VUOSIKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKATSAUS 2012. www.takuu-saatio.fi"

Transkriptio

1 VUOSIKATSAUS 2012

2 Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen Takaushakemukset lisääntyivät 5 Velkalinja ruuhkautui 8 Omille jaloille - tukea oman talouden hallintaan 10 Koulutukset ja tilaisuudet 12 Yhteisvastuukeräyksellä varoja pienlainahankkeeseen 14 Takuu-Säätiö näkyi aiempaa enemmän mediassa 15 Luottamusjohto ja henkilöstö 17 Tilinpäätös 19 TAKUU-SÄÄTIÖ Valtakunnallinen, yksityishenkilöiden velkojen ja taloudenhallinnan ratkaisemista edistävä sosiaalialan asiantuntijajärjestö. neuvoo puhelimitse takaa järjestelylainoja järjestää tukitoimintaa velallisille kouluttaa edistää ja kehittää ihmisten taloudenhallintaan ja sosiaaliturvaan liittyviä auttamiskeinoja sekä vapaaehtoisia velkojen järjestelyitä vaikuttaa antamalla lausuntoja, tekemällä aloitteita ja toimimalla asiantuntijatyöryhmissä Julkaisija: Takuu-Säätiö 2013, piirrokset: Mirkka Hietanen, valokuvat: Riikka Hurri ja Takuu-Säätiö, taitto: Elina Kelola

3 Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2012 Vuosi 2012 näytti suomalaisten kotitalouksien velkaantumisen näkökulmasta aiempia vuosia vaikeammalta. Kotitalouksien velkaantumisaste lisääntyi jokaisella vuosineljänneksellä. Viimeisten käytettävissä olevien Tilastokeskuksen lukujen mukaan se oli syksyllä 2012 jo 119 prosenttia, kun vuoden 2011 lopussa se oli 115 prosenttia. Syynä on erityisesti kotitalouksien lisääntynyt lainanotto. Vaikka suurella osalla suomalaisia menee taloudellisesti hyvin ja he suoriutuvat suuristakin velkataakoista, ei näin valitettavasti ole kuitenkaan kaikilla. Suomen Asiakastiedon ylläpitämän maksuhäiriörekisterin mukaan uusia maksuhäiriömerkintöjä annettiin vuonna 2012 yhteensä 1,7 miljoonaa kappaletta, mikä on lähes neljännesmiljoona edellistä vuotta enemmän. Henkilöitä maksuhäiriömerkintärekisterissä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä noin Luku on lähellä vuoden 1998 ennätyslukemia. Myös velkomustuomiot lisääntyivät loppuvuotta kohti. Erityisen huolestuttavaa on pienistä tili- ja kertaluottosaatavista annettujen velkomustuomioiden lisääntyminen. Käräjäoikeuksista annettujen tietojen mukaan ne ovat moninkertaistuneet useimpien käräjäoikeuksien alueilla vuoden 2012 aikana. Vuoden 2012 ehdottomasti suurin keskustelua herättänyt aihe velkamarkkinoilla oli pikavipit. Keskustelun vauhdittajana toimi paisuva pikavippiongelma, sillä vuoden loppuun mennessä pikavippejä arvioitiin myönnetyn jo 1,5 miljoonaa kappaletta, yhteensä noin 400 miljoonan euron arvosta. Kasvua edelliseen vuoteen ennakoitiin olevan toistakymmentä prosenttia. Pikavippiongelmaan etsittiin ratkaisua oikeusministeriön työryhmässä, jonka tavoitteena oli uudistaa lainsäädäntöä, jotta pikavippitoimintaa saataisiin kohtuullistettua. Työryhmä sai työnsä päätökseen kesään mennessä ja syksyllä lainsäädäntö oli eduskunnan käsittelyssä. Arvion mukaan uusi Vuosi 2012 näytti suomalaisten kotitalouksien velkaantumisen näkökulmasta aiempia vuosia vaikeammalta. Kaikkien palveluittemme kysyntä lisääntyi. Rajuimmin lisääntyivät Velkalinjan puheluyritykset, noin 50 prosenttia edellisestä vuodesta. 3

4 VUOSIKERTOMUS 2012 lainsäädäntö saattaa jopa lopettaa nykyisenkaltaisen pikavippitoiminnan. Nähtäväksi jää, korvautuvatko lainatuotteet uusilla ja kohtuuehtoisemmilla vai löytävätkö alan toimijat uusia mahdollisuuksia tehdä nopeasti suuria voittoja ja aiheuttaa samalla merkittävää ongelmavelkaantumista. Myös perintälaki uudistui vuoden 2012 aikana. Uusi perintälainsäädäntö tuli voimaan maaliskuussa 2013 ja se on velallisen kannalta huomattavasti aikaisempaa kohtuullisempi. Merkittävimmät uudistukset ovat perintätoimien kokonaismäärän rajoitukset, kulukatto ja muutokset perinnän kohdistusjärjestyksessä. Lisäksi velalliselle tulee oikeus pyytää velan siirtämistä oikeudelliseen perintään, jos saatava on kokonaisuudessaan erääntynyt. Muutoksia kansalaisten velkatilanteessa indikoi vahvasti myös Takuu-Säätiön omien palveluiden kysyntä. Kaikkien palveluittemme kysyntä lisääntyi vuonna Kaikkein rajuimmin lisääntyivät Velkalinjan puheluyritykset, noin 50 prosenttia edellisestä vuodesta. Jo edellisen vuoden kappaleen soittoyritysmäärää pidettiin suurena, mutta toimintavuonna niitä oli yhteensä yli kappaletta. Velkalinjaan tulleista puheluyrityksistä kyettiin vastaamaan noin viidennekseen. Myös takaushakemukset lisääntyivät lähes viidenneksen. Hakijoiden velkatilanteet ovat yhä monimutkaisempia. Takuu-Säätiöllä oli kunnia olla vuoden 2012 Kirkon Yhteisvastuukeräyksen kotimaan pääkohde. Keräysvaroilla aloitetaan vuonna 2013 kokeilutoiminta sosiaalisen pienluototuksen mallin kehittämiseksi. Tavoitteena on tuottaa käytännön ratkaisumalleja Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan kirjattuun sosiaalisen luototuksen kehittämishaasteeseen. Sosiaalisen luototuksen kehittämiseen onkin todellista tarvetta, sillä niitä myönnetään vain noin 30 kunnassa ja niissäkin suurelta osin aikaisempien velkojen maksuun eikä velkaantumisen ehkäisyyn. Raha-automaattiyhdistyksen avustus on säätiön pääasiallinen rahoituslähde. Säätiö on toistuvasti 4 selvittänyt myös, voisiko Raha-automaattiyhdistyksen takaustoiminnan katteeksi myöntämän avustuksen saada siirrettyä valtion varoista rahoitettavaksi. Takaustoiminnan jatkuminen turvattiin kuitenkin edelleen raha-automaattivaroin, kun helmikuussa 2012 Raha-automaattiyhdistys teki sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen avustuksen käyttöajan jatkamisesta vuoden 2017 loppuun saakka. Vuosi 2012 oli Takuu-Säätiössä myös strategisen ajattelun uudistamisen vuosi. Säätiön edellinen strategiakausi oli päättymässä ja kuluneen vuoden aikana säätiölle rakennettiin uusi strategia nelivuotiskaudelle Strategiatyö tehtiin säätiön luottamusjohdon ja toimiston yhteisenä prosessina, jonka yhteydessä kuultiin henkilöstön ja luottamusjohdon lisäksi satoja säätiön yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien edustajia. Säätiön strategia pitää sisällään joukon konkreettisia kehittämiskohteita tuleville vuosille ja on kiinnostuneitten luettavissa säätiön internetsivuilla. Strategisen suunnittelun uudistamisen lisäksi vuosi 2012 oli Takuu-Säätiössä myös merkittävien henkilöstövaihdosten vuosi. Säätiön toiminnassa alusta asti mukana olleista toimijoista toiminnanjohtaja Leena Veikkola jäi eläkkeelle ja valtuuskunnan puheenjohtaja Aapo Kaisti päätti pitkän puheenjohtajakautensa. Heidän vaikutuksensa säätiön toiminnan muotoutumiseen on ollut vuosien varrella enemmän kuin merkittävä, eikä ilman heitä säätiö olisi nykyisenkaltainen merkittävä valtakunnallinen toimija ja vaikuttaja. Lämpimät kiitokset Leenalle ja Aapolle. Vuodesta 2012 erityiset kiitokset kuuluvat myös säätiön osaavalle ja asiantuntevalle hallitukselle sekä henkilökunnalle, jonka vankkumattomalla ammattitaidolla, osaamisella ja sitkeydellä säätiö pystyi menestyksellä vastaamaan toimintavuoden muutoksiin ja kasvaneisiin haasteisiin. Juha A. Pantzar toiminnanjohtaja

5 Takaushakemukset lisääntyivät Takuu-Säätiöön saapui takaushakemuksia vuonna 2012 lähes viidennes edellisvuotta enemmän. Yhteensä 750 asiakasta sai vuoden aikana päätöksen hakemukseensa. Myönteistä oli se, että aiempaa useammalle voitiin myöntää takaus. Kymmenestä hakijasta neljä sai takauksen, kun vuonna 2011 sen sai kolme kymmenestä. Myönteiset päätökset näkyivät myös euroissa. Takauksia myönnettiin noin miljoona euroa edellisvuotta enemmän, yhteensä yli 5,8 miljoonaa euroa. Keskimääräinen järjestelylainan takaus oli toimintavuonna samaa suuruusluokka kuin muutamana aikaisempanakin vuotena eli noin euroa. Asiakkaiden velkasummat kasvoivat vuosittain 2000-luvun puolivälin jälkeen jopa lähes eurolla. Vuodesta 2011 summat eivät ole lisääntyneet, mutta sen sijaan velkojen lukumäärä on. Toimintavuonna hakijoiden velkaluetteloissa oli keskimäärin 20 velkaa. Suurin syy lisääntymiseen näyttää olevan pikavipit, sillä niihin tukeutuneilla oli keskimäärin viisi, mutta usein velkaa enemmän kuin muilla hakijoilla. Suurin velkaluetteloissa ollut pikavippimäärä on 66 kappaletta. Todellisuudessa vippejä on ollut kuitenkin tilastoitua enemmän, varsinkin hakijoilla, joille takausta ei ole voitu myöntää. Velallisen itsenäiset keinot selviytyä velkakierteistään heikkenevät mitä useimpia velkoja ja velkojia hänellä on. Erityisesti lukuisat pikavipit vaikeuttavat NOIN JOKA TOISESSA TAKUU- SÄÄTIÖÖN SAAPUNEESSA HAKEMUKSESSA OLI VÄHINTÄÄN YKSI PIKAVIPPI. KESKIMÄÄRIN JOKA NELJÄS VELKALUETTELON VELKA OLI PIKAVIPPI. Takauksia voimassa Muutos Eur Kpl Eur Kpl Eur % Kpl % Saapuneet hakemukset Ratkaisut hakemuksiin * Myönnetyt Hylätyt Muut ratkaisut Takaustoiminnan tunnuslukuja vuosina 2012 ja * Vuoden 2012 ratkaistuissa hakemuksissa on myös edellisen vuoden lopussa saapuneita hakemuksia ja vastaavasti osa vuoden 2012 lopussa saapuneista hakemuksista käsitellään vuoden 2013 puolella. 5

6 neuvotteluratkaisua. Vuoden aikana vahvistui tuntuma myös siitä, että luotonantajat ovat tulleet aiempaa varovaisemmiksi. Asiakkaat eivät saa lainaa velkojen yhdistämiseen yhtä helposti kuin aiemmin. Toisaalta pikavippien ottamisesta seuraa erittäin helposti myös maksuhäiriömerkintä. Viimeistään se on esteenä sille, että velallinen saisi yhdisteltyä velkansa ilman Takuu-Säätiön takausta. Säätiön takausvastuut pankeille pienenivät noin puoli miljoonaa euroa. Ne olivat vuoden 2012 lopussa noin 14,3 miljoonaa euroa. Velalliset lyhensivät Takuu-Säätiön takaamia järjestelylainoja vuonna 2012 lähes edellisen vuoden tapaan, yhteensä 5,8 miljoonaa euroa. Asiakkaat hakivat järjestelylainojensa maksuohjelmiin muutoksia neljä kertaa vähemmän kuin edellisvuonna. Taloudellisesti epävarmoina aikoina asiakkaat saattavat sinnitellä, jotta velka tulisi maksetuksi alkuperäisessä aikataulussa. LÄHES TAKUU-SÄÄTIÖN ASIAKASTA ON SAANUT TAKAUKSEN, JA LAINOJA ON MYÖNNETTY YHTEENSÄ YLI 133 MILJOONAA EUROA VUOSINA LISÄKSI JÄRJESTELY ON VÄHENTÄNYT LÄHES KAHDEN TUHANNEN ASIAKKAITTEMME VELOISSA OLLEEN TAKAAJAN TAI PANTINANTAJAN RISKIÄ JA VASTUUTA. Uusia velkoja erääntyi perittäviksi viidennes vähemmän Pankin irtisanomia järjestelylainoja kaatui Takuu- Säätiön perintään vähemmän kuin edellisenä vuotena. Säätiö maksoi vuoden aikana takaajana pankeille 60 järjestelyluottoa, yhteensä noin euroa. Maksettu summa oli viidenneksen pienempi kuin vuonna Perintään tulleet takaukset ovat VUOSIKERTOMUS 2012 TAKUU-SÄÄTIÖ MYÖNTÄÄ TAKAUKSIA JÄRJESTELYLAINOIHIN Takuu-Säätiö auttaa velkaongelmissa olevia ihmisiä selviytymään itsenäisesti velkojensa maksamisesta. Säätiö myöntää velalliselle takauksen pankista nostettavaan järjestelylainaan, jolla hän voi maksaa useat eri reaalivakuudettomat velkansa kerralla pois. Tarkoituksena on, että velkojen yhdistämisen jälkeen velallisen maksukyky riittää velanmaksuun, velkakierre päättyy ja hän saa oman taloutensa hallintaan. Järjestelylainan takaus voi olla euroa, ja takaisinmaksuaika enintään 8 vuotta. Takauksia myönnetään Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) Takuu-Säätiölle myöntämää pääomavarausta vastaan. 6

7 vähentyneet vuodesta 2010, jolloin pankeille maksettiin 71 takausta. Irtisanottujen järjestelylainojen pääomat olivat keskimäärin noin euroa. Asiakkaat olivat ehtineet lyhentää lainastaan noin puolet ennen säätiön perintään päätymistä. Alkuperäinen takaus oli ollut keskimäärin vajaat euroa. Lainat oli myönnetty vuosien aikana. Järjestelylaina erääntyy todennäköisimmin neljän tai viiden takaisinmaksuvuoden jälkeen. Kahdeksan kymmenestä irtisanotusta luotosta oli myönnetty alle viisi vuotta sitten ja lähes joka toinen alle kolme vuotta sitten. velkoja maksettiin ulosottosuorituksilla ja asiakkaiden kanssa tehdyillä maksusopimuksilla lähes entiseen tapaan. Sen sijaan muunlaiset maksut vähenivät lähes 45 prosenttia. Näitä maksuja ovat muun muassa vakuuden realisointitulot tai velallisen ja takaajien vapaaehtoiset maksut. Luottotappiota kirjattiin vuonna 2012 yhteensä noin euroa. Niiden syynä oli useimmiten joko varaton kuolinpesä tai velkajärjestelyn päättyminen. Asiakkaat maksoivat perinnässä olevia lainojaan noin kymmenyksen vähemmän kuin edellisvuonna, yhteensä lähes euroa. Säännölliset maksusuoritukset pysyivät kuitenkin ennallaan ja 7

8 Velkalinja ruuhkautui Velalliset hakivat neuvontanumerosta apua sitkeämmin kuin moneen vuoteen. Vuoden aikana tuli noin soittoyritystä, mikä oli puolet enemmän kuin edellisenä vuonna. Edellisen kerran Velkalinja oli yhtä ruuhkainen lähes kymmenen vuotta sitten. Soittoruuhkaa oli pitkin vuotta, mutta erityisesti tammi-maaliskuussa, jolloin soitot lähes kaksinkertaistuivat. Tuolloin julkisuudessa käyty tiivis keskustelu pikavippiongelmista ja vippien kieltämisestä herätteli velallisia etsimään apua ongelmiinsa. Yhteisvastuukeräyskampanja sekä säätiön työntekijöiden haastattelut ja kommentit mediassa lisäsivät Takuu-Säätiön tunnettuutta, mikä auttoi ihmisiä löytämään myös Velkalinjan numeron. Lisäksi maksuhäiriömerkintöjen lisääntyminen aktivoi soittoja. Toukokuun alkuun mennessä kymmenet tuhannet velalliset saivat uusia merkintöjä ja heistä useat tuhannet ensimmäisen merkintänsä. Suomen Asiakastieto Oy lähettää velalliselle ensimmäisestä merkinnästä maksuhäiriöilmoituksen, jossa on Velkalinjan yhteystiedot. Vuoden aikana neuvoja annettiin lähes soittajalle. Neuvontaa ei voitu lisätä, sillä päivystäjien määrä pysyi entisellään. Vain noin joka viidenteen soittoon kyettiin vastaamaan. Aiemmin neuvontaa on annettu myös Velkalinja verkossa -palvelussa, mutta se oli suljettuna vuoden alusta alkaen toimintahäiriöiden ja myös vastaajaresurssien puutteen vuoksi. Verkkopalveluun tulleiden kysymysten tapaisia tiedusteluja saapui sen sijaan säätiön sähköpostiin aiempaa enemmän. Yli 500 kyselijää sai opastusta tätä kautta. VUOSIKERTOMUS 2012 Velkalinjaan tulleet soittoyritykset ja neuvontapuhelut vuosina

9 Pikavippien esilläolo mediassa herätteli ihmisiä hakemaan ratkaisua velkakierteeseensä. Joka kolmannella soittajalla oli pikavippiongelmia. Yhä useampi kertoi velkaantuneensa pääasiassa niistä. Heitä oli nyt kaksin verroin enemmän kuin vuonna Myös alun perin muiden velkojen vuoksi talousvaikeuksiin joutuneita ja nyttemmin pikavippiä ottaneiden soittajien määrä lisääntyi edelleen. Heitä oli kolmannes enemmän kuin pari vuotta sitten. Pienlainoja ehtii kertyä lyhyessä ajassa lukuisia, jolloin velkojien kanssa on jopa mahdotonta neuvotella. Vain noin yksi kymmenestä soittajasta näytti enää selviytyvän sillä, että neuvottelee velkojien kanssa ja/tai ryhtyy maksamaan velkojaan aiempaa VELKALINJA OLI ENNÄTYSRUUHKAINEN. VAIN JOKA VIIDENTEEN PUHELUUN KYETTIIN VASTAAMAAN. reippaammin pois. Vuosina näillä neuvoilla näytti selviytyvän joka viides soittaja. Lähes kaikilla soittajilla oli perintä tai ulosotto alkamassa tai velkoja oli jo perinnässä tai ulosotossa. Kolmella neljästä soittajasta arvioitiin kuitenkin olevan mahdollisuus jonkin tyyppiseen velkojen järjestelyyn ja heitä kannustettiin ottamaan yhteyttä talous- ja velkaneuvojaan. VELKALINJA TARJOAA MAKSUTONTA NEUVONTAA TALOUSVAIKEUKSISSA puh , arkisin klo Takuu-Säätiön valtakunnallinen neuvontanumero Velkalinja palvelee maksu- ja velkavaikeuksissa olevia ihmisiä sekä heidän läheisiään. Pienikin huoli riittää soiton aiheeksi. Luottamuksellisissa puheluissa kartoitetaan maksuvaikeuksia ja kokonaisvelkatilannetta, kerrotaan velkojen eri järjestelykeinoista ja ohjataan eteenpäin ongelmien selvittämiseksi. Puhelut ovat soittajille maksuttomia ja niihin vastaavat säätiön työntekijät. Takuu-Säätiö on ylläpitänyt Velkalinjaa vuodesta

10 Omille jaloille - tukea oman talouden hallintaan Vuonna 2012 Takuu-Säätiö ylläpiti Omille jaloille -toimintaa kuudetta vuotta. RAY:n myöntämä toimintaavustus oli odotettua pienempi, mutta toimintaa ylläpidettiin osin Takuu-Säätiön perusrahaston tuotoilla. Vuoden lopulla oli kaikkiaan 84 aktiivisesti toimivaa tukihenkilöä 18 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Tuettavia oli mukana vuoden aikana vähän yli 300. Joka toisella heistä oli yksilötukisuhde tukihenkilönsä kanssa. Yksilö- ja ryhmätapaamisia oli kaikkiaan noin Lisäksi toteutui lukuisia tilastoimattomia kertaluonteisia neuvontakontakteja. Yksilötukisuhteiden rinnalle kehitettiin yhdessä tukihenkilöiden kanssa vertaisryhmätoiminta. Suunnittelua tuki aiheesta samanaikaisesti laadittu opinnäytetyö. Vertaisryhmät käynnistyvät viidellä paikkakunnalla ja ne nimettiin vastaavanlaisen Penniless Anonymous -toiminnan inspiroimana PA-ryhmiksi. Ryhmät ovat avoimia kaikille, jotka kokevat, että heillä saattaisi olla talous- ja velkavaikeuksia. Vuonna 2012 niihin osallistui yhteensä 167 tuettavaa. Erimuotoiset vertaisryhmät pyritään vakiinnuttamaan jatkossa pysyväksi Omille jaloille -toimintamuodoksi. Tukihenkilöiden perus- ja täydennyskoulutus on tärkeä osa Omille jaloille -toimintaa. Vuoden aikana järjestettiin kolme uusien tukihenkilöiden koulutustilaisuutta sekä kaksi päivityskoulutusta pitkään toimineille tukihenkilöille. Motivoitumista ja niukassa arjessa sinnittelemisen taitoja halutaan jatkossa painottaa aiempaa VUOSIKERTOMUS PA-vertaisryhmien kehittämispäivät pidettiin syyskuun lopussa Lammilla. Kehittämiseen ja ideointiin osallistui 20 ryhmätoiminnassa mukana ollutta tai toiminnasta kiinnostunutta henkilöä.

11 enemmän velkakysymysten selvittelyn rinnalla. Talouden hallintaan keskittyviä Talous tasapainoon -kursseja järjestettiin Oulussa ja Helsingissä, ja tukihenkilöitä rohkaistiin ylipäänsä talouden hallinnan puheeksi ottamiseen tukisuhteissa. Hankkeen työntekijät järjestivät vuoden aikana 32 velkakysymyksiä käsittelevää informaatio- ja koulutustilaisuutta, joihin osallistui noin 740 henkilöä. Lisäksi vapaaehtoisten tukihenkilöiden pitämiä tiedotus- ja infotilaisuuksia oli 28 yhteensä 350 kuulijalle. aukioloaikoina. Vuonna 2012 toiminnassa oli 22 tietopistettä. Tukihenkilöiden ja Taloustietopisteiden yhteystiedot löytyvät Omille jaloille -toiminnan internetsivuilta Omille jaloille -toiminta ylläpitää myös Taloustietopisteitä, joissa on saatavilla kirjallista materiaalia taloudenhallinnasta ja velkakysymyksistä. Osassa pisteitä on tavattavissa myös tukihenkilö tiettyinä OMILLE JALOILLE -TOIMINTA Matalan kynnyksen Omille jaloille -toiminnassa tuetaan kaikkein vaikeimmissa velkaongelmissa olevia ihmisiä ja ohjataan heitä tarvittavien palvelujen piiriin. Tukijoina ovat vapaaehtoiset tukihenkilöt. Tuettavat ovat usein mielenterveys- tai päihdekuntoutujia tai heillä on peliongelmia tai rikostausta. He kokevat kynnyksen viralliseen palvelujärjestelmään siirtymiselle hyvin korkeaksi ja heistä useat ovat hakemassa apua talousongelmiinsa ensimmäistä kertaa. Takuu-Säätiön järjestökumppaneina Omille jaloille -toiminnassa ovat A-Kiltojen Liitto, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Mielenterveyden keskusliitto ja Suomen Mielenterveysseura. Toimintaa toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella. 11

12 Koulutukset ja tilaisuudet Takuu-Säätiöstä pyydettiin asiantuntija puhumaan noin kolmeenkymmeneen muiden tahojen järjestämään tilaisuuteen. Perustietoa talous- ja velkaasioista sekä niiden ratkaisukeinoista sai vuoden aikana kaikkiaan 550 kuulijaa. Eniten ihmisiä kohdattiin työttömien työpajoissa, joissa tietoa pystyttiin antamaan erityisesti alle 30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Vuoden aikana tavoitettiin lähes 300 työpajalaista, jotka olivat pääasiassa SAK:n Kuksa-projektin elämänhallinnan kurssilaisia. Kuksa-yhteistyö alkoi jo vuonna Säätiön työntekijä koulutti vankien velka-asioiden selvittelemisestä Rikosseuraamuslaitoksen vankilatyöntekijöiden koulutustilaisuudessa ja vieraili myös Helsingin vankilassa opastamassa vankeja. Lisäksi perustietoa vankien velkaongelmista annettiin Marttaliiton koulutuspäivässä, joka järjestettiin piirijärjestöjen vankiprojektiohjaajille. Pelaajille ja heidän ohjaajilleen käytiin puhumassa Peliklinikan ja Pelirajat on -toiminnan tilaisuuksissa. Talous- ja velkaneuvojia tavattiin neuvojien vuosittaisessa laivaseminaarissa sekä peruskurssilla, jossa säätiö koulutti takauksen hakemisesta. Takaustoiminnan käytännöistä ja velkaongelmien ratkaisemisesta kerrottiin myös muutamassa velkojien ja perintätyöntekijöiden tilaisuudessa sekä Kotka- Kymin seurakunnan sosiaalisen luototuksen työntekijöilleen järjestämässä perehdytyskoulutuksessa. Lisäksi Takuu-Säätiön Omille jaloille -toiminta järjesti tukihenkilöille, ammattilaisille ja velallisille suunnattuja koulutuksia, joista voit lukea sivuilta Takuu-Säätiö järjesti maaliskuun alussa juhlaseminaariin pitkäaikaisen toiminnanjohtajan Leena Veikkolan siirtyessä eläkkeelle. Seminaarissa käsiteltiin muun muassa millaisia vaikeuksia nykyisessä luottoyhteiskunnassa eläminen aiheuttaa kuluttajille sekä köyhyyden kokemuksia Suomessa vuodesta Kuvakoosteen seminaarista löydät seuraavalta sivulta. Säätiö oli toista kertaa yhteistyökumppanina Suomen Asiakastieto Oy:n vuosittain organisoimassa Tarkka Fyrkka -tapahtumassa Helsingin Lasipalatsissa. Noin 500 toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevaa nuorta heräteltiin miettimään raha-asioita ja valistettiin maksuhäiriömerkinnöistä sekä velkaantumisen vaaroista. VUOSIKERTOMUS

13 Takuu-Säätiön juhlaseminaari Leena Veikkola (kuva 1) aloitti Takuu-Säätiön ensimmäisenä toiminnanjohtajana yli 20 vuotta sitten. Hän esitteli järjestetyssä juhlaseminaarissa seuraajansa, uuden toiminnanjohtajan Juha A. Pantzarin (kuva 2). Juhlaseminaarin avasi Takuu-Säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja Aapo Kaisti (kuva 3). Puhujina olivat johtaja Kaija Erjanti Finanssialan Keskusliitosta (kuva 4), ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen Kuluttajavirastosta (kuva 5) sekä sosiaalipolitiikan professori Veli-Matti Ritakallio Turun yliopistosta (kuva 6). Päätössanat lausui ja kukat ojensi säätiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Mäki sekä varapuheenjohtaja Kirsti Rissanen (kuva 7, oik. ja kesk.). Suomen Kansallisoopperassa pidetyssä seminaarissa oli noin 130 osallistujaa (kuva 8)

14 Yhteisvastuukeräyksellä varoja pienlainahankkeeseen Vuoden 2012 Kirkon Yhteisvastuukeräyksen teemana oli ylivelkaantumisen torjuminen ja keräyksen kotimaan pääkohteeksi valittiin Takuu-Säätiön pienlainahanke. Säätiölle kerättiin pääoma, josta voidaan myöntää lainoja pienituloisille ihmisille välttämättömiin, kertaluotoisiin menoihin tai hankintoihin. Keräyksen tuotto, noin euroa luovutettiin Takuu-Säätiölle marraskuussa. Lisäksi säätiö haki Raha-automaattiyhdistykseltä avustusta pienlainatoiminnan käyttökustannuksiin. Ennakointi myönteisestä avustuspäätöksestä saatiin vuoden 2012 lopulla. Pienlainahanke aloitetaan vuoden 2013 aikana muutamilla kokeilupaikkakunnilla. Lainat voivat olla euroa ja takaisinmaksuaika on korkeintaan kaksi vuotta. Lainoja ei myönnetä aikaisemmin syntyneiden velkojen järjestelemiseen. Maksuehdoiltaan kohtuullisilla lainoilla halutaan ennaltaehkäistä ylivelkaantumista. Lisäksi hankkeen tavoitteena on laatia sosiaalista luototusta täydentävä toimintamalli, joka voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön valtakunnallisesti. Takuu-Säätiö oli Yhteisvastuukeräyksen kohteena toista kertaa Takuu-Säätiölle yhteisvastuukeräyksellä on perustavanlaatuinen merkitys ja ilman keräystä säätiötä tuskin olisi edes olemassa. Yli 20 vuotta sitten järjestetystä keräyksestä luovutettiin pääoma, jolla käynnistettiin takaustoiminta auttamaan erittäin vaikeassa asemassa olevien, usein laitostaustaisten yksityishenkilöitten velkaantumisongelman selvittämisessä. Tätä työtä tekemään perustettiin Takuu-Säätiö. VUOSIKERTOMUS Yhteisvastuukeräyksen velkakuilu Helsingin Kampin kauppakeskuksessa (lue lisää sivuilta 16). Kuva: Kirkkopalvelut/Yhteisvastuu

15 Takuu-Säätiö näkyi aiempaa enemmän mediassa Takuu-Säätiö sai toimintavuonna aiempaa huomattavasti enemmän mediahuomiota. Huomio painottui erityisesti alkuvuoteen, jolloin sitä ylläpiti pikavippikeskustelu ja Yhteisvastuukeräyksen käynnistyminen. Viestinnän oman mediaseurannan mukaan saatiin yhteensä yli 180 osumaa, kun vuonna 2011 mediaosumia oli noin 60 kappaletta. Osumia oli kuitenkin todellisuudessa enemmän, sillä omassa seurannassa on mukana pääasiassa vain sähköinen media. Vuonna 2012 Takuu-Säätiön internetsivuilta haettiin tietoa aiempaa enemmän. Sivuilla on yksittäisiä kävijöitä lähes puolet enemmän kuin edellisvuonna. Sivuilla vieraili kaiken kaikkiaan yli kävijää, kun vuonna 2011 kävijöitä oli Myös käynnit lisääntyivät lähes yhtä paljon. Käyntejä oli yhteensä noin kappaletta, kun vuonna 2011 niitä oli noin kappaletta. Säätiö ylläpitää myös Talouspäiväkirja.fi -sivustoa, jossa ihmiset voivat maksutta käydä laatimassa itselleen taloussuunnitelman sekä pitää kirjaa tuloistaan, menoistaan ja veloistaan. Sivuilla oli yhteensä kävijää (vuonna 2011 yhteensä 5 370) ja käyntejä oli yhteensä lähes kappaletta (vuonna 2011 yhteensä ). Kävijämäärä aleni jonkin verran edellisestä vuodesta, koska sivujen yhteydessä ollutta, vuonna 2010 käynnistynyttä verkkovastauspalvelua ei enää jatkettu toimintavuonna. Takuu-Säätiö julkaisi tammikuussa Hihna poikki -nimisen videon internetissä. Videon tarkoituksena on herätellä talous- ja velkavaikeuksissa olevia ihmisiä selvittelemään tilannettaan ja hakemaan ajoissa apua. Videosta tehtiin myös TV-spotti, jota näytettiin helmikuussa yhden viikon ajan YLEn kanavilla yhteiskunnallisena mainoksena. TV-spotin nettopeitto eli vähintään yhden spotin kampanjan aikana Takuu-saatio.fi -verkkosivujen yksilöidyt kävijämäärät ja käynnit vuosina (kpl). 15

16 näki noin 1,3 miljoonaa katsojaa. Rahoitus videoon saatiin Alli Paasikiven Säätiöltä vuonna Lisäksi säätiö sai näkyvyyttä, kun YLEn kanavilla näytettiin muutaman minuutin pituisia Yhteisvastuudokumentteja keväällä Dokumenteissa kaksi velallista kertoi oman tarinansa siitä, miten he olivat joutuneet vaikeuksiin ja millaista elämä on, kun jokainen sentti on tärkeä. Yhteisvastuu-kampanja ja Takuu-Säätiö olivat esillä myös Helsingin, Turun ja Jyväskylän kauppakeskuksissa helmikuussa. Kappakeskusten lattiaan tuotettiin suuri kolmiulotteinen velkakuilu-tarra, jonka avulla haluttiin saada suomalaiset miettimään, millaista elämä velkakuilun partaalla voi olla. Säätiön asiantuntijat olivat mukana eri kaupunkien tempauksissa. TAKUU-SÄÄTIÖN JÄSENYYDET JA VERKOSTOT 2012 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry EAPN-Fin, köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto ECDN, European Consumer Debt Network Taloudenhallinnan neuvottelukunta VUOSIKERTOMUS 2012 LAUSUNNOT 2012 Kuulemislausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 :n muuttamisesta, Lausunto sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisryhmän mietintöön, Kuulemislausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi, Lausunto Pikaluotto työryhmän mietintöön, 2.5. Lausunto Kilpailuviraston, Kuluttajaviraston ja Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistämistä koskevassa asiassa, Lausunto kuluttajansuojalain muutostarpeista koskevasta arviomuistiosta, Kuulemislausunto Pikaluotto työryhmän mietintöön, 8.3. Lausunto maksuviivästystyöryhmän mietinnöstä maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanoa ja perintälain uudistamista koskevassa asiassa,

17 Luottamusjohto ja henkilöstö VALTUUSKUNTA Valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa. Jäsen Varajäsen kauppatieteiden maisteri Aapo Kaisti (pj) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä varatuomari Jussi-Pekka Alanen (varapj) Suomen Mielenterveysseura seurakuntadiakonia-sihteeri Irene Nummela Kirkkohallitus ylitarkastaja Vuokko Karsikas Rikosseuraamuslaitos neuvotteleva virkamies Anja Heikkinen Oikeusministeriö johtaja Antti Lemmetyinen Helsingin Diakonissalaitos keräysjohtaja Tapio Pajunen Kirkkopalvelut ry kehittämisjohtaja Ari Saarto A-klinikkasäätiö hallintojohtaja Raimo Viiansuo A-klinikkasäätiö työalasihteeri Sami Puumala Suomen ev.lut. kirkko (KDS) henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho Oulun ev.-lut.seurakunnat puheenjohtaja Sinikka Vilen Suomen Katulähetysliitto ry viestintäjohtaja Tarja Heiskanen Suomen Mielenterveysseura ry yhteiskunnallisen työn johtaja Ilkka Hjerppe Tampereen ev.-lut.seurakunnat hallintojohtaja Hannu Kallio Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter Suomen Mielenterveysseura johtaja Kalle Kuusimäki Kirkkohallitus erityisasiantuntija Ulla Knuuti Rikosseuraamuslaitos erikoissuunnittelija Riitta Punju Oikeusministeriö johtaja Hannu Harri Seurakuntaopiston Säätiö kampanjasuunnittelija Laura Hakoköngäs Kirkkopalvelut ry johtava ylilääkäri Pekka Heinälä A-klinikkasäätiö talousjohtaja Kari Pätynen A-klinikkasäätiö työalasihteeri Elina Juntunen Suomen ev.lut. kirkko (KDS) johtava diakoniatyöntekijä Liisa Rahkola Oulun ev.-lut.seurakunnat päihdetyöntekijä Matti Kononov Suomen Katulähetysliitto ry koulutuspäällikkö Pentti Kivinen-Aalto Suomen Mielenterveysseura ry hallintojohtaja Matti Ilveskoski Tampereen ev.-lut.seurakunnat 17

18 HALLITUS Valtuuskunta nimittää hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsen toiminnanjohtaja Jukka Mäki Kriminaalihuollon tukisäätiö (pj) oikeustieteen tohtori Kirsti Rissanen (varapj) toimitusjohtaja Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiö työalasihteeri Tiina Saarela Kirkkohallitus johtaja Outi Ruishalme Suomen Mielenterveysseura Varajäsen kriminaaliasiamies Veikko Kylämarttila Kriminaalihuollon tukisäätiö, 2/2012 asti asiamiessosiaalityöntekijä Marjatta Kaurala Kriminaalihuollon tukisäätiö, 3/2012 lähtien lakimies Timo Mutalahti Helsingin Diakonissalaitos diakoniajohtaja Hannu Suihkonen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä avustusvalmistelija Jaana Valtonen Kirkon Diakoniarahasto koulutusjohtaja Eila Okkonen, Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus, 10/2012 asti kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter, Suomen Mielenterveysseura, 11/2012 lähtien VUOSIKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖ Takuu-Säätiön toimistossa Pasilassa oli toimintavuonna yhteensä 17 työntekijää: toiminnanjohtaja, säätiön lakimies, viestinnässä kaksi henkilöä, takaustoiminnassa ja perinnässä yhteensä kymmenen, toimiston tietotekniikassa ja puhelinvaihteessa yhteensä kaksi sekä Omille jaloille -toiminnassa yksi työntekijä. Omille jaloille -toiminnassa oli lisäksi kaksi aluetyöntekijää, toinen Rovaniemellä ja toinen Tampereella. Yksi Velkalinjan päivystäjistä työskenteli Hämeenlinnassa. 18

19 Tilinpäätös 19

20 VUOSIKERTOMUS

VUOSIKATSAUS 2013. www.takuu-saatio.fi

VUOSIKATSAUS 2013. www.takuu-saatio.fi VUOSIKATSAUS 2013 www.takuu-saatio.fi Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2013 3 Takaus ja perintä 5 Velkalinja 7 Omille jaloille -toiminta 8 Pienlaina 9 Viestintä 10 Koulutukset ja tapahtumat 11

Lisätiedot

Suomalaisten velkaantuminen ja maksuvaikeudet

Suomalaisten velkaantuminen ja maksuvaikeudet VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2011 3 Takaustoiminta ja perintä 5 Velkalinja 9 Omille jaloille 11 Työllä tukea vankien velanhoitoon 13 Koulutukset ja tapahtumat 14 Viestintä

Lisätiedot

Nuorten maksuhäiriöt, velkaantuminen ja palvelut. Paula Paloheimo. Tampere 3.10.2014. Kirjoita tähän nimesi 8.12.2014

Nuorten maksuhäiriöt, velkaantuminen ja palvelut. Paula Paloheimo. Tampere 3.10.2014. Kirjoita tähän nimesi 8.12.2014 Kirjoita tähän nimesi 8.12.2014 Nuorten maksuhäiriöt, velkaantuminen ja palvelut Paula Paloheimo Tampere 3.10.2014 Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia ihmisiä

Lisätiedot

VELKAONGELMIIN LÖYTYY APUA Kangasala Omille jaloille

VELKAONGELMIIN LÖYTYY APUA Kangasala Omille jaloille VELKAONGELMIIN LÖYTYY APUA Kangasala Omille jaloille TALOUS- JA VELKANEUVONTA VOIT OTTAA YHTEYTTÄ TALOUS- JA VELKANEUVONTAAN, JOS OLET TILANTEESSA, JOSSA TULOT EIVÄT KATA MENOJA. LASKUT JA MAKSUT LAAHAAVAT

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2014 w w w. t a k u u - s a a t i o. f i

Vuosikatsaus 2014 w w w. t a k u u - s a a t i o. f i Vuosikatsaus 2014 w w w. t a k u u - s a a t i o. f i Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2014 3 Takaus ja perintä 5 Neuvontapuhelin Velkalinja 7 Omille jaloille -toiminta 9 Viestintä 10 Pienlaina-projekti

Lisätiedot

tuodaan Raha-asiat parisuhteessa yhteiset vai erilliset? Kirjoita tähän nimesi Minna Mattila 25.11.2014

tuodaan Raha-asiat parisuhteessa yhteiset vai erilliset? Kirjoita tähän nimesi Minna Mattila 25.11.2014 Kirjoita tähän nimesi Minna Mattila tuodaan Raha-asiat parisuhteessa yhteiset vai erilliset? Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia ihmisiä velka- ja talousongelmien

Lisätiedot

Nuorten talousosaaminen ja velkaongelmien ennaltaehkäisy. Järvenpää 10.4.2014. Kirjoita tähän nimesi 10.4.2014

Nuorten talousosaaminen ja velkaongelmien ennaltaehkäisy. Järvenpää 10.4.2014. Kirjoita tähän nimesi 10.4.2014 Kirjoita tähän nimesi 10.4.2014 Nuorten talousosaaminen ja velkaongelmien ennaltaehkäisy Järvenpää 10.4.2014 Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia ihmisiä velka-

Lisätiedot

TAKUU-SÄÄTIÖ Vuosikertomus 2009 1

TAKUU-SÄÄTIÖ Vuosikertomus 2009 1 TAKUU-SÄÄTIÖ Vuosikertomus 2009 1 TAKUU-SÄÄTIÖ Valtakunnallinen, yksityishenkilöiden velkojen ja taloudenhallinnan ratkaisemista edistävä sosiaalialan asiantuntijajärjestö. ARVOMME Asiakaskeskeisyys Asiakas

Lisätiedot

Velkaantuminen ja pienlaina

Velkaantuminen ja pienlaina Velkaantuminen ja pienlaina tutkija-arvioitsija Sari Nyholm ja projektisuunnittelija Virpi Muilu Takuusäätiö 5.4.2017 Takuusäätiö - neuvoja, tukea ja ratkaisuja talous- ja velkaongelmiin Neuvomme Velkalinjassa

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Kirsi Karttunen 1 Historiaa Alkanut lamavuosien yksityishenkilön velkojen selvittämiseksi vuonna 1993 Laki talous- ja velkaneuvonnasta astui voimaan 1.9.2000 Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Asumisneuvonnan koulutus Velkaantuminen asunnottomuuden taustalla /Minna Mattila. 20.5.2013 Ympäristöministeriö, Helsinki

Asumisneuvonnan koulutus Velkaantuminen asunnottomuuden taustalla /Minna Mattila. 20.5.2013 Ympäristöministeriö, Helsinki Asumisneuvonnan koulutus Velkaantuminen asunnottomuuden taustalla / 20.5.2013 Ympäristöministeriö, Helsinki Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Takuu-Säätiö edistää ennalta-arvaamattomasta

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö Nuori velkakierteessä Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö 21.1.2016 Käsiteltävät asiat Velkaongelmien laajuudesta Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset Maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan kohtaaminen Tilanteen

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha arjen näkökulmasta Finanssialan Keskusliitto ja mitä varten Miten nuoret suunnittelevat rahankäyttöään Raha-asioiden

Lisätiedot

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA YLEISTÄ Nuoruudessaan ihminen käy läpi enemmän muutoksia kuin missään muussa elämän vaiheessa. Suomen lainsäädännön mukaan 18 v. on täysi-ikäinen - vastaa itse varoistaan

Lisätiedot

Asumissosiaalisen työn teemapäivä

Asumissosiaalisen työn teemapäivä Asumissosiaalisen työn teemapäivä 28.3.2017 MEISTÄ Hanke käynnistyi vuonna 2014, näillä näkymin rahoitus vuoden 2018 loppuun Toiminta STEAn (ent. RAY) rahoittamaa, maksuton palvelu Taustalla yhteistyökumppaneiden

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 2015 www.takuu-saatio.fi Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2015 3 Takaus ja perintä 5 Neuvonta 7 Vapaaehtoisten koulutus talous- ja velka-asioissa (Omille jaloille -toiminta) 9 Viestintä

Lisätiedot

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö Harkittu rahankäyttö Omasta taloudellisesta tilanteesta on tärkeää olla tietoinen. On hyvä arvioida tulot ja menot. Pienillä tuloilla selviää, kun suunnittelee

Lisätiedot

Ikääntyvät kuluttajat ylivelkaiset eläkeläiset. Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivä 9.12.2014 Minna Backman. Kirjoita tähän nimesi 10.12.

Ikääntyvät kuluttajat ylivelkaiset eläkeläiset. Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivä 9.12.2014 Minna Backman. Kirjoita tähän nimesi 10.12. Kirjoita tähän nimesi 10.12.2014 Ikääntyvät kuluttajat ylivelkaiset eläkeläiset Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivä 9.12.2014 Minna Backman Uutisotsikoista poimittua Ulosotoissa miljoonien kasvutahti

Lisätiedot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot KOUVOLA 2014 OMILLE JALOILLE TOIMINTA Omille jaloille -tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia rinnalla kulkijoita. He toimivat tavallisen ihmisen taidoin omien voimiensa

Lisätiedot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot TURKU 2014 OMILLE JALOILLE TOIMINTA Omille jaloille -tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia rinnalla kulkijoita. He toimivat tavallisen ihmisen taidoin omien voimiensa

Lisätiedot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot TAMPERE 2014 OMILLE JALOILLE TOIMINTA Omille jaloille -tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia rinnalla kulkijoita. He toimivat tavallisen ihmisen taidoin omien voimiensa

Lisätiedot

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Asuntoreformiyhdistys r.y. seminaari 24.11.2009 Bottan juhlasali Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksen

Lisätiedot

VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET

VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET Ohjeita velkatietojen selvittämiseen Näin pääset alkuun Kokoa kaikki velkojilta, perimistoimistoilta tai ulosotosta viimeksi saamasi laskut tai maksuhuomautukset, haastehakemukset

Lisätiedot

Talous- ja velka- asioissa auttavat tahot

Talous- ja velka- asioissa auttavat tahot Talous- ja velka- asioissa auttavat tahot 2014 OMILLE JALOILLE -TUKIHENKILÖT Omille jaloille -tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia rinnalla kulkijoita. He toimivat tavallisen ihmisen taidoin omien voimiensa

Lisätiedot

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta Työllisyyden kannustinpäivä 16.1.2013 Talous- ja velkaneuvoja Seija Jauhiainen KESKI-SUOMEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA Jyväskylän kaupunki järjestänyt talous- ja velkaneuvontapalvelua

Lisätiedot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot OULU 2014 OMILLE JALOILLE TOIMINTA Omille jaloille -tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia rinnalla kulkijoita. He toimivat tavallisen ihmisen taidoin omien voimiensa

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

Vanhan kansan velkaviisautta

Vanhan kansan velkaviisautta Vanhan kansan velkaviisautta Velka on veli ottaessa ja veljen poika maksaessa Ei ole rahassa, se on nahassa, joka on verassa, se on velassa Ei vatsa velkaa salli Koira velatta elää Velasta ei pääse maksamatta

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2011

Velkajärjestelyt 2011 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2011 Vuoden 2011 aikana loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2011 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015 Sisällysluettelo Voimauttavaa vertaistukea ryhmissä... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Löydä oma tarinasi - ryhmät... 5 Lasinen lapsuus -

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot HELSINKI 2014 OMILLE JALOILLE TOIMINTA Omille jaloille -tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia rinnalla kulkijoita. He toimivat tavallisen ihmisen taidoin omien voimiensa

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Toimitus: Takuu-Säätiö viestintä, Provia Viestintä, Kuvitukset: Mirkka Hietanen, Graafinen suunnittelu: Mervi Nygård, Duo oy

Toimitus: Takuu-Säätiö viestintä, Provia Viestintä, Kuvitukset: Mirkka Hietanen, Graafinen suunnittelu: Mervi Nygård, Duo oy VUOSIKERTOMUS 2010 2 Sisällys Hallituksen puheenjohtajalta 3 Toiminnanjohtajan katsaus 4 Juhlavuoden tapahtumat 7 20-vuotisjuhla 8 Velkatori-tapahtuma 18 Takaus ja perintä 20 Neuvontaa velkalinjassa 23

Lisätiedot

Velkojen selvittely. - opas vankilasta vapautuvalle VELKOJEN SELVITTELY

Velkojen selvittely. - opas vankilasta vapautuvalle VELKOJEN SELVITTELY Velkojen selvittely - opas vankilasta vapautuvalle VELKOJEN SELVITTELY 1 Sisällys > Lukijalle 3 > Etene vaiheittain ja hae apua 3 > Selvitä velkatilanteesi 4 Näin pääset alkuun 4 Varmista, että kaikki

Lisätiedot

Omassa kodissa. vuokra tai vastike vesimaksu sähkösopimus kotivakuutus

Omassa kodissa. vuokra tai vastike vesimaksu sähkösopimus kotivakuutus PIENI TALOUSOPAS Omassa kodissa vuokra tai vastike vesimaksu sähkösopimus kotivakuutus Varmista, että ymmärrät vuokrasopimuksen sisällön ennen allekirjoittamista. Tarkista erityisesti vuokrankorotusperuste.

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Kirsi Karttunen talous- ja velkaneuvoja, Tampere Talous- ja velkaneuvonta Alkanut lamavuosien yksityishenkilön velkojen selvittämiseksi vuonna 1993 Laki talous- ja velkaneuvonnasta

Lisätiedot

Takuusäätiön osahanke Kysy rahasta -chat

Takuusäätiön osahanke Kysy rahasta -chat Takuusäätiön osahanke Kysy rahasta -chat Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta messut Henri Hölttä, Takuusäätiö 6.9.2017 Takuusäätiö lyhyesti Velkalinja ja chat Talouspolkuhanke

Lisätiedot

Katsaus kotitalouksien talous- ja velkaongelmiin. Velka-päivä Takausjohtaja Minna Backman

Katsaus kotitalouksien talous- ja velkaongelmiin. Velka-päivä Takausjohtaja Minna Backman Katsaus kotitalouksien talous- ja velkaongelmiin Velka-päivä 27.9.2016 Takausjohtaja Minna Backman Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia tai taloudellisesti

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY PYYNTÖ 02.06.2014 Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI

NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY PYYNTÖ 02.06.2014 Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI Kh 9.6.2014 175 NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY PYYNTÖ 02.06.2014 Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI NURMIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus / kunnanvaltuusto Keskustie 2, 01900 NURMIJÄRVI KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS

Lisätiedot

Luottomarkkinat muutoksessa. Paula Hannula 12.12.2013. kkv.fi. kkv.fi

Luottomarkkinat muutoksessa. Paula Hannula 12.12.2013. kkv.fi. kkv.fi Luottomarkkinat muutoksessa Paula Hannula 12.12.2013 12.12.2013 2 Kuluttajaluottolainsäädännön muutokset Pikaluottoja koskevia säännöksiä on uudistettu kolmessa vaiheessa 2009, 2010 ja 2013. Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta Oikeus 2015 Velkajärjestelyt 2015, 1. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi maaliskuussa

Lisätiedot

ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016

ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle VIITE: Kuulemistilaisuus ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Toiminta ja kehittäminen - 1 johtava talous- ja velkaneuvoja - 9 talous- ja velkaneuvojaa - 2,8 sihteeriä - asukaspohja n. 335 000 Toimintatavat - Talous- ja velkaneuvonta - Talous-

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY. Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY. Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala SUORAVELOITUS PÄÄTTYY Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala 1 2 YDINVIESTEJÄ TERÄVÖITETTY MIGRAATIO ETENEE HITAASTI Suoraveloitusvaltakirjoista vasta 3 prosenttia on muunnettu

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

NAL:n osahanke. Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta messut Kaisa Näsman

NAL:n osahanke. Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta messut Kaisa Näsman NAL:n osahanke Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta messut Kaisa Näsman 6.9.2017 NAL Nuorisoasuntoliitto Suomen ainoa nuorten asumisen edunvalvoja NAL rakennuttaa ja vuokraa

Lisätiedot

Pikavipit ja velkaantuminen

Pikavipit ja velkaantuminen Pikavipit ja velkaantuminen Mikä on pikavipin hinta? Vippi ja velka, onko syytä huoleen? Studia monetaria - yleisöluento 22.4.2008 Suomen Pankin Rahamuseo Sampo Alhonsuo Suomen Pankki Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2009

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2009 Oikeus 2009 Velkajärjestelyt 2009, 3. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2009 Tammi syyskuussa 2009 jätettiin käräjäoikeuksiin 2 121 yksityishenkilöiden

Lisätiedot

Rahoituskriisi ja velkaongelmien hallinta

Rahoituskriisi ja velkaongelmien hallinta Rahoituskriisi ja velkaongelmien hallinta Pankkikriisin sosiaaliset vaikutukset Diak 18.09.2009 Erikoistutkija Vesa Muttilainen (Polamk) Teemat 1) Luottomarkkinoiden murrokset 2) Tietoja velkaongelmista

Lisätiedot

Sosiaalinen luotto. 16.1.2013 Hanna Tabell Johtava sosiaalityöntekijä

Sosiaalinen luotto. 16.1.2013 Hanna Tabell Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalinen luotto 16.1.2013 Hanna Tabell Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalinen luototus Laki sosiaalisesta luototuksesta hyväksyttiin 20.12.2002/133 ja laki astui voimaan 1.1.2003 Sosiaalinen luototus

Lisätiedot

Velkojen selvittely VELKOJEN SELVITTELY

Velkojen selvittely VELKOJEN SELVITTELY Velkojen selvittely VELKOJEN SELVITTELY - 1 > Lukijalle Tämä opas on suunniteltu erityisesti vankilasta vapautuvien henkilöiden käyttöön. Sen tarkoituksena on auttaa juuri velkatilanteen selvittämisessä.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka 1 / 5 Selvitämme mahdollisuudet Lindorffin olevien velkojen vapaaehtoiseen järjestelyyn hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Lähetämme hakemuksen saavuttua vastaanottoilmoituksen, jossa kerromme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten?

Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten? Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten? Ylivelkaantumisen ehkäisy- ja hoitomallien kehittäminen -hanke Loppuseminaari 9.12.2015 Kristiina Aalto ja Liisa Peura-Kapanen, Helsingin

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2012, 3. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi syyskuussa 2012 käräjäoikeuksiin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Naivistien Ystävät ry Puh. 050 3132207 (pj.) c/o Naivistit Iittalassa Hollajantie 2 14500 Iittala www.naivistienystavat.fi naivistienystavat@gmail.com rek 14.5.2012. No: 207.968.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu... 2

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE. Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015

JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE. Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015 JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015 HANKKEEN TAUSTAA Jalkautuva talousohjaus on Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n vuosina 2014-2016 toteuttama hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä JOHDANTO. Vireilletulo.

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä JOHDANTO. Vireilletulo. LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2010 vp Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 30 :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 6 päivänä toukokuuta 2010 lähettänyt

Lisätiedot

Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa

Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa Diakonian talousneuvonnan projektityöntekijä Soile Niemi Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä 14.12.2016 On osa ev.lut.

Lisätiedot

Velallisen asemaa parantamassa

Velallisen asemaa parantamassa Velallisen asemaa parantamassa MUUTTUNUT PERINTÄLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivä 10.12.2013, Seppo Lahtinen, Lindorff Oy Professional. Customer-oriented. Performance-oriented.

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä myöntämisperusteet 11.12.2012, 171 Lahden kaupunki Vapaudenkatu

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Koululaisten oma yhteiskunta Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Mikä Yrityskylä? Kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Simulaatio

Lisätiedot

Lammin Osuuspankki Lähellä ihmistä

Lammin Osuuspankki Lähellä ihmistä Lammin Osuuspankki Lähellä ihmistä Vuosikatsaus 2016 Lammin Osuuspankin vuosi Lammin Osuuspankin tulos, kannattavuus ja vakavaraisuus paranivat vuoden 2016 aikana ja pankki saavutti näin tilikaudelle asettamansa

Lisätiedot

OLIPA KERRAN VELKA - ASIAA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA. Petra Einiö, johtava velkaneuvoja Turun Kaupungin talous- ja velkaneuvonta 13.10.

OLIPA KERRAN VELKA - ASIAA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA. Petra Einiö, johtava velkaneuvoja Turun Kaupungin talous- ja velkaneuvonta 13.10. OLIPA KERRAN VELKA - ASIAA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA Petra Einiö, johtava velkaneuvoja Turun Kaupungin talous- ja velkaneuvonta 13.10.2015 Sisällysluettelo 1. Turun kaupungin talous- ja velkaneuvontatoimisto

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017 1 HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja 3.10.2017 SEURAKUNTA Nro 6/2017 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 17.30 19.45 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet 1.1.2017 31.12.2017 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 2 / 6 Sosiaalinen luototus Laki sosiaalisesta luototuksesta tuli voimaan 1.1.2003 (1133/2002). Sosiaalihuoltolakiin

Lisätiedot

Ohjatut vertaistukiryhmät. ja nuorille aikuisille 2013

Ohjatut vertaistukiryhmät. ja nuorille aikuisille 2013 Ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2013 Sisällysluettelo Voimauttavaa vertaistukea ryhmistä... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Löydä oma tarinasi -ryhmät... 5 Lasinen lapsuus

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2013

Velkajärjestelyt 2013 Oikeus 2014 Velkajärjestelyt 2013 Loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden määrä kasvoi 6,0 prosenttia vuonna 2013 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2013 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World!

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! SENIORIPYSÄKKI Senioripysäkki -toiminta on tarkoitettu eläkeikäisille (60+), jotka ovat kokeneet elämässään muutoksia ja luopumisia

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 2/2007. Velkajärjestelyn kehityssuuntia 1993 2006. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tuloksia. 1 Johdanto.

OPTL. Verkkokatsauksia 2/2007. Velkajärjestelyn kehityssuuntia 1993 2006. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tuloksia. 1 Johdanto. OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vesa Muttilainen Velkajärjestelyn kehityssuuntia 199 26 Tuloksia Verkkokatsauksia 2/27 Sisällys Tuloksia 1 1 Johdanto 1 2 Velkaongelmien järjestelyn eteneminen 2 Velkajärjestelyn

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 vp Perjantai 8.2.2013 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 10, 11 osittain, 12 jäs. Lars Erik Gästgivars /r (3 Teuvo

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017 Aika: 25.4.2017 klo 13.10 15.30 Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 405 Hallituksen kokous järjestettiin osana Nuorisotutkimusseuran hallituksen

Lisätiedot

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä 2 Sisältö 1. Talous- ja velkaneuvonta...5 2. Maksujärjestelyt...5 3. Sopimukseen perustuva velkojen järjestely...5 4. Velkojen järjestely järjestelylainalla

Lisätiedot