Eva Pihlamaa-Tuononen Esh,TtM, Hoitotyön johtaja JYTE, Terveyskeskussairaala Laajavuori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eva Pihlamaa-Tuononen Esh,TtM, Hoitotyön johtaja JYTE, Terveyskeskussairaala 22.10.2014 Laajavuori"

Transkriptio

1 Eva Pihlamaa-Tuononen Esh,TtM, Hoitotyön johtaja JYTE, Terveyskeskussairaala Laajavuori

2 Vetovoimainen organisaatio ja työpaikka Vetovoimaisen organisaation vahvin ominaisuus on sitoutuminen ja sitouttaminen Sitoutuminen muodostuu muutoksen myötä ja siihen kuuluvat tietoisuus, oivallus, sisäistys, asenteet ja toiminta puhutaan magneettisairaalasta Magneettisairaalla tarkoitetaan organisaatiota, jolla on kyky pitää työntekijät työssä ja saada heidät sitoutumaan työhön, organisaatioon ja hoitotyön kehittämiseen

3 Vetovoimaisen työpaikan voimatekijät ja niiden sisällöt Hoitotyön johtamisen laatu Organisaatiorakenne Johtamistyyli Osaavat johtajat; turvaavat riittävät toimintaedellytykset toteuttaa korkeatasoista hoitotyötä. Hoitotyön johtajat kuuntelevat ja tukevat työntekijöitä On matala Päätöksenteko tapahtuu yksikkötasolla Johdon tuki toteutuu Johtajat ja esimiehet helposti lähestyttäviä Organisaatiossa toteutuu tehokas, suunnitelmallinen ja toimiva tiedonkulku sekä vuorovaikutus Mahdollistetaan näyttöön perustuvaa hoitotyötä tukeva kulttuuri ja rakenteelliset puitteet sekä vahvistetaan tieteellistä ja kriittistä ajattelua

4 Vetovoimatekijöitä Henkilöstöohjelmat Professionaaliset hoitotyön mallit Käytössä yhteiset ohjelmat koskien mm. palkkoja, työsuhde-etuja, työvuorosuunnittelua ja pelisääntöjä. Henkilöstöä kannustetaan koulutukseen mahdollisuuksien mukaan,samoin suunnitelmalliseen kehittämistyöhön Ammattitaitoinen henkilöstö vastaa hoitotyöstä osaltaan. Käytössä näyttöön (tutkimustietoon) perustuvat mallit, esim. yksilövastuinen hoitotyö, tiimityö, potilaan hoitopolku. Käytössä työmenetelmät ja välineet, jolla hoitotyö toteutetaan turvallisesti ja tehokkaasti

5 Vetovoimatekijöitä Hoidon laatu Laadun parantaminen Hoidon laatu on korkea Potilaskuolleisuus alhainen Potilastyytyväisyys korkea Hoidon tuloksellisuus ja vaikuttavuus ovat oleellisia tavoitteita. Tiedonkeruu potilaslähtöistä ja arviointi on systemaattista Organisaatiossa on toimiva palautejärjestelmä Laadun jatkuva seuranta ja parantaminen Käytössä sovitut pelisäännöt, jotka todentuvat hoitotyön suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa

6 Vetovoimatekijöitä Hoitajat opettajina Monitieteiset suhteet Ammatillinen kehittyminen Opettaminen ja ohjaaminen sisältyy kaikkiin hoitotyön tehtäviin. Opettaminen kohdistuu kollegoihin ja muihin työtovereihin, opiskelijoihin, potilaisiin, omaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö välttämätöntä sidotaan yhteen teoria, ammattitoiminta ja ympäristön vaateet Hoitotyön johtajilta edellytetään saumatonta yhteistyötä koulutus- ja tutkimustehtävissä toimivien kanssa saadaan ajankohtaista tutkittua tietoa käytännön toiminnan ja johtamisen käyttöön Toimiva hoitajalääkäriyhteistyö Keskinäinen kunnioitus ja hyvät yhteistyösuhteet toimivat eri toimijoiden välillä Sekä ammattiryhmien että yksilöiden ammatillinen kasvu ja kehitys Organisaatio sitoo voimavaroja ammatilliseen kehittymiseen niin ammattikunta kuin yksilötasolla Toimintamalleja ovat mm. perehdyttäminen, ajankohtainen ja uusimpaan tietoon perustuva koulutus, koulutussuunnitelmat ja urakehitys

7 JYTE, Terveyskeskussairaala Kolme sairaalaa, 9 osastoa, 304 ss, n pot./v., lisäksi päiväsairaala sekä osastohygienia ja ruokahuoltoyksikkö Km potilasvaihto n. 100 potilasta/osasto/kk 80% potilaista tulee KSKS päivystyksestä, 20 % em. sairaalan muilta osastoilta sekä avosairaanhoidosta Henkilökuntaa n. 400 TOIMINTA-AJATUKSEMME ON: Terveyskeskussairaala tuottaa korkealaatuisia potilaan tarpeista lähteviä perusterveydenhuollon sairaalapalveluja. Työssä keskitytään lyhytaikaissairaanhoitoon ja kuntoutukseen. Läheistä yhteistyötä tehdään avosairaanhoidon, erikoissairaanhoidon, kotihoidon ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää hoidettavien terveyttä ja toimintakykyä sekä kehittää jatkuvasti toimintatapoja muuttuvissa oloissa toimien yhteistyössä myös eri oppilaitosten kanssa.

8 Terveyskeskussairaalan vetovoimatekijät OSAAMINEN PELISÄÄNNÖT Henkilöstö ammatillisesti korkeasti koulutettua ja osaavaa! Kaikissa ammattiryhmissä Toimintaedellytykset turvattu; tilat/välineet, osaaminen Koulutus suunniteltua ja systemaattista; koulutussuunnitelma koko TKS, toimipaikkakoulutukset, osastokohtaiset koulutukset ja yksilökohtaiset koulutukset Jatkuva osaamisen kehittäminen TVA ja tehtäväkuvat määritelty ja tähän perustuva palkkaus Autonominen työvuorosuunnittelu Sovitut toimintamallit ja käytännön hoito- ohjeet, mm. lääkehoito, perehdytys, opiskelijaohjaus ym. Ilmapiirimittaukset joka toinen vuosi tämän perusteella tehtävä kehittämistyö

9 Terveyskeskussairaalan vetovoimatekijät HOIDON LAATU YHTEISÖLLISYYS JA YHTEISTYÖ Potilaiden hoito on korkeatasoista ja arvostettua valtakunnallisesti Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota Haipro, potilasturvallisuussuunnitelma, lääkehoidon suunnitelma Asiakastyytyväisyyskyselyt Palautejärjestelmä Tuloskortti, joka ohjaa toimintaa Jatkuva kehittämistyö, perustuu tutkittuun tietoon; NOKO, Lean, potilaan kotona pärjäämisen kehittäminen (mentorit), osastojen omat kehittämishankkeet Kirjaaminen ja sen arviointi Hyvä yhteistyö eri ammattiryhmien välillä sekä eri toimijoiden välillä Oppilaitosyhteistyö; opiskelijaohjaus korkeatasoista

10 Terveyskeskussairaalan vetovoimatekijät AMMATILLISUUS JA AMMATILLINEN KEHITTYMINEN IMAGO Asiantuntijahoitajat; geriatrinen-, haava- ja hygieniahoitaja, yhteyshoitajat Vertaistuki ja vertaisarviointi Moniammatillinen yhteistyö, tiimityö Jatkuvan parantamisen tie asiakaspalvelun kehittäminen Vetovoimaisuus parantunut rekrytointi, hakijamäärät lisääntyneet moninkertaisesti TKS hyvässä maineessa valtakunnan tasolla ja omalla alueella Jatkuva keskustelu omassa organisaatiossa ei sahata omaa oksaa!

11 MIELEKÄS -työpaikka Mielekäs on valtakunnallinen ohjelma sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Mielekäs ohjelma on nimennyt terveyskeskussairaalan vetovoimaiseksi sosiaali ja terveydenhuollon työpaikaksi helmikuussa Ohjelma on osa sosiaali- ja terveysministeriön johtamaa Työhyvinvointifoorumia Tunnustuksen luovutti sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko.

12 MIELEKÄS tunnustuksen perustelut Johtamisen perusajatuksena on henkilöstön oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu ja työn lähtökohta potilaan hyvä hoito. Henkilöstön työhyvinvointi; tasa-arvoisuus ja yhdenmukainen kohtelu Hoitotyön kehittäminen suunnitelmallista ja tavoitteellista, joka näkyy arkipäivän työssä Osaamisen laajentaminen, laadukkaan hoidon turvaaminen ja taloudellisuuden lisääminen Kehittämismyönteinen innostunut ilmapiiri välittyi vahvasti niin arjen käytännöistä kuin johtamiskäytännöistä. Ilmapiiri oli positiivinen ja yhteinen tavoite potilaan laadukas hoito tuli vahvasti esiin keskusteluissa

13 KIITOS!

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) -hanke Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Yhteenveto VeTeVT-osahankkeesta Raportti R0 2(16) Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Näyttöön perustuva hoitotyö Helsingin terveyskeskuksessa KOOSTE PUHEENVUOROSTA

Näyttöön perustuva hoitotyö Helsingin terveyskeskuksessa KOOSTE PUHEENVUOROSTA Metropolia ammattikorkeakoulu Näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiskeskuksen avajaisseminaari 14.4.2011 Helsinki Näyttöön perustuva hoitotyö Helsingin terveyskeskuksessa KOOSTE PUHEENVUOROSTA Hallintoylihoitaja

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä

Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä Sisältö 1. TERVEYSTOIMEN ORGANISAATIO 1 1.1.Terveystoimen toiminnan tarkoitus 2 1.2.Terveystoimen perustehtävä... 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMITILAT... 3 2.1.Keminmaa

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY SKukkola/TNurmela/W-TNykänen/ RSovijärvi/OK/25.4.2012 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Laadittu: 2.2.2012 Hyväksytty: Laadunvarmistustyöryhmässä

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 113 TUTKIMUKSIA Raija Nurminen (toim.) TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 113 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

TYKS-SAPA-LIIKELAITOKSEN STRATEGIA 2012-2015

TYKS-SAPA-LIIKELAITOKSEN STRATEGIA 2012-2015 TYKS-SAPA JK 20.9.2011 61 1(6) TYKS-SAPA-LIIKELAITOKSEN STRATEGIA 2012-2015 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME TYKS-SAPA -liikelaitoksen aloittaessa toimintansa johtokunta hyväksyi strategian 22.6.2009. Strategia on

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 2.3.2009 Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

SEMINAARIN TYÖPAPERI 2.6.2006 POTILAAN HOITO SUJUVAKSI TYÖNJAKOA JA YHTEISTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ

SEMINAARIN TYÖPAPERI 2.6.2006 POTILAAN HOITO SUJUVAKSI TYÖNJAKOA JA YHTEISTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ SEMINAARIN TYÖPAPERI 2.6.2006 POTILAAN HOITO SUJUVAKSI TYÖNJAKOA JA YHTEISTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ 1 1 JOHDANTO Valtioneuvosto teki vuonna 2002 periaatepäätöksen terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamisesta.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ Jaana Heiskanen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot