Opiskelijoilla vahva usko tulevaisuuteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijoilla vahva usko tulevaisuuteen"

Transkriptio

1 Kiinteistö- ja rakentamisalan opiskelijat suhtautuvat toiveikkaasti alan työllisyyteen. He toivovat työpaikaltaan kiinnostavia tehtäviä ja hyvää palkkaa. Ennen kaikkea opiskelijat toivovat harjoittelupaikkoja päästäkseen oppimaan lisää ja näyttämään kyntensä. Teksti: Lasse Talvitie Kuvat: Aalto-yliopisto Locus selvitti nuorten odotuksia ja toiveita Opiskelijoilla vahva usko tulevaisuuteen 6 LOCUS /

2 Yleinen ankea taloustilanne ja synkeät työllisyysnäkymät eivät ahdista kiinteistö- ja rakentamisalan opiskelijoita. Heidän uskonsa työllistymiseen alalla on vahva. Tämä käy ilmi Locus-lehden tekemästä kyselystä, jolla selvitettiin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden odotuksia työllistymisestään ja tulevista työnantajistaan. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista kolme neljästä (76 %) uskoo saavansa työpaikan vuoden sisällä valmistumisestaan. Peräti noin 67 prosenttia uskoo siirtyvänsä opintojen parista alan työelämään heti valmistuttuaan. Valmistumisodotukset ovat erilaiset eri oppilaitosten opiskelijoiden kesken. Aalto-yliopiston opiskelijoista peräti 9 prosenttia uskoo saavansa työpaikan kiinteistö- ja rakentamisalalla heti valmistumisensa jälkeen. Yhtä toiveikkaita on kolme neljästä (78 %) Turun ammattikorkeakoulun ja kaksi kolmesta (68 %) Metropolian opiskelijasta. LOCUS / 7

3 Opiskelijat haluavat tulevassa työssään myös vaikuttaa tulevaisuuteen; ratkaista sisäilmaongelmia ja parantaa energiatehokkuutta. Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitoksen johtaja, professori Juha Paavola pitää opintolinjansa opiskelijoiden odotuksia realistisina Opiskelijoiden ei juuri tarvitse lähetellä työpaikkahakemuksia, sillä suurimmalla osalla on valmistuessaan työpaikka valmiina. Enemmänkin työllistyisi, jos heitä valmistuisi enemmän, hän sanoo. Aalto-yliopiston rakennustekniikan opiskelijat ovat kosketuksissa yritysmaailmaan koko opintojensa ajan. Opiskelija suorittaa harjoittelujaksot yrityksissä, työskentelee niissä usein lukukausien aikanakin ja tekee yleensä diplomityönsäkin johonkin yritykseen. Suhde jatkuu siitä sujuvasti vakinaisena työsuhteena. Helsingin yliopiston vastaajista noin kuudesosa (6 %) arvelee löytävänsä työpaikan kiinteistö- ja rakentamisalalta vuoden sisällä valmistumisestaan, liki viidesosa ei koskaan. Yli puolet (56 %) heistä ei osannut arvioida, hakeutuvatko he alalle lainkaan. Kyselyyn vastanneet Helsingin yliopiston opiskelijat ovat oikeustieteen opiskelijoita, joista todennäköisesti vain osa suuntautuu kiinteistö- ja rakentamisalalle, tutkimusjohtaja Pekka Harjunkoski Promenade Researchista sanoo. YIT kiinnostavin työnantaja Kun opiskelijoilta kysyttiin, mitä alan yrityksiä heille tulee spontaanisti mieleen, YIT sai selvästi eniten mainintoja. Kun opiskelijoita pyydettiin nimeämään mieluisimmat työnantajat, YIT vei jälleen kärkipaikan selvällä erolla. YIT:n rekrytointi- ja resurssipäällikkö Timo Piili näkee yrityksen suosioon kaksi pääsyytä: suuret ja mielenkiintoiset rakennusprojektit ja yhteistyö oppilaitosten kanssa. Meillä on viidessä ammattikorkeakoulussa YIT-opintokokonaisuus, jonka suorittamisesta opiskelijat saavat viisi opintopistettä. Asiantuntijamme käyvät opettamassa ammattikorkeakoulujen lisäksi myös yliopistoissa. Olemme yhteisyössä oppilaitosten kanssa valmentaneet esimiehiämme harjoittelijoiden ohjaamistyössä, Piili kertoo. YIT ottaa jälleen tänä vuonna 6 7 harjoittelijaa. Yritys järjestää opiskelijoille myös tutustumistilaisuuksia. Nämä nuoret vievät eteenpäin tietoa mielenkiintoisista työtehtävistä, hyvästä työympäristöstä ja etenemismahdollisuuksista, Piili sanoo. YIT on ainoa rakennusalan yritys kiinnostavimpien työnantajien kärkijoukossa. Kakkossijalle nousee monipuolisia työtehtäviä tarjoava Newsec, joka myös 8 LOCUS /

4 - ja rakentamisalan Opiskelijakysely (N=89) vimmat työnantajat Kiinteistö- ja rakentamisalan kiinnostavimmat työnantajat Mitkä ovat mielestäsi halutuimmat työnantajat? ) (raportoitu ne työnantajat, jotka on mainittu vähintään kolme kertaa) i halutuimmat työnantajat? (raportoitu ne työnantajat, jotka on mainittu vähintään kolme kertaa) ieluisin ieluisin ieluisin Lähde: Promenade HR Maininnat (n) YIT Newsec Sweco Senaatti-kiinteistöt Citycon Sponda Haahtela SATO Kone Ilmarinen Skanska Ramboll Varma Rapal LähiTapiola Jones Lang Lasalle Realprojekti VVO Espoon kaupunki Helsingin kaupunki Liikennevirasto Realia Catella A-Insinöörit Lemminkäinen Stockmann Dtz NCC SRV Keva 5 5 tarjoaa opiskelijoille runsaasti harjoittelupaikkoja. Se vetoaa etenkin Aalto-yliopiston kiinteistötaloudenopiskelijoihin. Kolmanneksi sijoittuu kansainvälinen suunnittelukonserni Sweco. Avovastauksissa korostui yritysten tuttuus joko oman työkokemuksen tai ystävien kautta tai vierailun ansiosta. Myös yritysten suurta kokoa ja vakavaraisuutta pidettiin myönteisinä asioina. 5 Perustele miksi valitsit juuri nämä yritykset Kiinteistö- ja rakentamisalan Isoja kiinteistöomistuksia ja edelläkävijöitä omalla tavallaan. kiinnostavimmat työnantajat Opiskelijakysely (N=89) Persoonallisia. Mitkä ovat mielestäsi halutuimmat työnantajat? (raportoitu Kansainvälinen ne työnantajat, ulottuvuus, jotka on mainittu vähintään kolme k organisaation tunnettuus Maininnat (n) Kuullut positiivisia 5 kokemuksia 5 näistä firmoista. mieluisin YIT Newsec Mielenkiintoiset projektit, 5. mieluisin Sweco monipuoliset tehtävät. mieluisin Senaatti-kiinteistöt Nuorekas työyhteisö Citycon Suomen suurimmat rakennusalan Sponda yritykset Haahtela SATO Tuttu koulun excujen kautta. Kone Firmat, panostakaa excuihin! Ilmarinen Vakavaraisia ja laajan markkinaosuuden omaavia yrityksiä. Skanska Ramboll Varma Ympäristötekniikan firmoja Rapal Yritykset ovat hyvämaineisia ja LähiTapiola vaikuttavat vakailta. Jones Lang Lasalle Realprojekti VVO Espoon kaupunki Helsingin kaupunki Liikennevirasto Realia Catella A-Insinöörit Työltä halutaan kiinnostavia haasteita Opiskelijoilta kysyttiin, mitkä ovat heidän mielestään tärkeimmät asiat työpaikan valinnassa. Työn sisältö tulevassa työpaikassa on vastaajille tärkeä. Se ohittaa jopa hyvän palkan, Harjunkoski erittelee. Vastaajat saivat valita kolme asiaa tärkeysjärjestyksessä kahdeksasta vaihtoehdosta. Tärkeimmäksi asiaksi nousi selvästi kiinnostavat työtehtävät. Noin prosenttia vastaajista piti sitä tärkeimpänä asiana työpaikkaa valittaessa. Kun mukaan lasketaan myös tämän kohdan kakkos- ja kolmossijat, kiinnostavat työtehtävät mainitsee kaikkiaan 8 prosenttia vastaajista. Seuraaviksi tärkeimmiksi asioiksi mainitaan mahdollisuus edetä uralla ja turvallinen työpaikka. Kaikista vastauksista työuralla eteneminen sai noin 6 prosenttia ja työpaikan turvallisuus noin 6 prosenttia vastauksista. Vastaajat arvostavat hyvää palkkaa, vaikka vain noin prosenttia piti sitä tärkeimpänä tekijänä työpaikan valinnassa. Sen sijaan niin moni arvosti hyvän palkan toiseksi tai kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi, että se nousi kokonaisvastausten määrässä (58%) toiselle Lemminkäinen Stockmann Dtz NCC SRV Keva LOCUS / 9

5 sijalle kiinnostavien työtehtävien jälkeen. Hyvät työkaverit mainitsi noin 8 prosenttia vastaajista, mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen noin 9 prosenttia ja mahdollisuuden kansainväliseen uraan noin prosenttia vastaajista. Työnantajayrityksen maineella ei ollut merkitystä yhdellekään vastaajalle. Monissa avovastauksissa korostui myös toive hyvästä ja joustavasta työilmapiiristä. Toiveissa kunnon palkka Opiskelijoiden toiveet aloituspalkan suhteen vastaavat varsin hyvin alan suosituksia ja käytäntöjä. Opiskelijoilta kysyttiin, mikä on heidän mielestään kohtuullinen aloituspalkka viidestä tuloryhmästä. Noin prosenttia piti kohtuullisena --5 euron suuruista kuukausipalkkaa. Noin 7 prosenttia tyytyisi 5 euron palkkaan, noin 7 prosenttia 5 euron palkkaan mutta yli prosenttia haluaisi aloituspalkkansa olevan yli 5 euroa kuukaudessa. Palkkaodotukset vaihtelevat selvästi vastaajien oppilaitoksen mukaan. 5 euron aloituspalkkaa pitää kohtuullisena Aalto-yliopiston opiskelijoista 6 prosenttia, Metropolian opiskelijoista noin 6 prosenttia ja Helsingin yliopiston opiskelijoista noin 9 prosenttia. Korkeinta tuloryhmävaihtoehtoa, yli 5 euroa kuukaudessa, pitää kohtuullisena Helsingin yliopiston opiskelijoista prosenttia, Aalto-yliopiston opiskelijoista prosenttia ja Metropolian vastaajista vain neljä prosenttia. Turun ammattikorkeakoulun vastaajista yksikään ei kurkottanut näin korkealle. Yli puolet (56 %) Turun ammattikor- Opiskelijoita kiinnostavat erityisesti yritykset, joilla on tunnettu organisaatio, isoja kiinteistö omistuksia ja kansainvälistä toimintaa. LOCUS /

6 Kokemusta ei synny, jos ei anneta tilaisuutta näyttää. keakoulun opiskelijoista olisi tyytyväinen 5 euron aloituspalkkaan. Se tyydyttäisi myös noin kolmasosaa ( %) Metropolian vastaajista, mutta vain viidennestä Aalto-yliopiston ( %) ja Helsingin yliopiston (9 %) vastaajista. Palkkatoiveet ovat linjassa liittojen suositusten kanssa. Esimerkiksi Tekniikan Akateemisten Liiton alkupalkkasuositus diplomi-insinöörille on 5 euroa kuukaudessa. Korkeimpia palkkaodotuksia selittänee se, että suurella osalla vastaajista oli jo työkokemusta kiinteistö- ja rakentamisalalta. Kahdella kolmesta (66 %) oli työkokemusta yli vuosi, kolmanneksella ( %) yli kolme vuotta. Nuoret haluavat mahdollisuuden Vastaajat saivat mahdollisuuden lähettää terveisiä alan työnantajille. Vastauksissa Antakaa nuorille mahdollisuus näyttää kykynsä! Joustavuutta ja luottoa työelämään ja nuoriin osaajiin! Kiinteistö- ja rakentamisala on aika hiljainen ala meidän opiskelualalla. Yritykset eivät tunnu olevan kiinnostuneita, vaikkakin työpaikkailmoituksia tulee. Kellään koulusta valmistuneella ei ole 5 tai vuoden kokemusta, mutta ei kokemusta synny jos ei anneta tilaisuutta näyttää! Laittakaa nuoret vaan entistä aiemmin haastaviin hommiin ja palkatkaa rohkeasti paljon nuoria töihin. Niin tiedätte pidemmän päälle kenestä löytyy potentiaalia. Lisää luottamusta nuoriin ja ennakkoluulottomasti haasteita aloittelevillekin tekijöille. Sieltä löytyy ideat ja tulevaisuus. toistuu pyyntö: antakaa nuorille mahdollisuus näyttää kykynsä ja oppia lisää. Vastaajien toiveissa on lisää kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. He haluavat työnantajilta rohkeutta ja palkata nuoria haastaviin töihin ja uskallusta ottaa vastaan uusia ajatuksia. Opiskelijat toivovat työnantajayrityksiltä aktiivisuutta ja läsnäoloa oppilaitoksissa. Yritysten asiantuntijoiden osallistumista opetukseen arvostetaan ja yritysvierailuja pidetään antoisina. Kysely Kysely toteutettiin internetissä Siihen vastasi 89 Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Metropolian ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Kyselyn toteutti RAKLI ja sen tulokset analysoi Promenade Research Oy. Terveisiä kiinteistö- ja rakentamisalan työnantajille Palkatkaa harjoittelijoita enemmän Mitä parempia kesätyöpaikkoja nyt, sitä parempia opiskelijoita tulevaisuudessa. Muistakaa motivoida nuoria työntekijöitä ja uskaltakaa ottaa uusia villejä ideoita vastaan. Muistakaa työllistää nuoria osaajia, vaikka laskusuhdannetta on ilmassa. Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja nuoria osaajia on koulutettava työssä alalle. Ottakaa kesätyöläisiä, antakaa vastuuta ja luottakaa nuoriin. Pitäkää mielessä, että nuorissa on tulevaisuus, minkä vuoksi opiskelijoita kannattaa palkata monipuolisiin oman alan tehtäviin jo aikaisessa vaiheessa. Tulkaa luennoimaan kouluille, näistä vierailuista jää usein paljon enemmän käteen kuin opettajien tunneista. Täältä tullaan! Raklin toimitusjohtaja Helena Kinnunen kehottaa yrityksiä olemaan aktiivisia oppilaitosten suuntaan. Alan tuntemus lisää kiinnostavuutta Kyselyn tulos kertoo selvästi, että ne nuoret, jotka tuntevat kiinteistö- ja rakentamisalaa, haluavat löytää työpaikan sen piiristä. Ne taas, jotka eivät alaa tunne, pitävät sitä vanhanaikaisena ja luutuneena, RAKLIn toimitusjohtaja Helena Kinnunen sanoo. Hän ottaa esimerkiksi vastaajien joukosta Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelijat, joista kolme neljästä ei aio kiinteistö- ja rakentamisalalle töihin tai ei osaa sanoa mihin aikoo suuntautua. Ero rakennustekniikan ja kiinteistötalouden opiskelijoiden suunnitelmiin on suuri. On ymmärrettävästi vaikea haluta töihin alalle, josta ei tiedä minkälaisia töitä ja mahdollisuuksia sillä on tarjota, Kinnunen toteaa. Yrityksillä ei yleensä ole ongelmia rekrytoida insinöörikoulutuksen saaneita työntekijöitä, sen sijaan alasta kiinnostuneita kauppatieteilijöitä ja juristeja on hyvin vaikea löytää. Kinnunen näkee kyselyn avovastauksissa tärkeän viestin. Monet vastaajat rohkaisevat yrityksiä panostamaan nuoriin, antamaan heille kesätyö- ja harjoittelupaikkoja ja antamaan nuorille mahdollisuuksia tehdä haastavia töitä. Kysely osoittaa, että näin toimivat yritykset nauttivat nuorten arvostusta ja ne koetaan kiinnostaviksi työnantajiksi. Kun kilpaillaan nuorista lahjakkuuksista, nämä työnantajat ovat vahvoilla, Kinnunen painottaa. LOCUS /

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Töissä tiedeyhteisössä

Töissä tiedeyhteisössä Töissä tiedeyhteisössä (Mikko Salo, FT, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos) Tutkijanura mitä väitöksen jälkeen? Vuosien työ on vihdoin päätöksessä: väitös on takana.

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Kunta-alan vetovoima 2012

Kunta-alan vetovoima 2012 Kunta-alan vetovoima 2012!"#""$%&'(")*+","(*)$-./0/-102$('3$01 www.1530.fi Kunta-alan vetovoimaan vaikuttavat tekijät ja mielikuvat nuorten näkökulmasta Vetovoimaa (potentiaalisesti) Vetovoimaa heikentäviä

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Turun yläasteiden ja lukioiden opinto-ohjaajien näkemyksiä ohjauksesta ja oman työnsä lähtökohdista Sakari Ahola & Juha Mikkola

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Pääkirjoitus CV selkeäksi ja verkostot hyödyksi Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen koulutustaan

Lisätiedot

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Miksi yhteistyötä? 1. Suomi tarvitsee nuorensa nopeammin hyvään työelämään 2. Nuorella tulee olla paremmat mahdollisuudet tehdä koulutus- ja uravalintansa tietoon

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot