Turvallisuuden tarkistuslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuuden tarkistuslista"

Transkriptio

1 Turvallisuuden tarkistuslista Maatalouden työolojen kehittäminen: työskentelytilojen arviointi eläintenhoitotyössä Kuopion aluetyöterveyslaitos Päivi Rissanen

2 Kuopion aluetyöterveyslaitos 1 MAATALOUDEN TYÖOLOJEN KEHITTÄMINEN: työskentelytilojen arviointi eläintenhoitotyössä Tilan kotieläintöitä tekevät isäntäväen ohella lomittajat, harjoittelijat ja muut palkatut työntekijät. Tuotantorakennuksissa tekevät työtään myös eläinlääkärit, seminologit, karjantarkkailijat ja neuvojat. Maatalouslomitus toimii useimmiten kitkattomasti, ja tilan isäntäväki saa viettää ansaitun lomansa rentoutuen ja leväten. Kuitenkin yllättävät tilanteet, kuten tapaturmat ja vahingot saattavat häiritä loman viettoa. Jos isäntäväellä on epävarmuus siitä, miten lomittaja tai muu työntekijä tilalla selviää, ei vapaahetkistä voi nauttia täysipainoisesti. Tämän vuoksi on hyvä varmistaa etukäteen työntekijän työnohjaus ja tilan työturvallisuus. Turvallinen työskentely edellyttää työympäristöön liittyvien riskien arviointia. Työskentely on turvallisempaa ja miellyttävämpää, kun laitteet ovat kunnossa, työtilat järjestyksessä ja työolosuhteet mahdollisimman terveelliset. On myös tärkeätä varautua yllättävienkin tilanteiden varalle. Mitä tehdään, jos lypsykone menee epäkuntoon, sähköt katkeavat tai vedentulo loppuu? Miten toimitaan, jos eläin sairastuu? Entä mistä saadaan apua, jos sattuu vakava tapaturma työntekijän ollessa yksin tilalla? Nämä lomakkeet ovat apuna varmistettaessa kotieläinten hoitotöitä tekevän työturvallisuutta. Lomake on osa maatilan työsuojelun toimintaohjelmaa ja laatujärjestelmän kehittämistä. Lomakkeista on hyötyä sekä opastettaessa lomittajaa työhön että parannettaessa isäntäväen töiden sujuvuutta. Työympäristön parantaminen koituu sekä työntekijän että omaa työtään tekevän yrittäjän hyväksi. Lainsäädäntö asettaa työympäristöä ja työoloja koskevia velvoitteita työnantajalle. Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantajana toimiva yrittäjä seuraa jatkuvasti työympäristöä ja korjaa havaitut epäkohdat. Työnantajan on myös huolehdittava työntekijän riittävästä perehdyttämisestä työpaikan olosuhteisiin, työn oikeaan suorittamiseen ja mahdollisiin terveysvaaroihin ennen työn aloittamista. Työturvallisuuslain mukainen luovuttajan vastuu ulottuu työnantaja-työntekijä -asetelmaa laajemmalle. Henkilön, joka luovuttaa teknisen laitteen toisen käyttöön on huolehdittava siitä, että laitteesta ei aiheudu tapaturman tai sairauden vaaraa ja että laitteissa on tarpeelliset suojalaitteet. Henkilön, joka luovuttaa terveydelle vaarallisen kemikaalin, on huolehdittava siitä, että kemikaali on turvallisesti pakattu ja sen päällys on asianmukaisesti merkitty ja että kemikaalia seuraa käyttöturvallisuustiedote. Kehittämislomakkeet on laadittu Kuopion aluetyöterveyslaitoksella. Seurantaryhmään on kuulunut edustajia myös Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolta, Maaseudun Työnantajaliitosta, Puu- ja erityisalojen liitto ry:stä, Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta, Maatalouslomittajat ry:stä ja Työterveyslaitoksen työturvallisuusosastolta. Viimeisen sivun allekirjoituksella kuitataan tehty tarkistustyö. Mikäli kaavaketta käytetään uuden työntekijän perehdyttämiseen, myös perehdytettävä allekirjoittaa kaavakkeen.

3 Kuopion aluetyöterveyslaitos 2 MAATALOUDEN TYÖOLOT: työskentelytilojen arviointi eläintenhoitotyössä, täyttöohjeet Arviointilomake on tarkoitettu käytettäväksi apuna sijaisen työturvallisuuden varmistamisessa. Suurin hyöty asioiden kunnostamisesta koituu kuitenkin tilanväelle, sillä laadukkaan sijaisuuden lisäksi myös oma työ tulee mielekkäämmäksi. Lomakkeeseen merkitään jäljempänä olevien ohjeiden mukaan onko havainnoitava kohde sillä hetkellä kunnossa, siis oikein (O), vai ei, siis väärin (V). Periaatteena on, että asiat joista arviointikierroksen aikana tehdään havaintoja ovat selkeitä ja yksiselitteisiä. Koska arviointi on osa sijaistyön turvallisuusselvitystä ja työhön perehdyttämistä, on se luontevinta tehdä yhdessä sijaisen kanssa. Olosuhteiden kehittäminen saattaa alussa vaatia edellytysten luomista järjestyksen ylläpitämiselle, eli esimerkiksi säilytyskaappien tekemistä tai koukkujen kiinnittämistä esineiden ripustamiseksi. Kunkin korjausta vaativan asian osalta on tärkeätä miettiä korjausajankohta ja merkitä se arviointilomakkeeseen. Mitä vakavampi puute sitä nopeammin se tulee luonnollisesti korjata. Pienemmätkin puutteet kannattaa kuitenkin korjata mahdollisimman pikaisesti, jolloin hyöty on suurin ja vaiva vähäisin. Arvioinnin jälkeen voidaan haluttaessa laskea JÄRJESTYSINDEKSI, joka selkeästi kertoo yhtenä lukuna järjestyksen tason. Indeksin laskemiseksi lasketaan O- ja V-kohtien lukumäärät. Indeksi saadaan jakamalla O-kohtien lukumäärä O- ja V-kohtien lukumäärien summalla ja kertomalla saatu tulos sadalla. Laskukaava on lomakkeen lopussa. Näin saadaan järjestykselle lukuarvo, joka on riippumaton havainnoitujen kohteiden lukumäärästä; voihan esim. olosuhteiden muuttuessa havainnoitavien kohteiden lukumäärä muuttua. Näin menetellen on helppo verrata tilannetta eri arviointikertojen kesken. YLEISIÄ OHJEITA ARVIOINTILOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN Lomakkeen vasemmassa reunassa on lueteltu havainnoitavia kohteita ja lisäksi on tilaa itse valitsemillenne havainnointikohteille. Mikäli jokin valmiiksi lueteltu havainnointikohde on tilalla esim. tuotantosuunnasta johtuen täysin tarpeeton, voi kyseisen rivin yliviivata. Tarkoitus on tarkkailla järjestystä huone- eli tilakohtaisesti. Lomakkeen pystysarakkeet on nimetty alustavasti. Tarvittaessa korjaa nimet tilallesi sopiviksi. PERUSSÄÄNNÖT: mikäli asia on havainnointihetkellä OIKEIN, merkitään vastaavaan ruutuun O mikäli asia on havainnointihetkellä VÄÄRIN, merkitään vastaavaan ruutuun V asia on väärin, jos sen puuttuminen kyseisestä huonetilasta on puute mikäli jotakin ei ole, eikä sille ole mitään tarvetta kyseisessä huonetilassa, jätetään kohta tyhjäksi mikäli jokin tarpeellinen puuttuu kokonaan, merkitään se vääräksi sen tilan kohdalle, joka olisi sen paras tai todennäköisin sijoituspaikka epäselvissä tapauksissa asia merkitään olleeksi väärin. mikäli samaa havainnoitavaa kohdetta on monta, merkitään kohta olleeksi väärin, mikäli yksikin kohteista on väärin. korjausten tekeminen havainnointikierroksen yhteydessä on sallittua ja toivottavaakin, mutta tilanne kirjataan lomakkeeseen sen mukaan miten asiat ovat havainnointikierrosta aloitettaessa.

4 Kuopion aluetyöterveyslaitos 3 MAATALOUDEN TYÖOLOT: työskentelytilojen arviointi eläintenhoitotyössä Kunta: Yrityksen nimi: puh: Yrittäjä: Yrittäjä: lähiosoite: postinumero ja postitoimipaikka: arvioinnin päivämäärä: / 20 klo - arvioija: puh: Erityistä mainittavaa arviointikerralla

5 Kuopion aluetyöterveyslaitos 4 Tarkistettava asia vintti valvomo rehuvarasto lypsyasema maitohuone korjattava korjattu Huomioitavia asioita A Kulkeminen O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 lattiat liukkaus, esteettömyys 2 luiskat liukkaus, jyrkkyys 3 oviaukot koko, oven toiminta, kynnyksettömyys 4 portaat irtotavarat, liukkaus 5 tikapuut liukkaus, pituus, asento 6 kaiteet tukevuus 7 pudotusluukut suojakaide, tukeva kansi 8 ovien lukot/salvat käyttömukavuus, toimivuus 9 maitoputket sijainti, turvatarrat 10 rehukourut B Valaistus O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 valaisimet, puhtaus/ehjyys valaistusteho, palovaara 2 ikkunat, puhtaus/ehjyys valaistus, hygienia, veto 3 valaistuksen riittävyys työn sujuvuus ja turvallisuus 4 halogeenivalaisimet palovaara, ei pölyisiin tiloihin C Eläimet O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 kiinnitys karkaaminen, hirttäytyminen 2 parret siisteys, hygienia 3 karsinat terävät nurkat, naulat 4 ruokintapöytä helppohoitoisuus, hygienia 5 lantaritilät ehjät, turvalliset 6 juottoastiat/telineet ehjät, tukevat, käytettävyys 7 juomakupit/nipat ehjyys

6 Kuopion aluetyöterveyslaitos 5 Tarkistettava asia vintti valvomo rehuvarasto lypsyasema maitohuone korjattava korjattu Huomioitavia asioita D Sähköturvallisuus O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 katkaisimet/pistorasiat sijainti, eheys, palo- ja sähköturvallisuus, merkinnät 2 jatkojohdot ehjyys, pituus, sijoitus 3 lämpölamput sijoitus, turvaverkko, palovaara 4 painepesuri 5 maatilaimuri 6 karjaharja E Laitteiden/välineiden säilytys O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V ja kunto 1 juotto-/rehusangot hygienia 2 talikot varret, ergonomia, piikit 3 hangot katso "talikot" 4 väkirehukauhat ergonomia, tarkkuus 5 rehunjakovaunu hygienia, liikuteltavuus 6 ruokinta-automaatti 7 lantakärry ehjät, hyväkulkuiset 8 lapiot/raapat varret, ergonomia 9 luudat/harjat varret, ergonomia 10 vesiletkut kompastumisvaara 11 köydet saatavilla n seinällä 12 eläinten puhdistusharjat hygienia lypsykarjatilat: 13 tilatankin pesuharjat hygienia 14 lypsyastiat hygienia 15 lypsypyyhkeet hygienia, mukavuus

7 Kuopion aluetyöterveyslaitos 6 Tarkistettava asia vintti valvomo rehuvarasto lypsyasema maitohuone korjattava korjattu Huomioitavia asioita E Laitteiden/välineiden säilytys O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V ja kunto lypsykarjatilat: 16 pesuainemitat ergonomia, tarkkuus 17 potkunestimet saatavilla 18 lypsykone melutaso, kotelointi 19 erilleen lypsyn välineet säilytys, hygienia 20 solutestivälineet säilytys, hygienia 21 tippakannu säilytys, hygienia F Kemikaalien säilytys O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 pesuaineet 2 desinfiointiaineet 3 eläinten lääkkeet 4 muut kemikaalit säilytyspaikka, alkuperäinen tai hyvin merkitty astia 5 käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla ja luettavissa G Varaosat O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 sulakkeet säilytys sulakekaapissa 2 juomakupit/nipat 3 rehuautomaatin varaosat lypsykarjatilat: 4 lypsykoneen hihna 5 lypsykoneöljy 6 lypsyputkiston puhdistustulpat 7 tykytin 8 nännikumit 9 maidon suodatinpaperit säilytys varaosakaapissa tai lähellä käyttötarvepaikkaa kuitenkin siten, että varaosat pysyvät käyttökelpoisina

8 Kuopion aluetyöterveyslaitos 7 Tarkistettava asia vintti valvomo rehuvarasto lypsyasema maitohuone korjattava korjattu Huomioitavia asioita H Tiedonkulku O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 eläinten merkintä, tunnistus 2 sairaiden eläinten merkintä 3 eläinten lääkitysohjeet 4 vihaisten eläinten merkintä 5 ruokintataulut tietoineen 6 ruokintataulun päivitysmerkintä 7 navettapäivyri 8 katkaisimien merkinnät 9 sulakkeiden merkinnät 10 pesurin käyttöohje 11 siltanosturin käyttöohje 12 rehusekoittimen käyttöohje 13 koneell. rehunjakovaunun k.o. 14 ruokinta-automaatin k.o. 15 lypsykoneen käyttöohje 16 pientyökalujen sijainti selkeys, luettavuus, löydettävyys, säilytyspaikka I Sisäilma O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 homeiset materiaalit 2 ilmanvaihto 3 lämpötila, suhteellinen kosteus 4 kaasut 5 pöly työaikana

9 Kuopion aluetyöterveyslaitos 8 Tarkistettava asia vintti valvomo rehuvarasto lypsyasema maitohuone korjattava korjattu Huomioitavia asioita J Suojainten erityinen käyttötarve 1 hengityksensuojaimet 2 kuulonsuojaimet 3 suojakäsineet 4 aluskäsineet 5 turvajalkineet 6 silmäsuojaimet 7 suojavaatetus O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V Pölyille vähintään P2-luokan suojaimet, CE-merkintä, koko, materiaali, vaihtoväli K Muut kohteet O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 ensiapuvälineet 2 alkusammutin

10 Kuopion aluetyöterveyslaitos 9 Tarkistettava asia korjattava korjattu Huomioitavia asioita L Sosiaalitilat yms. 1 ruokailupaikka tilalla 2 peseytymistilat 3 WC 4 vaatteiden vaihto 5 vaatteiden kuivatus/säilytys 6 yöpyminen/lepoaika 7 hygienia siirryttäessä tilalta toiselle (tautivaara) O/V M Kulkeminen piha-alueella 1 kulkuväylien esteettömyys 2 liukkauden esto 3 laidunalueiden turvallisuus 4 aitojen kunto O/V N Valaistuksen asianmukaisuus 1 piha-alue 2 korjaamo 3 konehalli 4 kuivaamo 5 katkaisimet ja pistorasiat O/V

11 Kuopion aluetyöterveyslaitos 10 Tarkistettava asia korjattava korjattu Huomioitavia asioita O Traktori 1 istuimen kunto ja säädöt 2 astimet 3 tartuntakahvat 4 jarrut 5 ikkunat 6 lasinpyyhkimet 7 valot 8 peilit 9 renkaat 10 voiman ulosoton suojaus 11 hitaan ajoneuvon kolmio 12 hytittömän traktorin suojakaari O/V P Mylly 1 myllyn hihnojen suojaus 2 pölyntorjunta 3 raskaiden säkkien nostelu O/V

12 Kuopion aluetyöterveyslaitos 11 Tarkistettava asia korjattava korjattu Huomioitavia asioita Q Muiden koneiden turvallisuus Nivelakselien suojaimet! 1 rehusekoitin 2 siltanosturi 3 koneellinen rehunjakovaunu 4 kuivikeleikkuri 5 automaattinen lannanpoisto 6 lumilinko 7 klapikone 8 sirkkeli 9 ruohonleikkuri 10 moottorisaha 11 peräkärry 12 niittokone 13 haravakone 14 paalain 15 aura 16 kylvölannoitin 17 takakuormain 18 käärintälaite 19 niittosilppuri 20 torjunta-aineruisku 21 nostokoneet, peruna, porkkana 22 etukuormain ja siihen liitettävät O/V

13 Kuopion aluetyöterveyslaitos 12 Määräaikaistarkastukset tarkistettu viimeksi tarkistettava viimeistään Huomioitavia asioita sähköasennustarkistus henkilönnostimet siltanosturit OIKEIN JÄRJESTYSINDEKSI = 100 x = % = 100 x = % OIKEIN + VÄÄRIN

14 Kuopion aluetyöterveyslaitos 13 LAADUKKAAN TYÖSKENTELYN VARMISTAMISEKSI ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA SOVITTAVAT ASIAT Sujuvan ja kitkattoman yhteistyön turvaamiseksi asiat tulee sopia mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kuka tekee mitäkin ja missä järjestyksessä, miten ruokailu järjestetään jne. Tilanväen ja työntekijän tulee aina ja viipymättä tiedottaa toisilleen tilaan tai tilalla tapahtuvaan työhön vaikuttavista pienistäkin muutoksista tai aiemmin havaitsematta jääneistä asioista. Alla on muistilista töistä, joita työntekijän tulee hallita työjakson aikana. Työajat Mistä löytyy henkilösuojaimet ja suojavaatteet Työskentelyjärjestys:

15 Kuopion aluetyöterveyslaitos 14 Työnjako työntekijän ja tilanväen kesken - rehun haku: - jauhatus: - kiiman tarkkailu: - seminologin opastus - poikimisten päivystys: - iltatarkistus: - muuta: Työtavat - lypsy: - rehujen jako -

16 Kuopion aluetyöterveyslaitos 15 Koneiden käyttöön liittyviä ohjeita - traktori: - rehun irrotus- ja käsittelyvälineet - ruokinta-automaatti - mylly - lannanpoistokoneet - muut koneet _

17 Kuopion aluetyöterveyslaitos 16 Ruokailutila: Vaatteenvaihto- ja peseytymistila: WC: Auton lämmityspistoke: Rahankäyttö: Puhelimen käyttö: Vastuuhenkilö(t) isäntäväen poissaollessa: Muuta:

18 Kuopion aluetyöterveyslaitos 17 MISTÄ LÖYTYVÄT Alkusammuttimet: 2. Ensiaputarvikkeet: 3. Virran pääkatkaisijat: 4. Veden katkaisu: 5. Sulaketaulu: ja varasulakkeet: 6. Tärkeimmät työkalut: 7. Tärkeimmät varaosat: 8. Koneiden käyttöohjeet: 9. Aitojen korjaustarvikkeita: : : :

19 Kuopion aluetyöterveyslaitos 18 MITÄ TEHDÄÄN, JOS... Sähköntulo loppuu: Vedentulo loppuu: Lypsykone menee epäkuntoon: Ruokinta-automaatti menee epäkuntoon: Karjarakennuksen ilmastointi lakkaa toimimasta: Eläimiä pitää siirrellä: Eläin sairastuu/kuolee: Asuinrakennuksen lämmitysjärjestelmä lakkaa toimimasta: Muita erityistilanteita:

20 Kuopion aluetyöterveyslaitos 19 TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA nro: nimi tai muu lisätieto: nro: nimi tai muu lisätieto: Yleinen hätänumero 112 Meijeri Poliisi Sähkö häiriöilmoitus Numerotiedustelu 118 Sähkömies Myrkytystietokeskus tai Terveyskeskus Naapuriapu 1 Naapuriapu 2 Rengaslomittaja Johtava lomittaja Karjantarkkailija Työsuojelupiiri Eläinlääkäri Päivystävä eläinlääkäri Seminologi Sairaseläinpalvelu Putkiasentaja Lypsykoneen huolto Tilasäiliön huolto Rehuliike Koneliike (varaosat) Tarvikeliike (pesuaineet) Teurastamo

21 Kuopion aluetyöterveyslaitos 20 Allekirjoitukset Olen tarkistanut työskentelytilat / perehdyttänyt uuden työntekijän kotieläintöihin ja tilan työoloihin tämän lomakkeen avulla. Paikka ja aika Allekirjoitus Nimen selvennys Perehdytettävän allekirjoitus Nimen selvennys

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Puutarha-alan työolojen kehittäminen: lasinalaisviljely Kuopion aluetyöterveyslaitos Milja Mäkinen Kuopion aluetyöterveyslaitos 1 PUUTARHA-ALAN TYÖOLOJEN KEHITTÄMINEN: lasinalaisviljely

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Eri osapuolten tehtävät ja vastuut Opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden ennen työssäoppimissopimuksen allekirjoittamista (työturvallisuuslain 10:n

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä Keijo Päivärinta [Keijo Päivärinta 2.3.2017 1 Kilpailun käynnistyminen Juuret Turun suunnalla TR-mittari arviointivälineeksi 2 Ensimmäisten

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Muistilista perehdyttäjälle ja työntekijälle tai toimihenkilölle Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työntekijä tai toimihenkilö

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

Ylitarkastaja Reijo Kallio Seinäjoen toimipiste puhelin e-posti

Ylitarkastaja Reijo Kallio Seinäjoen toimipiste puhelin e-posti Ylitarkastaja Reijo Kallio Seinäjoen toimipiste puhelin 0295 018 657 e-posti reijo.kallio@avi.fi Alkutuotanto Teollisuus Työtapaturmien tutkinta Markkinavalvonta (på finska) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi Perehdytettävä Perehdyttäjä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, palveluryhmä Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Painojussit Oy 8., uudistettu painos 2014 ISBN 978-951-810-532-2

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Nina Nevala, Tiina Juhola, Juha Anttila, Hannu Alaranta Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104373 Hankkeen toteuttajat Työterveyslaitos Invalidiliiton

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Ilmoittautuminen maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon

Ilmoittautuminen maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon Ilmoittautuminen maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon Lomakkeella ilmoittaudutaan maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon ja annetaan lupa luovuttaa Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela) maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Liite 2 Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Suunnittelu osallistujat/ opiskelijat aikataulutus tilat turvallisuuden osa-alueet Turvakävelyjen toteuttaminen ohjatusti opiskelijoiden

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, autoliikennealan työalatoimikunta Taitto: Innocorp Oy Painopaikka: Painojussit Oy 1. painos 2012 ISBN 978-951-810-491-2

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

TURVALLISUUSKIERROKSILLA

TURVALLISUUSKIERROKSILLA TURVALLISUUSKIERROKSILLA TULOSTA HANKE TYÖTERVEYSLAITOS JA NELJÄ HELSINGIN KAUPUNGIN ERI HALLINTOKUNNAN TYÖPAIKKAA PILOTOIVAT 2014 HANKKEESSA Työsuojeluvaltuutettu Kaarlo Kontro Helsinki TYÖKALU KOKO HELSINGIN

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Maatilojen turvallisuussuunnitelma

Maatilojen turvallisuussuunnitelma Maatilojen turvallisuussuunnitelma Maatilojen turvallisuussuunnittelu Mika Koukkari Jokikyläntie 190 92830 Veneheitto 040-5649267 mika.koukkari@pp2.inet.fi http://personal.inet.fi/palvelu/turvallisuussuunnittelu

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu 2017 Kuopio Iso-Valkeinen 30.3.2016 Työturvallisuusjohtaminen Kimmo Anttonen Työmaan perustiedot Työmaan vaihe ja perustiedot Vaikuttaa työmaan kokonaisarviointiin 3

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen sairaalatila toiveista toteutukseen FRAMI, 11.2.2010

Käyttäjälähtöinen sairaalatila toiveista toteutukseen FRAMI, 11.2.2010 Käyttäjälähtöinen sairaalatila toiveista toteutukseen FRAMI, 11.2.2010 Mitä virtuaaliympäristö antaa, palaute Tiina Yli Karhu, projektipäällikkö Esityksen sisältö, aineistot ja analysointi AINEISTOT CAVE

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 40 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(10) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

LOMITUKSEN OHJEISTUS

LOMITUKSEN OHJEISTUS TYKYTYS PROJEKTI 11/ 01 1) koonnut Merja Nissinen 1) YLEISTÄ LOMITUKSEN OHJEISTUS Yrittäjän nimi Tavattavissa puhelinnumerossa Henkilö, johon voidaan ottaa yhteys, jollei yrittäjää tavoiteta loman aikana

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 Raportti 1 (5) Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet Elintarviketeollisuudessa järjestettiin vuosina 2005 2007 turvallisuuskilpailu, johon kuului muun

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Turkistilan palvelusuunnitelma kunnallisesti järjestetty

Turkistilan palvelusuunnitelma kunnallisesti järjestetty Turkistilan palvelusuunnitelma kunnallisesti järjestetty Tilan nimi Tilalla vakituisesti työskentelevät henkilöt Yrittäjän nimi Täyttää palvelujen saamisen edellytykset kyllä ei Yrittäjän nimi Päivittäiset

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Laboratoriotyön turvallisuus Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Jussi Sipilä, Leena Kaisalo ja Jarkko Ihanus Helsingin yliopisto, Kemian laitos Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / 14.11.2013

Lisätiedot

Tuotantolinjan suunnittelu

Tuotantolinjan suunnittelu Tuotantolinjan suunnittelu Työpisteiden sijainti ja tarpeet Huoltopisteiden ja alueiden sijainti, rajaaminen ja merkitseminen Ohjauspisteiden sijainti ja tarpeet Toimivat liikkumistasot linjojen viereen

Lisätiedot

Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla

Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla Työturvallisuuden määritelmä Työturvallisuuden tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. broilereita yhteensä Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. broilereita yhteensä Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS BROILERI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi Toyota Material Handling Työturvallisuus www.toyota-forklifts.fi Trukkien turvallisuus -Ei mikään pieni asia Yrityksen vastuu trukkien työturvallisuudesta: Suomessa on aktiivikäytössä noin 30 000 trukkia.

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta Suojeluohje 3/2008 Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Sähköasennusten määräaikaistarkastukset... 1 4. Sähköasennukset... 1 5. Sulakkeen palaminen tai johtosuojan

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Trenox Oy TURVALLISUUS JA TEHOKKUUS SAMASSA PAKETISSA.

Trenox Oy TURVALLISUUS JA TEHOKKUUS SAMASSA PAKETISSA. Trenox Oy TURVALLISUUS JA TEHOKKUUS SAMASSA PAKETISSA www.trenox.fi Kehittämisen intoa ja uutta kulttuuria nostoalalle Kehittämislähtöinen ajattelutapa alusta alkaen Kehittäminen osana yrityksen koko toimintaa

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta Työskentely maatalousalalla 1. Työprosessin hallinta Maatilan tai maaseutuyrityksen työtehtävien tekeminen Tyydyttävä T1 noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti suhtautuu myönteisesti

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Asumisterveysvalvonnan valtakunnallinen työnohjauspäivä 5.10.2016 1 Sisältö Virkamiehen/työntekijän

Lisätiedot

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Turvallinen organisaatio ja työ Studia Generalia luentotilaisuus 26.4.2007 Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Motto: Työturvallisuudesta

Lisätiedot

E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I

E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I Työpaikan työturvallisuustason mittaaminen ja seuranta on haasteellinen tehtävä. Tapaturmien ja sairauksien tilastointi

Lisätiedot

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen MÄÄRITELMÄ Työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen, on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta,

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVIRANOMAINEN JA SISÄILMATAPAUSTEN KÄSITTELY

TYÖSUOJELUVIRANOMAINEN JA SISÄILMATAPAUSTEN KÄSITTELY TYÖSUOJELUVIRANOMAINEN JA SISÄILMATAPAUSTEN KÄSITTELY Lounais-Suomen sisäilmapäivä 2017 21.11.2017 Porin yliopistokeskus 1 SISÄLTÖ Johdanto Kosteus- ja homevaurioiden eteneminen Muita sisäilmaongelmia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Rakennuksen talotekniset tarkastukset 2014 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖTEKNIIKKA 18.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKI Rakennuksen talotekniset tarkastukset 2014 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖTEKNIIKKA 18.12.2014 RAKENNUS TARKASTUS PÄIVÄMÄÄRÄ TARKASTUKSEN TEKIJÄT Rakennuksen tarkastus on kesken Käyttäjähavainnot Tarkasteltavat tilat ja epäkohdat TARKASTELTAVAT TILAT LÄHTÖTILANNE EPÄKOHTA 1/5 Tarkasteltavat tilat

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSKIERROS JA TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄ

TYÖTURVALLISUUSKIERROS JA TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄ Johtaminen hyvään henkilöstöllä turvallinen olla, tapaturmia nolla TYÖTURVALLISUUSKIERROS JA TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄ 22.10.2011 Eerika Tausa Osastonhoitaja, TtM Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien. KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) Oulun kiinteistöjen talvikunnossapidon LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman laatiminen...

Lisätiedot

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005 T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari Kristian Selén 7.12.2005 2nd Edition 2004 Maurice Oxenburgh, Pepe Marlow, Andrew Oxenburgh ISBN 0-415-24331-9 Good ergonomics is good economics Paremmat työolot

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1 Arvioitsijat

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKALLA Työpaikan perustiedot Työpaikka Y-tunnus TK-numero (tarkastaja täyttää) Henkilömäärä (koko työpaikka) Työpaikan toimiala Postiosoite Katuosoite Yhteyshenkilö Postinumero

Lisätiedot

MAJOITUSTILOJEN RAKENNUSOHJEET Tapio Pasanen, RI ProAgria Pohjois- Savo

MAJOITUSTILOJEN RAKENNUSOHJEET Tapio Pasanen, RI ProAgria Pohjois- Savo MAJOITUSTILOJEN RAKENNUSOHJEET Tapio Pasanen, RI ProAgria Pohjois- Savo TYÖTURVALLISUUSLAKI VÄHIMMÄISTASO 4 Ruokailu- ja lepotilat Työntekijöiden käyttöön tarkoitettujen ruokailu- ja lepotilojen ja lepohuoneiden

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.

6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek. Lämpökuvausraportti Yrttitien päiväkodin lisärakennus Tutkimuksen tekijä: Laboratoriopäällikkö puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.fi 1 Sisällys Lämpökuvausraportti... 1 Yhteenveto... 3 Kohteen

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus

Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134/2006 edellyttää alkutuotannon

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Työsuojelun toimintaohjelma Luentopäivä 17.3.2010 Yrityspuisto Futuria Sirkka Malkki Työsuojelun toimintaohjelma Perustuu

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Katsaus päiväkodin puitteiden ja ympäristön

Katsaus päiväkodin puitteiden ja ympäristön Katsaus päiväkodin puitteiden ja ympäristön fyysisiin turvallisuusriskeihin Huomioita kentältä Tero Keitaanniemi työsuojelukonsultti / turvallisuusasiantuntija TurvaPro K&K www.turvaprokk.fi Tampere 1.9.2017

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.1 Henkilö- ja pakettiautojen rengastyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.1 Henkilö- ja pakettiautojen rengastyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.1 Henkilö- ja pakettiautojen rengastyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Maitovalmennus, Helsinki 3.9.2015 Pihaton suunnittelulla voidaan vaikuttaa arjen sujuvuuteen Jouni Pitkäranta, arkkitehti SAFA

Maitovalmennus, Helsinki 3.9.2015 Pihaton suunnittelulla voidaan vaikuttaa arjen sujuvuuteen Jouni Pitkäranta, arkkitehti SAFA Maitovalmennus, Helsinki 3.9.2015 Pihaton suunnittelulla voidaan vaikuttaa arjen sujuvuuteen Jouni Pitkäranta, arkkitehti SAFA Pihatto on kuin akkuporakone, maidontuotanto on kuin taulun kiinnittäminen

Lisätiedot

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT Riskien arviointi työpaikalla -työkirja Riskien arvioinnin suunnittelu Yritys / osasto Suunnitelman tekijät Päiväys Selvitettävät asiat Lähtötiedot Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 22.1.2015 Kankaanpää Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 26.1.2015 1 Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Lisätiedot