Vuosikatsaus 2014 w w w. t a k u u - s a a t i o. f i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikatsaus 2014 w w w. t a k u u - s a a t i o. f i"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2014 w w w. t a k u u - s a a t i o. f i

2 Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen Takaus ja perintä 5 Neuvontapuhelin Velkalinja 7 Omille jaloille -toiminta 9 Viestintä 10 Pienlaina-projekti 11 Mun talous -hanke ja chat-osaprojekti 12 Koulutukset ja tapahtumat 13 Luottamusjohto ja henkilöstö 14 Tilinpäätös 16 TAKUU-SÄÄTIÖ Valtakunnallinen, yksityishenkilöiden velkojen ja taloudenhallinnan ratkaisemista edistävä sosiaalialan asiantuntijajärjestö. neuvoo puhelimitse ja verkossa takaa järjestelylainoja tarjoaa tukihenkilötoimintaa kouluttaa talous- ja velka-asioissa edistää ja kehittää kotitalouden taloudenhallintaan ja sosiaaliturvaan liittyviä auttamiskeinoja sekä vapaaehtoisia velkojen järjestelyitä. Esimerkiksi Pienlaina-projekti aloitettiin vuonna vaikuttaa antamalla lausuntoja, tekemällä aloitteita ja toimimalla asiantuntijatyöryhmissä Julkaisija: Takuu-Säätiö 2015, piirrokset: Mirkka Hietanen

3 Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2014 Vuosi 2014 oli Takuu-Säätiölle uusien avauksien vuosi. Säätiössä lähti vauhtiin muun muassa kolme erillistä kehittämishanketta, internetsivujen uudistaminen sekä valmistautuminen 25-vuotisjuhlavuoteen. Samaan aikaan perinteisten palvelujen kysyntä ruuhkautti toimintaa. Kysyntään vastaamiseksi etsittiin uusia menettelytapoja ja uudistettiin palveluprosesseja. Lisäksi säätiön henkilöstössä oli merkittäviä muutoksia. Noin kolmasosa henkilökunnasta tuli uutena työntekijänä taloon tai vaihtoi työtehtävää. Toimintavuosi oli säätiön voimassa olevan strategian ( ) toimeenpanon toinen vuosi. Nelivuotiskaudessa on määritelty jokaiselle toimintaalueelle omat kehittämiskohteensa. Säätiön kokonaistoiminnan ohjauksessa keskityttiin kahden ensimmäisen vuoden aikana erityisesti toiminnan suunnittelun jäntevöittämiseen. Suomalaisten velkaantuminen on edelleen lisääntynyt. Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien velkaantumisaste oli vuoden lopulla 119,5 prosenttia. Se on kasvanut koko 2000-luvun ja viimeisten 14 vuoden aikana se on lähes kaksinkertaistunut. Velkaantuminen aiheuttaa osalle kotitalouksista ongelmia, mikä näkyy muun muassa maksuhäiriötilastoissa. Yhteensä suomalaisella eli yli kahdeksalla prosentilla aikuisväestöstä oli maksuhäiriömerkintä vuoden 2014 lopulla. Määrä on hyvin lähellä 1990-luvun laman jälkeistä ennätystä. Positiivista on se, että uusien maksuhäiriöisten henkilöiden määrä rekisterissä ei enää merkittävästi lisääntynyt vuonna Viimeisten vuosien aikana on uudistettu Takuu- Säätiön edustaman toimialan lainsäädäntöä. Uudistusten vaikutuksia seurataan huolella myös säätiössä, vaikkakin vaikutukset näkyvät vasta ajan myötä. Vuonna 2013 voimaan tulleen kuluttajasuojalain muutoksen vaikutuksia pikavippiongelmaan seurattiin tarkasti koko toimintavuoden ajan. Säätiön palveluissa lakimuutos näkyi siten, että asiakkaiden pikavippien kappalemäärä väheni, mutta yksittäisten vippien euromäärät olivat suurempia. KOTITALOUKSIEN VELKAANTUMISASTE ON KASVANUT KOKO 2000-LUVUN AJAN JA VIIMEISTEN 14 VUODEN AIKANA SE ON LÄHES KAKSINKERTAISTUNUT. Lisäksi säätiössä valmistauduttiin yksityishenkilön velkajärjestelylain uudistamiseen. Vuoden 2015 alussa voimaan tulleessa lakiuudistuksessa suurin muutos koski pienyrittäjiä. He saivat tietyin rajauksin mahdollisuuden järjestellä yksityishenkilön velkajärjestelylain perusteella myös toiminnassa olevan yrityksensä velat. Vuoden 2014 puolivälissä käynnistyi selvitystyö kuntien sosiaalisen luototuksen kehittämiseksi. Takuu-Säätiö osallistui selvityshenkilö Kirsti Rissasen johtamaan selvitystyöhön muun muassa ohjausryhmätyöskentelyn sekä taustaselvityksen ja siihen liittyvän tutkimussihteerityön kautta. Loppuvuonna ongelmavelkaantumista koskeva yhteiskunnallinen keskustelu voimistui myös valmistauduttaessa kevään 2015 eduskuntavaaleihin. Tässä yhteydessä Takuu-Säätiön toimialalla keskusteltiin erityisesti kotitalouksien talousosaamisen kansallisesta kehittämistarpeesta. 3

4 Säätiön palveluista ruuhkautunein oli takaustoiminta. Hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet asteittain vuodesta Jonojen purkamiseksi ja jonotusaikojen lyhentämiseksi uudistettiin takausprosessin toimintatapoja, sillä lisäresursseja ei ollut mahdollista saada. Käyttöön otettiin muun muassa hakemusten esikäsittely. Toimintamuutosten myötä hakemusjonot alkoivat lyhentyä erityisesti vuoden loppupuolella. Velkalinjan soittoyritysten määrä laski hieman vuodesta 2013, mutta kysyntä oli silti yli nelinkertainen vastattuihin puheluihin nähden. Tukihenkilötoiminnan työntekijäresursseista yli puolet vaihtui vuoden 2014 alussa ja samalla käynnistettiin myös keskustelu toiminnan uudistamistarpeista. Tähän työhön hallitus myönsi erillisen määrärahan vuodelle Vuoden aikana käynnistettiin myös pienlainatoiminnan kehittämishankkeessa lainaustoiminta ja kohderyhmätyö sekä tiedonhankinta. Takuu-Säätiö aloitti Mun talous -nuorten taloudenhallintataitojen kehittämishankkeessa sähköisen chat-neuvonnan kehittämiskokeilun syksyllä Lisäksi käynnisteltiin etsivä verkkotyö velkaongelmaisten ohjaamiseksi palvelujen pariin. Suurin osa Takuu-Säätiön toiminnasta rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen avustuksilla. Säätiö on jatkuvasti etsinyt myös vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja täydentämään RAY:n avustuksia. Erityisesti on etsitty pysyvämpää toteutusvaihtoehtoja takaustoiminnan katteeksi myönnetyn määräaikaisen avustuksen tilalle. Valitettavasti vaihtoehtoa ei ole vielä löytynyt, mutta työtä jatketaan tulevina vuosina. Takuu-Säätiön menestyksen salaisuus on sekä työhönsä sitoutunut luottamusjohto että taitava, osaava ja tehokas henkilökunta. Kiitos kaikille heille! Juha A. Pantzar toiminnanjohtaja VUOSIKATSAUS

5 Takaus ja perintä Takuu-Säätiöön saapui toimintavuonna noin takaushakemusta. Uusien takaushakemusten määrä on usean vuoden ajan vaihdellut vähän alle tuhannesta hakemuksesta yli tuhanteen. Kuluneena vuonna tehtiin jälleen enemmän takauspäätöksiä kuin parina edellisenä vuotena. Kaikkiaan hakijoille annettiin päätöstä. Tämä on noin viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2013 ja yli 17 prosenttia enemmän kuin vuonna Myönteisiä päätöksiä tehtiin 313 hakemukseen. Myönteisistä päätöksistä lähes neljännes kohdistui Takuu-Säätiön peruskohderyhmään kuuluville hakijoille. Myönnettyjen takausten keskimääräinen takaussumma pysyi melko samana kuin edellisvuotena. Se oli toimintavuonna euroa. Takauksia myönnettiin kaiken kaikkiaan yhteensä euroa. Takaushakemusten käsittely on viimeisten vuosien aikana tullut monella tavoin työläämmäksi. Takauksenhakijoiden velkojen kappalemäärät ovat suuret. Velkaluetteloissa näkyvät vielä pienemmät VELKALUETTELOISSA NÄKYVÄT VIELÄ PIENEMMÄT PIKAVIPIT, MUTTA MUUTOS NIIDEN VAIHTUMISESTA SUUREMPIIN LIMIITTIPIKALAINOIHIN ON JO NÄHTÄVISSÄ. pikavipit, mutta muutos niiden vaihtumisesta suurempiin limiittipikalainoihin on jo nähtävissä. Ihmisten tuntuma omaan talouteensa ja velkaantumiseensa on usein heikko. Velkaa otettaessa ei aina kyetä riittävästi harkitsemaan oman maksukyvyn riittämistä velan takaisinmaksuun tai varautumaan ennalta arvaamattomiin muutoksiin elämäntilanteissa. Kaikkia velkoja ja velkojia ei muisteta velkatilannetta kartoitettaessa. Toimintavuonna hakijoiden velkaluetteloissa oli keskimäärin alle 20 velkaa, mutta hajonta velkojen lukumäärissä on suuri. Velkatilanteen epäselvyyden vuoksi päätöksiä Takauksia voimassa Muutos Eur Kpl Eur Kpl Eur % Kpl % * * - 9 1,5 Saapuneet hakemukset Ratkaisut hakemuksiin ** Myönnetyt Hylätyt Muut ratkaisut Takaustoiminnan tunnuslukuja vuosina 2014 ja * Sisältää myös vuoden vaihteessa nostamattomat takaukset. ** Vuoden 2014 ratkaistuissa hakemuksissa on myös edellisen vuoden lopussa saapuneita hakemuksia ja vastaavasti osa vuoden 2014 lopussa saapuneista hakemuksista käsitellään vuoden 2015 puolella. 5

6 VUOSIKATSAUS 2014 joudutaan muuttamaan takauksen myöntämisen jälkeen. Tämä lisää päätöstä kohti käytettävää käsittelyaikaa ja vaikuttaa osaltaan jonotusajan pituuteen. Voimassa olevat takausvastuut pankeille ja takauslupaukset vielä nostamatta oleviin järjestelylainoihin olivat vuoden päättyessä euroa. Määrä on suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna. Velalliset lyhensivät säätiön takaamia järjestelylainoja vuoden aikana yhteensä noin euroa, mikä on noin euroa edellisvuotta vähemmän. Säätiön takaamia järjestelylainojen maksuohjelmia muutettiin edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2014 muutettiin yhteensä 203 maksuohjelmaa, mikä on noin neljänneksen vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Lyhytaikaiset muutostarpeet voidaan osin hoitaa velallisen ja pankin keskenään sopimin lyhennysvapaakuukausin. Niiden osuus on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Vaikeuksien taustalla on usein selkeä muutos elämäntilanteessa, kuten parisuhde-ero, työttömyys, lomautus tai sairastuminen. Tämä kertonee ihmisten elämäntilanteiden vaikeutumisesta, mistä puolestaan seuraa yhä enemmän vaikeuksia suoriutua myös järjestelylainan lyhennyksistä. Vuonna 2014 perintään saapui edellistä vuotta enemmän irtisanottuja järjestelylainoja. Aiempien vuosien laskeva trendi päättyi. Perintään saapui vuoden aikana yhteensä 62 irtisanottua järjestelylainaa, mikä oli 15 kappaletta enemmän kuin vuonna Takuu-Säätiö maksoi vuonna 2014 omavelkaisten takauksiensa perusteella pankeille yhteensä euroa, mikä on noin 15 prosenttia enemmän kuin vuonna Irtisanottu järjestelylaina oli keskimäärin noin euroa ja sitä oli lyhennetty pankille neljä ja puoli vuotta. Valtaosa perintään päätyneistä takausasiakkaista oli velkaantunut uudelleen. Kolmannes oli saanut myös luottohäiriömerkintöjä. Joidenkin asiakkaiden lisävelkaantuminen oli huomattu Takuu-Säätiössä jo ennen järjestelylainan irtisanomista, kun he olivat hakeneet maksuohjelmaansa muutosta. Valitettavan usein lisävelkaantumisen todellinen laajuus ja kokonaisvelan määrä paljastui vasta perinnän käynnistyttyä. Elämäntilanteen muutokset, kuten sairaus ja siitä aiheutuneet lisäkustannukset, perhemuutokset ja työttömyys selittivät uudelleen velkaantumista ja järjestelylainan laiminlyömistä. Talouden hallitsemattomuus näyttäisi olevan kuitenkin yleisin syy siihen, että järjestelylaina jouduttiin lopulta irtisanomaan. Toiseksi suurin tekijä lainojen irtisanomiseen oli työttömyys ja työllistymisvaikeudet. Vuonna 2014 yleinen talouden huono tilanne ja korkea työttömyysaste vähensivät takauksen saaneiden asiakkaiden mahdollisuuksia hoitaa järjestelylainojaan. Työttömyys vaikeutti myös vapaaehtoisen maksusopimuksen tekemistä, mistä syystä yhä useampi saatava eteni Takuu-Säätiöstä oikeudelliseen perintään. Asiakkaat maksoivat säätiön saatavia vuonna 2014 yhteensä euroa ( euroa vuonna 2013). Noin 80 prosenttia suorituksista saatiin ulosottoperinnästä. Ulosoton rahatilitykset kasvoivat euroa vuodesta 2013, mutta vapaaehtoisten maksusopimuksien vähenemisen vuoksi kokonaisperintätulos jäi kuitenkin lähes euroa pienemmäksi kuin vuonna Lopullisia luottotappioita kirjattiin vuodelle 2014 yhteensä euroa ( euroa vuonna 2013). 6

7 Neuvontapuhelin Velkalinja Velkalinjalla on ollut viiden viime vuoden aikana vuosittain keskimäärin noin neljännes enemmän soittoyrityksiä kuin mihin on kyetty vastaamaan. Vuonna 2014 soittoyrityksiä oli yhteensä noin kappaletta ( vuonna 2013) ja vastattuja- eli neuvontapuheluita noin (4 600 vuonna 2013). Lähes joka neljännellä soitolla pääsi neuvontaan. Vuonna 2014 soittojen seurantaa haittasivat puhelin- ja tilastointijärjestelmän toimintahäiriöt. Saatu numerotieto on aiempia vuosia epätarkempaa, sillä osasta vuotta puhelumäärat ovat arviolukuja. Pikavippilainsäädännön vaikutus näkyi edelleen Velkalinjalla. Jo vuonna 2013 pääasiassa pikavipeistä velkaantuneiden soittajien määrä väheni ja soittajien velat painottuivat enemmän tavanomaisiin kulutusluottoihin. Sama hyvä suunta näkyi edelleen, mutta huolestuttavaa oli havaita pikavippivelkaantumisen siirtyneen muutaman satasen luototoista euron ja sitä suurempiin niin sanottuihin limiittivippeihin. Limiittivippien vuoksi soittajien velkojen lukumäärä on vähentynyt, mutta velkataakka on entistä suurempi. Vuonna 2012 pääasiassa pikavipeistä velkaantuneen soittajan velkamäärä oli keskimäärin euroa kun viime vuonna se oli lähes kaksikertaistunut euroon. Saman suuntaisia havaintoja oli myös Suomen Asiakastieto Oy:n ja ulosoton vuoden 2014 tilastoissa. Toisaalta velkapottia on todennäköisesti lisännyt myös aiemmin otettujen pienten vippien kolmin-, nelinkertaistuminen perinnässä ja ulosotossa. LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSEN JÄLKEEN VELALLISILLA NÄYTTÄÄ OLEVAN VELKOJA LUKUMÄÄRÄISESTI VÄHEMMÄN, MUTTA VELKATAAKKA ON ENTISTÄ SUUREMPI. Limiittivippeihin näyttävät turvautuvan heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset, kuten aiemmin muutaman satasen vippeihinkin. Limiittivippien ottajat kertoivat velkaantuneensa sairastelun, vaihtelevan elämäntilanteen, pientuloisuuden ja yrittäjyyden vuoksi. Vuonna 2014 Velkalinjalla oli aiempia vuosia enemmän soittajia, jotka olivat maksaneet velkaa ja 7

8 elämistä velalla. Useimmiten he olivat työssäkäyviä, mutta myös eläkeläiset olivat turvautuneet luotolla elämiseen yhä useammin. Velan maksu ja eläminen velalla oli tavallisempaa nais- kuin miessoittajilla. Tutkimuksissa ylivelkaantuneiden tyypilliseksi piirteeksi kuvataan itsepärjäämisen eetosta. Itsepärjääminen on mahdollista velkaantumalla lisää, kunnes luottohäiriömerkintä pysäyttää. Mitä enemmän markkinoilla on tarjolla ja käytettävissä erilaisia kulutusluottoja esimerkiksi limiittivippejä, sitä pidempään velallisilla on keinoja väistää perintää ja ulosottoa. Aiempaa useammalla soittajalla velat olivat vielä hoidossa ja harvemmalla ajautuneet perintään tai ulosottoon. Itsepärjäämiskeinoista kertoo myös se, että toimintavuonna yhä harvempi oli hakenut ammattiapua velkaongelmiinsa. Velkalinjalla oli vuonna 2014 tavanomaista enemmän vankeusrangaistusta suorittavia soittajia. Heitä oli kaikkiaan 26, kun parina aiempana vuonna heitä on ollut kymmenkunta ja joinakin vuosina vain muutama. Soittajat vaikuttivat motivoituneilta ja heillä oli myös tuloja. Työtuloja oli 12 vankisoittajalla, viisi oli eläkkeellä ja yksi toimi yrittäjänä. Todennäköisesti valtaosa oli avolaitosvankeja. Asioitaan hoitamaan ilmoitti lähtevänsä 22 soittajaa ja 19 heistä ohjattiin velkaneuvontaan. Takuu-Säätiön takauksen arveltiin soveltuvan ratkaisuksi noin puolelle soittajista. Muita Takuu-Säätiön peruskohderyhmäläisiä, kuten mielenterveyskuntoutujia tai päihdetaustaisia sekä ongelmapelaajia oli soittajissa suhteessa saman verran kuin parina aiempana vuotena. VELKALINJALLA OLI VUONNA 2014 TAVANOMAISTA ENEMMÄN VANKEUSRANGAISTUSTA SUORITTAVIA SOITTAJIA. VUOSIKATSAUS

9 Omille jaloille -toiminta Takuu-Säätiön Omille jaloille -toiminta ylläpitää yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa vapaaehtoisja vertaistoiminnan verkostoja eri puolella Suomea. Toiminta on suunnattu erityisesti mielenterveys-, päihde- ja rikostaustaisille henkilöille. Koulutuksen saaneet vapaaehtoiset tukihenkilöt tukevat vaikeissa velka- ja elämäntilanteissa olevia henkilöitä arjen jaksamisessa sekä ohjaavat heitä tarvittavien palveluiden piiriin. Vuosi 2014 oli Omille jaloille -toiminnassa käännekohta erityisesti henkilöstövaihdosten vuoksi. Takuu- Säätiön kolmesta Omille jaloille -työntekijästä kaksi vaihtui heti alkuvuonna. Toimintaa on tehty samankaltaisella mallilla sen perustamisvaiheesta vuodesta 2006 lähtien. Vuoden 2014 syksyllä säätiön hallitus päätti käynnistää Omille jaloille -toiminnan kokonaisarviointi- ja kehittämisprosessin. Tavoitteena on vuoden 2015 aikana päivittää Omille jaloille -toimintamalli vastaamaan paremmin nykyistä toimintaympäristöä. Vuonna 2014 Omille jaloille -toiminnassa järjestettiin kaksi uusien tukihenkilöiden koulutusta sekä yksi yhteinen seminaari toiminnassa pidempään mukana olleille tukihenkilöille. Näiden koulutusten lisäksi Omille jaloille -toiminnan työntekijät ja tukihenkilöt pitivät vuoden aikana eri paikkakunnilla 52 velkakysymyksiä käsittelevää koulutus- ja infotilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 762 henkilöä. Vuoden 2014 lopussa Omille jaloille -toimintaa oli 19 eri paikkakunnalla. Näillä paikkakunnilla toimi yhteensä 68 vapaaehtoista tukihenkilöä. Erimuotoisia tukisuhteita tilastoitiin vuoden aikana yhteensä 160. Monella toiminnassa mukana olevalla paikkakunnalla tapahtui vaihdoksia järjestökumppaneissa (tukihenkilöiden kotipesät) sekä myös kumppaneiden vastuuhenkilöissä. Nämä vaihdokset vaativat tukihenkilötoiminnan uudelleenorganisointia, joka vaikutti osaltaan niin vapaaehtoisten tukihenkilöiden kuin heidän solmimien tukisuhteidensa määrään ennen toiminnan juurtumista uuteen kotipesään. Yksilötukisuhteiden lisäksi Omille jaloille -toiminnassa kehitettyä vertaisryhmätoimintaa (PA-ryhmiä) oli kahdeksalla paikkakunnalla. VUODEN 2014 LOPUSSA OMILLE JALOILLE -TOIMINTAA OLI 19 ERI PAIKKAKUNNALLA. NÄILLÄ PAIKKAKUNNILLA TOIMI YHTEENSÄ 68 VAPAAEHTOISTA TUKIHENKILÖÄ. Omille jaloille -toiminta sai joulukuussa osakseen myös poikkeuksellista huomiota, kun vapaaehtoisena tukihenkilönä pitkään toiminut tamperelainen Matti Itkonen valittiin Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaksi yhteensä 91 ehdokkaan joukosta. Valtakunnallisen kilpailun järjesti Kansalaisareena. Raati perusteli Matin valintaa muun muassa sillä, että hän on omalla esimerkillään vähentänyt puhumattomuuden kulttuuria, lisännyt toivoa ja uskoa selviytymiseen. Aiempien vuosien tapaan toiminta rahoitettiin RAY:n myöntämän kohdennetun toiminta-avustuksen sekä osin Takuu-Säätiön oman perusrahaston varoilla. Kumppaneina Omille jaloille -toiminnassa ovat muun muassa A-Kiltojen Liitto, Kris-Suomen keskusliitto, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Suomen Mielenterveysseura sekä seurakunnat eri paikkakunnilla. 9

10 Viestintä Takuu-Säätiö oli vuoden aikana asiantuntijana esillä mediassa yli 140 kertaa. Edellisvuoteen verrattuna medianäkyvyyden määrä pysyi samana. Säätiö otti loppuvuodesta käyttöön sähköisen mediaseurantapalvelun. Sitä ennen mediaosumia seurattiin aiempien vuosien tapaan omalla seurannalla. Vuoden aikana mediassa uutisoitiin esimerkiksi korkealle kivunneista maksuhäiriömerkintöjen määrästä, ikääntyvien velkaantumisesta, vuokraveloista, säätiön uudesta neuvontachat-palvelusta sekä vuoden vapaaehtoiseksi valitusta Omille jaloille -tukihenkilöstä. Mediaosumia kertyi kaikista päämedioista, kuten suurimmista päivälehdistä eri puolilta Suomea. Lehtijuttujen lisäksi säätiön asiantuntijat esiintyivät vuoden aikana useita kertoja televisiossa ja radiossa. Toimittajat haastattelivat heitä muun muassa MTV3:n Uutisissa sekä Ylen MOT- ja Kuningaskuluttaja-ohjelmassa. Takuu-Säätiön nettisivut ovat tärkeä kanava maksu- ja velkaongelmissa oleville ihmisille, ja sivujen kävijämäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. Vuonna 2014 nettisivujen yksittäisten kävijöiden ja käyntien määrä kasvoi yli viidenneksen edellisvuoteen verrattuna. Kaiken kaikkiaan sivuilla oli kävijöitä noin ( vuonna 2013) ja käyntejä ( vuonna 2013). Nettisivuilla vierailijat etsivät tietoa muun muassa säätiön palveluista, velkaongelmien ratkaisemisesta, avun hakemisesta sekä oman tilanteen selvittämisestä ja suunnittelusta. Myös velallisten tarinat kiinnostivat vierailijoita. Vuonna 2014 noin kolmannes nettivierailuista tehtiin puhelimella tai tabletilla. Mobiilikäyntien määrä on kasvanut kahden viimeisen vuoden aikana voimakkaasti. Vuonna 2012 vain noin seitsemän prosenttia oli mobiilikäyntejä. Säätiön nettisivujen uudistus aloitettiin vuonna 2014, sillä sivujen tekniikka on vanhentunut, eikä se palvele esimerkiksi mobiilikäyttäjiä. Lisäksi sivujen rakennetta ja sisältöjä muokataan helppokäyttöisemmäksi ja arkikielisemmäksi, jolloin erilaiset käyttäjäryhmät löytävät tietoa aiempaa paremmin. Uudet sivut julkaistaan syksyllä VUOSIKATSAUS

11 Pienlaina-projekti Takuu-Säätiö on vuodesta 2013 alkaen kehittänyt sosiaalista pienlainatoimintaa neljällä kokeilupaikkakunnalla, jotka ovat Kajaani, Paltamo, Seinäjoki ja Tampere. Tavoitteena on saada aikaan vuoden 2017 loppuun mennessä sosiaalisen pienlainoituksen toimintamalli, jolla vastataan pienituloisten kotitalouksien luottotarpeeseen ja ennaltaehkäistään ylivelkaantumista. Käytännön lainaustoiminta käynnistyi alkuvuonna Pienlainatiedusteluja kirjattiin yhteensä 208 ja varsinaisia kirjallisia lainahakemuksia saapui yhteensä 57. Pienlainoja myönnettiin 16 henkilölle. Pienlainatoiminnasta saadut käytännön kokemukset ovat osoittaneet muun muassa sen, että alkuperäisten yhteistyökumppaneiden (diakoniatyöntekijät ja kunnan sosiaalitoimi) kautta ei pystytä tavoittamaan ihmisiä riittävän ajoissa. Näiden tahojen piirissä olevat ihmiset ovat usein jo ylivelkaantuneet, jolloin pienluotto ei enää ole tarkoituksenmukainen keino taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. Toimintavuoden aikana esiin nousikin monia kokeilutoiminnan kannalta olennaisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi kohderyhmän ja koko toimintaympäristön systemaattisempi määrittely sekä kotitalouksien taloudenhallinnan tukeminen. Kohderyhmän tavoittamiseksi projektissa keskityttiin myös viestintä- ja verkostotyöhön. Vuoden 2014 aikana yhteistyötä rakennettiin laaja-alaisesti niiden kokeilupaikkakuntien eri viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, jotka kohtaavat pienituloisia kotitalouksia. Kesällä käynnistyi myös kolmen ministeriön (sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö) yhteinen selvityshanke, jonka tavoitteena oli selvittää kuntien sosiaalisen luototuksen kehittämistä. Selvityshenkilönä toimi OTT Kirsti Rissanen ja selvitystä tehtiin yhteistyössä säätiön Pienlaina-projektin kanssa. Pienlaina-projektia rahoitetaan RAY:n C-avustuksella. Lainapääoma, josta kotitalouksille myönnetään luottoja, on saatu vuoden 2012 Yhteisvastuukeräyksen tuotoista ( ,43 euroa). PIENLAINAKOKEILUN TAVOITTEENA ON SAADA AIKAAN SOSIAALISEN PIENLAINOITUKSEN TOIMINTAMALLI, JOLLA VASTATAAN PIENITULOISTEN KOTITALOUKSIEN LUOTTOTARPEESEEN JA ENNALTAEHKÄISTÄÄN YLIVELKAANTUMISTA.

12 Mun talous -hanke ja chat-osaprojekti VUOSIKATSAUS 2014 Mun talous on Takuu-Säätiön, Nuorisoasuntoliiton, Nuorisosäätiön ja Suomen Setlementtiliiton yhteishanke vuosina Hanke pyrkii edistämään nuorten talousosaamista ja ennaltaehkäisemään ylivelkaantumista. Kyseessä on verkostohanke, johon vuonna 2014 kuului 65 organisaatiota finanssialan yrityksistä järjestöihin. Toimintaa rahoittaa RAY. Takuu-Säätiön Mun talous -projektikoordinaattori aloitti tehtävässään helmikuussa Vuoden aikana hankkeen koordinaattorit järjestivät erilaisia tapahtumia, kuten Nuori kuluttaja -seminaarin, Suomi Areena -visailun ja useamman verkostotilaisuuden. Osana Mun talous -hanketta Takuu-Säätiö käynnisti Kysy rahasta -neuvontachatin, jolla halutaan tavoittaa erityisesti nuoria velkaantumisriskissä olevia aikuisia. Alkuvuonna 2014 hankittiin chat-työkalu sekä kehitettiin tiedonkeruu- ja muu tarvittava työvälineistö. Chat-keskustelut aloitettiin lokakuussa Syksyn aikana saatiin kokemusta keskusteluista ja käynnistettiin markkinointikokeilut. Nuorten aikuisten tavoittaminen ennen maksuvaikeuksien kasaantumista on haasteellista. Siksi heidän tavoittamisensa ja palvelun markkinointi aloitettiin yhteistyössä nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Vuonna 2014 yhteistyökumppaneina olivat Pelirajat on ja Nuorisosäätiö. Toimintatapa osoittautui jatkokehittämisen arvoiseksi. Vuoden loppuun mennessä chattiin tuli 74 yhteydenottoa. Yhteensä käytiin 56 keskustelua ja asiakaspalautetta saatiin 14 keskustelusta. Noin puolet keskustelijoista oli alle 30-vuotiaita, joten nuorten aikuisten tavoittaminen on alkanut hyvin. Suurimmalla osalla keskustelijoista oli jonkin asteinen velkatilanne: laskuja oli jäänyt rästiin ja niitä oli vaikea hoitaa tai ulosotto ja/tai perintä oli alkanut. Keskusteluissa kartoitettiin toimintamahdollisuuksia ja asiakkaille sopivia velkajärjestelykeinoja. Ratkaisuja kaikkiin tilanteisiin ei löytynyt heti, mutta suurin osa asiakkaista kertoi saaneensa keskusteluista uutta tietoa ja motivaatiota asioiden selvittelyyn. TAKUU-SÄÄTIÖ KAYNNISTI KYSY RAHASTA -NEUVONTACHATIN, JOLLA HALUTAAN TAVOITTAA ERITYISESTI VELKAANTUMISRISKISSÄ OLEVIA NUORIA AIKUISIA. Lisäksi Mun talous -projektikoordinaattori on vuoden aikana kohdannut ja kouluttanut nuoria ja ammattilaisia erilaisilla messuilla ja tilaisuuksissa. Kohtaamisia ja koulutuksia jatketaan myös vuonna Ne ovat osa hankkeen yhteistä verkostotyötä, mutta edistävät myös chat-palvelun markkinointia. RAY käynnisti vuonna 2013 Paikka auki -avustusohjelman, jolla edistetään nuorten pääsyä työelämään ja vahvistetaan heidän työelämävalmiuksiaan. Tällä avustuksella säätiöön palkattiin nuori työntekijä yhdeksi vuodeksi syyskuusta 2014 alkaen. Hänen tehtävänsä sijoittui kiinteästi Mun talous -osaprojektin yhteyteen, sillä tarkoituksena oli hyödyntää nuoren aikuisen kokemusnäkökulmaa kehitettäessä nuorille suunnattua talous- ja velkaneuvonnan välineistöä. Syksyn 2014 aikana hän osallistui tiiviisti chat-kokeilun aloittamiseen ja kartoitti verkkopalveluita etsivää työtä varten. 12

13 Koulutukset ja tapahtumat Vuoden 2014 joulukuussa Takuu-Säätiö järjesti Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivän, jonka se elvytti vuotta aiemmin vuosittaiseksi perinteeksi. Tarkoituksena on tarjota sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille tietoa ajankohtaista ilmiöistä sekä antaa mahdollisuus pohtia niitä ja tavata toinen toisiaan. Vuoden 2014 teemana oli heikompiosaisten kuluttajien selviytyminen luottomarkkinoilla sekä sosiaalinen luototus. Helsingissä pidetyssä tilaisuudessa oli yli 130 osallistujaa, jotka kohtaavat talouskriisissä olevia ihmisiä työssään tai toimivat muuten talous- ja velka-asioiden parissa. Säätiön tarjoamaa talous- ja velka-asioiden koulutusta jaettiin toimintavuonna Mun talous -hankkeen kanssa siten, että säätiön osahankkeen projektikoordinaattori vastasi niistä koulutus-, infoja messutilaisuuksista, jotka oli suunnattu vain tai pääasiassa nuorille aikuisille tai opettajille. Projektikoordinaattorin luomia koulutusyhteistyökontakteja hyödynnetään säätiössä hankkeen päätymisen jälkeen. Muutoin säätiön henkilökunta kävi kouluttamassa tai infoamassa talous- ja velkaneuvojia (120 osallistujaa), työttömiä (70 osallistujaa) ja diakoniaalan aikuisopiskelijoita (40). Takuu-Säätiö on Pääkaupunkiseudun puhelinauttajat -verkoston jäsen. Se järjestää vuosittain koulutuspäivän pääkaupunkiseudun vapaaehtoisille puhelin- ja verkkoauttajille. Vuoden 2014 koulutuksen teemana olivat ahdistavat raha-asiat ja miten kuulla, rohkaista sekä ohjata soittajaa maksuongelmissa. Takuu-Säätiö vastasi koulutuksesta ja sen sisällöstä. Helsingissä pidettyyn tilaisuuteen osallistui noin 70 puhelin- ja verkkoauttajaa. Säätiö jatkoi yhteistyökumppanina kahdessa vuosittaisessa tapahtumassa: Suomen Asiakastieto Oy:n järjestämässä tuhatkunta nuorta tavoittavassa Tarkka Fyrkka -tapahtumassa sekä kansainvälisenä kuluttajapäivänä Helsingin yliopiston kotitalousalan opettajien ja opiskelijoiden järjestämässä Rahapajassa. Lisäksi säätiö osallistui Kuluttajaliiton koordinoimaan Kuluttajaparlamenttiin, jossa vuoden 2014 kannanottona ja vaikuttamisteemana oli muun muassa lapsiin ja nuoriin kohdistuva markkinointi. TAKUU-SÄÄTIÖN JÄSENYYDET JA VERKOSTOT 2014 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry EAPN-Fin, köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto ECDN, European Consumer Debt Network Taloudenhallinnan neuvottelukunta LAUSUNNOT JA KANNANOTOT 2014 Lausunto hallituksen esitykseen HE 166/2014 vp eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (14.10.) Lakivaliokunta: Kuulemislausunto hallituksen esitykseen HE 83/2014 vp eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (11.9.) Talousvaliokunta: Kuulemislausunto hallituksen esitykseksi laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (5.9.) Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (17.6.) Lausunto sakon muuntorangaistusjärjestelmän uudistamisesta (17.6.) Lausunto lukion tuntijakouudistuksesta (31.1., Mun talous -verkosto) Lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietintöön (30.1.) 13

14 Luottamusjohto ja henkilöstö VALTUUSKUNTA Valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa. Jäsen Varajäsen VUOSIKATSAUS 2014 henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho (pj) Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä kehittämisjohtaja Ari Saarto (vpj) A-klinikkasäätiö asiantuntija Tiina Saarela Kirkkohallitus ylitarkastaja Eila Lempiäinen Rikosseuraamuslaitos hallintojohtaja Hannu Kallio Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä neuvotteleva virkamies Marianne Mäki Oikeusministeriö verkkokriisityön päällikkö Satu Raappana-Jokinen Suomen Mielenterveysseura ry. diakoniajohtaja Jarmo Kökkö Helsingin Diakonissalaitos keräysjohtaja Tapio Pajunen Kirkkopalvelut ry hallintojohtaja Raimo Viiansuo A-klinikkasäätiö asiantuntija Elina Juntunen Kirkkohallitus puheenjohtaja Sinikka Vilen Suomen Katulähetysliitto ry järjestöjohtaja Sinikka Kaakkuriniemi Suomen Mielenterveysseura yhteiskuntatyön johtaja Ilkka Hjerppe Tampereen ev.lut. seurakunnat diakoniatyöntekijä Kari Rekilä Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä johtava ylilääkäri Pekka Heinälä A-klinikkasäätiö asiantuntija Irene Nummela Kirkkohallitus erityisasiantuntija Ulla Knuuti Rikosseuraamuslaitos yhteiskunnallisen työn pastori Petri Laitinen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä erikoissuunnittelija Riitta Punju Oikeusministeriö tiedottaja Sami Liukkonen Suomen Mielenterveysseura ry. kehitysjohtaja Hannu Harri Kirkkopalvelut ry palvelujohtaja Mikko Kettunen Kirkkopalvelut ry kehittämispäällikkö Marja Merikallio A-klinikkasäätiö asiantuntija Sami Puumala Kirkkohallitus hallituksen jäsen Kauko Laaksamo Suomen Katulähetysliitto ry projektipäällikkö Tiina Lumijärvi Suomen Mielenterveysseura yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takala Tampereen ev.lut. seurakunnat 14

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 2015 www.takuu-saatio.fi Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2015 3 Takaus ja perintä 5 Neuvonta 7 Vapaaehtoisten koulutus talous- ja velka-asioissa (Omille jaloille -toiminta) 9 Viestintä

Lisätiedot

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA YLEISTÄ Nuoruudessaan ihminen käy läpi enemmän muutoksia kuin missään muussa elämän vaiheessa. Suomen lainsäädännön mukaan 18 v. on täysi-ikäinen - vastaa itse varoistaan

Lisätiedot

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö Nuori velkakierteessä Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö 21.1.2016 Käsiteltävät asiat Velkaongelmien laajuudesta Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset Maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan kohtaaminen Tilanteen

Lisätiedot

Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina

Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville Lasse Toimi, Nuorisosäätiö, Helsinki 2015 Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville Talous- ja

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Toiminta ja kehittäminen - 1 johtava talous- ja velkaneuvoja - 9 talous- ja velkaneuvojaa - 2,8 sihteeriä - asukaspohja n. 335 000 Toimintatavat - Talous- ja velkaneuvonta - Talous-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.10.2016 Sivu 1 / 1 4305/2016 00.01.01 98 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja palautteiden käsittelystä kaupunkitekniikan keskuksessa alkuvuodesta 2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu... 2

Lisätiedot

Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten?

Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten? Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten? Ylivelkaantumisen ehkäisy- ja hoitomallien kehittäminen -hanke Loppuseminaari 9.12.2015 Kristiina Aalto ja Liisa Peura-Kapanen, Helsingin

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Kirsi Karttunen talous- ja velkaneuvoja, Tampere Talous- ja velkaneuvonta Alkanut lamavuosien yksityishenkilön velkojen selvittämiseksi vuonna 1993 Laki talous- ja velkaneuvonnasta

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 2/2007. Velkajärjestelyn kehityssuuntia 1993 2006. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tuloksia. 1 Johdanto.

OPTL. Verkkokatsauksia 2/2007. Velkajärjestelyn kehityssuuntia 1993 2006. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tuloksia. 1 Johdanto. OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vesa Muttilainen Velkajärjestelyn kehityssuuntia 199 26 Tuloksia Verkkokatsauksia 2/27 Sisällys Tuloksia 1 1 Johdanto 1 2 Velkaongelmien järjestelyn eteneminen 2 Velkajärjestelyn

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Eu-avustajat 30.11.2015

Eu-avustajat 30.11.2015 Eu-avustajat 30.11.2015 Mikä on Maaseudun tukihenkilöverkko? Maaseudun tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa keskusteluapua kaikille maaseudun asukkaille toimialasta

Lisätiedot

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke 23.4.2013 Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry OPASTAVA-hanke pähkinänkuoressa Omaishoitajat ja läheiset -liiton ja Mielenterveysomaisten keskusliitto

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2010 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin joka vuosi sille asetetut

Lisätiedot

Valtion takauskanta 45,3 miljardia joulukuun 2016 lopussa

Valtion takauskanta 45,3 miljardia joulukuun 2016 lopussa Julkinen talous 2017 Valtion takaukset 2016, 4. vuosineljännes Valtion takauskanta 45,3 miljardia joulukuun 2016 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion takauskanta oli 45,3 miljardia euroa vuoden

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha arjen näkökulmasta Finanssialan Keskusliitto ja mitä varten Miten nuoret suunnittelevat rahankäyttöään Raha-asioiden

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 17.09.2015 klo 09:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O 17.5.2013 1 RIKUN PERUSTEHTÄVÄNÄ ON PARANTAA RIKOKSEN UHRIN, HÄNEN LÄHEISENSÄ JA RIKOSASIASSA

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit - ehkäisevä ja korjaava työ

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit - ehkäisevä ja korjaava työ Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit - ehkäisevä ja korjaava työ Kyselytutkimuksen tuloksia EPT-verkoston teemakokous 16.11.2016 Tutkija Sari Jurvansuu, EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Jurvansuu

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Katsaus kotitalouksien talous- ja velkaongelmiin. Velka-päivä Takausjohtaja Minna Backman

Katsaus kotitalouksien talous- ja velkaongelmiin. Velka-päivä Takausjohtaja Minna Backman Katsaus kotitalouksien talous- ja velkaongelmiin Velka-päivä 27.9.2016 Takausjohtaja Minna Backman Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia tai taloudellisesti

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala PÄÄTÖSLUETTELO 2/2014 Helsinki 1.3.2014 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 1.3.2014 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja 30.10.2013 Kelan tehtävä Elämässä mukana muutoksissa tukena Kela hoitaa

Lisätiedot

Valtion takauskanta 44,7 miljardia syyskuun 2016 lopussa

Valtion takauskanta 44,7 miljardia syyskuun 2016 lopussa Julkinen talous 2016 Valtion takaukset 2016, 3. vuosineljännes Valtion takauskanta 44,7 miljardia syyskuun 2016 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion takauskanta oli 44,7 miljardia euroa vuoden

Lisätiedot

Valtion takauskanta 43,8 miljardia maaliskuun 2016 lopussa

Valtion takauskanta 43,8 miljardia maaliskuun 2016 lopussa Julkinen talous 2016 Valtion takaukset 2016, 1. vuosineljännes Valtion takauskanta 43,8 miljardia maaliskuun 2016 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion takauskanta oli 43,8 miljardia euroa vuoden

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE. Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015

JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE. Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015 JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015 HANKKEEN TAUSTAA Jalkautuva talousohjaus on Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n vuosina 2014-2016 toteuttama hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikätyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! 27.9.2013 Säätytalo Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

lainsäädännön uudistaminen

lainsäädännön uudistaminen Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistaminen Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä 19.5.2016, PSAVI Lakimies Maarit Karjalainen, Valvira 21 Työryhmän tehtävät (STM työryhmä

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TAKUUSÄÄTIÖ Strategia

TAKUUSÄÄTIÖ Strategia TAKUUSÄÄTIÖ Strategia 2017 2020 Tehtävämme Takuusäätiö toimii kotitalouksien talous- ja velkaongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Tavoitteemme toimijana Tahdomme olla näkyvä kotitalouksien talous-

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä myöntämisperusteet 11.12.2012, 171 Lahden kaupunki Vapaudenkatu

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Valtakunnallinen romanihanke, ESR

Valtakunnallinen romanihanke, ESR Valtakunnallinen romanihanke, ESR TL 5 Teemana on sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. 1. Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen 2. Nuorten hyvinvoinnin ja

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd

Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 83/2010 vp Keskiviikko 10.11.2010 kello 11.15-13.10 Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd Thomas Blomqvist

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6 Hallitus 27.5.2016 Sivu 1 / 6 Aika: 27.5.2016 klo 12.30-15.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset.

A-Kiltojen Liitto. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset. A-Kiltojen Liitto Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset kevät 2016 Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit

Lisätiedot

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka PELISEMINAARI 16.9.2013 Lahti 16.9.2013 Peliklinikka 16.9.2013/TJ 1 Peliklinikan palvelut tarjoavat Avokuntoutusta

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 41/2009 vp Torstai 28.5.2009 kello 12.15 14.17 Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Hannakaisa Heikkinen

Lisätiedot

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 14/2016 Yhteistoiminta-asiamies Toimintakertomus vuodelta 2015 Yhteistoimintaa ja osallistumista

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014

Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014 Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Vanhustyön keskusliitto

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa RAY rahoitus; Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa RAY rahoitus; Löytävä vanhustyö 2014-2017,

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 4.2.2015 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

VALIOKUNNAT. * tnjx*.* ^

VALIOKUNNAT. * tnjx*.* ^ EDUSKUNTA VALIOKUNNAT ASIAKIRJAVIHKO * tnjx*.* ^ Valtiopäiväasia, 19/2005 E Sivu 1/1 Lakivaliokunta Saapunut 11.04.2005 Käsittely päättynyt 14.04.2005LaVP 29/2005 vp 3 Käsittely päättynyt 23.09.2005 La

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot