Savunhallintalaitteiston suunnitteluprosessi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savunhallintalaitteiston suunnitteluprosessi"

Transkriptio

1 Savunhallintalaitteiston suunnitteluprosessi SAVUNHALLINNAN SUUNNITTELUSEMINAARI Messukeskuksen auditorio klo Oy Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety

2 Savunpoiston suunnitteluprosessi Savunhallinnan periaatteet Suunnitteluperusteiden määrittely Savunpoistotasot Riskitarkastelu Savunpoisto eri suunnitteluvaiheissa Laitteistosuunnittelu Savunpoistosuunnitelma palotekninen suunnitelma Savunpoiston ja savunpoistolaitteiden suunnittelijoiden tehtävien vastuunjako Toteutuspöytäkirja Pentti Kautto 2

3 Savunpoiston tehtävät Poistaa savukaasut Poistaa lämpöä Pentti Kautto 3

4 Savunpoiston tarkoitus ja toiminta Pentti Kautto 4

5 Savulohkot Savulohko Savusulku Savulohko rajataan savusulkujen ja rakenteiden avulla Korvausilma Savulohkon pinta-ala painovoimaisessa savunpoistossa korkeintaan 2000 m 2 Savulohkon pinta-ala koneellisessa savunpoistossa korkeintaan 2600 m 2 Savulohkon pinta-ala atrium-tilassa 1000 m 2 Savulohkon pituus korkeintaan 60 m Pentti Kautto 5

6 Savunhallintamenetelmiä Savun leviämisen estäminen syttymishuoneesta Osastointi ja savun leviämistä estävät rakenteet Savuttoman vyöhykkeen muodostaminen savulohkoon. Savu poistetaan huoneen yläosasta savupatjasta joko savunpoistoluukkujen tai savunpoistopuhaltimien avulla. Tilalle johdetaan puhdasta korvausilmaa. Huoneen alaosaan muodostuu savuton vyöhyke. Suojattavan tilan paineistus Suuntapainepuhallus: Savuttoman alueen muodostaminen huonetilaan Tunnelit, autopaikoitustilat Savun laimentaminen: savun täyttämä tila; siedettävien olosuhteiden luominen Pentti Kautto 6

7 Savunpoistosäännökset Nyt RakMK E1, E2 ja E4 EN standardit / CE-merkintä Tulevaisuudessa RakMK E1, E2 ja E4 uudistettuina EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisiksi Pentti Kautto 7

8 Uudet säädökset, standardit ja suunnitteluohjeet RIL , Rakennusten savunpoisto Savunpoistolaitteiden tuotestandardin EN uudet ja uusitut osat Suomen kansalliset soveltamisstandardit SFS 7023, 7024, 7025, 7028 ja 7029 Savunhallintaa koskevat ST-kortit SFS Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Turvajärjestelmät. Euroopan unionin rakennustuoteasetus 305/2011 Pelastuslaki 379/2011 Laki pelastustoimen laitteista (10/2007). (3. ja 11. pykälä muuttuneet 2012, rakennustuoteasetuksen vaikutus ja arviointilaitoksen hyväksyminen) Savunpoistolaitteiden luokitusstandardi EN RIL , Rakenteellisen turvallisuuden erityismenettely Ympäristöopas 39 (työn alla) Pentti Kautto 8

9 Rakennuksen eri tilojen savunpoistotasot E1, Kohta Rakennukseen tulee suunnitella ja rakentaa sen eri tiloihin soveltuva riittävä mahdollisuus savunpoistoon. Savunpoistotason I tilat Palokunnalla mahdollisuus savunpoistoon Savunpoistotason II tilat Savunpoistolaitteisto helpottaa palokunnan toimintaa Savunpoistotason III tilat Automaattinen savunpoisto turvaa ihmisten poistumista Pentti Kautto 9

10 Savunpoistotaso I Savunpoisto Sammutustilanteessa tuulen puolella oleva ikkuna kiinni Savutuuletustilanteessa voivat kaikki ikkunat olla auki Pentti Kautto 10

11 Savunpoistotaso II Savunpoiston tarkoituksena on helpottaa palokunnan toimintaa Pentti Kautto 11

12 Esimerkki: Savunpoistotaso III Savunpoiston tarkoituksena on turvata poistuminen rakennuksesta Savunpoistolaitteiden laukaisu myös painikkeista Ryhmän 2 savunpoistolaitteet toiminnassa Pentti Kautto 12

13 Savunpoistotasot; esimerkkinä asuinkerrostalot Savunpoistotasot I huoneistot (ikkunat) II porrashuone (savunpoistoluukku) III lasikatteinen tila (automaattinen savunpoistolaitteisto) Pentti Kautto 13

14 Savunhallintajärjestelmän valinta Savunpoistotasot I ja II: kohteissa, joissa riski ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle on alhainen; taso III tarvitaan kohteissa, joissa ihmisillä täytyy olla mahdollisuus poistua savuttomia pakoreittejä käyttäen Savunhallintajärjestelmän tyypin valinnassa määräävä tekijä on tilan käyttötarkoitus, mm. yhteensopivuus muiden järjestelmien kanssa. Painovoimainen savunpoisto / savunpoistoluukut: Laaja käyttö, sopii tiloihin, joissa on suuri palokuorma ja lämmön muodostus, korkeat rakennukset, myös maanalaiset tilat Koneellinen savunpoisto soveltuu tiloihin, joissa savun lämpötila on alhainen (sprinklatut kohteet) tai joissa savu poistetaan kanavia pitkin, maanalaiset tilat, korkeat, suuret ja monimuotoiset rakennukset. Painovoimainen ja koneellinen savunpoisto ovat usein vaihtoehtoja Suuntapainepuhaltimet: tunnelit, autopaikoitustilat, joissa poistettavan savun määrä on suuri Paineistus: Korkeat rakennukset, poistumisreittien turvaaminen Pentti Kautto 14

15 Riskitarkastelut Riskitarkastelut savunpoistolaitteiden elinkaarella Suunnittelu Rakennusvaihe Käyttö Huolto- ja kunnossapito Riskikartoitusten tulee olla raportoituja! Pentti Kautto 15

16 Savunpoiston eri suunnitteluvaiheet TARVESELVITYS Viranomaiset, kiinteistön omistaja/rakennushankkeeseen ryhtyvä, käyttäjät, vakuutusyhtiö laaja-alainen osallistuminen Savunpoiston tarkoituksen määrittäminen (henkilöturvallisuus, omaisuuden suojelu, pelastuslaitoksen toiminta jne.) HANKESUUNNITTELU Riskikartoitus (workshop) Suunnitteluperusteiden määrittely ja hyväksyntä Savunpoiston alustava mitoitus Kohteen vaativuus erityismenettelyyn varautuminen Pentti Kautto 16

17 Suunnitteluvaiheen keskeiset vaikuttajat Rakennushankkeeseen ryhtynyt Huolehtimisvelvollisuus Pääsuunnittelija: mm. vastuu lähtötiedoista, suunnitelmista ja suunnittelijoiden välisestä yhteistyöstä Pääsuunnittelijan on, omalta osaltaan, seurattava ja valvottava rakennustyön aikana rakennustyön toteutusta lisäys rakennuslupaan tai aloituspöytäkirjaan Helsingissä Erikoissuunnittelijat: Savunpoiston suunnittelija, esim. palotekninen suunnittelija Savunpoistolaitteiden vastaava suunnittelija Rakennusvalvontaviranomainen Rakennustarkastaja Palotarkastaja (lausunnon antajana) Pentti Kautto 17

18 Pelastusviranomaisen rooli Pelastusviranomaisella tärkeä rooli savunpoiston toteutuksessa Ennen rakennusluvan hakemista on syytä neuvotella pelastusviranomaisen kanssa paloturvallisuudesta ja myös savunpoistosta Rakennusvalvonta vaatii usein pelastusviranomaisen lausunnon rakennushankkeen etenemiseksi. Savunpoiston periaatteet tulee olla määritelty ennen rakennusluvan hakua. Savunpoistoratkaisu voi vaikuttaa mm. julkisivukuviin Esisuunnitteluvaihe, alustava arvio paloriskeistä, myös savunpoistosta vain alustava suunnitelma / suunnitteluperiaatteet Pentti Kautto 18

19 Rakennusvalvonnan rooli savunpoiston osalta Näkökulmia, ei tyhjentävä Viranomainen Vaatimukset savunpoistotasojen mukaan: savunpoistosuunnitelma tasoilla II ja III, suunnitelmiin LVI- ja sähköosio, toimintakyky Erityismenettely tietyissä tilanteissa: riskinarvio, kolmannen osapuolen tarkastus Loppukatselmus: Toiminnan varmistaminen: nimetty TOVA-vastuuhenkilö, tarkastusasiakirjamenettely, kirjallinen käyttöönottopöytäkirja Testaussuunnitelma: testattava 100% toiminta ja tilanteet, varusteet ja laitteet (Palotarkastajan koekäyttö ja kuittaus ei ole testaus) Käyttöönottotarkastus: sisällytettävä järjestelmä kokonaisuutena, ohjauksineen kaikkineen myös sähköasennukset käyttö: omat käyttökokeet + määräaikaistarkastukset Pentti Kautto 19

20 Savunpoiston ja savunpoistolaitteiden suunnittelijoiden tehtävät ja vastuunjako Savunpoiston suunnittelussa suunnitellaan savunpoiston toimintaperiaatteet ja mitoitetaan savunpoisto sekä määritetään savunpoistolaitteiden suunnitteluperusteet. Savunpoiston ja savunpoistolaitteiden suunnittelu on monen eri suunnittelijan yhteistyötä: palotekninen suunnittelija, arkkitehti, lvi-suunnittelija, rakennusautomaatiosuunnittelija, sähkösuunnittelija, sähköurakoitsija Perusvastuu ja työnjako on sellainen, että palotekninen suunnittelija laatii savunhallinnan toimintaperiaatteen kuvauksen eli kuvaa savunpoistosuunnitelmassa mitä palotilanteessa pitää tapahtua, missä tiloissa ja missä järjestyksessä. Kukin suunnitelman laativa taho vastaa omista suunnitelmistaan. Kokonaisuudesta vastaa kohteen pääsuunnittelija, joka yleensä on arkkitehti. Vastuuta kokonaisuudesta ei voi ilman eri sopimusta siirtää erikoissuunnittelijoille. Pentti Kautto 20

21 Savunpoistolaitteistokokonaisuus Painovoimainen savunpoisto Savunpoistoluukut Savunpoistohormit Savusulut (savulohkojen muodostamiseksi) Savuverhot (savuvirtauksen ohjaamiseksi) Korvausilma-aukot Ohjauskeskukset, tehonlähteet, kaapeloinnit Pentti Kautto 21

22 Savunpoistolaitteistokokonaisuus Koneellinen savunpoisto Erityisesti: korkeat tilat, alhainen savun lämpötila, vähän palokuormaa, automaattinen sammutuslaitteisto Savunpoistopuhaltimet Savunpoistokanavat Savunhallintapellit (kanaviin) Savusulut (savulohkojen muodostamien) Savuverhot (savuvirtausten ohjaus) Korvausilma-aukot Ohjauskeskukset, tehon lähteet, kaapeloinnit Pentti Kautto 22

23 Palomääräykset Palomääräykset vaikuttavat savunpoistolaitteiston suunnitteluun, mm: Rakennusmääräyskokoelman E1 kohdassa edellytetään, että asennusten, joiden edellytetään toimivan tulipalon aikana, tulee olla tehty siten, että niiden toimintakyky säilyy tarvittavan ajan. Laki pelastustoimen laitteista 5 :Pelastustoimen laitteiden tulee olla käyttötarkoitukseensa sopivia ja toimintavarmoja. Laitteiden tulee lisäksi olla ominaisuuksiltaan sellaisia, että niitä voidaan käyttää turvallisesti ja ilman vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. Pentti Kautto 23

24 Tehon lähteet, standardi EN Jos savunhallintajärjestelmä tehonsyötön katketessa vikaantuu palotilanteessa tarvittavaan asentoon, vaatimuksena tulee olla vain yksi tehonlähde. Muissa kuin turvallisesti vikaantuvissa savunhallintajärjestelmissä tulee olla vähintään kaksi tehonlähdettä: päätehonlähde ja varatehonlähde (ei sähköinen tai sähköinen) Pentti Kautto 24

25 Tehonlähteet Suomessa oleelliset savunhallintajärjestelmien tehonlähteet ovat: syöttö ennen pääkeskuksen pääkytkintä yleisestä jakeluverkosta varavoimageneraattori akut ja paristot lisäksi sähkönsyöttö palokunnan siirrettävästä aggregaatista on mahdollista tietyillä alueilla. Pentti Kautto 25

26 Pentti Kautto 26

27 Sähkötietokortit Uudet savuhallinnan sähkötietokortit käsittelevät hyvin koko savunhallinnan alueen, myös käytön ja kunnossapidon, ja sisältävät ohjeita palotekniselle suunnittelijalle, LVI- ja sähkösuunnittelijalle, asentajille, huoltajille ja kiinteistön omistajille/haltijoille ST Savunhallintajärjestelmä. Suunnittelu. ST Savunhallintajärjestelmä. Asennus. ST Savunhallintajärjestelmä. Asennustodistus. ST Savunhallintajärjestelmä. Toteutuspöytäkirja. ST Savunhallintajärjestelmä. Käyttö- ja kunnossapito. ST Savunhallintajärjestelmä. Kunnossapito-ohjelma. ST Savunhallintajärjestelmä. Huoltopäiväkirja. Pentti Kautto 27

28 Toimintavarmuusluokittelu 1. Suunnittelu ja toteutus on tehty hyväksyttyjen standardien tai ohjeiden mukaisesti ja niiden käytölle, huollolle ja kunnossapidolle on laadittu ohjeet. 2. Edellisen lisäksi rakennuksen käyttäjä, omistaja tai haltija on järjestänyt säännölliset, dokumentoidut ja todennettavissa olevat tarkastukset, huollot ja kunnossapidon. 3. Edellisten lisäksi riippumaton tarkastuslaitos tai pätevyydeltään riittävä ja puolueeton kolmas osapuoli tarkastaa säännöllisesti laitteiston tai rakenteen huoltotoiminnan ja toimivuuden. Pentti Kautto 28

29 Paloautomatiikkalaitteiden toimintavarmuuskertoimia (RIL 221) Laite tai järjestelmä Toimintavarmuusluokka Automaattinen paloilmoitusjärjestelmä 0,85 0,9 0,95 Sprinklerijärjestelmä 0,9 0,95 0,98 Automaattinen savunpoistolaitteisto 0,6 0,8 0,95 Palonrajoitin ilmanvaihtokanavassa 0,6 0,8 0,95 Paloilmoittimen ja sprinklerin toimintavarmuuskertoimet perustuvat tilastoihin, mutta savunpoiston toimintavarmuuskertoimet ovat asiantuntija-arvioita Pentti Kautto 29

30 Savunpoistosuunnitelma Savunpoistosuunnitelmassa esitetään aina seuraavat asiat: suunnittelukohde ja savunpoiston vaikutusalue savunpoiston tarkoitus savunpoiston tarve toteutusperiaate mitoitusperuste savunpoiston järjestäminen (koneellinen tai painovoimainen) korvausilman saanti (esim. ulko-ovi, korvausilmaluukut tai puhaltimet) laukaisu- ja toimintakaaviot laitteiston toimintavarmuusluokka laitteet, joille on esitetty turvajärjestelmävaatimus suunnitelman laatijan yhteystiedot laitteiden käyttöohjeet palokuntaa varten (ohjauskeskuksen yhteyteen) pelastussuunnitelmaan siirrettävät tiedot huolto- ja kunnossapitosuunnitelmaan siirrettävät tiedot käyttö- ja testausohjeisiin siirrettävät tiedot Savunpoiston toimintaperiaatteen kuvaus! Pentti Kautto 30

31 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja on kohdekohtainen, vaiheittain etenevä savunhallintajärjestelmän suunnittelua, asennusta, käyttöönottoa ja luovutusta koskeva asiakirja. Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirjaa käytetään työkaluna toteutusvaiheen ja vastaanottovaiheen seurannassa. Toteutuksen suorittaja merkitsee pöytäkirjaan toteutusvaiheen mukaisesti siihen tarvittavat tiedot ja merkinnät. Toteutuspöytäkirja perustuu hyvään rakennustapaan ja käytäntöön (RIL Savunpoiston suunnittelu). ST-kortti ST Savunhallintajärjestelmä. Toteutuspöytäkirja Pentti Kautto 31

32 Kiitos! Pentti Kautto 32

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSELVITYS, SAVUNPOISTOLAITTEIDEN TOIMINTA TULIPALOTILANTEISSA

SAVUNPOISTOSELVITYS, SAVUNPOISTOLAITTEIDEN TOIMINTA TULIPALOTILANTEISSA LOPPURAPORTTI 1 (27) SAVUNPOISTOSELVITYS, SAVUNPOISTOLAITTEIDEN TOIMINTA TULIPALOTILANTEISSA Jarno Liimatainen HANKE (Nro 033TU004) LOPPURAPORTTI 2 (27) SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKESUUNNITELMA... 3 1.1 Tausta...

Lisätiedot

Pienten kohteiden savunpoisto

Pienten kohteiden savunpoisto 2013 Pienten kohteiden savunpoisto Päijät-Hämeen pelastuslaitos 30.9.2013 Sisältö 1.1 Yleiset määräykset... 2 1.2 Uudisrakennuksien käytännöt Päijät-Hämeessä... 3 1.2.1 Yleistä... 3 1.2.2 Porrashuoneiden

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS 2007 Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys ry:n

Lisätiedot

Savunpoiston mitoitus

Savunpoiston mitoitus Savunpoiston mitoitus Pekka Kallioniemi Piikallio Oy Finnbuild 2014 Helsinki 3.10.2014 Kera Group, Finland Finnbuild 2014, Kera Group Savunpoiston mitoitus, Pekka Kallioniemi 1 Esitelmän pääaiheet Savunpoiston

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys ry:n

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys ry:n

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi.

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. KIINTEISTÖN OMISTAJAN JA HALTIJAN VELVOLLISUUDET Sisällys.. Johdanto...

Lisätiedot

LUJITEMUOVITEOLLISUUDEN PALOTURVALLISUUS

LUJITEMUOVITEOLLISUUDEN PALOTURVALLISUUS Muovi- ja elastomeeritekniikka LUJITEMUOVITEOLLISUUDEN PALOTURVALLISUUS Pauli Reuhkala Jyrki Vuorinen 2007 Alkulause Tämä lujitemuovialan yritysten paloturvallisuutta ja lujitemuovituotannon paloriskejä

Lisätiedot

TUKES ajankohtaispäivä 20.11.2013 Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy

TUKES ajankohtaispäivä 20.11.2013 Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy TUKES ajankohtaispäivä 20.11.2013 Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy NYKYTILANNE Määräys SM :A 60 Paloilmoittimen hankinnasta, asennuksesta, käyttöönotosta ja tarkastuksesta on kumoutunut (sammutuslaitteistoasetusta

Lisätiedot

Palonkestävät sähköasennukset ja suunnittelu

Palonkestävät sähköasennukset ja suunnittelu Jukka Heikkinen Palonkestävät sähköasennukset ja suunnittelu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 2.12.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Palonkestävien asennusten käyttö ja määrittely pelastustoimen laitteistossa. Standardin SFS 6000-5-56 soveltaminen.

Palonkestävien asennusten käyttö ja määrittely pelastustoimen laitteistossa. Standardin SFS 6000-5-56 soveltaminen. SÄHKÖ- JA TELEURAKOITSIJALIITTO STUL RY Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 19-20.11.2013 Palonkestävien asennusten käyttö ja määrittely pelastustoimen laitteistossa. Standardin SFS 6000-5-56 soveltaminen.

Lisätiedot

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas Julkaisu 1.2012 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas SISÄLTÖ ESIPUHE 4 OHJEITA OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE 5 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 6 PALOLUOKITUS 7 Rakennukset 7 Rakennusosat ja rakennustarvikkeet

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO 2

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO 2 SISÄASIAINMINISTERIÖ Pelastusosasto MUISTIO Kirsi Rajaniemi 6.10.2005 SM-2004-02615/Tu-33 SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN POISTUMISREITTIEN MERKITSEMISESTÄ JA VALAISEMISESTA 1. Asetuksen sisältö

Lisätiedot

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi JULKAISIJAT Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Annankatu 24 00100 Helsinki Puhelin (09) 4767 5711 www.rakli.fi Turva-alan yrittäjät ry PL 55 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 www.turva-alanyrittajat.fi

Lisätiedot

PELLETTILÄMPÖKESKUKSEN PALOTURVALLISUUS

PELLETTILÄMPÖKESKUKSEN PALOTURVALLISUUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Määräykset ja ohjeet 3. Rakenteellinen paloturvallisuus 4. Lämpökattilan sijoittaminen kattilahuoneeseen 5. Pelletin varastointi 6. Pelletin siirtolaitteet 7. Turvajärjestelmät

Lisätiedot

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. EUROOPPALAISTEN HOTELLIEN PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Hotellien paloturvallisuus HRJ (Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät) Menetelmät Eurooppalaisten hotellien paloturvallisuusohjeisto, jonka HOTREC

Lisätiedot

TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTAOPAS

TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTAOPAS Seppo Männikkö TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTAOPAS Paloturvallisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon vanhusten palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa sekä muissa toimintakyvyltään alentuneiden

Lisätiedot

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST YLEISOHJEITA SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN

Lisätiedot

Sammutuslaitteiston hankintaprosessi, monikriteeri-ilmaisimet (henkilöturvallisuuskohteet)

Sammutuslaitteiston hankintaprosessi, monikriteeri-ilmaisimet (henkilöturvallisuuskohteet) Sammutuslaitteiston hankintaprosessi, monikriteeri-ilmaisimet (henkilöturvallisuuskohteet) Tapio Sten Tampereen aluepelastuslaitos palotarkastusinsinööri tapio.sten@tampere.fi Esitys Poistumisturvallisuusselvitysvelvoite

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus. tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus. tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta E2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 22

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU

TOIMINNALLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU TOIMINNALLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU Jukka Hietaniemi VTT PL 1000, 02044 VTT jukka.hietaniemi@vtt.fi Tiivistelmä Tässä artikkelissa esitetään tiivistelmä siitä, mitä on toiminnallinen palotekninen suunnittelu

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Tuotantojohtaminen 2013 Markku Aro RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka/

Lisätiedot

Asuinkerrostalon ja rivitalon palokatkot, palokatkosuunnitelmat ja palokatkojen kustannukset

Asuinkerrostalon ja rivitalon palokatkot, palokatkosuunnitelmat ja palokatkojen kustannukset Asuinkerrostalon ja rivitalon palokatkot, palokatkosuunnitelmat ja palokatkojen kustannukset Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Rakennustekniikka Visamäki, kevät 2014 Ville Laaksonlaita TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot

OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISET PALOTARKASTUKSET

OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISET PALOTARKASTUKSET 2013 OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISET PALOTARKASTUKSET Päijät-Hämeen pelastuslaitos 2.4.2013 1 OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN Erityinen palotarkastus on vastaavan

Lisätiedot

Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuus

Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuus Sisältö... 1 1. Johdanto... 1 2. Määräykset ja ohjeet... 1 3. Määritelmiä... 2 4. käyttöön liittyvät paloriskit... 3 5. Rakenteellinen paloturvallisuus... 4 5.1 Lämpökeskus erillisenä rakennuksena... 5

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot