SFS EN ISO Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon ) Kalevi Aaltonen, TKK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SFS EN ISO 9001. Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122) Kalevi Aaltonen, TKK"

Transkriptio

1 SFS EN ISO 9001 Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon ), TKK

2 ISO 9000 standardiperhe SFS-EN ISO 9000 SFS-EN ISO 9001 SFS-EN ISO 9000 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivat suorituskyvyn parantamiselle

3 KILPAILIJAT VIRANOMAISET ISO 9001 STANDARDIT TOIMINNAN LAATU PROSESSIN LAATU TUOTEVASTUU TQM PALKINNOT LAATUKUS- TANNUKSET TUOTTEEN LAATU YMPÄRISTÖ ASIAKAS METROLOGIA

4 ISO 9001

5 Laadunhallintajärjestelmä

6 Soveltajamaat: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska ja Tsekki

7 Missä yhteydessä olette tutustuneet EN ISO 9001 laatustandardiin tai ISO 9001 laatumerkintään Herättääkö merkintä luottamusta? Kuinka asiakkaat suhtautuvat ISO laatusertifikaattiin

8 Prosessimainen toimintamalli painottaa vaatimusten ymmärtämistä kykyä tuottaa lisäarvoa suorituskyvyn ja vaikuttavuuden tuloksia jatkuvaa parantamista mittausten perusteella

9 Toimi Suunnittele Demingin ympyrä Tarkasta Toteuta

10 ISO 9001 laatujärjestelmän dokumentointi Laatukäsikirja Menetelmäohjeet Työohjeet

11 Johdanto 1. Soveltamisala 2. Viittaukset 3. Termit ja määritelmät 4. Laadunhallintajärjestelmä 5. Johdon vastuu 6. Resurssienhallinta 7. Tuotteen toteuttaminen 8. Mittaus, analysointi ja parantaminen

12 1. Soveltamisala 1.1 Yleistä Laadunhallintajärjestelmän vaatimukset, joilla yritys osoittaa kykynsä toimittaa johdonmukaisesti tuotteita, jotka täyttävät asiakas- ja lakisääteiset vaatimukset Yritys pyrkii lisäämään asiakastyytyväisyyttä soveltamalla järjestelmää, jossa on mukana jatkuvan parantamisen prosessit sekä asiakkaiden ja lakivaatimusten varmistaminen

13 1. Soveltamisala 1.2 Soveltaminen Standardin vaatimukset ovat yleisiä, jotta ne soveltuisivat kaikille yrityksille (koko, tyyppi, tuotteet ) Tuotteen toteuttamiseen liittyviä vaatimuksia (standardin kohta 7: Tuotteen toteuttaminen) voidaan erikoistapauksissa rajata järjestelmän ulkopuolelle

14 2. Viittaukset Standardi tukeutuu standardiin ISO 9000:2000, Laadunhallintajärjestelmät -Perusteet ja sanasto Sopimustilanteissa kehotetaan käyttämään asiakirjan uusinta painosta

15 3. Termit ja määritelmät Sovelletaan ISO 9000 termejä ja määritelmiä Toimitusketju: Toimittaja ===> Organisaatio ===> Asiakas Toimittaja korvaa entisen termin alihankkija Termi Tuote tarkoittaa myös Palvelua Prosessimainen toimintamalli

16 4. Laadunhallintajärjestelmä Organisaation tulee luoda, dokumentoida ja toteuttaa laadunhallintajärjestelmä Laadunhallintajärjestelmää on ylläpidettävä ja sen vaikuttavuutta on parannettava jatkuvasti

17 4. Laadunhallintajärjestelmä 4.1 Yleiset laatuvaatimukset Organisaation tulee 4.2 Dokumentointia koskevat vaatimukset Yleistä dokumentaatiosta, laatukäsikirja, asiakirjojen ja tallenteiden ohjaus

18 4. Laadunhallintajärjestelmä 4.1 Yleiset laatuvaatimukset Organisaation tulee: tunnistaa prosessit määrittää prosessien järjestys ja vuorovaikutus määrittää kriteerit ja menetelmät prosessien ohjaukseen varmistaa resurssit ja informaation saatavuus seurata, mitata ja analysoida prosesseja varmistaa tulokset ja jatkuva parantaminen

