Rakennusvalvonnan rooli rakennusturvallisuuden varmistamisessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusvalvonnan rooli rakennusturvallisuuden varmistamisessa"

Transkriptio

1 Rakennusvalvonnan rooli rakennusturvallisuuden varmistamisessa Johtava rakennustarkastaja Päivi Niemi

2 MRL 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset a) Rakenteiden lujuus ja vakaus b) Paloturvallisuus c) Terveellisyys d) Käyttöturvallisuus e) Esteettömyys f) Meluntorjunta ja ääniolosuhteet g) Energiatehokkuus h) Lämmitysjärjestelmän arviointi ENSISIJAISIA VAATIMUKSIA > TURVALLISUUTTA EI VOI VAARANTAA > EI VOIDA ANTAA EDES VÄHÄISIÄ POIKKEAMIA

3 Paloturvallisuuden varmistaminen ennen rakennusluvan myöntämistä Rakennuslupakäsittelyssä tarkastetaan paloturvallisuus ja rakentamismääräyskokoelman E-sarjan määräysten ja MMA 474/2014 tuettavaa rakentamista koskevien paloteknisten vaatimusten toteutuminen. Palopalaverit palotarkastajan kanssa Erillinen palotekninen suunnitelma vaaditaan isommista hankkeista > Paloturvallisuus merkittävässä asemassa

4 Paloturvallisuuden varmistaminen toteutuksessa Palotarkastaja tarkastaa erikoissuunnitelmia (poistumisteiden merkkivalot, sprinklerin ja paloilmoittimen toteutuspöytäkirjat, jne) Vastaavan työnjohtajan työnaikaiset tarkastukset ja merkinnät valvontakirjaan Palotarkastajan osallistuminen käyttöönottokatselmukseen Rakennustarkastajan suorittamat tarkastukset (käyttöönottokatselmus, loppukatselmus) Rakennustyönaikaisten suunnitelmien hyväksyntä / loppupiirustukset

5 Rakenteiden lujuus ja vakaus Rakennesuunnittelija vastaa oman eritysalansa suunnitelmista. Laukaassa ei tarkasteta rakennepiirustuksia. Rakennesuunnitelmat otetaan vastaan ja arkistoidaan. Vastaava työnjohtaja tarkastaa, että rakentaminen toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Rakennusvalvonta ei Laukaassa tee enää rakennekatselmuksia. Tehtävä on siirretty vastaavalle työnjohtajalle.

6 Laki maankäyttö ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014, voimaantulo Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuutta täsmennettiin Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi kuin yksi erityissuunnittelija, rakennushankkeeseen ryhtyvän on nimettävä heistä yksi tämän erityisalan kokonaisuudesta vastaavaksi erityissuunnittelijaksi. Pääsuunnittelija joutuu paimentamaan hankkeeseen ryhtyvää Pääsuunnittelijan on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon huolehtimisvelvollisuutensa kannalta merkityksellisistä suunnittelua koskevista seikoista.

7 MRL 120g Suunnittelijan ilmoittaminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on ilmoitettava viimeistään rakennuslupahakemuksen yhteydessä kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselle, kenet hän on valinnut pääsuunnittelijaksi ja rakennussuunnittelijaksi. Ilmoitukseen on sisällytettävä suunnittelijan suostumus tehtävään sekä kelpoisuuden arvioimiseksi tarvittavat tiedot suunnittelijan koulutuksesta ja kokemuksesta. Erityissuunnittelijaa koskeva ilmoitus on tehtävä ennen erityissuunnitelman toimittamista rakennusvalvontaviranomaiselle. Ilmoittamiseen sovelletaan lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään ilmoituksen sisällöstä. KOKONAISUUDESTA VASTAAVAN RAKENNESUUNNITTELIJA JA HÄNEN SUOSTUMUKSENSA TEHTÄVÄÄN Miten saadaan käytännössä toimimaan?

8 Rakennusvalvonnan keinot turvallisuuden varmistamisessa Kelpoisuusvaatimuksen täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat Laadunvarmistusselvitys Asiantuntijatarkastus Ulkopuolinen tarkastus Erityismenettely MRL 150d.Erityismenettely voidaan edellyttää, jos kohteeseen liittyy erityinen riski siitä, että rakenteellisen turvallisuuden, paloturvallisuuden, terveellisyyden tai rakennusfysikaalisen toimivuuden vaatimuksia ei saavuteta tai että kulttuurihistoriallisia arvoja menetetään.

9 Case Polleparkki Rakennuslupa v.2008 ratsastusmaneesille hengen katsomo, paloluokka P2, kerrosala 3510 m2, väestönsuoja Muutospiirustukset lähetettiin hyväksyttäväksi v.2009: Paloluokan muutos P3 luokkaan Väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta vapautus lääninhallitukselta Muutospiirustuksia ei voitu hyväksyä, koska ei täyttänyt Rak.Mk E1 ja E2 palomääräyksiä (P3 rakennuksen suurin sallittu koko tuotanto- ja teollisuusrakennuksissa 2000 m2 suojaustasolla 1)

10 Ei hyväksytty suunnitelma

11 Pattitilanteen purkaminen Rakennusvalvonta yhdessä pelastuslaitoksen kanssa antoi 3 vaihtoehtoa paloturvallisuuspuutteiden ratkaisemiseksi palaverissa toukokuussa Toteutus v.2008 luvan mukaisesti P2 paloluokkaan (= Seinän sisäpuoleinen pintarakenne B-s1,d0 ja kattorakenne R30) 2. Muutetaan P3 paloluokkaan (= seinän sisäpuoleinen pintarakenne D- s2,d2 ja automaattisen ilmoituksen antava paloilmoitin. Henkilömäärä max Teetetään ulkopuolinen asiantuntijan (palokonsultti) laatima oletettuun palonkehitykseen perustuva toiminnallinen paloturvallisuussuunnitelma (vaihtoehto E1 määräyksille)

12 Problematiikka maneesien osalta palomääräyksissä E1 yleisiä palomääräyksiä ei voida soveltaa, koska pintaalarajat P3 > max 400 m2 ja P2 > max 2400 m2 E2 on tarkoitettu tuotanto- ja varastorakennuksille Yli 500 m2 katsomo? > Kaikissa maneeseissa, jossa on katsomo tulee käyttää palokonsulttia, joka tekee oletettuun palonkehitykseen perustuvan toiminnallisen paloturvallisuussuunnitelman.

13 hidasta etenemistä.. Ulkopuolisen palokonsultin kanssa alustava katselmus Polleparkissa syyskuussa 2012 Oletettuna palona käytetään katsomopaloa, joka aiheutuu tuhopoltosta ja näyttelyssä tapahtuvaa ajoneuvopaloa Palokonsultin työ viivästyi. Polleparkin käyttö kiellettiin helmikuussa Perusteluna: rakennusta ei oltu hyväksytty käyttöön, koska rakennusta ei oltu rakennettu rakennusluvan mukaan ja sisään jätettyä muutoslupaa ei voida käsitellä, koska se ei täytä RakMk E1 mukaisia palomääräyksiä. Lisäksi vaadittiin Polleparkin suunnitelmien ja toteutuksen tarkastamiseksi ulkopuolista tarkastusta. Perusteluna yli 30 m jänneväli, 498 hengen katsomo, Laukaan maneesin sortuminen.

14 Ulkopuolisessa rakennustöiden tarkastuksessa havaittuja puutteita ja tehtyjä korjauksia Kiinnityspultit kiristettävä ja lukittava Maalivaurioiden korjaus Hitsaus ristikon alapaarteessa (sauman a-mitta 5mm, pitää olla a=7mm) Katsomon teräsrungon rakennelaskelmat tarkastettava ja kaikki hitsaukset tehtävä uudestaan + maalaus vinosauvoja lisättiin Katsomon edessä olevan pilarin alapää siirtynyt jälkivalu puutteellinen Puu katto-orsien jatkoliitos Kaikki pilarien juuret avattu ja tarvittavat korjaukset jälkivalussa tehty Rakennesuunnitelmissa tulee ottaa kantaa hallin jäykistykseen poikkisuunnassa ja ristikoiden alapaarteen tuentaan. Tarvittavat jäykistykset on tehty

15 Ulkopuolisessa suunnitelmien tarkastuksessa havaittuja puutteita Selvityksen mukaan katsomo olisi lisätty jälkikäteen maneesin suunnitelmiin. Tämän lisäyksen vaikutuksia ei olisi otettu riittävästi huomioon rungon rakenteen muutoksissa. Katsomon edessä olevalle pilarille ei ole syntynyt riittävää tuentaa ja sen kapasiteetti nurjahdusta vastaan ylittyy 2,5-kertaisesti. Laskelmat jouduttiin tekemään uudestaan Kattoristikoiden muutamat diagonaalisauvat eivät täytä nurjahduksen suhteen vaatimuksia Katsomon vekseliristikon keskipilari on siirtynyt alapäästään noin 100 mm katsomoon päin (vinossa asennossa). Lisäksi pilari on tukematon yläpäästään ja sen perustus on liian ohut. Katsomon rakenteet ja katon puurakenteiden

16

17

18 Palokonsultti hyväksytti palotarkastajalla palokehitykseen perustuvan suunnitelman Raportteja syntyi palokonsultilta: Poistumisturvallisuus Uusi katsomopalomalli: Teräsrakenteiden kuumeneminen sekä savun ja kuumien kaasujen leviäminen Teräsristikkorakenteiden kuumeneminen mitoituspaloissa Rakennesuunnittelija: Maneesirakennuksen katsomon kattopalkkien palonkestävyyslausunto Ulkopuoliset tarkastajat pätevyys: AA-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija 1(AA)-rakenneluokan teräsrakenteiden asennustyönjohtaja

19 Rakennuslupa myönnettiin Paloluokka P3 Savunpoisto maneesista savunpoistoaukoilla, katsomosta automaattisesti paloilmaisimen herätteestä aukeavalla savunpoistoluukulla Savusulku maneesin ja katsomon väliin Katsomon alla oleva varasto palo-osastoidaan EI30 rakenteella Rakennuksen sisäpuolisen tuulensuojalevytyksen päälle asennetaan tuulensuojakipsilevy (pintavaatimus täyttyy) Ulkopuolisessa tarkastuksessa havaitut puutteet korjataan Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja vaihdettiin uudessa luvassa Käyttöönottotarkastus Lopputarkastus

RAKENNUSVALVONNAN TIETOPÄIVÄ 3.3.2015

RAKENNUSVALVONNAN TIETOPÄIVÄ 3.3.2015 RAKENNUSVALVONNAN TIETOPÄIVÄ 3.3.2015 KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Tarkastusinsinööri Aimo Nousiainen Kun erityismenettely tuli säädöksiin: RakMK A1 (2006) Erityismenettely 3.2.1 Määräys Rakennushankkeessa

Lisätiedot

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 1 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista EUROKOODI 2014 SEMINAARI Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista tarkastusinsinööri Ulla Poutanen, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Säädöksissä muutoksia MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Tuotantojohtaminen 2013 Markku Aro RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka/

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

23.1.2013. Liitto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, aktiivisena kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana.

23.1.2013. Liitto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, aktiivisena kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana. LAUSUNTO 1 (5) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PL 35 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausuntopyyntö 11.12.2012 YM10/600/2012 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 33/2015 1 (41) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 33/2015 1 (41) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015 33/2015 1 (41) YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015 Yliarkkitehti on 7.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset: 185 194 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 12.5.2015, jolloin päätösten

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA

OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA Luvat ja lupien tarve - rakennuslupa - toimenpidelupa - ilmoitusmenettely - purkamislupa ja ilmoitus - maisematyölupa - poikkeaminen - suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE OPAS PIENTALORAKENTAJILLE RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN SANASTO KVV IV Kerrosala Hulevedet Kiinteistön vesi- ja viemäri Ilmanvaihto Kerrosala rakennusoikeudellisena käsitteenä on rakennuksen kerrosten yhteenlaskettu

Lisätiedot

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1 RAKENTAJAILTA Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen 13.1.2010 Rakentajailta 1 OMA KOTI UNELMAAKO Akan otossa ja auton ostossa ei terveellä järjellä ole mitään tekemistä Näin ei pidä edetä

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys

Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys 1 ALKULAUSE Puurakenteet ovat kilpailukykyinen vaihtoehto hallirakentamiseen. Puu on monipuolinen,

Lisätiedot

KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA

KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA Teksti ja kuvat 5.6.2006: Jussi Rahikainen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, johtava palotarkastaja Reijo Sandberg, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

Rakennushankkeen laadunvarmistus

Rakennushankkeen laadunvarmistus Juha-Matti Junnonen, TkL, tutkimuspäällikkö Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous juha-matti.junnonen@hut.fi 1 Laadunvarmistuksen tavoitteet Laadunvarmistus sisältää kaikki ne toimenpiteet, jotka ovat

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

Työntekijän velvollisuudet ja vastuu pääsuunnittelijana: Vaatimus - Velvollisuus Vastuu Vakuuttaminen

Työntekijän velvollisuudet ja vastuu pääsuunnittelijana: Vaatimus - Velvollisuus Vastuu Vakuuttaminen Työntekijän velvollisuudet ja vastuu pääsuunnittelijana: Vaatimus - Velvollisuus Vastuu Vakuuttaminen 1. Vaatimukset: Rakentamiselle/rakennukselle asetetut vaatimukset ovat johdettavissa 1.1. Maankäyttö-

Lisätiedot

Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa

Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa 2 Lukijalle Pysähdy ja ajattele olet aloittelemassa elämäsi suurinta ja kalleinta seikkailua. Oman kodin rakentaminen on yksi elämän suurimmista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 29 12.03.2015. 29 Asianro 1551/10.03.00.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 29 12.03.2015. 29 Asianro 1551/10.03.00.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 29 Asianro 1551/10.03.00.01/2015 Poikkeaminen / 8-9904-0 / Kaartokatu 6 / tilapäisen rakennuksen pysyttäminen paikallaan yli viiden vuoden ajan sekä poikkeaminen

Lisätiedot

HAKIJA: Janne Niskan kuolinpesä valtakirja toimitetaan ennen rakennuslautakunnan kokousta

HAKIJA: Janne Niskan kuolinpesä valtakirja toimitetaan ennen rakennuslautakunnan kokousta Rakennuslautakunta 23 09.04.2014 Rakennuslautakunta 29 14.05.2014 Rakennuslupahakemus, R2-2014 (1. kaupunginosan korttelin 300 tontti 3, Fasaaninpolku 8, erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTAMAKSUT 2014. Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet:

RAKENNUSVALVONTAMAKSUT 2014. Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet: JOENSUUN KAUPUNKI 1 MAKSUT 2014 Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet: 1 Yleistä 2 2 Rakennuslupamaksut 2 3 Toimenpidelupamaksut 3 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut 4 5

Lisätiedot