Metsäsertifioinnin toteutustavat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäsertifioinnin toteutustavat"

Transkriptio

1 Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001: Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, HELSINKI puh: fax: (09) sähköposti:

2 Tekijänoikeus PEFC Suomi 2009 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry omistaa tämän asiakirjan tekijänoikeudet. Asiakirja on saatavilla PEFC Suomen verkkosivulta ja toimistosta. Tätä asiakirjaa ei saa muuttaa tai hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin ilman PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry:n lupaa. Tämän asiakirjan alkuperäinen ja samalla virallinen versio on suomenkielinen. PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry:n toimittamat käännösversiot ovat ohjeellisia ja niiden sisältöä koskien pätee suomenkielinen asiakirjaversio. Asiakirjan nimi: Metsäsertifioinnin toteutustavat Asiakirjan tunniste: PEFC FI 1001:2009 Hyväksyjä: PEFC Suomi Päivämäärä: Julkaisuajankohta: Käyttöönoton ajankohta: Käyttöönoton siirtymäaika: yksi vuosi PEFC-jatkohyväksyntää koskevan päätöksen ilmoittamisesta (koskee ennen käyttöönoton ajankohtaa myönnettyjä sertifikaatteja) PEFC FI 1001:2009, /8

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto Tarkoitus ja soveltamisala Viittaukset Termit ja määritelmät Metsäsertifioinnin toteutustavat Standardin soveltaminen ja sertifikaatin hakijalta edellytettävät asiat Sertifioinnin kohde Ryhmäsertifiointi metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueella Hakijaorganisaatio ja päätöksenteko Osallistuminen metsäkeskuksen toimialuetta koskevaan sertifiointiin Osallistuminen metsänhoitoyhdistyksen toimialuetta koskevaan sertifiointiin Hakijalle annettavat valtuutukset Ilmoittautuminen Luetteloiden ylläpito Sitoutuminen Ryhmäsertifioinnin hallinto Metsänomistajakohtainen sertifiointi Hakija Ilmoittautuminen Sitoutuminen Tiedottaminen... 8 PEFC FI 1001:2009, /8

4 1. Johdanto Tämä standardi on osa suomalaisen PEFC-metsäsertifioinnin seitsemän standardin sarjaa, jota edelsi vuosina laadittujen SMS-standardien ja vuosina laadittujen FFCSstandardien sarjat. Suomen PEFC-standardit otetaan käyttöön PEFC-jatkohyväksynnän jälkeen standardien käyttöönoton siirtymäajan puitteissa. Suomen PEFC-standardisarjan muut standardit koskevat metsäsertifioinnin sanastoa, toteutusta ja kriteereitä sekä sertifiointitoimintaa ja kriteeristön laadintaa. Suomen PEFC-standardisarjaa hallinnoi PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry, jonka omistuksessa standardit ovat. 2. Tarkoitus ja soveltamisala Tämä asiakirja sisältää PEFC Suomen hyväksymän alkuperäisen ja samalla virallisen suomenkielisen version PEFC FI 1001:2009 -standardista. PEFC Suomen toimittamat käännösversiot ovat ohjeellisia ja myös niiden sisältöä koskien pätee suomenkielinen asiakirjaversio. Standardin suomenkielinen teksti sekä ruotsin- ja englanninkieliset käännökset ovat saatavilla PEFC Suomen verkkosivulta ja toimistosta. Tämä standardi sisältää vaatimukset metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueetta koskevalle ryhmäsertifioinnille ja metsänomistajaa tai metsänomistajien ryhmää koskevalle sertifioinnille. Tätä standardia käytetään yhdessä standardin PEFC FI 1002:2009 tai standardin PEFC FI 1003:2009 kanssa. 3. Viittaukset Suomen PEFC-järjestelmän standardit ovat: PEFC FI 1000:2009; Metsäsertifioinnin sanasto; PEFC FI 1001:2009; Metsäsertifioinnin toteutustavat; PEFC FI 1002:2009; Ryhmäsertifioinnin kriteerit; PEFC FI 1003:2009; Metsänomistajakohtaisen sertifioinnin kriteerit; PEFC FI 1004:2009; Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat; PEFC FI 1005:2009; Sertifiointitoiminnan pätevyysvaatimukset ja menettelytavat; ja PEFC FI 1006:2008; Metsäsertifioinnin kriteeristön laadinta. 4. Termit ja määritelmät Tässä standardissa sovelletaan standardissa PEFC FI 1000:2009, Metsäsertifioinnin sanasto, esitettyjä määritelmiä. PEFC FI 1001:2009, /8

5 5. Metsäsertifioinnin toteutustavat 5.1 Standardin soveltaminen ja sertifikaatin hakijalta edellytettävät asiat Sertifiointi voidaan tehdä ryhmäsertifiointina metsäkeskuksen toimialuetta koskien tai metsänhoitoyhdistyksen toimialuetta koskien taikka metsänomistajakohtaisena sertifiointina. 5.2 Sertifioinnin kohde Metsäsertifioinnin kohteena on sertifioidulla alueella harjoitettava metsätalous. Sertifioiduilla metsillä tarkoitetaan ryhmäsertifiointiin osallistuvien tai metsänomistajakohtaisessa sertifioinnissa yksittäisten metsänomistajien omistamien talousmetsien (metsä-, kitu-, jouto- ja muu metsätalouden maa) yhteenlaskettua pinta-alaa. Sertifiointi koskee metsänomistajan tilaa tai tilakokonaisuutta kokonaisuudessaan. Metsätalouskäytön ulkopuolella olevia suojeltuja metsiä ei lueta sertifioiduiksi metsiksi. 5.3 Ryhmäsertifiointi metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueella Sertifioinnin vaatimusasiakirjat ovat PEFC FI 1002:2009 (Ryhmäsertifioinnin kriteeristö) ja PEFC FI 1001:2009 (Metsäsertifioinnin toteutustavat) Hakijaorganisaatio ja päätöksenteko Metsäkeskuksen toimialuetta koskevassa sertifioinnissa hakija on metsänomistajien liitto. Mikäli metsäkeskuksen alueella toimii yhtä useampi metsänomistajien liitto, hakijana toimii metsänomistajien lukumäärällä mitattuna metsänomistajien liitoista suurin. Metsänhoitoyhdistyksen toimialuetta koskevassa sertifioinnissa hakija on alueella toimiva metsänhoitoyhdistys. Metsäkeskuksen toimialuetta koskevassa sertifioinnissa päätöksen sertifikaatin hakemisesta tekee metsänomistajien liiton virallinen kokous vähintään 2/3 määräenemmistöllä. Sertifiointiin osallistuvan metsänhoitoyhdistyksen on (ennen metsänomistajien liiton virallista kokousta) pitänyt valtuustossaan tehdä päätös sertifiointiin osallistumisesta vähintään 2/3 määräenemmistöllä. Metsänhoitoyhdistyksen toimialuetta koskevassa sertifioinnissa päätöksen sertifikaatin hakemisesta tekee metsänhoitoyhdistyksen valtuusto vähintään 2/3 määräenemmistöllä. Sertifikaatin hakeminen tulee ilmetä niiden kokousten kutsuista ja pöytäkirjoista, joissa hakija on päättänyt sertifioinnin hakemisesta. Hakija edustaa jäljempänä kohdassa Osallistuminen mainituista sertifiointiin osallistuvista tahoista muodostuvaa ryhmää sertifikaatin hakemista ja voimassa oloa koskevissa asioissa. PEFC FI 1001:2009, /8

6 5.3.2 Osallistuminen metsäkeskuksen toimialuetta koskevaan sertifiointiin Hakijan lisäksi sertifiointihakemukseen voi liittyä sertifioitavalla alueella mahdollisesti toimivat muut metsänomistajien liitot. Sertifiointiin voivat hakijan lisäksi osallistua metsänomistajat, metsätalouden edistämis- ja neuvontaorganisaatiot, metsätalouden toimijat, toimihenkilöiden ja työntekijöiden järjestöt sekä mahdolliset muut PEFC-metsäsertifiointia edistävät tahot. Metsäkeskuksen toimialuetta koskevaan sertifiointiin voivat osallistua mm.: metsänhoitoyhdistykset metsänomistajien liiton jäsenenä; metsänomistajat metsänhoitoyhdistyksen jäseninä; muut yksityiset metsänomistajat ja yhteisömetsänomistajat, jotka eivät ole metsänomistajien liittoon kuuluvan metsänhoitoyhdistyksen jäseniä (tällaisia yhteisöjä ovat muun muassa metsäteollisuusyritykset, kunnat, seurakunnat ja Metsähallitus); metsänhoitoyhdistykset metsätalouden toimijoina sekä neuvonta- ja edistämisorganisaationa; metsäkeskukset metsätalouden toimijoina sekä neuvonta- ja edistämisorganisaatioina; puunhankinta- ja metsäteollisuusyritykset metsätalouden toimijoina; kone-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjät metsätalouden toimijoina tai alueellisten/valtakunnallisten järjestönsä jäseninä ja; toimihenkilöiden ja työntekijöiden järjestöt Osallistuminen metsänhoitoyhdistyksen toimialuetta koskevaan sertifiointiin Sertifiointiin voivat hakijan lisäksi osallistua metsänomistajat, metsätalouden edistämis- ja neuvontaorganisaatiot, metsätalouden toimijat, toimihenkilöiden ja työntekijöiden järjestöt sekä mahdolliset muut PEFC-metsäsertifiointia edistävät tahot. Metsänhoitoyhdistyksen toimialuetta koskevaan sertifiointiin voivat osallistua mm.: metsänomistajat metsänhoitoyhdistyksen jäseninä; muut yksityiset metsänomistajat ja yhteisömetsänomistajat, jotka eivät ole metsänhoitoyhdistyksen jäseniä (tällaisia yhteisöjä ovat muun muassa metsäteollisuusyritykset, kunnat, seurakunnat ja Metsähallitus); metsäkeskus metsätalouden toimijana sekä neuvonta- ja edistämisorganisaationa; puunhankinta- ja metsäteollisuusyritykset metsätalouden toimijoina; kone-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjät metsätalouden toimijoina tai alueellisten/valtakunnallisten järjestönsä jäseninä ja; toimihenkilöiden ja työntekijöiden järjestöt Hakijalle annettavat valtuutukset Sertifiointiin ilmoittautuvat metsänomistajat, heidän järjestönsä ja muut organisaatiot valtuuttavat hakijan tekemään sertifiointitoimintaan liittyviä sopimuksia sertifioinnin alueellisen toimikunnan ohjesäännön puitteissa. PEFC FI 1001:2009, /8

7 5.3.5 Ilmoittautuminen Metsänomistajien liitot, metsänhoitoyhdistykset, yrittäjäjärjestöt ja muut organisaatiot ilmoittautuvat sertifiointiin toimittamalla hakijan tietoon päätöksensä organisaation osallistumisesta. Sertifiointiin muutoin kuin metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä osallistuvat metsänomistajat toimittavat hakijalle allekirjoitetun ilmoituksen osallistumisestaan. Sertifiointiin muuten kuin järjestönsä jäsenenä osallistuvat yrittäjät toimittavat hakijalle allekirjoitetun ilmoituksen osallistumisestaan. Sertifiointiin ilmoittautuminen antaa vaatimusten toteutumista seuraaville auditoijille ja hakijan kanssa sopimuksen tehneelle sertifiointiyritykselle luvan tehdä auditointeja ilmoittautuneiden metsissä ja organisaatioissa Luetteloiden ylläpito Hakija vastaa sertifiointiin ilmoittautuneista pidettävistä luetteloista. Sertifiointiin osallistuva metsänhoitoyhdistys voi hakijan valtuuttamana pitää luetteloa yhdistyksen jäsenyyden perusteella sertifiointiin osallistuvista metsänomistajista. Metsätalouden toimija, jonka jäseniä (kuten kone-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjiä) osallistuu sertifiointiin organisaation päätöksellä, voi hakijan valtuuttamana pitää luetteloa sertifioinnissa mukana olevista jäsenistään. Hakijalta on saatavissa tieto sertifiointiin ilmoittautuneista tahoista Sitoutuminen Sertifiointiin osallistuvat noudattavat sertifioinnin vaatimuksia sertifikaatin myöntämisen edellyttämällä ja voimassa pysymistä edistävällä tavalla. Toimiessaan sertifioiduissa metsissä sertifiointiin osallistuvat organisaatiot hankkivat palveluita sertifiointiin ilmoittautuneilta yrittäjiltä. Lyhytaikaisten ja kertaluonteisten töiden tekemiseen voidaan sertifioiduissa metsissä käyttää tilapäisesti myös muita kuin metsäsertifiointiin ilmoittautuneita yrittäjiä. Organisaatiot, joiden jäsenet osallistuvat sertifiointiin organisaationsa päätöksellä, tiedottavat jäsenilleen sertifiointiin osallistumisesta, mukana olemista koskevista velvoitteista ja mahdollisuudesta jättäytyä sertifioinnin ulkopuolelle. Sertifiointiin osallistuva metsänomistaja vastaa vaatimusten toteutumisesta antaessaan hankkiessaan palvelun sellaiselta henkilöltä tai yritykseltä, joka ei ole ilmoittautunut sertifiointiin. PEFC FI 1001:2009, /8

8 5.3.8 Ryhmäsertifioinnin hallinto Hakija edustaa sertifiointiin osallistuvista tahoista muodostuvaa ryhmää sertifikaatin hakemista ja voimassa oloa koskevissa asioissa sekä antaa sertifikaatin voimassaoloa, auditointien tuloksia ja sertifikaatin kattavuutta koskevia tietoja PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry:lle. Hakija kutsuu kokoon sertifioinnin alueellisen toimikunnan, joka vahvistaa PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry:n laatimaa malliohjesääntöä vastaavan ohjesäännön ja hyväksyy asiakirjan tiedonkeruun vastuista ja sisällöstä Metsänomistajakohtainen sertifiointi Sertifioinnin vaatimusasiakirjat ovat PEFC FI 1003:2009 (Metsänomistajakohtaisen sertifioinnin kriteeristö) ja PEFC FI 1001:2009 (Metsäsertifioinnin toteutustavat). Metsänomistajakohtaisessa sertifioinnissa metsänomistaja tai metsänomistajien ryhmä hakee omistamilleen tai hallinnoimilleen metsille sertifiointia Hakija Hakija on yksittäinen metsänomistaja tai metsänomistajien ryhmän valtuuttama henkilö tai yhteisö. Sertifiointi koskee metsänomistajan tilaa tai tilakokonaisuutta kokonaisuudessaan Ilmoittautuminen Useiden metsänomistajien tiloja koskevassa sertifioinnissa jokainen metsänomistaja toimittaa valtuutuksensa hakijalle, joka edustaa ryhmää sertifiointiin koskevissa asioissa Sitoutuminen Sertifiointiin osallistuvat noudattavat sertifioinnin vaatimuksia sertifikaatin myöntämisen edellyttämällä ja voimassa pysymistä edistävällä tavalla Tiedottaminen Hakija ilmoittaa sertifikaatin myöntämisestä, mahdollisista muutoksista sen voimassa olossa ja mahdollisesta peruuttamisesta PEFC Suomelle. PEFC FI 1001:2009, /8

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC FI 1004:2009_v3 Versio 3 13.5.2013 Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Suomen metsäkeskuksessa laadittu malliohjesääntö hoitokuntamalliselle yhteismetsälle YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Yhteismetsän osakaskunnan nimi on kotipaikka

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Sallan yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka Sallan kunta. 1 2 Yhteismetsän osakas on se, jonka omistamaan

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki 3. Kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Voimanostoliitto ry Risumäentie 24, 11910 Riihimäki Puh: 050 4342222 www.suomenvoimanostoliitto.fi SUOMEN VOIMANOSTOLIITON SUOMEN ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Sisältö 1.

Lisätiedot

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennuskäytäntö. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5. Varmenteet yrityskäyttöön

Sonera CA. Varmennuskäytäntö. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5. Varmenteet yrityskäyttöön 1 (60) 2.12.2008 Sonera CA Varmennuskäytäntö Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5 Varmenteet yrityskäyttöön Sonera Class 1 -varmenne Sonera Class 2 -varmenne Sonera Mobiilivarmenne Tämä suomenkielinen

Lisätiedot

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 1 Soveltaminen 1.1 Näitä käyttöehtoja (jäljempänä lisenssiehdot ) sovelletaan IT2010-sopimusehtojen (jäljempänä IT2010-sopimusehdot ) käyttämiseen. 1.2 IT2010-sopimusehtojen

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 1088419-6 Nimi: Pinsiön alueen vesiosuuskunta Sisältö: Yhteisösäännöt

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4 SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2162941-4 Yhtiö: Vesiosuuskunta Uurainen Käsittelevä toimisto: Kaupparekisteri

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3)

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (jäljempänä AMY tai yhdistys ) hallitus (jäljempänä hallitus ) noudattaa toiminnassaan tätä työjärjestystä sen

Lisätiedot

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä,

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä, AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ammattiliitto PRO Seniorit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimintaalueena koko Suomi. Näissä säännöissä Ammattiliitto

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Luonnos 4.6.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Lisätiedot

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan Yhdistykseksi, nimi on Oulun Seudun Psykologit

Lisätiedot