TÄRKEÄÄ TIETOA OSUUDENOMISTAJILLE CARNEGIE EMERGING MARKETS JA CARNEGIE ASIA -RAHASTOISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄRKEÄÄ TIETOA OSUUDENOMISTAJILLE CARNEGIE EMERGING MARKETS JA CARNEGIE ASIA -RAHASTOISSA"

Transkriptio

1 Joulukuu 2016 TÄRKEÄÄ TIETOA OSUUDENOMISTAJILLE CARNEGIE EMERGING MARKETS JA CARNEGIE ASIA -RAHASTOISSA Alla ote Carnegie Fonder AB:n ilmoituksesta koskien sijoitusrahastojen Carnegie Emerging Markets ja Carnegie Asia sulautumista. Sulautuminen ei edellytä rahasto-osuuden omistajilta mitään toimenpiteitä. Ne osat tekstissä, jotka ovat sekä kursivoituja, alleviivattuja että lihavoituja, ovat Aktia Rahastoyhtiön lisäyksiä. Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti rahastovalikoimaamme. Carnegie Emerging Markets -rahasto ei ole vastannut odotuksiamme, joten olemme päättäneet purkaa sen. Carnegie Emerging Markets -rahaston osuuksien sijaan saat Carnegie Asia -rahaston osuuksia. Sulautuminen ei vaikuta sinuun, jos jo olet Carnegie Asia -rahaston osuudenomistaja. Tausta ja tarkoitus Carnegie Fonder AB:n hallitus on päättänyt, että Carnegie Emerging Markets ja Carnegie Asia -rahastot tullaan yhdistämään absorptiosulautumisen avulla. Carnegie Emerging Markets -rahasto (sulautuva rahasto) yhdistyy Carnegie Asia -rahaston (vastaanottava rahasto) kanssa. Carnegie Emerging Markets - rahaston osuudenomistajat tulevat näin ollen saamaan Carnegie Emerging Markets -rahaston osuuksien sulautumispäivän arvoa vastaavan määrän osuusluokka Carnegie Asia A:n osuuksia. Se merkitsee myös, että Carnegie Emerging Markets -rahasto puretaan. Hallituksen päätöksen perusteena on, että Carnegie Emerging Markets -rahaston markkinaolosuhteet ovat vaikeat eikä se, toisin kuin Carnegie Asia, ole tuottanut odotusten mukaisesti. Sulautumisessa Carnegie Asiaan tulee lisää varoja, mikä mahdollistaa tiettyjä tehostamishyötyjä rahaston hallinnoinnissa. Sulautumisen todennäköiset vaikutukset osuudenomistajille Carnegie Asia on osakerahasto, joka on keskittynyt aasialaisiin yrityksiin ja muihin kuin aasialaisiin yrityksiin, joilla on toimintaa Aasiassa (pois lukien Japani). Rahaston tavoitteena on asiankuuluvaa varovaisuutta noudattaen saavuttaa hyvä pitkän aikavälin tuotto, joka vastaa vähintään alueen osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä. Rahasto pyrkii hyvin hajautettuun arvopaperisalkkuun. Normaaleissa olosuhteissa likvidien varojen osuus on pieni. Sijoitussuuntaus on laaja, toisin sanoen sijoituksia tehdään eri alojen yrityksiin. Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti eikä se seuraa mitään indeksiä. Carnegie Emerging Markets- ja Carnegie Asia -rahastojen varsinainen ero on, että viimeksi mainittu on enemmän maantieteellisesti keskittynyt. Korostamme Carnegie Emerging Markets -rahaston osuudenomistajille Carnegie Asia -rahaston avaintietoesitteen lukemisen tärkeyttä, sillä siinä on olennaista tietoa rahaston tuleville osuudenomistajille. Carnegie Emerging Markets -rahaston osuudenomistajille muutos ei ole erityisen suuri, sillä aasialaiset osakkeet muodostavat jo nyt 70 prosenttia Carnegie Emerging Marketsin sijoitusuniversumista. Ennen sulautumista Carnegie Emerging Marketsin varojen jakauma tullaan kuitenkin sopeuttamaan Carnegie Asia -rahaston jakaumaan. Sopeutus tehdään pääasiassa 25. tammikuuta Kaikki muutokset ovat Carnegie Emerging Markets -rahaston sääntöjen mukaisia. Kummankin rahaston riskiprofiili on samankaltainen ja rahastoja koskevat samanlaiset riskit.

2 Joulukuu 2016 Carnegie Emerging Markets on jakanut voittoa (viimeksi vuonna 2012). Carnegie Asia ei jaa voittoa. Muutos Carnegie Emerging Markets -rahaston osuudenomistajille on siis marginaalinen. Carnegie Asian vuosimaksu (1,93 % vuonna 2015) on jonkin verran korkeampi kuin Carnegie Emerging Marketsin vuosimaksu (1,84 % vuonna 2015). Sulautuminen ei vaikuta Carnegie Asia -rahaston osuudenomistajiin. Carnegie Asia -rahaston hallinnoimat varat tulevat todennäköisesti kasvamaan sulautumisen myötä. Kun huomioidaan markkinoiden koko, rahasto on edelleen pieni sijoittaja, jonka arvopapereiden osto- ja myyntitoimenpiteitä eivät koske samat rajoitteet kuin isompia rahastoja. Sulautuminen ei johda veroseuraamuksiin (pääomavoitto/pääomatappio) Ruotsissa verovelvollisille henkilöille. Se ei myöskään aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle. Varojen ja velkojen arviointi vaihtosuhteen laskennan yhteydessä Varat ja velat tullaan arvostamaan markkina-arvojen mukaan noudattaen rahastojen sääntöjen 8. :ssä mainittuja arvostusperiaatteita. Vaihtosuhde lasketaan arvostuspäivänä 31. tammikuuta 2017 vahvistettujen NAV-kurssien mukaan niin, että sulautuvan rahaston osuuden kurssi jaetaan vastaanottavan rahaston osuuden kurssilla. Suunniteltu sulautumisajankohta Sulautumisen on suunniteltu tapahtuvan 2. helmikuuta 2017, ja se perustuu 31. tammikuuta 2017 vaihtosuhteeseen. Viimeinen mahdollinen Carnegie Emerging Markets -rahaston ostopäivä on 25. tammikuuta HUOM: mikäli toimeksianto jätetään Aktian kautta, tulee se jättää viimeistään 24. tammikuuta 2017 ennen klo 15 Varojen siirtoa ja rahasto-osuuksien vaihtoa koskevat säännöt Sulautumispäivänä kaikki sulautuvan rahaston varat siirretään vastaanottavaan rahastoon. Siirto tapahtuu säilytysyhteisössä (SEB). Vastaanottavan rahaston sulautumispäivän arvostuksessa huomioidaan siirretyt varat. Varojen siirron jälkeen sulautuvan rahaston arvo on sulautumispäivänä nolla. Sulautuvan rahaston osuudet korvataan sulautumispäivänä vastaanottavan rahaston osuuksilla osuuksien arvojen 31. tammikuuta 2017 olleen vaihtosuhteen mukaisesti ((sulautuvan rahaston osuuksien määrä * vaihtosuhde) * vastaanottavan rahaston osuuden kurssi). Käteiskorvausta ei makseta. Mahdolliset siirtosaamiset tullaan laskemaan ja ilmoittamaan rahastojen soveltamien tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti. Osuudenomistajien oikeudet Carnegie Emerging Markets- ja/tai Carnegie Asia -rahaston osuudenomistajilla on oikeus lunastaa osuutensa maksutta ennen sulautumisen toteutumista. Rahasto-osuuksien vaihto rahasto-osuuksiin muissa rahastoissamme on myös mahdollinen tavalliseen tapaan. Carnegie Asia -rahaston rahastoosuuksien lunastus- tai vaihtopyyntöjen tulee olla perillä viimeistään 30. tammikuuta 2017 klo ja Carnegie Emerging Markets -rahaston viimeistään 31. tammikuuta 2017 klo 16.00, jotta ne voidaan toteuttaa ennen sulautumista. HUOM: mikäli toimeksianto jätetään Aktian kautta, tulee toimeksianto jättää viimeistään 29. tammikuuta 2017 ennen klo 15 Carnegie Asia rahaston osalta ja 30 tammikuuta 2017 ennen klo 15 Carnegie Emerging Markets rahaston osalta. Lunastus- ja vaihtotoimeksiannot toteutetaan ilman kuluja Carnegie Asia rahastosta 29. tammikuuta 2017 asti ja Carnegie Emerging Markets rahastoista 30. tammikuuta 2017 asti. Pyydämme huomioimaan, että

3 Joulukuu 2016 rahasto-osuuksien myynnillä tai vaihdolla saattaa olla veroseuraamuksia rahasto-osuuksien omistajalle. Lisäksi osuudenomistajalla on oikeus pyynnöstä saada kopio ulkopuolisen tilintarkastajamme sulautumisen tarkastuslausunnosta. Lisätietoa saat rahaston avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä, jotka ovat saatavilla verkkosivuilla tai puhelimitse: tai sähköpostilla: Mahdolliset rahastosäästösopimukset Carnegie Emerging Markets -rahastossa kohdistetaan fuusion jälkeen Carnegie Asia -rahastoon. Voit tehdä muutoksia rahastosäästösopimuksiisi verkkopankissasi tai konttorissasi. Ystävällisin terveisin AKTIA RAHASTOYHTIÖ OY

4 PERUSTIEDOT SIJOITTAJILLE Tämä avaintietoesite on tarkoitettu sijoittajille, ja se sisältää rahaston perustiedot. Avaintietoesite ei ole markkinointiaineistoa. Se on lain määräämää tietoa, jonka tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään rahastosijoitukseen liittyviä asioita ja riskejä. Suosittelemme, että luet esitteen, jotta voit tehdä hyvin perustellun sijoituspäätöksen. Carnegie Asia A ISIN-koodi: SE Carnegie Fonder AB, yhteisötunnus TAVOITTEET JA SIJOITUSTOIMINNAN PAINOPISTE Rahasto on osakerahasto, joka suuntautuu aasialaisiin yrityksiin ja muihin kuin aasialaisiin yrityksiin, jotka toimivat lähinnä Aasiassa (Japania lukuun ottamatta). Tavoitteena on riittävä varovaisuus ottaen huomioon pitkällä aikavälillä saavutettava tuotto, joka vastaa vähintään alueen osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä. Rahaston arvopaperisalkku pyritään hajauttamaan tehokkaasti. Normaaleissa olosuhteissa likvidien varojen osuus pyritään pitämään vähäisenä. Sijoituspohjan tulee olla laaja, joten sijoitukset on hajautettava useisiin eri toimialoilla toimiviin yrityksiin. Aktiivisesti hoidettu RISKI-/TUOTTOPROFIILI rahasto, jolla ei ole vertailuindeksiä. Rahasto saa sijoittaa enintään 10 % rahaston arvosta rahoituslaitoksen tilille ja enintään 10 % rahaston arvosta rahasto-osuuksiin. Salkunhoidon tehostamiseksi rahasto saa sijoittaa johdannaisinstrumentteihin, mutta rahasto ei saa käyttää OTC-johdannaisia. Rahasto ei välttämättä sovi sijoittajille, jotka suunnittelevat nostavansa sijoituksensa ennen kuin viisi vuotta on kulunut. Rahasto-osuuksia voidaan normaalisti merkitä ja lunastaa joka arkipäivä. Rahasto ei maksa voitto-osuutta. Riski-/tuottokuvaaja kuvaa rahastoon tehdyn sijoituksen riskin ja mahdollisen tuoton välisen yhteyden. Luku kuvaa sitä, miten voimakkaasti rahasto-osuuden arvo on vaihdellut viiden viime vuoden aikana. Seitsenportainen asteikko on monimutkainen. Se ei esimerkiksi tarkoita, että luokan 2 riski on kaksinkertainen luokkaan 1 verrattuna. Luokkien 1 ja 2 välinen ero ei ole välttämättä sama kuin luokkien 5 ja 6 välinen ero. Luokka 1 ei myöskään merkitse, että kyseessä olisi riskitön sijoitus. Tämä rahasto kuuluu luokkaan 6, joka tarkoittaa korkeaa riskiä osuuden arvon muutoksessa niin ylös- kuin alaspäinkin. Luokka voi muuttua ajan kuluessa. Luokittelu perustuu historiallisiin tietoihin, mikä ei takaa tulevia riskejä/tuottoja. Luokittelussa ei oteta huomioon riskiä siitä, että äärimmäisten olosuhteiden vallitessa osakemarkkinoilla osuudenomistaja ei pysty merkitsemään tai lunastamaan rahaston osuuksia määräajan kuluessa. Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka noteerataan riskialttiilla, mutta myös suurten tuottomahdollisuuksien osakemarkkinoilla. Monet Aasian markkinoista ovat suhteellisen nuoria ja kypsymättömiä demokratioita tai eivät ollenkaan demokraattisia, joten poliittinen riski on korkeampi kuin kehittyneemmillä markkinoilla. Monet taloudet tunnetaan vähäisestä kilpailusta, monopoli- ja oligopolirakenteista ja suuresta sääntelemättömästä sektorista. Talous ja politiikka ovat sidoksissa toisiinsa, joten yritykset ovat herkkiä poliittisille muutoksille. Monissa maissa infrastruktuuri ja finanssijärjestelmät ovat monissa maissa kehittyneet huonosti. Liiketoimintakäytännöt eroavat usein länsimaisista. Rahaston tuottoon vaikuttavat myös valuuttakurssimuutokset, koska rahaston omistukset noteerataan ulkomaisessa valuutassa. Aasialaiset valuutat ovat olleet historiallisesti enemmän tai vähemmän kytköksissä Yhdysvaltojen dollarin kehitykseen. Esimerkiksi Kiinassa ja Hongkongissa käytettävät valuutat on sidottu dollariin kiinteästi. Muihin alueellisiin valuuttoihin voi ajoittain kohdistua voimakas paine ulkomaailman tapahtumien vuoksi. On myös syytä ottaa huomioon seuraavat riskitekijät, jotka eivät välttämättä sisälly kokonaisuudessaan luokkanumeroon: Vastapuoliriski riski siitä, että aiheutuu tappioita, koska vastapuoli ei pysty täyttämään sovittujen ehtojen mukaisia velvoitteitaan, esimerkiksi toimittamaan arvopapereita tai likvidejä varoja. Likviditeettiriski syntyy, jos osaa rahaston omaisuuseristä on vaikea myydä tiettynä ajankohtana tai kohtuulliseen hintaan. Operatiivinen riski esimerkiksi järjestelmän häiriötilanteesta, inhimillisestä tekijästä tai ulkoisista tekijöistä johtuvan tappion riski. Rahaston arvo voi sekä nousta että laskea, eikä ole varmaa, että saat takaisin koko sijoittamasi pääoman. Riskien yksityiskohtaisempi kuvaus on rahastoesitteessä ja kotisivuilla 1(2)

5 PERUSTIEDOT SIJOITTAJILLE PALKKIOT Kertamaksut, jotka veloitetaan ennen sijoittamista tai sen jälkeen Merkintäpalkkio 0 % Lunastuspalkkio 0 % Edellä on mainittu suurimmat palkkiot, jotka voidaan veloittaa ennen lunastushinnan maksamista. Rahastolta vuosittain perittävät palkkiot Vuosimaksu 1,98 % Rahastolta erityistapauksissa perittävät palkkiot Tuottoon perustuva palkkio Ei ole Palkkioilla katetaan rahaston kustannukset mukaan luettuna markkinointi- jakelukustannukset. Palkkiot pienentävät rahaston mahdollista tuottoa. Vuosittaiset palkkiot vastaavat kalenterivuoden 2015 tilannetta. Huomautus AIEMPI TUOTTOKEHITYS % ,8 Carnegie Asia A 34,3 22,8 9,6 8,4 1, ,1-20,0-42,4 Rahaston tulos (tuotto) on laskettu vuosipalkkion vähentämisen jälkeen. Mahdollisia merkintä- ja lunastuspalkkioita ei ole otettu huomioon. Arvo on laskettu kaikille vuosille Ruotsin kruunuissa olettaen, että voitto-osuudet on sijoitettu takaisin rahastoon. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahasto aloitti toimintansa vuonna Sen sijoitussuuntausta muutettiin Huomautus: Tältä aikajaksolta peräisin oleva tuotto on saavutettu sellaisten olosuhteiden vallitessa, jotka eivät ole enää voimassa, koska rahaston sijoitustoiminnan painopiste on muuttunut. Lisätietoja Carnegie Asia A -rahastosta on saatavana rahastoesitteestä, rahaston säännöistä sekä vuosi- ja puolivuotiskatsauksesta. Ne ovat saatavana maksutta kotisivultamme sekä ruotsiksi että englanniksi. Kotisivu: Puhelinnumero: Säilytysyhteisö: SEB Rahasto-osuuden arvo: Osuuden arvo lasketaan päivittäin ja julkaistaan kotisivullamme, johtavissa päivälehdissä ja teksti-tv:ssä. KÄYTÄNNÖN TIETOJA TOIMILUPA Tämän rahaston toimilupa on myönnetty Ruotsissa, ja rahastoa valvoo rahoitustarkastus. JULKAISU Tämä avaintietoesite on voimassa alkaen. Verotus: Rahaston toimiluvan myöntäneen maan (Ruotsin) verolainsäädäntö saattaa vaikuttaa henkilökohtaiseen verotukseesi. Rahastosta on lisätietoja osoitteessa: Carnegie Fonder AB voidaan saattaa vastuuseen vain, jos jokin tämän yksinkertaistetun rahastoesitteen väite on harhaanjohtava, virheellinen tai ristiriidassa rahastoesitteen olennaisten osien kanssa. LEI: P0FPRNEYKB1G45 2(2)

6 PERUSTIEDOT SIJOITTAJILLE Tämä avaintietoesite on tarkoitettu sijoittajille, ja se sisältää rahaston perustiedot. Avaintietoesite ei ole markkinointiaineistoa. Se on lain määräämää tietoa, jonka tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään rahastosijoitukseen liittyviä asioita ja riskejä. Suosittelemme, että luet esitteen, jotta voit tehdä hyvin perustellun sijoituspäätöksen. Carnegie Emerging Markets ISIN-koodi: SE Carnegie Fonder AB, yhteisötunnus TAVOITTEET JA SIJOITUSTOIMINNAN PAINOPISTE Rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden osakkeita tai oman pääoman ehtoisia siirtokelpoisia arvopapereita noteerataan Aasian, Latinalaisen Amerikan, Lähi-idän, Afrikan ja Itä-Euroopan maiden (mukaan luettuna Venäjä) säännellyillä markkinoilla sekä myös muilla säännellyillä markkinoilla, edellyttäen, että yritysten kotipaikka tai pääasiallinen toiminta on edellä mainituilla alueilla. Rahasto sijoittaa pitkäjänteisesti kypsiin ja vakiintuneisiin yrityksiin, joiden rahastoyhtiö katsoo olevan aliarvostettuja. Aktiivisesti hoidettu rahasto, jolla ei ole vertailuindeksiä. Osakkeet valitaan omien arvioiden perusteella. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvä pitkän aikavälin tuotto rahaston riskitaso huomioon ottaen. Rahasto sijoittaa aina vähintään 80 % varoista pörssinoteerattuihin osakkeisiin, ja se voi sijoittaa enintään 10 % varoista noteeraamattomiin osakkeisiin tai rahasto-osuuksiin. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % rahaston arvosta rahoituslaitoksen tilille. Rahasto voi käyttää johdannaisia valuuttakurssiriskien pienentämiseen. Tämä merkitsee, että rahasto pyrkii pienentämään valuuttakurssimuutosten vaikutuksia. Rahasto ei jaa tuotto-osuutta. Suositus: rahasto sopii henkilölle, jolla on pitkä, vähintään 5 vuoden mittainen säästötavoite. Rahasto-osuuksia voidaan normaalisti merkitä ja lunastaa joka arkipäivä. RISKI-/TUOTTOPROFIILI Riski-/tuottokuvaaja kuvaa rahastoon tehdyn sijoituksen riskin ja mahdollisen tuoton välisen yhteyden. Luku kuvaa sitä, miten voimakkaasti rahasto-osuuden arvo on vaihdellut viiden viime vuoden aikana. Seitsenportainen asteikko on monimutkainen. Se ei esimerkiksi tarkoita, että luokan 2 riski on kaksinkertainen luokkaan 1 verrattuna. Luokkien 1 ja 2 välinen ero ei ole välttämättä sama kuin luokkien 5 ja 6 välinen ero. Luokka 1 ei myöskään merkitse, että kyseessä olisi riskitön sijoitus. Tämä rahasto kuuluu luokkaan 6, joka tarkoittaa suurta riskiä osuuden arvon muutoksessa niin ylös- kuin alaspäinkin. Luokka voi muuttua ajan kuluessa. Luokittelu perustuvat historiallisiin tietoihin, mikä ei takaa tulevia riskejä/tuottoja. Luokittelussa ei oteta huomioon riskiä siitä, että äärimmäisten olosuhteiden vallitessa osakemarkkinoilla osuudenomistaja ei pysty merkitsemään tai lunastamaan rahaston osuuksia määräajan kuluessa Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka noteerataan korkean riskin mutta myös suurten tuottomahdollisuuksien osakemarkkinoilla. Koska rahasto sijoittaa keskitetysti kasvumarkkinoille, sillä on suurempi riski kuin rahastolla, joka hajauttaa omistuksensa vakiintuneemmille markkinoille. Rahaston tuottoon vaikuttavat myös valuuttakurssimuutokset, koska rahaston omistukset noteerataan ulkomaisessa valuutassa. On myös syytä ottaa huomioon seuraavat riskitekijät, jotka eivät välttämättä sisälly kokonaisuudessaan luokkanumeroon: Vastapuoliriski riski siitä, että aiheutuu tappioita, koska vastapuoli ei pysty täyttämään sovittujen ehtojen mukaisia velvoitteitaan, esimerkiksi toimittamaan arvopapereita tai likvidejä varoja. Likviditeettiriski syntyy, jos osaa rahaston omaisuuseristä on vaikea myydä tiettynä ajankohtana tai kohtuulliseen hintaan. Operatiivinen riski esimerkiksi järjestelmän häiriötilanteesta, inhimillisestä tekijästä tai ulkoisista tekijöistä johtuvan tappion riski. Johdannaisriski jos johdannaisia käytetään tuottojen lisäämiseksi, se saattaa kasvattaa rahaston riskiä ja tuotto-odotusta. Jos johdannaisia käytetään suojaamiseen, se saattaa pienentää riskiä ja tuottoodotusta. Rahaston arvo voi sekä nousta että laskea, eikä ole varmaa, että saat takaisin koko sijoittamasi pääoman. Riskien yksityiskohtaisempi kuvaus on rahastoesitteessä ja kotisivuilla 1(2)

7 PALKKIOT Kertaluontoiset palkkiot, jotka peritään ennen sijoitustasi tai sen jälkeen Merkintäpalkkio 0 % Lunastuspalkkio 0 % Edellä mainitut palkkiot ovat suurimmat, jotka voidaan vähentää ennen kuin säästösi maksetaan ulos Palkkiot, jotka on otettu rahastosta vuoden aikana Vuotuinen palkkio 1,84 % Palkkiot, jotka on otettu rahastosta erityisissä olosuhteissa Suoritusperusteinen palkkio Ei ole Tiedot voimassa olevista palkkioista saat jälleenmyyjältäsi. Palkkioilla katetaan rahaston käyttökustannukset mukaan luettuna markkinointi- ja jakelukustannukset. Palkkiot pienentävät rahaston mahdollista tuottoa. Vuosipalkkio vastaa kalenterivuoden 2015 tilannetta. AIEMPI TUOTTOKEHITYS Alla olevassa kaaviossa on esitetty historiallinen kehitys Ruotsin kruunuina. Inflaatiota ei ole otettu huomioon % ,5 38,2 11,8 Carnegie Emerging Markets 13,4 9,6 10, ,2-12,6-23,3-45,7 Rahaston tulos (tuotto) on laskettu vuosipalkkion vähentämisen jälkeen. Mahdollisia merkintä- ja lunastuspalkkioita ei ole otettu huomioon. Arvo on laskettu kaikille vuosille Ruotsin kruunuissa olettaen, että voitto-osuudet on sijoitettu takaisin rahastoon. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahasto aloitti toimintansa vuonna KÄYTÄNNÖN TIETOA Lisätietoja Carnegie Emerging Markets -rahastosta on saatavana rahastoesitteestä, rahaston säännöistä sekä vuosi- ja puolivuotiskatsauksesta. Ne ovat saatavana maksutta kotisivultamme sekä ruotsiksi että englanniksi. Kotisivu: Puhelinnumero: Säilytysyhteisö: SEB Rahasto-osuuden arvo: Osuuden arvo lasketaan päivittäin ja julkaistaan kotisivullamme, johtavissa päivälehdissä ja teksti-tv:ssä. Verotus: Rahaston toimiluvan myöntäneen maan (Ruotsin) verolainsäädäntö saattaa vaikuttaa henkilökohtaiseen verotukseesi. Tiedot pienimmästä mahdollisesta sijoitussummasta ja kuukausisäästöstä ovat saatavissa osoitteesta Carnegie Fonder AB voidaan saattaa vastuuseen vain, jos jokin tämän yksinkertaistetun rahastoesitteen väite on harhaanjohtava, virheellinen tai ristiriidassa rahastoesitteen olennaisten osien kanssa. LEI: CB55BK89RUUW60 TOIMILUPA Tämän rahaston toimilupa on myönnetty Ruotsissa, ja rahastoa valvoo rahoitustarkastus. JULKAISU Tämä avaintietoesite on voimassa alkaen.. 2(2)

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014 Sijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen -rahaston osuudenomistajille Pyrimme keskittämään ja tehostamaan rahastotoimintaa Handelsbankenissa.

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014 Sijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa Selective -rahaston osuudenomistajille Pyrimme keskittämään ja tehostamaan rahastotoimintaa Handelsbankenissa.

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014 Sijoitusrahasto Handelsbanken Pohjoismaat Selective -rahaston osuudenomistajille Pyrimme keskittämään ja tehostamaan rahastotoimintaa Handelsbankenissa.

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 31. heinäkuuta 2014

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 31. heinäkuuta 2014 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 31. heinäkuuta 2014 Sijoitusrahasto Handelsbanken Eläke 80 Active -rahaston osuudenomistajille Pyrimme keskittämään ja tehostamaan rahastotoimintaa Handelsbankenissa.

Lisätiedot

Elite Alfred Berg Korkovarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahastoon

Elite Alfred Berg Korkovarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahastoon ASIAKASTIEDOTE 16.11.2018 1/4 Arvoisa Asiakkaamme, Elite Alfred Berg Korkovarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahastoon Elite Alfred Berg Korkovarainhoito Sijoitusrahasto

Lisätiedot

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili AVAINTIETOESITE 01/2017 Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014 Sijoitusrahasto Handelsbanken Yrityskorko (SEK) -rahaston osuudenomistajille Pyrimme keskittämään ja tehostamaan rahastotoimintaa Handelsbankenissa.

Lisätiedot

Rahastosulautuminen - Handelsbanken Brasilia

Rahastosulautuminen - Handelsbanken Brasilia Lokakuu 2018 Rahastosulautuminen - Handelsbanken Brasilia Käymme säännöllisesti läpi rahastovalikoimaamme varmistaaksemme hyvän valikoiman sinulle osuudenomistajana. Tästä johtuen olemme päättäneet sulauttaa

Lisätiedot

Elite Alfred Berg Osakevarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahastoon

Elite Alfred Berg Osakevarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahastoon ASIAKASTIEDOTE 9.11.2018 1/4 Arvoisa Asiakkaamme, Elite Alfred Berg Osakevarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahastoon Elite Alfred Berg Osakevarainhoito Sijoitusrahasto

Lisätiedot

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili AVAINTIETOESITE 06/2018 Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston

Lisätiedot

Tammikuu Aalto Varovainen Sijoitusrahasto sulautuu Elite Korko Sijoitusrahastoon.

Tammikuu Aalto Varovainen Sijoitusrahasto sulautuu Elite Korko Sijoitusrahastoon. ASIAKASTIEDOTE 1 (4) Tammikuu 2018 Arvoisa Asiakkaamme, Aalto Varovainen Sijoitusrahasto sulautuu Elite Korko Sijoitusrahastoon. Elite Rahastohallinto Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa siten, että Aalto

Lisätiedot

Rahastosulautuminen - Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index

Rahastosulautuminen - Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index Lokakuu 2018 Rahastosulautuminen - Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index Käymme säännöllisesti läpi rahastovalikoimaamme varmistaaksemme hyvän valikoiman sinulle osuudenomistajana. Tästä johtuen olemme

Lisätiedot

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi

Lisätiedot

Elite Alfred Berg Optimi Erikoissijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon

Elite Alfred Berg Optimi Erikoissijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon ASIAKASTIEDOTE 2.11.2018 1/4 Arvoisa Asiakkaamme, Optimi Erikoissijoitusrahasto sulautuu Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon Optimi Erikoissijoitusrahasto sulautuu Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon.

Lisätiedot

Rahastosulautuminen - Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio

Rahastosulautuminen - Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio Lokakuu 2018 Rahastosulautuminen - Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio Käymme säännöllisesti läpi rahastovalikoimaamme varmistaaksemme hyvän valikoiman sinulle osuudenomistajana. Tästä johtuen

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT AVAINTIETOESITTEET 1.9.2014 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals

Lisätiedot

Handelsbanken Venäjä rahasto sulautuu Handelsbanken EMEA Teema - rahastoon

Handelsbanken Venäjä rahasto sulautuu Handelsbanken EMEA Teema - rahastoon Lokakuu 2018 Handelsbanken Venäjä rahasto sulautuu Handelsbanken EMEA Teema - rahastoon Käymme säännöllisesti läpi rahastovalikoimaamme ja olemme päättäneet sulauttaa Handelsbanken Venäjä rahaston Handelsbanken

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

erikoissijoitusrahasto investium osakevarainhoito

erikoissijoitusrahasto investium osakevarainhoito erikoissijoitusrahasto investium osakevarainhoito Erikoissijoitusrahasto Investium Osakevarainhoito hyödyntää kansainvälisesti erityisen ansioituneita salkunhoitajia ja kustannustehokasta indeksisijoittamista.

Lisätiedot

Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto sulautuu Elite Trendi Sijoitusrahastoon.

Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto sulautuu Elite Trendi Sijoitusrahastoon. ASIAKASTIEDOTE 1 (4) Arvoisa Asiakkaamme, Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto sulautuu Elite Trendi Sijoitusrahastoon. Elite Rahastohallinto Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa siten, että Aalto Tasapainoinen

Lisätiedot

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili 2/2019 AVAINTIETOESITE Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston

Lisätiedot

Rahastosulautuminen - Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt

Rahastosulautuminen - Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt Lokakuu 2018 Rahastosulautuminen - Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt Käymme säännöllisesti läpi rahastovalikoimaamme varmistaaksemme hyvän valikoiman sinulle osuudenomistajana. Tästä johtuen olemme päättäneet

Lisätiedot

ILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Emerging Market Hard Currency Bond Fund

ILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Emerging Market Hard Currency Bond Fund ILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Emerging Market Hard Currency Bond Fund Hyvä osuudenomistaja, Tiedotamme täten, että Nordea 1, SICAV- ja Nordea 2, SICAV -yhtiöiden

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.10.2015 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski- ja tuottoprofiili

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski- ja tuottoprofiili AVAINTIETOESITE Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston

Lisätiedot

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili AVAINTIETOESITE 6/2018 Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Valikoiman yksinkertaistamiseksi ja yksivaluuttaisten lajien

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura Japan Strategic Value

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

AVAINTIETOESITE SIJOITUSRAHASTO AKTIA EUROPE SMALL CAP, OSUUSLAJIT JA -SARJAT A, B, C JA D

AVAINTIETOESITE SIJOITUSRAHASTO AKTIA EUROPE SMALL CAP, OSUUSLAJIT JA -SARJAT A, B, C JA D AVAINTIETOESITE 02/2018 Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.11.2016 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Laadukasta varainhoitoa rahastomuodossa Erikoissijoitusrahasto UB Smart UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Nordic Micro Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

LHV Persian Gulf Fund -rahaston sulautuminen SEF - LHV Persian Gulf Fund rahastoon

LHV Persian Gulf Fund -rahaston sulautuminen SEF - LHV Persian Gulf Fund rahastoon LHV Persian Gulf Fund -rahaston sulautuminen SEF - LHV Persian Gulf Fund Viron rahoitustarkastus (Finantsinspektsioon, Estonian Financial Supervision Authority "EFSA") on 18.2.2015 myöntänyt luvan sulauttaa

Lisätiedot

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili Avaintietoesite Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Tämä markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging

Lisätiedot

Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään

Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään Rahastot ja elämästä nauttiminen. Elämästä nauttiminen ei ehkä ensiksi tule mieleesi, kun kuulet sanan rahasto. Säännöllinen rahastosäästäminen

Lisätiedot

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita.

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Sisältö 1. Sijoitusrahaston määritelmä 2. Rahastojen hinnoittelu & kustannukset 3. Rahastotyypit 4. Säästäminen ja rahastot 5. Rahastot Nordnetin palvelussa 6. Verotus Sijoitusrahaston

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: NORDEA 1 African Equity Fund. NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: NORDEA 1 African Equity Fund. NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: NORDEA 1 African Equity Fund JA NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund- ja Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Eiendom I on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili Avaintietoesite Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Tämä markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Erikoissijoitusrahasto UB Smart älykäs varainhoitorahasto UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 %

Lisätiedot

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Opportunity Fund JA Fund Opportunity Fund- ja Fund -alarahastojen osuudenomistajille ilmoitetaan, että ( yhtiön hallitus") on päättänyt yhdistää Opportunity

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

ILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Global Long Short Equity Fund USD Hedged

ILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Global Long Short Equity Fund USD Hedged ILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Global Long Short Equity Fund USD Hedged ja Nordea 1 US Equity Market Neutral Fund Hyvä osuudenomistaja, Tiedotamme täten,

Lisätiedot

MERKINTÄLOMAKE YKSITYISHENKILÖT

MERKINTÄLOMAKE YKSITYISHENKILÖT MERKINTÄLOMAKE YKSITYISHENKILÖT JOM Rahastoyhtiön JOM Silkkitie - tai JOM Komodo -sijoitusrahastoa voi merkitä kaksi kertaa kuukaudessa: 1) kuukauden 15. päivänä, tai sitä edeltävänä pankkipäivänä mikäli

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 % vuodessa Kaksi vaihtoehtoa:

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu rahasto - siis sijoitusrahasto,

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin.

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 10.5.2011 Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoituskohteiden valikoimaan Sijoitustuotteiden keskeisiä ominaisuuksia

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

ASIAKASVAROJEN SÄILYTTÄMINEN ELITE ALFRED BERGISSA. voimassa alkaen

ASIAKASVAROJEN SÄILYTTÄMINEN ELITE ALFRED BERGISSA. voimassa alkaen ASIAKASVAROJEN SÄILYTTÄMINEN ELITE ALFRED BERGISSA voimassa 21.9.2018 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 ASIAKASVAROJEN SÄILYTTÄMINEN 3 2.1 Rahavarat 3 2.2 Suomalaiset rahasto-osuudet

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUS UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Reaaliomaisuus tarjoaa mahdollisuuden päästä kilpailukykyiseen tuottoon keskimääräistä alhaisemmalla riskillä. Juuso Uski sijoitusjohtaja

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

erikoissijoitusrahasto investium kiinteistövarainhoito

erikoissijoitusrahasto investium kiinteistövarainhoito erikoissijoitusrahasto investium kiinteistövarainhoito Historiallisesti kiinteistösijoitusten tuoton ja riskin suhde on ollut erinomainen moniin muihin omaisuusluokkiin nähden. Tarkko Laitinen hallituksen

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 20.8.2008 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia

Lisätiedot

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007!

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! UUTTA! Markkinakatsaus Aamuseminaari 12.3.2008 Ongelma: USA:n asuntomarkkinat -18% Ongelma: USA:n asuntomarkkinat Rahoituslaitoksilla

Lisätiedot

ILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: NORDEA 1 Stable Equity Long/Short Fund Euro Hedged. NORDEA 1 Alpha 10 MA Fund

ILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: NORDEA 1 Stable Equity Long/Short Fund Euro Hedged. NORDEA 1 Alpha 10 MA Fund ILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: NORDEA 1 Stable Equity Long/Short Fund Euro Hedged JA NORDEA 1 Alpha 10 MA Fund Nordea 1 Stable Equity Long/Short Fund Euro Hedged-

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Finland

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Finland Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Finland 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Finland on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUS Reaaliomaisuus tarjoaa mahdollisuuden päästä kilpailukykyiseen tuottoon keskimääräistä alhaisemmalla riskillä. Juuso Uski sijoitusjohtaja Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 6.7.2015.

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 6.7.2015. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Kansainväliset Kiinteistöt

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Kansainväliset Kiinteistöt ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Kansainväliset Kiinteistöt TITANIUM kansainväliset kiinteistöt on helppo ja tehokas ratkaisu hajautetusta kiinteistösijoittamisesta kiinnostuneille. Rahasto sopii monenlaisiin sijoitussalkkuihin

Lisätiedot

Allianz Global Investors Opportunities

Allianz Global Investors Opportunities Fund Syyskuu 2019 Alarahaston sulautuminen alarahastoon Hyvä osuudenomistaja Arvopaperitililläsi on alarahaston osuuksia. Miksi sulautuminen tehdään? arvioi jatkuvasti sijoittajille tarjoamiaan sijoitusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Senior Generations Equity Fund. Nordea 1 Global Ideas Equity Fund

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Senior Generations Equity Fund. Nordea 1 Global Ideas Equity Fund ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Fund JA A- ja -alarahastojen osuudenomistajille ilmoitetaan, että ( yhtiön hallitus") on päättänyt yhdistää Nordea 1 Senior Generations Fund -alarahaston

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Yksinkertainen on tehokasta. Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009. www.seligson.fi

Yksinkertainen on tehokasta. Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009. www.seligson.fi ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu tt rahasto

Lisätiedot