Tervetuloa perhepäivähoitoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa perhepäivähoitoon 2012-2013"

Transkriptio

1 Tervetuloa perhepäivähoitoon

2 Päivähoidon hallinto Päivähoito kuuluu sivistystoimialaan, varhaiskasvatuksen tulosalueelle. Päivähoidon asioista päättää sivistyslautakunta. Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, Kajaani Sähköpostiosoitteet muotoa: Tulosalueen johtaja: Sirpa Kemppainen, puh sähköposti muotoa: Tulosyksikön päälliköt: Jarmo Airaksinen, puh Kaija-Liisa Meriläinen, puh , yksityinen päivähoito Toimistosihteerit (päivähoitomaksut): Päivi Manninen, puh Teppana - Lehtikangas Päivi Heikkinen, puh Keskusta Lohtaja - Vuolijoki Tuula Komulainen, puh Yksityinen päivähoito Esiopetuksen ja Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori: Leila Lassila, puh Varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön koordinaattori: Helena Okkonen, puh Perhepäivähoidon ohjaajat Eeva Moilanen, puh Anita Karjalainen, puh Vuolijoki-Otanmäki Purolan varahoitoyksikkö, Leppäkertut, puh Makkolankatu 18

3 Perhepäivähoito Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kotona. Perhepäivähoitajalla voi olla hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien, sekä mahdollisesti osapäiväisenä esikoululainen tai koululainen. Perhepäivähoidon kasvatus on kokonaisvaltaista ja tavoitteena on lapsen mahdollisimman monipuolinen ja tasapainoinen kehitys, lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Hoito ja kasvatus perhepäivähoitokodissa pohjautuvat valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, joiden pohjalta laaditaan jokaiselle lapselle oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Perhepäivähoito perustuu kasvatuskumppanuuteen ja vanhempien osallisuuteen. Tavoitteena on tukea lapsen huoltajia kasvatustyössä. Perhepäivähoito on ohjattua, kunnallista päivähoitoa. Perhepäivähoidon ohjaajan tavoittaa numerosta Vaitiolovelvollisuus Perhepäivähoitaja ja muu päivähoidon henkilöstö ovat vaitiolovelvollisia lasta ja perhettä koskevissa asioissa. Hoitopaikkaan tutustuminen Hyvä kasvatuskumppanuus perustuu luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen. Lapsen edun mukaista on, että perhe tutustuu riittävän monta kertaa hoitopaikkaan ennen hoidon alkamista. Huoltajat sopivat tutustumisajan perhepäivähoitajan kanssa. Hoitoaika Lapsen hoitoaika on vanhempien työaika ja työmatkaan menevä aika. Hoitoajoista sovitaan hoitosopimusta laadittaessa. Lapsen ja perheen edun mukaista on, että huoltajien loma-ajat ja vapaapäivät ovat myös lapsen vapaa-aikoja. Lapsen sairauspäivistä ja muista poissaoloista tulee ilmoittaa perhepäivähoitajalle mahdollisimman pian. Jos sovittuihin hoitoaikoihin tulee muutoksia, pitää niistä ilmoittaa hoitopaikkaan välittömästi.

4 Ruokailu Perhepäivähoidossa tarjotaan monipuolista ja terveellistä kotiruokaa. Ruokailu täydentää lapsen kotiruokailua sekä tutustuttaa lapsen erilaisiin maku- ja ruokailutottumuksiin. Lisäksi lapselle opetetaan kauniita pöytätapoja. Jos lapsella on erityisruokavalio, huoltajan tulee toimittaa terveydenhoitajan/lääkärintodistus. Lisäksi huoltajan tulee käydä perhepäivähoitajan kanssa läpi erikoisruokavaliossa vältettävät aineet, välttämisen tarkkuus sekä mitä oireita lapsi saa allergisoivasta ruoka-aineesta. Erikoisruokavaliolla oleville lapsille järjestetään asianmukainen ruokailu. Jos lapsi tarvitsee soijamaitoa tai muita harvinaisia vaikeasti hankittavia erityisruokia, perhe toimittaa ne perhepäivähoitopaikkaan. Perhepäivähoitopaikassa noudatetaan pääasiassa päiväkotien ruokalistaa. Ruokailuajat perhepäivähoidossa toteutetaan seuraavasti: aamupala klo , lounas klo , välipala klo ja päivällinen Vaatetus, hoitopaikassa tarvitaan Lapsella tulee olla: - tarkoituksenmukainen ja sääolosuhteisiin sopiva vaatetus, sadevaatteet - jarrusukat - vaihtovaatteita kohtuullisesti likaantumisen ja kastumisen varalta - omat nenäliinat Pienen lapsen tullessa hoitoon tarvitaan lisäksi: - vaipat - tutti ja tuttipullo - unilelu Tavaroiden vaihtumisen välttämiseksi lapsen kaikki vaatteet ja tavarat on nimikoitava. Lapsen sairastaminen Lapsen sairastuttua hänet voi tuoda päivähoitoon vasta, kun hän on täysin terve ja ulkoilukuntoinen (ollut kuumeeton ja oireeton päivän). Lapsen ja hoitopaikan muiden lasten edun mukaista on, että lasta ei tuoda toipilaana hoitoon.

5 Perhepäivähoitopaikoissa ja tämän esitteen välissä on terveydenhuollon ja päivähoidon edustajien lääkärin kanssa yhteistyössä laatima koko kaupunkia koskeva ohjeisto lasten sairastamisesta ja toipilasajoista. Perhepäivähoitaja ei yleensä ole velvollinen huolehtimaan lasten lääkkeiden antamisesta, mikäli annostelusta ei ole erikseen sovittu lääkärin kanssa. Lapsen hoitoon vaikuttavista sairauksista keskustellaan hoitosopimuksen teon yhteydessä ja toimitetaan tarvittaessa lääkärintodistus. Tapaturman sattuessa, asiasta ilmoitetaan välittömästi huoltajille ja lapsi toimitetaan asianmukaiseen hoitoon. Kaikki kunnallisessa päivähoidossa olevat lapset on vakuutettu hoitopäivän aikana tapaturman varalta. Lapsen sairastuessa äkillisesti hoitopäivän aikana, hoitaja ilmoittaa asiasta huoltajalle ja hän hakee lapsen pois hoidosta. Huom! Edellä mainittujen tapauksien varalta hoitajalla on oltava ajan tasalla olevat tiedot siitä, mistä huoltajat hoitopäivän aikana tavoittaa. Lisätietoa lasten sairauksista Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) ja lapsikortti Hoidon alkaessa lapselle tehdään hoitosopimus, jossa sovitaan tarkemmin käytännön asioista. Hoitosopimukseen kirjataan mm. hoitoajat, hoitopäivien lukumäärä, ruokailuajat, allergiat/sairaudet, päivälepokäytännöt, vaatehuolto ja muut oleellisesti lapsen hoitoon vaikuttavat asiat. Hoitosopimukseen merkitään lapsen terveydenhoitajan yhteystiedot. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) laaditaan jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle yhteistyössä vanhempien kanssa ja suunnitelman toteuttamista arvioidaan säännöllisesti. Suunnitelmassa otetaan huomioon lapsen kokemukset, tämän hetken tarpeet ja tulevaisuuden näkymät, lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja lapsen yksilölliset tuen ja ohjauksen tarpeet. Perhepäivähoitaja antaa perheelle täytettäväksi lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman etukäteen ja tämän pohjalta huoltajat ja perhepäivähoitaja käyvät yhteisen VASU -keskustelun hoidon alkamisen alkuvaiheessa. Suunnitelma on lapsen etu ja se seuraa lasta koko päivähoidon ajan, hoitopaikankin muuttuessa. Varhaiskasvatuksessa lapsen tuen tarpeet pyritään havaitsemaan mahdollisimman varhain jotta tukitoimet voidaan aloittaa heti. Lähtökohtana on laaja-alainen näkemys lap-

6 sen tuen tarpeesta, jota arvioidaan ja suunnitellaan yhteistyössä huoltajien ja kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa. Suunnitelma kirjataan lapsen VASUun. Lapselle annettava tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tuki vaihtelee yleisen, tehostetun ja erityisen tuen alueilla. Jos lapsen tuen tarve on tiedossa päivähoidon alkaessa, toivotaan huoltajien olevan yhteydessä oman alueen kiertävään erityislastentarhanopettajaan voidaksemme yhdessä suunnitella, kuinka tuemme lasta. Jokaiselle perhepäivähoitoon tulevalle lapselle annetaan lapsikortti, johon vanhemmat/huoltajat täyttävät lapsesta oleelliset tiedot. Täytetyn kortin tulee kulkea aina lapsen hoitolaukussa, jotta yhtäkkinen varahoitajakin löytää oleelliset tiedot lapsesta tarvittaessa. Perhepäivähoidon vuosisuunnitelma ja vanhempienilta Perhepäivähoitaja laatii vuosisuunnitelman perhepäivähoitokodissa tapahtuvaa toimintaa ajatellen lapsiryhmän ikätason huomioiden. Vuosisuunnitelmassa tehdään vanhemmille näkyväksi ja avoimeksi se, miten hoitopaikassa toimitaan ja mihin toiminta perustuu. Vuosisuunnitelma käydään läpi vanhempien kanssa. Hoitaja voi täydentää suunnitelmaansa vanhempien toiveiden mukaan. Sähköinen läsnäolotietojen kirjaaminen helpottaa arkea Perhepäivähoitajilla on käytössä työpuhelimet, joissa on Päivähoito mukana -niminen atk-ohjelma. Hoitaja kirjaa lasten tulo- ja lähtöajat puhelimessa olevaan ohjelmaan, josta tieto lapsen saapumisesta ja kotiin lähdöstä siirtyy suoraan päivähoidon tietojärjestelmään. Hoitaja kirjaa lapsen saapumisen ja lähtemisen kännykkään vanhempien läsnä ollessa. Sähköinen tietojen siirtyminen nopeuttaa tietojen käsittelyä ja laskutusta. Perhepäivähoitajien siirtyminen työaikalain alaisuuteen Perhepäivähoitajat siirtyivät työaikalain piiriin alkaen. Hoitajan työaika järjestetään kahdeksan viikon tasoittumisjaksolla keskimäärin 40 tuntiin viikossa. Hoitajalla voi edelleen olla pitkiä päiviä vanhempien työssäkäynnistä tai opiskelusta johtuen. Hoitajan työpäivä alkaa siitä, kun ensimmäinen lapsi tulee hoitoon ja päättyy, kun viimeinen lapsi lähtee hoidosta. Mahdollisuuksien mukaan pyritään siihen, että se vanhempi, joka menee myöhemmin työhön, tuo lapsen ja aikaisemmin työstä pääsevä hakee lapsen hoidosta. Mikäli 40 tunnin viikkotyöaika ylittyy, perhepäivähoitaja pitää työajan tasoittumisvapaita. Tasoitusvapaat järjestetään viikonlopun tai lomien yhteyteen, yleensä kahdesta kolmeen päivään kerrallaan. Lasten varahoito järjestetään Purolan päiväkodissa toimi-

7 vassa perhepäivähoidon varahoitoyksikössä, Leppäkertuissa. Suosittelemme perhepäivähoitolasten ja vanhempien tutustuvan etukäteen varahoitoyksikköön, jonka osoite on Makkolankatu 18, ja puhelinnro Ilmoittakaa hoitajalle hyvissä ajoin, jos hoitopäiviin ja aikoihin tulee muutoksia. Jos vanhemmat järjestävät varahoidon itse hoitajan ollessa pois työstä, se hyvitetään hoitomaksussa. Hoitomaksua ei kuitenkaan hyvitetä, jos hoitopaikka varataan, mutta sitä ei käytetä. Jos varahoitopaikkaa ei tarvita, vanhempien on ilmoitettava siitä vähintään viikkoa ennen hoitajalle. Toivotaan, että työaikalaista aiheutuvat lasten hoitojärjestelyt saadaan järjestettyä vanhempien, perhepäivähoitajan, varahoitoyksikön ja ohjaajan hyvällä yhteistyöllä. Perhepäivähoito halutaan säilyttää pienille lapsille sopivana hoitomuotona. Loma-ajat ja sijaishoitojärjestelyt Perhepäivähoidossa olevalle lapselle on sovittu etukäteen varahoitopaikka äkillisiä tarpeita varten lähialueen päiväkotiin. Hoitajan lomat ja pidemmät poissaolot järjestetään tapauskohtaisesti joko varahoitoyksikössä Leppäkertuissa, perhepäivähoidossa tai päiväkodissa. Hoidon tarpeesta koulujen loma-aikoina tehdään kysely perhepäivähoitolasten vanhemmille, jotta sijaishoitojärjestelyt saadaan mahdollisimman sujuviksi. Perhepäivähoidon tukimuodot Perhepäivähoitajan työn tukena ovat perhepäivähoidon ohjaaja, kiertävät erityislastentarhanopettajat, maahanmuuttajatyön koordinaattori ja perhetyöntekijät. Ko. asiantuntijat ovat osa päivähoitoa. Varhaiskasvatuksen tukitoimet ovat perhepäivähoidon tehostamista, suunnitelmallista päivittäisen ympäristön ja toiminnan arviointia ja muokkaamista lapsen tarpeiden mukaisesti. Kiertävät erityislastentarhanopettajat Mikäli vanhemmat haluavat tukea ja ohjausta lapsen kehitykseen liittyvissä asioissa, voivat he olla yhteyksissä kiertäviin erityislastentarhanopettajiin. Hannele Mustonen Sari von Zansen Sirpa Huovinen (Lehtikankaan alue) (Keskusta - Lohtajan alue) (Kuurna-Teppanan alue, Otanmäki-Vuolijoki)

8 Perhepäivähoitaja voi tarvittaessa ottaa yhteyttä kiertävään erityislastentarhanopettajaan neuvoteltuaan ensin vanhempien kanssa. Yhteistyössä perheen kanssa arvioidaan tuen tarvetta ja suunnitellaan jatkotoimenpiteitä. Tarvittaessa lapselle tehdään henkilökohtainen hoivan, oppimisen ja kasvun suunnitelma (HOKS), jossa tukitoimia päivähoidossa voidaan miettiä vielä tarkemmin kuin VASUssa. Yhteistyö terveydenhoitajan kanssa Yhteistyö terveydenhoitajan kanssa on perhepäivähoidon käytäntö. Hoitosopimukseen merkitään lapsen terveydenhoitajan yhteystiedot. Perhepäivähoitaja ja terveydenhoitaja ovat yhteydessä tarpeen vaatiessa puhelimitse vanhempien luvalla. Perhepäivähoidossa voidaan tehdä lapsen 3-vuotisneuvolakäyntiin liittyvistä osioista Kettu-tehtävät ja motoriset tehtävät. Vanhemmat ja perhepäivähoitaja sopivat asiasta etukäteen. Jokaisen ikävuositarkastuksen jälkeen vanhemmat tuovat terveydenhoitajalta perhepäivähoitajalle palautekaavakkeen, joka säilytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelman välissä. Hoitomaksut Päivähoidosta perittävät maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain perusteella. Päivähoidosta peritään kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen tulojen ja perheenjäsenten lukumäärän mukaan. Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa elävien alaikäisiä lapsia. Päivähoitolaskutukseen liittyviin kysymyksiin vastaavat toimistosihteerit. Keskustan-Lohtajan-Vuolijoen alue Päivi Heikkinen Teppanan-Lehtikankaan alue Päivi Manninen Päivähoitomaksun määrittely ja periminen sovittujen hoitopäivien mukaan Jos lapsi on päivähoidossa säännöllisesti vain osan kalenterikuukaudesta, hoitomaksu voidaan vahvistaa päivän mukaan. Hoitosopimuksessa perhepäivähoitaja ja vanhemmat sopivat hoitopäivien lukumäärän kuukaudessa. Säännölliseksi katsotaan tilanne, joka kestää vähintään 3 kk. Mikäli hoitopäiviä on 17 tai enemmän, peritään koko kuukauden hoitomaksu. Hoitomaksu peritään sovittujen hoitopäivien mukaan, vaikka hoitopäivät jäisivät jonakin kuukautena sen alle. Hoitomaksu peritään kuitenkin toteutuneiden hoitopäivien mukaan, jos sovitut hoitopäivät ylittyvät. Vanhemmat ilmoittavat päivähoitopaikkaan etukäteen lapsen hoitopäivät kalenterikuukausittain. Mikäli lapsi on ennalta varattuna hoitopäivänä poissa tai sairaana, näiltä päiviltä peritään maksu. Hoitopäivän veroisia ovat siis myös sairaus- ja muut poissaolo-

9 päivät. Siinä tapauksessa, että lapselle varattu hoitopäivä peruuntuu, siitä on ilmoitettava etukäteen päivähoitopaikkaan. Hoitopäivä voidaan muuttaa tällöin toiselle päivälle. Perhepäivähoidossa hoitomaksu hyvitetään, jos vanhemmat järjestävät varahoidon itse hoitajan ollessa pois työstä, esim. vuosilomalla tai tasausvapaalla. Vanhempien on ilmoitettava siitä vähintään viikkoa ennen hoitajalle. Hoitomaksua ei kuitenkaan hyvitetä, jos varahoitopaikka varataan, mutta sitä ei käytetä. Päivähoitotarpeen muuttuminen Jos päivähoitomuoto, esimerkiksi hoitopäivien määrä muuttuu, tehdään uusi hoitosopimus. Muutoksen tulee olla vähintään kolme kuukautta voimassa. Jos perhe haluaa siirtää lapsen päivähoitopaikasta toiseen, on täytettävä uusi hakemus. Päivähoitoon haetaan sähköisesti asiointi tai kirjallisella lomakkeella, joita on saatavana kaupungintalolta ja kaikista päiväkodeista. Kirjalliset hakemukset palautetaan kaupungintalolle infopisteeseen tai postitse os. Varhaiskasvatuspalvelut, Pohjolankatu 13, Kajaani. Huoltajia pyydetään käyttämään ensisijaisesti sähköistä ilmoittautumista. Päivähoitohakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta. Päivähoitopaikan irtisanominen Päivähoitopaikan irtisanomisesta ilmoitetaan perhepäivähoidon ohjaajalle ja perhepäivähoitajalle. Jos lapsella ei ole enää kokopäivähoidon tarvetta, 3-5 vuotiaalle lapselle voi hakea leikkikerhopaikkaa. Leikkikerhotoimintaa järjestetään Kajaanin kaupungin päivähoidon eri alueilla palvelun kysynnän mukaan kahtena päivänä viikossa, 3 tuntia / kerhopäivä. Esiopetukseen ilmoittautuminen Esiopetukseen pitää aina ilmoittautua erikseen. Esiopetusta annetaan kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa sekä osassa perusopetuksen kouluista. Ilmoittautua voi sähköisesti tai paperilomakkeella. Huoltajia pyydetään käyttämään ensisijaisesti sähköistä ilmoittautumista. Päivähoidosta saatavana lisätietoa nettisivulta: /päivähoito/ Tervetuloa perhepäivähoitoon!

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on lakiin perustuva

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! 1/ 14 ja esiopetus TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! Kaustisen päivähoidon ja esiopetuksen palveluiden piirissä on vaihtelevasti noin 200 lasta. Varhaiskasvatuksen tehtäviä kunnassa hoitaa noin 50 työntekijää.

Lisätiedot

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /~ -t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Toivakan kunta TERVETULOA TOIVAKAN KUNNAN PÄIVÄHOITOON Varhaiskasvatuspalveluja ovat päivähoito,

Lisätiedot

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta Sivistyspalvelut Keskustie 4 65610 Mustasaari Puh. 327 7111 www.mustasaari.fi/paivahoito Mustasaaressa maaliskuussa 2015

Lisätiedot

Utsjoen kunnan päivähoitopalvelut

Utsjoen kunnan päivähoitopalvelut Utsjoen kunnan päivähoitopalvelut UTSJOEN KUNNAN PÄIVÄHOITOPALVELUT SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TIETOA PÄIVÄHOIDOSTA 3 Yhteystiedot 4 Utsjoen kunnan ja Tanan kunnan välinen sopimus 5 EHA-hoito 5 2. PÄIVÄHOITOON

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty 6.7.2015)

VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty 6.7.2015) VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty 6.7.2015) Päivähoito ja kotihoidontuki ovat lastenhoidon vaihtoehtoisia muotoja. Huoltajat valitsevat näistä vaihtoehdoista perheelle sopivan. Samanaikaisesti

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS PERHEPÄIVÄHOITO

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS PERHEPÄIVÄHOITO HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS PERHEPÄIVÄHOITO Yhteystiedot: Varhaiskasvatuksen esimies Kristiina Ukkonen, p. 050-596 4799 kristiina.ukkonen@hirvensalmi.fi Perhepäivähoitajat: Eija Lepistö, Kirkonkylä

Lisätiedot

EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015

EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015 EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015 SISÄLTÖ Tervetuloa Euran varhaiskasvatuspalveluihin 3 Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito 4 Päiväkodit 5 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut, avoin päiväkoti Omppu

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, enintään neljän kokopäiväisen ja yhden osapäiväisen hoitolapsen turvallisessa pienryhmässä.

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN 1 PÄIVÄHOIDON ALOITUS Lapsesi on aloittamassa päivähoidon päiväkodissa ja tulee näin varhaiskasvatuksen piiriin. Muutos on iso lapselle ja koko perheelle. Haluamme olla tukemassa

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA 1 PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI 2 1 LAATUTYÖN YLEISET PERIAATTEET... 7 2 PÄIVÄHOIDON ARVOT... 8 2.1 PUNKALAITUMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS... 8 2.2 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

Tervetuloa PÄIVÄHOITOON VARHAISKASVATUS

Tervetuloa PÄIVÄHOITOON VARHAISKASVATUS Tervetuloa PÄIVÄHOITOON 2011 2012 VARHAISKASVATUS Olemme koonneet tähän vihkoseen päivähoidon aloittamiseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita, joihin toivomme teidän perehtyvän. Mikäli kysyttävää jää, otattehan

Lisätiedot

TOIMINTAKAUSI- TIEDOTE

TOIMINTAKAUSI- TIEDOTE MATTILAN PÄIVÄKOTI TOIMINTAKAUSI- TIEDOTE 2012-2013 LAPSENNE RYHMÄN NIMI ON RYHMÄSSÄ TYÖSKENTELEVÄT Päiväkodin osoite ja aukioloajat Hirsitie 2 04340 Tuusula Mattilan päiväkoti on avoinna klo 6.30 17.00

Lisätiedot

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS...

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 1 Sisällys 1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 4.1 Tiedonsaanti... 4.2 Hakuprosessi... 4.3 Päivähoitomaksut... 4.4

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS INFO

VARHAISKASVATUS INFO VARHAISKASVATUS INFO Susanna Sakko vs. PÄIVÄHOIDONJOHTAJA PUH. 06 888 6233 040-843 5673 susanna.sakko@kaustinen.fi Lapsen päivähoitopaikan hakeneelta ja saaneelta peritään puolet kuukausimaksusta, mikäli

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.3.2014 24 1 1. Huoltajille... 3 2. Päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet... 4 2.1 KOKO-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut Kauniaisissa Palveluopas

Varhaiskasvatuspalvelut Kauniaisissa Palveluopas Varhaiskasvatuspalvelut Kauniaisissa Palveluopas 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. Varhaiskasvatuspalvelut Suomessa... 4 3. Varhaiskasvatuspalvelut Kauniaisissa... 5 3.1 Kunnalliset päiväkodit ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN 2 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Päivähoitomaksu määräytyy

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS Yhteystiedot Lahnaniemen ryhmis Lahnaniementie 67 52510 Hietanen p. 050-592 4691 ryhmis.lahnaniemi@hirvensalmi.fi Varhaiskasvatuksen esimies Kristiina

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen

Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta 31.3.2015 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Tammesvirta 03 488 8731 tai 050 325 1317 Päivähoidon

Lisätiedot

Nastolan kunta Sivistyspalvelut / Varhaiskasvatus

Nastolan kunta Sivistyspalvelut / Varhaiskasvatus PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1.8.2014 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT

Lisätiedot

Toimintakausi 2014-2015

Toimintakausi 2014-2015 Toimintakausi 2014-2015 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA TOIMINTAKAUDELLA 2014-2015 PÄIVÄKODIN JOHTAJA Tuula Sarja 020 632 2236, 040 7213856 tuula.sarja@aanekoski.fi VAAPUKAT Kirkkotie 6 040 0115272 konginkankaan.paivakoti@aanekoski.fi

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

VUOROHOITOPÄIVÄKOTI TERVANALLE Kellokorventie 4 63300 ALAVUS tervanalle@alavus.fi tai etunimi.sukunimi@alavus.fi

VUOROHOITOPÄIVÄKOTI TERVANALLE Kellokorventie 4 63300 ALAVUS tervanalle@alavus.fi tai etunimi.sukunimi@alavus.fi VUOROHOITOPÄIVÄKOTI TERVANALLE Kellokorventie 4 63300 ALAVUS tervanalle@alavus.fi tai etunimi.sukunimi@alavus.fi RYHMÄ: VIHREÄ 5-6-VUOTIAAT, ESIKOULULAISET P. Vastaava päiväkodinopettaja TERHI KAUNISTO

Lisätiedot