Modulaariset automaatioyksiköt. laajennusmoduulin kera

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Modulaariset automaatioyksiköt. laajennusmoduulin kera"

Transkriptio

1 9 221 PXC64-U DESIGO PX Modulaariset automaatioyksiköt laajennusmoduulin kera PXC...-U PXA30-T Modulaariset, vapaasti ohjelmoitavat automaatioyksiköt LVI- ja rakennusautomaatiolaitoksia varten. P-väyläliitäntä mahdollistaa joustavan datapistevalikoiman, minkä ansiosta laite voidaan mukauttaa kaikenlaisiin laitosolosuhteisiin sopivaksi. 64 tai 128 kuormitusyksikköä automaatioyksikköä kohti P-väylä ulkoisten I/O-moduulien liittämistä varten Laaja I/O-moduulivalikoima Valvomotoiminnot (hälytysten käsittely, aikaohjelmat, trenditoiminnot, kaukokäyttö, pääsysuojaus jne.) Laite voi toimia itsenäisesti tai se voidaan liittää osaksi järjestelmää Lisänä konfigurointimuisti (laajennusmoduuli) PXM20-käyttöpäätteen liitäntä QAX...-huoneyksiköiden liitäntä Standarditiedonsiirto BACnet LONin päällä CA1N9221fi Siemens Building Technologies Building Automation

2 Toiminnot Automaatioyksiköt muodostavat infrastruktuurin järjestelmä- ja sovelluskohtaisten toimintojen asentamista ja käsittelyä varten, ja ne voidaan ohjelmoida vapaasti. Säätö- ja ohjaustoimintojen lisäksi niihin on integroitu myös helppokäyttöisiä valvomotoimintoja, kuten: Hälytysten käsittely, johon sisältyy koko verkon laajuinen hälytysten reititys. Hälytysten standardi-, perus- ja laajennettu käsittely, johon sisältyy kontrolloitu ja turvallinen tiedonsiirto ja automaattinen tiedonsiirron valvonta Aikaohjelmat Trenditoiminnot Kaukokäyttötoiminto Koko verkon laajuinen pääsysuojaus, johon sisältyy yksilöllisesti määriteltävät käyttäjäprofiilit ja -luokat Ohjelmointikieli Tiedonsiirto Automaatioyksiköt voidaan ohjelmoida vapaasti D-MAP-ohjelmointikielellä (noudattaa läheisesti CEN-standardia 1131). Kaikki kirjastoissa olevat ohjelmalohkot on liitetty graafisesti laitosten käyttöohjelmiin. Tiedonsiirto tapahtuu avoimessa väyläjärjestelmässä, jossa käytetään standardoitua BACnet-vakioprotokollaa. Sekä peer-to-peer-vertaistiedonsiirto muihin automaatioyksiköihin että yhteydet PXM20-käyttöpäätteeseen on integroitu. PXA...-laajennusmoduulit Modeemiliitäntä PXA30-T-laajennusmoduulissa on modeemiliitäntä (9-napainen D-liitin). Tyyppikatsaus Laite Automaatioyksikkö 64 kuormitusyksikölle * Automaatioyksikkö 128 kuormitusyksikölle * Laajennusmoduuli, jossa modeemiliitäntä Tyyppi PXC64-U PXC128-U PXA30-T * 1 kuormitusyksikkö = 12,5 ma Laiteyhdistelmät I/O-moduulit Käyttöpääte Huoneyksiköt Laite Tyyppi Esite I/O-moduulit, joissa on perustoiminnot mittaus, indikointi, ohjaus ja säätö PTM Automaatioyksiköiden käyttö tapahtuu helppokäyttöisellä PXM20-käyttöpäätteellä toimintanäppäinten sekä graafisten ja tekstinäyttöjen avulla. PXM20-käyttöpäätettä voidaan käyttää joko paikallisesti tai hajautetusti kaikkien verkkoon liitettyjen laitosten ohjaukseen. PPS2-väyläliitännän kautta voidaan ohjata enintään viittä QAX...-huoneyksikköä. 2/8

3 Toiminta Automaatioyksikköjen ja I/O-moduulien välinen tiedonsiirto tapahtuu 3-johtimisen P- väylän kautta. Samalla P-väylällä oleville I/O-moduuleille annetaan kullekin oma osoite, joka voi olla alueella Osoitteet annetaan osoitekorteilla. Automaatioyksiköt syöttävät liitettyihin I/O-moduuleihin P-väylän kautta 23 VDC:n käyttöjännitteen. I/O-moduulien automaatioyksiköille aiheuttama kuorma ilmaistaan kuormitusyksikköjen määränä à 12,5 ma (katso lisätietoja kokonaiskuorman laskemisesta dokumentista CM2N8100, "I/O-moduulivalikoima"). Rakenne a Irrotettava säädinosa 2 Etukansi (etukannen paikalle voidaan asentaa PXM20-käyttöpääte) 3 Paristo 4 / 5 Laajennusmoduulit 6 Pohjaosa 7 Automaatioyksikön liitin tehonsyöttöä ja väylän elektroniikkaa varten 8 Kotelo, jossa on piirilevy laitteen jännitteensyöttöä varten 9 Irrotettavat liitinrimat ja käännettävä tukirima (tässä seinäasennusta varten) 3/8

4 LED-näytöt Huoltopinni COM1 COM2 RUN STA INFO TX SERVICE TX SERVICE LED Väri Tila Toiminto RUN (käynti) STA (tila) vihreä punainen punainen Sammuneena Palaa jatkuvasti Palaa jatkuvasti Sammuneena Palaa jatkuvasti Ei jännitteensyöttöä Jännitteensyöttö päällä, laiteohjelmisto toimii RESET-painiketta on painettu Normaalitila Laitehäiriö havaittu itsetestauksessa tai automaatioyksikkö "koomatilassa" Hyväksyttävää laiteohjelmistoa ei ole Vilkkuu nopeasti INFO punainen Vapaasti ohjelmoitavissa TX COM1 COM2 SERVICE (huolto) COM1 COM2 keltainen Vilkkuu Datasiirtoa LON-väylällä Ei käytössä punainen Sammuneena Vilkkuu Vilkkuu "vinkkikomennon" * tahdissa Palaa jatkuvasti LON-solmu on konfiguroitu LON-solmua ei ole konfiguroitu Automaatioyksikön fyysinen tunnistus vinkkikomennon vastaanottamisen jälkeen LON-siru on viallinen tai huoltopainiketta painetaan Ei käytössä * "Vinkkikomennon" tahti: 21s Hz 5 Hz 2s 1s 2s 1s Hävittäminen Laite sisältää sähkö- ja elektroniikkakomponentteja, eikä sitä saa hävittää talousjätteen seassa. Litiumparisto, piirilevy ja kotelo on toimitettava erikseen asianomaisiin keräyspisteisiin. Voimassa olevia paikallisia määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Asennusohjeet Modulaariset automaatioyksiköt voidaan asentaa ohjauskeskukseen, paneeliin tai seinälle. Jos automaatioyksikkö asennetaan ohjauskeskuksen oveen, se kiinnitetään ovessa olevaan asennusaukkoon laitteen takakulmissa olevilla neljällä kiinnitysjousiraudalla (kiinnitykseen ei tarvita työkaluja). Säädinosa kiinnitetään kahdella ruuvilla pohjaosaan. Jos automaatioyksikkö asennetaan paneeliin, irrotettavat liitinrimat ja tukirimat voidaan kääntää, niin että niihin pääsee käsiksi edestäpäin. Tukirimat ottavat toisaalta vastaan ruuviliittimiin kohdistuvaa voimaa ja toisaalta toimivat tukina, kun laite kiinnitetään seinään. Automaatioyksikköön voidaan asentaa etukannen tilalle PXM20-käyttöpääte. STOP Huomaa! PXA30-T-laajennusmoduuli täytyy painaa hieman voimaa käyttäen 1,5 mm syvyydelle kiinni automaatioyksikössä olevaan sille tarkoitettuun liittimeen. Tämän jälkeen täytyy varmistaa liittimen kunnollinen kiinnitys. Vain siten voidaan taata laitteen asianmukainen toiminta. 4/8

5 Käyttöönotto-ohjeet Paikallisia turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita on noudatettava henkilö- ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Laitoksen käyttöohjelman lataaminen Parametrien asettaminen ja konfigurointi Johdotuksen testaus Verkkoliitäntä Huoltotoiminnot Laitoksen käyttöohjelma voidaan ladata automaatioyksikköön DESIGO TOOLSET -ohjelmiston PX Design työkaluohjelmalla joko suoraan RJ45-liittimen kautta tai LONväylän kautta. Säätöparametrit ja konfigurointitiedot asetetaan DESIGO TOOLSET ohjelmiston PX Design työkaluohjelmalla. Verkossa näkyviä tietoja voidaan muuttaa myös PXM20- käyttöpäätteellä. Kenttälaitteet ja johdotus voidaan testata ainoastaan ilman ladattua laitoksen käyttöohjelmaa, heti kun jännitteensyöttö on liitetty. Tähän tarvitaan PXM20-käyttöpääte. Verkko-osoitteet konfiguroidaan DESIGO TOOLSET ohjelmistolla. Yksilöllisen tunnisteen antamiseksi LON-verkkoa varten voidaan joko painaa terävällä esineellä huoltopinniä (COM1 edessä, katso sivu 4) tai lähettää "vinkkikomento" vastaavaan automaatioyksikköön (huolto-led vilkkuu). Etukannen alla on kolme huoltopainiketta: A B RESET A B RESET Laiteohjelmiston pakkolataus: Jos tätä painiketta painetaan uudelleenkäynnistyksen yhteydessä (jännitekatkon jälkeen), ajankohtainen D-MAP-ohjelma poistetaan FLASH-muistista. Automaatioyksikkö odottaa hetken FWLoaderin aktivointia koskevaa viestiä ja käynnistää sitten automaatioyksikön. Pakotettu kylmäkäynnistys: Jos tätä painiketta painetaan uudelleenkäynnistyksen aikana, tapahtuu kylmäkäynnistys. Pakottaa uudelleenkäynnistyksen Huolto-ohjeet Pariston kestoaika Pariston vaihtaminen Litiumpariston lataus kestää vähintään neljä vuotta. Kun sen lataus on riittämätön, automaatioyksikkö lähettää automaattisesti tätä koskevan järjestelmätapahtuman. "Battery low" tapahtuman jälkeen paristo kestää vielä useita kuukausia. Etukansi on irrotettava pariston vaihtamista varten. Niin kauan kuin laite saa jännitteensyötön ulkoisesti, paristo saa olla irrotettuna miten kauan tahansa. STOP Varoitus! Staattisen sähkön aiheuttamien laitevaurioiden estämiseksi paristoa vaihdettaessa täytyy käyttää maadoitusranneketta. Tekniset tiedot Yleiset laitetiedot Käyttöjännite 24 VAC ± 20 % Maadoittamaton suojajännitepiiri SELV Maadoitettu suojajännitepiiri PELV HD 384 Taajuus 50/60 Hz Virrankulutus 4 A Tehon tarve PXC64-U 45 VA PXC128-U 95 VA Sisäinen varoke terminen, automaattisesti palautuva Toimintatiedot Prosessori MOTOROLA Power PC 5/8

6 Muistitila FLASH 16 MB SDRAM 32 MB SRAM 2 MB Datan varmuuskopiointi virtakatkon aikana Sovellukset, parametrit (FLASH) > 10 vuotta Ajoaikatiedot (paristo) > 4 vuotta (paristo) LON-väylän liitäntä Verkko TP/FT-10 Siirtonopeus 78 kbit/s Protokolla BACnet P-väyläliitäntä I/O-moduulien tietojen kyselyväli 0,3 s Tiedonsiirtonopeus 62,5 kbaud Signaalitaso +23 VDC ja 0 / 5 V Huoneyksikköjen liitäntä Liitännän tyyppi PPS2 Syöttöluokka 4 PPS2:n siirtonopeus 4,8 kbit/s Modeemiliitäntä Liitännän tyyppi RS232 Siirtonopeus / databitit / stopbitit / pariteetti (aseteltavissa) / 8 / 1 / ei ole Vuon ohjaus Xon/Xoff Irrotettavat ruuviliittimet Virransyöttö ja viestit yksi- tai monisäikeiset johtimet 0,25...2,5 mm 2 tai 2 x 1,5 mm 2 LON-väylä yksi- tai monisäik. johtimet 2 x 1,0 mm 2 Yksittäisjohtimien pituudet Huoneyksikön liitäntä maks. 125 m, kun A = 1,0 mm 2 Kaapelin tyyppi 4-johdin, pareittain kierretty, suojaamaton Kapasitanssi maks. 56 nf/km LON-väylä maks. 450 m vapaassa topologiassa maks. 900 m sarjatopologiassa Kaapelin tyyppi 2-johdin, pareittain kierretty, suojaamaton P-väylä maks. 50 m Johdinpituus erityisjärjestelyillä maks. 300 m Poikkipinta-ala min. 3 x 0,75 mm 2 Liitäntäkaapeli PXM20 / DESIGO TOOLSET maks. 3 m Modeemikaapelin tyyppi 9-napainen, suojattu vakiokaapeli Kaapelin pituus maks. 3 m Kotelointiluokka Kotelointiluokka EN 60529:n mukaan IP 30 Suojausluokka Suojaerotusluokka II Ympäristöolosuhteet Käyttö luokka 3K5, IEC 721 Lämpötila C Kosteus < 85 % suht. kost. Kuljetus luokka 2K3, IEC 721 Lämpötila C Kosteus < 95 % suht. kost. Tuotestandardit Tuoteturvallisuus Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet EN Erityisvaatimukset kotitaloussähkölaitteissa käytettäville ohjauslaitteille EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus Häiriönsieto EN Häiriöpäästöt EN CE-merkintä Sähkömagneettinen yhteensopivuus 89/336/EEC Pienjännitedirektiivi 73/23/EEC Mitat Katso "Mittapiirrokset" 6/8

7 Liittimet PXC64-U C1 C2 8 C3 C4 S 9 S CLA 10 CLB G 1 G0 PD 2 PU PC CP+ 4 CP MMI/TOOL G / G0 PD PU PC CP+ / CP CLA / CLB MMI / TOOL Syöttöjännite 24 VAC / PELV P-väylä: Synkronointijohdin Kaksisuuntainen datajohdin Referenssijännite 23 VDC (G0:aa vastaan) PPS2-väylä (QAX...-huoneyksiköille) LON-väylä RJ45-liitin etulevyssä (PXM20-käyttöpäätettä tai DESIGO TOOLSETia varten) PXC128-U Automaatioyksikkötyypissä PXC128-U on lisäksi toinen P-väylä: Liittimet, P-väylä 1: PD1, PU1 ja PC1 Liittimet, P-väylä 2: PD2, PU2 ja PC2 Tool-työkaluliitin Vakiotyyppinen RJ45-työkaluliitin LON-laitteita varten Z01 1 LON, Data A (CLA) 2 LON, Data B (CLB) 3 G0 / GND 4 G / Plus 5 Ei käytössä 6 Ei käytössä 7 COM1 / TxD 8 COM1 / RxD Modeemiliitäntä (laajennusmoduulissa PXA30-T) DCD Tietovälineen havainnointi 2 RXD Vastaanotettu data 3 TXD Lähetetty data 4 DTR Datapääte valmiina 5 GND Viestimaa 6 DSR Dataryhmä valmiina 7 RTS Lähetyspyyntö 8 CTS Lähetysvalmius 9 NC Ei kytketty Kytkentäkaaviot Katso kenttälaitteiden liittämisohjeet I/O-moduulien ja P-väylän asennuskäsikirjasta CM2M8102en. 7/8

8 Mittapiirrokset Paneeliasennus max R min. 40 mm 00232c PXM min. 80 mm 210 min. 100 mm Seinäasennus min. 40 mm 00233c PXM , ,7 14, min. 80 mm 210 5,2 124,5 min. 100 mm 8/ Siemens Building Technologies Oy Oikeus muutoksiin pidätetään

Web-palvelin Varustettu Ethernet-liitännällä

Web-palvelin Varustettu Ethernet-liitännällä 9 233 DESIGO PX Web-palvelin Varustettu Ethernet-liitännällä PXG80-WN Yhden tai useamman DESIGO PX automaatioyksikön tietojen kaukokatsomiseen ja ohjaukseen standardityyppisellä Internet-selaimella. Laitostoimintojen

Lisätiedot

Ohjaus- ja valvontalaite

Ohjaus- ja valvontalaite 3 123 3123P01 Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705 Vapaasti konfiguroitavissa laajennettujen konfigurointimahdollisuuksien ansiosta Ylimääräiset yleistulot indikointia ja valvontaa/hälytyksiä varten

Lisätiedot

Kanavan ilmanlaadun anturi

Kanavan ilmanlaadun anturi 1 962 1962P01 1962P02 QPM2100, QPM2102 Kanavan ilmanlaadun anturi QPM2160, QPM21 Huoltovapaa CO 2 -mittauselementti ja tyypistä riippuen VOC 1) -mittauselementti, joka perustuu kuumennettuun tinadioksidipuolijohtimeen

Lisätiedot

AEROGYR Ilmastoinnin ohjaussäädin

AEROGYR Ilmastoinnin ohjaussäädin 204 EROYR Ilmastoinnin ohjaussäädin RWI6502 ilmanvaihto/ilmastointilaitoksiin, joissa käytetään ohjelmaversio 33 yksi- tai kaksinopeuksisia puhaltimia Kompaktilaite, jossa on säätö-, ohjaus- ja valvontatoiminnot

Lisätiedot

Sähkökäyttöiset toimilaitteet

Sähkökäyttöiset toimilaitteet 863 Sähkökäyttöiset toimilaitteet vyöhykeventtiileille käyttöjännite 230 VAC 2-piste-ohjausviesti käyttöjännite 24 VAC 2-piste-ohjausviesti Jousipalautus Ajoaika 40 s Säätövoima 105 N Asennetaan sisäkierremutterin

Lisätiedot

WTT16... WTX16... Kommunikointiyksikkö. Building Technologies HVAC Products. Siemeca AMR

WTT16... WTX16... Kommunikointiyksikkö. Building Technologies HVAC Products. Siemeca AMR 2 874 Siemeca AM Kommunikointiyksikkö WTT16... WTX16... WT 16 -kommunikointiyksikköä käytetään Siemeca AM -järjestelmään kuuluvien kulutusmittareiden lähettämien tietojen vastaanottoon ja käsittelyyn.

Lisätiedot

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje CM1U5192fi 01.2002 Siemens Building Technologies HVAC Products 2/125 HVAC Products 01.2002 Sisällysluettelo 1 Johdanto...7 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus...7 1.2 Dokumentin

Lisätiedot

Sähköiset toimimoottorit

Sähköiset toimimoottorit 4 506 SQK3300 SQL33 SQL8300 Sähköiset toimimoottorit kääntöliikkeisille venttiileille, kääntökulma 90 SQK3300 SQL330 SQL8300 SQK3300 Käyttöjännite 230 VAC SQL330 Käyttöjännite 230 VAC SQL8300 Käyttöjännite

Lisätiedot

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA NORDAC SK 700E. Taajuusmuuttajat. SK 700E-151-340-A... SK 700E-163-340-O-VT (1,5 kw 160 kw, 3~ 380 480 V)

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA NORDAC SK 700E. Taajuusmuuttajat. SK 700E-151-340-A... SK 700E-163-340-O-VT (1,5 kw 160 kw, 3~ 380 480 V) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA NORDAC SK 700E Taajuusmuuttajat SK 700E-151-340-A... SK 700E-163-340-O-VT (1,5 kw 160 kw, 3~ 380 480 V) SK 700E, jossa Parameterbox-ohjauspaneeli BU 0700 FI NORDAC SK 700E Handbuch

Lisätiedot

NGT-sarja LÄMPÖSIIRTOTULOSTUSJÄRJESTELMÄT KÄYTTÖOHJE

NGT-sarja LÄMPÖSIIRTOTULOSTUSJÄRJESTELMÄT KÄYTTÖOHJE LÄMPÖSIIRTOTULOSTUSJÄRJESTELMÄT KÄYTTÖOHJE TÄRKEÄT HUOMAUTUKSET Tärkeät huomautukset KÄYTTÖOHJE Kuvaus Versio Käyttöohje on käännös alkuperäisestä käyttöohjeen. Tämän ohjeen voimassaolo Tämä käyttöohje

Lisätiedot

Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE410000 11424346 / FI

Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE410000 11424346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Operointipaneelit DOP11A EE41 Julkaisuajankohta 5/26 11424346 / F Järjestelmäkäsikirja SEW-EURODRVE

Lisätiedot

Käyttöohje PNOZ mmc2p. Käyttöohje PNOZ mmc2p. PNOZ mmc2p. Modulaariset PNOZmulti-turvareleet. Käyttöohje Nro 1002103-FI-01

Käyttöohje PNOZ mmc2p. Käyttöohje PNOZ mmc2p. PNOZ mmc2p. Modulaariset PNOZmulti-turvareleet. Käyttöohje Nro 1002103-FI-01 Käyttöohje PNOZ mmc2p Käyttöohje PNOZ mmc2p PNOZ mmc2p Modulaariset PNOZmulti-turvareleet Käyttöohje Nro 1002103-FI-01 Johdanto Tämä asiakirja on alkuperäisen asiakirjan käännös. Pilz GmbH & Co. KG pidättää

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705. Perusdokumentaatio. sis. laajennusmoduulit RMZ785 and RMZ787. Building Technologies HVAC Products

Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705. Perusdokumentaatio. sis. laajennusmoduulit RMZ785 and RMZ787. Building Technologies HVAC Products Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705 sis. laajennusmouulit RMZ785 an RMZ787 Perusokumentaatio Eitio 1.1 CE1P3123fi 11.1.2006 uiling Technologies HVC Proucts Siemens Osakeyhtiö uiling Technologies

Lisätiedot

Käsikirja. MOVI-PLC I/O-järjestelmä. Julkaisuajankohta 07/2007 11617144 / FI

Käsikirja. MOVI-PLC I/O-järjestelmä. Julkaisuajankohta 07/2007 11617144 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVI-PLC I/O-järjestelmä Julkaisuajankohta 0/00 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

Käsikirja versiosta 0BA6

Käsikirja versiosta 0BA6 Käsikirja versiosta 0BA6 Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on ISO 9001:n korkeiden laatusäännösten mukainen. LOGO!

Lisätiedot

VOT34 TURVAVALOKESKUS. Asennus- ja huolto-ohje TKT65C TAPSA CONTROL

VOT34 TURVAVALOKESKUS. Asennus- ja huolto-ohje TKT65C TAPSA CONTROL VOT34 TURVAVALOKESKUS Asennus- ja huolto-ohje TKT65C TAPSA CONTROL 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Turvallisuusohjeita... 4 2. Pakkauksen sisältö ja varastointi... 4 2.1 Pakkauksen sisältö... 4 2.2 Varastointi...

Lisätiedot

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-1870 Käyttöohje versio 3

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-1870 Käyttöohje versio 3 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet omistaa SATEL OY (jota tässä käyttöohjeessa kutsutaan myös nimellä SATEL). Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun jäljentäminen ilman tekijänoikeuden

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. WA-800 Tuoteperhe DE020095.FI V1.9

ASENNUSOHJE. WA-800 Tuoteperhe DE020095.FI V1.9 WA-800 Tuoteperhe DE020095.FI V1.9 Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa.

Lisätiedot

PAVIRO Controller PVA-4CR12

PAVIRO Controller PVA-4CR12 PAVIRO Controller PVA-4CR12 fi PAVIRO Controller Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 4 2 Tietoja lyhyesti 8 3 Järjestelmän yleistiedot 9 3.1 Etuosa 12 3.2 Takaosa 15 4 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

Käyttöohje. PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01

Käyttöohje. PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01 Käyttöohje PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01 9 1 2 10 3 11 4 5! Print 12 13 6 7 Store Menu 14 15 16 8 2 GOSSEN-METRAWATT GMBH 1 Paperirulla 2 Värinauha 3 RS232-liitin 4 Paperin ulostulo terävällä

Lisätiedot

SK 3307.xxx SK 3310.xxx

SK 3307.xxx SK 3310.xxx Schaltschrank- Kühlgerät Climate control unit Climatiseur Koelaggregaat Kylaggregat Condizionatore per armadi Refrigerador para armarios Kytkentäkaappijäähdytin SK 3307.xxx SK 3310.xxx Montage-, Installations-

Lisätiedot

VLT FCM -sarja. Sisällysluettelo

VLT FCM -sarja. Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto 4 Ohjelmistoversio 4 Turvaohjeet 5 Varoitus ei toivotusta käynnistyksestä 5 Johdanto 6 Taajuudenmuuttajan ja moottorin integrointi 7 FCM 300 -sarjan peruskaavio 7 Tuotevalikoima

Lisätiedot

Prosessikaasukromatografia MicroSAM ja SITRANS CV Tiiviit käyttöohjeet räjähdysturvallisille laitteille

Prosessikaasukromatografia MicroSAM ja SITRANS CV Tiiviit käyttöohjeet räjähdysturvallisille laitteille Prosessikaasukromatografia MicroSAM ja SITRANS CV Käyttöoppaan tiivistelmä Johdanto Tämän dokumentaation tarkoitus Käyttöopas on lyhyt yhteenveto tärkeistä ominaisuuksista, toiminnoista ja turvallisuustiedoista.

Lisätiedot

Tekninen käsikirja System Access Point

Tekninen käsikirja System Access Point 1673-1-8551 18.7.2014 Tekninen käsikirja System Access Point SAP-S-1-84 SAP-S-127.1 ABB-free@home Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Käytetyt symbolit 4 2.2 Määräysten mukainen

Lisätiedot

Alaris Gateway Workstation. käyttöohjeet fi

Alaris Gateway Workstation. käyttöohjeet fi käyttöohjeet fi Sisällys 1000DF00597 Iss 2 1/28 Esittely.................................................................................................... 3 Käyttötarkoitus........................................................................................

Lisätiedot

Painos. MOVIDRIVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Käsikirja 1051 6239 / FI

Painos. MOVIDRIVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Käsikirja 1051 6239 / FI MOVDRVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS DP (12 MBaud) Painos 3/21 Käsikirja 151 6239 / F SEW-EURODRVE Sisällys 1 Johdanto... 4 2 DFP11A / DFP21A... 6 2.1 Erot DFP11A / DFP21A... 6 2.2 Vaihto DFP11:stä

Lisätiedot

Ovalink. Käyttöohje. ID6658 V5 5.6.2015 Ohjelmaversiot 1.0.2rc30-1.7.2

Ovalink. Käyttöohje. ID6658 V5 5.6.2015 Ohjelmaversiot 1.0.2rc30-1.7.2 Ovalink Käyttöohje ID6658 V5 5.6.2015 Ohjelmaversiot 1.0.2rc30-1.7.2 Sisällysluettelo Esittely...2 Käyttöönotto...3 Käyttö...6 Ylläpito...8 Ongelmanratkaisu...9 Tekniset tiedot... 10 Varoitukset... 11

Lisätiedot