Asumispalvelukysely Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asumispalvelukysely Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin"

Transkriptio

1 Asumispalvelukysely Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin Kyselyn tarkoitus Kerätä tietoa maakuntien tämänhetkisestä tilanteesta, tulevaisuuden asumisen tarpeista ja suunnitelmista kehitysvammaisten asumispalvelujen suhteen. Toteutettiin Sähköisesti kaikkiin Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien kuntiin Vastausaikaa oli saakka. Kysely uusittiin 4.12, ja vastausaikaa jatkettiin saakka

2 Kysely lähetettiin 54 kuntaan, palautui 36 kunnasta Etelä-Pohjanmaalta palautui 19/26 kunnasta Pohjanmaalta palautui 10/17 kunnasta Keski-Pohjanmaalta palautui 7/11 kunnasta

3 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kunnat joista kysely palautui KUNTA ASUKASLUKU n. KEHITYSVAMMAISTEN ARVIOITU MÄÄRÄ Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Jakobstad Jalasjärvi Kaskinen Kauhajoki Kauhava Korsholm Kortesjärvi Kuortane Laihia Lappajärvi Lapua Lehtimäki Lohtaja Nurmo Nykarleby Närpes Soini Teuva Vaasa Vimpeli Vähäkyrö Ylihärmä Ähtäri YHT

4 Keski-Pohjanmaan kunnat joista kysely palautui Kunta Asukasluku n. Arvioitu kehitysvammaisten määrä Himanka Kaustinen Kokkola Kälviä Lestijärvi Lohtaja Toholampi Ullava Veteli YHT

5 Kyselyn palauttaneiden kuntien asukasluku yhteensä n ( koko alue n ) Kehitysvammaisia n.1818( koko alueella arvioitu n. 2600) n. 0,58 % väestöstä

6 Kyselyn osa-alueet 5. Kuinka moni on asumispalvelujen piirissä oman kunnan ulkopuolella? Oman kunnan ulkopuolella asumispalvelujen piirissä oli 144 eli n.0,75 % kehitysvammaisista 6. Onko kunnassanne tällä hetkellä tai tulossa jokin muu projekti, hanke tai selvitys koskien vammaisten asumispalveluita? Asumispalveluhanke tai projekti menossa 26 % kunnista.

7 Lkm 7. Millaisia avo- tai laitoshuollon asumispalveluja kuntanne alueella on vammaisille kunnan omana toimintana? 6. kunnan omana toimintana tukiasuntoja asumispalveluryhmiä ryhmäkoti 2 palvelutaloja asumisen tukipalveluja kotiin tilapäisen asumisen vaihtoehtoja perhehoito

8 Lkm 8. Millaisia avo- tai laitoshuollon asumispalveluja kuntanne alueella on vammaisille kuntayhtymän toimintana? 7. Kuntayhtymän toimintana tukiasuntoja asumispalveluryhmiä ryhmäkoti palvelutaloja asumisen tukipalveluja kotiin 1 tilapäisen asumisen vaihtoehtoja perhehoito

9 Lkm 9. Millaisia avo- tai laitoshuollon asumispalveluja kuntanne alueella on vammaisille yksityisen tai 3. sektorin toimintana? 8. Yksityisen tai 3. sektorin toimintana tukiasuntoja asumispalveluryhmiä 1 ryhmäkoti 9 3 palvelutaloja asumisen tukipalveluja kotiin 1 tilapäisen asumisen vaihtoehtoja perhehoito muuta

10 % 10. Mitkä seuraavista ryhmistä tarvitsevat mielestäsi lisää asumispalveluja kunnassanne seuraavan viiden vuoden sisällä? 9. Asumispalveluja tarvitsevat ryhmät kehitysvammaiset lapset ikääntyvät kehitysvammaiset nuoret aikuiset kehitysvammaiset autismin korjoon kuuluvat henkilöt haastavasti käyttäytyvät henkilöt vaikeasti monivammaiset lapset aistivammaiset henkilöt vaikeasti vammautuneet henkilöt muu

11 % 11) Mitkä ovat mielestäsi asumisen keskeiset vaihtoehdot jota tulisi luoda tai joita tulisi kehittää ja lisätä seuraavan viiden vuoden aikana? 10. Asumisen tulevaisuuden vaihtoehdot tukiasuntoja asumispalveluryhmiä 10 ryhmäkoteja 3 palvelutaloja asumisen tukipalveluja kotiin tilapäisen asumisen vaihtoehtoja perhehoitoa 0 0 muuta

12 12) Miten vammaisten asumispalvelut on kunnassanne ajateltu järjestää/tuottaa seuraavan viiden vuoden aikana? 11. Miten tullaan järjestämään palvelut yhdessä yhteistoimintaalueen kanssa 34 % maakunnan alueella 3 % muuten 0 % oman kunnan toimintana 46 % muiden palveluntuottajien järjestämänä 17 %

13 13. Millaisia uusia innovatiivisia asumispalveluratkaisuja tulisi kehittää maakunnassanne? Kuntamme on ollut uranuurtaja kehitysvammaisten asumispalvelujen kehittämisessä. Huoli on lähinnä siitä, kuinka saadaan tulevaisuudessa turvattua lievästi kehitysvammaisten asumispalvelut, jotka nyt asuvat asuntola Ankkurissa, josta vastaa yksi henkilö toimeksiantosopimuksella. Kehitysvammaisten asumispalveluyksiköt tulisi tulevaisuudessa rakentaa siten, että ne hyödyntäisivät nykyistä paremmin toistensa asumismuotoja. Pieniä kodinomaisia asumispalveluyksiköitä lisää. Laitosasuminen pitäisi lopettaa! Tuetun asumisen mahdollisuuksia nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille henkilöille Asumiseen tarvitaan aina yksilöllisiä ratkaisuja ja olisi hyvä jos tarjolla olisi monentasoisia vaihtoehtoja. Mahdollisuus asumiskokeiluihin voisi monessa tapauksessa olla tie itsenäisempään asumiseen. Yleinen toive on, että voisi asua lähellä omaisia. jonkinlaisia yhdistelmiä eri vammaisryhmille, koska samanlaisten asumistarpeiden tarvitsijoita vain vähän. Erilaisia vaihtoehtoja tulisi olla riittävästi, että jokaiselle asiakkaalle voitaisiin valita se asumismuoto, joka sopii parhaiten juuri hänelle. Jaa-a. Tässä aina omana toimintana räätälöidään kaiken laista tilkkutäkkiä ja innovoidaan. Taivas lienee rajana, mutta tämän hetkisestä tarpeesta en oikein osaa sanoa. Pysyvää perhehoitoa on hyvin vähän. Perhehoito olisi mielestäni ainakin kehittämistä vailla (maakunnallisesti)keski-pohjanmaan alueella. Lasten tilapäishoidon osalta (kehitysvammaiset ja muut vammaiset) toivoisin myös maakunnallista yhteen hiileen puhaltamista. Yhteinen tilapäishoitoyksikkö? jatkuu.

14 Nuorten kehitysvammaisten asumispalvelut myös pienissä kunnissa (ja tuetun työn mahdollistaminen). Nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille tuettua palvelua tarjoavia ryhmäkoteja keskeiselle sijainnille! Maakunnalliset hankkeet mahdollistaisivat paremmin sen, että voidaan tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja asiakkaille tarpeen mukaan. Lapsiperheistä, joissa on vammainen lapsi, on esitetty toiveita, että hoitajan saisi kotiin, niin että vanhemmatkin voisivat olla yhtäaikaisesti kotona esim. omaishoitajan vapaan aikana. Lisäksi tilapäishoitopaikkoja kaikenikäisille tarvitaan jatkossa yhä enemmän. Kolmanneksi palvelutalotyyppisille (yövalvonta) asumisratkaisuille, joissa asiakas voisi asua niin kauan kuin haluaa, on jatkossa kysyntää. Tilapäishoitoa vaikeavammaisille, paljon apua tarvitseville, kehitysvammaisille lapsille ja nuorille aikuisille Asumispalveluratkaisuja, joissa mahdollisuus asua ja käyttää palveluja kulloisenkin kunnon ja elämäntilanteen mukaan. Palvelut valittavissa. Asuinpaikka elämänkaaren mukaan. Autismi on yksi ongelma, mikä näkyy kokonaisuutena useamman kunnan alueella.

15 14. Mitä muuta haluaisit sanoa asiasta? Ähtärissä on kasvava tarve kehitysvammaisten lasten tilapäishoitopalveluille. Odotan innolla tämän hankkeen tuotoksia ja toivon, että vammaispalvelut liittyvät kiinteästi kuvioon mukaan. Vammaispalvelut asettavat todellisen haasteen kunnille nyt ja tulevaisuudessa. Evijärven kunnan sosiaalipalvelut järjestetään vuoden 2009 alusta lähtien Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimintana (6 kunnan alueella), vielä ei ole tietoa miten käytännössä asia tulee vaikuttamaan asumispalveluihin. Kesällä 2007 tehtiin Kehitysvammaisten palvelusäätiön kartoitus asumispalvelujen tarpeesta Evijärvellä ja Lappajärvellä. Asuntola-hanke kuitenkin kaatui. Nurmon osalta kantaa voidaan ottaa vain tulevan vuoden osalta. Kuntaliitoksen jälkeen asumispalveluita on todenteolla alettava pohtia. ASPA on haastatellut vammaisia Jalasjärvellä on kehitysvammaisten asumispalveluja kunnan omana toimintana suhteellisen paljon. Toimintakeskus on palvelujen "sydän". Asumispalveluyksikköjä on viime vuosikymmenen alueella tullut joka kuntaan. Jatkossa tulee keskittyä miettimään kehitysvammaisten asumisen sisältöä ja muuta toimintaa ja miettiä yli kuntarajojen välistä yhteistyötä. Vaihtoehtoisia palveluja asiakkaiden eri tarpeiden mukaan. Iäkkäiden vanhempien luona asuvat kehitysvammaiset ja yksin asuvien kehitysvammaisten toiminnan ja ymmärryksen tason lasku.

16 JATKOSSA Asumisyksiköitten toimintaa kehitetään paremmin asukkaitten avun- ja palveluntarvetta vastaaviksi. Avun- ja palvelutarpeiden arvioinnissa käytetään apuna asukkaiden toimintakyvyn profiileja sekä asumisyksikön profiileja. Laaditaan maakuntien alueella tarvittavat profiilit ja vahvistetaan asumisyksiköitten toimintaa esim. tarkistamalla henkilöstömitoitusta, vahvistamalla osaamista koulutuksella ja työnohjauksella. Tarvittaessa tietoja voidaan käyttää seudulliseen, maakunnalliseen ja ylimaakunnalliseen erikoistumiseen halukkaitten asumisyksikköjen kesken esimerkiksi asukkaiden elämänkaaren ja kuntoutustarpeen mukaisesti. Asumispalvelujen kehittämisessä huomioidaan myös tilapäishoidon ja haastavasti käyttäytyvien vammaisten henkilöiden tarpeet. Yhteistyössä mukana olevat asumisyksiköt voivat olla kuntien, kuntayhtymien tai kolmannen sektorin ylläpitämiä.

17 STM on asettanut kaksi selvityshanketta, joiden tuloksena saadaan alkuvuodesta 2008 tietoa vammaispalvelujen uudesta toimintamallista ja laitoshoidon hajauttamisesta. Selvitykset koskevat Asumispalveluhanketta (selvityshenkilö Markku Niemelä) sekä hajautuksen seurantaa ja arviointia (Sosiaalikehitys Oy). Kehittämisyksikkö hyödyntää em. selvityshankkeiden tuomaa tietoa vahvuuksista ja kehitettävistä asioista Seutu- tai maakunnalliset asumispalvelujen yhteistoiminnallista kehittämistä suunnittelevat työryhmät?

RAPORTIN NIMI LISÄNIMI

RAPORTIN NIMI LISÄNIMI KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN KARTOITUS ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KY:N ALUEELLA v. 2014 Ulla Yli-Hynnilä Ulla Yli-Hynnilä RAPORTIN NIMI LISÄNIMI KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 1 Eskoossa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tiedotuslehti 2 2014 Sepolla muutto mielessä s. 8 Palvelusvuosista palkittiin s. 12 Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 2 PÄÄKIRJOITUS Mitä Eskoo Kehittää?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Arvoisat juhlavieraat!

Arvoisat juhlavieraat! Peruspalveluministeri Paula Risikko Hirvinummen palvelukodin 10-vuotisjuhla Kurikka, 10.10.2008 klo 13.00 Puhuttaessa muutokset mahdollisia Arvoisat juhlavieraat! Meillä on tänään suuri ilo saada viettää

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA. Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä

YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA. Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä Päivän aikataulu Klo 9.15 Klo 10.00 Klo 12.00 13.00 Johdanto yksilökeskeiseen ajatteluun ja toimintaan Yksilökeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM -lomakkeiston muokkaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot