Hyviä ja vaikuttavia käytäntöjä erityisesti riskiryhmille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyviä ja vaikuttavia käytäntöjä erityisesti riskiryhmille"

Transkriptio

1 Hyviä ja vaikuttavia käytäntöjä erityisesti riskiryhmille Marja Saarenheimo, FT, tutkija Vanhustyön keskusliitto Sirkkaliisa Heimonen, PsT, toimitusjohtaja, Aspa Palvelut Oy

2 Oikeus mielenterveyteen ikään katsomatta

3 Nykyisellään yhdenvertaisuus ei toteudu riittävästi mielenterveyspalveluissa Iäkkäiden ihmisten mielenterveysongelmat jäävät herkästi tunnistamatta, koska peruspalveluissa ei ole riittävästi osaamista riskiryhmien sekä esimerkiksi lievien masennus- ja ahdistusoireiden tai päihdeongelmien tunnistamiseen jopa terveydenhuollon ammattilaiset saattavat ajatella masennuksen kuuluvan vanhuuteen kunnissa ei useinkaan ole erityisesti ikäihmisille suunnattuja mielenterveyspalveluita ikäihmisten mielialaongelmien hoito on lääkekeskeistä iäkkäiden ihmisten ei uskota hyötyvän esimerkiksi psykoterapiasta Aikuisten mielenterveyspalveluissa korostuvat työikäisen väestön tarpeet. Kelan kuntoutuspsykoterapia on tarkoitettu työikäisille ja opiskelijoille Vanhuspalveluissa pienituloiset ikäihmiset jäävät parempituloisia useammin ilman riittävää apua. (van Aerschot 2014). Sama pätee mielenterveyspalveluihin

4 Vanhuus ei ole enää sama kuin ennen

5 Vanhuus rakentuu uudelleen uudistuvatko palvelut? Vanhuus, jos se ymmärretään vanhuuseläkeläisyytenä, kattaa parhaimmillaan neljä vuosikymmentä elämää Vanhuus ei ole yhtenäinen elämänvaihe, vaan monimuotoinen sosiaalinen ja kulttuurinen kenttä => ikäihmiset muodostavat hyvin heterogeenisen joukon erilaisine tarpeineen ja toiveineen Menneitä sukupolvia koskeva gerontologinen tieto ei välttämättä auta ymmärtämään nykypäivän suomalaista vanhuutta => tiedon jatkuva päivittäminen on tarpeen Tieto psyykkisestä vanhenemisesta, psyykkisistä häiriöistä ja mielenterveyden rakentumisesta lisääntyy esimerkiksi aivotutkimuksen myötä jatkuvasti, mutta uusinta tietoa ei hyödynnetä ikäihmisten palveluissa riittävästi

6 Riskit?

7 Riskit? Jopa % yli 65 vuotiaista ihmisistä kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Erityisen yleisiä ovat lievät masennusja ahdistushäiriöt. Väestön ikääntyessä mielenterveysongelmiin apua tarvitsevien ikäihmisten määrä lisääntyy. Elämänkulun myöhäisvaiheiden siirtymäkohdissa (esimerkiksi kolmannesta neljänteen ikään) ihmiset voivat tarvita erityistä tukea Eräät vanhuudessa yleiset sairaudet ja toimintakyvyn vajeet altistavat ihmisiä vanhuusiän masennukselle Tietoyhteiskunta asettaa uusia vaatimuksia myös iäkkäille ihmisille Menetykset, toimintakyvyn muutokset, aktiivisuuden väheneminen, yksinäisyyden ja tarpeettomuuden kokemukset sekä ongelmat sosiaalisissa suhteissa ja psyykkinen stressi ovat mielenterveyden riskitekijöitä ikääntyessä Lievilläkin mielialahäiriöillä on vakavia seuraamuksia, kuten lisääntyvää sairastavuutta, toimintakyvyn alenemista ja kuolleisuutta sekä runsasta perusterveydenhuollon palveluiden käyttöä. Ne lisäävät myös itsemurha-alttiutta. Ikäihmisten mielenterveysongelmat heijastuvat myös läheisiin.

8 Mielenterveyden vaaliminen kannattaa vanhuudessakin

9 Ikäihmisten mielenterveyteen kannattaa satsata Aivojen muovautuvuus säilyy koko elämän ajan kognitiivisista ikämuutoksista huolimatta => terapeuttiseen pessimismiin ei ole syytä Mielenterveyden edistäminen ja ongelmiin tarttuminen varhaisessa vaiheessa parantaa iäkkään väestön toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä ja on myös taloudellisesti kannattavaa Iäkkäiden mielialaongelmia hoidetaan enimmäkseen lääkkeillä, vaikka he hyötyvät eniten psykoterapian ja lääkehoidon yhdistämisestä (esim. Masennuksen Käypä hoito-suositus) Sekä ikäihmisten mielenterveysongelmien hoitoon että psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen on tutkittuja ja vaikuttavia menetelmiä Kun ikäihminen saa tukea mielenterveyteensä, hyötyvät myös läheiset ja koko yhteiskunta

10 Tutkittua tietoa ja vaikuttavia käytäntöjä

11 Vaikuttavia hoitomalleja ja menetelmiä ikäihmisten masennukseen Tehokkaimpia ovat monitekijäiset räätälöidyn hoidon mallit, joille on ominaista hoidon koordinaattori, näyttöön perustuvien menetelmien (esim. psykoterapia) hyödyntäminen, yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken ja aktiivinen seuranta (Unützer ym. 2003; Oishi ym. 2003; Simon 2006) MielenMuutos masennuksen hoidossa on suomalainen esimerkki räätälöidyn monitekijäisen hoidon vaikuttavuudesta ikäihmisten masennuksen hoidossa. (Saarenheimo & Pietilä 2011) Näyttöön perustuvia terapiamuotoja ovat kognitiivinen käyttäytymisterapia, kognitiivinen terapia, ongelmanratkaisuterapia, psykodynaaminen lyhytterapia sekä muisteluterapia (Scogin & Yon 2006) Liikunta ja fyysinen harjoittelu ovat tehokkaita mielialaongelmien hoidossa (mutta eivät välttämättä riitä ainoana hoitona) Myös musiikista, taidetoiminnasta, tietoisuustaitoharjoittelusta, kognitiivisesta harjoittelusta ja psykososiaalisesta ryhmätoiminnasta on saatu hyviä tuloksia masennuksen lievittämisessä (Pitkälä ym. 2009)

12 Ikäihmisten psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen ja preventiivinen työ Psykososiaalisten menetelmien vaikuttavuudesta on kasvavaa näyttöä sekä Suomessa että kansainvälisesti (Forsman ym 2011) Kohdennetulla kognitiivisella harjoittelulla ja meditaatiolla on saatu siirtovaikutuksia arjen elämänhallintaan (erityisesti etuaivokuoren aktivoinnilla on vaikutuksia mielialan säätelyyn) (Lustig ym 2009, Kawashima) Liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia erityisesti toiminnanohjaukseen

13 Järjestöt hyvien käytäntöjen kehittäjinä

14 Järjestöissä 2000-luvulla toteutettuja ikäihmisten mielenterveyshankkeita Vanhustyön keskusliitto: Ystäväpiiri-toiminta (jatkuvaa toimintaa vuodesta 2006) ja MielenMuutos-malli ikäihmisten masennuksen hoidossa( ) Suomen Mielenterveysseura: Mirakle-hanke ( ) Ikäinstituutti: Vanhuuden mieli hanke ( ) Eläkeliitto: TunneMieli hanke ( ) Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö: Seniori Vamos ( ) Markku Juhani Fingerroosin säätiö: Löytävä-hanke( ) Turun kaupunkilähetys: Ikätuki-hanke ( )

15 Meillä on jo tietoa taitoa näkemyksiä

16 Miksi ei aloitettaisi?

17 Miten liikkeelle? Olemassa olevan tiedon, vaikuttavien hoitomallien ja hyvien käytäntöjen kokoaminen ja saattaminen käyttökelpoiseen ja helposti levitettävään muotoon Psyykkisen hyvinvoinnin edistämisen ja ongelmien varhaisen hoidon kustannusvaikutusten selvittäminen Julkisten palveluiden ja järjestöjen roolien selkiyttäminen ja yhteistyömallien levittäminen Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kuntien hyvinvointistrategioista vastaavat henkilöt terveyskeskuslääkärit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat palveluneuvojat mielenterveysammattilaiset, kuten psykologit, psykiatrit ja psykiatriset sairaanhoitajat kotihoidon ammattilaiset järjestötoimijat kansalaiset ja kanssaihmiset Asenteisiin vaikuttaminen

18 Kirjallisuus Forsman A, Nordmyr J & Wahlbeck K: Psychosocial interventions for the promotion of mental health and the prevention of depression among older adults. Health Promotion International 26, 2011, ss Kawashima R: Neuroscience and smart aging. shima.pdf Lustig C, Shah P, Seidler R & Reuter-Lorenz PA: Aging, Training, and the Brain: A review and Future Directions. Neuropsychol Review Oishi SM, Shoai R, Katon W, Callahan C, Unützer J, Arean P ym.: Impacting late life depression: Integrating a depression intervention into primary care. The Psychiatric Quarterly 2003: 74(1), Pitkälä H, Routasalo P, Kautiainen H, Tilvis RS. Effects of Psychosocial Group Rehabilitation on Health, Use of Health Care Services, and Mortality of Older Persons Suffering From Loneliness: A Randomized, Controlled Trial. Journal of Gerontology 2009:64, Saarenheimo M & Pietilä M (toim.): MielenMuutos masennuksen hoidossa. Mielialaongelmista kärsivien iäkkäiden ihmisten psykososiaalinen tukeminen. Vanhustyön keskusliitto Simon G: Collaborative care for depression is effective on older people, as the IMPACT trial shows. BMJ 2006: 332, Scogin F & Yon A: Evidence-based psychological treatment with older adults. Kirjassa SH Qualls & BG Knight (roim.): Psychotherapy for depression in older adults (ss ). New Jersey: John Wiley & Sons Inc. Unützer J, Katon W, Callahan CM, Williams JW Jr, Hunkeler E, Harpole L ym. : Depression treatment in a sample of 1801 depressed older adults in primary care. Journal of the American Geriatrics Society, 2003: 51(4), ss

19 Hyviä käytäntöjä Ystäväpiiri: Mirakle: TunneMieli: Vanhuuden Mieli: den+mieli/ Seniori-Vamos: https://www.hdl.fi/fi/seniori-vamos Ikätuki: Löytävä:

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

Vanhukset ei lopu koskaan

Vanhukset ei lopu koskaan Vanhukset ei lopu koskaan Väestön ikääntyminen diakoniatyöntekijöiden silmin Itä-Suomen yliopisto, teologian osasto Läntinen teologia Pro gradu -tutkielma, maaliskuu 2015 Käytännöllinen teologia Anu Backman

Lisätiedot

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke 1.11.2007 31.8.2009 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla vapaaehtoistyöllä

Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla vapaaehtoistyöllä Vapaaehtoistyö, ulkoliikunta ja vanhusten hyvinvointi Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla vapaaehtoistyöllä Sini Honkala, Taina Rantanen 1. Lukijalle Laadukkaan vapaaehtoistoiminnan tärkeimpiä

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 1/2011

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 1/2011 1/2011 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Mielenterveyskuntoutujien asuminen Psykiatrian rakennemuutos Suomessa Asiakkaan osallisuus mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Pekkonen, Leena & Saarikivi, Carita TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (2008) mukaan vanhusten tulee voida asua kotona mahdollisimman

Lisätiedot

Mitä vanhuudelle on tapahtunut?

Mitä vanhuudelle on tapahtunut? 2014 Mitä vanhuudelle on tapahtunut? Kiinnostukseni vanhuutta kohtaan alkoi sattumalta päästessäni 1980-luvulla tutkimusassistentiksi ryhmään, jossa tarkasteltiin 75-vuotiaiden helsinkiläisten naisten

Lisätiedot

Lemmikkien terveysvaikutukset ja Lemmikkiavusteinen terapia

Lemmikkien terveysvaikutukset ja Lemmikkiavusteinen terapia Lemmikkien terveysvaikutukset ja Lemmikkiavusteinen terapia Jyväskylän yliopisto Hanna Vänttilä Terveystieteellinen tiedekunta Terveyskasvatus Kanditaatin tutkielma Syksy 2004 hapavant@cc.jyu.fi 1. Johdanto

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI

PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI Toimitusneuvosto: Sanna Aavaluoma, Mikko Haarala, Arja Kinnarinen, Piia Nurhonen, Raul Soisalo Toimituksen osoite: Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 4 2010 Syyskuu 39. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja masennus TEEMANA Kuntoutus Diabeteskeskus 30 vuotta

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 4 2010 Syyskuu 39. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja masennus TEEMANA Kuntoutus Diabeteskeskus 30 vuotta Diabetes ja masennus TEEMANA Kuntoutus Diabeteskeskus 30 vuotta 4 2010 Syyskuu 39. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Rodeo Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi.

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009 TEE 1/2009 Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle Terveyden edistämisen uudet haasteet Terve elämä on kansantaloudellisesti järkevää Yhdessäolo on terveellistä Saako kasvissyöjä liikaa torjunta-ainejäämiä

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Iäkkäitä skitsofreniapotilaita koskeva tutkimustieto on. Skitsofreniapotilaskin vanhenee. lääketiede. Katsausartikkeli.

Iäkkäitä skitsofreniapotilaita koskeva tutkimustieto on. Skitsofreniapotilaskin vanhenee. lääketiede. Katsausartikkeli. Katsausartikkeli Tuula Saarela, Hanna-Mari Alanen Skitsofreniapotilaskin vanhenee Tärkein tieto K Iäkkäiden skitsofreniapotilaiden hoidon tarvetta on pidetty Alzheimer-potilaisiin verrattavana, mutta skitsofreniavanhusten

Lisätiedot

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Koivula, Kirsi 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 58 Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Helena Kotisalo & Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Raportti tutkimus- ja kehittämishankkeesta

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 201 Helsinki 2015 Toimintakertomus_201.indd 1 7..2015 1:3:39 2 Toimintakertomus_201.indd 2 7..2015 1:3:0 Sisällys Vuosi 201 Työterveyslaitoksessa 1 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot