Vuosikertomus. saanut ystäviä ja sosiaalista elämää. Olen saanut apua ja vinkkejä parisu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus. saanut ystäviä ja sosiaalista elämää. Olen saanut apua ja vinkkejä parisu"

Transkriptio

1 huolet ja murheet arjen keskellä ovat unohtuneet. Kun asioista on puhunut j oita tapahtuu myös muille eikä ole ainut joka pohdiskelee vaikeita asioita. Rä messis nii siit tulee hauskempaa ja se on hyvä ku jos joku tekee hyvän riimin parasta mahdollista tukea ja olen tyytyväinen että tyttöjen talo on olemassa. Ilm saanut ystäviä ja sosiaalista elämää. Olen saanut apua ja vinkkejä parisu utta, enkä tuntenut taloa juuri ollenkaan ennestään. Tyttöjen Talo on mielestäni ä/ystäviä jne. Teette hienoa työtä ja olen siitä kovin kiitollinen! Mielestäni ta ssa olet vain tapaus muiden joukossa ja kansio laitetaan kiinni, kun olet kävell kijöihin voi ottaa yhteyttä, melkeinpä milloin vain. Lisäksi olen saanut apua sel toiminta on mahtava ei muualta saa näin hyvää tarjontaa. Kyllä se on erilais olle tyttöjen kanssa, heille on helppo puhua. Ryhmissä saadut vertaissuhteet o taan. On todella! Luottamuksellisia, ammattitaitoisia ja avoimia aikuisia töis oli aivan mahtava. Ryhmän jäsenet tukivat toisiaan ja uskalsivat avaut ella hyviä, ja kiitän heitä heidän ammattitaidostaan. Koin saavani tukea ryhm sti mahdollisimman monelle tarjoutuisi mahdollisuus osallistua tällaiseen ry emmän oma itsensä kuin missään muualla. On kiva voida puhua aikuise kea. Olen tyytyväinen. Minusta on tuntunut siltä että minua jaksetaan kuunnella t todella terapeuttista puhua. Minusta on ollut myös todella hienoa tajuta lähtie uuteen ja muutenkin elämään. hyödyllistä keskustelua ja tietoa asias sa elämän pulmallisista tilanteista. joskus kaipaa juuri aikuisen ihmisen seuraa n puhua vaikeista asioista, saanut apua rentoutumiseen ja hellittämise ikävien asioiden käsittelyyn Ajatukset ovat selkeytyneet, olemme saaneet pu len äärimmäisen tyytyväinen tyttöjen talossa saadaan itsevarmuutta ja ollaan se, että on joku jolle jutskata kun oikeassa elämässä ei ole ketään saan tuk aistuki, nähdyksi tuleminen, turvallinen olo Saan puhua omista asioistani ja iin ihmisiin, äiteihin jotka ovat samassa elämäntilanteessa kanssani. Jakaa yh, seurustelu Mukava säännöllinen tekeminen. avoimuus, luottamus ja se aikesta. toiminta :D ihmiset ja puheaiheet tapahtumat :) jutella k eita muihin ryhmäläisiin ja ohjaajiin. Oli ihanaa kun sai uusia kavereita. Ry ista itseään. se että pääsin avautumaan ja kokeilemaan omia rajojani turv. unteiden 2012 avoin esittäminen ja jakaminen muiden kanssa, vertaistuki, ohjattu sä eikä kukaan arvostele niin kuin yleensä Säännöllinen kokoontuminen, tapa n rooli keskustelun vauhdittajina. Äiti-vauvaryhmä on ollut ihana! Toivottavasti saatava apu/tieto. tykkäsin kun meillä oli hemmottelu ilta ja keskusteluja joka lä oli mukava ilmapiiri ja kaikki kaveerasivat toistensa kanssa. kokkis oli kivaa uu kaikista asioista luottamus ja kaikesta puhuminen Oli mukava nähdä n. Ryhmän Vuosikertomus tuki ja paikka jossa tapaa muita samassa tilanteessa olevia. Kun on ihanaa, kun porukka ei vaihdu. Saa kertoa omia mielipiteitään ja muut kuun tamus Kalliolan oli todellista. Nuoret ry Yhdessä oleminen ja tekeminen. Luottamuksel ä, joka oli aivan mahtava. Ryhmän jäsenet tukivat toisiaan ja uskalsivat avautu, ja kiitän heitä heidän ammattitaidostaan. Koin saavani tukea ryhmältä ja ohja hdollisimman monelle tarjoutuisi mahdollisuus osallistua tällaiseen ryhmään anut olla oma itseni. Olen tavallaan saanut vertaistukea kun on voinut jute myös olleet mukavia. Myös ns. päivärytmin pitämiseen on saanut tukea kun isenä parempaan suuntaan. uskallan olla taas enemmän oma itseni ja olla ylp

2

3 SISÄLLYS 1. JOHDANTO Kalliolan Nuoret ry sosiaalisen nuorisotyön osaaja 2 Toimintaa nuorten kasvun ja kehityksen lähtökohdista 6 2. STRATEGISET MITAT VUONNA 2012 Strategisia askeleita vuonna Lukuja SOSIAALINEN ARVIOINTI Huolet ja murheet arjen keskellä ovat unohtuneet Sosiaalisia tuloksia vuodelta Kalliolan Nuoret ry 13 Tyttöjen Talo 15 Lähiötyö 17 Iltapäiväkerhotoiminta 21 Tukiasumisyhteisötoiminta 23 Poikien Talo HALLINTO JA TALOUS Hallinto ja talous 27 Tase 28 Tuloslaskelma 29 Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus

4 1. Johdanto Kalliolan Nuoret ry sosiaalisen nuorisotyön osaaja Kalliolan Nuoret ry. on vuonna 1974 rekisteröitynyt, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistys, jonka toimintaaluetta on pääkaupunkiseutu. Toiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret ovat iältään 6-29 vuotiaita. Kalliolan Nuoret ry. on osa Kalliolan Setlementtiä sekä Setlementtinuorisotyön Uudenmaanpiiri ry:n jäsen. Kattojärjestönä toimii Suomen Setlementtiliitto ry. Tehtävänsä mukaisesti Kalliolan Nuoret ry. on aktiivisesti kehittämässä setlementtinuorisotyötä yhdessä muiden paikallisjärjestöjen, piirijärjestön ja Suomen Setlementtiliitto ry:n kanssa. Arvojamme ovat: erilaisuuden hyväksyminen luottamus ihmisen ja hänen yhteisönsä kykyyn ratkaista itsenäisesti ongelmia tasa-arvoisuus yksilön oikeuksien kunnioittaminen 2 Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus 2012

5 Missio: Kalliolan Nuoret ry:n tehtävänä on haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen. Visio: Kalliolan Nuoret ry. saa aikaan konkreettisia muutoksia parempaan lasten ja nuorten elämässä. Kalliolan Nuorten sosiaalinen nuorisotyö antaa lapsille ja nuorille tarpeiden mukaista, yksilöllistä tukea kasvuun ja elämänhallintaan. Tämä tapahtuu ammatillisuuden, aikuisen läsnäolon ja yhteisöllisyyden kautta. Tehtävä: Yhdistyksen perustehtävänä on tukea toimintansa kautta lasten ja nuorten kasvua yksilöinä ja yhteisön jäseninä. Toimintamme on sosiaalista nuorisotyötä, joka pohjautuu setlementtiarvoihin. Sosiaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan lasten ja nuorten yksilöllisistä tarpeista lähtöisin tapahtuvaa sosiaalista vahvistamista ja elämänhallinnan tukemista. Sosiaaliseen nuorisotyöhön liittyy sekä syrjäytymisen ehkäisyä että korjaavaa työtä. Sosiaalisessa nuorisotyön menetelmiä ovat mm. erilaiset lasten ja nuorten vuorovaikutukselliset ryhmät, leirit ja retket, avoimet kohtaamispaikat, tapahtumat ja juhlat. Painopistealueina toiminnassamme ovat matalakynnyksisyys, sukupuolisensitiivisyys, yhteisöllisyys, osallisuus sekä kulttuurisensitiivisyys. Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus

6 Kalliolan nuoret ry Kalliolan Nuoret ry Johtokunta Kalliolan Nuorten johtoryhmä Iltapäivä kerhotoiminta Lähiötyö Tyttöjen Talo Saunalahden tukiasunto yhteisötoiminta Kehittämishankkeet Kannelmäki I Kivikko Perustoiminta AINO & ILMARI Kannelmäki II Itä-Pasila Sisters monikulttuurinen tyttötyö MY W.A.Y. Nuorten työllistämishanke Kannelmäki III Kallahti Puistola Seksuaalineuvonta ja -kasvatus Nuoret äidit -toiminta SOPU kunniakonflikteja ennaltaehkäisevä yhteisötyö Poikien Talo Pihkapuisto Seksuaalinen väkivaltatyö Perustoiminta Pihlajisto Vapaaehtoistoiminta Seksuaalikasvatus ja -neuvonta Punakivi Monikulttuurinen poikatyö 4 Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus 2012

7 Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus

8 Toimintaa nuorten kasvun ja kehityksen lähtökohdista Kalliolan Nuoret ry:n toiminnoissa toteutuvat elävästi setlementtiarvot ja ne ohjaavat toiminnan toteutumista niin lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä kuin strategisia suuntia valittaessa. Arvojen lisäksi toimintaa toteutetaan ja kehitetään tunnistaen ja tiedostaen lasten ja nuoren kehitykseen liittyvät teemat ja nivelkohdat, heistä nousevat tarpeet ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen liittyvät haasteet. Keskeisiä toimintojamme ovat: sukupuolisensitiivinen ja sosiaalinen tyttötyö ja poikatyö monikulttuurinen työ lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa nuorisotyö lähiöissä seksuaali- ja lisääntymisterveys; matalankynnyksen tuki ja neuvonta tukiasuntoyhteisötoiminta nuorten työllistämistoiminta iltapäiväkerhotoiminta kumppanuus ja verkostotyö sosiaalisen nuorisotyön kehittäminen Sukupuolisensitiivinen ja sosiaalinen tyttötyö ja poikatyö Sukupuolisensitiivinen työote on keskiössä laajalti Kalliolan Nuoret ry:n eri toiminnoissa. Tyttöjen Talo ja Poikien Talo ovat turvallisia, nuoren kasvua tukevia kohtaamispaikkoja Helsingissä. Tyttöjen Talo sijaitsee Hakaniemessä ja Poikien Talo Vallilassa. Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö rakentuu sukupuolisensitiivisten tyttö- ja poikaryhmien ympärille. Sukupuolisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida sukupuolen erilaiset vaikutukset nuorten naiseksi tai mieheksi kasvamisessa. Sukupuolisensitiivisessä tyttö- ja poikatyössä tunnistetaan erilaisia tyttönä ja poikana olemisen tapoja, mutta ei tueta toteuttamaan niitä kyseenalaistamatta. Sukupuolisensitiivisessä työssä pyritään purkamaan, avaamaan ja laajentamaan sukupuolirooleja sekä sukupuolittuneita käyttäytymismalleja. Sukupuolisensitiivisessä tyttö- ja poikatyössä tuetaan pohtimaan ja löytämään omannäköinen identiteetti ja tapa olla moninaisten mallien ja vaihtoehtojen joukosta. Naiseus ja mieheys ovat moniulotteista ja ristiriitaistakin, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa olla. Sukupuolisuuden ja oman sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin pohtiminen on merkittävä asia, jossa lapsi ja nuori tarvitsee tukea ja tilaa. Sukupuolisensitiivisessä työssä tunnistetaan ja ymmärretään tyttöjen ja poikien erilaiset kasvun ja kehitykset erityiskysymykset ja korostetaan sitä, että tyttöjen ja poikien kasvun kipukohdat ovat pitkälti sukupuolisidonnaisia. Sukupuolisensitiivinen työ merkitsee oman sukupuolen nostamista esiin myönteisenä voimavarana ja samalla huomioi oman ja vastakkaisen sukupuolen välisiä eroja huomioidaan niitä kuitenkaan arvottamatta. Kulttuurisensitiivinen monikulttuurinen työ lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa Monikulttuurisuus johtaa helposti ajattelemaan, että kaikki maahanmuuttajat tai kansainvälisen taustan omaavat ihmiset ovat samanlaisia ja yhtenäinen ryhmä. Kuitenkin tämä samanlaisuus määrittyy suhteessa suomalaisuuteen, joka otetaan helposti itsestäänselvyytenä ja jätetään helposti määrittelemättä. Kulttuurisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida eri kulttuurien erityispiirteitä. Sukupuolisensitiivisessä tyttö- ja poikatyössä tämä tarkoittaa sitä, että monikulttuuriset tytöt tai pojat perheinensä eivät ole yhtenäinen ryhmä ja että kulttuuri on paljon muutakin kuin etnisyyttä. Kulttuuri merkitsee erilaisia olemisen tapoja, joita määrittelevät muun muassa nuorisokulttuurit, erilaiset elämäntavat, seksuaalinen suuntautuminen tai yhteiskunnallinen osallistuminen. Näillä erilaisilla kulttuureilla on merkittävä rooli nuoren identiteetin muotoutumisessa. Elämme monikulttuurisessa yhteiskunnasta ja erilaiset kulttuurit rikastuttavat Kalliolan Nuoret ry:n toimintaa aina iltapäiväkerhotoiminnasta tukiasumisyhteisötoimintaan saakka. Monikulttuuriset teemat ovat Kalliolan Nuoret ry:n toiminnoista erityisesti esillä Itä-Pasilan ja Kivikon nuorisotyössä sekä Tyttöjen Talon ja Poikien Talon monikulttuurisessa tyttö ja poikatyön muodoissa. Vuonna 2012 kulttuurisensitiivinen osaamisem- 6 Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus 2012

9 Sukupuolisensitiivinen työ merkitsee oman sukupuolen nostamista esiin myönteisenä voimavarana ja samalla huomioidaan oman ja vastakkaisen sukupuolen välisiä eroja, niitä kuitenkaan arvottamatta. me vahvistui ja laajentui RAY- rahoitteisen SOPU kunniakonflikteja ennaltaehkäisevän yhteisötyön hankkeen myötä ( ), jonka erityisenä kohderyhmänä ovat monikulttuuristen lasten- ja nuorten perheet. Hankkeessa kehitetään erilaisia yhteistoiminnan muotoja perheenjäsenten tueksi. Nuorisotyö lähiöissä Kalliolan Nuoret ry:n lähiötyö toteutuu Kivikon kumppanuusnuorisotalossa, Itä-Pasilan sosiaalisessa nuorisotyössä ja Puistolan nuorisotyössä. Lähiötyön tavoitteena on kohdata nuoria matalakynnyksisesti heidän omalla asuinalueellaan ja tarjota mahdollisuus mielekkääseen toimintaan ja turvalliseen aikuiskontaktiin ja tukea heitä heidän omissa vahvuuksissaan. Toiminnan keskiössä ovat avoin toiminta, vuorovaikutteiset ja vertaistuelliset tyttö- tai poikaryhmät, retket, leirit ja alueelliset tapahtumat. Vuonna 2012 Kalliolan Nuoret ry. solmi ostopalvelusopimuksen Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kanssa alueellisen nuorisotyön toteuttamisesta vanhan Puistolan alueella. Toiminta on tavoittanut runsaasti nuoria ja alueella ollaan tyytyväisiä toiminnan tuomiin positiivisiin vaikutuksiin. Seksuaali- ja lisääntymisterveys; matalankynnyksen tuki ja neuvonta Seksuaalisuuden huomioiminen luonnollisena osana nuoren elämää ja omaan kasvuun liittyvät kysymykset ovat tärkeä osa Kalliolan Nuoret ry:n toimintoja. Erityisiä palveluja seksuaaliterveyteen liittyen on tarjolla Tyttöjen Talolla ja Poikien Talolla. Molemmilla Taloilla toimii säännöllisesti viikoittain matalankynnyksen seksuaalineuvontavastaanotto, jossa voi turvallisesti keskustella mm. tunteisiin ja identiteettiin, omaan kehoon, seurusteluun, ehkäisyyn, omiin rajoihin tai väkivaltaan liittyvistä asioista. Lisäksi Tyttöjen ja Poikien Talo tavoittavat vuosittain useita satoja pääkaupunkiseudun nuoria seksuaalikasvatustuokioiden kautta. Seksuaalista väkivaltatyötä Tyttöjen Talolla on viime vuosina voitu toteuttaa ja kehittää lastensuojelun hyvinvointisuunnitelman kärkihankerahoituksen turvin. Lisäksi osana Tyttöjen Talon ja Poikien Talon toimintaa on kolmivuotinen Aino & Ilmari - seksuaalisen väkivaltatyön kehittämishanke, jota rahoittaa THL. Päätavoitteena on edistää seksuaalista väkivaltaa kokeneiden lasten ja nuorten tunnistamista sekä kehittää ja jatkaa seksuaalista väkivaltaa kohdanneille tarjottavaa matalan kynnyksen tukea. Tavoitteena on myös ammattilaiskoulutuksen kautta kehittää nuorten kanssa työskentelevien tahojen osaamista seksuaalisen väkivallan kysymyksissä. Osaksi Tyttöjen Talon seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita on rakentunut jo vuodesta 2004 Nuoret äidit -toiminta. Vanhemmuuden tukeminen on osa myös Poikien Talon toimintaa. Omaksi itsekseen kasvamisen lisäksi Tyttöjen Talo ja Poikien Talo Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus

10 tarjoavat tukea nuorille, alle 21- vuotiaana vanhemmiksi tulleille nuorille vanhemmaksi kasvamiseen, vanhemmuuteen ja varhaisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Kalliolan Nuoret ry:ssä koetaan tärkeänä tukea sekä tuoreita äitejä että isiä vanhemmuudessaan. TUKIASUNTOYHTEISÖTOIMINTA Kalliolan Nuoret ry:n toiminta perustuu yhteisöllisyyden edistämiselle. Nuorten tukiasuntoyhteisötoimintaa toteutetaan Espoon Saunalahdessa yhteisöllisestä näkökulmasta käsin. Tukiasuntoyhteisö tarjoaa vuotiaille nuorille turvallisen mahdollisuuden harjoitella arjenhallintaa ja itsenäistyä. Asumismuoto soveltuu lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon tai jälkihuollon nuorille. Vaikka nuoret asuvat omissa asunnoissaan, keskeistä toiminnassa on kuitenkin sukupuolisensitiiviset ryhmät ja yhteisöillat. Kalliolan Nuoret ry:n vahvuus ja menestystekijä tuetun asumisen palveluissa ovat juuri yhteisöllinen ja nuorten osallisuutta tukeva työtapa. Nuoruusikään kuuluvat irrallisuuden ja erillisyyden tuntemukset asettavat erityisiä haasteita sosiaalista tukea tarvitseville nuorille. Tukiasuntoyhteisötoiminnan yhteisöllisyys luo riittävää turvaa ja rauhaa nuoren itsenäistymisprosessille. Kalliolan Nuoret ry:n strategian mukaisesti tukiasuntoyhteisötoiminnan laajentumismahdollisuuksia kartoitetaan tulevina vuosina. Nuorten työllistämistoiminta Nuorten työllisyys on tällä hetkellä ajankohtainen huoli maailmanlaajuisesti. Suomessa vuoden 2013 alussa voimaan tullut nuorisotakuu asettaa myös järjestöt erityisen paineen alle erilaisten työllistämistoimintojen mahdollistamisessa nuorille. Kalliolan Nuoret ry:llä on pyritty tukemaan nuorten työllistymistä jo usean vuoden ajan tarjoamalla työkokeilu- ja työharjoittelupaikkoja nuorille yhdistyksen eri toiminnoissa. Vuonna 2012 erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille on ollut tarjolla My W.A.Y.- hanke, joka käynnistyi ELYkeskuksen tukemana jo vuonna My W.A.Y:n tavoitteena on tarjota nuorille positiivinen kokemus työelämästä koulutus- ja ohjausmallin kautta. Kohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret, jotka ovat vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta esim. elämänhallintataidoissa olevien puutteiden takia. Poikien Talolla on kehitetty vuonna 2012 Korkeanpaikanleiri-toimintaa vuotiaille nuorille miehille. Toiminnan tavoitteena on saada jo pitkäksi aikaa kotiin juuttuneet pojat mukaan toimintaan ja aikaan saada säännöllisempi rytmi elämään, vahvistaa sosiaalisia taitoja, itsetuntemusta ja nuoren omaa tahtoa. Edellisten osa-alueiden vahvistuessa opiskelu- tai työelämään siirtyminen alkaa vähitellen tuntua todellisemmalta vaihtoehdolta. Kalliolan Nuoret ry haluaa olla antamassa nuorelle riittäviä eväitä matkalle työllistymiselämään ja vastuunottoon omasta elämästään. Tähän ei useinkaan riitä pelkkä työharjoittelupaikka. Iltapäiväkerhotoiminta Kalliolan Nuoret ry:n iltapäiväkerhotoiminnan lähtökohta on tarjota 1 2 luokkalaisille pienille koululaisille turvallinen ja toiminnallinen iltapäivä ammattilaisen aikuisen seurassa. Suurin osa kerhoista on pienryhmiä, joissa on mahdollisuus tukea erityisopetuksen pieniä koululaisia. Toiminnan tavoitteisiin kuuluu kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen, tunne-elämän, sosiaalisen kehityksen ja eettisen kasvun tukeminen. Lisäksi edistetään lasten hyvinvointia, tasa-arvoisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Vuonna 2012 Kalliolan Nuoret ry:llä oli seitsemän iltapäiväkerhoa Helsingissä; Kannelmäessä (3 kerhoa), Pihkapuistossa, Pihlajistossa, Kallahdessa ja Vuosaaressa. Kumppanuus ja verkostotyö Kalliolan Nuoret ry:n keskeinen toimintatapa on kumppanuus ja verkostotyö. Tyttöjen Talo on Kalliolan Nuoret ry:n, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen, ja Suomen Setlementtiliitto ry:n kumppanuustalo. Poikien Talo -hankkeessa, Itä-Pasilan sosiaalisessa nuorisotyössä ja Kivikon kumppanuusnuorisotalossa kumppanina on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. Lisäksi Kalliolan Nuoret ry:n eri työmuodot tekevät verkostotyötä Helsingin nuorisoasiainkeskuksen lisäksi mm. Helsingin ja Espoon Sosiaali- ja terveysviraston ja muiden järjestöjen kanssa. Yhteistyötä tehtiin vuonna 2012 mm. Väestöliiton, HYKS sukupuolitautien poliklinikan, THL:n, Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan oppilaitosten (Metropolia, Laurea, Diak), Miessakit ry:n, Ensi- ja turvakotien liiton, Mannerheimin lastensuojeluliiton, Ihmisoikeusliiton, Monika-naisten, Tukinaisen, poliisin, nuorisoasemien, Nuorten kriisipisteen, Maria Akatemian, Erityishuoltojärjestöjen liiton Ehjä ry:n, HeSetan, Transtukipisteen, nuorisotutkimusseuran, Pienperheyhdistyksen, kriminaalihuollon ja Walter ry:n kanssa. Kalliolan Nuoret ry. tekee tiivistä yhteistyötä myös setlementtinuorisojärjestöjen kanssa, esimerkiksi Tyttöjen Talo on tiiviissä yhteistyössä muiden setlementtien Tyttöjen Taloihin ja Poikien Talo on mukana kehittämässä setlementissä tehtävää sukupuolisensitiivistä poikatyötä. Vuonna 2012 on panostettu erityisesti koko Kalliolan sisäisen yhteistyön kehittämiseen ja lisäämiseen, joka on strategisena tavoitteena koko Kalliolan setlementissä. Eri järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö ja vaikuttaminen toteutuvat Helsinki Teamissa, jossa on mukana useita nuorisoalan järjestöjä. Kalliolan Nuoret ry. on Helsinki Team ry:n aktiivinen jäsen. Sosiaalisen nuorisotyön kehittäminen Kalliolan Nuoret ry. tunnetaan järjestökentällä innovatiivisena alati kehittämistarpeisiin tarttuvana yhdistyksenä. Kalliolan Nuoret ry:n eri toimintamuodot ovat syntyneet toiminnan piirissä olevien nuorten erityisten tarpeiden esiin nousemisena ja sitä kautta tarpeena kehittää uudenlaisia menetelmiä ja toiminnan muotoja. Kalliolan Nuoret ry. on myös menestyksekkäästi onnistunut juurruttamaan toimintoja ja solmimaan kumppanuuksia julkisen sektorin kanssa, hyviä esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi Tyttöjen Talon Nuoret äidit -toiminta, seksuaalineuvonta- ja kasvatus ja Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö. Tavoitteena Kalliolan Nuoret ry:n sosiaalisen nuorisotyön näkökulmana on aina varmistaa ajantasaisen, monipuolisen ja kentän tarpeet kattavan nuorisotyön toteutuminen ja kehittyminen sekä laadun ja arvioinnin yhtenäinen toteuttaminen. Toimintaa arvioidaan määrällisten tavoitteiden ohella sosiaalisen arvioinnin menetelmällä. Sosiaalisesta arvioinnista lisää luvussa 3. 8 Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus 2012

11 2. STRATEGISET MITAT VUONNA 2012 Strategisia askeleita vuonna 2012 Kalliolan Nuoret ry:n vuosi 2012 oli kasvun ja laajentumisen aikaa. Koko Kalliolan Nuoret ry:n henkilöstömäärä kasvoi jälleen uusien toimintojen käynnistyessä ja vanhojen laajentuessa. Kalliolan Nuoret ry:ssä työskenteli vuonna kuukausipalkkaista työntekijää ja 15 tuntipohjaista työntekijää. Yhdistyksen sisäistä yhteistyötä, käytäntöjä ja toinen toisiltamme oppimisen teemaa työstettiin henkilöstön yhteisillä kehittämispäivillä keväällä ja syksyllä. Kalliolan Nuoret ry:n nykyinen strategia on vuosille Strategiaa on laadittu ja rakennettu johtoryhmässä ja yhdessä henkilöstön kanssa. Kalliolan Nuoret ry:n johtoryhmä seuraa toiminnan toteutumista strategian mukaisesti ja määrittelee vuosittain strategisia painopistealueita. Vuonna 2012 tavoitteena ollutta strategian toimeksipanoa ja viestintäsuunnitelman toteuttamista on lähdetty pohtimaan ja toteuttamaan Kalliolan Nuoret ry:ssä johtoryhmätasolla. Johtoryhmä on määritellyt uudelleen tehtäväänsä ja hakenut uusia toimintatapoja ja menetelmiä strategiseen johtamiseen ja sen jalkauttamiseen kentälle. Johtoryhmä on työskennellyt ja tarkentanut strategiaa johtoryhmän seminaareissa vuonna Viestintäsuunnitelmassa on hyödynnetty synergiaetua Kalliolan kannatusyhdistyksen kanssa. Kalliolan Nuoret ry:n oma viestintästrategia tarkentuu vuoden 2013 aikana. Organisaatiouudistuksen juurruttaminen käytäntöihin ja toimintamuotojen rakenteisiin on ollut keskiössä kuluneena vuonna, joka on näkynyt erityisesti tavoitteena olleessa lähiötyön jäntevöittämisessä ja kehittämisessä. Lähiötyön työmuodolla on nyt selkeät ja johdonmukaiset rakenteet johtamiseen ja työn painopistealueisiin. Lähiötyön toteuttamista on rajattu niille alueille Helsingissä, joissa Kalliolan Nuoret ry:llä on jo toimintaa ja on voitu hyödyntää työntekijöiden osaamista ja synergiaetuja paremmin. Lisäksi on käynnistetty ja kehitetty nuorisotyön toteuttamista alueellisesti Puistolassa. Puistola on osoittautunut tarpeelliseksi ja laadukkaaksi toiminnaksi ja myös sen jatkuvuudesta on sovittu Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa kevääseen 2014 saakka, jolloin nuorisoasiainkeskuksen kumppanuusstrategia on valmis ja jatkotoimenpiteistä voidaan päättää. Vuonna 2011 käynnistyneiden uusien hankkeiden ja toimintojen toimintamallin kehittäminen ja vakauttaminen (tukiasuntoyhteisötoiminta, Poikien Talo ja My W.A.Y), ovat olleet Kalliolan Nuoret ry:n strategisina painopistealueena vuonna Saunalahden tukiasuntoyhteisötoiminta ja Poikien Talo ovat selkiyttäneet toiminnan rakenteita ja toiminnasta hyötyvä kohderyhmä on saatu ohjattua toimintojen piiriin. My W.A.Y -hankkeen tavoite syrjäytymisvaarassa elävien nuorten ja heidän työllistymisensä on haaste, kun samanaikaisesti nuorten perustarpeissa on niin paljon puutteita. Toimintaa on kuitenkin voitu hyvin asiakaslähtöisesti muokata ja työvoimapoliittiset ratkaisut ovat onnistuneet valtaosin hyvin. Kalliolan Nuoret ry. haki vuodelle 2012 kolmea uutta hanketta Raha-automaattiyhdistykseltä, joko itsenäisesti tai yhteistyössä (vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminnan hanke, Sopu- monikulttuurinen perhetyö ja Kohti- nettityö ). Rahoitusta saatiin Sopu monikulttuurisen perhetyön hankkeelle, jonka nimi tarkentui kuluneena vuonna Sopu kunniakonflikteja ennaltaehkäisevä yhteisötyön-hankkeeksi. Hanke käynnistyi pitkän rekrytointivaiheen jälkeen syyskuussa 2012 ja on lähtenyt lupaavasti käyntiin. Keväällä 2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Tyttöjen Talon vapaaehtoistoiminnalle rahoitusta, jolla jatketaan ja kehitetään jo käynnissä olevaa vapaaehtoistoiminnan järjestämistä. Nettityön hanketta haettiin uudelleen Kalliolan Nuorten sisäisenä, Tyttöjen Talon ja Poikien Talon välisenä yhteishankkeena, ja RAY:n rahoitus saatiin siihen loppuvuodesta Tärkeänä strategisena tavoitteena Kalliolan Nuoret ry:ssä on ollut kehittämisen ohella nykyisten toimintamuotojen jatkuvuuden ja kehittymisen turvaaminen. Vuonna 2012 kriittisin tilanne oli Tyttöjen Talon seksuaalisen väkivaltatyön osalta, jonka Helsingin kaupungin lastensuojelun kärkihanke-rahoitus päättyi vuoden 2012 lopussa. Toiminta on osoittanut kaupungin tasolla tarpeellisuutensa ja asiantuntemuksensa nuorten seksuaalisen väkivallan kysymyksissä. Toiminnan jatkuvuuden puolesta käytiin neuvotteluita vuonna Jatkorahoitus toiminnalle varmistui vuoden 2013 alussa, mutta vain yhdeksi lisävuodeksi. Seksuaalisen väkivaltatyön toteutuminen tulevaisuudessa on tärkeä painopiste Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa edelleen vuonna Vuonna 2012 haettiin oppia ja vaikutteita useasta kansainvälisestä seminaarista tai opintomatkasta, Hollannista, Yhdysvalloista, Irlannista, Saksasta, Norjasta ja Turkista. Kansainvälinen yhteistyö on avannut uusia näkökulmia Kalliolan Nuoret ry:ssä tehtävälle työlle ja toisaalta vahvistanut tunnetta siitä, että Kalliolan Nuoret ry. on hyvin ajassa ja ajankohtaisissa ilmiöissä kiinni oleva yhdistys, jolla on myös paljon annettavaa muualle Eurooppaan. Yhtenäisen toimintamallin ja strategian luominen Kalliolan Nuoret ry:n verkossa tapahtuvaan sosiaaliseen nuorisotyöhön on ollut esillä monella tapaa kuluneena vuonna. Kalliolan Nuoret ry:n työntekijän Maria Wikbergin YAMK opinnäytetyö Kalliolan Nuoret ry:lle - Matkaopas verkossa Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus

12 tehtävään nuorisotyöhön on toiminut hyvänä pohjana strategian luomiselle ja sen jalkauttaminen koko henkilöstölle tapahtuu kevään 2013 aikana. Monet Kalliolan Nuoret ry:n toimintamuodoista ovat siirtyneet hallitusti Facebookiin vuoden 2012 aikana. Sisäisten rakenteiden kehittäminen on toteutunut vuonna 2012 mm. luomalla uusia rakenteita Kalliolan Nuoret ry:n sisäiselle viestinnälle. Uusia käytäntöjä ovat henkilöstön säännölliset tutustumiskäynnit eri toimintoihin ( 4 x vuodessa). Tutustumiskäyntien tavoitteena on lisätä tietoa ja tietoisuutta eri toimintojen työstä, toimintamuotojen ympärillä liikkuvista nuorisotyöllisistä ilmiöistä, kohderyhmästä, ja työntekijöiden ammatillisesta osaamisesta. Tarkoituksena on myös lisätä kiinnostusta ja synergiaetujen hyödyntämisen mahdollisuuksia työntekijöiden kesken. Tutustumiskäyntien lisäksi kehittämispäällikkö kokoaa 4-5 kertaa vuodessa tiedotteen, johon yleisten tiedotettavien ja ajankohtaisten asioiden lisäksi työntekijät ja työmuodot voivat lähettää informaatiota, hyviä kokemuksia, hauskoja juttuja ja valokuvia ja linkkejä omasta toiminnastaan. Kalliolan Nuoret ry:n johtoryhmä jäntevöitti ja kehitti työskentelyään kuluneen vuoden aikana. Johtoryhmätyöskentelyn ja johtajuuden kehittyminen jatkuu vuonna 2013 yhdessä Kalliolan setlementin kanssa Pro esimiesvalmennuksen tiimoilta. Talouden seuranta ja suunnitelmallisuus osana johtamista ovat kirkastuneet vuoden aikana ja vuoden 2013 alussa valmistuva taloushallinnon ohjelmistouudistus tuo kaivattuja työkaluja esimiehille tähän. Sisäiseen kehittämiseen on kuulunut myös uuden työntekijän perehdyttämisen mallintaminen ja jäntevöittäminen. Tässä on hyödynnetty Kalliolan setlementin perehdytysmallia. Lisäksi on liitytty koko Kalliolaa koskevaan mentorointiin, ja Kalliolan Nuoret ry:stä on mentoreiksi nimetty alustavasti johtoryhmäläiset. Perehdytysmallin materiaaleja on luotu ja koko malli on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2013 aikana. Tavoitteena on ollut myös rahoituspohjan laajentamisen kartoittaminen mm. yritysyhteistyön avulla. Erilaisia neuvotteluja eri yritysten kanssa on käyty kuluneen vuoden aikana. Poikien Talo on onnistunut luomaan hyvän kontaktin mainosmaailman edustajiin ja Tyttöjen Talon yritysmaailmakontaktit ovat säilyneet. Yritysten kautta tuleva rahoitus on tärkeä ja täydentävä osa toimintojen mahdollistamisessa, mutta suurempaa rahoituskokonaisuutta ei toistaiseksi ole solmittu. Kansainvälinen yhteistyö on avannut uusia näkökulmia Kalliolan Nuoret ry:ssä tehtävälle työlle ja toisaalta vahvistanut tunnetta siitä, että Kalliolan Nuoret ry. on hyvin ajassa ja ajankohtaisissa ilmiöissä kiinni oleva yhdistys, jolla on jakaa osaamistaan myös muualle Eurooppaan. 10 Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus 2012

13 Lukuja Kalliolan Nuoret ry: 61 työntekijää vuonna 2012 = 46 kuukausipalkkaista työntekijää ja 15 tuntityöntekijää Kalliolan Nuoret ry:n toiminta tavoitti nuorta. Käyntikertoja kertyi vuoden aikana Tyttöjen Talo Kivikko Itä-Pasila Poikien Talo Puistola käyntikerrat yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret suunnitelmallisesti tuetut nuoret ryhmät verkossa kohdatut nuoret leirivuorokaudet Sopu hanke: My W.A.Y 52 koulutettua ammattilaista 2 23 tyttöryhmäläistä kurssia 19 nuorta Saunalahden tukiasuntoyhteisötoiminta (SaTu): Iltapäväkerhotoiminta 19 nuorta 141 iltapäiväkerholaista 134 ryhmäkertaa 7 kerhoa 581 yksilöllistä tukitapaamista Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus

14 3. SOSIAALINEN ARVIOINTI Huolet ja murheet arjen keskellä ovat unohtuneet. Sosiaalisia tuloksia vuodelta 2012 Vuonna 2012 otettiin sosiaalinen tilinpito käyttöön lähes kaikissa Kalliolan Nuoret ry:n toiminnoissa. Poikien Talo ja Saunalahden tukiasuntoyhteisötoiminta liittyivät uusina toimijoina mukaan sosiaaliseen tilinpitoon. Sen sijaan My W.A.Y, Sopu ja Puistolan nuorisotyö jätettiin vielä sosiaalisen tilinpidon ulkopuolelle, koska toiminnat olivat vielä varsin uusia ja jäsentymättömiä ja ensisijaisesti oli tarvetta toimivien työn rakenteiden luomiselle, ja sitä kautta myös toiminnan sosiaalisten vaikutusten painopisteet ja kehittämisalueet tulevat paremmin näkyviin. Erityisen haasteen vuoteen 2012 toi sosiaalisen tilinpidon osalta koko arvioinnin luonteen muuttuminen kesken arviointikautta. Kalliolan Nuoret ry on ollut mukana Suomen setlementtiliitto ry:n Näky2-hankkeen verkostossa. Näky2-hanke on kokemustensa ja kerätyn palautteen pohjalta luopunut sosiaalisen tilinpidon menetelmän käyttämisestä ja arvioinnin näkökulmaa on laajennettu laaja-alaisemman sosiaalisen arvioinnin suuntaan, joka sinänsä palvelee hyvin myös Kalliolan Nuorten toimintaa ja arviointikulttuuria. Kalliolan Nuoret ry. kokee hyväksi enemmän sisältöihin keskittyvän arvioinnin kuin tarkkaan menetelmään pohjautuvan arvioinnin. Haasteeksi suunnan muutos toi arviointitiedon esittämiseen ja julkaisemiseen liittyvät tekijät sekä arvioinnin luotettavuuden. Jatkossa onkin tarpeen kehittää sosiaalista arviointia esimerkiksi vertaisarvioinnin suuntaan. Vertaisarviointi voisi tapahtua esimerkiksi eri setlementtien välisenä yhteistyönä. Tietoa kerättiin sosiaalista arviointia varten erilaisilla asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden kirjallisilla kuvauksilla sekä valokuvilla ja videoilla. Tiedonkeruuta varten tehtiin 11 asiakaskyselyä, Tyttöjen Talon, Itä- Pasilan, Kivikon ja Poikien Talon lapsille ja nuorille, iltapäivätoiminnan lapsille ja lasten vanhemmille, Poikien Talon asiantuntijaryhmälle, Saunalahden tukiasuntoyhteisön sidosryhmälle, yhteisesti Kalliolan Nuoret ry:n asiakkaille ja työhyvinvointikysely henkilöstölle. Lisäksi toteutettiin yksi postinumerokysely osana Tyttöjen Talon arviointia. Seuraavaksi esitellään Kalliolan Nuoret ry:n sosiaaliseen tilinpitoon osallistuneita toimintoja ja joitakin sosiaalisia tavoitteita ja tuloksia vuodelta Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus 2012

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy Emmi Salo & Mervi Laaksonen Historiaa Tyttöjen tila sai alkunsa Tyttöprojekti Helmestä vuonna 2003, jossa koottiin tyttötyötä tekeviä tahoja yhteen ja

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kannen kuva: Heidi Piiroinen

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kannen kuva: Heidi Piiroinen Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kannen kuva: Heidi Piiroinen NUORISOTYÖN JOHTAJAN TERVEHDYS Kalliolan Nuoret ry on pääkaupunkiseudulla toimiva sosiaalisen nuorisostyön

Lisätiedot

vaikeat elämäntilanteet

vaikeat elämäntilanteet Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012 Mielenterveys- ja lähiötyö sekä vaikeat elämäntilanteet Kalliolan Nuoret ry 2012 Lähiötyö Kalliolan Nuoret ry:n lähiötyö toteutuu Kivikon kumppanuusnuorisotalossa,

Lisätiedot

MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA

MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA JUSSI PULLI KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO / NEUVOKESKUS EROFOORUMI 21.11.2012 Jos klikkaa internetistä (Google) olen eroamassa?

Lisätiedot

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo Arvot ja työn lähtökohta Tasa-arvo Moninaisuuden arvostaminen Ihmisen

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaalisuus on Erottamaton

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Tunne ja Turvataitojen kannalta

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Tunne ja Turvataitojen kannalta Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Tunne ja Turvataitojen kannalta Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö

Lisätiedot

KALLIOLAN NUORET 6 OSALLISUUS, VAIKUTTAMINEN JA VAPAAEHTOISTOIMINTA 7 YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS 7

KALLIOLAN NUORET 6 OSALLISUUS, VAIKUTTAMINEN JA VAPAAEHTOISTOIMINTA 7 YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS 7 VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS nuorisotyön johtajan katsaus vuoteen 2014 4 JUHLAVUOSI 5 KESÄTOIMINTA 5 ILTAPÄIVÄkerhoTOIMINNAN LAKKAUTTAMINEN 5 KALLIOLAN NUORET 6 OSALLISUUS, VAIKUTTAMINEN JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

TURVATAITOJA NUORILLE

TURVATAITOJA NUORILLE TURVATAITOJA NUORILLE Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn Jussi Aaltonen Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät, Kalastajatorppa, 30.11.2012 Lähtökohdat

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Lasten ja nuorten osallisuus Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Semmonen pikkunen huoli tutkimus lastensuojelun arviointikeskusteluista (1996) Lasten? Kaste / Turku 2011 Mitä

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

SEKSUAALIKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA

SEKSUAALIKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA Seksuaalisuus on suuri ja kiehtova aihe. Sen voi nähdä miten vain ja monin eri tavoin, jokainen omalla tavallaan. Seksuaalisuus on sateenkaaren kaikkien Lasten tunne- ja turvataidot verkostofoorumi värien

Lisätiedot

Sukupuolen merkitys. Sukupuolen huomioon ottava lähestymistapa

Sukupuolen merkitys. Sukupuolen huomioon ottava lähestymistapa Sukupuolen merkitys Sukupuolen huomioon ottava lähestymistapa Sukupuolisensitiivinen työote Tunnistetaan omassa toiminnassa niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat miehiin ja naisiin. Huomioidaan miesten ja

Lisätiedot

Miten monikulttuurisuus ja tasa arvo kohtaavat nuorisotyössä? Veronika Honkasalo 27.1.2011

Miten monikulttuurisuus ja tasa arvo kohtaavat nuorisotyössä? Veronika Honkasalo 27.1.2011 Miten monikulttuurisuus ja tasa arvo kohtaavat nuorisotyössä? Veronika Honkasalo 27.1.2011 Esityksen rakenne 1) Nuorisotyön tyttökysymys mistä kaikki alkoi? 2) Nuorisotyö ja sukupuolten tasa arvo (tasa

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu Miten ehkäisevää työtä kehitetään osana koulutusta? 4 Ammattikorkeakoulujen tehtävät harjoittaa työelämää ja aluekehitystä

Lisätiedot

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Lastensuojelun haasteet 2015 kehittämistyöllä tuloksiin 9.6.2015 Oulu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Millaisena suomalainen perhekeskus

Lisätiedot

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -kehittämishanke 2013-2015 Koulutuksellinen

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistetaan Työseminaari Mikkeli, MAMK-kampus 20.3.2013 Avustusosasto, Anne-Mari Tuominiemi, 20.3.2013

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT RAHA EI RATKAISE Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT Anna Anttila & Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lähde: Halme & Kekkonen & Perälä 2012: Perhekeskukset Suomessa. Palvelut,

Lisätiedot

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Kuntakohtainen tieto järjestöjen varhaisen tuen palveluista vuonna 2009: Turku, Raisio, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Salo

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Rahaa jaetaan Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011

Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011 Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011 Elina Marjamäki, VTM Hankekoordinaattori Suomen Mielenterveysseura Mielenterveys Elämäntaitoa, jota voi tukea, vahvistaa, oppia ja opettaa Mielenterveyttä

Lisätiedot

MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen Välittämisen koodi RoadShow 10.3.2015 Seinäjoki Elina Stenvall, tutkija Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG)

Lisätiedot

Via Vis - väkivaltatyö Kansallinen turvallisuusseminaari 10.11.2015 Oulu

Via Vis - väkivaltatyö Kansallinen turvallisuusseminaari 10.11.2015 Oulu Via Vis - väkivaltatyö Kansallinen turvallisuusseminaari 10.11.2015 Oulu Projektipäällikkö Kati Kaarlejärvi VÄKIVALLANTEKIJÄÄ VOIDAAN AUTTAA. VIA VIS väkivaltatyö Kodin ulkopuolista väkivaltaa vähentävä

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Opinnäytetyö sosionomi yamk

Opinnäytetyö sosionomi yamk Opinnäytetyö sosionomi yamk Asumisyksikkö Kilpolan asiakasprosessin vaikuttavuuden arviointi 2.12.2015 Heidi Saukkonen Asumisyksikkö Kilpola Pääkaupungin turvakoti ry:n tuetun asumisen yksikkö 18 asuntoa,

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voikukkia -seminaari 23.5.2012 Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voiko toive onnistuneesta kotiutumisesta toteutua? Jos uskomme korjaamiseen ja parantumiseen, oppimiseen ja kehittymiseen, meidän on edelleen uskallettava

Lisätiedot

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus 24. 25.8.2010 Koska ruoka on tärkeä osa inhimillistä elämää, aloitettiin KEKE-tapahtuma perinteiseen tapaan ruokailemalla kunnolla. Ruokailun jälkeen olikin vuorossa tiukka työskentelyrupeama, joka kesti

Lisätiedot

Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus?

Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus? Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus? Monikulttuurinen osaamiskeskus 2.11.2015 1 Monikulttuurisesta parisuhteesta lyhyesti Jokaisella parilla omat yksilölliset perusteet - rakkaus - sopimus

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

SETLEMENTTILIITON LIITTOKOKOUSTAPAHTUMA 20. 21.4.2012

SETLEMENTTILIITON LIITTOKOKOUSTAPAHTUMA 20. 21.4.2012 SETLEMENTTILIITON LIITTOKOKOUSTAPAHTUMA 20. 21.4.2012 Perjantai 20.4. Sukupuolisensitiivisen työn monet mahdollisuudet - Paneelikeskustelu Verkostokokoontumisia Lauantai 21.4. Viestintäkoulutus Asiantuntijana

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Sukupuolisensitiivinen erityisnuorisotyön hanke 2012-1015

Sukupuolisensitiivinen erityisnuorisotyön hanke 2012-1015 Sukupuolisensitiivinen erityisnuorisotyön hanke 2012-1015 Sukupuolisensitiivistä, sosiaalista erityisnuorisotyötä 12-29 vuotiaille tytöille ja pojille, nuorille naisille ja miehille. Tukea nuorten henkilökohtaiseen

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Miehen kohtaaminen asiakastyössä Asiakastyö miehen näkökulmasta. 11.02.2016 Osa 4/5 Jari Harju ja Petteri Huhtamella Miestyön keskus

Miehen kohtaaminen asiakastyössä Asiakastyö miehen näkökulmasta. 11.02.2016 Osa 4/5 Jari Harju ja Petteri Huhtamella Miestyön keskus Miehen kohtaaminen asiakastyössä Asiakastyö miehen näkökulmasta 11.02.2016 Osa 4/5 Jari Harju ja Petteri Huhtamella Miestyön keskus Miestyö Työtä, jonka kohteena ja lähtökohtana on mies itse. Miehille

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa Ikä - Livfullt Liv - Active Age Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma 2012-2017, joka

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 LAPSET JA NUORISOTYÖ

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 LAPSET JA NUORISOTYÖ SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 1 LAPSET JA NUORISOTYÖ JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - PÄIVÄKOTI Päiväkodin toiminta on valvottua ja turvallista Henkilökunta on tyytyväistä päivähoidon

Lisätiedot

Sukupuolisensitiivinen työote poikien kohtaamisessa - kenelle, miten ja miksi? Jussi Markus 10.6.2015

Sukupuolisensitiivinen työote poikien kohtaamisessa - kenelle, miten ja miksi? Jussi Markus 10.6.2015 Sukupuolisensitiivinen työote poikien kohtaamisessa - kenelle, miten ja miksi? Jussi Markus 10.6.2015 Poikien Talo - Oulu Nelivuotinen RAY:n kokonaan rahoittama projekti, jonka tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 MONIKULTTUURINEN TYÖ

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 MONIKULTTUURINEN TYÖ SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 MONIKULTTUURINEN TYÖ KÖLVI-TOIMINTA - Kölvi-toiminta tukee toimintaan osallistuvia kasvamaan yhteisönsä 4 ja yhteiskuntansa täysivaltaisiksi

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Womento Mentoroinnilla tukea työllistymiseen. Marina Wetzer-Karlsson 31.03.2014

Womento Mentoroinnilla tukea työllistymiseen. Marina Wetzer-Karlsson 31.03.2014 Womento Mentoroinnilla tukea työllistymiseen Marina Wetzer-Karlsson 31.03.2014 Sisältö Monikulttuuriinen osaamiskeskus Kehittämishanke; Womento- malli Kokemukset Tulokset malli, kokemukset ja tulokset

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki Siskot-ryhmän taustaa Siskot -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

AMMATILLINEN ETSIVÄ TYÖ TERVEYSNEUVONTAPISTEIDEN KOULUTUSPÄIVÄT 1-2.11.2012 ESPOO

AMMATILLINEN ETSIVÄ TYÖ TERVEYSNEUVONTAPISTEIDEN KOULUTUSPÄIVÄT 1-2.11.2012 ESPOO AMMATILLINEN ETSIVÄ TYÖ TERVEYSNEUVONTAPISTEIDEN KOULUTUSPÄIVÄT 1-2.11.2012 ESPOO AMET = Ammatillinen etsivä työ Suomessa Yhdistys koostuu ihmisistä, jotka ovat tai ovat olleet tekemässä etsivää työtä

Lisätiedot

Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet

Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, www.vasso.fi Tapio Häyhtiö 15.1.2015 Vasso kehittäjäorganisaationa 11 lakisääteistä alueellista

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

22.10.2014 M.Andersson

22.10.2014 M.Andersson 1 Kommenttipuheenvuoro: Reflektiivinen työote Mll:n seminaari Helsinki Maarit Andersson, kehittämispäällikkö Ensi- ja turvakotien liitto 2 Aluksi Vallitseva yhteiskunnallinen tilanne, kuntien taloudellinen

Lisätiedot

Turvataidot tutuksi 14.11.201 5. Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen ja Carita Luukkainen

Turvataidot tutuksi 14.11.201 5. Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen ja Carita Luukkainen Turvataidot tutuksi Mitä turvataidot ovat? Taitoa pitää huolta itsestä ja omasta turvallisuudesta Taitoa toimia itseä suojelevalla tavalla kiusaamisen, alistamisen, väkivallan, houkuttelun ja seksuaalisen

Lisätiedot

Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön hankkeen toiminta vuonna 2013. Sirpa Ahola ja Anna-Riitta Mäkitalo

Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön hankkeen toiminta vuonna 2013. Sirpa Ahola ja Anna-Riitta Mäkitalo Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön hankkeen toiminta vuonna 2013 Sirpa Ahola ja Anna-Riitta Mäkitalo Suunnitteluvaihe: Osallistujiksi kutsuttiin työntekijöitä pääkaupunkiseudun maahanmuuttajayksiköistä

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry

Turun Kaupunkilähetys ry Turun Kaupunkilähetys ry Perustettu vuonna 1880. Toiminta pohjautuu kristillis-sosiaalisiin arvoihin. Tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy, yksinäisyyden kokemuksen lievittäminen ihmisten omia voimavaroja

Lisätiedot

LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA

LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa -menetelmäkäsikirjassa (2011) todetaan että seksuaaliterveyden edistäminen on tärkeä

Lisätiedot

Kalliolan Nuoret ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2010

Kalliolan Nuoret ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2010 Kalliolan Nuoret ry:n sosiaalinen tilinpäätös 20 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon

Lisätiedot

Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön -hanke. Esimiesvalmennuksen aloitustilaisuus 10.5.2011

Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön -hanke. Esimiesvalmennuksen aloitustilaisuus 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön -hanke Esimiesvalmennuksen aloitustilaisuus 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön 2008-2011 2008 käynnistynyt pääkaupunkiseudun yhteishanke Mukaan!: keskiössä

Lisätiedot

Torstai, 23. elokuuta 2012, Paikka: Kalliolan setlementti, Sturenkatu 11

Torstai, 23. elokuuta 2012, Paikka: Kalliolan setlementti, Sturenkatu 11 NUORISOTYÖN NEUVOTTELUPÄIVÄT 23. 24.8.2012 Helsinki Kalliolan setlementti, Sturenkatu 11, 00510 Helsinki YHTEISTYÖN MERKITYS Torstai, 23. elokuuta 2012, Paikka: Kalliolan setlementti, Sturenkatu 11 9.15

Lisätiedot

MONIKA-NAISET liitto ry

MONIKA-NAISET liitto ry MONIKA-NAISET liitto ry Moniarvoisen ja turvallisen yhteiskunnan puolesta Hermannin Rantatie 12 A sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, 1998 > tarjoaa palveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille,

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011, 20 Arvot, yhteisöllisyys yy Kalliolan Nuoret ry 2012 Kalliolan Nuoret ry:n sosiaaliset tavoitteet ja tulokset Kalliolan Nuoret ry:n sosiaalisen

Lisätiedot