ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus / 300 Kaupunginvaltuusto / 105

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105"

Transkriptio

1 Liite 41 Valtuusto ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus / 300 Kaupunginvaltuusto / 105

2 Talousarvio- ja suunnitelma Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 2 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma 13 Määrärahat ja tuloarviot. 14 Sitovuus 15 Toimintatuotot ja toimintamenot lautakunnittain 16 Talousarvio toimielimet / tulosalueet Keskusvaalilautakunta 20 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta. 46 Kulttuurilautakunta.. 60 Vapaa-aikalautakunta 64 Ympäristölautakunta.. 67 Tekninen lautakunta Investoinnit Liite 1: Perusturvan yhteistoiminta-alueen maksuosuusennakot. 102

3 TALOUSARVIO 2014 ULVILAN KAUPUNKI muutos, % TA 2014 TA 2013 TP / 13 ASUKASLUKU ,83 % TULOVEROPROSENTTI 20,50 20,50 19,75 0,00 % KOKONAISMENOT, ,18 % VUOSIKATE, ,22 % SUMU-POISTOT, ,01 % INVESTOINNIT, NETTO ,46 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LYHENNYKSET, ,55 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS, ,53 % LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS, 1000 TUNNUSLUVUT muutos, % TULOSLASKELMA: TA 2014 TA2013 TP / 13 Toimintatulot / toimintamenot % 18,0 17,9 17,4 0,80 % Vuosikate / poistot, % 70,5 84,9 13,7-16,91 % Vuosikate /as ,42 % RAHOITUSLASKELMA: Investointien tulorahoitus % 78,25 91,05 18,61-14,06 % 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus % 46,21 57,62 12,75-19,80 % (100* vuosikate / (investointimenot-rahoitusosuudet+ antolainojen nettomuutos+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 1,14 1,32 0,40-13,36 % (vuosikate+korkomenot) / (korkomenot+lainanlyhennykset) Lainakanta, ,59 % Lainat /as ,90 % 1

4 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Yleistä Suomen kansantalous oli vuonna 2012 taantumassa ja bruttokansantuote pieneni 0,8 prosenttia. Myös vuonna 2013 talouskehitys on ollut alun perin ennakoitua heikompaa ja talousennusteita on korjattu alaspäin. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kokonaistuotanto tulee laskemaan myös vuonna ,5 prosenttia. Kansainvälisessä taloudessa on kuitenkin näkyvissä positiivisia merkkejä ja useimmissa ennusteissa oletetaan, että talous pääsee hitaalle kasvu-uralle vuoden 2013 lopulla. Vuonna 2014 kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan eri ennusteiden mukaan 1 2 prosenttia. Lähivuodet tulevat ilmeisesti olemaan edelleen hitaan kasvun aikaa. Valtiovarainministeriön arvion mukaan vuonna 2013 kuluttajahintaindeksi kohoaa vuositasolla noin 1,6 prosenttia. Vuodelle 2014 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan 2,1 prosenttia. Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin arvioidaan vuonna 2013 kohoavan 2,1 % ja vuonna ,5 %. Solmitun keskitetyn palkkaratkaisun vuoksi ansiotason kasvu pysyy vuonna 2014 maltillisena. Vuoden 2012 lopusta lähtien koko maan työllisyystilanne on heikentynyt ja vuoden 2013 aikana työttömyyden kasvu on kiihtynyt siten, että koko vuoden työttömyysasteen arvioidaan nousevan 8,3 prosenttiin. Vähitellen käynnistyvän talouskasvun oletetaan vuonna 2014 hieman parantavan keskimääräistä työttömyysastetta. Työllisten määrän odotetaan jäävän aikaisempaa matalammalle tasolle ja työllisyyden kasvunäkymät ovat heikot. Heikko talouskasvu vaikuttaa suoraan tulokehitykseen ja kuntien verotulojen kertymiin. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan koko talouden palkkasumma kasvaa vuonna 2013 vain 1,4 prosenttia. Kuntien verotulot yhteensä kasvavat vuonna 2013 kuitenkin arvion mukaan yli 5 prosentilla. Kasvu johtuu kuitenkin poikkeuksellisista yhteensä yli 400 milj. euron suuruisista kertaluontoisista tilitysjärjestelmän muutoksista. Kertaluontoisten erien vuoksi verotilitysten arvioidaan kasvavan vuonna 2014 vain noin prosentin. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2013 on 19,38. Ennakkotietojen mukaan huomattavan suuri määrä kuntia korottaa tuloveroprosenttia vuodelle Ulvilan kehitys Ulvilan kaupungin tilikauden tulos on ollut kolmea vuotta lukuunottamatta alijäämäinen vuodesta 2005 lähtien. Kaupungin käyttötalouden menojen kasvu on ollut suurempaa kuin tulokehitys huolimatta siitä, että tuloveroprosenttia on korotettu vaalikaudella 2,50 prosenttiyksiköllä vuoteen 2013 mennessä. 2

5 Ulvilan työttömyysaste on viimeisen viiden vuoden ajan ollut jonkin verran koko maan keskimääräistä työttömyysastetta korkeampi, mutta maakunnan vastaavaa lukua matalampi. Vuoden 2013 aikana työllisyystilanne on heikentynyt edelliseen vuoteen nähden. Syyskuun lopussa 2013 Ulvilan työttömyysaste oli 10,2 %, vuonna 2012 syyskuun lopussa luku oli 8,4 %. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä lisääntyi Ulvilassa vuoden aikana 90 eli 16,1 %. Ulvilan työttömyysaste on vielä hieman alle koko maan ja myös Satakunnan keskimääräistä tasoa. Huolestuttavaa Ulvilassa on kuitenkin se, että pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttöminä työnhakijoina olleet henkilöt) osuus kaikista työttömistä työnhakijoista on Ulvilassa selvästi korkeampi kuin muissa Satakunnan kunnissa. Vuoden 2013 syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömien määrä Ulvilassa oli 232, mikä on lähes 36 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Tilanteen parantamiseksi Ulvila on ollut vuoden 2013 alusta lukien mukana pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilussa. Yleisen työllisyystilanteen heikentyessä paine pitkäaikaistyöttömien määrän kasvuun lisääntyy kuitenkin koko ajan. Satakunnan maakunnan väkiluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan negatiivisen muuttotaseen ja pienevän syntyvyyden vuoksi. Asukasluvun väheneminen on kuitenkin hidastunut viime vuosina, mikä selittyy maakunnan keskuskaupungin Porin asukasluvun kääntymisellä nousuun vuoden 2006 jälkeen. Myös Ulvilan asukasluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan. Vuodesta 2005 vuoteen 2012 Ulvilan asukasluku on pienentynyt 333 hengellä eli 2,4 %. Syyskuun lopussa 2013 Ulvilan asukasluku oli , mikä on 87 asukasta vähemmän kuin vuoden 2012 lopussa. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ulvilassa luonnollinen väestömuutos (syntyneet kuolleet) oli +10 ja muuttoliike Ulvilan väestörakenne on muuttunut merkittävästi luvulla. Vuodesta 2005 vuoteen 2012 sekä alle 15 -vuotiaiden määrä että vuotiaiden määrä on vähentynyt. Lasten määrän vähennys on 194 ja vuotiaiden määrän vähennys 665. Kummankin ikäryhmän suhteellinen vähennys on 7,5 %. Vastaavasti yli 65 -vuotiaiden määrä on lisääntynyt 298 hengellä eli 22,3 %. Yli 75 -vuotiaiden määrän kasvu on ollut 228 henkeä eli 24,4 %. Yli 65 - vuotiaiden osuus väestöstä oli Ulvilassa 20,7 %, mikä on korkeampi luku kuin asukkaan kunnissa keskimäärin. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Ulvilan väestörakenne muuttuu vuoteen 2025 asti seuraavasti: muutos muutos % 2020 muutos muutos % 2025 muutos muutos % Ikäluokat yht , , , , , , , , , , , , , , ,28 3

6 Väestörakenteen muutos vaikuttaa väestölliseen huoltosuhteeseen seuraavasti: Huoltosuhde ,9 70,9 77,4 81,6 Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti: Väestöllinen huoltosuhde on alle 15 -vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde vuotiaiden määrään. Väestörakenteen muutos vaikuttaa sekä palvelutarpeisiin että palveluiden rahoituspohjaan. Ulvilan kaupungin strategia ja tuottavuus- ja toimenpideohjelma Ulvilan kaupungin strategiassa vuosille kaupungin visioksi on määritelty, että Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä ennakkoluulottomasti uusia rajat ylittäviä toimintamalleja hyödyntäen. Strategiassa kriittisiksi menestystekijöiksi on määritelty peruspalveluiden järjestäminen, tasapainoinen talous sekä tehokkaat, joustavat ja seudulliset toimintamallit. Strategiassa on edellytetty, että kaupunginhallitus laatii strategian toteuttamiseksi tuottavuus- ja toimenpideohjelman, jonka toteutumista kaupunginhallitus seuraa ja valtuusto arvioi. Toimenpiteet konkretisoituvat talousarviossa ja - suunnitelmassa. Tuottavuus- ja toimenpideohjelma vuosille hyväksyttiin valtuustossa vuonna Tuottavuus- ja toimenpideohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä on tarkoitus aikaansaada vuoden 2014 loppuun mennessä Ulvilan kaupungin talouden sellainen tasapainotila, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Lisäksi ohjelman tavoitteena on tuottavuutta parantamalla turvata kaikille kaupunkilaisille välttämättömät kunnalliset peruspalvelut kohtuullisin kustannuksin. Ohjelman keskeiset asiakokonaisuudet ovat seuraavat: henkilöstöä koskevat toimenpiteet palvelujen järjestämistavan muutokset toimintatuottojen lisääminen tuloveroprosentin korottaminen investointimenojen rajaaminen vuositasolla Merkittävä osa tuottavuus- ja toimenpideohjelman linjauksista on sisältynyt jo vuoden 2014 talousarvioon. Ohjelman täytäntöönpanoa jatketaan edelleen vuonna

7 Vuoden 2013 taloudellinen tilanne on lokakuun lopun toteutumalukujen perusteella muodostumassa keskeisten tunnuslukujen osalta vähintään hyväksytyn talousarvion mukaiseksi. Verotulot Suomen Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan vuonna 2014 noin yhden prosentin. Yleisen talouskehityksen ennakoitua heikompi kehitys ja työllisyystilanteen heikentyminen alentavat luonnollisesti kasvuarviota. Verovuoden 2012 maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat tulot olivat Ulvilassa 212,1 milj. euroa, jossa kasvua vuodesta 2011 on 3,5 %. Koko maassa keskimääräinen kasvu oli 3,1 % ja Satakunnassa 2,6 %. Verovuoden 2013 verotettavien tulojen kasvuksi Ulvilassa on arvioitu 1,9 % ja vuodelle ,1 %. Tuloveroprosentti vuodelle 2014 säilyy samana kuin vuonna 2013 eli se on 20,50. Vuoden 2014 verotulotilitykset talousarviossa on arvioitu seuraavasti: kunnallisvero 44,2 milj. euroa yhteisövero-osuus 1,6 milj. euroa kiinteistövero 2,15 milj. euroa Kiinteistöverotuloja kasvattaa vuonna 2014 toteutettava kiinteistöjen verotusarvojen korotus, kiinteistöveroprosentit pysyvät Ulvilassa samoina kuin vuonna Vuodelle 2014 arvioitu kokonaisverotulo 47,95 milj. euroa on 1,3 % suurempi kuin vuoden 2013 talousarvion mukainen verotulo. Verotulojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan vuonna 2013 hieman korkeampana kuin talousarvioon on merkitty, joten todellinen kasvu jäänee alle yhden prosentin. Valtionosuudet Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta, jotka ovat peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen valtionosuus. Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja taiteen perusopetus. Myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa peruspalvelujen valtionosuutta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiseen valtionosuuteen sisältyy merkittävimpänä eränä mm. lukiokoulutuksen yksikköhintarahoitus ja perusopetuksen oppilaskohtainen lisärahoitus (esim. pidennetty oppivelvollisuus) ja 5

8 Maksut ja taksat Rahoitus muun opetus- ja kulttuuritoimen (mm. nuoriso, liikunta) laskennallinen valtionosuusrahoitus. Vuodelle 2014 valtionosuuden kokonaismääräksi on arvioitu 19,3 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2013 talousarvioon merkitty valtionosuustulo. Vuonna 2013 valtionosuuksien kokonaismäärä tulee olemaan noin 0,4 milj. euroa talousarvioon merkittyä korkeampi. Ulvilan valtionosuutta vähentää varsinaisten valtionosuusleikkausten lisäksi erityisesti verotulotasauserän aleneminen vuoden ,1 milj. euron määrästä 0,3 milj. euroon vuonna Valtionosuusjärjestelmään uudistaminen on parhaillaan käynnissä ja tavoitteena on, että se tulisi voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukainen linjaus siitä, että kunnallisia taksoja ja maksuja tarkistetaan vähintään kustannustason nousun mukaisesti. Ulvilan kaupungin velkamäärä vuoden 2013 lopussa tulee lokakuun 2013 toteutuma-arvion perusteella olemaan noin 17,7 milj. euroa. Määrä on 1,5 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2013 alkuperäisessä talousarviossa, jossa oletettiin, että vuoden 2013 alussa käytössä ollut lyhytaikainen 4 milj. lainamäärä muutetaan kokonaan pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi. Ennakoitua paremman talouskehityksen vuoksi pitkäaikaista lainaa ei ole vielä vuoden 2013 lokakuun loppuun mennessä nostettu lainkaan ja lyhytaikaiset lainat on toistaiseksi kyetty maksamaan pois kaupungin tulorahoituksella. Marras-joulukuun aikana on kuitenkin varauduttu nostamaan sekä lyhytaikaista (2 milj. euroa) että pitkäaikaista (2,5 milj. euroa) lainaa, jotta kassavarat pysyvät riittävällä tasolla marraskuussa tapahtuvan vuoden 2012 verotilitystasauksen vaikutukset huomioiden. Vuodelle 2014 talousarvioon on merkitty lainanottoa 4,5 milj. euroa. Lainanlyhennykset ovat 4 milj. euroa, joten kokonaislainamäärä lisääntyy 0,5 milj. euroa. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä vuoden 2014 lopussa on noin 18 milj. euroa eli /asukas. Vuosikate Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2014 vuosikate on 2,3 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistoista 75 %. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate kattaa vähintään poistot. 6

9 Investointiohjelma Vuoden 2014 investointiosan yhteissumma on 3,1 milj. euroa. Merkittävin investointimääräraha talousarviossa on Harjunpään koulun peruskorjauksen käynnistämiseen, hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,7 milj.. Tie- ja ympäristörakentamishankkeiden kokonaismäärä vuonna 2014 on 1,1 milj. euroa ja vesilaitosinvestointien 0,6 milj. euroa. Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa Nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy tavoite Suomen kuntarakenteen merkittävästä muuttamisesta lähivuosien aikana. Hallitusohjelman tavoitteena on vahvat peruskunnat, jotka kykenevät turvaamaan laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asukkailleen. Vuonna 2013 voimaan tulleen kuntarakennelain mukainen selvitysvelvollisuus koskee käytännössä lähes kaikkia Suomen kuntia. Porin kaupunkiseudun 10 kuntaa käsittävä selvitystyö on käynnistynyt syksyllä Vuoden 2014 keväällä selvityksessä mukana olevat kunnat päättävät, jatkavatko ne selvityksen jälkeen etenemistä kuntaliitosselvityksen laatimiseen. Käytännössä uusi kunta voisi syntyä vuoden 2017 alussa. Kuntarakenteen muutoksiin kytkeytyy läheisesti myös sosiaali- terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat muutokset. Hallituksen linjauksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu edellyttää, että kunnassa tulee olla vähintään asukasta. Tämä vähimmäisväestöpohja ei kuitenkaan riitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioon. Tällöin integraatio voidaan turvata yhteistyöllä toisen kunnan kanssa tai muodostamalla sote -alue. 7

10 KOKONAISTULOT JA -MENOT TALOUSARVIO TULOT muutos TP 2012 TA 2013 TA /13 KÄYTTÖTALOUS ,24 % INVESTOINNIT ,00 % RAHOITUS ,16 % (verotulot, valtionosuudet, korkotulot, antolainojen lyhennykset, muut rahoitustulot, lainanotto TULOT , TP 2012 TA 2013 TA 2014 KÄYTTÖTALOUS INVESTOINNIT RAHOITUS MENOT muutos TP 2012 TA 2013 TA /13 KÄYTTÖTALOUS ,51 % INVESTOINNIT ,48 % RAHOITUS ,15 % (korot, pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot, antolainojen lisäykset) MENOT , TP 2012 TA 2013 TA 2014 KÄYTTÖTALOUS INVESTOINNIT RAHOITUS 8

11 TULOSLASKELMA TA 2014 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos-% Muutos-% 2014/ / ,00 % Toimintatulot yhteensä ,24 % -5,07 % ,00 % Myyntituotot ,48 % 0,45 % Maksutuotot ,85 % -0,22 % Tuet ja avustukset ,97 % 4,80 % Vuokratuotot ,20 % -5,31 % Muut tuotot ,93 % -49,27 % Toimintakulut yhteensä ,51 % 2,54 % Henkilöstökulut ,32 % 6,48 % Palkat ja palkkiot ,28 % 4,92 % Henkilöstösivukulut ,20 % 8,93 % Henkilöstömenojen korjauserät ,91 % -47,60 % Palvelujen ostot ,63 % 2,15 % Asiakaspalvelujen ostot ,96 % 4,31 % Muiden palvelujen ostot ,42 % -5,09 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,99 % -1,12 % Avustukset ,23 % 6,67 % Vuokrat ,54 % -10,73 % Muut kulut ,35 % -61,80 % TOIMINTAKATE ,35 % 4,38 % Verotulot ,80 % 9,05 % Kunnan tulovero ,45 % 7,95 % Kiinteistövero ,16 % 13,64 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,33 % 40,66 % Valtionosuudet ,01 % -2,20 % Rahoitustuotot ja -kulut ,75 % -221,90 % Korkotuotot ,83 % -51,69 % Muut rahoitustuotot ,27 % -11,83 % Korkokulut ,57 % -28,10 % Muut rahoituskulut ,21 % 8975,00 % VUOSIKATE ,22 % 49,56 % Poistot ,02 % -4,38 % TILIKAUDEN TULOS ,86 % -48,69 % Varausten ja rahastojen muutokset ,00 % -100,00 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,20 % -32,27 % 9

12 Vuosikate ja tilikaud Vuosikate ja tilikauden tulos, 1000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Vuosikate Tilikauden tulos TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Vuosikate Tilikauden tulos Vuosikate / poistot TP 2010 TP Vuosikate 2011 TP 2012 / poistot, TA TA 2014 Vuosikate Poistot TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Vuosikate Poistot Verorahoitus TP 2010 TP 2011 Verorahoitus, TP 2012 TA TA 2014 Verotulot Valtionosuudet TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Verotulot Valtionosuudet 10

13 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 Taloussuunnitelma TULOSLASKELMA (ulkoinen + sisäinen) TP 2012 TA 2013 TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot/Tulot ,15 2,2 1,0 0,0 0,0 Palkat Henkilöstösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut ,14 0,3 1,0 0 0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot ,51 1,6 1,0 1,0 1,0 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,05 2,0 0,0 0,0 0,0 Avustukset ,41 6,2 0,0 0,0 0,0 Muut kulut ,72 6,1 0,0 0,0 0,0 Toimintakulut/Menot ,01 1,5 0,9 0,6 0,6 Toimintakate/Jäämä ,99 1,4 0,88 0,76 0,76 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot ,11 1,8 1,00 1,00 1,00 Valtionosuudet ,84-3,0 1,00 1,00 1,00 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutos Tilik.Yli/Alijäämä Kumulat. yli-/ alijäämä Nettoinvestoinnit

14 Talouden kehitys TP 2012 TA 2013 TA Vuosikate Tilikauden tulos Vuosikate / nettoinvestoinnit TP 2012 TA 2013 TA Vuosikate Nettoinvestoinnit 12

15 ULVILAN KAUPUNKI Talousarvio ja -suunnitelma RAHOITUSLASKELMA Tot. arv. TP 2011 TP 2012 TA TA Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinainen toiminta ja investoinnit Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Rahoitustoiminta yhteensä Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat TP 2011 TP 2012 TA 2013 Tot.arv Lainakanta , lainakanta /as asukasluku , , , , , Lainakanta Lainakanta , , Rahavarat Lainakanta , 1000 TP 2011 TP 2012 TP 2012TA 2013 Tot.arv. TA Tot.arv Lainakanta, /as TP 2011 TP 2012 TA 2013 Tot.arv

16 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2014 Käyttötalous menot tulot Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuuri- ja matkailulautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Yhteensä Investoinnit Talonrakennus Tie- ja ympäristörakentaminen Vesilaitos Kaupunginhallitus kiinteistöt irtaimistohankinnat kuntayhtymät arvopaperit Yhteensä Rahoitus Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Yhteensä Pääomarahoitus Lainananto Pitkäaikaisten lainojen lyhennys Lainanotto Lyhytaikaisten lainojen muutos Yhteensä

17 Sitovuustaso tulosalueella TA 2014 Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tulosalue Vaalit Tilintarkastus Kh - hallinto Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto * Palo- ja pelastustoiminta Elinkeinotoimi EU -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus Työllistämistoiminta Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Koulutuspalvelut, hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Kirjasto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt Maa- ja metsätilat * Ruoka- ja siivouspalvelut Varasto Vesilaitos * * sitovuustaso netto 15

18 TALOUSARVIO 2014 TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAMENOT, LAUTAKUNTATASO (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset Käyttötalous, kuukaudet 1-12 Tuotot muutos% muutos% TP 2012 TA 2013 TA / /2012 Keskusvaalilautakunta ,7 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus ,4-15,2 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,0-10,5 Kulttuurilautakunta ,6-1,0 Vapaa-aikalautakunta ,3 15,0 Ympäristölautakunta ,0 13,7 Tekninen lautakunta ,0 5,5 Toimintatuotot yhteensä ,2-5,1 Kulut Keskusvaalilautakunta ,3 Tarkastuslautakunta ,8 17,2 Kaupunginhallitus ,4 2,1 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,9 4,9 Kulttuurilautakunta ,1-3,3 Vapaa-aikalautakunta ,9 6,9 Ympäristölautakunta ,2 3,4 Tekninen lautakunta ,4-1,3 Toimintakulut yhteensä ,5 2,5 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta ,1 Tarkastuslautakunta ,8 17,2 Kaupunginhallitus ,9 4,8 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,0 6,5 Kulttuurilautakunta ,8-3,4 Vapaa-aikalautakunta ,4 5,4 Ympäristölautakunta ,3 0,4 Tekninen lautakunta ,6-39,7 Toimintakate/jäämä ,4 4,4 16

19 TA 2014 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT muutos,% muutos,% TP 2012 TA 2013 TA / / 2013 Keskusvaalilautakunta ,7 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto ,4-25,2 Talous ja hallinto ,8 89,8 Henkilöstöhallinto ,6-31,9 Tietohallinto ,2-3,9 Palo ja pelastus ,1 16,4 Elinkeinotoimi ,9-1,2 EU -hankkeet ,0-100,0 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,1-38,1 Työllistämisvaraukset ,7 49,5 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut ,6 7,2 Ympäristöterveydenhoito ,0 Erikoissairaanhoito ,0 Maaseututoimi ,0 Kaupunginhallitus ,2 4,4 Koulutuspalvelut, hallinto ,3-3,9 Peruskoulutus ,7 7,1 Lukio ,0-10,5 Kansalaisopisto ,3 Varhaiskasvatus ,5 1,8 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,5 12,0 Kirjasto ,2-20,8 Kulttuuri ,3 0,0 Kulttuurilautakunta ,0-13,6 Liikunta ,1 3,1 Nuoriso ,0 86,7 Vapaa-aikalautakunta ,0 10,3 Hallinto, lautakunta 0 Rakennusvalvonta ,3 0,0 Ympäristönsuojelu ,0 0,0 Ympäristölautakunta ,7 0,0 Kunnallistekninen hallinto ,9-33,3 Liikennealueet ,6-57,1 Puistot ja muut yleiset alueet ,1-6,6 Jätehuolto ,9-0,8 Kiinteistöt ,3-18,3 Maa- ja metsätilat ,1-13,0 Ruokapalvelu ,6 3,3 Siivoustoimi ,9 0,3 Varasto ,7-50,0 Vesilaitos ,8 0,3 Tekninen lautakunta ,5-2,0 ULVILAN KAUPUNKI ,1 2,2 17

20 TA 2014 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT Muutos % Muutos % TP 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2014/ TA 2013 TA 2014/ TP 2012 Keskusvaalilautakunta ,31 Tarkastuslautakunta ,81 17,22 - Kaupunginhallitus, hallinto ,75 7,81 Talous ja hallinto ,21 1,09 Henkilöstöhallinto ,22 7,50 Tietohallinto ,31-0,42 Palo- ja pelastustoimi (siirt. Ymp.laut.) ,40 4,66 Elinkeinotoimi ,83-16,02 Eu -hankkeet ,00-100,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,15-6,69 Työllistämisvaraukset ,74 151,84 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut ,80 5,43 Ympäristöterveydenhoito ,01 10,67 Erikoissairaanhoito ,56-3,05 Maaseututoimi ,00-100,00 Kaupunginhallitus ,75 2,12 Koulutuspalvelut, hallinto ,10-12,98 Peruskoulutus ,55 1,59 Lukio ,77 6,71 Kansalaisopisto ,00 1,96 Varhaiskasvatus ,71 10,35 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,90 4,89 Kirjasto ,40-11,45 Kulttuuri ,97 10,94 Kulttuurilautakunta ,15-3,35 Liikunta ,75 0,05 Nuoriso ,54 26,61 Vapaa-aikalautakunta ,89 6,95 Hallinto, lautakunta ,26-33,41 Rakennusvalvonta ,47 3,76 Ympäristönsuojelu ,38 13,05 Ympäristölautakunta ,24 3,38 Kunnallistekninen hallinto ,32 0,33 Liikennealueet ,72-7,49 Puistot ja muut yleiset alueet ,59-1,88 Jätehuolto ,73 31,26 Kiinteistöt ,31-0,10 Maa- ja metsätilat ,19-49,80 Ruokapalvelu ,81 2,61 Siivoustoimi ,62-6,52 Varasto ,04 22,70 Vesilaitos ,11-2,16 Tekninen lautakunta ,57-1,32 ULVILAN KAUPUNKI ,51 2,54 18

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 Haapaveden kaupunginvaltuusto 17.12.2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 1 YLEISOSA... 4 2 KAUPUNGIN STRATEGIA... 12

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

Haapaveden kaupunginhallitus 10.11.2014 154 Haapaveden kaupunginvaltuusto 10.11.2014 44

Haapaveden kaupunginhallitus 10.11.2014 154 Haapaveden kaupunginvaltuusto 10.11.2014 44 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Haapaveden kaupunginhallitus 10.11.2014 154 Haapaveden kaupunginvaltuusto 10.11.2014 44 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot