Internetin käyttötrendejä Venäjällä 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Internetin käyttötrendejä Venäjällä 2009"

Transkriptio

1 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Rusgaten julkaisuja 3 Syyskuu 29 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy Rusgate.fi

2 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Internetin käyttö Venäjällä Tässä raportissa tutkitaan Internetin käytön kehittymistä Venäjällä. Internetin käyttö Venäjällä Venäläinen tutkimuslaitos Levada Center selvitti heinäkuussa 29 suoritetussa kyselytutkimuksessa tietokoneiden, matkapuhelinten ja Internetin käytön yleisyyttä venäläisten keskuudessa. Kyselyyn vastasi 16 henkilöä eri puolilta maata. Kyselyn tuloksia vertailtiin aikaisemmin tehtyjen vastaavien kyselyiden tuloksiin. Tietokoneen käyttö Useimmin tietokonetta käyttävät päivittäin tai vähintään useita kertoja viikossa opiskelijat sekä johtohenkilöstö. Heistä 6 69 prosenttia vastasi käyttävänsä tietokonetta päivittäin tai useita kertoja viikossa. Muita, päivittäin tai useita kertoja viikossa tietokonetta käyttävien suurimpia ryhmiä, olivat muun muassa korkeasti koulutetut henkilöt (7), alle 2 vuotiaat (6), asiantuntijat (), hyvätuloiset (1), Moskovan asukkaat (4) sekä 2 4 vuotiaat (42). (1) Tietokoneen käyttö Vastaus kysymykseen: Kuinka usein käytätte tietokonetta? (Kaikki venäläiset) /21 1/22 1/23 1/24 1/2 1/26 1/27 1/28 1/29 7/29 Useita kertoja viikossa Kerran viikossa 2 3 kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Internetin käyttö Levada Centerin tutkimukseen vastanneilta kysyttiin, missä ja kuinka usein Internetiä (pois lukien sähköposti) käytettiin? Päivittäin tai useita kertoja viikossa Internetiä käyttävistä suurimman ryhmän muodostivat koululaiset ja opiskelijat, joista prosenttia ilmoitti käyttävänsä Internetiä päivittäin tai 1

3 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 useita kertoja viikossa. Muita, Internetiä päivittäin tai useita kertoja viikossa käyttävien ryhmiä olivat muun muassa alle 2 vuotiaat (42), johtohenkilöt (41), Moskovan asukkaat (37), korkeasti koulutetut (3), asiantuntijat (32) sekä hyvätuloiset (32). 2 4 vuotiaiden ryhmästä 27 prosenttia ilmoitti käyttävänsä Internetiä päivittäin tai useita kertoja viikossa. (1) Internetin käyttö Kuinka usein käytätte Internetiä? (Kaikki venäläiset) /21 1/22 1/23 1/24 1/2 1/26 1/27 1/28 1/29 7/29 Useita kertoja viikossa Kerran viikossa 2 3 kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Sähköpostin käyttö Kyselyssä selviteltiin erikseen myös sähköpostin käyttöä. Vastaajilta kysyttiin: Käytättekö te kotona, töissänne tai muualla sähköpostia ja jos käytätte, niin kuinka usein? Tuloksia voidaan pitää melko yllättävinä, sillä niiden mukaan ainoastaan 28 prosenttia kyselyyn vastanneista käyttää sähköpostia vähintään kerran kuukaudessa. 73 prosenttia vastanneista puolestaan ilmoitti, ettei käytä sähköpostia lainkaan. Useimmin sähköpostia käyttävät johtohenkilöt ja opiskelijat, joista sähköpostia kertoivat käyttävänsä päivittäin tai useita kertoja kuukaudessa 43 ja 34 prosenttia vastanneista. Seuraavaksi eniten päivittäin tai useita kertoja viikossa sähköpostia käyttäviä vastaajia oli hyvätuloisten (33), alle 2 vuotiaiden (29), korkeakoulutettujen (2) ja Moskovan asukkaiden joukossa (27). Yli asukkaan kaupungeissa asuvista vastaajista 2 prosenttia ilmoitti käyttävänsä sähköpostia päivittäin tai useita kertoja kuukaudessa. (1) Sähköpostin käyttö Kuinka usein käytätte sähköpostia? /2 1/26 1/27 1/28 1/29 7/29 Useita kertoja viikossa Kerran viikossa 2 3 kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa 2

4 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Internetin käyttäjämäärät Internetin käyttäjämääriä Venäjällä seuraa usea yritys ja tutkimuslaitos; mm. kansainväliset ComScore, Internet World Stats, TNS Gallup Media sekä venäläiset FOM ja SpyLog. Yleinen tapa verrata Internetin käyttäjämääriä eri maissa on laskea, kuinka moni kansalainen on käyttänyt Internetiä viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Tällä tavalla laskemalla saadaan selville eri ajankohtaan tai alueotantaan perustuva Internet käyttäjäkunta. Internetin käytön yleisyyttä selvitellään myös kyselytutkimuksin. Tutkimuslaitos Levada Centerin vuonna 28 toteuttaman kyselytutkimuksen perusteella Internetiä käytti vuoden 28 alussa säännöllisesti noin 12 prosenttia kaikista venäläisistä. Verrattuna aikaisempiin kyselyihin, Internetiä käyttävien venäläisten määrä on kuusinkertaistunut kahdeksassa vuodessa (2 28). Tulokset vaihtelevat kuitenkin merkittävästi sen mukaan, miten ja kenen toimesta asiaa on tutkittu. Joissain tutkimuksissa esimerkiksi sähköpostien selausta ei lasketa Internetin käyttämiseksi, joten Internetiä käyttävien lukumäärä saattaa niissä tutkimuksissa vaikuttaa alhaisemmalta kuin muissa tutkimuksissa. Kyselytutkimusta luotettavammin Internetin käytön yleisyyttä mittaavatkin todennäköisimmin eri hakupalvelujen keräämä tieto siitä, kuinka usein venäläisistä yksittäisistä IP osoitteista käydään Internetissä. Tutkimuslaiton FOM ja hakukoneyritys Yandex seuraavat Internetin käyttäjätrendejä julkaisemalla neljännesvuosittain Internetin käyttöä selvittelevät raportin. Raportin mukaan maaliskuussa 29 Venäjän kuuden kuukauden aikana laskettu Internet käyttäjäkunta oli 3 miljoonaa, mikä on siis noin 33 prosenttia Venäjän 18 vuotta täyttäneestä väestöstä. Vertailun vuoksi Saksassa Internetiä käytti vastaavana ajankohtana noin 7, Italiassa noin ja Brasiliassa noin 29 prosenttia väestöstä. Internetin käyttäjäkunnan kasvu on ollut Venäjällä nopeaa. Vielä vuonna 22 kuukausittaisen käyttäjäkunnan koko oli 6, miljoonaa, eli vain noin kuusi prosenttia koko väestöstä. (2) Internetin käyttäjämäärä Internetin käyttäjien lukumääriä eri maissa 4 3 MIlj. 2 1 Saksa Brasilia Venäjä Iso Britannia Ranska Italia Espanja Australia Internetin käyttäjiä, milj. 3

5 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Internetin käyttäjien osuus koko väestöstä Internetiä säännöllisesti käyttävien osuus eräiden maiden kokonaisväestöstä Saksa Brasilia Venäjä Iso Britannia Ranska Italia Espanja Australia Internetin käyttäjiä, milj. Kansainvälisen ComScore tutkimuslaitoksen elokuussa vuonna 28 julkistaman selvityksen mukaan Internetin käyttö kasvoi vuoden aikana Euroopan maista nopeimmin Venäjällä. Samaan aikaan kun Internet käyttäjien määrä kasvoi kaikissa Euroopan maissa keskimäärin kahdeksalla prosentilla vuodessa, Venäjän Internet käyttäjien määrä kasvoi saman ajanjakson aikana 27 prosentilla. Seuraavaksi nopeimmin Internetin käyttäjämäärät kasvoivat Ranskassa (21), Espanjassa (1) sekä Irlannissa (1). (3) Internetin käyttäjien määrän kasvu Internetin käyttäjämäärien kasvu eräissä Euroopan maissa ajanjaksolla 8/27. 7/ Venäjä Ranska Espanja Irlanti Sveitsi Tanska Iso Britannia Suomi Käyttäjämäärän kasvu Käyttäjämäärien nopeasta kasvusta huolimatta Venäjä on vielä kaukana kärjestä Internetin käytön suhteellisesta yleisyydessä kansalaisten keskuudessa, ComScoren selvityksestä ilmenee. Euroopan maista Internetiä käytettiin eniten Irlannissa, jossa 82 prosenttia maan 1 vuotta täyttäneistä kansalaisista kävi Internetissä vähintään kerran heinäkuun 28 aikana. Internetin käytön yleisyys oli seuraavaksi korkeinta Tanskassa (77), Ruotsissa (76) sekä Norjassa (76). Venäjällä vastaava luku oli vain 14 prosenttia. Venäläiset pitävät eurooppalaisista häntää myös Internetissä keskimäärin vietetyn ajan perusteella. ComScoren mukaan eniten aikaa Internetissä viettävät Britit (28, tuntia / henkilö / kk). Venäläiset viettävät vastavuoroisesti Internetissä keskimäärin 16 tuntia kuukaudessa. 4

6 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Internetissä vietetty aika Yhden käyttäjän Internetissä viettämä aika kuukauden aikana Venäjä Ranska Espanja Irlanti Sveitsi Tanska Iso Britannia Suomi Internetissä vietetty aika / kk Internetin nopeasta yleistymisestä venäläisten keskuudessa kertoo tutkimuslaitos VTsIOM:in syyskuussa vuonna 28 julkaisema tutkimus, jonka mukaan Internetin käyttäjien määrä Venäjällä kaksinkertaistui vuosien 2 28 välisenä aikana. VTsIOM:in tutkimuksen mukaan Internetiä kertoi käyttävänsä tietolähteenä säännöllisesti 1 prosenttia venäläisistä, kun vuonna 28 Internetiä kertoi käyttävänsä säännöllisesti jo 2 prosenttia venäläisistä. Verrattuna muihin tietolähteisiin (Televisio, sanomalehdet, radio), Internet ei kuitenkaan ole vielä saavuttanut merkittävää asemaa. (4) Tietolähteitä on vertailtu keskenään raportin luvussa Internet ja muut tietolähteet. Laajakaistan levinneisyys Venäläinen Advanced Communications and Media julkaisee säännöllisesti arvioita laajakaistayhteyksien yleistymisestä Venäjällä. Arviot perustuvat useisiin lähteisiin, muun muassa kenttähaastatteluihin, asiantuntijalausuntoihin sekä julkiseen tietoon. Arviossa huomioidaan vain yksityisten kansalaisten laajakaistaliittymät. Yritysten tai organisaatioiden liittymiä ei arviossa huomioida. Vuoden 29 toukokuun arvion mukaan Venäjällä on 9,44 miljoona yksityistä laajakaistaliittymää ja merkittävimmät operaattorit laajakaistaliittymäasiakasmäärissä olivat Comstar, Vympelcom sekä Volgatelecom. Laajakaistaliittymien määrä on jatkanut kasvuaan taantumasta huolimatta. () Laajakaistaliittymiä kotitalouksissa Laajakaistaliittymien määrä koko Venäjällä, Moskovassa ja Pietarissa ajanjaksolla 2/29 3/29 Milj /9 3/9 4/9 Venäjä Moskova Pietari

7 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Internetin käytön trendejä Vuoden 27 marraskuussa venäläisen tutkimuslaitos Levada Centerin tekemän kyselyselvityksen mukaan noin kolmannes väestöstä kertoi osaavansa käyttää Internetiä. Internetin käytön osaaminen riippuu kuitenkin voimakkaasti koulutuksesta, tuloista, sukupuolesta, asuinpaikasta sekä monesta muusta demografisesta tekijästä. Internetin käyttöä määrittelevistä tekijöistä merkittävin on henkilön ikä. Esimerkiksi vuotiaiden ryhmästä Internetiä ilmoitti osaavansa käyttää vuonna 28 tehdyssä kyselytutkimuksessa 69 prosenttia vastanneista. Vastavuoroisesti yli vuotiaiden ryhmästä Internetiä kertoi osaavansa käyttää vain viisi prosenttia vastanneista. Nuoret osaavat siis käyttää Internetiä 14 kertaa useammin kuin vanhempi väestö. (1) Myös koulutus on merkitsevä tekijä: korkeasti koulutetut ihmiset kertovat osaavansa käyttää Internetiä kolme kertaa useammin kuin matalasti koulutetut. Myös asuinpaikalla on väliä: kaupungeissa Internetiä osataan käyttää kaksi kertaa useammin kuin maaseudulla. Miehet käyttävät osaavat käyttää Internetiä hieman paremmin kuin naiset. (1) Missä Internetiä käytetään? Kansainvälisen ComScore tutkimuslaitoksen heinäkuussa 29 julkiaseman selvityksen mukaan venäläinen Internet käyttäjä kävi helmikuussa 29 keskimäärin 13 päivänä Internetissä, viettäen siellä päivittäin keskimäärin 82 minuuttia. Keskimäärin Internet käyttäjä kävi kuukauden aikana yhteensä 2322 eri sivulla. (3) Viimeisten kuuden vuoden aikana venäläisten Internetin käyttöpaikoissa on ollut selvää muutosta, mikä johtunee kotitalouksissa olevien Internet yhteyksien vähäisestä määrästä 2 luvun alkupuolella. Kotiliittymien vähyydestä johtuen vuonna 22 suurin osa Internet käyttäjistä käytti Internetiä jossain muualla kuin kotonaan. Vuonna 22 Internetiä käytettiin eniten työpaikoilla (44 prosenttia käytöstä), kotona (32) sekä oppilaitoksissa ja tuttujen luona (molemmat 17). Sitä vastoin maaliskuussa 29 suurin osa, eli 79 prosenttia, Internet käyttäjistä oli jo kotikäyttäjiä. Töissä Internetiä kertoi vuonna 29 käyttävänsä 34 prosenttia vastanneista. (2) Käyttöpaikka Vastaus kysymykseen: Missä paikoissa yleisimmin käytätte Internetiä? Kotona Töissä Tuttavien luona Opiskelupaikalla Internetkahvilassa 6

8 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Mihin internetiä käytetään? Tutkimuslaitos VTsIOM:in vuonna 28 julkistaman selvityksen mukaan keskimääräinen venäläinen Internet käyttäjä selaa Internetiä yleisimmin opiskelujen tai työn vuoksi (62). Vuonna 26 opiskelujen ja työn vuoksi Internetiä käyttäviä oli kaikista käyttäjistä 77 prosenttia. Noin joka toinen (42) Internet käyttäjä käyttää Internetiä sähköpostin lukemiseen ja lähes yhtä moni (39) kotimaan ja ulkomaiden uutisten seuraamiseen. 28 prosenttia venäläisistä Internet käyttäjistä käyttää Internetiä musiikin kuunteluun ja elokuvien katseluun. 29 prosenttia käyttää Internetiä foorumien ja chattien seuraamiseen ja niihin osallistumiseen. 16 prosenttia Internet käyttäjistä etsii Internetistä uusia ystäviä. (4) Internetin käyttötarkoitus vaihtelee voimakkaasti ikäryhmittäin. Ikäryhmästä vuotiaat, Internetiä käytetään useimmin (63) työhön ja opiskeluun, sekä musiikin kuunteluun ja elokuvien katsomiseen (44). Ikäryhmästä 2 44 vuotiaat, Internetiä käytetään etupäässä työ ja opiskelutehtävien hoitoon (6, 67), sekä sähköpostin lukemiseen (46). Siitä vanhemmissa ikäryhmissä Internetiä käytetään ensisijassa kotimaan ja ulkomaanuutisten seuraamiseen: yli 6 vuotiaista noin 64 prosenttia Internet käyttäjistä käyttää Internetiä kotimaan ja ulkomaanuutisten seuraamiseen. (4) Matalasti koulutetut Internet käyttäjät hakevat verkosta etupäässä pelejä (1) sekä eroottista materiaalia (7). Keskiasteen koulutuksen omaavat Internetin käyttäjät käyttävät Internetiä etupäässä sähköpostin lukemiseen (4) sekä uutisten seuraamiseen (3), samoin tekevät myös alemman korkeakoulututkinnon omaavat Internet käyttäjät. Korkeakoulutuksen omaavat Internetkäyttäjät käyttävät Internetiä sähköpostin lukemiseen (69), uutisseurantaan (46) sekä työ ja opiskelutehtävien ratkaisuun (41). (4) Käyttötarkoitus Vastaus kysymykseen: Mihin tarkoitukseen käytätte Internetiä yleisimmin? (Kaikki venäläiset) Työ/opiskelu Uutiset s posti Musiikki, elokuvat Foorumit Pelit Ystävien etsimiseen Minkälaisilla sivuilla käydään? Hakukone Rambler.ru tilastoi Internet sisällön suosiota erilaisten sisältökategorioiden mukaan. Kategorioiden suosiosta voidaan päätellä, mikä venäläisiä kiinnostaa Internetissä ja mitä venäläiset sieltä hakevat. Ramblerin mukaan vuonna 29 (tammi elokuu) venäläisiä kiinnostivat eniten uutiset ja ajankohtaisasiat (noin 9,7 hauista), palvelut (8,3), pelit (,2), Tavarat (4,7) ja elokuvat (4,3). Vuonna 28 (tammi joulukuu) eniten hakuja kohdistui seuraaviin kategorioihin: uutiset ja ajankohtaisasiat (noin 9,8 hauista), palvelut (8,4), Tavarat () pelit (4,8), ja viihde (4,1). (6) 7

9 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Sisältökiinnostus hakukone Ramblerin tilastojen mukaan Minkälaista sisältöä tarjoavat sivustot kiinnostivat venäläisiä Internet käyttäjiä tammielokuussa 29? Uutiset Palvelut Pelit Tavarat Elokuvat 1 Siitä, mikä Internetissä kiinnostaa, saadaan hieman toisenlaisia tuloksia, kun asiaa kysytään suoraan Internet käyttäjiltä. Asiaa on kysytty muun muassa tutkimuslaitos Levada Centerin vuonna 29 julkaistussa raportissa. (1) Sisältökiinnostus käyttäjien ilmoitusten mukaan Vastaus kysymykseen: Minkälaista tietoa haette Internetistä? (Kaikki venäläiset) Uutiset, talous, politiikka Tiedonhakusivut Tutkimus, koulutus Sää Musiikki Hakukoneet Pelit 1 Sivustojen temaattinen sisältö Hakukone Rambler ylläpitää tilastoja, joiden perusteella voidaan tarkastella hakukoneeseen rekisteröityjen sivustojen temaattista sisältöä. Elokuussa Rambler seurasi yhteensä lähes 2 venäläistä sivustoa. Vuonna 29 (tammi elokuu) venäläiset sivustot jakautuivat temaattisesti seuraavasti: Tavarat ja palvelut (12,3), sekalaiset (7,4), rakentaminen (,9), Autot ja moottoripyörät (4,3), lääketiede (3,). Bisnekseen ja talouteen keskittyneitä sivustoja oli kolme prosenttia ja matkailuun keskittyneitä sivustoja 2,83 prosenttia. Kiinteistöihin liittyviä sivustoja oli Rambleriin rekisteröidyistä sivustoista 2,33 prosenttia. Vuonna 28 sivustojen temaattinen jakautuminen oli lähes samankaltainen. 8

10 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Temaattinen sisältö Internetissä julkaistujen venäjänkielisten Internetsivujen temaattinen sisältö hakukone Ramblerin mukaan Tavarat ja palvelut Sekalaiset Rakentaminen Autoilu Lääkkeet Kontekstimainonnan teemat Venäläinen Internetin kontekstimainontaan erikoistunut Begun julkaisee tietoja kontekstimainonnan teemojen suosiosta (klikit ja mainokset). Vuoden 29 ensimmäisellä neljänneksellä yleisimpiä kontekstimainonnan teemoja (eli mitä Internetissä mainostettiin?) olivat autot, kuluttajatavarat, lääkkeet, finanssipalvelut, remonttipalvelut. Sen sijaan eniten klikkauksia (eli mistä mainoksista Internet käyttäjät olivat kiinnostuneita) kohdistui vastaavan ajanjakson aikana teemoihin autot, lääkkeet, kiinteistöt, tietopalvelut, kuluttajatuotteet. (6) Eniten klikkauksia saaneiden mainosten sisältöteema Venäläisiä Internet käyttäjiä kiinnostaneiden kontekstimainosten temaattiset sisällöt II / 29 Autot Lääkkeet Kiinteistöt Hakupalvelut Teollisuustuotteet Turismi Remontointi Vapaa aika Suosituimmat sivut ja hakukoneet Suosituimpien sivujen ja hakukoneiden tarkka määrittely on hankalaa, koska tutkimusmetodeja on useita ja monesti eri tutkimusmetodit antavat melko erilaisia vastauksia. Tutkimuslaitos ComScoren helmikuussa 28 julkaiseman tutkimuksen mukaan Venäjän suosituimpia verkkosivuja olivat Yandeksin, Ramblerin ja Mail.run sivustoperheet. Kyseiset sivut kuuluvat samalla myös suosituimpiin hakupalveluihin. (3) ComScoren tuloksia tukevat myös venäläisen ComConin ja TGI Russian mittaukset. ComConin lista suosituimmista sivuista heinäkuussa 29 näyttää seuraavalta: (7) 9

11 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Suosituimmat sivut Suosituimpien sivustojen tavoitettavuus venäläisten Internet käyttäjien keskuudessa 7, 6,, 4, 3, 2, 1,, 7 / 29 Yandex Mail.ru Rambler Google Odnoklassniki Mail (haku) Torrents vkontakte vz Life Verkkoliikennettä seuraavan SpyLogin mukaan Venäjän suosituimman hakukoneen tittelistä ovat jo parin vuoden ajan kilpailleen amerikkalainen Google ja venäläinen Yandex. Google nousi ykkössijalle vuonna 28, mutta Yandex palasi takaisin ykkössijalle vuoden 29 toukokuussa. Heinäkuussa 29 kaikista venäläisistä Internet hauista 49 prosenttia tehtiin Yandexilla ja 34, prosenttia Googlella. Kolmannesta sijasta käytetyimpien hakukoneiden sarjassa ovat taistelleet Mail.ru ja Rambler. Hakukoneilla oli 29 heinäkuussa 9,3 ja 3,3 prosentin osuudet. (8) Suosituimmat hakukoneet Suosituimmat hakukoneet venäläisten Internet käyttäjien keskuudessa 8/28 ja 7/29 SpyLog seurannan mukaan /28 7/29 Google Yandex Rambler Mail.ru Yahoo! Tyypillisin käyttäjä Venäjänkielisen Internetin tyypillisin käyttäjä oli vuonna 28 tutkimuslaitos VTsIOM:in mukaan korkeasti koulutettu, nuori, Yhtenäinen Venäjä tai LDPR puolueen kannattaja, Moskovassa tai Pietarissa asuva henkilö. (4) Internetin käyttäjien ikä Kuten lähes kaikissa muissakin maissa, myös Venäjällä Internetin käyttö on levinneintä kaikista nuorimman ikäryhmän keskuudessa. Huhtikuussa vuotiaista, 62 prosenttia käytti Internetiä, 2 34 vuotiaista, 3 44 vuotiaista 39, 4 4 vuotiaista 21, vuotiasta ja sitä vanhemmista, prosenttia vuotiaat ovat olleet myös kaikkein nopeimmin kasvanut käyttäjäryhmä vuosina (2) 1

12 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Käyttäjien ikä Internet käyttäjien osuus eri ikäryhmissä vuotta 2 34 vuotta 3 44 vuotta 4 4 vuotta Yli vuotta Internetin käyttäjien koulutustausta Internetin käyttö on sitä yleisempää, mitä koulutetummasta väestönosasta on kyse. Erot käyttäjien koulutustaustassa ovat erittäin selviä. Maaliskuussa 29 korkeasti koulutetuista 6 prosenttia käytti Internetiä, Ylemmän keskiasteen koulutuksesta saaneista 33, alemman keskiasteen koulutuksen saneista 24 prosenttia ja alimman koulutuksen saaneista vain prosenttia käytti Internetiä. (4) Internetin käytön alueelliset erot VTsIOM:in tekemän selvityksen mukaan Internetin käyttäminen tiedonhakuun on sitä yleisempää, mitä suuremmasta asutuskeskuksesta on kyse. Vuonna 28 Internetiä käytti selvityksen mukaan 41 prosenttia Moskovan asukkaista, mutta vain 12 prosenttia maaseudun asukkaista. (4) Alueelliset erot Internetin käyttäjien osuus eri alueiden väestöstä Koko Venäjä Moskova ja Pietari > asukasta > 1 asukasta < 1 asukasta Maaseutu Sosiaaliset verkkopalvelut Kansainvälisen tutkimuslaitos ComScoren heinäkuussa 29 julkaiseman selvityksen mukaan venäläiset ovat innokkaimpia sosiaalisen median käyttäjiä verrattuna muihin selvitykseen osallistuneiden maiden kansalaisiin. Venäläiset 1 vuotta täyttäneet Internet käyttäjät viettivät sosiaalisissa verkkopalveluissa keskimäärin 6,6 tuntia kuukaudessa. Seuraavaksi suosituinta sosiaalisten verkkomedioiden käyttö oli Brasiliassa (6,3 tuntia), Kanadassa (6, tuntia) ja Puerto Ricossa (,3 tuntia). (3) 11

13 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Sosiaalisiin verkkopalveluihin käytetty aika Sosiaalisiin verkkosivustoihin käytetty keskimääräinen aika (h/kk) eräissä maissa h Aika Venäjä Brasilia Canada Puerto Rico Espanja Suomi Koko maailma Suosituimmat sosiaalisen verkkomedian sivut Sosiaaliset verkkopalvelut ovat moneltakin kannalta tarkasteltuna saavuttaneet suuren suosion Venäjällä. 32 miljoonasta venäläisestä, jotka käyttivät Internetiä elokuun 29 aikana, 18,9 miljoonaa, eli 9 prosenttia vieraili vähintään kerran sosiaalisten verkkomedioiden sivuilla. Merkillepantavaa on se, että venäläiset asettavat sosiaalisissa verkkopalveluissa venäläiset versiot kansainvälisten sosiaalisten verkkopalvelujen edelle. Tutkimuslaitos ComScoren mukaan esimerkiksi kansainvälisesti suosittu verkkosivusto Facebook.com kerää Venäjällä vain noin kaksi prosenttia sosiaalisten verkkopalvelun käyttäjistä, samaan aikaan kun sen venäjänkieliselle käyttäjäkunnalle suunnattu vastine, vkontakte.ru, saavuttaa noin 4 prosenttia kaikista sosiaalisten verkkopalvelujen käyttäjistä. (3) Vkontaktessa vieraili elokuun aikana yhteensä 14,3 miljoonaa käyttäjää, Odnoklassniki.ru (Koulukaverit.comin vastine) tavoitti 7,8 miljoona käyttäjää ja Mail.ru My World, 6,3 miljoonaa käyttäjää. Facebook tavoitti elokuussa vain 616 käyttäjää. Vaikka Facebookin käyttäjien määrä kasvoi 227 prosenttia edellisen vuoden aikana, tavoittaa, se silti vain murto osan venäläisen vastineensa, Vkontakte.run käyttäjistä. Venäjä lisättiin Facebookin kielivalikoimiin vuonna 29, joten on mielenkiintoista nähdä, pystyykö Facebook nousemaan kilpailijaksi Vkontakte.rulle. (3) Sosiaalinen media h 6 3 Vkontakte.ru Odnoklassniki.ru Mail.ru Fotostrana.ru Privet.ru Moikrug.ru Facebook.com 12

14 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Blogit Venäjänkielinen keskivertobloggaaja on 22 vuotias, Moskovassa asuva nainen. Hänen blogillaan on 18 säännöllistä lukijaa ja hän seuraa aktiivisesti kymmentä blogiyhteisöä. Keskimääräisessä blogikirjoituksessa on 11 sanaa. (9) Yandex hakukoneen keväällä 29 tekemän selvityksen mukaan Internetin venäjänkielisessä blogosfäärissä on yhteensä 7,4 miljoonaa blogia. Niistä 6,9 miljoonaa on henkilökohtaisia blogeja ja loput blogiyhteisöjä. Blogeja seuraavan Technocrati sivuston mukaan maailmassa oli vuonna 28 yhteensä 133 miljoona blogia. Kaikista maailman blogeista siis noin viisi prosenttia oli venäjänkielisiä. (9) Bloggaamisen suosio on vuoden 29 tietojen mukaan kuitenkin saavuttamassa kyllästymispisteensä, koska esimerkiksi aktiivisesti päivitettävien blogien määrä on alkanut supistua. Aktiivisia blogeja (joissa on vähintään viisi merkintää ja joita päivitetään vähintään kerran kolmessa kuukaudessa) oli vuonna 29 vain 12 prosenttia kaikista blogeista. Vuonna 28 aktiivisia blogeja oli vielä 2 prosenttia kaikista blogeista ja vuonna 27 joka toinen blogi laskettiin aktiiviseksi. Tällä hetkellä vain noin viittä prosenttia kaikista blogeista päivitetään vähintään kerran viikossa. (9) Blogialustat Hakukone Yandexin mukaan venäläiset käyttävät yhteensä 128 eri blogialustaa. Noin 76 prosenttia kaikista aktiivisista venäjänkielisistä blogeista käytävät neljää alustaa, jotka ovat LiveJournal.com, Blogs.Mail.ru, Ya.ru sekä LiveInternet.ru. Eniten käyttäjiä on LiveInternet.ru palvelulla, jossa lasketaan olevan lähes kaksi miljoonaa käyttäjää. LiveInternetin blogeista kuitenkin vain noin 7 on aktiivisia. Eniten aktiivisia blogeja on sen sijaan LiveJournalissa, jossa kesällä 29 oli noin 2 aktiivista venäjänkielistä blogia. Englanninkielisissä maissa suositussa Blogspotissa sen sijaan on vain noin 1. Twitter on yleistynyt Venäjällä hyvin marginaalisesti ja sen venäjänkielisiä aktiivikäyttäjiä on vain muutama tuhat. Huomattavaa on kuitenkin se, että Twitterin blogeista suurin osa, noin 8 prosenttia, luetaan aktiivisiksi blogeiksi. Twitterin aktiivisuus johtunee sen uutuudesta. Tässä vaiheessa on vielä vaikea ennustaa, nouseeko Twitter Venäjällä merkittäväksi blogipalveluksi. (9) Blogien maantieteellinen sijainti Kun tarkastellaan, missä kaupungeissa on eniten venäjänkielisiä bloggajia, saadaan tulokseksi lista, joka on lähes identtinen Neuvostoliiton suurimpien kaupunkien listan kanssa. Eniten venäjänkielisiä bloggaajia (maaliskuu 29) on Moskovassa, Pietarissa, Kiovassa sekä Minskissä. Huomionarvoista on myös se, että venäjänkielisten blogiyhteisöjen määrässä laskettuna, kärkikymmenikön tuntuman sijoittuvat Lontoo (1.) ja New York (11.) (9) 13

15 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Blogien sijainti Blogeja kirjoittavien henkilöiden maantieteellinen sijainti hakukone Yandexin mukaan 4 3 h 2 1 Blogit Moskova Pietari Kiova Minsk Novosibirsk Jekaterinburg Samara Alma Ata Odessa Internet ja muut tietolähteet Tutkimuslaitos VTsIOM:in mukaan valtakunnalliset televisiokanavat olivat vuonna 28 venäläisten suosituin tietolähde. Valtakunnallisia televisiokanavia käytti tietolähteinään tuolloin noin 81 prosenttia venäläisistä. Sen sijaan Internetiä ilmoitti käyttävänsä tietolähteenään noin 2 prosenttia väestöstä. Internetiä suosituimpia tietolähteitä olivat valtakunnallisten televisiokanavien lisäksi myös alueelliset televisiokanavat sekä valtakunnalliset ja alueelliset sanomalehdet ja radiokanavat. (4) Tietolähteet Venäläisten yleisimmin käyttämät tietolähteet 7/2 ja 9/ /2 9/28 Valtakunnallinen televisio Valtakunnalliset lehdet Valtakunnallinen radio Internet Tietolähteet alueittain Venäläisten yleisimmin käyttämät tietolähteet alueittain (koko Venäjä / Moskova ja Pietari) 7/2 ja 9/ Koko Venäjä Moskova ja Pietari Valtakunnallinen televisio Valtakunnalliset lehdet Valtakunnallinen radio Internet 14

16 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Tietolähteiden käyttämisessä on selkeitä alueellisia eroja. Koska Internetin käyttö on kaupungeissa yleisempää kuin maaseudulla, myös Internetin merkitys tietolähteenä on kaupungeissa merkittävämpää kuin maaseudulla. Internetin käyttö tietolähteenä muihin tietolähteisiin verrattuna on kaikkein yleisintä nuorten, korkeasti koulutettujen kaupunkilaisten keskuudessa. (4) Internet tiedonhankkimiskanavana Tutkimuslaitos Levada Center syyskuussa 27 tekemässä kyselyssä kysyttiin: Oletteko valmis käyttämään Internetiä teitä kiinnostavan tiedon ja tavaroiden sekä palvelujen hankkimiseen?. Tulosten mukaan Internetiä tietolähteenä ovat eniten halukkaita käyttämään nuoret, korkeasti koulutetut kaupunkilaiset, eli samat ryhmät, jotka ylipäätään ovat aktiivisimpia Internet käyttäjiä. (1) Kiinnostus Internetiä kohtaan tiedonhankkimiskanavana Vastaus kysymykseen: Oletteko valmis käyttämään Internetiä teitä kiinnostavan tiedon ja tavaroiden sekä palvelujen hankkimiseen? vuotiaat 2 39 vuotiaat 4 4 vuotiaat Kyllä Todennäköisimmin kyllä Todennäköisimmin ei Ei EOS Eri ammattiryhmistä innokkaimpia Internetin käyttäjiä tiedonhankkimiseen olivat johtotehtävissä työskentelevät, opiskelijat sekä yksityisyrittäjät. Kiinnostus oli vähäisintä eläkeläisten, työläisten ja kotiäitien keskuudessa. (1) Tietolähteet alueittain Yksityisyrittäjä Johtohenkilö Asiantuntija Opiskelija Kyllä Todennäköisimmin kyllä Todennäköisimmin ei Ei EOS 1

17 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Lähdeluettelo 1. Аналитический Центр Юрия Левады (Левада Центр). Аналитический Центр Юрия Левады (Левада Центр). [Online] 9. Elokuu 29. [Viitattu: Elokuu 29.] 2. Фонд "Общественное мнение". Фонд "Общественное мнение" ComScore. ComScore. [Online] 27. Elokuu 28. [Viitattu: 2. Elokuu 29.] US. 4. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). ВЦИОМ. [Online] 3. Syyskuu 28. [Viitattu: 2. Elokuu 29.] vypuski/press vypusk/single/173.html.. Advanced Communications and Media. Russian Residential broadband access. s.l. : Advanced Communications and Media, Rambler. rumetrika.rambler.ru. [Internet tietokanta] КОМКОН. Рейтинг интернет ресурсов. Top SpyLog. SpyLog Trends Yandex. Блогосфера Рунета

Venäjänkielinen Internet eli Runet. Kouvola 28.1.2013 Sähköinen kauppa ja sosiaalinen media Venäjällä

Venäjänkielinen Internet eli Runet. Kouvola 28.1.2013 Sähköinen kauppa ja sosiaalinen media Venäjällä Venäjänkielinen Internet eli Runet Kouvola 28.1.2013 Sähköinen kauppa ja sosiaalinen media Venäjällä Runetin määritelmä Venäläisestä Internetistä käytetään Venäjällä tavanomaisesti nimitystä Runet (Рунет)

Lisätiedot

Sosiaalinen media Venäjällä. Mikkeli 20.2.2014 Sosiaalinen media Venäjällä

Sosiaalinen media Venäjällä. Mikkeli 20.2.2014 Sosiaalinen media Venäjällä Sosiaalinen media Venäjällä Mikkeli 20.2.2014 Sosiaalinen media Venäjällä Runetin määritelmä Venäläisestä Internetistä käytetään Venäjällä tavanomaisesti nimitystä Runet (Рунет) Nimellä viitataan tavallisimmin

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA SUOMEKSI TILASTOTIETOJA Virolle 14,1 miljardin kruunun matkailutulot! Matkailu on merkittävä tulonlähde Virolle. Vuonna 2004 Viroon tuli matkailukruunuja 14,1 miljardin kruunun edestä, 15 prosenttia enemmän

Lisätiedot

Aikakauslehdet ja Internet. Mervi Raulos TNS Gallup Oy

Aikakauslehdet ja Internet. Mervi Raulos TNS Gallup Oy Aikakauslehdet ja Internet Mervi Raulos TNS Gallup Oy Internet-käyttäjien määriä 2000-luvulla Lähde: Online Trends syksy 2004 Käyttänyt Internetiä edellisen kuukauden aikana: Syksy 2000 2.234.000 Syksy

Lisätiedot

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Pasi Ketonen, pasi.ketonen@posti.com Linked: fi.linkedin.com/pub/pasi-ketonen/0/40a/590/en @ KetonenPasi 1 Euroopassa verkkokaupan kasvu on nopeinta

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen MARKKINAKATSAUS 8/2012 Kotitalouksien laajakaistaliittymät Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

VERKON. Taloustutkimus Oy

VERKON. Taloustutkimus Oy VERKON SISÄLLÖT 2011 Taloustutkimus Oy TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus Oy on tehnyt Verkon sisällöt -tutkimuksen yhteistyössä Vapa Median kanssa. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA MARKKINOINTIKANAVAT KATJA ANTTILA 21.5.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA MARKKINOINTIKANAVAT KATJA ANTTILA 21.5.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA MARKKINOINTIKANAVAT KATJA ANTTILA 21.5.2013 MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN ERITYISPIIRTEITÄ VENÄJÄLLÄ Mainoksiin suhtaudutaan epäluuloisemmin kuin Suomessa. Venäjällä luotetaan enemmän tuttujen

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Vaikuttajamarkkinoinnin. tutkimus. Huhtikuu 2017

Vaikuttajamarkkinoinnin. tutkimus. Huhtikuu 2017 Vaikuttajamarkkinoinnin tutkimus Huhtikuu 2017 Somekanavien kuukausittaiset käyttäjämäärät (15-65 v) Kotimaisilla blogeilla on enemmän kuukausittaisia käyttäjiä kuin Instagramilla 78 % (2 756 K) Youtube

Lisätiedot

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Kuinka usein olette käyttäneet internettiä viimeisen

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Blogit kunniaan 2008 -kysely Yhteenvetoraportti N=1049 Julkaistu: 28.4.2008 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuinka usein luet blogeja? 1. En koskaan 57 5,43% 2. Harvemmin kuin kerran viikossa 135 12,87%

Lisätiedot

Matkailutilasto Huhtikuu 2016

Matkailutilasto Huhtikuu 2016 Matkailutilasto Huhtikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Place client logo here in Slide Master

Place client logo here in Slide Master Place client logo here in Slide Master DNA Tutkimus mökkeilijöiden netinkäytöstä Place client logo here in Slide Master Tutkimuksen menetelmä ja toteutus Tiedonkeruu ja näyte: n=1005 online-haastattelua

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Jukka Miiluvaara ecom Posti Group twitter: @jukkamii. 17.3.2015 Julkinen - Public

Jukka Miiluvaara ecom Posti Group twitter: @jukkamii. 17.3.2015 Julkinen - Public Kasvua verkkokauppaan kansainvälisyydestä Jukka Miiluvaara ecom Posti Group twitter: @jukkamii 1 17.3.2015 Euroopassa verkkokaupan kasvu on nopeinta idässä Faktoja ja trendejä Venäjästä 146 M ihmistä,

Lisätiedot

Ruplan heikkeneminen kesän alussa jarrutti positiivista kehitystä

Ruplan heikkeneminen kesän alussa jarrutti positiivista kehitystä Venäläisten matkailu Suomeen kesä-heinäkuu 6.8. Ruplan heikkeneminen kesän alussa jarrutti positiivista kehitystä Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapui kesäkuussa noin 233 000 ja heinäkuussa

Lisätiedot

Profiilitutkimus 2011

Profiilitutkimus 2011 Profiilitutkimus 2011 Rantapallo SFS-ISO 20252 -sertifioitu Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman TNS

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Venäläinen kuluttajana on matkailija Vuoden 2011 ulkomaisista kesämatkailijoista yli 1,7 miljoonaa eli yli 40 %

Lisätiedot

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policyfif D Minkä

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus, helmikuu 2015 2 Yhteenveto Tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Tärkein visiomme on johdattaa kaikenikäiset sekä taustaltaan erilaiset ihmiset taidemusiikin kiehtovaan maailmaan.

Tärkein visiomme on johdattaa kaikenikäiset sekä taustaltaan erilaiset ihmiset taidemusiikin kiehtovaan maailmaan. Viva Classica on helmikuussa 2010 avattu klassisen musiikin ystäville suunnattu verkkopalvelu ja radiokanava, jota voi kuunnella valtakunnallisesti internetissä osoitteessa www.vivaclassica.fi sekä matkapuhelimella

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014 Suomalaiset verkossa - NetTrack 014 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015

Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015 Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015 Sivu 2 Joulun rahankulutus suhteessa kotitalouden käytössä oleviin tuloihin Euroopan ja kansainyhteisön maiden kulutus jouluna 2015:

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa.

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa. Viva Classica on helmikuussa 2010 avattu klassisen musiikin ystäville suunnattu verkkopalvelu ja radiokanava, jota voi kuunnella valtakunnallisesti internetissä osoitteessa www.vivaclassica.fi sekä matkapuhelimella

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Millä ajoneuvolla matkustitte % Henkilöauto, pakettiauto, maasturi 62 Matkailuauto 18 Moottoripyörä 10 Fly & Drive 5 Auton ja matkailuvaunun yhdistelmä

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013 Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys 2002-2013 Milj. Euroa Muutos-% 1600 1400 1200 1000 2,5 6,5 3,3 3,7 6,4 1,7 4,8 3,7-2,9 10 5 0 800 600 400 200 0-15,8 1079 1150 1189 1236 1315 1500

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy SATAKUNNAN MATKAILUN TUOREIMMAT KEHITYSTRENDIT 22.9.21 21 Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy lähdeaineistona Tilastokeskuksen majoitustilastot

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Isoverstaan opiskelijakysely 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Opiskelijakysely 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELSINGIN MATKAILUTILASTOT ELOKUU 2016 Yöpymiset vähenivät vajaan prosentin Elokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 404 000 yöpymistä, joista suomalaisille 157 000 ja ulkomaalaisille 247 000 yötä. Suomalaisten

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Pietarin väestö ja tulokatsaus 2009

Pietarin väestö ja tulokatsaus 2009 Rusgaten julkaisuja 1 Heinäkuu 2009 Pietarin väestö ja tulokatsaus Tässä katsauksessa tarkastellaan eri lähteistä koottuja tietoja Pietarin kaupungin väestöstä sekä väestön tulotasosta. Väestö Pietarissa

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Toukokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 299 000 yöpymistä, joista suomalaisille 135 000 ja ulkomaalaisille 164 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.)

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.) 1. Luokka-aste 3 66 22.8% 4 92 31.8% 5 103 35.6% 6 23 8 % 7 2 0.7% 8 2 0.7% 9 1 0.3% 2. Sukupuoli Tyttö 159 55 % Poika 130 45 % 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät päivittäin koulussa? ATK-luokan/kirjaston

Lisätiedot

Matkailutilasto Heinäkuu 2016

Matkailutilasto Heinäkuu 2016 Matkailutilasto Heinäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 4,9 prosenttia Oulussa Heinäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 80 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 61 000 yötä ja ulkomaalaiset 19 000 yötä

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 MATKAILUN VOIMAKAS KASVU JATKUU Talouskasvun hiipumisesta huolimatta venäläisten ulkomaanmatkailu on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2013 venäläisten matkailu

Lisätiedot

KliKKicom Nuorisopaketti SPOT -kävijäprofiilitutkimus. Syyskuu 2008

KliKKicom Nuorisopaketti SPOT -kävijäprofiilitutkimus. Syyskuu 2008 SPOT -kävijäprofiilitutkimus Syyskuu 2008 KliKKicom Nuorisopaketin SPOT kävijäprofiilitutkimus KliKKicomin Nuorisopaketin kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 29.8. 22.9.2008 välisenä aikana. Vastauksia

Lisätiedot

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28. 1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.8% 2. Sukupuoli Tyttö 179 59.9% Poika 120 40.1% 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

Radiovuosi 2009 -tilaisuus 29.1.2009

Radiovuosi 2009 -tilaisuus 29.1.2009 Radiovuosi 29 -tilaisuus 29..29 Ohjelma 8.3 Aamukahvi 9. Tilaisuuden avaus - KRT-ohjausryhmän PJ Heikki Peltonen 9. Radion kuuntelu Suomessa vuonna 28 - Toimitusjohtaja Lena Sandell, Finnpanel Oy - Asiakkuuspäällikkö

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista

Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista Katja Forssén & Veli-Matti Ritakallio Sosiaalipolitiikan laitos Perheiden muuttuvat elinolot kirjan julkaisuseminaari

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Miten löydän Venäjää koskevaa tietoa? Johdatus monitieteiseen Venäjä-tutkimukseen (VEN301)

Miten löydän Venäjää koskevaa tietoa? Johdatus monitieteiseen Venäjä-tutkimukseen (VEN301) Miten löydän Venäjää koskevaa tietoa? Johdatus monitieteiseen Venäjä-tutkimukseen (VEN301) 09.09.2016 www.helsinki.fi/yliopisto 09.09.2016 1 Luennon sisältö 1. Tieteellinen tutkimustieto: EBSCO, Idäntutkimus,

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %).

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %). HELSINGIN MATKAILUTILASTOT KESÄKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Kesäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 353 000 yöpymistä, joista suomalaisille 138 000 ja ulkomaalaisille 215 000 yötä. Eniten

Lisätiedot

Talouskriisin vaikutus pietarilaiseen kuluttajaan Talouskriisin seuranta Pietarissa

Talouskriisin vaikutus pietarilaiseen kuluttajaan Talouskriisin seuranta Pietarissa Talouskriisin seuranta Pietarissa TALOUSTUTKIMUS OY Kari Niklander Kari Niklander Tutkimusjohtaja 16.3.2010 CATI OMNIBUS Markkinatutkimus auttaa ymmärtämään paremmin venäläisen kuluttajan käyttäytymistä

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

NetTrack 2015 Tietoa suomalaisten internetin käytöstä

NetTrack 2015 Tietoa suomalaisten internetin käytöstä NetTrack 2015 Tietoa suomalaisten internetin käytöstä Koosteraportti IAB:n jäsenille TNS Gallup Suomalaiset internetissä 2015 3 851 000 suomalaista käyttää internetiä kuukausittain 15-24v 99% 24/7 25-34v

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013 Metro.fi Kävijäprofiili Tammikuu 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Metro.fi-sivustolla 7.1. 20.1.2013. Vastauksia tutkimukseen kerättiin 300 kappaletta, ja vastausprosentti

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot