AJALLE AS OPETT AGOGINEN OP - PED

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJALLE AS OPETT AGOGINEN OP - PED www.vao.fi"

Transkriptio

1 A SS E IS M I PP O ET M I EL ALLE H PUTTAJ Y L A Ä OPE J ET PAS E T IT N O A L I INE T T LE GOG B A T EDA -P

2 TABLETTILAITTEET JA ÄLYPUHELIMET OPPIMISESSA PEDAGOGINEN OPAS OPETTAJALLE Tämä opas on tuotettu Oppimisen SULO sulautetulla oppimisella opiskelijalähtöisiä opintoja nimisessä hankkeessa. Siinä Vaasan ammattiopisto pilotoi vuosien 2013 ja 2014 aikana tablettien ja mobiilisovellusten käyttöä oppimisessa. Tavoitteena oli pedagogisen ja teknisen tuen mallintaminen. Aluksi tuli selventää, mitä sulautettu oppiminen tarkoittaa opetuksessa. Oppimisen prosessit päivitettiin ja sulautetun oppimisen merkitys tarkennettiin. Sulautetussa oppimisessa integroidaan opetuksen elementtejä sekä tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia menetelmiä soveltuvin osin. Tähän pedagogisen oppaaseen on koottu opettajalle tietoa siitä, miten hän voi menetellä halutessaan ottaa käyttöön opiskelijoiden kanssa tablettilaitteita ja älypuhelimia työvälineiksi. Oppaassa esitellään myös joitakin tieto- ja viestintätekniikan oppimisympäristöjä. Lisäksi siinä on käytännön esimerkkejä opettajien kokemuksista sekä lopuksi erilaisia vinkkejä. VÄLINEITÄ Vaasan ammattiopistolla on monenlaisia tieto- ja viestintätekniikan välineitä, joita voi käyttää perinteisen opetuksen tukena. Koneet ja laitteet voivat sijaita kiinteästi luokkatiloissa, mutta käytössä on myös mukana kuljetettavia laitteita (ns. mobiililuokkia). Lisäksi oppilaitoksella on mm. tablet-laitteita kuten ipadeja, joita voi lainata opiskelijoille pidemmäksi aikaa tai vain pelkästään yhden oppitunnin ajaksi. Yleistymässä ovat myös opiskelijoiden omat laitteet (BYOD - Bring Your Own Device). Opiskelijoiden omia älypuhelimia ja tablet-laitteita suositellaankin käytettäväksi opetukseen ja oppimiseen sopivissa tilanteissa. Opiskelijoille lainattavien laitteiden osalta on laadittu käyttösopimuslomake. Lomakkeet löytyvät myös kuvaus- ja julkaisulupiin. Lisätietoa laitteiden käytöstä ja lomakkeista saa tietohallintoasiantuntijoilta ja TVT-pedagogilta. + 2

3 OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ Kaavio 1. Muut, ulkopuoliset ympäristöt Teknologia oppimisen tukena Oppilaitoksen Office 365 ympäristö (Opiskelijoiden sähköposti, selainpohjaiset Officesovellukset, tiedostojen tallennus ja jakaminen, Sharepoint-sivustot kuten Verkkopaja) Julkinen tai suljettu eforum Julkinen YouTube-kanava P I L V I P A L V E L U T Ylläpito: Tietohallinto Opiskelijoiden ja opettajien sivut Suljettu Ylläpito: Opiskelijat ja opettajat Helmiopiskelijahallinto Koneet ja laitteet E D U V E R K K O Oppilaitoksen laitteet - Luokkatiloissa sijaitsevat - Mukana kuljetettavat (Mobiililuokka) - Opiskelijoille lainattavat - Oppilaitoksen palvelimet ja palvelut, mm. kirjautumispalvelu pilvipalveluihin Opiskelijoiden omat laitteet - BYOD Bring Your Own Device Kaaviossa 1 kuvataan, millainen teknologia on oppimisen tukena Vaasan ammattiopistossa. Siinä kuvataan, millaisia erilaisia laitteita ja oppimisympäristöjä on käytettävissä. Edu-verkossa sijaitsevat mm. kaikki oppilaitoksen palvelimet ja palvelut. Office 365 ympäristössä opiskelijat ja opettajat voivat luoda omia sivuja, joihin vaaditaan käyttäjätunnukset. Lisäksi siellä sijaitsee www. eforum.fi, joka on Vaasan kaupungin sivistystoimen alainen tukipalvelu. Sen tehtävänä on edistää tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksen tukena. Esimerkkejä kaaviossa mainituista muista ulkopuolisista ympäristöistä : sivustolle on koottu Oppimisen SULO hankkeessa mukana olevien oppilaitosten tuotoksia. Mukana hankkeessa olivat Vaasan ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä sekä Koulutuskeskus SEDU on opetushallituksen ylläpitämä verkkopalvelu opetuksen ja oppimisen sekä niiden kehittämisen tueksi. Sivuston erityistavoitteena on tukea tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. + + Lisäksi mainittakoon Google Sites, joka on ilmainen ja helppo tapa luoda ja jakaa omia web-sivuja. 3

4 TABLETTILAITTEET JA ÄLYPUHELIMET OPPIMISESSA -PEDAGOGINEN OPAS OPETTAJALLE Christer Burman ja Sami Vainiomaa kannustavat opettajia ottamaan tabletit rohkeasti mukaan opetukseen ja lupaavat auttaa pulmatilanteissa. Miehiltä voi käydä kysymässä neuvoa ja vinkkejä, miten tabletteja voisi hyödyntää opetuksessa. 4

5 Pedagoginen ja tekninen tuki KOKEILU EI KONETTA RIKO Vaasan ammattiopiston TVT-pedagogi (tieto- ja viestintätekniikan pedagogi) Christer Burman ja tietohallintoasiantuntija Sami Vainiomaa kehottavat opettajia ottamaan tabletit ja älypuhelimet ennakkoluulottomasti mukaan opetukseen. Laitteiden rikkoutumista on turha pelätä. Kokeilkaa ja testatkaa, niin nuoretkin tekevät ja löytävät yleensä kymmenessä sekunnissa oikean tavan toimia. Ette te saa laitteita rikki kokeilemalla, Burman sanoo. Jos kone kuitenkin tuntuu menevän umpisolmuun, Sami Vainiomaa lupaa tulla selvittämään sotkua. Oppimisen SULO-hankkeen myötä TVT-pedagogina aloittanut Christer Burman kokeilee usein myös vapaa-ajallaan erilaisia tableteissa ja älypuhelimissa toimivia ohjelmia, joita voisi käyttää opiskelussa. Tehtäväni on inspiroida opettajia uuden tekniikan käyttöön ja kertoa heille, mitä kaikkea tableteilla voisi tehdä, Burman sanoo. Christer Burman neuvoo myös teknisissä ongelmissa, samoin Sami Vainiomaa, joka huolehtii myös maksullisten sovellusten lataamisesta laitteille. Opettajat voivat ostaa ja ladata sovelluksia itsekin omille laitteilleen, mutta tietohallintoasiantuntijan apua tarvitaan, jos sovellus halutaan jakaa monen oppilaan käyttöön. Kesällä tullut määrälisenssiohjelma mahdollistaa ohjelmien jakamisen. Tavoitteenamme on luoda palvelu, josta opettajat voivat itse käydä lataamassa jaettavaksi tarkoitetut ohjelmat, Vainiomaa kertoo. PILVIPALVELU HYÖTYKÄYTTÖÖN Burman ja Vainiomaa kehottavat opettajia nyt viimeistään siirtymään edu-sähköpostiosoitteen käyttöön, jolloin he pääsevät ottamaan täyden hyödyn myös siihen liittyvästä Office 365 pilvipalvelusta. Pilvipalvelu ei ole laitesidonnainen, ja voitte sen avulla jakaa tietoja oppilaiden kanssa molempiin suuntiin. Opettajan kannattaa luoda omat sivustot, joiden kautta opetusmateriaalien jako sujuu kätevimmin. Oppilaat hakevat tehtävät sivuilta ja palauttavat vastauksensa samaan paikkaan. Apua ja neuvoja omien sivustojen luontiin saa tietohallintoasiantuntijoilta, jotka ovat tehneet jo pohjatyöt valmiiksi. + 5

6 Vaasan ammattiopistossa on käytössä oppilaitokseen hankittuja ipadeja, mutta opiskelijat voivat käyttää tunneilla myös omia älypuhelimiaan. Kuvassa lähihoitajiksi opiskelevat Miro Tuisku ja Emilia Tala. Miten tablet-laitteita ja älypuhelimia käytetään oppimisessa Lähihoitaja hyödyntää tablettia hoitotyössä Lähihoitajia opettavan Sari Wilkmanin ryhmä teki keväällä 2014 opinnäytteensä tableteilla. Opiskelijat järjestivät työpaikalla, esimerkiksi vanhainkodissa tai palvelutalossa, ohjattua toimintaa, jota he sitten dokumentoivat kuvaamalla ja videoimalla. Valmis opinnäyte sisälsi tekstiä, kuvaa ja videoita. Wilkmanin mukaan tekniikka sai opiskelijat innostumaan aivan uudella tavalla opinnäytteiden tekemisestä. Tablet antaa laajemmat mahdollisuudet omien taitojen ilmaisuun kuin perinteinen kirjallinen dokumentointi. Tekniikka elävöittää oppimista, ja kun opiskelijat innostuvat, oppiminen tapahtuu ikään kuin huomaamatta, Wilkman sanoo. Wilkman on huomannut tablettien edistävän luokan ryhmähenkeä. Opiskelijat ovat enemmän tekemisissä keskenään ja miettivät asioita yhdessä, Wilkman kertoo. Lähihoitajiksi opiskelevat voivat hyödyntää tabletteja opiskelun lisäksi hoitotyössä. Vanhuksen kanssa voi katsoa tabletilta esimerkiksi valokuvia tai tutkia kartasta, missä kaikissa paikoissa vanhus on asunut ja matkustellut elämänsä aikana. + 6

7 TABLETTILAITTEET JA ÄLYPUHELIMET OPPIMISESSA -PEDAGOGINEN OPAS OPETTAJALLE Sari Wilkman jakaa opetusmateriaalin lähihoitajaopiskelijoille omien sivustojensa kautta. 7

8 Maija-Kaisa Saaristo ja merkonomiopiskelijat Kusthrim Ibish ja Susanna Pajuluoma tutkivat yhdessä tabletille ladattuja sovelluksia. Opiskelumateriaali on käytössä 24/7 Maija-Kaisa Saariston mielestä tabletit ja pilvipalvelu tekevät opiskelusta ajasta ja paikasta riippumatonta. Kun opettaja valmistaa ja jakaa opetusmateriaalit opiskelijoille verkossa, ne ovat käytettävissä mihin aikaan vuorokaudesta tahansa viikon jokaisena päivänä. Tekniikka poistaa oppimisen esteitä. Nyt kukaan ei voi enää sanoa, ettei ole saanut materiaalia. Opiskelu on yhä enemmän kiinni vain opiskelijasta itsestään, Maija-Kaisa Saaristo sanoo. RYHMÄHENKI PARANEE Saaristosta on hyvä, että Vaasan ammattiopisto käyttää uutta, nuorille tuttua tekniikkaa opetuksessa ja sallii oppilaiden tuoda oppitunneille myös omat laitteensa. Opettajan ei tarvitse edes yrittää osata kaikkea, koska nuoret ovat taitavia. Ratkaisut löytyvät usein yhdessä etsimällä ja kokeilemalla sekä tietotekniikkaan enemmän perehtyneiden neuvoessa kokemattomampia. Kokemukseni mukaan tabletit lisäävät yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Nuoret sparraavat toisiaan, Saaristo kertoo. 8

9 BLOGGAUSTA TÖISSÄ Saaristo käyttää tabletteja yhteydenpitoon merkonomiopiskelijoiden kanssa, jotka suorittavat tutkintoa laajennettuna työssäoppimisena. He ovat koulussa kaksi ja työpaikalla kolme päivää viikossa. Opiskelijat raportoivat opettajalle työssäoppimisestaan esimerkiksi pitämällä blogia. Blogia on opiskelijoiden mielestä mielenkiintoisempaa tehdä kuin perinteistä työssäoppimispäiväkirjaa, kun blogiin voi lisätä tekstin lisäksi eri työtehtävistä havainnollisia kuvia ja videoita. Lisäksi opettaja pystyy seuraamaan lähes reaaliaikaisesti, mitä nuori oppii työssä ja voi antaa palautetta. Susanna Pajuluomalla on uusi älypuhelin. Kusthrim Ibish neuvoo, miten sen avulla voi jakaa verkkoyhteyden. Tablettien ansiosta nuoret pääsevät käyttämään tieto- ja viestintätekniikan taitojaan todellisissa työympäristöissä, Saaristo sanoo. + Tekniikka helpottaa työtä Jura Räsäsen mielestä opettajan työ helpottuu, kun opetusmateriaalit voi jakaa oppilaille verkon kautta. Kerran hyvin tehty materiaali on helposti päivitettävissä uuden opiskelijaryhmän käyttöön. Papereiden kopioiminen jää pois, ja materiaalit voi ottaa käyttöön tablettien ja älypuhelinten kautta missä tahansa. Tietotekniikka tuo opetukseen vapautta ja joustavuutta. Opetuksen ei esimerkiksi tarvitse tapahtua atk-luokassa, vaan tabletit tai älypuhelimet otetaan esille, silloin kun niitä tarvitaan. Opettaja päättää, miten kauan laitteita käytetään kerrallaan, Räsänen sanoo. Tablettien ja älypuhelinten käyttö opetuksessa voi Räsäsen mielestä lisätä nuorten kiinnostusta Vaasan ammattiopistoa kohtaan. Ne viestivät aikaansa seuraavasta oppilaitoksesta. Tablettien ja älypuhelinten käyttö on helpointa aloittaa tiedonhakutehtävistä, Jura Räsänen vinkkaa. + Arttu Lötjönen ja Saad Ahmed pohtivat tulonsiirtoihin liittyvää kysymystä yhdessä opettaja Jura Räsäsen kanssa. Levyseppähitsaajaopiskelijat käyttävät tabletteja opiskellessaan työelämä- ja taloustaitoja. Opiskelijat vastaavat verkossa löytyviin kysymyksiin ryhmissä. 9

10 Vinkkejä MITÄ TABLETILLA VOI TEHDÄ? Tablettien ja älypuhelinten käyttötapoja Vaasan ammattiopistossa: +Lähihoitajaopiskelijat + ovat koostaneet opinnäytetöihinsä tekstiä, valokuvia ja videoita tableteilla. + + Opiskelijat ovat työssäoppimisjaksoilla kirjoittaneet päiväkirjaa tai pitäneet blogia ja tehneet opettajan antamia tehtäviä tableteilla. + + Kielten verkkokursseilla opiskelijat ovat äänittäneet tehtäviä One Note muistikirjaan omilla älypuhelimillaan. + + Oppitunneilla tabletteja on käytetty muun muassa tiedonhakuun ja ryhmätöiden tekoon. MIKÄ HIDASTAA? Tablettien ja älypuhelinten käyttöä opetuksessa hidastavat: + + Laitteita on liian vähän +Verkko-ongelmat + +Käyttöjärjestelmien + yhteensopimattomuus +Sovellusten + maksullisuus +Puutteelliset + tietotekniikkataidot VINKKEJÄ OPETTAJALLE + + Testaa rohkeasti. Oikea toiminto löytyy yleensä intuitiivisesti kokeilemalla. Tabletti ei mene kokeiluista rikki. + + Älä yritä osata kaikkea itse. Anna opiskelijoiden tehdä ja kokeilla. Kysy tarvittaessa neuvoa tietotekniikan asiantuntijoilta. + + Ideoi yhdessä opiskelijoiden kanssa, miten voitte hyödyntää tabletteja ja älypuhelimia opetuksessa. + + Etene pienin askelin; kaikkea ei tarvitse tehdä heti. R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA 10

11 KYSELY MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÄMISESTÄ OPETUKSESSA Hankkeessa tehtiin opettajille ja opiskelijoille kysely mobiililaitteiden käyttämisestä opetuksessa. Mobiililaitteita käytettiin eniten opittavaan asiaan tutustumiseen, tiimissä toimimiseen sekä tiedonhakuun. Oppimisessa käytettiin edelleen pääasiassa opetustilojen tietokoneita, seuraavana tulivat opiskelijoiden omat laitteet, pääasiassa älypuhelimet. Laitteiden yhdistäminen nettiin koettiin pääsääntöisesti helpoksi. Yleisin ongelma yhdistämisessä olivat hitaat verkkoyhteydet. Teknistä tai muunlaista opastusta ei kuitenkaan juuri oltu tarvittu. yhteisöpalvelujen kautta. Yhteydenpito opettajiin tapahtui lähinnä sähköpostilla ja puhelimella. Opiskeluun liittyvien materiaalien tallennus- ja jakopaikkana nousi kärkeen OneDrive ja Agenda, mutta myös muistitikkua käytettiin paljon. Verkostoituminen ja yhteistyö mobiililaitteiden avulla ei vielä tunnu olevan arkea. Esille tuli kuitenkin hyviä käytäntöjä muille jaettavaksi: opiskelijoiden yhteiset projekti- ja blogisivut, Lync-tapaamisen käyttö, työssäoppimisen päiväkirjat sekä videokonferenssit Skypellä. + Opiskelijat pitivät yhteyttä toisiinsa pääsääntöisesti Chatin, puhelimen tai erilaisten Lue kyselyn tulokset kokonaan linkistä tai mobiililaitteella QR-koodista: 11

12 Hallinto Administration Tekniikka Technology Palvelut Service Services Ammatin oppimisen tuki Stödfunktioner för yrkesinlärning Support for Vocational Learning Restaurant Silveria Ruutikellarintie 2 Krutkällarvägen 2 FI Vaasa Puh./tfn (06) Sepänkyläntie 16 FI Vaasa Puh. (06) Ruutikellarintie 2-4 Krutkällarvägen 2-4 FI Vaasa Puh./tfn (06) Ruutikellarintie 2 Krutkällarvägen 2 FI Vaasa Puh./tfn (06) Ruutikellarintie 4 Krutkällarvägen 4 FI Vaasa Puh./tfn (06)

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Kokemuksia ipadien käytöstä Olarin koulussa ja lukiossa sekä kemian opetuksessa

Kokemuksia ipadien käytöstä Olarin koulussa ja lukiossa sekä kemian opetuksessa LUMAT 1(4), 2013 Kokemuksia ipadien käytöstä Olarin koulussa ja lukiossa sekä kemian opetuksessa Kirsi-Maria Vakkilainen Kemian lehtori, Olarin koulu ja lukio Päivi Forsström Kemian lehtori, Olarin koulu

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö Eija Kalliala Joulukuu 2003 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Ammattikorkeakoulut Suomessa... 2 2.1 Ammattikorkeakouluopiskelun luonteesta... 3 2.2 Tietie-yhteistyö...

Lisätiedot

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä NUORET, PELIT & NETTI Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä Nuoret, pelit ja netti 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2 2. Internet 3 a. Internet ennen 4 b. Internet

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot