VUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKATSAUS 2013. www.takuu-saatio.fi"

Transkriptio

1 VUOSIKATSAUS 2013

2 Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen Takaus ja perintä 5 Velkalinja 7 Omille jaloille -toiminta 8 Pienlaina 9 Viestintä 10 Koulutukset ja tapahtumat 11 Takuu-Säätiön muu kehittämistoiminta 12 Luottamusjohto ja henkilöstö 13 Tilinpäätös 15 TAKUU-SÄÄTIÖ Valtakunnallinen, yksityishenkilöiden velkojen ja taloudenhallinnan ratkaisemista edistävä sosiaalialan asiantuntijajärjestö. neuvoo puhelimitse, Velkalinja takaa järjestelylainoja tarjoaa Omille jaloille -tukihenkilötoimintaa kouluttaa talous- ja velka-asioissa edistää ja kehittää kotitalouden taloudenhallintaan ja sosiaaliturvaan liittyviä auttamiskeinoja sekä vapaaehtoisia velkojen järjestelyitä. Esimerkiksi Pienlaina-projekti aloitettiin vuonna vaikuttaa antamalla lausuntoja, tekemällä aloitteita ja toimimalla asiantuntijatyöryhmissä Julkaisija: Takuu-Säätiö 2014, piirrokset: Mirkka Hietanen, valokuva: Riikka Hurri

3 Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2013 Vuosi 2013 näyttää kotitalouksien velkakysymysten kannalta monelta osin muutosten vuodelta. Vuoden aikana tehtiin lainsäädännöllisiä ja muita uudistuksia, jotka toivottavasti vaikuttavat kotitalouksien ongelmavelkatilanteeseen. Olivatko toimenpiteet oikeita ja riittäviä nähdään kuitenkin vasta tulevien vuosien myötä. Takuu-Säätiön palveluiden kysyntä ei ainakaan vielä loppuvuoteen mennessä näyttänyt juurikaan laantumisen merkkejä. Kotitalouksien velkaantumisaste oli vuoden 2013 lopussa 119 prosenttia. Vuoden aikana se kasvoi yhteensä 1,4 prosenttiyksikköä. Alkuvuoden paikallaan pysynyt kotitalouksien velkaantuminen lähti uudelleen kasvuun kohti loppuvuotta. Velkaantuneista vain osa kohtaa ongelmia velkojen takaisinmaksussa. Valitettavasti tämä joukko on ollut viime aikoina vuosi vuodelta suurempi. Velkaongelmiin ajautuneiden joukkoa kuvataan useilla eri tunnusluvuilla. Suomen Asiakastieto Oy kerää rekisteriinsä tietoja niistä velallisista, joille on kirjattu maksuvaikeuksien perusteella maksuhäiriömerkintä. Näiden henkilöiden lukumäärän perusteella ongelmavelkaantuminen kasvoi edelleen koko vuoden. Vuoden lopussa maksuhäiriömerkintöjä oli yhteensä suomalaisella. Tämä on noin kahdeksan prosenttia suomalaisesta aikuisväestöstä. Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä lähentelee jo 1990-luvun laman jälkeistä huippuvuotta. Todennäköistä on, että luku ylittyy vuonna Kotitalouksien vaikeasta velkaantumisesta kertoo myös se, että velkomusasioita käsittelevät käräjäoikeudet olivat vuoden aikana erittäin työllistettyjä. Tuomiot lisääntyivät loppuvuotta kohti, useiden käräjäoikeuksien alueilla kymmeniä prosentteja. Lainsäädännöllisistä muutoksista huolimatta myös pienistä tili- ja kertaluottosaatavista annetut velkomustuomiot näyttivät edelleen vain lisääntyvät. Vuoden 2013 alkupuolta väritti kiihtyvä pikavippikeskustelu ja valmistautuminen lainsäädännöllisiin uudistuksiin. Kesän alussa voimaan tulleiden kuluttajasuojalain muutosten toivottiin purevan nopeasti pahenevaan pikavippiongelmaan. Uudet nostetut pikavipit alkoivat selkeästi vähetä loppuvuotta kohti ja markkinoilta poistui kymmeniä luotonantajia. Jäljelle kuitenkin jäi edelleen kymmeniä luottolaitoksia, jotka suurimmaksi osaksi muuttivat toimintaansa uuden lain edellytysten mukaiseksi. Monet niistä ryhtyivät tarjoamaan pidempiä luottosopimuksia. Niissä luottoa haetaan suoraan useampi tuhat euroa, mutta sitä on mahdollista nostaa pienissä erissä kuten pikavippejä. Se, millaiseksi ilmiöksi nämä uudenlaiset kulutusluotot muokkautuvat jää nähtäväksi tulevien vuosien aikana. Vuoden 2014 alkuun mennessä ratkottavana olevat kotitalouksien velkaongelmat koostuivat rästimaksujen lisäksi vielä suurimmalta osin ennen lainsäädännön voimaantuloa otetuista luotoista. VELKAANTUNEISTA VAIN OSA KOHTAA ONGELMIA VELKOJEN TAKAISINMAKSUSSA. VALITETTAVASTI TÄMÄ JOUKKO ON OLLUT VIIME AIKOINA VUOSI VUODELTA SUUREMPI. Ongelmavelkaisten tilanteeseen vaikuttavat myös perintäkäytännöt ja niitä ohjaava lainsäädäntö. Uusi perintälainsäädäntö astui voimaan alkukeväällä Uudistuksen vaikutuksia ei ole vielä tarkemmin selvitetty, mutta alkuvaiheen arvioiden mukaan lainsäädännöllä on onnistuttu parantamaan ja 3

4 VUOSIKATSAUS 2013 selkiinnyttämään sekä perintäprosesseja että kohtuullistamaan perintätoimen asiakkaiden asemaa. Vuonna 2013 laajan yhteiskunnallisen keskustelun kohteena olivat myös nuorten taloudenhallintataidot. Hyvänä konkreettisena osoituksena tästä oli muun muassa toimintansa käynnistänyt Mun talous -verkosto. Siihen oli vuoden loppuun mennessä ilmoittautunut mukaan jo noin 50 toimijatahoa yhteiskunnan eri toimialueilta pankeista järjestöihin ja valtiollisiin toimijoihin. Yhteisenä intressinä niillä kaikilla on, että tulevien aikuisten arjen talousosaaminen olisi entistä parempaa. Takuu-Säätiön oma palvelukysyntä jatkui voimavaroihin nähden suurena. Velkalinjan puheluyritysten määrä laski jonkin verran edellisen vuoden huippulukemasta, mutta oli edelleen 35 prosenttia enemmän kuin vuonna Säätiön internetsivuilta neuvoja hakeneiden kävijöiden lukumäärä kasvoi kymmeniä prosentteja. Takaushakemuksia saapui edellisen vuoden tapaan runsaasti. Myös asiakkaiden tilanteet olivat edelleen yhä monimutkaisempia. Molemmat tekijät yhdessä pidensivät jonoa ja käsittelyaikoja. Monelta osin vuosi 2013 oli myös Takuu-Säätiössä uuden toiminnan edellytysten luomista. Vuoden 2012 Kirkon Yhteisvastuukeräyksen ja Raha-automaattiyhdistyksen kehittämishankeavustuksen turvin käynnistyvässä pienlainakokeilussa luotiin kuluneen vuoden aikana ohjelmisto ja säännöstö. Niiden avulla säätiö voi käynnistää kokeilun pienlainojen myöntämiseksi vuoden 2014 alusta alkaen. Säätiön strategisen ohjauksen kannalta vuosi oli uuden strategian ensimmäinen voimassaolovuosi. Strategian jalkauttamisessa keskityttiin erityisesti uudistamaan säätiön strategisen ohjauksen ja seurannan välineistöä. Raha-automaattiyhdistyksen avustus on säätiön pääasiallinen rahoituslähde. Säätiö on toistuvasti selvittänyt, voisiko Raha-automaattiyhdistyksen takaustoiminnan katteeksi myöntämän määräaikaisen avustuksen tilalle löytää jatkuvakestoisen vaihtoehdon. Neuvottelut asian suhteen käynnistyivät loppuvuonna ja niitä jatketaan tulevien toimintavuosien aikana. Takuu-Säätiön toiminnan taustalla oli koko vuoden 2013 ajan sitoutunut ja osaava luottamusjohto sekä ammattitaitoinen ja tehokas henkilökunta. Kiitokset menestyksellisestä toiminnasta kuuluu kaikille heille. Juha A. Pantzar toiminnanjohtaja 4

5 Takaus ja perintä Takuu-Säätiöön saapui toimintavuonna noin takaushakemusta kuten viime vuonnakin. Hakemusmäärä on vaihdellut vuoden 2006 jälkeen vähän alle tuhannesta hakemuksesta yli tuhanteen. Kuluneen vuoden aikana tehtiin edellisvuotta enemmän takauspäätöksiä. Kaikkiaan hakijoille annettiin päätöstä. Tämä on yli 10 prosenttia enemmän kuin vuonna Erityisesti myönteiset päätökset lisääntyivät. Niitä tehtiin 336 hakemukseen, mikä oli lähes 14 prosenttia edellisvuotta enemmän. Lisäksi myönnetyt takaukset olivat euromäärältään suurempia, mikä näkyi keskimääräisessä takaussummassa. Se oli toimintavuonna euroa, noin viisi prosenttia suurempi kuin vuonna Näiden luonnollisena seurauksena oli se, että toimintavuonna myönnettiin lähes 20 prosenttia edellisvuotta enemmän takauksia, yhteensä euroa. Takaushakemusten käsittely on viimeisten vuosien aikana tullut monella tavoin työläämmäksi. Takauksenhakijoiden velkojen kappalemäärät ovat kasvaneet tasaisesti jo useita vuosia. Lisäksi KULUNEEN VUODEN AIKANA TEHTIIN EDELLISVUOTTA ENEMMÄN TAKAUSPÄÄTÖKSIÄ. ihmisten tuntuma omaan velkaantumiseensa on usein heikko eli kaikkia velkoja ja velkojia ei muisteta velkatilannetta kartoitettaessa. Toimintavuonna hakijoiden velkaluetteloissa oli keskimäärin yli 20 velkaa, mutta hajonta velkojen lukumäärissä on suuri. Velkatilanteen epäselvyyden vuoksi päätöksiä jouduttiin muuttamaan takauksen myöntämisen jälkeen. Tämä lisää päätöstä kohti käytettävää käsittelyaikaa ja kasvattaa osaltaan jonoja. Kuluttajansuojalakia ja korkolakia kiristettiin toimintavuonna, koska näin haluttiin rajoittaa pikaluottomarkkinoiden kaikkein räikeimpiä ilmiöitä. Muutoksen myötä pikaluottoa myöntävien yritysten määrä väheni olennaisesti ja siitä johtuen myös pikaluottojen myöntö väheni loppuvuotta kohti. Muutos ei kuitenkaan vielä näkynyt säätiön takaushakemuksissa. Takauksia voimassa Muutos Eur Kpl Eur Kpl Eur % Kpl % * * 5-5 Saapuneet hakemukset Ratkaisut hakemuksiin ** Myönnetyt Hylätyt Muut ratkaisut Takaustoiminnan tunnuslukuja vuosina 2013 ja * Sisältää myös vuoden vaihteessa nostamattomat takaukset. ** Vuoden 2013 ratkaistuissa hakemuksissa on myös edellisen vuoden lopussa saapuneita hakemuksia ja vastaavasti osa vuoden 2013 lopussa saapuneista hakemuksista käsitellään vuoden 2014 puolella. 5

6 Takauksen hakijoiden velat ovat usein syntyneet pitkän ajan kuluessa, jolloin lainsäädäntömuutos näkyy takaushakemuksissa vasta viiveellä. Voimassa olevat takausvastuut pankeille ja takauslupaukset vielä nostamatta oleviin järjestelylainoihin olivat vuoden päättyessä euroa. Myönteisten päätösten lisääntyminen heijastui myös säätiön takausvastuisiin ja -lupauksiin, sillä niitä syntyi vuoden 2013 aikana noin kolme prosenttia viime vuotta enemmän. Lisäksi velalliset lyhensivät säätiön takaamia järjestelylainoja vuoden aikana noin euroa edellisvuotta vähemmän, yhteensä noin euroa. Myös säätiön takaamia järjestelylainojen maksuohjelmia muutettiin edellisvuotta enemmän. Toimintavuonna muutettiin yhteensä 274 maksuohjelmaa, mikä on noin neljänneksen enemmän vuoteen 2012 verrattuna. Usein vaikeuksien taustalla on selkeä muutos elämäntilanteessa kuten parisuhdeero, työttömyys, lomautus tai sairastuminen. Tämä kertonee ihmisten elämäntilanteiden vaikeutumisesta, mistä puolestaan seuraa yhä enemmän vaikeuksia suoriutua myös järjestelylainan lyhennyksistä. Pankit irtisanoivat järjestelylainoja aiempaa vähemmän jo vuonna 2012 ja sama suunta jatkui myös vuonna Säätiön perintään päätyi yhteensä 47 säätiön takaajana pankeille maksamaa järjestelyluottoa. Summaltaan ne olivat yhteensä euroa, mikä oli runsas seitsemän prosenttia edellisvuotta vähemmän. Keskimääräinen järjestelylaina oli TAKAUSHAKEMUSTEN KÄSITTELY ON VIIMEISTEN VUOSIEN AIKANA TULLUT MONELLA TAVOIN TYÖLÄÄMMÄKSI. TAKAUKSENHAKIJOIDEN VELKOJEN KAPPALEMÄÄRÄT OVAT KASVANEET TASAISESTI JO USEITA VUOSIA. LISÄKSI IHMISTEN TUNTUMA OMAAN VELKAANTUMISEENSA ON USEIN HEIKKO. irtisanottaessa noin euroa ja sitä oli lyhennetty pankille noin neljä ja puoli vuotta. Säätiön perintään päätyneitä pankin irtisanomia lainoja asiakkaat maksoivat vuonna 2013 yhteensä euroa. Tämä on lähes euroa enemmän kuin edellisvuonna. Runsaasti yli puolet perintään päätyneistä asiakkaista oli velkaantunut lisää takauksen aikana. Lähes kaikille oli tullut myös luottotietomerkintöjä. Osalla uudet velat olivat tulleet esiin jo aikaisemmin, kun he olivat hakeneet muutosta järjestelylainaansa, mutta usein lisävelkaantumisen määrä ja laajuus paljastuu vasta perinnän käynnistyttyä. Luottotappioita kirjattiin vuodelle 2013 yhteensä euroa. VUOSIKATSAUS

7 Velkalinja Takuu-Säätiön maksuttomaan valtakunnalliseen neuvontapuhelimeen Velkalinjaan tuli toimintavuonna yhteensä soittoyritystä. Suurimman osan vuotta linja oli yhtä ruuhkainen kuin edellisenä ennätysvuonna. Loppuvuonna soittopaine kuitenkin hellitti, jolloin koko vuoden soitot vähenivät edellisestä vuodesta noin soitolla. Hiljaisimpinakin kuukausina soittoja oli kuitenkin kaksin verroin enemmän kuin mitä niihin kyettiin vastaamaan. Säätiön päivystäjät neuvoivat linjalla vuoden aikana runsaat soittajaa, mikä oli vain hieman yli 100 puhelua vähemmän kuin edellisenä vuotena. AIEMPAA HARVEMMIN VELKAONGELMIEN SYYNÄ OLI SELLAINEN TALOUDEN HALLITSEMATTOMUUS, JOKA NÄYTTÄISI JOHTUVAN ENIMMÄKSEEN HARKITSEMATTOMASTA YLIKULUTTAMISESTA LUOTOILLA. Pienyrittäjien lisääntyneet toimintavaikeudet ovat näkyneet Velkalinjalla jo parin vuoden ajan. Toimintavuonna jo useampi kuin joka kymmenes soittaja oli pienyrittäjä. Mahdollisuus ohjata heidät yrittäjille tarkoitettuun Talousapu-puhelimeen on ollut tarpeen, kun on tarvittu asiantuntemusta yritystoiminnan jatkamisen arviointiin. Pääasialliset velkaantumisen syyt ovat edelleen sairaus, ero, työttömyys, lomautukset ja pätkätyöt. Noin puolet soittajista pitää velkaongelmiaan näiden tapahtumien seurauksena. Aiempaa harvemmin velkaongelmien syynä oli sellainen talouden hallitsemattomuus, joka näyttäisi johtuvan enimmäkseen harkitsemattomasta ylikuluttamisesta luotoilla. Soittajien velkatilanteet eivät olleet kuitenkaan huonontuneet. Edelleen vain joka viidennellä ratkaisun saaminen velkatilanteeseen näytti epämääräiseltä tai, että heillä ei ollut voimia asioiden hoitamiseen. Puhelut eivät myöskään olleet aiempaa kuormittavampia, vaikka niissä tuli esiin soittajien jaksaminen edellisvuotta useammin. Joka kolmas soittaja kertoi psyykkisestä oirehtimisestaan, kun vuonna 2012 tästä kertoi noin joka neljäs. Lakimuutosten tavoite hillitä pikavippi-ilmiötä näkyi hienoisesti Velkalinjalla. Ensisijaisesti pikavipeistä velkaantuneiden ihmisten soitot linjalle lisääntyivät vuosi vuodelta aina 2000-luvun puolivälin jälkeen. Esimerkiksi vuonna 2012 heitä oli kaksin verroin enemmän kuin vuonna 2010, mutta toimintavuonna näitä soittoja kirjattiin jo muutama prosenttiyksikkö vähemmän. Sen sijaan pääasiassa muista kulutusluotoista velkaantuneiden soitot vastaavasti lisääntyivät. Lähes 70 prosentilla soittajista ongelmat johtuivat pääasiassa tavanomaisista kulutusluotoista ja hieman yli 10 prosentilla pikavipeistä. Pikalainayritysten uusien luottotuotteiden, pikkuvippien sijaan tulleista yli 2000 euron suuruisista jousto- tai limiitti -tyyppisistä lainoista ei vielä ollut havaintoja Velkalinjaan tulleet soittoyritykset ja neuvontapuhelut vuosina Soittoyritykset Neuvontapuhelut 7

8 Omille jaloille -toiminta VUOSIKATSAUS 2013 Takuu-Säätiön Omille jaloille -toiminta jatkui vuonna 2013 seitsemättä vuotta. Toiminnalla on luotu vapaaehtoisina toimivien tukihenkilöiden verkosto, joka tukee syrjäytymisvaarassa ja vaikeissa velkaongelmissa olevia ihmisiä sekä ohjaa heitä tarvittavien asiantuntijapalveluiden piiriin. Vuoden lopulla 20 paikkakunnalla toimi 97 tukihenkilöä, joista osalla on oma vertaiskokemus velkaongelmista selviytymisestä. Tukihenkilöt käyttivät toimintaan itse määrittelemänsä tuntimäärän. Tilastoituja tukisuhteita kirjattiin 220, ja niiden kuluessa tuettavia tavattiin kertaa. Kirjaamisen ulkopuolelle jäi lisäksi hyvin runsaasti satunnaisempia lyhyitä kontakteja. Kaikkiaan vapaaehtoistoimijat tavoittivat vuoden aikana noin 350 tuettavaa. Yksilötukisuhteiden lisäksi toiminnan osaksi vakiintui vuoden aikana vertaisryhmätoiminta (PA-ryhmät), jota pyritään edelleen laajentamaan. Ryhmiä toimi viidellä paikkakunnalla ja niissä oli 438 käyntikertaa. Vuoden aikana järjestettiin kolme uusien tukihenkilöiden koulutusta vapaaehtoistyölle tyypillisen tukihenkilöiden vaihtuvuuden vuoksi. Niissä Omille jaloille -toimintaan perehdytettiin 44 uutta tukihenkilöä. Jo kymmenkunta tukihenkilöä on ollut mukana toiminnassa yli viisi vuotta yhtäjaksoisesti. Kaikille toiminnassa mukana oleville tukihenkilöille järjestetään kerran vuodessa päivityskoulutus. Vuoden aikana näitä koulutuksia järjestettiin kolme. Lisäksi Omille jaloille -toiminnassa pidettiin vuoden aikana noin 30 muuta koulutus- ja infotilaisuutta, joihin osallistui noin henkilöä. Tilaisuudet pidettiin pääosin yhteistyössä Omille jaloille -toiminnan kumppanuusjärjestöjen kanssa. Myös tukihenkilöt olivat aiempaa enemmän puhujina näissä tilaisuuksissa. Toimintaa rahoitetaan RAY:n myöntämällä AKavustuksella sekä osin Takuu-Säätiön perusrahaston varoilla. Takuu-Säätiön järjestökumppaneina toiminnassa ovat mukana A-Kiltojen Liitto, Kris-Suomen keskusliitto, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Mielenterveyden keskusliitto ja Suomen Mielenterveysseura. Luettelo Omille jaloille -toimintapaikkakunnista yhteystietoineen löytyy nettisivuilta NOIN 100 VAPAAEHTOISTA VELKA- JA TALOUSASIOIHIN PEREHDYTETTYÄ TUKIHENKILÖÄ TAVOITTI YLI 300 TUETTAVAA ERI PUOLILLA SUOMEA. 8

9 Pienlaina Takuu-Säätiö oli vuoden 2012 Kirkon yhteisvastuukeräyksen kotimaan pääkohde. Saatu keräyspääoma ( ,43 euroa) on rahastoitu ja siitä myönnetään euron suuruisia lainoja pienituloisille hakijoille, jotka eivät muutoin kykene rahoittamaan välttämätöntä kertaluotoista menoaan tai hankintaansa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä velkaongelmien syntyä tarjoamalla kohtuuehtoista pienlainaa. Pienlaina-projektin tavoitteena on projektiaikana ( ) laatia nykyistä sosiaalista luototusta täydentävä pienlainoituksen toimintamalli, joka on otettavissa yleiseen käyttöön kehittämisprojektin päätyttyä. Henkilöstökulut ja muut kokeilutoiminnan menot rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Vuoden 2013 aikana käytiin yhteistyöneuvotteluja pienlainatoiminnan käytännön järjestämiseksi kokeilupaikkakunnilla, joita ovat Tampere, Seinäjoki, Kajaani ja Paltamo. Lisäksi vuoden aikana kehitettiin, testattiin ja otettiin käyttöön pienlainoituksessa tarvittavat päätöksenteko- ja lainanhallintaohjelmat sekä laadittiin pienlainahakemusten käsittelyä ja päätöksentekoa koskevat toimintaohjeet ja -säännöt, pienlainoituksen asiakirjat ja lomakkeet sekä sidosryhmille tarkoitetut koulutus- ja tiedotusmateriaalit. Vuoden 2013 aikana saatiin näin ollen valmiiksi pienlainoituksen toimintarakenteet siten, että varsinainen lainaustoiminta voidaan aloittaa heti vuoden 2014 alusta alkaen. KOHTUUEHTOISTA PIENLAINAA VELKAONGELMIEN EHKÄISEMISEKSI. 9

10 Viestintä Toimintavuonna median kiinnostusta herättivät pikavippirajoitukset sekä säätiön tiedotteet takausasiakkaiden useista kymmenistä kulutusluotoista ja asuntovelkaisten hakijoiden lisääntymisestä sekä iäkkäiden ihmisten lisääntyneet velkaongelmat. Vuoden aikana Säätiön asiantuntijoita haastateltiin valtakunnallisiin ja paikallisiin lehtiin. Säätiön näkyi myös televisioissa useita kertoja. Toiminnanjohtajaa ja viestintäpäällikköä haastateltiin muun muassa Ylen ja MTV3:n uutisissa sekä Ylen Aamu-TV:ssä. Lisäksi säätiö oli mukana yhdessä Kirsi ja himoshoppaajat -tv-ohjelman jaksossa sekä Studio55-ohjelmassa. Takuu-Säätiö oli vuonna 2013 oman seurannan perusteella esillä mediassa yli 140 kertaa. Medianäkyvyys laski hieman edellisvuoteen verrattuna, jolloin säätiö sai näkyvyyttä erityisesti kirkon Yhteisvastuukeräyksen kautta. Takuu-Säätiön nettisivujen vierailijat ja sivuilla vierailut ovat lisääntyneet tasaisesti viimeisen kolmen vuoden aikana. Viime vuonna yksittäisiä kävijöitä oli yli , mikä oli noin kolmanneksen enemmän vuoteen 2012 verrattuna. Samoin käyntejä sivuilla oli lähes kolmannes edellisvuotta enemmän, yhteensä noin kappaletta. Suurin muutos on näkynyt älypuhelimien ja tablettien käytössä. Toimintavuonna jo lähes viidesosa käynneistä oli mobiililaitteilla, kun pari kolme vuotta aiemmin niitä oli vain pari prosenttia. Erityisesti sivuilta haettiin tietoa säätiön takauksesta, avun hakemisesta, veloista ja niiden järjestelykeinoista sekä raha-asioiden selvittelystä ja suunnittelusta. Suurin osa Velkalinjan soittajista oli saanut tiedon Takuu-Säätiöstä ja neuvontanumerosta netistä. Se on tiedonjakokanavana entistä tärkeämpi. Sivustoon tehtiin pieniä muutoksi, jotka helpottaisivat tiedon löydettävyyttä. Toimintavuonna aloitettiin myös nettisivupalautteen kerääminen ajatellen vuonna 2014 alkavaa laajaa nettisivu-uudistusta. Lisäksi vuoden 2013 aikana säätiön takaustoiminnasta laadittiin esite, joka korosti säätiön takauksen riskittömyyttä pankille. Syynä oli se, että pankkien kiristyneen luotonannon vuoksi myönteisen takauspäätöksen saaneilla asiakkailla havaittiin aiempaa useammin lainansaantivaikeuksia. Takuu-Säätiön nettisivujen yksilöidyt kävijämäärät ja käynnit vuosina VUOSIKATSAUS Kävijät Käynnit 10

11 Koulutukset ja tapahtumat Säätiön koulutustoiminnan uutena avauksena oli Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivä, joka järjestettiin muutamien vuosien tauon jälkeen. Joulukuussa Helsingissä järjestettyyn tilaisuuteen osallistui yli 120 taloudenhallinnan ammattilaista. Lisäksi säätiöltä pyydettiin entiseen tapaan talous- ja velkakoulutusta eri-ikäisille työttömille; erityisesti nuorille, nuorille aikuisille, mutta myös aikuisille ja työttömiä ohjaaville tai kohtaaville ammattilaisille. Muun muassa kurssiyhteistyö taloudenhallinnan asioista Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsi ry:n kanssa jatkui. Kaikkiaan näitä eri tilaisuuksia oli vuoden aikana 12 ja osallistujia niissä oli yhteensä 250. Talous- ja velkaneuvojia tavattiin heidän valtakunnallisilla koulutuspäivillään ja käytiin läpi takaustoiminnan ajankohtaisasioita. Myös vuosittainen uusien neuvojien perehdytyskoulutus säätiön takauksen hakemiseen jatkui. Lisäksi säätiö osallistui syksyllä Velkaneuvonta ry:n 25-vuotisjuhlaseminaariin ja iltajuhlaan. Säätiö oli mukana Kuluttajaliiton koordinoimassa Kuluttajaparlamentissa. Parlamentti otti kantaa muun muassa kouluissa annettavan talousopetuksen lisäämiseksi. Kannanotossa vaadittiin, että opetuksessa keskityttäisiin entistä enemmän henkilökohtaisen talouden osaamiseen. Takuu-Säätiö oli kolmatta kertaa mukana Suomen Asiakastieto Oy:n järjestämässä nuorille suunnatussa Tarkka Fyrkka -tapahtumassa. Se antoi 650:lle itsenäistymisen kynnyksellä olevalle vuotiaalle nuorelle tietoa ja herättäviä esimerkkejä oman talouden hallintaan. Yhteistyökumppaneina olivat myös työ- ja elinkeinoministeriö sekä Nuori Yrittäjyys ry. 11

12 Takuu-Säätiön muu kehittämistoiminta Pienlaina-hankkeen sekä perustoiminnan ja kouluttamisen kehittämisen ohella merkittävin kehittämisaskel vuonna 2013 oli nuorten taloudenhallintataitojen edistäminen. Takuu-Säätiö on ollut rakentamassa vuodesta 2012 Mun talous -verkostohanketta yhdessä Nuorisoasuntoliiton, Nuorisosäätiön ja Suomen Setlementtiliiton kanssa. Vuosi 2013 oli hankkeen ensimmäinen RAY:n resursoima toimintavuosi, jolloin hankkeesta vastaavalla Suomen Setlementtiliitolla oli palkattuna työntekijöitä. Muut kumppanuusjärjestöt palkkaavat omat työntekijänsä hankkeeseen vuonna Toimintavuoden aikana käynnistettiin verkostotyö, joka organisoitui erityisesti isoksi seminaaritilaisuuksiksi, tiedonvälitykseksi uutiskirjeissä sekä konkreettisempaan työskentelyyn viidessä eri aihealuekohtaisessa työryhmässä. Verkostoon kuuluu lähes 50 tahoa yhteiskunnan eri toiminta-alueilta. VUOSIKATSAUS 2013 TAKUU-SÄÄTIÖN JÄSENYYDET JA VERKOSTOT 2013 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry EAPN-Fin, köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto ECDN, European Consumer Debt Network Taloudenhallinnan neuvottelukunta LAUSUNNOT JA KANNANOTOT 2013 Lausunto hallituksen esitykseen säätiön valvontamaksusta ( ) Kuluttajaparlamentin kannanotto: Talousosaaminen tulee sisällyttää perusopetuksen ja toisen asteen opetussuunnitelmiin poikkileikkaavaksi teemaksi ( ) 12

13 Luottamusjohto ja henkilöstö VALTUUSKUNTA Valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa. Jäsen Varajäsen henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho (pj) Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä kehittämisjohtaja Ari Saarto (vpj) A-klinikkasäätiö asiantuntija Tiina Saarela Kirkkohallitus ylitarkastaja Eila Lempiäinen Rikosseuraamuslaitos hallintojohtaja Hannu Kallio Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä neuvotteleva virkamies Anja Heikkinen Oikeusministeriö verkkokriisityön päällikkö Satu Raappana-Jokinen Suomen Mielenterveysseura ry. diakoniajohtaja Jarmo Kökkö Helsingin Diakonissalaitos keräysjohtaja Tapio Pajunen Kirkkopalvelut ry hallintojohtaja Raimo Viiansuo A-klinikkasäätiö työalasihteeri Sami Puumala KDS erityisdiakoniaviran haltija Sinikka Vilen Rovaniemen seurakunta Viestintäjohtaja Tarja Heiskanen Suomen Mielenterveysseura yhteiskunnallisen työn johtaja Ilkka Hjerppe Tampereen ev.lut. seurakunnat diakoniatyön koordinaattori Liisa Rahkola Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä johtava ylilääkäri Pekka Heinälä A-klinikkasäätiö asiantuntija Irene Nummela Kirkkohallitus erityisasiantuntija Ulla Knuuti Rikosseuraamuslaitos yhteiskunnallisen työn pastori Petri Laitinen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä erikoissuunnittelija Riitta Punju Oikeusministeriö tiedottaja Sami Liukkonen Suomen Mielenterveysseura ry. kehitysjohtaja Hannu Harri Kirkkopalvelut ry palvelujohtaja Mikko Kettunen Kirkkopalvelut ry talousjohtaja Kari Pätynen A-klinikkasäätiö työalasihteeri Elina Juntunen KDS päihdetyöntekijä Matti Kononov Suomen Katulähetysliitto ry koulutuspäällikkö Pentti Kivinen-Aalto Suomen Mielenterveysseura hallintojohtaja Matti Ilveskoski Tampereen ev.lut. seurakunnat 13

14 HALLITUS Jäsen toiminnanjohtaja Jukka Mäki (pj) Kriminaalihuollon tukisäätiö oikeustieteen tohtori Kirsti Rissanen (vpj) johtaja Outi Ruishalme Suomen Mielenterveysseura ry. toimitusjohtaja Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiö johtava talous-ja velkaneuvoja Erkki Leistén Helsingin kaupungin talous- ja velkaneuvonta Varajäsen asiamiessosiaalityöntekijä Marjatta Kaurala Kriminaalihuollon tukisäätiö lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto ry kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter Suomen Mielenterveysseura ry. diakoniajohtaja Hannu Suihkonen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kriisirahaston sihteeri Liisa Merivuori Helsingin seurakuntayhtymä, Yhteinen seurakuntatyö HENKILÖSTÖ Takuu-Säätiön toimistossa Pasilassa oli toimintavuonna yhteensä 17 työntekijää: toiminnanjohtaja, viestinnässä kaksi henkilöä, takaustoiminnassa ja perinnässä yhteensä kymmenen, toimiston tietotekniikassa ja puhelinvaihteessa yhteensä kaksi, Pienlaina-hankkeessa yksi sekä Omille jaloille -toiminnassa yksi työntekijä. Omille jaloille -toiminnassa oli lisäksi kaksi aluetyöntekijää, toinen Rovaniemellä ja toinen Tampereella. Yksi Velkalinjan päivystäjä työskenteli Hämeenlinnassa. VUOSIKATSAUS

15 Tilinpäätös 15

16 VUOSIKATSAUS

17 17

18 VUOSIKATSAUS

19

20 TAKUU-SÄÄTIÖ Asemamiehenkatu HELSINKI PUHELIN (09) FAKSI (09) VELKALINJA Maksuton neuvontanumero päivystää arkisin kello

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA YLEISTÄ Nuoruudessaan ihminen käy läpi enemmän muutoksia kuin missään muussa elämän vaiheessa. Suomen lainsäädännön mukaan 18 v. on täysi-ikäinen - vastaa itse varoistaan

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 2015 www.takuu-saatio.fi Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2015 3 Takaus ja perintä 5 Neuvonta 7 Vapaaehtoisten koulutus talous- ja velka-asioissa (Omille jaloille -toiminta) 9 Viestintä

Lisätiedot

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha arjen näkökulmasta Finanssialan Keskusliitto ja mitä varten Miten nuoret suunnittelevat rahankäyttöään Raha-asioiden

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu... 2

Lisätiedot

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö Nuori velkakierteessä Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö 21.1.2016 Käsiteltävät asiat Velkaongelmien laajuudesta Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset Maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan kohtaaminen Tilanteen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE. Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015

JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE. Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015 JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015 HANKKEEN TAUSTAA Jalkautuva talousohjaus on Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n vuosina 2014-2016 toteuttama hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Toiminta ja kehittäminen - 1 johtava talous- ja velkaneuvoja - 9 talous- ja velkaneuvojaa - 2,8 sihteeriä - asukaspohja n. 335 000 Toimintatavat - Talous- ja velkaneuvonta - Talous-

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 2/2007. Velkajärjestelyn kehityssuuntia 1993 2006. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tuloksia. 1 Johdanto.

OPTL. Verkkokatsauksia 2/2007. Velkajärjestelyn kehityssuuntia 1993 2006. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tuloksia. 1 Johdanto. OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vesa Muttilainen Velkajärjestelyn kehityssuuntia 199 26 Tuloksia Verkkokatsauksia 2/27 Sisällys Tuloksia 1 1 Johdanto 1 2 Velkaongelmien järjestelyn eteneminen 2 Velkajärjestelyn

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6 Hallitus 27.5.2016 Sivu 1 / 6 Aika: 27.5.2016 klo 12.30-15.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1

Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1 Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1 Tehtävät Perustuvat lakiin talous- ja velkaneuvonnasta Talous- ja velkaneuvonnassa: 1) annetaan yksityishenkilöille tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2012 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 1.2.2012 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä myöntämisperusteet 11.12.2012, 171 Lahden kaupunki Vapaudenkatu

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

lainsäädännön uudistaminen

lainsäädännön uudistaminen Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistaminen Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä 19.5.2016, PSAVI Lakimies Maarit Karjalainen, Valvira 21 Työryhmän tehtävät (STM työryhmä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Kirsi Karttunen talous- ja velkaneuvoja, Tampere Talous- ja velkaneuvonta Alkanut lamavuosien yksityishenkilön velkojen selvittämiseksi vuonna 1993 Laki talous- ja velkaneuvonnasta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Omassa kodissa. vuokra tai vastike vesimaksu sähkösopimus kotivakuutus

Omassa kodissa. vuokra tai vastike vesimaksu sähkösopimus kotivakuutus PIENI TALOUSOPAS Omassa kodissa vuokra tai vastike vesimaksu sähkösopimus kotivakuutus Varmista, että ymmärrät vuokrasopimuksen sisällön ennen allekirjoittamista. Tarkista erityisesti vuokrankorotusperuste.

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla:

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla: Luottamushenkilöiden ja eräiden viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen 1/45 Helena Adel Kaavoitus ja rakennuslautakunnan varajäsen Piikkiön eläkkeensaajien hallituksen jäsen Piikkiön sos.dem.työv.yhdistyksen

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 4.2.2015 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 20/ 2010 322 Kokousaika 27.9.2010 klo 17.00-18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 id150488 1(7) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA ke klo 8.00-9.56 PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Metsolan kampus, neuvottelutila C2010 Pääskysentie 1

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten?

Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten? Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten? Ylivelkaantumisen ehkäisy- ja hoitomallien kehittäminen -hanke Loppuseminaari 9.12.2015 Kristiina Aalto ja Liisa Peura-Kapanen, Helsingin

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI

JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI 1 JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI Yhdistyksen nimi: Yhdistyksen osoite: Sähköpostiosoite: www.sivut Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.vuosi Maksaneet jäsenet: hlöä Maksamattomat jäsenet: hlöä Jäsenten lapset:

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 TORNION OAY:N TIEDOTE 4.4.2016 OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 1. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu ja Tasa-arvotyö on taitolaji -julkaisu 2. TVA-neuvottelijat 3. OPI-tiedote 4. Kevään

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö

Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö Kotkantie 1, Oulu Leijonehenki Esityslista 1. Kokouksen avaus -DG Eero avasi kokouksen -DG jakoi Lions liiton palkitsemiset ensimmäisen

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Kokousaika 9:00-9:27 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Luukkainen, Hannele Kanerva, Seppo Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Opiskelijahuoltolain toimeenpano tuki Uudistettujen valintaperusteiden käyttöönoton tuki Opetusneuvos

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 17/4.7.2011 307 Kokousaika 4.7.2011 klo 17.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ajankohtaista Opetushallituksesta

Ajankohtaista Opetushallituksesta Ajankohtaista Opetushallituksesta 9.9.2015 Mikkeli Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät Satu Blomerus Susanna Rajala Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteuudistus Varhaiskasvatus (OPH 1.8.2015

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä Keski- Suomessa Toimintakertomus 2008 Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät 1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain

Lisätiedot

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 46/2003 vp Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9.

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9. Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry Partneriaamu Hki 1.9.2016 31.8.16 31.8.16 Toiminnan käynnistäminen 2013 Osaava hallitus-

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

OLIPA KERRAN VELKA - ASIAA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA. Petra Einiö, johtava velkaneuvoja Turun Kaupungin talous- ja velkaneuvonta 13.10.

OLIPA KERRAN VELKA - ASIAA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA. Petra Einiö, johtava velkaneuvoja Turun Kaupungin talous- ja velkaneuvonta 13.10. OLIPA KERRAN VELKA - ASIAA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA Petra Einiö, johtava velkaneuvoja Turun Kaupungin talous- ja velkaneuvonta 13.10.2015 Sisällysluettelo 1. Turun kaupungin talous- ja velkaneuvontatoimisto

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot