Internetin käyttötrendejä Venäjällä 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Internetin käyttötrendejä Venäjällä 2009"

Transkriptio

1 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Rusgaten julkaisuja 3 Syyskuu 29 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy Rusgate.fi

2 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Internetin käyttö Venäjällä Tässä raportissa tutkitaan Internetin käytön kehittymistä Venäjällä. Internetin käyttö Venäjällä Venäläinen tutkimuslaitos Levada Center selvitti heinäkuussa 29 suoritetussa kyselytutkimuksessa tietokoneiden, matkapuhelinten ja Internetin käytön yleisyyttä venäläisten keskuudessa. Kyselyyn vastasi 16 henkilöä eri puolilta maata. Kyselyn tuloksia vertailtiin aikaisemmin tehtyjen vastaavien kyselyiden tuloksiin. Tietokoneen käyttö Useimmin tietokonetta käyttävät päivittäin tai vähintään useita kertoja viikossa opiskelijat sekä johtohenkilöstö. Heistä 6 69 prosenttia vastasi käyttävänsä tietokonetta päivittäin tai useita kertoja viikossa. Muita, päivittäin tai useita kertoja viikossa tietokonetta käyttävien suurimpia ryhmiä, olivat muun muassa korkeasti koulutetut henkilöt (7), alle 2 vuotiaat (6), asiantuntijat (), hyvätuloiset (1), Moskovan asukkaat (4) sekä 2 4 vuotiaat (42). (1) Tietokoneen käyttö Vastaus kysymykseen: Kuinka usein käytätte tietokonetta? (Kaikki venäläiset) /21 1/22 1/23 1/24 1/2 1/26 1/27 1/28 1/29 7/29 Useita kertoja viikossa Kerran viikossa 2 3 kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Internetin käyttö Levada Centerin tutkimukseen vastanneilta kysyttiin, missä ja kuinka usein Internetiä (pois lukien sähköposti) käytettiin? Päivittäin tai useita kertoja viikossa Internetiä käyttävistä suurimman ryhmän muodostivat koululaiset ja opiskelijat, joista prosenttia ilmoitti käyttävänsä Internetiä päivittäin tai 1

3 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 useita kertoja viikossa. Muita, Internetiä päivittäin tai useita kertoja viikossa käyttävien ryhmiä olivat muun muassa alle 2 vuotiaat (42), johtohenkilöt (41), Moskovan asukkaat (37), korkeasti koulutetut (3), asiantuntijat (32) sekä hyvätuloiset (32). 2 4 vuotiaiden ryhmästä 27 prosenttia ilmoitti käyttävänsä Internetiä päivittäin tai useita kertoja viikossa. (1) Internetin käyttö Kuinka usein käytätte Internetiä? (Kaikki venäläiset) /21 1/22 1/23 1/24 1/2 1/26 1/27 1/28 1/29 7/29 Useita kertoja viikossa Kerran viikossa 2 3 kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Sähköpostin käyttö Kyselyssä selviteltiin erikseen myös sähköpostin käyttöä. Vastaajilta kysyttiin: Käytättekö te kotona, töissänne tai muualla sähköpostia ja jos käytätte, niin kuinka usein? Tuloksia voidaan pitää melko yllättävinä, sillä niiden mukaan ainoastaan 28 prosenttia kyselyyn vastanneista käyttää sähköpostia vähintään kerran kuukaudessa. 73 prosenttia vastanneista puolestaan ilmoitti, ettei käytä sähköpostia lainkaan. Useimmin sähköpostia käyttävät johtohenkilöt ja opiskelijat, joista sähköpostia kertoivat käyttävänsä päivittäin tai useita kertoja kuukaudessa 43 ja 34 prosenttia vastanneista. Seuraavaksi eniten päivittäin tai useita kertoja viikossa sähköpostia käyttäviä vastaajia oli hyvätuloisten (33), alle 2 vuotiaiden (29), korkeakoulutettujen (2) ja Moskovan asukkaiden joukossa (27). Yli asukkaan kaupungeissa asuvista vastaajista 2 prosenttia ilmoitti käyttävänsä sähköpostia päivittäin tai useita kertoja kuukaudessa. (1) Sähköpostin käyttö Kuinka usein käytätte sähköpostia? /2 1/26 1/27 1/28 1/29 7/29 Useita kertoja viikossa Kerran viikossa 2 3 kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa 2

4 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Internetin käyttäjämäärät Internetin käyttäjämääriä Venäjällä seuraa usea yritys ja tutkimuslaitos; mm. kansainväliset ComScore, Internet World Stats, TNS Gallup Media sekä venäläiset FOM ja SpyLog. Yleinen tapa verrata Internetin käyttäjämääriä eri maissa on laskea, kuinka moni kansalainen on käyttänyt Internetiä viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Tällä tavalla laskemalla saadaan selville eri ajankohtaan tai alueotantaan perustuva Internet käyttäjäkunta. Internetin käytön yleisyyttä selvitellään myös kyselytutkimuksin. Tutkimuslaitos Levada Centerin vuonna 28 toteuttaman kyselytutkimuksen perusteella Internetiä käytti vuoden 28 alussa säännöllisesti noin 12 prosenttia kaikista venäläisistä. Verrattuna aikaisempiin kyselyihin, Internetiä käyttävien venäläisten määrä on kuusinkertaistunut kahdeksassa vuodessa (2 28). Tulokset vaihtelevat kuitenkin merkittävästi sen mukaan, miten ja kenen toimesta asiaa on tutkittu. Joissain tutkimuksissa esimerkiksi sähköpostien selausta ei lasketa Internetin käyttämiseksi, joten Internetiä käyttävien lukumäärä saattaa niissä tutkimuksissa vaikuttaa alhaisemmalta kuin muissa tutkimuksissa. Kyselytutkimusta luotettavammin Internetin käytön yleisyyttä mittaavatkin todennäköisimmin eri hakupalvelujen keräämä tieto siitä, kuinka usein venäläisistä yksittäisistä IP osoitteista käydään Internetissä. Tutkimuslaiton FOM ja hakukoneyritys Yandex seuraavat Internetin käyttäjätrendejä julkaisemalla neljännesvuosittain Internetin käyttöä selvittelevät raportin. Raportin mukaan maaliskuussa 29 Venäjän kuuden kuukauden aikana laskettu Internet käyttäjäkunta oli 3 miljoonaa, mikä on siis noin 33 prosenttia Venäjän 18 vuotta täyttäneestä väestöstä. Vertailun vuoksi Saksassa Internetiä käytti vastaavana ajankohtana noin 7, Italiassa noin ja Brasiliassa noin 29 prosenttia väestöstä. Internetin käyttäjäkunnan kasvu on ollut Venäjällä nopeaa. Vielä vuonna 22 kuukausittaisen käyttäjäkunnan koko oli 6, miljoonaa, eli vain noin kuusi prosenttia koko väestöstä. (2) Internetin käyttäjämäärä Internetin käyttäjien lukumääriä eri maissa 4 3 MIlj. 2 1 Saksa Brasilia Venäjä Iso Britannia Ranska Italia Espanja Australia Internetin käyttäjiä, milj. 3

5 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Internetin käyttäjien osuus koko väestöstä Internetiä säännöllisesti käyttävien osuus eräiden maiden kokonaisväestöstä Saksa Brasilia Venäjä Iso Britannia Ranska Italia Espanja Australia Internetin käyttäjiä, milj. Kansainvälisen ComScore tutkimuslaitoksen elokuussa vuonna 28 julkistaman selvityksen mukaan Internetin käyttö kasvoi vuoden aikana Euroopan maista nopeimmin Venäjällä. Samaan aikaan kun Internet käyttäjien määrä kasvoi kaikissa Euroopan maissa keskimäärin kahdeksalla prosentilla vuodessa, Venäjän Internet käyttäjien määrä kasvoi saman ajanjakson aikana 27 prosentilla. Seuraavaksi nopeimmin Internetin käyttäjämäärät kasvoivat Ranskassa (21), Espanjassa (1) sekä Irlannissa (1). (3) Internetin käyttäjien määrän kasvu Internetin käyttäjämäärien kasvu eräissä Euroopan maissa ajanjaksolla 8/27. 7/ Venäjä Ranska Espanja Irlanti Sveitsi Tanska Iso Britannia Suomi Käyttäjämäärän kasvu Käyttäjämäärien nopeasta kasvusta huolimatta Venäjä on vielä kaukana kärjestä Internetin käytön suhteellisesta yleisyydessä kansalaisten keskuudessa, ComScoren selvityksestä ilmenee. Euroopan maista Internetiä käytettiin eniten Irlannissa, jossa 82 prosenttia maan 1 vuotta täyttäneistä kansalaisista kävi Internetissä vähintään kerran heinäkuun 28 aikana. Internetin käytön yleisyys oli seuraavaksi korkeinta Tanskassa (77), Ruotsissa (76) sekä Norjassa (76). Venäjällä vastaava luku oli vain 14 prosenttia. Venäläiset pitävät eurooppalaisista häntää myös Internetissä keskimäärin vietetyn ajan perusteella. ComScoren mukaan eniten aikaa Internetissä viettävät Britit (28, tuntia / henkilö / kk). Venäläiset viettävät vastavuoroisesti Internetissä keskimäärin 16 tuntia kuukaudessa. 4

6 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Internetissä vietetty aika Yhden käyttäjän Internetissä viettämä aika kuukauden aikana Venäjä Ranska Espanja Irlanti Sveitsi Tanska Iso Britannia Suomi Internetissä vietetty aika / kk Internetin nopeasta yleistymisestä venäläisten keskuudessa kertoo tutkimuslaitos VTsIOM:in syyskuussa vuonna 28 julkaisema tutkimus, jonka mukaan Internetin käyttäjien määrä Venäjällä kaksinkertaistui vuosien 2 28 välisenä aikana. VTsIOM:in tutkimuksen mukaan Internetiä kertoi käyttävänsä tietolähteenä säännöllisesti 1 prosenttia venäläisistä, kun vuonna 28 Internetiä kertoi käyttävänsä säännöllisesti jo 2 prosenttia venäläisistä. Verrattuna muihin tietolähteisiin (Televisio, sanomalehdet, radio), Internet ei kuitenkaan ole vielä saavuttanut merkittävää asemaa. (4) Tietolähteitä on vertailtu keskenään raportin luvussa Internet ja muut tietolähteet. Laajakaistan levinneisyys Venäläinen Advanced Communications and Media julkaisee säännöllisesti arvioita laajakaistayhteyksien yleistymisestä Venäjällä. Arviot perustuvat useisiin lähteisiin, muun muassa kenttähaastatteluihin, asiantuntijalausuntoihin sekä julkiseen tietoon. Arviossa huomioidaan vain yksityisten kansalaisten laajakaistaliittymät. Yritysten tai organisaatioiden liittymiä ei arviossa huomioida. Vuoden 29 toukokuun arvion mukaan Venäjällä on 9,44 miljoona yksityistä laajakaistaliittymää ja merkittävimmät operaattorit laajakaistaliittymäasiakasmäärissä olivat Comstar, Vympelcom sekä Volgatelecom. Laajakaistaliittymien määrä on jatkanut kasvuaan taantumasta huolimatta. () Laajakaistaliittymiä kotitalouksissa Laajakaistaliittymien määrä koko Venäjällä, Moskovassa ja Pietarissa ajanjaksolla 2/29 3/29 Milj /9 3/9 4/9 Venäjä Moskova Pietari

7 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Internetin käytön trendejä Vuoden 27 marraskuussa venäläisen tutkimuslaitos Levada Centerin tekemän kyselyselvityksen mukaan noin kolmannes väestöstä kertoi osaavansa käyttää Internetiä. Internetin käytön osaaminen riippuu kuitenkin voimakkaasti koulutuksesta, tuloista, sukupuolesta, asuinpaikasta sekä monesta muusta demografisesta tekijästä. Internetin käyttöä määrittelevistä tekijöistä merkittävin on henkilön ikä. Esimerkiksi vuotiaiden ryhmästä Internetiä ilmoitti osaavansa käyttää vuonna 28 tehdyssä kyselytutkimuksessa 69 prosenttia vastanneista. Vastavuoroisesti yli vuotiaiden ryhmästä Internetiä kertoi osaavansa käyttää vain viisi prosenttia vastanneista. Nuoret osaavat siis käyttää Internetiä 14 kertaa useammin kuin vanhempi väestö. (1) Myös koulutus on merkitsevä tekijä: korkeasti koulutetut ihmiset kertovat osaavansa käyttää Internetiä kolme kertaa useammin kuin matalasti koulutetut. Myös asuinpaikalla on väliä: kaupungeissa Internetiä osataan käyttää kaksi kertaa useammin kuin maaseudulla. Miehet käyttävät osaavat käyttää Internetiä hieman paremmin kuin naiset. (1) Missä Internetiä käytetään? Kansainvälisen ComScore tutkimuslaitoksen heinäkuussa 29 julkiaseman selvityksen mukaan venäläinen Internet käyttäjä kävi helmikuussa 29 keskimäärin 13 päivänä Internetissä, viettäen siellä päivittäin keskimäärin 82 minuuttia. Keskimäärin Internet käyttäjä kävi kuukauden aikana yhteensä 2322 eri sivulla. (3) Viimeisten kuuden vuoden aikana venäläisten Internetin käyttöpaikoissa on ollut selvää muutosta, mikä johtunee kotitalouksissa olevien Internet yhteyksien vähäisestä määrästä 2 luvun alkupuolella. Kotiliittymien vähyydestä johtuen vuonna 22 suurin osa Internet käyttäjistä käytti Internetiä jossain muualla kuin kotonaan. Vuonna 22 Internetiä käytettiin eniten työpaikoilla (44 prosenttia käytöstä), kotona (32) sekä oppilaitoksissa ja tuttujen luona (molemmat 17). Sitä vastoin maaliskuussa 29 suurin osa, eli 79 prosenttia, Internet käyttäjistä oli jo kotikäyttäjiä. Töissä Internetiä kertoi vuonna 29 käyttävänsä 34 prosenttia vastanneista. (2) Käyttöpaikka Vastaus kysymykseen: Missä paikoissa yleisimmin käytätte Internetiä? Kotona Töissä Tuttavien luona Opiskelupaikalla Internetkahvilassa 6

8 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Mihin internetiä käytetään? Tutkimuslaitos VTsIOM:in vuonna 28 julkistaman selvityksen mukaan keskimääräinen venäläinen Internet käyttäjä selaa Internetiä yleisimmin opiskelujen tai työn vuoksi (62). Vuonna 26 opiskelujen ja työn vuoksi Internetiä käyttäviä oli kaikista käyttäjistä 77 prosenttia. Noin joka toinen (42) Internet käyttäjä käyttää Internetiä sähköpostin lukemiseen ja lähes yhtä moni (39) kotimaan ja ulkomaiden uutisten seuraamiseen. 28 prosenttia venäläisistä Internet käyttäjistä käyttää Internetiä musiikin kuunteluun ja elokuvien katseluun. 29 prosenttia käyttää Internetiä foorumien ja chattien seuraamiseen ja niihin osallistumiseen. 16 prosenttia Internet käyttäjistä etsii Internetistä uusia ystäviä. (4) Internetin käyttötarkoitus vaihtelee voimakkaasti ikäryhmittäin. Ikäryhmästä vuotiaat, Internetiä käytetään useimmin (63) työhön ja opiskeluun, sekä musiikin kuunteluun ja elokuvien katsomiseen (44). Ikäryhmästä 2 44 vuotiaat, Internetiä käytetään etupäässä työ ja opiskelutehtävien hoitoon (6, 67), sekä sähköpostin lukemiseen (46). Siitä vanhemmissa ikäryhmissä Internetiä käytetään ensisijassa kotimaan ja ulkomaanuutisten seuraamiseen: yli 6 vuotiaista noin 64 prosenttia Internet käyttäjistä käyttää Internetiä kotimaan ja ulkomaanuutisten seuraamiseen. (4) Matalasti koulutetut Internet käyttäjät hakevat verkosta etupäässä pelejä (1) sekä eroottista materiaalia (7). Keskiasteen koulutuksen omaavat Internetin käyttäjät käyttävät Internetiä etupäässä sähköpostin lukemiseen (4) sekä uutisten seuraamiseen (3), samoin tekevät myös alemman korkeakoulututkinnon omaavat Internet käyttäjät. Korkeakoulutuksen omaavat Internetkäyttäjät käyttävät Internetiä sähköpostin lukemiseen (69), uutisseurantaan (46) sekä työ ja opiskelutehtävien ratkaisuun (41). (4) Käyttötarkoitus Vastaus kysymykseen: Mihin tarkoitukseen käytätte Internetiä yleisimmin? (Kaikki venäläiset) Työ/opiskelu Uutiset s posti Musiikki, elokuvat Foorumit Pelit Ystävien etsimiseen Minkälaisilla sivuilla käydään? Hakukone Rambler.ru tilastoi Internet sisällön suosiota erilaisten sisältökategorioiden mukaan. Kategorioiden suosiosta voidaan päätellä, mikä venäläisiä kiinnostaa Internetissä ja mitä venäläiset sieltä hakevat. Ramblerin mukaan vuonna 29 (tammi elokuu) venäläisiä kiinnostivat eniten uutiset ja ajankohtaisasiat (noin 9,7 hauista), palvelut (8,3), pelit (,2), Tavarat (4,7) ja elokuvat (4,3). Vuonna 28 (tammi joulukuu) eniten hakuja kohdistui seuraaviin kategorioihin: uutiset ja ajankohtaisasiat (noin 9,8 hauista), palvelut (8,4), Tavarat () pelit (4,8), ja viihde (4,1). (6) 7

9 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Sisältökiinnostus hakukone Ramblerin tilastojen mukaan Minkälaista sisältöä tarjoavat sivustot kiinnostivat venäläisiä Internet käyttäjiä tammielokuussa 29? Uutiset Palvelut Pelit Tavarat Elokuvat 1 Siitä, mikä Internetissä kiinnostaa, saadaan hieman toisenlaisia tuloksia, kun asiaa kysytään suoraan Internet käyttäjiltä. Asiaa on kysytty muun muassa tutkimuslaitos Levada Centerin vuonna 29 julkaistussa raportissa. (1) Sisältökiinnostus käyttäjien ilmoitusten mukaan Vastaus kysymykseen: Minkälaista tietoa haette Internetistä? (Kaikki venäläiset) Uutiset, talous, politiikka Tiedonhakusivut Tutkimus, koulutus Sää Musiikki Hakukoneet Pelit 1 Sivustojen temaattinen sisältö Hakukone Rambler ylläpitää tilastoja, joiden perusteella voidaan tarkastella hakukoneeseen rekisteröityjen sivustojen temaattista sisältöä. Elokuussa Rambler seurasi yhteensä lähes 2 venäläistä sivustoa. Vuonna 29 (tammi elokuu) venäläiset sivustot jakautuivat temaattisesti seuraavasti: Tavarat ja palvelut (12,3), sekalaiset (7,4), rakentaminen (,9), Autot ja moottoripyörät (4,3), lääketiede (3,). Bisnekseen ja talouteen keskittyneitä sivustoja oli kolme prosenttia ja matkailuun keskittyneitä sivustoja 2,83 prosenttia. Kiinteistöihin liittyviä sivustoja oli Rambleriin rekisteröidyistä sivustoista 2,33 prosenttia. Vuonna 28 sivustojen temaattinen jakautuminen oli lähes samankaltainen. 8

10 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Temaattinen sisältö Internetissä julkaistujen venäjänkielisten Internetsivujen temaattinen sisältö hakukone Ramblerin mukaan Tavarat ja palvelut Sekalaiset Rakentaminen Autoilu Lääkkeet Kontekstimainonnan teemat Venäläinen Internetin kontekstimainontaan erikoistunut Begun julkaisee tietoja kontekstimainonnan teemojen suosiosta (klikit ja mainokset). Vuoden 29 ensimmäisellä neljänneksellä yleisimpiä kontekstimainonnan teemoja (eli mitä Internetissä mainostettiin?) olivat autot, kuluttajatavarat, lääkkeet, finanssipalvelut, remonttipalvelut. Sen sijaan eniten klikkauksia (eli mistä mainoksista Internet käyttäjät olivat kiinnostuneita) kohdistui vastaavan ajanjakson aikana teemoihin autot, lääkkeet, kiinteistöt, tietopalvelut, kuluttajatuotteet. (6) Eniten klikkauksia saaneiden mainosten sisältöteema Venäläisiä Internet käyttäjiä kiinnostaneiden kontekstimainosten temaattiset sisällöt II / 29 Autot Lääkkeet Kiinteistöt Hakupalvelut Teollisuustuotteet Turismi Remontointi Vapaa aika Suosituimmat sivut ja hakukoneet Suosituimpien sivujen ja hakukoneiden tarkka määrittely on hankalaa, koska tutkimusmetodeja on useita ja monesti eri tutkimusmetodit antavat melko erilaisia vastauksia. Tutkimuslaitos ComScoren helmikuussa 28 julkaiseman tutkimuksen mukaan Venäjän suosituimpia verkkosivuja olivat Yandeksin, Ramblerin ja Mail.run sivustoperheet. Kyseiset sivut kuuluvat samalla myös suosituimpiin hakupalveluihin. (3) ComScoren tuloksia tukevat myös venäläisen ComConin ja TGI Russian mittaukset. ComConin lista suosituimmista sivuista heinäkuussa 29 näyttää seuraavalta: (7) 9

11 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Suosituimmat sivut Suosituimpien sivustojen tavoitettavuus venäläisten Internet käyttäjien keskuudessa 7, 6,, 4, 3, 2, 1,, 7 / 29 Yandex Mail.ru Rambler Google Odnoklassniki Mail (haku) Torrents vkontakte vz Life Verkkoliikennettä seuraavan SpyLogin mukaan Venäjän suosituimman hakukoneen tittelistä ovat jo parin vuoden ajan kilpailleen amerikkalainen Google ja venäläinen Yandex. Google nousi ykkössijalle vuonna 28, mutta Yandex palasi takaisin ykkössijalle vuoden 29 toukokuussa. Heinäkuussa 29 kaikista venäläisistä Internet hauista 49 prosenttia tehtiin Yandexilla ja 34, prosenttia Googlella. Kolmannesta sijasta käytetyimpien hakukoneiden sarjassa ovat taistelleet Mail.ru ja Rambler. Hakukoneilla oli 29 heinäkuussa 9,3 ja 3,3 prosentin osuudet. (8) Suosituimmat hakukoneet Suosituimmat hakukoneet venäläisten Internet käyttäjien keskuudessa 8/28 ja 7/29 SpyLog seurannan mukaan /28 7/29 Google Yandex Rambler Mail.ru Yahoo! Tyypillisin käyttäjä Venäjänkielisen Internetin tyypillisin käyttäjä oli vuonna 28 tutkimuslaitos VTsIOM:in mukaan korkeasti koulutettu, nuori, Yhtenäinen Venäjä tai LDPR puolueen kannattaja, Moskovassa tai Pietarissa asuva henkilö. (4) Internetin käyttäjien ikä Kuten lähes kaikissa muissakin maissa, myös Venäjällä Internetin käyttö on levinneintä kaikista nuorimman ikäryhmän keskuudessa. Huhtikuussa vuotiaista, 62 prosenttia käytti Internetiä, 2 34 vuotiaista, 3 44 vuotiaista 39, 4 4 vuotiaista 21, vuotiasta ja sitä vanhemmista, prosenttia vuotiaat ovat olleet myös kaikkein nopeimmin kasvanut käyttäjäryhmä vuosina (2) 1

12 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Käyttäjien ikä Internet käyttäjien osuus eri ikäryhmissä vuotta 2 34 vuotta 3 44 vuotta 4 4 vuotta Yli vuotta Internetin käyttäjien koulutustausta Internetin käyttö on sitä yleisempää, mitä koulutetummasta väestönosasta on kyse. Erot käyttäjien koulutustaustassa ovat erittäin selviä. Maaliskuussa 29 korkeasti koulutetuista 6 prosenttia käytti Internetiä, Ylemmän keskiasteen koulutuksesta saaneista 33, alemman keskiasteen koulutuksen saneista 24 prosenttia ja alimman koulutuksen saaneista vain prosenttia käytti Internetiä. (4) Internetin käytön alueelliset erot VTsIOM:in tekemän selvityksen mukaan Internetin käyttäminen tiedonhakuun on sitä yleisempää, mitä suuremmasta asutuskeskuksesta on kyse. Vuonna 28 Internetiä käytti selvityksen mukaan 41 prosenttia Moskovan asukkaista, mutta vain 12 prosenttia maaseudun asukkaista. (4) Alueelliset erot Internetin käyttäjien osuus eri alueiden väestöstä Koko Venäjä Moskova ja Pietari > asukasta > 1 asukasta < 1 asukasta Maaseutu Sosiaaliset verkkopalvelut Kansainvälisen tutkimuslaitos ComScoren heinäkuussa 29 julkaiseman selvityksen mukaan venäläiset ovat innokkaimpia sosiaalisen median käyttäjiä verrattuna muihin selvitykseen osallistuneiden maiden kansalaisiin. Venäläiset 1 vuotta täyttäneet Internet käyttäjät viettivät sosiaalisissa verkkopalveluissa keskimäärin 6,6 tuntia kuukaudessa. Seuraavaksi suosituinta sosiaalisten verkkomedioiden käyttö oli Brasiliassa (6,3 tuntia), Kanadassa (6, tuntia) ja Puerto Ricossa (,3 tuntia). (3) 11

13 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Sosiaalisiin verkkopalveluihin käytetty aika Sosiaalisiin verkkosivustoihin käytetty keskimääräinen aika (h/kk) eräissä maissa h Aika Venäjä Brasilia Canada Puerto Rico Espanja Suomi Koko maailma Suosituimmat sosiaalisen verkkomedian sivut Sosiaaliset verkkopalvelut ovat moneltakin kannalta tarkasteltuna saavuttaneet suuren suosion Venäjällä. 32 miljoonasta venäläisestä, jotka käyttivät Internetiä elokuun 29 aikana, 18,9 miljoonaa, eli 9 prosenttia vieraili vähintään kerran sosiaalisten verkkomedioiden sivuilla. Merkillepantavaa on se, että venäläiset asettavat sosiaalisissa verkkopalveluissa venäläiset versiot kansainvälisten sosiaalisten verkkopalvelujen edelle. Tutkimuslaitos ComScoren mukaan esimerkiksi kansainvälisesti suosittu verkkosivusto Facebook.com kerää Venäjällä vain noin kaksi prosenttia sosiaalisten verkkopalvelun käyttäjistä, samaan aikaan kun sen venäjänkieliselle käyttäjäkunnalle suunnattu vastine, vkontakte.ru, saavuttaa noin 4 prosenttia kaikista sosiaalisten verkkopalvelujen käyttäjistä. (3) Vkontaktessa vieraili elokuun aikana yhteensä 14,3 miljoonaa käyttäjää, Odnoklassniki.ru (Koulukaverit.comin vastine) tavoitti 7,8 miljoona käyttäjää ja Mail.ru My World, 6,3 miljoonaa käyttäjää. Facebook tavoitti elokuussa vain 616 käyttäjää. Vaikka Facebookin käyttäjien määrä kasvoi 227 prosenttia edellisen vuoden aikana, tavoittaa, se silti vain murto osan venäläisen vastineensa, Vkontakte.run käyttäjistä. Venäjä lisättiin Facebookin kielivalikoimiin vuonna 29, joten on mielenkiintoista nähdä, pystyykö Facebook nousemaan kilpailijaksi Vkontakte.rulle. (3) Sosiaalinen media h 6 3 Vkontakte.ru Odnoklassniki.ru Mail.ru Fotostrana.ru Privet.ru Moikrug.ru Facebook.com 12

14 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Blogit Venäjänkielinen keskivertobloggaaja on 22 vuotias, Moskovassa asuva nainen. Hänen blogillaan on 18 säännöllistä lukijaa ja hän seuraa aktiivisesti kymmentä blogiyhteisöä. Keskimääräisessä blogikirjoituksessa on 11 sanaa. (9) Yandex hakukoneen keväällä 29 tekemän selvityksen mukaan Internetin venäjänkielisessä blogosfäärissä on yhteensä 7,4 miljoonaa blogia. Niistä 6,9 miljoonaa on henkilökohtaisia blogeja ja loput blogiyhteisöjä. Blogeja seuraavan Technocrati sivuston mukaan maailmassa oli vuonna 28 yhteensä 133 miljoona blogia. Kaikista maailman blogeista siis noin viisi prosenttia oli venäjänkielisiä. (9) Bloggaamisen suosio on vuoden 29 tietojen mukaan kuitenkin saavuttamassa kyllästymispisteensä, koska esimerkiksi aktiivisesti päivitettävien blogien määrä on alkanut supistua. Aktiivisia blogeja (joissa on vähintään viisi merkintää ja joita päivitetään vähintään kerran kolmessa kuukaudessa) oli vuonna 29 vain 12 prosenttia kaikista blogeista. Vuonna 28 aktiivisia blogeja oli vielä 2 prosenttia kaikista blogeista ja vuonna 27 joka toinen blogi laskettiin aktiiviseksi. Tällä hetkellä vain noin viittä prosenttia kaikista blogeista päivitetään vähintään kerran viikossa. (9) Blogialustat Hakukone Yandexin mukaan venäläiset käyttävät yhteensä 128 eri blogialustaa. Noin 76 prosenttia kaikista aktiivisista venäjänkielisistä blogeista käytävät neljää alustaa, jotka ovat LiveJournal.com, Blogs.Mail.ru, Ya.ru sekä LiveInternet.ru. Eniten käyttäjiä on LiveInternet.ru palvelulla, jossa lasketaan olevan lähes kaksi miljoonaa käyttäjää. LiveInternetin blogeista kuitenkin vain noin 7 on aktiivisia. Eniten aktiivisia blogeja on sen sijaan LiveJournalissa, jossa kesällä 29 oli noin 2 aktiivista venäjänkielistä blogia. Englanninkielisissä maissa suositussa Blogspotissa sen sijaan on vain noin 1. Twitter on yleistynyt Venäjällä hyvin marginaalisesti ja sen venäjänkielisiä aktiivikäyttäjiä on vain muutama tuhat. Huomattavaa on kuitenkin se, että Twitterin blogeista suurin osa, noin 8 prosenttia, luetaan aktiivisiksi blogeiksi. Twitterin aktiivisuus johtunee sen uutuudesta. Tässä vaiheessa on vielä vaikea ennustaa, nouseeko Twitter Venäjällä merkittäväksi blogipalveluksi. (9) Blogien maantieteellinen sijainti Kun tarkastellaan, missä kaupungeissa on eniten venäjänkielisiä bloggajia, saadaan tulokseksi lista, joka on lähes identtinen Neuvostoliiton suurimpien kaupunkien listan kanssa. Eniten venäjänkielisiä bloggaajia (maaliskuu 29) on Moskovassa, Pietarissa, Kiovassa sekä Minskissä. Huomionarvoista on myös se, että venäjänkielisten blogiyhteisöjen määrässä laskettuna, kärkikymmenikön tuntuman sijoittuvat Lontoo (1.) ja New York (11.) (9) 13

15 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Blogien sijainti Blogeja kirjoittavien henkilöiden maantieteellinen sijainti hakukone Yandexin mukaan 4 3 h 2 1 Blogit Moskova Pietari Kiova Minsk Novosibirsk Jekaterinburg Samara Alma Ata Odessa Internet ja muut tietolähteet Tutkimuslaitos VTsIOM:in mukaan valtakunnalliset televisiokanavat olivat vuonna 28 venäläisten suosituin tietolähde. Valtakunnallisia televisiokanavia käytti tietolähteinään tuolloin noin 81 prosenttia venäläisistä. Sen sijaan Internetiä ilmoitti käyttävänsä tietolähteenään noin 2 prosenttia väestöstä. Internetiä suosituimpia tietolähteitä olivat valtakunnallisten televisiokanavien lisäksi myös alueelliset televisiokanavat sekä valtakunnalliset ja alueelliset sanomalehdet ja radiokanavat. (4) Tietolähteet Venäläisten yleisimmin käyttämät tietolähteet 7/2 ja 9/ /2 9/28 Valtakunnallinen televisio Valtakunnalliset lehdet Valtakunnallinen radio Internet Tietolähteet alueittain Venäläisten yleisimmin käyttämät tietolähteet alueittain (koko Venäjä / Moskova ja Pietari) 7/2 ja 9/ Koko Venäjä Moskova ja Pietari Valtakunnallinen televisio Valtakunnalliset lehdet Valtakunnallinen radio Internet 14

16 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Tietolähteiden käyttämisessä on selkeitä alueellisia eroja. Koska Internetin käyttö on kaupungeissa yleisempää kuin maaseudulla, myös Internetin merkitys tietolähteenä on kaupungeissa merkittävämpää kuin maaseudulla. Internetin käyttö tietolähteenä muihin tietolähteisiin verrattuna on kaikkein yleisintä nuorten, korkeasti koulutettujen kaupunkilaisten keskuudessa. (4) Internet tiedonhankkimiskanavana Tutkimuslaitos Levada Center syyskuussa 27 tekemässä kyselyssä kysyttiin: Oletteko valmis käyttämään Internetiä teitä kiinnostavan tiedon ja tavaroiden sekä palvelujen hankkimiseen?. Tulosten mukaan Internetiä tietolähteenä ovat eniten halukkaita käyttämään nuoret, korkeasti koulutetut kaupunkilaiset, eli samat ryhmät, jotka ylipäätään ovat aktiivisimpia Internet käyttäjiä. (1) Kiinnostus Internetiä kohtaan tiedonhankkimiskanavana Vastaus kysymykseen: Oletteko valmis käyttämään Internetiä teitä kiinnostavan tiedon ja tavaroiden sekä palvelujen hankkimiseen? vuotiaat 2 39 vuotiaat 4 4 vuotiaat Kyllä Todennäköisimmin kyllä Todennäköisimmin ei Ei EOS Eri ammattiryhmistä innokkaimpia Internetin käyttäjiä tiedonhankkimiseen olivat johtotehtävissä työskentelevät, opiskelijat sekä yksityisyrittäjät. Kiinnostus oli vähäisintä eläkeläisten, työläisten ja kotiäitien keskuudessa. (1) Tietolähteet alueittain Yksityisyrittäjä Johtohenkilö Asiantuntija Opiskelija Kyllä Todennäköisimmin kyllä Todennäköisimmin ei Ei EOS 1

17 Internetin käyttötrendejä Venäjällä 29 Lähdeluettelo 1. Аналитический Центр Юрия Левады (Левада Центр). Аналитический Центр Юрия Левады (Левада Центр). [Online] 9. Elokuu 29. [Viitattu: Elokuu 29.] 2. Фонд "Общественное мнение". Фонд "Общественное мнение" ComScore. ComScore. [Online] 27. Elokuu 28. [Viitattu: 2. Elokuu 29.] US. 4. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). ВЦИОМ. [Online] 3. Syyskuu 28. [Viitattu: 2. Elokuu 29.] vypuski/press vypusk/single/173.html.. Advanced Communications and Media. Russian Residential broadband access. s.l. : Advanced Communications and Media, Rambler. rumetrika.rambler.ru. [Internet tietokanta] КОМКОН. Рейтинг интернет ресурсов. Top SpyLog. SpyLog Trends Yandex. Блогосфера Рунета

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Puolet suomalaisista mukana yhteisöpalveluissa Korjaus. Julkistusta korjattu... Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2011

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internetin käyttö kodin ja työpaikan ulkopuolella yleistyy Korjattu... Korjaukset on merkitty punaisella. Internet on yhä useammalle

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internet vuorovaikutuksen välineenä Jo joka toinen suomalainen käyttää internetiä useasti päivässä Korjattu.. klo. Ensimmäisessä

Lisätiedot

TAK MEDIATUTKIMUS, PIETARI

TAK MEDIATUTKIMUS, PIETARI TAK MEDIATUTKIMUS, PIETARI Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Venäjän mediakentän määritelmiä... 1 Pietarin väestö...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus

Lisätiedot

Sosiaalinen media Venäjällä. Mikkeli 20.2.2014 Sosiaalinen media Venäjällä

Sosiaalinen media Venäjällä. Mikkeli 20.2.2014 Sosiaalinen media Venäjällä Sosiaalinen media Venäjällä Mikkeli 20.2.2014 Sosiaalinen media Venäjällä Runetin määritelmä Venäläisestä Internetistä käytetään Venäjällä tavanomaisesti nimitystä Runet (Рунет) Nimellä viitataan tavallisimmin

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Reuters Digital News Report 2014. Key Findings: Finland -diasarjan selosteet

Reuters Digital News Report 2014. Key Findings: Finland -diasarjan selosteet Reuters Digital News Report 2014. Key Findings: Finland -diasarjan selosteet DIA 3: Background and methodology Suomi osallistui vuonna 2014 ensimmäistä kertaa Reuters-instituutin Digital News Report -hankkeeseen,

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

Venäjänkielinen Internet eli Runet. Kouvola 28.1.2013 Sähköinen kauppa ja sosiaalinen media Venäjällä

Venäjänkielinen Internet eli Runet. Kouvola 28.1.2013 Sähköinen kauppa ja sosiaalinen media Venäjällä Venäjänkielinen Internet eli Runet Kouvola 28.1.2013 Sähköinen kauppa ja sosiaalinen media Venäjällä Runetin määritelmä Venäläisestä Internetistä käytetään Venäjällä tavanomaisesti nimitystä Runet (Рунет)

Lisätiedot

Muistio tietoyhteiskuntaohjelmalle suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ja siihen suhtautumisesta marraskuussa

Muistio tietoyhteiskuntaohjelmalle suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ja siihen suhtautumisesta marraskuussa Muistio tietoyhteiskuntaohjelmalle suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ja siihen suhtautumisesta marraskuussa 2006 Laatija: tutkija Timo Sirkiä 1. Aluksi...1 2. Suomalaiset viestintätekniikan

Lisätiedot

Suomalaisten Facebook-sivujen tila

Suomalaisten Facebook-sivujen tila Suomalaisten Facebook-sivujen tila 2012 Tutkimus markkinoinnista ja viestinnästä Facebookissa Verkostoanatomia Olli Parviainen Hill+Knowlton Strategies Jari Lähdevuori Verkostoanatomia Verkostoanatomia

Lisätiedot

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Timo Toivonen Hanna Ylätalo PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Sarja Keskustelua ja raportteja/ Series Discussion and Working Papers 12:2004 ISBN: 951-564-226-4

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 201 IROResearch Oy Malminkatu 00100 HELSINKI Tel. +58 9 770 600 Y 810550-1 www.iro.fi 1 Kuvailulehti 2.6.201 Julkaisija: Viestintävirasto Asiakirjan nimi: Viestintäpalvelujen

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuminen Suomessa

Vapaa-ajan asuminen Suomessa SUOME N YM PÄ R ISTÖ KE S K U K S E N RAPORT TE JA 2 2 2 0 1 5 Vapaa-ajan asuminen Suomessa Asukas- ja kuntakyselyn tuloksia vapaa-ajan asumisen nykytilasta ja kehittämistarpeista Czesław Adamiak, Mia

Lisätiedot

Teema: Matka verkko-ostosten t tekemiseen. Verkkokauppa Pohjoismaissa Q2 2015

Teema: Matka verkko-ostosten t tekemiseen. Verkkokauppa Pohjoismaissa Q2 2015 Teema: Matka verkko-ostosten t tekemiseen Verkkokauppa Pohjoismaissa Q2 2015 Pohjoismaista verkkokauppaa 40,5 miljardilla Ruotsin kruunulla vuoden toisella neljänneksellä ESIPUHE Verkkokauppa kasvoi Pohjoismaissa

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki. Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala. Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky

Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki. Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala. Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky Paino Erweko Oy ISBN 978-952-68332-0-0 (sid.) ISBN 978-952-68332-1-7

Lisätiedot

MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa

MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa Taustat ja odotukset VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA Selvityksiä ja raportteja 145 VAASA 2007 3 ESIPUHE Vuonna 1987 Vaasassa alkanut ruotsin kielen kielikylpyopetus

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2012

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2012 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät 0..0 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

CULTURE FINLAND kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailussa. Iso-Britannia

CULTURE FINLAND kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailussa. Iso-Britannia CULTURE FINLAND kulttuurimatkailun katto-ohjelma Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailussa Iso-Britannia Huhtikuu 2012 Kulttuurimatkailun sähköisten jakelukanavien kartoitus Iso-Britanniassa

Lisätiedot

LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO

LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS... 4 2.1 Esiselvityksen taustaa... 4 2.2 Esielvityksen taustaoletukset ja tavoitteet... 5

Lisätiedot

Muistio tietoyhteiskuntaohjelmalle suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ja siihen suhtautumisesta marraskuussa

Muistio tietoyhteiskuntaohjelmalle suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ja siihen suhtautumisesta marraskuussa Muistio tietoyhteiskuntaohjelmalle suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ja siihen suhtautumisesta marraskuussa 2005. Laatijat: Dosentti Juha Nurmela ja tutkija Timo Sirkiä 1. Aluksi...1 2.

Lisätiedot

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE?

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2004 INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? Vantaan verkkopalveluiden kehittämiskyselyn tulokset Saara Hämäläinen VANTAAN KAUPUNKI KUVAILULEHTI

Lisätiedot

ylen yleisöt 2012 johdanto yleisradio instituutiona Ylen asiakastyytyväisyys Ylen yleisöpalautteet liitetaulukot Ylen julkaisujen yleisöt

ylen yleisöt 2012 johdanto yleisradio instituutiona Ylen asiakastyytyväisyys Ylen yleisöpalautteet liitetaulukot Ylen julkaisujen yleisöt 2012 yleisökertomus SIsällys 3 4 4 5 6 ylen yleisöt 2012 johdanto Mediakäytön trendit Toimintaympäristön muutoksia Yleisötutkimuksista ja yleisöpalautteesta 17 21 Radionkuuntelu Kaikki kuuntelijat Ruotsinkieliset

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi 2005 12.4.2006 2 HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 2005 1 Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet Tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

SUOMALAISTEN VERKKOAPTEEKKIEN ASIAKKAIDEN PROFILOINTI

SUOMALAISTEN VERKKOAPTEEKKIEN ASIAKKAIDEN PROFILOINTI SUOMALAISTEN VERKKOAPTEEKKIEN ASIAKKAIDEN PROFILOINTI Proviisori Rita Heinonen Projektityö Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille PD VIII Helsingin Yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006. Eurooppalainen vertailu

Aikuiskoulutustutkimus 2006. Eurooppalainen vertailu Koulutus 2009 Aikuiskoulutustutkimus 2006. Eurooppalainen vertailu Aikuisten koulutukseen osallistuminen yleistä Pohjoismaissa Pohjoismaissa (Norja, Ruotsi, Suomi) asuvat 25 64-vuotiaat osallistuivat koulutukseen

Lisätiedot