Henkinen hyvinvointi- voiko karikkoja välttää- miten tukea karikkoon ajautunutta. Paasitorni Pirjo Juhela vanhuspsykiatri, psykoterapeutti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkinen hyvinvointi- voiko karikkoja välttää- miten tukea karikkoon ajautunutta. Paasitorni 19.3.200. Pirjo Juhela vanhuspsykiatri, psykoterapeutti"

Transkriptio

1 Henkinen hyvinvointi- voiko karikkoja välttää- miten tukea karikkoon ajautunutta Paasitorni Pirjo Juhela vanhuspsykiatri, psykoterapeutti Suomi

2 Henkinen hyvinvointi ikääntyessä -miten välttää karikkoja? Ensimmäinen ikä - lapsuus ja nuoruus Toinen ikä - aikuisuus ja keski-ikä Kolmas ikä - keski-iän jälkeen, ennen varsinaista vanhuutta Neljäs ikä - varsinainen vanhuus 2

3 Lapsuus - kasvu ja kehitys Murrosikä Nuoruus, nuori aikuisuus Aikuisuus - perhe, työ, asunnot ym. Murrosikä Kolmas ikä, "nuori vanhuus" Vanhuus - lisääntyvä avuttomuus, tarve toisten apuun, kuolema Juhela, 2008 "Ikääntymiseen" liittyviä "huolia" - Aistien heikkeneminen -Ulkonäön rapistuminen - Toiminta- ja suorituskyvyn heikkeneminen - Vaikeudet pysyä kehityksen mukana - Sairaudet, äkilliset ja pitkäaikaiset, erityisesti aivojen sairaudet (dementiat) yleistyvät - Työelämästä poisjääminen (syrjityttynä ikääntyvänä työelämässä???) - Perheen sisäiset muutokset Pelko joutua ulkopuoliseksi, joutua asemaan ettei enää ole tärkeä * "elämän merkityksettömyys" 3

4 "Vanhuuteen" liittyviä "uhkakuvia" - Sairastumiset, loukkaantumiset - Kuolema jo lähellä - Epävarmuus miten toimia nykyajan monimutkaisissa tilanteissa - Tulla hyväksikäytetyksi, huijatuksi - Tulla kaltoinkohdelluksi, pahoinpidellyksi Joutua muiden autettavaksi - niin ettei kykenisi itse huolehtimaan itsestään Harvardin seuruututkimuksen (aloitettu -37) pitkäaikaisen johtajan George Vaillantin ohjeita "miten voisi vanheta onnistuneesti" - tukeva avioliitto tai pitkäaikainen suhde - yrittää sopeutua luovasti vaikeuksiin - valmiutta auttaa toisia (altruismi) - elinikäinen oppiminen, koulutus - pysyy fyysisesti aktiivisena - eläkkeelle jäämisen jälkeen halu opetella uusia asioita, oppia uudelleen leikkimään - tupakoinnin lopettaminen - ettei käytä alkoholia niin että se hävettää itseä tai omaa perhettä - pitää painonsa kurissa 4

5 Coping? Aktiivia sopeutumista?? Pärjäämistä?? Uusien luovien ratkaisujen hakemista, löytämistä ja soveltamista "läpi harmaan kiven" - vai sen yli kiiveten tai kokonaan sen kiertäen tai valitsemalla päinvastaisen suunnan?????? Vanhuuden mielenterveyden kolme SUURTA D:tä: - Dementia - Delirium (sekavuus) - Depressio (+ ahdistuneisuus) Ja sitten vielä ne SUURET P: t Paranoidisuus (epäluuloisuus) Persoonallisuuteen liittyvät ongelmat Päihteet 5

6 Masennustilojen (major depression) vallitsevuus yli 65-vuotiailla (suomalaisissa tutkimuksissa) miehillä 1,1-1,3% naisilla 2,3-2,7% (Pahkala et al Pirkola et al. Health 2000 study, 2005) lievien tai keskivaikeiden vallitsevuus yli 65-v. miehillä 12.4% naisilla 14.9% (Pahkala et al, 1995) Masentuneita ??? Ikääntyvien vakavat mielenterveysongelmat Skitsofrenia: yleisyys n. vajaa 1% - oirekuva usein muuttuu ikääntyessä, lääkityksen tarve muuttuu, - vanhuspsykiatriset konsultaatiot? Bipolaarihäiriö - yleisyys n. 1-2%? - erilainen taudinkuva ikääntyessä? - elimistön, erityisesti aivojen vanhenemismuutokset monimutkaistavat sairaudenkuvaa ja hoitoa, edellyttävät vanhuspsykiatrista asiantuntemusta Itsemurhat - alle 200 vuodessa, mahdollisesti yleistymässä, monimutkaiset taustat Vakava, psykoottinen masennus - usein erittäin vaikeahoitoinen - edellyttää vanhuspsykiatrista osaamista 6

7 Mitä pitäisi tehdä ikäihmisten mielenterveysongelmien ratkaisemiseksi??? - järjestää asianmukainen hoitojärjestelmä, jossa sekä erityisosaamista että mielenterveysosaamista perustasolla mutta löytyykö meillä osaamista??? ja resursseja??? Vanhuspsykiatrinen erikoissairaanhoito - erikoisala tarvittaisiin mitä pikimmin - Suomessa jokaisella yli 65-vuotiaalla on oikeus saada asianmukaista vanhuspsykiatrista osasto- tai avohoitoa hänen tilansa sitä edellyttäessä???? (hoitotakuu??) Vanhuspsykiatrisen erikoissairaanhoidon tehtävät: - erikoissairaanhoidon järjestäminen - osaamisen kehittäminen ~ tutkimus - osaamisen jakaminen ~ koulutus, mentorointi, työnohjaus - "yhteistyöosaaminen" 7

8 Minkälaisia palveluja ja osaamista sitten tarvittaisiin perustasolla? Perusterveydenhuollon ikääntyvien mielenterveyspalvelut Mielenterveysongelmien tunnistaminen ja hoito - lähettäminen eteenpäin tarvittaessa Ikääntyvien mielenterveyttä tukevia psykososiaalisia avohoitopalveluita joilla vähennättäisiin yksinäisyytta, eristäytymistä, lisättäisiin yhteisöllisyyttä, sosiaalista pääomaa: kunnat, kolmas sektori - RAY? Mitä muuta tulisi kehittää jotta voisimme tukea ikääntyvien henkistä hyvinvointia ja kyllin hyvää vanhenemista?? Ikääntyvien psykoterapiat ja psykologiset hoitomenetelmät menetelmien, teorioiden kehittelyä? osaamisen kehittämistä? keskusteluhoitoja, luovia toimintoja? 8

9 IMPACT-study (Hankeler et al. 2006) - USA, monikeskustutkimus, 60-vuotiaita tai vanhempia potilasta, major depression, dystymia tai molemmat - RCT, interventio 12 kk, hoitomuodot: 1. tavallinen depression hoito 2. yhteistyöhön perustuva IMPACT-malli: care manager, perusterveydenhuollon lääkäri, psykiatri kouluttajana, aktivoiminen, lyhytterapia, lääkitys, ja relapsien estäminen Tulokset: IMPACT merkitsevästi parempi Seuranta: 12 kk intervention loppumisen jälkeen, hoitotulokset säilyivät. Tärkeitä hoidon onnistumisen kannalta: Care manager, lääkitykseen motivointi, erityisen hyvin IMPACT toimi hoitoon kielteisesti asennoituvien kohdalla. Saumaton yhteistyö. Cost effectiveness of a disease management program for major depression in elderly primary care patients (Bosmans et al, 2006) - hollantilainen, RCT, 55-vuotiaita tai vanhempia - hoitomuodot: 1. normaali masennuksen hoito 2. terveyskeskuslääkäreille annettiin koulutus, jossa opetettiin tunnistamaan masennus, antamaan potilaille psykoedukaatiota masennuksesta, takaamaan riittävä lääkehoito (paroksetiini) ja ylläpitämään supportoivaa hoito-otetta Tulokset: Ei eroja hoitoryhmillä. 9

10 Esimerkki Eeva 72-vuotias - RR ollut koholla, mutta viime aikoina lääkitystä voitu vähentää - tehty helikobakteeri-häätö - kokenut tämän kovin rankkana, siitä lähtien erilaisia vaivoja, tutkittu sekä mahaa että sydäntä, ei erit. todettu - nukkunut huonosti - käynyt erittäin usein tk:ssa (mies ollut aina hieman hankala, viinaanmenevä, joskus ryyppää niin että kaatuilee, Eeva huolissaan) Vapaaehtoistyö tutkimusten valossa - yleensä oma hyvinvointi lisääntyy - mutta liika on kyllä aina liikaa 10

11 70-79-vuotiaiden tuottavan työn vaikutus ikääntymisen haurastumiseen (Los Angeles) - kaksi ryhmää, toinen teki joko vapaaehtoistyötä, palkkatyötä tai lastenhoitoa, toinen ryhmä ei osallistunut tällaiseen työhön, seurattiin 3 vuotta, kaikki hyväkuntoisia lähtötilanteessa, 1200 osallistui -Tulokset: Tuottavaan työhön osallistuvat haurastuivat lievemmin 3v. seuranta-aikana verrattuna toiseen ryhmään Tärkein tukija tässä oli vapaaehtoistyö (ei niinkään palkkatyö tai lastenhoito) Vapaaehtoistyön organisointi: Mitkä seikat ovat tärkeitä vapaaehtoisille itselleen? (tutkimusten valossa) - järjestelmän joustavuus - erittäin tärkeä - miten vapaaehtoisen omat elämäntilanteen muutokset kyetään huomioimaan - vastapalvelut - joillekin tärkeä, kaikille ei - mikä on vapaaehtoistyöntekijän asema koko organisaatiossa 11

12 eng. Growing old - kasvaa vanhaksi tarkoittaa "kasvua" - oppimista - kehitystä - kokemusta?? Kaikesta tästä voi ympäristökin (nuoremmat) hyötyä 12

Ikääntyminen ja perhesuhteet

Ikääntyminen ja perhesuhteet Ikääntyminen ja perhesuhteet hyvässä ja pahassa Pirjo Juhela vanhuspsykiatri psykoterapeutti Turvallisuus / turvattomuus vanhuusiässä - lähtökohtana kiintymyssuhdeteoria Harvardin seuruututkimuksen (aloitettu

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Vanhuusiän terveyshuolet Masennusta, luulosairautta, ahdistuneisuutta? Tampere 18.9.2008 Pirjo Juhela

Vanhuusiän terveyshuolet Masennusta, luulosairautta, ahdistuneisuutta? Tampere 18.9.2008 Pirjo Juhela Vanhuusiän terveyshuolet Masennusta, luulosairautta, ahdistuneisuutta? Tampere 18.9.2008 Pirjo Juhela Mitkä ovat itsenäisen selviytymisen ongelmia? On välttämätöntä erottaa kyvyt ja kyvyttömyydet psyykkiset,

Lisätiedot

Vanhustyön Keskusliitto Ry / Eloisa ikä ohjelman koordinaatio. Eloisa ikä ohjelma (2012-2017)

Vanhustyön Keskusliitto Ry / Eloisa ikä ohjelman koordinaatio. Eloisa ikä ohjelma (2012-2017) Vanhustyön Keskusliitto Ry / Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Eloisa ikä ohjelma (2012-2017) Reija Heinola, Katja Helo 20.2.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ikäihmisten hyvä arki... 3 2.1 Toimijuus... 4

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Kansanterveys. Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13. Päihteet liikenteessä s. 16 9 / 2 0 0 6

Kansanterveys. Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13. Päihteet liikenteessä s. 16 9 / 2 0 0 6 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 9 / 2 0 0 6 Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13 Päihteet liikenteessä s. 16 Kansi: Maria Kuronen Kansan päätoimittajalta

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA ASUMISPALVELUT MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUO- MESSA 2000-LUVULLA

MIELENTERVEYS- JA ASUMISPALVELUT MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUO- MESSA 2000-LUVULLA MIELENTERVEYS- JA ASUMISPALVELUT MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUO- MESSA 2000-LUVULLA MILLA YOSHIDA Huhtikuu 2014 [Tiedoston alaotsikko] [Kirjoita tiedoston tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä lyhyt

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA OPETUSTUNTIEN PITO ALPPILAN LUKIOSSA Laura Mennander Terveydenhoitajan kehittämistyö, OT2, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Sisältö Eloisa ikä avustusohjelma... 3 1 Taustaa... 3 Ohjelman tavoitteet...

Lisätiedot

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Kuntoutusohjauksen ja - suunnittelun koulutusohjelma 2012 MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Koivula, Susanna Satakunnan

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyö. Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS. Terveysnetti

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyö. Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS. Terveysnetti Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö 2012 Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS Terveysnetti OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö Toukokuu

Lisätiedot

Toimenpiteet ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveyden edistämiseksi

Toimenpiteet ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveyden edistämiseksi Toimenpiteet ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveyden edistämiseksi Mielenterveys osana terveyttä on jokaisen ihmisen oikeus ikään katsomatta. Sen edistäminen ja tukeminen myös vanhuudessa turvataan

Lisätiedot

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kati Arffman Sanna Tihinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia OPINNÄYTETYÖ MERTANIEMI SATU PAKANEN HENNA SORVARI TIINA 2007 MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia ja odotuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmältä Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON HYVÄT KÄYTÄNNÖT: DEPRESSIO suositus KALVOSARJA TYÖTERVEYSHUOLLON VIRTUAALIYLIOPISTOA VARTEN

TYÖTERVEYSHUOLLON HYVÄT KÄYTÄNNÖT: DEPRESSIO suositus KALVOSARJA TYÖTERVEYSHUOLLON VIRTUAALIYLIOPISTOA VARTEN TYÖTERVEYSHUOLLON HYVÄT KÄYTÄNNÖT: DEPRESSIO suositus KALVOSARJA TYÖTERVEYSHUOLLON VIRTUAALIYLIOPISTOA VARTEN TYÖTERVEYSHUOLLON HYVÄT KÄYTÄNNÖT: Depressio -suositus Näyttöön perustuva suositus STM:n työterveyshuollon

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Nuorten oireilu ja varhainen puuttuminen ammatillisessa koulutuksessa Hiivala Jussi Huhtaniska Reijo Jokinen Ari Jäntti Pekka Kaksonen Jouni

Lisätiedot

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät Käypä hoito -suositus Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä Keskeinen sanoma on keskeinen kansanterveysongelma ja painopistealuetta sekä perusterveydenhuollon että psykiatrisen erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö ABSTRACKT DIACONIA POLYTECHNIC/ JÄRVENPÄÄ TRAINING UNIT

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot