Mitä hyvää masennuksessa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä hyvää masennuksessa?"

Transkriptio

1 Mitä hyvää masennuksessa? Yleislääketieteen päivät Helsinki Anneli Kuusinen, LL, asiantuntijalääkäri, tohtorikoulutettava, Perusterveydenhuollon yksikkö, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Akateeminen terveyskeskus, Helsingin yliopisto

2 Tutkimuksen tarkoitus Selvittää masentuneita ja heidän puolisoitaan haastattelemalla, mitä hyvää he olivat sairaudessa kokeneet, Taustalla ekistentiaalisfenomenologinen ihmiskäsitys, jossa todellisuutta hahmotellaan masentuneiden kokemusten kautta

3 Tutkimusasetelma 10 depressiohoitajan vastaanotolle lähetettyä vuotiasta masentunutta ja heidän puolisonsa Seuranta-aika 1 vuosi hoitoon hakeutumisesta Aineiston keruu tehty Jyväskylässä Koko tutkimuksessa käytettiin sekä laadullisia(puolistrukturoidut teemahaastattelut) että määrällisiä(kyselylomakkeet) tutkimusmenetelmiä, nämä tulokset haastatteluaineistosta Tässä esitetyt tulokset sivulöydös tutkimuksessa, jossa selviteltiin masennuksesta toipumista hidastaneita ja siinä auttaneita tekijöitä osana Masentuneen elämänhallinnan tukeminen perustasolla- väitöskirjatutkimusta

4 haastattelujen (sis. elämänkaari ja sukupuut) analyysimenetelmänä induktiivinen sisällönanalyysi induktiivisessa analyysissä samaa asiaa koskevat analyysiyksiköt koottiin masentuneiden ja puolisoiden haastatteluista yhteen, tiivistettiin ja ryhmiteltiin ne alakäsitteiksi ja lopulta alakäsitteet yhdisteltiin muutamaksi yläkäsitteeksi, joista syntyi tulosten otsikot (joita voisi tarvittaessa vielä abstrahoida yleisemmiksi käsitteiksi)

5 Mitä hyvää masennuksessa ja siitä toipumisessa? 1. Aikaa ja mahdollisuuksia itselle 2. Positiivisia muutoksia perhe-elämässä 3. Positiivisia muutoksia parisuhteessa 4. Puolisolle helpotusta eri tavoin 5. Arvomaailman ja asenteiden muutoksia 6. Sosiaaliset suhteet elpyvät parantuessa 7. Hoito apuna =kooste yläkäsitteistä

6 Malli induktiivisesta menetelmästä: 1. Aikaa ja mahdollisuuksia itselle =esimerkki yläkäsitteestä - omien voimavarojen ja mahdollisuuksien löytäminen - työstä poissa ollessa aikaa itsestä huolehtimiseen, harrastuksiin, opiskeluun, liikuntaan, hoitoon - uuden oppimista itsestä, myös ammatillista oppimista uuden työn tai koulutuksen myötä - =esimerkkejä alakäsitteistä - Sen takia kun sitä on nyt opeteltu sillä tavalla, niin on nyt saanut toisen mahollisuuven niin sanotusti, niin toisella tavalla hoitaa niitä asioita, oikeinkin.. - Niin kyllä se menneisyyskin voi muuttua sieltä että sitä kautta tässä on heränny sellanen usko ja toivo että niille asioille voi oikeesti tehä jotain itekkin että ei niissä tarvii loppuelämäänsä rypee, jos niihin on joskus kompastunnu.. - =esimerkkejä analyysiyksiköistä

7 Pohdintaa tuloksista Masennuksessa voi olla hyviäkin piirteitä: Kaikilla jotain myönteisiä kokemuksia jälkikäteen: -masennus voi olla mahdollisuus elämän uudelleenarviointiin, arvojen ja asenteiden muutokseen, parempaan elämänhallintaan -hyötyjänä sekä potilas itse että koko perhe -auttaja mukana kulkijana ja oppaana toipumisprosessissa, tutkimusmatkalla kohti uutta potilaan tarpeista lähtien + -joskus voi tutkimuksessa tulla yllättäen sellaisia tuloksia, joita ei ole osannut odottaa, ainakin laadullisessa tutkimuksessa -> ei kannata luoda liian valmiita formaatteja jos aikoo todella selvittää mitä vastaajilla on sanottavana (puolistrukturoitu haastattelu vs. kyselylomake ilman avovastauskohtia)

8 Masennus =vaihe elämässä, johon todella kannattaa satsata, selvittää taustat ja toipumisen esteet I kerta, I vuosi erityisesti! Uusiutumisen välttäminen, myös perheen kannalta! -riittävästi aikaa elämäntarinan kuunteluun, asioiden jäsentämiseen, toivon ylläpitämistä, positiivistenkin asioiden näkemistä tilanteessa -> seuranta onnistuu parhaiten depressiohoitajalta, lääkäri konsulttina: kysymyslomakkeet ja kriittisten tekijöiden tunnistaminen taustojen selvittelyssä ja toipumisen seurannassa haastatellen, lupa ottaa yhteyttä suoraan hoitajaan 2 v ajan sairastumisesta relapsin uhatessa

9 Kirjallisuutta Enäkoski M. Kokemuksia masennuksesta ja masennuslääkkeistä. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto, Holahan CJ, Holahan CJ, Moos RH, Cronkite RC. Resource Loss, Resource Gain, and Depressive Symptoms: A 10- Year Model. Journal of Personality and Social Psychology 1999;77(3): Jähi R. Työstää, tarinoida, selviytyä. Väitöskirja. Tampereen Yliopisto, Kyngäs H, Vanhanen L. Sisällön analyysi. Hoitotiede 1999;11(1):3-11. Mattila A, Brandt-Pihlstöm M, Katajainen A. Elämä tienhaarassa. Masennus :filosofinen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Suomen Lääkärilehti 1997;9:

10 Nurmela E. Nuorten naisten kokemuksia masennuksesta. Pro gradu-työ, Lapin yliopisto, Rauhala L. Filosofin näkemys mielitaudin myytistä. Suomen Lääkärilehti 2002;3: Romakkaniemi M. Masennus- tutkimus kuntoutuksen kertomisen rakentumisesta. Väitöskirja. Lapin yliopisto, Saharinen T. Mielenterveydeltään pitkäaikaisesti oireilevien ja oireettomien vuotiaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu ja siihen yhteydessä olevat tekijät.väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden laitos, Terrimäki P, Metsäalho S. Elämää masennuksen varjossa, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tontti J. Masennuksen arkea: selityksiä surusta ilman syytä. Helsingin yliopisto, Sosiaalipsykokogian laitos, 2000.

11 Yhteystiedot: Anneli Kuusinen, asiantuntijalääkäri, Perusterveydenhuollon yksikkö, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Kukkumäentie 24 as 56, Jyväskylä

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anna-Liisa Kinnunen MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Kevät

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä Kasvatuspsykologian koulutus Tekijä Huumonen Henri Työn nimi Masennus miesten kokemana Pääaine Kasvatuspsykologia

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

UHKAAVA ENNENAIKAINEN SYNNYTYS Hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kuvaamana

UHKAAVA ENNENAIKAINEN SYNNYTYS Hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kuvaamana UHKAAVA ENNENAIKAINEN SYNNYTYS Hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kuvaamana Hoitotyön koulutusohjelma kätilö Opinnäytetyö 10.4.2007 Paula Burakoff-Heinonen Hanna-Kaisa Koskinen

Lisätiedot

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla 19.1.2010 Diak Päivi Vuokila-Oikkonen TtT, tutkijayliopettaja;

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa

Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja AMK Opinnäytetyö 30.5.2008 Olga Heiskanen Tuija

Lisätiedot

ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA

ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA Moraalisesta tuomiosta sairaudeksi ulkoistamiseen ei kenenkään syy. Jumala suokoon minulle Tyyneyttä hyväksyä

Lisätiedot

Masennusinfo 10 kysymystä: Mitä potilaan on hyvä tietää masennuksesta

Masennusinfo 10 kysymystä: Mitä potilaan on hyvä tietää masennuksesta Masennusinfo 10 kysymystä: Mitä potilaan on hyvä tietää masennuksesta 1. Mikä on masennus? Masennus on sairaus, johon kuuluu useita erilaisia henkisiä ja ruumiillisia oireita, jotka aiheuttavat kärsimystä

Lisätiedot

PÄIHTEET LAPSEN SILMIN

PÄIHTEET LAPSEN SILMIN PÄIHTEET LAPSEN SILMIN Motivoiva haastattelu päihteiden käytön puheeksi ottamisen työmenetelmänä neuvolassa - palautetta terveydenhoitajilta ja heidän esimiehiltään menetelmäkoulutuksesta. Eeva-Kaarina

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Surukonferenssi 2012 1 (24)

Surukonferenssi 2012 1 (24) Surukonferenssi 2012 1 (24) Sisällysluettelo Tervetuloa Surukonferenssiin!... 3 Surukonferenssin ohjelma... 4 Läsnäolon uudet mahdollisuudet - Sureminen ja muiston kunnioittaminen internetissä... 6 Käytännön

Lisätiedot

MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus ja kehittämistyö masentunutta auttavista hoitotyön menetelmistä

MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus ja kehittämistyö masentunutta auttavista hoitotyön menetelmistä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 3/2007 sain sitä tukea ja luotin koko ajan siihen, että paranisin MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Haastattelu työterveyshoitajille Marjatta Hagelin Pro gradu tutkielma Hoitotiede Preventiivinen hoitotiede Itä-Suomen

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 112 TUTKIMUKSIA Irmeli Leino, Ulla Wiirilinna, Marita Päivärinne, Liisa Anttila & Pekka Makkonen ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN Mielenterveystyön ja sen opettamisen kehittäminen

Lisätiedot

Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia

Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Hoitotieteen laitos Marraskuu 2011 Pro gradu -tutkielma Susanna Parkkali TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS PÖYTYÄN TERVEYSKESKUKSEN HOITOHENKILÖKUNNAN PEREHDYTYKSESSÄ

POTILASTURVALLISUUS PÖYTYÄN TERVEYSKESKUKSEN HOITOHENKILÖKUNNAN PEREHDYTYKSESSÄ Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja 2012 Susanna Mannila, Tarja Salminen ja Nina Vuorinen POTILASTURVALLISUUS PÖYTYÄN TERVEYSKESKUKSEN HOITOHENKILÖKUNNAN PEREHDYTYKSESSÄ OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Miina Lohi, Maria Lyyra NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

KOTIHOITOTIIMIN KOKEMUKSIA MASENTUNEEN ASIAKKAAN AUTTAMISESTA

KOTIHOITOTIIMIN KOKEMUKSIA MASENTUNEEN ASIAKKAAN AUTTAMISESTA KOTIHOITOTIIMIN KOKEMUKSIA MASENTUNEEN ASIAKKAAN AUTTAMISESTA Köiv Niina Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

MASENNUS. TUTKIMUS KUNTOUTUMISEN KERTOMUSTEN RAKENTUMISESTA

MASENNUS. TUTKIMUS KUNTOUTUMISEN KERTOMUSTEN RAKENTUMISESTA LECTIO PRAECURSORIA MARJO ROMAKKANIEMI MASENNUS. TUTKIMUS KUNTOUTUMISEN KERTOMUSTEN RAKENTUMISESTA Väitöskirjani on tutkimus masennuksesta, sen merkityksistä ihmisten arjessa ja masennuksesta kuntoutumisesta.

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISEN VASTUU Kehysanalyysi erikoissairaanhoidon työntekijöiden näkökulmasta

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISEN VASTUU Kehysanalyysi erikoissairaanhoidon työntekijöiden näkökulmasta LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISEN VASTUU Kehysanalyysi erikoissairaanhoidon työntekijöiden näkökulmasta Tiina Ronkainen Satu Ropponen Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto Toukokuu

Lisätiedot