Vuosikertomus. saanut ystäviä ja sosiaalista elämää. Olen saanut apua ja vinkkejä parisu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus. saanut ystäviä ja sosiaalista elämää. Olen saanut apua ja vinkkejä parisu"

Transkriptio

1 huolet ja murheet arjen keskellä ovat unohtuneet. Kun asioista on puhunut j oita tapahtuu myös muille eikä ole ainut joka pohdiskelee vaikeita asioita. Rä messis nii siit tulee hauskempaa ja se on hyvä ku jos joku tekee hyvän riimin parasta mahdollista tukea ja olen tyytyväinen että tyttöjen talo on olemassa. Ilm saanut ystäviä ja sosiaalista elämää. Olen saanut apua ja vinkkejä parisu utta, enkä tuntenut taloa juuri ollenkaan ennestään. Tyttöjen Talo on mielestäni ä/ystäviä jne. Teette hienoa työtä ja olen siitä kovin kiitollinen! Mielestäni ta ssa olet vain tapaus muiden joukossa ja kansio laitetaan kiinni, kun olet kävell kijöihin voi ottaa yhteyttä, melkeinpä milloin vain. Lisäksi olen saanut apua sel toiminta on mahtava ei muualta saa näin hyvää tarjontaa. Kyllä se on erilais olle tyttöjen kanssa, heille on helppo puhua. Ryhmissä saadut vertaissuhteet o taan. On todella! Luottamuksellisia, ammattitaitoisia ja avoimia aikuisia töis oli aivan mahtava. Ryhmän jäsenet tukivat toisiaan ja uskalsivat avaut ella hyviä, ja kiitän heitä heidän ammattitaidostaan. Koin saavani tukea ryhm sti mahdollisimman monelle tarjoutuisi mahdollisuus osallistua tällaiseen ry emmän oma itsensä kuin missään muualla. On kiva voida puhua aikuise kea. Olen tyytyväinen. Minusta on tuntunut siltä että minua jaksetaan kuunnella t todella terapeuttista puhua. Minusta on ollut myös todella hienoa tajuta lähtie uuteen ja muutenkin elämään. hyödyllistä keskustelua ja tietoa asias sa elämän pulmallisista tilanteista. joskus kaipaa juuri aikuisen ihmisen seuraa n puhua vaikeista asioista, saanut apua rentoutumiseen ja hellittämise ikävien asioiden käsittelyyn Ajatukset ovat selkeytyneet, olemme saaneet pu len äärimmäisen tyytyväinen tyttöjen talossa saadaan itsevarmuutta ja ollaan se, että on joku jolle jutskata kun oikeassa elämässä ei ole ketään saan tuk aistuki, nähdyksi tuleminen, turvallinen olo Saan puhua omista asioistani ja iin ihmisiin, äiteihin jotka ovat samassa elämäntilanteessa kanssani. Jakaa yh, seurustelu Mukava säännöllinen tekeminen. avoimuus, luottamus ja se aikesta. toiminta :D ihmiset ja puheaiheet tapahtumat :) jutella k eita muihin ryhmäläisiin ja ohjaajiin. Oli ihanaa kun sai uusia kavereita. Ry ista itseään. se että pääsin avautumaan ja kokeilemaan omia rajojani turv. unteiden 2012 avoin esittäminen ja jakaminen muiden kanssa, vertaistuki, ohjattu sä eikä kukaan arvostele niin kuin yleensä Säännöllinen kokoontuminen, tapa n rooli keskustelun vauhdittajina. Äiti-vauvaryhmä on ollut ihana! Toivottavasti saatava apu/tieto. tykkäsin kun meillä oli hemmottelu ilta ja keskusteluja joka lä oli mukava ilmapiiri ja kaikki kaveerasivat toistensa kanssa. kokkis oli kivaa uu kaikista asioista luottamus ja kaikesta puhuminen Oli mukava nähdä n. Ryhmän Vuosikertomus tuki ja paikka jossa tapaa muita samassa tilanteessa olevia. Kun on ihanaa, kun porukka ei vaihdu. Saa kertoa omia mielipiteitään ja muut kuun tamus Kalliolan oli todellista. Nuoret ry Yhdessä oleminen ja tekeminen. Luottamuksel ä, joka oli aivan mahtava. Ryhmän jäsenet tukivat toisiaan ja uskalsivat avautu, ja kiitän heitä heidän ammattitaidostaan. Koin saavani tukea ryhmältä ja ohja hdollisimman monelle tarjoutuisi mahdollisuus osallistua tällaiseen ryhmään anut olla oma itseni. Olen tavallaan saanut vertaistukea kun on voinut jute myös olleet mukavia. Myös ns. päivärytmin pitämiseen on saanut tukea kun isenä parempaan suuntaan. uskallan olla taas enemmän oma itseni ja olla ylp

2

3 SISÄLLYS 1. JOHDANTO Kalliolan Nuoret ry sosiaalisen nuorisotyön osaaja 2 Toimintaa nuorten kasvun ja kehityksen lähtökohdista 6 2. STRATEGISET MITAT VUONNA 2012 Strategisia askeleita vuonna Lukuja SOSIAALINEN ARVIOINTI Huolet ja murheet arjen keskellä ovat unohtuneet Sosiaalisia tuloksia vuodelta Kalliolan Nuoret ry 13 Tyttöjen Talo 15 Lähiötyö 17 Iltapäiväkerhotoiminta 21 Tukiasumisyhteisötoiminta 23 Poikien Talo HALLINTO JA TALOUS Hallinto ja talous 27 Tase 28 Tuloslaskelma 29 Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus

4 1. Johdanto Kalliolan Nuoret ry sosiaalisen nuorisotyön osaaja Kalliolan Nuoret ry. on vuonna 1974 rekisteröitynyt, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistys, jonka toimintaaluetta on pääkaupunkiseutu. Toiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret ovat iältään 6-29 vuotiaita. Kalliolan Nuoret ry. on osa Kalliolan Setlementtiä sekä Setlementtinuorisotyön Uudenmaanpiiri ry:n jäsen. Kattojärjestönä toimii Suomen Setlementtiliitto ry. Tehtävänsä mukaisesti Kalliolan Nuoret ry. on aktiivisesti kehittämässä setlementtinuorisotyötä yhdessä muiden paikallisjärjestöjen, piirijärjestön ja Suomen Setlementtiliitto ry:n kanssa. Arvojamme ovat: erilaisuuden hyväksyminen luottamus ihmisen ja hänen yhteisönsä kykyyn ratkaista itsenäisesti ongelmia tasa-arvoisuus yksilön oikeuksien kunnioittaminen 2 Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus 2012

5 Missio: Kalliolan Nuoret ry:n tehtävänä on haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen. Visio: Kalliolan Nuoret ry. saa aikaan konkreettisia muutoksia parempaan lasten ja nuorten elämässä. Kalliolan Nuorten sosiaalinen nuorisotyö antaa lapsille ja nuorille tarpeiden mukaista, yksilöllistä tukea kasvuun ja elämänhallintaan. Tämä tapahtuu ammatillisuuden, aikuisen läsnäolon ja yhteisöllisyyden kautta. Tehtävä: Yhdistyksen perustehtävänä on tukea toimintansa kautta lasten ja nuorten kasvua yksilöinä ja yhteisön jäseninä. Toimintamme on sosiaalista nuorisotyötä, joka pohjautuu setlementtiarvoihin. Sosiaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan lasten ja nuorten yksilöllisistä tarpeista lähtöisin tapahtuvaa sosiaalista vahvistamista ja elämänhallinnan tukemista. Sosiaaliseen nuorisotyöhön liittyy sekä syrjäytymisen ehkäisyä että korjaavaa työtä. Sosiaalisessa nuorisotyön menetelmiä ovat mm. erilaiset lasten ja nuorten vuorovaikutukselliset ryhmät, leirit ja retket, avoimet kohtaamispaikat, tapahtumat ja juhlat. Painopistealueina toiminnassamme ovat matalakynnyksisyys, sukupuolisensitiivisyys, yhteisöllisyys, osallisuus sekä kulttuurisensitiivisyys. Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus

6 Kalliolan nuoret ry Kalliolan Nuoret ry Johtokunta Kalliolan Nuorten johtoryhmä Iltapäivä kerhotoiminta Lähiötyö Tyttöjen Talo Saunalahden tukiasunto yhteisötoiminta Kehittämishankkeet Kannelmäki I Kivikko Perustoiminta AINO & ILMARI Kannelmäki II Itä-Pasila Sisters monikulttuurinen tyttötyö MY W.A.Y. Nuorten työllistämishanke Kannelmäki III Kallahti Puistola Seksuaalineuvonta ja -kasvatus Nuoret äidit -toiminta SOPU kunniakonflikteja ennaltaehkäisevä yhteisötyö Poikien Talo Pihkapuisto Seksuaalinen väkivaltatyö Perustoiminta Pihlajisto Vapaaehtoistoiminta Seksuaalikasvatus ja -neuvonta Punakivi Monikulttuurinen poikatyö 4 Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus 2012

7 Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus

8 Toimintaa nuorten kasvun ja kehityksen lähtökohdista Kalliolan Nuoret ry:n toiminnoissa toteutuvat elävästi setlementtiarvot ja ne ohjaavat toiminnan toteutumista niin lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä kuin strategisia suuntia valittaessa. Arvojen lisäksi toimintaa toteutetaan ja kehitetään tunnistaen ja tiedostaen lasten ja nuoren kehitykseen liittyvät teemat ja nivelkohdat, heistä nousevat tarpeet ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen liittyvät haasteet. Keskeisiä toimintojamme ovat: sukupuolisensitiivinen ja sosiaalinen tyttötyö ja poikatyö monikulttuurinen työ lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa nuorisotyö lähiöissä seksuaali- ja lisääntymisterveys; matalankynnyksen tuki ja neuvonta tukiasuntoyhteisötoiminta nuorten työllistämistoiminta iltapäiväkerhotoiminta kumppanuus ja verkostotyö sosiaalisen nuorisotyön kehittäminen Sukupuolisensitiivinen ja sosiaalinen tyttötyö ja poikatyö Sukupuolisensitiivinen työote on keskiössä laajalti Kalliolan Nuoret ry:n eri toiminnoissa. Tyttöjen Talo ja Poikien Talo ovat turvallisia, nuoren kasvua tukevia kohtaamispaikkoja Helsingissä. Tyttöjen Talo sijaitsee Hakaniemessä ja Poikien Talo Vallilassa. Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö rakentuu sukupuolisensitiivisten tyttö- ja poikaryhmien ympärille. Sukupuolisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida sukupuolen erilaiset vaikutukset nuorten naiseksi tai mieheksi kasvamisessa. Sukupuolisensitiivisessä tyttö- ja poikatyössä tunnistetaan erilaisia tyttönä ja poikana olemisen tapoja, mutta ei tueta toteuttamaan niitä kyseenalaistamatta. Sukupuolisensitiivisessä työssä pyritään purkamaan, avaamaan ja laajentamaan sukupuolirooleja sekä sukupuolittuneita käyttäytymismalleja. Sukupuolisensitiivisessä tyttö- ja poikatyössä tuetaan pohtimaan ja löytämään omannäköinen identiteetti ja tapa olla moninaisten mallien ja vaihtoehtojen joukosta. Naiseus ja mieheys ovat moniulotteista ja ristiriitaistakin, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa olla. Sukupuolisuuden ja oman sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin pohtiminen on merkittävä asia, jossa lapsi ja nuori tarvitsee tukea ja tilaa. Sukupuolisensitiivisessä työssä tunnistetaan ja ymmärretään tyttöjen ja poikien erilaiset kasvun ja kehitykset erityiskysymykset ja korostetaan sitä, että tyttöjen ja poikien kasvun kipukohdat ovat pitkälti sukupuolisidonnaisia. Sukupuolisensitiivinen työ merkitsee oman sukupuolen nostamista esiin myönteisenä voimavarana ja samalla huomioi oman ja vastakkaisen sukupuolen välisiä eroja huomioidaan niitä kuitenkaan arvottamatta. Kulttuurisensitiivinen monikulttuurinen työ lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa Monikulttuurisuus johtaa helposti ajattelemaan, että kaikki maahanmuuttajat tai kansainvälisen taustan omaavat ihmiset ovat samanlaisia ja yhtenäinen ryhmä. Kuitenkin tämä samanlaisuus määrittyy suhteessa suomalaisuuteen, joka otetaan helposti itsestäänselvyytenä ja jätetään helposti määrittelemättä. Kulttuurisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida eri kulttuurien erityispiirteitä. Sukupuolisensitiivisessä tyttö- ja poikatyössä tämä tarkoittaa sitä, että monikulttuuriset tytöt tai pojat perheinensä eivät ole yhtenäinen ryhmä ja että kulttuuri on paljon muutakin kuin etnisyyttä. Kulttuuri merkitsee erilaisia olemisen tapoja, joita määrittelevät muun muassa nuorisokulttuurit, erilaiset elämäntavat, seksuaalinen suuntautuminen tai yhteiskunnallinen osallistuminen. Näillä erilaisilla kulttuureilla on merkittävä rooli nuoren identiteetin muotoutumisessa. Elämme monikulttuurisessa yhteiskunnasta ja erilaiset kulttuurit rikastuttavat Kalliolan Nuoret ry:n toimintaa aina iltapäiväkerhotoiminnasta tukiasumisyhteisötoimintaan saakka. Monikulttuuriset teemat ovat Kalliolan Nuoret ry:n toiminnoista erityisesti esillä Itä-Pasilan ja Kivikon nuorisotyössä sekä Tyttöjen Talon ja Poikien Talon monikulttuurisessa tyttö ja poikatyön muodoissa. Vuonna 2012 kulttuurisensitiivinen osaamisem- 6 Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus 2012

9 Sukupuolisensitiivinen työ merkitsee oman sukupuolen nostamista esiin myönteisenä voimavarana ja samalla huomioidaan oman ja vastakkaisen sukupuolen välisiä eroja, niitä kuitenkaan arvottamatta. me vahvistui ja laajentui RAY- rahoitteisen SOPU kunniakonflikteja ennaltaehkäisevän yhteisötyön hankkeen myötä ( ), jonka erityisenä kohderyhmänä ovat monikulttuuristen lasten- ja nuorten perheet. Hankkeessa kehitetään erilaisia yhteistoiminnan muotoja perheenjäsenten tueksi. Nuorisotyö lähiöissä Kalliolan Nuoret ry:n lähiötyö toteutuu Kivikon kumppanuusnuorisotalossa, Itä-Pasilan sosiaalisessa nuorisotyössä ja Puistolan nuorisotyössä. Lähiötyön tavoitteena on kohdata nuoria matalakynnyksisesti heidän omalla asuinalueellaan ja tarjota mahdollisuus mielekkääseen toimintaan ja turvalliseen aikuiskontaktiin ja tukea heitä heidän omissa vahvuuksissaan. Toiminnan keskiössä ovat avoin toiminta, vuorovaikutteiset ja vertaistuelliset tyttö- tai poikaryhmät, retket, leirit ja alueelliset tapahtumat. Vuonna 2012 Kalliolan Nuoret ry. solmi ostopalvelusopimuksen Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kanssa alueellisen nuorisotyön toteuttamisesta vanhan Puistolan alueella. Toiminta on tavoittanut runsaasti nuoria ja alueella ollaan tyytyväisiä toiminnan tuomiin positiivisiin vaikutuksiin. Seksuaali- ja lisääntymisterveys; matalankynnyksen tuki ja neuvonta Seksuaalisuuden huomioiminen luonnollisena osana nuoren elämää ja omaan kasvuun liittyvät kysymykset ovat tärkeä osa Kalliolan Nuoret ry:n toimintoja. Erityisiä palveluja seksuaaliterveyteen liittyen on tarjolla Tyttöjen Talolla ja Poikien Talolla. Molemmilla Taloilla toimii säännöllisesti viikoittain matalankynnyksen seksuaalineuvontavastaanotto, jossa voi turvallisesti keskustella mm. tunteisiin ja identiteettiin, omaan kehoon, seurusteluun, ehkäisyyn, omiin rajoihin tai väkivaltaan liittyvistä asioista. Lisäksi Tyttöjen ja Poikien Talo tavoittavat vuosittain useita satoja pääkaupunkiseudun nuoria seksuaalikasvatustuokioiden kautta. Seksuaalista väkivaltatyötä Tyttöjen Talolla on viime vuosina voitu toteuttaa ja kehittää lastensuojelun hyvinvointisuunnitelman kärkihankerahoituksen turvin. Lisäksi osana Tyttöjen Talon ja Poikien Talon toimintaa on kolmivuotinen Aino & Ilmari - seksuaalisen väkivaltatyön kehittämishanke, jota rahoittaa THL. Päätavoitteena on edistää seksuaalista väkivaltaa kokeneiden lasten ja nuorten tunnistamista sekä kehittää ja jatkaa seksuaalista väkivaltaa kohdanneille tarjottavaa matalan kynnyksen tukea. Tavoitteena on myös ammattilaiskoulutuksen kautta kehittää nuorten kanssa työskentelevien tahojen osaamista seksuaalisen väkivallan kysymyksissä. Osaksi Tyttöjen Talon seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita on rakentunut jo vuodesta 2004 Nuoret äidit -toiminta. Vanhemmuuden tukeminen on osa myös Poikien Talon toimintaa. Omaksi itsekseen kasvamisen lisäksi Tyttöjen Talo ja Poikien Talo Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus

10 tarjoavat tukea nuorille, alle 21- vuotiaana vanhemmiksi tulleille nuorille vanhemmaksi kasvamiseen, vanhemmuuteen ja varhaisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Kalliolan Nuoret ry:ssä koetaan tärkeänä tukea sekä tuoreita äitejä että isiä vanhemmuudessaan. TUKIASUNTOYHTEISÖTOIMINTA Kalliolan Nuoret ry:n toiminta perustuu yhteisöllisyyden edistämiselle. Nuorten tukiasuntoyhteisötoimintaa toteutetaan Espoon Saunalahdessa yhteisöllisestä näkökulmasta käsin. Tukiasuntoyhteisö tarjoaa vuotiaille nuorille turvallisen mahdollisuuden harjoitella arjenhallintaa ja itsenäistyä. Asumismuoto soveltuu lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon tai jälkihuollon nuorille. Vaikka nuoret asuvat omissa asunnoissaan, keskeistä toiminnassa on kuitenkin sukupuolisensitiiviset ryhmät ja yhteisöillat. Kalliolan Nuoret ry:n vahvuus ja menestystekijä tuetun asumisen palveluissa ovat juuri yhteisöllinen ja nuorten osallisuutta tukeva työtapa. Nuoruusikään kuuluvat irrallisuuden ja erillisyyden tuntemukset asettavat erityisiä haasteita sosiaalista tukea tarvitseville nuorille. Tukiasuntoyhteisötoiminnan yhteisöllisyys luo riittävää turvaa ja rauhaa nuoren itsenäistymisprosessille. Kalliolan Nuoret ry:n strategian mukaisesti tukiasuntoyhteisötoiminnan laajentumismahdollisuuksia kartoitetaan tulevina vuosina. Nuorten työllistämistoiminta Nuorten työllisyys on tällä hetkellä ajankohtainen huoli maailmanlaajuisesti. Suomessa vuoden 2013 alussa voimaan tullut nuorisotakuu asettaa myös järjestöt erityisen paineen alle erilaisten työllistämistoimintojen mahdollistamisessa nuorille. Kalliolan Nuoret ry:llä on pyritty tukemaan nuorten työllistymistä jo usean vuoden ajan tarjoamalla työkokeilu- ja työharjoittelupaikkoja nuorille yhdistyksen eri toiminnoissa. Vuonna 2012 erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille on ollut tarjolla My W.A.Y.- hanke, joka käynnistyi ELYkeskuksen tukemana jo vuonna My W.A.Y:n tavoitteena on tarjota nuorille positiivinen kokemus työelämästä koulutus- ja ohjausmallin kautta. Kohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret, jotka ovat vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta esim. elämänhallintataidoissa olevien puutteiden takia. Poikien Talolla on kehitetty vuonna 2012 Korkeanpaikanleiri-toimintaa vuotiaille nuorille miehille. Toiminnan tavoitteena on saada jo pitkäksi aikaa kotiin juuttuneet pojat mukaan toimintaan ja aikaan saada säännöllisempi rytmi elämään, vahvistaa sosiaalisia taitoja, itsetuntemusta ja nuoren omaa tahtoa. Edellisten osa-alueiden vahvistuessa opiskelu- tai työelämään siirtyminen alkaa vähitellen tuntua todellisemmalta vaihtoehdolta. Kalliolan Nuoret ry haluaa olla antamassa nuorelle riittäviä eväitä matkalle työllistymiselämään ja vastuunottoon omasta elämästään. Tähän ei useinkaan riitä pelkkä työharjoittelupaikka. Iltapäiväkerhotoiminta Kalliolan Nuoret ry:n iltapäiväkerhotoiminnan lähtökohta on tarjota 1 2 luokkalaisille pienille koululaisille turvallinen ja toiminnallinen iltapäivä ammattilaisen aikuisen seurassa. Suurin osa kerhoista on pienryhmiä, joissa on mahdollisuus tukea erityisopetuksen pieniä koululaisia. Toiminnan tavoitteisiin kuuluu kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen, tunne-elämän, sosiaalisen kehityksen ja eettisen kasvun tukeminen. Lisäksi edistetään lasten hyvinvointia, tasa-arvoisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Vuonna 2012 Kalliolan Nuoret ry:llä oli seitsemän iltapäiväkerhoa Helsingissä; Kannelmäessä (3 kerhoa), Pihkapuistossa, Pihlajistossa, Kallahdessa ja Vuosaaressa. Kumppanuus ja verkostotyö Kalliolan Nuoret ry:n keskeinen toimintatapa on kumppanuus ja verkostotyö. Tyttöjen Talo on Kalliolan Nuoret ry:n, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen, ja Suomen Setlementtiliitto ry:n kumppanuustalo. Poikien Talo -hankkeessa, Itä-Pasilan sosiaalisessa nuorisotyössä ja Kivikon kumppanuusnuorisotalossa kumppanina on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. Lisäksi Kalliolan Nuoret ry:n eri työmuodot tekevät verkostotyötä Helsingin nuorisoasiainkeskuksen lisäksi mm. Helsingin ja Espoon Sosiaali- ja terveysviraston ja muiden järjestöjen kanssa. Yhteistyötä tehtiin vuonna 2012 mm. Väestöliiton, HYKS sukupuolitautien poliklinikan, THL:n, Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan oppilaitosten (Metropolia, Laurea, Diak), Miessakit ry:n, Ensi- ja turvakotien liiton, Mannerheimin lastensuojeluliiton, Ihmisoikeusliiton, Monika-naisten, Tukinaisen, poliisin, nuorisoasemien, Nuorten kriisipisteen, Maria Akatemian, Erityishuoltojärjestöjen liiton Ehjä ry:n, HeSetan, Transtukipisteen, nuorisotutkimusseuran, Pienperheyhdistyksen, kriminaalihuollon ja Walter ry:n kanssa. Kalliolan Nuoret ry. tekee tiivistä yhteistyötä myös setlementtinuorisojärjestöjen kanssa, esimerkiksi Tyttöjen Talo on tiiviissä yhteistyössä muiden setlementtien Tyttöjen Taloihin ja Poikien Talo on mukana kehittämässä setlementissä tehtävää sukupuolisensitiivistä poikatyötä. Vuonna 2012 on panostettu erityisesti koko Kalliolan sisäisen yhteistyön kehittämiseen ja lisäämiseen, joka on strategisena tavoitteena koko Kalliolan setlementissä. Eri järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö ja vaikuttaminen toteutuvat Helsinki Teamissa, jossa on mukana useita nuorisoalan järjestöjä. Kalliolan Nuoret ry. on Helsinki Team ry:n aktiivinen jäsen. Sosiaalisen nuorisotyön kehittäminen Kalliolan Nuoret ry. tunnetaan järjestökentällä innovatiivisena alati kehittämistarpeisiin tarttuvana yhdistyksenä. Kalliolan Nuoret ry:n eri toimintamuodot ovat syntyneet toiminnan piirissä olevien nuorten erityisten tarpeiden esiin nousemisena ja sitä kautta tarpeena kehittää uudenlaisia menetelmiä ja toiminnan muotoja. Kalliolan Nuoret ry. on myös menestyksekkäästi onnistunut juurruttamaan toimintoja ja solmimaan kumppanuuksia julkisen sektorin kanssa, hyviä esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi Tyttöjen Talon Nuoret äidit -toiminta, seksuaalineuvonta- ja kasvatus ja Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö. Tavoitteena Kalliolan Nuoret ry:n sosiaalisen nuorisotyön näkökulmana on aina varmistaa ajantasaisen, monipuolisen ja kentän tarpeet kattavan nuorisotyön toteutuminen ja kehittyminen sekä laadun ja arvioinnin yhtenäinen toteuttaminen. Toimintaa arvioidaan määrällisten tavoitteiden ohella sosiaalisen arvioinnin menetelmällä. Sosiaalisesta arvioinnista lisää luvussa 3. 8 Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus 2012

11 2. STRATEGISET MITAT VUONNA 2012 Strategisia askeleita vuonna 2012 Kalliolan Nuoret ry:n vuosi 2012 oli kasvun ja laajentumisen aikaa. Koko Kalliolan Nuoret ry:n henkilöstömäärä kasvoi jälleen uusien toimintojen käynnistyessä ja vanhojen laajentuessa. Kalliolan Nuoret ry:ssä työskenteli vuonna kuukausipalkkaista työntekijää ja 15 tuntipohjaista työntekijää. Yhdistyksen sisäistä yhteistyötä, käytäntöjä ja toinen toisiltamme oppimisen teemaa työstettiin henkilöstön yhteisillä kehittämispäivillä keväällä ja syksyllä. Kalliolan Nuoret ry:n nykyinen strategia on vuosille Strategiaa on laadittu ja rakennettu johtoryhmässä ja yhdessä henkilöstön kanssa. Kalliolan Nuoret ry:n johtoryhmä seuraa toiminnan toteutumista strategian mukaisesti ja määrittelee vuosittain strategisia painopistealueita. Vuonna 2012 tavoitteena ollutta strategian toimeksipanoa ja viestintäsuunnitelman toteuttamista on lähdetty pohtimaan ja toteuttamaan Kalliolan Nuoret ry:ssä johtoryhmätasolla. Johtoryhmä on määritellyt uudelleen tehtäväänsä ja hakenut uusia toimintatapoja ja menetelmiä strategiseen johtamiseen ja sen jalkauttamiseen kentälle. Johtoryhmä on työskennellyt ja tarkentanut strategiaa johtoryhmän seminaareissa vuonna Viestintäsuunnitelmassa on hyödynnetty synergiaetua Kalliolan kannatusyhdistyksen kanssa. Kalliolan Nuoret ry:n oma viestintästrategia tarkentuu vuoden 2013 aikana. Organisaatiouudistuksen juurruttaminen käytäntöihin ja toimintamuotojen rakenteisiin on ollut keskiössä kuluneena vuonna, joka on näkynyt erityisesti tavoitteena olleessa lähiötyön jäntevöittämisessä ja kehittämisessä. Lähiötyön työmuodolla on nyt selkeät ja johdonmukaiset rakenteet johtamiseen ja työn painopistealueisiin. Lähiötyön toteuttamista on rajattu niille alueille Helsingissä, joissa Kalliolan Nuoret ry:llä on jo toimintaa ja on voitu hyödyntää työntekijöiden osaamista ja synergiaetuja paremmin. Lisäksi on käynnistetty ja kehitetty nuorisotyön toteuttamista alueellisesti Puistolassa. Puistola on osoittautunut tarpeelliseksi ja laadukkaaksi toiminnaksi ja myös sen jatkuvuudesta on sovittu Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa kevääseen 2014 saakka, jolloin nuorisoasiainkeskuksen kumppanuusstrategia on valmis ja jatkotoimenpiteistä voidaan päättää. Vuonna 2011 käynnistyneiden uusien hankkeiden ja toimintojen toimintamallin kehittäminen ja vakauttaminen (tukiasuntoyhteisötoiminta, Poikien Talo ja My W.A.Y), ovat olleet Kalliolan Nuoret ry:n strategisina painopistealueena vuonna Saunalahden tukiasuntoyhteisötoiminta ja Poikien Talo ovat selkiyttäneet toiminnan rakenteita ja toiminnasta hyötyvä kohderyhmä on saatu ohjattua toimintojen piiriin. My W.A.Y -hankkeen tavoite syrjäytymisvaarassa elävien nuorten ja heidän työllistymisensä on haaste, kun samanaikaisesti nuorten perustarpeissa on niin paljon puutteita. Toimintaa on kuitenkin voitu hyvin asiakaslähtöisesti muokata ja työvoimapoliittiset ratkaisut ovat onnistuneet valtaosin hyvin. Kalliolan Nuoret ry. haki vuodelle 2012 kolmea uutta hanketta Raha-automaattiyhdistykseltä, joko itsenäisesti tai yhteistyössä (vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminnan hanke, Sopu- monikulttuurinen perhetyö ja Kohti- nettityö ). Rahoitusta saatiin Sopu monikulttuurisen perhetyön hankkeelle, jonka nimi tarkentui kuluneena vuonna Sopu kunniakonflikteja ennaltaehkäisevä yhteisötyön-hankkeeksi. Hanke käynnistyi pitkän rekrytointivaiheen jälkeen syyskuussa 2012 ja on lähtenyt lupaavasti käyntiin. Keväällä 2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Tyttöjen Talon vapaaehtoistoiminnalle rahoitusta, jolla jatketaan ja kehitetään jo käynnissä olevaa vapaaehtoistoiminnan järjestämistä. Nettityön hanketta haettiin uudelleen Kalliolan Nuorten sisäisenä, Tyttöjen Talon ja Poikien Talon välisenä yhteishankkeena, ja RAY:n rahoitus saatiin siihen loppuvuodesta Tärkeänä strategisena tavoitteena Kalliolan Nuoret ry:ssä on ollut kehittämisen ohella nykyisten toimintamuotojen jatkuvuuden ja kehittymisen turvaaminen. Vuonna 2012 kriittisin tilanne oli Tyttöjen Talon seksuaalisen väkivaltatyön osalta, jonka Helsingin kaupungin lastensuojelun kärkihanke-rahoitus päättyi vuoden 2012 lopussa. Toiminta on osoittanut kaupungin tasolla tarpeellisuutensa ja asiantuntemuksensa nuorten seksuaalisen väkivallan kysymyksissä. Toiminnan jatkuvuuden puolesta käytiin neuvotteluita vuonna Jatkorahoitus toiminnalle varmistui vuoden 2013 alussa, mutta vain yhdeksi lisävuodeksi. Seksuaalisen väkivaltatyön toteutuminen tulevaisuudessa on tärkeä painopiste Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa edelleen vuonna Vuonna 2012 haettiin oppia ja vaikutteita useasta kansainvälisestä seminaarista tai opintomatkasta, Hollannista, Yhdysvalloista, Irlannista, Saksasta, Norjasta ja Turkista. Kansainvälinen yhteistyö on avannut uusia näkökulmia Kalliolan Nuoret ry:ssä tehtävälle työlle ja toisaalta vahvistanut tunnetta siitä, että Kalliolan Nuoret ry. on hyvin ajassa ja ajankohtaisissa ilmiöissä kiinni oleva yhdistys, jolla on myös paljon annettavaa muualle Eurooppaan. Yhtenäisen toimintamallin ja strategian luominen Kalliolan Nuoret ry:n verkossa tapahtuvaan sosiaaliseen nuorisotyöhön on ollut esillä monella tapaa kuluneena vuonna. Kalliolan Nuoret ry:n työntekijän Maria Wikbergin YAMK opinnäytetyö Kalliolan Nuoret ry:lle - Matkaopas verkossa Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus

12 tehtävään nuorisotyöhön on toiminut hyvänä pohjana strategian luomiselle ja sen jalkauttaminen koko henkilöstölle tapahtuu kevään 2013 aikana. Monet Kalliolan Nuoret ry:n toimintamuodoista ovat siirtyneet hallitusti Facebookiin vuoden 2012 aikana. Sisäisten rakenteiden kehittäminen on toteutunut vuonna 2012 mm. luomalla uusia rakenteita Kalliolan Nuoret ry:n sisäiselle viestinnälle. Uusia käytäntöjä ovat henkilöstön säännölliset tutustumiskäynnit eri toimintoihin ( 4 x vuodessa). Tutustumiskäyntien tavoitteena on lisätä tietoa ja tietoisuutta eri toimintojen työstä, toimintamuotojen ympärillä liikkuvista nuorisotyöllisistä ilmiöistä, kohderyhmästä, ja työntekijöiden ammatillisesta osaamisesta. Tarkoituksena on myös lisätä kiinnostusta ja synergiaetujen hyödyntämisen mahdollisuuksia työntekijöiden kesken. Tutustumiskäyntien lisäksi kehittämispäällikkö kokoaa 4-5 kertaa vuodessa tiedotteen, johon yleisten tiedotettavien ja ajankohtaisten asioiden lisäksi työntekijät ja työmuodot voivat lähettää informaatiota, hyviä kokemuksia, hauskoja juttuja ja valokuvia ja linkkejä omasta toiminnastaan. Kalliolan Nuoret ry:n johtoryhmä jäntevöitti ja kehitti työskentelyään kuluneen vuoden aikana. Johtoryhmätyöskentelyn ja johtajuuden kehittyminen jatkuu vuonna 2013 yhdessä Kalliolan setlementin kanssa Pro esimiesvalmennuksen tiimoilta. Talouden seuranta ja suunnitelmallisuus osana johtamista ovat kirkastuneet vuoden aikana ja vuoden 2013 alussa valmistuva taloushallinnon ohjelmistouudistus tuo kaivattuja työkaluja esimiehille tähän. Sisäiseen kehittämiseen on kuulunut myös uuden työntekijän perehdyttämisen mallintaminen ja jäntevöittäminen. Tässä on hyödynnetty Kalliolan setlementin perehdytysmallia. Lisäksi on liitytty koko Kalliolaa koskevaan mentorointiin, ja Kalliolan Nuoret ry:stä on mentoreiksi nimetty alustavasti johtoryhmäläiset. Perehdytysmallin materiaaleja on luotu ja koko malli on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2013 aikana. Tavoitteena on ollut myös rahoituspohjan laajentamisen kartoittaminen mm. yritysyhteistyön avulla. Erilaisia neuvotteluja eri yritysten kanssa on käyty kuluneen vuoden aikana. Poikien Talo on onnistunut luomaan hyvän kontaktin mainosmaailman edustajiin ja Tyttöjen Talon yritysmaailmakontaktit ovat säilyneet. Yritysten kautta tuleva rahoitus on tärkeä ja täydentävä osa toimintojen mahdollistamisessa, mutta suurempaa rahoituskokonaisuutta ei toistaiseksi ole solmittu. Kansainvälinen yhteistyö on avannut uusia näkökulmia Kalliolan Nuoret ry:ssä tehtävälle työlle ja toisaalta vahvistanut tunnetta siitä, että Kalliolan Nuoret ry. on hyvin ajassa ja ajankohtaisissa ilmiöissä kiinni oleva yhdistys, jolla on jakaa osaamistaan myös muualle Eurooppaan. 10 Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus 2012

13 Lukuja Kalliolan Nuoret ry: 61 työntekijää vuonna 2012 = 46 kuukausipalkkaista työntekijää ja 15 tuntityöntekijää Kalliolan Nuoret ry:n toiminta tavoitti nuorta. Käyntikertoja kertyi vuoden aikana Tyttöjen Talo Kivikko Itä-Pasila Poikien Talo Puistola käyntikerrat yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret suunnitelmallisesti tuetut nuoret ryhmät verkossa kohdatut nuoret leirivuorokaudet Sopu hanke: My W.A.Y 52 koulutettua ammattilaista 2 23 tyttöryhmäläistä kurssia 19 nuorta Saunalahden tukiasuntoyhteisötoiminta (SaTu): Iltapäväkerhotoiminta 19 nuorta 141 iltapäiväkerholaista 134 ryhmäkertaa 7 kerhoa 581 yksilöllistä tukitapaamista Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus

14 3. SOSIAALINEN ARVIOINTI Huolet ja murheet arjen keskellä ovat unohtuneet. Sosiaalisia tuloksia vuodelta 2012 Vuonna 2012 otettiin sosiaalinen tilinpito käyttöön lähes kaikissa Kalliolan Nuoret ry:n toiminnoissa. Poikien Talo ja Saunalahden tukiasuntoyhteisötoiminta liittyivät uusina toimijoina mukaan sosiaaliseen tilinpitoon. Sen sijaan My W.A.Y, Sopu ja Puistolan nuorisotyö jätettiin vielä sosiaalisen tilinpidon ulkopuolelle, koska toiminnat olivat vielä varsin uusia ja jäsentymättömiä ja ensisijaisesti oli tarvetta toimivien työn rakenteiden luomiselle, ja sitä kautta myös toiminnan sosiaalisten vaikutusten painopisteet ja kehittämisalueet tulevat paremmin näkyviin. Erityisen haasteen vuoteen 2012 toi sosiaalisen tilinpidon osalta koko arvioinnin luonteen muuttuminen kesken arviointikautta. Kalliolan Nuoret ry on ollut mukana Suomen setlementtiliitto ry:n Näky2-hankkeen verkostossa. Näky2-hanke on kokemustensa ja kerätyn palautteen pohjalta luopunut sosiaalisen tilinpidon menetelmän käyttämisestä ja arvioinnin näkökulmaa on laajennettu laaja-alaisemman sosiaalisen arvioinnin suuntaan, joka sinänsä palvelee hyvin myös Kalliolan Nuorten toimintaa ja arviointikulttuuria. Kalliolan Nuoret ry. kokee hyväksi enemmän sisältöihin keskittyvän arvioinnin kuin tarkkaan menetelmään pohjautuvan arvioinnin. Haasteeksi suunnan muutos toi arviointitiedon esittämiseen ja julkaisemiseen liittyvät tekijät sekä arvioinnin luotettavuuden. Jatkossa onkin tarpeen kehittää sosiaalista arviointia esimerkiksi vertaisarvioinnin suuntaan. Vertaisarviointi voisi tapahtua esimerkiksi eri setlementtien välisenä yhteistyönä. Tietoa kerättiin sosiaalista arviointia varten erilaisilla asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden kirjallisilla kuvauksilla sekä valokuvilla ja videoilla. Tiedonkeruuta varten tehtiin 11 asiakaskyselyä, Tyttöjen Talon, Itä- Pasilan, Kivikon ja Poikien Talon lapsille ja nuorille, iltapäivätoiminnan lapsille ja lasten vanhemmille, Poikien Talon asiantuntijaryhmälle, Saunalahden tukiasuntoyhteisön sidosryhmälle, yhteisesti Kalliolan Nuoret ry:n asiakkaille ja työhyvinvointikysely henkilöstölle. Lisäksi toteutettiin yksi postinumerokysely osana Tyttöjen Talon arviointia. Seuraavaksi esitellään Kalliolan Nuoret ry:n sosiaaliseen tilinpitoon osallistuneita toimintoja ja joitakin sosiaalisia tavoitteita ja tuloksia vuodelta Kalliolan Nuoret ry vuosikertomus 2012

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 20 ARVOT, YHTEISÖLLISYYS . SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISET PERUSARVOT OVAT TOTEUTUNEET JYVÄLÄSSÄ. Jyvälän setlementtityössä on toteutunut lähimmäisenrakkaus

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 luonnos 27.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO...3 VISIO...3 YLEISTÄ...3 LAPSEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN...5 Mahdollistetaan lasten osallisuus lastensuojelussa...5 Mahdollistetaan

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry 2012 Vuosikertomus Kalliolan Kannatusyhdistys ry SISÄLLYS 1. Johdanto Ihmisistä hyvä tulee 4 Kalliolan arvot 5 Kalliolan toiminta-ajatus 6 Setlementtiliike 7 Toiminnanjohtajan katsaus 8 Yhdessä ihmisten

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Tyttötyön kansio Julkaisija ja kustantaja: Suomen Setlementtiliitto ry, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. 00510 Helsinki Suomen Setlementtiliitto ry.

Tyttötyön kansio Julkaisija ja kustantaja: Suomen Setlementtiliitto ry, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. 00510 Helsinki Suomen Setlementtiliitto ry. 1 Tyttötyön kansio Julkaisija ja kustantaja: Suomen Setlementtiliitto ry, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. 00510 Helsinki Suomen Setlementtiliitto ry. Taitto ja kuvitus: Veera Säilä Setlementtijulkaisuja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni

Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni Suomen Setlementtiliitto ry S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy Valokuvat: Emil Bobyrev, Alejandro Lorenzo, Matti Rajala,

Lisätiedot

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria Setlementti 4 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Voimaa moninaisuudesta Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

PALVELUTOIMINNAN PROJEKTI

PALVELUTOIMINNAN PROJEKTI 7081097 Palvelutoiminnan projekti Sosiaalialan koulutusohjelma 2014 Jarkko Kaijanen, Pirkko Lehto, Hanne Leinonen, Noora Niemi, Susanna Salin, Taru Tulonen ja Leena Uuppo PALVELUTOIMINNAN PROJEKTI HALATEN-hankkeen

Lisätiedot

Toimint asuunnitelma 2011

Toimint asuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 Väestöliitto Toimintasuunnitelma 2011 www.vaestoliitto.fi Kalevankatu 16, PL 849, 00101 Helsinki Puhelin (09) 228 050, Faksi (09) 612 1211 Valokuvat: s. 11 ja 50 Mari Hohtari/Rhinoceros

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

8. PERHEKESKUS KUNTIEN TOIMINTASTRATEGIOINA JA OSAAMISEN JOH- TAMISENA

8. PERHEKESKUS KUNTIEN TOIMINTASTRATEGIOINA JA OSAAMISEN JOH- TAMISENA PERHE hankkeen loppuraportti PERHEKESKUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TIIVISTELMÄ YLEISTÄ HANKESUUNNITELMA 2.1. Hankkeen tavoitteet 2.2. Hanketoimijat 3. HANKKEEN ARVIOINTI 4. HANKKEEN VERKOSTOITUMINEN 4.1. Valtakunnallinen

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS AVOIMUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME Suvaitsevaisuus, avoimuus, luottamus, luovuus, yhteistyö Pienperheyhdistys

Lisätiedot

Setlementtityön juurilla nykyajassa

Setlementtityön juurilla nykyajassa Setlementtityön juurilla nykyajassa Itä-Pasilan asukastalo -projektin (2008 2010) loppuraportti ja kuvaus asukastalon ensimmäisistä vuosista Maaliskuu 2011 Veikko Väisänen Tuula Immonen Anu Ojaksela 2

Lisätiedot

Lapsen ääni koulussa

Lapsen ääni koulussa Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 57 Annukka Armanto, Aija Kettunen, Terhi Laine, Hanna Niemi, Aino-Elina Pesonen & Ilse Vogt Lapsen ääni koulussa Projektin loppuraportti Annukka Armanto, Aija

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2/2008 Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas

Lisätiedot