Suomi suomalaisten silmin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi suomalaisten silmin"

Transkriptio

1 Suomi suomalaisten silmin Suomi-barometrin tuloksista eväitä rakentavaan toimintaan Säätytalo, professori Markku Wilenius, WOIMA-säätiö 0

2 Miksi halusimme tutkia suomalaisten arvoja? Ottaa selvää mitä suomalaiset ajattelevat Suomesta Antaa aineksia Suomi-kuvan kehittämiseksi (vrt. maabrändivaltuuskunta) Lisätä ymmärrystä siitä, minkälaista yhteiskuntaa suomalaiset haluavat rakentaa ja Järjestää kansalais- ja päättäjäfoorumeita jotka tuottavat arvopohjaisia, kestäviä ratkaisuja kohti toivomaamme toimintakulttuuria 1

3 Modernin yhteiskuntatalouden 5. aalto loppui juuri, ja kuudes on alkamassa: Kondratieff cycles long waves of prosperity. Rolling 10-year yield on the S&P 500 since 1814 till March 2009 (in %, p. a.) Uuden aikakauden merkit: talouslama, vanhat liikevoimat hyytyvät, yhteiskunnallinen muutos Source: Datastream; Illustration: Allianz Global Investors Capital Market Analysis 2 2

4 Olemme siis kääntöpisteessä Aikamme avainkysymyksiä: Ihmisarvoinen elämä? Oikeus työhön? Elämmekö luonnon ehdoilla? Minkälaista kasvua? Toimiiko demokratia? Vanha järjestelmä halvaantumassa Teollisen kasvun yhteiskunnasta Elämää ylläpitävään yhteiskuntaan 3

5 Kysymykset suomalaisille: 1) Henkilökohtaiset arvot Valitse seuraavista arvoja tai käyttäytymistä kuvaavista sanoista kymmenen (10), jotka parhaiten kuvaavat sitä kuka aidosti olet, ei niinkään millainen haluaisit olla. 2) Organisaatiosi nykyisen kulttuurin arvot Valitse seuraavista arvoja tai käyttäytymistä kuvaavista sanoista kymmenen (10), jotka parhaiten kuvaavat työpaikkasi nykyisiä toimintatapoja. Jos et ole tällä hetkellä työelämässä, arvioi edellistä työpaikkaasi. 3) Organisaatiosi tavoiteltavan kulttuurin arvot Valitse seuraavista arvoja tai käyttäytymistä kuvaavista sanoista kymmenen (10), jotka ovat mielestäsi oleellisia työpaikkasi mahdollisimman korkeatasoiselle toiminnalle. Jollet olet tällä hetkellä työelämässä, valitse tekijöitä jotka mielestäsi ovat tärkeitä erinomaisesti toimiville työpaikoille. 4) Suomen tämänhetkiset kansalliset arvot Valitse seuraavista arvoja tai käyttäytymistä kuvaavista sanoista kymmenen (10) jotka ilmaisevat parhaiten miten suomalainen yhteiskunta tällä hetkellä toimii. 5) Tavoiteltavat kansalliset arvot Valitse seuraavista arvoja tai käyttäytymistä kuvaavista sanoista kymmenen (10), jotka parhaiten kuvaavat asioita joita haluaisit nähdä Suomen tai suomalaisuuden ilmentävän. 4

6 Yksilön arvoista yhteiskunnan toimintatapoihin Ihmiset haluavat, että heidän yksilöllisten arvojen ja yhteiskunnassa vallitsevien arvojen välillä vallitsee yhteys Arvot 1 Käyttäytyminen 2 Yksilöllinen Persoonallisuus Luonne Yksilön arvot ja Yksilölliset uskomukset käyttäytymistavat 3 4 Kollektiivinen Kulttuuri Ryhmän arvot ja uskomukset Sosiaaliset rakenteet Ryhmän käyttäytymistavat Source: Ken Wilber 5 5

7 Arvojen ja toiminnan tasot kansallisessa tarkastelussa Palvelu Vaikuttaminen Globaali kestävyys Strategiset kumppanuudet Yhteenkuuluvuus Vahva kansallinen identiteetti Transformaatio Demokraattiset prosessit Itsearvostus Rakenteellinen tehokkuus Keskinäiset suhteet Sosiaalinen vakaus Selviytyminen Taloudellinen vakaus 6

8 7

9 Selvät viestit Sukupuoli Läänit Arvosana Suomelle ja suomalaisille palveluille Julkinen sektori Keskeiset viestit Ikäjakaumat Yksityissektori Ei työssä Opiskelija 8

10 Hyppy nyky-yhteiskunnasta haluttuun yhteiskuntaan 9

11 Mitä näemme tällä hetkellä? 1. byrokratia (L) 2. työttömyys (L) 3. epävarmuus tulevaisuudesta(l) 4. koulutusmahdollisuudet 5. hukatut voimavarat (L) 6. lyhytnäköisyys (L) 7. sananvapaus 8. rauha 9. kateus (L) 10. demokratia Yhteiskunta Työelämä Yksilöt 1. kulujen vähentäminen 2. asiakastyytyväisyys 3. ammattimaisuus 4. henkilökunnan sitoutuminen 5. jatkuva oppiminen 6. epävarmuus työpaikasta (L) 7. byrokratia (L) 8. hierarkia (L) 9. lyhytnäköisyys (L) 10. tiedon panttaus (L) 25 % hajoittavia tekijöitä 48% hajoittavia tekijöitä (L) *Yhtymä nyky- ja toivotun kulttuurin välillä * Yhtymä yksilöiden ja toivotun kultt. välillä 1. rehellisyys 2. huolehtiva, välittävä 3. perhe 4. huumori/hauskuus 5. luotettavuus 6. ystävyys 7. avoimuus 8. käytännöllisyys 9. positiivinen asenne 10. aitous 11. itsenäisyys 10

12 Millainen on ihanne-suomi? 1. demokratia 2. köyhyyden vähentäminen 3. vanhuksista huolehtiminen 4. elämänlaatu 5. aitous 6. kohtuulliset asumiskulut 7. ihmisoikeudet 8. luotettavat julkiset palvelut 9. koulutusmahdollisuudet 10. taloudellinen vakaus Yhteiskunta Työelämä Yksilöt 1. henkilökunnan sitoutuminen 2. asiakastyytyväisyys 3. työntekijöiden arvostaminen 4. ammattimaisuus 5. ammatillinen kasvu 6. avoin viestintä 7. informaation jakaminen 8. avoimuus 9. jatkuva oppiminen 10. johtajuuden kehittäminen *Yhtymä nyky- ja toivotun kulttuurin välillä * Yhtymä yksilöiden ja toivotun kultt. välillä 1. rehellisyys 2. huolehtiva, välittävä 3. perhe 4. huumori, hauskuus 5. luotettavuus 6. ystävyys 7. avoimuus 8. käytännöllisyys 9. positiivinen asenne 10. aitous 11. itsenäisyys 11

13 Mitkä ovat henkilökohtaiset arvomme? Huolehtiva Välittävä Perhe Ystävyys Huumori Rehellisyys Luotettavuus Aitous Itsenäisyys Käytännöllisyys Vahvat ihmissuhteet ja muista välittäminen ovat elämässämme tärkeitä. Meihin voi luottaa. Teemme mitä sanomme tekevämme Nämä erottavat meitä muista kansallisuuksista Nämä arvot kuvastavat suomalaista luonnetta. Kun ihmiset joutuvat haastaviin tilanteisiin myrkylliseen, pelkojen ohjaamaan ilmapiiriin, nämä positiiviset arvot eivät kanna, mikä voi johtaa epäterveeseen ja itsekkääseen käytökseen. 12

14 Millaisena näemme suomalaisen yhteiskunnan? Byrokratia Työttömyys Hukatut voimavarat Kateus Olemme turhautuneita järjestelmän toimimattomuuteen ja suuri osa tekemisestämme valuu hukkaan Epävarmuus tulevaisuudesta Lyhytnäköisyys Elämme päivittäin selviytymisen kynnyksellä Koulutusmahdollisuudet Sananvapaus Rauha Demokratia Elämme maassa jossa vallitsee hyvän yhteiskunnan edellytykset 13

15 Työelämän johtavat teemat asiakastyytyväisyys ammattimaisuus jatkuva oppiminen Työelämä edellyttää jatkuvaa ammatillista kehittymistä ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä kulujen vähentäminen byrokratia hierarkia Hierarkia ja byrokratia aiheuttavat tehottomuutta ja lisää kuluja, vaikka tavoite on niiden vähentämisessä henkilökunnan sitoutuminen epävarmuus työpaikasta lyhytnäköisyys tiedon panttaus Haluamme sitoutua työhömme, mutta epävarmuus työpaikasta stressaa Tiedon panttaus ja lyhytnäköinen toiminta estävät yhteisen näkemyksen ja potentiaalin toteutumista 14

16 Tulevaisuuden Suomi vastaajien mukaan Demokratia Haluamme vaikuttaa yhteiskunnassa Köyhyyden vähentäminen Vanhuksista huolehtiminen Luotettavat julkiset palvelut Elämänlaatu Aitous Ihmisoikeudet Koulutusmahdollisuudet Haluamme tasa-arvoisen ja toimintakykyisen yhteiskunnan joka kehittyy sosiaalisen omantuntomme edellyttämällä tavalla Haluamme turvata omassa elämässämme hyvän elämän edellytykset Kohtuulliset asumiskulut Taloudellinen vakaus Haluamme taloudellista vakautta, emme välttämättä suuria rikkauksia 15

17 Kulttuurinen hajonta Miltä 48 % suuruinen hajottavien tekijöiden määrä näyttää? Tuottavasti ohjautuva energia Hajoittava tai tuottamaton energia 16

18 Arvohypyt Arvohyppy ilmenee, kun toivotun kulttuurin arvot saavat enemmän ääniä kuin nykykulttuurin arvot. Alla luetelluissa arvoissa erot eli hypyt olivat suurimmat. Lihavoidut arvot näkyvät toivotun kulttuurin TOP10-tuloksessa. Arvo Nykykulttuurin äänet Toivotun kulttuurin äänet Hyppy köyhyyden vähentäminen vanhuksista huolehtiminen elämänlaatu kohtuulliset asumiskulut aitous taloudellinen vakaus yhteiskunnan oikeudenmukaisuus kestävä kehitys hallinnollinen tehokkuus rehellisyys Values Jumps Table Copyright 2010 Barrett Values Centre November 2010

19 Muualla tehdyt kansalliset kartoitukset 18

20 Muut Skandinavian nykykulttuurit 2010 Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Sweden 2010 Finland 2010 Iceland 2010 Level 1 Matches PV - CC 0 CC - DC 0 PV - DC 1 Health Index (PL) PV: 11-0 CC: 0-10 DC: 10-0 IRS (P)= IRS (L)= IROS (P)= IROS (L)= IROS (P)= IROS (L)= freedom of speech 458 4(O) 2. bureaucracy (L) 448 3(O) 3. unemployment (L) 424 1(O) 4. peace 398 7(S) 5. wasted resources (L) 314 3(O) 6. environmental awareness 303 6(S) 7. democratic process 298 4(R) 8. blame (L) 297 2(R) 9. human rights 281 7(S) 10. uncertainty about the future (L) 280 1(I) 1. byrokratia (L) 565 3(O) 2. työttömyys (L) 431 1(O) 3. epävarmuus tulevaisuudesta (L) 4. koulutusmahdollisuudet 416 1(I) 405 3(O) 5. hukatut voimavarat (L) 371 3(O) 6. lyhytnäköisyys (L) 353 1(O) 7. sananvapaus 335 4(O) 1. uncertainty about the future (L) 2. corruption (L) 3. unemployment (L) 4. blame (L) 5. concern for future generations 6. poverty (L) 7. short-term focus (L) 8. elitism (L) 8. rauha 324 7(S) 9. conflict/aggression (L) 9. kateus (L) 298 2(I) 10. wasted resources (L) 10. demokratia 293 4(R) 530 1(I) 507 1(O) 495 1(O) 442 2(R) 347 7(S) 326 1(I) 307 1(O) 296 3(R) 283 2(R) 282 3(O) Black Underline = PV & CC Orange = CC & DC P = Positive L = Potentially Limiting I = Individual O = Organizational Orange = PV, CC & DC Blue = PV & DC (white circle) R = Relationship S = Societal 19 Values Plot Copyright 2009 Barrett Values Centre January 2009

21 Muut Skandinavian nykykulttuurit 2010 Level 7 Sweden 2010 Finland 2010 Denmark 2008 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 Matches PV - CC 0 CC - DC 0 PV - DC 1 Health Index (PL) PV: 11-0 CC: 0-10 DC: 10-0 IRS (P)= IRS (L)= IROS (P)= IROS (L)= IROS (P)= IROS (L)= freedom of speech 458 4(O) 2. bureaucracy (L) 448 3(O) 3. unemployment (L) 424 1(O) 4. peace 398 7(S) 5. wasted resources (L) 314 3(O) 6. environmental awareness 303 6(S) 7. democratic process 298 4(R) 8. blame (L) 297 2(R) 9. human rights 281 7(S) 10. uncertainty about the future (L) 280 1(I) 1. freedom of speech 471 Level 4 1. byrokratia (L) 565 3(O) 2. työttömyys (L) 431 1(O) 2. educational opportunities 437 Level (I) 3. prosperity 356 Level 3 3. epävarmuus tulevaisuudesta (L) 4. koulutusmahdollisuudet 5. hukatut voimavarat (L) 371 3(O) 6. lyhytnäköisyys (L) 353 1(O) 7. sananvapaus 335 4(O) 405 3(O) 4. democratic process 344 Level 4 5. financial stability 322 Level 1 6. personal freedom 293 Level 4 7. human rights 263 Level 7 8. rauha 324 7(S) 8. tradition (L) 256 Level 2 9. kateus (L) 298 2(I) 10. demokratia bureaucracy (L) 253 Level 3 4(R) 10. materialistic (L) 232 Level 1 Black Underline = PV & CC Orange = CC & DC P = Positive L = Potentially Limiting I = Individual O = Organizational Orange = PV, CC & DC Blue = PV & DC (white circle) R = Relationship S = Societal 20 Values Plot Copyright 2009 Barrett Values Centre January 2009

22 Paljonko kulttuurista entropiaa löytyy eri maista? Kulttuurinen entropia on toimintahäiriön tai haitallisen energian määrä systeemissä 21

23 Suomi barometri kertoo siis: Suomi käy puoliteholla: heitämme resursseja hukkaan sillä, että rakenteet ovat vanhentuneet ja merkittävä joukko ihmisiä on työelämän ulkopuolella Ihmisten sosiaalinen omatunto on vahva: he vaativat enemmän aidon huolenpidon yhteiskuntaa Ihmiset haluavat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin mutta nykydemokratian malli ei anna siihen riittävästi eväitä 22

24 Kiitos mielenkiinnostasi! 23

25 Mitkä ovat henkilökohtaiset arvomme? 1. rehellisyys huolehtiva, välittävä perhe huumori/hauskuus luotettavuus ystävyys avoimuus käytännöllisyys positiivinen asenne aitous itsenäisyys

26 Millaisena näemme suomalaisen yhteiskunnan tällä hetkellä? 1. byrokratia (L) työttömyys (L) epävarmuus tulevaisuudesta (L) koulutusmahdollisuudet hukatut voimavarat (L) lyhytnäköisyys (L) sananvapaus rauha kateus (L) demokratia

27 Millaisessa yhteiskunnassa haluamme elää? 1. demokratia köyhyyden vähentäminen vanhuksista huolehtiminen elämänlaatu aitous kohtuulliset asumiskulut ihmisoikeudet luotettavat julkiset palvelut koulutusmahdollisuudet taloudellinen vakaus

Pohjoismainen johtaminen ja johtaminen Pohjolassa. Tiivistelmä johtamisesta Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin kunnissa ja kuntayhtymissä

Pohjoismainen johtaminen ja johtaminen Pohjolassa. Tiivistelmä johtamisesta Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin kunnissa ja kuntayhtymissä Pohjolan valo Pohjoismainen johtaminen ja johtaminen Pohjolassa Tiivistelmä johtamisesta Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin kunnissa ja kuntayhtymissä Perustuu Henrik Holt Larsenin ja Ulla Bruun de Neergaardin

Lisätiedot

Julkisen sektorin arvoympäristön kompleksisuus

Julkisen sektorin arvoympäristön kompleksisuus OLLI-PEKKA VIINAMÄKI Julkisen sektorin arvoympäristön kompleksisuus Tutkimus julkisten organisaatioiden arvojen, johtamisteorioiden ja arvojohtajuuden erityisyydestä VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA

Lisätiedot

Turvakotityöntekijät, työn kuormittavuus ja selviytymiskeinot

Turvakotityöntekijät, työn kuormittavuus ja selviytymiskeinot Turvakotityöntekijät, työn kuormittavuus ja selviytymiskeinot Kirsi Ahonen ja Eerika Lahtinen OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ Kirsi Ahonen ja Eerika Lahtinen Turvakotityöntekijät,

Lisätiedot

VASTUULLISUUS OSANA HENKILÖSTÖVUOKRAUSTA

VASTUULLISUUS OSANA HENKILÖSTÖVUOKRAUSTA VASTUULLISUUS OSANA HENKILÖSTÖVUOKRAUSTA Case: VMP Group Sanna Pääkkönen Opinnäytetyö Helmikuu 2012 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN OMAVASTUU TYÖHYVINVOINNIN OSATEKIJÄNÄ

TYÖNTEKIJÄN OMAVASTUU TYÖHYVINVOINNIN OSATEKIJÄNÄ TYÖNTEKIJÄN OMAVASTUU TYÖHYVINVOINNIN OSATEKIJÄNÄ Helena Hietalahti ja Raisa Pusenius Terveyskasvatuksen pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2012 Kaikki on hyvin epävarmaa,

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

GLO-hotellien yrityskuvan muodostuminen. Tomas Fröberg

GLO-hotellien yrityskuvan muodostuminen. Tomas Fröberg GLO-hotellien yrityskuvan muodostuminen Tomas Fröberg Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tomas Fröberg Raportin nimi GLO-hotellien

Lisätiedot

Teemavalmistelu strategisen tutkimuksen neuvostolle

Teemavalmistelu strategisen tutkimuksen neuvostolle Teemavalmistelu strategisen tutkimuksen neuvostolle Keskustelutilaisuus 13.6.2014 Riikka Heikinheimo 1 Mitä tarkoittaa strateginen tutkimus tässä yhteydessä? Tässä yhteydessä tarkoitetaan tarvelähtöistä

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

SOSIAALINEN PÄÄOMA TYÖYHTEISÖSSÄ

SOSIAALINEN PÄÄOMA TYÖYHTEISÖSSÄ SOSIAALINEN PÄÄOMA TYÖYHTEISÖSSÄ Tutkimus sosiaalisesta pääomasta Kelassa 2008 Sari Salomaa TOPSOS - Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalitieteiden laitos Turun yliopisto Maaliskuu

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Vanha-aho Jenni Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Helsingin työ ja elinkeinotoimiston Malmin yksikön arvopolku arvojen vaikutus työhyvinvoinnissa. Tiina Mäki

Helsingin työ ja elinkeinotoimiston Malmin yksikön arvopolku arvojen vaikutus työhyvinvoinnissa. Tiina Mäki Helsingin työ ja elinkeinotoimiston Malmin yksikön arvopolku arvojen vaikutus työhyvinvoinnissa Tiina Mäki Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 23.9.09

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä Hallintotiede Pro Gradu -tutkielma Heinäkuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa 1 OPKE Oppilaitosten kestävän kehityksen hallintajärjestelmien rakentaminen Euroopan Unionin ja Etelä-Suomen lääninhallituksen osarahoittama projekti 2002-2005

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

Muutosjohtaminen terveydenhuollon osastonhoitajan työssä -osastonhoitajien kokemuksia muutosjohtamisesta, muutosvastarinnasta sekä osastonhoitajalta

Muutosjohtaminen terveydenhuollon osastonhoitajan työssä -osastonhoitajien kokemuksia muutosjohtamisesta, muutosvastarinnasta sekä osastonhoitajalta Muutosjohtaminen terveydenhuollon osastonhoitajan työssä -osastonhoitajien kokemuksia muutosjohtamisesta, muutosvastarinnasta sekä osastonhoitajalta edellytettyjä ominaisuuksia muutosjohtajana Satu Pakkanen

Lisätiedot

SISÄISEN ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN

SISÄISEN ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Restonomi 2012 Johanna Siiriäinen SISÄISEN ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN laitoshuollon työnjohtajan haaste Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta VIRPI JUPPO Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta ACTA WASAENSIA NO 235 JULKISJOHTAMINEN 15 UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori Seppo Hölttä

Lisätiedot

MUUTOKSEN JOHTAMINEN

MUUTOKSEN JOHTAMINEN MUUTOKSEN JOHTAMINEN Case Kopijyvä Oy Anja Vänskä Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, ylempi AMK Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

MUUTOSJOHTAMINEN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖSSÄ

MUUTOSJOHTAMINEN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖSSÄ MUUTOSJOHTAMINEN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖSSÄ Case Avitus Tiia Rautiala-Rantanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi AMK Matkailu-, ravitsemis- ja talousala KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

ORGANISAATIOKUVAN RAKENTAMINEN JA HALLINTA

ORGANISAATIOKUVAN RAKENTAMINEN JA HALLINTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Yrittäjyys 2015 Sinikka Mäkinen ja Sami Salmenoja ORGANISAATIOKUVAN RAKENTAMINEN JA HALLINTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

PIENYRITTÄJÄN TYÖKYKY JA JAKSAMINEN

PIENYRITTÄJÄN TYÖKYKY JA JAKSAMINEN PIENYRITTÄJÄN TYÖKYKY JA JAKSAMINEN yrittäjäkulttuurin ja persoonallisuuden näkökulmasta Anu Kaarlela Taina Kuuskorpi Esko Keskinen Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2001 2 TIIVISTELMÄ...4 ESIPUHE...5 1

Lisätiedot

Työn 1 / 2014. tuuli. Yksilöllisyys, yhteisöllisyys, yhteisvastuu.

Työn 1 / 2014. tuuli. Yksilöllisyys, yhteisöllisyys, yhteisvastuu. Työn 1 / 2014 tuuli Yksilöllisyys, yhteisöllisyys, yhteisvastuu. Työn tuuli Työn Tuuli -aikakauskirjan toimitusneuvosto: Professori Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu Professori

Lisätiedot

Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa

Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Linda Pokki 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu AALTO-YLIOPISTON

Lisätiedot

Miten toimintaterapeutti osallistaa perheen alakouluikäisen lapsen toimintaterapiaprosessiin

Miten toimintaterapeutti osallistaa perheen alakouluikäisen lapsen toimintaterapiaprosessiin Maria Kallio, Reetta Saastamoinen, Tanja Turunen Miten toimintaterapeutti osallistaa perheen alakouluikäisen lapsen toimintaterapiaprosessiin Kirjallisuuskatsaus edistäviin ja estäviin tekijöihin Metropolia

Lisätiedot

JOHTAMINEN VÄLITTÄMISEN, TULOKSEN JA TEHOKKUUDEN RISTIPAINEISSA Yhtymäjohtaja Markku Puro, Forssan seudun terveydenhuollon ky.

JOHTAMINEN VÄLITTÄMISEN, TULOKSEN JA TEHOKKUUDEN RISTIPAINEISSA Yhtymäjohtaja Markku Puro, Forssan seudun terveydenhuollon ky. SoInFin Seminaari, 5.2.2009, Hanasaari 1 JOHTAMINEN VÄLITTÄMISEN, TULOKSEN JA TEHOKKUUDEN RISTIPAINEISSA Yhtymäjohtaja Markku Puro, Forssan seudun terveydenhuollon ky. Johtaminen välittämisen, tuloksen

Lisätiedot