Turvallisuuden tarkistuslista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuuden tarkistuslista"

Transkriptio

1 Turvallisuuden tarkistuslista Maatalouden työolojen kehittäminen: työskentelytilojen arviointi eläintenhoitotyössä Kuopion aluetyöterveyslaitos Päivi Rissanen

2 Kuopion aluetyöterveyslaitos 1 MAATALOUDEN TYÖOLOJEN KEHITTÄMINEN: työskentelytilojen arviointi eläintenhoitotyössä Tilan kotieläintöitä tekevät isäntäväen ohella lomittajat, harjoittelijat ja muut palkatut työntekijät. Tuotantorakennuksissa tekevät työtään myös eläinlääkärit, seminologit, karjantarkkailijat ja neuvojat. Maatalouslomitus toimii useimmiten kitkattomasti, ja tilan isäntäväki saa viettää ansaitun lomansa rentoutuen ja leväten. Kuitenkin yllättävät tilanteet, kuten tapaturmat ja vahingot saattavat häiritä loman viettoa. Jos isäntäväellä on epävarmuus siitä, miten lomittaja tai muu työntekijä tilalla selviää, ei vapaahetkistä voi nauttia täysipainoisesti. Tämän vuoksi on hyvä varmistaa etukäteen työntekijän työnohjaus ja tilan työturvallisuus. Turvallinen työskentely edellyttää työympäristöön liittyvien riskien arviointia. Työskentely on turvallisempaa ja miellyttävämpää, kun laitteet ovat kunnossa, työtilat järjestyksessä ja työolosuhteet mahdollisimman terveelliset. On myös tärkeätä varautua yllättävienkin tilanteiden varalle. Mitä tehdään, jos lypsykone menee epäkuntoon, sähköt katkeavat tai vedentulo loppuu? Miten toimitaan, jos eläin sairastuu? Entä mistä saadaan apua, jos sattuu vakava tapaturma työntekijän ollessa yksin tilalla? Nämä lomakkeet ovat apuna varmistettaessa kotieläinten hoitotöitä tekevän työturvallisuutta. Lomake on osa maatilan työsuojelun toimintaohjelmaa ja laatujärjestelmän kehittämistä. Lomakkeista on hyötyä sekä opastettaessa lomittajaa työhön että parannettaessa isäntäväen töiden sujuvuutta. Työympäristön parantaminen koituu sekä työntekijän että omaa työtään tekevän yrittäjän hyväksi. Lainsäädäntö asettaa työympäristöä ja työoloja koskevia velvoitteita työnantajalle. Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantajana toimiva yrittäjä seuraa jatkuvasti työympäristöä ja korjaa havaitut epäkohdat. Työnantajan on myös huolehdittava työntekijän riittävästä perehdyttämisestä työpaikan olosuhteisiin, työn oikeaan suorittamiseen ja mahdollisiin terveysvaaroihin ennen työn aloittamista. Työturvallisuuslain mukainen luovuttajan vastuu ulottuu työnantaja-työntekijä -asetelmaa laajemmalle. Henkilön, joka luovuttaa teknisen laitteen toisen käyttöön on huolehdittava siitä, että laitteesta ei aiheudu tapaturman tai sairauden vaaraa ja että laitteissa on tarpeelliset suojalaitteet. Henkilön, joka luovuttaa terveydelle vaarallisen kemikaalin, on huolehdittava siitä, että kemikaali on turvallisesti pakattu ja sen päällys on asianmukaisesti merkitty ja että kemikaalia seuraa käyttöturvallisuustiedote. Kehittämislomakkeet on laadittu Kuopion aluetyöterveyslaitoksella. Seurantaryhmään on kuulunut edustajia myös Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolta, Maaseudun Työnantajaliitosta, Puu- ja erityisalojen liitto ry:stä, Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta, Maatalouslomittajat ry:stä ja Työterveyslaitoksen työturvallisuusosastolta. Viimeisen sivun allekirjoituksella kuitataan tehty tarkistustyö. Mikäli kaavaketta käytetään uuden työntekijän perehdyttämiseen, myös perehdytettävä allekirjoittaa kaavakkeen.

3 Kuopion aluetyöterveyslaitos 2 MAATALOUDEN TYÖOLOT: työskentelytilojen arviointi eläintenhoitotyössä, täyttöohjeet Arviointilomake on tarkoitettu käytettäväksi apuna sijaisen työturvallisuuden varmistamisessa. Suurin hyöty asioiden kunnostamisesta koituu kuitenkin tilanväelle, sillä laadukkaan sijaisuuden lisäksi myös oma työ tulee mielekkäämmäksi. Lomakkeeseen merkitään jäljempänä olevien ohjeiden mukaan onko havainnoitava kohde sillä hetkellä kunnossa, siis oikein (O), vai ei, siis väärin (V). Periaatteena on, että asiat joista arviointikierroksen aikana tehdään havaintoja ovat selkeitä ja yksiselitteisiä. Koska arviointi on osa sijaistyön turvallisuusselvitystä ja työhön perehdyttämistä, on se luontevinta tehdä yhdessä sijaisen kanssa. Olosuhteiden kehittäminen saattaa alussa vaatia edellytysten luomista järjestyksen ylläpitämiselle, eli esimerkiksi säilytyskaappien tekemistä tai koukkujen kiinnittämistä esineiden ripustamiseksi. Kunkin korjausta vaativan asian osalta on tärkeätä miettiä korjausajankohta ja merkitä se arviointilomakkeeseen. Mitä vakavampi puute sitä nopeammin se tulee luonnollisesti korjata. Pienemmätkin puutteet kannattaa kuitenkin korjata mahdollisimman pikaisesti, jolloin hyöty on suurin ja vaiva vähäisin. Arvioinnin jälkeen voidaan haluttaessa laskea JÄRJESTYSINDEKSI, joka selkeästi kertoo yhtenä lukuna järjestyksen tason. Indeksin laskemiseksi lasketaan O- ja V-kohtien lukumäärät. Indeksi saadaan jakamalla O-kohtien lukumäärä O- ja V-kohtien lukumäärien summalla ja kertomalla saatu tulos sadalla. Laskukaava on lomakkeen lopussa. Näin saadaan järjestykselle lukuarvo, joka on riippumaton havainnoitujen kohteiden lukumäärästä; voihan esim. olosuhteiden muuttuessa havainnoitavien kohteiden lukumäärä muuttua. Näin menetellen on helppo verrata tilannetta eri arviointikertojen kesken. YLEISIÄ OHJEITA ARVIOINTILOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN Lomakkeen vasemmassa reunassa on lueteltu havainnoitavia kohteita ja lisäksi on tilaa itse valitsemillenne havainnointikohteille. Mikäli jokin valmiiksi lueteltu havainnointikohde on tilalla esim. tuotantosuunnasta johtuen täysin tarpeeton, voi kyseisen rivin yliviivata. Tarkoitus on tarkkailla järjestystä huone- eli tilakohtaisesti. Lomakkeen pystysarakkeet on nimetty alustavasti. Tarvittaessa korjaa nimet tilallesi sopiviksi. PERUSSÄÄNNÖT: mikäli asia on havainnointihetkellä OIKEIN, merkitään vastaavaan ruutuun O mikäli asia on havainnointihetkellä VÄÄRIN, merkitään vastaavaan ruutuun V asia on väärin, jos sen puuttuminen kyseisestä huonetilasta on puute mikäli jotakin ei ole, eikä sille ole mitään tarvetta kyseisessä huonetilassa, jätetään kohta tyhjäksi mikäli jokin tarpeellinen puuttuu kokonaan, merkitään se vääräksi sen tilan kohdalle, joka olisi sen paras tai todennäköisin sijoituspaikka epäselvissä tapauksissa asia merkitään olleeksi väärin. mikäli samaa havainnoitavaa kohdetta on monta, merkitään kohta olleeksi väärin, mikäli yksikin kohteista on väärin. korjausten tekeminen havainnointikierroksen yhteydessä on sallittua ja toivottavaakin, mutta tilanne kirjataan lomakkeeseen sen mukaan miten asiat ovat havainnointikierrosta aloitettaessa.

4 Kuopion aluetyöterveyslaitos 3 MAATALOUDEN TYÖOLOT: työskentelytilojen arviointi eläintenhoitotyössä Kunta: Yrityksen nimi: puh: Yrittäjä: Yrittäjä: lähiosoite: postinumero ja postitoimipaikka: arvioinnin päivämäärä: / 20 klo - arvioija: puh: Erityistä mainittavaa arviointikerralla

5 Kuopion aluetyöterveyslaitos 4 Tarkistettava asia vintti valvomo rehuvarasto lypsyasema maitohuone korjattava korjattu Huomioitavia asioita A Kulkeminen O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 lattiat liukkaus, esteettömyys 2 luiskat liukkaus, jyrkkyys 3 oviaukot koko, oven toiminta, kynnyksettömyys 4 portaat irtotavarat, liukkaus 5 tikapuut liukkaus, pituus, asento 6 kaiteet tukevuus 7 pudotusluukut suojakaide, tukeva kansi 8 ovien lukot/salvat käyttömukavuus, toimivuus 9 maitoputket sijainti, turvatarrat 10 rehukourut B Valaistus O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 valaisimet, puhtaus/ehjyys valaistusteho, palovaara 2 ikkunat, puhtaus/ehjyys valaistus, hygienia, veto 3 valaistuksen riittävyys työn sujuvuus ja turvallisuus 4 halogeenivalaisimet palovaara, ei pölyisiin tiloihin C Eläimet O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 kiinnitys karkaaminen, hirttäytyminen 2 parret siisteys, hygienia 3 karsinat terävät nurkat, naulat 4 ruokintapöytä helppohoitoisuus, hygienia 5 lantaritilät ehjät, turvalliset 6 juottoastiat/telineet ehjät, tukevat, käytettävyys 7 juomakupit/nipat ehjyys

6 Kuopion aluetyöterveyslaitos 5 Tarkistettava asia vintti valvomo rehuvarasto lypsyasema maitohuone korjattava korjattu Huomioitavia asioita D Sähköturvallisuus O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 katkaisimet/pistorasiat sijainti, eheys, palo- ja sähköturvallisuus, merkinnät 2 jatkojohdot ehjyys, pituus, sijoitus 3 lämpölamput sijoitus, turvaverkko, palovaara 4 painepesuri 5 maatilaimuri 6 karjaharja E Laitteiden/välineiden säilytys O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V ja kunto 1 juotto-/rehusangot hygienia 2 talikot varret, ergonomia, piikit 3 hangot katso "talikot" 4 väkirehukauhat ergonomia, tarkkuus 5 rehunjakovaunu hygienia, liikuteltavuus 6 ruokinta-automaatti 7 lantakärry ehjät, hyväkulkuiset 8 lapiot/raapat varret, ergonomia 9 luudat/harjat varret, ergonomia 10 vesiletkut kompastumisvaara 11 köydet saatavilla n seinällä 12 eläinten puhdistusharjat hygienia lypsykarjatilat: 13 tilatankin pesuharjat hygienia 14 lypsyastiat hygienia 15 lypsypyyhkeet hygienia, mukavuus

7 Kuopion aluetyöterveyslaitos 6 Tarkistettava asia vintti valvomo rehuvarasto lypsyasema maitohuone korjattava korjattu Huomioitavia asioita E Laitteiden/välineiden säilytys O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V ja kunto lypsykarjatilat: 16 pesuainemitat ergonomia, tarkkuus 17 potkunestimet saatavilla 18 lypsykone melutaso, kotelointi 19 erilleen lypsyn välineet säilytys, hygienia 20 solutestivälineet säilytys, hygienia 21 tippakannu säilytys, hygienia F Kemikaalien säilytys O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 pesuaineet 2 desinfiointiaineet 3 eläinten lääkkeet 4 muut kemikaalit säilytyspaikka, alkuperäinen tai hyvin merkitty astia 5 käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla ja luettavissa G Varaosat O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 sulakkeet säilytys sulakekaapissa 2 juomakupit/nipat 3 rehuautomaatin varaosat lypsykarjatilat: 4 lypsykoneen hihna 5 lypsykoneöljy 6 lypsyputkiston puhdistustulpat 7 tykytin 8 nännikumit 9 maidon suodatinpaperit säilytys varaosakaapissa tai lähellä käyttötarvepaikkaa kuitenkin siten, että varaosat pysyvät käyttökelpoisina

8 Kuopion aluetyöterveyslaitos 7 Tarkistettava asia vintti valvomo rehuvarasto lypsyasema maitohuone korjattava korjattu Huomioitavia asioita H Tiedonkulku O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 eläinten merkintä, tunnistus 2 sairaiden eläinten merkintä 3 eläinten lääkitysohjeet 4 vihaisten eläinten merkintä 5 ruokintataulut tietoineen 6 ruokintataulun päivitysmerkintä 7 navettapäivyri 8 katkaisimien merkinnät 9 sulakkeiden merkinnät 10 pesurin käyttöohje 11 siltanosturin käyttöohje 12 rehusekoittimen käyttöohje 13 koneell. rehunjakovaunun k.o. 14 ruokinta-automaatin k.o. 15 lypsykoneen käyttöohje 16 pientyökalujen sijainti selkeys, luettavuus, löydettävyys, säilytyspaikka I Sisäilma O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 homeiset materiaalit 2 ilmanvaihto 3 lämpötila, suhteellinen kosteus 4 kaasut 5 pöly työaikana

9 Kuopion aluetyöterveyslaitos 8 Tarkistettava asia vintti valvomo rehuvarasto lypsyasema maitohuone korjattava korjattu Huomioitavia asioita J Suojainten erityinen käyttötarve 1 hengityksensuojaimet 2 kuulonsuojaimet 3 suojakäsineet 4 aluskäsineet 5 turvajalkineet 6 silmäsuojaimet 7 suojavaatetus O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V Pölyille vähintään P2-luokan suojaimet, CE-merkintä, koko, materiaali, vaihtoväli K Muut kohteet O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 ensiapuvälineet 2 alkusammutin

10 Kuopion aluetyöterveyslaitos 9 Tarkistettava asia korjattava korjattu Huomioitavia asioita L Sosiaalitilat yms. 1 ruokailupaikka tilalla 2 peseytymistilat 3 WC 4 vaatteiden vaihto 5 vaatteiden kuivatus/säilytys 6 yöpyminen/lepoaika 7 hygienia siirryttäessä tilalta toiselle (tautivaara) O/V M Kulkeminen piha-alueella 1 kulkuväylien esteettömyys 2 liukkauden esto 3 laidunalueiden turvallisuus 4 aitojen kunto O/V N Valaistuksen asianmukaisuus 1 piha-alue 2 korjaamo 3 konehalli 4 kuivaamo 5 katkaisimet ja pistorasiat O/V

11 Kuopion aluetyöterveyslaitos 10 Tarkistettava asia korjattava korjattu Huomioitavia asioita O Traktori 1 istuimen kunto ja säädöt 2 astimet 3 tartuntakahvat 4 jarrut 5 ikkunat 6 lasinpyyhkimet 7 valot 8 peilit 9 renkaat 10 voiman ulosoton suojaus 11 hitaan ajoneuvon kolmio 12 hytittömän traktorin suojakaari O/V P Mylly 1 myllyn hihnojen suojaus 2 pölyntorjunta 3 raskaiden säkkien nostelu O/V

12 Kuopion aluetyöterveyslaitos 11 Tarkistettava asia korjattava korjattu Huomioitavia asioita Q Muiden koneiden turvallisuus Nivelakselien suojaimet! 1 rehusekoitin 2 siltanosturi 3 koneellinen rehunjakovaunu 4 kuivikeleikkuri 5 automaattinen lannanpoisto 6 lumilinko 7 klapikone 8 sirkkeli 9 ruohonleikkuri 10 moottorisaha 11 peräkärry 12 niittokone 13 haravakone 14 paalain 15 aura 16 kylvölannoitin 17 takakuormain 18 käärintälaite 19 niittosilppuri 20 torjunta-aineruisku 21 nostokoneet, peruna, porkkana 22 etukuormain ja siihen liitettävät O/V

13 Kuopion aluetyöterveyslaitos 12 Määräaikaistarkastukset tarkistettu viimeksi tarkistettava viimeistään Huomioitavia asioita sähköasennustarkistus henkilönnostimet siltanosturit OIKEIN JÄRJESTYSINDEKSI = 100 x = % = 100 x = % OIKEIN + VÄÄRIN

14 Kuopion aluetyöterveyslaitos 13 LAADUKKAAN TYÖSKENTELYN VARMISTAMISEKSI ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA SOVITTAVAT ASIAT Sujuvan ja kitkattoman yhteistyön turvaamiseksi asiat tulee sopia mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kuka tekee mitäkin ja missä järjestyksessä, miten ruokailu järjestetään jne. Tilanväen ja työntekijän tulee aina ja viipymättä tiedottaa toisilleen tilaan tai tilalla tapahtuvaan työhön vaikuttavista pienistäkin muutoksista tai aiemmin havaitsematta jääneistä asioista. Alla on muistilista töistä, joita työntekijän tulee hallita työjakson aikana. Työajat Mistä löytyy henkilösuojaimet ja suojavaatteet Työskentelyjärjestys:

15 Kuopion aluetyöterveyslaitos 14 Työnjako työntekijän ja tilanväen kesken - rehun haku: - jauhatus: - kiiman tarkkailu: - seminologin opastus - poikimisten päivystys: - iltatarkistus: - muuta: Työtavat - lypsy: - rehujen jako -

16 Kuopion aluetyöterveyslaitos 15 Koneiden käyttöön liittyviä ohjeita - traktori: - rehun irrotus- ja käsittelyvälineet - ruokinta-automaatti - mylly - lannanpoistokoneet - muut koneet _

17 Kuopion aluetyöterveyslaitos 16 Ruokailutila: Vaatteenvaihto- ja peseytymistila: WC: Auton lämmityspistoke: Rahankäyttö: Puhelimen käyttö: Vastuuhenkilö(t) isäntäväen poissaollessa: Muuta:

18 Kuopion aluetyöterveyslaitos 17 MISTÄ LÖYTYVÄT Alkusammuttimet: 2. Ensiaputarvikkeet: 3. Virran pääkatkaisijat: 4. Veden katkaisu: 5. Sulaketaulu: ja varasulakkeet: 6. Tärkeimmät työkalut: 7. Tärkeimmät varaosat: 8. Koneiden käyttöohjeet: 9. Aitojen korjaustarvikkeita: : : :

19 Kuopion aluetyöterveyslaitos 18 MITÄ TEHDÄÄN, JOS... Sähköntulo loppuu: Vedentulo loppuu: Lypsykone menee epäkuntoon: Ruokinta-automaatti menee epäkuntoon: Karjarakennuksen ilmastointi lakkaa toimimasta: Eläimiä pitää siirrellä: Eläin sairastuu/kuolee: Asuinrakennuksen lämmitysjärjestelmä lakkaa toimimasta: Muita erityistilanteita:

20 Kuopion aluetyöterveyslaitos 19 TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA nro: nimi tai muu lisätieto: nro: nimi tai muu lisätieto: Yleinen hätänumero 112 Meijeri Poliisi Sähkö häiriöilmoitus Numerotiedustelu 118 Sähkömies Myrkytystietokeskus tai Terveyskeskus Naapuriapu 1 Naapuriapu 2 Rengaslomittaja Johtava lomittaja Karjantarkkailija Työsuojelupiiri Eläinlääkäri Päivystävä eläinlääkäri Seminologi Sairaseläinpalvelu Putkiasentaja Lypsykoneen huolto Tilasäiliön huolto Rehuliike Koneliike (varaosat) Tarvikeliike (pesuaineet) Teurastamo

21 Kuopion aluetyöterveyslaitos 20 Allekirjoitukset Olen tarkistanut työskentelytilat / perehdyttänyt uuden työntekijän kotieläintöihin ja tilan työoloihin tämän lomakkeen avulla. Paikka ja aika Allekirjoitus Nimen selvennys Perehdytettävän allekirjoitus Nimen selvennys

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Puutarha-alan työolojen kehittäminen: lasinalaisviljely Kuopion aluetyöterveyslaitos Milja Mäkinen Kuopion aluetyöterveyslaitos 1 PUUTARHA-ALAN TYÖOLOJEN KEHITTÄMINEN: lasinalaisviljely

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Muistilista perehdyttäjälle ja työntekijälle tai toimihenkilölle Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työntekijä tai toimihenkilö

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi Perehdytettävä Perehdyttäjä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, palveluryhmä Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Painojussit Oy 8., uudistettu painos 2014 ISBN 978-951-810-532-2

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Nina Nevala, Tiina Juhola, Juha Anttila, Hannu Alaranta Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104373 Hankkeen toteuttajat Työterveyslaitos Invalidiliiton

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

Ilmoittautuminen maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon

Ilmoittautuminen maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon Ilmoittautuminen maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon Lomakkeella ilmoittaudutaan maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon ja annetaan lupa luovuttaa Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela) maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Liite 2 Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Suunnittelu osallistujat/ opiskelijat aikataulutus tilat turvallisuuden osa-alueet Turvakävelyjen toteuttaminen ohjatusti opiskelijoiden

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, autoliikennealan työalatoimikunta Taitto: Innocorp Oy Painopaikka: Painojussit Oy 1. painos 2012 ISBN 978-951-810-491-2

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

TURVALLISUUSKIERROKSILLA

TURVALLISUUSKIERROKSILLA TURVALLISUUSKIERROKSILLA TULOSTA HANKE TYÖTERVEYSLAITOS JA NELJÄ HELSINGIN KAUPUNGIN ERI HALLINTOKUNNAN TYÖPAIKKAA PILOTOIVAT 2014 HANKKEESSA Työsuojeluvaltuutettu Kaarlo Kontro Helsinki TYÖKALU KOKO HELSINGIN

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Maatilojen turvallisuussuunnitelma

Maatilojen turvallisuussuunnitelma Maatilojen turvallisuussuunnitelma Maatilojen turvallisuussuunnittelu Mika Koukkari Jokikyläntie 190 92830 Veneheitto 040-5649267 mika.koukkari@pp2.inet.fi http://personal.inet.fi/palvelu/turvallisuussuunnittelu

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

LOMITUKSEN OHJEISTUS

LOMITUKSEN OHJEISTUS TYKYTYS PROJEKTI 11/ 01 1) koonnut Merja Nissinen 1) YLEISTÄ LOMITUKSEN OHJEISTUS Yrittäjän nimi Tavattavissa puhelinnumerossa Henkilö, johon voidaan ottaa yhteys, jollei yrittäjää tavoiteta loman aikana

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 Raportti 1 (5) Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet Elintarviketeollisuudessa järjestettiin vuosina 2005 2007 turvallisuuskilpailu, johon kuului muun

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen sairaalatila toiveista toteutukseen FRAMI, 11.2.2010

Käyttäjälähtöinen sairaalatila toiveista toteutukseen FRAMI, 11.2.2010 Käyttäjälähtöinen sairaalatila toiveista toteutukseen FRAMI, 11.2.2010 Mitä virtuaaliympäristö antaa, palaute Tiina Yli Karhu, projektipäällikkö Esityksen sisältö, aineistot ja analysointi AINEISTOT CAVE

Lisätiedot

Turkistilan palvelusuunnitelma kunnallisesti järjestetty

Turkistilan palvelusuunnitelma kunnallisesti järjestetty Turkistilan palvelusuunnitelma kunnallisesti järjestetty Tilan nimi Tilalla vakituisesti työskentelevät henkilöt Yrittäjän nimi Täyttää palvelujen saamisen edellytykset kyllä ei Yrittäjän nimi Päivittäiset

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Laboratoriotyön turvallisuus Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Jussi Sipilä, Leena Kaisalo ja Jarkko Ihanus Helsingin yliopisto, Kemian laitos Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / 14.11.2013

Lisätiedot

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Turvallinen organisaatio ja työ Studia Generalia luentotilaisuus 26.4.2007 Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Motto: Työturvallisuudesta

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKALLA Työpaikan perustiedot Työpaikka Y-tunnus TK-numero (tarkastaja täyttää) Henkilömäärä (koko työpaikka) Työpaikan toimiala Postiosoite Katuosoite Yhteyshenkilö Postinumero

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi Toyota Material Handling Työturvallisuus www.toyota-forklifts.fi Trukkien turvallisuus -Ei mikään pieni asia Yrityksen vastuu trukkien työturvallisuudesta: Suomessa on aktiivikäytössä noin 30 000 trukkia.

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.

6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek. Lämpökuvausraportti Yrttitien päiväkodin lisärakennus Tutkimuksen tekijä: Laboratoriopäällikkö puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.fi 1 Sisällys Lämpökuvausraportti... 1 Yhteenveto... 3 Kohteen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I

E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I Työpaikan työturvallisuustason mittaaminen ja seuranta on haasteellinen tehtävä. Tapaturmien ja sairauksien tilastointi

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Tuotantolinjan suunnittelu

Tuotantolinjan suunnittelu Tuotantolinjan suunnittelu Työpisteiden sijainti ja tarpeet Huoltopisteiden ja alueiden sijainti, rajaaminen ja merkitseminen Ohjauspisteiden sijainti ja tarpeet Toimivat liikkumistasot linjojen viereen

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSKIERROS JA TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄ

TYÖTURVALLISUUSKIERROS JA TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄ Johtaminen hyvään henkilöstöllä turvallinen olla, tapaturmia nolla TYÖTURVALLISUUSKIERROS JA TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄ 22.10.2011 Eerika Tausa Osastonhoitaja, TtM Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Rakennuksen talotekniset tarkastukset 2014 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖTEKNIIKKA 18.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKI Rakennuksen talotekniset tarkastukset 2014 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖTEKNIIKKA 18.12.2014 RAKENNUS TARKASTUS PÄIVÄMÄÄRÄ TARKASTUKSEN TEKIJÄT Rakennuksen tarkastus on kesken Käyttäjähavainnot Tarkasteltavat tilat ja epäkohdat TARKASTELTAVAT TILAT LÄHTÖTILANNE EPÄKOHTA 1/5 Tarkasteltavat tilat

Lisätiedot

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005 T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari Kristian Selén 7.12.2005 2nd Edition 2004 Maurice Oxenburgh, Pepe Marlow, Andrew Oxenburgh ISBN 0-415-24331-9 Good ergonomics is good economics Paremmat työolot

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT Riskien arviointi työpaikalla -työkirja Riskien arvioinnin suunnittelu Yritys / osasto Suunnitelman tekijät Päiväys Selvitettävät asiat Lähtötiedot Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla

Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla Työturvallisuuden määritelmä Työturvallisuuden tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja

Lisätiedot

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien. KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Työsuojelun toimintaohjelma Luentopäivä 17.3.2010 Yrityspuisto Futuria Sirkka Malkki Työsuojelun toimintaohjelma Perustuu

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 27 Puhallusvillan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön

Lisätiedot

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta Suojeluohje 3/2008 Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Sähköasennusten määräaikaistarkastukset... 1 4. Sähköasennukset... 1 5. Sulakkeen palaminen tai johtosuojan

Lisätiedot

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Asumisterveysvalvonnan valtakunnallinen työnohjauspäivä 5.10.2016 1 Sisältö Virkamiehen/työntekijän

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen MÄÄRITELMÄ Työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen, on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

MAJOITUSTILOJEN RAKENNUSOHJEET Tapio Pasanen, RI ProAgria Pohjois- Savo

MAJOITUSTILOJEN RAKENNUSOHJEET Tapio Pasanen, RI ProAgria Pohjois- Savo MAJOITUSTILOJEN RAKENNUSOHJEET Tapio Pasanen, RI ProAgria Pohjois- Savo TYÖTURVALLISUUSLAKI VÄHIMMÄISTASO 4 Ruokailu- ja lepotilat Työntekijöiden käyttöön tarkoitettujen ruokailu- ja lepotilojen ja lepohuoneiden

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS JATKUVAAHOITOA ANTAVASTA SOSIAALIHUOLLON TOIMIVAYKSIKÖSTÄ Terveydensuojelulaki 13 1 mom. 4. kohta Mitä ilmoitus koskee:

Lisätiedot

Maitovalmennus, Helsinki 3.9.2015 Pihaton suunnittelulla voidaan vaikuttaa arjen sujuvuuteen Jouni Pitkäranta, arkkitehti SAFA

Maitovalmennus, Helsinki 3.9.2015 Pihaton suunnittelulla voidaan vaikuttaa arjen sujuvuuteen Jouni Pitkäranta, arkkitehti SAFA Maitovalmennus, Helsinki 3.9.2015 Pihaton suunnittelulla voidaan vaikuttaa arjen sujuvuuteen Jouni Pitkäranta, arkkitehti SAFA Pihatto on kuin akkuporakone, maidontuotanto on kuin taulun kiinnittäminen

Lisätiedot

Parsi- ja asemalypsy

Parsi- ja asemalypsy Toimenpiteet ennen lypsyä Parsi- ja asemalypsy Tarkastukset/ Hälytykset: -Tilasäiliön -Pesujen onnistuminen - Pesutulokset havainnointi Lämpötilat Havainnot pesutulos lehmät Lypsyn valmistelu Lypsypaikan

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon - Parempi työ

Perusasiat kuntoon - Parempi työ Perusasiat kuntoon - Parempi työ Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä 26.4.2013 Joensuu - Sokos Hotel Kimmel Teijo Ylitalo - Safety Manager Lähtökohta Suomen työturvallisuuslaki 10 Työn vaarojen

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Kesätöihin otetaan: v. 1994-1997 syntyneitä polvijärveläisiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2013 ja jotka eivät ole saaneet muuta

Lisätiedot

Nuori työssäoppijana. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Nuori työssäoppijana. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Nuori työssäoppijana Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työpaikkaohjaajana nuoren kanssa Työpaikkaohjaajan tärkeä tehtävä on huolehtia vuorovaikutuksen toimivuudesta opiskelijan ja työyhteisön

Lisätiedot

SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN

SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN LIITE 5. SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN Maallikolle annettava opastus ennen sähkölaboratoriotiloihin pääsyä Käyttäytyminen Ohjeiden noudattaminen Laitteisiin, kytkimiin yms. koskeminen

Lisätiedot

Käyttäjät virtuaalitilassa Kommentteja ja kokemuksia, tulosten esittely

Käyttäjät virtuaalitilassa Kommentteja ja kokemuksia, tulosten esittely Käyttäjät virtuaalitilassa Kommentteja ja kokemuksia, tulosten esittely Aallon harjalla näyttöön perustuva suunnittelu FRAMI 15. 16.3.2011 Tiina Yli-Karhu, EPSHP, projektipäällikkö Helinä Kotilainen, THL,

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1 Arvioitsijat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Jukka Mäittälä www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Jukka Mäittälä www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työympäristö Jukka Mäittälä, FM, kehittämispäällikkö Työterveyslaitos Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö (Mytky) jukka.maittala@ttl.fi 040 7532017 www.ttl.fi/maatalous

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Tampereen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Lehtola Veikko Takala Markku Kehittämishanke Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Työn ohjaaja Annukka Tapani Tampere 10/2011 Tampereen

Lisätiedot

HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014

HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014 Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailu HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014 JÄRJESTYS JA SIISTEYS 1 Betoniteollisuuden hyvät turvallisuuskäytännöt sisältävät n. 350 sivua erilaisia hyviä käytäntöjä. Kaikki

Lisätiedot

Esteetön työpaikka - arviointimenetelmä ja hyvien ratkaisujen tietopankki

Esteetön työpaikka - arviointimenetelmä ja hyvien ratkaisujen tietopankki Esteetön työpaikka - arviointimenetelmä ja hyvien ratkaisujen tietopankki Nina Nevala Tiimipäällikkö, dos. Millainen on esteetön työpaikka? työpaikkarakennus on esteetön työpaikalla on helppo liikkua ja

Lisätiedot

Turvallisesti kotona. Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn

Turvallisesti kotona. Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn Turvallisesti kotona Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn Turvallisesti kotona Kodin tarkistuslista Kotitapaturmia sattuu vuosittain Suomessa yli 300 000. Kolmannes kaikista tapaturmista sattuu

Lisätiedot

Osallistujan nimi:... Päiväys:... Oppilaitos:... Yksikkö tai ala:... Osoite:... Opetusalapäällikön nimi ja puhelinnumero:...

Osallistujan nimi:... Päiväys:... Oppilaitos:... Yksikkö tai ala:... Osoite:... Opetusalapäällikön nimi ja puhelinnumero:... Perustiedot Osallistujan nimi:... Päiväys:... Oppilaitos:... Yksikkö tai ala:... Osoite:... Opetusalapäällikön nimi ja puhelinnumero:... Opetusalajohtajan nimi ja puhelinnumero:... Henkilöstön määrä osastolla:...

Lisätiedot