Turvallisuuden tarkistuslista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuuden tarkistuslista"

Transkriptio

1 Turvallisuuden tarkistuslista Maatalouden työolojen kehittäminen: työskentelytilojen arviointi eläintenhoitotyössä Kuopion aluetyöterveyslaitos Päivi Rissanen

2 Kuopion aluetyöterveyslaitos 1 MAATALOUDEN TYÖOLOJEN KEHITTÄMINEN: työskentelytilojen arviointi eläintenhoitotyössä Tilan kotieläintöitä tekevät isäntäväen ohella lomittajat, harjoittelijat ja muut palkatut työntekijät. Tuotantorakennuksissa tekevät työtään myös eläinlääkärit, seminologit, karjantarkkailijat ja neuvojat. Maatalouslomitus toimii useimmiten kitkattomasti, ja tilan isäntäväki saa viettää ansaitun lomansa rentoutuen ja leväten. Kuitenkin yllättävät tilanteet, kuten tapaturmat ja vahingot saattavat häiritä loman viettoa. Jos isäntäväellä on epävarmuus siitä, miten lomittaja tai muu työntekijä tilalla selviää, ei vapaahetkistä voi nauttia täysipainoisesti. Tämän vuoksi on hyvä varmistaa etukäteen työntekijän työnohjaus ja tilan työturvallisuus. Turvallinen työskentely edellyttää työympäristöön liittyvien riskien arviointia. Työskentely on turvallisempaa ja miellyttävämpää, kun laitteet ovat kunnossa, työtilat järjestyksessä ja työolosuhteet mahdollisimman terveelliset. On myös tärkeätä varautua yllättävienkin tilanteiden varalle. Mitä tehdään, jos lypsykone menee epäkuntoon, sähköt katkeavat tai vedentulo loppuu? Miten toimitaan, jos eläin sairastuu? Entä mistä saadaan apua, jos sattuu vakava tapaturma työntekijän ollessa yksin tilalla? Nämä lomakkeet ovat apuna varmistettaessa kotieläinten hoitotöitä tekevän työturvallisuutta. Lomake on osa maatilan työsuojelun toimintaohjelmaa ja laatujärjestelmän kehittämistä. Lomakkeista on hyötyä sekä opastettaessa lomittajaa työhön että parannettaessa isäntäväen töiden sujuvuutta. Työympäristön parantaminen koituu sekä työntekijän että omaa työtään tekevän yrittäjän hyväksi. Lainsäädäntö asettaa työympäristöä ja työoloja koskevia velvoitteita työnantajalle. Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantajana toimiva yrittäjä seuraa jatkuvasti työympäristöä ja korjaa havaitut epäkohdat. Työnantajan on myös huolehdittava työntekijän riittävästä perehdyttämisestä työpaikan olosuhteisiin, työn oikeaan suorittamiseen ja mahdollisiin terveysvaaroihin ennen työn aloittamista. Työturvallisuuslain mukainen luovuttajan vastuu ulottuu työnantaja-työntekijä -asetelmaa laajemmalle. Henkilön, joka luovuttaa teknisen laitteen toisen käyttöön on huolehdittava siitä, että laitteesta ei aiheudu tapaturman tai sairauden vaaraa ja että laitteissa on tarpeelliset suojalaitteet. Henkilön, joka luovuttaa terveydelle vaarallisen kemikaalin, on huolehdittava siitä, että kemikaali on turvallisesti pakattu ja sen päällys on asianmukaisesti merkitty ja että kemikaalia seuraa käyttöturvallisuustiedote. Kehittämislomakkeet on laadittu Kuopion aluetyöterveyslaitoksella. Seurantaryhmään on kuulunut edustajia myös Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolta, Maaseudun Työnantajaliitosta, Puu- ja erityisalojen liitto ry:stä, Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta, Maatalouslomittajat ry:stä ja Työterveyslaitoksen työturvallisuusosastolta. Viimeisen sivun allekirjoituksella kuitataan tehty tarkistustyö. Mikäli kaavaketta käytetään uuden työntekijän perehdyttämiseen, myös perehdytettävä allekirjoittaa kaavakkeen.

3 Kuopion aluetyöterveyslaitos 2 MAATALOUDEN TYÖOLOT: työskentelytilojen arviointi eläintenhoitotyössä, täyttöohjeet Arviointilomake on tarkoitettu käytettäväksi apuna sijaisen työturvallisuuden varmistamisessa. Suurin hyöty asioiden kunnostamisesta koituu kuitenkin tilanväelle, sillä laadukkaan sijaisuuden lisäksi myös oma työ tulee mielekkäämmäksi. Lomakkeeseen merkitään jäljempänä olevien ohjeiden mukaan onko havainnoitava kohde sillä hetkellä kunnossa, siis oikein (O), vai ei, siis väärin (V). Periaatteena on, että asiat joista arviointikierroksen aikana tehdään havaintoja ovat selkeitä ja yksiselitteisiä. Koska arviointi on osa sijaistyön turvallisuusselvitystä ja työhön perehdyttämistä, on se luontevinta tehdä yhdessä sijaisen kanssa. Olosuhteiden kehittäminen saattaa alussa vaatia edellytysten luomista järjestyksen ylläpitämiselle, eli esimerkiksi säilytyskaappien tekemistä tai koukkujen kiinnittämistä esineiden ripustamiseksi. Kunkin korjausta vaativan asian osalta on tärkeätä miettiä korjausajankohta ja merkitä se arviointilomakkeeseen. Mitä vakavampi puute sitä nopeammin se tulee luonnollisesti korjata. Pienemmätkin puutteet kannattaa kuitenkin korjata mahdollisimman pikaisesti, jolloin hyöty on suurin ja vaiva vähäisin. Arvioinnin jälkeen voidaan haluttaessa laskea JÄRJESTYSINDEKSI, joka selkeästi kertoo yhtenä lukuna järjestyksen tason. Indeksin laskemiseksi lasketaan O- ja V-kohtien lukumäärät. Indeksi saadaan jakamalla O-kohtien lukumäärä O- ja V-kohtien lukumäärien summalla ja kertomalla saatu tulos sadalla. Laskukaava on lomakkeen lopussa. Näin saadaan järjestykselle lukuarvo, joka on riippumaton havainnoitujen kohteiden lukumäärästä; voihan esim. olosuhteiden muuttuessa havainnoitavien kohteiden lukumäärä muuttua. Näin menetellen on helppo verrata tilannetta eri arviointikertojen kesken. YLEISIÄ OHJEITA ARVIOINTILOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN Lomakkeen vasemmassa reunassa on lueteltu havainnoitavia kohteita ja lisäksi on tilaa itse valitsemillenne havainnointikohteille. Mikäli jokin valmiiksi lueteltu havainnointikohde on tilalla esim. tuotantosuunnasta johtuen täysin tarpeeton, voi kyseisen rivin yliviivata. Tarkoitus on tarkkailla järjestystä huone- eli tilakohtaisesti. Lomakkeen pystysarakkeet on nimetty alustavasti. Tarvittaessa korjaa nimet tilallesi sopiviksi. PERUSSÄÄNNÖT: mikäli asia on havainnointihetkellä OIKEIN, merkitään vastaavaan ruutuun O mikäli asia on havainnointihetkellä VÄÄRIN, merkitään vastaavaan ruutuun V asia on väärin, jos sen puuttuminen kyseisestä huonetilasta on puute mikäli jotakin ei ole, eikä sille ole mitään tarvetta kyseisessä huonetilassa, jätetään kohta tyhjäksi mikäli jokin tarpeellinen puuttuu kokonaan, merkitään se vääräksi sen tilan kohdalle, joka olisi sen paras tai todennäköisin sijoituspaikka epäselvissä tapauksissa asia merkitään olleeksi väärin. mikäli samaa havainnoitavaa kohdetta on monta, merkitään kohta olleeksi väärin, mikäli yksikin kohteista on väärin. korjausten tekeminen havainnointikierroksen yhteydessä on sallittua ja toivottavaakin, mutta tilanne kirjataan lomakkeeseen sen mukaan miten asiat ovat havainnointikierrosta aloitettaessa.

4 Kuopion aluetyöterveyslaitos 3 MAATALOUDEN TYÖOLOT: työskentelytilojen arviointi eläintenhoitotyössä Kunta: Yrityksen nimi: puh: Yrittäjä: Yrittäjä: lähiosoite: postinumero ja postitoimipaikka: arvioinnin päivämäärä: / 20 klo - arvioija: puh: Erityistä mainittavaa arviointikerralla

5 Kuopion aluetyöterveyslaitos 4 Tarkistettava asia vintti valvomo rehuvarasto lypsyasema maitohuone korjattava korjattu Huomioitavia asioita A Kulkeminen O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 lattiat liukkaus, esteettömyys 2 luiskat liukkaus, jyrkkyys 3 oviaukot koko, oven toiminta, kynnyksettömyys 4 portaat irtotavarat, liukkaus 5 tikapuut liukkaus, pituus, asento 6 kaiteet tukevuus 7 pudotusluukut suojakaide, tukeva kansi 8 ovien lukot/salvat käyttömukavuus, toimivuus 9 maitoputket sijainti, turvatarrat 10 rehukourut B Valaistus O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 valaisimet, puhtaus/ehjyys valaistusteho, palovaara 2 ikkunat, puhtaus/ehjyys valaistus, hygienia, veto 3 valaistuksen riittävyys työn sujuvuus ja turvallisuus 4 halogeenivalaisimet palovaara, ei pölyisiin tiloihin C Eläimet O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 kiinnitys karkaaminen, hirttäytyminen 2 parret siisteys, hygienia 3 karsinat terävät nurkat, naulat 4 ruokintapöytä helppohoitoisuus, hygienia 5 lantaritilät ehjät, turvalliset 6 juottoastiat/telineet ehjät, tukevat, käytettävyys 7 juomakupit/nipat ehjyys

6 Kuopion aluetyöterveyslaitos 5 Tarkistettava asia vintti valvomo rehuvarasto lypsyasema maitohuone korjattava korjattu Huomioitavia asioita D Sähköturvallisuus O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 katkaisimet/pistorasiat sijainti, eheys, palo- ja sähköturvallisuus, merkinnät 2 jatkojohdot ehjyys, pituus, sijoitus 3 lämpölamput sijoitus, turvaverkko, palovaara 4 painepesuri 5 maatilaimuri 6 karjaharja E Laitteiden/välineiden säilytys O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V ja kunto 1 juotto-/rehusangot hygienia 2 talikot varret, ergonomia, piikit 3 hangot katso "talikot" 4 väkirehukauhat ergonomia, tarkkuus 5 rehunjakovaunu hygienia, liikuteltavuus 6 ruokinta-automaatti 7 lantakärry ehjät, hyväkulkuiset 8 lapiot/raapat varret, ergonomia 9 luudat/harjat varret, ergonomia 10 vesiletkut kompastumisvaara 11 köydet saatavilla n seinällä 12 eläinten puhdistusharjat hygienia lypsykarjatilat: 13 tilatankin pesuharjat hygienia 14 lypsyastiat hygienia 15 lypsypyyhkeet hygienia, mukavuus

7 Kuopion aluetyöterveyslaitos 6 Tarkistettava asia vintti valvomo rehuvarasto lypsyasema maitohuone korjattava korjattu Huomioitavia asioita E Laitteiden/välineiden säilytys O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V ja kunto lypsykarjatilat: 16 pesuainemitat ergonomia, tarkkuus 17 potkunestimet saatavilla 18 lypsykone melutaso, kotelointi 19 erilleen lypsyn välineet säilytys, hygienia 20 solutestivälineet säilytys, hygienia 21 tippakannu säilytys, hygienia F Kemikaalien säilytys O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 pesuaineet 2 desinfiointiaineet 3 eläinten lääkkeet 4 muut kemikaalit säilytyspaikka, alkuperäinen tai hyvin merkitty astia 5 käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla ja luettavissa G Varaosat O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 sulakkeet säilytys sulakekaapissa 2 juomakupit/nipat 3 rehuautomaatin varaosat lypsykarjatilat: 4 lypsykoneen hihna 5 lypsykoneöljy 6 lypsyputkiston puhdistustulpat 7 tykytin 8 nännikumit 9 maidon suodatinpaperit säilytys varaosakaapissa tai lähellä käyttötarvepaikkaa kuitenkin siten, että varaosat pysyvät käyttökelpoisina

8 Kuopion aluetyöterveyslaitos 7 Tarkistettava asia vintti valvomo rehuvarasto lypsyasema maitohuone korjattava korjattu Huomioitavia asioita H Tiedonkulku O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 eläinten merkintä, tunnistus 2 sairaiden eläinten merkintä 3 eläinten lääkitysohjeet 4 vihaisten eläinten merkintä 5 ruokintataulut tietoineen 6 ruokintataulun päivitysmerkintä 7 navettapäivyri 8 katkaisimien merkinnät 9 sulakkeiden merkinnät 10 pesurin käyttöohje 11 siltanosturin käyttöohje 12 rehusekoittimen käyttöohje 13 koneell. rehunjakovaunun k.o. 14 ruokinta-automaatin k.o. 15 lypsykoneen käyttöohje 16 pientyökalujen sijainti selkeys, luettavuus, löydettävyys, säilytyspaikka I Sisäilma O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 homeiset materiaalit 2 ilmanvaihto 3 lämpötila, suhteellinen kosteus 4 kaasut 5 pöly työaikana

9 Kuopion aluetyöterveyslaitos 8 Tarkistettava asia vintti valvomo rehuvarasto lypsyasema maitohuone korjattava korjattu Huomioitavia asioita J Suojainten erityinen käyttötarve 1 hengityksensuojaimet 2 kuulonsuojaimet 3 suojakäsineet 4 aluskäsineet 5 turvajalkineet 6 silmäsuojaimet 7 suojavaatetus O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V Pölyille vähintään P2-luokan suojaimet, CE-merkintä, koko, materiaali, vaihtoväli K Muut kohteet O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V O/V 1 ensiapuvälineet 2 alkusammutin

10 Kuopion aluetyöterveyslaitos 9 Tarkistettava asia korjattava korjattu Huomioitavia asioita L Sosiaalitilat yms. 1 ruokailupaikka tilalla 2 peseytymistilat 3 WC 4 vaatteiden vaihto 5 vaatteiden kuivatus/säilytys 6 yöpyminen/lepoaika 7 hygienia siirryttäessä tilalta toiselle (tautivaara) O/V M Kulkeminen piha-alueella 1 kulkuväylien esteettömyys 2 liukkauden esto 3 laidunalueiden turvallisuus 4 aitojen kunto O/V N Valaistuksen asianmukaisuus 1 piha-alue 2 korjaamo 3 konehalli 4 kuivaamo 5 katkaisimet ja pistorasiat O/V

11 Kuopion aluetyöterveyslaitos 10 Tarkistettava asia korjattava korjattu Huomioitavia asioita O Traktori 1 istuimen kunto ja säädöt 2 astimet 3 tartuntakahvat 4 jarrut 5 ikkunat 6 lasinpyyhkimet 7 valot 8 peilit 9 renkaat 10 voiman ulosoton suojaus 11 hitaan ajoneuvon kolmio 12 hytittömän traktorin suojakaari O/V P Mylly 1 myllyn hihnojen suojaus 2 pölyntorjunta 3 raskaiden säkkien nostelu O/V

12 Kuopion aluetyöterveyslaitos 11 Tarkistettava asia korjattava korjattu Huomioitavia asioita Q Muiden koneiden turvallisuus Nivelakselien suojaimet! 1 rehusekoitin 2 siltanosturi 3 koneellinen rehunjakovaunu 4 kuivikeleikkuri 5 automaattinen lannanpoisto 6 lumilinko 7 klapikone 8 sirkkeli 9 ruohonleikkuri 10 moottorisaha 11 peräkärry 12 niittokone 13 haravakone 14 paalain 15 aura 16 kylvölannoitin 17 takakuormain 18 käärintälaite 19 niittosilppuri 20 torjunta-aineruisku 21 nostokoneet, peruna, porkkana 22 etukuormain ja siihen liitettävät O/V

13 Kuopion aluetyöterveyslaitos 12 Määräaikaistarkastukset tarkistettu viimeksi tarkistettava viimeistään Huomioitavia asioita sähköasennustarkistus henkilönnostimet siltanosturit OIKEIN JÄRJESTYSINDEKSI = 100 x = % = 100 x = % OIKEIN + VÄÄRIN

14 Kuopion aluetyöterveyslaitos 13 LAADUKKAAN TYÖSKENTELYN VARMISTAMISEKSI ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA SOVITTAVAT ASIAT Sujuvan ja kitkattoman yhteistyön turvaamiseksi asiat tulee sopia mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kuka tekee mitäkin ja missä järjestyksessä, miten ruokailu järjestetään jne. Tilanväen ja työntekijän tulee aina ja viipymättä tiedottaa toisilleen tilaan tai tilalla tapahtuvaan työhön vaikuttavista pienistäkin muutoksista tai aiemmin havaitsematta jääneistä asioista. Alla on muistilista töistä, joita työntekijän tulee hallita työjakson aikana. Työajat Mistä löytyy henkilösuojaimet ja suojavaatteet Työskentelyjärjestys:

15 Kuopion aluetyöterveyslaitos 14 Työnjako työntekijän ja tilanväen kesken - rehun haku: - jauhatus: - kiiman tarkkailu: - seminologin opastus - poikimisten päivystys: - iltatarkistus: - muuta: Työtavat - lypsy: - rehujen jako -

16 Kuopion aluetyöterveyslaitos 15 Koneiden käyttöön liittyviä ohjeita - traktori: - rehun irrotus- ja käsittelyvälineet - ruokinta-automaatti - mylly - lannanpoistokoneet - muut koneet _

17 Kuopion aluetyöterveyslaitos 16 Ruokailutila: Vaatteenvaihto- ja peseytymistila: WC: Auton lämmityspistoke: Rahankäyttö: Puhelimen käyttö: Vastuuhenkilö(t) isäntäväen poissaollessa: Muuta:

18 Kuopion aluetyöterveyslaitos 17 MISTÄ LÖYTYVÄT Alkusammuttimet: 2. Ensiaputarvikkeet: 3. Virran pääkatkaisijat: 4. Veden katkaisu: 5. Sulaketaulu: ja varasulakkeet: 6. Tärkeimmät työkalut: 7. Tärkeimmät varaosat: 8. Koneiden käyttöohjeet: 9. Aitojen korjaustarvikkeita: : : :

19 Kuopion aluetyöterveyslaitos 18 MITÄ TEHDÄÄN, JOS... Sähköntulo loppuu: Vedentulo loppuu: Lypsykone menee epäkuntoon: Ruokinta-automaatti menee epäkuntoon: Karjarakennuksen ilmastointi lakkaa toimimasta: Eläimiä pitää siirrellä: Eläin sairastuu/kuolee: Asuinrakennuksen lämmitysjärjestelmä lakkaa toimimasta: Muita erityistilanteita:

20 Kuopion aluetyöterveyslaitos 19 TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA nro: nimi tai muu lisätieto: nro: nimi tai muu lisätieto: Yleinen hätänumero 112 Meijeri Poliisi Sähkö häiriöilmoitus Numerotiedustelu 118 Sähkömies Myrkytystietokeskus tai Terveyskeskus Naapuriapu 1 Naapuriapu 2 Rengaslomittaja Johtava lomittaja Karjantarkkailija Työsuojelupiiri Eläinlääkäri Päivystävä eläinlääkäri Seminologi Sairaseläinpalvelu Putkiasentaja Lypsykoneen huolto Tilasäiliön huolto Rehuliike Koneliike (varaosat) Tarvikeliike (pesuaineet) Teurastamo

21 Kuopion aluetyöterveyslaitos 20 Allekirjoitukset Olen tarkistanut työskentelytilat / perehdyttänyt uuden työntekijän kotieläintöihin ja tilan työoloihin tämän lomakkeen avulla. Paikka ja aika Allekirjoitus Nimen selvennys Perehdytettävän allekirjoitus Nimen selvennys

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Hotellit ja ravintolat Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Taru Lankinen Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi

Lisätiedot

Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus puutarha- ja maataloustuotannossa

Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus puutarha- ja maataloustuotannossa Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus puutarha- ja maataloustuotannossa Tiina Mattila Alina Sinisalo Markku Lätti (toim.) TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 43 Nurmijärvi 2010 Työntekijöiden

Lisätiedot

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 1 CS20A0550 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Harjoitustyö kevät 2013 Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä Kevät 2013 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

EVÄITÄ LASTEN JA NUORTEN TURVAKSI MAATILALLA

EVÄITÄ LASTEN JA NUORTEN TURVAKSI MAATILALLA EVÄITÄ LASTEN JA NUORTEN TURVAKSI MAATILALLA TYÖTURVALLISUUTTA OPINTOPIIREILLE 1 Liitemateriaalista: Opintokirjasen tiedot perustuvat pääosin Jaana Kivikon (Työtehoseura) tekemään tutkimukseen Lasten turvallisuus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

MAATILA-RH -välineet. 1. Työturvallisuus

MAATILA-RH -välineet. 1. Työturvallisuus MAATILA-RH -välineet Työturvallisuusriskien Työturvallisuusriskien hallinta, hallinta B-osa 1 (23) Työturvallisuus Tilan nimi Lisätietoja Arvion tekijä Päiväys Sisällys: Sivu 1B Melu 2 1B Lämpöolosuhteet

Lisätiedot

Riskien arviointityökalu perusopetuksen käsitöihin

Riskien arviointityökalu perusopetuksen käsitöihin Riskien arviointityökalu perusopetuksen käsitöihin Perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaan (2003) Riskien arviointi työpaikalla työkirjaan MERVI MURTONEN (VTT) Koonti ja muokkaus: Helena

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Koneellinen puunkorjuu Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje 4 Yhteenveto

Lisätiedot

Lasitusalan työsuojelu

Lasitusalan työsuojelu Lasitusalan työsuojelu Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen Taitto: Pen & Pen Oy Paino: Painojussit Oy 1. painos 2009 ISBN

Lisätiedot

LASTEN TURVALLISUUS MAATILALLA

LASTEN TURVALLISUUS MAATILALLA LASTEN TURVALLISUUS MAATILALLA 1 Virikkeitä ja vaaranpaikkoja SISÄLTÖ MAATILA TURVALLISEKSI LAPSELLE... 3 Kesäaika ja koneet ovat vaarallisia... 3 LASTEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 4 Tarkastele ympäristöä

Lisätiedot

TYÖN VAAROJEN SELVITTÄMINEN JA RISKIEN ARVIOINTI

TYÖN VAAROJEN SELVITTÄMINEN JA RISKIEN ARVIOINTI TYÖN VAAROJEN SELVITTÄMINEN JA RISKIEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 SUUNNITTELU 3 2.1 Lähtötiedot 3 2.2 Sitoutuminen 3 2.3. Arvioinnin kohteet 3 2.4 Arviointiryhmä 4 2.5 Koulutus 4 2.6 Tiedottaminen

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Maatilan turvasuunnitelma

Maatilan turvasuunnitelma Maatilan turvasuunnitelma MAATILAN TURVASUUNNITELMA Sisällys: 1. Henkilöriskit 1.1. Henkilöriskien kartoitus 1.2. Henkilöriskien hallinta 2. Omaisuusriskit LIITTEET 2.1. Omaisuusriskien kartoitus 2.2.

Lisätiedot

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Puun autokuljetus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje 4 Yhteenveto

Lisätiedot

Työympäristön arviointi

Työympäristön arviointi Työympäristön 1 Työympäristön Työkirja arvioinnin tekemiseksi Yli-ins., DI Helsinki 2009 Työympäristön 2 1. Johdanto Työympäristön kehittäminen on keskeisintä työpaikkojen työturvallisuustyötä. Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:16 ISBN 978-952-13-5385-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5386-4 (pdf)

Lisätiedot

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN 2011 Sisällysluettelo OSA I: MALLI JA SEN KÄYTTÄMINEN... i Mallin tausta... ii Mallin tarkoitus ja käyttäminen... ii Malli vuokratyön työturvallisuuden

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Sähköteknisten tuotteiden valmistus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 Opetushallitus

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Kampaamot Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Taru Lankinen Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi 4 Yhteenveto

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämmöntuotantolaitosten käyttö ja kunnossapito. Raportti KK6B/2015. Kaukolämpö

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämmöntuotantolaitosten käyttö ja kunnossapito. Raportti KK6B/2015. Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämmöntuotantolaitosten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2015 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämmöntuotantolaitosten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus

Lisätiedot