Vuosikatsaus 2014 w w w. t a k u u - s a a t i o. f i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikatsaus 2014 w w w. t a k u u - s a a t i o. f i"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2014 w w w. t a k u u - s a a t i o. f i

2 Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen Takaus ja perintä 5 Neuvontapuhelin Velkalinja 7 Omille jaloille -toiminta 9 Viestintä 10 Pienlaina-projekti 11 Mun talous -hanke ja chat-osaprojekti 12 Koulutukset ja tapahtumat 13 Luottamusjohto ja henkilöstö 14 Tilinpäätös 16 TAKUU-SÄÄTIÖ Valtakunnallinen, yksityishenkilöiden velkojen ja taloudenhallinnan ratkaisemista edistävä sosiaalialan asiantuntijajärjestö. neuvoo puhelimitse ja verkossa takaa järjestelylainoja tarjoaa tukihenkilötoimintaa kouluttaa talous- ja velka-asioissa edistää ja kehittää kotitalouden taloudenhallintaan ja sosiaaliturvaan liittyviä auttamiskeinoja sekä vapaaehtoisia velkojen järjestelyitä. Esimerkiksi Pienlaina-projekti aloitettiin vuonna vaikuttaa antamalla lausuntoja, tekemällä aloitteita ja toimimalla asiantuntijatyöryhmissä Julkaisija: Takuu-Säätiö 2015, piirrokset: Mirkka Hietanen

3 Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2014 Vuosi 2014 oli Takuu-Säätiölle uusien avauksien vuosi. Säätiössä lähti vauhtiin muun muassa kolme erillistä kehittämishanketta, internetsivujen uudistaminen sekä valmistautuminen 25-vuotisjuhlavuoteen. Samaan aikaan perinteisten palvelujen kysyntä ruuhkautti toimintaa. Kysyntään vastaamiseksi etsittiin uusia menettelytapoja ja uudistettiin palveluprosesseja. Lisäksi säätiön henkilöstössä oli merkittäviä muutoksia. Noin kolmasosa henkilökunnasta tuli uutena työntekijänä taloon tai vaihtoi työtehtävää. Toimintavuosi oli säätiön voimassa olevan strategian ( ) toimeenpanon toinen vuosi. Nelivuotiskaudessa on määritelty jokaiselle toimintaalueelle omat kehittämiskohteensa. Säätiön kokonaistoiminnan ohjauksessa keskityttiin kahden ensimmäisen vuoden aikana erityisesti toiminnan suunnittelun jäntevöittämiseen. Suomalaisten velkaantuminen on edelleen lisääntynyt. Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien velkaantumisaste oli vuoden lopulla 119,5 prosenttia. Se on kasvanut koko 2000-luvun ja viimeisten 14 vuoden aikana se on lähes kaksinkertaistunut. Velkaantuminen aiheuttaa osalle kotitalouksista ongelmia, mikä näkyy muun muassa maksuhäiriötilastoissa. Yhteensä suomalaisella eli yli kahdeksalla prosentilla aikuisväestöstä oli maksuhäiriömerkintä vuoden 2014 lopulla. Määrä on hyvin lähellä 1990-luvun laman jälkeistä ennätystä. Positiivista on se, että uusien maksuhäiriöisten henkilöiden määrä rekisterissä ei enää merkittävästi lisääntynyt vuonna Viimeisten vuosien aikana on uudistettu Takuu- Säätiön edustaman toimialan lainsäädäntöä. Uudistusten vaikutuksia seurataan huolella myös säätiössä, vaikkakin vaikutukset näkyvät vasta ajan myötä. Vuonna 2013 voimaan tulleen kuluttajasuojalain muutoksen vaikutuksia pikavippiongelmaan seurattiin tarkasti koko toimintavuoden ajan. Säätiön palveluissa lakimuutos näkyi siten, että asiakkaiden pikavippien kappalemäärä väheni, mutta yksittäisten vippien euromäärät olivat suurempia. KOTITALOUKSIEN VELKAANTUMISASTE ON KASVANUT KOKO 2000-LUVUN AJAN JA VIIMEISTEN 14 VUODEN AIKANA SE ON LÄHES KAKSINKERTAISTUNUT. Lisäksi säätiössä valmistauduttiin yksityishenkilön velkajärjestelylain uudistamiseen. Vuoden 2015 alussa voimaan tulleessa lakiuudistuksessa suurin muutos koski pienyrittäjiä. He saivat tietyin rajauksin mahdollisuuden järjestellä yksityishenkilön velkajärjestelylain perusteella myös toiminnassa olevan yrityksensä velat. Vuoden 2014 puolivälissä käynnistyi selvitystyö kuntien sosiaalisen luototuksen kehittämiseksi. Takuu-Säätiö osallistui selvityshenkilö Kirsti Rissasen johtamaan selvitystyöhön muun muassa ohjausryhmätyöskentelyn sekä taustaselvityksen ja siihen liittyvän tutkimussihteerityön kautta. Loppuvuonna ongelmavelkaantumista koskeva yhteiskunnallinen keskustelu voimistui myös valmistauduttaessa kevään 2015 eduskuntavaaleihin. Tässä yhteydessä Takuu-Säätiön toimialalla keskusteltiin erityisesti kotitalouksien talousosaamisen kansallisesta kehittämistarpeesta. 3

4 Säätiön palveluista ruuhkautunein oli takaustoiminta. Hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet asteittain vuodesta Jonojen purkamiseksi ja jonotusaikojen lyhentämiseksi uudistettiin takausprosessin toimintatapoja, sillä lisäresursseja ei ollut mahdollista saada. Käyttöön otettiin muun muassa hakemusten esikäsittely. Toimintamuutosten myötä hakemusjonot alkoivat lyhentyä erityisesti vuoden loppupuolella. Velkalinjan soittoyritysten määrä laski hieman vuodesta 2013, mutta kysyntä oli silti yli nelinkertainen vastattuihin puheluihin nähden. Tukihenkilötoiminnan työntekijäresursseista yli puolet vaihtui vuoden 2014 alussa ja samalla käynnistettiin myös keskustelu toiminnan uudistamistarpeista. Tähän työhön hallitus myönsi erillisen määrärahan vuodelle Vuoden aikana käynnistettiin myös pienlainatoiminnan kehittämishankkeessa lainaustoiminta ja kohderyhmätyö sekä tiedonhankinta. Takuu-Säätiö aloitti Mun talous -nuorten taloudenhallintataitojen kehittämishankkeessa sähköisen chat-neuvonnan kehittämiskokeilun syksyllä Lisäksi käynnisteltiin etsivä verkkotyö velkaongelmaisten ohjaamiseksi palvelujen pariin. Suurin osa Takuu-Säätiön toiminnasta rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen avustuksilla. Säätiö on jatkuvasti etsinyt myös vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja täydentämään RAY:n avustuksia. Erityisesti on etsitty pysyvämpää toteutusvaihtoehtoja takaustoiminnan katteeksi myönnetyn määräaikaisen avustuksen tilalle. Valitettavasti vaihtoehtoa ei ole vielä löytynyt, mutta työtä jatketaan tulevina vuosina. Takuu-Säätiön menestyksen salaisuus on sekä työhönsä sitoutunut luottamusjohto että taitava, osaava ja tehokas henkilökunta. Kiitos kaikille heille! Juha A. Pantzar toiminnanjohtaja VUOSIKATSAUS

5 Takaus ja perintä Takuu-Säätiöön saapui toimintavuonna noin takaushakemusta. Uusien takaushakemusten määrä on usean vuoden ajan vaihdellut vähän alle tuhannesta hakemuksesta yli tuhanteen. Kuluneena vuonna tehtiin jälleen enemmän takauspäätöksiä kuin parina edellisenä vuotena. Kaikkiaan hakijoille annettiin päätöstä. Tämä on noin viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2013 ja yli 17 prosenttia enemmän kuin vuonna Myönteisiä päätöksiä tehtiin 313 hakemukseen. Myönteisistä päätöksistä lähes neljännes kohdistui Takuu-Säätiön peruskohderyhmään kuuluville hakijoille. Myönnettyjen takausten keskimääräinen takaussumma pysyi melko samana kuin edellisvuotena. Se oli toimintavuonna euroa. Takauksia myönnettiin kaiken kaikkiaan yhteensä euroa. Takaushakemusten käsittely on viimeisten vuosien aikana tullut monella tavoin työläämmäksi. Takauksenhakijoiden velkojen kappalemäärät ovat suuret. Velkaluetteloissa näkyvät vielä pienemmät VELKALUETTELOISSA NÄKYVÄT VIELÄ PIENEMMÄT PIKAVIPIT, MUTTA MUUTOS NIIDEN VAIHTUMISESTA SUUREMPIIN LIMIITTIPIKALAINOIHIN ON JO NÄHTÄVISSÄ. pikavipit, mutta muutos niiden vaihtumisesta suurempiin limiittipikalainoihin on jo nähtävissä. Ihmisten tuntuma omaan talouteensa ja velkaantumiseensa on usein heikko. Velkaa otettaessa ei aina kyetä riittävästi harkitsemaan oman maksukyvyn riittämistä velan takaisinmaksuun tai varautumaan ennalta arvaamattomiin muutoksiin elämäntilanteissa. Kaikkia velkoja ja velkojia ei muisteta velkatilannetta kartoitettaessa. Toimintavuonna hakijoiden velkaluetteloissa oli keskimäärin alle 20 velkaa, mutta hajonta velkojen lukumäärissä on suuri. Velkatilanteen epäselvyyden vuoksi päätöksiä Takauksia voimassa Muutos Eur Kpl Eur Kpl Eur % Kpl % * * - 9 1,5 Saapuneet hakemukset Ratkaisut hakemuksiin ** Myönnetyt Hylätyt Muut ratkaisut Takaustoiminnan tunnuslukuja vuosina 2014 ja * Sisältää myös vuoden vaihteessa nostamattomat takaukset. ** Vuoden 2014 ratkaistuissa hakemuksissa on myös edellisen vuoden lopussa saapuneita hakemuksia ja vastaavasti osa vuoden 2014 lopussa saapuneista hakemuksista käsitellään vuoden 2015 puolella. 5

6 VUOSIKATSAUS 2014 joudutaan muuttamaan takauksen myöntämisen jälkeen. Tämä lisää päätöstä kohti käytettävää käsittelyaikaa ja vaikuttaa osaltaan jonotusajan pituuteen. Voimassa olevat takausvastuut pankeille ja takauslupaukset vielä nostamatta oleviin järjestelylainoihin olivat vuoden päättyessä euroa. Määrä on suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna. Velalliset lyhensivät säätiön takaamia järjestelylainoja vuoden aikana yhteensä noin euroa, mikä on noin euroa edellisvuotta vähemmän. Säätiön takaamia järjestelylainojen maksuohjelmia muutettiin edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2014 muutettiin yhteensä 203 maksuohjelmaa, mikä on noin neljänneksen vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Lyhytaikaiset muutostarpeet voidaan osin hoitaa velallisen ja pankin keskenään sopimin lyhennysvapaakuukausin. Niiden osuus on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Vaikeuksien taustalla on usein selkeä muutos elämäntilanteessa, kuten parisuhde-ero, työttömyys, lomautus tai sairastuminen. Tämä kertonee ihmisten elämäntilanteiden vaikeutumisesta, mistä puolestaan seuraa yhä enemmän vaikeuksia suoriutua myös järjestelylainan lyhennyksistä. Vuonna 2014 perintään saapui edellistä vuotta enemmän irtisanottuja järjestelylainoja. Aiempien vuosien laskeva trendi päättyi. Perintään saapui vuoden aikana yhteensä 62 irtisanottua järjestelylainaa, mikä oli 15 kappaletta enemmän kuin vuonna Takuu-Säätiö maksoi vuonna 2014 omavelkaisten takauksiensa perusteella pankeille yhteensä euroa, mikä on noin 15 prosenttia enemmän kuin vuonna Irtisanottu järjestelylaina oli keskimäärin noin euroa ja sitä oli lyhennetty pankille neljä ja puoli vuotta. Valtaosa perintään päätyneistä takausasiakkaista oli velkaantunut uudelleen. Kolmannes oli saanut myös luottohäiriömerkintöjä. Joidenkin asiakkaiden lisävelkaantuminen oli huomattu Takuu-Säätiössä jo ennen järjestelylainan irtisanomista, kun he olivat hakeneet maksuohjelmaansa muutosta. Valitettavan usein lisävelkaantumisen todellinen laajuus ja kokonaisvelan määrä paljastui vasta perinnän käynnistyttyä. Elämäntilanteen muutokset, kuten sairaus ja siitä aiheutuneet lisäkustannukset, perhemuutokset ja työttömyys selittivät uudelleen velkaantumista ja järjestelylainan laiminlyömistä. Talouden hallitsemattomuus näyttäisi olevan kuitenkin yleisin syy siihen, että järjestelylaina jouduttiin lopulta irtisanomaan. Toiseksi suurin tekijä lainojen irtisanomiseen oli työttömyys ja työllistymisvaikeudet. Vuonna 2014 yleinen talouden huono tilanne ja korkea työttömyysaste vähensivät takauksen saaneiden asiakkaiden mahdollisuuksia hoitaa järjestelylainojaan. Työttömyys vaikeutti myös vapaaehtoisen maksusopimuksen tekemistä, mistä syystä yhä useampi saatava eteni Takuu-Säätiöstä oikeudelliseen perintään. Asiakkaat maksoivat säätiön saatavia vuonna 2014 yhteensä euroa ( euroa vuonna 2013). Noin 80 prosenttia suorituksista saatiin ulosottoperinnästä. Ulosoton rahatilitykset kasvoivat euroa vuodesta 2013, mutta vapaaehtoisten maksusopimuksien vähenemisen vuoksi kokonaisperintätulos jäi kuitenkin lähes euroa pienemmäksi kuin vuonna Lopullisia luottotappioita kirjattiin vuodelle 2014 yhteensä euroa ( euroa vuonna 2013). 6

7 Neuvontapuhelin Velkalinja Velkalinjalla on ollut viiden viime vuoden aikana vuosittain keskimäärin noin neljännes enemmän soittoyrityksiä kuin mihin on kyetty vastaamaan. Vuonna 2014 soittoyrityksiä oli yhteensä noin kappaletta ( vuonna 2013) ja vastattuja- eli neuvontapuheluita noin (4 600 vuonna 2013). Lähes joka neljännellä soitolla pääsi neuvontaan. Vuonna 2014 soittojen seurantaa haittasivat puhelin- ja tilastointijärjestelmän toimintahäiriöt. Saatu numerotieto on aiempia vuosia epätarkempaa, sillä osasta vuotta puhelumäärat ovat arviolukuja. Pikavippilainsäädännön vaikutus näkyi edelleen Velkalinjalla. Jo vuonna 2013 pääasiassa pikavipeistä velkaantuneiden soittajien määrä väheni ja soittajien velat painottuivat enemmän tavanomaisiin kulutusluottoihin. Sama hyvä suunta näkyi edelleen, mutta huolestuttavaa oli havaita pikavippivelkaantumisen siirtyneen muutaman satasen luototoista euron ja sitä suurempiin niin sanottuihin limiittivippeihin. Limiittivippien vuoksi soittajien velkojen lukumäärä on vähentynyt, mutta velkataakka on entistä suurempi. Vuonna 2012 pääasiassa pikavipeistä velkaantuneen soittajan velkamäärä oli keskimäärin euroa kun viime vuonna se oli lähes kaksikertaistunut euroon. Saman suuntaisia havaintoja oli myös Suomen Asiakastieto Oy:n ja ulosoton vuoden 2014 tilastoissa. Toisaalta velkapottia on todennäköisesti lisännyt myös aiemmin otettujen pienten vippien kolmin-, nelinkertaistuminen perinnässä ja ulosotossa. LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSEN JÄLKEEN VELALLISILLA NÄYTTÄÄ OLEVAN VELKOJA LUKUMÄÄRÄISESTI VÄHEMMÄN, MUTTA VELKATAAKKA ON ENTISTÄ SUUREMPI. Limiittivippeihin näyttävät turvautuvan heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset, kuten aiemmin muutaman satasen vippeihinkin. Limiittivippien ottajat kertoivat velkaantuneensa sairastelun, vaihtelevan elämäntilanteen, pientuloisuuden ja yrittäjyyden vuoksi. Vuonna 2014 Velkalinjalla oli aiempia vuosia enemmän soittajia, jotka olivat maksaneet velkaa ja 7

8 elämistä velalla. Useimmiten he olivat työssäkäyviä, mutta myös eläkeläiset olivat turvautuneet luotolla elämiseen yhä useammin. Velan maksu ja eläminen velalla oli tavallisempaa nais- kuin miessoittajilla. Tutkimuksissa ylivelkaantuneiden tyypilliseksi piirteeksi kuvataan itsepärjäämisen eetosta. Itsepärjääminen on mahdollista velkaantumalla lisää, kunnes luottohäiriömerkintä pysäyttää. Mitä enemmän markkinoilla on tarjolla ja käytettävissä erilaisia kulutusluottoja esimerkiksi limiittivippejä, sitä pidempään velallisilla on keinoja väistää perintää ja ulosottoa. Aiempaa useammalla soittajalla velat olivat vielä hoidossa ja harvemmalla ajautuneet perintään tai ulosottoon. Itsepärjäämiskeinoista kertoo myös se, että toimintavuonna yhä harvempi oli hakenut ammattiapua velkaongelmiinsa. Velkalinjalla oli vuonna 2014 tavanomaista enemmän vankeusrangaistusta suorittavia soittajia. Heitä oli kaikkiaan 26, kun parina aiempana vuonna heitä on ollut kymmenkunta ja joinakin vuosina vain muutama. Soittajat vaikuttivat motivoituneilta ja heillä oli myös tuloja. Työtuloja oli 12 vankisoittajalla, viisi oli eläkkeellä ja yksi toimi yrittäjänä. Todennäköisesti valtaosa oli avolaitosvankeja. Asioitaan hoitamaan ilmoitti lähtevänsä 22 soittajaa ja 19 heistä ohjattiin velkaneuvontaan. Takuu-Säätiön takauksen arveltiin soveltuvan ratkaisuksi noin puolelle soittajista. Muita Takuu-Säätiön peruskohderyhmäläisiä, kuten mielenterveyskuntoutujia tai päihdetaustaisia sekä ongelmapelaajia oli soittajissa suhteessa saman verran kuin parina aiempana vuotena. VELKALINJALLA OLI VUONNA 2014 TAVANOMAISTA ENEMMÄN VANKEUSRANGAISTUSTA SUORITTAVIA SOITTAJIA. VUOSIKATSAUS

9 Omille jaloille -toiminta Takuu-Säätiön Omille jaloille -toiminta ylläpitää yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa vapaaehtoisja vertaistoiminnan verkostoja eri puolella Suomea. Toiminta on suunnattu erityisesti mielenterveys-, päihde- ja rikostaustaisille henkilöille. Koulutuksen saaneet vapaaehtoiset tukihenkilöt tukevat vaikeissa velka- ja elämäntilanteissa olevia henkilöitä arjen jaksamisessa sekä ohjaavat heitä tarvittavien palveluiden piiriin. Vuosi 2014 oli Omille jaloille -toiminnassa käännekohta erityisesti henkilöstövaihdosten vuoksi. Takuu- Säätiön kolmesta Omille jaloille -työntekijästä kaksi vaihtui heti alkuvuonna. Toimintaa on tehty samankaltaisella mallilla sen perustamisvaiheesta vuodesta 2006 lähtien. Vuoden 2014 syksyllä säätiön hallitus päätti käynnistää Omille jaloille -toiminnan kokonaisarviointi- ja kehittämisprosessin. Tavoitteena on vuoden 2015 aikana päivittää Omille jaloille -toimintamalli vastaamaan paremmin nykyistä toimintaympäristöä. Vuonna 2014 Omille jaloille -toiminnassa järjestettiin kaksi uusien tukihenkilöiden koulutusta sekä yksi yhteinen seminaari toiminnassa pidempään mukana olleille tukihenkilöille. Näiden koulutusten lisäksi Omille jaloille -toiminnan työntekijät ja tukihenkilöt pitivät vuoden aikana eri paikkakunnilla 52 velkakysymyksiä käsittelevää koulutus- ja infotilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 762 henkilöä. Vuoden 2014 lopussa Omille jaloille -toimintaa oli 19 eri paikkakunnalla. Näillä paikkakunnilla toimi yhteensä 68 vapaaehtoista tukihenkilöä. Erimuotoisia tukisuhteita tilastoitiin vuoden aikana yhteensä 160. Monella toiminnassa mukana olevalla paikkakunnalla tapahtui vaihdoksia järjestökumppaneissa (tukihenkilöiden kotipesät) sekä myös kumppaneiden vastuuhenkilöissä. Nämä vaihdokset vaativat tukihenkilötoiminnan uudelleenorganisointia, joka vaikutti osaltaan niin vapaaehtoisten tukihenkilöiden kuin heidän solmimien tukisuhteidensa määrään ennen toiminnan juurtumista uuteen kotipesään. Yksilötukisuhteiden lisäksi Omille jaloille -toiminnassa kehitettyä vertaisryhmätoimintaa (PA-ryhmiä) oli kahdeksalla paikkakunnalla. VUODEN 2014 LOPUSSA OMILLE JALOILLE -TOIMINTAA OLI 19 ERI PAIKKAKUNNALLA. NÄILLÄ PAIKKAKUNNILLA TOIMI YHTEENSÄ 68 VAPAAEHTOISTA TUKIHENKILÖÄ. Omille jaloille -toiminta sai joulukuussa osakseen myös poikkeuksellista huomiota, kun vapaaehtoisena tukihenkilönä pitkään toiminut tamperelainen Matti Itkonen valittiin Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaksi yhteensä 91 ehdokkaan joukosta. Valtakunnallisen kilpailun järjesti Kansalaisareena. Raati perusteli Matin valintaa muun muassa sillä, että hän on omalla esimerkillään vähentänyt puhumattomuuden kulttuuria, lisännyt toivoa ja uskoa selviytymiseen. Aiempien vuosien tapaan toiminta rahoitettiin RAY:n myöntämän kohdennetun toiminta-avustuksen sekä osin Takuu-Säätiön oman perusrahaston varoilla. Kumppaneina Omille jaloille -toiminnassa ovat muun muassa A-Kiltojen Liitto, Kris-Suomen keskusliitto, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Suomen Mielenterveysseura sekä seurakunnat eri paikkakunnilla. 9

10 Viestintä Takuu-Säätiö oli vuoden aikana asiantuntijana esillä mediassa yli 140 kertaa. Edellisvuoteen verrattuna medianäkyvyyden määrä pysyi samana. Säätiö otti loppuvuodesta käyttöön sähköisen mediaseurantapalvelun. Sitä ennen mediaosumia seurattiin aiempien vuosien tapaan omalla seurannalla. Vuoden aikana mediassa uutisoitiin esimerkiksi korkealle kivunneista maksuhäiriömerkintöjen määrästä, ikääntyvien velkaantumisesta, vuokraveloista, säätiön uudesta neuvontachat-palvelusta sekä vuoden vapaaehtoiseksi valitusta Omille jaloille -tukihenkilöstä. Mediaosumia kertyi kaikista päämedioista, kuten suurimmista päivälehdistä eri puolilta Suomea. Lehtijuttujen lisäksi säätiön asiantuntijat esiintyivät vuoden aikana useita kertoja televisiossa ja radiossa. Toimittajat haastattelivat heitä muun muassa MTV3:n Uutisissa sekä Ylen MOT- ja Kuningaskuluttaja-ohjelmassa. Takuu-Säätiön nettisivut ovat tärkeä kanava maksu- ja velkaongelmissa oleville ihmisille, ja sivujen kävijämäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. Vuonna 2014 nettisivujen yksittäisten kävijöiden ja käyntien määrä kasvoi yli viidenneksen edellisvuoteen verrattuna. Kaiken kaikkiaan sivuilla oli kävijöitä noin ( vuonna 2013) ja käyntejä ( vuonna 2013). Nettisivuilla vierailijat etsivät tietoa muun muassa säätiön palveluista, velkaongelmien ratkaisemisesta, avun hakemisesta sekä oman tilanteen selvittämisestä ja suunnittelusta. Myös velallisten tarinat kiinnostivat vierailijoita. Vuonna 2014 noin kolmannes nettivierailuista tehtiin puhelimella tai tabletilla. Mobiilikäyntien määrä on kasvanut kahden viimeisen vuoden aikana voimakkaasti. Vuonna 2012 vain noin seitsemän prosenttia oli mobiilikäyntejä. Säätiön nettisivujen uudistus aloitettiin vuonna 2014, sillä sivujen tekniikka on vanhentunut, eikä se palvele esimerkiksi mobiilikäyttäjiä. Lisäksi sivujen rakennetta ja sisältöjä muokataan helppokäyttöisemmäksi ja arkikielisemmäksi, jolloin erilaiset käyttäjäryhmät löytävät tietoa aiempaa paremmin. Uudet sivut julkaistaan syksyllä VUOSIKATSAUS

11 Pienlaina-projekti Takuu-Säätiö on vuodesta 2013 alkaen kehittänyt sosiaalista pienlainatoimintaa neljällä kokeilupaikkakunnalla, jotka ovat Kajaani, Paltamo, Seinäjoki ja Tampere. Tavoitteena on saada aikaan vuoden 2017 loppuun mennessä sosiaalisen pienlainoituksen toimintamalli, jolla vastataan pienituloisten kotitalouksien luottotarpeeseen ja ennaltaehkäistään ylivelkaantumista. Käytännön lainaustoiminta käynnistyi alkuvuonna Pienlainatiedusteluja kirjattiin yhteensä 208 ja varsinaisia kirjallisia lainahakemuksia saapui yhteensä 57. Pienlainoja myönnettiin 16 henkilölle. Pienlainatoiminnasta saadut käytännön kokemukset ovat osoittaneet muun muassa sen, että alkuperäisten yhteistyökumppaneiden (diakoniatyöntekijät ja kunnan sosiaalitoimi) kautta ei pystytä tavoittamaan ihmisiä riittävän ajoissa. Näiden tahojen piirissä olevat ihmiset ovat usein jo ylivelkaantuneet, jolloin pienluotto ei enää ole tarkoituksenmukainen keino taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. Toimintavuoden aikana esiin nousikin monia kokeilutoiminnan kannalta olennaisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi kohderyhmän ja koko toimintaympäristön systemaattisempi määrittely sekä kotitalouksien taloudenhallinnan tukeminen. Kohderyhmän tavoittamiseksi projektissa keskityttiin myös viestintä- ja verkostotyöhön. Vuoden 2014 aikana yhteistyötä rakennettiin laaja-alaisesti niiden kokeilupaikkakuntien eri viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, jotka kohtaavat pienituloisia kotitalouksia. Kesällä käynnistyi myös kolmen ministeriön (sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö) yhteinen selvityshanke, jonka tavoitteena oli selvittää kuntien sosiaalisen luototuksen kehittämistä. Selvityshenkilönä toimi OTT Kirsti Rissanen ja selvitystä tehtiin yhteistyössä säätiön Pienlaina-projektin kanssa. Pienlaina-projektia rahoitetaan RAY:n C-avustuksella. Lainapääoma, josta kotitalouksille myönnetään luottoja, on saatu vuoden 2012 Yhteisvastuukeräyksen tuotoista ( ,43 euroa). PIENLAINAKOKEILUN TAVOITTEENA ON SAADA AIKAAN SOSIAALISEN PIENLAINOITUKSEN TOIMINTAMALLI, JOLLA VASTATAAN PIENITULOISTEN KOTITALOUKSIEN LUOTTOTARPEESEEN JA ENNALTAEHKÄISTÄÄN YLIVELKAANTUMISTA.

12 Mun talous -hanke ja chat-osaprojekti VUOSIKATSAUS 2014 Mun talous on Takuu-Säätiön, Nuorisoasuntoliiton, Nuorisosäätiön ja Suomen Setlementtiliiton yhteishanke vuosina Hanke pyrkii edistämään nuorten talousosaamista ja ennaltaehkäisemään ylivelkaantumista. Kyseessä on verkostohanke, johon vuonna 2014 kuului 65 organisaatiota finanssialan yrityksistä järjestöihin. Toimintaa rahoittaa RAY. Takuu-Säätiön Mun talous -projektikoordinaattori aloitti tehtävässään helmikuussa Vuoden aikana hankkeen koordinaattorit järjestivät erilaisia tapahtumia, kuten Nuori kuluttaja -seminaarin, Suomi Areena -visailun ja useamman verkostotilaisuuden. Osana Mun talous -hanketta Takuu-Säätiö käynnisti Kysy rahasta -neuvontachatin, jolla halutaan tavoittaa erityisesti nuoria velkaantumisriskissä olevia aikuisia. Alkuvuonna 2014 hankittiin chat-työkalu sekä kehitettiin tiedonkeruu- ja muu tarvittava työvälineistö. Chat-keskustelut aloitettiin lokakuussa Syksyn aikana saatiin kokemusta keskusteluista ja käynnistettiin markkinointikokeilut. Nuorten aikuisten tavoittaminen ennen maksuvaikeuksien kasaantumista on haasteellista. Siksi heidän tavoittamisensa ja palvelun markkinointi aloitettiin yhteistyössä nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Vuonna 2014 yhteistyökumppaneina olivat Pelirajat on ja Nuorisosäätiö. Toimintatapa osoittautui jatkokehittämisen arvoiseksi. Vuoden loppuun mennessä chattiin tuli 74 yhteydenottoa. Yhteensä käytiin 56 keskustelua ja asiakaspalautetta saatiin 14 keskustelusta. Noin puolet keskustelijoista oli alle 30-vuotiaita, joten nuorten aikuisten tavoittaminen on alkanut hyvin. Suurimmalla osalla keskustelijoista oli jonkin asteinen velkatilanne: laskuja oli jäänyt rästiin ja niitä oli vaikea hoitaa tai ulosotto ja/tai perintä oli alkanut. Keskusteluissa kartoitettiin toimintamahdollisuuksia ja asiakkaille sopivia velkajärjestelykeinoja. Ratkaisuja kaikkiin tilanteisiin ei löytynyt heti, mutta suurin osa asiakkaista kertoi saaneensa keskusteluista uutta tietoa ja motivaatiota asioiden selvittelyyn. TAKUU-SÄÄTIÖ KAYNNISTI KYSY RAHASTA -NEUVONTACHATIN, JOLLA HALUTAAN TAVOITTAA ERITYISESTI VELKAANTUMISRISKISSÄ OLEVIA NUORIA AIKUISIA. Lisäksi Mun talous -projektikoordinaattori on vuoden aikana kohdannut ja kouluttanut nuoria ja ammattilaisia erilaisilla messuilla ja tilaisuuksissa. Kohtaamisia ja koulutuksia jatketaan myös vuonna Ne ovat osa hankkeen yhteistä verkostotyötä, mutta edistävät myös chat-palvelun markkinointia. RAY käynnisti vuonna 2013 Paikka auki -avustusohjelman, jolla edistetään nuorten pääsyä työelämään ja vahvistetaan heidän työelämävalmiuksiaan. Tällä avustuksella säätiöön palkattiin nuori työntekijä yhdeksi vuodeksi syyskuusta 2014 alkaen. Hänen tehtävänsä sijoittui kiinteästi Mun talous -osaprojektin yhteyteen, sillä tarkoituksena oli hyödyntää nuoren aikuisen kokemusnäkökulmaa kehitettäessä nuorille suunnattua talous- ja velkaneuvonnan välineistöä. Syksyn 2014 aikana hän osallistui tiiviisti chat-kokeilun aloittamiseen ja kartoitti verkkopalveluita etsivää työtä varten. 12

13 Koulutukset ja tapahtumat Vuoden 2014 joulukuussa Takuu-Säätiö järjesti Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivän, jonka se elvytti vuotta aiemmin vuosittaiseksi perinteeksi. Tarkoituksena on tarjota sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille tietoa ajankohtaista ilmiöistä sekä antaa mahdollisuus pohtia niitä ja tavata toinen toisiaan. Vuoden 2014 teemana oli heikompiosaisten kuluttajien selviytyminen luottomarkkinoilla sekä sosiaalinen luototus. Helsingissä pidetyssä tilaisuudessa oli yli 130 osallistujaa, jotka kohtaavat talouskriisissä olevia ihmisiä työssään tai toimivat muuten talous- ja velka-asioiden parissa. Säätiön tarjoamaa talous- ja velka-asioiden koulutusta jaettiin toimintavuonna Mun talous -hankkeen kanssa siten, että säätiön osahankkeen projektikoordinaattori vastasi niistä koulutus-, infoja messutilaisuuksista, jotka oli suunnattu vain tai pääasiassa nuorille aikuisille tai opettajille. Projektikoordinaattorin luomia koulutusyhteistyökontakteja hyödynnetään säätiössä hankkeen päätymisen jälkeen. Muutoin säätiön henkilökunta kävi kouluttamassa tai infoamassa talous- ja velkaneuvojia (120 osallistujaa), työttömiä (70 osallistujaa) ja diakoniaalan aikuisopiskelijoita (40). Takuu-Säätiö on Pääkaupunkiseudun puhelinauttajat -verkoston jäsen. Se järjestää vuosittain koulutuspäivän pääkaupunkiseudun vapaaehtoisille puhelin- ja verkkoauttajille. Vuoden 2014 koulutuksen teemana olivat ahdistavat raha-asiat ja miten kuulla, rohkaista sekä ohjata soittajaa maksuongelmissa. Takuu-Säätiö vastasi koulutuksesta ja sen sisällöstä. Helsingissä pidettyyn tilaisuuteen osallistui noin 70 puhelin- ja verkkoauttajaa. Säätiö jatkoi yhteistyökumppanina kahdessa vuosittaisessa tapahtumassa: Suomen Asiakastieto Oy:n järjestämässä tuhatkunta nuorta tavoittavassa Tarkka Fyrkka -tapahtumassa sekä kansainvälisenä kuluttajapäivänä Helsingin yliopiston kotitalousalan opettajien ja opiskelijoiden järjestämässä Rahapajassa. Lisäksi säätiö osallistui Kuluttajaliiton koordinoimaan Kuluttajaparlamenttiin, jossa vuoden 2014 kannanottona ja vaikuttamisteemana oli muun muassa lapsiin ja nuoriin kohdistuva markkinointi. TAKUU-SÄÄTIÖN JÄSENYYDET JA VERKOSTOT 2014 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry EAPN-Fin, köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto ECDN, European Consumer Debt Network Taloudenhallinnan neuvottelukunta LAUSUNNOT JA KANNANOTOT 2014 Lausunto hallituksen esitykseen HE 166/2014 vp eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (14.10.) Lakivaliokunta: Kuulemislausunto hallituksen esitykseen HE 83/2014 vp eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (11.9.) Talousvaliokunta: Kuulemislausunto hallituksen esitykseksi laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (5.9.) Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (17.6.) Lausunto sakon muuntorangaistusjärjestelmän uudistamisesta (17.6.) Lausunto lukion tuntijakouudistuksesta (31.1., Mun talous -verkosto) Lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietintöön (30.1.) 13

14 Luottamusjohto ja henkilöstö VALTUUSKUNTA Valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa. Jäsen Varajäsen VUOSIKATSAUS 2014 henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho (pj) Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä kehittämisjohtaja Ari Saarto (vpj) A-klinikkasäätiö asiantuntija Tiina Saarela Kirkkohallitus ylitarkastaja Eila Lempiäinen Rikosseuraamuslaitos hallintojohtaja Hannu Kallio Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä neuvotteleva virkamies Marianne Mäki Oikeusministeriö verkkokriisityön päällikkö Satu Raappana-Jokinen Suomen Mielenterveysseura ry. diakoniajohtaja Jarmo Kökkö Helsingin Diakonissalaitos keräysjohtaja Tapio Pajunen Kirkkopalvelut ry hallintojohtaja Raimo Viiansuo A-klinikkasäätiö asiantuntija Elina Juntunen Kirkkohallitus puheenjohtaja Sinikka Vilen Suomen Katulähetysliitto ry järjestöjohtaja Sinikka Kaakkuriniemi Suomen Mielenterveysseura yhteiskuntatyön johtaja Ilkka Hjerppe Tampereen ev.lut. seurakunnat diakoniatyöntekijä Kari Rekilä Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä johtava ylilääkäri Pekka Heinälä A-klinikkasäätiö asiantuntija Irene Nummela Kirkkohallitus erityisasiantuntija Ulla Knuuti Rikosseuraamuslaitos yhteiskunnallisen työn pastori Petri Laitinen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä erikoissuunnittelija Riitta Punju Oikeusministeriö tiedottaja Sami Liukkonen Suomen Mielenterveysseura ry. kehitysjohtaja Hannu Harri Kirkkopalvelut ry palvelujohtaja Mikko Kettunen Kirkkopalvelut ry kehittämispäällikkö Marja Merikallio A-klinikkasäätiö asiantuntija Sami Puumala Kirkkohallitus hallituksen jäsen Kauko Laaksamo Suomen Katulähetysliitto ry projektipäällikkö Tiina Lumijärvi Suomen Mielenterveysseura yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takala Tampereen ev.lut. seurakunnat 14

VUOSIKATSAUS 2013. www.takuu-saatio.fi

VUOSIKATSAUS 2013. www.takuu-saatio.fi VUOSIKATSAUS 2013 www.takuu-saatio.fi Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2013 3 Takaus ja perintä 5 Velkalinja 7 Omille jaloille -toiminta 8 Pienlaina 9 Viestintä 10 Koulutukset ja tapahtumat 11

Lisätiedot

Nuorten maksuhäiriöt, velkaantuminen ja palvelut. Paula Paloheimo. Tampere 3.10.2014. Kirjoita tähän nimesi 8.12.2014

Nuorten maksuhäiriöt, velkaantuminen ja palvelut. Paula Paloheimo. Tampere 3.10.2014. Kirjoita tähän nimesi 8.12.2014 Kirjoita tähän nimesi 8.12.2014 Nuorten maksuhäiriöt, velkaantuminen ja palvelut Paula Paloheimo Tampere 3.10.2014 Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia ihmisiä

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2012. www.takuu-saatio.fi

VUOSIKATSAUS 2012. www.takuu-saatio.fi VUOSIKATSAUS 2012 www.takuu-saatio.fi Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2012 3 Takaushakemukset lisääntyivät 5 Velkalinja ruuhkautui 8 Omille jaloille - tukea oman talouden hallintaan 10 Koulutukset

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 2015 www.takuu-saatio.fi Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2015 3 Takaus ja perintä 5 Neuvonta 7 Vapaaehtoisten koulutus talous- ja velka-asioissa (Omille jaloille -toiminta) 9 Viestintä

Lisätiedot

Nuorten talousosaaminen ja velkaongelmien ennaltaehkäisy. Järvenpää 10.4.2014. Kirjoita tähän nimesi 10.4.2014

Nuorten talousosaaminen ja velkaongelmien ennaltaehkäisy. Järvenpää 10.4.2014. Kirjoita tähän nimesi 10.4.2014 Kirjoita tähän nimesi 10.4.2014 Nuorten talousosaaminen ja velkaongelmien ennaltaehkäisy Järvenpää 10.4.2014 Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia ihmisiä velka-

Lisätiedot

Velkaantuminen ja pienlaina

Velkaantuminen ja pienlaina Velkaantuminen ja pienlaina tutkija-arvioitsija Sari Nyholm ja projektisuunnittelija Virpi Muilu Takuusäätiö 5.4.2017 Takuusäätiö - neuvoja, tukea ja ratkaisuja talous- ja velkaongelmiin Neuvomme Velkalinjassa

Lisätiedot

VELKAONGELMIIN LÖYTYY APUA Kangasala Omille jaloille

VELKAONGELMIIN LÖYTYY APUA Kangasala Omille jaloille VELKAONGELMIIN LÖYTYY APUA Kangasala Omille jaloille TALOUS- JA VELKANEUVONTA VOIT OTTAA YHTEYTTÄ TALOUS- JA VELKANEUVONTAAN, JOS OLET TILANTEESSA, JOSSA TULOT EIVÄT KATA MENOJA. LASKUT JA MAKSUT LAAHAAVAT

Lisätiedot

Suomalaisten velkaantuminen ja maksuvaikeudet

Suomalaisten velkaantuminen ja maksuvaikeudet VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2011 3 Takaustoiminta ja perintä 5 Velkalinja 9 Omille jaloille 11 Työllä tukea vankien velanhoitoon 13 Koulutukset ja tapahtumat 14 Viestintä

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA YLEISTÄ Nuoruudessaan ihminen käy läpi enemmän muutoksia kuin missään muussa elämän vaiheessa. Suomen lainsäädännön mukaan 18 v. on täysi-ikäinen - vastaa itse varoistaan

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Kirsi Karttunen 1 Historiaa Alkanut lamavuosien yksityishenkilön velkojen selvittämiseksi vuonna 1993 Laki talous- ja velkaneuvonnasta astui voimaan 1.9.2000 Aluehallintovirasto

Lisätiedot

TAKUU-SÄÄTIÖ Vuosikertomus 2009 1

TAKUU-SÄÄTIÖ Vuosikertomus 2009 1 TAKUU-SÄÄTIÖ Vuosikertomus 2009 1 TAKUU-SÄÄTIÖ Valtakunnallinen, yksityishenkilöiden velkojen ja taloudenhallinnan ratkaisemista edistävä sosiaalialan asiantuntijajärjestö. ARVOMME Asiakaskeskeisyys Asiakas

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

tuodaan Raha-asiat parisuhteessa yhteiset vai erilliset? Kirjoita tähän nimesi Minna Mattila 25.11.2014

tuodaan Raha-asiat parisuhteessa yhteiset vai erilliset? Kirjoita tähän nimesi Minna Mattila 25.11.2014 Kirjoita tähän nimesi Minna Mattila tuodaan Raha-asiat parisuhteessa yhteiset vai erilliset? Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia ihmisiä velka- ja talousongelmien

Lisätiedot

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö Nuori velkakierteessä Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö 21.1.2016 Käsiteltävät asiat Velkaongelmien laajuudesta Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset Maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan kohtaaminen Tilanteen

Lisätiedot

Ikääntyvät kuluttajat ylivelkaiset eläkeläiset. Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivä 9.12.2014 Minna Backman. Kirjoita tähän nimesi 10.12.

Ikääntyvät kuluttajat ylivelkaiset eläkeläiset. Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivä 9.12.2014 Minna Backman. Kirjoita tähän nimesi 10.12. Kirjoita tähän nimesi 10.12.2014 Ikääntyvät kuluttajat ylivelkaiset eläkeläiset Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivä 9.12.2014 Minna Backman Uutisotsikoista poimittua Ulosotoissa miljoonien kasvutahti

Lisätiedot

Takuusäätiön osahanke Kysy rahasta -chat

Takuusäätiön osahanke Kysy rahasta -chat Takuusäätiön osahanke Kysy rahasta -chat Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta messut Henri Hölttä, Takuusäätiö 6.9.2017 Takuusäätiö lyhyesti Velkalinja ja chat Talouspolkuhanke

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina

Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville Lasse Toimi, Nuorisosäätiö, Helsinki 2015 Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville Talous- ja

Lisätiedot

Kirkon diakoniarahasto

Kirkon diakoniarahasto Kirkon vapaaehtoiset taloudellisissa vaikeuksissa olevien tukena Kirkon diakoniarahasto Soile Niemi Diakonian talousneuvontaprojekti Itä-Helsingin seurakunnat soile.niemi@evl.fi p. 09 2340 4841, 050 523

Lisätiedot

Viisi vauhdikasta Mun talous -vuotta

Viisi vauhdikasta Mun talous -vuotta Viisi vauhdikasta Mun talous -vuotta Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta -messut Ville Kujanpää, Suomen Setlementtiliitto ry 6.9.2017 #nuoretjaraha Mikä ihmeen Sementtiliitto?

Lisätiedot

Asumisneuvonnan koulutus Velkaantuminen asunnottomuuden taustalla /Minna Mattila. 20.5.2013 Ympäristöministeriö, Helsinki

Asumisneuvonnan koulutus Velkaantuminen asunnottomuuden taustalla /Minna Mattila. 20.5.2013 Ympäristöministeriö, Helsinki Asumisneuvonnan koulutus Velkaantuminen asunnottomuuden taustalla / 20.5.2013 Ympäristöministeriö, Helsinki Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Takuu-Säätiö edistää ennalta-arvaamattomasta

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

NAL:n osahanke. Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta messut Kaisa Näsman

NAL:n osahanke. Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta messut Kaisa Näsman NAL:n osahanke Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta messut Kaisa Näsman 6.9.2017 NAL Nuorisoasuntoliitto Suomen ainoa nuorten asumisen edunvalvoja NAL rakennuttaa ja vuokraa

Lisätiedot

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta Työllisyyden kannustinpäivä 16.1.2013 Talous- ja velkaneuvoja Seija Jauhiainen KESKI-SUOMEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA Jyväskylän kaupunki järjestänyt talous- ja velkaneuvontapalvelua

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Toiminta ja kehittäminen - 1 johtava talous- ja velkaneuvoja - 9 talous- ja velkaneuvojaa - 2,8 sihteeriä - asukaspohja n. 335 000 Toimintatavat - Talous- ja velkaneuvonta - Talous-

Lisätiedot

Rahoituskriisi ja velkaongelmien hallinta

Rahoituskriisi ja velkaongelmien hallinta Rahoituskriisi ja velkaongelmien hallinta Pankkikriisin sosiaaliset vaikutukset Diak 18.09.2009 Erikoistutkija Vesa Muttilainen (Polamk) Teemat 1) Luottomarkkinoiden murrokset 2) Tietoja velkaongelmista

Lisätiedot

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010 1/12 Perinnässä olevien suomalaisten henkilöprofiili 2001 ja 2010 KENELLÄ SUOMESSA ON MAKSUJEN KANSSA VAIKEUKSIA? 1. TUTKIMUS Lindorff Oy:n Tilastokeskukselta tilaaman tarkastelun tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

Sosiaalinen luotto. 16.1.2013 Hanna Tabell Johtava sosiaalityöntekijä

Sosiaalinen luotto. 16.1.2013 Hanna Tabell Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalinen luotto 16.1.2013 Hanna Tabell Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalinen luototus Laki sosiaalisesta luototuksesta hyväksyttiin 20.12.2002/133 ja laki astui voimaan 1.1.2003 Sosiaalinen luototus

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Kirsi Karttunen talous- ja velkaneuvoja, Tampere Talous- ja velkaneuvonta Alkanut lamavuosien yksityishenkilön velkojen selvittämiseksi vuonna 1993 Laki talous- ja velkaneuvonnasta

Lisätiedot

Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa

Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa Diakonian talousneuvonnan projektityöntekijä Soile Niemi Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä 14.12.2016 On osa ev.lut.

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Koululaisten oma yhteiskunta Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Mikä Yrityskylä? Kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Simulaatio

Lisätiedot

Asumissosiaalisen työn teemapäivä

Asumissosiaalisen työn teemapäivä Asumissosiaalisen työn teemapäivä 28.3.2017 MEISTÄ Hanke käynnistyi vuonna 2014, näillä näkymin rahoitus vuoden 2018 loppuun Toiminta STEAn (ent. RAY) rahoittamaa, maksuton palvelu Taustalla yhteistyökumppaneiden

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin?

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin? Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Nitta Lindroos 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - yhteisöpedagogi, talousneuvonta, projektit 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit 4. Organisaatio

Lisätiedot

Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten?

Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten? Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten? Ylivelkaantumisen ehkäisy- ja hoitomallien kehittäminen -hanke Loppuseminaari 9.12.2015 Kristiina Aalto ja Liisa Peura-Kapanen, Helsingin

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.10.2016 Sivu 1 / 1 4305/2016 00.01.01 98 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja palautteiden käsittelystä kaupunkitekniikan keskuksessa alkuvuodesta 2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Asuntoreformiyhdistys r.y. seminaari 24.11.2009 Bottan juhlasali Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksen

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet 1.1.2018 alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus 11.12.2017 346 2 / 5 Sosiaalinen luototus Laki sosiaalisesta luototuksesta

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu... 2

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten rahapelaaminen

Ikäihmisten rahapelaaminen Ikäihmisten rahapelaaminen TERVE-SOS 2009, Helsinki Johanna Järvinen-Tassopoulos, erikoistutkija Päihteiden ja ehkäisevän päihdetyön yksikkö 14.5.2009 Johanna Järvinen-Tassopoulos 1 1. Aluksi Marketin

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha arjen näkökulmasta Finanssialan Keskusliitto ja mitä varten Miten nuoret suunnittelevat rahankäyttöään Raha-asioiden

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2013 vp Torstai 28.11.2013 kello 12.15-14.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto Kalliorinne /vas Mika Kari

Lisätiedot

Finanssiosaamisen tarjoajien sidosryhmädialogi

Finanssiosaamisen tarjoajien sidosryhmädialogi Finanssiosaamisen tarjoajien sidosryhmädialogi Silja Petäjäinen 1 Opinnäytetyön tavoitteet ja ongelmanasettelu Tavoite Työn tavoitteena on selvittää miten eri toimijat tällä hetkellä jakavat finanssiosaamista.

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

Katsaus kotitalouksien talous- ja velkaongelmiin. Velka-päivä Takausjohtaja Minna Backman

Katsaus kotitalouksien talous- ja velkaongelmiin. Velka-päivä Takausjohtaja Minna Backman Katsaus kotitalouksien talous- ja velkaongelmiin Velka-päivä 27.9.2016 Takausjohtaja Minna Backman Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia tai taloudellisesti

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

1 Tukiryhmän puheenjohtaja Sanna Lauslahti avasi kokouksen klo 8:20. 2 Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan haastekampanja

1 Tukiryhmän puheenjohtaja Sanna Lauslahti avasi kokouksen klo 8:20. 2 Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan haastekampanja 1 EDUSKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika: To 2.10.2014 klo 8.20-9 Paikka: Eduskunta, Sali A 107 MUISTIO 3.10.2014 Läsnä eduskunnasta: Anne Kalmari Sanna Lauslahti Kari Uotila Pirkko Mattila

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet 1.1.2017 31.12.2017 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 2 / 6 Sosiaalinen luototus Laki sosiaalisesta luototuksesta tuli voimaan 1.1.2003 (1133/2002). Sosiaalihuoltolakiin

Lisätiedot

Häätöjen ennaltaehkäisy ja

Häätöjen ennaltaehkäisy ja Häätöjen ennaltaehkäisy ja asumisen sosiaaliohjaus Vantaalla 25.9.2015 Dimitri Hedman, Sari Heiskanen, Sara Juntunen, Tanja Turunen Asumisen sosiaaliohjaus on aloitettu Vantaalla syyskuussa 2009 osana

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTON MYÖNTÄMISEN PERUSTEET KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEY- DENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ

SOSIAALISEN LUOTON MYÖNTÄMISEN PERUSTEET KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEY- DENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (6) SOSIAALISEN LUOTON MYÖNTÄMISEN PERUSTEET KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEY- DENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ Yleistä Laki sosiaalisesta luototuksesta tuli voimaan 1.1.2003 (1133/2002). Sosiaalisen luototuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3855/00.01.01/2014 93 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja asiakaspalautteen käsittelystä teknisessä keskuksessa vuoden 2014 alkupuolella Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 2/2007. Velkajärjestelyn kehityssuuntia 1993 2006. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tuloksia. 1 Johdanto.

OPTL. Verkkokatsauksia 2/2007. Velkajärjestelyn kehityssuuntia 1993 2006. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tuloksia. 1 Johdanto. OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vesa Muttilainen Velkajärjestelyn kehityssuuntia 199 26 Tuloksia Verkkokatsauksia 2/27 Sisällys Tuloksia 1 1 Johdanto 1 2 Velkaongelmien järjestelyn eteneminen 2 Velkajärjestelyn

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

10.4.2012 Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuriprosessi, nuorisotoimi

10.4.2012 Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuriprosessi, nuorisotoimi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuriprosessi, nuorisotoimi TUUMASTA TOIMEEN pohjana aiemmat suunnitelmat ja esitykset aiemmilta vuosilta toimintasuun nitelmat Nak 2009-2011 aloite Tuija Pohjola 2010

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Luottomarkkinat muutoksessa. Paula Hannula 12.12.2013. kkv.fi. kkv.fi

Luottomarkkinat muutoksessa. Paula Hannula 12.12.2013. kkv.fi. kkv.fi Luottomarkkinat muutoksessa Paula Hannula 12.12.2013 12.12.2013 2 Kuluttajaluottolainsäädännön muutokset Pikaluottoja koskevia säännöksiä on uudistettu kolmessa vaiheessa 2009, 2010 ja 2013. Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Toimitus: Takuu-Säätiö viestintä, Provia Viestintä, Kuvitukset: Mirkka Hietanen, Graafinen suunnittelu: Mervi Nygård, Duo oy

Toimitus: Takuu-Säätiö viestintä, Provia Viestintä, Kuvitukset: Mirkka Hietanen, Graafinen suunnittelu: Mervi Nygård, Duo oy VUOSIKERTOMUS 2010 2 Sisällys Hallituksen puheenjohtajalta 3 Toiminnanjohtajan katsaus 4 Juhlavuoden tapahtumat 7 20-vuotisjuhla 8 Velkatori-tapahtuma 18 Takaus ja perintä 20 Neuvontaa velkalinjassa 23

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

SEPA-MIGRAATIOPROJEKTI SUORAVELOITUS- VIESTINTÄ. SEPA-ydinryhmä 28.11.2012 Kristiina Siikala

SEPA-MIGRAATIOPROJEKTI SUORAVELOITUS- VIESTINTÄ. SEPA-ydinryhmä 28.11.2012 Kristiina Siikala SEPA-MIGRAATIOPROJEKTI SUORAVELOITUS- VIESTINTÄ SEPA-ydinryhmä 28.11.2012 Kristiina Siikala 1 SISÄLLYS Vuosi 2012 suoraveloitusviestinnässä Tehdyt toimenpiteet Suunnitelma viestinnän toimenpiteiksi vuonna

Lisätiedot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot KOUVOLA 2014 OMILLE JALOILLE TOIMINTA Omille jaloille -tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia rinnalla kulkijoita. He toimivat tavallisen ihmisen taidoin omien voimiensa

Lisätiedot

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012 Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 212 Kastetut 646 Seurakuntaan muuttaneet 5 32 Kirkkoon liittyneet 286 Lisäys yhteensä 5 964 Kuolleet 463 Seurakunnasta muuttaneet 5 455 Kirkosta eronneet 768 Vähennys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 3520/00.01.01/2015 93 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja -palautteen käsittelystä teknisessä keskuksessa alkuvuoden 2015 aikana Valmistelijat / lisätiedot: Maritta

Lisätiedot

Valtion takaukset 2008, 4. vuosineljännes

Valtion takaukset 2008, 4. vuosineljännes Julkinen talous 29 Valtion takaukset 28, 4. vuosineljännes Valtion takauskanta 15,3 miljardia vuoden 28 lopussa Valtion takauskanta oli 15,3 miljardia euroa vuoden 28 lopussa. Vuoden aikana myönnettiin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2010 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin joka vuosi sille asetetut

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

TAKUUSÄÄTIÖ Strategia

TAKUUSÄÄTIÖ Strategia TAKUUSÄÄTIÖ Strategia 2017 2020 Tehtävämme Takuusäätiö toimii kotitalouksien talous- ja velkaongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Tavoitteemme toimijana Tahdomme olla näkyvä kotitalouksien talous-

Lisätiedot

Eu-avustajat 30.11.2015

Eu-avustajat 30.11.2015 Eu-avustajat 30.11.2015 Mikä on Maaseudun tukihenkilöverkko? Maaseudun tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa keskusteluapua kaikille maaseudun asukkaille toimialasta

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

Valtion takauskanta 38,7 miljardia vuoden 2014 lopussa

Valtion takauskanta 38,7 miljardia vuoden 2014 lopussa Julkinen talous 215 Valtion takaukset 214, 4. vuosineljännes Valtion takauskanta 38,7 miljardia vuoden 214 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion takauskanta oli 38,7 miljardia euroa vuoden 214

Lisätiedot

JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE. Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015

JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE. Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015 JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015 HANKKEEN TAUSTAA Jalkautuva talousohjaus on Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n vuosina 2014-2016 toteuttama hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot

VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET

VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET Ohjeita velkatietojen selvittämiseen Näin pääset alkuun Kokoa kaikki velkojilta, perimistoimistoilta tai ulosotosta viimeksi saamasi laskut tai maksuhuomautukset, haastehakemukset

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Valtion takauskanta 45,3 miljardia joulukuun 2016 lopussa

Valtion takauskanta 45,3 miljardia joulukuun 2016 lopussa Julkinen talous 2017 Valtion takaukset 2016, 4. vuosineljännes Valtion takauskanta 45,3 miljardia joulukuun 2016 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion takauskanta oli 45,3 miljardia euroa vuoden

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 vp Perjantai 8.2.2013 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 10, 11 osittain, 12 jäs. Lars Erik Gästgivars /r (3 Teuvo

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.11. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Työttömyyden kasvun pääasiallinen syy

Lisätiedot

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Maaseudun Tukihenkilöverkko Maaseudun Tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa apua kaikille maaseudun

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan!

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! Arvoisa vastaaja Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! 1) Tämä on vapaaehtoistoiminnan paikalliseen infrastruktuuriin liittyvä kartoitus, joka toteutetaan joulutammikuun

Lisätiedot