Mitä tiedetään luontoympäristön hyvintointivaikutuksista, mitä pitäisi vielä selvittää?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä tiedetään luontoympäristön hyvintointivaikutuksista, mitä pitäisi vielä selvittää?"

Transkriptio

1 Mitä tiedetään luontoympäristön hyvintointivaikutuksista, mitä pitäisi vielä selvittää? Ann Ojala Tutkija (ympäristö- ja sosiaalipsykologinen tutkimus) ann.ojala(ät)luke.fi Green Care - Vaikuttavuusseminaari Miten luonnon tuottamia hyvinvointivaikutuksi voidaan mitata ja todentaa?

2 Esityksen sisältö Mitä tiedetään luontoympäristön hyvinvointivaikutuksista - Tutkimustietoa maailmalta Luontoympäristöjen psykologiset ja fysiologiset vaikutukset Vaikutukset elinympäristössä - Lisätutkimustarpeet - Argumenta-hanke Elämänlaatu (mahdollisuus olla luonnossa, esim. kaupunkisuunnittelu, viheralueiden läheisyys, metsäkoulut) Ennaltaehkäisy (terveysmetsät) Hoito (terapiapuutarhat) Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys Kuva: Ann Ojala

3 Taustatietoja Mielenterveys Pitkittynyt stressi infektiot tulehdusperäiset sairaudet mielenterveysongelmat (masennus, vihamielisyys) Euroopassa 20% kaikista sairauksista liittyy mielenterveyteen (EU:ssa 26%). Tietyissä Euroopan maissa 50% pitkäaikaisista sairauslomista liittyy mielenterveysongelmiin, erityisesti masennukseen

4 Taustatietoja Vähäinen liikkuminen Lapsilla pitäisi olla päivässä vähintään 60 min. kohtalaista tai voimakasta liikuntaa. Skotlannissa 11 vuotiaista vain 25% tytöistä ja 40% pojista täyttää suositukset (Currie ym. 2008). Euroopassa melkein 2/3 aikuisista ja 80% nuorista ei harrasta aerobista liikuntaa suosituksien mukaan vähintään 150 min. viikossa (Hallal ym. 2014). Vähäisen liikkumisen tuloksena kuolee maailmassa kolme miljoonaa ihmistä vuodessa (Lim ym. 2012)

5 Hyvinvointiin liittyviä ympäristöpsykologisia taustateorioita Psykofysiologisen stressin väheneminen (Ulrich, 1984) Ihminen on evolutiivisesti sopeutunut luontoympäristöön. Luonnon katseleminen vähentää stressiä; prosessi on automaattinen ja tunnepohjainen. Tarkkavaisuuden elpymisen teoria (Kaplan & Kaplan, 1989) Ihminen on tiedonkäsittelijä, mutta tämä ominaisuus on rajallinen. Miellyttävä ympäristö mahdollistaa tarkkaavaisuuden elpymistä.

6 Viherympäristön hyvinvointivaikutukset Stressista palautuminen Ulkoiluun liittyvät hyvinvointivaikutukset Sosiaalinen vuorovaikutus Koettu terveys Muut vaikutukset (esim. lasten luontosuhde, ympäristöystävällisyys)

7 Viherympäristön hyvinvointivaikutukset Stressista palautuminen Viheralueet Kaupunkiluontoalueiden käyttö vähentää stressiä ja edistää rauhoittumista (Pelkonen & Tyrväinen, 2005) - miellyttävät ollessamme henkisesti väsyneitä - kohentavat mielialaa - alentavat verenpainetta, sydämen sykettä, lihasjännitystä ja stressihormonin tasoa - auttavat tarkkaavaisuutta palautumaan, edistävät suoriutumista keskittymistä vaativista tehtävistä - Jo lyhytaikaisella vierailulla on myönteisia vaikutuksia psykologiseen hyvinvointiin (elvyttävyyteen, elinvoimaisuuteen, myönteisiin tunteisiin ja luovuuteen) (Tyrväinen ym. 2014)

8 Kokeellinen tutkimus Helsingissä, Tutkimusalueet: rakennettu ympäristö (ydinkeskusta), kaupunkipuisto, kaupunkimetsä Tutkimushenkilöt: 95 pääkaupunkiseudulla asuvaa vapaaehtoista Koeasetelma: 15 minuuttia istumista, sen jälkeen 30 minuuttia kävelyä Tutkimustavoitteet: Lisätä tietoa erityyppisten viheralueiden hyvinvointivaikutuksista. Integroida fysiologisia ja psykologisia tutkimusmenetelmiä

9 Kenttäkoe Helsingissä: Koeasetelma Psykologiset mittarit Elvyttävyys Elinvoimaisuus Positiiviset tunteet Negatiiviset tunteet Luovuuskysymykset Fysiologiset mittaukset Kortisoli, verenpaine, sydämen syke

10 Kuvia tutkimusympäristöistä 10

11 Kuvia tutkimusympäristöistä 11

12 Kuvia tutkimusympäristöistä 12

13 Kenttäkoe Helsingissä: tulokset Kaupungin puisto ja metsä elvyttävät Elvyttävyyden tunteelta ero metsän ja puiston hyväksi ilmenee jo 15 minuutin oleskelun jälkeen. Elinvoimaisuus lisääntyy 15 minuutin istumista seuranneen puolen tunnin kävelyn jälkeen. Metsä on elvyttävyydeltään osallistujille miellyttävin paikka ,3 4,6 3,8 Kaupunki Puisto Metsä

14 Kenttäkoe Helsingissä: tulokset Kaupunkimetsät ja -puistot auttavat stressistä palautumiseen. Jo lyhytaikainen vierailu riittää. Kaupunkipuistolla ja metsällä ovat melkein samanlaiset positiiviset vaikutukset, mutta metsäaluen positiiviset vaikutukset ovat hieman korkeammat. Kortisolitaso laskee kaikilla alueilla.

15 Viherympäristön hyvinvointivaikutukset Ulkoiluun liittyvät hyvinvointivaikutukset Viheralueet - houkuttelevat liikkumaan - Suomalaiset ulkoilevat paljon, viheralueet houkuttelevat liikkumaan (Borodulin ym. 2011). - lisävät hyvinvointia - Mitä enemmän luonnossa ulkoilee, sitä enemmän saa elpymiskokemuksia ja sitä parempi on ihmisten emotionaalinen hyvinvointi (Korpela & Paronen, 2011). - Ulkoilun hyödyt vahvistuvat paljon ulkoilevilla, sillä heidän ulkoilukerrasta saamansa hyödyt ovat voimakkaampia ja lisäävät positiivisia tuntemuksia kuten onnellisuutta ja tyyneyttä. Elpyminen on välittävä tekijä ulkoiluun käytetyn ajan ja psyykkisen hyvinvoinnon välillä (Korpela ym. 2014)

16 Viherympäristön hyvinvointivaikutukset Sosiaalinen vuorovaikutus Mitä vähemmän viheralueita on kilometrin säteellä kodista, sitä suurempaa on yksinäisyys ja vähäisempaa sosiaalinen tuki (Maas ym. 2009). Mitä enemmän viheralueita lähistössä on, sitä enemmän yhteisöllisyyttä koetaan (Sugiyama ym. 2008) Paljon ulkolevien keskuudessa viimeisimmän ulkoilukerran kesto tai ulkoiluseura eivät osoittautuneet hyvinvointiin vaikuttaviksi tekijöiksi (Korpela ym. 2014). Sopivan seuran puuttuminen nostaa kynnystä lähteä ulkoilemaan

17 Mitä vihreämpi sitä parempi

18 Viherympäristön hyvinvointivaikutukset Koettu terveys Viherympäristöt - korreloivat positiivisesti koetun terveyden kanssa: km säteellä sijaitsevilla viheralueilla on tärkeä vaikutus subjektiiviselle kuvalle omasta terveydestä (Maas ym. 2005). - vähentävät terveyteen liittyvää epätasa-arvoa - Sosioekonominen epätasaarvo (matalien tulojen vaikutus psyykkiselle hyvinvoinnille) tasoittuu alueilla missä on eniten viheralueita (Mitchell ym. 2015, in press)

19 Viheralueet, mielenterveys ja elämänkaari

20 Viherympäristön hyvinvointivaikutukset Viherympäristöt ja lapset Viherympäristöt - tukevat lasten luovempaa ja monipuolisempaa leikkimistä - liittyvät lapsien parempaan toimintaan (keskittyminen, motoriset taidot, tunnesääteily) - luontokokemus (luonnossa oleminen tärkeää) - Lapsilla ja nuorilla, joilla on keskittymisvaikeuksia ja motivaation puutetta, vihreä leikki- ja oppimisympäristö tukee sosiaalista ja kognitiivista kehitystä (Laaksoharju ym. 2012)

21 Metsä vaikuttaa mielialaan, erityisesti niillä joilla on mielenterveysongelmia

22 Käytännön esimerkkejä

23 Voimametsä Yhteistyössä Metla, Tampereen yliopisto, Ikaalisten kylpylä Ikaalisten kylpylän lähellä sijaitseva ulkoilureitti, avattu vuonna 2010 Reitin varrella metsän ja ympäristön kokemiseen ja havainnoimiseen liittyvät harjoitetaulut Harjoitteet perustuvat tutkimustietoon Samanlaisia reittejä avattu Ranskassa, Ruotsissa ja Luksenburgissa. Kts. esim. Metsäkylpy shinrin-yoku Kuva: Ann Ojala Kuva: Ann Ojala

24 Parantava metsäpuutarha Nacadia Tanskassa ja Alnarpin kuntoutuspuutarha Ruotsissa Nacadia stressiin liittyvät sairaudet nature-based treatment Puutarhatoiminta, aistikokemuksien terapeuttinen käyttö, kognitiivinen terapia (mindfulness) Alnarp: nature-based interventions burnout maahanmuuttajat sydänsairauksista kärsivät Kuva :Ann Ojala

25 Johtopäätökset Viheralueet edistävät elpymistä ja stressin alenemista Psykologinen näyttö Fysiologinen näyttö Edistävät liikkumista Joten: Viheralueiden saavutettavuus on tärkeä Pitäis olla tasavertainen kaikille yhteiskunnan ryhmille Viheralueille pääseminen pitäisi olla helppoa Viheralueiden laatu näyyttää olemaan erittäin tärkeä kaupunkiympäristöissä Kaupungin (lähi)luontoalueet tukevat asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä

26 Lisätutkimustarpeet Vähän tutkimusta tai tutkimustulokset ristiriitaisia Vaikutus eri ryhmissä (ikä, sukupuoli, koulutus, sosioekonominen tausta, henkilökohtaiset erot, elämänkaari...). Tiedetään hyvin vähän eri ryhmien tarpeista ja mieltymyksistä Eri tyyppisten viheralueiden vaikutus Ei ole riittävästi tietoa mekanismeista, joiden kautta luontoympäristöt lisäävät terveyttä ja hyvinvointia Yhdeenkuuluvuuden tunne, sosiaalinen kanssakäyminen Vaikutukset fyysiseen terveyteen ja liikkumiseen ovat epäselviä (tutkittu vähän) Tutkimustulosten ero näyttää johtuvan tehdyistä mittauksista ja tasosta. Miten tuoda luontoa lähemmäs jokapäiväistä elämää? (luontosuhde, työhyvinvointi, lasten leikki, ikäihmisten harrastukset...)

27 Argumenta-hanke: Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys Luonnonvarakeskuksen (ent. Metsäntutkimuslaitos) ja Suomen ympäristökeskuksen yhdessä suunnittelema ja toteuttama seminaarisarja Suomen Kulttuurirahaston rahoittama hanke, Vastuulliset johtajat: Liisa Tyrväinen (Luke) ja Jukka-Pekka Jäppinen (SYKE) Koordinaattorit: Ann Ojala (Luke) ja Martina Reinikainen (SYKE) Loppuraportti: Luonto lähelle ja terveydeksi

28 Tutkimusohjelman ehdotetut teemat 1. Luontoympäristöjen ja ympäristömuutosten yhteys terveyteen ja hyvinvointiin sekä vaikutusmekanismien tunnistaminen 2. Luonnonvarojen kestävän käytön sekä alueidenkäytön suunnittelutyökalujen kehittäminen terveyshyötyjen edistämiseksi 3. Puhdas vesi hyvinvoinnin lähteenä Meri-, vesi- ja pohjavesiympäristöihin päätyvien haitallisten aineiden riskit ja niiden hallinta 4. Luontoon perustuvat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja niiden kehittäminen 5. Luonnon terveys- ja hyvinvointihyötyjen sekä -haittojen arvottaminen ja taloudellinen merkitys 6. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän luontosuhteen muodostumisen ja kehittymisen tutkimus

29 Luonto ja hyvinvointi -toimenpideohjelman ( ) ehdotetut päämäärät 1. Ehkäistä kansansairauksia ja pysäyttää niiden aiheuttamien kustannusten kasvu 2. Lisätä terveellisten luonnontuotteiden tuntemusta ja käyttöä 3. Luonnon käytön lisääminen sosiaali- ja kasvatustyön tukena 4. Kannattavan elinkeinotoiminnan rakentaminen luonnon terveyshyödyistä 5. Ekosysteemien terveys- ja hyvinvointivaikutusten tutkimus painopisteeksi

30 Lähteet Borodulin, K. (2006). Suomalainen on ahkera hyötyliikkuja. Liikunta & Tiede 43(4): 4-9. Currie, C., Gabhainn, S.N., Godeau, E., Roberts, C., Smith, R., Currie, D., Picket, W., Richter, M., Morgan, A & Barnekow, V. (eds.) (2008). Inequalities in young people s health: HBSC international report from the 2005/2006 survey, Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Forests, Trees and Human Health, Nilsson et al. (Eds). Springer Science+Business Media. Hallal, P.C., Andersen, L,B., Bull, F., Guthold, R., Haskell, W., Ekelund, U., et al. (2012). Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects. Lancet, 380, Hartig, T., Evans, G. W., Jamner, L. D., Davis, D. S. & Gärling, T. (2003). Tracking restoration in natural and urban field settings. Journal of Environmental Psychology 23: Kaplan, R., & Kaplan, S The experience of nature: a psychological perspective. Cambridge University Press, Cambridge. Korpela, K., Hartig, T., Kaiser, F. & Fuhrer, U Restorative experience and self- regulation in favorite places. Environment & Behavior 33: Korpela, K. & Paronen, O. (2011). Ulkoilun hyvinvointivaikutukset. Teoksessa Sievänen, T. & Neuvonen, M. (toim.). Luonnon virkistyskäyttö Metlan työraportteja 212, Korpela, K., Ylén, M., Tyrväinen, L. & Silvennoinen, H Favorite green, waterside and urban environments, restorative experiences and perceived health in Finland. Health Promotion International 25(2): Korpela, K., Borodulin, K., Neuvonen, M., Paronen, O., & Tyrväinen, L. (2014). Analyzing the mediators between nature-based outdoor recreation and emotional well-being. Journal of Environmental Psychology, 37, 1 7. Laaksoharju, T., Rappe, E. & Kaivola, T. (2012). Garden affordances for social learning, play, and for building nature child relationship. Urban Forestry & Urban Greening 11(2), doi: /j.ufug Lim, S.S., Vos, T., Flaxman, A.D., Danaei, G., Shibuya, K., Adair-Rohani, H., et al. (2012). A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, : a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study Lancet, 380(9859), Luonnon virkistyskäyttö 2010 (Sievänen ja Neuvonen, toim.), Metlan työraportteja, 212. Maas, J., Verheij, R. A., Groenewegen, P. P., de Vries, S. & Spreeuwenberg, P Green space, urbanity, and health: How strong is the relation? Journal of Epidemiology and Community Health 60: Maas J., van Dillen, S., Verheij, R. A. & Groenewegen, P.P. (2009). Social contacts as a possible mechanism behind the relation between green space and health. Health & Place 15, Mitchell, R. & Popham, F Effect of exposure to natural environment on health inequalities: an observational population study. Lancet 372: Neuvonen, M., Sievänen, T., Tönnes, S. & Koskela, T Access to green areas and the frequency of visits - A case study in Helsinki. Urban Forestry & Urban Greening 6(4): Park, B.J., Tsunetsugu, Y., Kasetani, T., Hirano, H., Kagawa, T., Masahiko, S., & Miyazaki, Y Physiological effects of shinrinyoku (taking in the atmosphere of the forest) using salivary cortisol and cerebral activity as indicators. Journal of Physiological Anthropology, 26: Pelkonen, J. & Tyrväinen, L Kaupunkiviheralueiden koetut arvot ja merkitykset asukkaille Länsi- Vantaalla. Helsingin yliopisto, metsäekologian laitos. 59 s. Sugiyama, T., Leslie, E., Giles-Corti, B. & Owen N. (2008). Associations of neighborhood greenness with physical and mental health: do walking, social coherence and local social interaction explain the relationships? Journal of Epidemiology & Community Health 62: e9. Taylor, A. F. & Kuo, F.E Children with attention deficits concentrate better after walk in the park. Journal of Attention Disorders 12: Tsunetsugu, Y., Lee, Y., Park, B. J., Tyrväinen, L., Kagawa, T., & Miyazaki, J Physiological and psychological effects of viewing urban forest landscapes assessed by multiple measurements. Landscape and Urban Planning 113: Tyrväinen, L., Silvennoinen, H., Korpela, K. & Ylen, M Luonnon merkitys kaupunkilaisille ja vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin. Julkaisussa: Tyrväinen, L. & Tuulentie, S. (toim.). Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi. Metlan työraportteja, 52: Tyrväinen, L., Ojala, A., Korpela, K., Lanki, T., Tsunetsugu, Y., & Kagawa, T The influence of urban green environments on stress relief measures: A field experiment. Journal of Environmental Psychology, 38, 1 9. Ulrich, R., Simons, R., Losito, B., Fiorito, E. Miles, M. & Zelson, M Stress recovery during exposure to natural and urban environments. Journal of Environmental Psychology 11: Vattulainen, Kirsi, Sarjala, Tytti, Savonen, Eira-Maija & Korpela, Kalevi Elpymiskokemuksia metsästä, Voimapolun käyttäjäkysely. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute s. ISBN (PDF). Saatavissa: Ward Thompson, C, Aspinall, P and Montarzino, A The Childhood Factor: Adult Visits to Green Places and the Significance of Childhood Experience. Environment and Behavior. 40 (1)

31 Kiitos!

32 32 Teppo Tutkija

Ann Ojala Luonto ja hyvinvointi Näkökulmia painonhallintaan ja luontoliikuntaan Syysseminaari 17. 18.9.2013, Luontokeskus Haltia, Nuuksio, Espoo

Ann Ojala Luonto ja hyvinvointi Näkökulmia painonhallintaan ja luontoliikuntaan Syysseminaari 17. 18.9.2013, Luontokeskus Haltia, Nuuksio, Espoo Luonnossa oleskelun ja ulkoilun vaikutus stressiin Ann Ojala Luonto ja hyvinvointi Näkökulmia painonhallintaan ja luontoliikuntaan Syysseminaari 17. 18.9.2013, Luontokeskus Haltia, Nuuksio, Espoo Esityksen

Lisätiedot

Luonnon merkitys kaupunkilaisille ja vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin

Luonnon merkitys kaupunkilaisille ja vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi Metlan työraportteja 52: 57 77 Luonnon merkitys kaupunkilaisille ja vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin Liisa Tyrväinen, Harri Silvennoinen, Kalevi Korpela ja Matti

Lisätiedot

V Vihreää hyvinvointia

V Vihreää hyvinvointia Vihreää hyvinvointia Hoida terveyttäsi luonnossa Mikä vihreästä maisemasta tekee terveellisen? Tutkijat arvelevat, että ihminen on evoluution aikana sopeutunut olemaan levollinen suojaisassa ja ravinnon

Lisätiedot

VIRKISTÄÄKÖ VAPAA-AIKA? Vapaa-ajan toimintojen koettu virkistävyys ja niihin käytetty aika suomalaisilla

VIRKISTÄÄKÖ VAPAA-AIKA? Vapaa-ajan toimintojen koettu virkistävyys ja niihin käytetty aika suomalaisilla VIRKISTÄÄKÖ VAPAA-AIKA? Vapaa-ajan toimintojen koettu virkistävyys ja niihin käytetty aika suomalaisilla Anniina Vauhkonen Pro-gradu tutkielma Psykologian laitos Tampereen yliopisto Syyskuu 2010 TAMPEREEN

Lisätiedot

Metsä ikäihmisten hyvinvoinnin lähteenä

Metsä ikäihmisten hyvinvoinnin lähteenä TTS:n julkaisuja 418 Metsä ikäihmisten hyvinvoinnin lähteenä Metsä on turvallinen, rauhoittava, voimaannuttava elementti Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Metsä ikäihmisten hyvinvoinnin lähteenä Metsä

Lisätiedot

Lähiympäristön merkitys liikkumiselle

Lähiympäristön merkitys liikkumiselle Lähiympäristön merkitys liikkumiselle Tomi Mäki-Opas Erikoistutkija, FT Väestön terveyden tila -yksikkö 18.9.2013 Viher- ja ulkoalueiden yhteis liikunnan harrastamiseen / Tomi Mäki-Opas 1 Liikkumattomuuden

Lisätiedot

Näemme hiljaisuuden voimavarana, jota

Näemme hiljaisuuden voimavarana, jota JOUNI KAIPAINEN JA OLLI ROSENQVIST Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Maaseudun hiljaisuuden hyödyntäminen TIIVISTELMÄ Maaseudun hiljaisuus voidaan nähdä seesteisyyden, terveyden

Lisätiedot

Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen merkitys. Toukokuu 2013

Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen merkitys. Toukokuu 2013 Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen merkitys Toukokuu 2013 Sisällysluettelo 1. Esipuhe... 2 2. Johdanto... 3 1.2. Arjen hyvinvoinnin haasteita... 4 Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikentyminen...

Lisätiedot

Työterveyspäivät 23.-24.10. 2012, Messukeskus, Helsinki, Hyvää työtä!, Luentolyhennelmät, s. 108-113, Työterveyslaitos

Työterveyspäivät 23.-24.10. 2012, Messukeskus, Helsinki, Hyvää työtä!, Luentolyhennelmät, s. 108-113, Työterveyslaitos Työterveyspäivät 23.-24.10. 2012, Messukeskus, Helsinki, Hyvää työtä!, Luentolyhennelmät, s. 108-113, Työterveyslaitos Hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuuksia FT erikoistutkija Virpi Ruohomäki PsT

Lisätiedot

Liisa Rohweder Pääsihteeri, WWF Suomi Alustus päättäjien metsäakatemiassa 29.9.2010, Eurajoki

Liisa Rohweder Pääsihteeri, WWF Suomi Alustus päättäjien metsäakatemiassa 29.9.2010, Eurajoki Liisa Rohweder Pääsihteeri, WWF Suomi Alustus päättäjien metsäakatemiassa 29.9.2010, Eurajoki Kaipuu luonnon rauhaan Usein kun suomalaiselta kysytään sellaista paikkaa, missä hän kaikkein mieluiten viettää

Lisätiedot

Anja Yli-Viikari Luonnon vaikutukset hyvinvointiin

Anja Yli-Viikari Luonnon vaikutukset hyvinvointiin Anja Yli-Viikari Luonnon vaikutukset hyvinvointiin Ihminen on osa ympäristöään. Tähän mennessä huomiota on kiinnitetty lähinnä fyysisen ympäristön haittoihin, jotka aiheuttavat ihmisen sairastumista. Ympäristö

Lisätiedot

Puumateriaalien terveysvaikutukset sisäkäytössä

Puumateriaalien terveysvaikutukset sisäkäytössä ISBN 978-951-40-2523-5 (PDF) ISSN 1795-150X Puumateriaalien terveysvaikutukset sisäkäytössä -kirjallisuuskatsaus Riina Muilu-Mäkelä, Maarit Haavisto ja Jori Uusitalo www.metla.fi Metlan työraportteja /

Lisätiedot

Metsät parantavat elämänlaatua

Metsät parantavat elämänlaatua Kansallinen metsäohjelma Metsät parantavat elämänlaatua Työryhmän loppuraportti 29.11.2012 Metsäneuvostolle Kansallisen metsäneuvoston määräaikainen Metsät parantavat elämänlaatua -työryhmä on tarkastellut

Lisätiedot

Luontoympäristön terveys- ja hyvinvointivaikutusten taloudellinen arvottaminen

Luontoympäristön terveys- ja hyvinvointivaikutusten taloudellinen arvottaminen Väinö Vähäsarja Luontoympäristön terveys- ja hyvinvointivaikutusten taloudellinen arvottaminen Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 210 Väinö Vähäsarja vaino(at)vahasarja.fi Kansikuva: Kansallispuistot

Lisätiedot

ELÄMÄ VIHERTÄÄ JA PAISTETTA KUKILLE ; PUUTARHA- JA VIHERTYÖSKENTELYN VAIKUTUKSET MIELENTERVEYS-

ELÄMÄ VIHERTÄÄ JA PAISTETTA KUKILLE ; PUUTARHA- JA VIHERTYÖSKENTELYN VAIKUTUKSET MIELENTERVEYS- ELÄMÄ VIHERTÄÄ JA PAISTETTA KUKILLE ; PUUTARHA- JA VIHERTYÖSKENTELYN VAIKUTUKSET MIELENTERVEYS- KUNTOUTUJIEN KOETTUUN ELÄMÄNLAATUUN HEIDÄN ITSENSÄ, OHJAAJIEN JA HOITAJIEN KUVAAMANA Heidi Virtanen Pro gradu

Lisätiedot

Lasten liikkumista ja terveyttä edistävä urbaani...ympäristö

Lasten liikkumista ja terveyttä edistävä urbaani...ympäristö Lasten liikkumista ja terveyttä edistävä urbaani...ympäristö Marketta Kyttä, Anna Broberg ja Maarit Kahila Kyttä, Broberg, Kahila Pyysimme turkulaisia lapsia ja nuoria merkitsemään itselleen tärkeitä kokemuksellisia

Lisätiedot

Mennään jo, luonto kutsuu meitä!

Mennään jo, luonto kutsuu meitä! Mennään jo, luonto kutsuu meitä! Hyvän mielen retkireppu ohjauksen välineeksi Hannele Tokola Veera Hämäläinen Opinnäytetyö Syyskuu 2014 Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista

Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Toimittaneet Susanna Särkkä, Lea Konttinen ja

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. Arjen liikkumisesta iloa ja voimaa!

Terveysliikunta. uutiset. Arjen liikkumisesta iloa ja voimaa! Terveysliikunta uutiset Arjen liikkumisesta iloa ja voimaa! 2013 Terveysliikuntauutiset 2013 Arjen liikkumisesta iloa ja voimaa! UKK-instituutin Terveysliikuntauutiset käsittelee tänä vuonna arkiliikuntaan

Lisätiedot

Lepposasti Luonnossa - luontoliikuntaa mielenterveyskuntoutujille. Senja Greijus ja Teemu Tuomainen

Lepposasti Luonnossa - luontoliikuntaa mielenterveyskuntoutujille. Senja Greijus ja Teemu Tuomainen Lepposasti Luonnossa - luontoliikuntaa mielenterveyskuntoutujille Senja Greijus ja Teemu Tuomainen Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma Kevät 2013 Tiivistelmä Liikunnan-

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyödyt Hyvinkäällä 10.9.2014

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyödyt Hyvinkäällä 10.9.2014 Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyödyt Hyvinkäällä 10.9.2014 TARVITSEMME LISÄÄ LIIKUNTAA Liikkumattomuus on kuolemaksi! Liikkumattomuus (physical inactivity) on suurin huonon terveyden riskitekijä. Kaksi kolmasosaa

Lisätiedot

Työ ja ihminen. Lisänumero 1. AIKAKAUSKIRJA 21. vuosikerta. MIELENTERVEYS toim. Marianna Virtanen

Työ ja ihminen. Lisänumero 1. AIKAKAUSKIRJA 21. vuosikerta. MIELENTERVEYS toim. Marianna Virtanen Työ ja ihminen Lisänumero 1 MIELENTERVEYS toim. Marianna Virtanen Psykososiaaliset työolotekijät ja depressioon sairastuminen: kolmen teoreettisen mallin tarkastelua sairaalahenkilöstöllä Jaana Ylipaavalniemi,

Lisätiedot

Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15. MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama)

Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15. MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama) 1 (10) Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15 Paikka: MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama) Läsnä: Eki Karlsson, Suomen Latu (pj) Katja Matveinen-Huju, MMM (vpj) Essi Aarnio-Linnanvuori,

Lisätiedot

LUONNOSTA - Oulun seudun puistot hyvinvoinnin lähteeksi

LUONNOSTA - Oulun seudun puistot hyvinvoinnin lähteeksi LUONNOSTA - Oulun seudun puistot hyvinvoinnin lähteeksi 1 2 VIREYTTÄ LUONNOSTA - Oulun seudun puistot hyvinvoinnin lähteeksi 3 Tekstit: Heidi Lumijärvi ja Matti Tapaninen Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Senioreiden koulutus ja elämänlaatu

Senioreiden koulutus ja elämänlaatu HELSINKI UNIVERSITY PALMENIA CENTRE FOR CONTINUING EDUCATION Senioreiden koulutus ja elämänlaatu Pilar Escuder-Mollon, Salvador Cabedo (toim.) 1 Senioreiden koulutus ja elämänlaatu ISBN 978-952-10-7774-6

Lisätiedot

SELVITYS ULKOILULAIN TOIMIVUUDESTA, SOVELTAMISESTA JA MUUTOSTARPEISTA Leena Eränkö, Katja Kuisma-Sandgren ja Anne Rautiainen

SELVITYS ULKOILULAIN TOIMIVUUDESTA, SOVELTAMISESTA JA MUUTOSTARPEISTA Leena Eränkö, Katja Kuisma-Sandgren ja Anne Rautiainen Ympäristöministeriö SELVITYS ULKOILULAIN TOIMIVUUDESTA, SOVELTAMISESTA JA MUUTOSTARPEISTA Leena Eränkö, Katja Kuisma-Sandgren ja Anne Rautiainen Esipuhe Voimassaoleva ulkoilulaki on säädetty vuonna 1973

Lisätiedot

Anne Sillankorva MONIKÄYTTÖINEN VIHERALUE

Anne Sillankorva MONIKÄYTTÖINEN VIHERALUE Anne Sillankorva MONIKÄYTTÖINEN VIHERALUE MONIKÄYTTÖINEN VIHERALUE Anne Sillankorva Opinnäytetyö Kevät 2014 Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Leena Sikkilä. Psyykkistä hyvinvointia metsästä. Metsäkokemus työuupumuksen hoitokeinona

Leena Sikkilä. Psyykkistä hyvinvointia metsästä. Metsäkokemus työuupumuksen hoitokeinona 1 Leena Sikkilä Psyykkistä hyvinvointia metsästä Metsäkokemus työuupumuksen hoitokeinona Opinnäytetyö Syksy 2009 Maa- ja metsätalouden yksikkö Metsätalouden koulutusohjelma Metsätaloustuotanto SEINÄJOEN

Lisätiedot

ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA Hoitohenkilökunnan näkökulma

ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA Hoitohenkilökunnan näkökulma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma /sairaanhoitaja Marja Koivisto Marja Purho YLÖS, ULOS JA LIIKKEELLE ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA Hoitohenkilökunnan näkökulma

Lisätiedot

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Karoliina Granqvist Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Fysioterapian koulutusohjelma 2013 HYVINVOINTITEKNOLOGIA OSANA ELÄMÄNTAPAOHJAUSTA -

Lisätiedot