ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus / 300 Kaupunginvaltuusto / 105

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105"

Transkriptio

1 Liite 41 Valtuusto ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus / 300 Kaupunginvaltuusto / 105

2 Talousarvio- ja suunnitelma Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 2 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma 13 Määrärahat ja tuloarviot. 14 Sitovuus 15 Toimintatuotot ja toimintamenot lautakunnittain 16 Talousarvio toimielimet / tulosalueet Keskusvaalilautakunta 20 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta. 46 Kulttuurilautakunta.. 60 Vapaa-aikalautakunta 64 Ympäristölautakunta.. 67 Tekninen lautakunta Investoinnit Liite 1: Perusturvan yhteistoiminta-alueen maksuosuusennakot. 102

3 TALOUSARVIO 2014 ULVILAN KAUPUNKI muutos, % TA 2014 TA 2013 TP / 13 ASUKASLUKU ,83 % TULOVEROPROSENTTI 20,50 20,50 19,75 0,00 % KOKONAISMENOT, ,18 % VUOSIKATE, ,22 % SUMU-POISTOT, ,01 % INVESTOINNIT, NETTO ,46 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LYHENNYKSET, ,55 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS, ,53 % LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS, 1000 TUNNUSLUVUT muutos, % TULOSLASKELMA: TA 2014 TA2013 TP / 13 Toimintatulot / toimintamenot % 18,0 17,9 17,4 0,80 % Vuosikate / poistot, % 70,5 84,9 13,7-16,91 % Vuosikate /as ,42 % RAHOITUSLASKELMA: Investointien tulorahoitus % 78,25 91,05 18,61-14,06 % 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus % 46,21 57,62 12,75-19,80 % (100* vuosikate / (investointimenot-rahoitusosuudet+ antolainojen nettomuutos+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 1,14 1,32 0,40-13,36 % (vuosikate+korkomenot) / (korkomenot+lainanlyhennykset) Lainakanta, ,59 % Lainat /as ,90 % 1

4 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Yleistä Suomen kansantalous oli vuonna 2012 taantumassa ja bruttokansantuote pieneni 0,8 prosenttia. Myös vuonna 2013 talouskehitys on ollut alun perin ennakoitua heikompaa ja talousennusteita on korjattu alaspäin. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kokonaistuotanto tulee laskemaan myös vuonna ,5 prosenttia. Kansainvälisessä taloudessa on kuitenkin näkyvissä positiivisia merkkejä ja useimmissa ennusteissa oletetaan, että talous pääsee hitaalle kasvu-uralle vuoden 2013 lopulla. Vuonna 2014 kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan eri ennusteiden mukaan 1 2 prosenttia. Lähivuodet tulevat ilmeisesti olemaan edelleen hitaan kasvun aikaa. Valtiovarainministeriön arvion mukaan vuonna 2013 kuluttajahintaindeksi kohoaa vuositasolla noin 1,6 prosenttia. Vuodelle 2014 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan 2,1 prosenttia. Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin arvioidaan vuonna 2013 kohoavan 2,1 % ja vuonna ,5 %. Solmitun keskitetyn palkkaratkaisun vuoksi ansiotason kasvu pysyy vuonna 2014 maltillisena. Vuoden 2012 lopusta lähtien koko maan työllisyystilanne on heikentynyt ja vuoden 2013 aikana työttömyyden kasvu on kiihtynyt siten, että koko vuoden työttömyysasteen arvioidaan nousevan 8,3 prosenttiin. Vähitellen käynnistyvän talouskasvun oletetaan vuonna 2014 hieman parantavan keskimääräistä työttömyysastetta. Työllisten määrän odotetaan jäävän aikaisempaa matalammalle tasolle ja työllisyyden kasvunäkymät ovat heikot. Heikko talouskasvu vaikuttaa suoraan tulokehitykseen ja kuntien verotulojen kertymiin. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan koko talouden palkkasumma kasvaa vuonna 2013 vain 1,4 prosenttia. Kuntien verotulot yhteensä kasvavat vuonna 2013 kuitenkin arvion mukaan yli 5 prosentilla. Kasvu johtuu kuitenkin poikkeuksellisista yhteensä yli 400 milj. euron suuruisista kertaluontoisista tilitysjärjestelmän muutoksista. Kertaluontoisten erien vuoksi verotilitysten arvioidaan kasvavan vuonna 2014 vain noin prosentin. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2013 on 19,38. Ennakkotietojen mukaan huomattavan suuri määrä kuntia korottaa tuloveroprosenttia vuodelle Ulvilan kehitys Ulvilan kaupungin tilikauden tulos on ollut kolmea vuotta lukuunottamatta alijäämäinen vuodesta 2005 lähtien. Kaupungin käyttötalouden menojen kasvu on ollut suurempaa kuin tulokehitys huolimatta siitä, että tuloveroprosenttia on korotettu vaalikaudella 2,50 prosenttiyksiköllä vuoteen 2013 mennessä. 2

5 Ulvilan työttömyysaste on viimeisen viiden vuoden ajan ollut jonkin verran koko maan keskimääräistä työttömyysastetta korkeampi, mutta maakunnan vastaavaa lukua matalampi. Vuoden 2013 aikana työllisyystilanne on heikentynyt edelliseen vuoteen nähden. Syyskuun lopussa 2013 Ulvilan työttömyysaste oli 10,2 %, vuonna 2012 syyskuun lopussa luku oli 8,4 %. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä lisääntyi Ulvilassa vuoden aikana 90 eli 16,1 %. Ulvilan työttömyysaste on vielä hieman alle koko maan ja myös Satakunnan keskimääräistä tasoa. Huolestuttavaa Ulvilassa on kuitenkin se, että pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttöminä työnhakijoina olleet henkilöt) osuus kaikista työttömistä työnhakijoista on Ulvilassa selvästi korkeampi kuin muissa Satakunnan kunnissa. Vuoden 2013 syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömien määrä Ulvilassa oli 232, mikä on lähes 36 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Tilanteen parantamiseksi Ulvila on ollut vuoden 2013 alusta lukien mukana pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilussa. Yleisen työllisyystilanteen heikentyessä paine pitkäaikaistyöttömien määrän kasvuun lisääntyy kuitenkin koko ajan. Satakunnan maakunnan väkiluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan negatiivisen muuttotaseen ja pienevän syntyvyyden vuoksi. Asukasluvun väheneminen on kuitenkin hidastunut viime vuosina, mikä selittyy maakunnan keskuskaupungin Porin asukasluvun kääntymisellä nousuun vuoden 2006 jälkeen. Myös Ulvilan asukasluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan. Vuodesta 2005 vuoteen 2012 Ulvilan asukasluku on pienentynyt 333 hengellä eli 2,4 %. Syyskuun lopussa 2013 Ulvilan asukasluku oli , mikä on 87 asukasta vähemmän kuin vuoden 2012 lopussa. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ulvilassa luonnollinen väestömuutos (syntyneet kuolleet) oli +10 ja muuttoliike Ulvilan väestörakenne on muuttunut merkittävästi luvulla. Vuodesta 2005 vuoteen 2012 sekä alle 15 -vuotiaiden määrä että vuotiaiden määrä on vähentynyt. Lasten määrän vähennys on 194 ja vuotiaiden määrän vähennys 665. Kummankin ikäryhmän suhteellinen vähennys on 7,5 %. Vastaavasti yli 65 -vuotiaiden määrä on lisääntynyt 298 hengellä eli 22,3 %. Yli 75 -vuotiaiden määrän kasvu on ollut 228 henkeä eli 24,4 %. Yli 65 - vuotiaiden osuus väestöstä oli Ulvilassa 20,7 %, mikä on korkeampi luku kuin asukkaan kunnissa keskimäärin. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Ulvilan väestörakenne muuttuu vuoteen 2025 asti seuraavasti: muutos muutos % 2020 muutos muutos % 2025 muutos muutos % Ikäluokat yht , , , , , , , , , , , , , , ,28 3

6 Väestörakenteen muutos vaikuttaa väestölliseen huoltosuhteeseen seuraavasti: Huoltosuhde ,9 70,9 77,4 81,6 Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti: Väestöllinen huoltosuhde on alle 15 -vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde vuotiaiden määrään. Väestörakenteen muutos vaikuttaa sekä palvelutarpeisiin että palveluiden rahoituspohjaan. Ulvilan kaupungin strategia ja tuottavuus- ja toimenpideohjelma Ulvilan kaupungin strategiassa vuosille kaupungin visioksi on määritelty, että Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä ennakkoluulottomasti uusia rajat ylittäviä toimintamalleja hyödyntäen. Strategiassa kriittisiksi menestystekijöiksi on määritelty peruspalveluiden järjestäminen, tasapainoinen talous sekä tehokkaat, joustavat ja seudulliset toimintamallit. Strategiassa on edellytetty, että kaupunginhallitus laatii strategian toteuttamiseksi tuottavuus- ja toimenpideohjelman, jonka toteutumista kaupunginhallitus seuraa ja valtuusto arvioi. Toimenpiteet konkretisoituvat talousarviossa ja - suunnitelmassa. Tuottavuus- ja toimenpideohjelma vuosille hyväksyttiin valtuustossa vuonna Tuottavuus- ja toimenpideohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä on tarkoitus aikaansaada vuoden 2014 loppuun mennessä Ulvilan kaupungin talouden sellainen tasapainotila, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Lisäksi ohjelman tavoitteena on tuottavuutta parantamalla turvata kaikille kaupunkilaisille välttämättömät kunnalliset peruspalvelut kohtuullisin kustannuksin. Ohjelman keskeiset asiakokonaisuudet ovat seuraavat: henkilöstöä koskevat toimenpiteet palvelujen järjestämistavan muutokset toimintatuottojen lisääminen tuloveroprosentin korottaminen investointimenojen rajaaminen vuositasolla Merkittävä osa tuottavuus- ja toimenpideohjelman linjauksista on sisältynyt jo vuoden 2014 talousarvioon. Ohjelman täytäntöönpanoa jatketaan edelleen vuonna

7 Vuoden 2013 taloudellinen tilanne on lokakuun lopun toteutumalukujen perusteella muodostumassa keskeisten tunnuslukujen osalta vähintään hyväksytyn talousarvion mukaiseksi. Verotulot Suomen Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan vuonna 2014 noin yhden prosentin. Yleisen talouskehityksen ennakoitua heikompi kehitys ja työllisyystilanteen heikentyminen alentavat luonnollisesti kasvuarviota. Verovuoden 2012 maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat tulot olivat Ulvilassa 212,1 milj. euroa, jossa kasvua vuodesta 2011 on 3,5 %. Koko maassa keskimääräinen kasvu oli 3,1 % ja Satakunnassa 2,6 %. Verovuoden 2013 verotettavien tulojen kasvuksi Ulvilassa on arvioitu 1,9 % ja vuodelle ,1 %. Tuloveroprosentti vuodelle 2014 säilyy samana kuin vuonna 2013 eli se on 20,50. Vuoden 2014 verotulotilitykset talousarviossa on arvioitu seuraavasti: kunnallisvero 44,2 milj. euroa yhteisövero-osuus 1,6 milj. euroa kiinteistövero 2,15 milj. euroa Kiinteistöverotuloja kasvattaa vuonna 2014 toteutettava kiinteistöjen verotusarvojen korotus, kiinteistöveroprosentit pysyvät Ulvilassa samoina kuin vuonna Vuodelle 2014 arvioitu kokonaisverotulo 47,95 milj. euroa on 1,3 % suurempi kuin vuoden 2013 talousarvion mukainen verotulo. Verotulojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan vuonna 2013 hieman korkeampana kuin talousarvioon on merkitty, joten todellinen kasvu jäänee alle yhden prosentin. Valtionosuudet Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta, jotka ovat peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen valtionosuus. Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja taiteen perusopetus. Myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa peruspalvelujen valtionosuutta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiseen valtionosuuteen sisältyy merkittävimpänä eränä mm. lukiokoulutuksen yksikköhintarahoitus ja perusopetuksen oppilaskohtainen lisärahoitus (esim. pidennetty oppivelvollisuus) ja 5

8 Maksut ja taksat Rahoitus muun opetus- ja kulttuuritoimen (mm. nuoriso, liikunta) laskennallinen valtionosuusrahoitus. Vuodelle 2014 valtionosuuden kokonaismääräksi on arvioitu 19,3 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2013 talousarvioon merkitty valtionosuustulo. Vuonna 2013 valtionosuuksien kokonaismäärä tulee olemaan noin 0,4 milj. euroa talousarvioon merkittyä korkeampi. Ulvilan valtionosuutta vähentää varsinaisten valtionosuusleikkausten lisäksi erityisesti verotulotasauserän aleneminen vuoden ,1 milj. euron määrästä 0,3 milj. euroon vuonna Valtionosuusjärjestelmään uudistaminen on parhaillaan käynnissä ja tavoitteena on, että se tulisi voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukainen linjaus siitä, että kunnallisia taksoja ja maksuja tarkistetaan vähintään kustannustason nousun mukaisesti. Ulvilan kaupungin velkamäärä vuoden 2013 lopussa tulee lokakuun 2013 toteutuma-arvion perusteella olemaan noin 17,7 milj. euroa. Määrä on 1,5 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2013 alkuperäisessä talousarviossa, jossa oletettiin, että vuoden 2013 alussa käytössä ollut lyhytaikainen 4 milj. lainamäärä muutetaan kokonaan pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi. Ennakoitua paremman talouskehityksen vuoksi pitkäaikaista lainaa ei ole vielä vuoden 2013 lokakuun loppuun mennessä nostettu lainkaan ja lyhytaikaiset lainat on toistaiseksi kyetty maksamaan pois kaupungin tulorahoituksella. Marras-joulukuun aikana on kuitenkin varauduttu nostamaan sekä lyhytaikaista (2 milj. euroa) että pitkäaikaista (2,5 milj. euroa) lainaa, jotta kassavarat pysyvät riittävällä tasolla marraskuussa tapahtuvan vuoden 2012 verotilitystasauksen vaikutukset huomioiden. Vuodelle 2014 talousarvioon on merkitty lainanottoa 4,5 milj. euroa. Lainanlyhennykset ovat 4 milj. euroa, joten kokonaislainamäärä lisääntyy 0,5 milj. euroa. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä vuoden 2014 lopussa on noin 18 milj. euroa eli /asukas. Vuosikate Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2014 vuosikate on 2,3 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistoista 75 %. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate kattaa vähintään poistot. 6

9 Investointiohjelma Vuoden 2014 investointiosan yhteissumma on 3,1 milj. euroa. Merkittävin investointimääräraha talousarviossa on Harjunpään koulun peruskorjauksen käynnistämiseen, hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,7 milj.. Tie- ja ympäristörakentamishankkeiden kokonaismäärä vuonna 2014 on 1,1 milj. euroa ja vesilaitosinvestointien 0,6 milj. euroa. Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa Nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy tavoite Suomen kuntarakenteen merkittävästä muuttamisesta lähivuosien aikana. Hallitusohjelman tavoitteena on vahvat peruskunnat, jotka kykenevät turvaamaan laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asukkailleen. Vuonna 2013 voimaan tulleen kuntarakennelain mukainen selvitysvelvollisuus koskee käytännössä lähes kaikkia Suomen kuntia. Porin kaupunkiseudun 10 kuntaa käsittävä selvitystyö on käynnistynyt syksyllä Vuoden 2014 keväällä selvityksessä mukana olevat kunnat päättävät, jatkavatko ne selvityksen jälkeen etenemistä kuntaliitosselvityksen laatimiseen. Käytännössä uusi kunta voisi syntyä vuoden 2017 alussa. Kuntarakenteen muutoksiin kytkeytyy läheisesti myös sosiaali- terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat muutokset. Hallituksen linjauksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu edellyttää, että kunnassa tulee olla vähintään asukasta. Tämä vähimmäisväestöpohja ei kuitenkaan riitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioon. Tällöin integraatio voidaan turvata yhteistyöllä toisen kunnan kanssa tai muodostamalla sote -alue. 7

10 KOKONAISTULOT JA -MENOT TALOUSARVIO TULOT muutos TP 2012 TA 2013 TA /13 KÄYTTÖTALOUS ,24 % INVESTOINNIT ,00 % RAHOITUS ,16 % (verotulot, valtionosuudet, korkotulot, antolainojen lyhennykset, muut rahoitustulot, lainanotto TULOT , TP 2012 TA 2013 TA 2014 KÄYTTÖTALOUS INVESTOINNIT RAHOITUS MENOT muutos TP 2012 TA 2013 TA /13 KÄYTTÖTALOUS ,51 % INVESTOINNIT ,48 % RAHOITUS ,15 % (korot, pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot, antolainojen lisäykset) MENOT , TP 2012 TA 2013 TA 2014 KÄYTTÖTALOUS INVESTOINNIT RAHOITUS 8

11 TULOSLASKELMA TA 2014 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos-% Muutos-% 2014/ / ,00 % Toimintatulot yhteensä ,24 % -5,07 % ,00 % Myyntituotot ,48 % 0,45 % Maksutuotot ,85 % -0,22 % Tuet ja avustukset ,97 % 4,80 % Vuokratuotot ,20 % -5,31 % Muut tuotot ,93 % -49,27 % Toimintakulut yhteensä ,51 % 2,54 % Henkilöstökulut ,32 % 6,48 % Palkat ja palkkiot ,28 % 4,92 % Henkilöstösivukulut ,20 % 8,93 % Henkilöstömenojen korjauserät ,91 % -47,60 % Palvelujen ostot ,63 % 2,15 % Asiakaspalvelujen ostot ,96 % 4,31 % Muiden palvelujen ostot ,42 % -5,09 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,99 % -1,12 % Avustukset ,23 % 6,67 % Vuokrat ,54 % -10,73 % Muut kulut ,35 % -61,80 % TOIMINTAKATE ,35 % 4,38 % Verotulot ,80 % 9,05 % Kunnan tulovero ,45 % 7,95 % Kiinteistövero ,16 % 13,64 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,33 % 40,66 % Valtionosuudet ,01 % -2,20 % Rahoitustuotot ja -kulut ,75 % -221,90 % Korkotuotot ,83 % -51,69 % Muut rahoitustuotot ,27 % -11,83 % Korkokulut ,57 % -28,10 % Muut rahoituskulut ,21 % 8975,00 % VUOSIKATE ,22 % 49,56 % Poistot ,02 % -4,38 % TILIKAUDEN TULOS ,86 % -48,69 % Varausten ja rahastojen muutokset ,00 % -100,00 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,20 % -32,27 % 9

12 Vuosikate ja tilikaud Vuosikate ja tilikauden tulos, 1000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Vuosikate Tilikauden tulos TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Vuosikate Tilikauden tulos Vuosikate / poistot TP 2010 TP Vuosikate 2011 TP 2012 / poistot, TA TA 2014 Vuosikate Poistot TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Vuosikate Poistot Verorahoitus TP 2010 TP 2011 Verorahoitus, TP 2012 TA TA 2014 Verotulot Valtionosuudet TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Verotulot Valtionosuudet 10

13 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 Taloussuunnitelma TULOSLASKELMA (ulkoinen + sisäinen) TP 2012 TA 2013 TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot/Tulot ,15 2,2 1,0 0,0 0,0 Palkat Henkilöstösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut ,14 0,3 1,0 0 0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot ,51 1,6 1,0 1,0 1,0 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,05 2,0 0,0 0,0 0,0 Avustukset ,41 6,2 0,0 0,0 0,0 Muut kulut ,72 6,1 0,0 0,0 0,0 Toimintakulut/Menot ,01 1,5 0,9 0,6 0,6 Toimintakate/Jäämä ,99 1,4 0,88 0,76 0,76 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot ,11 1,8 1,00 1,00 1,00 Valtionosuudet ,84-3,0 1,00 1,00 1,00 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutos Tilik.Yli/Alijäämä Kumulat. yli-/ alijäämä Nettoinvestoinnit

14 Talouden kehitys TP 2012 TA 2013 TA Vuosikate Tilikauden tulos Vuosikate / nettoinvestoinnit TP 2012 TA 2013 TA Vuosikate Nettoinvestoinnit 12

15 ULVILAN KAUPUNKI Talousarvio ja -suunnitelma RAHOITUSLASKELMA Tot. arv. TP 2011 TP 2012 TA TA Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinainen toiminta ja investoinnit Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Rahoitustoiminta yhteensä Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat TP 2011 TP 2012 TA 2013 Tot.arv Lainakanta , lainakanta /as asukasluku , , , , , Lainakanta Lainakanta , , Rahavarat Lainakanta , 1000 TP 2011 TP 2012 TP 2012TA 2013 Tot.arv. TA Tot.arv Lainakanta, /as TP 2011 TP 2012 TA 2013 Tot.arv

16 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2014 Käyttötalous menot tulot Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuuri- ja matkailulautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Yhteensä Investoinnit Talonrakennus Tie- ja ympäristörakentaminen Vesilaitos Kaupunginhallitus kiinteistöt irtaimistohankinnat kuntayhtymät arvopaperit Yhteensä Rahoitus Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Yhteensä Pääomarahoitus Lainananto Pitkäaikaisten lainojen lyhennys Lainanotto Lyhytaikaisten lainojen muutos Yhteensä

17 Sitovuustaso tulosalueella TA 2014 Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tulosalue Vaalit Tilintarkastus Kh - hallinto Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto * Palo- ja pelastustoiminta Elinkeinotoimi EU -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus Työllistämistoiminta Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Koulutuspalvelut, hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Kirjasto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt Maa- ja metsätilat * Ruoka- ja siivouspalvelut Varasto Vesilaitos * * sitovuustaso netto 15

18 TALOUSARVIO 2014 TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAMENOT, LAUTAKUNTATASO (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset Käyttötalous, kuukaudet 1-12 Tuotot muutos% muutos% TP 2012 TA 2013 TA / /2012 Keskusvaalilautakunta ,7 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus ,4-15,2 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,0-10,5 Kulttuurilautakunta ,6-1,0 Vapaa-aikalautakunta ,3 15,0 Ympäristölautakunta ,0 13,7 Tekninen lautakunta ,0 5,5 Toimintatuotot yhteensä ,2-5,1 Kulut Keskusvaalilautakunta ,3 Tarkastuslautakunta ,8 17,2 Kaupunginhallitus ,4 2,1 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,9 4,9 Kulttuurilautakunta ,1-3,3 Vapaa-aikalautakunta ,9 6,9 Ympäristölautakunta ,2 3,4 Tekninen lautakunta ,4-1,3 Toimintakulut yhteensä ,5 2,5 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta ,1 Tarkastuslautakunta ,8 17,2 Kaupunginhallitus ,9 4,8 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,0 6,5 Kulttuurilautakunta ,8-3,4 Vapaa-aikalautakunta ,4 5,4 Ympäristölautakunta ,3 0,4 Tekninen lautakunta ,6-39,7 Toimintakate/jäämä ,4 4,4 16

19 TA 2014 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT muutos,% muutos,% TP 2012 TA 2013 TA / / 2013 Keskusvaalilautakunta ,7 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto ,4-25,2 Talous ja hallinto ,8 89,8 Henkilöstöhallinto ,6-31,9 Tietohallinto ,2-3,9 Palo ja pelastus ,1 16,4 Elinkeinotoimi ,9-1,2 EU -hankkeet ,0-100,0 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,1-38,1 Työllistämisvaraukset ,7 49,5 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut ,6 7,2 Ympäristöterveydenhoito ,0 Erikoissairaanhoito ,0 Maaseututoimi ,0 Kaupunginhallitus ,2 4,4 Koulutuspalvelut, hallinto ,3-3,9 Peruskoulutus ,7 7,1 Lukio ,0-10,5 Kansalaisopisto ,3 Varhaiskasvatus ,5 1,8 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,5 12,0 Kirjasto ,2-20,8 Kulttuuri ,3 0,0 Kulttuurilautakunta ,0-13,6 Liikunta ,1 3,1 Nuoriso ,0 86,7 Vapaa-aikalautakunta ,0 10,3 Hallinto, lautakunta 0 Rakennusvalvonta ,3 0,0 Ympäristönsuojelu ,0 0,0 Ympäristölautakunta ,7 0,0 Kunnallistekninen hallinto ,9-33,3 Liikennealueet ,6-57,1 Puistot ja muut yleiset alueet ,1-6,6 Jätehuolto ,9-0,8 Kiinteistöt ,3-18,3 Maa- ja metsätilat ,1-13,0 Ruokapalvelu ,6 3,3 Siivoustoimi ,9 0,3 Varasto ,7-50,0 Vesilaitos ,8 0,3 Tekninen lautakunta ,5-2,0 ULVILAN KAUPUNKI ,1 2,2 17

20 TA 2014 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT Muutos % Muutos % TP 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2014/ TA 2013 TA 2014/ TP 2012 Keskusvaalilautakunta ,31 Tarkastuslautakunta ,81 17,22 - Kaupunginhallitus, hallinto ,75 7,81 Talous ja hallinto ,21 1,09 Henkilöstöhallinto ,22 7,50 Tietohallinto ,31-0,42 Palo- ja pelastustoimi (siirt. Ymp.laut.) ,40 4,66 Elinkeinotoimi ,83-16,02 Eu -hankkeet ,00-100,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,15-6,69 Työllistämisvaraukset ,74 151,84 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut ,80 5,43 Ympäristöterveydenhoito ,01 10,67 Erikoissairaanhoito ,56-3,05 Maaseututoimi ,00-100,00 Kaupunginhallitus ,75 2,12 Koulutuspalvelut, hallinto ,10-12,98 Peruskoulutus ,55 1,59 Lukio ,77 6,71 Kansalaisopisto ,00 1,96 Varhaiskasvatus ,71 10,35 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,90 4,89 Kirjasto ,40-11,45 Kulttuuri ,97 10,94 Kulttuurilautakunta ,15-3,35 Liikunta ,75 0,05 Nuoriso ,54 26,61 Vapaa-aikalautakunta ,89 6,95 Hallinto, lautakunta ,26-33,41 Rakennusvalvonta ,47 3,76 Ympäristönsuojelu ,38 13,05 Ympäristölautakunta ,24 3,38 Kunnallistekninen hallinto ,32 0,33 Liikennealueet ,72-7,49 Puistot ja muut yleiset alueet ,59-1,88 Jätehuolto ,73 31,26 Kiinteistöt ,31-0,10 Maa- ja metsätilat ,19-49,80 Ruokapalvelu ,81 2,61 Siivoustoimi ,62-6,52 Varasto ,04 22,70 Vesilaitos ,11-2,16 Tekninen lautakunta ,57-1,32 ULVILAN KAUPUNKI ,51 2,54 18

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot