Tupakan myynnin. omavalvonta K-18. osa 1. osa 2 TUPAKAN MYYNNIN OMAVALVONTA- OPAS OMAVALVONTA- SUUNNITELMAN MALLI. sivut 5-16.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tupakan myynnin. omavalvonta K-18. osa 1. osa 2 TUPAKAN MYYNNIN OMAVALVONTA- OPAS OMAVALVONTA- SUUNNITELMAN MALLI. sivut 5-16."

Transkriptio

1 Tupakan myynnin omavalvonta K-18 osa 2 OMAVALVONTA- SUUNNITELMAN MALLI osa 1 TUPAKAN MYYNNIN OMAVALVONTA- OPAS sivut 5-16 sivut 17-26

2 TUPAKKALAIN TAVOITTEET OMAVALVONNAN TARKOITUS Tupakkalain yleisenä tavoitteena on väestön suojaaminen tupakoinnin aiheuttamilta terveyshaitoilta. Tupakkatuotteiden tai tupakointivälineiden myynti alle 18-vuotiaille on kielletty. Myyntikieltojen tarkoituksena on estää alaikäisiä saamasta tupakkatuotteita käyttöönsä ja siten ehkäistä lasten ja nuorten tupakoinnin aloittaminen. OMAVALVONTASUUNNITELMAN AVULLA ELINKEINONHARJOITTAJA VARMISTAA MYYNTIKIELLON NOUDATTAMISEN.

3 LUKIJALLE Tupakkatuotetta tai tupakointivälinettä ei saa elinkeinotoiminnassa myydä tai muutoin luovuttaa alle 18-vuotiaalle. Myynnin omavalvonnan avulla huolehditaan siitä, etteivät alaikäiset saa käyttöönsä tupakkatuotteita ja tupakointivälineitä. Omavalvontavelvollisuutta koskevat tupakkalain säännökset tulivat voimaan , ja velvollisuus koskee kaikkia tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikkoja. Omavalvonnan toteuttamiseksi elinkeinonharjoittajan tulee kustannuksellaan laatia ja toteuttaa myyntipakkakohtainen omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma sisältää kirjalliset ohjeet siitä, miten myyntikieltojen omavalvonta toteutetaan myyntipaikassa. Toteuttaminen edellyttää valvonnan kirjaamista, seurantaa ja arviointia. Myyntipaikkaan sijoitetulla kyltillä ilmoitetaan, ettei tupakkatuotteita saa myydä alaikäiselle. Tupakkatuotteiden myyntipaikassa tulee olla valvonnan vastuuhenkilö, jonka puoleen myyjä voi kääntyä tarvitessaan lisäohjeita tai tukea. Hyvä perehdyttäminen omavalvontaan lisää myyjien varmuutta toteuttaa valvontatoimenpiteitä, jotka saattavat kohdistua jopa itseä vanhempiin asiakkaisiin. Seuranta on kehittämisen perusta: omavalvonnan toimivuutta koskevat huomiot ja muut omavalvontakirjaukset ovat osa seurantaa ja sen perusteella tehtävää järjestelmän säännöllistä uudelleenarviointia. Tupakkalain noudattamista valvovat kunnan valvontaviranomaiset. Kunnan valvontaviranomaiset, lääninhallitukset sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus antavat neuvoja ja opastusta tupakan myynnin omavalvonnan toteuttamisessa. Tämä opas on tarkoitettu elinkeinonharjoittajien apuvälineeksi omavalvonnan toteuttamisessa ja myymälähenkilökunnan perehdyttämisessä. Tavoitteena on, että tupakkatuotteiden myyntikiellon noudattaminen tulisi osaksi vastuullisen elinkeinonharjoittajan laatujärjestelmää. Tähän esitteeseen sisältyy: 1) Tupakan myynnin omavalvontaopas (osa 1) 2) Omavalvontasuunnitelman malli ja lomakkeet (osa 2) 3) Myyntikieltotarroja 2 kpl Omavalvontasuunnitelman malli ja mallilomakkeet helpottavat omavalvonnan toteuttamista. Elinkeinonharjoittaja voi ottaa oheisen omavalvontasuunnitelman ja lomakkeet käyttöön sellaisenaan tai räätälöidä suunnitelmansa ja lomakkeensa omiin tarkoituksiinsa sopivaksi. Suunnitelman ja sen toteutuksen tulee kuitenkin olla tupakkalain säännösten ja sosiaali- ja terveysministeriön Omavalvontasuunnitelma -määräyksen (liite 1) mukainen. Helsingissä 3. päivänä syyskuuta 2001 Ylijohtaja Ilkka Suojasalmi Lakimies Merja Vuori

4 K-18 Tupakan myynnin osa 1 Tupakan myynnin omavalvontaopas SISÄLLYS 1. MUISTILISTA. Tupakan myynnin omavalvonnan pääperiaatteet 2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA OMAVALVONNAN TARKOITUS 3. VIRANOMAISVALVONTA JA SEURAAMUKSET 4. TUOTTEET, JOITA MYYNTIKIELTO JA OMAVALVONTAVELVOLLISUUS KOSKEE 5. OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ A. Valvonnan vastuuhenkilöt B. Henkilökunnan kouluttaminen ja perehdyttäminen C. Myyntikieltokylttien esillepano D. Nuoren henkilön ikä on varmistettava E. Menettely ongelmatilanteissa F. Ongelmien korjaustoimenpiteet G. Omavalvonnan toteutumisen seuranta H. Järjestelmän uudelleenarviointi I. Omavalvonnan kirjaaminen J. Omavalvontasuunnitelman esittäminen valvontaviranomaiselle Viranomaisen merkinnät 6. TUPAKKA-AUTOMAATIT 7. ELINKEINONHARJOITTAJAN JÄRJESTÄMÄ KOTIINKULJETUS JA POSTIMYYNTI 8. HYVÄ TIETÄÄ Suunuuskan myyntikielto Päällysmerkinnät ja mainontakielto Imppaus LIITTEET: Sosiaali- ja terveysministeriön Omavalvontasuunnitelma -määräys Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tupakointivälineistä OSA 2 OMAVALVONTASUUNNITELMA 17 TUPAKAN MYYNNIN OMAVALVONTAOPAS 5

5 osa 1 1. MUISTILISTA. TUPAKAN MYYNNIN OMAVALVONNAN PÄÄPERIAATTEET ELINKEINONHARJOITTAJA ON TÄYTTÄNYT OMAVALVONTAVELVOITTEENSA KUN: 1. Myyntipaikkaan on nimetty valvonnan vastuuhenkilö. 2. Myyntikieltoilmoitukset ovat selvästi asiakkaiden nähtävillä. 3. Myyntipaikassa on kirjallinen omavalvontasuunnitelma ja sitä noudatetaan. 4. Myyntihenkilökunta on perehdytetty tupakan myynnin omavalvontaan. 5. Vaaditut omavalvontakirjaukset on tehty. 6. Tupakka-automaatit on sijoitettu siten, että niitä voidaan tehokkaasti valvoa ja estää alaikäisiä käyttämästä automaatteja. 7. Seuranta toimii ja järjestelmä arvioidaan uudelleen säännöllisin väliajoin. Omavalvontavelvollisuus koskee myös myyntiä automaattisesta myyntilaitteesta sekä elinkeinonharjoittajan järjestämää kotiinkuljetusta ja postimyyntiä. MYYJÄN MUISTILISTA 1. Älä koskaan myy alaikäiselle tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä sinulla on oikeus ja samalla velvollisuus kieltäytyä myymästä! 2. Tarkista alaikäiseltä näyttävän nuoren ikä. Ikä tarkistetaan virallisesta henkilötodistuksesta, joka on esimerkiksi kuvallinen henkilötodistus, ajokortti tai passi. 3. Jos nuori ei voi tai ei halua esittää henkilötodistustaan, älä myy hänelle tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä. 4. Tee omavalvontakirjaukset iän tarkistuksista ja tarkistusten tuloksista. 5. Tee muut vaaditut omavalvontakirjaukset. Ellet tiedä miten toimia, kysy neuvoa valvonnan vastuuhenkilöltä. Tässä oppaassa on jäljempänä (osa 2, sivu 17) omavalvontasuunnitelman malli sekä valvonnan kirjausten mallilomakkeet. Elinkeinonharjoittaja voi ottaa ne sellaisenaan käyttöönsä. Ne eivät ole viranomaismääräyksiä, vaan jokainen voi laatia itse omavalvontasuunnitelmansa sosiaali- ja terveysministeriön Omavalvontasuunnitelma -määräyksen (liite 1) mukaisesti. 6 TUPAKAN MYYNNIN OMAVALVONTAOPAS

6 osa 1 2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA OMAVALVONNAN TARKOITUS Tupakan myynnin omavalvontavelvollisuuden perusta on tupakkalaissa. Tupakkalaki 10 Tupakkatuotetta tai tupakointivälinettä ei saa elinkeinotoiminnassa myydä eikä muutoin luovuttaa henkilölle, joka on kahdeksaatoista vuotta nuorempi. Tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä myyvän elinkeinonharjoittajan tulee kustannuksellaan laatia ja toteuttaa omavalvontasuunnitelma, jolla estetään tupakkatuotteen tai tupakointivälineen luovuttaminen kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle henkilölle. Sosiaali- ja terveysministeriön omavalvontasuunnitelma -määräys ( ) Omavalvontasuunnitelma on kirjallinen ohjeisto tupakkalain 10 :n mukaisen tupakkatuotteen ja tupakointivälineen myyntikiellon omavalvonnan myyntipaikkakohtaisesta toteuttamisesta. Omavalvonnan toteuttaminen tarkoittaa ja edellyttää valvonnan kirjaamista, seurantaa ja arviointia. Omavalvontasuunnitelma on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Tupakkalain tavoitteet omavalvonnan tarkoitus Tupakkalain yleisenä tavoitteena on väestön suojaaminen tupakoinnin aiheuttamilta terveyshaitoilta. Tupakkatuotteiden tai tupakointivälineiden myynti alle 18-vuotiaille on kielletty. Myyntikieltojen tarkoituksena on estää alaikäisiä saamasta tupakkatuotteita käyttöönsä ja siten ehkäistä lasten ja nuorten tupakoinnin aloittaminen. Omavalvontasuunnitelman avulla elinkeinonharjoittaja varmistaa myyntikiellon noudattamisen. Keskeiset säädökset ja määräykset: Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (tupakkalaki), /693 (muut /953, /765, /1148 ja /487) Asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (tupakka-asetus), /225 (muut /1502, /174 ja /1152) Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Omavalvontasuunnitelma -määräys (STM:n määräyskokoelma dnro 1999:53) (liite 1) Määräys koskee omavalvontasuunnitelman myyntipaikkakohtaista laatimista, sisältöä ja toteuttamista. Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tupakointivälineistä, /1158 (liite 2) Päätös sisältää luettelon tupakkalaissa tarkoitetuista tupakointivälineistä. 3. VIRANOMAISVALVONTA JA SEURAAMUKSET Omavalvonnan toteutumista valvovat ensisijaisesti kunnan valvontaviranomaiset. Omavalvontasuunnitelma on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Jollei elinkeinonharjoittaja laadi tai noudata omavalvontasuunnitelmaa, kunta voi asettaa velvoitteiden toteuttamisen tehostamiseksi uhkasakon. Tupakkatuotteiden tai tupakointivälineiden myyminen alle 18-vuotiaalle sekä omavalvonnan laiminlyönti ovat tupakkalain 31 :n mukaan rangaistavia tekoja. TUPAKAN MYYNNIN OMAVALVONTAOPAS 7

7 osa 1 4. TUOTTEET, JOITA MYYNTIKIELTO JA OMAVALVONTAVELVOLLISUUS KOSKEE Tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä ei saa myydä eikä muutoin elinkeinotoiminnassa luovuttaa alle 18-vuotiaalle. Myynnin omavalvontavelvollisuus koskee samoja tuotteita, eli tupakkatuotteita ja tupakointivälineitä. Tupakkatuotteita ovat tupakasta kokonaan tai osaksi valmistetut poltettavaksi, sieraimiin vedettäväksi, imeskeltäväksi tai pureskeltavaksi tarkoitetut tuotteet (tupakkalaki 2 3 kohta, tupakka-asetus kohdat). Tupakkatuotteita ovat muun muassa: savukkeet pikkusikarit, sikarit savuketupakka, piipputupakka tai muu irtotupakka purutupakka, nenänuuska Tupakointivälineellä tarkoitetaan tupakoinnissa tai sen valmistelussa pääasiassa käytettäväksi tarkoitettua välinettä tai tarviketta (tupakkalaki 2 4 kohta). Tupakointivälineitä ovat muun muassa: savukepaperi tai muu savukkeen päällys savukkeenkierrin imuke, suodatin piippu, piipun osat, piipunpuhdistusvälineet, piipputelineet tupakan sytyttimet, niiden polttoainesäiliöt ja muut osat tuhkakupit Tulitikut eivät ole tupakointivälineitä. Tupakointivälineet on tarkemmin lueteltu sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä tupakointivälineistä, /1158. Päätös on tämän oppaan liitteenä OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Omavalvontasuunnitelma on omavalvonnan perusta. Se on myyntipaikkakohtainen kirjallinen ohjeisto, jonka avulla tupakan myynnin omavalvonta toteutetaan. Omavalvontasuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot ja ohjeet (STM:n määräys, liite 1): A. Valvonnan vastuuhenkilö. B. Miten varmistetaan, ettei alaikäisille myydä tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä. Henkilökunnan kouluttaminen ja perehdyttäminen. C. Myyntikieltokylttien esillepano. D. Nuoren henkilön ikä on varmistettava. Miten myyjät ohjataan kysymään nuorilta henkilöiltä kuvallista henkilötodistusta. E. Menettely ongelmatilanteissa. F. Ongelmien korjaustoimenpiteet. G. Omavalvonnan toteutumisen seuranta. H.Järjestelmän uudelleenarviointi. I. Omavalvonnan kirjaaminen. J. Omavalvontasuunnitelman esittäminen valvontaviranomaiselle. Viranomaisen merkinnät. 8 TUPAKAN MYYNNIN OMAVALVONTAOPAS

8 osa 1 A. VALVONNAN VASTUUHENKILÖ Myyntikieltojen noudattamista ja omavalvontaa varten elinkeinonharjoittajan tulee nimetä valvonnan vastuuhenkilö. Nimetty vastuuhenkilö voi olla elinkeinonharjoittaja itse, tai hän voi nimetä myyntipaikkaan erikseen valvonnan vastuuhenkilön, joka järjestää henkilökunnan koulutuksen ja huolehtii yleisesti siitä, että omavalvonta toimii. Elinkeinonharjoittaja vastaa kuitenkin aina itse toimintansa lainmukaisuudesta. Vastuuhenkilön tulisi mahdollisuuksien mukaan olla esimiesasemassa, mutta kuitenkin käytännön kosketuksessa myyntityöhön. Vastuuhenkilön olisi hyvä olla työvuorossa liikkeen aukioloaikana, mutta tämä ei ole ehdoton edellytys. Vastuuhenkilön puoleen myyjä voi kääntyä tarvitessaan lisäohjeita tai tukea. Valvonnan vastuuhenkilön nimi kirjataan omavalvontasuunnitelmaan. Jos vastuuhenkilöitä on useita, suositellaan, että heidän tehtävänsä ilmoitetaan samalla, esimerkiksi: koulutusvastaava, iltavuoron/aamuvuoron vastaava. Vastuuhenkilön/elinkeinonharjoittajan tehtäviin kuuluu: Huolehtia yleisesti siitä, että omavalvonta toimii myyntipaikassa. Huolehtia siitä, että ilmoitus tupakkatuotteen myyntikiellosta on asiakkaiden nähtävillä. Varmistaa, että koko henkilökunta tietää ja osaa toimia siten, ettei tupakkatuotteita ja tupakointivälineitä myydä alle 18-vuotiaille. Perehdyttää kaikki työntekijät, erityisesti uudet, sijaiset ja määräaikaiset myyntikieltojen noudattamiseen ja omavalvontaan. Perehdyttää työntekijät kysymään nuorilta henkilöiltä kuvallista henkilötodistusta, ajokorttia tai passia. Varustaa myyntipaikka erillisellä lomakkeella, vihkolla tai muulla muistiinpanovälineellä, johon kirjataan toteutetut myyjien työhöntulokoulutukset ja muu perehdyttäminen, kassan omavalvontakirjaukset sekä valvonnassa kohdattujen ongelmien korjaustoimenpiteet. Seurata, että myyjät toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastaa säännöllisesti omavalvontakirjaukset. Kerrata menettelytavat yhdessä koko henkilökunnan kanssa ja tarvittaessa erikseen nuorille tupakkaa myyneiden kanssa. Toteuttaa omavalvontajärjestelmän uudelleenarviointia. B. HENKILÖKUNNAN KOULUTTAMINEN JA PEREHDYTTÄMINEN Omavalvontasuunnitelman tulee sisältää ne keinot, joilla elinkeinonharjoittaja varmistaa, että henkilökunta tietää ja osaa toimia siten, ettei tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä myydä alle 18-vuotiaalle. Tällaisia keinoja ovat erityisesti työntekijöiden kouluttaminen ja perehdyttäminen myyntikieltoihin ja omavalvonnan toteuttamiseen. Koulutusvelvoite sisältää: Vakinaisen henkilökunnan perehdyttämisen. Uusien, sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden perehdyttämisen. Koulutus toteutetaan elinkeinoharjoittajan tarkoituksenmukaiseksi katsomalla tavalla. Sen on kuitenkin oltava sisällöltään sellaista, että henkilökunta tuntee: Myyntikieltoikärajat. Myyntikiellon kohteena olevat tuotteet. Menettelytavat henkilötodistusten kysymisessä. Velvollisuutensa omavalvontakirjausten tekemisessä ja omavalvonnan muussa toteuttamisessa. TUPAKAN MYYNNIN OMAVALVONTAOPAS 9

9 osa 1 Koulutuksessa on suositeltavaa käydä läpi: Lain mukaiset myyntikiellot, omavalvontavelvoite ja omavalvonnan tarkoitus. Myyntipaikan omavalvontasuunnitelma ja suunnitelman toteuttaminen käytännössä. Omavalvontakirjausten tekeminen. Toimintamallit henkilötodistuksen kysymisessä. Toimintamallit häiriö- tai ongelmatilanteissa (aggressiivisuus, väärennetyt paperit jne.). STTV:n opas, joka sisältää keskeiset tiedot omavalvonnan toteuttamisesta. Henkilökunnalle annettavasta koulutuksesta tehdään omavalvontakirjaukset. Kirjaukset tehdään oheiselle lomakkeelle 1 tai erilliseen muistiinpanovälineeseen. C. MYYNTIKIELTOKYLTTIEN ESILLEPANO Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten huolehditaan siitä, että tupakkatuotteiden myyntikieltoa koskevat ilmoitukset ovat näkyvästi esillä. Suunnitelmassa tulisi olla ohjeet myyntikieltoilmoitusten sijoittamisesta kuhunkin tupakkatuotteiden myyntipisteeseen ja automaattiseen myyntilaitteeseen. Tupakka-asetuksen 11 :n mukaan tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipisteessä sekä automaattisessa myyntilaitteessa tulee olla asiakkaiden hyvin havaittavissa ilmoitus: Tupakan myynti alle 18-vuotiaalle on kielletty. Tupakka aiheuttaa riippuvuuden ja vahingoittaa terveyttä. Sosiaali- ja terveysministeriön Omavalvonta -määräyksen mukaan suositellaan näiden lisäksi myös lisättäväksi lause Nuori henkilö varaudu todistamaan ikäsi. Myyntikieltoilmoituksen materiaalit voidaan valita vapaasti. Ilmoitus voi olla myös esimerkiksi käsin tekstattu. Edellytys on, että myyntikieltoilmoitus on selvästi asiakkaiden nähtävillä tupakan myyntipisteessä. Tämän oppaan mukana on lähetetty 2 kappaletta valmiita myyntikieltoilmoitus-tarroja. D. NUOREN HENKILÖN IKÄ ON VARMISTETTAVA Alaikäisille ei saa koskaan myydä tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä. Omavalvontasuunnitelmaan tulee sisällyttää menettelytavat siitä, miten myyjät ohjataan kysymään nuorilta henkilöiltä henkilötodistusta iän varmistamiseksi. Tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä ostavaa nuorta, joka myyjän arvion mukaan voi olla alaikäinen, on pyydettävä todistamaan henkilöllisyytensä iän varmistamiseksi. Ikä tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta, ajokortista, passista, tms. Jos nuori tarjoaa vain selityksiä, tai kieltäytyy esittämästä henkilötodistusta, hänelle ei saa myydä tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä. Myyjä tekee omavalvontakirjaukset iän tarkistuksista ja tarkistuksen tuloksista. Tarkistuksen tuloksena voidaan kirjata, monellako kysytyistä oli paperit/ei ollut papereita/ monelleko ei myyty, esimerkiksi siksi, että ostamista yrittänyt oli alaikäinen. Lisäksi kirjataan esiintyneet ongelmatilanteet. Kirjaukset tulisi tehdä päivittäin. Tehdyt tarkistukset ja tarkistuksen tulokset suositellaan kirjattavaksi kassalla välittömästi myyntitilanteessa oheiselle lomakkeelle 2. Ongelmatilanteet suositellaan kirjattavan oheiselle lomakkeelle 3. Ongelmatilanteet voidaan kirjata välittömästi tai esimerkiksi työvuoron päättyessä. Kirjaukset voidaan helposti tehdä esimerkiksi tukkimiehen kirjanpitona. Oheisten lomakkeiden sijasta kirjaamiseen voidaan käyttää myös ruutuvihkoa tai muuta muistiinpanovälinettä. 10 TUPAKAN MYYNNIN OMAVALVONTAOPAS

10 osa 1 E. MENETTELY ONGELMATILANTEISSA Ongelmatilanteita ovat esimerkiksi väärennetyn tai toisen henkilön henkilötodistuksen esittäminen, asiakkaiden uhkaava käytös ja asiakasvalitukset. Omavalvontasuunnitelmassa olisi hyvä olla myös ohjeet siitä, miten myynnin ongelmatilanteissa menetellään. Tällaisia ohjeita ei sosiaali- ja terveysministeriön määräyksessä edellytetä, mutta ne ovat tarpeellisia häiriöttömän asiakaspalvelun ja myyjien turvallisuuden takaamiseksi. Ohje voi sisältää esimerkiksi tiedon siitä, kenet kutsutaan ongelmatilanteen sattuessa paikalle ja tarvittavat puhelinnumerot tai hälytyslaitteiden käyttöohjeet. F. ONGELMIEN KORJAUSTOIMENPITEET Kohdattujen ongelmien korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä tehdään omavalvontakirjaukset. Korjaustoimenpide voi olla henkilökunnalle annettu koulutus väärennetyn henkilötodistuksen tunnistamisessa, myymälässä käyttöön otettu turvajärjestelmä jne. Kirjaus tehdään lomakkeelle 3 tai erilliseen muistiinpanovälineeseen. G. OMAVALVONNAN TOTEUTUMISEN SEURANTA Omavalvontasuunnitelmassa esitetään menettelytavat siitä, miten elinkeinonharjoittaja seuraa, että myyjät toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sen seuraamista, miten henkilökunta suhtautuu velvoitteeseensa sekä omavalvontakirjausten säännöllistä tarkastamista. Tarkastettuaan kirjaukset vastuuhenkilö voi esimerkiksi tehdä tarkastuksestaan päivätyn merkinnän myyjän omavalvontakirjauslomakkeeseen tai seurantavihkoon. Omavalvontakirjaukset suositellaan arkistoitavan elinkeinonharjoittajan seurantaa ja arviointia sekä viranomaisten tarkastusta varten kahdentoista kuukauden ajan. Tarvittaessa menettelytavat kerrataan koko henkilökunnan kanssa tai erikseen nuorille tupakkatuotteita myyneiden kanssa. H. JÄRJESTELMÄN UUDELLEENARVIOINTI Omavalvontasuunnitelman toteuttaminen tarkoittaa ja edellyttää myös järjestelmän arviointia. Omavalvontajärjestelmä arvioidaan uudelleen säännöllisin väliajoin, esimerkiksi vuosittain ja aina tarvittaessa. Uudelleenarvioinnin toteuttamisesta olisi hyvä olla maininta omavalvontasuunnitelmassa. Omavalvontajärjestelmän uudelleenarviointiin liittyvistä huomioista tehdään omavalvontakirjaukset. Järjestelmän uudelleenarviointi helpottuu, kun valvonnassa kohdatut ongelmat ja puutteet sekä toteutetut korjaustoimenpiteet kirjataan säännöllisesti. Saatujen kokemusten perusteella elinkeinonharjoittaja voi arvioida omavalvontajärjestelmäänsä sekä muuttaa ja kehittää sitä entistä toimivammaksi. I. OMAVALVONNAN KIRJAAMINEN Tupakan myynnin omavalvonta tarkoittaa ja edellyttää valvonnan kirjaamista. Elinkeinonharjoittaja/vastuuhenkilö varustaa myyntipaikan erillisellä lomakkeella, viholla (seurantavihko) tai muulla muistiinpanovälineellä, johon tehdään vaaditut omavalvontakirjaukset. Kirjaamisesta huolehtii elinkeinonharjoittaja, valvonnan vastuuhenkilö tai myyjä. Kirjaamiseen voidaan käyttää oheisia lomakkeita. Vaaditut kirjaukset on mainittu myös edellä kohdissa A H selostettaessa omavalvontasuunnitelman sisältöä. TUPAKAN MYYNNIN OMAVALVONTAOPAS 11

11 osa 1 Omavalvontakirjauksista tulee käydä ilmi: Tehdyt ostajan iän tarkistukset (lomake 2). Tarkistuksien tulokset (lomake 2). Ongelmatilanteet: esim. väärennetyt henkilötodistukset, asiakkaiden uhkaava käytös, asiakasvalitukset (lomake 3). Ongelmien korjaustoimenpiteet (lomake 3). Henkilökunnan koulutukset (lomake 1). Vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt (omavalvontasuunnitelmaan). Omavalvontajärjestelmän uudelleenarviointiin liittyvät huomiot (omavalvontasuunnitelmaan tai esim. seurantavihkoon). Viranomaisten toimenpiteet (omavalvontasuunnitelmaan tai esim. seurantavihkoon). Edellä olevien lisäksi voidaan kirjata (kirjaaminen ei ole pakollista): Henkilökunnalle tehdyt kyselyt tai muu seuranta siitä, missä määrin on kieltäydytty myymästä tupakkatuotteita alle 18-vuotiaille ja mahdollisesti myös ostamista yrittäneiden ikä. Asiakaskyselyjen tekeminen. Toimenpidepäivä tai -viikko, esimerkiksi koulujen alkaessa syksyllä. Kartoitus henkilötodistusten kysymisestä. Kirjausten avulla elinkeinonharjoittaja saa tietoa omavalvonnan tehostamista ja omavalvontajärjestelmän kehittämistä varten. J. OMAVALVONTASUUNNITELMAN ESITTÄMINEN VALVONTA- VIRANOMAISELLE. VIRANOMAISEN MERKINNÄT. Omavalvontasuunnitelma on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Maininta esittämisvelvollisuudesta on hyvä ottaa omavalvontasuunnitelmaan. Viranomaisen toimenpiteistä tehdään omavalvontakirjaus. Viranomaisen antama asiakirja, esimerkiksi tarkastuspöytäkirja, lausunto tai muistio voidaan liittää sellaisenaan omavalvontasuunnitelman yhteyteen tai omavalvontakansioon. Tämä asiakirja käy tällöin omavalvontakirjauksesta. Viranomainen, vastuuhenkilö tai myyjä voi tehdä erillisen viranomaisen toimenpidettä koskevan kirjauksen myös omavalvontasuunnitelmaan varattuun tilaan tai erilliseen muistiinpanovälineeseen. 6. TUPAKKA-AUTOMAATIT Tupakan myynnin omavalvontavelvollisuus koskee myös tupakkatuotteiden myyntiä automaattisesta myyntilaitteesta. Tupakkalain 11 :n mukaan tupakkatuotteita saa myydä automaatista vain: Ravitsemisliikkeessä, jossa on alkoholin anniskelulupa. Muussa myyntipaikassa, jossa myynti laitteesta tapahtuu valvonnan alaisena. Jos tupakka-automaatti sijoitetaan muualle kuin anniskeluravintolaan, sen on tupakka-asetuksen 12 :n mukaan oltava sellaisessa paikassa, että sen käyttöä voidaan jatkuvasti seurata. Tämä tarkoittaa, että myyjä tai muu valvonnasta vastaava voi välittömästi havaita, milloin automaatilla asioi alaikäinen, ja estää alaikäistä käyttämästä laitetta. Myyntilaitteen sijainnista myymälässä tulisi sopia kunnan valvontaviranomaisen kanssa. Laitteen sijoittamisesta ja valvonnasta suositellaan otettavan maininta omavalvontasuunnitelmaan. Alaikäiselle myynnin kieltoa koskeva ilmoitus tulee sijoittaa myös tupakan automaattiseen myyntilaitteeseen (tupakka-asetus 11 ). 12 TUPAKAN MYYNNIN OMAVALVONTAOPAS

12 osa 1 7. ELINKEINONHARJOITTAJAN JÄRJESTÄMÄ KOTIINKULJETUS JA POSTIMYYNTI Elinkeinonharjoittaja vastaa aina itse toimintansa lainmukaisuudesta. Myös jokainen myyjä vastaa itsenäisesti myyntitilanteessa siitä, että myyntikieltoja noudatetaan. Tupakkalaki kieltää myynnin lisäksi myös tupakkatuotteen muun elinkeinotoiminnassa tapahtuvan luovuttamisen alaikäiselle (tupakkalaki 10 ). Jos elinkeinonharjoittaja käyttää tavaroiden kotiinkuljetuksessa kuljetuspalvelua, tulee elinkeinonharjoittajan varmistua siitä, ettei kuljetuspalvelun tarjoaja tai tämän henkilökunta luovuta tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä alaikäisille. Kun elinkeinonharjoittaja järjestää tavaroiden kotiinkuljetuksen, omavalvonta voidaan toteuttaa seuraavasti: Omavalvontasuunnitelma otetaan käyttöön myös tämän toiminnan osalta. Tarvittaessa voidaan laatia erillinen omavalvontasuunnitelma kotiinkuljetukselle. Varmistetaan jo tilauksen yhteydessä, että tupakkatuotteiden ostaja on täyttänyt 18 vuotta. Kuljetuspalvelun tarjoajalle ja tämän henkilöstölle kerrotaan, että myöskään he eivät saa luovuttaa tupakkatuotteita alaikäisille. Postimyynnissä omavalvontaa voidaan toteuttaa esimerkiksi merkitsemällä lähetyksen kääreeseen maininta: Sisältää tupakkatuotteita ja/tai tupakointivälineitä. Luovuttaminen alaikäiselle tupakkalain nojalla kielletty. 8. HYVÄ TIETÄÄ Tupakkalain 10 :ssä säädetty omavalvontavelvollisuus koskee tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti-ikärajojen noudattamisen valvontaa. Myynti-ikärajojen lisäksi tupakkalaissa on muita kieltoja, rajoituksia ja määräyksiä, kuten suunuuskan myyntikielto, päällysmerkintöjä koskevat määräykset ja mainontakielto, joita omavalvontavelvollisuus ei lain mukaan koske. Ne on kuitenkin syytä pitää mielessä tupakan myynnin yhteydessä. Huomiota tulee kiinnittää myös eräiden imppaukseen soveltuvien kemikaalien myynnin rajoituksiin. Suunuuskan myyntikielto Suussa käytettävän tupakan, jolla yleensä tarkoitetaan niin sanottua suunuuskaa, myynti ja kaupallinen maahantuonti on tupakkalain mukaan kiellettyä. Kielto ei koske poltettavaksi tai pureskeltavaksi tarkoitettua tuotetta. Tämä tarkoittaa, että kielto koskee uusia suussa käytettäviä tupakkatuotteita, mutta ei niin sanottuja vanhoja tuotteita kuten mälliä. Suunuuskan myyntiä valvoo poliisi ja maahantuontia valvoo tulli. Suunuuskan myynnistä seurauksena voi olla sakkorangaistus. Päällysmerkinnät ja mainontakielto Suomessa myytävissä tupakkatuotteissa tulee olla lain edellyttämät terva- ja nikotiinipitoisuusmerkinnät sekä terveysvaroitukset. Kaikenlainen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistämistoiminta on kiellettyä. Päällysmerkintöjä ja mainontakieltoja valvovat kunnan valvontaviranomaiset ja Sosiaalija terveydenhuollon tuotevalvontakeskus. TUPAKAN MYYNNIN OMAVALVONTAOPAS 13

13 osa 1 Imppaus Monet kodissa käytettävät tuotteet sisältävät kemiallisia aineita, joita voidaan käyttää väärin päihtymistarkoitukseen. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa savukkeensytytinnesteet ja -kaasut. Tavallisin väärinkäytön muoto on haistelu eli imppaus. Väärinkäyttäjät ovat yleensä vuotiaita lapsia ja nuoria. Mikäli nuorten suosima tuote on sellainen, että sen pääasiallinen käyttötarkoitus on tupakointi tai tupakoinnin valmistelu, kysymyksessä saattaa olla tupakointiväline, jonka myynti alaikäisille on kielletty tupakkalain nojalla. Tupakointivälineitä ovat esimerkiksi tyhjät ja täytetyt polttoainesäiliöt. Toisaalta tuotteen myynti voi olla kiellettyä myös vaarallisten kemikaalien vähittäismyynnistä annetun asetuksen (676/1993) nojalla. Asetuksen mukaan huumaavaa tai terveydelle vaarallista kemikaalia ei saa luovuttaa, jos on syytä epäillä, että sitä aiotaan hankkia ilmeisesti päihtymistarkoitukseen tai muutoin käyttää väärin. Myrkyllistä kemikaalia ei saa luovuttaa alle 18-vuotiaille. Kunnan valvontaviranomaiset valvovat myös vaarallisten kemikaalien vähittäismyyntiä. Vähittäismyyjien tehtävänä on huolellisesti valvoa imppaamiseen soveltuvien tuotteiden myyntiä ja estää niiden myynti lapsille ja nuorille. Muillekaan kuluttajille kemikaaleja ei saa myydä, jos voidaan olettaa, että niitä käytetään päihtymistarkoitukseen. Myynnin yhteydessä on kiinnitettävä huomiota asiakkaisiin, jotka toistuvasti ostavat imppaamiseen soveltuvia tuotteita. Tarvittaessa tuotteet on siirrettävä myyntitiskin taakse tai muutoin myyjien valvontaan. 14 TUPAKAN MYYNNIN OMAVALVONTAOPAS

14 osa 1 Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN OMAVALVONTASUUNNITELMA -MÄÄRÄYS (Sosiaali- ja terveysministeriön määräyskokoelma Dnro 1999:53) Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain, jäljempänä tupakkalaki, 10 :n 3 momentin (487/1999) nojalla sosiaali- ja terveysministeriö antaa seuraavat määräykset tupakkatuotteen ja tupakointivälineen myynnin estämiseen alaikäisille tarkoitetun omavalvontasuunnitelman laatimisesta, sisällöstä ja toteuttamisesta. 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN Elinkeinonharjoittaja vastaa omalla kustannuksellaan omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta. Omavalvontasuunnitelma on kirjallinen ohjeisto tupakkalain 10 :n mukaisen tupakkatuotteen ja tupakointivälineen myyntikiellon omavalvonnan myyntipaikkakohtaisesta toteuttamisesta. 2. OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Suunnitelmaan tulee sisällyttää myyntikiellon noudattamisen tehostamiseksi: Keinot, joilla elinkeinonharjoittaja varmistaa sen, että henkilökunta tietää ja osaa toimia siten, ettei tupakkatuotteita myydä alle 18-vuotiaalle. Elinkeinonharjoittajan on huolehdittava työntekijöiden koulutuksesta, erityisesti uusien, sijaisten ja muiden määräaikaisten työntekijöiden perehdyttämisestä. Suunnitelmasta tulee ilmetä, miten huolehditaan siitä, että toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun asetuksen 11 :n (174/1995) mukainen ilmoitus tupakan ja tupakkatuotteiden myyntikiellosta on esillä näkyvästi. Siihen suositellaan liitettäväksi lause Nuori henkilö varaudu todistamaan ikäsi. Menettelytavat siitä, miten myyjät ohjataan kysymään nuorilta henkilöiltä kuvallista henkilötodistusta, ajokorttia, passia tms. Suunnitelmasta tulee ilmetä, miten elinkeinonharjoittaja seuraa, että myyjät toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti. Valvonnan vastuuhenkilö. 3. OMAVALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN Omavalvonnan toteuttaminen tarkoittaa ja edellyttää valvonnan kirjaamista, seurantaa ja arvioimista. Jos elinkeinonharjoittaja ja myyjä on sama henkilö, kirjaamisen merkitys korostuu erityisesti. Omavalvontakirjauksesta tulee käydä ilmi: tehdyt tarkistukset valvontatulokset missä määrin on esiintynyt ongelmatilanteita esim. väärennettyjen henkilötodistusten esittäminen, asiakkaiden uhkaava käytös, asiakasvalitukset toteutetut korjaustoimenpiteet henkilökunnan koulutukset asiasta vastuuhenkilö omavalvontajärjestelmän uudelleenarviointiin liittyvät huomiot ja viranomaisten toimenpiteet. Elinkeinonharjoittaja, omavalvonnan vastuuhenkilö tai myyjä huolehtii kirjaamisesta. Kirjaaminen suositellaan tehtäväksi lomakemuodossa. Omavalvonnan kirjaamisesta voi tarpeen mukaan käydä ilmi seuraavia toimenpiteitä henkilökunnan osaamiseen ja toiminnan seurantaan liittyen: ajoittain henkilökunnalle tehtävät kyselyt tai muu seuranta siitä, missä määrin on kieltäydytty myymästä tupakkaa alle 18-vuotiaille ja näiden ikä, jos tiedossa asiakaskyselyjen tekeminen toimenpidepäivä tai -viikko esim. koulujen alkaessa syksyllä ja kartoitus henkilötodistusten kysymisestä. Järjestelmä arvioidaan uudelleen säännöllisin väliajoin esim. vuosittain ja aina tarvittaessa. 4. VALVONTA Omavalvontasuunnitelman laatimisen laiminlyönti samoin kuin tupakkatuotteen tai tupakointivälineen myyminen alle 18-vuotiaalle on tupakkalain 31 :n 4 momentin mukaan rangaistava teko. Omavalvonnan toteutumista valvovina viranomaisina toimivat tupakkalain 14 :n mukaan ensisijaisesti kunnan valvontaviranomaiset. Omavalvontasuunnitelma on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. 5. VOIMAANTULO Tämä määräys tulee voimaan 1. päivänä maaliskuuta Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 1999 Peruspalveluministeri Eva Biaudet Hallitussihteeri Liisa Katajamäki TUPAKAN MYYNNIN OMAVALVONTAOPAS 15

Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontaopas

Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontaopas Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontaopas 1 (6) Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontaopas Omavalvonnan tarkoitus Vähittäismyynnin omavalvonta on myyntipaikan itsensä suorittamaa alkoholijuomien

Lisätiedot

Ohje 11/2012 3 (45) Dnro 4361/13.08.00.02/2012 18.6.2012

Ohje 11/2012 3 (45) Dnro 4361/13.08.00.02/2012 18.6.2012 Alkoholiasiat ravintolassa Ohje 11/2012 Ohje 11/2012 2 (45) Sisällys Johdanto... 4 1. Anniskelutoiminta...5 1.1 Alkoholijuoma...5 1.2 Juomien hankinta anniskeluun... 5 1.3 Alkoholikirjanpito ja alkoholivarasto...

Lisätiedot

Ohje 3/2012 1 (9) Dnro 1731/06.10.06.01/2012 29.2.2012. Jakelussa mainituille. Tupakkatuotteiden esilläpitokielto

Ohje 3/2012 1 (9) Dnro 1731/06.10.06.01/2012 29.2.2012. Jakelussa mainituille. Tupakkatuotteiden esilläpitokielto Ohje 3/2012 1 (9) Jakelussa mainituille Tupakkatuotteiden esilläpitokielto Lainsäädäntö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on 18.2.2011 antanut tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002 N:o 496 503 SISÄLLYS N:o Sivu 496 Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta... 3127 497 Laki

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

OPPAITA 2:2006. Alkoholiasiat ravintolassa. Terveydeksenne.

OPPAITA 2:2006. Alkoholiasiat ravintolassa. Terveydeksenne. OPPAITA 2:2006 Alkoholiasiat ravintolassa Terveydeksenne. Tässä painoksessa on huomioitu annetut uudet lait. Eduskunnan hyväksymä laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta tulee voimaan 1.10. 2006. Elintarvikelaki

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Tupakoimattomana ammattiin

Tupakoimattomana ammattiin Anna-Ester Liimatainen-Lamberg (toim.) Tupakoimattomana ammattiin opas tupakoimattomuuden edistämistyöhön ammatillisissa oppilaitoksissa Opetushallitus 2000 1 Sisällys Lukijalle 3 1. Uusi tupakkalaki:

Lisätiedot

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN SUUNNITTELU Kun kunnassa aloitetaan henkilötietojen käsittelyn suunnittelu etsimällä vastaukset alla oleviin

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari-Luukkonen Sivu/sivut 1 / 26 Ohjeessa käsitellään elintarvikkeiden säännöllistä ja tilapäistä käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa.

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Ajantasaistukset 3.10.2012. Kirjan uuden laitoksen käsikirjoittamisen myötä lähestymme jatkuvasti reaaliaikaista lainsäädännön seurantaa.

Ajantasaistukset 3.10.2012. Kirjan uuden laitoksen käsikirjoittamisen myötä lähestymme jatkuvasti reaaliaikaista lainsäädännön seurantaa. Opi oikeutta 1, 1. painos v. 2008, ISBN 978-952-5563-07-8 Ajantasaistukset 3.10.2012. Kirjan uuden laitoksen käsikirjoittamisen myötä lähestymme jatkuvasti reaaliaikaista lainsäädännön seurantaa. Yleishuomioita:

Lisätiedot

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2)

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Vuodenvaihteessa keskitettyyn järjestelmään tulevat muutokset

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet.

Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet. Kuluttajaturvallisuusvalvonta / 13.12.2011 Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet. Tarkastettavan kohteen taustatiedot Kohteen nimi (esim.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Jäsenmaksut laskutetaan kerran vuodessa.

Jäsenmaksut laskutetaan kerran vuodessa. JÄSENKIRJE 9/2002 Rehn 17.12.2002 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille YHDISTYKSEN JÄSENMAKSU 2003 LASTEN KANSSA TYÖSKENTELEVIEN RIKOSTAUSTAN SELVITTÄMINEN AMMATTIYHDISTYSKOULUTUSTA

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot