Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontaopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontaopas"

Transkriptio

1 Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontaopas 1 (6) Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontaopas Omavalvonnan tarkoitus Vähittäismyynnin omavalvonta on myyntipaikan itsensä suorittamaa alkoholijuomien myynnin suunnitelmallista seurantaa ja valvontaa. Omavalvonnalla varmistetaan alkoholilain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattaminen, estetään alaikäisten ja selvästi päihtyneiden alkoholijuomien ostot sekä ehkäistään aikuisten liiallisesta alkoholinkäytöstä aiheutuvia haittoja ja häiriöitä. Omavalvontasuunnitelmaa tehtäessä kartoitetaan alkoholijuomien myynnistä johtuvat riskit ja mahdolliset häiriötilanteet, sovitaan niissä oikeat toimintatavat ja tarvittaessa suunnitellaan alkoholijuomien myynninjärjestelyt niin, että ongelmien syntymistä voidaan ehkäistä ennakolta. Alkoholijuomien liikakäytön aiheuttamien haittojen vuoksi niiden myynti on rajoitettu säännöksin, joiden rikkomisesta tulee seuraamuksia, ankarimmillaan myyntiluvan pysyvä peruutus. Alkoholijuomien myynnin omavalvonta on myymälän kannalta tarpeellista ja järkevää, koska omavalvonnan avulla: 1. Varmistutaan, että myymälässä noudatetaan alkoholijuomien myyntiä koskevia määräyksiä. Erityisen tärkeää on, ettei henkilöstö myy alkoholijuomia alaikäisille tai selvästi päihtyneille. 2. Parannetaan myymälän turvallisuutta ja viihtyisyyttä asiakkaiden ja henkilöstön hyväksi. 3. Helpotetaan uuden henkilöstön ohjaamista alkoholialan säännöksiin. Myyntipaikan omavalvonnan suunnittelussa ja järjestämisessä suositellaan käytettävän omavalvontalomaketta (Liitteenä esimerkkilomake). Keskeisimmät määräykset, joiden noudattaminen omavalvonnalla varmistetaan Ikärajat Säännös Alkoholijuoma on nautittavaksi tarkoitettu juoma, joka sisältää enemmän kuin 2.8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia (AlkoL 3 ). Alkoholijuomia ei saa myydä alle 18-vuotiaalle eikä myöskään muuta juomaa, joka sisältää vähintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia (AlkoL 16 ). Myyjän tulee tarkistaa alkoholijuomia ostavan henkilön ikä mikäli ei ole varma, että asiakas on täyttänyt 18 vuotta. Nuori on velvollinen todistamaan ikänsä. Ikä tarkistetaan poliisiviranomaisen myöntämistä virallisesta asiakirjasta. Jos nuori ostaja ei osoita olevansa täysiikäinen, hänelle ei saa myydä alkoholijuomia. Alkoholijuoman myyminen alaikäiselle on vakava rikkomus, josta luvanhaltija voi jopa korvauksetta menettää määräajaksi tai pysyvästi myyntilupansa ja virheen tehnyt myyjä voidaan tuomita sakkorangaistukseen. Myynnistä kieltäytyminen saattaa aiheuttaa kassalla muita asiakkaita häiritsevän tilanteen ja myymälässä tulee etukäteen sopia miten häiriötilanteissa toimitaan.

2 Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontaopas 2 (6) Päihtyneet ja häiriköt Säännös Alkoholijuomia ei saa myydä häiritsevästi käyttäytyvälle tai selvästi päihtyneelle (AlkoL 16 ). Päihtyneen henkilön tuntomerkkejä ovat erilaiset toiminnalliset häiriöt kuten horjuminen, sammaltava tai kovaääninen puhe sekä epävarmat ja haparoivat liikkeet. Selvästi päihtyneen henkilön arvostelukyky on voimakkaasti heikentynyt ja hänen käyttäytymisensä voi olla arvaamatonta jopa aggressiivista. Päihtynyt voi olla alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alainen. Selvästi päihtyneelle myymisestä luvanhaltija saattaa saada varoituksen taikka menettää alkoholilupansa määräajaksi tai pysyvästi. Lisäksi virheen tehnyt myyjä voidaan tuomita sakkorangaistukseen. Myymälässä tulee sopia etukäteen miten toimitaan silloin, kun selvästi päihtynyt asiakas aikoo ostaa alkoholijuomia ja miten myyjä saa kassalle tarvittaessa apua. Alkoholijuomien välittäminen Myyntiajat Säännös Alkoholijuomia ei saa myydä, jos on aihetta olettaa alkoholijuoman väärinkäyttöä tai sen luvatonta luovuttamista tai välittämistä (AlkoL 16 ). Säännöksen tarkoituksena on estää alkoholijuoman ohjautumista salakauppaan tai niille, joille myymälässä ei saa myydä. Myynnistä kieltäytymiseen täytyy olla selvä syy; jos myyjä esimerkiksi näkee myymälän edessä nuorten tai päihtyneiden antavan rahaa alkoholijuomien ostajalle. Vanhemmatkaan eivät saa ostaa alaikäisille lapsilleen alkoholijuomia. Säännös Käymisteitse valmistetun enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia saa myydä sinä aikana, jona vähittäismyyntipaikka on auki yleisölle. Alkoholijuomien myynti on kuitenkin aina kielletty kaikkina viikonpäivinä kello kahdenkymmenenyhden ja yhdeksän välisenä aikana (AlkoA 14, muutos ). Alkoholijuomien sallitut myyntiajat saattavat poiketa liikkeen aukioloajoista. Alkoholijuomien myyntiajoista ei voi poiketa edes tilapäisesti. Jos myyntipaikka suljetaan kello 21, ennen tätä liikkeeseen sisään tulleille asiakkaille voidaan myydä myös alkoholijuomia. Jos liike saa jatkaa aukioloa vielä kello 21:n jälkeen, tulee mahdollisuus alkoholijuomien haltuunottoon lopettaa kello 21. Alkoholijuomien myyntiä ei saa aloittaa ennen kello yhdeksää.

3 Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontaopas 3 (6) Myynnin järjestelyt Mitä se tarkoittaa Velaksimyynti Poikkeukset Säännökset Käymisteitse valmistettujen enintään 4,7 %-alkoholijuomien vähittäismyyntiä saa harjoittaa vain aluehallintovirastojen hyväksymässä myyntipaikassa, joka paikan sijainnin, myyntitilojen ja toiminnan osalta on asianmukainen ja jossa myynti on järjestetty niin, että tehokas valvonta on mahdollinen (AlkoL 14 ). Myyntipaikassa tulee olla läsnä 18 vuotta täyttänyt henkilö vastaamassa myynnin laillisuudesta (AlkoA 17 ). Alkoholijuomien myynti ja luovuttaminen on sallittua vain lupahakemuksessa esitetyssä ja lupapäätöksessä hyväksytyssä myyntitilassa, joka on tehokkaasti valvottavissa. Myynnin tulee tapahtua liikkeen sisätiloissa. Myymälästä ostettua alkoholijuomaa ei saa nauttia myymälän kahvilassa, terassilla tai muissa liikkeen hallussa olevissa tiloissa. Myymälässä täytyy olla paikalla 18 vuotta täyttänyt henkilö vastaamassa myynnin laillisuudesta, vaikka myynnin suorittaisi tätä nuorempi henkilö. Läsnäolo tarkoittaa sitä, että alaikäinen myyjä saa tarvitessaan heti apua. Jos myymälässä ei ole läsnä 18 vuotta täyttänyttä, tulee alkoholijuomien myynti keskeyttää. Säännös Alkoholijuomia ei saa myydä velaksi, panttia vastaan tai vaihtokaupalla muutoin kuin eräin poikkeuksin (AlkoA 16 ). Yhteisöille sekä yksityishenkilöille voi kuitenkin myydä velaksi kaupan hyväksymällä luottokortilla tai asiakkaan kaupassa olevalle tilille. Tilimyynnin tulee perustua luottomyyntisopimukseen, jossa luoton määrä on euromääräisesti rajattu ja maksuaika määrätty. Lisäksi kaupalta edellytetään tehokasta luottomyynnin valvontaa ja toimenpiteitä maksuhäiriötapauksissa.

4 Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontaopas 4 (6) LOMAKEMALLI sovellettavaksi myymälän liikeidean ja olosuhteiden mukaan Liite ALKOHOLIJUOMIEN VÄHITTÄISMYYNNIN OMAVALVONTASUUNNITELMA (Suluissa on ohje myymälässä tehtäväksi kirjaukseksi. Tarvittaessa myymälässä voidaan käyttää liite- tai jatkolomakkeita.) Elinkeinonharjoittaja Laatimispäivämäärä / 201 Omavalvonnan vastuuhenkilö Koulutusvastaava Vakinaisen henkilöstön koulutus (Kirjataan, miten vakinainen henkilöstö on perehdytetty alkoholijuomien omavalvonnan toteuttamiseen myymälässä. Tarvittaessa voidaan pitää kirjaa työntekijäkohtaisesti, mutta sitä ei edellytetä). Sijaisten, määräaikaisten koulutus (Kirjataan, miten sijaiset ja määräaikainen henkilöstö on perehdytetty alkoholijuomien omavalvonnan toteuttamiseen myymälässä.) Henkilötodistusten kysyminen nuorilta Nuorelta henkilöltä kysytään aina viranomaisen antamaa kuvallista henkilökorttia, ajokorttia tai passia hänen yrittäessään ostaa alkoholijuomia. Jos nuori henkilö ei voi todistaa ikäänsä, ei alkoholijuomia hänelle myydä. Kieltäytyminen myymästä päihtyneille ja häiriköille Alkoholijuomia ei myydä häiritsevästi käyttäytyville tai selvästi päihtyneille henkilöille.

5 Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontaopas 5 (6) Kieltäytyminen myymästä välittäjille Alkoholijuomia ei myydä henkilöille, joiden voidaan perustellusti epäillä välittävän alkoholijuomia salakauppaan tai niille, joille myymälässä ei saa myydä. Myyntiaikojen noudattaminen Jos liike saa jatkaa aukioloaan kello 21 jälkeen, mahdollisuus alkoholijuomien haltuunottoon lopetetaan klo 21. Alkoholijuomien myyntiä ei saa aloittaa ennen klo 9. (Kirjataan toimenpiteet myymälässä myyntiaikojen noudattamiseksi.) Velaksimyynti (Alkoholijuomia ei myydä velkasi, panttia vastaan tai vaihtokaupalla. Alkoholijuomia saa kuitenkin myydä velaksi kaupan hyväksymää luottokorttia vastaan ja asiakkaan kaupassa tai kaupparyhmittymässä olevalle tilille, joka perustuu luottomyyntisopimukseen. Kirjataan myymälän toimintamalli alkoholiasetuksessa yksilöidyissä poikkeustapauksissa.) Toiminta häiriötapauksissa (Kieltäytyminen myymästä alkoholijuomia saattaa aiheuttaa ongelmia kassalla. Kirjataan toiminta häiriötapauksissa.) Kuinka myyntihenkilöstölle annettujen ohjeiden noudattamista seurataan (Kirjataan, miten myymälässä seurataan, että myyjät toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti.)

6 Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontaopas 6 (6) Omavalvontatoimenpiteet, omavalvontatulokset (Kirjataan omavalvontatoimenpiteitä ja tuloksia, ongelmatilanteita, kuten väärennetyt paperit ja asiakkaan uhkaava käytös, asiakasvalituksia ym.) Toteutetut korjaustoimenpiteet (Kirjataan, miten toimintaa myymälässä on korjattu omavalvonnasta saatujen kokemusten perusteella.) Omavalvontajärjestelmän kehittämiseen liittyviä huomioita (Kirjataan huomioita ja ideoita siitä, miten alkoholin omavalvontaa voitaisiin kehittää.)

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO Sisäasiainministeriö on järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) 13 :n 2 momentin nojalla 27.8.1999 vahvistanut koulutusaineiston käytettäväksi 1.9.1999

Lisätiedot

Elintarvikemyymälän tai -kioskin perustaminen Käytännön neuvoja, jotka nopeuttavat perustamista ja toiminnan aloittamista.

Elintarvikemyymälän tai -kioskin perustaminen Käytännön neuvoja, jotka nopeuttavat perustamista ja toiminnan aloittamista. Elintarvikemyymälän tai -kioskin perustaminen Käytännön neuvoja, jotka nopeuttavat perustamista ja toiminnan aloittamista. Hyvä suunnittelu nopeuttaa käynnistämistä Tähän oppaaseen on koottu käytännön

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Viestintäviraston häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmän. Viestintäviraston ohje 207/2014 O

Viestintäviraston häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmän. Viestintäviraston ohje 207/2014 O 1 (19) n häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmän (HÄTY) käytännesäännöt n ohje 207/2014 O 2 (19) Sisältö 1 Ryhmän tausta ja käytännesääntöjen tarkoitus... 3 2 Ryhmän tehtävä... 4 3 Ryhmän jäsenyys... 4

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila

Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:2 Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila Opas suunnittelijoille, kiinteistönomistajille, ravintoloitsijoille ja viranomaisille Helsinki 2007

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014 Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014 Esa Österberg Johtava asiantuntija Alkoholi- ja huumeet yksikkö Terveys osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 05.03.2015 Alkon alkoholipoliittisten

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI Kuluttajaoikeuden linjauksia VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI 1 LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... 2 2 ETÄMYYNTISÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN JA LAIN PAKOTTAVUUS... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 2 4 MILLOIN KYSEESSÄ ON ETÄMYYNTI...

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Hallituksen esitys E du sk unnalle eläinsuojelulaiksi.

Hallituksen esitys E du sk unnalle eläinsuojelulaiksi. ra-alueiden osalta litus käsittää myös ta, joiden osalta vuokranantaja ja ittavat tyytyvänsä :aan vuokramiehet anottuihin vuokraiksia, voidaan, jos oituksenmukaiseksi let niin haluavat, arkoituksessa,

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Ravintola-alan. Ohjeita kahvilan tai ravintolan perustajalle

Ravintola-alan. Ohjeita kahvilan tai ravintolan perustajalle Ravintola-alan Ohjeita kahvilan tai ravintolan perustajalle Ravintola-alan Hyvä suunnittelu nopeuttaa käynnistämistä Tähän oppaaseen on koottu käytännön neuvoja, joilla nopeutat yrityksesi alkutaivalta.

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot