Fiksumpia hankintoja. Angelica Roschier. Eli miten teen onnistuneen hankinnan Tekesin tuella ja avustuksella? Copyright Tekes 27/3/12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fiksumpia hankintoja. Angelica Roschier. Eli miten teen onnistuneen hankinnan Tekesin tuella ja avustuksella? Copyright Tekes 27/3/12"

Transkriptio

1 Fiksumpia hankintoja Eli miten teen onnistuneen hankinnan Tekesin tuella ja avustuksella? Angelica Roschier ILU

2 SMART CITY WELLBEING SAFETY & SECURITY INFORMATION TECHNOLOGY & APPLICATIONS SERVICES USER INFRASTRUCTURE TRAFFIC ENERGY BUILDINGS Copyright ILU 10/

3 Kysyntälähtöisiä innovaatioita etsimässä Innovaatiot julkisissa hankinnoissa ovat väline Hankinnan tavoitteena kehittää markkinaa ja vauhdittaa markkinoiden uudistumista myös kertatoimitusta laajemmin Hankinnan valmistelussa tähdätään siihen, että hankittava palvelu, tavara tai urakka on uudenlainen, entisiä ratkaisuja parempi vastaus ostajan tarpeisiin hankkia parempaa ja paremmin Tavoitteena edistää tarjoajien innovatiivisuutta sekä parantaa palveluiden laatua ja tuottavuutta

4 Innovaatio Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen. Tuoteinnovaatiot Prosessi-innovaatiot Palveluinnovaatiot Innovatiiviset liiketoimintakonseptit teknologia yhteiskunta ympäristö liiketoiminta käyttäjälähtöisyys

5 Maailmaa muuttavia hankintoja Mitä yhteistä on hyvillä esimerkeillä innovatiivisista hankinnoista? LOPPUKÄYTTÄJÄT Innovaatiot TILAAJA TARJOAJAT

6 Marja-Vantaan palveluarkkitehtuurikilpailu Tarve Uuden kaupunginosan innovatiiviset palveluratkaisut, jotka rikkovat totuttuja palvelujen tuottamisen rajoja ja luovat uusia tapoja tuottaa ja kuluttaa kestävällä tavalla julkisrahoitteisia palveluja. Ratkaisu Palveluarkkitehtuurikilpailu, jossa hyödynnetään hankintalain mukaista suunnittelukilpailua palveluinnovaatioiden edistämisen välineenä. Hyödyt Hankkeella kehitetään palvelumarkkinoita ja luodaan asiakastarpeeseen uudella tavalla vastaavia julkisrahoitteisia ja yksityisiä palveluja. Uusien ratkaisujen luomisessa käytetään innovatiivista kysyntää. Käyttäjät Marja-Vantaan asukkaat Ehdotukset voivat koskea koko alueen hyvinvointipalvelujärjestelmää ja sen arkkitehtuuria, yksittäisiä palveluita tai palvelukokonaisuuksia, olemassa olevia tai uusia palveluita, palveluiden järjestämisen tapoja ja teknologioiden hyödyntämistä palveluiden järjestämisessä

7 Jyväskylän Optimi Tarve Opetuksen ja päiväkodin toimintaympäristön uudet innovaatiot ja elinkaaritavoitteet: Tilankäytön tehokkuus ja monikäyttöisyys sekä tilojen käytettävyys- ja olosuhdetavoitteiden asettaminen, seuranta ja raportointi Uusien teknisten ratkaisujen hyödyntäminen toimintaympäristössä sekä kestävä kehitys ja energiatehokkuus Ratkaisu Huhtasuon koulun, erityiskoulun ja päiväkodin toimintaympäristön elinkaarihankinta Hyödyt Elinkaarisopimus mahdollistaa tavoitteisiin pääsemisen sopimusaikana, uusia toimintamalleja myös palveluiden kehittämiseen Käyttäjät Huhtasuon koulun, erityiskoulun ja päiväkodin lapset ja nuoret, opettajat, muu henkilöstö ja vanhemmat Tilapalvelussa on arvioitu, että Huhtasuon kokonaisuus tulee elinkaarihankkeena noin 4 miljoonaa euroa omaa investointia ja elinkaaripalveluita edullisemmaksi. 2011

8 Toholammin Energian pienvoimalahanke Tarve Uusi pienen mittakaavan CHP-laitos, jolla kyetään tuottamaan nykyisiin laitosvaihtoehtoihin verrattuna laajempi lämpötuotespektri (kaukolämpö, erityiskaukolämpö, kuumaöljy) tehokkaasti ja eri uusiutuvilla polttoaineilla Ratkaisu Kilpailuttaminen tarpeen pohjalta. Uuden, kehittämistä vaativan teknologian hankinta. Hyödyt Hankkeella kehitetään tarjoamaa pienchp-kattiloiden osalta ja luodaan asiakastarpeeseen uudella tavalla vastaavia ratkaisuja. Synnytetään tarve tutkimukselle ja kehittämiselle ja osoitetaan markkinatarve uusille ratkaisuille. Käyttäjät Kunnan alueen asukkaat, läheinen teollisuus Vastaavaa yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon (CHP) voimalaitosta ei ole aiemmin toteutettu Suomessa. Hankkeessa uutta teknologiaa edustaa leijupetikattilan kuumaöljysovellus, ORCvoimala (Organic Rankine Cycle) ja polttoaineterminaalin kuivauslaitteisto. ILU 2011

9 Tuottavuuden ja palvelurakenteen kehittäminen Tarve Uudet toimintamallit asiakaspalveluostojen kilpailutusten valmisteluprosesseihin ja ostopalvelusopimusten vuosittaisiin neuvotteluprosesseihin sekä saada solmittavat hankintasopimukset sisältämään kehitysosioita, mittareita, yhteisiä tavoitteita ja kannusteita Ratkaisu Ostamis- ja tarjoamisosaamisen, kumppanuuksien ja verkosto-osaamisen kehittäminen tilaajan, tuottajaverkoston ja asiakkaiden yhteisessä kehittämishankkeessa Hyödyt Kunta kehittää rooliaan toimittajaverkoston resurssienkoordinoijana, organisoijana ja kehittäjänä; palvelua kehitetään koko sopimusajan asiakaslähtöisesti Käyttäjät Päihdehoitopalvelujen ja vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaat Suomalaiset julkisen sektorin tilaajat ja palvelutoimittajat haluavat hankintoihin parempaa yhteistyötä ja innovatiivisuutta. 2011

10 Rahoitusta hankinnan valmisteluun Hankintayksikön osaaminen kasvuun Tekes rahoittaa julkisten hankintojen valmistelua ja suunnittelua, kun tähtäimessä on palvelun ja toiminnan uudistaminen. Rahoitus on tyypillisesti 50 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista. Projektin kokoluokka n e. I

11 Ketä rahoitetaan Innovatiiviset julkiset hankinnat Kohderyhmänä ovat julkiset hankintayksiköt, joilla on Mahdollisuus ja tarve palveluiden ja toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen Kyky ja resurssit toteuttaa innovatiivinen hankinta Tahto ja strateginen sitoutuminen laajamittaiseen hankintojen uudistamiseen Hankinnan kokoluokka ja/tai luonne oltava sellainen, että sillä on vaikutuksia toimialan kehittämiseen vähintäänkin alueellisesti

12 Mihin rahoitus kohdistuu Rahoituksen kohdentuminen käytännössä Osaamisen lisääminen hankintayksiköissä: alihankintojen käyttö Osaamisen juurtuminen: ostajan oma työ Hankinnan sisällön määrittely pitkän aikavälin kautta Markkinavuoropuhelu potentiaalisten tarjoajien kanssa Loppukäyttäjien mukaan ottaminen hankinnan suunnitteluun Vaihtoehtojen vertailumallit ja -kriteeristöt, elinkaarivertailumallit Hankinnan kohteen määrittely toiminnallisten, vaatimusperusteisten ja laadullisten kriteerien kautta

13 Seuraava askel: esikaupalliset hankinnat Markkinoiden kehittämisen pidemmän tähtäimen suunnitelma ILU

14 NHS Blood & Transplantation Services National Challenge, New Donor Chair Tarve Verenluovutukseen tarkoitettu tuoli, jonka avulla voidaan hoitaa luovuttajan pyörtyminen ilman tarvetta nostaa häntä, markkinoilla olevat ratkaisut eivät tyydyttäneet tarvetta. (Wouldn't it be great if there was a way of designing and procuring a new donor chair which would complement the new clinical pathway for safe blood donation.) Ratkaisu Esikaupallinen hankintaprosessi, jossa rahoitettiin erilaisten ratkaisujen kehittämistä ja joista seuloutui kaupallistettavissa oleva ratkaisu ongelmaan. Hyödyt Julkisen terveyspalvelun tuotantoon liittyvä haaste ratkaistiin ja yritys kehitti tuotteen sekä sai referenssitoimituksen julkiselle sektorille. Käyttäjät Terveydenhuollon ammattilaiset ja verenluovutusasiakkaat Define need, Design solution, Develop opportunity, Demonstrate benefit Distribute product 2011

15 Etsitään esikaupallisten hankintojen pilotteja! Tarkoitettu kaikille julkisille hankintayksiköille Lähtökohtana todellinen hankintayksikön tarve, joka tunnistettu Rahoitus hankinnan valmisteluun: 50 % Toteutus perustuu EU:n malliin Toteutus kuitenkin räätälöidään jokaiseen pilottiin erikseen hankintayksikön ja kehittämisen kohteen mukaan Budjettia ei lyöty vielä lukkoon, olemme avoimia ehdotuksille Tavoitteena kaksi rahoitettua hanketta 2011 Ehdotukset kaikilta sektoreilta tervetulleita

16 Ota yhteyttä Terveys ja hyvinvointi Ilona Lundström Rakentaminen (Sampsa Nissinen isyyslomalla kevään 2012) Energia ja ympäristö/smart cities Angelica Roschier Vesihuolto Ilkka Jussila Lisätietoja myös:

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen

Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen 8.1.2015 Elinvoima edellä tulevaisuuden kuntaan -seminaari Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen Tekes Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat ohjelmapäällikkö Sampsa

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Petteri Jääskeläinen Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa

Lisätiedot

Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä

Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä Martti Äijälä Ydinenergia-alan toimittajat, toimialaryhmän hallitus Helsinki 28.5.2013 Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 DM 1083525 03-2013 Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta DM 1036318 11-2012 Copyright Tekes Kaupallisesti

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes Kestävä yhdyskunta Ohjelman kesto: 2007-2012 Ohjelman laajuus: 100 miljoonaa euroa, jostatekesin osuus noin puolet Lisätietoja: www.tekes.fi/yhdyskunta Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen INKA, Huippuostajat ja Fiksu kaupunki Yhteisiä tavoitteita Kehitetään kansainvälisesti tunnettuja

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Tekesin yritysrahoituksen periaatteet. Tekes rahoitusesittely LADEC 5.2.2013

Tekesin yritysrahoituksen periaatteet. Tekes rahoitusesittely LADEC 5.2.2013 Tekesin yritysrahoituksen periaatteet Tekes rahoitusesittely LADEC 5.2.2013 Tunnuslukuja 2012 01-2013 DM 1073513 Palveluinnovaatiot Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Tekesin yritysrahoituksen periaatteet. Tekes rahoitusesittely Orimattila 26.3.2013

Tekesin yritysrahoituksen periaatteet. Tekes rahoitusesittely Orimattila 26.3.2013 Tekesin yritysrahoituksen periaatteet Tekes rahoitusesittely Orimattila 26.3.2013 Tunnuslukuja 2012 01-2013 DM 1073513 Palveluinnovaatiot Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Kaupallisesti

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 DM 1083525 03-2013 Esityksen sisältö Mitä ja ketä rahoitamme ja miksi? Mitä ja miten arvioimme? Rahoitus yrityksille Tutkimus-

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Innovatiivisiin julkisiin cleantech hankintoihin johtavat prosessit ja päätöksentukijärjestelmä 11/2013 09/2015

Innovatiivisiin julkisiin cleantech hankintoihin johtavat prosessit ja päätöksentukijärjestelmä 11/2013 09/2015 Kuvat: SYKE Innovatiivisiin julkisiin cleantech hankintoihin johtavat prosessit ja päätöksentukijärjestelmä 11/2013 09/2015 Jyri Seppälä (vast. joht.), Katriina Alhola, Ari Nissinen, Olli Saarinen, Erika

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla 22.5.2015. Ari, Saine, BusinessOulu

Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla 22.5.2015. Ari, Saine, BusinessOulu Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla 22.5.2015 Ari, Saine, BusinessOulu Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla Mikä on Living Lab? http://www.livinglabs.fi

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille. 23.10.2014 Hämeenlinna Markku Mäkelä Hämeen ELY/TEKES

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille. 23.10.2014 Hämeenlinna Markku Mäkelä Hämeen ELY/TEKES Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille 23.10.2014 Hämeenlinna Markku Mäkelä Hämeen ELY/TEKES 1 2 3 4 Uudistu, kokeile, kasva, kansainvälisty Mihin Tekesin rahoitusta voi käyttää Vaihtoehtoja

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski.

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski. EN NC CIIE CEE SC S S TT S N N O O 155 AR EA RC SSE CH HH RREE HII YY HNOLOG C C EE TS S VVI HT IGH ISSI HL I G Ikäihmisten tarvelähtöisten tarvelähtöisten Ikäihmisten palveluiden kehittäminen kehittäminen

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista ikk i t Elint. alan tuottavuustalkoot 1.10.200910 Teknologia-asiantuntija Jussi Toivonen jussi.toivonen@tekes.fi 050 5577 826 DM 492975 06-2009 Copyright

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen TYÖTÄ JULKISILLA HANKINNOILLA kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe...5 OSA I KONKREETTISIA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TYÖLLISTÄMISEHDON SOVELTAMISEN HELPOTTAMISEKSI 1. Julkisten

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot