ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus / 300 Kaupunginvaltuusto / 105

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105"

Transkriptio

1 Liite 41 Valtuusto ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus / 300 Kaupunginvaltuusto / 105

2 Talousarvio- ja suunnitelma Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 2 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma 13 Määrärahat ja tuloarviot. 14 Sitovuus 15 Toimintatuotot ja toimintamenot lautakunnittain 16 Talousarvio toimielimet / tulosalueet Keskusvaalilautakunta 20 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta. 46 Kulttuurilautakunta.. 60 Vapaa-aikalautakunta 64 Ympäristölautakunta.. 67 Tekninen lautakunta Investoinnit Liite 1: Perusturvan yhteistoiminta-alueen maksuosuusennakot. 102

3 TALOUSARVIO 2014 ULVILAN KAUPUNKI muutos, % TA 2014 TA 2013 TP / 13 ASUKASLUKU ,83 % TULOVEROPROSENTTI 20,50 20,50 19,75 0,00 % KOKONAISMENOT, ,18 % VUOSIKATE, ,22 % SUMU-POISTOT, ,01 % INVESTOINNIT, NETTO ,46 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LYHENNYKSET, ,55 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS, ,53 % LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS, 1000 TUNNUSLUVUT muutos, % TULOSLASKELMA: TA 2014 TA2013 TP / 13 Toimintatulot / toimintamenot % 18,0 17,9 17,4 0,80 % Vuosikate / poistot, % 70,5 84,9 13,7-16,91 % Vuosikate /as ,42 % RAHOITUSLASKELMA: Investointien tulorahoitus % 78,25 91,05 18,61-14,06 % 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus % 46,21 57,62 12,75-19,80 % (100* vuosikate / (investointimenot-rahoitusosuudet+ antolainojen nettomuutos+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 1,14 1,32 0,40-13,36 % (vuosikate+korkomenot) / (korkomenot+lainanlyhennykset) Lainakanta, ,59 % Lainat /as ,90 % 1

4 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Yleistä Suomen kansantalous oli vuonna 2012 taantumassa ja bruttokansantuote pieneni 0,8 prosenttia. Myös vuonna 2013 talouskehitys on ollut alun perin ennakoitua heikompaa ja talousennusteita on korjattu alaspäin. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kokonaistuotanto tulee laskemaan myös vuonna ,5 prosenttia. Kansainvälisessä taloudessa on kuitenkin näkyvissä positiivisia merkkejä ja useimmissa ennusteissa oletetaan, että talous pääsee hitaalle kasvu-uralle vuoden 2013 lopulla. Vuonna 2014 kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan eri ennusteiden mukaan 1 2 prosenttia. Lähivuodet tulevat ilmeisesti olemaan edelleen hitaan kasvun aikaa. Valtiovarainministeriön arvion mukaan vuonna 2013 kuluttajahintaindeksi kohoaa vuositasolla noin 1,6 prosenttia. Vuodelle 2014 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan 2,1 prosenttia. Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin arvioidaan vuonna 2013 kohoavan 2,1 % ja vuonna ,5 %. Solmitun keskitetyn palkkaratkaisun vuoksi ansiotason kasvu pysyy vuonna 2014 maltillisena. Vuoden 2012 lopusta lähtien koko maan työllisyystilanne on heikentynyt ja vuoden 2013 aikana työttömyyden kasvu on kiihtynyt siten, että koko vuoden työttömyysasteen arvioidaan nousevan 8,3 prosenttiin. Vähitellen käynnistyvän talouskasvun oletetaan vuonna 2014 hieman parantavan keskimääräistä työttömyysastetta. Työllisten määrän odotetaan jäävän aikaisempaa matalammalle tasolle ja työllisyyden kasvunäkymät ovat heikot. Heikko talouskasvu vaikuttaa suoraan tulokehitykseen ja kuntien verotulojen kertymiin. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan koko talouden palkkasumma kasvaa vuonna 2013 vain 1,4 prosenttia. Kuntien verotulot yhteensä kasvavat vuonna 2013 kuitenkin arvion mukaan yli 5 prosentilla. Kasvu johtuu kuitenkin poikkeuksellisista yhteensä yli 400 milj. euron suuruisista kertaluontoisista tilitysjärjestelmän muutoksista. Kertaluontoisten erien vuoksi verotilitysten arvioidaan kasvavan vuonna 2014 vain noin prosentin. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2013 on 19,38. Ennakkotietojen mukaan huomattavan suuri määrä kuntia korottaa tuloveroprosenttia vuodelle Ulvilan kehitys Ulvilan kaupungin tilikauden tulos on ollut kolmea vuotta lukuunottamatta alijäämäinen vuodesta 2005 lähtien. Kaupungin käyttötalouden menojen kasvu on ollut suurempaa kuin tulokehitys huolimatta siitä, että tuloveroprosenttia on korotettu vaalikaudella 2,50 prosenttiyksiköllä vuoteen 2013 mennessä. 2

5 Ulvilan työttömyysaste on viimeisen viiden vuoden ajan ollut jonkin verran koko maan keskimääräistä työttömyysastetta korkeampi, mutta maakunnan vastaavaa lukua matalampi. Vuoden 2013 aikana työllisyystilanne on heikentynyt edelliseen vuoteen nähden. Syyskuun lopussa 2013 Ulvilan työttömyysaste oli 10,2 %, vuonna 2012 syyskuun lopussa luku oli 8,4 %. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä lisääntyi Ulvilassa vuoden aikana 90 eli 16,1 %. Ulvilan työttömyysaste on vielä hieman alle koko maan ja myös Satakunnan keskimääräistä tasoa. Huolestuttavaa Ulvilassa on kuitenkin se, että pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttöminä työnhakijoina olleet henkilöt) osuus kaikista työttömistä työnhakijoista on Ulvilassa selvästi korkeampi kuin muissa Satakunnan kunnissa. Vuoden 2013 syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömien määrä Ulvilassa oli 232, mikä on lähes 36 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Tilanteen parantamiseksi Ulvila on ollut vuoden 2013 alusta lukien mukana pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilussa. Yleisen työllisyystilanteen heikentyessä paine pitkäaikaistyöttömien määrän kasvuun lisääntyy kuitenkin koko ajan. Satakunnan maakunnan väkiluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan negatiivisen muuttotaseen ja pienevän syntyvyyden vuoksi. Asukasluvun väheneminen on kuitenkin hidastunut viime vuosina, mikä selittyy maakunnan keskuskaupungin Porin asukasluvun kääntymisellä nousuun vuoden 2006 jälkeen. Myös Ulvilan asukasluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan. Vuodesta 2005 vuoteen 2012 Ulvilan asukasluku on pienentynyt 333 hengellä eli 2,4 %. Syyskuun lopussa 2013 Ulvilan asukasluku oli , mikä on 87 asukasta vähemmän kuin vuoden 2012 lopussa. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ulvilassa luonnollinen väestömuutos (syntyneet kuolleet) oli +10 ja muuttoliike Ulvilan väestörakenne on muuttunut merkittävästi luvulla. Vuodesta 2005 vuoteen 2012 sekä alle 15 -vuotiaiden määrä että vuotiaiden määrä on vähentynyt. Lasten määrän vähennys on 194 ja vuotiaiden määrän vähennys 665. Kummankin ikäryhmän suhteellinen vähennys on 7,5 %. Vastaavasti yli 65 -vuotiaiden määrä on lisääntynyt 298 hengellä eli 22,3 %. Yli 75 -vuotiaiden määrän kasvu on ollut 228 henkeä eli 24,4 %. Yli 65 - vuotiaiden osuus väestöstä oli Ulvilassa 20,7 %, mikä on korkeampi luku kuin asukkaan kunnissa keskimäärin. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Ulvilan väestörakenne muuttuu vuoteen 2025 asti seuraavasti: muutos muutos % 2020 muutos muutos % 2025 muutos muutos % Ikäluokat yht , , , , , , , , , , , , , , ,28 3

6 Väestörakenteen muutos vaikuttaa väestölliseen huoltosuhteeseen seuraavasti: Huoltosuhde ,9 70,9 77,4 81,6 Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti: Väestöllinen huoltosuhde on alle 15 -vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde vuotiaiden määrään. Väestörakenteen muutos vaikuttaa sekä palvelutarpeisiin että palveluiden rahoituspohjaan. Ulvilan kaupungin strategia ja tuottavuus- ja toimenpideohjelma Ulvilan kaupungin strategiassa vuosille kaupungin visioksi on määritelty, että Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä ennakkoluulottomasti uusia rajat ylittäviä toimintamalleja hyödyntäen. Strategiassa kriittisiksi menestystekijöiksi on määritelty peruspalveluiden järjestäminen, tasapainoinen talous sekä tehokkaat, joustavat ja seudulliset toimintamallit. Strategiassa on edellytetty, että kaupunginhallitus laatii strategian toteuttamiseksi tuottavuus- ja toimenpideohjelman, jonka toteutumista kaupunginhallitus seuraa ja valtuusto arvioi. Toimenpiteet konkretisoituvat talousarviossa ja - suunnitelmassa. Tuottavuus- ja toimenpideohjelma vuosille hyväksyttiin valtuustossa vuonna Tuottavuus- ja toimenpideohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä on tarkoitus aikaansaada vuoden 2014 loppuun mennessä Ulvilan kaupungin talouden sellainen tasapainotila, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Lisäksi ohjelman tavoitteena on tuottavuutta parantamalla turvata kaikille kaupunkilaisille välttämättömät kunnalliset peruspalvelut kohtuullisin kustannuksin. Ohjelman keskeiset asiakokonaisuudet ovat seuraavat: henkilöstöä koskevat toimenpiteet palvelujen järjestämistavan muutokset toimintatuottojen lisääminen tuloveroprosentin korottaminen investointimenojen rajaaminen vuositasolla Merkittävä osa tuottavuus- ja toimenpideohjelman linjauksista on sisältynyt jo vuoden 2014 talousarvioon. Ohjelman täytäntöönpanoa jatketaan edelleen vuonna

7 Vuoden 2013 taloudellinen tilanne on lokakuun lopun toteutumalukujen perusteella muodostumassa keskeisten tunnuslukujen osalta vähintään hyväksytyn talousarvion mukaiseksi. Verotulot Suomen Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan vuonna 2014 noin yhden prosentin. Yleisen talouskehityksen ennakoitua heikompi kehitys ja työllisyystilanteen heikentyminen alentavat luonnollisesti kasvuarviota. Verovuoden 2012 maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat tulot olivat Ulvilassa 212,1 milj. euroa, jossa kasvua vuodesta 2011 on 3,5 %. Koko maassa keskimääräinen kasvu oli 3,1 % ja Satakunnassa 2,6 %. Verovuoden 2013 verotettavien tulojen kasvuksi Ulvilassa on arvioitu 1,9 % ja vuodelle ,1 %. Tuloveroprosentti vuodelle 2014 säilyy samana kuin vuonna 2013 eli se on 20,50. Vuoden 2014 verotulotilitykset talousarviossa on arvioitu seuraavasti: kunnallisvero 44,2 milj. euroa yhteisövero-osuus 1,6 milj. euroa kiinteistövero 2,15 milj. euroa Kiinteistöverotuloja kasvattaa vuonna 2014 toteutettava kiinteistöjen verotusarvojen korotus, kiinteistöveroprosentit pysyvät Ulvilassa samoina kuin vuonna Vuodelle 2014 arvioitu kokonaisverotulo 47,95 milj. euroa on 1,3 % suurempi kuin vuoden 2013 talousarvion mukainen verotulo. Verotulojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan vuonna 2013 hieman korkeampana kuin talousarvioon on merkitty, joten todellinen kasvu jäänee alle yhden prosentin. Valtionosuudet Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta, jotka ovat peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen valtionosuus. Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja taiteen perusopetus. Myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa peruspalvelujen valtionosuutta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiseen valtionosuuteen sisältyy merkittävimpänä eränä mm. lukiokoulutuksen yksikköhintarahoitus ja perusopetuksen oppilaskohtainen lisärahoitus (esim. pidennetty oppivelvollisuus) ja 5

8 Maksut ja taksat Rahoitus muun opetus- ja kulttuuritoimen (mm. nuoriso, liikunta) laskennallinen valtionosuusrahoitus. Vuodelle 2014 valtionosuuden kokonaismääräksi on arvioitu 19,3 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2013 talousarvioon merkitty valtionosuustulo. Vuonna 2013 valtionosuuksien kokonaismäärä tulee olemaan noin 0,4 milj. euroa talousarvioon merkittyä korkeampi. Ulvilan valtionosuutta vähentää varsinaisten valtionosuusleikkausten lisäksi erityisesti verotulotasauserän aleneminen vuoden ,1 milj. euron määrästä 0,3 milj. euroon vuonna Valtionosuusjärjestelmään uudistaminen on parhaillaan käynnissä ja tavoitteena on, että se tulisi voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukainen linjaus siitä, että kunnallisia taksoja ja maksuja tarkistetaan vähintään kustannustason nousun mukaisesti. Ulvilan kaupungin velkamäärä vuoden 2013 lopussa tulee lokakuun 2013 toteutuma-arvion perusteella olemaan noin 17,7 milj. euroa. Määrä on 1,5 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2013 alkuperäisessä talousarviossa, jossa oletettiin, että vuoden 2013 alussa käytössä ollut lyhytaikainen 4 milj. lainamäärä muutetaan kokonaan pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi. Ennakoitua paremman talouskehityksen vuoksi pitkäaikaista lainaa ei ole vielä vuoden 2013 lokakuun loppuun mennessä nostettu lainkaan ja lyhytaikaiset lainat on toistaiseksi kyetty maksamaan pois kaupungin tulorahoituksella. Marras-joulukuun aikana on kuitenkin varauduttu nostamaan sekä lyhytaikaista (2 milj. euroa) että pitkäaikaista (2,5 milj. euroa) lainaa, jotta kassavarat pysyvät riittävällä tasolla marraskuussa tapahtuvan vuoden 2012 verotilitystasauksen vaikutukset huomioiden. Vuodelle 2014 talousarvioon on merkitty lainanottoa 4,5 milj. euroa. Lainanlyhennykset ovat 4 milj. euroa, joten kokonaislainamäärä lisääntyy 0,5 milj. euroa. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä vuoden 2014 lopussa on noin 18 milj. euroa eli /asukas. Vuosikate Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2014 vuosikate on 2,3 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistoista 75 %. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate kattaa vähintään poistot. 6

9 Investointiohjelma Vuoden 2014 investointiosan yhteissumma on 3,1 milj. euroa. Merkittävin investointimääräraha talousarviossa on Harjunpään koulun peruskorjauksen käynnistämiseen, hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,7 milj.. Tie- ja ympäristörakentamishankkeiden kokonaismäärä vuonna 2014 on 1,1 milj. euroa ja vesilaitosinvestointien 0,6 milj. euroa. Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa Nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy tavoite Suomen kuntarakenteen merkittävästä muuttamisesta lähivuosien aikana. Hallitusohjelman tavoitteena on vahvat peruskunnat, jotka kykenevät turvaamaan laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asukkailleen. Vuonna 2013 voimaan tulleen kuntarakennelain mukainen selvitysvelvollisuus koskee käytännössä lähes kaikkia Suomen kuntia. Porin kaupunkiseudun 10 kuntaa käsittävä selvitystyö on käynnistynyt syksyllä Vuoden 2014 keväällä selvityksessä mukana olevat kunnat päättävät, jatkavatko ne selvityksen jälkeen etenemistä kuntaliitosselvityksen laatimiseen. Käytännössä uusi kunta voisi syntyä vuoden 2017 alussa. Kuntarakenteen muutoksiin kytkeytyy läheisesti myös sosiaali- terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat muutokset. Hallituksen linjauksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu edellyttää, että kunnassa tulee olla vähintään asukasta. Tämä vähimmäisväestöpohja ei kuitenkaan riitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioon. Tällöin integraatio voidaan turvata yhteistyöllä toisen kunnan kanssa tai muodostamalla sote -alue. 7

10 KOKONAISTULOT JA -MENOT TALOUSARVIO TULOT muutos TP 2012 TA 2013 TA /13 KÄYTTÖTALOUS ,24 % INVESTOINNIT ,00 % RAHOITUS ,16 % (verotulot, valtionosuudet, korkotulot, antolainojen lyhennykset, muut rahoitustulot, lainanotto TULOT , TP 2012 TA 2013 TA 2014 KÄYTTÖTALOUS INVESTOINNIT RAHOITUS MENOT muutos TP 2012 TA 2013 TA /13 KÄYTTÖTALOUS ,51 % INVESTOINNIT ,48 % RAHOITUS ,15 % (korot, pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot, antolainojen lisäykset) MENOT , TP 2012 TA 2013 TA 2014 KÄYTTÖTALOUS INVESTOINNIT RAHOITUS 8

11 TULOSLASKELMA TA 2014 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos-% Muutos-% 2014/ / ,00 % Toimintatulot yhteensä ,24 % -5,07 % ,00 % Myyntituotot ,48 % 0,45 % Maksutuotot ,85 % -0,22 % Tuet ja avustukset ,97 % 4,80 % Vuokratuotot ,20 % -5,31 % Muut tuotot ,93 % -49,27 % Toimintakulut yhteensä ,51 % 2,54 % Henkilöstökulut ,32 % 6,48 % Palkat ja palkkiot ,28 % 4,92 % Henkilöstösivukulut ,20 % 8,93 % Henkilöstömenojen korjauserät ,91 % -47,60 % Palvelujen ostot ,63 % 2,15 % Asiakaspalvelujen ostot ,96 % 4,31 % Muiden palvelujen ostot ,42 % -5,09 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,99 % -1,12 % Avustukset ,23 % 6,67 % Vuokrat ,54 % -10,73 % Muut kulut ,35 % -61,80 % TOIMINTAKATE ,35 % 4,38 % Verotulot ,80 % 9,05 % Kunnan tulovero ,45 % 7,95 % Kiinteistövero ,16 % 13,64 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,33 % 40,66 % Valtionosuudet ,01 % -2,20 % Rahoitustuotot ja -kulut ,75 % -221,90 % Korkotuotot ,83 % -51,69 % Muut rahoitustuotot ,27 % -11,83 % Korkokulut ,57 % -28,10 % Muut rahoituskulut ,21 % 8975,00 % VUOSIKATE ,22 % 49,56 % Poistot ,02 % -4,38 % TILIKAUDEN TULOS ,86 % -48,69 % Varausten ja rahastojen muutokset ,00 % -100,00 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,20 % -32,27 % 9

12 Vuosikate ja tilikaud Vuosikate ja tilikauden tulos, 1000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Vuosikate Tilikauden tulos TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Vuosikate Tilikauden tulos Vuosikate / poistot TP 2010 TP Vuosikate 2011 TP 2012 / poistot, TA TA 2014 Vuosikate Poistot TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Vuosikate Poistot Verorahoitus TP 2010 TP 2011 Verorahoitus, TP 2012 TA TA 2014 Verotulot Valtionosuudet TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Verotulot Valtionosuudet 10

13 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 Taloussuunnitelma TULOSLASKELMA (ulkoinen + sisäinen) TP 2012 TA 2013 TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot/Tulot ,15 2,2 1,0 0,0 0,0 Palkat Henkilöstösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut ,14 0,3 1,0 0 0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot ,51 1,6 1,0 1,0 1,0 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,05 2,0 0,0 0,0 0,0 Avustukset ,41 6,2 0,0 0,0 0,0 Muut kulut ,72 6,1 0,0 0,0 0,0 Toimintakulut/Menot ,01 1,5 0,9 0,6 0,6 Toimintakate/Jäämä ,99 1,4 0,88 0,76 0,76 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot ,11 1,8 1,00 1,00 1,00 Valtionosuudet ,84-3,0 1,00 1,00 1,00 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutos Tilik.Yli/Alijäämä Kumulat. yli-/ alijäämä Nettoinvestoinnit

14 Talouden kehitys TP 2012 TA 2013 TA Vuosikate Tilikauden tulos Vuosikate / nettoinvestoinnit TP 2012 TA 2013 TA Vuosikate Nettoinvestoinnit 12

15 ULVILAN KAUPUNKI Talousarvio ja -suunnitelma RAHOITUSLASKELMA Tot. arv. TP 2011 TP 2012 TA TA Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinainen toiminta ja investoinnit Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Rahoitustoiminta yhteensä Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat TP 2011 TP 2012 TA 2013 Tot.arv Lainakanta , lainakanta /as asukasluku , , , , , Lainakanta Lainakanta , , Rahavarat Lainakanta , 1000 TP 2011 TP 2012 TP 2012TA 2013 Tot.arv. TA Tot.arv Lainakanta, /as TP 2011 TP 2012 TA 2013 Tot.arv

16 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2014 Käyttötalous menot tulot Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuuri- ja matkailulautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Yhteensä Investoinnit Talonrakennus Tie- ja ympäristörakentaminen Vesilaitos Kaupunginhallitus kiinteistöt irtaimistohankinnat kuntayhtymät arvopaperit Yhteensä Rahoitus Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Yhteensä Pääomarahoitus Lainananto Pitkäaikaisten lainojen lyhennys Lainanotto Lyhytaikaisten lainojen muutos Yhteensä

17 Sitovuustaso tulosalueella TA 2014 Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tulosalue Vaalit Tilintarkastus Kh - hallinto Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto * Palo- ja pelastustoiminta Elinkeinotoimi EU -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus Työllistämistoiminta Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Koulutuspalvelut, hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Kirjasto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt Maa- ja metsätilat * Ruoka- ja siivouspalvelut Varasto Vesilaitos * * sitovuustaso netto 15

18 TALOUSARVIO 2014 TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAMENOT, LAUTAKUNTATASO (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset Käyttötalous, kuukaudet 1-12 Tuotot muutos% muutos% TP 2012 TA 2013 TA / /2012 Keskusvaalilautakunta ,7 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus ,4-15,2 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,0-10,5 Kulttuurilautakunta ,6-1,0 Vapaa-aikalautakunta ,3 15,0 Ympäristölautakunta ,0 13,7 Tekninen lautakunta ,0 5,5 Toimintatuotot yhteensä ,2-5,1 Kulut Keskusvaalilautakunta ,3 Tarkastuslautakunta ,8 17,2 Kaupunginhallitus ,4 2,1 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,9 4,9 Kulttuurilautakunta ,1-3,3 Vapaa-aikalautakunta ,9 6,9 Ympäristölautakunta ,2 3,4 Tekninen lautakunta ,4-1,3 Toimintakulut yhteensä ,5 2,5 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta ,1 Tarkastuslautakunta ,8 17,2 Kaupunginhallitus ,9 4,8 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,0 6,5 Kulttuurilautakunta ,8-3,4 Vapaa-aikalautakunta ,4 5,4 Ympäristölautakunta ,3 0,4 Tekninen lautakunta ,6-39,7 Toimintakate/jäämä ,4 4,4 16

19 TA 2014 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT muutos,% muutos,% TP 2012 TA 2013 TA / / 2013 Keskusvaalilautakunta ,7 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto ,4-25,2 Talous ja hallinto ,8 89,8 Henkilöstöhallinto ,6-31,9 Tietohallinto ,2-3,9 Palo ja pelastus ,1 16,4 Elinkeinotoimi ,9-1,2 EU -hankkeet ,0-100,0 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,1-38,1 Työllistämisvaraukset ,7 49,5 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut ,6 7,2 Ympäristöterveydenhoito ,0 Erikoissairaanhoito ,0 Maaseututoimi ,0 Kaupunginhallitus ,2 4,4 Koulutuspalvelut, hallinto ,3-3,9 Peruskoulutus ,7 7,1 Lukio ,0-10,5 Kansalaisopisto ,3 Varhaiskasvatus ,5 1,8 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,5 12,0 Kirjasto ,2-20,8 Kulttuuri ,3 0,0 Kulttuurilautakunta ,0-13,6 Liikunta ,1 3,1 Nuoriso ,0 86,7 Vapaa-aikalautakunta ,0 10,3 Hallinto, lautakunta 0 Rakennusvalvonta ,3 0,0 Ympäristönsuojelu ,0 0,0 Ympäristölautakunta ,7 0,0 Kunnallistekninen hallinto ,9-33,3 Liikennealueet ,6-57,1 Puistot ja muut yleiset alueet ,1-6,6 Jätehuolto ,9-0,8 Kiinteistöt ,3-18,3 Maa- ja metsätilat ,1-13,0 Ruokapalvelu ,6 3,3 Siivoustoimi ,9 0,3 Varasto ,7-50,0 Vesilaitos ,8 0,3 Tekninen lautakunta ,5-2,0 ULVILAN KAUPUNKI ,1 2,2 17

20 TA 2014 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT Muutos % Muutos % TP 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2014/ TA 2013 TA 2014/ TP 2012 Keskusvaalilautakunta ,31 Tarkastuslautakunta ,81 17,22 - Kaupunginhallitus, hallinto ,75 7,81 Talous ja hallinto ,21 1,09 Henkilöstöhallinto ,22 7,50 Tietohallinto ,31-0,42 Palo- ja pelastustoimi (siirt. Ymp.laut.) ,40 4,66 Elinkeinotoimi ,83-16,02 Eu -hankkeet ,00-100,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,15-6,69 Työllistämisvaraukset ,74 151,84 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut ,80 5,43 Ympäristöterveydenhoito ,01 10,67 Erikoissairaanhoito ,56-3,05 Maaseututoimi ,00-100,00 Kaupunginhallitus ,75 2,12 Koulutuspalvelut, hallinto ,10-12,98 Peruskoulutus ,55 1,59 Lukio ,77 6,71 Kansalaisopisto ,00 1,96 Varhaiskasvatus ,71 10,35 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,90 4,89 Kirjasto ,40-11,45 Kulttuuri ,97 10,94 Kulttuurilautakunta ,15-3,35 Liikunta ,75 0,05 Nuoriso ,54 26,61 Vapaa-aikalautakunta ,89 6,95 Hallinto, lautakunta ,26-33,41 Rakennusvalvonta ,47 3,76 Ympäristönsuojelu ,38 13,05 Ympäristölautakunta ,24 3,38 Kunnallistekninen hallinto ,32 0,33 Liikennealueet ,72-7,49 Puistot ja muut yleiset alueet ,59-1,88 Jätehuolto ,73 31,26 Kiinteistöt ,31-0,10 Maa- ja metsätilat ,19-49,80 Ruokapalvelu ,81 2,61 Siivoustoimi ,62-6,52 Varasto ,04 22,70 Vesilaitos ,11-2,16 Tekninen lautakunta ,57-1,32 ULVILAN KAUPUNKI ,51 2,54 18

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2018. Kaupunginhallitus 1.12.2014 / 236 Kaupunginvaltuusto 12.12.2014 / 61

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2018. Kaupunginhallitus 1.12.2014 / 236 Kaupunginvaltuusto 12.12.2014 / 61 Liite 2 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2018 Kaupunginhallitus 1.12.2014 / 236 Kaupunginvaltuusto 12.12.2014 / 61 Talousarvio- ja suunnitelma 2015 2018 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS

TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS TA 2015 TOIMIELIN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Korkea työpaikkaomavaraisuus Houkuttelevat

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. % TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017 Tilanteessa 31.3.2017 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.174.234 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 887.457 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot