Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta"

Transkriptio

1 Miia Pitkänen

2 Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Tavoitteena kuvata ja analysoida ammatillisen toimenpiteen ja erityisesti lapsen edun sisältöä, lisäksi tarkastelin sijoituksen jälkeisiä tukimuotoja

3 Aineistona 71 lapsen päätösasiakirjat ja siihen liittyvä asiakassuunnitelma sekä syventävänä aineistona 104 sivua muistiinpanotekstejä liittyen huostassapidon lopettamisen valmisteluun Tekstit tiedonlähteinä, joiden avulla kuvasin ja analysoin huostassapidon lopettamisen sisältöä

4 Miten asiakirjoihin perustellaan huostassapidon lopettaminen? Mitä asiakirjat kertovat alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon päättymiseen johtaneista syistä? Miten lapsen etu näkyy asiakirjoissa?

5 Lasten sijaishuoltopaikat Sijaishuoltopaikka Lasten lukumäärä Perhehoito 18 Laitos 41 Ammatillinen perhekoti 7 Sukulaissijoitus 2 Koti 3 (lapset saman perheen sisaruksia) 71

6 Syytekijöiden kuvailevaa analyysia kategorisen sisällönanalyysin menetelmin Lapsen tilannetta kuvaavat syyt (166) Vanhemman tilannetta kuvaavat syyt (113) Asiakasprosessiin liittyvät syyt (15 lapsella)

7 Lapsen terveydentila Lapsen sosioemotionaaliset syytekijät Lapsen arjen toimivuus Vanhemmuuden turvallisuus Vanhemmuuden tasapainoiset olosuhteet Fyysinen vointi Suhde vanhempiin Koulun toimivuus Lapsen kasvuolosuhteiden vakiintuminen ja selkiytyminen Muutokset vanhemman elämäntilanteessa: työ, asuinpaikka Psyykkinen vointi Suhde sisaruksiin Päivähoidon toimivuus Vanhemmuuden taitojen vahvistuminen Muutokset perhesuhteissa Päihteidenkäytön loppuminen Suhde muihin läheisiin Lapsen harrastustoiminta Vanhemman hyvä suhde lapseen Vankilasta vapautuminen Suhde ystäviin Päihteidenkäytön loppuminen

8 Korostui lapsen toimiva arki ja tavalliset lapsuuteen kuuluvat asiat Lapsen näkökulmasta päätös näkyi myönteisenä muutoksena ja positiivisina lapsuuteen liittyvinä asioina Lapsen hyvä ja turvallinen elämäntilanne painottuivat

9 Korostuivat vanhemmuuden mahdollistuminen, lapsen näkökulmasta vanhemman parempi elämäntilanne ja kohentuneet kasvuolosuhteet Perusteluissa painotettiin vanhempien elämäntilanteen tasapainoisuutta, vanhemmuuden luotettavuutta ja vastuunottamista lapsen tilanteesta, hoidosta ja kasvatuksesta

10 Syyt erillään lapsen tai vanhemman tilanteesta, ennemminkin institutionaalisia syitä, joilla vain vähän yhtymäkohtia lapsen tai perheen arkeen Perustelut liittyivät vahvasti uuteen juridiseen päätökseen, asiakasprosessin muutostilanteeseen tai huostassapidon toimeenpanemisen vaikeuteen

11 Huostassapidon yksilöllisistä merkityksistä ja kokemuksista syytekijät kertoivat varsin vähän Myös lapsen sijaishuollon aikaisia aikuissuhteita ja sijaishuollon aikaa oli käsitelty hyvin vähän Lapsen ja vanhemman välisen suhteen tarkastelua melko vähän

12 Lapsen asema tiedon tuottajana oli vähäinen 14 lapsen kohdalle oli perusteluihin kirjattu lapsen oma mielipide huostassapidon lopettamiseen Lapsi oli päätöksen ja sen sisällön keskeinen kohde

13 kontekstina lapsen arkielämä muutoksen ja onnistumisten kuvaaminen keskeistä korostui lapsen luotettava arki, turvallinen lapsuus ja sosiaalinen tila saada olla perheessä lapsen asemassa vanhemman näkökulmasta korostui vastuun ottaminen lapsesta sekä mahdollisuus saada tähän tukea

14 Oikeus lapsuuteen Lapsen oikeus hyvään vanhemmuuteen Oikeus perhe-elämään Oikeus huolenpitoon Hyvä kasvuympäristö Oikeus asua turvallisesti Oikeus asua läheistensä kanssa Oikeus valita kotimaansa Lapsen etuna kuvattuja oikeuksia Lapsen subjektius Oikeus itsenäistyä Oikeus omiin valintoihin Oikeus omaan kulttuuriin Oikeus saada tukea Lähiverkoston tuki Ammatillinen tuki Jälkihuollon palvelut

15 Kun huostassapidon syyt liittyivät lapsen tai vanhemman tilanteeseen näkyi huostassapidon lopettaminen siirtymänä lapsen suojelusta lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukemiseen Siirtymä oli asteittainen Arviointivaiheessa painottui työskentely vanhempien kanssa ja mahdollisimman riskitön siirtymä pois sijaishuollosta Arvioinnissa keskeistä koekotiutuksen kautta hankittu tieto vanhempien mahdollisuudesta ottaa itselleen kokonaisvastuu lapsen hoidosta, kasvusta ja suojelusta

16 Huostassaolon erityisyys, lapsuuteen paikantuvana ajanjaksona merkityksellinen Lapsen kokemuksellisen tiedon näkyvyys? Sijaishuollon vaikutusten arviointi Muutoksen ja järjestetyn sijaishuollon suhde näkyväksi miksi ja mitä sijaishuollolla saavutettiin?

17 Lapsi Vanhemmat Sijaishuolto Sosiaalityöntekijä Mennyt Lapsen ja perheen näkemys sijoituksesta, sen tavoitteista ja vaikutuksista Lapsen ja perheen näkemys lapsen ja vanhemman välisen suhteen muutoksesta sijoituksen aikana Sosiaalityöntekijän ja sijaishuoltopaikan näkemys lapsen sijoitukselle asetetuista ja saavutetuista sekä keskeneräisistä tavoitteista - mitä ja miksi? Arvio sijoituksen aikaisten aikuiskontaktien merkityksestä lapselle Nykytilanne Arjen rakenteet (koulu, päivähoito, harrastukset) Asuminen ja kodin olosuhteet Huolenpito ja turvallisuus Lapsen asema perheen jäsenenä, suhde vanhempiin ja sisaruksiin Läheisten merkitys Tasapainoinen elämäntilanne Turvallinen kasvuympäristö Mahdollisuus huolehtia ja välittää lapsesta Isän/äidin suhde lapseen Vanhemman mahdollisuus tukea ja turvata lasta Perheen tukirakenteet Sijaishuoltopaikan yhteistyö lapsen ja perheen kanssa sijoituksen aikana Sijaishuoltopaikan mahdollisuus tukea lasta ja perhettä siirtymävaiheessa Sosiaalityöntekijällä kokonaistilanteen arviointi Siirtymävaiheen sisällöt ja vaiheet näkyviksi

18 Lapsi Vanhemmat Sijaishuolto Sosiaalityöntekijä Tahto Lapsen ja vanhemman mielipide ja toive sijoituksen päättymisestä, siirtymävaiheesta ja tukitoimista Näkemys sijoituksen päättämisestä Tunne Minkälainen kokemus sijoitus on ollut? Lapsen ja perheen mahdollisuus kuvata mitä tunteita sijoitukseen ja sen päättymiseen liittyy Tulevaisuus Yhteinen arvio huostassapidon päättymisen hyödyistä, mahdollisista haasteista tai huolista Yhteinen suunnitelma lapsen ja perheen tukitoimista sijoituksen jälkeen Näkyväksi lähiverkoston ja sijaishuoltopaikan mahdollisuudet tukea sijoituksen päättyessä

19 Sisältönä onnistumisia ja uusia mahdollisuuksia Parempi mahdollisuus lapsen ja vanhemman väliseen yhteiseen elämään Myönteinen ratkaisu osana lastensuojelun asiakaspolkua

20

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin?

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3 Aila Puustinen-Korhonen & Tarja Pösö Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ?

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen kehittämishankkeen raportti KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

KAdonnuttA. etsimässä

KAdonnuttA. etsimässä Marjo Pajari Marjo Pajari KAdonnuttA vanhempaa etsimässä Ajatuksia ja ja kokemuksia hyvästä käytännöstä kadonneen vanhemman yhteydenottoprosessissa Marjo Pajari Kadonnutta vanhempaa etsimässä Ajatuksia

Lisätiedot

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen

Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen 1 Kati Hämäläinen Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 56/2012 2 Julkaisija: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto

Lisätiedot

Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA. Kokkola 19.1.2012

Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA. Kokkola 19.1.2012 Sirpa Taskinen Uudistettu lastensuojelulaki STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA Kokkola 19.1.2012 Esityksen rakenne Lastensuojelulain l uudistamisen i taustat Keskeiset uudistukset Lapsen etu vai

Lisätiedot

Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta?

Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta? Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta? Selvitys POP-hankkeseen Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Seutulantie 3-5 A 04400 Järvenpää Y-tunnus 1765926-6 Sinikka Olmiala

Lisätiedot

Asiakas- ja palvelusuunnitelma. pohjana

Asiakas- ja palvelusuunnitelma. pohjana Asiakas- ja palvelusuunnitelma l l suunnitelmallisen asiakastyön pohjana PaKaste, Rovaniemi 14.4.2011 Dokumentoinnin kehittäminen Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA T E K I J Ä : Mika Hirvonen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana Petra Kääriäinen Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Varhaiskasvatuksen laitos Kevät

Lisätiedot

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Sisällä: Länsi-Suomen lääni Lokakuu 6/2010 Osoitteellinen jakelu s. 2-38 Lastensuojelu s. 38-47 Erikoisryhmät Kuntoutus Vanhustyö Päihdehuolto + Muut palvelut Kujalantie 11 39590

Lisätiedot

1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009. (((äää PPP

1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009. (((äää PPP 1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009 P (((äää PPP 2 (109) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...7 2. LAPSEN HUOLTO JA ASUMINEN...9 2.1. Yleistä...9 2.2. Lähihuoltajuus ja lapsen asuminen...9 2.2.1. Vanhemman puuttuva

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Lapsen asema erotilanteessa. - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta

Lapsen asema erotilanteessa. - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta Lapsen asema erotilanteessa - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta Lapsen huolto, tapaaminen ja asuminen Päätöksenteko Lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.4:2008 ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Sanna Romppanen 2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA Orvokki Kuronen 0302122 Pro Gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2013 Lapinyliopisto SSOS 1326 okuronen@ulapland.fi Lapinyliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot