VUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKATSAUS 2012. www.takuu-saatio.fi"

Transkriptio

1 VUOSIKATSAUS 2012

2 Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen Takaushakemukset lisääntyivät 5 Velkalinja ruuhkautui 8 Omille jaloille - tukea oman talouden hallintaan 10 Koulutukset ja tilaisuudet 12 Yhteisvastuukeräyksellä varoja pienlainahankkeeseen 14 Takuu-Säätiö näkyi aiempaa enemmän mediassa 15 Luottamusjohto ja henkilöstö 17 Tilinpäätös 19 TAKUU-SÄÄTIÖ Valtakunnallinen, yksityishenkilöiden velkojen ja taloudenhallinnan ratkaisemista edistävä sosiaalialan asiantuntijajärjestö. neuvoo puhelimitse takaa järjestelylainoja järjestää tukitoimintaa velallisille kouluttaa edistää ja kehittää ihmisten taloudenhallintaan ja sosiaaliturvaan liittyviä auttamiskeinoja sekä vapaaehtoisia velkojen järjestelyitä vaikuttaa antamalla lausuntoja, tekemällä aloitteita ja toimimalla asiantuntijatyöryhmissä Julkaisija: Takuu-Säätiö 2013, piirrokset: Mirkka Hietanen, valokuvat: Riikka Hurri ja Takuu-Säätiö, taitto: Elina Kelola

3 Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2012 Vuosi 2012 näytti suomalaisten kotitalouksien velkaantumisen näkökulmasta aiempia vuosia vaikeammalta. Kotitalouksien velkaantumisaste lisääntyi jokaisella vuosineljänneksellä. Viimeisten käytettävissä olevien Tilastokeskuksen lukujen mukaan se oli syksyllä 2012 jo 119 prosenttia, kun vuoden 2011 lopussa se oli 115 prosenttia. Syynä on erityisesti kotitalouksien lisääntynyt lainanotto. Vaikka suurella osalla suomalaisia menee taloudellisesti hyvin ja he suoriutuvat suuristakin velkataakoista, ei näin valitettavasti ole kuitenkaan kaikilla. Suomen Asiakastiedon ylläpitämän maksuhäiriörekisterin mukaan uusia maksuhäiriömerkintöjä annettiin vuonna 2012 yhteensä 1,7 miljoonaa kappaletta, mikä on lähes neljännesmiljoona edellistä vuotta enemmän. Henkilöitä maksuhäiriömerkintärekisterissä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä noin Luku on lähellä vuoden 1998 ennätyslukemia. Myös velkomustuomiot lisääntyivät loppuvuotta kohti. Erityisen huolestuttavaa on pienistä tili- ja kertaluottosaatavista annettujen velkomustuomioiden lisääntyminen. Käräjäoikeuksista annettujen tietojen mukaan ne ovat moninkertaistuneet useimpien käräjäoikeuksien alueilla vuoden 2012 aikana. Vuoden 2012 ehdottomasti suurin keskustelua herättänyt aihe velkamarkkinoilla oli pikavipit. Keskustelun vauhdittajana toimi paisuva pikavippiongelma, sillä vuoden loppuun mennessä pikavippejä arvioitiin myönnetyn jo 1,5 miljoonaa kappaletta, yhteensä noin 400 miljoonan euron arvosta. Kasvua edelliseen vuoteen ennakoitiin olevan toistakymmentä prosenttia. Pikavippiongelmaan etsittiin ratkaisua oikeusministeriön työryhmässä, jonka tavoitteena oli uudistaa lainsäädäntöä, jotta pikavippitoimintaa saataisiin kohtuullistettua. Työryhmä sai työnsä päätökseen kesään mennessä ja syksyllä lainsäädäntö oli eduskunnan käsittelyssä. Arvion mukaan uusi Vuosi 2012 näytti suomalaisten kotitalouksien velkaantumisen näkökulmasta aiempia vuosia vaikeammalta. Kaikkien palveluittemme kysyntä lisääntyi. Rajuimmin lisääntyivät Velkalinjan puheluyritykset, noin 50 prosenttia edellisestä vuodesta. 3

4 VUOSIKERTOMUS 2012 lainsäädäntö saattaa jopa lopettaa nykyisenkaltaisen pikavippitoiminnan. Nähtäväksi jää, korvautuvatko lainatuotteet uusilla ja kohtuuehtoisemmilla vai löytävätkö alan toimijat uusia mahdollisuuksia tehdä nopeasti suuria voittoja ja aiheuttaa samalla merkittävää ongelmavelkaantumista. Myös perintälaki uudistui vuoden 2012 aikana. Uusi perintälainsäädäntö tuli voimaan maaliskuussa 2013 ja se on velallisen kannalta huomattavasti aikaisempaa kohtuullisempi. Merkittävimmät uudistukset ovat perintätoimien kokonaismäärän rajoitukset, kulukatto ja muutokset perinnän kohdistusjärjestyksessä. Lisäksi velalliselle tulee oikeus pyytää velan siirtämistä oikeudelliseen perintään, jos saatava on kokonaisuudessaan erääntynyt. Muutoksia kansalaisten velkatilanteessa indikoi vahvasti myös Takuu-Säätiön omien palveluiden kysyntä. Kaikkien palveluittemme kysyntä lisääntyi vuonna Kaikkein rajuimmin lisääntyivät Velkalinjan puheluyritykset, noin 50 prosenttia edellisestä vuodesta. Jo edellisen vuoden kappaleen soittoyritysmäärää pidettiin suurena, mutta toimintavuonna niitä oli yhteensä yli kappaletta. Velkalinjaan tulleista puheluyrityksistä kyettiin vastaamaan noin viidennekseen. Myös takaushakemukset lisääntyivät lähes viidenneksen. Hakijoiden velkatilanteet ovat yhä monimutkaisempia. Takuu-Säätiöllä oli kunnia olla vuoden 2012 Kirkon Yhteisvastuukeräyksen kotimaan pääkohde. Keräysvaroilla aloitetaan vuonna 2013 kokeilutoiminta sosiaalisen pienluototuksen mallin kehittämiseksi. Tavoitteena on tuottaa käytännön ratkaisumalleja Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan kirjattuun sosiaalisen luototuksen kehittämishaasteeseen. Sosiaalisen luototuksen kehittämiseen onkin todellista tarvetta, sillä niitä myönnetään vain noin 30 kunnassa ja niissäkin suurelta osin aikaisempien velkojen maksuun eikä velkaantumisen ehkäisyyn. Raha-automaattiyhdistyksen avustus on säätiön pääasiallinen rahoituslähde. Säätiö on toistuvasti 4 selvittänyt myös, voisiko Raha-automaattiyhdistyksen takaustoiminnan katteeksi myöntämän avustuksen saada siirrettyä valtion varoista rahoitettavaksi. Takaustoiminnan jatkuminen turvattiin kuitenkin edelleen raha-automaattivaroin, kun helmikuussa 2012 Raha-automaattiyhdistys teki sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen avustuksen käyttöajan jatkamisesta vuoden 2017 loppuun saakka. Vuosi 2012 oli Takuu-Säätiössä myös strategisen ajattelun uudistamisen vuosi. Säätiön edellinen strategiakausi oli päättymässä ja kuluneen vuoden aikana säätiölle rakennettiin uusi strategia nelivuotiskaudelle Strategiatyö tehtiin säätiön luottamusjohdon ja toimiston yhteisenä prosessina, jonka yhteydessä kuultiin henkilöstön ja luottamusjohdon lisäksi satoja säätiön yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien edustajia. Säätiön strategia pitää sisällään joukon konkreettisia kehittämiskohteita tuleville vuosille ja on kiinnostuneitten luettavissa säätiön internetsivuilla. Strategisen suunnittelun uudistamisen lisäksi vuosi 2012 oli Takuu-Säätiössä myös merkittävien henkilöstövaihdosten vuosi. Säätiön toiminnassa alusta asti mukana olleista toimijoista toiminnanjohtaja Leena Veikkola jäi eläkkeelle ja valtuuskunnan puheenjohtaja Aapo Kaisti päätti pitkän puheenjohtajakautensa. Heidän vaikutuksensa säätiön toiminnan muotoutumiseen on ollut vuosien varrella enemmän kuin merkittävä, eikä ilman heitä säätiö olisi nykyisenkaltainen merkittävä valtakunnallinen toimija ja vaikuttaja. Lämpimät kiitokset Leenalle ja Aapolle. Vuodesta 2012 erityiset kiitokset kuuluvat myös säätiön osaavalle ja asiantuntevalle hallitukselle sekä henkilökunnalle, jonka vankkumattomalla ammattitaidolla, osaamisella ja sitkeydellä säätiö pystyi menestyksellä vastaamaan toimintavuoden muutoksiin ja kasvaneisiin haasteisiin. Juha A. Pantzar toiminnanjohtaja

5 Takaushakemukset lisääntyivät Takuu-Säätiöön saapui takaushakemuksia vuonna 2012 lähes viidennes edellisvuotta enemmän. Yhteensä 750 asiakasta sai vuoden aikana päätöksen hakemukseensa. Myönteistä oli se, että aiempaa useammalle voitiin myöntää takaus. Kymmenestä hakijasta neljä sai takauksen, kun vuonna 2011 sen sai kolme kymmenestä. Myönteiset päätökset näkyivät myös euroissa. Takauksia myönnettiin noin miljoona euroa edellisvuotta enemmän, yhteensä yli 5,8 miljoonaa euroa. Keskimääräinen järjestelylainan takaus oli toimintavuonna samaa suuruusluokka kuin muutamana aikaisempanakin vuotena eli noin euroa. Asiakkaiden velkasummat kasvoivat vuosittain 2000-luvun puolivälin jälkeen jopa lähes eurolla. Vuodesta 2011 summat eivät ole lisääntyneet, mutta sen sijaan velkojen lukumäärä on. Toimintavuonna hakijoiden velkaluetteloissa oli keskimäärin 20 velkaa. Suurin syy lisääntymiseen näyttää olevan pikavipit, sillä niihin tukeutuneilla oli keskimäärin viisi, mutta usein velkaa enemmän kuin muilla hakijoilla. Suurin velkaluetteloissa ollut pikavippimäärä on 66 kappaletta. Todellisuudessa vippejä on ollut kuitenkin tilastoitua enemmän, varsinkin hakijoilla, joille takausta ei ole voitu myöntää. Velallisen itsenäiset keinot selviytyä velkakierteistään heikkenevät mitä useimpia velkoja ja velkojia hänellä on. Erityisesti lukuisat pikavipit vaikeuttavat NOIN JOKA TOISESSA TAKUU- SÄÄTIÖÖN SAAPUNEESSA HAKEMUKSESSA OLI VÄHINTÄÄN YKSI PIKAVIPPI. KESKIMÄÄRIN JOKA NELJÄS VELKALUETTELON VELKA OLI PIKAVIPPI. Takauksia voimassa Muutos Eur Kpl Eur Kpl Eur % Kpl % Saapuneet hakemukset Ratkaisut hakemuksiin * Myönnetyt Hylätyt Muut ratkaisut Takaustoiminnan tunnuslukuja vuosina 2012 ja * Vuoden 2012 ratkaistuissa hakemuksissa on myös edellisen vuoden lopussa saapuneita hakemuksia ja vastaavasti osa vuoden 2012 lopussa saapuneista hakemuksista käsitellään vuoden 2013 puolella. 5

6 neuvotteluratkaisua. Vuoden aikana vahvistui tuntuma myös siitä, että luotonantajat ovat tulleet aiempaa varovaisemmiksi. Asiakkaat eivät saa lainaa velkojen yhdistämiseen yhtä helposti kuin aiemmin. Toisaalta pikavippien ottamisesta seuraa erittäin helposti myös maksuhäiriömerkintä. Viimeistään se on esteenä sille, että velallinen saisi yhdisteltyä velkansa ilman Takuu-Säätiön takausta. Säätiön takausvastuut pankeille pienenivät noin puoli miljoonaa euroa. Ne olivat vuoden 2012 lopussa noin 14,3 miljoonaa euroa. Velalliset lyhensivät Takuu-Säätiön takaamia järjestelylainoja vuonna 2012 lähes edellisen vuoden tapaan, yhteensä 5,8 miljoonaa euroa. Asiakkaat hakivat järjestelylainojensa maksuohjelmiin muutoksia neljä kertaa vähemmän kuin edellisvuonna. Taloudellisesti epävarmoina aikoina asiakkaat saattavat sinnitellä, jotta velka tulisi maksetuksi alkuperäisessä aikataulussa. LÄHES TAKUU-SÄÄTIÖN ASIAKASTA ON SAANUT TAKAUKSEN, JA LAINOJA ON MYÖNNETTY YHTEENSÄ YLI 133 MILJOONAA EUROA VUOSINA LISÄKSI JÄRJESTELY ON VÄHENTÄNYT LÄHES KAHDEN TUHANNEN ASIAKKAITTEMME VELOISSA OLLEEN TAKAAJAN TAI PANTINANTAJAN RISKIÄ JA VASTUUTA. Uusia velkoja erääntyi perittäviksi viidennes vähemmän Pankin irtisanomia järjestelylainoja kaatui Takuu- Säätiön perintään vähemmän kuin edellisenä vuotena. Säätiö maksoi vuoden aikana takaajana pankeille 60 järjestelyluottoa, yhteensä noin euroa. Maksettu summa oli viidenneksen pienempi kuin vuonna Perintään tulleet takaukset ovat VUOSIKERTOMUS 2012 TAKUU-SÄÄTIÖ MYÖNTÄÄ TAKAUKSIA JÄRJESTELYLAINOIHIN Takuu-Säätiö auttaa velkaongelmissa olevia ihmisiä selviytymään itsenäisesti velkojensa maksamisesta. Säätiö myöntää velalliselle takauksen pankista nostettavaan järjestelylainaan, jolla hän voi maksaa useat eri reaalivakuudettomat velkansa kerralla pois. Tarkoituksena on, että velkojen yhdistämisen jälkeen velallisen maksukyky riittää velanmaksuun, velkakierre päättyy ja hän saa oman taloutensa hallintaan. Järjestelylainan takaus voi olla euroa, ja takaisinmaksuaika enintään 8 vuotta. Takauksia myönnetään Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) Takuu-Säätiölle myöntämää pääomavarausta vastaan. 6

7 vähentyneet vuodesta 2010, jolloin pankeille maksettiin 71 takausta. Irtisanottujen järjestelylainojen pääomat olivat keskimäärin noin euroa. Asiakkaat olivat ehtineet lyhentää lainastaan noin puolet ennen säätiön perintään päätymistä. Alkuperäinen takaus oli ollut keskimäärin vajaat euroa. Lainat oli myönnetty vuosien aikana. Järjestelylaina erääntyy todennäköisimmin neljän tai viiden takaisinmaksuvuoden jälkeen. Kahdeksan kymmenestä irtisanotusta luotosta oli myönnetty alle viisi vuotta sitten ja lähes joka toinen alle kolme vuotta sitten. velkoja maksettiin ulosottosuorituksilla ja asiakkaiden kanssa tehdyillä maksusopimuksilla lähes entiseen tapaan. Sen sijaan muunlaiset maksut vähenivät lähes 45 prosenttia. Näitä maksuja ovat muun muassa vakuuden realisointitulot tai velallisen ja takaajien vapaaehtoiset maksut. Luottotappiota kirjattiin vuonna 2012 yhteensä noin euroa. Niiden syynä oli useimmiten joko varaton kuolinpesä tai velkajärjestelyn päättyminen. Asiakkaat maksoivat perinnässä olevia lainojaan noin kymmenyksen vähemmän kuin edellisvuonna, yhteensä lähes euroa. Säännölliset maksusuoritukset pysyivät kuitenkin ennallaan ja 7

8 Velkalinja ruuhkautui Velalliset hakivat neuvontanumerosta apua sitkeämmin kuin moneen vuoteen. Vuoden aikana tuli noin soittoyritystä, mikä oli puolet enemmän kuin edellisenä vuonna. Edellisen kerran Velkalinja oli yhtä ruuhkainen lähes kymmenen vuotta sitten. Soittoruuhkaa oli pitkin vuotta, mutta erityisesti tammi-maaliskuussa, jolloin soitot lähes kaksinkertaistuivat. Tuolloin julkisuudessa käyty tiivis keskustelu pikavippiongelmista ja vippien kieltämisestä herätteli velallisia etsimään apua ongelmiinsa. Yhteisvastuukeräyskampanja sekä säätiön työntekijöiden haastattelut ja kommentit mediassa lisäsivät Takuu-Säätiön tunnettuutta, mikä auttoi ihmisiä löytämään myös Velkalinjan numeron. Lisäksi maksuhäiriömerkintöjen lisääntyminen aktivoi soittoja. Toukokuun alkuun mennessä kymmenet tuhannet velalliset saivat uusia merkintöjä ja heistä useat tuhannet ensimmäisen merkintänsä. Suomen Asiakastieto Oy lähettää velalliselle ensimmäisestä merkinnästä maksuhäiriöilmoituksen, jossa on Velkalinjan yhteystiedot. Vuoden aikana neuvoja annettiin lähes soittajalle. Neuvontaa ei voitu lisätä, sillä päivystäjien määrä pysyi entisellään. Vain noin joka viidenteen soittoon kyettiin vastaamaan. Aiemmin neuvontaa on annettu myös Velkalinja verkossa -palvelussa, mutta se oli suljettuna vuoden alusta alkaen toimintahäiriöiden ja myös vastaajaresurssien puutteen vuoksi. Verkkopalveluun tulleiden kysymysten tapaisia tiedusteluja saapui sen sijaan säätiön sähköpostiin aiempaa enemmän. Yli 500 kyselijää sai opastusta tätä kautta. VUOSIKERTOMUS 2012 Velkalinjaan tulleet soittoyritykset ja neuvontapuhelut vuosina

9 Pikavippien esilläolo mediassa herätteli ihmisiä hakemaan ratkaisua velkakierteeseensä. Joka kolmannella soittajalla oli pikavippiongelmia. Yhä useampi kertoi velkaantuneensa pääasiassa niistä. Heitä oli nyt kaksin verroin enemmän kuin vuonna Myös alun perin muiden velkojen vuoksi talousvaikeuksiin joutuneita ja nyttemmin pikavippiä ottaneiden soittajien määrä lisääntyi edelleen. Heitä oli kolmannes enemmän kuin pari vuotta sitten. Pienlainoja ehtii kertyä lyhyessä ajassa lukuisia, jolloin velkojien kanssa on jopa mahdotonta neuvotella. Vain noin yksi kymmenestä soittajasta näytti enää selviytyvän sillä, että neuvottelee velkojien kanssa ja/tai ryhtyy maksamaan velkojaan aiempaa VELKALINJA OLI ENNÄTYSRUUHKAINEN. VAIN JOKA VIIDENTEEN PUHELUUN KYETTIIN VASTAAMAAN. reippaammin pois. Vuosina näillä neuvoilla näytti selviytyvän joka viides soittaja. Lähes kaikilla soittajilla oli perintä tai ulosotto alkamassa tai velkoja oli jo perinnässä tai ulosotossa. Kolmella neljästä soittajasta arvioitiin kuitenkin olevan mahdollisuus jonkin tyyppiseen velkojen järjestelyyn ja heitä kannustettiin ottamaan yhteyttä talous- ja velkaneuvojaan. VELKALINJA TARJOAA MAKSUTONTA NEUVONTAA TALOUSVAIKEUKSISSA puh , arkisin klo Takuu-Säätiön valtakunnallinen neuvontanumero Velkalinja palvelee maksu- ja velkavaikeuksissa olevia ihmisiä sekä heidän läheisiään. Pienikin huoli riittää soiton aiheeksi. Luottamuksellisissa puheluissa kartoitetaan maksuvaikeuksia ja kokonaisvelkatilannetta, kerrotaan velkojen eri järjestelykeinoista ja ohjataan eteenpäin ongelmien selvittämiseksi. Puhelut ovat soittajille maksuttomia ja niihin vastaavat säätiön työntekijät. Takuu-Säätiö on ylläpitänyt Velkalinjaa vuodesta

10 Omille jaloille - tukea oman talouden hallintaan Vuonna 2012 Takuu-Säätiö ylläpiti Omille jaloille -toimintaa kuudetta vuotta. RAY:n myöntämä toimintaavustus oli odotettua pienempi, mutta toimintaa ylläpidettiin osin Takuu-Säätiön perusrahaston tuotoilla. Vuoden lopulla oli kaikkiaan 84 aktiivisesti toimivaa tukihenkilöä 18 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Tuettavia oli mukana vuoden aikana vähän yli 300. Joka toisella heistä oli yksilötukisuhde tukihenkilönsä kanssa. Yksilö- ja ryhmätapaamisia oli kaikkiaan noin Lisäksi toteutui lukuisia tilastoimattomia kertaluonteisia neuvontakontakteja. Yksilötukisuhteiden rinnalle kehitettiin yhdessä tukihenkilöiden kanssa vertaisryhmätoiminta. Suunnittelua tuki aiheesta samanaikaisesti laadittu opinnäytetyö. Vertaisryhmät käynnistyvät viidellä paikkakunnalla ja ne nimettiin vastaavanlaisen Penniless Anonymous -toiminnan inspiroimana PA-ryhmiksi. Ryhmät ovat avoimia kaikille, jotka kokevat, että heillä saattaisi olla talous- ja velkavaikeuksia. Vuonna 2012 niihin osallistui yhteensä 167 tuettavaa. Erimuotoiset vertaisryhmät pyritään vakiinnuttamaan jatkossa pysyväksi Omille jaloille -toimintamuodoksi. Tukihenkilöiden perus- ja täydennyskoulutus on tärkeä osa Omille jaloille -toimintaa. Vuoden aikana järjestettiin kolme uusien tukihenkilöiden koulutustilaisuutta sekä kaksi päivityskoulutusta pitkään toimineille tukihenkilöille. Motivoitumista ja niukassa arjessa sinnittelemisen taitoja halutaan jatkossa painottaa aiempaa VUOSIKERTOMUS PA-vertaisryhmien kehittämispäivät pidettiin syyskuun lopussa Lammilla. Kehittämiseen ja ideointiin osallistui 20 ryhmätoiminnassa mukana ollutta tai toiminnasta kiinnostunutta henkilöä.

11 enemmän velkakysymysten selvittelyn rinnalla. Talouden hallintaan keskittyviä Talous tasapainoon -kursseja järjestettiin Oulussa ja Helsingissä, ja tukihenkilöitä rohkaistiin ylipäänsä talouden hallinnan puheeksi ottamiseen tukisuhteissa. Hankkeen työntekijät järjestivät vuoden aikana 32 velkakysymyksiä käsittelevää informaatio- ja koulutustilaisuutta, joihin osallistui noin 740 henkilöä. Lisäksi vapaaehtoisten tukihenkilöiden pitämiä tiedotus- ja infotilaisuuksia oli 28 yhteensä 350 kuulijalle. aukioloaikoina. Vuonna 2012 toiminnassa oli 22 tietopistettä. Tukihenkilöiden ja Taloustietopisteiden yhteystiedot löytyvät Omille jaloille -toiminnan internetsivuilta Omille jaloille -toiminta ylläpitää myös Taloustietopisteitä, joissa on saatavilla kirjallista materiaalia taloudenhallinnasta ja velkakysymyksistä. Osassa pisteitä on tavattavissa myös tukihenkilö tiettyinä OMILLE JALOILLE -TOIMINTA Matalan kynnyksen Omille jaloille -toiminnassa tuetaan kaikkein vaikeimmissa velkaongelmissa olevia ihmisiä ja ohjataan heitä tarvittavien palvelujen piiriin. Tukijoina ovat vapaaehtoiset tukihenkilöt. Tuettavat ovat usein mielenterveys- tai päihdekuntoutujia tai heillä on peliongelmia tai rikostausta. He kokevat kynnyksen viralliseen palvelujärjestelmään siirtymiselle hyvin korkeaksi ja heistä useat ovat hakemassa apua talousongelmiinsa ensimmäistä kertaa. Takuu-Säätiön järjestökumppaneina Omille jaloille -toiminnassa ovat A-Kiltojen Liitto, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Mielenterveyden keskusliitto ja Suomen Mielenterveysseura. Toimintaa toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella. 11

12 Koulutukset ja tilaisuudet Takuu-Säätiöstä pyydettiin asiantuntija puhumaan noin kolmeenkymmeneen muiden tahojen järjestämään tilaisuuteen. Perustietoa talous- ja velkaasioista sekä niiden ratkaisukeinoista sai vuoden aikana kaikkiaan 550 kuulijaa. Eniten ihmisiä kohdattiin työttömien työpajoissa, joissa tietoa pystyttiin antamaan erityisesti alle 30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Vuoden aikana tavoitettiin lähes 300 työpajalaista, jotka olivat pääasiassa SAK:n Kuksa-projektin elämänhallinnan kurssilaisia. Kuksa-yhteistyö alkoi jo vuonna Säätiön työntekijä koulutti vankien velka-asioiden selvittelemisestä Rikosseuraamuslaitoksen vankilatyöntekijöiden koulutustilaisuudessa ja vieraili myös Helsingin vankilassa opastamassa vankeja. Lisäksi perustietoa vankien velkaongelmista annettiin Marttaliiton koulutuspäivässä, joka järjestettiin piirijärjestöjen vankiprojektiohjaajille. Pelaajille ja heidän ohjaajilleen käytiin puhumassa Peliklinikan ja Pelirajat on -toiminnan tilaisuuksissa. Talous- ja velkaneuvojia tavattiin neuvojien vuosittaisessa laivaseminaarissa sekä peruskurssilla, jossa säätiö koulutti takauksen hakemisesta. Takaustoiminnan käytännöistä ja velkaongelmien ratkaisemisesta kerrottiin myös muutamassa velkojien ja perintätyöntekijöiden tilaisuudessa sekä Kotka- Kymin seurakunnan sosiaalisen luototuksen työntekijöilleen järjestämässä perehdytyskoulutuksessa. Lisäksi Takuu-Säätiön Omille jaloille -toiminta järjesti tukihenkilöille, ammattilaisille ja velallisille suunnattuja koulutuksia, joista voit lukea sivuilta Takuu-Säätiö järjesti maaliskuun alussa juhlaseminaariin pitkäaikaisen toiminnanjohtajan Leena Veikkolan siirtyessä eläkkeelle. Seminaarissa käsiteltiin muun muassa millaisia vaikeuksia nykyisessä luottoyhteiskunnassa eläminen aiheuttaa kuluttajille sekä köyhyyden kokemuksia Suomessa vuodesta Kuvakoosteen seminaarista löydät seuraavalta sivulta. Säätiö oli toista kertaa yhteistyökumppanina Suomen Asiakastieto Oy:n vuosittain organisoimassa Tarkka Fyrkka -tapahtumassa Helsingin Lasipalatsissa. Noin 500 toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevaa nuorta heräteltiin miettimään raha-asioita ja valistettiin maksuhäiriömerkinnöistä sekä velkaantumisen vaaroista. VUOSIKERTOMUS

13 Takuu-Säätiön juhlaseminaari Leena Veikkola (kuva 1) aloitti Takuu-Säätiön ensimmäisenä toiminnanjohtajana yli 20 vuotta sitten. Hän esitteli järjestetyssä juhlaseminaarissa seuraajansa, uuden toiminnanjohtajan Juha A. Pantzarin (kuva 2). Juhlaseminaarin avasi Takuu-Säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja Aapo Kaisti (kuva 3). Puhujina olivat johtaja Kaija Erjanti Finanssialan Keskusliitosta (kuva 4), ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen Kuluttajavirastosta (kuva 5) sekä sosiaalipolitiikan professori Veli-Matti Ritakallio Turun yliopistosta (kuva 6). Päätössanat lausui ja kukat ojensi säätiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Mäki sekä varapuheenjohtaja Kirsti Rissanen (kuva 7, oik. ja kesk.). Suomen Kansallisoopperassa pidetyssä seminaarissa oli noin 130 osallistujaa (kuva 8)

14 Yhteisvastuukeräyksellä varoja pienlainahankkeeseen Vuoden 2012 Kirkon Yhteisvastuukeräyksen teemana oli ylivelkaantumisen torjuminen ja keräyksen kotimaan pääkohteeksi valittiin Takuu-Säätiön pienlainahanke. Säätiölle kerättiin pääoma, josta voidaan myöntää lainoja pienituloisille ihmisille välttämättömiin, kertaluotoisiin menoihin tai hankintoihin. Keräyksen tuotto, noin euroa luovutettiin Takuu-Säätiölle marraskuussa. Lisäksi säätiö haki Raha-automaattiyhdistykseltä avustusta pienlainatoiminnan käyttökustannuksiin. Ennakointi myönteisestä avustuspäätöksestä saatiin vuoden 2012 lopulla. Pienlainahanke aloitetaan vuoden 2013 aikana muutamilla kokeilupaikkakunnilla. Lainat voivat olla euroa ja takaisinmaksuaika on korkeintaan kaksi vuotta. Lainoja ei myönnetä aikaisemmin syntyneiden velkojen järjestelemiseen. Maksuehdoiltaan kohtuullisilla lainoilla halutaan ennaltaehkäistä ylivelkaantumista. Lisäksi hankkeen tavoitteena on laatia sosiaalista luototusta täydentävä toimintamalli, joka voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön valtakunnallisesti. Takuu-Säätiö oli Yhteisvastuukeräyksen kohteena toista kertaa Takuu-Säätiölle yhteisvastuukeräyksellä on perustavanlaatuinen merkitys ja ilman keräystä säätiötä tuskin olisi edes olemassa. Yli 20 vuotta sitten järjestetystä keräyksestä luovutettiin pääoma, jolla käynnistettiin takaustoiminta auttamaan erittäin vaikeassa asemassa olevien, usein laitostaustaisten yksityishenkilöitten velkaantumisongelman selvittämisessä. Tätä työtä tekemään perustettiin Takuu-Säätiö. VUOSIKERTOMUS Yhteisvastuukeräyksen velkakuilu Helsingin Kampin kauppakeskuksessa (lue lisää sivuilta 16). Kuva: Kirkkopalvelut/Yhteisvastuu

15 Takuu-Säätiö näkyi aiempaa enemmän mediassa Takuu-Säätiö sai toimintavuonna aiempaa huomattavasti enemmän mediahuomiota. Huomio painottui erityisesti alkuvuoteen, jolloin sitä ylläpiti pikavippikeskustelu ja Yhteisvastuukeräyksen käynnistyminen. Viestinnän oman mediaseurannan mukaan saatiin yhteensä yli 180 osumaa, kun vuonna 2011 mediaosumia oli noin 60 kappaletta. Osumia oli kuitenkin todellisuudessa enemmän, sillä omassa seurannassa on mukana pääasiassa vain sähköinen media. Vuonna 2012 Takuu-Säätiön internetsivuilta haettiin tietoa aiempaa enemmän. Sivuilla on yksittäisiä kävijöitä lähes puolet enemmän kuin edellisvuonna. Sivuilla vieraili kaiken kaikkiaan yli kävijää, kun vuonna 2011 kävijöitä oli Myös käynnit lisääntyivät lähes yhtä paljon. Käyntejä oli yhteensä noin kappaletta, kun vuonna 2011 niitä oli noin kappaletta. Säätiö ylläpitää myös Talouspäiväkirja.fi -sivustoa, jossa ihmiset voivat maksutta käydä laatimassa itselleen taloussuunnitelman sekä pitää kirjaa tuloistaan, menoistaan ja veloistaan. Sivuilla oli yhteensä kävijää (vuonna 2011 yhteensä 5 370) ja käyntejä oli yhteensä lähes kappaletta (vuonna 2011 yhteensä ). Kävijämäärä aleni jonkin verran edellisestä vuodesta, koska sivujen yhteydessä ollutta, vuonna 2010 käynnistynyttä verkkovastauspalvelua ei enää jatkettu toimintavuonna. Takuu-Säätiö julkaisi tammikuussa Hihna poikki -nimisen videon internetissä. Videon tarkoituksena on herätellä talous- ja velkavaikeuksissa olevia ihmisiä selvittelemään tilannettaan ja hakemaan ajoissa apua. Videosta tehtiin myös TV-spotti, jota näytettiin helmikuussa yhden viikon ajan YLEn kanavilla yhteiskunnallisena mainoksena. TV-spotin nettopeitto eli vähintään yhden spotin kampanjan aikana Takuu-saatio.fi -verkkosivujen yksilöidyt kävijämäärät ja käynnit vuosina (kpl). 15

16 näki noin 1,3 miljoonaa katsojaa. Rahoitus videoon saatiin Alli Paasikiven Säätiöltä vuonna Lisäksi säätiö sai näkyvyyttä, kun YLEn kanavilla näytettiin muutaman minuutin pituisia Yhteisvastuudokumentteja keväällä Dokumenteissa kaksi velallista kertoi oman tarinansa siitä, miten he olivat joutuneet vaikeuksiin ja millaista elämä on, kun jokainen sentti on tärkeä. Yhteisvastuu-kampanja ja Takuu-Säätiö olivat esillä myös Helsingin, Turun ja Jyväskylän kauppakeskuksissa helmikuussa. Kappakeskusten lattiaan tuotettiin suuri kolmiulotteinen velkakuilu-tarra, jonka avulla haluttiin saada suomalaiset miettimään, millaista elämä velkakuilun partaalla voi olla. Säätiön asiantuntijat olivat mukana eri kaupunkien tempauksissa. TAKUU-SÄÄTIÖN JÄSENYYDET JA VERKOSTOT 2012 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry EAPN-Fin, köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto ECDN, European Consumer Debt Network Taloudenhallinnan neuvottelukunta VUOSIKERTOMUS 2012 LAUSUNNOT 2012 Kuulemislausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 :n muuttamisesta, Lausunto sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisryhmän mietintöön, Kuulemislausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi, Lausunto Pikaluotto työryhmän mietintöön, 2.5. Lausunto Kilpailuviraston, Kuluttajaviraston ja Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistämistä koskevassa asiassa, Lausunto kuluttajansuojalain muutostarpeista koskevasta arviomuistiosta, Kuulemislausunto Pikaluotto työryhmän mietintöön, 8.3. Lausunto maksuviivästystyöryhmän mietinnöstä maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanoa ja perintälain uudistamista koskevassa asiassa,

17 Luottamusjohto ja henkilöstö VALTUUSKUNTA Valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa. Jäsen Varajäsen kauppatieteiden maisteri Aapo Kaisti (pj) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä varatuomari Jussi-Pekka Alanen (varapj) Suomen Mielenterveysseura seurakuntadiakonia-sihteeri Irene Nummela Kirkkohallitus ylitarkastaja Vuokko Karsikas Rikosseuraamuslaitos neuvotteleva virkamies Anja Heikkinen Oikeusministeriö johtaja Antti Lemmetyinen Helsingin Diakonissalaitos keräysjohtaja Tapio Pajunen Kirkkopalvelut ry kehittämisjohtaja Ari Saarto A-klinikkasäätiö hallintojohtaja Raimo Viiansuo A-klinikkasäätiö työalasihteeri Sami Puumala Suomen ev.lut. kirkko (KDS) henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho Oulun ev.-lut.seurakunnat puheenjohtaja Sinikka Vilen Suomen Katulähetysliitto ry viestintäjohtaja Tarja Heiskanen Suomen Mielenterveysseura ry yhteiskunnallisen työn johtaja Ilkka Hjerppe Tampereen ev.-lut.seurakunnat hallintojohtaja Hannu Kallio Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter Suomen Mielenterveysseura johtaja Kalle Kuusimäki Kirkkohallitus erityisasiantuntija Ulla Knuuti Rikosseuraamuslaitos erikoissuunnittelija Riitta Punju Oikeusministeriö johtaja Hannu Harri Seurakuntaopiston Säätiö kampanjasuunnittelija Laura Hakoköngäs Kirkkopalvelut ry johtava ylilääkäri Pekka Heinälä A-klinikkasäätiö talousjohtaja Kari Pätynen A-klinikkasäätiö työalasihteeri Elina Juntunen Suomen ev.lut. kirkko (KDS) johtava diakoniatyöntekijä Liisa Rahkola Oulun ev.-lut.seurakunnat päihdetyöntekijä Matti Kononov Suomen Katulähetysliitto ry koulutuspäällikkö Pentti Kivinen-Aalto Suomen Mielenterveysseura ry hallintojohtaja Matti Ilveskoski Tampereen ev.-lut.seurakunnat 17

18 HALLITUS Valtuuskunta nimittää hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsen toiminnanjohtaja Jukka Mäki Kriminaalihuollon tukisäätiö (pj) oikeustieteen tohtori Kirsti Rissanen (varapj) toimitusjohtaja Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiö työalasihteeri Tiina Saarela Kirkkohallitus johtaja Outi Ruishalme Suomen Mielenterveysseura Varajäsen kriminaaliasiamies Veikko Kylämarttila Kriminaalihuollon tukisäätiö, 2/2012 asti asiamiessosiaalityöntekijä Marjatta Kaurala Kriminaalihuollon tukisäätiö, 3/2012 lähtien lakimies Timo Mutalahti Helsingin Diakonissalaitos diakoniajohtaja Hannu Suihkonen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä avustusvalmistelija Jaana Valtonen Kirkon Diakoniarahasto koulutusjohtaja Eila Okkonen, Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus, 10/2012 asti kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter, Suomen Mielenterveysseura, 11/2012 lähtien VUOSIKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖ Takuu-Säätiön toimistossa Pasilassa oli toimintavuonna yhteensä 17 työntekijää: toiminnanjohtaja, säätiön lakimies, viestinnässä kaksi henkilöä, takaustoiminnassa ja perinnässä yhteensä kymmenen, toimiston tietotekniikassa ja puhelinvaihteessa yhteensä kaksi sekä Omille jaloille -toiminnassa yksi työntekijä. Omille jaloille -toiminnassa oli lisäksi kaksi aluetyöntekijää, toinen Rovaniemellä ja toinen Tampereella. Yksi Velkalinjan päivystäjistä työskenteli Hämeenlinnassa. 18

19 Tilinpäätös 19

20 VUOSIKERTOMUS

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö Nuori velkakierteessä Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö 21.1.2016 Käsiteltävät asiat Velkaongelmien laajuudesta Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset Maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan kohtaaminen Tilanteen

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha arjen näkökulmasta Finanssialan Keskusliitto ja mitä varten Miten nuoret suunnittelevat rahankäyttöään Raha-asioiden

Lisätiedot

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA YLEISTÄ Nuoruudessaan ihminen käy läpi enemmän muutoksia kuin missään muussa elämän vaiheessa. Suomen lainsäädännön mukaan 18 v. on täysi-ikäinen - vastaa itse varoistaan

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 2015 www.takuu-saatio.fi Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2015 3 Takaus ja perintä 5 Neuvonta 7 Vapaaehtoisten koulutus talous- ja velka-asioissa (Omille jaloille -toiminta) 9 Viestintä

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu... 2

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Toiminta ja kehittäminen - 1 johtava talous- ja velkaneuvoja - 9 talous- ja velkaneuvojaa - 2,8 sihteeriä - asukaspohja n. 335 000 Toimintatavat - Talous- ja velkaneuvonta - Talous-

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE. Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015

JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE. Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015 JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015 HANKKEEN TAUSTAA Jalkautuva talousohjaus on Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n vuosina 2014-2016 toteuttama hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2012, 3. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi syyskuussa 2012 käräjäoikeuksiin

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten?

Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten? Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten? Ylivelkaantumisen ehkäisy- ja hoitomallien kehittäminen -hanke Loppuseminaari 9.12.2015 Kristiina Aalto ja Liisa Peura-Kapanen, Helsingin

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Kirsi Karttunen talous- ja velkaneuvoja, Tampere Talous- ja velkaneuvonta Alkanut lamavuosien yksityishenkilön velkojen selvittämiseksi vuonna 1993 Laki talous- ja velkaneuvonnasta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä myöntämisperusteet 11.12.2012, 171 Lahden kaupunki Vapaudenkatu

Lisätiedot

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 46/2003 vp Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2013

Velkajärjestelyt 2013 Oikeus 2014 Velkajärjestelyt 2013 Loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden määrä kasvoi 6,0 prosenttia vuonna 2013 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2013 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti MTK-yhdistysten pj-siht.päivät Itä-ja Keski-Suomi 2.2.2017 Eila Eerola Hallituksen kriisipaketista tukea hyvinvointityöhön

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 2/2007. Velkajärjestelyn kehityssuuntia 1993 2006. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tuloksia. 1 Johdanto.

OPTL. Verkkokatsauksia 2/2007. Velkajärjestelyn kehityssuuntia 1993 2006. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tuloksia. 1 Johdanto. OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vesa Muttilainen Velkajärjestelyn kehityssuuntia 199 26 Tuloksia Verkkokatsauksia 2/27 Sisällys Tuloksia 1 1 Johdanto 1 2 Velkaongelmien järjestelyn eteneminen 2 Velkajärjestelyn

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

OLIPA KERRAN VELKA - ASIAA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA. Petra Einiö, johtava velkaneuvoja Turun Kaupungin talous- ja velkaneuvonta 13.10.

OLIPA KERRAN VELKA - ASIAA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA. Petra Einiö, johtava velkaneuvoja Turun Kaupungin talous- ja velkaneuvonta 13.10. OLIPA KERRAN VELKA - ASIAA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA Petra Einiö, johtava velkaneuvoja Turun Kaupungin talous- ja velkaneuvonta 13.10.2015 Sisällysluettelo 1. Turun kaupungin talous- ja velkaneuvontatoimisto

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Omassa kodissa. vuokra tai vastike vesimaksu sähkösopimus kotivakuutus

Omassa kodissa. vuokra tai vastike vesimaksu sähkösopimus kotivakuutus PIENI TALOUSOPAS Omassa kodissa vuokra tai vastike vesimaksu sähkösopimus kotivakuutus Varmista, että ymmärrät vuokrasopimuksen sisällön ennen allekirjoittamista. Tarkista erityisesti vuokrankorotusperuste.

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Katsaus kotitalouksien talous- ja velkaongelmiin. Velka-päivä Takausjohtaja Minna Backman

Katsaus kotitalouksien talous- ja velkaongelmiin. Velka-päivä Takausjohtaja Minna Backman Katsaus kotitalouksien talous- ja velkaongelmiin Velka-päivä 27.9.2016 Takausjohtaja Minna Backman Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia tai taloudellisesti

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä JOHDANTO. Vireilletulo.

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä JOHDANTO. Vireilletulo. LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2010 vp Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 30 :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 6 päivänä toukokuuta 2010 lähettänyt

Lisätiedot

Lainat, vipit ja rahapelit

Lainat, vipit ja rahapelit Lainat, vipit ja rahapelit 21.9.2012 1 1. Mikä on rahapelaamisen ikäraja? 2. Minkä ikäisenä saa itse avata pankkitilin ja käyttää sitä? 3. Minkä ikäisenä saa ottaa pikavipin? 21.9.2012 2 15-vuotiaan oikeudet

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 17.09.2015 klo 09:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari 17.11.2011 Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumin tavoitteena on tiivistää

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5

SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2017 1 SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5 LASINEN LAPSUUS

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Suolahden palvelukeskus, sosiaalitoimiston kokoushuone (Suojarinne 21) Otsikko Sivu

Suolahden palvelukeskus, sosiaalitoimiston kokoushuone (Suojarinne 21) Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Vanhusneuvosto AIKA 15.09.2014 kello 09:10-12:50 PAIKKA Suolahden palvelukeskus, sosiaalitoimiston kokoushuone (Suojarinne 21) LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa.

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa. Viva Classica on helmikuussa 2010 avattu klassisen musiikin ystäville suunnattu verkkopalvelu ja radiokanava, jota voi kuunnella valtakunnallisesti internetissä osoitteessa www.vivaclassica.fi sekä matkapuhelimella

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä MTS:n Suuntaviivoja tiedustelulle -seminaari 21.9.2016 Pikkuparlamentin auditorio MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman Arvoisa seminaariyleisö, hyvät naiset ja herrat MTS:n puheenjohtajana

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka PELISEMINAARI 16.9.2013 Lahti 16.9.2013 Peliklinikka 16.9.2013/TJ 1 Peliklinikan palvelut tarjoavat Avokuntoutusta

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peluurin sidosryhmäseminaari 1.3.2006 Tapio Jaakkola projektipäällikkö Peluuri Liikaa pelissä? Soita Peluuri 0800 100 101 - www.peluuri.fi Motto: Some dance to

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1

Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1 Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1 Tehtävät Perustuvat lakiin talous- ja velkaneuvonnasta Talous- ja velkaneuvonnassa: 1) annetaan yksityishenkilöille tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen

Lisätiedot

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 41/2009 vp Torstai 28.5.2009 kello 12.15 14.17 Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Hannakaisa Heikkinen

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Kokousaika 9:00-9:27 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Luukkainen, Hannele Kanerva, Seppo Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa

Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa 2.11.29 Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa Finanssisektorin puheenvuoro: Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksesta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA 24.11.2016 klo 18:00 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 5 Jäsenen nimeäminen vapautusta pyytäneen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot