Rahoituskriisi ja velkaongelmien hallinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoituskriisi ja velkaongelmien hallinta"

Transkriptio

1 Rahoituskriisi ja velkaongelmien hallinta Pankkikriisin sosiaaliset vaikutukset Diak Erikoistutkija Vesa Muttilainen (Polamk)

2 Teemat 1) Luottomarkkinoiden murrokset 2) Tietoja velkaongelmista 3) Velkaongelmien hallinnan kehityssuuntia 4) Päätelmiä ja talouskriisin opetuksia

3 1) Luottomarkkinoiden murrokset ja ohjaus Velkaantumisen hallinnan murros: rahoitusmarkkinoiden vapautuminen v Luottojen säännöstely Vapaa luotonsaanti Elinikäinen velkavastuu Rajattu velkavastuu Velkaongelmien hallinnan murros: velkajärjestelylaki v Lähde: Muttilainen 2002 ja 2006

4 2a) Konkurssihakemukset velkaongelmien kuvaajana lkm vuosi Lähde: TK (v ennuste)

5 2b) Kotitalouksien kokemat maksuvaikeudet 2000-luvulla Lähde: TK; Muttilainen & Reijo (Optl 2007)

6 2c) Maksuvaikeuksien kohdentuminen Suurimmat riskiryhmät: IKÄ: alle 25 v ja v SOS.EKON. ASEMA: pitkäaikaistyöttömät, muut työelämän ulkopuoliset; työssäkäyvien ryhmästä yrittäjät ELINVAIHE: yhden huoltajan taloudet; parit joilla lapsia TALOUDEN KOKO: kuusi henkilöä tai enemmän ASUMINEN: vuokralla asuvien taloudet ALUE: ei mainittavia eroja (pk-seutu ja läänit) TULOT: alimmat desiilit ja vähenee ylimpiä kohden LUOTTOMUOTO: eri velkalajien yhdistelmät; kulutusluotot yksin Lähde: TK; Muttilainen & Reijo (Optl 2007)

7 2d) Kotitalouksien maksuvaikeuksien dynamiikka 2000-luvulla 10 % päättyneet jatkuneet uudet vuosi Lähde: TK; Muttilainen & Reijo (Optl 2007)

8 3a) Uuden politiikan kehitysvaiheet Ideointivaihe kuluttajansuojalakiin ajatus sosiaalisista suoritusesteistä monet tärkeät myöhemmin toteutuneet uudistukset keksittiin (idea velkajärjestelystä, velkaneuvontakokeilut, Takuu-Säätiön perusrahasto) Perusrakenteiden muodostuminen velkajärjestelylaki tuli voimaan, velkaneuvontaverkosto syntyi lisäksi mm. Takuu-Säätiön velkajärjestelyrahasto, yrityssaneerauslaki, laki asuntovelkojen valtiontakauksista, lainaturvavakuutukset käyttöön Järjestelmät täydentäminen mm. ulosottoperinnän keston rajaus ja muut uudistukset, takauslaki, perintälaki, talous- ja velkaneuvontalaki, sosiaalinen luototus

9 3b)Velkaongelmien hallintapolitiikan nykytila 1900-luvun lopulla velallisen suoja vahvistui olennaisesti; suuria reformeja aikana, jolloin esim. sosiaaliturvaa leikattiin velkajärjestelyssä maksuohjelmaa v alkaen velkaneuvonnasta apua saaneita moninkertainen määrä Osa velallisista jää velkaongelmien hallinnan perusjärjestelmien tarjoaman suojan ulkopuolelle Asia on edelleen jatkuvasti poliittisen mielenkiinnon kohteena (esim. pikaluotot) Hankala kohdeala: moniulotteiset ongelmat, nopeasti muuttuva alue, laajat vaikutukset, koskettaa useita hallinnonaloja

10 3c) Velkahallintaohjelma (2004) 1) Vahvistetaan kuluttajien ja yrittäjien taloustietämystä 2) Turvataan talous- ja velkaneuvonnan rahoitus 3) Perustetaan Taloudenhallinnan neuvottelukunta koordinoimaan talousvalistusta ja neuvontaa 4) Suositellaan kunnille sosiaalisen luototuksen käyttöön ottamista koko maassa 5) Edistetään erityisesti nuorten asemaa talouden ja velkojen hallinnassa 6) Parannetaan pienyrittäjien neuvonta- ja tukipalveluja 7) Kannustetaan vapaaehtoisiin ratkaisuihin velkasuhteissa 8) Selvitetään tarve säännellä luotonantajan ja -ottajan vastuullisesta menettelystä luottosuhteessa 9) Säädetään saatavan lopullisesta vanhentumisesta 10) Käynnistetään kotitalouksien velkaongelmien säännönmukainen seuranta

11 3d)Velkaongelmien hallintapolitiikan nykytila 1900-luvun lopulla uuden insolvenssioikeuden läpimurto toteutui Suomen tavoin myös muualla Euroopassa Eurooppa on lähentynyt amerikkalaista mallia elinikäisestä rajoitettuun velkavastuuseen sosiaalisempi ote: valtio ote luottomarkkinoilla vahvistui Euroopan Neuvoston suositus velkaongelmien hallinnasta ensimmäinen kansainvälisoikeudellinen instrumentti aihepiiristä lähtökohtana oikeudelliset keinot eniten merkitystä heikon velallissuojan maille

12 4a) Talouskriisin opetuksia Velkaongelmien hallintapolitiikan suotuisa kehitys parin viime vuosikymmenen aikana on lisännyt kykyä ottaa vastaa uusia kriisejä velkajärjestelykulttuurin leviäminen yhteiskunnassa (perusjärjestelmät olemassa, tietoa avusta ja neuvontapalveluja saatavilla, luotonantajat joustavampia) ajankohtaisesta rahoituskriisistä huolimatta toimintaympäristö on monilta osin vakaampi kuin 1990-luvulla (matala korkotaso ja eurovaluutta) Kriisin merkit hyvinä aikoina puhutaan liiallisesta velkaantumisesta ja kulutusluotoista, huonoina aikoina enemmän asuntovelallisista ja yrittäjistä laman pitkä varjo: suhdanneodotukset, reaalitalous ja sosiaaliset vaikutukset ajoittuvat toisistaan poikkeavalla tavalla 1990-luvun laman taustalla olivat mm. huono pankkitoiminta, huono politiikka ja huono tuuri: tältä osin maailma lienee muuttunut melko vähän

13 4b) Päätelmiä ja talouskriisin opetuksia Velkaongelmat ovat pysyvä osa vapaita rahoitusmarkkinoita ja nykyaikaista luottoyhteiskuntaa Uuden alun mahdollisuus ylitsepääsemättömissä velkaongelmissa on osa nykyaikaista luottoyhteiskuntaa Velkaongelmien hallintajärjestelmä lievittää velkaongelmia vain osittain Velkaongelmien korjaaminen ei poista muita toimeentuloongelmia - sitä varten on eri keinot

14 Lähteitä Muttilainen, V. (2002). Luottoyhteiskunta. Kotitalouksien velkaongelmat ja niiden hallinnan muodonmuutos luottojen säännöstelystä velkojen järjestelyyn ja 1990-luvun Suomessa. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, julkaisuja 189. Muttilainen, V. (2006). Velkaongelmien hallintapolitiikan kehityslinjoja Teoksessa Tala, Jyrki & Litmala, Marjukka (toim.). Katsauksia Suomen lainsäädäntökehitykseen Paremman sääntelyn toimintaohjelma. Osa 2. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2006. Muttilainen, V. & Reijo, M. (2007). Kotitalouksien maksuvaikeudet Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, tutkimustiedonantoja 81.

in d e k s i in d e k s i 700 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 vuosi

in d e k s i in d e k s i 700 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 vuosi Vesa Muttilainen Sosiaalipolitiikkaa ylivelkaantuneille Maamme sosiaaliturvajärjestelmän voidaan arvioida suojanneen väestöä kohtalaisen hyvin yleisimmiltä sosiaalisilta riskeiltä 1990-luvun talouslaman

Lisätiedot

Velkahallintaohjelma Osa I

Velkahallintaohjelma Osa I TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2004:7 Velkahallintaohjelma Osa I Velkahallintatyöryhmän ehdotukset KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Velkahallintatyöryhmä

Lisätiedot

9.3 Ulosottoperusteen määräaika. Velallisen epäselvä tilanne

9.3 Ulosottoperusteen määräaika. Velallisen epäselvä tilanne 101 Palautumista saattaa käytännössä tuntuvasti rajoittaa maksuhäiriömerkintätiedot, joita luottotietotoiminnan harjoittaja rekisteröi. Toisaalta luottotiedoilla on luotonantajan kannalta huomattava merkitys

Lisätiedot

HE 83/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. harjoittaviin velallisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi velkojien enemmistön suostumuksella.

HE 83/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. harjoittaviin velallisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi velkojien enemmistön suostumuksella. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 90

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 90 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 90 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Kati Rantala

Lisätiedot

Selvitys taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asuntovelallisten tilannetta helpottavista toimenpiteistä

Selvitys taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asuntovelallisten tilannetta helpottavista toimenpiteistä Ympäristöministeriön raportteja 16 2014 Selvitys taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asuntovelallisten tilannetta helpottavista toimenpiteistä Mikko Wennberg ja Olli Oosi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön

Lisätiedot

OIKEUSOLOT 2009 Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeuden saatavuuteen

OIKEUSOLOT 2009 Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeuden saatavuuteen OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 244 Marjukka Lasola (toim.) OIKEUSOLOT 2009 Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeuden saatavuuteen English Summary LAW AND THE CITIZEN

Lisätiedot

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma vuosille 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 JOHDANTO

Tiivistelmä 1 JOHDANTO OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Elisa Valkama VELATON UUSI ALKU? Velallisten selviytyminen velkajärjestelystä ja tilanne sen jälkeen Verkkokatsauksia 22/2011 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2013 21.11.2013 Julkaisun nimi Velkajärjestelylain tarkistaminen Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

UUDISTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ. Pekka Lindberg

UUDISTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ. Pekka Lindberg UUDISTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ Pekka Lindberg Kirjoituksessa esitetään katsaus maksukyvyttömyysoikeuteen ja sitä lähellä olevaan lainsäädäntöön tehtyihin uudistuksiin ja muutoksiin 1990-luvun alun taloudellisen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Velkahallintaohjelma Osa II

Velkahallintaohjelma Osa II LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:17 Velkahallintaohjelma Osa II Nykytila ja sen arviointi, muistioita LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:17 Velkahallintaohjelma Osa II Nykytila ja sen arviointi, muistioita

Lisätiedot

Velkahallintaohjelma. Tiivistelmä lausunnoista

Velkahallintaohjelma. Tiivistelmä lausunnoista Velkahallintaohjelma Tiivistelmä lausunnoista JOHDANTO...4 I LAUSUNNONANTAJAT...5 II YLEISTÄ LAUSUNTOPALAUTTEESTA...7 III LAUSUNNOT OHJELMAN REUNAEHDOISTA JA PAINOPISTEISTÄ...11 IV LAUSUNNOT TOIMENPIDE-EHDOTUKSISTA...13

Lisätiedot

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa.

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa. 54 Luottosuhteessa ovat merkityksellisiä useat siviilioikeudelliset lait. Keskeisiä säännöksiä on muun muassa kuluttajansuojalaissa, kauppakaaren 9 ja 10 luvussa, velkakirjalaissa (622/1947), korkolaissa

Lisätiedot

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu?

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä, Outi 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Marja Tuokila 24.10.2003 VELKAHALLINTAOHJELMA KESKUSTELUTILAISUUS

OIKEUSMINISTERIÖ Marja Tuokila 24.10.2003 VELKAHALLINTAOHJELMA KESKUSTELUTILAISUUS 1 OIKEUSMINISTERIÖ Marja Tuokila 24.10.2003 MUISTIO VELKAHALLINTAOHJELMA KESKUSTELUTILAISUUS Aika: maanantai 17.11.2003 klo 13 16.15 Paikka: oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, kerros 2a, sali 1 I Velkahallintaohjelman

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos. Velkaantuminen ja kulutusluotot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos. Velkaantuminen ja kulutusluotot ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos Velkaantuminen ja kulutusluotot Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Taloushallinto

Lisätiedot

Velkahallintaohjelma Osa III

Velkahallintaohjelma Osa III LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:17 Velkahallintaohjelma Osa III Liitteet LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:17 Velkahallintaohjelma Osa III Liitteet OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2004 ISSN 1458-7149 ISBN 952-466-214-0

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonnan arviointi

Talous- ja velkaneuvonnan arviointi Talous- ja velkaneuvonnan arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 8/2009 KIRSTI RISSANEN Talous- ja velkaneuvonnan arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 :n ja korkolain 4 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kulutusluottoja koskevaa kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Laki ja asiakkaan oikeudet

Laki ja asiakkaan oikeudet Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Loppuraportti IV RAPORTTI 48 2011 RAPORTTI 48 /2011 Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset

Lisätiedot

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI 14 2009 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-063-0 (painettu)

Lisätiedot

ELVYTYSTOIMILLA TYÖPAIKKOJA

ELVYTYSTOIMILLA TYÖPAIKKOJA 1 Työn1/2011 MAAILMA KANSAINVÄLINEN TYÖJÄRJESTÖ ELVYTYSTOIMILLA TYÖPAIKKOJA 22 Työn MAAILMA Työn Maailma -lehden artikkelit perustuvat Kansainvälisen työjärjestön ILOn jul-kaiseman World of Work - lehden

Lisätiedot

5/2009 Teemana Luotto & Raha

5/2009 Teemana Luotto & Raha 31.8.2009 5/2009 Teemana Luotto & Raha Pääkirjoitus Välttämätön luotto, välttävät ehdot... 2 Artikkelit Finanssikriisi terästää luottojen valvontaa maailmalla... 3 OECD peräänkuuluttaa taloudellista lukutaitoa

Lisätiedot

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut Risto Koulu Heidi Lindfors MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsinki 2010 FORUM

Lisätiedot

Elina Piskonen. Helpoilla luotoilla umpikujaan tutkimus kulutusluotoilla ylivelkaantuneista Takuu-Säätiön asiakkaista

Elina Piskonen. Helpoilla luotoilla umpikujaan tutkimus kulutusluotoilla ylivelkaantuneista Takuu-Säätiön asiakkaista Elina Piskonen Helpoilla luotoilla umpikujaan tutkimus kulutusluotoilla ylivelkaantuneista Takuu-Säätiön asiakkaista Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 45 Kuluttajaekonomia Helsinki

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 24/2012. Vippikierteen muotokuva. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä. Yhteystiedot. Kati Rantala.

OPTL. Verkkokatsauksia 24/2012. Vippikierteen muotokuva. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä. Yhteystiedot. Kati Rantala. OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Kati Rantala Vippikierteen muotokuva Tiivistelmä Verkkokatsauksia 24/2012 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Johdanto 2 2 Taustaa pikavipeistä ja maksuongelmista 3 3 Havaintoja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:6. Sosiaalinen. luototus. Opas luototuksen käynnistäjälle

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:6. Sosiaalinen. luototus. Opas luototuksen käynnistäjälle Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:6 Sosiaalinen luototus Opas luototuksen käynnistäjälle Helsinki 2003 2 ISSN 1236-166X ISBN 952-00-1350-4 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Painotyö: Edita Prima

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013. www.takuu-saatio.fi

VUOSIKATSAUS 2013. www.takuu-saatio.fi VUOSIKATSAUS 2013 www.takuu-saatio.fi Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2013 3 Takaus ja perintä 5 Velkalinja 7 Omille jaloille -toiminta 8 Pienlaina 9 Viestintä 10 Koulutukset ja tapahtumat 11

Lisätiedot