VUOSIKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKATSAUS 2013. www.takuu-saatio.fi"

Transkriptio

1 VUOSIKATSAUS 2013

2 Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen Takaus ja perintä 5 Velkalinja 7 Omille jaloille -toiminta 8 Pienlaina 9 Viestintä 10 Koulutukset ja tapahtumat 11 Takuu-Säätiön muu kehittämistoiminta 12 Luottamusjohto ja henkilöstö 13 Tilinpäätös 15 TAKUU-SÄÄTIÖ Valtakunnallinen, yksityishenkilöiden velkojen ja taloudenhallinnan ratkaisemista edistävä sosiaalialan asiantuntijajärjestö. neuvoo puhelimitse, Velkalinja takaa järjestelylainoja tarjoaa Omille jaloille -tukihenkilötoimintaa kouluttaa talous- ja velka-asioissa edistää ja kehittää kotitalouden taloudenhallintaan ja sosiaaliturvaan liittyviä auttamiskeinoja sekä vapaaehtoisia velkojen järjestelyitä. Esimerkiksi Pienlaina-projekti aloitettiin vuonna vaikuttaa antamalla lausuntoja, tekemällä aloitteita ja toimimalla asiantuntijatyöryhmissä Julkaisija: Takuu-Säätiö 2014, piirrokset: Mirkka Hietanen, valokuva: Riikka Hurri

3 Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2013 Vuosi 2013 näyttää kotitalouksien velkakysymysten kannalta monelta osin muutosten vuodelta. Vuoden aikana tehtiin lainsäädännöllisiä ja muita uudistuksia, jotka toivottavasti vaikuttavat kotitalouksien ongelmavelkatilanteeseen. Olivatko toimenpiteet oikeita ja riittäviä nähdään kuitenkin vasta tulevien vuosien myötä. Takuu-Säätiön palveluiden kysyntä ei ainakaan vielä loppuvuoteen mennessä näyttänyt juurikaan laantumisen merkkejä. Kotitalouksien velkaantumisaste oli vuoden 2013 lopussa 119 prosenttia. Vuoden aikana se kasvoi yhteensä 1,4 prosenttiyksikköä. Alkuvuoden paikallaan pysynyt kotitalouksien velkaantuminen lähti uudelleen kasvuun kohti loppuvuotta. Velkaantuneista vain osa kohtaa ongelmia velkojen takaisinmaksussa. Valitettavasti tämä joukko on ollut viime aikoina vuosi vuodelta suurempi. Velkaongelmiin ajautuneiden joukkoa kuvataan useilla eri tunnusluvuilla. Suomen Asiakastieto Oy kerää rekisteriinsä tietoja niistä velallisista, joille on kirjattu maksuvaikeuksien perusteella maksuhäiriömerkintä. Näiden henkilöiden lukumäärän perusteella ongelmavelkaantuminen kasvoi edelleen koko vuoden. Vuoden lopussa maksuhäiriömerkintöjä oli yhteensä suomalaisella. Tämä on noin kahdeksan prosenttia suomalaisesta aikuisväestöstä. Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä lähentelee jo 1990-luvun laman jälkeistä huippuvuotta. Todennäköistä on, että luku ylittyy vuonna Kotitalouksien vaikeasta velkaantumisesta kertoo myös se, että velkomusasioita käsittelevät käräjäoikeudet olivat vuoden aikana erittäin työllistettyjä. Tuomiot lisääntyivät loppuvuotta kohti, useiden käräjäoikeuksien alueilla kymmeniä prosentteja. Lainsäädännöllisistä muutoksista huolimatta myös pienistä tili- ja kertaluottosaatavista annetut velkomustuomiot näyttivät edelleen vain lisääntyvät. Vuoden 2013 alkupuolta väritti kiihtyvä pikavippikeskustelu ja valmistautuminen lainsäädännöllisiin uudistuksiin. Kesän alussa voimaan tulleiden kuluttajasuojalain muutosten toivottiin purevan nopeasti pahenevaan pikavippiongelmaan. Uudet nostetut pikavipit alkoivat selkeästi vähetä loppuvuotta kohti ja markkinoilta poistui kymmeniä luotonantajia. Jäljelle kuitenkin jäi edelleen kymmeniä luottolaitoksia, jotka suurimmaksi osaksi muuttivat toimintaansa uuden lain edellytysten mukaiseksi. Monet niistä ryhtyivät tarjoamaan pidempiä luottosopimuksia. Niissä luottoa haetaan suoraan useampi tuhat euroa, mutta sitä on mahdollista nostaa pienissä erissä kuten pikavippejä. Se, millaiseksi ilmiöksi nämä uudenlaiset kulutusluotot muokkautuvat jää nähtäväksi tulevien vuosien aikana. Vuoden 2014 alkuun mennessä ratkottavana olevat kotitalouksien velkaongelmat koostuivat rästimaksujen lisäksi vielä suurimmalta osin ennen lainsäädännön voimaantuloa otetuista luotoista. VELKAANTUNEISTA VAIN OSA KOHTAA ONGELMIA VELKOJEN TAKAISINMAKSUSSA. VALITETTAVASTI TÄMÄ JOUKKO ON OLLUT VIIME AIKOINA VUOSI VUODELTA SUUREMPI. Ongelmavelkaisten tilanteeseen vaikuttavat myös perintäkäytännöt ja niitä ohjaava lainsäädäntö. Uusi perintälainsäädäntö astui voimaan alkukeväällä Uudistuksen vaikutuksia ei ole vielä tarkemmin selvitetty, mutta alkuvaiheen arvioiden mukaan lainsäädännöllä on onnistuttu parantamaan ja 3

4 VUOSIKATSAUS 2013 selkiinnyttämään sekä perintäprosesseja että kohtuullistamaan perintätoimen asiakkaiden asemaa. Vuonna 2013 laajan yhteiskunnallisen keskustelun kohteena olivat myös nuorten taloudenhallintataidot. Hyvänä konkreettisena osoituksena tästä oli muun muassa toimintansa käynnistänyt Mun talous -verkosto. Siihen oli vuoden loppuun mennessä ilmoittautunut mukaan jo noin 50 toimijatahoa yhteiskunnan eri toimialueilta pankeista järjestöihin ja valtiollisiin toimijoihin. Yhteisenä intressinä niillä kaikilla on, että tulevien aikuisten arjen talousosaaminen olisi entistä parempaa. Takuu-Säätiön oma palvelukysyntä jatkui voimavaroihin nähden suurena. Velkalinjan puheluyritysten määrä laski jonkin verran edellisen vuoden huippulukemasta, mutta oli edelleen 35 prosenttia enemmän kuin vuonna Säätiön internetsivuilta neuvoja hakeneiden kävijöiden lukumäärä kasvoi kymmeniä prosentteja. Takaushakemuksia saapui edellisen vuoden tapaan runsaasti. Myös asiakkaiden tilanteet olivat edelleen yhä monimutkaisempia. Molemmat tekijät yhdessä pidensivät jonoa ja käsittelyaikoja. Monelta osin vuosi 2013 oli myös Takuu-Säätiössä uuden toiminnan edellytysten luomista. Vuoden 2012 Kirkon Yhteisvastuukeräyksen ja Raha-automaattiyhdistyksen kehittämishankeavustuksen turvin käynnistyvässä pienlainakokeilussa luotiin kuluneen vuoden aikana ohjelmisto ja säännöstö. Niiden avulla säätiö voi käynnistää kokeilun pienlainojen myöntämiseksi vuoden 2014 alusta alkaen. Säätiön strategisen ohjauksen kannalta vuosi oli uuden strategian ensimmäinen voimassaolovuosi. Strategian jalkauttamisessa keskityttiin erityisesti uudistamaan säätiön strategisen ohjauksen ja seurannan välineistöä. Raha-automaattiyhdistyksen avustus on säätiön pääasiallinen rahoituslähde. Säätiö on toistuvasti selvittänyt, voisiko Raha-automaattiyhdistyksen takaustoiminnan katteeksi myöntämän määräaikaisen avustuksen tilalle löytää jatkuvakestoisen vaihtoehdon. Neuvottelut asian suhteen käynnistyivät loppuvuonna ja niitä jatketaan tulevien toimintavuosien aikana. Takuu-Säätiön toiminnan taustalla oli koko vuoden 2013 ajan sitoutunut ja osaava luottamusjohto sekä ammattitaitoinen ja tehokas henkilökunta. Kiitokset menestyksellisestä toiminnasta kuuluu kaikille heille. Juha A. Pantzar toiminnanjohtaja 4

5 Takaus ja perintä Takuu-Säätiöön saapui toimintavuonna noin takaushakemusta kuten viime vuonnakin. Hakemusmäärä on vaihdellut vuoden 2006 jälkeen vähän alle tuhannesta hakemuksesta yli tuhanteen. Kuluneen vuoden aikana tehtiin edellisvuotta enemmän takauspäätöksiä. Kaikkiaan hakijoille annettiin päätöstä. Tämä on yli 10 prosenttia enemmän kuin vuonna Erityisesti myönteiset päätökset lisääntyivät. Niitä tehtiin 336 hakemukseen, mikä oli lähes 14 prosenttia edellisvuotta enemmän. Lisäksi myönnetyt takaukset olivat euromäärältään suurempia, mikä näkyi keskimääräisessä takaussummassa. Se oli toimintavuonna euroa, noin viisi prosenttia suurempi kuin vuonna Näiden luonnollisena seurauksena oli se, että toimintavuonna myönnettiin lähes 20 prosenttia edellisvuotta enemmän takauksia, yhteensä euroa. Takaushakemusten käsittely on viimeisten vuosien aikana tullut monella tavoin työläämmäksi. Takauksenhakijoiden velkojen kappalemäärät ovat kasvaneet tasaisesti jo useita vuosia. Lisäksi KULUNEEN VUODEN AIKANA TEHTIIN EDELLISVUOTTA ENEMMÄN TAKAUSPÄÄTÖKSIÄ. ihmisten tuntuma omaan velkaantumiseensa on usein heikko eli kaikkia velkoja ja velkojia ei muisteta velkatilannetta kartoitettaessa. Toimintavuonna hakijoiden velkaluetteloissa oli keskimäärin yli 20 velkaa, mutta hajonta velkojen lukumäärissä on suuri. Velkatilanteen epäselvyyden vuoksi päätöksiä jouduttiin muuttamaan takauksen myöntämisen jälkeen. Tämä lisää päätöstä kohti käytettävää käsittelyaikaa ja kasvattaa osaltaan jonoja. Kuluttajansuojalakia ja korkolakia kiristettiin toimintavuonna, koska näin haluttiin rajoittaa pikaluottomarkkinoiden kaikkein räikeimpiä ilmiöitä. Muutoksen myötä pikaluottoa myöntävien yritysten määrä väheni olennaisesti ja siitä johtuen myös pikaluottojen myöntö väheni loppuvuotta kohti. Muutos ei kuitenkaan vielä näkynyt säätiön takaushakemuksissa. Takauksia voimassa Muutos Eur Kpl Eur Kpl Eur % Kpl % * * 5-5 Saapuneet hakemukset Ratkaisut hakemuksiin ** Myönnetyt Hylätyt Muut ratkaisut Takaustoiminnan tunnuslukuja vuosina 2013 ja * Sisältää myös vuoden vaihteessa nostamattomat takaukset. ** Vuoden 2013 ratkaistuissa hakemuksissa on myös edellisen vuoden lopussa saapuneita hakemuksia ja vastaavasti osa vuoden 2013 lopussa saapuneista hakemuksista käsitellään vuoden 2014 puolella. 5

6 Takauksen hakijoiden velat ovat usein syntyneet pitkän ajan kuluessa, jolloin lainsäädäntömuutos näkyy takaushakemuksissa vasta viiveellä. Voimassa olevat takausvastuut pankeille ja takauslupaukset vielä nostamatta oleviin järjestelylainoihin olivat vuoden päättyessä euroa. Myönteisten päätösten lisääntyminen heijastui myös säätiön takausvastuisiin ja -lupauksiin, sillä niitä syntyi vuoden 2013 aikana noin kolme prosenttia viime vuotta enemmän. Lisäksi velalliset lyhensivät säätiön takaamia järjestelylainoja vuoden aikana noin euroa edellisvuotta vähemmän, yhteensä noin euroa. Myös säätiön takaamia järjestelylainojen maksuohjelmia muutettiin edellisvuotta enemmän. Toimintavuonna muutettiin yhteensä 274 maksuohjelmaa, mikä on noin neljänneksen enemmän vuoteen 2012 verrattuna. Usein vaikeuksien taustalla on selkeä muutos elämäntilanteessa kuten parisuhdeero, työttömyys, lomautus tai sairastuminen. Tämä kertonee ihmisten elämäntilanteiden vaikeutumisesta, mistä puolestaan seuraa yhä enemmän vaikeuksia suoriutua myös järjestelylainan lyhennyksistä. Pankit irtisanoivat järjestelylainoja aiempaa vähemmän jo vuonna 2012 ja sama suunta jatkui myös vuonna Säätiön perintään päätyi yhteensä 47 säätiön takaajana pankeille maksamaa järjestelyluottoa. Summaltaan ne olivat yhteensä euroa, mikä oli runsas seitsemän prosenttia edellisvuotta vähemmän. Keskimääräinen järjestelylaina oli TAKAUSHAKEMUSTEN KÄSITTELY ON VIIMEISTEN VUOSIEN AIKANA TULLUT MONELLA TAVOIN TYÖLÄÄMMÄKSI. TAKAUKSENHAKIJOIDEN VELKOJEN KAPPALEMÄÄRÄT OVAT KASVANEET TASAISESTI JO USEITA VUOSIA. LISÄKSI IHMISTEN TUNTUMA OMAAN VELKAANTUMISEENSA ON USEIN HEIKKO. irtisanottaessa noin euroa ja sitä oli lyhennetty pankille noin neljä ja puoli vuotta. Säätiön perintään päätyneitä pankin irtisanomia lainoja asiakkaat maksoivat vuonna 2013 yhteensä euroa. Tämä on lähes euroa enemmän kuin edellisvuonna. Runsaasti yli puolet perintään päätyneistä asiakkaista oli velkaantunut lisää takauksen aikana. Lähes kaikille oli tullut myös luottotietomerkintöjä. Osalla uudet velat olivat tulleet esiin jo aikaisemmin, kun he olivat hakeneet muutosta järjestelylainaansa, mutta usein lisävelkaantumisen määrä ja laajuus paljastuu vasta perinnän käynnistyttyä. Luottotappioita kirjattiin vuodelle 2013 yhteensä euroa. VUOSIKATSAUS

7 Velkalinja Takuu-Säätiön maksuttomaan valtakunnalliseen neuvontapuhelimeen Velkalinjaan tuli toimintavuonna yhteensä soittoyritystä. Suurimman osan vuotta linja oli yhtä ruuhkainen kuin edellisenä ennätysvuonna. Loppuvuonna soittopaine kuitenkin hellitti, jolloin koko vuoden soitot vähenivät edellisestä vuodesta noin soitolla. Hiljaisimpinakin kuukausina soittoja oli kuitenkin kaksin verroin enemmän kuin mitä niihin kyettiin vastaamaan. Säätiön päivystäjät neuvoivat linjalla vuoden aikana runsaat soittajaa, mikä oli vain hieman yli 100 puhelua vähemmän kuin edellisenä vuotena. AIEMPAA HARVEMMIN VELKAONGELMIEN SYYNÄ OLI SELLAINEN TALOUDEN HALLITSEMATTOMUUS, JOKA NÄYTTÄISI JOHTUVAN ENIMMÄKSEEN HARKITSEMATTOMASTA YLIKULUTTAMISESTA LUOTOILLA. Pienyrittäjien lisääntyneet toimintavaikeudet ovat näkyneet Velkalinjalla jo parin vuoden ajan. Toimintavuonna jo useampi kuin joka kymmenes soittaja oli pienyrittäjä. Mahdollisuus ohjata heidät yrittäjille tarkoitettuun Talousapu-puhelimeen on ollut tarpeen, kun on tarvittu asiantuntemusta yritystoiminnan jatkamisen arviointiin. Pääasialliset velkaantumisen syyt ovat edelleen sairaus, ero, työttömyys, lomautukset ja pätkätyöt. Noin puolet soittajista pitää velkaongelmiaan näiden tapahtumien seurauksena. Aiempaa harvemmin velkaongelmien syynä oli sellainen talouden hallitsemattomuus, joka näyttäisi johtuvan enimmäkseen harkitsemattomasta ylikuluttamisesta luotoilla. Soittajien velkatilanteet eivät olleet kuitenkaan huonontuneet. Edelleen vain joka viidennellä ratkaisun saaminen velkatilanteeseen näytti epämääräiseltä tai, että heillä ei ollut voimia asioiden hoitamiseen. Puhelut eivät myöskään olleet aiempaa kuormittavampia, vaikka niissä tuli esiin soittajien jaksaminen edellisvuotta useammin. Joka kolmas soittaja kertoi psyykkisestä oirehtimisestaan, kun vuonna 2012 tästä kertoi noin joka neljäs. Lakimuutosten tavoite hillitä pikavippi-ilmiötä näkyi hienoisesti Velkalinjalla. Ensisijaisesti pikavipeistä velkaantuneiden ihmisten soitot linjalle lisääntyivät vuosi vuodelta aina 2000-luvun puolivälin jälkeen. Esimerkiksi vuonna 2012 heitä oli kaksin verroin enemmän kuin vuonna 2010, mutta toimintavuonna näitä soittoja kirjattiin jo muutama prosenttiyksikkö vähemmän. Sen sijaan pääasiassa muista kulutusluotoista velkaantuneiden soitot vastaavasti lisääntyivät. Lähes 70 prosentilla soittajista ongelmat johtuivat pääasiassa tavanomaisista kulutusluotoista ja hieman yli 10 prosentilla pikavipeistä. Pikalainayritysten uusien luottotuotteiden, pikkuvippien sijaan tulleista yli 2000 euron suuruisista jousto- tai limiitti -tyyppisistä lainoista ei vielä ollut havaintoja Velkalinjaan tulleet soittoyritykset ja neuvontapuhelut vuosina Soittoyritykset Neuvontapuhelut 7

8 Omille jaloille -toiminta VUOSIKATSAUS 2013 Takuu-Säätiön Omille jaloille -toiminta jatkui vuonna 2013 seitsemättä vuotta. Toiminnalla on luotu vapaaehtoisina toimivien tukihenkilöiden verkosto, joka tukee syrjäytymisvaarassa ja vaikeissa velkaongelmissa olevia ihmisiä sekä ohjaa heitä tarvittavien asiantuntijapalveluiden piiriin. Vuoden lopulla 20 paikkakunnalla toimi 97 tukihenkilöä, joista osalla on oma vertaiskokemus velkaongelmista selviytymisestä. Tukihenkilöt käyttivät toimintaan itse määrittelemänsä tuntimäärän. Tilastoituja tukisuhteita kirjattiin 220, ja niiden kuluessa tuettavia tavattiin kertaa. Kirjaamisen ulkopuolelle jäi lisäksi hyvin runsaasti satunnaisempia lyhyitä kontakteja. Kaikkiaan vapaaehtoistoimijat tavoittivat vuoden aikana noin 350 tuettavaa. Yksilötukisuhteiden lisäksi toiminnan osaksi vakiintui vuoden aikana vertaisryhmätoiminta (PA-ryhmät), jota pyritään edelleen laajentamaan. Ryhmiä toimi viidellä paikkakunnalla ja niissä oli 438 käyntikertaa. Vuoden aikana järjestettiin kolme uusien tukihenkilöiden koulutusta vapaaehtoistyölle tyypillisen tukihenkilöiden vaihtuvuuden vuoksi. Niissä Omille jaloille -toimintaan perehdytettiin 44 uutta tukihenkilöä. Jo kymmenkunta tukihenkilöä on ollut mukana toiminnassa yli viisi vuotta yhtäjaksoisesti. Kaikille toiminnassa mukana oleville tukihenkilöille järjestetään kerran vuodessa päivityskoulutus. Vuoden aikana näitä koulutuksia järjestettiin kolme. Lisäksi Omille jaloille -toiminnassa pidettiin vuoden aikana noin 30 muuta koulutus- ja infotilaisuutta, joihin osallistui noin henkilöä. Tilaisuudet pidettiin pääosin yhteistyössä Omille jaloille -toiminnan kumppanuusjärjestöjen kanssa. Myös tukihenkilöt olivat aiempaa enemmän puhujina näissä tilaisuuksissa. Toimintaa rahoitetaan RAY:n myöntämällä AKavustuksella sekä osin Takuu-Säätiön perusrahaston varoilla. Takuu-Säätiön järjestökumppaneina toiminnassa ovat mukana A-Kiltojen Liitto, Kris-Suomen keskusliitto, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Mielenterveyden keskusliitto ja Suomen Mielenterveysseura. Luettelo Omille jaloille -toimintapaikkakunnista yhteystietoineen löytyy nettisivuilta NOIN 100 VAPAAEHTOISTA VELKA- JA TALOUSASIOIHIN PEREHDYTETTYÄ TUKIHENKILÖÄ TAVOITTI YLI 300 TUETTAVAA ERI PUOLILLA SUOMEA. 8

9 Pienlaina Takuu-Säätiö oli vuoden 2012 Kirkon yhteisvastuukeräyksen kotimaan pääkohde. Saatu keräyspääoma ( ,43 euroa) on rahastoitu ja siitä myönnetään euron suuruisia lainoja pienituloisille hakijoille, jotka eivät muutoin kykene rahoittamaan välttämätöntä kertaluotoista menoaan tai hankintaansa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä velkaongelmien syntyä tarjoamalla kohtuuehtoista pienlainaa. Pienlaina-projektin tavoitteena on projektiaikana ( ) laatia nykyistä sosiaalista luototusta täydentävä pienlainoituksen toimintamalli, joka on otettavissa yleiseen käyttöön kehittämisprojektin päätyttyä. Henkilöstökulut ja muut kokeilutoiminnan menot rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Vuoden 2013 aikana käytiin yhteistyöneuvotteluja pienlainatoiminnan käytännön järjestämiseksi kokeilupaikkakunnilla, joita ovat Tampere, Seinäjoki, Kajaani ja Paltamo. Lisäksi vuoden aikana kehitettiin, testattiin ja otettiin käyttöön pienlainoituksessa tarvittavat päätöksenteko- ja lainanhallintaohjelmat sekä laadittiin pienlainahakemusten käsittelyä ja päätöksentekoa koskevat toimintaohjeet ja -säännöt, pienlainoituksen asiakirjat ja lomakkeet sekä sidosryhmille tarkoitetut koulutus- ja tiedotusmateriaalit. Vuoden 2013 aikana saatiin näin ollen valmiiksi pienlainoituksen toimintarakenteet siten, että varsinainen lainaustoiminta voidaan aloittaa heti vuoden 2014 alusta alkaen. KOHTUUEHTOISTA PIENLAINAA VELKAONGELMIEN EHKÄISEMISEKSI. 9

10 Viestintä Toimintavuonna median kiinnostusta herättivät pikavippirajoitukset sekä säätiön tiedotteet takausasiakkaiden useista kymmenistä kulutusluotoista ja asuntovelkaisten hakijoiden lisääntymisestä sekä iäkkäiden ihmisten lisääntyneet velkaongelmat. Vuoden aikana Säätiön asiantuntijoita haastateltiin valtakunnallisiin ja paikallisiin lehtiin. Säätiön näkyi myös televisioissa useita kertoja. Toiminnanjohtajaa ja viestintäpäällikköä haastateltiin muun muassa Ylen ja MTV3:n uutisissa sekä Ylen Aamu-TV:ssä. Lisäksi säätiö oli mukana yhdessä Kirsi ja himoshoppaajat -tv-ohjelman jaksossa sekä Studio55-ohjelmassa. Takuu-Säätiö oli vuonna 2013 oman seurannan perusteella esillä mediassa yli 140 kertaa. Medianäkyvyys laski hieman edellisvuoteen verrattuna, jolloin säätiö sai näkyvyyttä erityisesti kirkon Yhteisvastuukeräyksen kautta. Takuu-Säätiön nettisivujen vierailijat ja sivuilla vierailut ovat lisääntyneet tasaisesti viimeisen kolmen vuoden aikana. Viime vuonna yksittäisiä kävijöitä oli yli , mikä oli noin kolmanneksen enemmän vuoteen 2012 verrattuna. Samoin käyntejä sivuilla oli lähes kolmannes edellisvuotta enemmän, yhteensä noin kappaletta. Suurin muutos on näkynyt älypuhelimien ja tablettien käytössä. Toimintavuonna jo lähes viidesosa käynneistä oli mobiililaitteilla, kun pari kolme vuotta aiemmin niitä oli vain pari prosenttia. Erityisesti sivuilta haettiin tietoa säätiön takauksesta, avun hakemisesta, veloista ja niiden järjestelykeinoista sekä raha-asioiden selvittelystä ja suunnittelusta. Suurin osa Velkalinjan soittajista oli saanut tiedon Takuu-Säätiöstä ja neuvontanumerosta netistä. Se on tiedonjakokanavana entistä tärkeämpi. Sivustoon tehtiin pieniä muutoksi, jotka helpottaisivat tiedon löydettävyyttä. Toimintavuonna aloitettiin myös nettisivupalautteen kerääminen ajatellen vuonna 2014 alkavaa laajaa nettisivu-uudistusta. Lisäksi vuoden 2013 aikana säätiön takaustoiminnasta laadittiin esite, joka korosti säätiön takauksen riskittömyyttä pankille. Syynä oli se, että pankkien kiristyneen luotonannon vuoksi myönteisen takauspäätöksen saaneilla asiakkailla havaittiin aiempaa useammin lainansaantivaikeuksia. Takuu-Säätiön nettisivujen yksilöidyt kävijämäärät ja käynnit vuosina VUOSIKATSAUS Kävijät Käynnit 10

11 Koulutukset ja tapahtumat Säätiön koulutustoiminnan uutena avauksena oli Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivä, joka järjestettiin muutamien vuosien tauon jälkeen. Joulukuussa Helsingissä järjestettyyn tilaisuuteen osallistui yli 120 taloudenhallinnan ammattilaista. Lisäksi säätiöltä pyydettiin entiseen tapaan talous- ja velkakoulutusta eri-ikäisille työttömille; erityisesti nuorille, nuorille aikuisille, mutta myös aikuisille ja työttömiä ohjaaville tai kohtaaville ammattilaisille. Muun muassa kurssiyhteistyö taloudenhallinnan asioista Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsi ry:n kanssa jatkui. Kaikkiaan näitä eri tilaisuuksia oli vuoden aikana 12 ja osallistujia niissä oli yhteensä 250. Talous- ja velkaneuvojia tavattiin heidän valtakunnallisilla koulutuspäivillään ja käytiin läpi takaustoiminnan ajankohtaisasioita. Myös vuosittainen uusien neuvojien perehdytyskoulutus säätiön takauksen hakemiseen jatkui. Lisäksi säätiö osallistui syksyllä Velkaneuvonta ry:n 25-vuotisjuhlaseminaariin ja iltajuhlaan. Säätiö oli mukana Kuluttajaliiton koordinoimassa Kuluttajaparlamentissa. Parlamentti otti kantaa muun muassa kouluissa annettavan talousopetuksen lisäämiseksi. Kannanotossa vaadittiin, että opetuksessa keskityttäisiin entistä enemmän henkilökohtaisen talouden osaamiseen. Takuu-Säätiö oli kolmatta kertaa mukana Suomen Asiakastieto Oy:n järjestämässä nuorille suunnatussa Tarkka Fyrkka -tapahtumassa. Se antoi 650:lle itsenäistymisen kynnyksellä olevalle vuotiaalle nuorelle tietoa ja herättäviä esimerkkejä oman talouden hallintaan. Yhteistyökumppaneina olivat myös työ- ja elinkeinoministeriö sekä Nuori Yrittäjyys ry. 11

12 Takuu-Säätiön muu kehittämistoiminta Pienlaina-hankkeen sekä perustoiminnan ja kouluttamisen kehittämisen ohella merkittävin kehittämisaskel vuonna 2013 oli nuorten taloudenhallintataitojen edistäminen. Takuu-Säätiö on ollut rakentamassa vuodesta 2012 Mun talous -verkostohanketta yhdessä Nuorisoasuntoliiton, Nuorisosäätiön ja Suomen Setlementtiliiton kanssa. Vuosi 2013 oli hankkeen ensimmäinen RAY:n resursoima toimintavuosi, jolloin hankkeesta vastaavalla Suomen Setlementtiliitolla oli palkattuna työntekijöitä. Muut kumppanuusjärjestöt palkkaavat omat työntekijänsä hankkeeseen vuonna Toimintavuoden aikana käynnistettiin verkostotyö, joka organisoitui erityisesti isoksi seminaaritilaisuuksiksi, tiedonvälitykseksi uutiskirjeissä sekä konkreettisempaan työskentelyyn viidessä eri aihealuekohtaisessa työryhmässä. Verkostoon kuuluu lähes 50 tahoa yhteiskunnan eri toiminta-alueilta. VUOSIKATSAUS 2013 TAKUU-SÄÄTIÖN JÄSENYYDET JA VERKOSTOT 2013 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry EAPN-Fin, köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto ECDN, European Consumer Debt Network Taloudenhallinnan neuvottelukunta LAUSUNNOT JA KANNANOTOT 2013 Lausunto hallituksen esitykseen säätiön valvontamaksusta ( ) Kuluttajaparlamentin kannanotto: Talousosaaminen tulee sisällyttää perusopetuksen ja toisen asteen opetussuunnitelmiin poikkileikkaavaksi teemaksi ( ) 12

13 Luottamusjohto ja henkilöstö VALTUUSKUNTA Valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa. Jäsen Varajäsen henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho (pj) Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä kehittämisjohtaja Ari Saarto (vpj) A-klinikkasäätiö asiantuntija Tiina Saarela Kirkkohallitus ylitarkastaja Eila Lempiäinen Rikosseuraamuslaitos hallintojohtaja Hannu Kallio Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä neuvotteleva virkamies Anja Heikkinen Oikeusministeriö verkkokriisityön päällikkö Satu Raappana-Jokinen Suomen Mielenterveysseura ry. diakoniajohtaja Jarmo Kökkö Helsingin Diakonissalaitos keräysjohtaja Tapio Pajunen Kirkkopalvelut ry hallintojohtaja Raimo Viiansuo A-klinikkasäätiö työalasihteeri Sami Puumala KDS erityisdiakoniaviran haltija Sinikka Vilen Rovaniemen seurakunta Viestintäjohtaja Tarja Heiskanen Suomen Mielenterveysseura yhteiskunnallisen työn johtaja Ilkka Hjerppe Tampereen ev.lut. seurakunnat diakoniatyön koordinaattori Liisa Rahkola Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä johtava ylilääkäri Pekka Heinälä A-klinikkasäätiö asiantuntija Irene Nummela Kirkkohallitus erityisasiantuntija Ulla Knuuti Rikosseuraamuslaitos yhteiskunnallisen työn pastori Petri Laitinen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä erikoissuunnittelija Riitta Punju Oikeusministeriö tiedottaja Sami Liukkonen Suomen Mielenterveysseura ry. kehitysjohtaja Hannu Harri Kirkkopalvelut ry palvelujohtaja Mikko Kettunen Kirkkopalvelut ry talousjohtaja Kari Pätynen A-klinikkasäätiö työalasihteeri Elina Juntunen KDS päihdetyöntekijä Matti Kononov Suomen Katulähetysliitto ry koulutuspäällikkö Pentti Kivinen-Aalto Suomen Mielenterveysseura hallintojohtaja Matti Ilveskoski Tampereen ev.lut. seurakunnat 13

14 HALLITUS Jäsen toiminnanjohtaja Jukka Mäki (pj) Kriminaalihuollon tukisäätiö oikeustieteen tohtori Kirsti Rissanen (vpj) johtaja Outi Ruishalme Suomen Mielenterveysseura ry. toimitusjohtaja Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiö johtava talous-ja velkaneuvoja Erkki Leistén Helsingin kaupungin talous- ja velkaneuvonta Varajäsen asiamiessosiaalityöntekijä Marjatta Kaurala Kriminaalihuollon tukisäätiö lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto ry kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter Suomen Mielenterveysseura ry. diakoniajohtaja Hannu Suihkonen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kriisirahaston sihteeri Liisa Merivuori Helsingin seurakuntayhtymä, Yhteinen seurakuntatyö HENKILÖSTÖ Takuu-Säätiön toimistossa Pasilassa oli toimintavuonna yhteensä 17 työntekijää: toiminnanjohtaja, viestinnässä kaksi henkilöä, takaustoiminnassa ja perinnässä yhteensä kymmenen, toimiston tietotekniikassa ja puhelinvaihteessa yhteensä kaksi, Pienlaina-hankkeessa yksi sekä Omille jaloille -toiminnassa yksi työntekijä. Omille jaloille -toiminnassa oli lisäksi kaksi aluetyöntekijää, toinen Rovaniemellä ja toinen Tampereella. Yksi Velkalinjan päivystäjä työskenteli Hämeenlinnassa. VUOSIKATSAUS

15 Tilinpäätös 15

16 VUOSIKATSAUS

17 17

18 VUOSIKATSAUS

19

20 TAKUU-SÄÄTIÖ Asemamiehenkatu HELSINKI PUHELIN (09) FAKSI (09) VELKALINJA Maksuton neuvontanumero päivystää arkisin kello

Vuosikatsaus 2014 w w w. t a k u u - s a a t i o. f i

Vuosikatsaus 2014 w w w. t a k u u - s a a t i o. f i Vuosikatsaus 2014 w w w. t a k u u - s a a t i o. f i Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2014 3 Takaus ja perintä 5 Neuvontapuhelin Velkalinja 7 Omille jaloille -toiminta 9 Viestintä 10 Pienlaina-projekti

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2012. www.takuu-saatio.fi

VUOSIKATSAUS 2012. www.takuu-saatio.fi VUOSIKATSAUS 2012 www.takuu-saatio.fi Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2012 3 Takaushakemukset lisääntyivät 5 Velkalinja ruuhkautui 8 Omille jaloille - tukea oman talouden hallintaan 10 Koulutukset

Lisätiedot

Nuorten maksuhäiriöt, velkaantuminen ja palvelut. Paula Paloheimo. Tampere 3.10.2014. Kirjoita tähän nimesi 8.12.2014

Nuorten maksuhäiriöt, velkaantuminen ja palvelut. Paula Paloheimo. Tampere 3.10.2014. Kirjoita tähän nimesi 8.12.2014 Kirjoita tähän nimesi 8.12.2014 Nuorten maksuhäiriöt, velkaantuminen ja palvelut Paula Paloheimo Tampere 3.10.2014 Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia ihmisiä

Lisätiedot

Suomalaisten velkaantuminen ja maksuvaikeudet

Suomalaisten velkaantuminen ja maksuvaikeudet VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2011 3 Takaustoiminta ja perintä 5 Velkalinja 9 Omille jaloille 11 Työllä tukea vankien velanhoitoon 13 Koulutukset ja tapahtumat 14 Viestintä

Lisätiedot

VELKAONGELMIIN LÖYTYY APUA Kangasala Omille jaloille

VELKAONGELMIIN LÖYTYY APUA Kangasala Omille jaloille VELKAONGELMIIN LÖYTYY APUA Kangasala Omille jaloille TALOUS- JA VELKANEUVONTA VOIT OTTAA YHTEYTTÄ TALOUS- JA VELKANEUVONTAAN, JOS OLET TILANTEESSA, JOSSA TULOT EIVÄT KATA MENOJA. LASKUT JA MAKSUT LAAHAAVAT

Lisätiedot

Nuorten talousosaaminen ja velkaongelmien ennaltaehkäisy. Järvenpää 10.4.2014. Kirjoita tähän nimesi 10.4.2014

Nuorten talousosaaminen ja velkaongelmien ennaltaehkäisy. Järvenpää 10.4.2014. Kirjoita tähän nimesi 10.4.2014 Kirjoita tähän nimesi 10.4.2014 Nuorten talousosaaminen ja velkaongelmien ennaltaehkäisy Järvenpää 10.4.2014 Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia ihmisiä velka-

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

TAKUU-SÄÄTIÖ Vuosikertomus 2009 1

TAKUU-SÄÄTIÖ Vuosikertomus 2009 1 TAKUU-SÄÄTIÖ Vuosikertomus 2009 1 TAKUU-SÄÄTIÖ Valtakunnallinen, yksityishenkilöiden velkojen ja taloudenhallinnan ratkaisemista edistävä sosiaalialan asiantuntijajärjestö. ARVOMME Asiakaskeskeisyys Asiakas

Lisätiedot

Velkaantuminen ja pienlaina

Velkaantuminen ja pienlaina Velkaantuminen ja pienlaina tutkija-arvioitsija Sari Nyholm ja projektisuunnittelija Virpi Muilu Takuusäätiö 5.4.2017 Takuusäätiö - neuvoja, tukea ja ratkaisuja talous- ja velkaongelmiin Neuvomme Velkalinjassa

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 2015 www.takuu-saatio.fi Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2015 3 Takaus ja perintä 5 Neuvonta 7 Vapaaehtoisten koulutus talous- ja velka-asioissa (Omille jaloille -toiminta) 9 Viestintä

Lisätiedot

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA YLEISTÄ Nuoruudessaan ihminen käy läpi enemmän muutoksia kuin missään muussa elämän vaiheessa. Suomen lainsäädännön mukaan 18 v. on täysi-ikäinen - vastaa itse varoistaan

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha arjen näkökulmasta Finanssialan Keskusliitto ja mitä varten Miten nuoret suunnittelevat rahankäyttöään Raha-asioiden

Lisätiedot

Asumisneuvonnan koulutus Velkaantuminen asunnottomuuden taustalla /Minna Mattila. 20.5.2013 Ympäristöministeriö, Helsinki

Asumisneuvonnan koulutus Velkaantuminen asunnottomuuden taustalla /Minna Mattila. 20.5.2013 Ympäristöministeriö, Helsinki Asumisneuvonnan koulutus Velkaantuminen asunnottomuuden taustalla / 20.5.2013 Ympäristöministeriö, Helsinki Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Takuu-Säätiö edistää ennalta-arvaamattomasta

Lisätiedot

Ikääntyvät kuluttajat ylivelkaiset eläkeläiset. Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivä 9.12.2014 Minna Backman. Kirjoita tähän nimesi 10.12.

Ikääntyvät kuluttajat ylivelkaiset eläkeläiset. Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivä 9.12.2014 Minna Backman. Kirjoita tähän nimesi 10.12. Kirjoita tähän nimesi 10.12.2014 Ikääntyvät kuluttajat ylivelkaiset eläkeläiset Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivä 9.12.2014 Minna Backman Uutisotsikoista poimittua Ulosotoissa miljoonien kasvutahti

Lisätiedot

tuodaan Raha-asiat parisuhteessa yhteiset vai erilliset? Kirjoita tähän nimesi Minna Mattila 25.11.2014

tuodaan Raha-asiat parisuhteessa yhteiset vai erilliset? Kirjoita tähän nimesi Minna Mattila 25.11.2014 Kirjoita tähän nimesi Minna Mattila tuodaan Raha-asiat parisuhteessa yhteiset vai erilliset? Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia ihmisiä velka- ja talousongelmien

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Kirsi Karttunen 1 Historiaa Alkanut lamavuosien yksityishenkilön velkojen selvittämiseksi vuonna 1993 Laki talous- ja velkaneuvonnasta astui voimaan 1.9.2000 Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Vanhan kansan velkaviisautta

Vanhan kansan velkaviisautta Vanhan kansan velkaviisautta Velka on veli ottaessa ja veljen poika maksaessa Ei ole rahassa, se on nahassa, joka on verassa, se on velassa Ei vatsa velkaa salli Koira velatta elää Velasta ei pääse maksamatta

Lisätiedot

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö Nuori velkakierteessä Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö 21.1.2016 Käsiteltävät asiat Velkaongelmien laajuudesta Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset Maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan kohtaaminen Tilanteen

Lisätiedot

Asumissosiaalisen työn teemapäivä

Asumissosiaalisen työn teemapäivä Asumissosiaalisen työn teemapäivä 28.3.2017 MEISTÄ Hanke käynnistyi vuonna 2014, näillä näkymin rahoitus vuoden 2018 loppuun Toiminta STEAn (ent. RAY) rahoittamaa, maksuton palvelu Taustalla yhteistyökumppaneiden

Lisätiedot

Takuusäätiön osahanke Kysy rahasta -chat

Takuusäätiön osahanke Kysy rahasta -chat Takuusäätiön osahanke Kysy rahasta -chat Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta messut Henri Hölttä, Takuusäätiö 6.9.2017 Takuusäätiö lyhyesti Velkalinja ja chat Talouspolkuhanke

Lisätiedot

Häätöjen ennaltaehkäisy ja

Häätöjen ennaltaehkäisy ja Häätöjen ennaltaehkäisy ja asumisen sosiaaliohjaus Vantaalla 25.9.2015 Dimitri Hedman, Sari Heiskanen, Sara Juntunen, Tanja Turunen Asumisen sosiaaliohjaus on aloitettu Vantaalla syyskuussa 2009 osana

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Asuntoreformiyhdistys r.y. seminaari 24.11.2009 Bottan juhlasali Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksen

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Luottomarkkinat muutoksessa. Paula Hannula 12.12.2013. kkv.fi. kkv.fi

Luottomarkkinat muutoksessa. Paula Hannula 12.12.2013. kkv.fi. kkv.fi Luottomarkkinat muutoksessa Paula Hannula 12.12.2013 12.12.2013 2 Kuluttajaluottolainsäädännön muutokset Pikaluottoja koskevia säännöksiä on uudistettu kolmessa vaiheessa 2009, 2010 ja 2013. Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012 Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 212 Kastetut 646 Seurakuntaan muuttaneet 5 32 Kirkkoon liittyneet 286 Lisäys yhteensä 5 964 Kuolleet 463 Seurakunnasta muuttaneet 5 455 Kirkosta eronneet 768 Vähennys

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Toimitus: Takuu-Säätiö viestintä, Provia Viestintä, Kuvitukset: Mirkka Hietanen, Graafinen suunnittelu: Mervi Nygård, Duo oy

Toimitus: Takuu-Säätiö viestintä, Provia Viestintä, Kuvitukset: Mirkka Hietanen, Graafinen suunnittelu: Mervi Nygård, Duo oy VUOSIKERTOMUS 2010 2 Sisällys Hallituksen puheenjohtajalta 3 Toiminnanjohtajan katsaus 4 Juhlavuoden tapahtumat 7 20-vuotisjuhla 8 Velkatori-tapahtuma 18 Takaus ja perintä 20 Neuvontaa velkalinjassa 23

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu... 2

Lisätiedot

JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE. Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015

JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE. Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015 JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015 HANKKEEN TAUSTAA Jalkautuva talousohjaus on Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n vuosina 2014-2016 toteuttama hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta Työllisyyden kannustinpäivä 16.1.2013 Talous- ja velkaneuvoja Seija Jauhiainen KESKI-SUOMEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA Jyväskylän kaupunki järjestänyt talous- ja velkaneuvontapalvelua

Lisätiedot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot KOUVOLA 2014 OMILLE JALOILLE TOIMINTA Omille jaloille -tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia rinnalla kulkijoita. He toimivat tavallisen ihmisen taidoin omien voimiensa

Lisätiedot

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla?

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? PERINTÄASIAKKAAT IKÄRYHMITTÄIN Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? 1. TILASTOSELVITYS Tilastotarkastelun tarkoituksena on selvittää, miten perintään päätyneet laskut jakautuvat eri-ikäisille

Lisätiedot

Pikavipit ja velkaantuminen

Pikavipit ja velkaantuminen Pikavipit ja velkaantuminen Mikä on pikavipin hinta? Vippi ja velka, onko syytä huoleen? Studia monetaria - yleisöluento 22.4.2008 Suomen Pankin Rahamuseo Sampo Alhonsuo Suomen Pankki Esityksen sisältö:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Rahoituskriisi ja velkaongelmien hallinta

Rahoituskriisi ja velkaongelmien hallinta Rahoituskriisi ja velkaongelmien hallinta Pankkikriisin sosiaaliset vaikutukset Diak 18.09.2009 Erikoistutkija Vesa Muttilainen (Polamk) Teemat 1) Luottomarkkinoiden murrokset 2) Tietoja velkaongelmista

Lisätiedot

Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1

Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1 Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1 Tehtävät Perustuvat lakiin talous- ja velkaneuvonnasta Talous- ja velkaneuvonnassa: 1) annetaan yksityishenkilöille tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen

Lisätiedot

Omassa kodissa. vuokra tai vastike vesimaksu sähkösopimus kotivakuutus

Omassa kodissa. vuokra tai vastike vesimaksu sähkösopimus kotivakuutus PIENI TALOUSOPAS Omassa kodissa vuokra tai vastike vesimaksu sähkösopimus kotivakuutus Varmista, että ymmärrät vuokrasopimuksen sisällön ennen allekirjoittamista. Tarkista erityisesti vuokrankorotusperuste.

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Toiminta ja kehittäminen - 1 johtava talous- ja velkaneuvoja - 9 talous- ja velkaneuvojaa - 2,8 sihteeriä - asukaspohja n. 335 000 Toimintatavat - Talous- ja velkaneuvonta - Talous-

Lisätiedot

www.tukinet.net kriisikeskus netissä www.tukinet.net

www.tukinet.net kriisikeskus netissä www.tukinet.net kriisikeskus netissä Mikä Tukinet on? - Aina avoin tukikeskus netissä - Apua arjen murheiden keskellä ja elämän kriisitilanteissa - Yhteyttä voi ottaa nimettömästi ja kotikuntaansa ilmoittamatta - Toiminta

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot TAMPERE 2014 OMILLE JALOILLE TOIMINTA Omille jaloille -tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia rinnalla kulkijoita. He toimivat tavallisen ihmisen taidoin omien voimiensa

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Kirsi Karttunen talous- ja velkaneuvoja, Tampere Talous- ja velkaneuvonta Alkanut lamavuosien yksityishenkilön velkojen selvittämiseksi vuonna 1993 Laki talous- ja velkaneuvonnasta

Lisätiedot

NAL:n osahanke. Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta messut Kaisa Näsman

NAL:n osahanke. Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta messut Kaisa Näsman NAL:n osahanke Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta messut Kaisa Näsman 6.9.2017 NAL Nuorisoasuntoliitto Suomen ainoa nuorten asumisen edunvalvoja NAL rakennuttaa ja vuokraa

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Katsaus kotitalouksien talous- ja velkaongelmiin. Velka-päivä Takausjohtaja Minna Backman

Katsaus kotitalouksien talous- ja velkaongelmiin. Velka-päivä Takausjohtaja Minna Backman Katsaus kotitalouksien talous- ja velkaongelmiin Velka-päivä 27.9.2016 Takausjohtaja Minna Backman Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia tai taloudellisesti

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015 Sisällysluettelo Voimauttavaa vertaistukea ryhmissä... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Löydä oma tarinasi - ryhmät... 5 Lasinen lapsuus -

Lisätiedot

Luottokanta 2009, 4. neljännes

Luottokanta 2009, 4. neljännes Rahoitus ja vakuutus 2010 Luottokanta 2009, 4. neljännes Kotitalouksien luottokanta 98 miljardia vuoden 2009 lopussa Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen kotitalouksille

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Luottokanta 2009, 2. neljännes

Luottokanta 2009, 2. neljännes Rahoitus ja vakuutus 2009 Luottokanta 2009, 2. neljännes Antolainauskanta 206 miljardia kesäkuun lopussa Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen myöntämien antolainojen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 2/2007. Velkajärjestelyn kehityssuuntia 1993 2006. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tuloksia. 1 Johdanto.

OPTL. Verkkokatsauksia 2/2007. Velkajärjestelyn kehityssuuntia 1993 2006. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tuloksia. 1 Johdanto. OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vesa Muttilainen Velkajärjestelyn kehityssuuntia 199 26 Tuloksia Verkkokatsauksia 2/27 Sisällys Tuloksia 1 1 Johdanto 1 2 Velkaongelmien järjestelyn eteneminen 2 Velkajärjestelyn

Lisätiedot

Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa

Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa Diakonian talousneuvonnan projektityöntekijä Soile Niemi Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä 14.12.2016 On osa ev.lut.

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö Harkittu rahankäyttö Omasta taloudellisesta tilanteesta on tärkeää olla tietoinen. On hyvä arvioida tulot ja menot. Pienillä tuloilla selviää, kun suunnittelee

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010 1/12 Perinnässä olevien suomalaisten henkilöprofiili 2001 ja 2010 KENELLÄ SUOMESSA ON MAKSUJEN KANSSA VAIKEUKSIA? 1. TUTKIMUS Lindorff Oy:n Tilastokeskukselta tilaaman tarkastelun tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

JUHLAVUOSI 2017 POHJOIS-POHJANMAALLA

JUHLAVUOSI 2017 POHJOIS-POHJANMAALLA Suomi 100 -juhlavuoden info- ja suunnittelutilaisuus Tilaisuuden ohjelma klo 9.00 10.05 Avaussanat Maakuntajohtaja Pauli Harju Suomi 100 -juhlavuoden juhlatoimikunnan pj, kaupunginvaltuuston pj. Juha Hänninen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin?

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin? Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Nitta Lindroos 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - yhteisöpedagogi, talousneuvonta, projektit 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit 4. Organisaatio

Lisätiedot

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 1 Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 3 2. HALLITUS 4 3. JÄSENET 4 4. TALOUS 4 5. TOIMINTA 5 5.1 SYYSJUHLA 5 5.2 LASKIAISRIEHA 5 5.3 KEVÄTKIRPPIS

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous 3/2017 Joensuun rovastikunnan Siun Seurakunta - yhteistyöhanke

Ohjausryhmän kokous 3/2017 Joensuun rovastikunnan Siun Seurakunta - yhteistyöhanke Ohjausryhmän kokous 3/2017 Joensuun rovastikunnan Siun Seurakunta - yhteistyöhanke Ti 4.4.2017 klo 18-20.15 Joensuun seurakuntakeskus, Kirkkokatu 28, Yläsali Läsnä Lääninrovasti Jukka Reinikainen (Joensuun

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä myöntämisperusteet 11.12.2012, 171 Lahden kaupunki Vapaudenkatu

Lisätiedot

Ohjatut vertaistukiryhmät. ja nuorille aikuisille 2013

Ohjatut vertaistukiryhmät. ja nuorille aikuisille 2013 Ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2013 Sisällysluettelo Voimauttavaa vertaistukea ryhmistä... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Löydä oma tarinasi -ryhmät... 5 Lasinen lapsuus

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten?

Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten? Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten? Ylivelkaantumisen ehkäisy- ja hoitomallien kehittäminen -hanke Loppuseminaari 9.12.2015 Kristiina Aalto ja Liisa Peura-Kapanen, Helsingin

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2007 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puh. (09) 680 401 24.1.2007 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Koululaisten oma yhteiskunta Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Mikä Yrityskylä? Kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Simulaatio

Lisätiedot

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 20/2005 vp Keskiviikko 4.5.2005 kello 13.30-14.47 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Jari Vilén /kok Antti Kaikkonen /kesk Kimmo Kiljunen /sd Mikko Elo /sd Heidi

Lisätiedot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot OULU 2014 OMILLE JALOILLE TOIMINTA Omille jaloille -tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia rinnalla kulkijoita. He toimivat tavallisen ihmisen taidoin omien voimiensa

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot