24,99 sis. ALV 24 % LESSON STREET VINKKI MIX SWOT- ANALYYSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "24,99 sis. ALV 24 % LESSON STREET VINKKI MIX SWOT- ANALYYSI"

Transkriptio

1 24,99 sis. ALV 24 % LESSON STREET J U L K A I S U S A R J A VINKKI MIX SWOT- ANALYYSI

2 LESSON STREET J U L K A I S U S A R J A EKONOMIN VINKKI MIX 33 SWOT- ANALYYSI Jukka Oja-Kaukola COPYRIGHT 2015 LESSON STREET M LESSONSTREET. NET

3 SWOT = STRENGTHS WEAKNESSES OPPORTUNITIES THREATS Vahvuudet, Heikkoudet, Mahdollisuudet ja Uhat. Nämä tekijät muodostavat viitekehyksen, jota organisaatio voi käyttää toimintojensa analysointiin. Encyclopedia of Management Gale Menetelmä, jolla voidaan tehdä arvio henkilöstä, yrityksestä tai tuotteesta ottamalla huomioon tämän Vahvuudet ja Heikkoudet sekä ulkoiset tekijät, jotka voivat olla Mahdollisuuksia tai Uhkia arvioitavan kehitykselle. Dictionary of Business A & C Black Lyhenne markkinoinnissa ja bisnesstrategioinnissa käytettävän tilanneanalyysin ("tarkastuksen") osatekijöistä: vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Menetelmä on erittäin yksinkertainen ja siksi hyödyllinen viitekehys yrityksen toimintaympäristön analysointiin. Mahdollisuudet ja uhat löytyvät yleensä yrityksen ulkoisesta ympäristöstä, kun taas vahvuudet ja heikkoudet sijaitsevat yrityksen sisällä. Jotta SWOT olisi merkityksellinen, analyysiin on sisällyttävä paljon muutakin kuin vain lista eri faktoreita. On selvitettävä, mitä yksittäisille tekijöille tehdään käytännön tasolla. Olennaista on saada eri otsikoiden alle sijoitettavat faktorit tärkeysjärjestykseen. Tämä keskittää huomion oleellisiin asioihin joka osa-alueella. SWOT-analyysin heikkouksia ovat tarkan informaation keräämiseen kuluva aika ja kustannukset sekä mahdollisesti valtavaksi paisuva faktorimäärä. Dictionary of Business The Economist

4 Sisältö 33 vinkkiä Johdanto Historia 00 Tilanne 01 Ryhmäkoko 02 Kesto 03 Matriisi ei lista 04 Järjestys TOWS 05 Faktorimäärä 06 T Uhat 07 O Mahdollisuudet 08 W Heikkoudet 09 S Vahvuudet 10 TOWS vs. lajittelu 11 Aivoriihi 12 Rajanveto 13 PEST 14 5 voimaa 15 VaVa-matriisi 16 7S 17 PRIMO-F 18 Benchmarking 19 80/ peruskysymystä 21 KISS 22 Tulitikkutemppu 23 SO-strategia 24 ST-strategia 25 WO-strategia 26 WT-strategia 27 Numeerinen SWOT 28 SMART 29 COST 30 Induktio 31 Kirjavihjeet 32 Use it or lose it 33 Liite 1: 5 voimaa Liite 2: 7S Liite 3: Muisti/tarkistuslistat Lähteet

5 Johdanto SWOT sisäiset vahvuudet ja heikkoudet, ulkoiset mahdollisuudet ja uhat lienee maailman suosituin bisnesanalyysimenetelmä. Erään selvityksen mukaan sitä on käyttänyt yli 90 % suomalaisista suuryrityksistä. SWOT:iin on vaikea olla törmäämättä. Lienee vain ajan kysymys, kun joku tekee 12 pisteen Euroviisun: "My Strength Will Always Be Your Opportunity But My Weaknesses Will Never Be Your Threat, Dear"... Tässä vinkkimixissä kurkistetaan SWOT:in yksityiskohtiin 33 laadintavinkin tai oikeastaan teemallisen vinkistön myötä. Vinkit perustuvat olennaisilta osin bisneksen työelämäkirjallisuuteen, jonka julkaisemiseen varsinkin talouden mahtilehti Financial Times on erikoistunut. Salainen resepti: puhtaasti akateemisia lähteitä ei ole mukana. Alla oleva matriisi kuvaa SWOT:in muotoja jaettuna aivoriiheen ja raporttiin joissa kummassakin on lisäksi eroteltavissa suullinen ja kirjallinen puoli. Nuoli osoittaa tyypillisen tapahtumien kulun alustavasta aivoriihen keskustelusta lopullisen SWOT-raportin esitykseen (jonka jälkeen tarkentuva kierros voi alkaa alusta). Useimmiten SWOT jätetään aivoriihen tasolle. SWOT:IN MUODOT AIVORIIHI Keskustelu Valkotaulu RAPORTTI Esitys Tuloste SUULLINEN KIRJALLINEN Tässä julkaisussa esitettävät laadintavinkit koskevat lähes yksinomaan "lennossa" on-thefly tapahtuvaa SWOT-analyysiä: vinkit ovat siis aivoriihen puolella matriisin tummennetulla alueella. Kirjalliseen ja suulliseen raportointiin keskittyviä vinkkejä on mukana laskentatavasta riippuen yksi tai ehkä kaksi (vinkit 31 32). Laadintavinkit rajoittuvat SWOT-strategian kartoitus- ja valintavaiheeseen. Ne eivät ulotu strategian toimeenpanoon (implementation) eivätkä tarkkailuun (monitoring). Vinkit on pääsääntöisesti esitetty koko yrityksen näkökulmasta, vaikka SWOT:in elinvoima perustuu sen suosioon paljon pienemmissä puitteissa aivan ruohonjuuritasolle asti. Vinkkejä on lupa soveltaa ilman Chief SWOT Officer -titteliäkin. Sitä odotellessa. Englanninkielessä on sanonta God is in the detail. Toisaalta tunnetaan myös sanonta The Devil is in the detail. Jää hämäräksi, mitä yksityiskohdissa lopulta lymyää, mutta jotain isoa se on. Ehkä tulossa olevat 33 kurkistusta SWOT:in detaljeihin päästävät edes pienen analyysipedon irti. Tai kenties ilmaan levitoi äcklöittävän suloinen menetelmäenkeli?

6 00 Historia SWOT:in isä on bisneskonsultti Albert Humphrey mutta koti Harvard Business School ja ottoisä sikäläinen Kenneth Andrews. SWOT:in historia olisi helpompi kirjoittaa, jos (ei-harvardilainen) Humphrey olisi ruvennut aikanaan 60-luvulla todella Mr. Swotiksi ja kirjoittanut aiheesta edes yhden kirjan mutta ei. Hänen jäämistöönsä ei kuulu kuin artikkeli tai kaksi, joita niitäkin tulkitaan eri tavoin. Humphrey ei halunnut SWOT:ista tavaramerkkiään vaan hän keskitti energiansa TAM-nimisen yritysmallin ympärille. TAM:ista ei ole koskaan tullut bisnespiirien evergreeniä SWOT:in tavoin. On hieman hämärän peitossa, milloin Harvardissa on lopullisesti omaksuttu SWOT-nimi sikäläiselle analyysille: ehkä vasta 90-luvulla. Harvardissa on kuitenkin jo 50-luvulta lähtien harrastettu yritysstrategioita, joissa SWOT:ista tutuilla elementeillä on keskeinen rooli. Erityisesti Andrews on kunnostautunut "SWOT:in kaltaisen" ajattelun kehittäjänä: hänen teoksena The Concept of Corporate Strategy on ollut historiallisesti maailman vaikutusvaltaisin strategiakirja. Ilman Harvardia ja Andrewsia SWOT ei olisi koskaan yleistynyt maailmalliseen mittakaavaansa. SWOT on markkinoinnin 4P:n ohella kaksi tunnetuinta 60-luvulta peräisin olevaa bisnesmenetelmää, jotka ovat edelleen päivittäisessä käytössä. SWOT:in historian tunteminen ei kuitenkaan tee swottausta yhtään helpommaksi, joten... KATSO ENSIMMÄINEN VINKKI!

7 01 Tilanne Milloin swotata? SWOT on pohjimmiltaan tilanneanalyysi (situation analysis). Minimivaatimus SWOT:in laatimiselle siis on, että käsillä on jokin "tilanne". Mike Morrison inventoi yhdeksän tilannetta, joiden aikana voi huoletta soveltaa SWOT:ia: 1) aivoriihi (kokouksessa) 2) kilpailijan arviointi 3) päätöksenteko (erityisesti voimakenttäanalyysin kanssa) 4) henkilökohtainen kehityssuunnittelu 5) suunnittelu (yleisesti) 6) ongelmanratkaisu 7) tuotteen arviointi 8) strateginen suunnittelu 9) workshop-istunnot. Kun SWOT:ia käytetään päätöksenteon (decision making) apuna, on syytä määritellä toiminnan tavoite huolellisesti jo etukäteen tai lopputuloksena on SWOT, jonka lähin benchmark on lässähtänyt soufflé.

8 02 Ryhmäkoko Amazonin Jeff Bezos on todennut, että ellei ryhmää pysty ruokkimaan kahdella isolla pizzalla, se on liian suuri. Entäs ryhmäkoko ja SWOT:in erityistarpeet? Suzanne Turner toteaa kirjassaan ensin diplomaattisesti, että optimikoko on väljästi from-one-to-many mutta paljastaa sitten, että osallistujamäärä 2 10 on SWOT:in kannalta käytännöllisin. Erikoistapauksina on mainittava "15-minuutin miniaivoriihet tietokoneella" joiksi Morrison niitä nimittää ja SWOT:in kirjalliset raporttiversiot: näissä tapauksissa laatijoita on yleensä vain yksi. Huomattavaa siis on, että vaikka SWOT-raportin sisältö perustuisi tärkeiltä osin yrityksen sisäiseen joukkouttamiseen (crowdsourcing), laatijaksi riittää yksi luotettu ja puolueeton henkilö.

9 03 Kesto SWOT till you drop. Siinä swottaamisen teoreettinen ja empiirinen takaraja! Turner tarjoaa ohjeellisia tavoitetasoja SWOT:in laadintaan: jo puolessa tunnissa pitäisi saada paljon aikaiseksi; siihen vielä 45 minuuttia päälle ja tarkkuutta saadaan lisää; kesto kuitenkin venyy helposti erittäin pitkäksi, jos analyysi tehdään hyvin metodologisesti ja pikkutarkasti. Jälkimmäisin optio käy varoituksesta. Workshopeista kaiken tietävä Nikki Highmore Sims rajaa kokousten (meetings) kestoksi 1 2 tuntia. The McKinsey Way, The McKinsey Mind ja The McKinsey Engagement -trilogiaa kynäillyt Ethan M. Rasiel toteaa yleisesti aivoriihistä, että ryhmä kestää noin 2 tuntia brainstormausta ennen kuin tilaisuuden tunnelma latistuu. Turnerin, Rasielin ja Highmore Simsin ajankäsitykset ovat lähellä toisiaan. Max 2 hoo! Plus ne 2 isoa pizzaa, per favore.

10 04 Matriisi ei lista SWOT on ollut jo 30+ vuotta 2x2-matriisi, ei pelkkä lista. Palat alkoivat loksahdella kohdilleen, kun Heinz Weihrich esitteli vuonna 1982 analyysin matriisiversion. Muotoseikka ei ole yhdentekevä, sillä matriisissa SWOT:in uhat ja mahdollisuudet sementoidaan lopullisesti ulkoisiksi tekijöiksi vahvuudet ja heikkoudet sisäisiksi. Yksi laatikko, neljä ruutua. Tästä muodosta on syytä pitää kiinni, koska se on keskeinen analyysiä ohjaava tekijä. Jotkut raskaan sarjan bisnesälyköt kohtelevat SWOT:ia edelleen listana. Euroopan bisnesgurujen TOP 3:een kuuluva John Kay kirjoittaa pääteoksessaan SWOT:ista hyvin positiivisesti mutta pitää sitä vain listana. Jane Hilburt-Davis ja W. Gibb Dyer (Jr) ovat kirjoittaneet kirjan maailman vaikeimpana pidetystä bisneskonsultointialasta: perhebisneskonsultoinnista. He kuvaavat eräässä SWOT-esimerkissään "Samin ryyppäämistä ja Louisen ongelman kiistämistä" uhkana. Mikä perheyrityksessä voi olla sisäisempi asia eli heikkous kuin päihdeongelma? Suutarin lapsilla ei ole SWOT:issa matriisia. Niin kauan kuin SWOT on 2x2-matriisi homma toimii ja sen käyttöä on mahdollista havainnollistaa "tulitikkutempulla". Miten yhtä tikkua siirtämällä on mahdollista esittää täydellinen SWOT-strategia? KATSO VINKKI 23! T O W S TOWS? Mikä TOWS?

11 05 Järjestys TOWS SWOT ULKOINEN T O SISÄINEN W S + Samalla kun Weihrich 80-luvulla ehdotti SWOT:iin matriisimuotoa, hän pyöräytti analyysin ympäri: siitä tuli TOWS. Tämä on myös swottaamisen suositeltu etenemisjärjestys. FT:lle strategiakirjan työstänyt Geoff Coyle kertoo käytännössä huomanneensa, että analyysi sujuu helpoimmin ulkoisten tekijöiden uhkien (T) ja mahdollisuuksien (O) tullessa esiin ensin. "Maailman ystävällisimmän gurun" mainetta kantava Tom Lambert arvioi SWOT-järjestyksen olevan huono, koska aivoriiheen osallistujat eivät ole henkisesti heti valmiita aloittamaan vahvuuksista. Uhkilla siis käytännössä "lämmitellään" ennen vahvuuksiin tarttumista. Voisi väittää, että SWOT:in kaikki kirjaimet eivät ole tasa-arvoisia. Tärkein S jätetään aivoriihessä viimeiseksi sen varmistamiseksi, ettei yksikään vahvuus jää huomaamatta. KATSO VINKKI 30: ÜBER-YSTÄVÄLLISEN LAMBERTIN LANSEERAAMA SWOT-KORVIKE COST!

12 06 Faktorimäärä SWOT:in yksi heikkous on aivoriihen tuottama hallitsematon määrä faktoreita eli tekijöitä. Neljän bisneskirjan nikkari Vaughan Evans väittää nähneensä PowerPoint-esityksiä, joissa yhdelle dialle on mahdutettu koko SWOT-matriisi ja havaintoa jokaiseen laatikkoon fonttikoolla 6 pistettä. Ei ehkä sittenkään ylettömän harvinainen case? Coyle pitää SWOT:in kaikkien tekijöiden kokonaismäärän ylärajana 30 40:tä. Bisneskonsultoinnista perusoppikirjan kirjoittanut Philip A. Wickham on samoilla linjoilla, mutta pystyy täsmentämään, että vahvuuksia ja heikkouksia tunnistetaan kumpiakin ja mahdollisuuksia ja uhkia vastaavasti 5 10 kumpaakin. Harvardissa SWOT:in yhteenvetovaiheen finaalissa on jäljellä enää eri tekijöiden TOP 3.

13 07 T Uhat Kun aamulla herää, peiton alla on vahvuuksia ja heikkouksia ja peiton ulkopuolella mahdollisuuksia ja mörköjä. Uhkia. Harvardin bisneskoulun puolivirallisen SWOT-oppaan (Strategy Create and Implement the Best Strategy for Your Business) mukaan uhat (threats) ovat mahdollisia tapahtumia tai voimia yrityksen ulkopuolella, joihin yritys ei voi vaikuttaa mutta joiden varalta sen on tehtävä suunnitelmia tai päätettävä, miten uhkaa voidaan lieventää. Määritelmässä sanan "yritys" tilalla voi luonnollisesti olla muu SWOT-kohde: yrityksen yksikkö, tuote, henkilö tai jopa kokonainen valtio. Oleellista on muistaa, että uhat eivät löydy yrityksen sisältä sieltä kyllä löytyy heikkouksia! ja että todelliseen uhkaan (esim. väestön ikääntymiseen) yrityksellä ei ole keinoja vaikuttaa. Pahin mahdollinen uhka on se, joka on samaan aikaan kilpailijan mahdollisuus. Uhkia (ja mahdollisuuksia) tunnistettaessa tavanomaisia muisti/tarkistuslistoja ovat PEST ja Porterin 5 voimaa. KATSO VINKIT 14 & 15!

14 08 O Mahdollisuudet Virginin (Sir) Richard Branson on todennut, että mahdollisuudet (opportunities) ovat kuin busseja aina on uusi tulossa. Kun (Sir) Branson herää aamulla, hänen peittonsa ulkopuolella siintää Virgin Galacticin bussilinja ulkoavaruuteen... Harvardilaisittain mahdollisuudet ovat "trendejä, voimia, tapahtumia ja ideoita, joita yritys tai yksikkö voi hyödyntää". Kaikki mahdollisuudet ovat yrityksen tai muun swottauskohteen ulkopuolisia asioita. Jos yrityksellä on organisaatiossaan rekrytoituna nuoria tulevaisuuden lupauksia, nämä ovat vahvuuksia; tilaisuus palkata heitä lisää on mahdollisuus. Paras mahdollisuus on kilpailijan uhka. Mahdollisuuksia (ja uhkia) läpikäydessä on tavallista käyttää PEST:iä tai Porterin 5 voimaa varmistamaan analyysin aukottomuus ja kattavuus. KATSO VINKIT 14 & 15!

15 09 W Heikkoudet Uuuh. Heikkoudet. Voi torkkuhälytin, voisinko jäädä peiton alle vielä 5 vuosisadaksi...? Heikkoudet ovat yrityksen sisäisiä puutteita joko a) arvoa tuottavissa kyvyissä (skills) tai b) yrityksen hallussa olevassa omaisuudessa (assets) suhteessa kilpaileviin voimiin. Verrattuna kilpailijoihin yritys siis tekee jotain huonosti tai siltä puuttuu jotain aivan-kokonaan. Em. Morrisonin määritelmä paljastaa hyvin oleellisen seikan: yrityksen heikkous ei olekaan heikkous, jos kilpailijoilla on sama tilanne. Vasta keskinäinen vertailu (benchmarking) paljastaa ongelman vakavuuden. Heikkous, joka on kilpailijan vahvuus, on todellinen Weikkous isolla W:llä! Tämä vinkkimix nojaa siihen näkemykseen, että heikkouksien kehittäminen on totaalinen no-go. Heikkouksissa itseruoskinta ja ripittäytyminen on säästettävä vapaa-ajalle, jos sinnekään. SWOT:in vahvuuksilla mennään, vahvuuksia kehitetään ja heikkoudet äänestään saarelta pois per heti. The tribe has spoken. Jeff Probst

16 10 S Vahvuudet Peitot hiiteen: vahvuuksilla tullaan ulkoinen ulottuvuus! Harvardin pelkistetty vahvuusmääritelmä on paljastava: strengths are capabilities that enable your company to perform well capabilities that need to be leveraged. Avainsana määritelmässä on "capabilities", joka rajaa vahvuudet kykyihin ja taitoihin. On helppo sanoa, että yrityksen vahvuus on arvokas brändi SWOT:in kannalta dynaamisempi ilmaus samalle vahvuudelle on kyky pitää brändiä yllä. Jos vahvuus on kyky, sitä voidaan kehittää; jos se ei ole kyky, voiko sille tehdä mitään? Vahvuuksien muotoileminen kyvyiksi helpottaa lopullisten strategioiden muotoilua, koska jo etukäteen tiedetään, että jatkostrategioissa kykyjä tullaan kehittämään eli vahvuuksia vahvistamaan. Sanomattakin on selvää, että vahvat kyvyt, jotka kilpailijoilta puuttuvat, ovat SWOT:issa erityisen vaalimisen kohteita. Vahvuuksia (ja heikkouksia) kartoitettaessa SWOT:issa on tapana käyttää muisti/tarkistuslistoja, jotka jakavat yrityksen sisäisesti järkeviin osiin. Usein osasto- tai yksikköjako riittää. Jollei riitä... KATSO VINKIT 17 & 18: ESITTELYSSÄ 7S JA PRIMO-F!

17 11 TOWS vs. lajittelu Käänteinen TOWS-järjestys swottauksen aivoriihessä tarkoittaa, että T:stä eli uhista aloitetaan ja edetään kohti vahvuuksia kirjain kerrallaan. Turnerin mukaan tämä on toimiva tapa varsinkin silloin, kun ryhmällä ei ole aikaisempaa swottauskokemusta (tai mukana on useampi SWOT-neitsyt). Jos aivoriihiryhmä on kuitenkin SWOT:in suhteen kokenut, se saattaa TOWS:in sijaan pitää luonnollisempana etenemisjärjestyksenä lajittelua: kaikki faktorit kerätään ensin samalla kertaa yhteen, minkä jälkeen ryhmä keskustelee tekijöiden sijainnista matriisissa eli suorittaa lajittelun. Summa summarum: lajittelu on TOWS:ia vapaamuotoisempi lähestymistapa.

18 Tutustumisversio Loppu Tämän vinkkimixin tutustumisversio päättyy tähän. Julkaisu kokonaisuudessaan on ostettavissa Lesson Streetin verkkokaupasta! LESSONSTREET. NET

19 Lähteet Andrews, Kenneth R. The Concept of Corporate Strategy. Rev. ed. Irwin, Assen, Marcel van, Gerben van den Berg & Paul Pietersma. Key Management Models. 2nd ed. FT Prentice Hall, Beckwith, Harry. Selling The Invisible. Warner Books, Coyle, Geoff. Practical Strategy. FT Prentice Hall, Downey, Myles. Effective Coaching. 2nd ed. Cengage Learning, Edwards, A.W.F. Cogwheels of the Mind The Story of Venn Diagrams. The John Hopkins University Press, Evans, Vaughan. Key Strategy Tools. FT Publishing, Financial Times. The Handbook of Management. 3rd ed. FT Prentice Hall, Hamel, Gary & C.K. Prahalad. Kilpajuoksu tulevasta. Talentum, Harvard Business Essentials. Strategy. HBS Press, Have, Steven ten, Wouter ten Have, Frans Stevens, Marcel van der Elst & Fiona Pol- Coyne. Key Management Models. FT Prentice Hall, Hetherington, Cynthia. Business Background Investigations. BRB Publications, Highmore Sims, Nikki. How to Run a Great Workshop. Prentice Hall Business, Hilburt-Davis, Jane & W. Gibb Dyer Jr. Consulting to Family Businesses. Jossey- Bass/Pfeiffer, Hindle, Tim. Guide to Management Ideas. 2nd ed. The Economist, Hunger, J. David & Thomas L. Wheelen. Strategic Management and Business Policy. 12th ed. International Edition. Prentice Hall, Kay, John. Foundations of Corporate Success. Oxford, Kim, W. Chan & Renée Mauborgne. Sinisen meren strategia. Talentum, Koch, Richard. The 80/20 Principle. Nicholas Brealey Publishing, Koch, Richard. The Financial Times Guide to Strategy. 3rd ed. FT Prentice Hall, Lambert, Tom. Key Management Questions. FT Prentice Hall, Lowy, Alex & Phil Hood. The Power of the 2x2 Matrix. Jossey-Bass, Marshall, Perry. 80/20 Sales And Marketing. Entrepreneur Press, Morrison, Mike. Strategic Business Diagnostic Tools. HLS Publishing, Porter, Michael E. Competitive Strategy. Free Press, Porter, Michael E. Kansakuntien kilpailuetu. Talentum, Rasiel, Ethan M. & Paul N. Friga. The Mc- Kinsey Mind. McGraw-Hill, Rasiel, Ethan M. The McKinsey Way. McGraw- Hill, Scoular, Anne. Business Coaching. FT Prentice Hall, Taggart, Caroline. Pushing the Envelope. Michael O'Mara Books Limited, Tennent, John & Graham Friend. Guide to Business Modelling. 2nd ed. The Economist, Turner, Suzanne. Tools For Success. McGraw- Hill, Weiss, Alan. Million Dollar Consulting. 3rd ed. McGraw-Hill, Weiss, Alan. The Great Big Book Of Process Visuals. Las Brisas Research Press, Wickham, Philip A. Management Consulting. 2nd ed. FT Prentice Hall, Williams, Ruth. Exploring Using 2x2 Matrices to Analyze Situations. iuniverse, 2007.

20 Palaute LESSONSTREET. NET

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys

Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys Johdanto... 2 Kummassa meressä uit?... 2 10 kysymystä Onko aika katsoa uuteen?... 3 Vähennä, luovu, vahvista, luo -matriisi... 4 Muutoksen karikot...

Lisätiedot

Suunnittelu. llä suunnittelulla pääp

Suunnittelu. llä suunnittelulla pääp Suunnittelu Vain hyväll llä suunnittelulla pääp äästään vapaaehtoistoiminnassakin tuloksiin. Suunnittelun perustana on tilanteen analysointi. Analyysin jälkeen j tehdää ään n suunnitelma (strategia). Suunnitelma

Lisätiedot

9,99 sis. ALV 24 % LESSON STREET SITAATTI MIX HYVÄДT & LYHYET 1

9,99 sis. ALV 24 % LESSON STREET SITAATTI MIX HYVÄДT & LYHYET 1 9,99 sis. ALV 24 % LESSON STREET J U L K A I S U S A R J A SITAATTI MIX HYVÄДT & LYHYET 1 LESSON STREET JULKAISUSARJA EKONOMIN SITAATTI MIX 99 HYVÄДT & LYHYET 1 Jukka Oja-Kaukola COPYRIGHT 2015 LESSON

Lisätiedot

Sokeat miehet ja elefan/ näkökulmia palvelustrategiaan

Sokeat miehet ja elefan/ näkökulmia palvelustrategiaan Sokeat miehet ja elefan/ näkökulmia palvelustrategiaan Marja Sivula, sairaanhoitajaopiskelija, Laurea- amma/korkeakoulu Teemu Ylikoski, yliope@aja, Laurea- amma/korkeakoulu, Lohja Länsi- Uudenmaan HyvinvoinJfoorumi

Lisätiedot

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet.

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. 22.9.2011 Promenade Research 1 Promenade Research Oy Asiantuntevin

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla. 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti

Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla. 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Tutkimuspäällikkö vai Yli-innovaatioaktivisti? Vastaanottovirkailija vai First Impression Manager?

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

ENGLANNINKIELINEN KIRJE (7.6.2006) Päivitetty 29.11.2007/RB

ENGLANNINKIELINEN KIRJE (7.6.2006) Päivitetty 29.11.2007/RB VALTIONEUVOSTON KANSLIA Valtioneuvoston kielipalvelu SELVITYS 29.11.2007 ENGLANNINKIELINEN KIRJE (7.6.2006) Päivitetty 29.11.2007/RB 1. Alku- ja lopputervehdys 1.1 Vastaanottajan nimi ei ole tiedossa -

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN Anita Keskinen 4.2.2008 organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan,

Lisätiedot

ForeC Advisors Sinisellä merellä PSD. Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori

ForeC Advisors Sinisellä merellä PSD. Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori ForeC Advisors Sinisellä merellä Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori 1. Mikä Business Intelligence ja ennakointi 2. Ennakoi ja integroi 3. Luo kilpailusta profiili

Lisätiedot

1. periodin palautetilaisuus

1. periodin palautetilaisuus 1. periodin palautetilaisuus CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC 22.10.2015 Tapani Vuorinen ja Pia Lahti Ohjelma Tervetuloa! SÄTKY ja oma terveys, Katariina Tamminen, YTHS Vaihtoinfo, Heidi Flinkman

Lisätiedot

Laadun kehittäminen Lupa toimia eri tavalla. 2013 13.5. Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti

Laadun kehittäminen Lupa toimia eri tavalla. 2013 13.5. Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Laadun kehittäminen Lupa toimia eri tavalla 2013 13.5. Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Tutkimuspäällikkö vai Yli-innovaatioaktivisti? Vastaanottovirkailija vai First Impression Manager? Väite

Lisätiedot

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Pari vinkkiä lisätuloksen tekemiseksi ilman lisäkuluja. 09/13/13 Markkinointi, myynti, menestys. Kaupallistamista, kontakteja, kassavirtaa! Helsinki

Lisätiedot

Sosiaalisen median seuranta - Kaikki lähtee kuuntelusta

Sosiaalisen median seuranta - Kaikki lähtee kuuntelusta Sosiaalisen median seuranta - Kaikki lähtee kuuntelusta NEWS ENGINE OY Perustettu 2004 Pääkonttori Oulussa ja toimisto Helsingissä Kotimainen, velaton, yksityisesti omistettu Fokusoitunut mediaseurantapalveluiden

Lisätiedot

Miten kehittää tulevia johtajia: Kuka? Missä? Miten? Anneli Valpola, Strato HR SUMMIT HELSINKI TYÖOIKEUS & HENKILÖSTÖ 2015

Miten kehittää tulevia johtajia: Kuka? Missä? Miten? Anneli Valpola, Strato HR SUMMIT HELSINKI TYÖOIKEUS & HENKILÖSTÖ 2015 Miten kehittää tulevia johtajia: Kuka? Missä? Miten? Anneli Valpola, Strato HR SUMMIT HELSINKI TYÖOIKEUS & HENKILÖSTÖ 2015 KEITÄ SUOMALAISIA? ISO JOHTAJUUS Johtajuus on helppo tunnistaa jälkikäteen, mahdoton

Lisätiedot

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma Lionsklubin strategian teko-ohje Ossi Eloholma 2010 2 Lionsklubin strategian teko-ohje Johdanto Sana strategia on peräisin antiikin Kreikasta 510 eaa, jolloin heimon johdossa oli Strategos, jonka tärkein

Lisätiedot

LASKENTATOIMI & RAHOITUS

LASKENTATOIMI & RAHOITUS LESSON STREET LASKENTATOIMI & RAHOITUS 222 KYSYMYSTÄД PÄДÄДSYKOKEESEEN 2014 Jukka Oja-Kaukola COPYRIGHT 2014 LESSON STREET MAIL@ LESSONSTREET. NET SISÄLLYS Johdanto 5 Kysymykset 1 6 Kysymykset 2 8 Kysymykset

Lisätiedot

Vaikutuskaavioiden ym. strukturointityökalujen

Vaikutuskaavioiden ym. strukturointityökalujen Vaikutuskaavioiden ym. strukturointityökalujen hyödyntäminen YVA- ja SOVA-arvioinneissa Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen, SYKE IMPERIA-koulutustilaisuus Suomen ympäristökeskus, 25.9.2015 Järjestelmällinen

Lisätiedot

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortti Toimitusketjun hallinnan itsearviointi Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortin taustaa Prof. Takao Enkawa, Tokyo Institute

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ikäjohtamisen parhaat käytännöt käyttöön Marjo Wallin, ft, TtT Erikoistutkija 2.4.2012 Ikäjohtaminen Ikäjohtaminen on töiden organisointia ja johtamista ihmisen elämänkulun ja voimavarojen

Lisätiedot

Miten Time to Profit on toteutettu yritysten tuotekehitysprojekteissa?

Miten Time to Profit on toteutettu yritysten tuotekehitysprojekteissa? Miten Time to Profit on toteutettu yritysten tuotekehitysprojekteissa? Väitän että puutteellisesti. Tuotekehityksen tavoite on harvoin Time to Profit. Tomi Kankainen M.Sc. (Konetekniikka / TTY) M.A. (Teollinen

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Webinaari 3.3.2010. Tervetuloa päivän seminaariin: Taantumasta uudelle kasvu-uralle Esiintyjä: Matti Lainema, Denali Oy Seminaari alkaa kello 13.

Webinaari 3.3.2010. Tervetuloa päivän seminaariin: Taantumasta uudelle kasvu-uralle Esiintyjä: Matti Lainema, Denali Oy Seminaari alkaa kello 13. Webinaari 3.3.2010 Tervetuloa päivän seminaariin: Taantumasta uudelle kasvu-uralle Esiintyjä: Matti Lainema, Denali Oy Seminaari alkaa kello 13.30 Taantuma on toisille uhka, toisille mahdollisuus Paras

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon. Taurus Capital Ltd 24.04. 2010

Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon. Taurus Capital Ltd 24.04. 2010 Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon Taurus Capital Ltd 24.04. 2010 The Little Book that Beats the Market 2006 ilmestyi kirja, jonka tekijä väitti kehittäneensä osakevalintamenetelmän

Lisätiedot

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Oppaan idea Neljä eri vaihetta toimintavuodessa = askeleet Oppaasta voi käydä läpi toimintavuoden aikana useassa

Lisätiedot

Tietopääoma yrityksen kilpailukeinona

Tietopääoma yrityksen kilpailukeinona Tietopääoma yrityksen kilpailukeinona 1. Mitä tietopääomalla tarkoitetaan 2. Tietopääoma tuotannontekijänä 3. Käytännön toteutus Sannäs, 17.1.2000 Uusi aika - vanhat työkalut Kilpailussa menestyy tehokkain

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Arto Vidgren Ediple Oy Sipilä, Jorma; Asiantuntijapalvelujen

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta IPR-lakimies Ari-Pekka Launne Helsinki 3.6.2015 Oikeuksien varmistaminen Tuotekehitys Markkinoilletulo Brändi TUOTE ja sen SUOJAUS Kartoitus Seuranta Palaute

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

SCM-foorumin esittely

SCM-foorumin esittely SCM-foorumin esittely SCM-foorumin vuoden 2016 painopistealueet, joihin paneudutaan tiimien työskentelyn kautta Kilpailuedun kehittäminen Kilpailukyvyn parantaminen SCM Strategia (valinnat, kasvun mahdollistaminen)

Lisätiedot

Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Copyright Comia Software Oy, 2015, Kaikki oikeudet pidätetään

Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Copyright Comia Software Oy, 2015, Kaikki oikeudet pidätetään Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Jussi-Pekka Kurikka FM, yrittäjä, toimitusjohtaja, koodari, harrastajanäyttelijä Java, PHP, VBA Puh.: 020 734 1661 Email: jussi-pekka.kurikka@comiasw.com

Lisätiedot

Tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluiden toiminnan kehittäminen ja johtaminen. Kirsi Murtosaari Jyväskylän yliopisto

Tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluiden toiminnan kehittäminen ja johtaminen. Kirsi Murtosaari Jyväskylän yliopisto Tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluiden toiminnan kehittäminen ja johtaminen Kirsi Murtosaari Jyväskylän yliopisto Case JY: tukipalvelu ja toiminnan Jatkuva prosessi kehittäminen Tukipalveluja tuottava

Lisätiedot

This is merely some examples for a more thorough list, see Johannes Partanen (2012): Tiimiyrittäjän ja tiimivalmentajan parhaat kirjat 2012.

This is merely some examples for a more thorough list, see Johannes Partanen (2012): Tiimiyrittäjän ja tiimivalmentajan parhaat kirjat 2012. This is merely some examples for a more thorough list, see Johannes Partanen (2012): Tiimiyrittäjän ja tiimivalmentajan parhaat kirjat 2012. Ask your coach for the book. Advertising Asikainen,Jukka Pekka&TuijaRaninen(2005):MainoskuvauksenABC,WSOY.

Lisätiedot

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014 Vallataan varainhankinta Salla Saarinen 24.2.2014 1 Salla Saarinen Varainhankinnan Kampanjoinnin Markkinoinnin Sparrausta * Koulutusta * Suunnittelua * Toteutusta Lisää tunnetta ja tulosta järjestökentälle

Lisätiedot

PAS 55 sertifioitu omaisuuden hallinta. Kari Kuusela

PAS 55 sertifioitu omaisuuden hallinta. Kari Kuusela PAS 55 sertifioitu omaisuuden hallinta 2 Sertifioitu omaisuuden hallinta PAS55 taustat Hyötyjä sertifiointiprosessista Auditointihavaintoja 3 PAS 55 (Publicly Available Spesification) - Kokonaisvaltaista

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Asiakaspalautteen monikanavainen keräys ja analyysi (valmiin työn esittely)

Asiakaspalautteen monikanavainen keräys ja analyysi (valmiin työn esittely) Asiakaspalautteen monikanavainen keräys ja analyysi (valmiin työn esittely) Petteri Räty 28.4.2014 Ohjaaja: Prof. Harri Ehtamo Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Kaikki oikeudet pidätetään. Esityksen sisältö

Lisätiedot

Varsan markkinointi 2.0 - webin muuttuvat mahdollisuudet. Marika Pöyri 13.2.2009 Lappeenranta Jalostuspäivät

Varsan markkinointi 2.0 - webin muuttuvat mahdollisuudet. Marika Pöyri 13.2.2009 Lappeenranta Jalostuspäivät Varsan markkinointi 2.0 - webin muuttuvat mahdollisuudet Marika Pöyri 13.2.2009 Lappeenranta Jalostuspäivät Miksi myynti-ilmoitus Hevosurheilussa ei riitä? [In] the last hundred years the way to get into

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

Poweria analytiikkaan

Poweria analytiikkaan IBM 18.3.2014 Poweria analytiikkaan Informaatiotalous: mikä on muuttunut Keskiajalta jälkiteolliseen yhteiskuntaan Maatalous: maan omistus Teollinen: tuotantokapasiteetin omistus Jälkiteollinen: kyky hyödyntää

Lisätiedot

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi)

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi) Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi. Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013

Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi. Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013 Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013 Ohjelmarunko Hankestrategia Hankehakemus Hyvä muistaa hankkeen aikana Hankkeen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Lupa toimia eri tavalla

Lupa toimia eri tavalla Lupa toimia eri tavalla Forssa 31.1. 2013 Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Tutkimuspäällikkö vai Yli-innovaatioaktivisti? Vastaanottovirkailija vai First Impression Manager? Erroristi Data Danny

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA. Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009

KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA. Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009 Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009 KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA Pandia Oy Sinikalliontie 6, 02630 Espoo, Finland +358 9 549 194 69 www.pandia.fi contact@pandia.fi PANDIAN SEMINAARIPUHEENVUORO

Lisätiedot

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt:

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: 1 LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: On jälleen tullut aika testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja

Lisätiedot

Ajattele riittävän isosti ja pienesti - Lupa toimia eri tavalla. 2013 23.5. kevätkylvö Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti

Ajattele riittävän isosti ja pienesti - Lupa toimia eri tavalla. 2013 23.5. kevätkylvö Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Ajattele riittävän isosti ja pienesti - Lupa toimia eri tavalla 2013 23.5. kevätkylvö Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Tutkimuspäällikkö vai Yli-innovaatioaktivisti? Vastaanottovirkailija vai

Lisätiedot

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Ylöjärven Ilves ry Petri Puronaho SPL Tampereen piiri 19.2015 Seuratutoroinnin tavoite Tavoitteena on: Auttaa, tukea ja ohjata seuran pidemmän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

Aivokuntoluento. Jaakko Kauramäki, TkT Aivokunto Oy

Aivokuntoluento. Jaakko Kauramäki, TkT Aivokunto Oy Aivokuntoluento Jaakko Kauramäki, TkT Aivokunto Oy Itsensä johtaminen muutostilanteessa aivojen näkökulmasta Tieturi / Ruoholahti 23.1.2013 1. Aivot muutostilassa 2. Päätöksenteko, tunteet työelämässä

Lisätiedot

Saumattomien hyvinvointipolkujen tukemisen keinoja

Saumattomien hyvinvointipolkujen tukemisen keinoja Saumattomien hyvinvointipolkujen tukemisen keinoja Hyvinvointifoorumi 10.4.14 Teemu Ylikoski www.laurea.fi Saumattomien hyvinvointipolkujen tukemisen keinoja Palvelustrategian Elinympäristö luomat puitteet

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS Joustavuus ja luottamus -mittaristo selvittää, miten yrityksenne esimiestoiminta koetaan. 1 Tutkimusten mukaan organisaatiot kokevat suurimpina haasteina esimiestaitojen

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info 1 Tilaa blogi Tilaa blogi osoitteesta www.videomarkkinointi.info Saat tuotekoulutuksen sekä esittelemme Business Planin, jota halutessasi voit hyödyntää omassa liiketoiminnassasi. Tilaamalla blogin olet

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Amer Sports Oyj Brändi ja sijoittajat

Amer Sports Oyj Brändi ja sijoittajat Amer Sports Oyj Brändi ja sijoittajat Tea Saari viestintäpäällikkö 8.12.2005 Maailman johtava urheiluvälineyhtiö 1 Amer Sports lyhyesti Liikevaihto 1.058,8 milj. e (2004) * Liikevoitto 122,0 milj. e (2004)

Lisätiedot

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010 Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010 Filosofia ja systeemiajattelu (3 op, L) Mat-2.1197/TU-53.1150 3.2. Noste 17.2. Mindset 24.2. Kasvu. Vieraana

Lisätiedot

Toimintatapainnovaatiot: kehity ja kehitä kokeilemalla Lupa toimia eri tavalla

Toimintatapainnovaatiot: kehity ja kehitä kokeilemalla Lupa toimia eri tavalla Toimintatapainnovaatiot: kehity ja kehitä kokeilemalla Lupa toimia eri tavalla OSUVA HKI 22.5.2013 Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Tutkimuspäällikkö vai Yli-innovaatioaktivisti? Vastaanottovirkailija

Lisätiedot

Strategiatyön malleja

Strategiatyön malleja : Tammikuu 2009 Strategiatyön malleja Strategiasta ja sen laatimiseen ja toimeenpanoon liittyvistä vaiheista ja osa-alueista on useita koulukuntia. Tässä artikkelissa esitellään lyhyesti eräitä suomalaisten

Lisätiedot

Energian kallistuminen sekä tavoitteet vähentää hiilidioksidia ovat lisänneet paineita energiatehokkuuden

Energian kallistuminen sekä tavoitteet vähentää hiilidioksidia ovat lisänneet paineita energiatehokkuuden Tuija Virtanen ja Mari Tuomaala Energiatehokkuuden huomioiminen investoinneissa Tiivistelmä Energian kallistuminen sekä tavoitteet vähentää hiilidioksidia ovat lisänneet paineita energiatehokkuuden lisäämiseen

Lisätiedot

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt Työpajatyöskentely MAL-suunnittelun ulottuvuuksien kriittinen arviointi MAL strategisena tavoitteenasetteluna Mikä on MAL-suunnittelun asema osana strategisen

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

Mittaaminen Riskienhallinnassa, Case Metso

Mittaaminen Riskienhallinnassa, Case Metso Mittaaminen Riskienhallinnassa, Case Metso SRHY 3.11.2006 Heljo Laukkala Riskienhallintajohtaja Metso lyhyesti Vuonna 2005: liikevaihto oli noin 4,2 miljardia euroa, noin 22 000 työntekijää yli 50 maassa.

Lisätiedot

Pakko ei ole keksintöjen äiti: teknologian ja sääntelyn epäpyhästä yhteydestä

Pakko ei ole keksintöjen äiti: teknologian ja sääntelyn epäpyhästä yhteydestä Pakko ei ole keksintöjen äiti: teknologian ja sääntelyn epäpyhästä yhteydestä Janne M. Korhonen / janne.m.korhonen@aalto.fi / jmkorhonen.net 38. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta, 20.8.2013 Ympäristönsuojelusta

Lisätiedot

Luovuus ja työorganisaatio

Luovuus ja työorganisaatio Luovuus ja työorganisaatio 5 op kurssi 27.10 15.12.2015 Janita Saarinen Janita Saarinen, TAMK 2015 1 Kuka olet? Mistä tulet? Miksi olet täällä? Mitä odotat? Janita Saarinen, TAMK 2015 2 Mitä luovuus on?

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013

Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013 Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013 Terminologiasta Tietojohtaminen = -edon johtamista -edon rikastamisprosessi - omaisuuden ylläpito + -edolla johtamista -edon hyödyntäminen

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

AMMATTINA TAITEILIJA +TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 2.4.2012 ROVANIEMI MAGENTA-HANKE

AMMATTINA TAITEILIJA +TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 2.4.2012 ROVANIEMI MAGENTA-HANKE AMMATTINA TAITEILIJA +TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 2.4.2012 ROVANIEMI MAGENTA-HANKE M A N A G E R I T A I J A S A I L I O M A I N I O D E S I G N @ G M A I L. C O M Materiaalikooste osallistujien käyttöön,

Lisätiedot

Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous.

Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous. Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous. Vaikuta ja vaikutu 17.09.2009 marko.parkkinen@seedi.fi +358445802676 1 Verkottumisesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että ihminen

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN CASE-KURSSI A370A0400. Nuorempi tutkija, KTM Heidi Tuominen Puh. 040 572 1563 Email. heidi.j.tuominen@lut.fi

LIIKETOIMINNAN CASE-KURSSI A370A0400. Nuorempi tutkija, KTM Heidi Tuominen Puh. 040 572 1563 Email. heidi.j.tuominen@lut.fi LIIKETOIMINNAN CASE-KURSSI A370A0400 Nuorempi tutkija, KTM Heidi Tuominen Puh. 040 572 1563 Email. heidi.j.tuominen@lut.fi Kurssitietoa KTK3, 3. 4. periodi, 6 op 1. Infoluento 2. Ryhmien muodostaminen

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min Joukkue tutustuu annettuihin liiketoimintakuvauksiin ja valitsee yhden, josta lähtee kehittämään uuden oman yrityksen liikeidean.

Lisätiedot

Brändin arvonmääritys ISO 10668. Sisältö ja hyödyt käytännössä

Brändin arvonmääritys ISO 10668. Sisältö ja hyödyt käytännössä Brändin arvonmääritys ISO 10668 Sisältö ja hyödyt käytännössä ISO 10668 taustaa Standardin nimi: Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen Vahvistettu 20.9.2010 SFS:n

Lisätiedot

Unelma tiedon hyödyntämisen kokonaisekosysteemistä

Unelma tiedon hyödyntämisen kokonaisekosysteemistä Unelma tiedon hyödyntämisen kokonaisekosysteemistä HSY-paikkatietoseminaari 16.3.2016 1 MISTÄ PUHUN TÄNÄÄN VIITE- JA KOKONAISARKKITEHTUURIT EKOSYSTEEMI TIEDOLLA JOHTAMINEN TOIMIJAVERKOSTOT PAIKKATIETO

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä.

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. Pohjautuu ohjeisiin tiedekunnan yleisiin ohjeisiin lähteidenkäytöstä: http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/opiskelu/kirjoitusohjeet/lahteet/

Lisätiedot

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-1966-9

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Finpro Foresight. Toimitusjohtaja Kari Häyrinen Finpro ry 9-11-2010

Finpro Foresight. Toimitusjohtaja Kari Häyrinen Finpro ry 9-11-2010 Finpro Foresight Toimitusjohtaja Kari Häyrinen Finpro ry 9-11-2010 Finpron Missio Rakentamassa kansainvälisesti menestyvää Suomea Strategy 2010-2012 / Finpro ry 2 Finpron toiminnan perusta Kilpailukykyä

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot