Internetin käyttötrendejä Venäjällä 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Internetin käyttötrendejä Venäjällä 2009"

Transkriptio

1 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Rusgaten julkaisuja 3 Syyskuu 29 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy Rusgate.fi

2 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Internetin käyttö Venäjällä Tässä raportissa tutkitaan Internetin käytön kehittymistä Venäjällä. Internetin käyttö Venäjällä Venäläinen tutkimuslaitos Levada Center selvitti heinäkuussa 29 suoritetussa kyselytutkimuksessa tietokoneiden, matkapuhelinten ja Internetin käytön yleisyyttä venäläisten keskuudessa. Kyselyyn vastasi 16 henkilöä eri puolilta maata. Kyselyn tuloksia vertailtiin aikaisemmin tehtyjen vastaavien kyselyiden tuloksiin. Tietokoneen käyttö Useimmin tietokonetta käyttävät päivittäin tai vähintään useita kertoja viikossa opiskelijat sekä johtohenkilöstö. Heistä 6 69 prosenttia vastasi käyttävänsä tietokonetta päivittäin tai useita kertoja viikossa. Muita, päivittäin tai useita kertoja viikossa tietokonetta käyttävien suurimpia ryhmiä, olivat muun muassa korkeasti koulutetut henkilöt (7), alle 2 vuotiaat (6), asiantuntijat (), hyvätuloiset (1), Moskovan asukkaat (4) sekä 2 4 vuotiaat (42). (1) Tietokoneen käyttö Vastaus kysymykseen: Kuinka usein käytätte tietokonetta? (Kaikki venäläiset) /21 1/22 1/23 1/24 1/2 1/26 1/27 1/28 1/29 7/29 Useita kertoja viikossa Kerran viikossa 2 3 kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Internetin käyttö Levada Centerin tutkimukseen vastanneilta kysyttiin, missä ja kuinka usein Internetiä (pois lukien sähköposti) käytettiin? Päivittäin tai useita kertoja viikossa Internetiä käyttävistä suurimman ryhmän muodostivat koululaiset ja opiskelijat, joista prosenttia ilmoitti käyttävänsä Internetiä päivittäin tai 1

3 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 useita kertoja viikossa. Muita, Internetiä päivittäin tai useita kertoja viikossa käyttävien ryhmiä olivat muun muassa alle 2 vuotiaat (42), johtohenkilöt (41), Moskovan asukkaat (37), korkeasti koulutetut (3), asiantuntijat (32) sekä hyvätuloiset (32). 2 4 vuotiaiden ryhmästä 27 prosenttia ilmoitti käyttävänsä Internetiä päivittäin tai useita kertoja viikossa. (1) Internetin käyttö Kuinka usein käytätte Internetiä? (Kaikki venäläiset) /21 1/22 1/23 1/24 1/2 1/26 1/27 1/28 1/29 7/29 Useita kertoja viikossa Kerran viikossa 2 3 kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Sähköpostin käyttö Kyselyssä selviteltiin erikseen myös sähköpostin käyttöä. Vastaajilta kysyttiin: Käytättekö te kotona, töissänne tai muualla sähköpostia ja jos käytätte, niin kuinka usein? Tuloksia voidaan pitää melko yllättävinä, sillä niiden mukaan ainoastaan 28 prosenttia kyselyyn vastanneista käyttää sähköpostia vähintään kerran kuukaudessa. 73 prosenttia vastanneista puolestaan ilmoitti, ettei käytä sähköpostia lainkaan. Useimmin sähköpostia käyttävät johtohenkilöt ja opiskelijat, joista sähköpostia kertoivat käyttävänsä päivittäin tai useita kertoja kuukaudessa 43 ja 34 prosenttia vastanneista. Seuraavaksi eniten päivittäin tai useita kertoja viikossa sähköpostia käyttäviä vastaajia oli hyvätuloisten (33), alle 2 vuotiaiden (29), korkeakoulutettujen (2) ja Moskovan asukkaiden joukossa (27). Yli asukkaan kaupungeissa asuvista vastaajista 2 prosenttia ilmoitti käyttävänsä sähköpostia päivittäin tai useita kertoja kuukaudessa. (1) Sähköpostin käyttö Kuinka usein käytätte sähköpostia? /2 1/26 1/27 1/28 1/29 7/29 Useita kertoja viikossa Kerran viikossa 2 3 kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa 2

4 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Internetin käyttäjämäärät Internetin käyttäjämääriä Venäjällä seuraa usea yritys ja tutkimuslaitos; mm. kansainväliset ComScore, Internet World Stats, TNS Gallup Media sekä venäläiset FOM ja SpyLog. Yleinen tapa verrata Internetin käyttäjämääriä eri maissa on laskea, kuinka moni kansalainen on käyttänyt Internetiä viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Tällä tavalla laskemalla saadaan selville eri ajankohtaan tai alueotantaan perustuva Internet käyttäjäkunta. Internetin käytön yleisyyttä selvitellään myös kyselytutkimuksin. Tutkimuslaitos Levada Centerin vuonna 28 toteuttaman kyselytutkimuksen perusteella Internetiä käytti vuoden 28 alussa säännöllisesti noin 12 prosenttia kaikista venäläisistä. Verrattuna aikaisempiin kyselyihin, Internetiä käyttävien venäläisten määrä on kuusinkertaistunut kahdeksassa vuodessa (2 28). Tulokset vaihtelevat kuitenkin merkittävästi sen mukaan, miten ja kenen toimesta asiaa on tutkittu. Joissain tutkimuksissa esimerkiksi sähköpostien selausta ei lasketa Internetin käyttämiseksi, joten Internetiä käyttävien lukumäärä saattaa niissä tutkimuksissa vaikuttaa alhaisemmalta kuin muissa tutkimuksissa. Kyselytutkimusta luotettavammin Internetin käytön yleisyyttä mittaavatkin todennäköisimmin eri hakupalvelujen keräämä tieto siitä, kuinka usein venäläisistä yksittäisistä IP osoitteista käydään Internetissä. Tutkimuslaiton FOM ja hakukoneyritys Yandex seuraavat Internetin käyttäjätrendejä julkaisemalla neljännesvuosittain Internetin käyttöä selvittelevät raportin. Raportin mukaan maaliskuussa 29 Venäjän kuuden kuukauden aikana laskettu Internet käyttäjäkunta oli 3 miljoonaa, mikä on siis noin 33 prosenttia Venäjän 18 vuotta täyttäneestä väestöstä. Vertailun vuoksi Saksassa Internetiä käytti vastaavana ajankohtana noin 7, Italiassa noin ja Brasiliassa noin 29 prosenttia väestöstä. Internetin käyttäjäkunnan kasvu on ollut Venäjällä nopeaa. Vielä vuonna 22 kuukausittaisen käyttäjäkunnan koko oli 6, miljoonaa, eli vain noin kuusi prosenttia koko väestöstä. (2) Internetin käyttäjämäärä Internetin käyttäjien lukumääriä eri maissa 4 3 MIlj. 2 1 Saksa Brasilia Venäjä Iso Britannia Ranska Italia Espanja Australia Internetin käyttäjiä, milj. 3

5 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Internetin käyttäjien osuus koko väestöstä Internetiä säännöllisesti käyttävien osuus eräiden maiden kokonaisväestöstä Saksa Brasilia Venäjä Iso Britannia Ranska Italia Espanja Australia Internetin käyttäjiä, milj. Kansainvälisen ComScore tutkimuslaitoksen elokuussa vuonna 28 julkistaman selvityksen mukaan Internetin käyttö kasvoi vuoden aikana Euroopan maista nopeimmin Venäjällä. Samaan aikaan kun Internet käyttäjien määrä kasvoi kaikissa Euroopan maissa keskimäärin kahdeksalla prosentilla vuodessa, Venäjän Internet käyttäjien määrä kasvoi saman ajanjakson aikana 27 prosentilla. Seuraavaksi nopeimmin Internetin käyttäjämäärät kasvoivat Ranskassa (21), Espanjassa (1) sekä Irlannissa (1). (3) Internetin käyttäjien määrän kasvu Internetin käyttäjämäärien kasvu eräissä Euroopan maissa ajanjaksolla 8/27. 7/ Venäjä Ranska Espanja Irlanti Sveitsi Tanska Iso Britannia Suomi Käyttäjämäärän kasvu Käyttäjämäärien nopeasta kasvusta huolimatta Venäjä on vielä kaukana kärjestä Internetin käytön suhteellisesta yleisyydessä kansalaisten keskuudessa, ComScoren selvityksestä ilmenee. Euroopan maista Internetiä käytettiin eniten Irlannissa, jossa 82 prosenttia maan 1 vuotta täyttäneistä kansalaisista kävi Internetissä vähintään kerran heinäkuun 28 aikana. Internetin käytön yleisyys oli seuraavaksi korkeinta Tanskassa (77), Ruotsissa (76) sekä Norjassa (76). Venäjällä vastaava luku oli vain 14 prosenttia. Venäläiset pitävät eurooppalaisista häntää myös Internetissä keskimäärin vietetyn ajan perusteella. ComScoren mukaan eniten aikaa Internetissä viettävät Britit (28, tuntia / henkilö / kk). Venäläiset viettävät vastavuoroisesti Internetissä keskimäärin 16 tuntia kuukaudessa. 4

6 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Internetissä vietetty aika Yhden käyttäjän Internetissä viettämä aika kuukauden aikana Venäjä Ranska Espanja Irlanti Sveitsi Tanska Iso Britannia Suomi Internetissä vietetty aika / kk Internetin nopeasta yleistymisestä venäläisten keskuudessa kertoo tutkimuslaitos VTsIOM:in syyskuussa vuonna 28 julkaisema tutkimus, jonka mukaan Internetin käyttäjien määrä Venäjällä kaksinkertaistui vuosien 2 28 välisenä aikana. VTsIOM:in tutkimuksen mukaan Internetiä kertoi käyttävänsä tietolähteenä säännöllisesti 1 prosenttia venäläisistä, kun vuonna 28 Internetiä kertoi käyttävänsä säännöllisesti jo 2 prosenttia venäläisistä. Verrattuna muihin tietolähteisiin (Televisio, sanomalehdet, radio), Internet ei kuitenkaan ole vielä saavuttanut merkittävää asemaa. (4) Tietolähteitä on vertailtu keskenään raportin luvussa Internet ja muut tietolähteet. Laajakaistan levinneisyys Venäläinen Advanced Communications and Media julkaisee säännöllisesti arvioita laajakaistayhteyksien yleistymisestä Venäjällä. Arviot perustuvat useisiin lähteisiin, muun muassa kenttähaastatteluihin, asiantuntijalausuntoihin sekä julkiseen tietoon. Arviossa huomioidaan vain yksityisten kansalaisten laajakaistaliittymät. Yritysten tai organisaatioiden liittymiä ei arviossa huomioida. Vuoden 29 toukokuun arvion mukaan Venäjällä on 9,44 miljoona yksityistä laajakaistaliittymää ja merkittävimmät operaattorit laajakaistaliittymäasiakasmäärissä olivat Comstar, Vympelcom sekä Volgatelecom. Laajakaistaliittymien määrä on jatkanut kasvuaan taantumasta huolimatta. () Laajakaistaliittymiä kotitalouksissa Laajakaistaliittymien määrä koko Venäjällä, Moskovassa ja Pietarissa ajanjaksolla 2/29 3/29 Milj /9 3/9 4/9 Venäjä Moskova Pietari

7 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Internetin käytön trendejä Vuoden 27 marraskuussa venäläisen tutkimuslaitos Levada Centerin tekemän kyselyselvityksen mukaan noin kolmannes väestöstä kertoi osaavansa käyttää Internetiä. Internetin käytön osaaminen riippuu kuitenkin voimakkaasti koulutuksesta, tuloista, sukupuolesta, asuinpaikasta sekä monesta muusta demografisesta tekijästä. Internetin käyttöä määrittelevistä tekijöistä merkittävin on henkilön ikä. Esimerkiksi vuotiaiden ryhmästä Internetiä ilmoitti osaavansa käyttää vuonna 28 tehdyssä kyselytutkimuksessa 69 prosenttia vastanneista. Vastavuoroisesti yli vuotiaiden ryhmästä Internetiä kertoi osaavansa käyttää vain viisi prosenttia vastanneista. Nuoret osaavat siis käyttää Internetiä 14 kertaa useammin kuin vanhempi väestö. (1) Myös koulutus on merkitsevä tekijä: korkeasti koulutetut ihmiset kertovat osaavansa käyttää Internetiä kolme kertaa useammin kuin matalasti koulutetut. Myös asuinpaikalla on väliä: kaupungeissa Internetiä osataan käyttää kaksi kertaa useammin kuin maaseudulla. Miehet käyttävät osaavat käyttää Internetiä hieman paremmin kuin naiset. (1) Missä Internetiä käytetään? Kansainvälisen ComScore tutkimuslaitoksen heinäkuussa 29 julkiaseman selvityksen mukaan venäläinen Internet käyttäjä kävi helmikuussa 29 keskimäärin 13 päivänä Internetissä, viettäen siellä päivittäin keskimäärin 82 minuuttia. Keskimäärin Internet käyttäjä kävi kuukauden aikana yhteensä 2322 eri sivulla. (3) Viimeisten kuuden vuoden aikana venäläisten Internetin käyttöpaikoissa on ollut selvää muutosta, mikä johtunee kotitalouksissa olevien Internet yhteyksien vähäisestä määrästä 2 luvun alkupuolella. Kotiliittymien vähyydestä johtuen vuonna 22 suurin osa Internet käyttäjistä käytti Internetiä jossain muualla kuin kotonaan. Vuonna 22 Internetiä käytettiin eniten työpaikoilla (44 prosenttia käytöstä), kotona (32) sekä oppilaitoksissa ja tuttujen luona (molemmat 17). Sitä vastoin maaliskuussa 29 suurin osa, eli 79 prosenttia, Internet käyttäjistä oli jo kotikäyttäjiä. Töissä Internetiä kertoi vuonna 29 käyttävänsä 34 prosenttia vastanneista. (2) Käyttöpaikka Vastaus kysymykseen: Missä paikoissa yleisimmin käytätte Internetiä? Kotona Töissä Tuttavien luona Opiskelupaikalla Internetkahvilassa 6

8 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Mihin internetiä käytetään? Tutkimuslaitos VTsIOM:in vuonna 28 julkistaman selvityksen mukaan keskimääräinen venäläinen Internet käyttäjä selaa Internetiä yleisimmin opiskelujen tai työn vuoksi (62). Vuonna 26 opiskelujen ja työn vuoksi Internetiä käyttäviä oli kaikista käyttäjistä 77 prosenttia. Noin joka toinen (42) Internet käyttäjä käyttää Internetiä sähköpostin lukemiseen ja lähes yhtä moni (39) kotimaan ja ulkomaiden uutisten seuraamiseen. 28 prosenttia venäläisistä Internet käyttäjistä käyttää Internetiä musiikin kuunteluun ja elokuvien katseluun. 29 prosenttia käyttää Internetiä foorumien ja chattien seuraamiseen ja niihin osallistumiseen. 16 prosenttia Internet käyttäjistä etsii Internetistä uusia ystäviä. (4) Internetin käyttötarkoitus vaihtelee voimakkaasti ikäryhmittäin. Ikäryhmästä vuotiaat, Internetiä käytetään useimmin (63) työhön ja opiskeluun, sekä musiikin kuunteluun ja elokuvien katsomiseen (44). Ikäryhmästä 2 44 vuotiaat, Internetiä käytetään etupäässä työ ja opiskelutehtävien hoitoon (6, 67), sekä sähköpostin lukemiseen (46). Siitä vanhemmissa ikäryhmissä Internetiä käytetään ensisijassa kotimaan ja ulkomaanuutisten seuraamiseen: yli 6 vuotiaista noin 64 prosenttia Internet käyttäjistä käyttää Internetiä kotimaan ja ulkomaanuutisten seuraamiseen. (4) Matalasti koulutetut Internet käyttäjät hakevat verkosta etupäässä pelejä (1) sekä eroottista materiaalia (7). Keskiasteen koulutuksen omaavat Internetin käyttäjät käyttävät Internetiä etupäässä sähköpostin lukemiseen (4) sekä uutisten seuraamiseen (3), samoin tekevät myös alemman korkeakoulututkinnon omaavat Internet käyttäjät. Korkeakoulutuksen omaavat Internetkäyttäjät käyttävät Internetiä sähköpostin lukemiseen (69), uutisseurantaan (46) sekä työ ja opiskelutehtävien ratkaisuun (41). (4) Käyttötarkoitus Vastaus kysymykseen: Mihin tarkoitukseen käytätte Internetiä yleisimmin? (Kaikki venäläiset) Työ/opiskelu Uutiset s posti Musiikki, elokuvat Foorumit Pelit Ystävien etsimiseen Minkälaisilla sivuilla käydään? Hakukone Rambler.ru tilastoi Internet sisällön suosiota erilaisten sisältökategorioiden mukaan. Kategorioiden suosiosta voidaan päätellä, mikä venäläisiä kiinnostaa Internetissä ja mitä venäläiset sieltä hakevat. Ramblerin mukaan vuonna 29 (tammi elokuu) venäläisiä kiinnostivat eniten uutiset ja ajankohtaisasiat (noin 9,7 hauista), palvelut (8,3), pelit (,2), Tavarat (4,7) ja elokuvat (4,3). Vuonna 28 (tammi joulukuu) eniten hakuja kohdistui seuraaviin kategorioihin: uutiset ja ajankohtaisasiat (noin 9,8 hauista), palvelut (8,4), Tavarat () pelit (4,8), ja viihde (4,1). (6) 7

9 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Sisältökiinnostus hakukone Ramblerin tilastojen mukaan Minkälaista sisältöä tarjoavat sivustot kiinnostivat venäläisiä Internet käyttäjiä tammielokuussa 29? Uutiset Palvelut Pelit Tavarat Elokuvat 1 Siitä, mikä Internetissä kiinnostaa, saadaan hieman toisenlaisia tuloksia, kun asiaa kysytään suoraan Internet käyttäjiltä. Asiaa on kysytty muun muassa tutkimuslaitos Levada Centerin vuonna 29 julkaistussa raportissa. (1) Sisältökiinnostus käyttäjien ilmoitusten mukaan Vastaus kysymykseen: Minkälaista tietoa haette Internetistä? (Kaikki venäläiset) Uutiset, talous, politiikka Tiedonhakusivut Tutkimus, koulutus Sää Musiikki Hakukoneet Pelit 1 Sivustojen temaattinen sisältö Hakukone Rambler ylläpitää tilastoja, joiden perusteella voidaan tarkastella hakukoneeseen rekisteröityjen sivustojen temaattista sisältöä. Elokuussa Rambler seurasi yhteensä lähes 2 venäläistä sivustoa. Vuonna 29 (tammi elokuu) venäläiset sivustot jakautuivat temaattisesti seuraavasti: Tavarat ja palvelut (12,3), sekalaiset (7,4), rakentaminen (,9), Autot ja moottoripyörät (4,3), lääketiede (3,). Bisnekseen ja talouteen keskittyneitä sivustoja oli kolme prosenttia ja matkailuun keskittyneitä sivustoja 2,83 prosenttia. Kiinteistöihin liittyviä sivustoja oli Rambleriin rekisteröidyistä sivustoista 2,33 prosenttia. Vuonna 28 sivustojen temaattinen jakautuminen oli lähes samankaltainen. 8

10 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Temaattinen sisältö Internetissä julkaistujen venäjänkielisten Internetsivujen temaattinen sisältö hakukone Ramblerin mukaan Tavarat ja palvelut Sekalaiset Rakentaminen Autoilu Lääkkeet Kontekstimainonnan teemat Venäläinen Internetin kontekstimainontaan erikoistunut Begun julkaisee tietoja kontekstimainonnan teemojen suosiosta (klikit ja mainokset). Vuoden 29 ensimmäisellä neljänneksellä yleisimpiä kontekstimainonnan teemoja (eli mitä Internetissä mainostettiin?) olivat autot, kuluttajatavarat, lääkkeet, finanssipalvelut, remonttipalvelut. Sen sijaan eniten klikkauksia (eli mistä mainoksista Internet käyttäjät olivat kiinnostuneita) kohdistui vastaavan ajanjakson aikana teemoihin autot, lääkkeet, kiinteistöt, tietopalvelut, kuluttajatuotteet. (6) Eniten klikkauksia saaneiden mainosten sisältöteema Venäläisiä Internet käyttäjiä kiinnostaneiden kontekstimainosten temaattiset sisällöt II / 29 Autot Lääkkeet Kiinteistöt Hakupalvelut Teollisuustuotteet Turismi Remontointi Vapaa aika Suosituimmat sivut ja hakukoneet Suosituimpien sivujen ja hakukoneiden tarkka määrittely on hankalaa, koska tutkimusmetodeja on useita ja monesti eri tutkimusmetodit antavat melko erilaisia vastauksia. Tutkimuslaitos ComScoren helmikuussa 28 julkaiseman tutkimuksen mukaan Venäjän suosituimpia verkkosivuja olivat Yandeksin, Ramblerin ja Mail.run sivustoperheet. Kyseiset sivut kuuluvat samalla myös suosituimpiin hakupalveluihin. (3) ComScoren tuloksia tukevat myös venäläisen ComConin ja TGI Russian mittaukset. ComConin lista suosituimmista sivuista heinäkuussa 29 näyttää seuraavalta: (7) 9

11 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Suosituimmat sivut Suosituimpien sivustojen tavoitettavuus venäläisten Internet käyttäjien keskuudessa 7, 6,, 4, 3, 2, 1,, 7 / 29 Yandex Mail.ru Rambler Google Odnoklassniki Mail (haku) Torrents vkontakte vz Life Verkkoliikennettä seuraavan SpyLogin mukaan Venäjän suosituimman hakukoneen tittelistä ovat jo parin vuoden ajan kilpailleen amerikkalainen Google ja venäläinen Yandex. Google nousi ykkössijalle vuonna 28, mutta Yandex palasi takaisin ykkössijalle vuoden 29 toukokuussa. Heinäkuussa 29 kaikista venäläisistä Internet hauista 49 prosenttia tehtiin Yandexilla ja 34, prosenttia Googlella. Kolmannesta sijasta käytetyimpien hakukoneiden sarjassa ovat taistelleet Mail.ru ja Rambler. Hakukoneilla oli 29 heinäkuussa 9,3 ja 3,3 prosentin osuudet. (8) Suosituimmat hakukoneet Suosituimmat hakukoneet venäläisten Internet käyttäjien keskuudessa 8/28 ja 7/29 SpyLog seurannan mukaan /28 7/29 Google Yandex Rambler Mail.ru Yahoo! Tyypillisin käyttäjä Venäjänkielisen Internetin tyypillisin käyttäjä oli vuonna 28 tutkimuslaitos VTsIOM:in mukaan korkeasti koulutettu, nuori, Yhtenäinen Venäjä tai LDPR puolueen kannattaja, Moskovassa tai Pietarissa asuva henkilö. (4) Internetin käyttäjien ikä Kuten lähes kaikissa muissakin maissa, myös Venäjällä Internetin käyttö on levinneintä kaikista nuorimman ikäryhmän keskuudessa. Huhtikuussa vuotiaista, 62 prosenttia käytti Internetiä, 2 34 vuotiaista, 3 44 vuotiaista 39, 4 4 vuotiaista 21, vuotiasta ja sitä vanhemmista, prosenttia vuotiaat ovat olleet myös kaikkein nopeimmin kasvanut käyttäjäryhmä vuosina (2) 1

12 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Käyttäjien ikä Internet käyttäjien osuus eri ikäryhmissä vuotta 2 34 vuotta 3 44 vuotta 4 4 vuotta Yli vuotta Internetin käyttäjien koulutustausta Internetin käyttö on sitä yleisempää, mitä koulutetummasta väestönosasta on kyse. Erot käyttäjien koulutustaustassa ovat erittäin selviä. Maaliskuussa 29 korkeasti koulutetuista 6 prosenttia käytti Internetiä, Ylemmän keskiasteen koulutuksesta saaneista 33, alemman keskiasteen koulutuksen saneista 24 prosenttia ja alimman koulutuksen saaneista vain prosenttia käytti Internetiä. (4) Internetin käytön alueelliset erot VTsIOM:in tekemän selvityksen mukaan Internetin käyttäminen tiedonhakuun on sitä yleisempää, mitä suuremmasta asutuskeskuksesta on kyse. Vuonna 28 Internetiä käytti selvityksen mukaan 41 prosenttia Moskovan asukkaista, mutta vain 12 prosenttia maaseudun asukkaista. (4) Alueelliset erot Internetin käyttäjien osuus eri alueiden väestöstä Koko Venäjä Moskova ja Pietari > asukasta > 1 asukasta < 1 asukasta Maaseutu Sosiaaliset verkkopalvelut Kansainvälisen tutkimuslaitos ComScoren heinäkuussa 29 julkaiseman selvityksen mukaan venäläiset ovat innokkaimpia sosiaalisen median käyttäjiä verrattuna muihin selvitykseen osallistuneiden maiden kansalaisiin. Venäläiset 1 vuotta täyttäneet Internet käyttäjät viettivät sosiaalisissa verkkopalveluissa keskimäärin 6,6 tuntia kuukaudessa. Seuraavaksi suosituinta sosiaalisten verkkomedioiden käyttö oli Brasiliassa (6,3 tuntia), Kanadassa (6, tuntia) ja Puerto Ricossa (,3 tuntia). (3) 11

13 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Sosiaalisiin verkkopalveluihin käytetty aika Sosiaalisiin verkkosivustoihin käytetty keskimääräinen aika (h/kk) eräissä maissa h Aika Venäjä Brasilia Canada Puerto Rico Espanja Suomi Koko maailma Suosituimmat sosiaalisen verkkomedian sivut Sosiaaliset verkkopalvelut ovat moneltakin kannalta tarkasteltuna saavuttaneet suuren suosion Venäjällä. 32 miljoonasta venäläisestä, jotka käyttivät Internetiä elokuun 29 aikana, 18,9 miljoonaa, eli 9 prosenttia vieraili vähintään kerran sosiaalisten verkkomedioiden sivuilla. Merkillepantavaa on se, että venäläiset asettavat sosiaalisissa verkkopalveluissa venäläiset versiot kansainvälisten sosiaalisten verkkopalvelujen edelle. Tutkimuslaitos ComScoren mukaan esimerkiksi kansainvälisesti suosittu verkkosivusto Facebook.com kerää Venäjällä vain noin kaksi prosenttia sosiaalisten verkkopalvelun käyttäjistä, samaan aikaan kun sen venäjänkieliselle käyttäjäkunnalle suunnattu vastine, vkontakte.ru, saavuttaa noin 4 prosenttia kaikista sosiaalisten verkkopalvelujen käyttäjistä. (3) Vkontaktessa vieraili elokuun aikana yhteensä 14,3 miljoonaa käyttäjää, Odnoklassniki.ru (Koulukaverit.comin vastine) tavoitti 7,8 miljoona käyttäjää ja Mail.ru My World, 6,3 miljoonaa käyttäjää. Facebook tavoitti elokuussa vain 616 käyttäjää. Vaikka Facebookin käyttäjien määrä kasvoi 227 prosenttia edellisen vuoden aikana, tavoittaa, se silti vain murto osan venäläisen vastineensa, Vkontakte.run käyttäjistä. Venäjä lisättiin Facebookin kielivalikoimiin vuonna 29, joten on mielenkiintoista nähdä, pystyykö Facebook nousemaan kilpailijaksi Vkontakte.rulle. (3) Sosiaalinen media h 6 3 Vkontakte.ru Odnoklassniki.ru Mail.ru Fotostrana.ru Privet.ru Moikrug.ru Facebook.com 12

14 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Blogit Venäjänkielinen keskivertobloggaaja on 22 vuotias, Moskovassa asuva nainen. Hänen blogillaan on 18 säännöllistä lukijaa ja hän seuraa aktiivisesti kymmentä blogiyhteisöä. Keskimääräisessä blogikirjoituksessa on 11 sanaa. (9) Yandex hakukoneen keväällä 29 tekemän selvityksen mukaan Internetin venäjänkielisessä blogosfäärissä on yhteensä 7,4 miljoonaa blogia. Niistä 6,9 miljoonaa on henkilökohtaisia blogeja ja loput blogiyhteisöjä. Blogeja seuraavan Technocrati sivuston mukaan maailmassa oli vuonna 28 yhteensä 133 miljoona blogia. Kaikista maailman blogeista siis noin viisi prosenttia oli venäjänkielisiä. (9) Bloggaamisen suosio on vuoden 29 tietojen mukaan kuitenkin saavuttamassa kyllästymispisteensä, koska esimerkiksi aktiivisesti päivitettävien blogien määrä on alkanut supistua. Aktiivisia blogeja (joissa on vähintään viisi merkintää ja joita päivitetään vähintään kerran kolmessa kuukaudessa) oli vuonna 29 vain 12 prosenttia kaikista blogeista. Vuonna 28 aktiivisia blogeja oli vielä 2 prosenttia kaikista blogeista ja vuonna 27 joka toinen blogi laskettiin aktiiviseksi. Tällä hetkellä vain noin viittä prosenttia kaikista blogeista päivitetään vähintään kerran viikossa. (9) Blogialustat Hakukone Yandexin mukaan venäläiset käyttävät yhteensä 128 eri blogialustaa. Noin 76 prosenttia kaikista aktiivisista venäjänkielisistä blogeista käytävät neljää alustaa, jotka ovat LiveJournal.com, Blogs.Mail.ru, Ya.ru sekä LiveInternet.ru. Eniten käyttäjiä on LiveInternet.ru palvelulla, jossa lasketaan olevan lähes kaksi miljoonaa käyttäjää. LiveInternetin blogeista kuitenkin vain noin 7 on aktiivisia. Eniten aktiivisia blogeja on sen sijaan LiveJournalissa, jossa kesällä 29 oli noin 2 aktiivista venäjänkielistä blogia. Englanninkielisissä maissa suositussa Blogspotissa sen sijaan on vain noin 1. Twitter on yleistynyt Venäjällä hyvin marginaalisesti ja sen venäjänkielisiä aktiivikäyttäjiä on vain muutama tuhat. Huomattavaa on kuitenkin se, että Twitterin blogeista suurin osa, noin 8 prosenttia, luetaan aktiivisiksi blogeiksi. Twitterin aktiivisuus johtunee sen uutuudesta. Tässä vaiheessa on vielä vaikea ennustaa, nouseeko Twitter Venäjällä merkittäväksi blogipalveluksi. (9) Blogien maantieteellinen sijainti Kun tarkastellaan, missä kaupungeissa on eniten venäjänkielisiä bloggajia, saadaan tulokseksi lista, joka on lähes identtinen Neuvostoliiton suurimpien kaupunkien listan kanssa. Eniten venäjänkielisiä bloggaajia (maaliskuu 29) on Moskovassa, Pietarissa, Kiovassa sekä Minskissä. Huomionarvoista on myös se, että venäjänkielisten blogiyhteisöjen määrässä laskettuna, kärkikymmenikön tuntuman sijoittuvat Lontoo (1.) ja New York (11.) (9) 13

15 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Blogien sijainti Blogeja kirjoittavien henkilöiden maantieteellinen sijainti hakukone Yandexin mukaan 4 3 h 2 1 Blogit Moskova Pietari Kiova Minsk Novosibirsk Jekaterinburg Samara Alma Ata Odessa Internet ja muut tietolähteet Tutkimuslaitos VTsIOM:in mukaan valtakunnalliset televisiokanavat olivat vuonna 28 venäläisten suosituin tietolähde. Valtakunnallisia televisiokanavia käytti tietolähteinään tuolloin noin 81 prosenttia venäläisistä. Sen sijaan Internetiä ilmoitti käyttävänsä tietolähteenään noin 2 prosenttia väestöstä. Internetiä suosituimpia tietolähteitä olivat valtakunnallisten televisiokanavien lisäksi myös alueelliset televisiokanavat sekä valtakunnalliset ja alueelliset sanomalehdet ja radiokanavat. (4) Tietolähteet Venäläisten yleisimmin käyttämät tietolähteet 7/2 ja 9/ /2 9/28 Valtakunnallinen televisio Valtakunnalliset lehdet Valtakunnallinen radio Internet Tietolähteet alueittain Venäläisten yleisimmin käyttämät tietolähteet alueittain (koko Venäjä / Moskova ja Pietari) 7/2 ja 9/ Koko Venäjä Moskova ja Pietari Valtakunnallinen televisio Valtakunnalliset lehdet Valtakunnallinen radio Internet 14

16 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Tietolähteiden käyttämisessä on selkeitä alueellisia eroja. Koska Internetin käyttö on kaupungeissa yleisempää kuin maaseudulla, myös Internetin merkitys tietolähteenä on kaupungeissa merkittävämpää kuin maaseudulla. Internetin käyttö tietolähteenä muihin tietolähteisiin verrattuna on kaikkein yleisintä nuorten, korkeasti koulutettujen kaupunkilaisten keskuudessa. (4) Internet tiedonhankkimiskanavana Tutkimuslaitos Levada Center syyskuussa 27 tekemässä kyselyssä kysyttiin: Oletteko valmis käyttämään Internetiä teitä kiinnostavan tiedon ja tavaroiden sekä palvelujen hankkimiseen?. Tulosten mukaan Internetiä tietolähteenä ovat eniten halukkaita käyttämään nuoret, korkeasti koulutetut kaupunkilaiset, eli samat ryhmät, jotka ylipäätään ovat aktiivisimpia Internet käyttäjiä. (1) Kiinnostus Internetiä kohtaan tiedonhankkimiskanavana Vastaus kysymykseen: Oletteko valmis käyttämään Internetiä teitä kiinnostavan tiedon ja tavaroiden sekä palvelujen hankkimiseen? vuotiaat 2 39 vuotiaat 4 4 vuotiaat Kyllä Todennäköisimmin kyllä Todennäköisimmin ei Ei EOS Eri ammattiryhmistä innokkaimpia Internetin käyttäjiä tiedonhankkimiseen olivat johtotehtävissä työskentelevät, opiskelijat sekä yksityisyrittäjät. Kiinnostus oli vähäisintä eläkeläisten, työläisten ja kotiäitien keskuudessa. (1) Tietolähteet alueittain Yksityisyrittäjä Johtohenkilö Asiantuntija Opiskelija Kyllä Todennäköisimmin kyllä Todennäköisimmin ei Ei EOS 1

17 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Lähdeluettelo 1. Аналитический Центр Юрия Левады (Левада Центр). Аналитический Центр Юрия Левады (Левада Центр). [Online] 9. Elokuu 29. [Viitattu: Elokuu 29.] 2. Фонд "Общественное мнение". Фонд "Общественное мнение" ComScore. ComScore. [Online] 27. Elokuu 28. [Viitattu: 2. Elokuu 29.] US. 4. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). ВЦИОМ. [Online] 3. Syyskuu 28. [Viitattu: 2. Elokuu 29.] vypuski/press vypusk/single/173.html.. Advanced Communications and Media. Russian Residential broadband access. s.l. : Advanced Communications and Media, Rambler. rumetrika.rambler.ru. [Internet tietokanta] КОМКОН. Рейтинг интернет ресурсов. Top SpyLog. SpyLog Trends Yandex. Блогосфера Рунета

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Kuinka usein olette käyttäneet internettiä viimeisen

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policyfif D Minkä

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa.

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa. Viva Classica on helmikuussa 2010 avattu klassisen musiikin ystäville suunnattu verkkopalvelu ja radiokanava, jota voi kuunnella valtakunnallisesti internetissä osoitteessa www.vivaclassica.fi sekä matkapuhelimella

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Isoverstaan opiskelijakysely 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Opiskelijakysely 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tiedotustilaisuus 9.2.24 Tilastokeskus 11.5.25 klo 9.-12. 55 Puumalan väestö 23 (TK:n kunnittainen väestöennuste) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 5 1 15 2 25 3 35 4

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Kohti kevyempää sääntelyä

Kohti kevyempää sääntelyä Kohti kevyempää sääntelyä Viestintäviraston näkemyksiä komission 6.5.2015 tiedonantoon Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka Mediainfo, Asta Sihvonen-Punkka 1 Euroopan komission Digitaaliset sisämarkkinat tiedonanto

Lisätiedot

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 Koulutustarjonnan ja työmarkkinatilanteen toivotaan kohtaavan TUTKIMUKSESTA YLEISESTI Studentum.fi Studentum.fi-koulutussivustolla

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Finland ZA4729 Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Finland FL-199 Audio Visual Policy D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [00] [KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA] [END

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita. Tilastokeskus-päivä 4.11.2008

Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita. Tilastokeskus-päivä 4.11.2008 Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita Tilastokeskus-päivä 4.11.28 Kaksi näkökulmaa suomalaisen hyvinvoinnin haasteista 1) Väestön ikääntymisen seuraukset :! Talouskasvun hidastuminen, kun työikäinen väestö

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta?

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? TieVie-juhlaseminaari 20.3.2007 Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? Olli-Pekka Heinonen YLE Tietotekniikan 6. sukupolvea Tietotekniikka-ajan lyhyt historia 1. sukupolvi, suurkoneet

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokauppa Numeroina Japanin väestömäärä 126 miljoonaa Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 2017 Yhteenveto

Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 2017 Yhteenveto 1 Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 2017 Yhteenveto Kyselytutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten käsityksiä elinluovutuksesta sekä heidän tietoisuuttaan elinluovutuskortista. Tutkimuksessa selvitettiin

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

RADIOVUOSITILAISUUS. TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia. RADION KUUNTELU SUOMESSA 2016 Lena Sandell, Finnpanel

RADIOVUOSITILAISUUS. TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia. RADION KUUNTELU SUOMESSA 2016 Lena Sandell, Finnpanel RADIOVUOSITILAISUUS 2017 TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia RADION KUUNTELU SUOMESSA 2016 Lena Sandell, Finnpanel RADIO AND THE FUTURE OF YOUTH BROADCASTING Patrick

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos 10.11.2016 Minkälaiset asiat huolestuttavat perheiden ajankäytössä? Viekö työ kaikki mehut: onko

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016

Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016 Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016 Joulun rahankulutus suhteessa kotitalouden käytössä oleviin tuloihin Euroopan ja kansainyhteisön maiden kulutus jouluna 2016:

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys-lokakuu 2011 (14.9. 6.10.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

Mediafakta 2016 4/2016. Suomen 2. luetuin päivälehti

Mediafakta 2016 4/2016. Suomen 2. luetuin päivälehti Mediafakta 2016 4/2016 Suomen 2. luetuin päivälehti Sanomalehtien lukijamäärät KMT SL 2015 Muutos 6 kk Muutos 2 v Helsingin Sanomat 676 000-36 000-161 000 Maaseudun Tulevaisuus 333 000-11 000 + 14 000

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3. Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 1.1.2010-2030 Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.2010 Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten määrä Helsingin seudulla

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, toukokuu 2013 (29.4.-28.5.2013) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto Uudet lukemisen tavat Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki 23.1.2013 Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto eliisa.vainikka@uta.fi PISA-tulosten kehitys 2000-2012 Erinomaisten lukijoiden osuus

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Isoverstaan opiskelijakysely. Jari Kukkonen

Isoverstaan opiskelijakysely. Jari Kukkonen Isoverstaan opiskelijakysely Jari Kukkonen Jari.kukkonen@uef.fi Vastaajat N=1070 Sukupuoli Mies Count Nainen Row N %Count Row N % Iisalmen lyseo ja aikuislukio 24 43,6% 31 56,4% Ilomantsin lukio 22 34,9%

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät. Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa

Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät. Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät 3000 Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa 2500 2294 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot