Lasten positiivinen hyvinvointi lapset tiedon tuottajina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten positiivinen hyvinvointi lapset tiedon tuottajina"

Transkriptio

1 Lahden tiedepäivä Lasten positiivinen hyvinvointi lapset tiedon tuottajina Jaana Poikolainen & Kaarina Marjanen Kehittämis- ja tutkimushanke Lasten Ikihyvä ( ) HY, Palmenia, Lahti

2 Monitieteinen tutkimus: musiikkikasvatus, yhteiskuntatieteet, kasvatustieteet

3 Hankkeen alussa (Hurtig & Marjanen2010) vallitseva tapa katsoa hyvinvointia Elämänilo Turva Oikeudet Osallisuus Resurssit Hyvinvointi Keho, mieli, elämäntilanne, suhteet, mahdollisuudet Arjen rytmi toiminnan ja levon Vapauden ja vastuun vaihtelut Media ja verkko Vuorovaikutus Riskit ja hyödyt Tärkeät ihmiset Ravinto ja liikunta Taideelämykset, luovuus, estetiikka Negatiivinen vs. positiivinen hyvinvointi Pulma: nähdään se, mitä on valmistauduttu katsomaan, ohitetaan se, mitä ei osata kysyä Ratkaisu: lähtökohdaksi em. teemojen sijaan asioita kokeva ja käsittelevä lapsi

4 Hyvinvoinnin tuottamisen konteksteja

5 Research aims: well-being at 8-12 years, clarification through The contentual aims: How do children describe their wellbeing being constructed? The methodological aims: How to reach a child s experience? The methodological and contentual aims: How would the e- questionnaire serve the set coals Child well-being expressed by children Children s conceptions of their well-being Developing new models for producing child-centered knowledge Developing systematic, childcentered follow-up models to gain knowledge about child well-being Are the answers gained to construct a figure of well-being in the district defined for the research? How to further develop the questionnaire

6 Esityksessä tarkastellaan 1. Mitkä asiat ja teemat tuottavat lapsille kokemuksen positiivisesta hyvinvoinnista? 2. Millainen on tutkimukseen osallistuneiden lasten hyvinvoinnin tila? (Vanhempien kasvatustyylit ja lasten kaverisuhteet)

7 Creating data via a process with children (81 children as participants) (Laakso & Marjanen 2011) Observatio ns at the elementar y school (Data: Fieldnotes) Data creation with children (1) Music workshops in groups with children (arts integration) (Data: Videodata and other data produced by children) Data creation with children (2) Discussion workshops in groups with children (talk integration) (Data: Videodata and other data produced by children) Data creation with children (3) Children s research groups (Videodata and other data produced by children; research questions for survey) E- questionnaire The whole age group of 8-12 years in Lahti and the surrounding municipalities area

8 Miksi monimenetelmällinen lähestymistapa? Kvalitatiivinen tutkimus kertoo ilmiöiden erityisyydestä Monimenetelmällinen tutkimus kertoo ilmiöiden erityisyydestä ja yleisyydestä Kvantitatiivinen tutkimus kertoo ilmiöiden yleisyydestä ja erityisyydestä, jos käytetään avoimia kysymyksiä Monimenetelmällisyys tässä tutkimuksessa: erilaisia aineistoja aineistoriangulaatio erilaisia analyysivälineitä analyysitriangulaatio erilaisia teorioita teoriatriangulaatio useita tutkijoita tutkijatriangulaatio (ks. esim. Small 2011; Lopez-Fernandez & Molina-Azorin)

9 Aineiston hankintaa työpajoissa musiikki-, keskustelu- ja tutkijatyöpajat (alla 10-v. tytön piirustus)

10 Globaalit kysymykset & luonnon hyvinvointi, KOKONAISVALTAINEN KOKEMUS HYVINVOINNISTA saasteet, aikuisten toiminta & vastuu tulevaisuudesta koulun ilmapiiri, tavat ja toimintakulttuuri henkilöstön asenteet ymmärtäväisyys, reiluus kaverisuhteet oppiminen läksyt, niiden merkitys ja määrä vs. vapaa-aika verkostot, muoti, ryhmän paine, sosiaaliset ilmiöt yksinäisyys vs. kokemus hyväksytyksi tulemisesta kiusaaminen luottamus, ymmärrys KOULU YSTÄVÄT OPPIMIS- YSTÄVÄLLISYYS LOHTUELEMENTIT MIELIKUVITUS LUOVUUS KOKEMUKSET KOTI JA PERHE VAPAA- AIKA TURVALLISUUS LAPSEN ELÄMÄSSÄ JA ELINYMPÄRISTÖSSÄ vanhempien tapa toimia, asenteet ymmärtäväisyys, reiluus tavat tukea ja kuulla lasta sisarukset, isovanhemmat oppiminen, tuki koulunkäyntiä koskien ruokailu ja nukkuminen ihmissuhdeverkostot ilmapiiri, asenteet oppiminen ystävät media, musiikki, liikunta, luova ilmaisu, tanssi, kirjoittaminen, lukeminen, näytteleminen jne. eläimet, luonto, pehmolelut

11 Moniaistinen verkkolomake: musiikkia, liikkuvaa kuvaa, värejä

12 Lapsen positiivinen hyvinvointi: verkkolomake Kodin ilmapiiri: positiivinen (α=.69) negatiivinen (α=.63) Kasvatustyyli: ohjaava (α=.75) autoritaarinen (α=.53) Vanhempien ystävällisyys Sääntöjen ja kurinpidon oikeudenmukaisuus Perheen rakenne, jäsenet Perheen koostumuksessa tapahtuneet muutokset Huolenpito Kodin ilmapiiri Sosiaaliset suhteet Koulun ilmapiiri ja oppiminen Koulun aikuisten ystävällinen suhtautuminen lapsiin Ei koulukiusaamista Positiivinen suhtautuminen oppimiseen Positiivinen hyvinvointi Kaverit Vapaa-aika Positiiviset kaverisuhteet (α=.63) Kavereiden ystävällisyys Kavereiden positiivinen vaikutus ajatteluun ja käyttäytymiseen (esim. harrastukset) Kuvio xx. Lasten positiivinen hyvinvointi Kokemukset Sopivasti mieluisia harrastuksia (liikunta, musiikki, kuvataiteet, lukeminen jne.) Harrastustoiminnan ohjaajien ystävällinen suhtautuminen lapsiin Toimiva mediasuhde (α=0.79) Resurssit: emotionaalinen, sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen, psyykkinen & fyysinen

13 Tutkimukseen osallistuneet kunnat (9/12) ja vastaukset yhteensä (1.+2. kysely, N=3731) Kunta % Asikkala 1,6 Hartola 2,3 Heinola 12, Hämeenkoski 1,4 Kärkölä 2,4 0 Lahti 56, Nastola 2,5 Orimattila 15,0 Joku muu (Hollola) 4, Yhteensä 99,6 Puuttuu 0,4 Yhteensä

14 Tutkimukseen osallistuneiden ikä ja sukupuoli Osallistujat sukupuolen ja luokka-asteen mukaan Luokka-aste tyttö % tyttö n poika % poika n yht. % N 2.luokka 13, , , luokka 18, , , luokka 23, , , luokka 23, , , luokka 21, , ,5 763 Puuttuu 16 Yhteensä

15 Avoin kysymys: mitä tarvitaan siihen, että lapsella on hyvä elämä? (6835 mainintaa)

16 Kodin ilmapiiri - vanhempien kasvatustyylien yhteys taustamuuttujiin: koulu ja luokka-aste Koulu korkean SESsin alueella no 17 no 24 Ohjaava kasvatus korreloi (r=0.071**) koulun kanssa: tiettyjen Lahden koulujen (asuinalueiden) oppilaiden vanhemmat kasvattavat lapsiaan eri tavoin. (Yksisuuntainen ANOVA: F(12, 2082)= 2.792, p=0.00) no 16 Koulu matalan / korkean SESsin alueella: erot koulujen no 16 ja 24 välillä 16 (p=0.01) sekä no 16 ja 17 välillä (p=0.00) - Luokka-aste: 2.-luokkalaisista 3.9 % ilmaisi - vanhempiensa olevan välinpitämätön (χ2= 9.79, df=4, p=0.05) % lapsista (N=1516): vanhemmat ovat erittäin tai melko ystävällisiä (asteikolla 1-5, ka=4.60, s=0.75). (N=1516

17 Kokemukset ruumiillisesta kurituksesta (N=2440): en koskaan 60.1 %, 2 krt elämän aikana 22.8 % (yht %) LUOKKA- ASTE EN KOSKAAN OLEN KOKENUT VANHEMPIENI TAHOLTA RUUMIILLISTA KURITUSTA ENINTÄÄN 2 KRT ELÄMÄN AIKANA VUOSITTAIN 1-2 KRT VUODESSA KUUKAUSITTAIN VIIKOITTAIN PÄIVITTÄIN YHTEENSÄ 2. n % 57 17,5 10,6 3,0 6,1 5, n % 60,3 19,3 11,0 5,2 2, n % 62,3 20,8 9,2 3,5 2,8 1, n % 57,4 25,5 10,9 3,2 1,7 1, n % 62,4 27,5 6,7 1,6 0,4 1,4 100 Yhteensä n Tytöt ovat kokeneet vähemmän fyysistä kurittamista kuin pojat (χ2=42.67, df=5, p= 0.00). % 60,1 22,8 9,6 3,3 2,3 1,9 100

18 Kaverisuhteet, kavereiden määrä ja luottamus kavereihin 40,0 35,0 30,0 25,0 4-6 kaveria 27 % 10 tai enemmän 35 % Kaverisuhteet (N=2656) asteikolla 1-5 eri mieltä samaa mieltä, keskiarvo oli Tyytyväisyys kavereiden määrään (N=2782): ka=4.48, s=0.94) Kavereiden ystävällisyys: 68.4 % (N=3352) ilmoitti kavereiden olevan heille ystävällisiä (ka=3.72, s=1.42.) 20,0 15,0 1-3 kaveria 17 % 7-9 kaveria 20 % Noin 70 % vastanneista arvioi yksinäisyyden kokemustaan harvinaiseksi (ei koskaan, harvoin) ja 6 % yleiseksi (melko usein, usein). 10,0 5,0 0,0 ei ole hyviä kavereita 1 % Luottamus kavereihin vaihtelee hieman kouluittain (yksisuuntainen ANOVA: F(13, 2670)=1.967, p=0.02.): koulu Lahden ulkopuolella (ka=4.36, s=0.89) vs. eräs koulu Lahdessa (ka=4.06, s=1.02). 18

19 Hyvään elämään tarvitaan hyviä ihmisiä ympärille, jotka tukevat sinua vaikeissa hetkissä. Mukavat ja ymmärtävät vanhemmat, jotka kunnioittavat valintojasi mitä elämän varrella tapahtuu. Koti ja lämpöä, että saat kaiken tarvitsemasi kotiisi, jonkun joka rakastaa. Ei ihminen jaksa yksin, joten tulet varmaankin tarvitsemaan kumppanin, jonka kanssa voit jakaa maailman. Saatan kuulostaa jonkun äidiltä, mutta asia on totta eikä sitä voi muuttaa. Asiat eivät ole aikuisena mikään naurun paikka, mutta ei sitä kuitenkaan nyt kannata murehtia, sinulla on vielä monta vuotta aikaa kasvaa. Muista jos olo ei tunnu turvalliselta sinun on mietittävä miksi, koska se on iso asia. Valintoja voi aina muuttaa. ELÄMÄ ODOTTAA!!!!! (tyttö no 996, )

20 Lähteitä Bradshaw, J., Geung A., Rees, G. & Goswami, H. (2011). Childrens` subjective well-being: international comparative perspectives. Children and youth services review 33(4), Bradshaw, J., Hoelscher, P. & Richardson, D. (2007). An Index of Child Well-Being in the European Union. Social Indicators Research 80, Bradshaw, J. & Richardson, D. (2009). An Index of Child Well-Being in Europe. Social Indicators Research 2, Bronfenbrenner, U. (1995). Developmental ecology through space and time: A future perspective. Washington: American Psychological Association. Bronfenbrenner, U. & Evans G. W. (2000). Developmental Science in the 21 st Century: Emerging Questions, Theoretical Models, Research Designs and Empirical Findings. Social Development 9(1), Clark V.L. P., Huddleston-Casas C.A., Churchill S.L., Green D. & O'Neil Garrett A.L. (2008). Mixed Methods Approaches in Family Science Research. Journal of Family Issues 29(11), Hannaford, C. (2004). Viisaat liikkeet aivojumpalla apua oppimiseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto. Helavirta, S. (2011). Lapset hyvinvointitiedon tuottajina. Acta Universitatis Tamperensis Tampere: Tampere University Press. Hinde, R.A Etologinen teoria ja suhdeteoria. (The ethological theory and the relationships approaches.) In Ross Vasta (ed.) Kuusi teoriaa lapsen kehityksestä. (Six theories of a child s development.) Kuopio: Kuopion yliopiston painatuskeskus, Karlsson, L. (2010). Lapsinäkökulmainen tutkimus ja aineiston tuottaminen. Teoksessa K. P. Kallio, A. Ritala-Koskinen & N. Rutanen (toim.) Missä lapsuutta tehdään? Helsinki: Nuorisotutkimusseura, Lippman, L. H., Moore, K. A. & McIntosh, H. (2011). Positive Indicators of Child Well-Being: A Conceptual Framework, Measures, and Methodological Issues. Applied Research in Quality of Life 6(4), Malloch & C. Trevarthen (eds.) Communicative musicality. Oxford: Oxford Univ. Press; p Marjanen, K The Belly-Button Chord. Connections of pre- and postnatal music education with early mother-child interaction. University of Jyväskylä, Finland. Jyväskylä Studies in Humanities No 130, Dissertation. Available online at https://jyx.jyu.fi/ Small M. L. (2011). How to Cunduct a Mixed Medhods Study: Recent Trends in a Rapidly Growing Literature. Annual Review of Sociology 37,

KOKEMUSASIANTUNTIJAT MONINAISEN HYVINVOINTITIEDON TUOTTAJINA

KOKEMUSASIANTUNTIJAT MONINAISEN HYVINVOINTITIEDON TUOTTAJINA Lahden tiedepäivät 2013 KOKEMUSASIANTUNTIJAT MONINAISEN HYVINVOINTITIEDON TUOTTAJINA Kehittämis- ja tutkimushanke: Asuinalue lapsiperheiden kokemana - hyvinvointi haasteellisessa ympäristössä (2013-2015)

Lisätiedot

Lapsen voimavarat hyvinvoinnin edistäjinä

Lapsen voimavarat hyvinvoinnin edistäjinä Lapsen voimavarat hyvinvoinnin edistäjinä Alle kouluikäisten lasten hyvinvoinnin tukeminen vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyöllä Saara Salmi ja Lasse Lipponen Työpapereita 2013:1 LAPSEN VOIMAVARAT

Lisätiedot

Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä

Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä Varhaiskasvatuksen Tiedelehti Journal of Early Childhood Education Research Vol. 1, No. 1, 2012, 22 43 Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä Anna- Maija Puroila a & Eila Estola

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

Leena Kaivo-oja. Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä

Leena Kaivo-oja. Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä Leena Kaivo-oja Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä Opinnäytetyö Syksy 2012 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

Senioreiden koulutus ja elämänlaatu

Senioreiden koulutus ja elämänlaatu HELSINKI UNIVERSITY PALMENIA CENTRE FOR CONTINUING EDUCATION Senioreiden koulutus ja elämänlaatu Pilar Escuder-Mollon, Salvador Cabedo (toim.) 1 Senioreiden koulutus ja elämänlaatu ISBN 978-952-10-7774-6

Lisätiedot

Kristiina Kumpulainen Henkilöstön työssä koettu hyvinvointi

Kristiina Kumpulainen Henkilöstön työssä koettu hyvinvointi Kristiina Kumpulainen Henkilöstön työssä koettu hyvinvointi Pitkittäisseuranta muuttuvassa koulutusorganisaatiossa Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and

Lisätiedot

Blogit kehitysvammaisen lapsen äitiyden kokemusten näyttämönä

Blogit kehitysvammaisen lapsen äitiyden kokemusten näyttämönä Minna Nevalainen TUNTEIDEN VUORISTORADASSA Blogit kehitysvammaisen lapsen äitiyden kokemusten näyttämönä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2015

Lisätiedot

Raha ja rakkaus hyvinvoinnin lähteinä

Raha ja rakkaus hyvinvoinnin lähteinä ARTIKKELIT Raha ja rakkaus hyvinvoinnin lähteinä SAKARI KAINULAINEN Tutkimusten mukaan ihmisten tyytyväisyys omaan elämään kasvaa tulojen lisääntyessä, mutta onnellisuuden kasvu loppuu tietyn tulorajan

Lisätiedot

Kerhotoiminnan merkitys lapsen ja nuoren hyvinvointiin

Kerhotoiminnan merkitys lapsen ja nuoren hyvinvointiin YTT Liisa Häikiö Tampereen yliopisto Kerhotoiminnan merkitys lapsen ja nuoren hyvinvointiin Esimerkkinä Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä -hanke 1 Koulujen kerho- ja harrastustoiminta käytännössä

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika...

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika... SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4 3 Perhe ja koti... 5 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8 5 Vapaa-aika... 13 6 Kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta...

Lisätiedot

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Alisa Alijoki a, Eira Suhonen b, Mari Nislin c, Elina Kontu d & Nina Sajaniemi e

Alisa Alijoki a, Eira Suhonen b, Mari Nislin c, Elina Kontu d & Nina Sajaniemi e Tiedelehti Journal of Early Childhood Education Research Vol. 2, No. 1, 2013, 24 47 Pedagogiset toiminnat erityisryhmissä ja oppimisympäristön laatu Alisa Alijoki a, Eira Suhonen b, Mari Nislin c, Elina

Lisätiedot

PÄIVÄKODISTA PERUSKOULUUN

PÄIVÄKODISTA PERUSKOULUUN Raportit ja selvitykset 2013:13 Ulla Taipale-Lehto, Timo Bergman GRAAFISEN TEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI Kirsti Karila, Lasse Lipponen & Kirsi Pyhältö (toim.) PÄIVÄKODISTA PERUSKOULUUN Siirtymät varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

DYSFASIA-LAPSIPERHEEN HAASTAVA VANHEMMUUS

DYSFASIA-LAPSIPERHEEN HAASTAVA VANHEMMUUS DYSFASIA-LAPSIPERHEEN HAASTAVA VANHEMMUUS Tuulta purjeisiin -projektin vertaistukiryhmän vanhempien arjessa jaksamisesta Inkinen Eija Kallio Eija Opinnäytetyö, Kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Joogan opettaminen kaupunkien peruskouluissa Jennifer Cohen Harper (E-RYT, MA)

Joogan opettaminen kaupunkien peruskouluissa Jennifer Cohen Harper (E-RYT, MA) 1 Joogan opettaminen kaupunkien peruskouluissa Jennifer Cohen Harper (E-RYT, MA) Tiivistelmä: Joogan opettaminen lapsille on innostava mutta samalla haastava tehtävä erityisesti köyhien asuinalueiden kouluissa.

Lisätiedot

ADHD-LASTEN VANHEMPIEN KOKEMUKSET ARJESTA JA SAADUISTA TUKIPALVELUISTA

ADHD-LASTEN VANHEMPIEN KOKEMUKSET ARJESTA JA SAADUISTA TUKIPALVELUISTA ADHD-LASTEN VANHEMPIEN KOKEMUKSET ARJESTA JA SAADUISTA TUKIPALVELUISTA Hitaasti hengitellen ja hengästyen, päivästä toiseen toivoen, helpompaa huomista odotellen ja jatkuvasti kiviä käännellen" eteenpäin!

Lisätiedot

Seminaari 6.-7.2.2014. Sillalla-På Bron 2014

Seminaari 6.-7.2.2014. Sillalla-På Bron 2014 Seminaari 6.-7.2.2014 Sillalla-På Bron 2014 Sillalla-På Bron -seminaari 2014 Hyvä Sillalla-seminaarin osanottaja! Parhaimmillaan elämä sujuu puhevammasta huolimatta vuorovaikutuksessa toisten ihmisten

Lisätiedot

Reijo Kupiainen, Sirkku Kotilainen, Kaarina Nikunen ja Annikka Suoninen (toim.): LAPSET NETISSÄ

Reijo Kupiainen, Sirkku Kotilainen, Kaarina Nikunen ja Annikka Suoninen (toim.): LAPSET NETISSÄ MEDIAKASVATUSSEURAN JULKAISUJA 1/2013 Reijo Kupiainen, Sirkku Kotilainen, Kaarina Nikunen ja Annikka Suoninen (toim.): LAPSET NETISSÄ Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä Julkaisija/

Lisätiedot

Lasten käsityksiä köyhyydestä ja köyhyyden syistä

Lasten käsityksiä köyhyydestä ja köyhyyden syistä Lasten käsityksiä köyhyydestä ja köyhyyden syistä MIA HAKOVIRTA & JOHANNA KALLIO 11 15-vuotiaat lapset kertoivat haastatteluissa, että köyhien lasten tavarat ovat malleiltaan vanhoja, toisten käyttämiä

Lisätiedot

LAPSEN SOSIAALISEN KOMPETENSSIN TUKEMINEN VANHEMPIEN EPÄSUORAT JA SUORAT VAIKUTUSTAVAT

LAPSEN SOSIAALISEN KOMPETENSSIN TUKEMINEN VANHEMPIEN EPÄSUORAT JA SUORAT VAIKUTUSTAVAT TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 324 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA LAPSEN SOSIAALISEN KOMPETENSSIN TUKEMINEN VANHEMPIEN EPÄSUORAT JA SUORAT VAIKUTUSTAVAT

Lisätiedot

Johanna Hokkanen. Kotien lääkekasvatus. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Education, Humanities, and Theology No 73

Johanna Hokkanen. Kotien lääkekasvatus. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Education, Humanities, and Theology No 73 Johanna Hokkanen Kotien lääkekasvatus Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education, Humanities, and Theology No 73 Kotien lääkekasvatus JOHANNA HOKKANEN Kotien lääkekasvatus

Lisätiedot

Äiti vai hoitotäti? Varhaisen päivähoidon yhteydet nuoruusiän psyykkiseen kehitykseen

Äiti vai hoitotäti? Varhaisen päivähoidon yhteydet nuoruusiän psyykkiseen kehitykseen TIETEELLISET ARTIKKELIT PSYKOLOGIA 44 (05 06), 2009 Virpi-Maria Hämäläinen, Anna Kouvo ja Maarit Silvén Äiti vai hoitotäti? Varhaisen päivähoidon yhteydet nuoruusiän psyykkiseen kehitykseen Seurantatutkimuksessa

Lisätiedot

Erityislapsen omaishoitoperheen voimavarat ja tuen tarpeet

Erityislapsen omaishoitoperheen voimavarat ja tuen tarpeet Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Sosiaalialan koulutusohjelma Jenna Hämäläinen ja Krista Koivisto Erityislapsen omaishoitoperheen voimavarat ja tuen tarpeet Opinnäytetyö

Lisätiedot

Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa

Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Ernvall, Ida Jahnukainen, Johannes 2013 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Ernvall Ida Jahnukainen

Lisätiedot

liisa karlsson (toim.) Lapset kertovat...

liisa karlsson (toim.) Lapset kertovat... S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 9 / 2 0 0 6 liisa karlsson (toim.) Lapset kertovat... Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti: Stakes / Asiakaspalvelut PL 220, 00531

Lisätiedot

AINUTKERTAINEN LAPSUUTENI Lasten kokemuksia osallisuudesta Kaarinan SOS-lapsikylässä

AINUTKERTAINEN LAPSUUTENI Lasten kokemuksia osallisuudesta Kaarinan SOS-lapsikylässä AINUTKERTAINEN LAPSUUTENI Lasten kokemuksia osallisuudesta Kaarinan SOS-lapsikylässä Sari Carlsson Opinnäytetyö, kevät 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Länsi, Pori Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen

Lisätiedot

Parisuhde pikkulapsiperheessä

Parisuhde pikkulapsiperheessä JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 426 Kaisa Malinen Parisuhde pikkulapsiperheessä JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 426 Kaisa Malinen Parisuhde

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. TAMPERE KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot