Ikääntyneiden päihdeongelmat - todellisuuden monet kasvot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyneiden päihdeongelmat - todellisuuden monet kasvot"

Transkriptio

1 Ikääntyneiden päihdeongelmat - todellisuuden monet kasvot Valtakunnalliset päihde- ja mielenterveyspäivät , Tampere Heikki Suhonen Turun yliopisto Sosiaalitieteiden laitos

2 Ikääntyminen ja päihdeongelma käsitteinä Marginalisoivia ja myyttisiä Leimaavia ja stereotypisoivia Moraalipainotteisia/poliittinen lataus Medikalisoituneita Niistä puhutaan monikossa = diskriminointi Mitä mielikuvia termit synnyttävät yhdessä!? Missä kulkee hyvän ja huonon ikääntymisen raja? Entä normaalin ja haitallisen alkoholin käytön?

3 Määritelmiä ja tilastoja (1) Ikääntyneistä on 1-9% alkoholiongelmaisia (Bucholz et al. 1995) ja 1-3% alkoholiriippuvaisia lisäksi 10-17% käyttää alkoholia haitallisesti (Reid & Anderson 1997) +60-vuotiaista miehistä 4-6% ja naisista 1% päihteiden väärinkäyttäjiä (ADAI 1994) Kotona asuvista vanhuksista 1-6% määritellään tutkimuksissa päihdeongelmaisiksi (Fink & al. 1996)

4 Edellinen jatkuu (2) Ikääntyneistä päihdeongelmaisista n. 20% on psyykkisesti sairaita ja ensiapupoliklinikoilla 14% ikääntyneistä potilaista on päihdeongelmaisia (Joseph 1997) Alkoholisoituneita on ikääntyneistä yleissairaaloiden potilaista 7-22% (Moore & al. 1999), psykiatrisissa sairaaloissa 28-40% ja geriatrisissa sairaaloissa 54% (Lejoyeux & al. 2003) HUOM! Terminologia kirjava ja erilaiset testit sopivat yleensä vain työikäisille miehille!

5 Päihdeongelmaisia vanhustenhuollossa Pohjoismaissa (%) (Szebehely 2008) Kotipalvelu Palvelutalot/laitos Tanska 69% 55% Suomi 82% 49% Norja 73% 29% Ruotsi 61% 26% *) Työntekijä on kohdannut ainakin kerran ikääntyneen päihdeongelmaisen työssään!

6 Tilanne Suomessa # Ikääntyneistä 5-10%: lla ainakin ajoittain päihdeongelma tai alkoholin riskikäyttöä # Vuonna 2015 meillä on 1.4 milj vuotiasta: 5% = ja 10% = ikääntynyttä riski- ja ongelmajuojaa!? (Aalto & Holopainen 2008)

7 Ikääntyneiden päihdeongelman taustalla (1) Psykologiset tekijät: Yksinäisyys Pelot Ulkopuolisuus Häpeä Traumat Mt-ongelmat Muut tekijät: Sairaus/kipu Lääkitys Muu riippuvuus (peliriippuvuus) Keskittymisongelmat Syrjäytyminen

8 Edellinen jatkuu (2) Eksistentiaaliset tekijät: Kuolemaan liittyvät pelot Sukupolvien välinen kuilu ja konfliktit Tunne elämän valumisesta hukkaan Elämän tarkoituksen sumeneminen Pitäisikö interventioissa keskittyä päihdeongelmaan vai tukea yleisemmin elämänhallintaa!?

9 Ikääntyneet päihdeongelmaiset tyypittely (Suhonen 2005) Syrjäytyneet Kaksois-/monidiagnoosiasiakkaat Päihdeongelmaiset pariskunnat Alkoholidementiasta kärsivät Laitosmaisissa olosuhteissa elävät Tavalliset ikääntyneet: onnellisuusmuurin takana tissuttelijat? => Vaihtoehdot eivät ole toisensa poissulkevia!

10 Riskitekijät Ikääntynyt mies Yksinäinen, leski Krooninen sairaus/ kipu Läheisen kuolema tai vakava sairaus Toimintarajoite Runsas juominen alkanut jo nuorena Masennus Pitkästyminen Muutokset elämässä - uhat (laitokseen joutuminen ym.) Biologinen ja sosiaalinen perimä Läheisellä päihdeongelma Psyykelääkitys

11 Ikääntyneen päihdeongelmaisen profiili (Suhonen 2005) vuotias mies => Kolmas ikä Runsas juominen alkanut usein jo varhain Enemmistöllä elämänhallinta tyydyttävä! Takana työorientoitunut elämä! Menetyksiä ja traumaattisia kokemuksia Sairauksia/lääkitystä (kaksoisdiagnoosi) Haettu apua ongelmaan jo aiemmin Eläkkeellä päihdeongelma pahentunut Mitä interventio käynnistää? Voiko se retkahdusten myötä jopa uhata elämänhallintaa?

12 Päihdeongelmat ja menetykset Onko runsas juominen myöhemmällä iällä menetysten ym. seuraus vai juodaanko siksi, että suru murtaa puolustusmekanismit? Synnyttääkö esim. eläköityminen runsaan päihteiden käytön siksi, että yksilön sosiaalinen status alenee vai siksi, ettei eläkkeellä osata hallita ajankäyttöä? Laukaisevatko terveyshaitat itsessään juomisen vai lievitetäänkö juomalla kipuja, ahdistusta ja pelkoja? => Elämänhallinnan keino!

13 Ikääntyneiden päihdehaitat # Kaatumiset!!! # Masennus ja univaikeudet # Lääkkeet ja alkoholi/yhteisvaikutus!? # Sekavuustilat # Itsensä laiminlyöminen (ruoka, hygienia) # Ihmissuhteet kapeutuvat # Itsetuhoisuus varsinkin miehillä # Muut addiktiot (esim. peliriippuvuus) Samoja haittoja esiintyy ikääntymissairauksien ja varsinkin dementian yhteydessä!!!

14 Mihin pitäisi keskittyä? Pitäisikö ikääntyneiden päihdeongelmiin suunnattujen interventioiden: # Keskittyä ikä- ja sukupuolispesifeihin tee- moihin? # Painottaa yleistä elämänhallintaa = päihteet yksi elämänhallinnan alateema? # Keskittyä haittojen korostamisen sijaan sii- hen, mitä päihteet ikääntyneelle merkitsevät? Miten saadaan aikaan vastaavia mielihyvän kokemuksia muuten!?

15 Ikääntyneen ajatuksia interventiosta? Miksi alkoholin käyttööni puututaan nyt? Olen elänyt näin vuosia, enkä häiritse ketään. Kaikki käyttävät! Se on minun tapani saada aikani kulumaan ja kokea mielihyvää Terveyshaitta! Entä sitten? Ei tässä muutenkaan ole enää paljon jäljellä. Aiotaanko minulta riistää viimeinenkin huvi elämässä? Miksi järjestelmä sekaantuu elämääni? Antakaa minun elää viimeiset vuoteni rauhassa! Mistä te tiedätte, mikä on minulle hyväksi?

16 KIITOS!

Ikääntyneiden alkoholiongelmat

Ikääntyneiden alkoholiongelmat Ikääntyneiden alkoholiongelmat - Todellisuuden monet kasvot - Heikki Suhonen 2014 Sisällys 1 Johdanto..4 2 Ikääntyneiden alkoholiongelman terminologinen tausta...5 2.1 Ikääntyneiden alkoholiongelma julkisessa

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

Ovatko yli 65-vuotiaiden alkoholinkäytön riskirajasuositukset mistään kotoisin?

Ovatko yli 65-vuotiaiden alkoholinkäytön riskirajasuositukset mistään kotoisin? Ovatko yli 65-vuotiaiden alkoholinkäytön riskirajasuositukset mistään kotoisin? IkäAkatemia 19.9.2013 Sisko Salo-Chydenius TtM, kehittämiskoordinaattori sisko.salo-chydenius@a-klinikka.fi www.a-klinikka.fi/tietopuu/ika-paihteet-ja-mieli

Lisätiedot

Ikäihmisten mielenterveys ja hyvinvointi

Ikäihmisten mielenterveys ja hyvinvointi Ikäihmisten mielenterveys ja hyvinvointi Marja Saarenheimo FT, Vanhempi tutkija Vanhustyö 2010 messut Keskeiset ikäihmisiä koskevat huolenaiheet Fyysinen toimintakyky Erilaiset somaattiset sairaudet Tapaturmat

Lisätiedot

VARHAINEN PUUTTUMINEN IKÄÄNTYMISEN JA RIIPPUVUUDEN YHTEISVAIKUTUKSEEN ELÄMÄSSÄ, PAIKALLISEN YHTEISTYÖN AVULLA

VARHAINEN PUUTTUMINEN IKÄÄNTYMISEN JA RIIPPUVUUDEN YHTEISVAIKUTUKSEEN ELÄMÄSSÄ, PAIKALLISEN YHTEISTYÖN AVULLA VIRE2-PROJEKTI 15.12.2009-30.6.2012 Vire 2 VARHAINEN PUUTTUMINEN IKÄÄNTYMISEN JA RIIPPUVUUDEN YHTEISVAIKUTUKSEEN ELÄMÄSSÄ, PAIKALLISEN YHTEISTYÖN AVULLA 2 VIRE 2 VIRE 2 3 Sisällys Johdanto Johdanto...

Lisätiedot

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi!

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! BREAKING THE TABOO Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! KIRJOITTAJAT: ITÄVALTA Austrian Red Cross Claudia Gröschel, Charlotte Strümpel, Cornelia Hackl Forschungsinstitut des

Lisätiedot

Virpi Nurminen ELÄMÄNLAATU PÄIHDEONGELMAISEN LÄHEISELLÄ

Virpi Nurminen ELÄMÄNLAATU PÄIHDEONGELMAISEN LÄHEISELLÄ Virpi Nurminen ELÄMÄNLAATU PÄIHDEONGELMAISEN LÄHEISELLÄ Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2010 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Nurminen, Virpi. ELÄMÄNLAATU PÄIHDEONGELMAISEN

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen

Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen Marja Holmila 24.9.2013 Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaari 25.9.2013. Marja Holmila 1 Esityksen rakenne 1. Juominen lasten seurassa 2. Vanhempien

Lisätiedot

Tunnistatko masennuksen

Tunnistatko masennuksen Tunnistatko masennuksen Työkaluja masennuksen tunnistamiseen ja ohjaukseen Sirpa Sundgren psykiatrinen sh, perheterapeutti, TtM Mielenterveys ja mielen sairaus Mielenterveys: elämäntaidollinen ja kokemuksellinen

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

Satu Palolahti. ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004

Satu Palolahti. ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004 1 Satu Palolahti ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004 2 Siis kauneutta on. Rakkautta on. Iloa on. Kaikki maailman kurjuudesta kärsivät,

Lisätiedot

Nuorten syrjäytyminen ja pahan olon syyt.

Nuorten syrjäytyminen ja pahan olon syyt. Nuorten syrjäytyminen ja pahan olon syyt. Opetusmenetelmäpäivät M/S Mariella 17-19.9.2011 Aamupäivän rakenne Syrjäytymisen kompleksisuus Syrjäytymisen osa-alueista Nuoruusiän paha olo nykyään Syrjäytymisen

Lisätiedot

LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ

LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ Tiina Ketonen & Hanne Salo LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ Oppaan laatiminen Sosiaali- ja terveysala 2012 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Tiina Ketonen, Hanne

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus Saija Lehto, Heidi Salmela Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus Kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö Syksy 2013 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Masennusinfo 10 kysymystä: Mitä potilaan on hyvä tietää masennuksesta

Masennusinfo 10 kysymystä: Mitä potilaan on hyvä tietää masennuksesta Masennusinfo 10 kysymystä: Mitä potilaan on hyvä tietää masennuksesta 1. Mikä on masennus? Masennus on sairaus, johon kuuluu useita erilaisia henkisiä ja ruumiillisia oireita, jotka aiheuttavat kärsimystä

Lisätiedot

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Jaana Huohvanainen, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden

Lisätiedot

Skitsofrenia on krooninen ja jatkuva aivojen häiriö sekä yksi vakavimmista mielisairauden muodoista. Se häiritsee

Skitsofrenia on krooninen ja jatkuva aivojen häiriö sekä yksi vakavimmista mielisairauden muodoista. Se häiritsee Skitsofrenia Skitsofrenia on krooninen ja jatkuva aivojen häiriö sekä yksi vakavimmista mielisairauden muodoista. Se häiritsee henkilön kykyä ajatella ja toimia rationaalisesti, hallita tunteita, selviytyä

Lisätiedot

OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ

OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ Maarit Tyrväinen OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.11.2010 Tekijä(t)

Lisätiedot

SE ON SEMMONEN KIVIREKI, JOTA JOUTUU VETÄÄN PERÄSSÄÄN. HALUS TAI EI. Lapsuuden kokemuksia vanhempien alkoholiongelmien varjossa

SE ON SEMMONEN KIVIREKI, JOTA JOUTUU VETÄÄN PERÄSSÄÄN. HALUS TAI EI. Lapsuuden kokemuksia vanhempien alkoholiongelmien varjossa Laura Nykänen SE ON SEMMONEN KIVIREKI, JOTA JOUTUU VETÄÄN PERÄSSÄÄN. HALUS TAI EI. Lapsuuden kokemuksia vanhempien alkoholiongelmien varjossa Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

ITSETUHOISUUDEN TUNNISTAMINEN. Jyrki Tuulari, projektikoordinaattori, Pohjanmaa-hanke/Välittäjä 2009 Seinäjoki 5.5.2010

ITSETUHOISUUDEN TUNNISTAMINEN. Jyrki Tuulari, projektikoordinaattori, Pohjanmaa-hanke/Välittäjä 2009 Seinäjoki 5.5.2010 ITSETUHOISUUDEN TUNNISTAMINEN Jyrki Tuulari, projektikoordinaattori, Pohjanmaa-hanke/Välittäjä 2009 Seinäjoki 5.5.2010 ITSEMURHAKUOLLEISUUDEN KEHITYS SUOMESSA NUORTEN MIESTEN IM-KUOLLEISUUS 1922-2002 Itsetuhoajatukset

Lisätiedot

"Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa"

Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa Heikki Suhonen "Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa" Raportti Salon A-klinikan asumispalveluista ja niiden asiakkaista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 61 A-klinikkasäätiö 2008

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PUHEEKSIOTTO JA

IKÄÄNTYNEIDEN PUHEEKSIOTTO JA IKÄÄNTYNEIDEN ALKOholinkäytön PUHEEKSIOTTO JA LYHYTneuvonta HYVIÄ TYÖVÄLINEITÄ JA ARJEN KÄYTÄNTÖJÄ TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIALAN AMMATTILAISILLE Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto 1 IKÄÄNTYNEIDEN ALKOHOLINKÄYTÖN

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa LAPSIASIAVALTUUTETTU Tuula Uusitalo Nuorten itsemurhat Suomessa Tuula Uusitalo: Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Lisätiedot

Käännös teoksesta T. Gorski & M. Miller: Mistaken beliefs about relapse. With permission by the authors. Käännös: M. Aura

Käännös teoksesta T. Gorski & M. Miller: Mistaken beliefs about relapse. With permission by the authors. Käännös: M. Aura HAITALLISIA USKOMUKSIA RETKAHTAMISESTA 1 Retkahtamisesta on olemassa paljon haitallisia käsityksiä. Jotkut päihdeongelmaiset alkavat uskoa itsestään asioita, jotka yksinkertaisesti eivät pidä paikkaansa.

Lisätiedot