19 4. Laadunhallintajärjestelmä 4.2 Dokumentointia koskevat vaatimukset yleistä dokumentaatiosta laatukäsikirja asiakirjojen ja tallenteiden ohjaus

20 5. Johdon vastuu 5.1 Johdon sitoutuminen 5.2 Asiakaskeskeisyys 5.3 Laatupolitiikka 5.4 Suunnittelu 5.5 Vastuut, valtuudet ja viestintä

21 6. Resurssienhallinta 6.1 Resurssien varaaminen 6.2 Henkilöresurssit 6.3 Infrastruktuuri 6.4 Työympäristö

22 7. Tuotteen toteuttaminen 7.1 Tuotteen toteuttamisen suunnittelu 7.2 Asiakkaaseen liittyvät prosessit 7.3 Suunnittelu ja kehittäminen 7.4 Ostotoiminta 7.5 Tuotanto ja palveluiden tuottaminen 7.6 Seuranta- ja mittauslaitteiden ohjaus

23 8. Mittaus, analysointi ja parantaminen 8.1 Yleistä 8.2 Seuranta ja mittaus 8.3 Poikkeavan tuotteen ohjaaminen 8.4 Tiedon analysointi 8.5 Parantaminen

24 Tuotantotekniikka SFS - SERTIFIOINTI

25 Sertifioinnin kustannukset Infotilaisuus Käsikirjan tarkastus Suunnittelukokous Järjestelmän arviointi YHTEENSÄ 10 tuntia 20 tuntia 10 tuntia 80 tuntia 120 tuntia 120 tuntia * 100 euroa/tunti ==> euroa Seuranta-arvio 1 2 kertaa / vuosi ==> 3000 euroa

26 Yhteenveto Standardi antaa hyvät puitteet laatujärjestelmän kehittämiselle Standardin uusin versio painottaa prosesseja ja asiakastyytyväisyyttä Sertifioitunakaan ISO laatujärjestelmä ei oikeuta lepäämään laakereillaan Sertifioitu laatujärjestelmä on investointi investointien joukossa Asiakkaat odottavat sertifioitua laatujärjestelmää

27 Johdanto 1. Soveltamisala 2. Viittaukset 3. Termit ja määritelmät 4. Laadunhallintajärjestelmä 5. Johdon vastuu 6. Resurssienhallinta 7. Tuotteen toteuttaminen 8. Mittaus, analysointi ja parantaminen

28 Harjoitustehtävät 1. Selvitä uuden standardin kohta: Laatupolitiikka ja vertaa standardin vaatimuksia mallikäsikirjoihin 2. Selvitä standardin ostotoiminnalle asettamat vaatimukset ja vertaa sanomaa laatukäsikirjoihin 3. Mitä standardit kertovat tilastollisten menetelmien käytöstä ja kuinka asiat on käsitelty mallikäsikirjoissa

29 Harjoitustehtävät 1. Tutustu ryhmässä ISO 9001 standardeihin (uusi versio ja vanha 1994-versio) 2. Kirjaa mitä eroja ja yhtäläisyyksiä on standardiversioiden välillä 3. Selvitä uuden standardin kohta: Laatupolitiikka ja vertaa standardin vaatimuksia mallikäsikirjoihin 4. Selvitä standardin ostotoiminnalle asettamat vaatimukset ja vertaa sanomaa laatukäsikirjoihin 5. Mitä standardit kertovat tilastollisten menetelmien käytöstä ja kuinka asiat on käsitelty mallikäsikirjoissa

30 Laatupolitiikka Johdon tulee varmistaa, että laatupolitiikka a) Soveltuu organisaation toiminta-ajatukseen b) Sisältää sitoutumisen vaatimusten täyttämiseen ja laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuuden jatkuvaan parantamiseen c) Muodostaa perustan laatutavoitteiden asettamiselle ja katselmoinnille d) Viestitään ja että se ymmärretään organisaation kaikilla tasoilla e) Katselmoidaan sen jatkuva sopivuus

31 Grundfosin laatupolitiikka Yrityksen johto sitoutuu noudattamaan GrundfosGroupin laatupolitiikkaa. Politiikkaa katselmoidaan säännöllisesti sen soveltuvuuden varmistamiseksi. Laatupolitiikasta viestitetään organisaation kaikille tasoille.

32 KCI Konecranesin laatupolitiikka Periaatteemme on tehdä virheetöntä työtä asiakkaidemme tarpeiden tyydyttämiseksi Toimitamme luotettavat tuotteet ja palvelut aina sovitunlaisina ja sovittuun aikaan Määrittelemme selvästi saamamme tehtävät, välitämme tiedon oikein toisillemme ja teemme työmme kerralla valmiiksi Tuotteissamme ja toiminnassamme on keskeisenä periaatteena: Luotettavuus ennen kaikkea! Parannamme toimintaamme jatkuvasti asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi

33 Outokumpu Turulan laatupolitiikka Outokumpu Turula valmistaa teknisesti vaativia koneita ja tuotantovälineitä teollisuudelle. Tavoitteemme on olla kilpailukykyinen toimittaja strategiasuunnitelmissa määritellyissä tuoteryhmissä. Toiminnassamme otamme huomioon asiakkaiden tyytyväisyyden. Huomioimme asiakkaiden, henkilökunnan, viranomaisten ja muiden sidosryhmien asettamat odotukset ja vaatimukset. Parannamme jatkuvasti liiketoimintaamme, tuotantoteknologiaamme ja henkilöstömme osaamista ja pätevyyttä.

34 Outokumpu Turulan laatupolitiikka Ympäristö, terveys- ja turvallisuusasiat ovat osa toiminnallista vastuutamme. Toteutamme Outokumpu konsernin määrittelemiä suuntaviivoja. Käytämme laatupalkintokriteerejä työkaluna toimintamme kehittämistarpeiden tunnistamiseen ja toimenpiteiden tulosten seurantaan. Outokumpu Turula Oy:n johtoryhmä on sitoutunut tähän laatupolitiikkaan ja edellyttää koko henkilöstömme toteuttavan sitä.

35 Ostotoiminta Ostoprosessi Organisaation tulee varmistaa, että ostettu tuote täyttää määritellyt ostovaatimukset. Toimittajaan ja ostettuun tuotteeseen kohdistuvan ohjaustavan ja -laajuuden tulee määräytyä sen mukaisesti, kuinka ostettu tuote vaikuttaa tuotteen toteutukseen tai lopulliseen tuotteeseen Organisaation tulee arvioida ja valita toimittajat sen perusteella, kuinka nämä kykenevät toimittamaan organisaation vaatimusten mukaisia tuotteita. Valinnan, arvioinnin ja uudelleenarvioinnin kriteerit tulee määrittää. Arvioinnin tuloksista ja arvioinnista aiheutuvista toimenpiteistä tulee ylläpitää tallenteita.

36 Organisaation tulee varmistaa määriteltyjen ostovaatimusten riittävyys ennen kuin ne viestitään toimittajalle Ostotoiminta Ostotiedot Ostotiedoissa tulee kuvata ostettava tuote ja niihin tulee tarvittaessa sisältyä: a) tuotteen, menetelmien, prosessien ja laitteiden hyväksymistä koskevat vaatimukset b) henkilöstön pätevyyden toteamista koskevat vaatimukset c) laadunhallintajärjestelmää koskevat vaatimukset

37 Ostotoiminta Ostetun tuotteen todentaminen Organisaation tulee määritellä ja toteuttaa tarkastus tai muita toimenpiteitä, joita tarvitaan varmistamaan että ostettu tuote täyttää määritellyt vaatimukset. Jos organisaatio tai sen asiakas aikoo suorittaa todentamisen toimittajan tiloissa, organisaation tulee ostoasiakirjoissaan määritellä aiotut todentamisjärjestelyt ja tuotteen hyväksymismenetelmät

38 Grundfosin ostotoiminta Ostoprosessi Ostoprosessi on kuvattu valmistusprosessien alaprosessina. Prosessin ohjeistuksessa kuvataan toimittajiin ja ostettaviin tuotteisiin kohdistuvat vaatimukset. Ostotiedot Ostotiedot toimitetaan kirjallisina toimittajalle. Ostotiedoissa on tuotekohtaisesti määritelty tuotevaatimukset

39 Grundfosin ostotoiminta Ostetun tuotteen todentaminen Ostetuille tuotteille tehdään vastaanottotarkastuksia. Tarkastuksen laajuus on määritelty tuote ja/tai toimittajakohtaisesti.

40 Ostotoiminta 1. Toimittajien valinta ja arviointi 2. Ostotietojen määritys 3. Vastaanottotarkastus 4. Palautejärjestelmä toimittajille

41 1. Toimittajien valinta ja arviointi oikeita tuotteita oikeaan aikaan kilpailukykyisin hinnoin toimittajien laatujärjestelmän arviointi tuotantotekniikan ja resurssien arviointi tuotenäytteiden arviointi referenssit hyväksyttyjen toimittajien lista

42 tuotevastuu 2. Ostotietojen määritys tekninen määrittely laatustandardit, viranomaismääräykset testaus- ja tarkastusohjeet reklamaatioiden hoito tuotteiden ja pakkausten merkinnät tarkastuspöytäkirjat

43 3. Vastaanottotarkastus tarkastusluokat (kokemus tuotteista ja toimittajasta sekä toimittajan oma valvonta) kirjalliset ohjeet tiedotus ja arkistointi jäljitettävyyden vaatimus

44 4. Palautejärjestelmä toimittajille palaute laadusta ja toimitusajoista kaikki virheelliset palautetaan mittaristo: reklamaatioprosentti, toimitusvarmuus, ranking -lista älä unohda kiitosta (vuoden alihankkija / toimittaja )

45 Toimittajien luokitus 1. Luokka Toimittaja kykenee kirjallisten laatuvaatimusten mukaisiin toimituksiin 2. Luokka Tilauksiin liitettävä vaatimuksia laadunvarmistuksen toimenpiteistä 3. Luokka Ei vaativia tilauksia, tiukka vastaanottotarkastus

46 Uusi toimittaja; yhteistyön käynnistys yhteistyö (johto- ja asiantuntijatasolla) kouluttaminen yhteisistä pelisäännöistä sopiminen ja niiden sisäänajo laatukonsultointi mittavälineiden ja työkalujen lainaus yhteinen kalibrointitoiminta

47 Ostostrategia; tuotteiden ryhmittely A. Luokka Strategisesti tärkeät osat; valmistetaan aina itse B. Luokka Jousto-osat; oman kapasiteetin tasaaminen, useita vaihtoehtoisia toimittajia, hintakilpailu C. Luokka Aina alihankinta = kumppanuustoimittaja

48 Tilastolliset menetelmät?

49 Nokian renkaat - laatuprojekti

50

51 Toimi Suunnittele Demingin ympyrä Tarkasta Toteuta

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Lasse Kurkilahti Ari Arvio

65 VALTRAN LAATUPALKINTO Poimi mielestäsi kolme tärkeintä laatupalkintoon liittyvää asiaa Valtran Traktoreita mittatilaustyönä monisteesta

66 VALTRAN LAATUPALKINTO Pohtikaa ja vastatkaa kysymykseen: Miksi Valtra ansaitsi Suomen laatupalkinnon?

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys Merkittävä uudistus standardiin ISO 9001 tekeillä Markku Ahlberg A-Quality Oy Standardia ISO 9001 ollaan uudistamassa neljättä kertaa. Vuonna 2015 ilmestyvä uusi versio standardista ei ole vain päivitys

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI LEHDISTÖTIEDOTE PRESS RELEASE 2/2013 KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI Kalajoen satamalle on myönnetty Lloyds Register Quality Assurance sertifiointilaitokselta kansainvälisesti

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua Työhön perehdyttäminen ja opastus ennakoivaa työsuojelua 2 Perehdyttäminen ja työnopastus Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa,

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt.

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUT you can Canonin tarjoamat palvelut varmistavat tulostusympäristösi hallinnan ja mahdollistavat

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta ICH E 6 OHJE HYVÄN KLIINISEN TUTKIMUSTAVAN NOUDATTAMISESTA Step 4, konsolidoitu ohje 1.5.96 Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta (CPMP/ICH/135/95) Siirto CPMP:lle heinäkuussa 1996 CPMP:n

Lisätiedot