Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö-hanke 2007-2009"

Transkriptio

1 Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö-hanke Kehittämisyksikön toiminnalla tuetaan vammaisten henkilöiden lähipalveluja ja niiden kehittämistä sekä asiakastyötä tekevien erityisosaamisen karttumista Toimii verkostoitumalla ja kiinteässä yhteistyössä vammaispalveluja toteuttavien tahojen kanssa Maantieteellinen toiminta-alue: Keski-Suomi, Pohjanmaa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Työntekijöinä kehittämisjohtaja Tero Oinonen ja kehittämissuunnittelijat Ulla Yli-Hynnilä Seinäjoella, Armi Mustakallio Jyväskylässä

2 Kehittämisyksikkö 2. Rahoitus Jyväskylän maalaiskunta, Jyväskylän kaupunki, Jämsän kaupunki, Kivijärven kunta, Kyyjärven kunta, Saarijärven kaupunki Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja sen 42 jäsenkuntaa, Keski-Pohjanmaan sairaanhoito- ja erityishuoltopiiri ja sen 13 jäsenkuntaa Valtionavustus: (75 %) Päätavoite: kehittää pysyvä vammaistyön kehittämisyksikkö Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien alueelle

3 Kehittämisyksikkö 3. Vammaistyön kehittämisyksikkö tavoitteet: 1. Vammainen henkilö ja hänen läheisensä saavat arkeensa liittyvät palvelut lähipalveluina omassa yhteisössään. 2. Uusien työskentelymallien ja palveluohjausmenettelyn laaja käyttöönotto yhteistoiminta-alueilla. 3. Tieto- ja viestintäteknologian sekä sähköisten asiointipalvelujen hyödyntäminen ja saaminen osaksi vammaispalvelutuotantoa. 4. Turvata vammaistyön ammattilaisten täydennyskoulutustarpeet ja vertaistuki sekä tukea vammaistyötä tekeviä uusien työmenetelmien käyttöönotossa niin yhteistoiminta- alueellisesti, maakunnallisesti kuin ylimaakunnallisestikin. 5. Yhteyksien luominen asiakastyön kehittämisen, oppilaitosten, koulutuksen ja soveltavan tutkimuksen välille Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakunnissa.

4 Kehittämisyksikkö Tavoite 1. Vammainen henkilö ja hänen läheisensä saavat arkeensa liittyvät palvelut lähipalveluina omassa yhteisössään. Käytännössä: - Varhaiskuntoutukseen laaditaan kuntoutuspolku, jolla pyritään selkiinnyttämään eri ammattiryhmien työnjakoa ja vahvistamaan asiakasnäkökulmaa - Haastavasti käyttäytyville asiakkaille laaditaan palvelumalli, mikä toimii ns. jalkautuvan erityisosaamisen periaatteella. Tarkoitus on mahdollistaa asiakkaan asuminen palveluasumisratkaisussa, jossa erityisasiantuntijat tukevat lähityöntekijöitä - Alueen asumispalveluista tehdään kartoitus, jonka avulla asumisyksiköitä pyritään kehittämään asiakkaiden avuntarvetta vastaaviksi. Kartoituksen tietoja voidaan käyttää seudulliseen, maakunnalliseen ja koko väli-suomen asumisyksiköiden erikoistumiseen - Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen (henkilökohtainen apu, kuljetus- ja tulkkipalvelut) kehittäminen järjestämällä mm. koulutuksia

5 Kehittämisyksikkö Tavoite 2. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen Käytännössä: - Lähinnä etätulkkauksen käytön edistämistä - Välitetään valtakunnallisesta etätulkkaus-hankkeesta tietoa paikallistasolle - Tietoteknologian hyödyntäminen verkosto-organisaatiossa esim. kokouksissa ja koulutuksissa (videoneuvottelut) Tavoite 3. Käyttäjänäkökulma ja osallistava työtapa Käytännössä: - Asiakasnäkökulman vahvistaminen - Bikva- arviointimallin pilotointi - Ennakoivan, hiljaisen tiedon keruu vammaispalvelujen työntekijöiltä kehittämisyksikön netti-sivuille sähköisten arviointikorttien avulla

6 Kehittämisyksikkö Tavoite 4. Asiantuntemuksen ja erityisosaamisen vahvistaminen kehittämisyksikön toimintana Käytännössä: - Täydennyskoulutustarpeiden kartoitus - Osaamisen johtamisen ja osaamisnäkökulman tuominen kuntiin - Täydennyskoulutustarpeiden välittäminen alueen oppilaitoksille Tavoite 5. Yhteistyö oppi- ja tutkimuslaitosten kanssa - Opinnäytetyöpankin kokoaminen - Tutkimusryhmän kokoaminen tutkimusrahoituksen hakemista varten - Vammaisalan koulutuksen tekeminen houkuttelevammaksi

7 Tulkkipalveluiden siirto valtiolle ja Kelalle v Armi Mustakallio, kehittämissuunnittelija Vammaistyön kehittämisyksikkö Puh

8 Tulkkipalvelut Lähde: ylitarkastaja Aini Kimpimäki, STM, : päätös tulkkipalveluiden järjestämisja rahoitusvastuu kunnilta valtiolle Miksi? enemmän kommunikaatio- kuin sosiaalipalvelu palvelun järjestämisessä ja tuottamisessa tarvitaan syvää osaamista selkeästi rajattava asiakaskunta, käyttäjämäärä ei voida korvata muulla palvelulla opiskeluun ja työelämään liittyvän tulkkipalvelun kysyntä kasvaa

9 Tulkkipalvelujen keskittäminen Käyttäjien yhdenvertaisuus vahvistuu Palvelun ja toiminnan periaatteet yhtenäistyvät (saavutettavuus, laatu) Järjestäjätahon erityisosaaminen kumuloitavissa Luotavissa yhtenäinen ja kattava seurantajärjestelmä osaksi palvelujärjestelmää Etätulkkauksen kehittämisen mahdollisuudet paranee Suunnitelmallinen kehittämistoiminta mahdollistuu

10 Miksi Kela? Palvelun kannalta Kelalla parhaat edellytykset: Maan kattava palveluverkosto ja asiakaskontaktit Kokemus vaikeavammaisten kuntoutuksen järjestämisestä Hyvät tilasto- ja seurantajärjestelmät Keskitetyn palvelun hyödyt saavutettavissa STM:n tiedote asiasta: uments/13227/index.htx

11 Vammaispalvelulaki Muutos vammaispalvelulakiin Tuntimäärät eivät muutu, kriteerit eivät muutu Muutos ja siirtyminen tehdään niin, ettei asiakas huomaa muutosta UEP:n tulkkipalvelupäällikkö Timo Heiskala: asiantuntijalausunto STM:lle toimintamallin reunaehdoista puh )

12 Valtakunnallinen etätulkkaushanke Valtakunnallisen etätulkkausjärjestelmän luominen viittomakielisten ja puhevammaisten tarpeisiin Hanke v (Etätulkki.fi) Mukana hankkeessa mm. Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö, vammaispalveluhankkeet

13 Tavoite 1 Saatavuus ja saavutettavuus Saavutettavuus» Yhteydet ja laitteet» Helppokäyttöisyys ja lähellä käyttäjää» Osaaminen ja halu käyttää palvelua Saatavuus» Palvelua riittävästi» Palvelua myös iltaisin ja viikonloppuisin» Maantieteellinen kattavuus

14 Tavoite 2 Tekninen määrittely Tutkitaan tekniset ratkaisut, joilla voidaan toteuttaa valtakunnallinen etätulkkauspalvelu Määritellään tekniset vaatimukset valtakunnalliselle järjestelmälle Tehdään hankinta Lisätietoja: Lähde: projektipäällikkö Satu Seppäläinen, esitys Jyväskylä

15 Kiitos! Armi Mustakallio, kehittämissuunnittelija Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikköhanke Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus PL 35, Matarankatu Jyväskylän yliopisto gsm

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA TOIMINTASUUNNITELMA Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyntiosoite Matarankatu 4, Jyväskylä Postiosoite

Lisätiedot

Keski-Suomen Vammaispalveluhankkeen

Keski-Suomen Vammaispalveluhankkeen RAPORTTEJA 15 VAMMAISPALVELUIDEN SOSIAALITYÖN JA VER- KOSTOITUNEEN ERITYISOSAAMISEN KEHITTÄ- MINEN -HANKE V. 2006 2008 Keski-Suomen Vammaispalveluhankkeen loppuraportti MIRVA VESIMÄKI Julkaisija Keski-Suomen

Lisätiedot

Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä Kunnan/kuntayhtymän postiosoite

Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä Kunnan/kuntayhtymän postiosoite Hakemus saapunut Diaarinro Liite nro: 5 akemuksen vastaanottaja: [ ] ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS [ ] ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS [ ] LAPIN LÄÄNINHALLITUS [ ] LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS [x] OULUN LÄÄNINHALLITUS

Lisätiedot

Valtakunnallinen etätulkkaushanke 2007-2009

Valtakunnallinen etätulkkaushanke 2007-2009 Valtakunnallinen etätulkkaushanke 2007-2009 Saavutettavuutta kuulo- ja puhevammaisten etätulkkaukseen Tulkkipalvelupäällikkö Timo Heiskala Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä Perustietoa hankkeesta

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Seinäjoen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Seinäjoen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuoteen 2015 SEINÄJOEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus SEINÄJOEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus SEINÄJOEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus SEINÄJOEN

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUIDEN KESKISUOMALAINEN TOIMINTAMALLI

VAMMAISPALVELUIDEN KESKISUOMALAINEN TOIMINTAMALLI RAPORTTI 2003 VAMMAISPALVELUIDEN KESKISUOMALAINEN TOIMINTAMALLI Kysely kunnille ja Suojarinteelle AULIKKI PÄRNÄNEN RAPORTTI 2003 Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön ja Vammaispalveluiden keskisuomalainen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke Loppuraportti 1.5.2010 31.10.2012

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke Loppuraportti 1.5.2010 31.10.2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke Loppuraportti 1.5.2010 31.10.2012 24.11.2012 Tuija Anttila Sisällys 1. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 4 Vammaispalveluhankkeen tausta

Lisätiedot

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Loppuraportti 1.9.2012 31.10.2013 Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Kehittämishanke 2, 2012-2013 Marketta Salminen, Eteva kuntayhtymä 16.12.2013 SISÄLTÖ Tiivistelmä 2 1. VAMMAISPALVELUIDEN KASTE-HANKEKOKONAISUUS

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN ALUEELLINEN SUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEKSI 2013 2020

POHJOIS-KARJALAN ALUEELLINEN SUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEKSI 2013 2020 POHJOIS-KARJALAN ALUEELLINEN SUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEKSI 2013 2020 Sosiaali- ja terveysministeriöön 29.9.2010 lähetetyn suunnitelman tarkennus

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) N KOKOUS Aika 14.3.2012 klo 9.00 12.00 Paikka Kosken kokoustila 202, 2 krs, Matarankatu 4, Jyväskylä Osallistujat Ahonen, Airi X Haaki, Raili X Hanhikoski, Emmi Heikkilä, Marja Henttu, Tuula Hård-Janhonen,

Lisätiedot

Keski-Suomen alueellinen suunnitelma kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi 2010 2015

Keski-Suomen alueellinen suunnitelma kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi 2010 2015 Keski-Suomen alueellinen suunnitelma kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi 2010 2015 LEENA MATIKKA SISÄLLYS 1 SUUNNITELMA YKSILÖLLISEMPIIN ASUMISRATKAISUIHIN SIIRTYMISESTÄ

Lisätiedot

Työparikonsultaatio. Sari Mehtälä 7.8.2012

Työparikonsultaatio. Sari Mehtälä 7.8.2012 Työparikonsultaatio Sari Mehtälä 7.8.2012 TIIVISTELMÄ... 2 1. Johdanto... 4 2. Hankkeen tavoitteet... 6 3. Työparikonsultaation kehittäminen... 9 3.1. Kehittämistyön aloittaminen... 9 3.2 Työparikonsultaatio

Lisätiedot

SosKes Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa

SosKes Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA JA HANKESUUNNITELMA MUUT KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KUNNAT KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI KESKI-SUOMEN LIITTO JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU,

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 1.10.2010 31.10.2012. 31.05.2010 Kouvolan kaupunki Tarkennettu suunnitelma

Hankesuunnitelma 1.10.2010 31.10.2012. 31.05.2010 Kouvolan kaupunki Tarkennettu suunnitelma Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankesuunnitelma 1.10.2010 31.10.2012 31.05.2010

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE POKEVA YKSILÖLLISEN PALVELUSUUNNITTELUN TOIMINTAMALLI KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA JA VAMMAISPALVELUISSA Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö hanke 2009 2 SISÄLTÖ 1 PALVELUOHJAUKSESTA...

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämishanke. Alueellinen toimintaohjelma 2006. Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Satakunta - alueen hankkeet ja niiden valmisteluprosessit

Sosiaalialan kehittämishanke. Alueellinen toimintaohjelma 2006. Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Satakunta - alueen hankkeet ja niiden valmisteluprosessit Sosiaalialan kehittämishanke Alueellinen toimintaohjelma 2006 Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Satakunta - alueen hankkeet ja niiden valmisteluprosessit SISÄLLYS LUKIJALLE... 3 SOSIAALIALAN KEHITTÄMISHANKKEEN

Lisätiedot

Kuntakysely - Lapin kuntien arvioita palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista avovastauksien kuntakohtaista yhteenvetoa.

Kuntakysely - Lapin kuntien arvioita palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista avovastauksien kuntakohtaista yhteenvetoa. Kuntakysely - Lapin kuntien arvioita palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista avovastauksien kuntakohtaista yhteenvetoa Jari Lindh Kehitysvammapalveluiden asiakasmäärät vastaajakunnissa v. 2007

Lisätiedot

Asumispalvelukysely Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin

Asumispalvelukysely Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin Asumispalvelukysely Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin Kyselyn tarkoitus Kerätä tietoa maakuntien tämänhetkisestä tilanteesta, tulevaisuuden asumisen tarpeista ja suunnitelmista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

RAPORTIN NIMI LISÄNIMI

RAPORTIN NIMI LISÄNIMI KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN KARTOITUS ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KY:N ALUEELLA v. 2014 Ulla Yli-Hynnilä Ulla Yli-Hynnilä RAPORTIN NIMI LISÄNIMI KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Hankesuunnitelmassa luvattua 1. Selvityksen lähtökohtana on sosiaali- ja

Lisätiedot

TOIMINTA 2012. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö Saamelaisyksikkö

TOIMINTA 2012. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö Saamelaisyksikkö TOIMINTA 2012 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö Saamelaisyksikkö Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Pohjois-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016. Kirsi Ruutala/31.5.201

TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016. Kirsi Ruutala/31.5.201 TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016 Kirsi Ruutala/31.5.201 28 SISÄLLYS 1 PROJEKTIN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 3 1.1. Avoterveydenhuollon palveluista puuttuu

Lisätiedot