ,59 % Lainat /as ,90 % 1

4 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Yleistä Suomen kansantalous oli vuonna 2012 taantumassa ja bruttokansantuote pieneni 0,8 prosenttia. Myös vuonna 2013 talouskehitys on ollut alun perin ennakoitua heikompaa ja talousennusteita on korjattu alaspäin. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kokonaistuotanto tulee laskemaan myös vuonna ,5 prosenttia. Kansainvälisessä taloudessa on kuitenkin näkyvissä positiivisia merkkejä ja useimmissa ennusteissa oletetaan, että talous pääsee hitaalle kasvu-uralle vuoden 2013 lopulla. Vuonna 2014 kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan eri ennusteiden mukaan 1 2 prosenttia. Lähivuodet tulevat ilmeisesti olemaan edelleen hitaan kasvun aikaa. Valtiovarainministeriön arvion mukaan vuonna 2013 kuluttajahintaindeksi kohoaa vuositasolla noin 1,6 prosenttia. Vuodelle 2014 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan 2,1 prosenttia. Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin arvioidaan vuonna 2013 kohoavan 2,1 % ja vuonna ,5 %. Solmitun keskitetyn palkkaratkaisun vuoksi ansiotason kasvu pysyy vuonna 2014 maltillisena. Vuoden 2012 lopusta lähtien koko maan työllisyystilanne on heikentynyt ja vuoden 2013 aikana työttömyyden kasvu on kiihtynyt siten, että koko vuoden työttömyysasteen arvioidaan nousevan 8,3 prosenttiin. Vähitellen käynnistyvän talouskasvun oletetaan vuonna 2014 hieman parantavan keskimääräistä työttömyysastetta. Työllisten määrän odotetaan jäävän aikaisempaa matalammalle tasolle ja työllisyyden kasvunäkymät ovat heikot. Heikko talouskasvu vaikuttaa suoraan tulokehitykseen ja kuntien verotulojen kertymiin. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan koko talouden palkkasumma kasvaa vuonna 2013 vain 1,4 prosenttia. Kuntien verotulot yhteensä kasvavat vuonna 2013 kuitenkin arvion mukaan yli 5 prosentilla. Kasvu johtuu kuitenkin poikkeuksellisista yhteensä yli 400 milj. euron suuruisista kertaluontoisista tilitysjärjestelmän muutoksista. Kertaluontoisten erien vuoksi verotilitysten arvioidaan kasvavan vuonna 2014 vain noin prosentin. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2013 on 19,38. Ennakkotietojen mukaan huomattavan suuri määrä kuntia korottaa tuloveroprosenttia vuodelle Ulvilan kehitys Ulvilan kaupungin tilikauden tulos on ollut kolmea vuotta lukuunottamatta alijäämäinen vuodesta 2005 lähtien. Kaupungin käyttötalouden menojen kasvu on ollut suurempaa kuin tulokehitys huolimatta siitä, että tuloveroprosenttia on korotettu vaalikaudella 2,50 prosenttiyksiköllä vuoteen 2013 mennessä. 2

5 Ulvilan työttömyysaste on viimeisen viiden vuoden ajan ollut jonkin verran koko maan keskimääräistä työttömyysastetta korkeampi, mutta maakunnan vastaavaa lukua matalampi. Vuoden 2013 aikana työllisyystilanne on heikentynyt edelliseen vuoteen nähden. Syyskuun lopussa 2013 Ulvilan työttömyysaste oli 10,2 %, vuonna 2012 syyskuun lopussa luku oli 8,4 %. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä lisääntyi Ulvilassa vuoden aikana 90 eli 16,1 %. Ulvilan työttömyysaste on vielä hieman alle koko maan ja myös Satakunnan keskimääräistä tasoa. Huolestuttavaa Ulvilassa on kuitenkin se, että pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttöminä työnhakijoina olleet henkilöt) osuus kaikista työttömistä työnhakijoista on Ulvilassa selvästi korkeampi kuin muissa Satakunnan kunnissa. Vuoden 2013 syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömien määrä Ulvilassa oli 232, mikä on lähes 36 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Tilanteen parantamiseksi Ulvila on ollut vuoden 2013 alusta lukien mukana pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilussa. Yleisen työllisyystilanteen heikentyessä paine pitkäaikaistyöttömien määrän kasvuun lisääntyy kuitenkin koko ajan. Satakunnan maakunnan väkiluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan negatiivisen muuttotaseen ja pienevän syntyvyyden vuoksi. Asukasluvun väheneminen on kuitenkin hidastunut viime vuosina, mikä selittyy maakunnan keskuskaupungin Porin asukasluvun kääntymisellä nousuun vuoden 2006 jälkeen. Myös Ulvilan asukasluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan. Vuodesta 2005 vuoteen 2012 Ulvilan asukasluku on pienentynyt 333 hengellä eli 2,4 %. Syyskuun lopussa 2013 Ulvilan asukasluku oli , mikä on 87 asukasta vähemmän kuin vuoden 2012 lopussa. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ulvilassa luonnollinen väestömuutos (syntyneet kuolleet) oli +10 ja muuttoliike Ulvilan väestörakenne on muuttunut merkittävästi luvulla. Vuodesta 2005 vuoteen 2012 sekä alle 15 -vuotiaiden määrä että vuotiaiden määrä on vähentynyt. Lasten määrän vähennys on 194 ja vuotiaiden määrän vähennys 665. Kummankin ikäryhmän suhteellinen vähennys on 7,5 %. Vastaavasti yli 65 -vuotiaiden määrä on lisääntynyt 298 hengellä eli 22,3 %. Yli 75 -vuotiaiden määrän kasvu on ollut 228 henkeä eli 24,4 %. Yli 65 - vuotiaiden osuus väestöstä oli Ulvilassa 20,7 %, mikä on korkeampi luku kuin asukkaan kunnissa keskimäärin. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Ulvilan väestörakenne muuttuu vuoteen 2025 asti seuraavasti: muutos muutos % 2020 muutos muutos % 2025 muutos muutos % Ikäluokat yht , , , , , , , , , , , , , , ,28 3

6 Väestörakenteen muutos vaikuttaa väestölliseen huoltosuhteeseen seuraavasti: Huoltosuhde ,9 70,9 77,4 81,6 Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti: Väestöllinen huoltosuhde on alle 15 -vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde vuotiaiden määrään. Väestörakenteen muutos vaikuttaa sekä palvelutarpeisiin että palveluiden rahoituspohjaan. Ulvilan kaupungin strategia ja tuottavuus- ja toimenpideohjelma Ulvilan kaupungin strategiassa vuosille kaupungin visioksi on määritelty, että Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä ennakkoluulottomasti uusia rajat ylittäviä toimintamalleja hyödyntäen. Strategiassa kriittisiksi menestystekijöiksi on määritelty peruspalveluiden järjestäminen, tasapainoinen talous sekä tehokkaat, joustavat ja seudulliset toimintamallit. Strategiassa on edellytetty, että kaupunginhallitus laatii strategian toteuttamiseksi tuottavuus- ja toimenpideohjelman, jonka toteutumista kaupunginhallitus seuraa ja valtuusto arvioi. Toimenpiteet konkretisoituvat talousarviossa ja - suunnitelmassa. Tuottavuus- ja toimenpideohjelma vuosille hyväksyttiin valtuustossa vuonna Tuottavuus- ja toimenpideohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä on tarkoitus aikaansaada vuoden 2014 loppuun mennessä Ulvilan kaupungin talouden sellainen tasapainotila, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Lisäksi ohjelman tavoitteena on tuottavuutta parantamalla turvata kaikille kaupunkilaisille välttämättömät kunnalliset peruspalvelut kohtuullisin kustannuksin. Ohjelman keskeiset asiakokonaisuudet ovat seuraavat: henkilöstöä koskevat toimenpiteet palvelujen järjestämistavan muutokset toimintatuottojen lisääminen tuloveroprosentin korottaminen investointimenojen rajaaminen vuositasolla Merkittävä osa tuottavuus- ja toimenpideohjelman linjauksista on sisältynyt jo vuoden 2014 talousarvioon. Ohjelman täytäntöönpanoa jatketaan edelleen vuonna

7 Vuoden 2013 taloudellinen tilanne on lokakuun lopun toteutumalukujen perusteella muodostumassa keskeisten tunnuslukujen osalta vähintään hyväksytyn talousarvion mukaiseksi. Verotulot Suomen Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan vuonna 2014 noin yhden prosentin. Yleisen talouskehityksen ennakoitua heikompi kehitys ja työllisyystilanteen heikentyminen alentavat luonnollisesti kasvuarviota. Verovuoden 2012 maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat tulot olivat Ulvilassa 212,1 milj. euroa, jossa kasvua vuodesta 2011 on 3,5 %. Koko maassa keskimääräinen kasvu oli 3,1 % ja Satakunnassa 2,6 %. Verovuoden 2013 verotettavien tulojen kasvuksi Ulvilassa on arvioitu 1,9 % ja vuodelle ,1 %. Tuloveroprosentti vuodelle 2014 säilyy samana kuin vuonna 2013 eli se on 20,50. Vuoden 2014 verotulotilitykset talousarviossa on arvioitu seuraavasti: kunnallisvero 44,2 milj. euroa yhteisövero-osuus 1,6 milj. euroa kiinteistövero 2,15 milj. euroa Kiinteistöverotuloja kasvattaa vuonna 2014 toteutettava kiinteistöjen verotusarvojen korotus, kiinteistöveroprosentit pysyvät Ulvilassa samoina kuin vuonna Vuodelle 2014 arvioitu kokonaisverotulo 47,95 milj. euroa on 1,3 % suurempi kuin vuoden 2013 talousarvion mukainen verotulo. Verotulojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan vuonna 2013 hieman korkeampana kuin talousarvioon on merkitty, joten todellinen kasvu jäänee alle yhden prosentin. Valtionosuudet Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta, jotka ovat peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen valtionosuus. Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja taiteen perusopetus. Myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa peruspalvelujen valtionosuutta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiseen valtionosuuteen sisältyy merkittävimpänä eränä mm. lukiokoulutuksen yksikköhintarahoitus ja perusopetuksen oppilaskohtainen lisärahoitus (esim. pidennetty oppivelvollisuus) ja 5

8 Maksut ja taksat Rahoitus muun opetus- ja kulttuuritoimen (mm. nuoriso, liikunta) laskennallinen valtionosuusrahoitus. Vuodelle 2014 valtionosuuden kokonaismääräksi on arvioitu 19,3 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2013 talousarvioon merkitty valtionosuustulo. Vuonna 2013 valtionosuuksien kokonaismäärä tulee olemaan noin 0,4 milj. euroa talousarvioon merkittyä korkeampi. Ulvilan valtionosuutta vähentää varsinaisten valtionosuusleikkausten lisäksi erityisesti verotulotasauserän aleneminen vuoden ,1 milj. euron määrästä 0,3 milj. euroon vuonna Valtionosuusjärjestelmään uudistaminen on parhaillaan käynnissä ja tavoitteena on, että se tulisi voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukainen linjaus siitä, että kunnallisia taksoja ja maksuja tarkistetaan vähintään kustannustason nousun mukaisesti. Ulvilan kaupungin velkamäärä vuoden 2013 lopussa tulee lokakuun 2013 toteutuma-arvion perusteella olemaan noin 17,7 milj. euroa. Määrä on 1,5 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2013 alkuperäisessä talousarviossa, jossa oletettiin, että vuoden 2013 alussa käytössä ollut lyhytaikainen 4 milj. lainamäärä muutetaan kokonaan pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi. Ennakoitua paremman talouskehityksen vuoksi pitkäaikaista lainaa ei ole vielä vuoden 2013 lokakuun loppuun mennessä nostettu lainkaan ja lyhytaikaiset lainat on toistaiseksi kyetty maksamaan pois kaupungin tulorahoituksella. Marras-joulukuun aikana on kuitenkin varauduttu nostamaan sekä lyhytaikaista (2 milj. euroa) että pitkäaikaista (2,5 milj. euroa) lainaa, jotta kassavarat pysyvät riittävällä tasolla marraskuussa tapahtuvan vuoden 2012 verotilitystasauksen vaikutukset huomioiden. Vuodelle 2014 talousarvioon on merkitty lainanottoa 4,5 milj. euroa. Lainanlyhennykset ovat 4 milj. euroa, joten kokonaislainamäärä lisääntyy 0,5 milj. euroa. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä vuoden 2014 lopussa on noin 18 milj. euroa eli /asukas. Vuosikate Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2014 vuosikate on 2,3 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistoista 75 %. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate kattaa vähintään poistot. 6

9 Investointiohjelma Vuoden 2014 investointiosan yhteissumma on 3,1 milj. euroa. Merkittävin investointimääräraha talousarviossa on Harjunpään koulun peruskorjauksen käynnistämiseen, hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,7 milj.. Tie- ja ympäristörakentamishankkeiden kokonaismäärä vuonna 2014 on 1,1 milj. euroa ja vesilaitosinvestointien 0,6 milj. euroa. Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa Nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy tavoite Suomen kuntarakenteen merkittävästä muuttamisesta lähivuosien aikana. Hallitusohjelman tavoitteena on vahvat peruskunnat, jotka kykenevät turvaamaan laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asukkailleen. Vuonna 2013 voimaan tulleen kuntarakennelain mukainen selvitysvelvollisuus koskee käytännössä lähes kaikkia Suomen kuntia. Porin kaupunkiseudun 10 kuntaa käsittävä selvitystyö on käynnistynyt syksyllä Vuoden 2014 keväällä selvityksessä mukana olevat kunnat päättävät, jatkavatko ne selvityksen jälkeen etenemistä kuntaliitosselvityksen laatimiseen. Käytännössä uusi kunta voisi syntyä vuoden 2017 alussa. Kuntarakenteen muutoksiin kytkeytyy läheisesti myös sosiaali- terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat muutokset. Hallituksen linjauksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu edellyttää, että kunnassa tulee olla vähintään asukasta. Tämä vähimmäisväestöpohja ei kuitenkaan riitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioon. Tällöin integraatio voidaan turvata yhteistyöllä toisen kunnan kanssa tai muodostamalla sote -alue. 7

10 KOKONAISTULOT JA -MENOT TALOUSARVIO TULOT muutos TP 2012 TA 2013 TA /13 KÄYTTÖTALOUS ,24 % INVESTOINNIT ,00 % RAHOITUS ,16 % (verotulot, valtionosuudet, korkotulot, antolainojen lyhennykset, muut rahoitustulot, lainanotto TULOT , TP 2012 TA 2013 TA 2014 KÄYTTÖTALOUS INVESTOINNIT RAHOITUS MENOT muutos TP 2012 TA 2013 TA /13 KÄYTTÖTALOUS ,51 % INVESTOINNIT ,48 % RAHOITUS ,15 % (korot, pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot, antolainojen lisäykset) MENOT , TP 2012 TA 2013 TA 2014 KÄYTTÖTALOUS INVESTOINNIT RAHOITUS 8

11 TULOSLASKELMA TA 2014 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos-% Muutos-% 2014/ / ,00 % Toimintatulot yhteensä ,24 % -5,07 % ,00 % Myyntituotot ,48 % 0,45 % Maksutuotot ,85 % -0,22 % Tuet ja avustukset ,97 % 4,80 % Vuokratuotot ,20 % -5,31 % Muut tuotot ,93 % -49,27 % Toimintakulut yhteensä ,51 % 2,54 % Henkilöstökulut ,32 % 6,48 % Palkat ja palkkiot ,28 % 4,92 % Henkilöstösivukulut ,20 % 8,93 % Henkilöstömenojen korjauserät ,91 % -47,60 % Palvelujen ostot ,63 % 2,15 % Asiakaspalvelujen ostot ,96 % 4,31 % Muiden palvelujen ostot ,42 % -5,09 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,99 % -1,12 % Avustukset ,23 % 6,67 % Vuokrat ,54 % -10,73 % Muut kulut ,35 % -61,80 % TOIMINTAKATE ,35 % 4,38 % Verotulot ,80 % 9,05 % Kunnan tulovero ,45 % 7,95 % Kiinteistövero ,16 % 13,64 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,33 % 40,66 % Valtionosuudet ,01 % -2,20 % Rahoitustuotot ja -kulut ,75 % -221,90 % Korkotuotot ,83 % -51,69 % Muut rahoitustuotot ,27 % -11,83 % Korkokulut ,57 % -28,10 % Muut rahoituskulut ,21 % 8975,00 % VUOSIKATE ,22 % 49,56 % Poistot ,02 % -4,38 % TILIKAUDEN TULOS ,86 % -48,69 % Varausten ja rahastojen muutokset ,00 % -100,00 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,20 % -32,27 % 9

12 Vuosikate ja tilikaud Vuosikate ja tilikauden tulos, 1000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Vuosikate Tilikauden tulos TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Vuosikate Tilikauden tulos Vuosikate / poistot TP 2010 TP Vuosikate 2011 TP 2012 / poistot, TA TA 2014 Vuosikate Poistot TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Vuosikate Poistot Verorahoitus TP 2010 TP 2011 Verorahoitus, TP 2012 TA TA 2014 Verotulot Valtionosuudet TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Verotulot Valtionosuudet 10

13 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 Taloussuunnitelma TULOSLASKELMA (ulkoinen + sisäinen) TP 2012 TA 2013 TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot/Tulot ,15 2,2 1,0 0,0 0,0 Palkat Henkilöstösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut ,14 0,3 1,0 0 0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot ,51 1,6 1,0 1,0 1,0 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,05 2,0 0,0 0,0 0,0 Avustukset ,41 6,2 0,0 0,0 0,0 Muut kulut ,72 6,1 0,0 0,0 0,0 Toimintakulut/Menot ,01 1,5 0,9 0,6 0,6 Toimintakate/Jäämä ,99 1,4 0,88 0,76 0,76 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot ,11 1,8 1,00 1,00 1,00 Valtionosuudet ,84-3,0 1,00 1,00 1,00 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutos Tilik.Yli/Alijäämä Kumulat. yli-/ alijäämä Nettoinvestoinnit

14 Talouden kehitys TP 2012 TA 2013 TA Vuosikate Tilikauden tulos Vuosikate / nettoinvestoinnit TP 2012 TA 2013 TA Vuosikate Nettoinvestoinnit 12

15 ULVILAN KAUPUNKI Talousarvio ja -suunnitelma RAHOITUSLASKELMA Tot. arv. TP 2011 TP 2012 TA TA Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinainen toiminta ja investoinnit Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Rahoitustoiminta yhteensä Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat TP 2011 TP 2012 TA 2013 Tot.arv Lainakanta , lainakanta /as asukasluku , , , , , Lainakanta Lainakanta , , Rahavarat Lainakanta , 1000 TP 2011 TP 2012 TP 2012TA 2013 Tot.arv. TA Tot.arv Lainakanta, /as TP 2011 TP 2012 TA 2013 Tot.arv

16 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2014 Käyttötalous menot tulot Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuuri- ja matkailulautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Yhteensä Investoinnit Talonrakennus Tie- ja ympäristörakentaminen Vesilaitos Kaupunginhallitus kiinteistöt irtaimistohankinnat kuntayhtymät arvopaperit Yhteensä Rahoitus Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Yhteensä Pääomarahoitus Lainananto Pitkäaikaisten lainojen lyhennys Lainanotto Lyhytaikaisten lainojen muutos Yhteensä

17 Sitovuustaso tulosalueella TA 2014 Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tulosalue Vaalit Tilintarkastus Kh - hallinto Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto * Palo- ja pelastustoiminta Elinkeinotoimi EU -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus Työllistämistoiminta Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Koulutuspalvelut, hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Kirjasto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt Maa- ja metsätilat * Ruoka- ja siivouspalvelut Varasto Vesilaitos * * sitovuustaso netto 15

18 TALOUSARVIO 2014 TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAMENOT, LAUTAKUNTATASO (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset Käyttötalous, kuukaudet 1-12 Tuotot muutos% muutos% TP 2012 TA 2013 TA / /2012 Keskusvaalilautakunta ,7 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus ,4-15,2 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,0-10,5 Kulttuurilautakunta ,6-1,0 Vapaa-aikalautakunta ,3 15,0 Ympäristölautakunta ,0 13,7 Tekninen lautakunta ,0 5,5 Toimintatuotot yhteensä ,2-5,1 Kulut Keskusvaalilautakunta ,3 Tarkastuslautakunta ,8 17,2 Kaupunginhallitus ,4 2,1 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,9 4,9 Kulttuurilautakunta ,1-3,3 Vapaa-aikalautakunta ,9 6,9 Ympäristölautakunta ,2 3,4 Tekninen lautakunta ,4-1,3 Toimintakulut yhteensä ,5 2,5 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta ,1 Tarkastuslautakunta ,8 17,2 Kaupunginhallitus ,9 4,8 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,0 6,5 Kulttuurilautakunta ,8-3,4 Vapaa-aikalautakunta ,4 5,4 Ympäristölautakunta ,3 0,4 Tekninen lautakunta ,6-39,7 Toimintakate/jäämä ,4 4,4 16

19 TA 2014 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT muutos,% muutos,% TP 2012 TA 2013 TA / / 2013 Keskusvaalilautakunta ,7 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto ,4-25,2 Talous ja hallinto ,8 89,8 Henkilöstöhallinto ,6-31,9 Tietohallinto ,2-3,9 Palo ja pelastus ,1 16,4 Elinkeinotoimi ,9-1,2 EU -hankkeet ,0-100,0 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,1-38,1 Työllistämisvaraukset ,7 49,5 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut ,6 7,2 Ympäristöterveydenhoito ,0 Erikoissairaanhoito ,0 Maaseututoimi ,0 Kaupunginhallitus ,2 4,4 Koulutuspalvelut, hallinto ,3-3,9 Peruskoulutus ,7 7,1 Lukio ,0-10,5 Kansalaisopisto ,3 Varhaiskasvatus ,5 1,8 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,5 12,0 Kirjasto ,2-20,8 Kulttuuri ,3 0,0 Kulttuurilautakunta ,0-13,6 Liikunta ,1 3,1 Nuoriso ,0 86,7 Vapaa-aikalautakunta ,0 10,3 Hallinto, lautakunta 0 Rakennusvalvonta ,3 0,0 Ympäristönsuojelu ,0 0,0 Ympäristölautakunta ,7 0,0 Kunnallistekninen hallinto ,9-33,3 Liikennealueet ,6-57,1 Puistot ja muut yleiset alueet ,1-6,6 Jätehuolto ,9-0,8 Kiinteistöt ,3-18,3 Maa- ja metsätilat ,1-13,0 Ruokapalvelu ,6 3,3 Siivoustoimi ,9 0,3 Varasto ,7-50,0 Vesilaitos ,8 0,3 Tekninen lautakunta ,5-2,0 ULVILAN KAUPUNKI ,1 2,2 17

20 TA 2014 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT Muutos % Muutos % TP 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2014/ TA 2013 TA 2014/ TP 2012 Keskusvaalilautakunta ,31 Tarkastuslautakunta ,81 17,22 - Kaupunginhallitus, hallinto ,75 7,81 Talous ja hallinto ,21 1,09 Henkilöstöhallinto ,22 7,50 Tietohallinto ,31-0,42 Palo- ja pelastustoimi (siirt. Ymp.laut.) ,40 4,66 Elinkeinotoimi ,83-16,02 Eu -hankkeet ,00-100,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,15-6,69 Työllistämisvaraukset ,74 151,84 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut ,80 5,43 Ympäristöterveydenhoito ,01 10,67 Erikoissairaanhoito ,56-3,05 Maaseututoimi ,00-100,00 Kaupunginhallitus ,75 2,12 Koulutuspalvelut, hallinto ,10-12,98 Peruskoulutus ,55 1,59 Lukio ,77 6,71 Kansalaisopisto ,00 1,96 Varhaiskasvatus ,71 10,35 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,90 4,89 Kirjasto ,40-11,45 Kulttuuri ,97 10,94 Kulttuurilautakunta ,15-3,35 Liikunta ,75 0,05 Nuoriso ,54 26,61 Vapaa-aikalautakunta ,89 6,95 Hallinto, lautakunta ,26-33,41 Rakennusvalvonta ,47 3,76 Ympäristönsuojelu ,38 13,05 Ympäristölautakunta ,24 3,38 Kunnallistekninen hallinto ,32 0,33 Liikennealueet ,72-7,49 Puistot ja muut yleiset alueet ,59-1,88 Jätehuolto ,73 31,26 Kiinteistöt ,31-0,10 Maa- ja metsätilat ,19-49,80 Ruokapalvelu ,81 2,61 Siivoustoimi ,62-6,52 Varasto ,04 22,70 Vesilaitos ,11-2,16 Tekninen lautakunta ,57-1,32 ULVILAN KAUPUNKI ,51 2,54 18

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2018. Kaupunginhallitus 1.12.2014 / 236 Kaupunginvaltuusto 12.12.2014 / 61

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2018. Kaupunginhallitus 1.12.2014 / 236 Kaupunginvaltuusto 12.12.2014 / 61 Liite 2 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2018 Kaupunginhallitus 1.12.2014 / 236 Kaupunginvaltuusto 12.12.2014 / 61 Talousarvio- ja suunnitelma 2015 2018 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS

TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS TA 2015 TOIMIELIN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Korkea työpaikkaomavaraisuus Houkuttelevat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 21.9.2015 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2015

Liite 1 Kaupunginhallitus 21.9.2015 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2015 Liite 1 Kaupunginhallitus 21.9.2015 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2015 Talous- ja hallinto-osasto 7.9.2015 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2015 Ulvilan kaupungin

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2011

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2011 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 211 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Talous- ja hallinto-osasto 1.9.2014 1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2014 Ulvilan kaupungin

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot